H A T Á R O Z A T O T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T O T"

Átírás

1 EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/464/8/2012 Előadó: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) a Kérelmező (továbbiakban: kérelmező) kérelmére a Ügyvédi Iroda által képviselt Sashalmi Tanoda Általános Iskola (1163 Budapest, Metró u. 3-7.) (továbbiakban: munkáltató) ellen, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indított eljárásban az alábbi hozta: H A T Á R O Z A T O T A hatóság megállapítja, hogy az eljárás alá vont munkáltató kérelmezővel szemben egészségi állapotával összefüggésben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy egészségi állapota miatt szüntette meg munkaszerződését próbaidő alatt. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az egyenlő bánásmód követelményébe ütköző magatartás jövőbeni tanúsítását megtiltja, és egyben elrendeli a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 90 napra történő nyilvános közzétételét a jogsértő azonosításához szükséges adatok kivételével anonimizáltan a hatóság című honlapján. Az eljárásban a hatóság Ft, azaz Hatezerhatszázkilencven forint posta-, és útiköltségből összetevődő - eljárási költséget állapított meg, amelyet az eljárás alá vont munkáltató köteles megfizetni a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül az Egyenlő Bánásmód Hatóság számú bankszámlájára történő átutalással. Amennyiben a kötelezett a pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot kell fizetnie, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része. A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál 3 példányban, írásban benyújtott keresettel lehet kérni. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztése kérhető. A keresetlevélben kérhető, hogy három bíróból álló tanács bírálja el az abban foglaltakat Budapest Margit krt. 85. Tel.: (1) , (1) Fax: (1)

2 I N D O K O L Á S Kérelmező április 11-én személyesen előadott kérelmében panasszal fordult a hatósághoz, mert véleménye szerint az eljárás alá vont munkáltató ahol konyhai dolgozóként volt állományban - egészségi állapota és terhessége miatt szüntette meg a munkaviszonyát még a próbaidő alatt. Kérelmező becsatolta kinevezését, a közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését tartalmazó okiratot, terhes-gondozási kiskönyvét, március 20-ai reumatológiai ambuláns lapot, ugyanaznapi laborvizsgálat eredményét, április 3-ai nőgyógyászati ambuláns lapot, valamint egy hangfelvételt tartalmazó CD-t. Az eljárás alá vont munkáltató visszautasította az egyenlő bánásmód követelményének megsértésére vonatkozó feltevést, alapvetően arra hivatkozott, hogy kérelmező jogviszonyának megszüntetésére nem egészségi állapota vagy terhessége miatt került sor, hanem azért, mert az egészségi állapotával kapcsolatos kommunikáció során megszegte együttműködési, tájékoztatási kötelezettségét, ami a munkáltató részéről bizalomvesztést eredményezett. Az eljárás alá vont munkáltató becsatolta a konyha-vezető és az igazgatóhelyettes feljegyzését, kimutatást a fizikai munkaidőben foglalkoztatott munkavállalókról, valamint a hatóságnak az eljárás megindítását megelőzően kérelmezőhöz intézett tájékoztató levelét. A hatóság az ügyben tárgyalást tartott, amelyen kérelmező személyesen, a munkáltató részéről pedig a törvényes képviselő (igazgatónő) és jogi képviselő volt jelen. A tárgyaláson meghallgatásra került a kérelmező által becsatolt hangfelvétel is. Az eljárás alá vont munkáltató indítványára három tanú a konyhavezető, az igazgatóhelyettes és a munka- és tűzvédelmi megbízott került meghallgatásra. A hatóság megkísérelte az ügyben egyezség létrehozását, azonban ez nem járt eredménnyel. A hatóság a kérelmező és az eljárás alá vont munkáltató írásban, valamint a hatósági tárgyaláson szóban tett nyilatkozatai, a becsatolt okiratok és hangfelvétel, valamint az ügyben meghallgatott tanúk vallomásai alapján a következő tényállást állapította meg, és vette alapul döntése meghozatalakor: Kérelmező február 21-én került kinevezésre az eljárás alá vont intézménynél konyhai dolgozó munkakörbe határozatlan időre május 21. napjáig tartó próbaidő kikötése mellett. Kérelmező beilleszkedett az új munkahelyen, jól végezte a munkáját, a munkáltató meg volt vele elégedve. Kérelmező március 20-án reggel, amikor bement a munkahelyére mondta munkatársainak, hogy nagyon fáj a lába, azt is elmondta, hogy előző nap délután, amikor ő volt az ügyeletes, takarításkor letérdelésnél valami furcsát érzett a térdében. A konyha-vezető javaslatára telefonon felhívta az igazgatóhelyettest és kérte, hogy engedje el orvoshoz. Az igazgatóhelyettes elengedte. Kérelmező először a XVI. kerületi Rendelő Intézetbe a sebészetre ment, ahol az orvos táppénzes állományba vette, és azt mondta, hogy munkahelyi balesetről lehet szó. A táppénzes papíron is baleseti kód került feltüntetésre. Kérelmező, miután végzett a sebészeten felhívta az igazgatóhelyettest, és elmondta, hogy az orvos mit mondott. Az igazgatóhelyettes kérte, hogy délután kettő órára menjen be a munkahelyére a munkahelyi balesettel kapcsolatos jegyzőkönyv felvétele miatt. Kérelmező ezt követően mivel elmondása szerint - egyre rosszabbul lett és már a dereka is nagyon fájt - elment a Flór Ferenc Kórházba a Sürgősségi Betegellátó Osztályra, ahol vért is vettek tőle, és átküldték a reumatológiára. A reumatológián egyértelműen megállapították, hogy nem a térdével van probléma, hanem pontosan meg nem határozott gerinc-problémája van, fájdalmai ebből erednek. A laborvizsgálat eredménye kérelmező terhességére utalt. A különböző helyeken 2

