MELLÉKLET LT CONSORG KFT május

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MELLÉKLET LT CONSORG KFT. 2004. május"

Átírás

1 FEJÉR MEGYE TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA MELLÉKLET LT CONSORG KFT május 1

2 MELLÉKLETEK 1. Fejér megye települései és kistérségei 2. Recenziók Fejér megye turizmusát érint fbb tervdokumentumokról Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója Fejér Megye Területrendezési Terve A Közép-Dunántúl Területfejlesztési Koncepciója A Közép-Dunántúli Régió Területfejlesztési Programja Regionális turisztikai koncepció és fejlesztési program Fejér megyei kistérségek összehangolt stratégiai programja A magyar turizmus stratégiája és fejlesztési programja Székesfehérvár turisztikai fejlesztési koncepciója Velencei-tó Vértes kiemelt üdülkörzet területfejlesztési koncepciója 3. Statisztikák Kereskedelmi szálláshelyek és vendéglátóhelyek kapacitása megyénként és régiónként (1999) Kereskedelmi szálláshelyek forgalma megyénként és régiónként (1999) Fejér megye részesedése a szálláshelyek országos kapacitásából és forgalmából (2000) 4. Vonzerleltár Fejér megye turisztikai vonzerleltára Nemzetközi és országos jelentség vonzerk, lehetséges turisztikai termékek Gorsium Régészeti Park (és él város?) 5. A felmérések eredményei A turisták körében végzett felmérés eredményei A turisztikai vállalkozások körében végzett felmérés eredményei A lakosság és a turizmus Társintézmények a turizmusról Az önkormányzatok és a turizmus 6. Korábban kidolgozásra került projektjavaslatok Ökoturisztikai fejlesztések lehetségei a Sárvíz Kistérségben LT CONSORG KFT. 2

3 1. melléklet FEJÉR MEGYE TELEPÜLÉSEI ÉS KISTÉRSÉGEI Bicskei Alcsútdoboz Bicske Bodmér Csabdi Csákvár Etyek Felcsút Gánt Mány Szár Szárliget Tabajd Újbarok Vál Vértesacsa Vértesboglár Dunaújvárosi Adony Baracs Beloiannisz Besny Dunaújváros Elszállás Ercsi Iváncsa Kisapostag Kulcs Mezfalva Nagykarácsony Nagyvenyim Perkáta Pusztaszabolcs Rácalmás Ráckeresztúr Enyingi Dég Enying Káloz Kisláng Lajoskomárom Lepsény Mátyásdomb Mezkomárom Mezszentgyörgy Szabadhídvég Gárdonyi Baracska Gárdony Gyúró Kajászó Kápolnásnyék Martonvásár Nadap Pákozd Pázmánd Sukoró Tordas Velence Zichyújfalu Móri Bakonycsernye Balinka Bodajk Csákberény Csókak Mór Nagyveleg Pusztavám Sárbogárdi Alap Alsószentiván Cece Hantos Igar Mezszilas Nagylók Sárbogárd Sáregres Sárkeresztúr Sárszentágota Vajta Székesfehérvári Aba Bakonykúti Csór Cssz Fehérvárcsurgó Füle Iszkaszentgyörgy Isztimér Jen Kincsesbánya Kszárhegy Lovasberény Magyaralmás Moha Nádasdladány Pátka Polgárdi Sárkeresztes Sárkeszi Sárosd Sárszentmihály Seregélyes Soponya Söréd Szabadbattyán Szabadegyháza Székesfehérvár Tác Úrhida Vereb Zámoly LT CONSORG KFT. 3

4 2. melléklet RECENZIÓK A MEGYE TURIZMUSÁT ÉRINT FBB TERVEKRL 1. Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója 2. Fejér Megye Területrendezési Terve 3. A Közép-Dunántúl Területfejlesztési Koncepciója 4. A Közép-Dunántúli Régió Területfejlesztési Programja 5. Regionális turisztikai koncepció és fejlesztési program 6. A magyar turizmus stratégiája és fejlesztési programja 7. Fejér megyei kistérségek összehangolt stratégiai programja 8. Székesfehérvár turisztikai fejlesztési koncepciója 9. Velencei-tó Vértes kiemelt üdülkörzet területfejlesztési koncepciója LT CONSORG KFT. 4

5 FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (MTA RKK NYUTI, Székesfehérvár, 1997) Általános ismertetés és kapcsolódások A megye fejldését hosszú és rövid távon meghatározó tényezk feltárása alapján a fejlesztés lehetséges változatainak kidolgozása, azokhoz rendelhet prioritások kijelölése, s a megvalósításuk eszköz- és intézményrendszerének meghatározása. A megye jövképe és a területfejlesztés stratégiai céljai A Területfejlesztési Koncepció elirányozza intenzív és célirányos regionális együttmködéssel a megye kapcsolódásainak bvítését a nemzetközi és hazai innovációs tengelyekhez, centrumokhoz, s mindezekkel a megyén belüli összetartozást, a vidéki térségek felzárkóztatását. A stratégia mottója: Fejér megye Fels Pannónia kapuja. A turisztikai koncepció kapcsolódása: hangsúlyozni kell a turizmus lehetséges szerepét és feladatait a területfejlesztési stratégiai célok elérésében. Ennek lényege: az emberi kapcsolatok bvítésével és a megfelel vonzervel rendelkez térségek turisztikai kínálatának komplex fejlesztésével lehetség teremtése a megyefejlesztés stratégiai céljainak megvalósítására (ahol ez csak a turizmus által érhet el, pl. az emberi kapcsolatok bvítése vagy olyan térségek fejlesztése, ahol az ipar és a mezgazdaság adottságai nem megfelelek) vagy annak meggyorsítására (ahol a turizmus csak kedvezen hozzájárulhat a célok eléréséhez). Konkrét feladatok A Területfejlesztési Koncepció a regionális és a megyei turisztikai koncepció kidolgozása eltt készült: a Fejér megyei Területfejlesztési Tanács 26/1997 (XI. 25.) sz. határozatával fogadta azt el. Ezért általános céljai kötelezek a turizmusfejlesztési koncepció számára is. A turizmust illet konkrét célokat és feladatokat illeten azonban lehetségesnek, st szükségesnek tartjuk a szakmailag esetleg kifogásolható tartalmak jelzését és módosítási javaslatok megfogalmazását a turisztikai koncepcióban, különösen ha a közben már elkészült regionális turisztikai koncepció is alátámasztja azt. A következ oldalon szerepl összeállításban a Területfejlesztési Koncepció turizmust érint fontosabb részeit a táblázat baloldali oszlopában foglaltuk össze. A jobboldali oszlop a Turisztikai Koncepció kidolgozása során adódó feladatokat, illetve a módosítási javaslatokat tartalmazza. Ha a jobboldali oszlopban nincs külön megjegyzés, akkor a Területfejlesztési Koncepció megfelel részét a Turisztikai Koncepció módosítás nélkül figyelembe veszi. Területfejlesztési Koncepció Turisztikai Koncepció LT CONSORG KFT. 5

