A SPECT VIZSGÁLATOK ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SPECT VIZSGÁLATOK ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA"

Átírás

1 1 A SPECT VIZSGÁLATOK ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Írta: Varga József Célkitűzés Jelen dokumentum célja, hogy tisztázza a SPECT leképezéssel kapcsolatos alapvető fogalmakat, és általános irányelveket nyújtson a vizsgálatok elvégzésére vonatkozóan. Ezen elvek nagy része a gamma-kamerás vizsgálatokra általában vonatkozik, de hangsúlyt kaptak a leírásban a SPECT technika különlegességei. További részletek találhatók az SNM (1) valamint az ASNC (2) módszertani ajánlásában. 1. Háttér információk és definíciók 1.1. Nukleáris medicina Szakterület, amely nyílt radioaktív készítményeket (radiofarmakonokat) alkalmaz különféle betegségek felderítésére és gyógyítására. Egyik részterülete az in vivo diagnosztika, melynek legfontosabb sajátossága, hogy a szervezet működésére vonatkozó (funkcionális) információt nyújt a végbemenő biokémiai folyamatok leképezésével és számszerűsítésével, kiegészítve ezzel a más orvosi leképező eljárásokkal nyerhető anatómiai információkat Gamma-kamera Orvosi berendezés, mely radioizotóppal jelzett anyag (radiofarmakon) élő szervezetbeli eloszlásának leképezésére szolgál a jelzett anyag által kibocsátott gamma- illetve karakterisztikus röntgen-sugárzás érzékelésével SPECT készülék ( Single photon emission computed tomograph ) Speciális gamma-kamera, amely számos vetületi képből keresztmetszeti radioizotóp-eloszlási képeket állít elő számítógépes segédlettel. 2. Kontraindikáció 2.1. Terhesség Különös körültekintést igényel a radioaktív készítmények alkalmazása terhes nők és szoptató anyák esetén. A reproduktív korban levő nők esetleges terhességét tisztázni kell, és terhességi próbát is kell végezni, ha a magzat elnyelt dózisa várhatóan meghaladja az 50 msv-et.

2 2 3. Módszertan A SPECT vizsgálat, mint magas technikai igényű orvosi diagnosztikus eljárás, az alábbi fő lépésekre tagolható: 3.1. A beteg előkészítése Attól függően, hogy milyen funkciót vizsgálunk, és milyen radiofarmakont tervezünk alkalmazni, speciális előkészítésre lehet szükség, melyet az adott módszer leírása tartalmaz. Számos módszer egyáltalán nem igényel semmilyen előkészítést. Tájékoztatás A szükséges előkészületekről a vizsgálat előjegyzésekor tájékoztatni kell a beteget illetve a kérő orvost. A vizsgálat megkezdése előtt a beteget tájékoztatni kell az eljárás menetéről, kockázatáról, és a környezet sugárterhelésének csökkentését célzó elővigyázatossági intézkedésekről. Egyes radiofarmakonok alkalmazása, illetve terhelés, provokációk végzése írásbeli beleegyezést igényelhet. Ezeket az adott módszer leírása tartalmazza Szükséges előzetes adatok A vizsgálat eredményessége és hasznossága nagy mértékben függ attól, hogy rendelkezésre állnak-e a kérőlapon, előzetes megbeszélésből vagy a beteggel történt elbeszélgetésből a kivitelezést, adatfeldolgozást és leletezést befolyásoló információk. A vizsgálat végzésének célja, a diagnosztikai kérdésfelvetés Kórelőzmény Korábbi radioizotópos és más vizsgálatok eredménye Elvégzett vagy folyamatban levő terápia Jelenlegi gyógyszerelés Testméretek az alkalmazandó radioaktivitás meghatározásához. Ezeken kívül egyes speciális vizsgálatokhoz további információkra lehet szükség, amit a vonatkozó módszerleírások tartalmaznak. 3.3 A műszerek előkészítése Megbízható eredmények csak jól beszabályozott műszerekkel várhatók. A minőségellenőrzés és beszabályozások gyakoriságát és módszereit írásban kell rögzíteni, és végrehajtását rendszeresen ellenőrizni kell. A minőségellenőrzési követelményekről külön módszertani levél szól i.

