EdTWIN Projekt EGYÜTTM KÖD INTÉZMÉNYEK EDTWIN NEMZETKÖZI PROJEKT TEAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EdTWIN Projekt 2008-2011 EGYÜTTM KÖD INTÉZMÉNYEK EDTWIN NEMZETKÖZI PROJEKT TEAM"

Átírás

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Gy r EdTWIN Projekt EGYÜTTM KÖD INTÉZMÉNYEK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYTEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR EdTWIN Koordinációs és Információs Központ (KIK) 9022 Gy r, Türr István út 5. STADTSCHULRAT FÜR WIEN EUROPA BÜRO Bildungscentrum (BiC) 1080 Wien, Auerspergstraße EDTWIN NEMZETKÖZI PROJEKT TEAM Magyarország: Görcsné Dr. Muzsai Viktória PhD projektkoordinátor Dr. L rincz Ildikó PhD kari projektfelel s Szilágyi Magdolna operatív tanácsadó Sipos Judit alprogram koordinátor Kardosné Kovács Eszter projektasszisztens Erd s Adrienn pályázati referens Vadász Jen né pénzügyi referens Nagy Mónika sajtó- és honlapreferens Ring Ferenc médiareferens Ausztria: FI. Mag. Dr. Franz Schimek projektvezet Dipl Päd. Bernhard Seckl projektkoordinátor Mag. Petra Feichtinger projektkoordinátor Mag. Agnes Szelp projektasszisztens Szilvia Mentsik BA projektasszisztens Denisa Papankova pénzügyi referens

2

3 EdTWIN Projekt Nemzetközi turisztikai elemzések osztrák magyar viszonylatban Osztrák magyar kapcsolatok a turizmusban Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar

4

5 EdTWIN Projekt Internationale Tourismusanalyse am Beispiel Österreich und Ungarn Österreichisch ungarische Beziehungen in der Tourismusbranche Westungarische Universität Apáczai Csere János Fakultät

6 Nemzetközi turisztikai elemzések osztrák-magyar viszonylatban Osztrák-magyar kapcsolatok a turizmusban Internationale Tourismusanalyse am Beispiel Österreich und Ungarn Österreichisch ungarische Beziehungen in der Tourismusbranche Szerkesztő/Redakteur: Albert Tóth Attila Darabos Ferenc PhD Szerkesztőbizottság/Redaktionskomission: Darabos Ferenc PhD Görcsné Dr. Muzsai Viktória PhD Lektorok/Lektoren: Dr. Csizmadia László Szalai Zsolt Borítóterv: Borbély Károly Kiadja: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó Felelős kiadó: Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi rektorhelyettes Nyomda: Palatia Nyomda és Kiadó Kft. ISBN Győr, NEMZETKÖZI TURISZTIKAI ELEMZÉSEK OSZTRÁK-MAGYAR VISZONYLATBAN

7 TARTALOMJEGYZÉK/VERZEICHNIS BÉRCZESSY Lajos PhD Idegenforgalmi mozaikok, különös tekintettel a Nyugat-dunántúli régiót érintő ( ) változásokra...10 Die Stationen der Entwicklung der ungarischen Wirtschaft und des Fremdenverkehrs( )...10 VARGA Józsefné dr. Horváth Mária Épített örökségeink határon innen és túl...21 Das gebaute Erbe in beider Seite der österreich ungarischen Grenze...21 DOMÁN Gabriella Gazdaságtörténeti mozaik az Osztrák-Magyar Monarchiában...28 Ungarische Wirtschaftsgeschichte der Österreichisch Ungarischen Monarchie HUSZ Anikó A városnézések formái napjainkban Budapest és Bécs kínálatának viszonylatában...35 Städtetourismus und Stadtbesichtigung heutzutage Angebote von Budapest und Wien im Fokus DARABOS Ferenc PhD A szigetközi turisztikai menedzsment fejlesztése, különös tekintettel az osztrák-szlovák-magyar együttműködésre...46 Förderung des Touristikmanagements in der Schüttinsel-Region mit besonderer Rücksicht auf die österreichisch-slowakisch-ungarische Zusammenarbeit...46 PLATZ Petra Kapuvár marketing terve a Nordhielm-modell alapján...56 Der Nordhielm-Modell Basierten Marketing Plan von Kapuvár...56 ALBERT TÓTH Attila Bécs és Budapest szállodaipara...62 Analyse des Wiener und Budapester Hotelmarktes...62 PRINTZ-MARKÓ Erzsébet Egészségturizmus az osztrák magyar határ mentén...70 Gesundheitstourismus an der österreichischen ungarischen Grenze...70 HAPP Éva Best practice a konferenciaturizmus területén: Bécs...77 Best practice im Konferenztourismus von Wien...77 Mag. ROTT Manfred Bécs és a magyarok: Egy kapcsolat áttekintése...86 Wien und Ungarn: Besichtigung einer Beziehung...86 INTERNATIONALE TOURISMUSANALYSE AM BEISPIEL ÖSTERREICH UND UNGARN 7

8 Előszó A kiadvány az EdTWIN-célok közül elsősorban a képzési tartalmakhoz köthető, amely a jó gyakorlatok beemelése által, az új tudományos eredmények bemutatásával és annak gyakorlatba építésén keresztül segíti az oktatást. A tematika az osztrák magyar térség turisztikai vonatkozásaira fűződik fel. A tananyag három részre különíthető; az első részben történeti, művelődéstörténeti, az épített turisztikai vonzerőkre koncentráló tartalmak jelennek meg. A publikációk hatékonyan hasznosíthatóak a Bevezetés a turizmusba (TURAN I.), Művelődéstörténet (TURAN I.), Vállalatgazdaságtan (TURAN I.), Idegenvezetés (TURAN II.) Idegenvezető OKJ tanfolyam keretében, illetőleg a Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser OKJ képzés fentiekkel összevont tárgyai esetén. A második témakör koncepcionális szinten foglalkozik konkrét határ menti példákon, kooperációs lehetőségeken keresztül a turisztikai menedzsment és az idegenforgalmi marketing feladataival. A tananyagtartalom hasznosítható a Menedzsment alapjai (TURAN I.), az Idegenforgalmi területfejlesztés (TURAN III.), Településmenedzsment (TURAN IV.) a Desztinációs marketing (IDFON I.) és az Idegenforgalmi marketing (TURAN IV.) tárgyak oktatása esetén. A záró témakör ágazati bontásban vizsgálja az osztrák magyar turizmus helyzetét. A szállodaipari összefüggések, az egészségturizmus vizsgálatai, valamint a konferenciaturizmus kerülnek górcső alá. A tananyagrész jól hasznosítható a Szállodai alapismeretek (TURAN II.), az Egészségturizmus (TURAN II.), a Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser képzés egészségturizmus specializációja, valamint a Rendezvényturizmus (TURAN II.) tárgyak oktatása terén. A NYME AK Turizmus Intézet Idegenforgalmi tanszékének oktatói, valamint a bevont ausztriai szakértő és saját nevelésű volt hallgatónk által készített jegyzetek jól szolgálják a meglévő tantervek fejlesztését. Az ausztriai partnerrel való szakmai kapcsolatunk május 12-re nyúlik vissza. A fenti időpontban a bécsi Kereskedelmi Akadémia (BFI, Wien) munkatársa, Mag. Manfred Rott Bécs és a magyarok: Egy kapcsolat áttekintése (Wien und Ungarn: Besichtigung einer Beziehung ) címmel tartott magas színvonalú szakmai előadást. Manfred Rott előadása jelentős inspirációt nyújtott kiadványunk elkészítéséhez. A szakanyag segítséget nyújt az osztrák magyar turisztikai értékek szélesebb körű megismertetésében, rávilágít az alkalmazható stratégiaalkotási módszerekre, segíti az ágazati összefüggések, legjobb nemzetközi példák megértését, megértetését. 8 NEMZETKÖZI TURISZTIKAI ELEMZÉSEK OSZTRÁK-MAGYAR VISZONYLATBAN