3 folytatott vizsgálatok és az azokra történő várakozás hosszú időt vett igénybe. A délután folyamán 3 óra körül az igazgatóhelyettes telefonon felhívta kérelmezőt, mivel nem ment be a megbeszélt időpontban. Ekkor kérelmező elmondta, hogy még a Flór Ferenc Kórházban van, és hogy ott egyértelműen megállapították, hogy nem munkahelyi balesetről van szó, hanem gerincproblémája van. Vagy ugyanezen telefonbeszélgetés alkalmával, vagy valamivel később, mindenesetre még ezen a délutánon kérelmező arról is tájékoztatta az igazgatóhelyettest, hogy a héten már biztosan nem tud dolgozni. Kérelmező március 26-án hétfőn, előre megbeszélt időpontban személyesen bement az igazgatónővel beszélni. Ezen beszélgetés alkalmával az igazgatónő közölte kérelmezővel, hogy megszünteti közalkalmazotti jogviszonyát. Ugyanezen beszélgetés alkalmával kérelmező személyesen is tájékoztatta az igazgatónőt gerincbetegségéről. Kérelmező az igazgatónő munkaviszony-megszüntetési szándékának közlését követően közölte terhességét, továbbá azt, hogy szerinte ezért nem lehet megszüntetni a munkaviszonyát próbaidő alatt sem. Az igazgatónő mondta, hogy ha tud ilyen jogszabályt, akkor azt mutassa meg, mert jogkövető magatartást akar tanúsítani. Kérelmező másnap, március 27-én ismét felkereste az igazgatónőt, erről a beszélgetésről hangfelvételt készített. A becsatolt hangfelvételt a tárgyaláson a felek közösen meghallgatták, az elismerten kérelmező és az eljárás alá vont munkáltató törvényes képviselőjének (igazgatónő) beszélgetését tartalmazza. A felvételen többnyire az igazgatónő beszél. A beszélgetés néhány rövid részlet kivételével - többnyire jól érthető. Ebben a beszélgetésben semmiféle utalás nem szerepel arra vonatkozóan, hogy kérelmező nem tett eleget együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének, és hogy a munkáltató elvesztette volna bizalmát kérelmezőben. Az esetleges munkahelyi balesettel kapcsolatban csupán annyi hangzik el az igazgatónő részéről, hogy a munkahelyi balesetet ebből hagyjuk ki, azzal ugye elszaladtak egymás mellett a dolgok. A beszélgetésből az derül ki, hogy kérelmező az Egyenlő Bánásmód Hatóságra hivatkozva mondta igazgatónőnek, hogy tudomása szerint, ha terhes, akkor nem lehet a munkaviszonyát megszüntetni még próbaidő alatt sem. Az igazgatónő kérte, hogy pontosan érdeklődjön utána ennek a jogszabálynak. Többször utalt arra, hogy van egy olyan megoldás, hogy kérelmező betegállománya idejére, kérelmező helyére felvesz egy másik munkavállalót, azonban ezt a megoldást kötelező jogszabályi előírás nélkül a fenntartó költséghatékonysági elvárásai miatt egy próbaidőn levő dolgozó esetében nem alkalmazhatja. A beszélgetés során több ízben is jelezte, hogy ő személy szerint örülne annak, ha lenne egy ilyen jogszabály, mert akkor anélkül hogy a fenntartó azzal vádolhatná, hogy nem elég költséghatékony jogszabályi előírás alapján kérelmező esetében ezt a megoldást alkalmazhatná. A beszélgetés során az igazgatónő többször utalt arra is, hogy a munkaviszony megszüntetésének kérdése nem a kérelmező és az igazgatónő személyéről szól, hanem arról, hogy mindenkinek meg kell oldania a feladatát. Az igazgatónő a beszélgetés végén kifejezetten nyilatkozott, hogy kérelmező munkájával meg volt elégedve, éreztette, hogy kedveli vidám, mosolygós hozzáállását. Kérelmező március 26-án telefonon írásbeli tájékoztatást kért a hatóságtól, melyet a hatóság március 27-én délután elektronikus úton küldött meg kérelmezőnek, aki a hatóság levelét azokban a napokban eljuttatta a munkáltatónak. A munkáltató a hatóság tájékoztató levelének ismeretében április 4-én próbaidő alatt megszüntette kérelmező közalkalmazotti jogviszonyát. A hatóság az alábbi jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hozta meg döntését: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) figyelembevételével a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) alapján 3

