EdTWIN Projekt EGYÜTTM KÖD INTÉZMÉNYEK EDTWIN NEMZETKÖZI PROJEKT TEAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EdTWIN Projekt 2008-2011 EGYÜTTM KÖD INTÉZMÉNYEK EDTWIN NEMZETKÖZI PROJEKT TEAM"

Átírás

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Gy r EdTWIN Projekt EGYÜTTM KÖD INTÉZMÉNYEK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYTEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR EdTWIN Koordinációs és Információs Központ (KIK) 9022 Gy r, Türr István út 5. STADTSCHULRAT FÜR WIEN EUROPA BÜRO Bildungscentrum (BiC) 1080 Wien, Auerspergstraße EDTWIN NEMZETKÖZI PROJEKT TEAM Magyarország: Görcsné Dr. Muzsai Viktória PhD projektkoordinátor Dr. L rincz Ildikó PhD kari projektfelel s Szilágyi Magdolna operatív tanácsadó Sipos Judit alprogram koordinátor Kardosné Kovács Eszter projektasszisztens Erd s Adrienn pályázati referens Vadász Jen né pénzügyi referens Nagy Mónika sajtó- és honlapreferens Ring Ferenc médiareferens Ausztria: FI. Mag. Dr. Franz Schimek projektvezet Dipl Päd. Bernhard Seckl projektkoordinátor Mag. Petra Feichtinger projektkoordinátor Mag. Agnes Szelp projektasszisztens Szilvia Mentsik BA projektasszisztens Denisa Papankova pénzügyi referens

2

3 EdTWIN Projekt Nemzetközi turisztikai elemzések osztrák magyar viszonylatban Osztrák magyar kapcsolatok a turizmusban Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar

4

5 EdTWIN Projekt Internationale Tourismusanalyse am Beispiel Österreich und Ungarn Österreichisch ungarische Beziehungen in der Tourismusbranche Westungarische Universität Apáczai Csere János Fakultät

6 Nemzetközi turisztikai elemzések osztrák-magyar viszonylatban Osztrák-magyar kapcsolatok a turizmusban Internationale Tourismusanalyse am Beispiel Österreich und Ungarn Österreichisch ungarische Beziehungen in der Tourismusbranche Szerkesztő/Redakteur: Albert Tóth Attila Darabos Ferenc PhD Szerkesztőbizottság/Redaktionskomission: Darabos Ferenc PhD Görcsné Dr. Muzsai Viktória PhD Lektorok/Lektoren: Dr. Csizmadia László Szalai Zsolt Borítóterv: Borbély Károly Kiadja: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó Felelős kiadó: Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi rektorhelyettes Nyomda: Palatia Nyomda és Kiadó Kft. ISBN Győr, NEMZETKÖZI TURISZTIKAI ELEMZÉSEK OSZTRÁK-MAGYAR VISZONYLATBAN

7 TARTALOMJEGYZÉK/VERZEICHNIS BÉRCZESSY Lajos PhD Idegenforgalmi mozaikok, különös tekintettel a Nyugat-dunántúli régiót érintő ( ) változásokra...10 Die Stationen der Entwicklung der ungarischen Wirtschaft und des Fremdenverkehrs( )...10 VARGA Józsefné dr. Horváth Mária Épített örökségeink határon innen és túl...21 Das gebaute Erbe in beider Seite der österreich ungarischen Grenze...21 DOMÁN Gabriella Gazdaságtörténeti mozaik az Osztrák-Magyar Monarchiában...28 Ungarische Wirtschaftsgeschichte der Österreichisch Ungarischen Monarchie HUSZ Anikó A városnézések formái napjainkban Budapest és Bécs kínálatának viszonylatában...35 Städtetourismus und Stadtbesichtigung heutzutage Angebote von Budapest und Wien im Fokus DARABOS Ferenc PhD A szigetközi turisztikai menedzsment fejlesztése, különös tekintettel az osztrák-szlovák-magyar együttműködésre...46 Förderung des Touristikmanagements in der Schüttinsel-Region mit besonderer Rücksicht auf die österreichisch-slowakisch-ungarische Zusammenarbeit...46 PLATZ Petra Kapuvár marketing terve a Nordhielm-modell alapján...56 Der Nordhielm-Modell Basierten Marketing Plan von Kapuvár...56 ALBERT TÓTH Attila Bécs és Budapest szállodaipara...62 Analyse des Wiener und Budapester Hotelmarktes...62 PRINTZ-MARKÓ Erzsébet Egészségturizmus az osztrák magyar határ mentén...70 Gesundheitstourismus an der österreichischen ungarischen Grenze...70 HAPP Éva Best practice a konferenciaturizmus területén: Bécs...77 Best practice im Konferenztourismus von Wien...77 Mag. ROTT Manfred Bécs és a magyarok: Egy kapcsolat áttekintése...86 Wien und Ungarn: Besichtigung einer Beziehung...86 INTERNATIONALE TOURISMUSANALYSE AM BEISPIEL ÖSTERREICH UND UNGARN 7

8 Előszó A kiadvány az EdTWIN-célok közül elsősorban a képzési tartalmakhoz köthető, amely a jó gyakorlatok beemelése által, az új tudományos eredmények bemutatásával és annak gyakorlatba építésén keresztül segíti az oktatást. A tematika az osztrák magyar térség turisztikai vonatkozásaira fűződik fel. A tananyag három részre különíthető; az első részben történeti, művelődéstörténeti, az épített turisztikai vonzerőkre koncentráló tartalmak jelennek meg. A publikációk hatékonyan hasznosíthatóak a Bevezetés a turizmusba (TURAN I.), Művelődéstörténet (TURAN I.), Vállalatgazdaságtan (TURAN I.), Idegenvezetés (TURAN II.) Idegenvezető OKJ tanfolyam keretében, illetőleg a Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser OKJ képzés fentiekkel összevont tárgyai esetén. A második témakör koncepcionális szinten foglalkozik konkrét határ menti példákon, kooperációs lehetőségeken keresztül a turisztikai menedzsment és az idegenforgalmi marketing feladataival. A tananyagtartalom hasznosítható a Menedzsment alapjai (TURAN I.), az Idegenforgalmi területfejlesztés (TURAN III.), Településmenedzsment (TURAN IV.) a Desztinációs marketing (IDFON I.) és az Idegenforgalmi marketing (TURAN IV.) tárgyak oktatása esetén. A záró témakör ágazati bontásban vizsgálja az osztrák magyar turizmus helyzetét. A szállodaipari összefüggések, az egészségturizmus vizsgálatai, valamint a konferenciaturizmus kerülnek górcső alá. A tananyagrész jól hasznosítható a Szállodai alapismeretek (TURAN II.), az Egészségturizmus (TURAN II.), a Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser képzés egészségturizmus specializációja, valamint a Rendezvényturizmus (TURAN II.) tárgyak oktatása terén. A NYME AK Turizmus Intézet Idegenforgalmi tanszékének oktatói, valamint a bevont ausztriai szakértő és saját nevelésű volt hallgatónk által készített jegyzetek jól szolgálják a meglévő tantervek fejlesztését. Az ausztriai partnerrel való szakmai kapcsolatunk május 12-re nyúlik vissza. A fenti időpontban a bécsi Kereskedelmi Akadémia (BFI, Wien) munkatársa, Mag. Manfred Rott Bécs és a magyarok: Egy kapcsolat áttekintése (Wien und Ungarn: Besichtigung einer Beziehung ) címmel tartott magas színvonalú szakmai előadást. Manfred Rott előadása jelentős inspirációt nyújtott kiadványunk elkészítéséhez. A szakanyag segítséget nyújt az osztrák magyar turisztikai értékek szélesebb körű megismertetésében, rávilágít az alkalmazható stratégiaalkotási módszerekre, segíti az ágazati összefüggések, legjobb nemzetközi példák megértését, megértetését. 8 NEMZETKÖZI TURISZTIKAI ELEMZÉSEK OSZTRÁK-MAGYAR VISZONYLATBAN

