MELLÉKLET LT CONSORG KFT május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MELLÉKLET LT CONSORG KFT. 2004. május"

Átírás

1 FEJÉR MEGYE TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA MELLÉKLET LT CONSORG KFT május 1

2 MELLÉKLETEK 1. Fejér megye települései és kistérségei 2. Recenziók Fejér megye turizmusát érint fbb tervdokumentumokról Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója Fejér Megye Területrendezési Terve A Közép-Dunántúl Területfejlesztési Koncepciója A Közép-Dunántúli Régió Területfejlesztési Programja Regionális turisztikai koncepció és fejlesztési program Fejér megyei kistérségek összehangolt stratégiai programja A magyar turizmus stratégiája és fejlesztési programja Székesfehérvár turisztikai fejlesztési koncepciója Velencei-tó Vértes kiemelt üdülkörzet területfejlesztési koncepciója 3. Statisztikák Kereskedelmi szálláshelyek és vendéglátóhelyek kapacitása megyénként és régiónként (1999) Kereskedelmi szálláshelyek forgalma megyénként és régiónként (1999) Fejér megye részesedése a szálláshelyek országos kapacitásából és forgalmából (2000) 4. Vonzerleltár Fejér megye turisztikai vonzerleltára Nemzetközi és országos jelentség vonzerk, lehetséges turisztikai termékek Gorsium Régészeti Park (és él város?) 5. A felmérések eredményei A turisták körében végzett felmérés eredményei A turisztikai vállalkozások körében végzett felmérés eredményei A lakosság és a turizmus Társintézmények a turizmusról Az önkormányzatok és a turizmus 6. Korábban kidolgozásra került projektjavaslatok Ökoturisztikai fejlesztések lehetségei a Sárvíz Kistérségben LT CONSORG KFT. 2

3 1. melléklet FEJÉR MEGYE TELEPÜLÉSEI ÉS KISTÉRSÉGEI Bicskei Alcsútdoboz Bicske Bodmér Csabdi Csákvár Etyek Felcsút Gánt Mány Szár Szárliget Tabajd Újbarok Vál Vértesacsa Vértesboglár Dunaújvárosi Adony Baracs Beloiannisz Besny Dunaújváros Elszállás Ercsi Iváncsa Kisapostag Kulcs Mezfalva Nagykarácsony Nagyvenyim Perkáta Pusztaszabolcs Rácalmás Ráckeresztúr Enyingi Dég Enying Káloz Kisláng Lajoskomárom Lepsény Mátyásdomb Mezkomárom Mezszentgyörgy Szabadhídvég Gárdonyi Baracska Gárdony Gyúró Kajászó Kápolnásnyék Martonvásár Nadap Pákozd Pázmánd Sukoró Tordas Velence Zichyújfalu Móri Bakonycsernye Balinka Bodajk Csákberény Csókak Mór Nagyveleg Pusztavám Sárbogárdi Alap Alsószentiván Cece Hantos Igar Mezszilas Nagylók Sárbogárd Sáregres Sárkeresztúr Sárszentágota Vajta Székesfehérvári Aba Bakonykúti Csór Cssz Fehérvárcsurgó Füle Iszkaszentgyörgy Isztimér Jen Kincsesbánya Kszárhegy Lovasberény Magyaralmás Moha Nádasdladány Pátka Polgárdi Sárkeresztes Sárkeszi Sárosd Sárszentmihály Seregélyes Soponya Söréd Szabadbattyán Szabadegyháza Székesfehérvár Tác Úrhida Vereb Zámoly LT CONSORG KFT. 3

4 2. melléklet RECENZIÓK A MEGYE TURIZMUSÁT ÉRINT FBB TERVEKRL 1. Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója 2. Fejér Megye Területrendezési Terve 3. A Közép-Dunántúl Területfejlesztési Koncepciója 4. A Közép-Dunántúli Régió Területfejlesztési Programja 5. Regionális turisztikai koncepció és fejlesztési program 6. A magyar turizmus stratégiája és fejlesztési programja 7. Fejér megyei kistérségek összehangolt stratégiai programja 8. Székesfehérvár turisztikai fejlesztési koncepciója 9. Velencei-tó Vértes kiemelt üdülkörzet területfejlesztési koncepciója LT CONSORG KFT. 4

5 FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (MTA RKK NYUTI, Székesfehérvár, 1997) Általános ismertetés és kapcsolódások A megye fejldését hosszú és rövid távon meghatározó tényezk feltárása alapján a fejlesztés lehetséges változatainak kidolgozása, azokhoz rendelhet prioritások kijelölése, s a megvalósításuk eszköz- és intézményrendszerének meghatározása. A megye jövképe és a területfejlesztés stratégiai céljai A Területfejlesztési Koncepció elirányozza intenzív és célirányos regionális együttmködéssel a megye kapcsolódásainak bvítését a nemzetközi és hazai innovációs tengelyekhez, centrumokhoz, s mindezekkel a megyén belüli összetartozást, a vidéki térségek felzárkóztatását. A stratégia mottója: Fejér megye Fels Pannónia kapuja. A turisztikai koncepció kapcsolódása: hangsúlyozni kell a turizmus lehetséges szerepét és feladatait a területfejlesztési stratégiai célok elérésében. Ennek lényege: az emberi kapcsolatok bvítésével és a megfelel vonzervel rendelkez térségek turisztikai kínálatának komplex fejlesztésével lehetség teremtése a megyefejlesztés stratégiai céljainak megvalósítására (ahol ez csak a turizmus által érhet el, pl. az emberi kapcsolatok bvítése vagy olyan térségek fejlesztése, ahol az ipar és a mezgazdaság adottságai nem megfelelek) vagy annak meggyorsítására (ahol a turizmus csak kedvezen hozzájárulhat a célok eléréséhez). Konkrét feladatok A Területfejlesztési Koncepció a regionális és a megyei turisztikai koncepció kidolgozása eltt készült: a Fejér megyei Területfejlesztési Tanács 26/1997 (XI. 25.) sz. határozatával fogadta azt el. Ezért általános céljai kötelezek a turizmusfejlesztési koncepció számára is. A turizmust illet konkrét célokat és feladatokat illeten azonban lehetségesnek, st szükségesnek tartjuk a szakmailag esetleg kifogásolható tartalmak jelzését és módosítási javaslatok megfogalmazását a turisztikai koncepcióban, különösen ha a közben már elkészült regionális turisztikai koncepció is alátámasztja azt. A következ oldalon szerepl összeállításban a Területfejlesztési Koncepció turizmust érint fontosabb részeit a táblázat baloldali oszlopában foglaltuk össze. A jobboldali oszlop a Turisztikai Koncepció kidolgozása során adódó feladatokat, illetve a módosítási javaslatokat tartalmazza. Ha a jobboldali oszlopban nincs külön megjegyzés, akkor a Területfejlesztési Koncepció megfelel részét a Turisztikai Koncepció módosítás nélkül figyelembe veszi. Területfejlesztési Koncepció Turisztikai Koncepció LT CONSORG KFT. 5