4 a hatóság kérelem alapján vizsgálatot folytat annak megállapítására, hogy megsértették-e az egyenlő bánásmód követelményét. (Ket. 169/B. (1) a)) A munkáltató a foglalkoztatási jogviszony tekintetében, köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét. (Ebktv. 5. d)) Az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti a közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás, a jogellenes elkülönítés, a megtorlás, valamint az ezekre adott utasítás. (Ebktv. 7. (1)) A közvetlen hátrányos megkülönböztetés azt jelenti, hogy valakit valamely a törvényben felsorolt, ún. védett tulajdonsága miatt részesítenek kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport részesül, részesült, vagy részesülne. (Ebktv. 8. ) Az Ebktv. 8. h) pontja szerint az egészségi állapot, illetve l) pontja szerint a terhesség védett tulajdonságnak minősül. A foglalkoztatásban az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti például a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése és megszüntetése során alkalmazott hátrányos megkülönböztetés. (Ebktv. 21. c) A foglalkoztatás területén nem jelenti az egyenlő bánásmód megsértését a munka jellege vagy természete alapján indokolt, az alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos megkülönböztetés. (Ebktv. 22. (1) a)) Az egyenlő bánásmód megsértése miatt indított eljárásokban a jogsérelmet szenvedett félnek (kérelmezőnek) kell valószínűsítenie, hogy hátrány érte és hogy a jogsértéskor ténylegesen, vagy a jogsértő feltételezése szerint rendelkezett az Ebktv-ben meghatározott valamely védett tulajdonsággal. (Ebktv. 19. (1)) Amennyiben ezt valószínűsítette, úgy a másik félnek kell bizonyítania azt, hogy a jogsérelmet szenvedett fél által valószínűsített körülmények nem álltak fenn, vagy az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, illetve az adott jogviszony tekintetében nem volt köteles megtartani. (Ebktv. 19. (2)) A hatóság az ismertetett tényállás alapján fenti jogszabályokra tekintettel - megállapította, hogy a kérelem az alábbiak szerint alapos. A védett tulajdonság fennállásának vizsgálata: A hatóság a becsatolt orvosi iratok és terhes-gondozási kiskönyv alapján megállapította, hogy kérelmező rendelkezett az Ebktv. 8. h) és l) pontjába sorolt védett tulajdonságokkal (egészségi állapot, terhesség). A hátrány megvalósulásának vizsgálata: Kérelmezőt a munkáltató másoknál kétségtelenül kedvezőtlenebb bánásmódban részesítette azzal, hogy jogviszonyát próbaidő alatt megszüntette, hiszen nyilvánvalóan nem szüntette, illetve nem szüntetné meg minden dolgozójának a jogviszonyát próbaidő alatt. A munkáltató kimutatást csatolt az utóbbi négy évben fizikai állományba felvett dolgozókról, melyből kiderül, hogy a nyolc dolgozó közül a munkáltató egyiknek sem szüntette meg próbaidő alatt a jogviszonyát. A kimutatás szerint két próbaidő alatti megszűnés volt, de mindkét esetben a dolgozó szüntette meg a jogviszonyt. 4