6 4. A megye jövképe és a területfejlesztés stratégiai céljai 4.1. A jövépítés célcsoportjai és programelemei 1. célcsoport: A területi gazdaság mködési feltételeinek javítása 1.4. program A turizmus adottságainak kiszélesítése 2. célcsoport: Humán erforrások fejlesztése 2.2. program A felsoktatási bázis együttmködési rendszereinek kiépítése 3. célcsoport: Vidékfejlesztés: a déli térségek felzárkóztatása 3.3. program Kistérségi együttmködések és a helyi gazdaságfejlesztés támogatása 3.5. program Környezetgazdálkodás és természetvédelem, településértékek megóvása 4. célcsoport: A megyei nagyvárosok aktív szerepe a regionális együttmködésben 4.1. program Közép-dunántúl nagytérség fejlesztési koncepciója kidolgozásának támogatása A megyefejlesztés stratégiai céljai megvalósításának elsegítése. A lényeget általában jól meghatározó feladatokat figyelembe kell venni, azonban meg kell vizsgálni és minsítni szükséges az utóbbi években bekövetkezett változásokat (pl. kistérségi idegenforgalmi programok, megyei koordináló szervezet mködése, szakképzés, Velencei-tó Vértes kiemelt térség létrehozása), illetve a megyei vonzerleltár kidolgozása eredményeként pontosítani kell a kiemelten fejlesztend turisztikai termékek körét és meg kell határozni a prioritást. A fiatal szakemberek megtartásában, illetve visszatelepülésük elsegítésében a turizmus fejlesztésének új munkahelyek teremtésével jelents szerepet kell betöltenie. A helyi adottságok feltárásának és így az öners fejlesztési programok bvítésének lendületet adhat az ökoturizmus különböz formáinak (falusi, lovas, horgász, kerékpáros stb. turizmus) fejlesztése. A fenntartható turizmus megteremtését kell célul kitznünk, amely mindehhez hatékonyan hozzájárulhat. Székesfehérvár és Dunaújváros turizmusának sajátos jelleget kell adni és ersíteni kell központi szervez funkciójukat. A régió turisztikai koncepciója és fejlesztési programja elkészült, azt a megyei turisztikai koncepció kidolgozása során figyelembe vesszük. 5. A területfejlesztés beavatkozási térségei 1. táblázat Fejér megye potenciális kistérségeihez rendelt fejlesztési programok 1.4. A turizmus adottságainak kiszélesítése A címet pontosítani kell (az adottság adott, ezért inkább A turizmus fenntartható fejlesztése javasolt). Indokolt lenne Székesfehérvárt és Dunaújvárost is kijelölni a megyei szint programokra (szervezési funkció, hivatás-, kulturális- és sportturizmus). Székesfehélrvári térség L Móri térség Bicskei térség Dunaújvárosi térség (Duna-holtágak, személyhajózás, lovas és kerékpáros turizmus, a Az ökoturizmus helyett célszer a borturizmust középpontba állítani Az idegenforgalmi együttmködés a Velencei tóval erltetett és nincs sok realitása LT CONSORG KFT. 6

7 kisapostagi repültér sportcélú hasznosítása) Sárbogárdi térség (vadászat, horgászat, lovasturizmus) Enyingi térség (falusi vendéglátás fogadási feltételeinek megteremtése, képzési programok) Gárdonyi térség befektetési lehetségek növelése, infrastruktúra támogatása, Velencei-tó körüli kerékpárút) Polgárdi térség Martonvásár-Ercsi kistérség Kevés ahhoz, hogy a tó turizmusát magasabb szintre emeljük. Fel kell kutatni egy sajátos kínlat kialakításának lehetségét (Pl. gyógy- és sportturizmus) A turisztikai adottságok hasznosítása túl általános fejlesztési irány, emellett nem nagyon vannak ilyenek. Felkutatandók az esetleges lehetségek vagy meg kell mondani, hogy nincsenek. A Velencei-tó körzettel való együttmködés kissé semmitmondó fejlesztési irány és nincs is realitása. Meg kell találni az önálló arculatot: 2. táblázat lehetséges partnerkapcsolatok 1.4. A turizmus adottságainak kiszélesítése A címet illeten l. megjegyzés az 1.4. pontnál A regionális fejlesztés oszlopba résztvev szervezetként be kell jelölni a Közép-dunántúli RIB-et. 3. táblázat Lehetséges források 1.4. A turizmus adottságainak kiszélesítése Külföldi forrásokat is indokolt megcélozni. 4. táblázat idbeni ütemezés 1.4. A turizmus adottságainak kiszélesítése A területfejleszt hatások inkább hosszútávon érvényesülhetnek. A Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács 41/1998 (XII.14.) sz. határozata Fejér megye területfejlesztési koncepciójának aktualizálásáról A Balaton és a Duna térséggel való együttmködés ersítése közös programok kidolgozása és a regionális információs rendszer kiépítése területén meg kell vizsgálni, hogy történt-e elrehaladás, és ha nem, akkor mi az ok (pl. a feltételek megteremtésének a hiánya vagy irreális maga a cél)? A regionális területfejlesztési koncepció minsítése Fejér megye Területfejlesztési Koncepciójáról: A célkitzések vázlatosan kerültek kidolgozásra, azok értékelési rendszere hiányzik, viszont utalások találhatók a szereplkre és a finanszírozási forrásokra. A kistérségek alapos elemzésen mentek keresztül, s ezekhez fejlesztési irányok kerületek meghatározásra. A jövépítés intézményrendszerének nemcsak modelljét, hanem annak feladatait és kapcsolódási pontjait is kidolgozták. Hiányosak viszont a monitoringra vonatkozó megállapítások. Ugyancsak hiányzik a célkitzések idbeli ütemezése, azok egymásra épülése, valamint a megye nemzetközi, illetve országos kapcsolatai. Az illusztrációs szint kedvez, a stratégia áttekinthet, olvasmányos, eligazító jelleg. (A Közép-Dunántúli Régió Területfejlesztési Programja, egyeztetési változat, MTA RKK NYUTI, GYR, április) LT CONSORG KFT. 7