6 4. A megye jövképe és a területfejlesztés stratégiai céljai 4.1. A jövépítés célcsoportjai és programelemei 1. célcsoport: A területi gazdaság mködési feltételeinek javítása 1.4. program A turizmus adottságainak kiszélesítése 2. célcsoport: Humán erforrások fejlesztése 2.2. program A felsoktatási bázis együttmködési rendszereinek kiépítése 3. célcsoport: Vidékfejlesztés: a déli térségek felzárkóztatása 3.3. program Kistérségi együttmködések és a helyi gazdaságfejlesztés támogatása 3.5. program Környezetgazdálkodás és természetvédelem, településértékek megóvása 4. célcsoport: A megyei nagyvárosok aktív szerepe a regionális együttmködésben 4.1. program Közép-dunántúl nagytérség fejlesztési koncepciója kidolgozásának támogatása A megyefejlesztés stratégiai céljai megvalósításának elsegítése. A lényeget általában jól meghatározó feladatokat figyelembe kell venni, azonban meg kell vizsgálni és minsítni szükséges az utóbbi években bekövetkezett változásokat (pl. kistérségi idegenforgalmi programok, megyei koordináló szervezet mködése, szakképzés, Velencei-tó Vértes kiemelt térség létrehozása), illetve a megyei vonzerleltár kidolgozása eredményeként pontosítani kell a kiemelten fejlesztend turisztikai termékek körét és meg kell határozni a prioritást. A fiatal szakemberek megtartásában, illetve visszatelepülésük elsegítésében a turizmus fejlesztésének új munkahelyek teremtésével jelents szerepet kell betöltenie. A helyi adottságok feltárásának és így az öners fejlesztési programok bvítésének lendületet adhat az ökoturizmus különböz formáinak (falusi, lovas, horgász, kerékpáros stb. turizmus) fejlesztése. A fenntartható turizmus megteremtését kell célul kitznünk, amely mindehhez hatékonyan hozzájárulhat. Székesfehérvár és Dunaújváros turizmusának sajátos jelleget kell adni és ersíteni kell központi szervez funkciójukat. A régió turisztikai koncepciója és fejlesztési programja elkészült, azt a megyei turisztikai koncepció kidolgozása során figyelembe vesszük. 5. A területfejlesztés beavatkozási térségei 1. táblázat Fejér megye potenciális kistérségeihez rendelt fejlesztési programok 1.4. A turizmus adottságainak kiszélesítése A címet pontosítani kell (az adottság adott, ezért inkább A turizmus fenntartható fejlesztése javasolt). Indokolt lenne Székesfehérvárt és Dunaújvárost is kijelölni a megyei szint programokra (szervezési funkció, hivatás-, kulturális- és sportturizmus). Székesfehélrvári térség L Móri térség Bicskei térség Dunaújvárosi térség (Duna-holtágak, személyhajózás, lovas és kerékpáros turizmus, a Az ökoturizmus helyett célszer a borturizmust középpontba állítani Az idegenforgalmi együttmködés a Velencei tóval erltetett és nincs sok realitása LT CONSORG KFT. 6

7 kisapostagi repültér sportcélú hasznosítása) Sárbogárdi térség (vadászat, horgászat, lovasturizmus) Enyingi térség (falusi vendéglátás fogadási feltételeinek megteremtése, képzési programok) Gárdonyi térség befektetési lehetségek növelése, infrastruktúra támogatása, Velencei-tó körüli kerékpárút) Polgárdi térség Martonvásár-Ercsi kistérség Kevés ahhoz, hogy a tó turizmusát magasabb szintre emeljük. Fel kell kutatni egy sajátos kínlat kialakításának lehetségét (Pl. gyógy- és sportturizmus) A turisztikai adottságok hasznosítása túl általános fejlesztési irány, emellett nem nagyon vannak ilyenek. Felkutatandók az esetleges lehetségek vagy meg kell mondani, hogy nincsenek. A Velencei-tó körzettel való együttmködés kissé semmitmondó fejlesztési irány és nincs is realitása. Meg kell találni az önálló arculatot: 2. táblázat lehetséges partnerkapcsolatok 1.4. A turizmus adottságainak kiszélesítése A címet illeten l. megjegyzés az 1.4. pontnál A regionális fejlesztés oszlopba résztvev szervezetként be kell jelölni a Közép-dunántúli RIB-et. 3. táblázat Lehetséges források 1.4. A turizmus adottságainak kiszélesítése Külföldi forrásokat is indokolt megcélozni. 4. táblázat idbeni ütemezés 1.4. A turizmus adottságainak kiszélesítése A területfejleszt hatások inkább hosszútávon érvényesülhetnek. A Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács 41/1998 (XII.14.) sz. határozata Fejér megye területfejlesztési koncepciójának aktualizálásáról A Balaton és a Duna térséggel való együttmködés ersítése közös programok kidolgozása és a regionális információs rendszer kiépítése területén meg kell vizsgálni, hogy történt-e elrehaladás, és ha nem, akkor mi az ok (pl. a feltételek megteremtésének a hiánya vagy irreális maga a cél)? A regionális területfejlesztési koncepció minsítése Fejér megye Területfejlesztési Koncepciójáról: A célkitzések vázlatosan kerültek kidolgozásra, azok értékelési rendszere hiányzik, viszont utalások találhatók a szereplkre és a finanszírozási forrásokra. A kistérségek alapos elemzésen mentek keresztül, s ezekhez fejlesztési irányok kerületek meghatározásra. A jövépítés intézményrendszerének nemcsak modelljét, hanem annak feladatait és kapcsolódási pontjait is kidolgozták. Hiányosak viszont a monitoringra vonatkozó megállapítások. Ugyancsak hiányzik a célkitzések idbeli ütemezése, azok egymásra épülése, valamint a megye nemzetközi, illetve országos kapcsolatai. Az illusztrációs szint kedvez, a stratégia áttekinthet, olvasmányos, eligazító jelleg. (A Közép-Dunántúli Régió Területfejlesztési Programja, egyeztetési változat, MTA RKK NYUTI, GYR, április) LT CONSORG KFT. 7

8 FEJÉR MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE VÁTI Kht. Településtervezési Iroda (A turisztikai koncepció kidolgozása során leginkább figyelembe veend részletek) A TERÜLETRENDEZÉS CÉLJAI, PRIORITÁSAI A TERÜLETRENDEZÉS CÉLJAI A megyei területrendezési terv általános célja, a térségi szabályozás eszközeivel annak el segítése, hogy - egyrészt az országos területrendezési elhatározások, - másrészt a megye sajátos térségi érdekei a megye területén, ill. a megye településeiben érvényesüljenek. Ezen belül, hogy - a megye térszerkezete (a térségi területfelhasználás szerkezete, a térségi infrastruktúra hálózatok, a települési hálózat rendszere) a mainál kedvezbbé váljon és ez segítse el a gazdaság fejldését, a jövedelmi viszonyok kedvez változását, - a megye táji, természeti értékei fennmaradjanak, az országos ökológiai hálózat elemei kiegészüljenek, - a települési környezet egészségesebbé és esztétikusabbá váljon. A Fejér megyei területrendezési terv sajátos (konkrét) célja, hogy a megye térszerkezete úgy módosuljon, hogy az - segítse el, hogy Fejér megye Fels-Pannónia kapuja legyen, azaz ersítse meg a megye közép-dunántúli ipari, innovációs vonzáskörzetben elért pozícióit, tegye hatékonyabbá Fejér megye közvetít szerepét a dunántúli megyék között, - javítsa a megyei területi gazdaság mködési feltételeit, - fejlessze a megye humán erforrásait, - segítse el a déli térségek felzárkózását, - segítse el a megye táji, természeti gazdagságának, sokszínségének fennmaradását, anélkül, hogy a fejlettség területi különbségeit konzerválná, - támogassa a megye természeti, ökológiai értékeinek megrzését, a természeti erforrások tartós fenntartását, a megye országos ökológiai hálózatban betöltött jelents szerepének megersítését, - ösztönözze a települési környezet színvonalának javítását, a sajátos települési építészeti hagyományok megtartását, az épített környezet színvonalának emelését, - segítse el a települések közötti szoros és feladatorientált együttmködést, - segítse el a vidék életkörülményeinek javítását, a vidék népességmegtartó erejének növelését, - támogassa a vidék gazdasági teljesítképességének fokozását. A TERÜLETRENDEZÉS ELVEI A területrendezés alapvet és konkrét céljainak megvalósítása során az alábbi irányelveket kell érvényesíteni: 1. a fenntartható fejldés elvét, mely a fejldés szükségességét és a természeti erforrások megrzését egyenrangúan hangsúlyozza. Ennek érdekében - a megye északi és középs térségeinek ers ipari és innovációs fejlesztési potenciálját egyensúlyba kell hozni a megye természeti, ökológiai értékeket hordozó területeinek LT CONSORG KFT. 8