9 Vorwort Diese Publikation ist von den EdTWIN-Zielen besonders zu den Best-Practice Beschreibungen im Zusammenhang von Ausbildungsinhalten sowie das Einbinden von neuen wissenschaftlichen Ergebnissen in die Praxis. Die Thematik ist auf die touristischen Aspekte des österreichisch ungarischen Grenzgebiets aufgebaut. Das Lehrmaterial kann man auf drei Themenschwerpunkte aufteilen. Der erste Teil konzentriert an historischen, kulturellen, und architektonischen touristischen Attraktionen. Die Publikationen können für folgende Lehrfächer verwendet werden: Einleitung in den Tourismus (Tourismus und Gastronomie, Lehrgang I.), Kulturgeschichte (Tourismus und Gastronomie, Lehrgang I.), Betriebswirtschaft (Tourismus und Gastronomie, Lehrgang I.), Fremdenführung (Tourismus und Gastronomie, Lehrgang II.), Fremdenführerausbildung und bei gemeinsamen Fächern der Gastronomie- und Tourismusfachmanager-Ausbildung. Der zweite Teil beschäftigt sich auf konzeptioneller Ebene durch Beispiele aus der Grenzgebiete und Kooperationsmöglichkeiten mit den Aufgaben des Tourismusmanagements und Tourismusmarketings. Die Inhalte können für folgende Lehrfächer verwendet werden: Grundlagen des Managements (Tourismus und Gastronomie, Lehrgang I.), Touristische Flächenentwicklung (Tourismus und Gastronomie, Lehrgang III.), Siedlungsmanagement (Tourismus und Gastronomie, Lehrgang IV.), Destinationsmarketing (Fachmanager I), Tourismusmarketing (Tourismus und Gastronomie, Lehrgang IV.). Der letzte Teil untersucht die sektorale Gliederung der österreichisch ungarischen Situation im Tourismus. Zusammenhänge der Hotellerie, Untersuchung des Gesundheitstourismus und Konferenztourismus werden analysiert. Die Publikationen können für folgende Lehrfächer verwendet werden: Grundlagen des Hotelmanagements (Tourismus und Gastronomie, Lehrgang II.), Gesundheitstourismus (Tourismus und Gastronomie, Lehrgang II.), Gesundheitstourismus-Spezialisierung bei Fachmanagerausbildung für Gastronomie und Tourismus, Veranstaltungstourismus (Tourismus und Gastronomie, Lehrgang II.). Die Publikationen der Mitarbeitern und einer unseren ehemaligen Studenten der Westungarische Universität Apáczai Csere János Fakultät Institut für Tourismus sowie eines österreichischen Experten dienen zur Weiterentwicklung der existierenden Lehrpläne. Die professionelle Beziehung mit dem österreichischen Partner begann am 12. May Damals hielt Mag. Manfred Rott, Mitarbeiter der Wiener Handelsakademie (BFI, Wien), einen ausgezeichneten Vortrag mit dem Titel: Wien und Ungarn: Besichtigung einer Beziehung. Diese Präsentation war eine große Inspiration für die Erstellung dieser Publikation. Dieses Material dient zum breiteren Kennenlernen der österreichischen ungarischen Tourismuswerte, beleuchtet die zutreffenden Strategieentwicklungsmethoden, unterstützt die Verständigung und das Verständnis der sektoralen Kontexte und zeigt internationale Beispiele. INTERNATIONALE TOURISMUSANALYSE AM BEISPIEL ÖSTERREICH UND UNGARN 9

10 BÉRCZESSY Lajos Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Idegenforgalmi mozaikok, különös tekintettel Nyugat-Dunántúli régiót érintő ( ) változásokra Akármilyen szép legyen a gyémánt, de ha rútul vagyon metszve, nem becsülik. (Mikes Kelemen) Die Stationen der Entwicklung der ungarischen Wirtschaft und des Fremdenverkehrs. Die erste auch in Europa erfolgreiche ungarische Messe im Jahr des Milleniums Die Entwicklung des Tourismus und der Heilbäder in den Jahren zwischen den 2 Weltkriegen. Die Isolierung des eisernen Vorhanges, der Ausbau des Grenzgebietes/ Grenzzone, Inlandstourismus. Die Auflockerung im Fremdenverkehr nach der Revolution 1956, Gruppenreisen werden bevorzugt. 1. Parabolikus korkép Akkor, ha egy társadalmi struktúra vetületét megvizsgáljuk, bizonyos szinoptikus aspektusból kell megvilágítanunk a történés első és utolsó korszakát. Nem mellőzhető tehát a téma historikus megközelítése. Magyarország a trianoni békediktátum után megcsonkított, elszegényedett szférája lett Európának. A társadalmi trauma a szétszaggatott országot úgy a privát, mint közösségi társadalmi terekben megviselte, az ország 2/3-át elcsatolták, nincs többé tengerünk. Az új országvezetés dichotómikus formulát fogalmazott meg, amit a történészek leegyszerűsítve királynélküli királyságnak neveznek. A királyság megmaradt, de kormányzói, parlamentális vezetés mellett. Legelső, ám nem könnyű tette, a Horthy Miklós kormányzó nevéhez köthető mintegy két és fél évtizednek, a gazdaság megszilárdítása, talpraállítása volt. Ennek első ténye az december 27-én, a szilárd alapokra épített pengő bevezetése volt. Egy kilogramm arany 3800 pengő volt. Értékállóságát 1944 decemberéig megőrizte. Csak illusztrációként: átváltáskor egy USA dollár 5,7 pengő, egy német márka 1,36 pengő, egy svájci frank 1,1 pengő volt. Bár a magyar gazdaságot is megrengette az as gazdasági világválság, de egy fellendülőben lévő, hittel, reménnyel teli társadalomra támaszkodhatott. És ha már a számoknál tartunk, idekívánkozik még egy történés: Európában megindult a rádióközvetítés. Elsőnek a BBC kezdte 1922-ben, ugyanígy Németország is. Hazánkban december 1-én indult el a rendszeres rádióadás. Nem álltunk hátul a sorban. Ebben az esztendőben rádióengedélyest tartottak számon, tíz év múlva et. Beszédes számok. Hóman Bálint nevéhez fűződik a Hóman-Néprádió mozgalom, a 48 pengőbe kerülő középhullám vételére alkalmas készüléket havi 2 3 pengős kétévi részletre lehetett megvásárolni. (Kicsit előre ugorva az időben: a Rákosi-féle Néprádió 380 forintba került. De csak a Kossuth és Petőfi adó volt fogható vele...) Hja, kérem egy autoriter társadalom nem engedheti meg, hogy a kedves hallgatók akárcsak a Moszkvai Rádió magyar nyelvű adását is hallgassák... A rádiózás, a hírközlés eme populáris, időhöz és országhatárokhoz nem kötött formája, a társadalmi kommunikációt is megváltoztatja. (Nem zárójelben mondva: amerikában politikai választást lehetett vele nyerni igen hamar.) A rádiót követi a hangosfilm, nálunk 1931-ben. A kék bálvány, majd a Hyppolit a lakáj. Hogyan kapcsolódik mindez a mi címben megjelölt idegenforgalom témánkhoz? A tudósításokat, egy országról alkotott képet akár más földrészeken lakók is hallgathatták, nézhették. (Ilyen furcsa fogalmak születtek például a rádiózásban, mint hangképes tudósítás. Igen, például egy sporteseményről. (1936 berlini olimpia). Vagy a rádiójáték. És a ma már jószerivel csak a tv-ből ismert film-folyam szappanopera.) A közeli múltban került föl a világhálóra a svéd közszolgálati televízió archívumából a székesfővárost bemutató turisztikai film. A címe: Bada i Buda, azaz Fürdőzz Budán! A tíz és félperces, 75 éves(!) ragyogó felvétel csodálatos. Légifelvételről látható az Országház, a Duna a már nem létező a pesti zsargonban csak Böskének becézett, gyönyörű Erzsébet-híd. A Halászbástya, díszőrség a Várban, a Lánchíd, és a budai gyönyörű dombok beépítetlenül A magyar néptáncművészetet egy különleges, kötelékben előadott, borospalack-szlalom érzékelteti. Látható még a Hősök tere, Nagy-Magyarország virágokból, Vajdahunyad vára, a Városliget (akkor még Angol Park és Vurstli). No és a fő attrakció: Budapest fürdői. A riporter nemes egyszerűséggel csak azt mondja, hogy a világ legszebb fürdői itt vannak, Európa legszebb városában. Ha ő mondja! Látható a régi hullámfürdő és a régi fürdőruhadivat is. a Igen, így működött a még televízió nélküli világban a turisztikai marketing. 10 NEMZETKÖZI TURISZTIKAI ELEMZÉSEK OSZTRÁK-MAGYAR VISZONYLATBAN