5 Fentiekre tekintettel a hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont munkáltató a kérelmezőt más összehasonlítható helyzetben lévő személyeknél kedvezőtlenebb bánásmódban részesítette azzal, hogy közalkalmazotti jogviszonyát próbaidő alatt megszüntette. Okozati összefüggés fennállásának vizsgálata: A hatóság a hivatkozott védett tulajdonságok és a hátrányos munkáltatói intézkedés közötti okozati összefüggés vizsgálata során először is megállapította, hogy a munkáltató már meghozta a kérelmező jogviszonyának megszüntetésére irányuló döntését, amikor tudomást szerzett kérelmező terhességéről. A tényállás szerint a kérelmező éppen azért hivatkozott terhességére, mert már tudta, hogy a munkáltató meg akarja szüntetni a jogviszonyát, és abban bízott, hogy a munkáltató a terhesség miatt fogja megváltoztatni döntését. Ezért a terhesség és a jogviszony megszüntetésének elhatározása ilyen értelemben nem állhatott közvetlenül ok-okozati összefüggésben. Az természetesen nem kizárt - ugyanakkor nem is állapítható meg - hogy a terhességről való tudomásszerzés a munkáltatót megerősítette már korábban meghozott döntésében. A hatóság tehát a terhesség és a hátrányos munkáltatói intézkedés között nem tudott okozati összefüggést megállapítani. A hatóság ezt követően azt vizsgálta meg, hogy kérelmező egészségi állapota (lebetegedése) és jogviszonyának megszüntetése között fennállt-e okozati összefüggés. A hatóság a kérelmező egészségi állapota és jogviszonyának megszüntetése közötti okozati összefüggés vizsgálata során az alábbi tényezőket vette figyelembe: Kérelmező ebben a vonatkozásban előadta, hogy a március 26-ai megbeszélés alkalmával az igazgatónő kifejtette, hogy gerincprobléma esetén kénytelen megszüntetni kérelmező jogviszonyát, hiszen ha például takarító munkakörbe helyezné, akkor is fennállna ez a probléma. Vagyis a kérelmező nyilatkozata szerint a munkáltató kifejezetten közölte vele, hogy a betegsége miatt kénytelen megszüntetni a jogviszonyát. Ezzel szemben az eljárás alá vont munkáltató úgy nyilatkozott, hogy a március 26-i beszélgetésen azt mondta a kérelmezőnek, hogy kérelmező megbízhatatlansága, megbetegedésével kapcsolatos tisztázatlan, ellentmondásos nyilatkozatai (tájékoztatási, együttműködési kötelezettségének megszegése) miatt szünteti meg a jogviszonyát. A felek nyilatkozatai tehát ebben a tekintetben egymásnak ellentmondanak. Okozati összefüggésre utal az időbeli egybeesés kérelmező lebetegedése és jogviszonyának megszüntetése között, vagyis az, hogy a munkáltató kérelmező lebetegedését, keresőképtelenségének megállapítását követő legfeljebb néhány napon belül jutott arra az elhatározásra, hogy kérelmező jogviszonyát megszünteti. Kérelmező március 20-án közölte az igazgatóhelyettessel, hogy a reumatológián gerincproblémát állapítottak meg, és hogy a héten biztosan nem tud dolgozni, ezt követően az igazgatónő a március 26-ai személyes megbeszélésen már közölte is kérelmezővel, hogy közalkalmazotti jogviszonya megszüntetését határozta el. Az igazgatóhelyettes tanúvallomása szerint egyébként már a keresőképtelenség másnapján reggel az igazgatónővel folytatott beszélgetése során felmerült kérelmező jogviszonya megszüntetésének kérdése. A hangfelvételből egyértelműen kiderül, hogy a munkáltató kérelmező munkájával kifejezetten meg volt elégedve, értékelte vidám, mosolygós hozzáállását. Tehát a jogviszony megszüntetése kérelmező munkájával nem állhatott összefüggésben, erre a munkáltató egyébként nem is hivatkozott. 5

6 Érdemi nyilatkozatában utal a munkáltató arra, hogy a hatósági eljárás során tudomást szerzett olyan új adatokról, amelyek felvetik kérelmező magatartásával kapcsolatban valamilyen szabályszegés gyanúját is. Azonban mivel kifejezetten úgy fogalmaz, hogy ezek az adatok már az eljárás során jutottak tudomására nyilvánvaló, hogy ez nem indokolhatta korábban meghozott, jelen eljárásban sérelmezett intézkedését. Itt jegyzi meg a hatóság - bár a munkáltató nem hivatkozott kérelmezőnek a munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmatlanságára sem hogy az alkalmatlanság kérdése az ügyben fel sem merülhetett, mivel a munkáltató legfeljebb néhány napos keresőképtelen állapot után a munkaköri alkalmasságra irányuló bármilyen orvosi vizsgálat nélkül - hozta meg döntését. A hangfelvétel arra utal, hogy az igazgatónő nem saját meggyőződése, hanem valamilyen a hangfelvételen pontosan ki nem mondott fenntartói elvárással, költséghatékonysággal összefüggő kényszer hatására kell, hogy megszüntesse kérelmező jogviszonyát. Feltehető, hogy az iskolaigazgató a táppénz-szabályokra, a munkáltató táppénzfizetési terheire tekintettel a fenntartó által is elvárt maximális költséghatékonyság elvébe ütközőnek érezte, hogy kérelmező jogviszonyát bizonytalan ideig tartó keresőképtelensége esetében fenntartsa, hiszen ez pénzbe kerül számára anélkül, hogy az adott feladat ellátása ugyanakkor meg lenne oldva. A hatóság eljárásában az okozati összefüggés feltárása során megvizsgálta, hogy az eljárás alá vont ki tudta-e menteni magát, vagyis az Ebktv. 19. (2) bekezdésének megfelelően be tudta-e bizonyítani, hogy a kérelmező által valószínűsített körülmények nem állnak fenn, vagy az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, illetve az adott jogviszony tekintetében nem volt köteles megtartani. Az eljárás alá vont munkáltató kimentésképpen arra hivatkozott, hogy megtartotta az egyenlő bánásmód követelményét, hiszen nem a terhesség, betegség (keresőképtelenség) miatt szüntette meg próbaidő alatt kérelmező jogviszonyát, hanem azért, mert kérelmező március 20-án és az azt követő napokban lebetegedésével, betegségével kapcsolatban nem kommunikált megfelelően és egyértelműen, ellentmondásos nyilatkozatokat tett, megbízhatatlannak bizonyult, megszegte tájékoztatási, együttműködési kötelezettségét, és ez a munkáltató részéről bizalomvesztést eredményezett. Megállapítható volt, hogy március 20-án (az orvosi vizsgálatok napján) délután körülbelül 3 óráig a kérelmező valóban nem adott egyértelmű tájékoztatást a munkáltatónak, illetve egymásnak ellentmondó tartalmú nyilatkozatokat tett egészségi állapotára, illetve egészségi állapota és az előző nap munkahelyén történt esemény összefüggésére vonatkozóan (vagyis a munkahelyi baleset fennállásának lehetőségéről), és az igazgatóhelyettes kérése ellenére nem jelent meg a munkahelyén a megbeszélt időpontban a munkahelyi balesetre vonatkozó jegyzőkönyv felvétele végett, és távolmaradását előzetesen telefonon sem jelezte. Ezzel azonban a hatóság álláspontja szerint nem sértette meg tájékoztatási, együttműködési kötelezettségét, mivel a hatóság elfogadta, hogy kérelmező számára sem volt egyértelmű, hogy az általa érzett fájdalom milyen összefüggésben áll, illetve hogy egyáltalán összefüggésben áll-e az előző nap a munkahelyén történtekkel, a nap folyamán őt vizsgáló orvosok is ellentmondásosan vélekedtek erről, tehát nyilván ő sem tudott egyértelmű információkkal szolgálni a munkáltatónak. Azt, hogy a megbeszélt időpontra nem ment be munkahelyére a baleseti jegyzőkönyv felvétele céljából, illetőleg nem is jelentkezett tekintettel a több helyszínen zajló, hosszan elhúzódó orvosi vizsgálatokra, arra, hogy kérelmező rosszul volt, fájdalmai voltak, illetve 6