9 megrzésével. Törekedni kell arra, hogy a gazdaság területi növekedése intenzív területhasználat mellett valósuljon meg. Fékezni kell a beépített területek túlzott bvülését. A fejlesztési területeket a fejlett infrastruktúra vonalak mentén kell kijelölni. Törekedni kell arra, hogy a települési területek egymás irányában növekedjenek; - szorgalmazni kell, hogy a települési együttmködésekben az ésszer települési szerepkör megosztás érvényesüljön; - a területek turisztikai igénybevételét összhangba kell hozni a területek ökológiai terhelhetségével. Törekedni kell arra, hogy a turisztikai igénybevétel területileg minél kiegyenlítettebb legyen. (Velencei-tó - Vértes kiemelt üdülkörzet, Sárvíz térsége, Dunamente); - a természeti értékeket hordozó (védett) területeket turisztikai fejlesztések legfontosabb erforrásának* kell tekinteni. Meg kell találni e területek használatának azt a differenciáltan szabályozott módját, mely mellett mindkét követelmény érvényesíthet; - törekedni kell arra, hogy a térségi infrastruktúra hálózatok bvítésével túlzott módon ne váljanak mozaikossá, töredezetté a mezgazdasági hasznosítású, ill. a természetközeli területek. Ez ugyanis nagymértékben gátolná a területek ésszer felhasználását, ill. az élvilág mozgását, azaz az ökológiai rendszer mködését; - törekedni kell arra, hogy az urbanizációs célokra felhasznált területek intenzíven hasznosítottak legyenek és ezzel mainál nagyobb összefügg, nem vagy csak extenzív módon igénybevett területek maradjanak fenn. Ezt az elvet különösen az agglomerációs, ill. agglomerálandó térségekben célszer érvényesíteni. 2. az arányosság elvét, mely az egyoldalú beavatkozás veszélyét elkerülve a komplex és területileg kiegyensúlyozott fejlesztési-rendezési beavatkozások szükségességét hangsúlyozza. Az elv érvényesítése érdekében - olyan rendezési beavatkozást kell végrehajtani, mely a megye összes térségi funkciójának arányos fejldését eredményezi, azaz a térség gazdasági, ellátási környezeti viszonyainak együttes javítását szolgálja; - olyan beavatkozást kell el irányozni, mely a kistérségek közötti különbségeket nem növeli, hanem enyhíti. Ezért külön gondot kell fordítani a megyén belüli elmaradott, periferikus területek fejldésének elsegítésére; de ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a nagy fejldési potenciállal rendelkez területek erforrásainak fokozása jótékonyan visszahathat az elmaradott térségek felzárkóztatására is. 3. a területi kötdés elvét, mely a régióhoz, megyéhez, településhez tartozás fontosságát hangsúlyozza. A területhez való kötdés fontos mozgósító er, mely a régiók, települések egyéni és sajátos arculatát képes megrizni és a fejlesztéshez szükséges lendületet megadni. Ennek fontos elemei - a környezeti örökség és a helyi kultúra ápolása, élvé tétele, megkülönböztet jegyeinek megtartása, felelevenítése. Ezt a célt szolgálta a tervezés vizsgálati szakaszában felmért települési környezeti színvonal és helyi kulturális, építészeit értékek tudatosítása. Fontos, hogy a térségi szabályozás eszközeivel hatni lehessen a hely szellemét hordozó hagyományok legalább jelzésszer fennmaradására; - a térséget érint fejlesztési, rendezési döntések elkészítésében az aktív települési részvétel biztosítása. Ezt a célt szolgálta a területrendezési terv programjának kistérségenkénti elzetes egyeztetése, és ezt fogják szolgálni a javaslattev fázis után lebonyolítandó munkaértekezletek is. 4. a térségi együttmködés elvét, mely a területi elszigeteltség helyett az ésszer kompromisszumon alapuló területi munkamegosztás szükségességét hangsúlyozza. A régiók elz elvek szerinti céljaikat csak a bels és küls egymásrautaltság felismerésével és ennek nyomán kialakított feladat-megosztással képesek eredményesen megvalósítani. (Térségi LT CONSORG KFT. 9

10 együttmködés nélkül sem a fenntartható fejldés, sem az arányosság elve nem érvényesíthet.) Ennek érdekében - a területrendezési beavatkozások során a régió szemlélet térségi szabályozást kell el térbe helyezni, azaz a szabályozásban a megye, a kistérségek (települések) közös érdekeit kell kifejezésre juttatni. A területrendezési terv készítése alkalmat ad arra, hogy a közös területrendezési érdekek felszínre kerüljenek, ill. az ellentétek megállapodáson nyugvó kompromisszummal feloldódjanak, - a településhálózatot úgy kell fejleszteni, hogy a településfunkciók ésszer, együttmködésen alapuló, egymást kiegészít rendszere alakuljon ki. A TERÜLETRENDEZÉS PRIORITÁSAI A Fejér megyei területfejlesztési koncepció a fejlesztés prioritásait kijelölte, e prioritásokkal összefüggésben határozhatók meg a térség kiemelt rendezési feladatai, a rendezés prioritásai. 1. Rendezési prioritás: a területi gazdaság mködési feltételeinek javítását segít térségi rendezés: - a térségi területfelhasználás olyan módosítása, mely lehetvé teszi a jó mezgazdasági potenciállal rendelkez, de kevésbé innovatív térségekben a helyi gazdaság több lábon állását segít feldolgozó és bedolgozó iparok fogadását az erre alkalmas település területek kijelölésével; - az idegenforgalom fogadó területeinek bvítése, alkalmas települési területek kijelölése; - a tájszerkezet olyan módosítása, mely segíti a helyi mezgazdasági termékek termelését, feldolgozását, a feldolgozási szintek növelését; - a táj, természet és települési értékvédelem olyan meghatározása, mely a turisztikai vonzerk fennmaradását biztosítani képes; - a környezetvédelem olyan szabályozása (helyenkénti szigorítását), mely a megye turisztikai adottságainak kiszélesítését segíti; - a térségi infrastrukturális hálózatok olyan fejlesztése, mely egyrészt az elmaradott térségek gazdasági potenciálját növelni képes, másrészt a fejlett gazdasági övezetek fejldési aktivitását továbbserkenti; - a települési hálózat rendszerének továbbfejlesztése, a gazdaság mködési feltételeinek javításában együttmköd települések települési szerepköreinek körvonalazása. 2. Rendezési prioritás: a humán erforrások fejlesztését segít térségi rendezés: - a települési hálózat rendszerének továbbfejlesztése, a humán erforrások jobb kihasználását, ill bvülését segít települési szerepkörök körvonalazása (pl. oktatási, továbbképzési központi, szociális, intézményi, kutatási-technológiai transzfer innovációs szerepkörök kijelölésével); - a térségi közlekedési hálózatok fejlesztése, a megyén belüli megközelítési viszonyok javítása. 3. Rendezés prioritása: a vidékfejlesztés, a déli térségek felzárkóztatását segít térségi rendezés: - a térségi közlekedési hálózat fejlesztése különösen a déli kistérségekben; - a bels (településeket összeköt) beköt úthálózat hiányzó elemeinek kiegészítése; - a falumegújításokat ösztönz irányelvek megfogalmazása a településrendezés felé; LT CONSORG KFT. 10