9 Vorwort Diese Publikation ist von den EdTWIN-Zielen besonders zu den Best-Practice Beschreibungen im Zusammenhang von Ausbildungsinhalten sowie das Einbinden von neuen wissenschaftlichen Ergebnissen in die Praxis. Die Thematik ist auf die touristischen Aspekte des österreichisch ungarischen Grenzgebiets aufgebaut. Das Lehrmaterial kann man auf drei Themenschwerpunkte aufteilen. Der erste Teil konzentriert an historischen, kulturellen, und architektonischen touristischen Attraktionen. Die Publikationen können für folgende Lehrfächer verwendet werden: Einleitung in den Tourismus (Tourismus und Gastronomie, Lehrgang I.), Kulturgeschichte (Tourismus und Gastronomie, Lehrgang I.), Betriebswirtschaft (Tourismus und Gastronomie, Lehrgang I.), Fremdenführung (Tourismus und Gastronomie, Lehrgang II.), Fremdenführerausbildung und bei gemeinsamen Fächern der Gastronomie- und Tourismusfachmanager-Ausbildung. Der zweite Teil beschäftigt sich auf konzeptioneller Ebene durch Beispiele aus der Grenzgebiete und Kooperationsmöglichkeiten mit den Aufgaben des Tourismusmanagements und Tourismusmarketings. Die Inhalte können für folgende Lehrfächer verwendet werden: Grundlagen des Managements (Tourismus und Gastronomie, Lehrgang I.), Touristische Flächenentwicklung (Tourismus und Gastronomie, Lehrgang III.), Siedlungsmanagement (Tourismus und Gastronomie, Lehrgang IV.), Destinationsmarketing (Fachmanager I), Tourismusmarketing (Tourismus und Gastronomie, Lehrgang IV.). Der letzte Teil untersucht die sektorale Gliederung der österreichisch ungarischen Situation im Tourismus. Zusammenhänge der Hotellerie, Untersuchung des Gesundheitstourismus und Konferenztourismus werden analysiert. Die Publikationen können für folgende Lehrfächer verwendet werden: Grundlagen des Hotelmanagements (Tourismus und Gastronomie, Lehrgang II.), Gesundheitstourismus (Tourismus und Gastronomie, Lehrgang II.), Gesundheitstourismus-Spezialisierung bei Fachmanagerausbildung für Gastronomie und Tourismus, Veranstaltungstourismus (Tourismus und Gastronomie, Lehrgang II.). Die Publikationen der Mitarbeitern und einer unseren ehemaligen Studenten der Westungarische Universität Apáczai Csere János Fakultät Institut für Tourismus sowie eines österreichischen Experten dienen zur Weiterentwicklung der existierenden Lehrpläne. Die professionelle Beziehung mit dem österreichischen Partner begann am 12. May Damals hielt Mag. Manfred Rott, Mitarbeiter der Wiener Handelsakademie (BFI, Wien), einen ausgezeichneten Vortrag mit dem Titel: Wien und Ungarn: Besichtigung einer Beziehung. Diese Präsentation war eine große Inspiration für die Erstellung dieser Publikation. Dieses Material dient zum breiteren Kennenlernen der österreichischen ungarischen Tourismuswerte, beleuchtet die zutreffenden Strategieentwicklungsmethoden, unterstützt die Verständigung und das Verständnis der sektoralen Kontexte und zeigt internationale Beispiele. INTERNATIONALE TOURISMUSANALYSE AM BEISPIEL ÖSTERREICH UND UNGARN 9