8 FEJÉR MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE VÁTI Kht. Településtervezési Iroda (A turisztikai koncepció kidolgozása során leginkább figyelembe veend részletek) A TERÜLETRENDEZÉS CÉLJAI, PRIORITÁSAI A TERÜLETRENDEZÉS CÉLJAI A megyei területrendezési terv általános célja, a térségi szabályozás eszközeivel annak el segítése, hogy - egyrészt az országos területrendezési elhatározások, - másrészt a megye sajátos térségi érdekei a megye területén, ill. a megye településeiben érvényesüljenek. Ezen belül, hogy - a megye térszerkezete (a térségi területfelhasználás szerkezete, a térségi infrastruktúra hálózatok, a települési hálózat rendszere) a mainál kedvezbbé váljon és ez segítse el a gazdaság fejldését, a jövedelmi viszonyok kedvez változását, - a megye táji, természeti értékei fennmaradjanak, az országos ökológiai hálózat elemei kiegészüljenek, - a települési környezet egészségesebbé és esztétikusabbá váljon. A Fejér megyei területrendezési terv sajátos (konkrét) célja, hogy a megye térszerkezete úgy módosuljon, hogy az - segítse el, hogy Fejér megye Fels-Pannónia kapuja legyen, azaz ersítse meg a megye közép-dunántúli ipari, innovációs vonzáskörzetben elért pozícióit, tegye hatékonyabbá Fejér megye közvetít szerepét a dunántúli megyék között, - javítsa a megyei területi gazdaság mködési feltételeit, - fejlessze a megye humán erforrásait, - segítse el a déli térségek felzárkózását, - segítse el a megye táji, természeti gazdagságának, sokszínségének fennmaradását, anélkül, hogy a fejlettség területi különbségeit konzerválná, - támogassa a megye természeti, ökológiai értékeinek megrzését, a természeti erforrások tartós fenntartását, a megye országos ökológiai hálózatban betöltött jelents szerepének megersítését, - ösztönözze a települési környezet színvonalának javítását, a sajátos települési építészeti hagyományok megtartását, az épített környezet színvonalának emelését, - segítse el a települések közötti szoros és feladatorientált együttmködést, - segítse el a vidék életkörülményeinek javítását, a vidék népességmegtartó erejének növelését, - támogassa a vidék gazdasági teljesítképességének fokozását. A TERÜLETRENDEZÉS ELVEI A területrendezés alapvet és konkrét céljainak megvalósítása során az alábbi irányelveket kell érvényesíteni: 1. a fenntartható fejldés elvét, mely a fejldés szükségességét és a természeti erforrások megrzését egyenrangúan hangsúlyozza. Ennek érdekében - a megye északi és középs térségeinek ers ipari és innovációs fejlesztési potenciálját egyensúlyba kell hozni a megye természeti, ökológiai értékeket hordozó területeinek LT CONSORG KFT. 8

9 megrzésével. Törekedni kell arra, hogy a gazdaság területi növekedése intenzív területhasználat mellett valósuljon meg. Fékezni kell a beépített területek túlzott bvülését. A fejlesztési területeket a fejlett infrastruktúra vonalak mentén kell kijelölni. Törekedni kell arra, hogy a települési területek egymás irányában növekedjenek; - szorgalmazni kell, hogy a települési együttmködésekben az ésszer települési szerepkör megosztás érvényesüljön; - a területek turisztikai igénybevételét összhangba kell hozni a területek ökológiai terhelhetségével. Törekedni kell arra, hogy a turisztikai igénybevétel területileg minél kiegyenlítettebb legyen. (Velencei-tó - Vértes kiemelt üdülkörzet, Sárvíz térsége, Dunamente); - a természeti értékeket hordozó (védett) területeket turisztikai fejlesztések legfontosabb erforrásának* kell tekinteni. Meg kell találni e területek használatának azt a differenciáltan szabályozott módját, mely mellett mindkét követelmény érvényesíthet; - törekedni kell arra, hogy a térségi infrastruktúra hálózatok bvítésével túlzott módon ne váljanak mozaikossá, töredezetté a mezgazdasági hasznosítású, ill. a természetközeli területek. Ez ugyanis nagymértékben gátolná a területek ésszer felhasználását, ill. az élvilág mozgását, azaz az ökológiai rendszer mködését; - törekedni kell arra, hogy az urbanizációs célokra felhasznált területek intenzíven hasznosítottak legyenek és ezzel mainál nagyobb összefügg, nem vagy csak extenzív módon igénybevett területek maradjanak fenn. Ezt az elvet különösen az agglomerációs, ill. agglomerálandó térségekben célszer érvényesíteni. 2. az arányosság elvét, mely az egyoldalú beavatkozás veszélyét elkerülve a komplex és területileg kiegyensúlyozott fejlesztési-rendezési beavatkozások szükségességét hangsúlyozza. Az elv érvényesítése érdekében - olyan rendezési beavatkozást kell végrehajtani, mely a megye összes térségi funkciójának arányos fejldését eredményezi, azaz a térség gazdasági, ellátási környezeti viszonyainak együttes javítását szolgálja; - olyan beavatkozást kell el irányozni, mely a kistérségek közötti különbségeket nem növeli, hanem enyhíti. Ezért külön gondot kell fordítani a megyén belüli elmaradott, periferikus területek fejldésének elsegítésére; de ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a nagy fejldési potenciállal rendelkez területek erforrásainak fokozása jótékonyan visszahathat az elmaradott térségek felzárkóztatására is. 3. a területi kötdés elvét, mely a régióhoz, megyéhez, településhez tartozás fontosságát hangsúlyozza. A területhez való kötdés fontos mozgósító er, mely a régiók, települések egyéni és sajátos arculatát képes megrizni és a fejlesztéshez szükséges lendületet megadni. Ennek fontos elemei - a környezeti örökség és a helyi kultúra ápolása, élvé tétele, megkülönböztet jegyeinek megtartása, felelevenítése. Ezt a célt szolgálta a tervezés vizsgálati szakaszában felmért települési környezeti színvonal és helyi kulturális, építészeit értékek tudatosítása. Fontos, hogy a térségi szabályozás eszközeivel hatni lehessen a hely szellemét hordozó hagyományok legalább jelzésszer fennmaradására; - a térséget érint fejlesztési, rendezési döntések elkészítésében az aktív települési részvétel biztosítása. Ezt a célt szolgálta a területrendezési terv programjának kistérségenkénti elzetes egyeztetése, és ezt fogják szolgálni a javaslattev fázis után lebonyolítandó munkaértekezletek is. 4. a térségi együttmködés elvét, mely a területi elszigeteltség helyett az ésszer kompromisszumon alapuló területi munkamegosztás szükségességét hangsúlyozza. A régiók elz elvek szerinti céljaikat csak a bels és küls egymásrautaltság felismerésével és ennek nyomán kialakított feladat-megosztással képesek eredményesen megvalósítani. (Térségi LT CONSORG KFT. 9