11 2. Utazási irodák, idegenforgalom, kiállítások A kiegyezést követő időkben egyre növekedett a kiutazási kedv. Természetesen itt (ezen) nemcsak kedvtelésből, szabadidős elfoglaltságból fakadó utazást értünk. Inkább a kivándorlást, a tengeren túli, csábító Új világot. Ám ez a fajta modernkori népvándorlás Európából utazásszervezést, irodák fölállítását igényelte. Hajó- és vasúti jegyeket árusítottak, étkezési ellátást szerveztek igen sok embernek. A Hamburg kikötőjéből utazóknak készült a gyorsan fogyasztható hamburger, ami aztán a gyorsétkeztetések alapját adta, majd visszatért üzletláncokat kialakítva az óvilági eredethez. A külföldi világkiállításokon történt sikeres szereplés után (London 1865, Párizs 1867, Bécs 1873) az első igazán jelentős hazai kiállítás az 1885-ben megrendezett Országos Kiállítás volt, amelyre több, mint százezer külföldi vendég volt kíváncsi. Ám a legjelentősebb, tömegeket vonzó reprezentatív bemutató az Ezredéves Országos Kiállítás volt 1896-ban, mely május 2-től október 31-ig volt látogatható. Néhány adat és esemény az igazán lenyűgöző rendezvénysorozatról: négyzetméteres volt a kiállítás összterülete, 240 pavilonban kiállító mutatkozott be. Külön útmutató és térkép készült a látogatóknak. Olcsó szálláslehetőségeket is kínáltak, öt darab, egyenként ezer személyes szálláshelyet (ma turistaszállónak mondanánk) alakítottak ki a közelben. A fél év alatt közel hat millió látogató kereste föl a fővárosi látványosság-sorozatot. (Nem mellesleg és nem zárójelben érdemes megjegyezni: Gárdonyi Géza is tudósított e nagy eseményről mégpedig Göre Gábor bíró úr tollával a nagy kiállításon szörzött tapasztalatok alapján. A sajátságos nyelvezettel, egyedülálló humorral átszőtt történetek nagy sikert arattak.) Ekkorra készült el az impozáns 120 méter hosszú és 15 méter széles panorámakép, Feszty Árpád: A magyarok bejövetele című alkotása, amely igen sok látogatót vonzott, a korabeli lapok a kiállítás fő attrakciójaként emlegették. Mai fogalomhasználattal élve: országimázst építő folyamatként is értelmezhetjük a millenáris kiállítást. Annál is inkább, mert a kiállítás területén elkészült épületek másolatai például a Vajdahunyadvár (ma Európa legnagyobb mezőgazdasági múzeuma), a Jáki kápolna ma is működő épületegyüttesek. Idekívánkozik még a közlekedés fejlesztése: megépült az öreg kontinens első villamos vontatású földalattija. Méghozzá rekordidő alatt 1894 és 1896 között. (A londoni korábbi, 1860-ban helyezték üzembe, gőzvontatású volt és három évig építették ) Ferenc József császár is megtisztelte utazásával a megnyitás utáni héten, s így fölvehette az üzemeltető társaság a Ferenc József Földalatti Vasút Rt. nevet. A kéregvasút biztosító berendezése 1973-ig működött. Egy nagyberuházású idegenforgalmi, turisztikai rendezvény hosszú távra meghatározza ma is egy terület, egy régió további lehetőségeit. A fővárosi Városliget épületei közül sokat lebontottak. (Többek között a csodálatos Néprajzi falut, amelyhez ma talán csak a szentendrei skanzen hasonló). A megmaradtak közül már említettünk az előbb párat, de érdemes néhány szót szólni az Iparcsarnok sorsáról. Jelenkori szóhasználattal élve: szakkiállítások sorát rendezték itt évtizedeken keresztül. A pályaudvarszerű, impozáns vas üveg épület 14ooo négyzetméterén papíráru-kiállítást, automobil-kiállítást, cukrászipari kiállítást (ezt 1907-ben), hadirepülő-kiállítást 1917-ben, vasipari és reklám-kiállítást pedig már az első világháború után, 1927-ben. És az ügyes marketingesek télen bútorkiállítást, május elején a Tavaszi Nemzetközi Árumintavásárt, ősszel Országos Mezőgazdasági Kiállítást szerveztek. A szép épület a második világháborúban súlyosan megsérült, le kellett bontani. Hazánkban 1902-ben jött létre az első magyar utazásszervező vállalat komoly alaptőkével az Idegenforgalmi és Utazási Vállalat Rt.. A társaság megalapítását komoly politikai akarattal is támogatták. Az igazgatósági tagok között számos felsőházi tagot találunk. Sikeres szerződés-szervezési munka nyomán az első világháborút követően a vállalat huszonöt éves megállapodást írt alá a MÁV jegyek kizárólagos árusítására. Vállalat-összeolvadást hajtottak végre. Így született meg az IBUSZ abreviatúra, ami az Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási Részvénytársaságot jelöli ban az MNB engedélyezte a társaságnak az idegen valutákkal történő kereskedést. Európa-szerte ismert magyar márka lett az ibusz. A Budapesti Idegenforgalmi Hivatal 1916-ban jött létre, majd az Országos Idegenforgalmi Iroda alakult meg ban. Létrejön az első országos turisztikai szervezet, az Idegenforgalmi Érdekeltségek Szövetsége 1925-ben, mely főként a külföldön való megjelenésre adott az eddigieknél kedvezőbb lehetőséget. Megalakul az első regionális szervezet a Balatoni Intéző Bizottság. Szólnunk kell a hazai vásárokról is. A Budapesti Nemzetközi Vásár őse az 1906-ban a Vigadó egyik helyiségében megrendezett Márciusi Vásár volt, amely a hazai termékek vásárlását és fogyasztását szorgalmazó Tulipán Mozgalom kezdeményezésére jött létre és lényegében áruminta-vásár volt. (Itt jegyzendő meg, hogy igen sok magyar értelmiségi állt emellé, többek között a Jókai Feszty Szalon közönsége.) 1907-től átkerült a városligeti Iparcsarnokba, mint Tavaszi vásár. (E helyhez fűződik egy másik kevésbé INTERNATIONALE TOURISMUSANALYSE AM BEISPIEL ÖSTERREICH UND UNGARN 11

12 ismert esemény is: az akkor már magát Csontváryként aposztrofáló festő első nyilvános és meg nem értett - kiállítása is itt volt.) 1912-től a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara vette át a rendezést, 1918-tól pedig a vásár nemzetközi jellegű lett Keleti Vásár néven től kapta meg végleges nevét, a Budapesti Nemzetközi Vásárt. Mindennek turisztikailag is nagy jelentősége volt, mert például a külföldiek számára a nemzetközi vásárigazolvány bevezetése utazási és vízumkedvezményekkel járt. A belföldi látogatók pedig 1933-tól úgynevezett filléres vásár-vonatokon utazhattak. (A későbbi pesti zsargon a taxisokat is filléresnek nevezte) Érdekes adatok maradtak fönn: 1930-ban 530 ezer látogatót számláltak, majd a második világháború alatti területi visszacsatolások következtében 1.3 millióra nőtt a látogatók száma. Feljegyezték, hogy 1930-ban öt nemzetközi konferenciát is rendeztek a magyar fővárosban től a rendezésbe bekapcsolódott a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége is. Két évvel későbbi adat szerint az ország bevétele a turizmusból hét százalékot tett ki. A gazdasági világválságot követő esztendőkben fellendült az utazási kedv. Jelentős nemzetközi rendezvényekre került sor már 1933-ban például a Liszt Ferenc Zongoraversenyre, itt tűnt föl többek között az akkori győztes, a tizenkilenc esztendős Fischer Annie. A Gödöllőn megrendezett Cserkész Világtalálkozó, Jamboree igen jól sikerült, és sok látogatót, résztvevőt vonzott. Külön történetet érdemelne a vásárszervezésnél már említett Kereskedelmi és Iparkamara, amely a regionalitás mellett igen jelentős szerepet töltött be a hazai gazdasági életben, egészen a Rákosi-diktatúra által történt megszüntetéséig. A turizmushoz, utazáshoz, utak és szálláshelyek is kellenek. Csak néhány kiragadott példa: a székesfőváros különlegesen szép szecessziós palotája, a Gresham, 1907 ben épül át luxusszállóvá. Érdekessége volt a modern berendezésnek a nem mindennapi központi porszívó ban Lillafüreden fölépül a kor legreprezentatívabb hotelje, a Palota Szálló. Fejlődik az ország úthálózata, a személyautó Magyarországon is elterjed. 3. Átrendeződések, politikai struktúrák A második világháborúba fokozatosan sodródó Európában komoly mértékben megváltoztak a turizmus lehetőségei. A második világháború kitörése komoly mértékben lecsökkentette a külföldiek beutazását. Jellemző példa erre, hogy míg 1937-ben 183 ezer turista érkezett Magyarországra, 1943-ra ez a szám 39 ezerre csökkent. Ugyanakkor a belföldi turizmusban részt vevők száma tovább emelkedett, különösen a városokból egyre többen utaztak vidéki üdülőhelyekre ben szinte teljesen megszűnt a turizmus. Másfajta turizmus lett: deportálások, hadifogolytáborok, munkatáborok majd kitelepítések jelezték az elembertelenedő világot. A bombázások, harcok során megrongálódtak, megsemmisültek az utak, a vasutak, a víziutakat elaknásították. A MÁV kocsiparkjának csupán negyven százaléka maradt meg. A ötszáz szállító hajóból pedig tizennyolc maradt használható. Mérhetetlen pusztulást szenvedett az ország. Magyarország március 19-től, június 19-ig megszállt ország lett. Elveszítette függetlenségét. A pénz elértéktelenedése, a hatalmas infláció szétzilálta a gazdaságot. A szovjet megszállási övezetbe tartozó országban a politikai szabadság csak látszólagos volt, amint azt hamarosan deklarált formában is megjelenítették. A hatalomra törő, idegen érdekeket kiszolgáló, nemcsak zárójelben igaz: idegen állampolgárságú (csak egy példa: Gerő), idegen törvénykezés által ítélkező apparatcsikok. Gond nélkül, erőszakkal adaptálták idegen ország törvénykezését, alkotmányát, uram bocsá : címerét is! (Melynek semmi köze nem volt sem a történelmi tradíciókhoz, sem a heraldikához.) Idegen fogalmak kerültek a magyar közbeszédbe: kulák, kolhoz, népi demokrácia. Természetesen ezek eredeti jelentését szinte senki sem tudta, de használni annál inkább! A többpártrendszer fölszámolásával együtt deklarált diktatúra vette kezdetét. Az államosítás egyet jelentett a mindenki tulajdonával, vagyis a gazdátlansággal. Néhány furcsa képződményű vegyesvállalattól eltekintve a háborús jóvátétel és a szovjet érdekeltség dominált. A szállodák is állami kézbe kerültek, Szállodaipari Nemzeti Vállalat néven, még a turistaházakat is az ben létrehozott Turistaházakat Kezelő Nemzeti Vállalat vette gondozásba. A gyógyfürdők állami kezelésbe vétellel az egészségügyi intézményekhez kerültek, illetve egy fogalomkör alakult ki a szociálturizmus. Ez utóbbi prioritást kapott a későbbi fejlesztésben is. Ez is része volt a társadalmi-politikai berendezkedésnek. 12 NEMZETKÖZI TURISZTIKAI ELEMZÉSEK OSZTRÁK-MAGYAR VISZONYLATBAN