7 hogy közben kiderült, nincs is szó munkahelyi balesetről a hatóság szintén nem tudta az együttműködési, tájékoztatási kötelezettség megszegéseként értékelni. Azt követően azonban, hogy a Flór Ferenc Kórház reumatológiai ambulanciáján megállapították, hogy nem a térdével van probléma, hanem pontosan meg nem határozott gerinc-problémája van az igazgatóhelyettes érdeklődésére világosan közölte, hogy nem munkahelyi balesetről van szó, hanem gerincproblémája van, és hogy a héten már biztosan nem tud dolgozni. Ezt az igazgatóhelyettes tanú-vallomásában több ízben is megerősítette. Elmondta, hogy ezen túl még olyan információra, tájékoztatásra várt kérelmezőtől, hogy mennyi időre marad még távol, meddig nem tud jönni dolgozni, hogy kell megoldania helyettesítését. A hatóság álláspontja szerint kérelmező - azzal, hogy keresőképtelensége első napján világosan közölte, hogy nincs szó munkahelyi balesetről, gerinc-problémája van, és a héten már nem tud dolgozni - eleget tett együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének, ezért a hatóság az eljárás alá vont munkáltatónak ezt a kimentését nem tudta elfogadni A hatóság azt is megállapította, hogy a becsatolt hangfelvétel tükrében teljesen életszerűtlen, hogy az igazgatónő az együttműködési, tájékoztatási kötelezettség megszegése, kérelmező megbízhatatlansága miatt úgy dönt, hogy nem tud kérelmezővel együtt dolgozni, ugyanakkor több ízben megerősíti kérelmezőnek, hogy ő a maga részéről örülne, ha lenne olyan jogszabály, amely megtiltaná kérelmező munkaviszonyának megszüntetését, mert így anélkül, hogy vádolható lenne azzal, hogy nem elég költséghatékony fenntarthatná kérelmező jogviszonyát. Ennek felismerése megerősítette a hatóságot abban a meggyőződésében, hogy a kimentés nem helytálló. A hatóság véleménye szerint azonban igencsak életszerűnek tűnik, és a becsatolt hangfelvételen szereplő beszélgetéssel is, illetve a többi tényállási elemmel is összhangban áll, hogy az igazgatónő a feladat-ellátásban adódó bizonytalanság, a táppénz-szabályok (táppénzfizetési kötelezettség), és ezzel összefüggésben a fenntartó költséghatékonysági elvárásai miatt úgy látja, hogy kérelmező jogviszonyát gerinc-problémái miatt még a próbaidő alatt meg kell szüntetnie, és ezt közli is vele. A hangfelvételen ugyan nem szerepel kifejezetten a jogviszony megszüntetésének az oka, a felvételen elhangzottakból, azok összefüggéseiből azonban mégis arra lehet következtetni, hogy kérelmező közalkalmazotti jogviszonya betegsége miatt került megszüntetésre. A hatóság a fentiekben ismertetett tényeket és szempontokat összességükben mérlegelve arra a szilárd meggyőződésre jutott, hogy kérelmező közalkalmazotti jogviszonyának próbaidő alatti megszüntetésére az egészségi állapota miatt került sor, tehát megállapítható, hogy a kérelmezőt ért hátrány és a védett tulajdonság között okozati összefüggés áll fenn. Összegzés Fentieket összegezve a hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont munkáltató egészségi állapota miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesítette a kérelmezőt, mint amelyben az összehasonlítható helyzetben lévő személyek részesültek, vagy részesültek volna, így közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg és ezzel megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. Végezetül - mivel az eljárás során a munkáltató több ízben célzást tett arra, hogy a táppénzes állományba vétel, illetve az orvosi adminisztráció kapcsán valamilyen, hiba, szabályszegés 7