3 3 A gamma-kamerák rendszeres karbantartását és esetleges javítását szakszervizzel célszerű végeztetni. A megelőző karbantartás javasolt gyakorisága negyedévenkénti. Ezen túl a készüléket működtető személyzetnek rendszeresen ellenőriznie kell az alapvető minőségi paramétereket, és elvégezni a szükségessé váló szabályozást Gamma-kamerák legfontosabb általános minőségi paraméterei Az alábbi paraméterek bármilyen (planáris, egésztest, tomográfiás) üzemmódú gamma-kamerára vonatkoznak: Uniformitás A kamera érzékenységének egységessége a látómezőben. Eltorzulása többféle ok következménye lehet, ez a legérzékenyebb jelzője a gamma-kamera hibáinak. Nem megfelelő volta a planáris (ill. vetületi) kép foltosságában jelentkezik. Az ilyen műtermékek rontják a vizsgálatok elérhető érzékenységét és fajlagosságát Geometriai torzítás (linearitás) Négyzetrácson elrendezett pontforrások képe mennyire tér el a négyzetrácstól. Az uniformitást is jelentősen befolyásolja Felbontás A még elkülöníthető objektumok legkisebb távolsága. Alapvetően a kollimátortól függ, és nagyban befolyásolja a detektor-beteg távolság, valamint a sugárzást szóró réteg vastagsága. Mérőszáma a vonalforrás képének félértékszélessége Érzékenység egységnyi aktivitással nyerhető számlálási sebesség. Általában a felbontás és az érzékenység egymás rovására változik a kollimátor kiválasztásával: viszonylag nagyobb felbontás (HR= high resolution kollimátor), vagy nagyobb érzékenység (GP= general purpose ) közül választhatunk A SPECT üzemmód speciális követelményei A szakaszban jellemzett paraméterek torzulása általában súlyosabban rontja a SPECT, mint a planáris vizsgálatok minőségét, így a SPECT üzemmódban (is) üzemeltetett kamera beszabályozása még nagyobb körültekintést igényel: Uniformitás: Nem megfelelő volta a rekonstruált SPECT metszeteken jellegzetes gyűrűhibaként jelentkezik Felbontás

4 4 Mivel nagyban befolyásolja a detektor-beteg távolság, tomográfiás leképezésnél a lehető legszorosabb pályát kell beállítani. Ez könnyebben elérhető, ha elliptikus vagy kontúrkövető pálya is rendelkezésre áll. A felbontás SPECT metszeteken a rekonstrukciós módszer, különösen az alkalmazott szűrő függvénye is Érzékenység SPECT vizsgálatoknál a hosszabb furatú kollimátorokkal érhető el jobb felbontás elfogadható érzékenység mellett Középpont-vándorlás (csak a tomográfiás üzemmódra jellemző paraméter) A látómező középpontjában állított merőleges egyenes a körbeforgás során mennyire esik egy síkba, illetve megy át egyetlen közös ponton. A detektor szögállásával, illetve utólagos számítógépes korrekcióval befolyásolható Hibrid SPECT/CT készülék A CT segítségével végzett elnyelés-korrekcióhoz biztosítani kell a CT komponens napi CT-egység kalibrációját, valamint a kétféle modalitású kép térbeli egybeesését A radiofarmakon beadása, kivárás A képminőséget és a számolt paramétereket is leronthatja a nem megfelelő minőségű radiofarmakon adása. A legfontosabb követelmények: Lejárati időn belüli farmakont használjunk. A jelzés szigorúan a készítmény gyári leírása szerint történjen. Különösen ügyelni kell arra, hogy a hozzáadott térfogat és aktivitás a megadott határértéknél ne legyen nagyobb. Lehetőleg végezzük el a készítményhez javasolt minőségellenőrzést. A beadásra a megadott időtartamon belül kerüljön sor. Paravénás injekció gyanúját jegyezzük fel, és készüljön felvétel a beadás helyéről. A leképezés a vizsgálati protokoll szerinti időpontban történjen Adatgyűjtés Begyűjtési paraméterek A kamera kiválasztása A több detektoros SPECT készülékekkel a vizsgálat begyűjtési ideje lerövidíthető, illetve kevésbé zajos képek gyűjthetők ugyanannyi idő alatt.