10 együttmködés nélkül sem a fenntartható fejldés, sem az arányosság elve nem érvényesíthet.) Ennek érdekében - a területrendezési beavatkozások során a régió szemlélet térségi szabályozást kell el térbe helyezni, azaz a szabályozásban a megye, a kistérségek (települések) közös érdekeit kell kifejezésre juttatni. A területrendezési terv készítése alkalmat ad arra, hogy a közös területrendezési érdekek felszínre kerüljenek, ill. az ellentétek megállapodáson nyugvó kompromisszummal feloldódjanak, - a településhálózatot úgy kell fejleszteni, hogy a településfunkciók ésszer, együttmködésen alapuló, egymást kiegészít rendszere alakuljon ki. A TERÜLETRENDEZÉS PRIORITÁSAI A Fejér megyei területfejlesztési koncepció a fejlesztés prioritásait kijelölte, e prioritásokkal összefüggésben határozhatók meg a térség kiemelt rendezési feladatai, a rendezés prioritásai. 1. Rendezési prioritás: a területi gazdaság mködési feltételeinek javítását segít térségi rendezés: - a térségi területfelhasználás olyan módosítása, mely lehetvé teszi a jó mezgazdasági potenciállal rendelkez, de kevésbé innovatív térségekben a helyi gazdaság több lábon állását segít feldolgozó és bedolgozó iparok fogadását az erre alkalmas település területek kijelölésével; - az idegenforgalom fogadó területeinek bvítése, alkalmas települési területek kijelölése; - a tájszerkezet olyan módosítása, mely segíti a helyi mezgazdasági termékek termelését, feldolgozását, a feldolgozási szintek növelését; - a táj, természet és települési értékvédelem olyan meghatározása, mely a turisztikai vonzerk fennmaradását biztosítani képes; - a környezetvédelem olyan szabályozása (helyenkénti szigorítását), mely a megye turisztikai adottságainak kiszélesítését segíti; - a térségi infrastrukturális hálózatok olyan fejlesztése, mely egyrészt az elmaradott térségek gazdasági potenciálját növelni képes, másrészt a fejlett gazdasági övezetek fejldési aktivitását továbbserkenti; - a települési hálózat rendszerének továbbfejlesztése, a gazdaság mködési feltételeinek javításában együttmköd települések települési szerepköreinek körvonalazása. 2. Rendezési prioritás: a humán erforrások fejlesztését segít térségi rendezés: - a települési hálózat rendszerének továbbfejlesztése, a humán erforrások jobb kihasználását, ill bvülését segít települési szerepkörök körvonalazása (pl. oktatási, továbbképzési központi, szociális, intézményi, kutatási-technológiai transzfer innovációs szerepkörök kijelölésével); - a térségi közlekedési hálózatok fejlesztése, a megyén belüli megközelítési viszonyok javítása. 3. Rendezés prioritása: a vidékfejlesztés, a déli térségek felzárkóztatását segít térségi rendezés: - a térségi közlekedési hálózat fejlesztése különösen a déli kistérségekben; - a bels (településeket összeköt) beköt úthálózat hiányzó elemeinek kiegészítése; - a falumegújításokat ösztönz irányelvek megfogalmazása a településrendezés felé; LT CONSORG KFT. 10

11 - a településhálózati rendszer kiegészítése, a városhiányos térségekben új szervez központok megjelölése, fejlesztésre alkalmas települési területek kijelölése; - a térségi közmhálózatok települési együttmködésen alapuló fejlesztése különösen a periférikus területeken; - a mezgazdasági térségek termelési potenciál szerinti besorolása, annak érdekében, hogy a jó termhelyi adottságokkal rendelkez szántóterületek megrizhetk, a kevésbé jó termhelyi adottságokkal rendelkezk helyenkénti használat változása elirányozható legyen. 4. Rendezési prioritás a megye és a nagyváros aktív szerepét és regionális együttmködését segít térségi rendezés: - a térségi közlekedési kapcsolat megyehatárokat átlép bvítése; a megyei tudat ersítését segít megyei, kistérségi, települési arculat meghatározására irányelvek megfogalmazása a településrendezési tervek felé. * Kiegészítési javaslat: egyik legfontosabb erforrásának (A kulturális örökség is annak tekintend, pl. Székesfehérvár, Tác Gorsium) * Minsítés a turisztikai koncepció szempontjából: A területrendezési terv turisztikai szempontból is helytálló, példamutató célokat és irányelveket tartalmaz. A terv konkrét céljaihoz a turizmus fejlesztése minden területen pozitív módon járulhat hozzá, amit a koncepció céljainak megfogalmazásánál hangsúlyoznunk kell. A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 35/1999 (IV.27.) sz. határozatával elfogadott dokumentum) A Közép-dunántúli Regionális Tanács 1999 májusában fogadta el a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Rt. megbízásából az MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet vezetésével készült dokumentumot. A koncepció készítésében közremködött a T&T Consulting Kft, az INVORG Rt, a Balatoni Regionális Fejlesztési Rt és a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. A koncepció célja a régió fejldését befolyásoló tényezk komplex értékelése, a térség hosszú távú fejlesztési irányainak a meghatározása, az azt megjelenít programok tartalmi elemeinek LT CONSORG KFT. 11