13 Természetesen ne legyenek illúzióink: az államosított villákba nem a nép gyermekei költöztek, és a kormány-, illetve pártüdülőkbe sem a köznép járt. Extra egészségügyiellátás ugyanúgy megillette a párt kiváltságosait, mint a külföldi jutalomüdülés, lakáshoz jutás, autó-kiutalás, továbbtanulás. (Akár nyugati egyetemeken is.) Az 1940-es évek végén, az 1950-es években, 1956-ig, a csekély számú külföldi látogatót leszámítva, jóformán belföldi turizmusról beszélhetünk. A második világháborút követő időszakban az országos feladatok közül bármely más gazdasági társadalmi terület elsőbbséget élvezett az idegenforgalommal szemben. Mindenfajta idegenforgalmi szervezetet megszüntettek, az IBUSZ t 1949-ben államosították. (A már említett furcsa részvénytársasági forma azért maradt pár kapitalista piaccal is kapcsolatban lévő vállalatnál: MAHART, EIVRT, GYSEV RT., stb..) Az IBUSZ állami monopolszervezetté vált, számos különleges joggal, lehetőséggel fölruházva. (Külföldi irodahálózat, valutakereskedelem stb..) Talán a vásárszervezésnél maradt némi lehetőség: ben Országos Mezőgazdasági Kiállítást rendeztek. Majd rá egy évre a Budapesti Nemzetközi Vásárt, ez utóbbit több, mint 300 ezer látogató kereste fel. Később Budapesti Ipari Vásárnak nevezik. Ezt tavasszal rendezték, ősszel pedig a Mezőgazdasági Vásárt. A MÁV utazási kedvezményt is adott a vidékről a fővárosba utazóknak. A huszadik századi magyar történelemben a hazánk 1945-ös megszállását követő, 1948-tól 1953-ig tartó időszakot a történészek vaskornak is nevezik. Ez volt a legkeményebb Rákosi sztálini diktatúra, az ÁVH, a NÉKOSZ, a DISZ, a vas- és acél országának időszaka. 4. A vasfüggöny fizikai és szellemi kiépülése Az európai história írói W. Churchill brit miniszterelnöknek tulajdonítják a megfogalmazást, aki a második világháború utáni híres fultoni beszédében kifejtette, hogy a szabad világ és a keleti tömb között leereszkedik egy vasfüggöny. Magyarországon 1948-ban kezdődik el a műszaki zárak elhelyezése a nyugati és a déli határon. (A 2. sz. ábra satírozott része jól mutatja a határsávot). A határok meghúzása különben soha nem érdekelte a politikusokat. Fogták a kék ceruzát (Sztálin) és behúzták a határt. Közismert a magyarok lakta falu Szelmec, 1944-es kettészelése: Nagyszelmec került Szlovákiához (mostani nevén) a másik fele Ukrajnához Kisszelmec néven. A rokonok, testvérek útlevéllel, hatalmas kerülővel mehettek át a pár méterre lakó szomszédhoz, akihez jószerivel átkiálthattak. Nem, ez nem a Háry Jánosból vett színpadi kép, hanem a véres valóság. Ugyanúgy, mint az aknazáras szögesdrótkerítés a magyar határon. Magyarországon népi demokrácia volt. Bár ilyen állat nincs, de mi benne éltünk. Nos ezen az aknazáras kerítésen csak a madár tudott átrepülni. Az emberek sokféle módon próbáltak átjutni, szerkezeteket készítettek és több-kevesebb sikerrel jártak, de ez hosszú történet. Ma már mernek mesélni erről is. Ez a határzár 1989-ig tartott. Miért érdemes ezekről itt, a turizmus(!) kapcsán beszélni? Mert az idő múlásával egyre szegényesebb a hozzáférhető leírás, irodalom. A levéltárakban még titkosak az iratok, a Központi Statisztikai Hivatal forrásanyaga is beszédes: készült hetven példányban, ez a 63. sorszámú példány 1961-ből. Már tanulmányozható. Tehát a vasfüggöny kora: a határ átlépéséhez különböző korokban, különféle dokumentumok kellettek. Ezek általában egyszeri, de időnként többszöri határátlépésre jogosító, személyre szóló okmányok voltak. Voltak olyanok is, amelyek nem az ország elhagyására jogosítottak, hanem arra, hogy az ország területének, bizonyos, mások számára elzárt részére lehetett velük bejutni. Ilyen volt a határsáv-engedély. Ugyanis a rendszer hatékonysága nem a kerítés bonyolult elektronikai rendszerén múlott, bár abban az időben ez sem volt kutya, hanem, hogy a vasfüggöny nem a határon húzódott. A határral csaknem párhuzamosan két kilométerre állt a 185 centiméteres lábakon álló, huszonkettő, majd huszonkettő plusz egy drótszálból álló kerítés. A leásott, majd később lebetonozott oszlopok három méterre álltak egymástól. Ebbe a területsávba csak engedéllyel lehetett bejutni. Persze ez nem volt lakatlan terület, falvak, szántóföldek húzódtak itt. A területen lakók személyi igazolványába be volt bélyegezve az állandó belépő. Ha valaki ide akart utazni, ahhoz az illetékes rendőrkapitányságon kiállított engedély kellett. Ez volt a határsáv-engedély. Két fajtája volt piros csíkos és zöld csíkos. Ezeket a belépőket a sáv-kapuknál OEP-eken (okmányellenőrző pont) ellenőrizték, ahogy mondták: okmányolták. A civil ruhás határőrök igazoltattak minden, a nyugati határ felé haladó vonaton, már a határtól számított negyven kilométeres sávban is. Őket hívták v.e.sz -eseknek, vasúti ellenőrző szolgálat. De a határ menti községekben megszervezett önkéntes határőr csoportok (helyi lakosság) is jelezték, ha idegenek kóboroltak a faluban. Ezeket pár perc múlva a szinte minden falu mellé telepített határőrsről kiérkező járőr vonta kérdőre. Egyes helyeken a buszsofőrök is be voltak avatva, akik menetrendszerű járatokat vittek a határsáv településeire. Ha ismeretlen szállt fel és jegyet váltott a sávban lévő településre, vagy megpróbált fennmaradni, a sáv-kapunál a INTERNATIONALE TOURISMUSANALYSE AM BEISPIEL ÖSTERREICH UND UNGARN 13