10 BÉRCZESSY Lajos Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Idegenforgalmi mozaikok, különös tekintettel Nyugat-Dunántúli régiót érintő ( ) változásokra Akármilyen szép legyen a gyémánt, de ha rútul vagyon metszve, nem becsülik. (Mikes Kelemen) Die Stationen der Entwicklung der ungarischen Wirtschaft und des Fremdenverkehrs. Die erste auch in Europa erfolgreiche ungarische Messe im Jahr des Milleniums Die Entwicklung des Tourismus und der Heilbäder in den Jahren zwischen den 2 Weltkriegen. Die Isolierung des eisernen Vorhanges, der Ausbau des Grenzgebietes/ Grenzzone, Inlandstourismus. Die Auflockerung im Fremdenverkehr nach der Revolution 1956, Gruppenreisen werden bevorzugt. 1. Parabolikus korkép Akkor, ha egy társadalmi struktúra vetületét megvizsgáljuk, bizonyos szinoptikus aspektusból kell megvilágítanunk a történés első és utolsó korszakát. Nem mellőzhető tehát a téma historikus megközelítése. Magyarország a trianoni békediktátum után megcsonkított, elszegényedett szférája lett Európának. A társadalmi trauma a szétszaggatott országot úgy a privát, mint közösségi társadalmi terekben megviselte, az ország 2/3-át elcsatolták, nincs többé tengerünk. Az új országvezetés dichotómikus formulát fogalmazott meg, amit a történészek leegyszerűsítve királynélküli királyságnak neveznek. A királyság megmaradt, de kormányzói, parlamentális vezetés mellett. Legelső, ám nem könnyű tette, a Horthy Miklós kormányzó nevéhez köthető mintegy két és fél évtizednek, a gazdaság megszilárdítása, talpraállítása volt. Ennek első ténye az december 27-én, a szilárd alapokra épített pengő bevezetése volt. Egy kilogramm arany 3800 pengő volt. Értékállóságát 1944 decemberéig megőrizte. Csak illusztrációként: átváltáskor egy USA dollár 5,7 pengő, egy német márka 1,36 pengő, egy svájci frank 1,1 pengő volt. Bár a magyar gazdaságot is megrengette az as gazdasági világválság, de egy fellendülőben lévő, hittel, reménnyel teli társadalomra támaszkodhatott. És ha már a számoknál tartunk, idekívánkozik még egy történés: Európában megindult a rádióközvetítés. Elsőnek a BBC kezdte 1922-ben, ugyanígy Németország is. Hazánkban december 1-én indult el a rendszeres rádióadás. Nem álltunk hátul a sorban. Ebben az esztendőben rádióengedélyest tartottak számon, tíz év múlva et. Beszédes számok. Hóman Bálint nevéhez fűződik a Hóman-Néprádió mozgalom, a 48 pengőbe kerülő középhullám vételére alkalmas készüléket havi 2 3 pengős kétévi részletre lehetett megvásárolni. (Kicsit előre ugorva az időben: a Rákosi-féle Néprádió 380 forintba került. De csak a Kossuth és Petőfi adó volt fogható vele...) Hja, kérem egy autoriter társadalom nem engedheti meg, hogy a kedves hallgatók akárcsak a Moszkvai Rádió magyar nyelvű adását is hallgassák... A rádiózás, a hírközlés eme populáris, időhöz és országhatárokhoz nem kötött formája, a társadalmi kommunikációt is megváltoztatja. (Nem zárójelben mondva: amerikában politikai választást lehetett vele nyerni igen hamar.) A rádiót követi a hangosfilm, nálunk 1931-ben. A kék bálvány, majd a Hyppolit a lakáj. Hogyan kapcsolódik mindez a mi címben megjelölt idegenforgalom témánkhoz? A tudósításokat, egy országról alkotott képet akár más földrészeken lakók is hallgathatták, nézhették. (Ilyen furcsa fogalmak születtek például a rádiózásban, mint hangképes tudósítás. Igen, például egy sporteseményről. (1936 berlini olimpia). Vagy a rádiójáték. És a ma már jószerivel csak a tv-ből ismert film-folyam szappanopera.) A közeli múltban került föl a világhálóra a svéd közszolgálati televízió archívumából a székesfővárost bemutató turisztikai film. A címe: Bada i Buda, azaz Fürdőzz Budán! A tíz és félperces, 75 éves(!) ragyogó felvétel csodálatos. Légifelvételről látható az Országház, a Duna a már nem létező a pesti zsargonban csak Böskének becézett, gyönyörű Erzsébet-híd. A Halászbástya, díszőrség a Várban, a Lánchíd, és a budai gyönyörű dombok beépítetlenül A magyar néptáncművészetet egy különleges, kötelékben előadott, borospalack-szlalom érzékelteti. Látható még a Hősök tere, Nagy-Magyarország virágokból, Vajdahunyad vára, a Városliget (akkor még Angol Park és Vurstli). No és a fő attrakció: Budapest fürdői. A riporter nemes egyszerűséggel csak azt mondja, hogy a világ legszebb fürdői itt vannak, Európa legszebb városában. Ha ő mondja! Látható a régi hullámfürdő és a régi fürdőruhadivat is. a Igen, így működött a még televízió nélküli világban a turisztikai marketing. 10 NEMZETKÖZI TURISZTIKAI ELEMZÉSEK OSZTRÁK-MAGYAR VISZONYLATBAN