12 kijelölése, és a mindezek megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer felvázolása. A koncepció felépítése ezt a célt követi: elzmények és feltételek a régió adottságainak értékelése a koncepció a koncepció érvényesítése, eszköz és intézményrendszer A koncepció idtartama 5-7 esztend, a rövidebb távú (3-5 év és 1-2 év) beavatkozások lehetséges hatásainak a számbavételével. Ez az idtáv megegyezik az EU között hatályos indikatív programjának idtávjával. A koncepció megvalósulását évente szükséges áttekinteni, négyévente megújítani. Részletes SWOT analízis készült a Humánerforrások (demográfia, oktatás, munkaügy, egészségügy), a Gazdaság (agrárgazdaság, ipar, idegenforgalom), és a Környezet és infrastruktúra területére, melyek alapján a koncepció a régió küldetését abban határozta meg, hogy váljék az innováció régiójává. Innovációnak a következket tekintik a készítk: a gazdaságépítést; a társadalomfejlesztést: a régió népességének kedvezbb életkörülményeket és megélhetési viszonyokat biztosítani, a humán erforrások bvül hasznosítását ösztönözni; a bels kohézió ersítését: a településhálózat egyes elemeinek szerves intra- és interregionális kapcsolatait, a regionális különbségek csökkentését, a fejldési és felzárkózási esélyek biztosítását; a fenntartható környezeti fejlesztést: a térség környezeti adottságainak megóvását, keletkezett károk felszámolását és a fejlesztésekben az ökológiai-orientált gondolkodás megteremtését; a regionalizáció terjesztését: a régióvá válás eszköz és intézményrendszerének megteremtését, annak egyre szélesebb körben történ érvényesítését. A koncepció megfogalmazza az intézményrendszer kialakításához szükséges lépéseket. Ezek között vannak kormányzattól függ feltételek, mint a területfejlesztéshez kapcsolódó intézményekkel való kapcsolat megteremtése. A bels feltételekhez tartozik a regionális tanács megersítése, munkaszervezetének felépítése, a regionális fejlesztési ügynökség kapcsolatrendszere és finanszírozása. Az eszközrendszer a lehetséges pénzügyi forrásokkal foglalkozik, azok becsült nagyságát is megadja. A monitoring rendszer szervezetét a térségmenedzsment részeként célszer mködtetni. A monitoringnak szervesen kell kapcsolódnia a területfejlesztés intézményrendszeréhez, és ki kell szolgálnia a befektetket, a koncepció felülvizsgálatát és a tudományos kutatás igényeit is. A koncepció mellékleteként kerültek bemutatásra a három megye területfejlesztési koncepcióinak célkitzései és programjai. A régió koncepciójában, a programjavaslatok megalkotásakor lettek beépítve a megyei koncepciók javaslatai, hasonlóan az OTK-hoz és az ágazati programokhoz. A koncepcióhoz érkezett 458 észrevételt a függelék sorolja fel. Az észrevételek mellett közlik, hogy megváltoztatták-e hatására a koncepciót vagy sem, ha nem, akkor miért nem. LT CONSORG KFT. 12

13 A koncepció megfogalmazza a régió f célját (váljék az innováció régiójává), de ez a cél nem marad meg szlogen szinten, mert a prioritások, programok és alprogramok tartalmat adnak neki. A prioritások is meghatározásra kerülnek, igaz, csak kiemelten kezelt és normál programokra, de ennél részletesebb felosztás a koncepció szintjén még nem indokolt. A régió területfejlesztési intézményrendszerének alapjai kialakultak. Létrejöttek, illetve a Területfejlesztési és rendezési törvény módosítása nyomán újra alakultak a régiót alkotó megyék területfejlesztési tanácsai, illetve a KDRegionális TanácsRFT is. A megyei tanácsok munkáját saját munkaszervezeteik, a regionális tanácsét pedig az márciusában alapított KDRegionális Fejlesztési ÜgynökségRFÜ segíti. * Következtetés: A Fejér Megyei Turisztikai Koncepció kidolgozás során a regionális koncepciót alapelveit és f céljait figyelembe vesszük. A munkához a Közép-dunántúli Régió Területfejlesztési Programja részletesebb és kidolgozottabb irányvonalat nyújt. A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (egyeztetési változat) (MTA RKK NYUTI, GYR, április) (A turisztikai koncepció kidolgozása során leginkább figyelembe veend részletek) Általános ismertetés és kapcsolódások A regionális területfejlesztési program együttesen tartalmazza a régió stratégiai és operatív programját. A 2000-tl 2006-ig terjed idszakra határozza meg a régió területfejlesztési céljait és a célok megvalósítását szolgáló programokat. Erre az idszakra ez a régió fejldésének finanszírozási dokumentuma. A program célja, hogy a területfejlesztés-tervezés eszközével hozzájáruljon a régió helyzetének, életminségének javításához, az innováció régiója jövkép eléréséhez; a hazai és a nemzetközi területfejlesztési támogatások maximális igénybevételére alapozva. A régiónak meg kell teremtenie bels kohézióját, bvítenie szükséges a határokon átnyúló kapcsolatait, csökkentenie a társadalmi-gazdasági életben kimutatható különbségeket a környezet érdekeinek egyenrangú figyelembevétele mellett. Jövkép : LT CONSORG KFT. 13