14 sofőr jelzését észlelő határőrök a tábori telefonon riasztották az őrsöt, s a leszállót már fogadóbizottság várta. Idősebb helyi lakosok a mai napig sóhajtozva emlegetik a régi szép időket. Az országosan alacsony bűnözési rátának itt a töredéke fordult elő. Évekig nem zárták be a bejárati ajtókat. (Felejthetetlen élmény volt, amikor a 90-es évek elején egy riporter járt határsávba eső falvakat és megpróbálta az öregeket panaszra bírni. Mondván: milyen elnyomottak voltak. Egy idős bácsi azt válaszolta: Mi ezt nem éreztük, de itt nyugalom volt.) Majd minden lakosra fegyveres vigyázott. Ráadásul az őrsök parancsnokai nagyon ügyeltek arra, hogy a helyi lakossággal jó legyen a kapcsolatuk. Igaz ez a jó viszony kölcsönös volt, mert a katonák sokszor segítettek az ott élőknek, legyen szó egy elakadt jármű kimentéséről, vagy óvodai játékok készítéséről esetleg egy iskola ünnepségen történő katonai díszelgésről. A nyugati határt hosszú évtizedeken keresztül nem csupán a legendásnak kikiáltott műszaki zár őrizte, hanem sokkalta bonyolultabb emberi-kapcsolati-rendszer, amelynek eleven hírlánca volt. A műszaki zárról legendák szóltak, hogy erős elektromos árammal töltött vezetékek vigyázták a határt. Holott ez a feszültség csupán huszonnégy voltos volt és jelzésre szolgált. A legközelebbi határőrsnek párszáz méteres pontossággal jelezte a határsértés helyét. Amíg az illegális határátlépő a kerítésdrótok vagdosásával volt elfoglalva, már ment is érte a készültség. Alkalmanként ötven nyolcvan katona is ment egy-egy riasztásra. A kerítés másik oldalán járműút volt kiépítve, így két oldalról tudták közrefogni a diverzánst. Sok kísérletező azt gondolta, ha átjut a kerítésen, már Ausztriában van. Tévedett. A határőröket, ha kellett, rendőrök és munkásőrök is támogatták. Egy határátlépési kísérlet nem volt tréfadolog. Bűncselekménynek számított, amiért akár három évet is lehetett kapni és ráadásul egy jó időre meg is bélyegezte az illetőt. Ma az államhatár illetéktelen átlépése szabálysértésnek számít. Sokszor történt vakriasztás is, amikor valamilyen állat szaladt neki a kerítésnek. Ám a fölszántott, elgereblyézett területen látni lehetett a nyomokat és rögtön kiderült a porhanyós földben ki a nyom tulajdonosa. Sokan, sokféleképpen próbálkoztak nyomokat hagyni. Állati patákat tettek a cipőre, visszafelé is vezettek a nyomok, olyan is előfordult, hogy hirtelen csak egy nyom lett, arra nem gondolt az illető, ha nyakába vette társát mélyebben nyomódott be a föld. A határőrség Központi Múzeuma sok érdekességet őriz, egy letűnt kor relikviáit, ahol a szabadságra vágyó emberek sok mindenre képesek voltak. A kétkerekű, terepszínű lovas kocsitól egészen a vízen járó eszközökig számos technikai eszközük is volt a határt vigyázóknak. Természetesen fegyver nélkül sem lehet őrző, de használatára bármit írtak is a krimik, nem került sor. Annál inkább rejtett telefonokat, fényjelző rakétákat használtak. Ezek inkább jelző funkcióval bírtak. A szlovén (jugoszláv) határszakaszon is voltak hasonlóan kiépített akadályok, dróttal, aknamezővel, speciális rakétariasztórendszerrel. Annyiban volt ez más terület, hogy baráti szocialista állam volt csak éppen a vezetője J. B. Titó nem volt jó ideig barátja az acél (Sztálin) nagyvezérnek. Itt ha a határövezetben élőknek rokonai, barátai voltak Jugoszláviában megbízhatatlannak számítottak és kitelepítették őket, ez zömmel az es években történt. Az ÁVH éjszaka, teherautón szállította el a falvak lakóit. Tizenöt kilós csomagot vihettek magukkal Csak a határövezeten kívül telepedhettek le. A teljes határsávi szakaszon, mintegy 318 kilométer hosszúságban, gyalogsági aknákat telepítettek. Ezt a déli és nyugati övezetben fölszedték 1956-ban, de nyugaton 1957-ben újratelepítették. Mindkét határsávban 1969-ben szűnt meg az aknazár és a már említett szovjet SZ-100-as típusú jelzőrendszer került kiépítésre. A levéltári oral historyk is őriznek elbeszéléseket a határvédelemről. A Magyar Dolgozók Pártja egyik 1950-es ülésének jegyzőkönyve szerint a déli határsáv védelmének rendszeréről szólva megállapítja, hogy a szovjet kívánságok a következők voltak: a hazánkban egyre hatalmasabb orosz technikai erőforrás védelme érdekében a déli és nyugati határok hermetikus lezárása, és úgynevezett védőövezetek kialakítása, ahol csak rendszerhű emberek lehetnek stratégiai foglalkozásokban (erdőőr, vendéglős, szállodaigazgató stb.) A műszaki zárról szólva: másfél millió(!) harckocsi aknát és kettő és félmillió(!) gyalogsági aknát terveztek beépíteni. A lerakott aknák közül néhányat a Pinka, a határfolyó, átsodort az osztrák oldalra, ahol több katasztrófát okozott. Volt olyan év, hogy a hazánkba érkezett nyugati turisták száma nem haladta meg az ötezer főt után egy ideig nyitva volt a határ. Százötven kétszázezerre teszik az akkori disszidensek számát ahogyan sokáig a hivatalos terminológia nevezte a hazájukat elhagyókat. Az Új Magyar Lexikon leírása mindenesetre érdekesen fogalmaz, különösen a szócikk vége figyelemre méltó(!): Disszidálás: A Kádár-rendszer idején az illegális kivándorlás, emigrálás közkeletű elnevezése. A disszidens törvényes engedély (útlevél) nélkül vagy a vonatkozó jogszabályok megsértésével, illetve kijátszásával hagyta el az országot. Disszidensnek tekintették a világháború után, a kommunista rendszer kiépülése (a szerző kurziválása) 14 NEMZETKÖZI TURISZTIKAI ELEMZÉSEK OSZTRÁK-MAGYAR VISZONYLATBAN

15 idején kivándorlókat és azokat is, akik az 1956-os forradalmat követően menekültek el, szöktek ki. A Kádár-rendszer konszolidációja után a disszidensek egy része érvényes útlevéllel hagyta el az országot, és telepedett le a nyugat-európai országok valamelyikében, sokan a könnyebben megszerezhető szocialista útlevél birtokában Jugoszlávián keresztül szöktek külföldre. A disszidálást a magyar törvények büntették, erről a későbbiekben is esik majd szó, az állampolgárságról szóló 1948/LX. és az 1957/V. tc. -ek alapján a disszidens megfosztható volt állampolgárságától, itthon hagyott ingó és ingatlan vagyonát elkobozták. A gyakorlatban ezt csak kevésszer (!) alkalmazták, ugyanakkor az itthon maradt hozzátartozók többnyire nem kaptak útlevelet, és egyéb meghurcoltatásokban részük lehetett. (Volt is!) Az 1960-as évektől azonban, ha a disszidens nem vállalt közszereplést, többnyire semmilyen retorziótól nem kellett tartania(!), sem neki, sem esetlegesen Magyarországon maradt rokonainak vagy barátainak.(...) (Ez a megállapítás igen messze áll a valóságtól finoman szólva íme egy részlet Sch. Kárpáti István Torzók című generációs könyvéből Bp. Magánkiadás 2003.: Aki el akart menni Magyarországról, az ötvenhatban disszidált. Az én családom nem akart elmenni, csak kivándorolni. Tervezetten, átgondoltan! Kértük a magyar államot, engedje meg, hogy a Kárpátiék Izraelbe települjenek. Nem engedte meg ) Az 1956-os forradalmat követő hetekben mintegy ember hagyta el az országot. Az 1958 és 1989 közötti időszakban pedig ezer ember disszidált. A disszidens rendkívül pejoratív megbélyegzés volt, a legtöbbször minősítő jelzővel ellátott ellenforradalmáréhoz hasonlóan. Ennyit az objektivitásról, tárgyilagosságról, lexikonról Még csak egy irodalmi adalék a korhoz: Fekete Sándor írót talán mondhatom, e sorok írójának atyai barátját 1959-ben Hungaricus című írásáért 1694 napi börtönre ítélték. Igaz Nagy Imréék kivégzése után Kádárékban nem volt gátlás! Olyannyira nem, hogy a mártír miniszterelnök kivégzésének huszonötödik évfordulójára írt verséért Öröknyár: elmúltam 9 éves (1983) Nagy Gáspár költőt súlyos vegzálások érték. A szó veszélyes fegyver tudjuk. Ez volt a demokratikus szocializmus, ahol még az Antigoné-áthallások sem voltak megtorlatlanok. 5. Számok tükrében A nemzetközi idegenforgalom az1956-os forradalom és szabadság után, ha korlátozottan is, de megindulhatott előbb a Kelet Európa, majd a hatvanas évektől a Nyugat Európa irányába. Az IBUSZ után a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága által felügyelt Express Utazási Irodát hozta létre 1957-ben, amely fiatalok utaztatását volt hivatva szervezni. Ugyanebben az évben a Pénzügyminisztérium kialakította a BC-számla rendszert, ami azt jelentette, hogy akinek volt külföldön első sorban nyugaton élő rokona, hozzátartozója, deviza átutalással segíthette külföldre utazását. Később sorra alakultak a különféle utazási irodák, látens cél volt, hogy minél többen társasutazáson vegyenek részt. Így lehetett hozzájutni valutához és nem mindig terhelte a háromévenként járó személyi valutakeretet. (Előre ugorva: a nyugati kék útlevél kiadásához munkahelyi javaslat kellett még 1982-ben is.) Nézzünk egy statisztikát a Központi Statisztikai Hivatal 1957-es évkönyve alapján. Magyarországra beutazó külföldi állampolgárok Ausztriából Csehszlovákiából INTERNATIONALE TOURISMUSANALYSE AM BEISPIEL ÖSTERREICH UND UNGARN 15