8 gyanúja is felmerül, melyben esetleg kérelmező is érintve van - a hatóság megjegyzi, hogy kizárólag az egyenlő bánásmód követelménye érvényesülését vizsgálja. Egyéb esetleges jogsértések kivizsgálását az erre hatáskörrel rendelkező szerv előtt lehet kezdeményezni. A szankció megállapítása A szankciók megállapítása során a hatóság a Ket. 169/I. (2) alapján a 94/A. (1) bekezdése szerint - tekintettel volt az eset összes körülményeire, így többek között az önkormányzatok és az önkormányzati fenntartású intézmények köztudottan szűkös anyagi lehetőségeire, anyagi teljesítőképességére, továbbá arra, hogy az intézményvezetőt a jogsértő intézkedés meghozatalakor nyilvánvalóan nem diszkriminatív hozzáállása motiválta, hanem a gazdasági korlátok és a feladatellátás kettős kényszere. A hatóság feltétlenül szükségesnek tartotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsításának megtiltását és a preventív hatás elérése érdekében a határozatnak a hatóság honlapján történő közzétételét. Az ügyintézési határidő a Kormányrendelet 7. (1) bekezdése szerint 75 nap. Az ügyintézési határidő nem került túllépésre. A határozat elleni fellebbezést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 169/J. (1) bekezdése zárja ki. A határozat elleni jogorvoslatot a Ket (1) bekezdése biztosítja, a 169/J. figyelembevételével. Határozatomat a (Ket.) 169/B. (2) a) pontjában biztosított hatáskörömben eljárva hoztam meg. Illetékességemet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése állapítja meg. Budapest, szeptember 4. Dr. Honecz Ágnes elnök Az eljárás alá vont munkáltató a határozatot a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt megtámadta, annak bírósági felülvizsgálatát, és hatályon kívül helyezését kérte. A bíróság azonban a keresetet elutasította és így a határozatot hatályában fenntartotta. 8

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/483/10/2011 Előadó: Dr. Varga Judit

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/483/10/2011 Előadó: Dr. Varga Judit EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/483/10/2011 Előadó: Dr. Varga Judit Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) a kérelmező (a továbbiakban: kérelmező) által Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs. EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/245/5/2012 Előadó: Dr. Varga Judit Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) Kérelmező (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére az Esély Pedagógiai

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/446/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek a Gyermekrák Alapítvány (1084. Budapest, Rákóczi tér 10.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/449/ /2013 Előadó: Dr.. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Kérelmező (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére a Kölcsönbeadó munkáltató (a továbbiakban: kölcsönbeadó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/109/8/2008. Előadó: dr. Szász Adrián Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.A. kérelmező kérelme alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/470/9/2014. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.) kérelmezőnek a Human Service Agency Munkaerőpiaci Szolgáltató Kft. (HSA Kft.,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/224/13/2015. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B) kérelmezőnek a Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Polgármesterével (3565 Tiszalúc,

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/233/4/2011 Előadó: Dr. Varga Judit

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/233/4/2011 Előadó: Dr. Varga Judit EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/233/4/2011 Előadó: Dr. Varga Judit Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/135/ /2013 Előadó: Dr. H A T Á R O Z A T Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Kérelmező (továbbiakban: kérelmező) kérelmére a dr. ügyvéd által képviselt Eötvös Lóránd

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök H A T Á R O Z A T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök H A T Á R O Z A T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/302/ /2016. H A T Á R O Z A T Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (, a továbbiakban: hatóság) XY kérelmezőnek az egyenlő bánásmód követelményének megsértése tárgyában

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/234 / 1 /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.B Kérelmező által az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/11/11/2011 Ügyintéző: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85., továbbiakban hatóság) kérelmező kérelme alapján az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/295/ 2006 Ügyintéző: dr. Kádár Tamás Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek az Első Magyar Mediátor Iroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest,

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/437/ /2014. Ügyintéző: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság () kiskorú gyermeke törvényes képviselőjeként kérelmező kérelmére a Beszélj Velem Óvoda (1225 Budapest,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyszám: EBH/516- /2007 Ügyintéző: dr. Szathmári Réka Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a dr. M. P. ügyvéd által képviselt B. K. Á., B. S. és T.O.F. kérelmezőknek az egyenlő bánásmód

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám: EBH/641/11/2007. Ügyintéző: dr. Szász Adrián Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Kérelmezőnek az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám:EBH/43/2009. Ügyintéző:.dr. Gregor Katalin Az Egyenlő Bánásmód Hatóság D. K.-né Kérelmező által az ITALOTRADE Kft. (képviseli: Vecsernyésné Fazekas Sára ügyvezető, 6724

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám:EBH/554/19/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A. B. törvényes képviselőjeként C.D. benyújtott kérelme alapján a Munkácsy Mihály

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/169/ 9 /2015 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) a B. I. kérelmező kérelmére a dr. B. G. által képviselt Cutler Gym Kft. (4484 Ibrány, Radnóti

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/613/2016.