14 A Közép-dunántúli régió jövbeli küldetése, hogy az innováció régiójává válva, mintegy magtérségként meghatározó szerepet töltsön be a hazai modernizációban. A programdokumentum feladata a régió elemzése, illetve annak stratégiai, politikai keretei alapján a programban felállított legfontosabb célkitzések bemutatása és az ezen célkitzések eléréséhez szükséges megfelel prioritások és intézkedések kijelölése, valamint a program megvalósítását biztosító eszköz- és intézményrendszer meghatározása. Konkrét feladatok A Közép-Dunántúli Régió Területfejlesztési Programja a regionális turisztikai koncepció és fejlesztési program kidolgozása eltt készült. A turizmust illet távlati célokat és feladatokat illeten ezért a Fejér megyei turisztikai koncepcióban lehetségesnek tnik szakmailag indokolt módosításokat javasolni, különösen, ha azok a regionális turisztikai koncepcióval összhangban vannak. Emellett a megyei turisztikai koncepció kidolgozása során fontos a regionális és a megyei szint eltérése miatti különbségekre külön figyelmet kell fordítani! A következ összeállításban a Közép-Dunántúli Régió Területfejlesztési Programjának turizmust érint fontosabb részeit foglaltuk össze, megjelölve a megyei turisztikai koncepció kidolgozásánál figyelembe veend szempontokat vagy az esetleges módosítási javaslatokat. Ha az egyes pontoknál nem szerepel megjegyzés, akkor azok tartalmát a megyei turisztikai koncepció módosítás nélkül figyelembe veszi. Területfejlesztési Koncepció A régió jövképe és a területfejlesztés stratégiai céljai A stratégiai politikai keretek és a régió helyzete, adottságai közül a régió lehetséges jövképét az alábbi, dönten a földrajzi elhelyezkedésbl és a viszonylag kedvez humánerforrás lehetségeibl táplálkozó tényezk befolyásolják: az új európai fejldési zónák metszésterületén, a kapcsolatokat biztosító közlekedési és kommunikációs folyosók csomópontjában való elhelyezkedés; kedvez turisztikai adottságok megléte a régióban, különös tekintettel a Balatonra és a Velencei-tóra. A stratégia alapelvei A stratégiai célok elérését megalapozó programkészítés során összhangban az Európai Unió regionális politikájának legfontosabb alapelveivel a következ alapelveket tartják a tervezk különösen fontosnak. Fenntartható fejldés a területfejlesztési programban csak hosszútávon fenntartható (társadalmi, gazdasági, környezeti, kulturális szempontból kiegyensúlyozott fejldést megvalósító); Esélyegyenlség a megvalósítandó program kedvezményezettje a társadalom bármely csoportja lehet, célja biztosítani, hogy a nembl, fajból, vagy bármely hátrányos helyzetbl következen ne legyenek akadályai a személyes és társadalmi fejldésnek A Turisztikai Koncepció illeszkedése A koncepció kiemelt feladata, hogy a Velencei-tó turizmusának fejlesztésére e regionális célhoz méltó javaslatot dolgozzon ki. A koncepció elssorban a turizmus fenntartható fejldését, illetve az ahhoz szükséges feltételrendszer megteremtését szolgálja. A többi alapelv inkább a programkészítés szakaszában kerül majd eltérbe, természetesen ahol lehet, azokat a hosszú távú fejlesztési célok kidolgozása során is figyelembe kell venni. LT CONSORG KFT. 14

15 Partnerség a program a régió közintézményi, gazdasági-üzleti és civil szférájának összefogásával, szoros együttmködésével, a felismert és elismert egymásra utaltság szem eltt tartásával kerül megvalósításra; Addicionalitás a programmal a régió hosszú távú célja elssorban olyan programok megvalósításának támogatása, melyekben a kedvezményezettek saját forrásaikhoz addicionálisan az akció megvalósításának felgyorsításához, a jobb minség eléréséhez kapják a támogatást. Stratégiai célok Az innováció, a megújulás átfogó kiterjesztése és ez úton az élet minségének a folyamatos javítása Versenyképes szociális és gazdasági struktúrák létrehozása, amelyek elsegítik a magasabb szint integrációt a nemzetközi munkamegosztásba Integrált, regionálisan kiegyensúlyozott szociális és gazdasági struktúrák létrehozása, az élet minségében felismerhet különbségek feloldása a szolidaritás jegyében A régió értékeinek fenntartható kiaknázása a regionális identitás ersítésére A régió elkészítése az eljövend EU tagságra valamennyi érintett területen és a felzárkózás A megyei turizmus fejlesztésének is e stratégiai célokat kell szolgálnia. Kiemelend a turizmus szerepe a gazdasági szerkezet modernizálásában (a harmadik szektor súlyának növelése) és a régió értékeinek fenntartható kiaknázásában: a természeti és kulturális értékek hasznosítással egybekötött megrzésére a turizmus nyújt egyedülálló lehetséget. Stratégiai programok (prioritások) 1. A gazdasági környezet innováció-orientált fejlesztése 2. Humánerforrás-fejlesztés 3. A minségi élet feltételeinek megteremtése 4. A helyi intézményrendszer felkészítése az Európai Unós csatlakozásra Ezek a régió egészét átfogó olyan célok, amelyek nemcsak a Területfejlesztési Program, hanem a régióban minden regionális és helyi szerepl által megvalósítandó fejlesztési tevékenység számára hosszú távon irányt mutatnak. Ez érvényes a turisztikai koncepció kidolgozására is. Operatív programok (intézkedések), amelyek a turizmusra (is) irányulnak (1.3. Környezetorientált vidékfejlesztés) 1.4. A régió adottságaira épül turizmus élénkítése (3.1. Az információs és kommunikációs kultúra fejlesztése) 3.2. A közlekedési hálózat fejlesztése (3.3. Kapcsolatteremtés a szomszédos térségekkel) (3.4. A régióépítés) 3.5. Fenntartható fejldés biztosítása (4.1. Speciális felkészítési programok) (Intézkedések fejezetbl kiemelve) 3. intézkedés 3. alprogram: Vidéki turizmus fejlesztése ökoturizmus a védett területek helyes piacosítása turizmus marketing stratégia a régió egész területére horizontális együttmködés a kistérségek A munka következ szakaszában, a programkészítés során kell majd figyelembe venni! Megjegyzés: a piacosítás itt nem helytálló kifejezés. LT CONSORG KFT. 15