5 5 Szívizom-vizsgálatokhoz derékszögben álló 2 detektor javasolt összesen 180 -os ívet, vagy 3 detektor összesen 360 -os ívet bejárva. A többi SPECT vizsgálatot általában 360 -os íven gyűjtjük be, amihez 2 detektor szembe állítva használható. Nagyon fontos, hogy a detektorok pontosan párhuzamosak legyenek a forgástengellyel, és a bekalibrált középpont-vándorlási korrekciót alkalmazzuk. Kollimátor Fontos tudnivaló, hogy a SPECT vizsgálatokhoz speciálisan erre a célra kialakított kollimátort kell használni. Míg a szívizom-vizsgálatokhoz (a szív mozgása miatt) általános célú kollimátor is elegendő, a részletgazdagságot igénylő (pl. agyi) SPECT-hez nagy felbontású (LEHR) kollimátor javasolt. Ha a beadott radioizotópnak több fotonenergia-csúcsa van, vagy több radioizotópot együttesen alkalmazunk, a kollimátort mindig a legmagasabb energiájú sugárzáshoz kell választani. A beteg elhelyezése Alapelv, hogy a beteg lehető legkényelmesebb elhelyezését kell biztosítani, és lehetőleg szoros fejtartót, rögzítő hevedert kell használni, hogy ne mozduljon el a vizsgálat alatt. Utólagos mozgáskorrekciót csak igen körültekintően, annak tudatában végezhetünk, hogy az (az alkalmazott módszertől és az elmozdulás nagyságától függően) akár járulékos műterméket is okozhat. Felbontás Legtöbb fajta SPECT leképezéshez 64*64-es digitális képfelbontás a szokásos. Több detektoros kamerával, nagyobb felbontás-igényű (agy, mellkasi tumor, stb.) vizsgálathoz 128*128-as felbontás alkalmazható. A szöglépés legfeljebb 6, nagyobb felbontás-igényű vizsgálathoz 3 legyen. (Megjegyzendő, hogy a rekonstruált kép zajosságát elsősorban a teljes íven összesen begyűjtött beütésszám határozza meg.) Képidő Nagyobb begyűjtött beütésszám általában kevésbé zajos képet eredményez. Ne feledjük azonban, hogy a beteg állapotától függően korlátozott ideig képes mozdulatlanul feküdni. Általában a teljes begyűjtési idő ne haladja meg a percet.