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/613/2016. EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/613/2016. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság () Kérelmező kérelmére a PAMMER-BECK PATIKA Betéti Társaság (7624 Pécs, Rókus utca 5., a továbbiakban: eljárás alá

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest Jogszabályi

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/23/5/2011 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85., továbbiakban hatóság) X.Y. kérelme alapján az egyenlő bánásmód

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/56/13/2007 Ügyintéző: dr. Gombos Annamária Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Kérelmezőnek az Auchan Magyarország Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-136.) - képviseletében

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a Ügyvédi Iroda (képviselő címe, ügyintéző: dr. Sz. A. ügyvéd) által képviselt K. Zs. Cs.-né (kérelmező címe) kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-4978/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek az eljárás alá vont ellen előterjesztett kérelmét érdemi vizsgálatot követően

H A T Á R O Z A T. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek az eljárás alá vont ellen előterjesztett kérelmét érdemi vizsgálatot követően EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/3/11/2011 Előadó: Dr. Varga Judit H A T Á R O Z A T Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek az eljárás alá vont ellen előterjesztett kérelmét érdemi vizsgálatot

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám: EBH/492/8/2008. Ügyintéző: dr. Szász Adrián Az Egyenlő Bánásmód Hatóság A.A. kérelmezőnek a MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.) eljárás alá vonttal szemben,

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám: EBH/142/3/2007. Ügyintéző: dr. Szász Adrián Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Kérelmezőnek a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth tér 4.)

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom: A Felügyelet a Bankkal szemben - szóbeli panaszok kezelésére vonatkozó

h a t á r o z a t o t hozom: A Felügyelet a Bankkal szemben - szóbeli panaszok kezelésére vonatkozó A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6077/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CIB Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/88/3/2011 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85., továbbiakban hatóság) X.Y. kérelme alapján az egyenlő bánásmód

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám:EBH/94/2008 Ügyintéző:.dr. G.K. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a Dr. M. E. ügyvéd által képviselt Sz-né B.M., M. S-né és M. R. Kérelmezők által a B.Q.B. Kft. Cg. 13-09-080544,

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/ / /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Dr. X.Y (továbbiakban, mint Kérelmező) által az egyenlő bánásmód

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ELNÖK Ügyiratszám: EBH/585/2012

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ELNÖK Ügyiratszám: EBH/585/2012 EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ELNÖK Ügyiratszám: EBH/585/2012 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) kérelmezőnek a Dr. D. A. ügyvéd által képviselt Fővárosi Önkormányzat ÉPTISZK Gazdasági

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/595/14/2008 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) X. meghatalmazott által képviselt Y. kérelmére a HR Profession Kft. (1055 Budapest, Szent

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/29/27 /2006 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt X.Y. kérelme alapján az egyenlő bánásmód

Részletesebben

Jogeset EBH /174/2016. Ügyiratszám: EBH/174/2016

Jogeset EBH /174/2016. Ügyiratszám: EBH/174/2016 Ügyiratszám: EBH/174/2016 Védett tulajdonság: egészségi állapot Diszkrimináció területe: oktatás Diszkrimináció típusa: közvetlen hátrányos megkülönböztetés Jogsértést részben megállapító határozat A hatóság

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s

v é g z é s t : I n d o k o l á s A bíróság a dr. B. M. Ügyvédi Iroda (...) által képviselt G.A. (...) kérelmezőnek, dr. Cserny Ákos elnök által képviselt Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) kérelmezett ellen,

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ELNÖK

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ELNÖK EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ELNÖK Ügyiratszám: EBH/10//2013 Előzmény: EBH/226/2012 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) a T. közérdekű igényérvényesítőnek a Központi Stomatológiai

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

hozom: A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel.

hozom: A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-9206/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/349/12/2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.B. kérelme alapján az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

Kérelmező csatolta az iratokhoz a 2013. augusztus 1-jén kelt közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezését.

Kérelmező csatolta az iratokhoz a 2013. augusztus 1-jén kelt közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezését. Kérelmező panaszában előadta, hogy 2011. november 1-el létesített munkaviszonyt az eljárás alá vonttal, röntgenasszisztensi munkakörben, sérelmezte, hogy a munkahelyén eltöltött két év alatt szerződését

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/366/13/2014. Előadó: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) a kk. kérelmező - akit a hatóság előtti eljárásban a törvényes képviselője által meghatalmazott

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/188/5/2010 Ügyintéző: dr. Horváth Krisztina Az Egyenlő Bánásmód Hatóság A.B. kérelmezőnek a C.D. jogtanácsos által képviselt Budapest Bank Nyrt. (1138 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t : Kvk.V.37.869/2009/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a... kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2009. október 30. napján kelt 424/2009. számú

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Tanácsadó Testület márciusi állásfoglalása a megtorlás fogalmáról

A Tanácsadó Testület márciusi állásfoglalása a megtorlás fogalmáról A Tanácsadó Testület 2008. márciusi állásfoglalása a megtorlás fogalmáról Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 384/3/2008. (II. 27.)TT. sz. állásfoglalása a megtorlás fogalmáról Az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

A Tanácsadó Testület 2008. márciusi állásfoglalása a bizonyítási kötelezettség megosztásával kapcsolatban

A Tanácsadó Testület 2008. márciusi állásfoglalása a bizonyítási kötelezettség megosztásával kapcsolatban A Tanácsadó Testület 2008. márciusi állásfoglalása a bizonyítási kötelezettség megosztásával kapcsolatban Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 384/4/2008. (III.28.) TT. sz. állásfoglalása a bizonyítási

Részletesebben

Egyenlő bánásmód követelményének jogi szabályozása

Egyenlő bánásmód követelményének jogi szabályozása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Egyenlő bánásmód követelményének jogi szabályozása Előadó: dr. Berdár Valéria gyermekjogi képviselő 2014.05.16..