11 2. Utazási irodák, idegenforgalom, kiállítások A kiegyezést követő időkben egyre növekedett a kiutazási kedv. Természetesen itt (ezen) nemcsak kedvtelésből, szabadidős elfoglaltságból fakadó utazást értünk. Inkább a kivándorlást, a tengeren túli, csábító Új világot. Ám ez a fajta modernkori népvándorlás Európából utazásszervezést, irodák fölállítását igényelte. Hajó- és vasúti jegyeket árusítottak, étkezési ellátást szerveztek igen sok embernek. A Hamburg kikötőjéből utazóknak készült a gyorsan fogyasztható hamburger, ami aztán a gyorsétkeztetések alapját adta, majd visszatért üzletláncokat kialakítva az óvilági eredethez. A külföldi világkiállításokon történt sikeres szereplés után (London 1865, Párizs 1867, Bécs 1873) az első igazán jelentős hazai kiállítás az 1885-ben megrendezett Országos Kiállítás volt, amelyre több, mint százezer külföldi vendég volt kíváncsi. Ám a legjelentősebb, tömegeket vonzó reprezentatív bemutató az Ezredéves Országos Kiállítás volt 1896-ban, mely május 2-től október 31-ig volt látogatható. Néhány adat és esemény az igazán lenyűgöző rendezvénysorozatról: négyzetméteres volt a kiállítás összterülete, 240 pavilonban kiállító mutatkozott be. Külön útmutató és térkép készült a látogatóknak. Olcsó szálláslehetőségeket is kínáltak, öt darab, egyenként ezer személyes szálláshelyet (ma turistaszállónak mondanánk) alakítottak ki a közelben. A fél év alatt közel hat millió látogató kereste föl a fővárosi látványosság-sorozatot. (Nem mellesleg és nem zárójelben érdemes megjegyezni: Gárdonyi Géza is tudósított e nagy eseményről mégpedig Göre Gábor bíró úr tollával a nagy kiállításon szörzött tapasztalatok alapján. A sajátságos nyelvezettel, egyedülálló humorral átszőtt történetek nagy sikert arattak.) Ekkorra készült el az impozáns 120 méter hosszú és 15 méter széles panorámakép, Feszty Árpád: A magyarok bejövetele című alkotása, amely igen sok látogatót vonzott, a korabeli lapok a kiállítás fő attrakciójaként emlegették. Mai fogalomhasználattal élve: országimázst építő folyamatként is értelmezhetjük a millenáris kiállítást. Annál is inkább, mert a kiállítás területén elkészült épületek másolatai például a Vajdahunyadvár (ma Európa legnagyobb mezőgazdasági múzeuma), a Jáki kápolna ma is működő épületegyüttesek. Idekívánkozik még a közlekedés fejlesztése: megépült az öreg kontinens első villamos vontatású földalattija. Méghozzá rekordidő alatt 1894 és 1896 között. (A londoni korábbi, 1860-ban helyezték üzembe, gőzvontatású volt és három évig építették ) Ferenc József császár is megtisztelte utazásával a megnyitás utáni héten, s így fölvehette az üzemeltető társaság a Ferenc József Földalatti Vasút Rt. nevet. A kéregvasút biztosító berendezése 1973-ig működött. Egy nagyberuházású idegenforgalmi, turisztikai rendezvény hosszú távra meghatározza ma is egy terület, egy régió további lehetőségeit. A fővárosi Városliget épületei közül sokat lebontottak. (Többek között a csodálatos Néprajzi falut, amelyhez ma talán csak a szentendrei skanzen hasonló). A megmaradtak közül már említettünk az előbb párat, de érdemes néhány szót szólni az Iparcsarnok sorsáról. Jelenkori szóhasználattal élve: szakkiállítások sorát rendezték itt évtizedeken keresztül. A pályaudvarszerű, impozáns vas üveg épület 14ooo négyzetméterén papíráru-kiállítást, automobil-kiállítást, cukrászipari kiállítást (ezt 1907-ben), hadirepülő-kiállítást 1917-ben, vasipari és reklám-kiállítást pedig már az első világháború után, 1927-ben. És az ügyes marketingesek télen bútorkiállítást, május elején a Tavaszi Nemzetközi Árumintavásárt, ősszel Országos Mezőgazdasági Kiállítást szerveztek. A szép épület a második világháborúban súlyosan megsérült, le kellett bontani. Hazánkban 1902-ben jött létre az első magyar utazásszervező vállalat komoly alaptőkével az Idegenforgalmi és Utazási Vállalat Rt.. A társaság megalapítását komoly politikai akarattal is támogatták. Az igazgatósági tagok között számos felsőházi tagot találunk. Sikeres szerződés-szervezési munka nyomán az első világháborút követően a vállalat huszonöt éves megállapodást írt alá a MÁV jegyek kizárólagos árusítására. Vállalat-összeolvadást hajtottak végre. Így született meg az IBUSZ abreviatúra, ami az Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási Részvénytársaságot jelöli ban az MNB engedélyezte a társaságnak az idegen valutákkal történő kereskedést. Európa-szerte ismert magyar márka lett az ibusz. A Budapesti Idegenforgalmi Hivatal 1916-ban jött létre, majd az Országos Idegenforgalmi Iroda alakult meg ban. Létrejön az első országos turisztikai szervezet, az Idegenforgalmi Érdekeltségek Szövetsége 1925-ben, mely főként a külföldön való megjelenésre adott az eddigieknél kedvezőbb lehetőséget. Megalakul az első regionális szervezet a Balatoni Intéző Bizottság. Szólnunk kell a hazai vásárokról is. A Budapesti Nemzetközi Vásár őse az 1906-ban a Vigadó egyik helyiségében megrendezett Márciusi Vásár volt, amely a hazai termékek vásárlását és fogyasztását szorgalmazó Tulipán Mozgalom kezdeményezésére jött létre és lényegében áruminta-vásár volt. (Itt jegyzendő meg, hogy igen sok magyar értelmiségi állt emellé, többek között a Jókai Feszty Szalon közönsége.) 1907-től átkerült a városligeti Iparcsarnokba, mint Tavaszi vásár. (E helyhez fűződik egy másik kevésbé INTERNATIONALE TOURISMUSANALYSE AM BEISPIEL ÖSTERREICH UND UNGARN 11

12 ismert esemény is: az akkor már magát Csontváryként aposztrofáló festő első nyilvános és meg nem értett - kiállítása is itt volt.) 1912-től a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara vette át a rendezést, 1918-tól pedig a vásár nemzetközi jellegű lett Keleti Vásár néven től kapta meg végleges nevét, a Budapesti Nemzetközi Vásárt. Mindennek turisztikailag is nagy jelentősége volt, mert például a külföldiek számára a nemzetközi vásárigazolvány bevezetése utazási és vízumkedvezményekkel járt. A belföldi látogatók pedig 1933-tól úgynevezett filléres vásár-vonatokon utazhattak. (A későbbi pesti zsargon a taxisokat is filléresnek nevezte) Érdekes adatok maradtak fönn: 1930-ban 530 ezer látogatót számláltak, majd a második világháború alatti területi visszacsatolások következtében 1.3 millióra nőtt a látogatók száma. Feljegyezték, hogy 1930-ban öt nemzetközi konferenciát is rendeztek a magyar fővárosban től a rendezésbe bekapcsolódott a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége is. Két évvel későbbi adat szerint az ország bevétele a turizmusból hét százalékot tett ki. A gazdasági világválságot követő esztendőkben fellendült az utazási kedv. Jelentős nemzetközi rendezvényekre került sor már 1933-ban például a Liszt Ferenc Zongoraversenyre, itt tűnt föl többek között az akkori győztes, a tizenkilenc esztendős Fischer Annie. A Gödöllőn megrendezett Cserkész Világtalálkozó, Jamboree igen jól sikerült, és sok látogatót, résztvevőt vonzott. Külön történetet érdemelne a vásárszervezésnél már említett Kereskedelmi és Iparkamara, amely a regionalitás mellett igen jelentős szerepet töltött be a hazai gazdasági életben, egészen a Rákosi-diktatúra által történt megszüntetéséig. A turizmushoz, utazáshoz, utak és szálláshelyek is kellenek. Csak néhány kiragadott példa: a székesfőváros különlegesen szép szecessziós palotája, a Gresham, 1907 ben épül át luxusszállóvá. Érdekessége volt a modern berendezésnek a nem mindennapi központi porszívó ban Lillafüreden fölépül a kor legreprezentatívabb hotelje, a Palota Szálló. Fejlődik az ország úthálózata, a személyautó Magyarországon is elterjed. 3. Átrendeződések, politikai struktúrák A második világháborúba fokozatosan sodródó Európában komoly mértékben megváltoztak a turizmus lehetőségei. A második világháború kitörése komoly mértékben lecsökkentette a külföldiek beutazását. Jellemző példa erre, hogy míg 1937-ben 183 ezer turista érkezett Magyarországra, 1943-ra ez a szám 39 ezerre csökkent. Ugyanakkor a belföldi turizmusban részt vevők száma tovább emelkedett, különösen a városokból egyre többen utaztak vidéki üdülőhelyekre ben szinte teljesen megszűnt a turizmus. Másfajta turizmus lett: deportálások, hadifogolytáborok, munkatáborok majd kitelepítések jelezték az elembertelenedő világot. A bombázások, harcok során megrongálódtak, megsemmisültek az utak, a vasutak, a víziutakat elaknásították. A MÁV kocsiparkjának csupán negyven százaléka maradt meg. A ötszáz szállító hajóból pedig tizennyolc maradt használható. Mérhetetlen pusztulást szenvedett az ország. Magyarország március 19-től, június 19-ig megszállt ország lett. Elveszítette függetlenségét. A pénz elértéktelenedése, a hatalmas infláció szétzilálta a gazdaságot. A szovjet megszállási övezetbe tartozó országban a politikai szabadság csak látszólagos volt, amint azt hamarosan deklarált formában is megjelenítették. A hatalomra törő, idegen érdekeket kiszolgáló, nemcsak zárójelben igaz: idegen állampolgárságú (csak egy példa: Gerő), idegen törvénykezés által ítélkező apparatcsikok. Gond nélkül, erőszakkal adaptálták idegen ország törvénykezését, alkotmányát, uram bocsá : címerét is! (Melynek semmi köze nem volt sem a történelmi tradíciókhoz, sem a heraldikához.) Idegen fogalmak kerültek a magyar közbeszédbe: kulák, kolhoz, népi demokrácia. Természetesen ezek eredeti jelentését szinte senki sem tudta, de használni annál inkább! A többpártrendszer fölszámolásával együtt deklarált diktatúra vette kezdetét. Az államosítás egyet jelentett a mindenki tulajdonával, vagyis a gazdátlansággal. Néhány furcsa képződményű vegyesvállalattól eltekintve a háborús jóvátétel és a szovjet érdekeltség dominált. A szállodák is állami kézbe kerültek, Szállodaipari Nemzeti Vállalat néven, még a turistaházakat is az ben létrehozott Turistaházakat Kezelő Nemzeti Vállalat vette gondozásba. A gyógyfürdők állami kezelésbe vétellel az egészségügyi intézményekhez kerültek, illetve egy fogalomkör alakult ki a szociálturizmus. Ez utóbbi prioritást kapott a későbbi fejlesztésben is. Ez is része volt a társadalmi-politikai berendezkedésnek. 12 NEMZETKÖZI TURISZTIKAI ELEMZÉSEK OSZTRÁK-MAGYAR VISZONYLATBAN

13 Természetesen ne legyenek illúzióink: az államosított villákba nem a nép gyermekei költöztek, és a kormány-, illetve pártüdülőkbe sem a köznép járt. Extra egészségügyiellátás ugyanúgy megillette a párt kiváltságosait, mint a külföldi jutalomüdülés, lakáshoz jutás, autó-kiutalás, továbbtanulás. (Akár nyugati egyetemeken is.) Az 1940-es évek végén, az 1950-es években, 1956-ig, a csekély számú külföldi látogatót leszámítva, jóformán belföldi turizmusról beszélhetünk. A második világháborút követő időszakban az országos feladatok közül bármely más gazdasági társadalmi terület elsőbbséget élvezett az idegenforgalommal szemben. Mindenfajta idegenforgalmi szervezetet megszüntettek, az IBUSZ t 1949-ben államosították. (A már említett furcsa részvénytársasági forma azért maradt pár kapitalista piaccal is kapcsolatban lévő vállalatnál: MAHART, EIVRT, GYSEV RT., stb..) Az IBUSZ állami monopolszervezetté vált, számos különleges joggal, lehetőséggel fölruházva. (Külföldi irodahálózat, valutakereskedelem stb..) Talán a vásárszervezésnél maradt némi lehetőség: ben Országos Mezőgazdasági Kiállítást rendeztek. Majd rá egy évre a Budapesti Nemzetközi Vásárt, ez utóbbit több, mint 300 ezer látogató kereste fel. Később Budapesti Ipari Vásárnak nevezik. Ezt tavasszal rendezték, ősszel pedig a Mezőgazdasági Vásárt. A MÁV utazási kedvezményt is adott a vidékről a fővárosba utazóknak. A huszadik századi magyar történelemben a hazánk 1945-ös megszállását követő, 1948-tól 1953-ig tartó időszakot a történészek vaskornak is nevezik. Ez volt a legkeményebb Rákosi sztálini diktatúra, az ÁVH, a NÉKOSZ, a DISZ, a vas- és acél országának időszaka. 4. A vasfüggöny fizikai és szellemi kiépülése Az európai história írói W. Churchill brit miniszterelnöknek tulajdonítják a megfogalmazást, aki a második világháború utáni híres fultoni beszédében kifejtette, hogy a szabad világ és a keleti tömb között leereszkedik egy vasfüggöny. Magyarországon 1948-ban kezdődik el a műszaki zárak elhelyezése a nyugati és a déli határon. (A 2. sz. ábra satírozott része jól mutatja a határsávot). A határok meghúzása különben soha nem érdekelte a politikusokat. Fogták a kék ceruzát (Sztálin) és behúzták a határt. Közismert a magyarok lakta falu Szelmec, 1944-es kettészelése: Nagyszelmec került Szlovákiához (mostani nevén) a másik fele Ukrajnához Kisszelmec néven. A rokonok, testvérek útlevéllel, hatalmas kerülővel mehettek át a pár méterre lakó szomszédhoz, akihez jószerivel átkiálthattak. Nem, ez nem a Háry Jánosból vett színpadi kép, hanem a véres valóság. Ugyanúgy, mint az aknazáras szögesdrótkerítés a magyar határon. Magyarországon népi demokrácia volt. Bár ilyen állat nincs, de mi benne éltünk. Nos ezen az aknazáras kerítésen csak a madár tudott átrepülni. Az emberek sokféle módon próbáltak átjutni, szerkezeteket készítettek és több-kevesebb sikerrel jártak, de ez hosszú történet. Ma már mernek mesélni erről is. Ez a határzár 1989-ig tartott. Miért érdemes ezekről itt, a turizmus(!) kapcsán beszélni? Mert az idő múlásával egyre szegényesebb a hozzáférhető leírás, irodalom. A levéltárakban még titkosak az iratok, a Központi Statisztikai Hivatal forrásanyaga is beszédes: készült hetven példányban, ez a 63. sorszámú példány 1961-ből. Már tanulmányozható. Tehát a vasfüggöny kora: a határ átlépéséhez különböző korokban, különféle dokumentumok kellettek. Ezek általában egyszeri, de időnként többszöri határátlépésre jogosító, személyre szóló okmányok voltak. Voltak olyanok is, amelyek nem az ország elhagyására jogosítottak, hanem arra, hogy az ország területének, bizonyos, mások számára elzárt részére lehetett velük bejutni. Ilyen volt a határsáv-engedély. Ugyanis a rendszer hatékonysága nem a kerítés bonyolult elektronikai rendszerén múlott, bár abban az időben ez sem volt kutya, hanem, hogy a vasfüggöny nem a határon húzódott. A határral csaknem párhuzamosan két kilométerre állt a 185 centiméteres lábakon álló, huszonkettő, majd huszonkettő plusz egy drótszálból álló kerítés. A leásott, majd később lebetonozott oszlopok három méterre álltak egymástól. Ebbe a területsávba csak engedéllyel lehetett bejutni. Persze ez nem volt lakatlan terület, falvak, szántóföldek húzódtak itt. A területen lakók személyi igazolványába be volt bélyegezve az állandó belépő. Ha valaki ide akart utazni, ahhoz az illetékes rendőrkapitányságon kiállított engedély kellett. Ez volt a határsáv-engedély. Két fajtája volt piros csíkos és zöld csíkos. Ezeket a belépőket a sáv-kapuknál OEP-eken (okmányellenőrző pont) ellenőrizték, ahogy mondták: okmányolták. A civil ruhás határőrök igazoltattak minden, a nyugati határ felé haladó vonaton, már a határtól számított negyven kilométeres sávban is. Őket hívták v.e.sz -eseknek, vasúti ellenőrző szolgálat. De a határ menti községekben megszervezett önkéntes határőr csoportok (helyi lakosság) is jelezték, ha idegenek kóboroltak a faluban. Ezeket pár perc múlva a szinte minden falu mellé telepített határőrsről kiérkező járőr vonta kérdőre. Egyes helyeken a buszsofőrök is be voltak avatva, akik menetrendszerű járatokat vittek a határsáv településeire. Ha ismeretlen szállt fel és jegyet váltott a sávban lévő településre, vagy megpróbált fennmaradni, a sáv-kapunál a INTERNATIONALE TOURISMUSANALYSE AM BEISPIEL ÖSTERREICH UND UNGARN 13

14 sofőr jelzését észlelő határőrök a tábori telefonon riasztották az őrsöt, s a leszállót már fogadóbizottság várta. Idősebb helyi lakosok a mai napig sóhajtozva emlegetik a régi szép időket. Az országosan alacsony bűnözési rátának itt a töredéke fordult elő. Évekig nem zárták be a bejárati ajtókat. (Felejthetetlen élmény volt, amikor a 90-es évek elején egy riporter járt határsávba eső falvakat és megpróbálta az öregeket panaszra bírni. Mondván: milyen elnyomottak voltak. Egy idős bácsi azt válaszolta: Mi ezt nem éreztük, de itt nyugalom volt.) Majd minden lakosra fegyveres vigyázott. Ráadásul az őrsök parancsnokai nagyon ügyeltek arra, hogy a helyi lakossággal jó legyen a kapcsolatuk. Igaz ez a jó viszony kölcsönös volt, mert a katonák sokszor segítettek az ott élőknek, legyen szó egy elakadt jármű kimentéséről, vagy óvodai játékok készítéséről esetleg egy iskola ünnepségen történő katonai díszelgésről. A nyugati határt hosszú évtizedeken keresztül nem csupán a legendásnak kikiáltott műszaki zár őrizte, hanem sokkalta bonyolultabb emberi-kapcsolati-rendszer, amelynek eleven hírlánca volt. A műszaki zárról legendák szóltak, hogy erős elektromos árammal töltött vezetékek vigyázták a határt. Holott ez a feszültség csupán huszonnégy voltos volt és jelzésre szolgált. A legközelebbi határőrsnek párszáz méteres pontossággal jelezte a határsértés helyét. Amíg az illegális határátlépő a kerítésdrótok vagdosásával volt elfoglalva, már ment is érte a készültség. Alkalmanként ötven nyolcvan katona is ment egy-egy riasztásra. A kerítés másik oldalán járműút volt kiépítve, így két oldalról tudták közrefogni a diverzánst. Sok kísérletező azt gondolta, ha átjut a kerítésen, már Ausztriában van. Tévedett. A határőröket, ha kellett, rendőrök és munkásőrök is támogatták. Egy határátlépési kísérlet nem volt tréfadolog. Bűncselekménynek számított, amiért akár három évet is lehetett kapni és ráadásul egy jó időre meg is bélyegezte az illetőt. Ma az államhatár illetéktelen átlépése szabálysértésnek számít. Sokszor történt vakriasztás is, amikor valamilyen állat szaladt neki a kerítésnek. Ám a fölszántott, elgereblyézett területen látni lehetett a nyomokat és rögtön kiderült a porhanyós földben ki a nyom tulajdonosa. Sokan, sokféleképpen próbálkoztak nyomokat hagyni. Állati patákat tettek a cipőre, visszafelé is vezettek a nyomok, olyan is előfordult, hogy hirtelen csak egy nyom lett, arra nem gondolt az illető, ha nyakába vette társát mélyebben nyomódott be a föld. A határőrség Központi Múzeuma sok érdekességet őriz, egy letűnt kor relikviáit, ahol a szabadságra vágyó emberek sok mindenre képesek voltak. A kétkerekű, terepszínű lovas kocsitól egészen a vízen járó eszközökig számos technikai eszközük is volt a határt vigyázóknak. Természetesen fegyver nélkül sem lehet őrző, de használatára bármit írtak is a krimik, nem került sor. Annál inkább rejtett telefonokat, fényjelző rakétákat használtak. Ezek inkább jelző funkcióval bírtak. A szlovén (jugoszláv) határszakaszon is voltak hasonlóan kiépített akadályok, dróttal, aknamezővel, speciális rakétariasztórendszerrel. Annyiban volt ez más terület, hogy baráti szocialista állam volt csak éppen a vezetője J. B. Titó nem volt jó ideig barátja az acél (Sztálin) nagyvezérnek. Itt ha a határövezetben élőknek rokonai, barátai voltak Jugoszláviában megbízhatatlannak számítottak és kitelepítették őket, ez zömmel az es években történt. Az ÁVH éjszaka, teherautón szállította el a falvak lakóit. Tizenöt kilós csomagot vihettek magukkal Csak a határövezeten kívül telepedhettek le. A teljes határsávi szakaszon, mintegy 318 kilométer hosszúságban, gyalogsági aknákat telepítettek. Ezt a déli és nyugati övezetben fölszedték 1956-ban, de nyugaton 1957-ben újratelepítették. Mindkét határsávban 1969-ben szűnt meg az aknazár és a már említett szovjet SZ-100-as típusú jelzőrendszer került kiépítésre. A levéltári oral historyk is őriznek elbeszéléseket a határvédelemről. A Magyar Dolgozók Pártja egyik 1950-es ülésének jegyzőkönyve szerint a déli határsáv védelmének rendszeréről szólva megállapítja, hogy a szovjet kívánságok a következők voltak: a hazánkban egyre hatalmasabb orosz technikai erőforrás védelme érdekében a déli és nyugati határok hermetikus lezárása, és úgynevezett védőövezetek kialakítása, ahol csak rendszerhű emberek lehetnek stratégiai foglalkozásokban (erdőőr, vendéglős, szállodaigazgató stb.) A műszaki zárról szólva: másfél millió(!) harckocsi aknát és kettő és félmillió(!) gyalogsági aknát terveztek beépíteni. A lerakott aknák közül néhányat a Pinka, a határfolyó, átsodort az osztrák oldalra, ahol több katasztrófát okozott. Volt olyan év, hogy a hazánkba érkezett nyugati turisták száma nem haladta meg az ötezer főt után egy ideig nyitva volt a határ. Százötven kétszázezerre teszik az akkori disszidensek számát ahogyan sokáig a hivatalos terminológia nevezte a hazájukat elhagyókat. Az Új Magyar Lexikon leírása mindenesetre érdekesen fogalmaz, különösen a szócikk vége figyelemre méltó(!): Disszidálás: A Kádár-rendszer idején az illegális kivándorlás, emigrálás közkeletű elnevezése. A disszidens törvényes engedély (útlevél) nélkül vagy a vonatkozó jogszabályok megsértésével, illetve kijátszásával hagyta el az országot. Disszidensnek tekintették a világháború után, a kommunista rendszer kiépülése (a szerző kurziválása) 14 NEMZETKÖZI TURISZTIKAI ELEMZÉSEK OSZTRÁK-MAGYAR VISZONYLATBAN

Szakdolgozat. Topfer Éva 2012.

Szakdolgozat. Topfer Éva 2012. Szakdolgozat Topfer Éva 2012. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Balatonboglár helye és szerepe a balatoni turizmus történetében Belső konzulens: Dr. Urbán László Tudományos főmunkatárs

Részletesebben

Sallai János Egy idejét múlt korszak lenyomata A vasfüggöny története

Sallai János Egy idejét múlt korszak lenyomata A vasfüggöny története Sallai János Egy idejét múlt korszak lenyomata A vasfüggöny története Sallai János Egy idejét múlt korszak lenyomata A vasfüggöny története Sallai János ISBN 998 973 88484 3 7 Kiadja a Hanns Seidel Alapítvány

Részletesebben

A magyar Turisztikai Desztinációs Menedzsment rendszer bemutatása Hévíz példáján

A magyar Turisztikai Desztinációs Menedzsment rendszer bemutatása Hévíz példáján EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET Földrajztudományi Központ Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék A magyar Turisztikai Desztinációs Menedzsment

Részletesebben

Március 15-én ne csak jelszavakat halljanak a gyerekek. Bezárt a szeméttelep. Közös kincsünk a demokrácia. Götzinger Károly és Perémi Erzsébet

Március 15-én ne csak jelszavakat halljanak a gyerekek. Bezárt a szeméttelep. Közös kincsünk a demokrácia. Götzinger Károly és Perémi Erzsébet XI. évfolyam 2. szám, 2007. február 180 Ft Közéleti lap Március 15-én ne csak jelszavakat halljanak a gyerekek Egy paksi régész, K. Németh András évek óta foglalkozik a megyében még fellelhetõ, az 1848

Részletesebben

m a g y a r t e m e t k e z é s

m a g y a r t e m e t k e z é s Kegyeleti szakmai kiadvány 2013. április XI. évfolyam 1. szám m a g y a r t e m e t k e z é s Új ellenőrző bizottság Az OTEInél Igazgatóváltás székesfehérváron Első szlovák kiállítás Temetkezési szokásaink

Részletesebben

Tavaszillat a téren Jubilál a repülőtér Mi lesz veled egyetem? Egyéves a termelői piac

Tavaszillat a téren Jubilál a repülőtér Mi lesz veled egyetem? Egyéves a termelői piac ÖNKORMÁNYZATI HETILAP III. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2015. március 28. Tavaszillat a téren Jubilál a repülőtér Mi lesz veled egyetem? Egyéves a termelői piac Önkormányzati hírek 2 2015. március 28. SZOMBATHELYI

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT JUHÁSZ NÓRA TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS SZAK

SZAKDOLGOZAT JUHÁSZ NÓRA TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS SZAK Kodolányi János Főiskola SZAKDOLGOZAT JUHÁSZ NÓRA TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS SZAK Budapest 2012 1 Kodolányi János Főiskola Turizmus Tanszék Az orosz turisták egészségturisztikai kereslete Magyarországon Konzulens:

Részletesebben

Természeti Erőforrások Kutató Központ

Természeti Erőforrások Kutató Központ m e g é p ü l t Természeti Erőforrások Kutató Központ 2012 :: 4 :: július - augusztus Barátságfesztiválon az NYME- SEK Szökős Néptáncegyüttes A barátság jegyében gyűltek össze a hármashatár menti országok

Részletesebben

Turizmus Bulletin. A MAGYAR TURIZMUS ZRT. SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA XI. évfolyam, 1-2. szám Megjelenés: 2007. június Lapzárta: 2007.

Turizmus Bulletin. A MAGYAR TURIZMUS ZRT. SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA XI. évfolyam, 1-2. szám Megjelenés: 2007. június Lapzárta: 2007. IMPRESSZUM Turizmus Bulletin A MAGYAR TURIZMUS ZRT. SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA XI. évfolyam, 1-2. szám Megjelenés: 2007. június Lapzárta: 2007. május Felelős kiadó: Dr. Róna Iván vezérigazgató Főszerkesztő:

Részletesebben

EdTWIN Projekt 2008-2011 EGYÜTTM KÖD INTÉZMÉNYEK EDTWIN NEMZETKÖZI PROJEKT TEAM

EdTWIN Projekt 2008-2011 EGYÜTTM KÖD INTÉZMÉNYEK EDTWIN NEMZETKÖZI PROJEKT TEAM Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Gy r EdTWIN Projekt 2008-2011 EGYÜTTM KÖD INTÉZMÉNYEK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYTEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR EdTWIN Koordinációs és Információs Központ

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

TANULMÁNYOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK, A TECHNIKA ÉS AZ ORVOSLÁS KÖRÉBŐL

TANULMÁNYOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK, A TECHNIKA ÉS AZ ORVOSLÁS KÖRÉBŐL TANULMÁNYOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK, A TECHNIKA ÉS AZ ORVOSLÁS KÖRÉBŐL STUDIES INTO THE HISTORY OF SCIENCES, TECHNOLOGY AND MEDICINE WITH ENGLISH ABSTRACTS OF THE PAPERS Prof. Dr. Schultheisz Emil orvostörténész

Részletesebben

Füred már 2017-re is készül Városfejlesztési tervek a vizes világbajnokság apropóján

Füred már 2017-re is készül Városfejlesztési tervek a vizes világbajnokság apropóján BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA Megint a görög falu Megfigyeltem, ha jön a szezon, akkor az elsõ probléma a görög falu. Én legalábbis így nevezem, nem tudom követni a névváltoztatásait.

Részletesebben

A megélhető hagyomány

A megélhető hagyomány A megélhető hagyomány Ismerd, műveld, élvezd amit hagyományainkról tudni kell! FALUSI TURIZMUS Tájékoztató 2010/1. TARTALOM Népművészet és idegenforgalom (Héra Éva) 3 Helyi emlékezet, kulturális örökség,

Részletesebben

A CSERKÉSZET ELTERJEDÉSE MAGYARORSZÁGON

A CSERKÉSZET ELTERJEDÉSE MAGYARORSZÁGON EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A CSERKÉSZET ELTERJEDÉSE MAGYARORSZÁGON SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK Készítette: Gertheis Anna térképész és geoinformatikus szakirányú hallgató

Részletesebben

ÖRÖKSÉG TARTALOM 2007. ÁPRILIS XI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ FOLYÓIRATA WWW.KOH.HU JEGYZET JEGYZET ...

ÖRÖKSÉG TARTALOM 2007. ÁPRILIS XI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ FOLYÓIRATA WWW.KOH.HU JEGYZET JEGYZET ... 2007. ÁPRILIS XI. ÉVFOLYAM ÖRÖKSÉG 4. SZÁM M Û E M L É K R É G É S Z E T M Û T Á R G Y A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ FOLYÓIRATA WWW.KOH.HU TARTALOM KISPIAC LÁBASHÁZAK, HUET TÉR EVANGÉLIKUS

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA ÓBUDABÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA Készült: 2006. május A Tanulmány megrendelője: Budapest III. kerület Óbuda Békásmegyer Önkormányzata A Tanulmány szerzői: Dr. Rubovszky András vezető

Részletesebben

XX. évfolyam 7 8. szám 2010. július augusztus. Baltás István Barati Attila Bene Klára Benkovics László Bíróné Dienes Csilla Budai Zsolt

XX. évfolyam 7 8. szám 2010. július augusztus. Baltás István Barati Attila Bene Klára Benkovics László Bíróné Dienes Csilla Budai Zsolt ÖNkormányzat www.toosz.hu XX. évfolyam 7 8. szám 2010. július augusztus a TÖOSZ folyóirata Baltás István Barati Attila Bene Klára Benkovics László Bíróné Dienes Csilla Budai Zsolt Búza Zsolt Czupi Sándorné

Részletesebben

Internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során

Internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Grotte Judit Okleveles Közgazdász Internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során Doktori értekezés Témavezető:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012

SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012 SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012 Károly Róbert Főiskola Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet CSILLAGFALU SZAKDOLGOZAT Készítette: Moser András

Részletesebben

I. BEVEZETÉS 3 II. TRENDEK A TURIZMUSBAN 8 III. TATA VÁROS TURISZTIKAI HELYZETELEMZÉSE 17

I. BEVEZETÉS 3 II. TRENDEK A TURIZMUSBAN 8 III. TATA VÁROS TURISZTIKAI HELYZETELEMZÉSE 17 I. BEVEZETÉS 3 I.1 A DOKUMENTUM ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉNEK LEHATÁROLÁSA 3 I.2 A STRATÉGIA CÉLJA, FELÉPÍTÉSE 3 I.3 ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 4 II. TRENDEK A TURIZMUSBAN 8 II.1 A VILÁGTURIZMUS TRENDJEI 8 II.1.1

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. 2011. március

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. 2011. március IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. március 2011. MÁRCIUS Projektzárón jártam Megújult a történelmi városközpont Aktuális 2011. március 16-án megrendezésre került az az ünnepség, ahol az eddigi projektek talán

Részletesebben

Székesfehérvár és Vidéke

Székesfehérvár és Vidéke II. évfolyam 7. szám 2013. március 21. Székesfehérvár és Vidéke Az újság a 130 éves múltú, azonos címmel megjelent napilap utódjaként a 2013-as Szent István Emlékév eseményeihez kapcsolódva jelenik meg.

Részletesebben

Ünnepvárás Siófokon Fotó: Gyarmati László. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk! Turisztikai fejlesztések: mit, hol, mikor

Ünnepvárás Siófokon Fotó: Gyarmati László. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk! Turisztikai fejlesztések: mit, hol, mikor Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk! Ünnepvárás Siófokon Fotó: Gyarmati László Turisztikai fejlesztések: mit, hol, mikor 4. A múlt emléke, a 8. A Balaton 17. ma hangulata összeköt

Részletesebben

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN ingyenes közéleti havilap 2010 június TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN Fotó: Nagy Roland Május és június hónapokban közvetlenül is megtapasztalhattuk Petőfi gondolatainak igazságát: Azért a víz az úr! Az égi áldás

Részletesebben

Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 1

Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 1 Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 1 Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 2 2 SAVARIA FÓRUM NAPRÓL NAPRA A HÉT HÍRE: Május 27. péntek Harmincéves a Napsugár Óvoda Egyhetes gyermek- és felnõttprogrammal ünnepelte

Részletesebben

Veterán vívó Eb Füreden

Veterán vívó Eb Füreden A tartalomból NESZE NEKED BALATON! BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA 2009. ÁPRILIS IX. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Az arácsi teaházban Mivel a szerkesztő kényes az ingyen reklámra, ezért nem árulom

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2004. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 19. 3.

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2004. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 19. 3. Jelentések a határon túli magyarság helyzetérõl Határon Túli Magyarok Hivatala A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság 2004. T a r t a l o m: Oldal Előszó. 2 1. Nyugat-Európa.. 4 2. Észak-Amerika 19 3. Dél-Amerika

Részletesebben