16 között - információs pontok kialakítása falusi szállásférhely kapacitás növelése a vidéki kulturális örökség védelme és helyes piacosítása a turizmus területén Megjegyzés: a szálláshelyek fejlesztése nem önálló cél. Komplex turisztikai termékeket kell kifejleszteni A régió adottságaira épül turizmus élénkítése Módosítási javaslat: a szakmai kifejezések pontosítása, ill. aktualizálás. (Pl. Projekt kiválasztási kritériumok c. pontban a minségi turizmus elavult kategória. Helyette: exkluzív / egyedi vagy sajátos vonzerkön alapuló fenntartható turizmus. Lehetséges menedzsment szervezet c. pont kiegészítend: RMI vagy Projekt Iroda, szakmai szervezetek.) REGIONÁLIS TURISZTIKAI KONCEPCIÓ ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAM A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI IDEGENFORGALMI RÉGIÓ SZÁMÁRA KPMG Consulting, október Jövkép: a közép-dunántúli idegenforgalmi régió a jövben egy aktív és szabadids turizmusra épül, exkluzív és üzleti szegmenseket is kiszolgáló régió kíván lenni. A jövkép alapján a Stratégiai Fejlesztési Terv olyan szolgáltatás és létesítményfejlesztéseket programoz, melyek: Kihasználják a régió nemzetközileg jó térszerkezeti pozícióját (mega-program), Minségileg új arculatot adnak a már mköd és hasznosítható fókuszterületeknek (arculatmeghatározó programok), valamint A régió specifikusan értékes terméktípusait teszik nemzetközileg versenyképessé (értéknövel programok). Az aktív és szabads turizmusfejlesztéseket fként azon helyszínekre kell koncentrálni, amelyek a jelenlegi vagy leend kínálataik révén, az aktív, szabadids, üzleti és exkluzív szegmenseket célozzák meg: Aktív: a sport és hobbi, kerékpáros, lovas, golf, stb. turizmus helyszínek, Szabadids: családok és fiatalok üdülési létesítményei, falusi helyszínek, Üzleti és exkluzív: városi ingatlanok és kastélyok, egyéb exkluzív helyszínek. A következ területek kapnak kiemelt prioritásokat: Velencei tó, Tata Tatai-tó, Székesfehérvár Mór, Veszprém Zirc és a Magas-Bakony. LT CONSORG KFT. 16

17 Kiemelések: 1. A közép-dunántúli idegenforgalmi régió elhelyezkedését tekintve igen kedvez földrajzi adottságokkal rendelkezik, ugyanis három f vonzáskör, Budapest, a Balaton valamint Bécs (- Pozsony) közötti háromszögben található. E hármas tengely határozza meg a jelenleg tranzitjelleg régiót. A közép-dunántúli régió fenntartható idegenforgalmának fejldése érdekében olyan turisztikai termékek létrehozása szükséges, amely az átutazó turistákat megállítja. 2 Minségi turizmus 3. A közép-dunántúli idegenforgalmi régió karaktere A 4/2000. GM. Rendelet alapján létrehozott közép-dunántúli idegenforgalmi régió földrajzi elhelyezkedésébl adódóan tranzit turizmussal rendelkez régió. Turisztikai termékek tekintetében portfoliós jellegével sokszín területként értelmezhet. Jelenleg ismert a Magyarország kicsiben megállapítás, vagy a történelmi hagyományokra épít királyi régió meghatározás. Stratégiai programok A Mega-program Jövkép Fejlesztési program Részprogramok Cél: desztinációképzés, új turisztikai célterület kialakítása Aktív, A1. Meghatározó Szabadids, idegenforgalmi úti Exkluzív cél létrehozása Arculat-meghatározó programok Idegenforgalmi tematikus park létrehozása P 1 Részprogram jele A régió turisztikai jövképe által megjelen arculati újrapozícionálást az alábbi négy helyszínspecifikus program határozza meg: Jövkép Fejlesztési program Részprogramok Cél: attraktív kínálat egy aktív, szabadids, exkluzív régió számára Aktív, Szabadids, Exkluzív Aktív, Szabadids, Exkluzív Üzleti, Kulturális B 1. Minségi termékfejlesztés a Velencei tónál B 2. Turizmus újra pozicionálása Tata térségében B 3. Székesfehérvár üzleti turizmus fejlesztése Kiemelt sport-, hobbi-kínálati fejlesztés Eseményhelyszínek fejlesztése Családi és ifjúsági létesítményfejlesztés Turisztikai infrastruktúra fejlesztése Környezeti színvonalprogram Exkluzív létesítményfejlesztés Tó és környezete rehabilitációja Fürdkínálati fejlesztés Történelmi épületek turizmus hasznosítása Egyedi program- esemény-kínálat fejlesztés Zöldturizmus fejlesztési program Egyedi program- esemény-kínálat fejlesztés Üzleti turizmus program Részprogram jele P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 LT CONSORG KFT. 17