6 Adatfeldolgozás Rekonstrukciós módszer A rekonstrukció módjának, paramétereinek kiválasztása döntően befolyásolja a képminőséget. Általános szabály, hogy egy intézetben egy-egy vizsgálat-fajtát mindig ugyanazzal a rekonstrukciós módszerrel és szűrővel célszerű feldolgozni. Erősen eltérő statisztikájú vizsgálatokhoz (pl. egy napos szívizom-perfúziós vizsgálat terheléses és nyugalmi része) más-más szűrő az optimális. Szűrt visszavetítés Elméletileg a visszavetítés előtti, közbeni és utáni szűrés egyenértékű eredményt adhat. A gyakorlatban általában az előszűrés alkalmazása célszerűbb, mivel ez a forgástengely-irányú simítást is magába foglalhatja. A visszavetítéshez ilyenkor többnyire ramp-szűrőt alkalmaznak. Iteratív rekonstrukció A számítógépek fejlődésével a fokozatos közelítéses rekonstrukció a rutinvizsgálatok számára is elérhetővé vált. Előnye elsősorban akkor mutatkozik meg, ha különböző korrekciók (elnyelés, szórás, távolságfüggő felbontás) is bele vannak foglalva Elnyelés-korrekció Legtöbb mai adatfeldolgozó rendszer csak a homogén elnyelő közeg esetére szolgáló egyszerűbb korrekciót tartalmazza, amelynek alkalmazása leginkább az agyi SPECT-nél javasolt. Ez a módszer nem megfelelő a szívizom-perfúziós vizsgálatokhoz. Nem homogén elnyelés korrekciója külső gamma-forrással begyűjtött vagy CT-képből számolt sugáráteresztési képpel történhet. Az utóbbit a SPECT/CT hibrid készülékek teszik lehetővé. Az elnyeléskorrigált mellkasi metszetek jelentősen különböznek a korrekció nélküliektől. Ha gyors CT-felvétel segítségével végezzük az elnyelés-korrekciót, ügyelni kell a légzési fázis megválasztására. Nem homogén elnyelő környezet esetén akár alkalmazunk mért korrekciót, akár nem, az értékelés, az esetleges műtermékek azonosítása nagy gyakorlatot és körültekintést igényel. Ebben szívizomperfúziós vizsgálatnál segíthet az EKG-kapuzott begyűjtés alkalmazása Újraszeletelés (ferde metszetek képzése) Míg a rekonstrukció a műszer tengelyére merőleges (transzaxiális) metszeteket eredményezi, az értékeléshez a vizsgált szerv fő tengelyéhez rögzített irányú szeletek szükségesek. Különösen kritikus a szeletelési irányok beállítása azoknál a vizsgálatoknál, amikor normális adatbázishoz hasonlítjuk az eloszlást (pl. szívizom-perfúzió).

7 7 Általános szabály, hogy ha szeletek összegzését alkalmazzuk a zajcsökkentés érdekében, ezt ne a transzaxiális, hanem a reorientált (ferde) metszetsoron végezzük, mert ez jobb felbontást eredményez Interpretáció, leletezés A vélemény kialakítását a képernyőn kijelzett, nem a kinyomtatott képekre kell alapozni az előbbiek jobb (elsősorban szín- illetve árnyalat-) felbontása miatt. A kvantitatív eredményeket (pl. szívizom poláris térkép) a metszetsorokkal együttesen kell értékelni. A lelet formátumára vonatkozó elvárásokat külön állásfoglalás tartalmazza (4). 4. Ajánlott irodalom 1. Procedure guideline for general imaging 3.0 Society of Nuclear Medicine Procedure Guidelines Manual 2004, o. 2. Nichols & al.: Instrumentation quality assurance and performance. J. Nucl. Cardiol. 14/6: e Követelmények a gammasugárzás leképező eszközeivel szemben. A Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium Évkönyve, , o. 4. Állásfoglalás az izotópdiagnosztikai és terápiás eljárások dokumentálásának alapelveiről A Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium Évkönyve, 2000, o.

A szívizom-perfúzió leképezése

A szívizom-perfúzió leképezése A szívizom-perfúzió leképezése Útmutató technológusoknak Szerzők: Wim van den Broek Chairman EANM TC; Chief Technologist Dept of Nuclear Medicine, University Medical Centre, Nijmegen, The Netherlands Alberto

Részletesebben

RADIOJÓD TELJES-TEST SZCINTIGRÁFIA DIFFERENCIÁLT PAJZSMIRIGYRÁKBAN MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