16 Külföldi társasutazások Magyarországra érkező külföldiek Külföldre utazó magyar állampolgárok Ausztria Csehszlovákia Jugoszlávia Az országot felkereső külföldiek összlétszáma 1959-ben Az 1000 lakosra jutó külföldiek száma Ausztria Magyarország Magyarországra érkező külföldiek száma (Forrás Központi Statisztikai Hivatal közlése,57/1959.készült 150pld.43.sz.péld.) Csehszlovákia Ausztria Társasutazások (Magyarországra érkező külföldiek) Ausztria Csehszlovákia Jugoszlávia A Központi Statisztikai Hivatal Idegenforgalmi Adattára (Bp.,1966) definiálja a fogalmakat, íme: Társasutazók: az utazási irodák (IBUSZ, EXPRESS) szolgáltatásait csoportosan igénybe vevő külföldi és hazai (belföldi) turisták. Külföldre utazó magyar turista: az a magyar állampolgár, aki érvényes utiokmánnyal, ideiglenesen legalább 24 órás időtartamra hagyja el az ország területét. Nem tekinthető külföldre utazó magyar turistának: a kivándorló és a munkavállalás céljából kiutazó. Idegenforgalom (turizmus) * nemzetközi idegenforgalom(turizmus) * hazai idegenforgalom(turizmus) a magyar országhatáron belüli, megszállással együtt járó utazás 16 NEMZETKÖZI TURISZTIKAI ELEMZÉSEK OSZTRÁK-MAGYAR VISZONYLATBAN

17 Külföldre utazó magyar turisták Ausztria Csehszlovákia Jugoszlávia Ország, állampolgárság A Magyarországon tartózkodó külföldiek megoszlása az utazás célja szerint 1960 I-III. negyedévben Hiv. jelleg Tapasztalat csere Sport Priv.jell. Üdülés, társas utazás Kulturális Kereskedelmi Látogatás Ismeretlen Csehszlovákia Ausztria Jugoszlávia Itt azért meg kell jegyezni, hogy szeptember 1-től Magyarország és Csehszlovákia között megszűnik a vízumkényszer. Jól látható, hogy a politika direkt befolyásolása mennyire kihat egy igencsak dinamikusan fejlődő gazdasági-szolgáltató ágazatra. Még izgalmasabb lenne egy széles ívű statisztikai összehasonlítás akár a lengyel turizmus vonatkozásában július 20-tól útlevél nélkül lehetett Lengyelországba utazni, illetve a későbbi jugoszláv turizmus adatainak alakulása 1966 után, amikor megszűnik a két ország között a vízumkényszer. Nagyon beszédesek tudnak lenni a számok az egyes országokban történő tartózkodás céljait is fölvázolva. Minél szélesebb spektrumú a mintafelvétel, annál jobban mutatja meg a vizsgált csoport érdeklődését, összetételét, életkorát, egészségi állapotát stb.. Az sem mindegy, hogy a cél megjelölésénél a magán, vagy hivatalos jelleg-e a domináns. Erre akár még a vásárlási szokásokat (pénzköltést) is rá lehet fűzni. Az általam választott országoknál a társadalmi berendezkedés ekkor még domináns volt. Így került a képbe Ausztria (bár még onnan is csak alig vonultak ki a szovjet csapatok(1955)), illetve a világútlevéllel rendelkező Jugoszlávia. Ennek a statisztikának az inverze is érdekes lenne A számok talán artikulált, absztrakt szimbólum voltukból fakadóan még a szavaknál is veszélyesebbek. Lehet velük műveleteket végezni, összehasonlítani, egymás mellé tenni. Talán ezért is voltak rendkívül titkosak (olykor manipuláltak, vagy elhallgatottak). Gondoljunk csak Katyn lehazudott tragikus világára, vagy szelídebben a magyar Rákosi-kor disznó-statisztikájára A közeli múltban jelent meg Jobbágyi Gábor: Szevasztok, én meghalok! című döbbenetes könyve. Nem egyéb pár mondatban összefoglalva mint a Kádár kor világa eltitkolt számokban, azaz emberéletekben. Az 1956-os forradalomban megsebesült és elhunyt emberek halotti orvosi bizonyítványába a kötelező beírás más kellett, hogy legyen, mint a valóság. A szerző nagymamáját egy orosz tüzérségi belövés sebezte halálra, ezért csak azt lehetet beírni: tüdőgyulladás. A holtak nem beszélnek. Talán egyszer az élők igen! Ez sem meglepő, hiszen a hatalom nyelvezete pont az ellenkezőjét jelentette, mint maga a fogalom! A békeharc is pont az ellenkezőjét jelentette a si vis pacem, para bellum vagyis ha békét akarsz, készülj a háborúra. Békeharc volt a béketáborban. És nyomor és elnyomás, börtön, kínzás, titkos halálok, eltűnések, titkos munka haláltáborok. Sajnos mi is idetartoztunk. (Amint már fentebb is említve lett: 1955-ben Ausztriából kivonultak a szovjet csapatok, 1956-ban Magyarországra Kádár hívására bevonultak. Micsoda különbség! Ott folytatódott a demokrácia nálunk meg modernizálták a vasfüggönyt.) A fegyverkezés, az elképesztő méretű, erőltetet nehézipari fejlesztés az 50-es években lásd Sztálinváros is a (harmadik) világháborút vizionálta. És, hogy jön ide ismét az utazás, turizmus? Aki külföldre akart kijutni, annak például kiváló sportolónak kellett lennie. És mi sem természetesebb, hogy a sportot a belügy és a hadügy felügyelte. Olyannyira, hogy a legendás aranycsapat minden tagjának katonai rendfokozata volt/van/, Puskás Öcsi egyik beceneve a Száguldó Őrnagy. A statisztikák amik már hozzáférhetőek eléggé hiányosak a vizsgált időszakból. Meglehet, hogy az iratok elkallódtak, megsemmisültek. Statisztikát készítettek az egyes minisztériumok (könnyűipari, nehézipari, belkereskedelmi), a szakszervezetek és külön a Párt. INTERNATIONALE TOURISMUSANALYSE AM BEISPIEL ÖSTERREICH UND UNGARN 17