11 - a településhálózati rendszer kiegészítése, a városhiányos térségekben új szervez központok megjelölése, fejlesztésre alkalmas települési területek kijelölése; - a térségi közmhálózatok települési együttmködésen alapuló fejlesztése különösen a periférikus területeken; - a mezgazdasági térségek termelési potenciál szerinti besorolása, annak érdekében, hogy a jó termhelyi adottságokkal rendelkez szántóterületek megrizhetk, a kevésbé jó termhelyi adottságokkal rendelkezk helyenkénti használat változása elirányozható legyen. 4. Rendezési prioritás a megye és a nagyváros aktív szerepét és regionális együttmködését segít térségi rendezés: - a térségi közlekedési kapcsolat megyehatárokat átlép bvítése; a megyei tudat ersítését segít megyei, kistérségi, települési arculat meghatározására irányelvek megfogalmazása a településrendezési tervek felé. * Kiegészítési javaslat: egyik legfontosabb erforrásának (A kulturális örökség is annak tekintend, pl. Székesfehérvár, Tác Gorsium) * Minsítés a turisztikai koncepció szempontjából: A területrendezési terv turisztikai szempontból is helytálló, példamutató célokat és irányelveket tartalmaz. A terv konkrét céljaihoz a turizmus fejlesztése minden területen pozitív módon járulhat hozzá, amit a koncepció céljainak megfogalmazásánál hangsúlyoznunk kell. A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 35/1999 (IV.27.) sz. határozatával elfogadott dokumentum) A Közép-dunántúli Regionális Tanács 1999 májusában fogadta el a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Rt. megbízásából az MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet vezetésével készült dokumentumot. A koncepció készítésében közremködött a T&T Consulting Kft, az INVORG Rt, a Balatoni Regionális Fejlesztési Rt és a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. A koncepció célja a régió fejldését befolyásoló tényezk komplex értékelése, a térség hosszú távú fejlesztési irányainak a meghatározása, az azt megjelenít programok tartalmi elemeinek LT CONSORG KFT. 11

12 kijelölése, és a mindezek megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer felvázolása. A koncepció felépítése ezt a célt követi: elzmények és feltételek a régió adottságainak értékelése a koncepció a koncepció érvényesítése, eszköz és intézményrendszer A koncepció idtartama 5-7 esztend, a rövidebb távú (3-5 év és 1-2 év) beavatkozások lehetséges hatásainak a számbavételével. Ez az idtáv megegyezik az EU között hatályos indikatív programjának idtávjával. A koncepció megvalósulását évente szükséges áttekinteni, négyévente megújítani. Részletes SWOT analízis készült a Humánerforrások (demográfia, oktatás, munkaügy, egészségügy), a Gazdaság (agrárgazdaság, ipar, idegenforgalom), és a Környezet és infrastruktúra területére, melyek alapján a koncepció a régió küldetését abban határozta meg, hogy váljék az innováció régiójává. Innovációnak a következket tekintik a készítk: a gazdaságépítést; a társadalomfejlesztést: a régió népességének kedvezbb életkörülményeket és megélhetési viszonyokat biztosítani, a humán erforrások bvül hasznosítását ösztönözni; a bels kohézió ersítését: a településhálózat egyes elemeinek szerves intra- és interregionális kapcsolatait, a regionális különbségek csökkentését, a fejldési és felzárkózási esélyek biztosítását; a fenntartható környezeti fejlesztést: a térség környezeti adottságainak megóvását, keletkezett károk felszámolását és a fejlesztésekben az ökológiai-orientált gondolkodás megteremtését; a regionalizáció terjesztését: a régióvá válás eszköz és intézményrendszerének megteremtését, annak egyre szélesebb körben történ érvényesítését. A koncepció megfogalmazza az intézményrendszer kialakításához szükséges lépéseket. Ezek között vannak kormányzattól függ feltételek, mint a területfejlesztéshez kapcsolódó intézményekkel való kapcsolat megteremtése. A bels feltételekhez tartozik a regionális tanács megersítése, munkaszervezetének felépítése, a regionális fejlesztési ügynökség kapcsolatrendszere és finanszírozása. Az eszközrendszer a lehetséges pénzügyi forrásokkal foglalkozik, azok becsült nagyságát is megadja. A monitoring rendszer szervezetét a térségmenedzsment részeként célszer mködtetni. A monitoringnak szervesen kell kapcsolódnia a területfejlesztés intézményrendszeréhez, és ki kell szolgálnia a befektetket, a koncepció felülvizsgálatát és a tudományos kutatás igényeit is. A koncepció mellékleteként kerültek bemutatásra a három megye területfejlesztési koncepcióinak célkitzései és programjai. A régió koncepciójában, a programjavaslatok megalkotásakor lettek beépítve a megyei koncepciók javaslatai, hasonlóan az OTK-hoz és az ágazati programokhoz. A koncepcióhoz érkezett 458 észrevételt a függelék sorolja fel. Az észrevételek mellett közlik, hogy megváltoztatták-e hatására a koncepciót vagy sem, ha nem, akkor miért nem. LT CONSORG KFT. 12

13 A koncepció megfogalmazza a régió f célját (váljék az innováció régiójává), de ez a cél nem marad meg szlogen szinten, mert a prioritások, programok és alprogramok tartalmat adnak neki. A prioritások is meghatározásra kerülnek, igaz, csak kiemelten kezelt és normál programokra, de ennél részletesebb felosztás a koncepció szintjén még nem indokolt. A régió területfejlesztési intézményrendszerének alapjai kialakultak. Létrejöttek, illetve a Területfejlesztési és rendezési törvény módosítása nyomán újra alakultak a régiót alkotó megyék területfejlesztési tanácsai, illetve a KDRegionális TanácsRFT is. A megyei tanácsok munkáját saját munkaszervezeteik, a regionális tanácsét pedig az márciusában alapított KDRegionális Fejlesztési ÜgynökségRFÜ segíti. * Következtetés: A Fejér Megyei Turisztikai Koncepció kidolgozás során a regionális koncepciót alapelveit és f céljait figyelembe vesszük. A munkához a Közép-dunántúli Régió Területfejlesztési Programja részletesebb és kidolgozottabb irányvonalat nyújt. A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (egyeztetési változat) (MTA RKK NYUTI, GYR, április) (A turisztikai koncepció kidolgozása során leginkább figyelembe veend részletek) Általános ismertetés és kapcsolódások A regionális területfejlesztési program együttesen tartalmazza a régió stratégiai és operatív programját. A 2000-tl 2006-ig terjed idszakra határozza meg a régió területfejlesztési céljait és a célok megvalósítását szolgáló programokat. Erre az idszakra ez a régió fejldésének finanszírozási dokumentuma. A program célja, hogy a területfejlesztés-tervezés eszközével hozzájáruljon a régió helyzetének, életminségének javításához, az innováció régiója jövkép eléréséhez; a hazai és a nemzetközi területfejlesztési támogatások maximális igénybevételére alapozva. A régiónak meg kell teremtenie bels kohézióját, bvítenie szükséges a határokon átnyúló kapcsolatait, csökkentenie a társadalmi-gazdasági életben kimutatható különbségeket a környezet érdekeinek egyenrangú figyelembevétele mellett. Jövkép : LT CONSORG KFT. 13

14 A Közép-dunántúli régió jövbeli küldetése, hogy az innováció régiójává válva, mintegy magtérségként meghatározó szerepet töltsön be a hazai modernizációban. A programdokumentum feladata a régió elemzése, illetve annak stratégiai, politikai keretei alapján a programban felállított legfontosabb célkitzések bemutatása és az ezen célkitzések eléréséhez szükséges megfelel prioritások és intézkedések kijelölése, valamint a program megvalósítását biztosító eszköz- és intézményrendszer meghatározása. Konkrét feladatok A Közép-Dunántúli Régió Területfejlesztési Programja a regionális turisztikai koncepció és fejlesztési program kidolgozása eltt készült. A turizmust illet távlati célokat és feladatokat illeten ezért a Fejér megyei turisztikai koncepcióban lehetségesnek tnik szakmailag indokolt módosításokat javasolni, különösen, ha azok a regionális turisztikai koncepcióval összhangban vannak. Emellett a megyei turisztikai koncepció kidolgozása során fontos a regionális és a megyei szint eltérése miatti különbségekre külön figyelmet kell fordítani! A következ összeállításban a Közép-Dunántúli Régió Területfejlesztési Programjának turizmust érint fontosabb részeit foglaltuk össze, megjelölve a megyei turisztikai koncepció kidolgozásánál figyelembe veend szempontokat vagy az esetleges módosítási javaslatokat. Ha az egyes pontoknál nem szerepel megjegyzés, akkor azok tartalmát a megyei turisztikai koncepció módosítás nélkül figyelembe veszi. Területfejlesztési Koncepció A régió jövképe és a területfejlesztés stratégiai céljai A stratégiai politikai keretek és a régió helyzete, adottságai közül a régió lehetséges jövképét az alábbi, dönten a földrajzi elhelyezkedésbl és a viszonylag kedvez humánerforrás lehetségeibl táplálkozó tényezk befolyásolják: az új európai fejldési zónák metszésterületén, a kapcsolatokat biztosító közlekedési és kommunikációs folyosók csomópontjában való elhelyezkedés; kedvez turisztikai adottságok megléte a régióban, különös tekintettel a Balatonra és a Velencei-tóra. A stratégia alapelvei A stratégiai célok elérését megalapozó programkészítés során összhangban az Európai Unió regionális politikájának legfontosabb alapelveivel a következ alapelveket tartják a tervezk különösen fontosnak. Fenntartható fejldés a területfejlesztési programban csak hosszútávon fenntartható (társadalmi, gazdasági, környezeti, kulturális szempontból kiegyensúlyozott fejldést megvalósító); Esélyegyenlség a megvalósítandó program kedvezményezettje a társadalom bármely csoportja lehet, célja biztosítani, hogy a nembl, fajból, vagy bármely hátrányos helyzetbl következen ne legyenek akadályai a személyes és társadalmi fejldésnek A Turisztikai Koncepció illeszkedése A koncepció kiemelt feladata, hogy a Velencei-tó turizmusának fejlesztésére e regionális célhoz méltó javaslatot dolgozzon ki. A koncepció elssorban a turizmus fenntartható fejldését, illetve az ahhoz szükséges feltételrendszer megteremtését szolgálja. A többi alapelv inkább a programkészítés szakaszában kerül majd eltérbe, természetesen ahol lehet, azokat a hosszú távú fejlesztési célok kidolgozása során is figyelembe kell venni. LT CONSORG KFT. 14

15 Partnerség a program a régió közintézményi, gazdasági-üzleti és civil szférájának összefogásával, szoros együttmködésével, a felismert és elismert egymásra utaltság szem eltt tartásával kerül megvalósításra; Addicionalitás a programmal a régió hosszú távú célja elssorban olyan programok megvalósításának támogatása, melyekben a kedvezményezettek saját forrásaikhoz addicionálisan az akció megvalósításának felgyorsításához, a jobb minség eléréséhez kapják a támogatást. Stratégiai célok Az innováció, a megújulás átfogó kiterjesztése és ez úton az élet minségének a folyamatos javítása Versenyképes szociális és gazdasági struktúrák létrehozása, amelyek elsegítik a magasabb szint integrációt a nemzetközi munkamegosztásba Integrált, regionálisan kiegyensúlyozott szociális és gazdasági struktúrák létrehozása, az élet minségében felismerhet különbségek feloldása a szolidaritás jegyében A régió értékeinek fenntartható kiaknázása a regionális identitás ersítésére A régió elkészítése az eljövend EU tagságra valamennyi érintett területen és a felzárkózás A megyei turizmus fejlesztésének is e stratégiai célokat kell szolgálnia. Kiemelend a turizmus szerepe a gazdasági szerkezet modernizálásában (a harmadik szektor súlyának növelése) és a régió értékeinek fenntartható kiaknázásában: a természeti és kulturális értékek hasznosítással egybekötött megrzésére a turizmus nyújt egyedülálló lehetséget. Stratégiai programok (prioritások) 1. A gazdasági környezet innováció-orientált fejlesztése 2. Humánerforrás-fejlesztés 3. A minségi élet feltételeinek megteremtése 4. A helyi intézményrendszer felkészítése az Európai Unós csatlakozásra Ezek a régió egészét átfogó olyan célok, amelyek nemcsak a Területfejlesztési Program, hanem a régióban minden regionális és helyi szerepl által megvalósítandó fejlesztési tevékenység számára hosszú távon irányt mutatnak. Ez érvényes a turisztikai koncepció kidolgozására is. Operatív programok (intézkedések), amelyek a turizmusra (is) irányulnak (1.3. Környezetorientált vidékfejlesztés) 1.4. A régió adottságaira épül turizmus élénkítése (3.1. Az információs és kommunikációs kultúra fejlesztése) 3.2. A közlekedési hálózat fejlesztése (3.3. Kapcsolatteremtés a szomszédos térségekkel) (3.4. A régióépítés) 3.5. Fenntartható fejldés biztosítása (4.1. Speciális felkészítési programok) (Intézkedések fejezetbl kiemelve) 3. intézkedés 3. alprogram: Vidéki turizmus fejlesztése ökoturizmus a védett területek helyes piacosítása turizmus marketing stratégia a régió egész területére horizontális együttmködés a kistérségek A munka következ szakaszában, a programkészítés során kell majd figyelembe venni! Megjegyzés: a piacosítás itt nem helytálló kifejezés. LT CONSORG KFT. 15

16 között - információs pontok kialakítása falusi szállásférhely kapacitás növelése a vidéki kulturális örökség védelme és helyes piacosítása a turizmus területén Megjegyzés: a szálláshelyek fejlesztése nem önálló cél. Komplex turisztikai termékeket kell kifejleszteni A régió adottságaira épül turizmus élénkítése Módosítási javaslat: a szakmai kifejezések pontosítása, ill. aktualizálás. (Pl. Projekt kiválasztási kritériumok c. pontban a minségi turizmus elavult kategória. Helyette: exkluzív / egyedi vagy sajátos vonzerkön alapuló fenntartható turizmus. Lehetséges menedzsment szervezet c. pont kiegészítend: RMI vagy Projekt Iroda, szakmai szervezetek.) REGIONÁLIS TURISZTIKAI KONCEPCIÓ ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAM A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI IDEGENFORGALMI RÉGIÓ SZÁMÁRA KPMG Consulting, október Jövkép: a közép-dunántúli idegenforgalmi régió a jövben egy aktív és szabadids turizmusra épül, exkluzív és üzleti szegmenseket is kiszolgáló régió kíván lenni. A jövkép alapján a Stratégiai Fejlesztési Terv olyan szolgáltatás és létesítményfejlesztéseket programoz, melyek: Kihasználják a régió nemzetközileg jó térszerkezeti pozícióját (mega-program), Minségileg új arculatot adnak a már mköd és hasznosítható fókuszterületeknek (arculatmeghatározó programok), valamint A régió specifikusan értékes terméktípusait teszik nemzetközileg versenyképessé (értéknövel programok). Az aktív és szabads turizmusfejlesztéseket fként azon helyszínekre kell koncentrálni, amelyek a jelenlegi vagy leend kínálataik révén, az aktív, szabadids, üzleti és exkluzív szegmenseket célozzák meg: Aktív: a sport és hobbi, kerékpáros, lovas, golf, stb. turizmus helyszínek, Szabadids: családok és fiatalok üdülési létesítményei, falusi helyszínek, Üzleti és exkluzív: városi ingatlanok és kastélyok, egyéb exkluzív helyszínek. A következ területek kapnak kiemelt prioritásokat: Velencei tó, Tata Tatai-tó, Székesfehérvár Mór, Veszprém Zirc és a Magas-Bakony. LT CONSORG KFT. 16

17 Kiemelések: 1. A közép-dunántúli idegenforgalmi régió elhelyezkedését tekintve igen kedvez földrajzi adottságokkal rendelkezik, ugyanis három f vonzáskör, Budapest, a Balaton valamint Bécs (- Pozsony) közötti háromszögben található. E hármas tengely határozza meg a jelenleg tranzitjelleg régiót. A közép-dunántúli régió fenntartható idegenforgalmának fejldése érdekében olyan turisztikai termékek létrehozása szükséges, amely az átutazó turistákat megállítja. 2 Minségi turizmus 3. A közép-dunántúli idegenforgalmi régió karaktere A 4/2000. GM. Rendelet alapján létrehozott közép-dunántúli idegenforgalmi régió földrajzi elhelyezkedésébl adódóan tranzit turizmussal rendelkez régió. Turisztikai termékek tekintetében portfoliós jellegével sokszín területként értelmezhet. Jelenleg ismert a Magyarország kicsiben megállapítás, vagy a történelmi hagyományokra épít királyi régió meghatározás. Stratégiai programok A Mega-program Jövkép Fejlesztési program Részprogramok Cél: desztinációképzés, új turisztikai célterület kialakítása Aktív, A1. Meghatározó Szabadids, idegenforgalmi úti Exkluzív cél létrehozása Arculat-meghatározó programok Idegenforgalmi tematikus park létrehozása P 1 Részprogram jele A régió turisztikai jövképe által megjelen arculati újrapozícionálást az alábbi négy helyszínspecifikus program határozza meg: Jövkép Fejlesztési program Részprogramok Cél: attraktív kínálat egy aktív, szabadids, exkluzív régió számára Aktív, Szabadids, Exkluzív Aktív, Szabadids, Exkluzív Üzleti, Kulturális B 1. Minségi termékfejlesztés a Velencei tónál B 2. Turizmus újra pozicionálása Tata térségében B 3. Székesfehérvár üzleti turizmus fejlesztése Kiemelt sport-, hobbi-kínálati fejlesztés Eseményhelyszínek fejlesztése Családi és ifjúsági létesítményfejlesztés Turisztikai infrastruktúra fejlesztése Környezeti színvonalprogram Exkluzív létesítményfejlesztés Tó és környezete rehabilitációja Fürdkínálati fejlesztés Történelmi épületek turizmus hasznosítása Egyedi program- esemény-kínálat fejlesztés Zöldturizmus fejlesztési program Egyedi program- esemény-kínálat fejlesztés Üzleti turizmus program Részprogram jele P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 LT CONSORG KFT. 17

18 Jövkép Aktív Fejlesztési program B 4. Specifikus kínálatfejlesztés Magas-Bakony Veszprém térsége Részprogramok Veszprém kínálatfejlesztési programja Falusi kézmves program Zöldturizmus komplex fejlesztése Részprogram jele P 15 P 16 P 17 Értéknövel programok Ezen programok a régió meglév turisztikai termékeinek, illetve kihasználható potenciáljainak termék-specifikus fejlesztési programjait jelölik. Jövkép Fejlesztési program Részprogramok Cél: Jövképhez illeszked termékek fejlesztése Szabadids C 1. Meglév fürdk újra pozicionálása Termálfürd Termálvízkincs távlati hasznosítása fejlesztési program Exkluzív, Aktív C 2. Kastélyok és várak turisztikai fejlesztése Pápai rendezvényközpont és alkotómhely Sümeg történelmi épületei turizmus hasznosítása Castle Belt kastélyút program Részprogram jele P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 Aktív C 3. Bécs-Balaton kerékpárút program Aktív C 4. Lovas turizmus termékinnováció Hegyi kerékpárút program Kastély kerékpárút projekt Lovas turizmus programok Speciális kínálatfejlesztés P 23 P 24 P 25 P 26 Szabadids C 5. Borút program Szabadids C 6. Falusi egyedi termékcsoport program Exkluzív, C 7. Aktív Réspiaci szolg-ok innovációja Borutak kialakítása P 27 Falusi turizmus fejlesztése P 28 Egyedi termékfejlesztések P 29 Támogató programok A bemutatott stratégiai programok nem lehetnek eredményesek és hatékonyak, ha azokat támogató programok nem szolgálják. Ennek ismeretében kerültek kidolgozásra a turizmus marketing-szemlélet fejlesztését és turisztikai intézményrendszerét; a speciális figyelmet érdeml szegmenseket; valamint a turisztikai fejlesztéseket és beruházásokat támogató programok. Jövkép Fejlesztési program Részprogramok Részprogram jele Cél: a turizmus fenntartható fejldésének tervezése, szervezése, irányítása, egyes szegmensek kiszolgálása Támoga tó D 1. Intézményfejlesztés, felkészítés Turizmusfejlesztési programiroda Szemléletformálás, felkészít programok P 30 P 31 LT CONSORG KFT. 18

19 D 2. Marketing D 3. Inf.rendszer fejlesztése D 4. Ifjúsági program D 5. Szenior program D 6. Befektetés ösztönzés Kiadvány-, PR-, promóciós programok Termékminsítési program P 32 P 33 Regionális információs rendszerek P 34 Szegmens-specifikus támogató program P 35 Szegmens-specifikus támogató program P 36 Komplex projekttervezés és promóció P 37 Minsítés és javaslatok Fejér megye turisztikai koncepciója kidolgozásához: A koncepcionális elemek hangzatosak, de olykor nem elég szakszerek (pl. olyan turisztikai termékek létrehozása szükséges, amely az átutazó turistákat megállítja, minségi turizmus, portfoliós jellegével sokszín terület stb.). A tematikus park mint mega program kiemelése (hely és téma megjelölése nélkül) indokolatlan és megfoghatatlan. A f gondunk ma: a meglév értékek kihasználása, nem pedig mesterséges és költséges, általában a térségtl idegen új (bár divatos) létesítmények megteremtése. Emellett a tematikus park hagyományosan csak a kiránduló forgalom fejlesztésére alkalmas, a megyének pedig a tartózkodó turizmus megkötésére lenne szüksége. A részprogramok között több jó és indokolt téma szerepel. Ezeket a megyei program készítése során, a tervezés következ szakaszában indokolt figyelembe venni. LT CONSORG KFT. 19

20 FEJÉR MEGYEI KISTÉRSÉGEK ÖSSZEHANGOLT STRATÉGIAI PROGRAMJA RVA, 2001 IDEGENFORGALOM, TURIZMUS Kistérségenkénti áttekintés Bicskei kistérség A kistérség a Vértes és a Velencei-hegyvidék valamint a Dunazug-hegyvidék találkozásánál található, kiemelked természeti értékekkel rendelkezik, amelyek nagyobb részét felöleli a Vértes Tájvédelmi Körzet. A tájvédelmi terület mellett több további országos és helyi védettség természeti érték is található a térségben, melyek közül kiemelend az etyeki történelmi borvidék, a Császár-patak, a Váli-víz és a László-patak mentén húzódó ökológiai folyosók. A kistérség déli irányban csatlakozik a velencei-tavi üdülkörzethez, annak környezetvédelmi és idegenforgalmi szempontokból mintegy pufferterületét is képezi. A természeti értékek mellett jelents számú építészeti emlékkel is rendelkezik a terület. A kastélyok, templomok, kúriák, egyedi faluképek (Vérteskozma) rehabilitációja részben megtörtént, részben folyamatban van, ami lehetvé teszi késbbi turisztikai célú hasznosításukat. A kistérségre jelenleg elsdlegesen a mezgazdasági tevékenység a jellemz, az idegenforgalom nem számottev. Ennek egyik oka, hogy a fogadási feltételek nem épültek ki, a térség nem rendelkezik e téren hagyományokkal. A szállásférhely kínálat mind kapacitásban mind pedig minségben fejlesztésre szorul, a turisztikai infrastruktúra hiányos, a lakosság nem rendelkezik turisztikai ismeretekkel. Nincs a turizmus területén hatékony koordináció, marketingtevékenység. A kistérség adottságainál fogva alkalmas lenne a természetközeli, a falusi-, (pl. Csákvár, Gánt, Tabajd, Szár, Vál stb.) a kerékpáros-, a vadászturizmus (Csákvár, Gánt stb.), a természetjárás fejlesztésére. A déli területeken, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a velencei-tavi üdülkörzethez, a szorosabb együttmködés további lehetségeket rejt magában. Az itt fekv települések a Vértes-hegység és a Velencei-tó közötti idegenforgalmi közvetít szerepbl profitálhatnak. A csákvári reptér bár használata természetvédelmi okok miatt ersen korlátozott ugyancsak potenciális lehetség a hobbi turizmus, rendezvények fejlesztésére. Kedvez idegenforgalmi szempontból, hogy több település ers nemzetiségi hagyományokkal és kapcsolatokkal rendelkezik. Egyes településeken az idegenforgalom már jelents tényez (Csákvár, Alcsútdoboz), azonban a települések többségében a turizmus lehetségei kihasználatlanok. LT CONSORG KFT. 20

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2 Fejér megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Ft/m2 vagy a forgalmi érték %-a Ft/fő %-a Ft/m2 %-a 1 Aba 100 1,8 % 4000 2 Adony 300 Ft/m2 4000 1,5 % 500 és 5000 3 Alap 1,5

Részletesebben

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2 Fejér megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó vagy a forgalmi érték %-a Ft/fő %-a %-a 1 Aba 100 1,8 % 1000 4000 2 Adony 300 4000 1,5 % 500 és 5000 3 Alap 1,5 % 4 Alcsutdoboz

Részletesebben

Egészséges települések

Egészséges települések Egészséges települések Jegyzői értekezlet, Székesfehérvár, 2013.11.13. Dr. Pásztor László Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Egészségfejlesztési osztály E-mail: fejer.egeszsegfejlesztes@kdr.antsz.hu

Részletesebben

Fejér Megy Közgyűlése. 17/1996. (XI.21) K.r.sz. rendelete. A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Fejér Megy Közgyűlése. 17/1996. (XI.21) K.r.sz. rendelete. A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Fejér Megy Közgyűlése 17/1996. (XI.21) K.r.sz. rendelete A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 27/2003.(XI.27.).K.r.sz. rendelettel)

Részletesebben

Érvényes: 2015. december 13-tól AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK, 14.15 H14.30 513.30, 14.35 16.05 517.05 H18.31

Érvényes: 2015. december 13-tól AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK, 14.15 H14.30 513.30, 14.35 16.05 517.05 H18.31 02 Aba, Hősök tere, 5.15, 6.15, 6.55 7.30 9.30 11.20 H12.30 513.30, 14.15 H14.30, 15.10 515.30, 16.30 517.30, 18.35 P19.30 f19.30 f20.30 6 ( 09 Agárd, gyógyfürdő, 15.00 08 Agárd, gyógyfürdő, 10.30 07 Agárd,

Részletesebben

AZ ISKOLÁK HELYREÁLLÍTÁSA

AZ ISKOLÁK HELYREÁLLÍTÁSA 5. AZ ISKOLÁK HELYREÁLLÍTÁSA A tanítás megkezdésével egy idõben megindult az iskolák helyreállítása is. Kitartó, szívós munka kezdõdött meg és hosszú évekig tartott, míg a háború áldozatául esett iskolák

Részletesebben

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Mérés tervezett helye

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Mérés tervezett helye 1 / 8 2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések szeptember 2. hétfő szeptember 3. kedd 10.00-12.00 M6 bal 74+750 km mozgó 15.00-17.00 M8 bal 75+600 km szerviz út 14.00-18.00 6228-as jelű út Daruszentmiklós,

Részletesebben

Fejér

Fejér Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Kontakt személy Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje

Részletesebben

2013. augusztus hónapra tervezett sebességmérések

2013. augusztus hónapra tervezett sebességmérések 2013. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Nap augusztus 2. péntek augusztus 3. szombat 10.00-12.00 M6 bal 74+750 km mozgó 15.00-17.00 M8 bal 75+600 km szerviz út 09.00-11.00 Szfvár, Kadocsa út

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy,

Részletesebben

Fejér Megyei Gyermekjóléti Szolgálatok 2013. februári állapot szerint

Fejér Megyei Gyermekjóléti Szolgálatok 2013. februári állapot szerint Fejér Megyei ok 2013. februári állapot szerint Ellátási terület (települések felsorolása) Szolgáltató (intézmény) neve, székhelye Fenntartó neve, székhelye Családgondozó, telefon, e-mail Feladatellátás

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Fejér megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Fejér megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Fejér megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó Ft/fı %-a %-a 1 ABA 1,8% 2003.01.01 100 2003.05.30 1000 és 2007.01.01 4000 2

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR. dr. Pápai-Székely Zsolt

SZÉKESFEHÉRVÁR. dr. Pápai-Székely Zsolt FEJÉR MEGYE SZÉKESFEHÉRVÁR Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Pulmonológiai Osztály GYEMSZI Az intézmény címe (irányítószámmal): 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. A tüdõgyógyászati osztály

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Dunaújvárosi RK. 10.00-14.00 Dunaújváros, Papírgyári út Vasmű III. kapunál /50 km/h/

Dunaújvárosi RK. 10.00-14.00 Dunaújváros, Papírgyári út Vasmű III. kapunál /50 km/h/ A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén 2012. január hónapban tervezett sebességellenőrzések Nap: Végrehajtó szerv: Időpont: Település helye: 1. Székesfehérvári RK. 12.30-15.30 Székesfehérvár,

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése Veszprém, 2014. 11. 27-28. A turizmus, mint helyi fejlesztés eszköze szekció Vargáné

Részletesebben

Kizárólagos üzemeltetéső vonalszakaszok 4/A. számú melléklet/2

Kizárólagos üzemeltetéső vonalszakaszok 4/A. számú melléklet/2 Alba 1163 Budapest, Népliget - Káloz, mozi Alba 1163 Budapest, Népliget - Martonvásár, posta M7-esen közlekedik Alba 1163 Szabadbattyán, kálozi útelág. - Káloz, mozi Alba 1163 Pettend, Muskátli Vend. -

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Ivóvízbázis-védelem Fejér megyében

Ivóvízbázis-védelem Fejér megyében Magyar Műszaki Értelmiség Napja A mérnökök szerepe a fenntartható fejlődés terén Ivóvízbázis-védelem Fejér megyében Tóth Sándor Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. május 11. Vízbázis-védelem

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv

LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése Helyi termékek, helyi szolgáltatások

Részletesebben

Közös üzemeltetéső vonalak/vonalszakaszok 4/B. számú melléklet

Közös üzemeltetéső vonalak/vonalszakaszok 4/B. számú melléklet vonal száma lba 1120 Budapest, Népliget - Dunaújváros, aut.áll. Gemenc, Pannon, Volánbusz lba 1134 Dunaújváros, aut.áll. - Harkány, aut.áll. lba 1134 Dunaújváros, aut.áll. - Dunaföldvár, aut.áll. Balaton,

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

EGER MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

EGER MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Megbízó: Eger MJV Önkormányzata 3300 Eger Dobó tér 2. Tervez: Rosivall Tervez Iroda Kft. 1065 Budapest Nagymez u. 37-39. EGER MJV 184/2003. (V. 29.) SZÁMÚ KÖZGYLÉSI HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió

Közép-Dunántúli Régió Az innováció-orientált társadalom és gazdaság értelmezése a Közép- Dunántúli Régióban 1 Kovács Tamás Programigazgató Közép-Dunántúli RFÜ Veszprém, 2006. május 31. 2 Terület Lakosság Népsűrűség Városi népesség

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA Előadás címe: Településfejlesztés a gyakorlatban Előadó neve:

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak)

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) SZEGED, 2013. december 02. Magyar Anna a Megyei Közgyűlés elnöke 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

MEZŐFÖLDI KISTÉRSÉG TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAM. Tartalomjegyzék

MEZŐFÖLDI KISTÉRSÉG TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAM. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 I. HELYZETÉRTÉKELÉS... 5 1. A világturizmus alakulása, prognózisok, világtrendek... 5 2. Magyarország turizmusa... 7 3. A Közép-Dunántúli Régió turizmusa... 9 4. Fejér megye

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN

CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN Kihívások! Területfejlesztési háttér tényezők Határon túlra kerülő centrumok, határokon

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. február 12. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Válság

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Magyarország régióinak földrajza

Magyarország régióinak földrajza Magyarország régióinak földrajza szerkesztette: Dr. Szabó Géza tanszékvezető egyetemi docens A régiók felépítése A régiók földrajzi jellemzői: A történelmi múltban kiformálódott közösség adja alapját (történelmi

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005 Támogatott projektek 1.1 Intézkedés: KÖZÖS GAZDASÁGI TÉRSÉG 053/HU Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján. Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság

Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján. Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság A Közép- Dunántúli Régió Közép-Dunántúl Szolgáltatók száma a

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 030105 Csákberény Község Önkormányzata Általános Iskolája Borbély József Csákberény Fejér Kossuth u. 15. 8073 030106 Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény

Részletesebben

TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2001. Készült Tata Város Önkormányzata megbízásából 2001 DECEMBER

TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2001. Készült Tata Város Önkormányzata megbízásából 2001 DECEMBER 2 TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉS 2001. Készült Tata Város Önkormányzata megbízásából 1 TATA VÁROS TELEPÜLÉSJA MELY KÉSZÜLT A VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MEGALAPOZÁSA

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december.

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december. Területi tervezés tájékoztató Pécs. 2012.december. Újszerű megyei területfejlesztési tervezés 1. A területfejlesztés a megyék (megyei önkormányzatok) egyik legfontosabb feladata. 2011. évi CLXXXIX. Törvény

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FEJÉR MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FEJÉR MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FEJÉR MEGYÉBEN Viszló Levente Székesfehérvár, 2013. november 21. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés Tourinform 2014. május 13. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Rekordok és problémák 2 A SZÉP Kártya a belföldi turizmus motorja

Részletesebben

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Varga-Dani Barbara Regionális marketing igazgató Országos TDM Konferencia

Részletesebben

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére Majorné Vén Mariann - projektmenedzser Sárdi Anna szakmai vezető VÁTI Nonprofit Kft. 47. Savaria

Részletesebben

Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet. Ocskay Gyula CESCI 2013

Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet. Ocskay Gyula CESCI 2013 Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet Ocskay Gyula CESCI 2013 1. A CESCI rövid bemutatása 2. Az integrált területi beruházások 2014 után 3. A vállalkozási-logisztikai övezet 1. A CESCI rövid

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Fejér megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Fejér megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGNDZÁS Fejér megye Európai Szociális Alap Pedagógiai Szakszolgálat Fejér egyei

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

B3 TAKARÉK Szövetkezet

B3 TAKARÉK Szövetkezet 4. sz. melléklet A B3 TAKARÉK Szövetkezet ügyfélszolgálati, ügyfelek számára nyitva álló helyiségeinek elérhetősége (fióknév, cím, telefonszám), valamint nyitvatartási ideje Fiók neve Cím Telefonszám Nyitva

Részletesebben

A forduló kérdései megyénk épített örökségeiről és az itt született híres emberekről szólnak.

A forduló kérdései megyénk épített örökségeiről és az itt született híres emberekről szólnak. Ismered? Ismerd meg! Vetélkedősorozat Fejér megyéről I. forduló Csoport neve: Email cím: Postacím: A forduló kérdései megyénk épített örökségeiről és az itt született híres emberekről szólnak. I. Igaz

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT TERÜLETI BEFEKTETÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013 decemberében

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. április 16. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekord vendégéjszaka-szám

Részletesebben

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Kulturális, sport és szabadidős célú terek kialakítása és fejlesztése Célterület azonosító: 1 021 150 1.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15.

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15. 148/2014. (VIII. 15.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. augusztus 15-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Az infrastruktúra fogalmi megközelítés Eredet és jelentés: latin -- alapszerkezet, alépítmény Tartalma: Hálózatok, objektumok, létesítmények, berendezések,

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken Mi a borút? A borút definíciója: olyan összetett turisztikai termék, mely sajátos egyedi kínálattal rendelkezik, szervezett

Részletesebben

GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül

GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helye0es állam3tkár

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt

Részletesebben