RADIOJÓD TELJES-TEST SZCINTIGRÁFIA DIFFERENCIÁLT PAJZSMIRIGYRÁKBAN MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ 1 RADIOJÓD TELJES-TEST SZCINTIGRÁFIA DIFFERENCIÁLT PAJZSMIRIGYRÁKBAN MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Írta: Földes Iván 1. Célkitűzés A módszertani útmutató célja, hogy vezérfonalként szolgáljon a nukleáris medicina

Részletesebben

(EANM Procedure Guidelines For Brain Neurotransmission SPET using 123 I-labelled Dopamine Transporter Ligands)

(EANM Procedure Guidelines For Brain Neurotransmission SPET using 123 I-labelled Dopamine Transporter Ligands) 1 AGYI NEUROTRANSZMISSZIÓ SPECT 123 I JELZETT DOPAMIN TRANSZPORTER LIGANDOKKAL - MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ (EANM Procedure Guidelines For Brain Neurotransmission SPET using 123 I-labelled Dopamine Transporter

Részletesebben

AGYI 18 F-FDG PET VIZSGÁLAT-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

AGYI 18 F-FDG PET VIZSGÁLAT-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AGYI 18 F-FDG PET VIZSGÁLAT-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ (EANM Procedure Guidelines for Brain Imaging using [18F]FDG) Bartenstein P (Coordinator), Asenbaum S, Catafau A, Halldin C, Pilowski L, Pupi A, Tatsch K

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

Nukleáris képalkotás 1.

Nukleáris képalkotás 1. Balkay László Hegyesi Gyula Imrek József Kertész Zsolt Lajtos Imre Kalinka Gábor Mohácsi Ilona Molnár József Valastyán Iván Nukleáris képalkotás 1. 2010. Debrecen 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1 Magfizikai

Részletesebben

Kísérletes daganatok aminopeptidáz N (APN/CD13) expressziójának in vivo vizsgálata Ga-68-NOTA-c(NGR) radiotracerrel

Kísérletes daganatok aminopeptidáz N (APN/CD13) expressziójának in vivo vizsgálata Ga-68-NOTA-c(NGR) radiotracerrel [1] Kísérletes daganatok aminopeptidáz N (APN/CD13) expressziójának in vivo vizsgálata Ga-68-NOTA-c(NGR) radiotracerrel Trencsényi Gy. [1]; Máté G. [1]; Enyedi K.N. [2]; Mező G. [2]; Angyal J. [3]; Emri

Részletesebben

- ORVOSI TÁJÉKOZTATÓ -

- ORVOSI TÁJÉKOZTATÓ - DIAGNOSZTIKA KÖZPONT 1117 Budapest, Hunyadi J. út 9. Tel.: 36-1-505-8881, Fax: 36-1-505-8889 Info vonal: 36-1-505-8888 E-mail: info@pet.hu www.pet.hu PET/CT DIAGNOSZTIKA A DAGANATOS BETEGSÉGEK VIZSGÁLATÁBAN

Részletesebben

Szívizom perfúziós SPECT Protokoll

Szívizom perfúziós SPECT Protokoll Szívizom perfúziós SPECT Protokoll Beteg előkészítés: A beteg a vizsgálaton éhgyomorral jelenik meg, ½ l tejet, vagy 100 g csokoládét hoz magával, amit a radiopharmakon intravénás beadása után 15 perccel

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

Preklinikai MRI berendezés szekvencia készletének bővítése

Preklinikai MRI berendezés szekvencia készletének bővítése DIPLOMAMUNKA Preklinikai MRI berendezés szekvencia készletének bővítése Kovács Noémi Témavezető: Nagy Kálmán fejlesztőmérnök Mediso Kft. Konzulens: Dr. Légrády Dávid egyetemi docens BME Nukleáris Technikai

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

IZOTÓPOS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

IZOTÓPOS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet IZOTÓPOS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT A HELYES MUNKAVÉGZÉS GYAKORLATA NYITOTT RADIOAKTÍV KÉSZÍTMÉNYEKET ALKALMAZÓ MUNKAHELYEKEN