18 Így nagy P -vel kellett írni sokhelyütt, mert csak egy volt belőle.. A párt külön jelentéseket is kapott (ezek voltak a bizalmas úgynevezett hangulatjelentések) és adott annak, akit erre érdemesnek tartott. Ez volt az MTI bizalmas. A korlátozott példányszámú és visszaadandó kiadványon belül volt a még bizalmasabb is. Ezek színben is különböztek a zöld volt a tágabb köré. A turizmus, az üdülés, az utazás minősítő jelzőt kapott: lehetett utazni a VIT re/világifjúsági Találkozó/ (természetesen a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség szervezte, idetartoztak a proletárdiktatúra államalakulatai ), lehetett utazni a barátság vonattal (jutalomból, ingyen), és SZOT, MÚOSZ, Írószövetségi tagsági kapcsolatokon keresztül a párt javaslatára hazai és külföldi szervezett társas utakra menni. Az egyéni turizmust vízumhoz, meghívólevélhez és külföldi fizetőeszközhöz limithez kötötték, szabályozták és nyilvántartották. Ez majd minden szocialista országban így volt, az NDKban hallatlan precizitással működött, a Szovjetunióban pedig egyszerűen zárt városok voltak és volt belföldi útlevél is Mindez az előrelátás érthető volt, hiszen hiszen az ember, pardon elvtárs valamiféle pozícióra való alkalmasságának kritérium-sorrendjében a politikai megbízhatóság volt az első. Utána jött csak az esetleges szakmai alkalmasság A turizmus különösen a határmenti turizmus nem válaszható el a különféle áruk ilyen olyan behozatalától azt ne mondjam: csempészésétől (valutacsempészéstől Jaj!). Ez azért volt érthető, mert a már említett béketáborban kereskedelemről alig volt szó, jól rosszul szervezett áruelosztásról beszélhetünk és hiánygazdaságról. Ezek ma alig értelmezhető fogalmak. Ha a vizsgált korszakot a már említett határokon áthozott árukkal akarnánk leírni akkor egy ilyen sor jönne ki (időrendje megegyezik az 1956-tal kezdődő dátummal): nejlonharisnya tranzisztoros rádió karóra(hamisítványok) orkánkabát hanglemezek farmernadrág kvarcóra. (Bár ez utóbbi már átnyúlik egy későbbi időszakra). Tény az, hogy a bevásárlóturizmus igyekezett pótolni a hazai hiánycikkeket. A Csehszlovákiából behozott Arany fácán sörtől kezdve a turista felszerelésekig, üvegkristályig, egészen a Jugoszláviából behozott konyakig. Némely helyeken ez már későbbi időszak az adó nélkül behozott termékek valóságos aranybányának számítottak, említhetnénk akár Sopront, vagy Szegedet is. Az előbb már említett, sok embert érintő szociálturizmust nem piaci tényezők, hanem a politika működtette. A szakszervezeti beutalókat a költségvetés finanszírozta. A Balaton volt a szocialista tenger, itt találkozhattak például a németek a németekkel. A tó déli partján épültek a hatalmas beton-szállodák. Itt jegyzendő meg, hogy például a fővárosban az as évek előtt nem volt szállodaépítés. Az akkori Intercontinental 1969-ben magyar pénzből épült, de nyugati szállodalánc tagjaként. Az osztrák turizmus elindulását is fölvázolva: az állami semlegesség deklarálása után indult meg a fejlődés. A természeti adottságokat kihasználva például a téli természeti környezetet úgy komfortosították, hogy fűthető lakókocsikat állítottak föl a síelni vágyóknak. A magyar határon átjönni is könnyebb volt, és szívesen látogattak hazai kulturális eseményeket, így a 60-as évek hagyományteremtő Soproni Ünnepi Hetek zenei programjait. Győr-Sopron megyei 2.sz.Levéltár 1191.Törzskönyvi szám Győr-Sopron megyei Idegenforgalmi Hivatal Sopron Fond.sz.:XXIII:/801 Terjedelme: 46 doboz 10 kötet 5.ifm A Győr-Sopron megyei Idegenforgalmi Hivatal Sopron iratanyaga szerint, 1920-ban a Soproni Városszépítő Egyesület és a Dunántúli Turista Egyesület kezdeményezésére, teljesen altruista alapon, a nyerészkedés kizárásával, 2 millió korona alaptőkével megalakult a Soproni Idegenforgalmi Idegenforgalmi Rt. Célja Sopron város idegenforgalmának biztosítása és emelése volt. A II. világháború tönkre tette a Sopron Városi Idegenforgalmi Iroda épületét. A háború után február 1-én nyílt meg ismét január 1-én nyílt meg, átszervezés után a Győr Sopron megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatala, Sopron székhellyel ban alakult meg a Soproni Fizetővendég Szolgálat július hónap folyamán költözött át a hivatal Győrbe. Sopronban kirendeltség működik. 1. sz. dokumentum: Dokumentum a soproni levéltárból. (Másolat) 18 NEMZETKÖZI TURISZTIKAI ELEMZÉSEK OSZTRÁK-MAGYAR VISZONYLATBAN

19 2. sz. ábra: A Nyugat Dél határsáv vonala 3. sz. ábra: Az SZ as típusú szovjet jelzőrendszer /Forrás:http://www.freeweb.hu/miggyuri-2/pmm_keepek/ INTERNATIONALE TOURISMUSANALYSE AM BEISPIEL ÖSTERREICH UND UNGARN 19

20 Irodalom: Dr. Balló István: Vasfüggöny, a Nemzetvédelmi Egyetem Közlemények interneten is megjelent anyagaiból Domján Anetta: Communitas Fortissima NyME KTK. Politológia dolg Győr - Moson - Sopron Megye Soproni Levéltára (9400 Sopron, Fő tér 1.) Hogyan éljünk túl vámpírokat és diktátorokat? Athenaeum 2000 Kiadó Bp Jobbágyi Gábor: Szevasztok, én meghalok! Kairosz Bp., / / Kornis Mihály: Drámák Magvető Bp Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár (Idegenforgalmi adattár 1024 Bp. Keleti Károly u. 5.) Léka Gyula: A műszaki zár- és erődrendszer (vasfüggöny) felszámolása, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum/Virtuális Galéria/1051 Bp. Szent István tér 15. Magyar Lexikon kötetei (Magyar Nagylexikon Kiadó Bp., 2003) Magyar Országos Levéltár (1014 Bp. Bécsi kapu tér 2 4.) Nagy Adrienn: A turizmus tendenciáinak vizsgálata Magyarországon Gödöllő 2007 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században Osíris Kiadó Bp.,2004 Rubovszky András Szigeti Andor Walkó Miklós (A munka koordinálását, a kézirat szerkesztését dr. Csizmadia László végezte).: A magyar vendéglátás és turizmus újkori története Szaktudás Kiadóház Rt. Bp.,2009 Terror Háza Múzeum/1062 Bp. Andrássy út 60./www.terrorhaza.hu-virtuális séta Tóth Szergej: Hatalom interdiszciplináris megközelítésben Szegedi Egyetemi Kiadó - Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó Szeged, / / Volt egyszer egy ERJ >> Forrásgyűjtemény << a Győr Határőr Igazgatóság kiadványa Győr, NEMZETKÖZI TURISZTIKAI ELEMZÉSEK OSZTRÁK-MAGYAR VISZONYLATBAN

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. február 27. Felhasznált források UN WORLD TOURISM ORGANIZATION OECD, CIA FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL

Részletesebben

Sokáig voltam távol?

Sokáig voltam távol? Sokáig voltam távol? Az olasz lakosság utazási szokásai Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Zrt. Európa hatodik legnépesebb országa Olaszország területe: 301 230 km 2 Lakosainak száma: 58,1

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 BEVEZETŐ ÉS KÖSZÖNÖM Ezen könyvet a HungarHotels és a Béke Szálloda valamikori dolgozói állították össze, hogy a közös munkának és az együtt megélt napok emlékének

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20.

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20. A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. június 20. Adatforrásaink UN WORLD TOURISM ORGANIZATION IMF, CIA World FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL COMMISSON

Részletesebben

2005. szeptember Spanyolország. A prezentáci

2005. szeptember Spanyolország. A prezentáci A hónap h küldk ldo országa 25. szeptember Spanyolország Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Rt. A prezentáci ció készítéséhez felhasznált lt adatok Másodlagos adatok (199625)? World Tourism

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján Budapest, 2017. március 10. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2016-ban 1 A magyar lakosság

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

Szabadka város kapcsolatai a határ túl oldalára került agglomerációval. Ricz András Regionális Tudományi Társaság, Szabadka

Szabadka város kapcsolatai a határ túl oldalára került agglomerációval. Ricz András Regionális Tudományi Társaság, Szabadka Szabadka város kapcsolatai a határ túl oldalára került agglomerációval Ricz András Regionális Tudományi Társaság, Szabadka Földrajz helyzet Trianon előtt Szabadka a monarchia jelentős városi funkciókkal

Részletesebben

CSEHORSZÁG A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT.

CSEHORSZÁG A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT. A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA CSEHORSZÁG KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT. CSEHORSZÁG Területe: 78 866 km 2 Lakosainak száma: 1,2 millió

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban Budapest, 2014. március 17. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2013-ban 2013-ban a magyar

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÁLLÁSHELY-SZERVEZŐ, MENEDZSELŐ SZAKMAI ISMERETEK 1. Ismertesse az új szállodai beruházást megelőző szakmai előkészítő, információs munkát,

Részletesebben

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma MAGYAR TURIZMUS ZRT. Kutatási Csoport 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1) 488-871 Fax: (6-1) 488-8711 E-mail: kutatas@itthon.hu www.itthon.hu A TISZA-TÓ RÉGIÓ KÜLDŐPIACAI ÉSZAK-EURÓPA Az

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Magyar Turizmus Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1)488-87 Fax: (6-1)488-86 E-mail: htbudapest@hungarytourism.hu www.itthon.hu Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Az észak-európai

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Egy még vonzóbb Budapestért

Egy még vonzóbb Budapestért Egy még vonzóbb Budapestért Dudás Krisztina marketingigazgató Magyar Turizmus Zrt. 2011. május 4. Kedvező piaci trendek A trendek nekünk dolgoznak Növekvő népszerűségnek örvendenek Rövid utazások Közeli

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete A Konrad Adenauer és a Fidesz Ifjúsági Tagozata tisztelettel meghívják közös szimpóziumukra Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete címmel. Helyszín: Pannonia Med Hotel (9400 Sopron, Várkerület

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon.