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám:EBH/1026/2008 Ügyintéző:.dr. Gregor Katalin Az Egyenlő Bánásmód Hatóság X Ügyvédi Iroda által képviselt KA kérelmére a PR ügyvéd által képviselt ITD Hungary Zrt. eljárás

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-PJ-III-60/2012. számú határozata OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan működő Részvénytársasággal (székhely: 1025

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! NEM JOGERŐS!!! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.1798/2004/12. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről eljáró dr. Topánka Erika jogtanácsos (1077

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/1069/ /2010 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) a Dr. A.B. ügyvéd által képviselt C.D. kérelme alapján

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint

HATÁROZAT. 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint Ügyiratszám. NAIH-5990-6/2012/H Tárgy: helyi adóra vonatkozó adatok közzététele HATÁROZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló CXII. törvény 61. -ának (1) bekezdés f/

Részletesebben

I. Hatósági tevékenység

I. Hatósági tevékenység Beszámoló az Egyenlő Bánásmód Hatóság tevékenységéről, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól (2006. január

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot.

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot. az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.2 /21 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-203/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az AIM Általános Biztosító Zrt. számára. A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/ HATÁROZATOT:

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/ HATÁROZATOT: Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; 504-180; Fax: 74/510-251 Ikt.sz.: IV.280-6/2014. HATÁROZATI KIVONAT SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

v é g z é s t: A megyei bíróság a H. O.-néval kapcsolatban benyújtott kifogást elutasítja.

v é g z é s t: A megyei bíróság a H. O.-néval kapcsolatban benyújtott kifogást elutasítja. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság dr. Sz. A. (kérelmező címe) kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság (3525 Miskolc, Városház tér 1. szám alatti székhely) elleni választási

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T H A T Á R O Z A T O T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám: EBH/63/6/2010. H A T Á R O Z A T Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az eljárásban dr. Kádár András Kristóf ügyvéd (1136 Budapest, Balzac u. 35.) által képviselt Kézenfogva Összefogás

Részletesebben

I n d o k o l á s AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA:

I n d o k o l á s AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-IV-FB-356/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság és intézkedés kiszabását tartalmazó határozata a AXA Önkéntes Magánnyugdíjpénztár számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6092/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Lakástakarék Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-3263/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Dunacorp Faktorház Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

v é g z é s t. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti.

v é g z é s t. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/70/2015. Iktatószám: Vj/70-8/2015. Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/71/ /2012 Előadó: G. A. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A. B. kérelmezőnek Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterével (4623

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

Tisztelt Döntőbizottság! A FŐTAXI ZRt (1087 Budapest, Kerepesi út 15.) kérelmező képviseletében eljárva, az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Koss

Tisztelt Döntőbizottság! A FŐTAXI ZRt (1087 Budapest, Kerepesi út 15.) kérelmező képviseletében eljárva, az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Koss 1!:f>irmS7r:rtrí-S h(i/.13i.tii! ;YIi\j 11AjY)S.^G i)ü!vfoil!/ 7-1 ;Sn6 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság 1026 Budapest, Riadó u. 5. jogorvoslati eljárás kezdeményezése iránti kérelme

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Néző Gabriella ügyvéd) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember

Részletesebben

Tárgy: felügyeleti eljárás Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) Melléklet: 1 db.

Tárgy: felügyeleti eljárás Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) Melléklet: 1 db. E-szolgáltatás Felügyeleti Osztály Iktatószám: EF/19363-5/2014 Tárgy: felügyeleti eljárás Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) 429-8613 Melléklet: 1 db. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban:

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT MTA Agrártudományi Kutatóközpont ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 0 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t E-szolgáltatás Felügyeleti Osztály Iktatószám: EF/22673-5/2013 Tárgy: felügyeleti eljárás Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) 429-8613 Melléklet: 1 db. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban:

Részletesebben

V É G Z É S t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.687/5/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1108-2/2013. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: engedély kiadása iránti kérelmet

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=?

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=? érl ''SoS.od.oh I KUOAl'KST FŐVÁROS X. KKKOl\Y\ KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT '/.AT Polgármesteri I li.viiiiiln Iklsz.: D.363/ /2008. KÖZBESZERZÉSE^T^A'CS'A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBI^gTADSi^ Budapest, Marg 'íkrt.

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ALDEBRŐ-TÓFALU KÖRJEGYZŐSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ALDEBRŐ-TÓFALU KÖRJEGYZŐSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ALDEBRŐ-TÓFALU KÖRJEGYZŐSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010-2015 Aldebrő-Tófalu Községek Körjegyzősége, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/A. -ának, és az Egyenlő bánásmódról

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben