Szállodai értékesítés (Sales)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szállodai értékesítés (Sales)"

Átírás

1 Szállodai üzemtan Szállodai és térségi menedzsment szakirány 5. gyakorlat: Szállodai és marketing üzemegység hallgatói referátum Beliczai Edina Gyırfi Tímea Készítette: Magyar Márton Nem küldtek referátumot, de vállalták: Forsterné Baracskai Erika Györgyová Andrea Klenk Katalin Szegedi Dóra 2 Szállodai és marketing (Sales & Marketing Department) Készítette: Magyar Márton Szállodai (Sales) 1. Fogalma szállodai szolgáltatások eredményes közvetítése a lehetséges fogyasztók felé 2. Feladata megcélzott vendégkör megkeresése partnerek felismerése biztosítani, hogy a vendég elérje a szállodát 3. Tárgya szállodai szoba szolgáltatás-együttes szolgáltatás-ígéretek 4 Szálláshelyek i formái #01 1. Közvetlen (saját t hálózat) h amikor a foglalást végzı vendég vagy megbízottja a szálloda portáján, recepciós pultjánál (osztott pult esetén), szobafoglalásán, i csoportjánál foglalja le a szobáját. Megrendelésének formája lehet: személyesen besétál, foglalás nélkül (Walk in) telefonon írásban (levél, fax, , weblapon keresztül) (partnerhálózat) amikor a szálloda lemond az i jogáról és ezt másra (közvetítıre) ruházza át szerzıdés keretében. Opciós határidı Lemondási határidı Szálláshelyek i formái #02 Partnerhálózat és a kapcsolattartás formái, szabályai: (késıbb részletesen) Eseti lekérés Kontingens szerzıdés Bérleti szerzıdés Free sale szerzıdés Partnerkapcsolatok: utazásszervezı vállalatok, utazási irodák, konferenciaszervezık, incentive house-ok, synergie (1 tulajdonoshoz tartozó szállodák),törzsvendégkör. Egyéb csatornák: különbözı képviseletek saját (ált. belföldi) és külsı (ált. külföldi cégek) (képviseletek pl. Magyar Turizmus Zrt., MALÉV, GDS = Global Distribution System = Globális Elosztási Rendszer / Számítógépes helyfoglalási rendszer pl. AMADEUS, Galilelo International, Sabre, System One), Internet (saját honlap, átlinkelve más weblapról) Különféle szegmenshez különbözı partner kell. pl. a konferencia vendégek szegmenséhez a konferencia szervezı cégek segítenek eljutni (alkalmi kapcsolat); az üdülési szegmenshez a Tour Operatorok és a Travel Agentek Visszaszállási idı meghatározásával. (Ld. segédanyag) 5 segítenek. Motiválni kell ıket (jutalék). 6 1

2 Szálláshelyek i formái #03 Az i si csatorna kiválaszt lasztásának elvei: termékek jellege (profil, típus), az üzlet / szálloda színvonala, kapacitás nagysága, konkurencia nagysága, megcélzott vendégkör vásárlóereje, nemzetisége, fogyasztói szokása, stb., stratégiai elképzelések, motiválásuk módja. Szálláshelyek i formái #04 Eseti lekérés az utazási iroda az igény fellépésekor veszi fel a kapcsolatot a szállodával, és amennyiben a szálloda rendelkezik az igényeknek megfelelı mennyiségő és minıségő szabad szobával, külön erre a rendelésre alkalmazott feltételekkel (ár, jutalék) jön létre az üzlet. Ez az i mód a szabad szobák eladását segíti elı, esetlegessége miatt azonban a legbizonytalanabb bevételi lehetıségeket jelenti. 7 8 Szálláshelyek i formái #05 Kontingens szerzıdés: a szálloda meghatározott szobamennyiséget biztosít az utazási iroda (egyéb szerzıdı) részére meghatározott áron, idıtartam, visszaszállási idı és lemondási idı (14-28 nap) kikötésével. Az iroda a visszaszállási idın kívül szabadon rendelkezik a kontingens szerzıdésben meghatározott számú szobával, a szálloda megkérdezése nélkül adhatja el azokat. A szállodától csak a szerzıdésben biztosított szobaszámot meghaladó rendelés esetében kell az hez beleegyezést, illetve szobát kérnie. Ha az iroda a kontingensben vállalt számú szobát nem tudja értékesíteni a visszaszállási határidıig, úgy az i jog automatikusan visszaszáll a szállodára, és az a szobákat szabadon értékesítheti. A szerzıdés a késın lemondott szobák után kötbér megfizetését írhatja elı. 9 Szálláshelyek i formái #06 Bérleti szerzıdés: a szálloda meghatározott szobaszámot biztosít az utazási iroda (egyéb szerzıdı) részére. A szobákat a tárgynap végéig tartania kell, azok eladására csak az utazási iroda jogosult. A szobák étıl függetlenül a szerzıdı köteles a szobák után a szerzıdésben rögzített bérleti díjat megfizetni. A szálloda túltöltés (overbooking) esetén a bérleti szerzıdésben az utazási iroda részére fenntartott szobákat visszakérheti, amennyiben azokat az iroda még nem értékesítette. Ebben az esetben a szobaár az utazási irodát illeti meg, a szálloda üzletszerzıi jutalékra jogosult. Ez a típusú szerzıdés önálló i szervezettel nem rendelkezı szállodák részére elınyös, hiszen a bérletben lekötött szobák eladása biztosított. 10 Szálláshelyek i formái #07 Free sale szerzıdés: ezt a szerzıdést egyéni vendégek közvetítésére köti a szálloda utazási és szállodai szobák közvetítésével foglalkozó irodákkal. A szerzıdésben meghatározzák a szobák típusonkénti árát, a szerzıdés idıtartamát, és a partnert megilletı közvetítési jutalékot (általában 10%). A szálloda a partnerrel folyamatosan, írásban közli az ú.n. zárolt idıszakokat, amikor nem fogad el megrendeléseket. A rendelésben bekövetkezett változásokat (no show = nem jelenik meg a vendég; létszám vagy tartózkodási idı módosulása) a szálloda köteles 24 órán belül írásban közölni a partnerrel. Ennek elmulasztása esetén a partner az eredeti megrendelés alapján kérheti a jutalék megfizetését. Az iroda a részére járó jutalékról Szálláshelyek i formái #08 Corporate szerzıdés: Az üzleti utaztatáshoz és rendezvényszervezéshez kapcsolódó igények mind teljesebb lefedésére törekszik. A corporate (kedvezményes) szobaárat bármilyen cég, szervezet, egyesület, intézmény igénybe veheti, amennyiben rendelkezik ilyen szerzıdéssel a szálloda felé. A szerzıdés lényege a hosszabb idıszakra (1évre) kialkudott kedvezményes ár rögzítése (év közben is van lehetıség a megállapodásra). Ehhez néhány céges adat és a cég kapcsolattartójának neve és aláírása szükséges. Gyakran pontokat győjthetnek a corporate áron foglaló vendégek, melyeket késıbb értékes, különleges ajándékokra válthatnak be. A kedvezményes ár az éves garantált szobamennyiségnek, valamint a céggel kapcsolatos múltbeli tapasztalatoknak a függvénye. minden hónap elején tételes elszámolást küld a szállodának

3 Szálláshelyek i formái #09 Corporate szerzıdés: A cégek, melyekkel a Corporate Sales csapat foglalkozik, ált. a köv. szintekre bonthatóak: Buying Platform: Ez a cégek azon csoportját tartalmazza, amelyekkel az értékesítı kollégák munkaidejük 70%-át töltik, és akik ennek fejében az országba érkezı vendégeik minimum 80%-át szállodánkba hozzák. Az ı esetükben érvényesül leginkább Pareto as elmélete, miszerint az üzlet 80%-a a szerzıdött partnerek 20%-ától ered. Working Platform: Azok a partnerek akiknél nem mi vagyunk az egyetlen szerzıdéses szálloda, így vendégkörüket több szálloda között osztják meg, nincsen egy preferált szállodájuk. Itt van nagy jelentısége a foglalást végzı személlyel kialakított jó kapcsolatnak. Market Platform: A még általunk fel nem fedezett cégek szintje, amelyet folyamatos Direct Marketinggel próbálunk közelebb hozni. Értékesítési igazgató (Sales and Marketing Manager) önálló egység vezetıje ( FO részeként); Feladatai: az irányelvei, éves marketingterv kidolgozása; ezek végrehajtásának ellenırzése; utazási irodákkal, egyéb vendégküldı / szervezı cégekkel való kapcsolattartás; szerzıdések elıkészítése, megkötése; új piacok felkutatása; versenyhelyzet elemzése, SWOT-analízis; turisztikai vásárokon, börzéken megjelenés szervezése; külsı-belsı PR tevékenység szervezése? kapcsolattartás: éttermi igazgatóval, a személyügyi és tréningvezetıvel trend: Sales és Banqueting összefonódása Forrás: Szállodai (Sales) Lebonyolítói i (saját t hálózat) h #01 Sales csoport = SM (Sales & Marketing) Department Sales Manager (helyesebben: Sales & Marketing Manager = S.M.M.): i részleg vezetı. Felügyeli az i elıadókat. Corporate Sales Manager: a corporate szerzıdések kialakításával, a céges ügyfelekkel való kapcsolattartással, az üzleti utazók megnyerésével foglalkozik. A részlegen belüli munkamegosztás az egyes cégek ágazatba tartozása alapján történik, mint pl. gyógyszer-cégek, nagykövetségek, elektronika, élelmiszeripar, szórakoztatóipar stb. Így az egyes munkatársak jobban tájékozódhatnak az adott iparág tulajdonságairól, vendégeik igényeirıl és versenytársaikról. Group Sales Manager: fı feladata a 10 szoba feletti MICE (Meeting, Incentive, Congress, Events = Ülések, Ösztönzı utak, Kongresszusok és Konferenciák, Rendezvények) és Leisure (szabadidıs turista) csoportokkal való egyeztetés, és az üzlet szállodába történı konvertálása. Convention Sales Manager: felelıs a Sales részleghez befutó konkrét konferencia és egyéb különtermi igények kielégítéséért. Travel Trade Manager: Feladata a hazai utazási irodákkal, külföldi utazásszervezıkkel kapcsolattartás, kontingensszerzıdések megkötése. Advertising Manager: feladata a reklámköltségvetés elkészítése, annak meghatározása, hogy milyen médiákat használjanak a szállodai reklámozáshoz. Szállodai (Sales) Lebonyolítói i (saját t hálózat) h #02 Szobafoglalás (Reservation Manager): j Szobafınökség (Reception): általában max. egyéni rendelésekkel foglalkozik. Ha nincs külön i csoport, az F.O.M. irányítja a szállodai t. Public Relation Manager (P.R.M.): munkája az újsgírókkal való kapcsolattartás, vendégtájékoztatás, a belsı és külsı kommunikációs feladatok jelentıs része. (gyakran egybevonják az Advertising Manager munkájával, így 1részleg végzi a PR, reklám, sıt az ösztönzési feladatokat, a kommunikációs háttérmunkát.) Guest Relation Manager (G.R.M.): a kommunikációs munka erısítésére gyakran alkalmaznak GR-munkatársakat, akiknek feladata a vendégkapcsolatok (Külföldön ez a dolgozó gyakran csak a kapcsolatot tartja a szálloda reklámtevékenységét végzı ügynökséggel) 15 erısítése, a vendégpanaszok kezelése. 16 Szálláshelyek vendégköre #01 1. Egyéni szegmentumok FIT (Free Independent Traveller; egyedül utazó) Corporate (üzleti; velünk szerzıdött cég alkalmazottja) Package (csomagra befizetett turista) Travel industry (ut.ir., légitárs. alkalmazotti kedvezm.) Long term (szerzıdés alapján hosszabb idıre) Complimentary (ingyenes szobák) 2. Csoport szegmentumok Tours series (szerzıdés alapján fix idıpontban csoport) Tours on time (egyszeri szerzıdéssel érkezı csoport) Muting (incentive-ben, konferencián, rendezvényen) Szálláshelyek vendégköre #02 3. Rezerváci ció eredete szerint Egyéni: Guest direct (közvetlenül a vendég rezervál) Travel agent (utazási irodán keresztül foglal) Walk-in (elızetes rendelés nélkül érkezik, betoppan ) Csoport: Group direct (az utazó csoport egyik tagja rendelte a szobákat) Travel agent (utazási irodán keresztül foglalt a csoport) Muting/Convention (incentive konferencia, nagyobb rendezvény) 4. Értékesítési si csatorna szerint Hotel direct (közvetlenül a szállodánál felvett rendelések) Sales office (külsı i részlegen keresztül felvett rendelés) Reservation Network (valamilyen helyfoglalási rendszeren Légi társaságok dolgozói 17 keresztül felvett rendelések) 18 3

4 Szoba, áralkalmazás #01 Szobaárak csoportosítása sa Jellege szerint: Kínálati árak Ténylegesen elért árak közöttük jelentıs különbség lehet a következı okokból: adott engedmények, az összetétel változása miatt, devizaárfolyamok változása miatt Szobaár szerkezete: bruttó szobaárak tartalma: Nettó szobaár 18 %-kal adózik a + Kötelezı reggeli + Szobaár ÁFA (18% július 9-tıl!!!) legkisebb tartalmú + Kötelezı reggeli ÁFA (18%) szolgáltatás-egység, + Idegenforgalmi adó (nettó szobaár 3%-a) amelyet az adott = B r u t t ó s z o b a á r szálloda minden Elszámolás és gazdálkodás: vendége idıszaktól Nettó szobaár szobaár bevétel Kötelezı reggeli vendéglátó bevétel függetlenül megkap ÁFA csak átfut a szállodán, be kell fizetni Idegenforgalmi adó csak átfut a szállodán, be kell fizetni 19 Ausztria: 10 % Spanyolo. 7 % Olaszo. 10 % Csehorsz. 9 % Franciao. 5.5 % Egy kis magyar ÁFA történet a szállodaiparban Év január 1.- július * 1 3 * augusztus december január december január augusztus szeptember június július 1. július július 9. - Szobakiadás ÁFA kulcsa 15 % 25 % 6 % 10 % 12 % 15 % 20 % 25 % 18 % 20 Szoba, áralkalmazás #02 Az árképzés s elméleti leti alapjai A szobaár képzés a szolgáltatói árképzés keretébe tartozik, nem önköltség típusú ár és nincs beszerzési ár. Nagyságát elméletileg az alábbi tényezık határozzák meg: Fizetıképes kereslet Versenytársak árai Hozam szemlélet alapján (Yield Management) ld. Molnár Cs: Marketing! Az árképzés s gyakorlati szempontjai Szoba típusa (Egyágyas, Kétágyas (Twin, Double), Kis lakosztály, Nagy lakosztály stb.) és minısége (Standard, De lux, Superior) Szoba elhelyezkedése (olcsóbb drágább): Utcai udvari; kilátás (tengerre, tóra vagy a csúnya útra stb. nézı), felszereltsége stb. A foglalás volumene (nagysága) szerint: az egyes i csatornákra külön árszabat A tartózkodás idıpontja szerint: Szezonális igazodás, Hétközbeni eltérések, Kiemelt idıszakok (pl. Forma1, dec.31.) A fizetés ideje és módja szerint: Elıleg fizetés, Készpénz fizetés A járulékos bevételek nagysága szerint: Konferencia rendezvény Tartós szobafoglalás Jelentıs eseményeknél + 2-ágyas szoba egyszemélyes használati felár 21 Szoba, áralkalmazás #03 A szállodai A szállodák árrendszerét alapvetıen az i csatornák határozzák meg. Minél több szobát vesz a megrendelı, vevı, minél biztosabb partner, annál olcsóbb árat kap. Az általánosan használt árrendszer a következı: Egyéni ár (Rack Rate, Individual Rate, portai kiírt ár. Legmagasabb!) Csoportos ár: a szálloda határozza meg a mértékét (>10-15 fı) Közvetítıi/ügynöki ár: utazási irodákkal Utazásszervezési ár: Tour Operatorok Nagy utazásszervezık: Wholesaler Sajátos árak Közületi ár Corporate Rate Csak céges szerzıdés alapján, garantált rendelés Törzsvendég ár V.I.P. Légitársaság ár légitársaságok alkalmazottaira külön árszabat Partner ár Üzleti partnereknek, Szakmabelieknek, Magyar Szálloda Szövetség tagjainak (kártyával) Alkalmazotti ár saját szálloda(lánc) dolgozóinak Panziós ár üdülıszállodáknál jellemzı; étkezéssel együtt Csomag ár #1 gyógy-wellness szállodáknál jellemzı; több szolgáltatás Csomag ár #2 klubszállodáknál jellemzı; több szolgáltatással, all-inclusive (több étkezés, ingyen ) 22 Szoba, áralkalmazás #04 A szállodai árrendszer Árdifferenciálás: Szezonális árak (Holt, Elı és Utószezon: ezekben olcsóbb; Fıszezon: itt drágább a szoba) Hétvégi kedvezmény Kiemelt idıszakok 6 = 7; 3 = 4 (eggyel több éjszaka ajándékba, a gyengébb idıszakokban) Ár-alkalmazás A meghirdetett árakból a szállodák a piaci helyzet alakulása és a szálloda foglaltságának ismeretében esetenként még árengedményt adnak. Belsı szabályzat kötelezı arra nézve, hogy: Milyen beosztásban Milyen feltételek mellett Milyen mértékő árengedmény adható Pl.: recepció az este beesı vendégnek, ha a szálloda foglaltsága alacsony; szállodaigazgató nagy rendezvénynél gyakorlat: Panasz-szituáció kezelés szállodában hallgatói referátum Boros László Tóth Szonja 24 4

5 Szállodai üzemtan 12. elıadás: Ellenırzés a szállodaiparban. Készítette: Magyar Márton Alapfogalmak - 01 Fogalma: tények feltárására, megállapítására és a tényeknek, a követelmény/ek/hez és/vagy követelmények összehangolt rendszeréhez viszonyított értékelésére irányuló tevékenység az ellenırzés tárgyára vonatkozóan. Alapvetı módszere az elemzés. Tárgya: bármely cselekvés, döntés, esemény vagy tárgy (pl. annak minısége). 26 Alapfogalmak - 02 Feltétele: világosan megfogalmazott követelmény (összehasonlítási alap) Jogszabályok belsı szabályzatok (anyaghányad, SZMSZ, Tőz- +Munkavédelmi Szabályzat, Üzemeltetési Policy) utasítások, vezetıi döntések, határozatok, programok, tervek, normák, stb. Tartalma: ellenırzés tárgyára vonatkozóan a feltárt tényhelyzet megfelel-e a követelményeknek? ha eltér: miben (mit sértve)? mennyivel (hogyan)? Alapfogalmak - 03 Célja: többszintő vendég érdekvédelme, kiszolgálásának ellenırzése tulajdon védelme = tárgy védelme + az eredmény ne csökkenjen (magán- és közös/ségi/ tulajdon) legfıbb cél: megkeresni a hibákat és kijavítani! Alapvetı követelményei: törvényesség + megalapozottság + vezetés támogatása Ellenırzı szervek csoportosítása: országos hatáskörő (GVH, KERMI, APEH, Szer.j.Felü.) területi jogkör (ÁNTSZ, állateü-i, tőzoltóparancsnoks., rendırség, VPOP, Fogyasztóvéd. Fıfelügyelet, Munkaügyi Fıfelügy., Szerzıi Jogvédelem) miért (milyen ok/ok). helyi hatáskörő (1.fokú ker.ig., jegyzı) Fajtái - 01 Belsı: üzletvezetı / tulajdonos közgyőlés, taggyőlés, Felügyelı Biz., könyvvizsgáló Belsı audit (független szervezet) Külsı KÜLÖN Jellege (+ideje) szerint: átfogó (minden ellenırzésre kerül), témavizsgálat (1-1 terület ellenırzése) célvizsgálat (eseti, 1 konkrét problémára irányul) utóvizsgálat (célvizsgálat eredményességére). 29 Fajtái - 02 Mit ellenırzünk belsı ellenırzés során: szakmai típusú ellenırzések: = alaptevékenységek ellenırzése: Tárgyi és személyi feltételek hiánytalansága Munkavégzés tartalmi vizsgálata (elıírások, normák, standardok, minıség kérdése) Érzékszervi vizsgálatok: megtekintés, kóstolás Laboratóriumi vizsgálatok: ételminták Áruátvételkor: mennyiségi, minıségi, értékbeni ell. 30 5

6 Fajtái - 03 Mit ellenırzünk belsı ellenırzés során: Funkcionális ellenırzések = osztályok ellenırzése: Utasítások végrehajtásának ellenırzése rendészet, mőszak,, marketing, HR, Controlling (ügyviteli vezetés, szabályozás), könyvelés-pénzügy, gondnokság Kiemelt funkcionális ellenırzések: egészségügyi tőzrendészeti munkavédelmi-balesetmegelızés Fajtái - 04 Mit ellenırzünk belsı ellenırzés során: speciális ellenırzések: külsı ellenırzéseket megelızve házbejárás évente 1-2 (igazgató, mőszakvezetı, gondnok, HRM, rendészet, adott terület vezetıje) jegyzıkönyv+felelısök+határidık+utóellenırzés Elszámoltatás: ellenırzés, amely folyamatosan beépül a munkánkba napi, éves szinten leltárfelelısség pénzkezelési felelısség vagyonkezelési felelısség költségfelelısi rendszer mőszaki (idıszakos bejárások, érintésvédelem, liftek) Fajtái - 05 Management, tulajdonos ellenırzése: munkakörre vonatkozóan technológiai folyamatokra vonatkozóan megbízottja útján általában jegyzıkönyv tulajdonosnak, menedzsmentnek realizációs értekezlet: tulajdonos és menedzsment jegyzıkönyv (határidıkkel, költség-igényekkel, a költség viselıjével) jegyzıkönyvben foglaltak végrehajtása Utóellenırzés Belsı ellenırzési rendszer: controlling rendszer, PC Belsı ellenıri szervezet: szállodavállalatok (pl. HG) éves program alapján, segítı-megelızı jelleggel 33 A tulajdonosi nyílt ellenırzések metodikája: az ellenırzés és tematikájának bejelentése megbízólevél bemutatása ellenırzés az ellenırzött jelenlétével szükséges iratanyagok rendelkezésre bocsátása ellenırzött véleményének meghallgatása ellenıri vélemény elkészítése a vélemény megküldése tulajdonosnak a tulajdonos esetleg kérdésekkel kiegészítve a véleményt megküldi a managementnek realizációs értekezlet tulajdonosi döntések és határozat határidıkkel és felelısökkel visszaellenırzés szükség esetén felelısségre vonás 34 Fajtái - 06 Külsı ellenırök alkalmazása: miért: képesség hiánya, nem lenne gazdaságos. Pl.: Érintésvédelmi ellenırzés kazán-ellenırzés Felvonó-ellenırzés Speciális ellenırzési módszer: Mystery Guest = vendég szemével ellenırzés (mystery shopping, mystery call, fantom vásárlás) K. Matzler - H. Pechlaner - M. Kohl tanulmánya: A kiszolgálási sztenderdek megfogalmazása a turisztikai szolgáltatá-sokban és azok felülvizsgálata az úgynevezett "Mystery Guest"-ek alkalmazásával. In.: Szemelvények a Fajtái - 07 Külsı ellenırzı szervek tevékenysége: ki kell szolgálni ıket munkájukat támogatni kell velük nem érdemes vitatkozni! I. Adóhat hatóságok: APEH: adókötelezettség teljesítése, az adózással kapcsolatos jogszabályok megtartása (adó-, TB-csalás?) Vám és Pénzügyırség: termékimport adója, statisztikai illeték ügyek, jövedéki tevékenység engedélyezése és ellenırzése, vámeljárás. önkormányzat jegyzıje: helyi adók, köztartozások, a Mőködési Engedély szerinti mőködés ellenırzése és a kategóriába sorolás megfelelése (betilthatja a tev-et) Illetékhivatal: illetékek kiszabása, megfizetése, behajtása, nemzetközi idegenforgalmi szaksajtóból. 2001/1. szám az illetékfizetés rendjének ellenırzése 6

7 Fajtái - 08 Külsı ellenırzı szervek tevékenysége: II. Egyéb b ellenırz rzı hatóságok #1: Fogyasztóvédelmi Felügyelıség: a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályok, hatósági elıírások megtartásának, az áruk és szolgáltatások minıségére és minıség tanúsítására vonatkozó elıírások betartásának ellenırzése + számla-, nyugtaadási kötelezettség teljesítése, igazolatlan eredető áruk, bejelentetlen alkalmazottak, bizonylati fegyelem (pl. a beszerzési bizonylatok megléte, anyaghányad-nyilvántartás megléte) Gazdasági versenyhivatal: tisztességtelen piaci magatartás és az árakról szóló törvény betartása TB igazgatási szervei: TB-jogszabályok betartása, járulékok befizetése, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség, az elıirt ügyviteli feladatok ellátása 37 Fajtái - 09 Külsı ellenırzı szervek tevékenysége: II. Egyéb b ellenırz rzı hatóságok #2: ÁNTSZ: az üzlet és a dolgozók higiéniája, tisztasága a technológiai folyamatok betartása, a dolgozók egészségügyi könyvének felülvizsgálata. HACCP-elıírások betartása a személyzeti WC és mosdó megléte, tisztasága, és a vendégek számára létesített mellékhelyiségek állapota, tisztasága és mennyisége. ételek, nyersanyagok szakszerő tárolása. Fertızés esetén ételmintát vesz és laboratóriumi vizsgálatnak veti alá. Helyszíni bírságot szabhat ki, kötelezheti bizonyos áruk forgalomból való kivonását. OMMF: szabálytalan (be nem jelentett) alkalmazottak foglalkozatása, megbízási, vállalkozási szerzıdések átminısítése 38 Bizonylatai - 01 Ellenırzési napló: illetékes szervek vizsgálatai és megállapításai idırendben kerüljenek feljegyzésre minden gazdálkodó szervezetnél (szervezeti egységnél) hiányában az ellenırzés meglétét és eredményét jegyzıkönyvben kell rögzíteni! Bizonylatai - 02 Vásárlók könyve: jól látható és hozzáférhetı helyen a vásárlók az üzlet munkájával kapcsolatos panaszaikat, közérdekő bejegyzéseiket, javaslataikat jegyezhetik be megakadályozni, befolyásolni tilos! Bizonylatai - 03 Check list: rendelkezésre álló feladatok áttekintése részletkérdések címszavas feltüntetése megkönnyíti az idıben Check-list (ellenırzı jegyzék) Felvételhez Elıkészítéshez Lebonyolításhoz és személyekben való Rendezvénytípusonként, és az tervezést üzlet egyedi specialitásokat figyelembe véve a lehetı legrészletesebb lista: a rendezvény menetérıl az anyagokról az eszközökrıl az asztalformákról 641 (2006) 696 (2007) 724 (2008) 75% (2006) 75% (2007) Szálláshely-ellenırzés 2008 nyara Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság országos vizsgálat június 16. augusztus 22. ker. szálláshelyen a jogszabályi elıírások mőködéssel kapcsolatos követelmények? fogyasztók tájékoztatása a nyújtott szolgáltatásokról? fogyasztók jogorvoslathoz való jogai érvényre jutnak? 382 helyen szabálytalanság (52,8%): Észak-alföldi Régió 29,7%; Közép-Magyarország 72,5%; Észak- Magyarország 72% jogerıs mőködési engedélyben foglaltak szerinti tevékenység ( ): 2,5%-uk nem tett eleget (nem volt engedélye: 0,6%; mást is végzett: 1,9%) nem végezték el az osztályba sorolást, nem jelentették be MKEH-nak: 22,4%, 162 szálláshely ( ) Észak-Alföld: 12,6%; Észak-Magyarország: 36,7% szálláshely osztályba sorolását fel kell tüntetni jól látható helyen: 44,2%-nál, 320 szálláshelyen nem tartották be ( ) Közép-Mo.: 56,3%; Dél-dunántúl: 55% a dekorációról, stb

8 Szálláshely-ellenırzés 2008 nyara Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Szálláshely-ellenırzés 2008 nyara Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Szálláshely-ellenırzés 2008 nyara Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Az egyes ellenırzési területek kifogásolási arányának %-os alakulása 2008-ban 45 Forrás: Wittich Tamás, NFH fıigazgató: Fogyasztóvédelmi ellenırzések az idegenforgalmi fıszezonban. Sajtótájékoztató (2008. okt.) 46 Ellenırzések 2009 nyara APEH Pelso 2009: Balaton, Kánikula II. része (2009. július ) 3 nap, 78 revizor 27 millió Ft bírság 626 ellenırzés 320 vizsgálat a nyugta- és számlaadásra: 60 esetben egyáltalán nem kaptak nyugtát! (18,75% 2008-ban: 32% 2007-ben: 53%); 250 eft-os fonyódi dinnye a platós kocsiról! 236 revízió a foglalkoztatás szabályszerőségére: 35 munkáltatónál 44 problémás alkalmazott; éjszakai szórakozó-hely ellenırzésekor 2 AMK hıre eltőnı tintával kitöltve forgalmazott áruk eredete: 73 adózónál ellenırzés kereskedelmi egységekben üzemeltett tévékészülékek bejelentési kötelezettsége 7. gyakorlat: Környezetvédelem és szálloda hallgatói referátum Ujházi Ildikó Nem küldött referátumot, de vállalta: Schuszter Anita ÁNTSZ: fürdımesterek képzettsége (OKJ?!?)

9 Szállodai üzemtan 6. gyakorlat Környezetvédelem a turizmusban és a szállodaiparban feladatok & módszerek. Harsányi János Fıiskola Turizmus-Vendéglátás szak, Szállodai és térségi menedzsment szakirány 49 Budapest, május 14. I. Fenntartható fejlıdés megjelenése: Lester R. Brown: Building a sustainable society: A Worldwatch Institute book. London: Norton, p. ENSZ: Környezet és Fejlıdés Világbizottsága (World Commission on Environment and Development) 84 Közös Jövınk 1987 fogalom: a fenntartható fejlıdés olyan fejlıdés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövı nemzedékek esélyét arra, hogy ık is kielégíthessék szükségleteiket 50 I. Fenntartható fejlıdés Alapfogalmak - 02 Tömegturizmus és tömegszemét: papírhulladék, üdítıs dobozok és pillepalackok, lemerült ceruzaelem csöpögı olajtartályok országos hulladék elhelyezési gond növekvı szennyvízmenny. természetes vizek szennyezés (közvetlen vízszennyezés pl. napolaj, motorcsónakok) pazarló vízfogyasztási szokások szálloda: törülközıcsere naponta, kis szappanok tömege, reggelihez kis eldobható mőanyag tégelyben, fémdobozos üdítık és sörök (Torontó, 70 szoba: 21 ezer + 37 ezer doboz, 1x használatos sörösüveg), papírtörülközık rengeteg hulladék (Salzburg, 5*, 220 ágy, 65%-os kapacitás-kihasználtság: kb. száz tonna/év) hulladék %-a szerves komposztálni kellene 51 I. Fenntartható fejlıdés Alapfogalmak - 03 Fenntartható turizmus: Jost Krippendorf (1987): "The Holiday Makers" Fenntartható Turizmus I. Világkonferenciája: 1995, 40 ország, Lanzarote törvényi erıre az Egyesült Nemzeteken belül WTTC, WTO & Earth Council /1995/ Agenda 21: hosszú távú tisztelet: jelenlegi gazdasági, társadalmikulturális és fizikai erıforrások + emlékezetes élmény a látogatóknak + javítja a helyi lakosság életkörülményeit 52 I. Fenntartható fejlıdés Alapfogalmak - 04 Fenntartható turizmus: WTO Tourism in the year 2100 Az ellenırzött keretek között tartható turizmus kielégíti a jelenkor turistáinak és fogadóhelyeinek igényeit, de mindeközben megırzi a jövı nemzedékek számára a már meglévı lehetıségeket, illetve bıvíteni próbálja azok körét. A turizmusnak ez a formája egy fejlıdési folyamat eredménye, mely az erıforrásokat irányított módon úgy használja fel a gazdasági, szociális és esztétikai igények kielégítésére, hogy eközben a kulturális értékek teljessége, az alapvetı gazdasági-ökológiai folyamatok, a biológiai sokféleség és a földi élet fenntartásához szükséges rendszerek nem sérülnek. I. Fenntartható fejlıdés Alapfogalmak - 05 Fenntartható turizmus: gazdasági aspektusok fontossága: helyi lakosságnak gazd-i hasznok (foglalk., jöved.)+látogatók elégedettsége kétkedık : több, mint alacsony látogatószám vagy ökoturizmus + tömegturizmus egyes formái is fenntartható Tartalma: gazdasági + ökológiai + társadalmi-kulturális erıforrások megırzése (jelenben és jövıben); desztinációk teherbíró képességének meghatározása kül. turizmustípusok esetén + fogadóterületek lakossága ismerje fel saját érdekeit. 53 Puczkó László - Rátz Tamara Lengyel MártonM ://www.ratztamara.com/sustain.html 54 9

10 II. MÓDSZEREK Európai Unió Öko-cimke: 2003/287/EK. 24 termék-csop. Kötelezı kritériumok (37 db): 1. Megújuló energiaforrásokból szárm. villamos energia (min. 22%) 3. Főtésre használt villamos energia (min. 22%) 5. Légkondicionálás (min. B osztályú energia-hatékonyság) 6. Ablakszigetelés (kellıen magas fokú hı- és hangszigetelés) 7. Főtés/légkondicionálás kikapcsolása (ablaknyitáskor/vendégtáj.) 8. Világítás kikapcsolása (automatikusan/vendégtájék.) 9. Energiatakarékos lámpák (kérelemtıl 1éven belül Σ lámpa min. 60%-a A osztályú, ) 10. Szauna-idıvezérlés (összesnek) 12. Csapokból és a zuhanyokból kijövı vízmennyiség (<12 l/perc) 17. Törülközık és lepedık cseréje (vendég kérésére, vagy 1 /hét az alacsonyabb és 2 /hét magasabb kategóriájú szálláshelyen) 23. Hulladékszelektálás a vendégek által (győjtıedények+vendégtáj. helyi vagy nemzeti rendszerek szerint) 27. Eldobható termékek (tilos: 1adagos egyszeri használatra szánt ) II. MÓDSZEREK 02 - Magyarország NKP II. ( ) akcióprogramjai voltak: Környezettudatosság Növelése, Éghajlatvédelmi, Környezetegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági, Városi Környezetmin., Biológiai és Táji Sokféleség Védelme, Vizeink Védelme és Fenntartható Haszn., Hulladékgazdálkodási, NTS ( ) Bp + Balaton, Velencei-tó Vértes, Tisza-tó, Dunakanyar Nemzeti Parkok, tájvédelmi körzetek, kultúr tájak, natúrparkok.. turizmusbarát vasúti személyszállítás támogatni az országos és helyi környezetszépítı mozgalmakat, versenyeket ( Virágos Magyarországért, Tiszta Magyaro.-ért ) Környezetbarát termék (KVVM) üzemanyag, akkumulátor, gumiabroncsok csomagolások és szolgáltatások hulladékká vált környezetbarát termék háztartási és kereskedelmi hőtıkészülékek Zárt, közepes belsı hımérséklető (0-8ºC) kereskedelmi 56 hőtıkészülékek II. MÓDSZEREK 02 B - Magyarország Szállodák természeti környezetre gyak. hatásai: Erıforrás-felhasználás: Energia, Víz Kibocsátott szennyezés: Szennyvíz, Szilárd hulladék, Légszenny. anyagok (Épületen kívüli és belüli) + Tájképi, városképi hatás Kulcs-indikátorok elemzésre: vízfelhasználás vendégéjszakánként energiafelhasználás vendégéjszakánként vendégéjszakánként keletkezett hulladék mennyisége szelektíven győjtött hulladékok aránya keletkezett veszélyes hulladék aránya Környezetvédelmi intézkedések: energiahatékonyság növelése vízgazdálkodás javítása hulladékok keletkezésének csökkentése légszennyezı anyagok kibocsátásának csökkentése környezetközpontú irányítási rendszerek (ISO 14001, EMAS) ökocímkék használata zöld beszerzés 57 környezeti tudatosság jav., elkötelezettség növ., oktatás/képzés Tagjaink / Zöld szállodák II. MÓDSZEREK 02 C - Magyarország Zöld szálloda Green Hotel: Elıször: 1995-ben (DH Budapest Hilton, SAS Béke) Zöld Szálloda környezetvédelmi pályp lyázat pályázhat: tagszállodák. 2 kategória. 7 témakör. Kihirdetés: április 24. Benyújtás: ıszi tagértekezlet. Eredményhirdetés: április Nyertesek: 31 db 3R(Reduce, Reuse, Recycle) kiegészült 2007-ben: 4.R= Report (vendégek és a hotel környezetében élı lakosság AKTÍV bevonása) Lánchoz tartozó szállodák: I. Danubius Hotel Flamenco - Budapest II. Novotel Budapest Congress- Budapest III. Hunguest Hotel Galya - Galyatetı Független szállodák: I. CEU Hotel - Budapest II. Andrássy Hotel - Budapest III. Ramada Hotel & Resort Lake Balaton - Balatonalmádi Pályázat nélkül, idıbeni korlátozás nélkül jogosult: Sofitel Atrium, 58 Congress Park Hotel Flamenco, Mercure Buda, Taverna II. MÓDSZEREK 02 C - Magyarország Zöld Szálloda A szálloda bemutatása. /városi, kerttel körülvett, k vízparti, wellness, gyógy, gy, spa,, stb./ 2. Külsı környezet 3. Energia felhasználás 4. Szilárd hulladék k kezelés 5. Vízfelhasználás 6. Beszerzések sek 7. Informáci ciók Réger Zsuzsa, MSZSZ KörnyezetvK rnyezetvédelmi szekci 59 delmi szekció A A környezetvk rnyezetvédelmi intézked zkedések megvalósítása sa egyre inkább a szállod llodák k dolgozóinak, üzemeltetıinek is az érdekévé válik, mivel a vendégek számára a jövıben j egyre fontosabb lesz a környezeti k értékeket szem elıtt tartó üzemeltetés. s. Bársonyi Krisztina / TTMK Köszönöm figyelmüket! Viszontlátásra! Készítette: Magyar Márton Budapest, május 14. Bársonyi Krisztina (2004): Tisztább termelés a szállodaszektorban. In.: 60 Tudatos vásárló. Forrás: (Olvasás és letöltés dátuma: március 5.) 10

2013.08.19. 4. Disztribúció Disztribúció. 5. Szobafoglalás Foglalás

2013.08.19. 4. Disztribúció Disztribúció. 5. Szobafoglalás Foglalás 1 2.7. Piaci gazdálkodás tevékenységei a szálláshely szolgáltatásban Piaci gazdálkodás 1. Marketingterv célja Piaci célok 2. Marketingterv felépítése Marketingterv 3. Szálláshelyek értékesítése Értékesítés

Részletesebben

SzálooodasASDsd. 3. Minıségbiztosítás a szállodákban. 1. Minıség elméleti megfogalmazása. 4. Minıség a jövı szállodáiban. 6.

SzálooodasASDsd. 3. Minıségbiztosítás a szállodákban. 1. Minıség elméleti megfogalmazása. 4. Minıség a jövı szállodáiban. 6. 7.30. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıség 1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség 2. Vendégelvárások Vendégigények 3. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıségbiztosítás 4. Minıség a jövı

Részletesebben

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 7.30. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıség... 2 1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 2. Vendégelvárások Vendégelvárások... 3 2.1. Vendégelégedettség...

Részletesebben

Teacher only opens the door!

Teacher only opens the door! Amit kérnek (What they ask ) Kommunikáció (Communications) Vendégközpontúság (guest orientation) Csapatmunka (team work) Teacher only opens the door! Amit mondanak.. What they say. Hat alapkompetencia

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről

TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről A komplex szóbeli témakörökben az alábbi tantárgyak illetve ismeretkörök

Részletesebben

DIGITÁLIS MARKETING ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK MIT ÉS HOGYAN HASZNÁLJAK?

DIGITÁLIS MARKETING ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK MIT ÉS HOGYAN HASZNÁLJAK? DIGITÁLIS MARKETING ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK MIT ÉS HOGYAN HASZNÁLJAK? Online marketing fogalmak Marketing értékesítés Online marketing termékek és szolgáltatások reklámozása és eladásösztönzése az interneten

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirányon részt vevı hallgatók részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökrıl

TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirányon részt vevı hallgatók részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökrıl TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirányon részt vevı hallgatók részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökrıl A komplex szóbeli témakörökben az alábbi tantárgyak illetve

Részletesebben

II. Piaci-gazdálkodás a szállodaiparban. 6. Szállodaipar piaci elemei. 7. Szállodavezetés tárgya, a szálloda. 8. Szállodák tevékenységei

II. Piaci-gazdálkodás a szállodaiparban. 6. Szállodaipar piaci elemei. 7. Szállodavezetés tárgya, a szálloda. 8. Szállodák tevékenységei II. Piaci-gazdálkodás a szállodaiparban 6. Szállodaipar piaci elemei 7. Szállodavezetés tárgya, a szálloda 8. Szállodák tevékenységei 9. Szállodai árak 0. Piaci-gazdálkodás tevékenységei 6. Szálláshely

Részletesebben

Revenue Management diagram HU and International. Best day to book 90 days before

Revenue Management diagram HU and International. Best day to book 90 days before Revenue Management diagram HU and International E C K P Z N No A M 2014 oct 34 026 27 406 44 650 45 882 0 32 810 0 36 604 44 705 2014 nov 18 322 20 508 33 257 30 485 0 39 728 0 24 342 27 800 2014 dec 18

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a vendéglátás-szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről

TÁJÉKOZTATÓ a vendéglátás-szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről TÁJÉKOZTATÓ a vendéglátás-szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről A komplex szóbeli témakörökben az alábbi tantárgyak, illetve ismeretkörök

Részletesebben

Szállodai - tematizáció

Szállodai - tematizáció Szállodai - tematizáció https://www.google.hu/maps/place/the+venetian/@ 2016.05.30. 14:10 30. Minőségbiztosítás a szállodákban 2 1. Minőség elméleti megfogalmazása 2. Vendégelvárások 3. Minőségbiztosítás

Részletesebben

Teacher only opens the door!

Teacher only opens the door! Amit kérnek (What they ask ) Kommunikáció (Communications) Vendégközpontúság (guest orientation) Csapatmunka (team work) Teacher only opens the door! Amit mondanak.. What they say. Hat alapkompetencia

Részletesebben

Vezetés számokkal Gyógy wellness szállodák. Gyógy és Wellness Szállodák gazdaságossága mérésének gyakorlata a Danubiusnál

Vezetés számokkal Gyógy wellness szállodák. Gyógy és Wellness Szállodák gazdaságossága mérésének gyakorlata a Danubiusnál Vezetés számokkal Gyógy wellness szállodák Gyógy és Wellness Szállodák gazdaságossága mérésének gyakorlata a Danubiusnál Eltérő gyakorlat alkalmazásának okai Eltérő termék Kiegészítő szolgáltatás, vagy

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

A szálloda. Kulcsár Noémi

A szálloda. Kulcsár Noémi A szálloda üzemeltetése Kulcsár Noémi A tartalomból Szállodaüzemeltetési formák Tulajdonosi üzemeltetés Üzemeltetésre bérbe adás Franchise-szerzıdéses üzemeltetés Menedzsment-szerzıdéses üzemeltetés Szállodák

Részletesebben

Szállodákról általában

Szállodákról általában Szállodákról általában A szálloda vagy másképpen hotel az otthonuktól átmeneti idıre távol levıknek ellenszolgáltatásért szállást adó intézmény, amely többnyire ellátást, kiszolgálást nyújt. Korábbi akadémiai

Részletesebben

Kínálati szobaár. Rack Rate 2013.10.16. 1. Kínálati szobaár Rack Rate

Kínálati szobaár. Rack Rate 2013.10.16. 1. Kínálati szobaár Rack Rate 9. Szállodák árai Szállodai szobaárak 1 Forgalom - Bevétel 1. Kínálati szobaár Kínálati szobaár 2. Kínálati ár meghatározásának folyamata Rack Rate 3. Keresleti szobaár Átlagár 4. Szállodai szobaárak Ártípusok

Részletesebben

Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B. 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás

Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B. 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás 12. Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B 1 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás 3. Szállodai vendéglátás árbevételi terve Vendéglátás bevétel 4. Szállodai

Részletesebben

2013.08.19. 2.6. Szállodák szobaár Szállodai szobaárak Bevétel. 2. Kínálati ár meghatározásának folyamata Rack Rate. 3. Keresleti szobaár Átlagár

2013.08.19. 2.6. Szállodák szobaár Szállodai szobaárak Bevétel. 2. Kínálati ár meghatározásának folyamata Rack Rate. 3. Keresleti szobaár Átlagár 1 2.6. Szállodák szobaár Szállodai szobaárak Bevétel 1.Kínálati szobaár Kínálati szobaár 2. Kínálati ár meghatározásának folyamata Rack Rate 3. Keresleti szobaár Átlagár 4. Szállodai szobaárak Ártípusok

Részletesebben

SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3 MILLIÓ

SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3 MILLIÓ 1 GDP-HEZ HOZZÁJÁRULÁS: 9% MUNKAHELYEK SZÁMA: 318 EZER TURIZMUS DEVIZA BEVÉTELEI: 4 MRD EUR 1.031 SZÁLLODÁBAN 59.287 SZOBA SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3

Részletesebben

Szállodai vendéglátás bevételgazdálkodása Hotel F&B 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás

Szállodai vendéglátás bevételgazdálkodása Hotel F&B 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás 1 3.9. Szállodai vendéglátás bevételgazdálkodása Hotel F&B 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás 3. Szállodai vendéglátás árbevételi terve Vendéglátás bevétel 4. Szállodai

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban Elıadó: Fazekas Rita, környezetvédelmi ügyintézı Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete alapján a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerében (EMAS) való önkéntes részvételi lehetısége

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1210-06 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1210-06/1

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

15. Szállodák bevétel-gazdálkodásának elmélete. 1. Marketing terv és bevételtervezés Bevétel elmélete

15. Szállodák bevétel-gazdálkodásának elmélete. 1. Marketing terv és bevételtervezés Bevétel elmélete 15. Szállodák bevétel-gazdálkodásának elmélete 1 1. Marketing terv és bevételtervezés Bevétel elmélete 2. Bevételének növelési lehetőségei Bevétel növelése 3. Szálláshelyek piacvesztésének okai Keresletcsökkenés

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2740-09 Környezetvédelmi termékdíj feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A környezetvédelmi

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management 1 Master of Arts International Hotel (Companies) Management 9. Szállodavállalatok emberi erőforrás gazdálkodás irányítása Cél, az emberi erőforrás gazdálkodás szállodavállalati szintű irányításának áttekintése

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: 2 DB TÁRGY: Javaslat a 2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására ELİTERJESZTİ: Törı Gábor

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

Szerzıdések tárgyalása Magyarországon a gazdasági krízis idején és azt követıen

Szerzıdések tárgyalása Magyarországon a gazdasági krízis idején és azt követıen Szerzıdések tárgyalása Magyarországon a gazdasági krízis idején és azt követıen Dr. Petrányi Dóra 2011. március 24. 3/24/2011 Témakörök 1. A szerzıdés lényeges elemei Fizetési feltételek Biztosítékok és

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-210/2007/22. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Best Reisen Utazási Iroda Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása miatt indított

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

Munkaügyi- és adóváltozások

Munkaügyi- és adóváltozások Munkaügyi- és adóváltozások 2010.02.19. Csuka Imréné PRENOR Kft Az egyszerősített foglalkoztatás Változnak az alkalmi munkavállalás szabályai 2010.03.31-vel megszőnik az alkalmi munkavállalói könyvvel

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó B A R Á T V Á L L A L K O Z Á S O K L I S T Á J A

F O G Y A S Z T Ó B A R Á T V Á L L A L K O Z Á S O K L I S T Á J A F O G Y A S Z T Ó B A R Á T V Á L L A L K O Z Á S O K L I S T Á J A 1 HEVES EGER-PARK HOTEL KFT VÁLLALKOZÁS CÍME 3300 Eger, Szálloda u. 1. (Hotel Eger*** superior&park****) 2 FEJÉR PINXIT 2003 KFT. 2400

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban Szedmákné Lukács Zsófia Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007. november

Részletesebben

Hotel Fagus. Rögös úton: a Hotel Fagus rövidtávú értékesítési terve. Kovács Miklós, executive director of sales & marketing, 2013. április 4.

Hotel Fagus. Rögös úton: a Hotel Fagus rövidtávú értékesítési terve. Kovács Miklós, executive director of sales & marketing, 2013. április 4. Hotel Fagus Rögös úton: a Hotel Fagus rövidtávú értékesítési terve 1. Helyzetértékelés - Hozott örökség Út a kitűnő ár/érték arányú termék ár/érték arányának devalválódásához A szálloda átvétele előtti

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében

Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO)

ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO) A TDM RENDSZER FEJLŐDÉSE ÉS ALAPVETŐ IRÁNYELVEI ? TDM ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO) Mi a desztináció? A desztináció egy olyan földrajzi terület, ahol a turista legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÁLLÁSHELY-SZERVEZŐ, MENEDZSELŐ SZAKMAI ISMERETEK 1. Ismertesse az új szállodai beruházást megelőző szakmai előkészítő, információs munkát,

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének őszi XLII. Közgyűlése november 18. Hunguest Hotel Pelion****superior, 8300 Tapolca,

Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének őszi XLII. Közgyűlése november 18. Hunguest Hotel Pelion****superior, 8300 Tapolca, Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének 2015. őszi XLII. Közgyűlése 2015. november 18. Hunguest Hotel Pelion****superior, 8300 Tapolca, Köztársaság tér 10. A vendégek véleménye alapján, a minőség hat

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

Borturisztikai szolgáltat

Borturisztikai szolgáltat Borturisztikai szolgáltat ltatások minısítési si rendszere Mi a borút? Összetett turisztikai termék: Sajátos, egyedi kínálattal rendelkezik Szervezett egységben (hálózatban) mőködik Piacra jutását közösségi

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Teacher only opens the door! Amit kérnek (What they ask ) Amit mondanak.. What they say. Kommunikáció Communications. Kommunikáció (Communications)

Teacher only opens the door! Amit kérnek (What they ask ) Amit mondanak.. What they say. Kommunikáció Communications. Kommunikáció (Communications) Amit mondanak.. What they say. Teacher only opens the door! Amit kérnek (What they ask ) 1 Kommunikáció Communications Meggyőzés Convince Problémamegoldás Problem Solving Konfliktuskezelés Conflict Managing

Részletesebben

Szállás tevékenység bevétel gazdálkodása Szobakiadás tevékenysége. 1. Szálláshely kiválasztás Szálláshelyválasztás

Szállás tevékenység bevétel gazdálkodása Szobakiadás tevékenysége. 1. Szálláshely kiválasztás Szálláshelyválasztás 1 3.8. Szállás tevékenység bevétel gazdálkodása Szobakiadás tevékenysége 1. Szálláshely kiválasztás Szálláshelyválasztás 2. Épített és kiadható szobák Kapacitás - kínálat 3. Vendég motiváció és szegmentáció

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének Elıterjesztı: Dr. Kovács Beáta jegyzı Tárgy: Szabályzat az országos és helyi választási valamint politikai rendezvények sándorfalvi

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

24. Általános tevékenységének gazdálkodása Funkcionalitás. 1. Általános tevékenységek Support departments. 2. Értékesítési részleg gazdálkodása Sales

24. Általános tevékenységének gazdálkodása Funkcionalitás. 1. Általános tevékenységek Support departments. 2. Értékesítési részleg gazdálkodása Sales 24. Általános tevékenységének gazdálkodása Funkcionalitás 1 1. Általános tevékenységek Support departments 2. Értékesítési részleg gazdálkodása Sales 3. Igazgatási részleg gazdálkodása Administration 4.

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Szállodai közösségi oldalak

Szállodai közösségi oldalak Szállodai közösségi oldalak 1 10. Piaci-gazdálkodás tevékenységei Koncepció, jövőkép, branding (10.0.) 1. Marketingterv (10.1.) Piaci-gazdálkodás Koncepció, Marketingterv, Piaci célok Revenue Management

Részletesebben

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató Balaton régió jövıje a TDM A turisztikai kínálatot ma már regionális, de minimum

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20.

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20. A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. június 20. Adatforrásaink UN WORLD TOURISM ORGANIZATION IMF, CIA World FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL COMMISSON

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS GROUP A telefonos értékesítés helyes gyakorlata. 2013. Május 8. Bánhegyi Balázs, Kecskemét

DANUBIUS HOTELS GROUP A telefonos értékesítés helyes gyakorlata. 2013. Május 8. Bánhegyi Balázs, Kecskemét DANUBIUS HOTELS GROUP A telefonos értékesítés helyes gyakorlata 2013. Május 8. Bánhegyi Balázs, Kecskemét A prezentáció során áttekintjük: Miért fontos a szobafoglalás? A szobafoglalás mérőszámai, mire

Részletesebben

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A bioenergia hasznosítás lehetıségei konferencia Budapest, 2010. november 8. Dr. Lengyel Attila Magyar Biogáz Egyesület

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

2012.10.14. 2. Specializáció személyi költségei. 5. Specializáció mutatószámai

2012.10.14. 2. Specializáció személyi költségei. 5. Specializáció mutatószámai 6.22. Specializáció költségei Specialization Cost 1. Specializálódott tevékenységek Szolgáltatás kapacitások 2. Specializáció személyi költségei Élımunka igény 3. Közvetlen anyagi költségei Anyagi költségek

Részletesebben

Piac elemei juhasz-laszlo-phd-2016.pdf

Piac elemei  juhasz-laszlo-phd-2016.pdf The Origin of Species 1859 Charles Darwin modern evolúciós elmélet alapja a fejlődését a versengés vitte előre 1 Az új tanulmány szerint nagy evolúciós ugrások akkor történnek, mikor az állatok új, még

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

54 812 03 0000 00 00 Szállodai portás, recepciós Szállodai portás, recepciós

54 812 03 0000 00 00 Szállodai portás, recepciós Szállodai portás, recepciós A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése Tulajdonjog. 1. Szállodák fejlődési szakaszai Szerves fejlődés

4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése Tulajdonjog. 1. Szállodák fejlődési szakaszai Szerves fejlődés 4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése Tulajdonjog 1 1. Szállodák fejlődési szakaszai Szerves fejlődés 2. Szállodaipar döntés hozó szereplői Szállodaipar szereplői 3. Szállodák tulajdon és használati

Részletesebben

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán Szakmérnöki továbbképzés Épületgépészeti szabályozástechnika Dr. Magyar Zoltán Tartalom 1. Épületgépészeti rendszerek üzemeltetése Beüzemelés, commissioning tevékenység Épületek belsı légállapotának kritériumai

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely Országos Tourinform Találkozó Horváth Gergely Magyar Turizmus Zrt. Budapest, VAM Design Center, 2011. május 11. Szakmai találkozó és párbeszéd 143 Tourinform Fenntartók, önkormányzatok TDM-ek Magyar Turizmus

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV

TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV 2009-2014 2 I. BEVEZETÉS A Tulajdonosi Stratégiai Ellenırzési Terv célja, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. hosszú távú céljaival összhangban meghatározza

Részletesebben

A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja

A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja (Forrás: www.kormanyszovivo.hu/news/show/news_3489?lang=hu) A 2010.01.01-03.31., majd 2010.01.01-04.30 között született kötelezettségvállalások

Részletesebben

12. Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B. 1. Miért vendéglátás? Why F&B. 2. Szállodai vendéglátás Hotel F&B

12. Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B. 1. Miért vendéglátás? Why F&B. 2. Szállodai vendéglátás Hotel F&B 12. Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B 1 1. Miért vendéglátás? Why F&B 2. Szállodai vendéglátás Hotel F&B 3. Szállodai vendéglátás árbevételi terve F&B Turnover 4. Szállodai vendéglátás

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

TEMATIKUS SZAKMAI HÁTTÉRANYAG MICE HIVATÁSTURIZMUS

TEMATIKUS SZAKMAI HÁTTÉRANYAG MICE HIVATÁSTURIZMUS TEMATIKUS SZAKMAI HÁTTÉRANYAG MICE HIVATÁSTURIZMUS TARTALOM A TERMÉK 2 FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK 2 TÉNYEK ÉS ADATOK 3 TERMÉKSPECIFIKUS MARKETING TEVÉKENYSÉG 4 TERVEK 6 SZAKMAI SZERVEZETEK 7 ELÉRHETİSÉGEK

Részletesebben

Általános tevékenységének gazdálkodása Funkcionalitás. 1. Általános tevékenységek Support departments

Általános tevékenységének gazdálkodása Funkcionalitás. 1. Általános tevékenységek Support departments 6.23. Általános tevékenységének gazdálkodása Funkcionalitás 1 1. Általános tevékenységek Support departments 2. Értékesítési részleg gazdálkodása Sales 3. Igazgatási részleg gazdálkodása Administration

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM 1. A

TANTÁRGYI PROGRAM 1. A TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy neve (csoportja): Szállásadás AV_TND117 (nappali), AV_TLD117 (lev.) 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Hevessy Gábor, egyetemi adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány)

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25.

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25. A szavatosság-jótáll llás s szabályai és s a fogyasztói panaszok intézésének nek rendje Dr. Fülöp F p Zsuzsanna szóviv vivı,, osztályvezet lyvezetı Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budaörs, 2012. április

Részletesebben