Részletesebben

RADIOSYNOVIORTHESIS-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

RADIOSYNOVIORTHESIS-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ 1 RADIOSYNOVIORTHESIS-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ (radiosynovectomia) Krónikus synovitisek kezelése beta sugárzó izotóppal Készítette: A Nukleáris Medicina-, a Reumatológiai és Fizioterápiás-, valamint az Ortopédiai

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve PAJZSMIRIGYBETEGSÉGEK Pajzsmirigybetegségek kezeléséről 131-jód izotóppal

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve PAJZSMIRIGYBETEGSÉGEK Pajzsmirigybetegségek kezeléséről 131-jód izotóppal Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve PAJZSMIRIGYBETEGSÉGEK Pajzsmirigybetegségek kezeléséről 131-jód izotóppal Készítette: A Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium I. alapvető megfontolások I.1

Részletesebben

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI Mennyire elégedett Ön a Magyar Minőséggel?

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI Mennyire elégedett Ön a Magyar Minőséggel? TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK A Lean Hat Szigma Dr. Aschner Gábor A megfelelőségértékelés testületei és szabványai Földesi Tamás Vállalatirányítási rendszerek szerepe és jelentősége

Részletesebben

MÓDSZERTAN A TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSHEZ

MÓDSZERTAN A TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSHEZ MÓDSZERTAN A TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSHEZ 2008 Készítette Bank Lajos, Dr. Beregi Anna, Bittó Zoltán, Fekete Gábor, Karsainé Dömsödi Éva, Kemény Emil, Malatinszky Istvánné dr., dr. Németh Péterné, Tóth Pál,

Részletesebben

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

Ismerjük meg egymás munkáját is!

Ismerjük meg egymás munkáját is! 2 Semmelweis Egyetem tematikus lapszám Ismerjük meg egymás munkáját is! A csúcstechnológia szót hallva felvetődik a kérdés, mit is értünk rajta pontosan mondja dr. Szél Ágoston rektorhelyettes, a Semmelweis

Részletesebben

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve az emlő daganatok (BNO-X: C50) ellátásáról Készült a Szakmai Kollégium Onkológia és Sugárterápia, a Pathologia, a Radiológia és a Sebészet Tagozatai javaslatai

Részletesebben

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK Élelmiszerminőség - Élelmiszerbiztonság Journal of Food Investigations Food Quality Food Safety Mitteilungen über Lebensmitteluntersuchungen Lebensmittelqualität Lebensmittelsicherheit

Részletesebben

Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez. Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek

Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez. Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek Az útmutatót készítette: Ambros Uchtenhagen A magyar kiadást szerkesztette: Horváth Gergely Csaba

Részletesebben

A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan

A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan Dr. Domokos, Endre Szerzői jog 2013 Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet Tartalom

Részletesebben

Radiológiai vizsgálatok tájékoztatója

Radiológiai vizsgálatok tájékoztatója DR.RÉTHY PÁL KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET 5600 BÉKÉSCSABA, GYULAI ÚT 18. (66) 441-411, 555-555 Telefax: (66) 441-192 Levélcím: 5601. Békéscsaba, Pf.: 49. AZ ÉV KÓRHÁZA 2004. AZ ÉV KÓRHÁZA 2005. Radiológiai vizsgálatok

Részletesebben

ÉLETTANI GYAKORLATOK

ÉLETTANI GYAKORLATOK ÉLETTANI GYAKORLATOK Készítette az ELTE, Élettani és Neurobiológiai Tanszék munkaközössége Bárdos György Détári László Hajnik Tünde Kiss János Schlett Katalin Tárnok Krisztián Tóth Attila Világi Ildikó

Részletesebben

Karbantartás elmélet

Karbantartás elmélet Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai tanár Debrecen, 2002 Előszó Ez az elektronikus tansegédlet alapvetően

Részletesebben