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon. Itthon otthon van Turizmus Magyarországon 2007 Végleges adatokkal www.itthon.hu Turizmus Összefoglaló adatok 1 A magyarországi turizmus főbb mutatói *Zárójelben a szállodák vendégforgalmi adatai. 2006

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben

A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben Készítette a Magyar Turizmus Rt. a A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben Budapest, 2003. február hó A világ turizmusának forgalma 2002-ben Magyar Turizmus Rt. A Turisztikai Világszervezet

Részletesebben

HIVATÁSTURISZTIKAI STATISZTIKA I. félév

HIVATÁSTURISZTIKAI STATISZTIKA I. félév HIVATÁSTURISZTIKAI STATISZTIKA A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Igazgatósága 2013 első félévére vonatkozóan elkészítette statisztikáját a hazai hivatásturisztikai piac alakulásáról. * A statisztikai

Részletesebben

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban Pénzes Erzsébet Turizmus Tanszék Pannon Egyetem, Veszprém Magyar Nemzeti Parkok Hete szakmai nap, 2013. június 7. Hortobágy

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Témakör: A turizmus elmélete, a turizmus alapjai, alapfogalmai, tendenciái A turizmus fogalma,

Részletesebben

BudapestKözép-Dunavidék

BudapestKözép-Dunavidék BudapestKözép-Dunavidék Marketingterv 2009 Budapest- Közép-Dunavidék Marketingterv 2009 A régióban Budapest, Visegrád, Esztergom és Göd a kereskedelmi szálláshelyeken legtöbb belföldi vendégéjszakát regisztráló

Részletesebben

HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások

HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások » Mártonné Máthé Kinga HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások A HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA AKTUALITÁSAI HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYAR TURIZMUS 2014.MÁJUS Zrt.» 2013. november 13-14.. 13. Szervezet BELFÖLDI

Részletesebben

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében Tapolczai Tímea PhD. hallgató Kaposvári Egyetem Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli

Részletesebben

Kereskedelmi ingatlan vagyonértékelése. Készítette: Kozári Karina Mária Témavezető: Mizseiné Dr. Nyíri Judit

Kereskedelmi ingatlan vagyonértékelése. Készítette: Kozári Karina Mária Témavezető: Mizseiné Dr. Nyíri Judit Kereskedelmi ingatlan vagyonértékelése Készítette: Kozári Karina Mária Témavezető: Mizseiné Dr. Nyíri Judit A feladat leírása Készítse el a Forrás Hotel Komárom ingatlan értékelési szakvéleményét. Ismertesse

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Négy napra megy nyaralni a magyar

Négy napra megy nyaralni a magyar Négy napra megy nyaralni a magyar Még mindig a magyar tenger a legnépszerűbb belföldi úti cél ez derült ki a Szállásvadász.hu friss turisztikai felméréséből, amelyben több mint 18 ezer hazai utazót kérdeztek

Részletesebben

Balatoni Turizmus Szakmai Nap

Balatoni Turizmus Szakmai Nap Balatoni Turizmus Szakmai Nap A BATUKI előzményei A Turizmus Tanszék kutatásai Dr Raffay Ágnes Turizmus Intézeti Tanszék 1996 óta működik a Pannon (Veszprémi) Egyetemen Turizmus Intézeti Tanszék Oktatás

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései az alábbi témaköröket foglalják magukba: A turizmus rendszere, működése, szereplői, fajtái A magyar és a nemzetközi gasztronómia

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI

A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI 0002-06 Marketing tevékenység A piackutatás módszereinek és a marketing tevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok és feltételek alapján A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI 1. A záródolgozat

Részletesebben

A BKV múzeumok. közlekedéstörténeti vetélkedője

A BKV múzeumok. közlekedéstörténeti vetélkedője Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Városi Tömegközlekedési Múzeum Szentendre, Dózsa Gy. út út 3., 3., nyitva: áprilistól októberig Földalatti Városi Tömegközlekedési Vasúti Múzeum

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: Projektlátogatások ECOSYAL program 2. Időpont: 2014. augusztus 28. Helyszín: Szokolya, IKSZT 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott egy már

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/374/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tourinform Iroda

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II.

A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II. A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II. Összeállította a Magyar Turizmus Rt a megbízásából a Szonda Ipsos Média-, Vélemény- és Piackutató intézet A Szonda Ipsos Média-,

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Külképviselet Információs iroda. Helsinki. Stockholm. Dublin. Bécs. Madrid. Róma. Tokió. Tel- Aviv

Külképviselet Információs iroda. Helsinki. Stockholm. Dublin. Bécs. Madrid. Róma. Tokió. Tel- Aviv VI. Veszprém m Megyei Utazás Kiáll llítás és s Konferencia 2003. Április 11. Újvári Ágnes Magyar Turizmus Rt. Nemzetközi zi Igazgató Külképviseleti hálózath Külképviselet Információs iroda Helsinki Dublin

Részletesebben

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/496/elkeszult-a-rakparti-setany-a-duna-arenahoz Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához 2017.06.02. 19:33 CET Budapest kiemelt fekvésű és festői szépségű

Részletesebben

A Duna Stratégia közlekedési

A Duna Stratégia közlekedési Dr. Pál Ernő A Duna Stratégia közlekedési vonatkozásai Közlekedéstudományi Konferencia Széchenyi Egyetem, Győr 2011 március 24-25 Tartalom Bevezetés Kiemelt témakörök A Duna, mint vízi út jelentősége Európában

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett

56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett 1 / 7 2010.11.08. 14:25 Kisalföld, www.kisalfold.hu Minden jog fenntartva. 56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett SZEGHALMI BALÁZS 2010.11.08. 04:07 Hegyeshalomtól

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

UTAZÁS ÉS SZABADIDŐ2008. KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR DEBRECEN 2008. MÁRCIUS 28-30. STATISZTIKA

UTAZÁS ÉS SZABADIDŐ2008. KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR DEBRECEN 2008. MÁRCIUS 28-30. STATISZTIKA UTAZÁS ÉS SZABADIDŐ2008. KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR DEBRECEN 2008. MÁRCIUS 28-30. STATISZTIKA DEMOGRÁFIA megoszlás férfi 46% nő 54% megoszlás 20 év alatt 7% 20-29 között 40% 30-39 között 20% 40-49 között 14% 50-59

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör SZELEPCSÉNYI SÁNDOR Rákoskerti Polgári Kör Egyesületünk, ahogyan a neve is elárulja, Rákoskerten működik. Mivel nem mindenki előtt ismert, hogy a térképen hol keressen bennünket, ezért először is szeretném

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Dr. Szarvák Tibor PhD Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Jászberény Magyar Szociológiai Társaság Konferenciája, 2008.

Dr. Szarvák Tibor PhD Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Jászberény Magyar Szociológiai Társaság Konferenciája, 2008. Agóra projekt Szolnokon, avagy térteremtés a kultúrában és a városfejlesztésben Dr. Szarvák Tibor PhD Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Jászberény Magyar Szociológiai Társaság Konferenciája,

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Jövő Műhely 2014-2020

Jövő Műhely 2014-2020 Jövő Műhely 2014-2020 CSMKIK Kommunikációs- és Reklámklub 10 + 2 kockában Volford László CSMKIK kommunikációs és reklámklub vezető Prológ A Jövő műhely 2014-2020 indulása Jelentősen megnövekedett a szakember

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

A vendéglátás kialakulása

A vendéglátás kialakulása Vendéglátás előadás Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendéglátás kialakulása István király idején

Részletesebben

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Bácsalmás Város megbízásából: Innovatív Kft. Vezető tervező: Seregélyné Király Adrienn Operatív felelős: Simon Csaba 2009. április Készítették Bácsalmás

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban B E S Z Á M O L Ó A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban Gödöllőn évek óta hagyomány, hogy a Múzeumok Éjszakájának programsorozatát városi összefogásban valósítjuk meg. Tehát nemcsak

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

A MAGYAR LAKOSSÁG ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI

A MAGYAR LAKOSSÁG ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI A MAGYAR LAKOSSÁG 2006. ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI dr. Galla Gábor, vezérigazgató Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2006. június 7. STABILAN NÖVEKVŐ BELFÖLDI KERESLET 2005-BEN MINDEN KORÁBBINÁL TÖBB BELFÖLDI

Részletesebben

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK Felsőoktatási kihívások Alkalmazkodás stratégiai partnerségben 12. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

Turisztikai recept Klagenfurtból: kultúra, óváros, tó, rendezvények, shopping

Turisztikai recept Klagenfurtból: kultúra, óváros, tó, rendezvények, shopping Turisztikai recept Klagenfurtból: kultúra, óváros, tó, rendezvények, shopping Szakmai eszmecsere az osztrák testvérvárosban a turisztikai egyesület tagjaival A hatékony turisztikai munkához pénz kell,

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről Összefoglaló - 2013 első fél évében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel Kelet,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

EZ IS - AZ IS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk

EZ IS - AZ IS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk EZ IS - AZ IS JNSz Megye Turisztikai Védjegye cím a Martfûi Gyógykempingnek A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés 2006 tavaszán Jász-Nagykun- Szolnok Megye Turisztikai Védjegye címet alapított a turisztikai

Részletesebben

A JAPÁN LAKOSSÁG UTAZÁSI SZOKÁSAI

A JAPÁN LAKOSSÁG UTAZÁSI SZOKÁSAI A JAPÁN LAKOSSÁG UTAZÁSI SZOKÁSAI KISS KORNÉLIA MAGYAR TURIZMUS ZRT. ADATFORRÁSAINK Másodlagos adatok? UN World Tourism Organization (UNWTO)? Japan National Tourist Organization? European Travel Commission?

Részletesebben