18 Jövkép Aktív Fejlesztési program B 4. Specifikus kínálatfejlesztés Magas-Bakony Veszprém térsége Részprogramok Veszprém kínálatfejlesztési programja Falusi kézmves program Zöldturizmus komplex fejlesztése Részprogram jele P 15 P 16 P 17 Értéknövel programok Ezen programok a régió meglév turisztikai termékeinek, illetve kihasználható potenciáljainak termék-specifikus fejlesztési programjait jelölik. Jövkép Fejlesztési program Részprogramok Cél: Jövképhez illeszked termékek fejlesztése Szabadids C 1. Meglév fürdk újra pozicionálása Termálfürd Termálvízkincs távlati hasznosítása fejlesztési program Exkluzív, Aktív C 2. Kastélyok és várak turisztikai fejlesztése Pápai rendezvényközpont és alkotómhely Sümeg történelmi épületei turizmus hasznosítása Castle Belt kastélyút program Részprogram jele P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 Aktív C 3. Bécs-Balaton kerékpárút program Aktív C 4. Lovas turizmus termékinnováció Hegyi kerékpárút program Kastély kerékpárút projekt Lovas turizmus programok Speciális kínálatfejlesztés P 23 P 24 P 25 P 26 Szabadids C 5. Borút program Szabadids C 6. Falusi egyedi termékcsoport program Exkluzív, C 7. Aktív Réspiaci szolg-ok innovációja Borutak kialakítása P 27 Falusi turizmus fejlesztése P 28 Egyedi termékfejlesztések P 29 Támogató programok A bemutatott stratégiai programok nem lehetnek eredményesek és hatékonyak, ha azokat támogató programok nem szolgálják. Ennek ismeretében kerültek kidolgozásra a turizmus marketing-szemlélet fejlesztését és turisztikai intézményrendszerét; a speciális figyelmet érdeml szegmenseket; valamint a turisztikai fejlesztéseket és beruházásokat támogató programok. Jövkép Fejlesztési program Részprogramok Részprogram jele Cél: a turizmus fenntartható fejldésének tervezése, szervezése, irányítása, egyes szegmensek kiszolgálása Támoga tó D 1. Intézményfejlesztés, felkészítés Turizmusfejlesztési programiroda Szemléletformálás, felkészít programok P 30 P 31 LT CONSORG KFT. 18

19 D 2. Marketing D 3. Inf.rendszer fejlesztése D 4. Ifjúsági program D 5. Szenior program D 6. Befektetés ösztönzés Kiadvány-, PR-, promóciós programok Termékminsítési program P 32 P 33 Regionális információs rendszerek P 34 Szegmens-specifikus támogató program P 35 Szegmens-specifikus támogató program P 36 Komplex projekttervezés és promóció P 37 Minsítés és javaslatok Fejér megye turisztikai koncepciója kidolgozásához: A koncepcionális elemek hangzatosak, de olykor nem elég szakszerek (pl. olyan turisztikai termékek létrehozása szükséges, amely az átutazó turistákat megállítja, minségi turizmus, portfoliós jellegével sokszín terület stb.). A tematikus park mint mega program kiemelése (hely és téma megjelölése nélkül) indokolatlan és megfoghatatlan. A f gondunk ma: a meglév értékek kihasználása, nem pedig mesterséges és költséges, általában a térségtl idegen új (bár divatos) létesítmények megteremtése. Emellett a tematikus park hagyományosan csak a kiránduló forgalom fejlesztésére alkalmas, a megyének pedig a tartózkodó turizmus megkötésére lenne szüksége. A részprogramok között több jó és indokolt téma szerepel. Ezeket a megyei program készítése során, a tervezés következ szakaszában indokolt figyelembe venni. LT CONSORG KFT. 19

20 FEJÉR MEGYEI KISTÉRSÉGEK ÖSSZEHANGOLT STRATÉGIAI PROGRAMJA RVA, 2001 IDEGENFORGALOM, TURIZMUS Kistérségenkénti áttekintés Bicskei kistérség A kistérség a Vértes és a Velencei-hegyvidék valamint a Dunazug-hegyvidék találkozásánál található, kiemelked természeti értékekkel rendelkezik, amelyek nagyobb részét felöleli a Vértes Tájvédelmi Körzet. A tájvédelmi terület mellett több további országos és helyi védettség természeti érték is található a térségben, melyek közül kiemelend az etyeki történelmi borvidék, a Császár-patak, a Váli-víz és a László-patak mentén húzódó ökológiai folyosók. A kistérség déli irányban csatlakozik a velencei-tavi üdülkörzethez, annak környezetvédelmi és idegenforgalmi szempontokból mintegy pufferterületét is képezi. A természeti értékek mellett jelents számú építészeti emlékkel is rendelkezik a terület. A kastélyok, templomok, kúriák, egyedi faluképek (Vérteskozma) rehabilitációja részben megtörtént, részben folyamatban van, ami lehetvé teszi késbbi turisztikai célú hasznosításukat. A kistérségre jelenleg elsdlegesen a mezgazdasági tevékenység a jellemz, az idegenforgalom nem számottev. Ennek egyik oka, hogy a fogadási feltételek nem épültek ki, a térség nem rendelkezik e téren hagyományokkal. A szállásférhely kínálat mind kapacitásban mind pedig minségben fejlesztésre szorul, a turisztikai infrastruktúra hiányos, a lakosság nem rendelkezik turisztikai ismeretekkel. Nincs a turizmus területén hatékony koordináció, marketingtevékenység. A kistérség adottságainál fogva alkalmas lenne a természetközeli, a falusi-, (pl. Csákvár, Gánt, Tabajd, Szár, Vál stb.) a kerékpáros-, a vadászturizmus (Csákvár, Gánt stb.), a természetjárás fejlesztésére. A déli területeken, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a velencei-tavi üdülkörzethez, a szorosabb együttmködés további lehetségeket rejt magában. Az itt fekv települések a Vértes-hegység és a Velencei-tó közötti idegenforgalmi közvetít szerepbl profitálhatnak. A csákvári reptér bár használata természetvédelmi okok miatt ersen korlátozott ugyancsak potenciális lehetség a hobbi turizmus, rendezvények fejlesztésére. Kedvez idegenforgalmi szempontból, hogy több település ers nemzetiségi hagyományokkal és kapcsolatokkal rendelkezik. Egyes településeken az idegenforgalom már jelents tényez (Csákvár, Alcsútdoboz), azonban a települések többségében a turizmus lehetségei kihasználatlanok. LT CONSORG KFT. 20

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2 Fejér megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Ft/m2 vagy a forgalmi érték %-a Ft/fő %-a Ft/m2 %-a 1 Aba 100 1,8 % 4000 2 Adony 300 Ft/m2 4000 1,5 % 500 és 5000 3 Alap 1,5

Részletesebben

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2 Fejér megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó vagy a forgalmi érték %-a Ft/fő %-a %-a 1 Aba 100 1,8 % 1000 4000 2 Adony 300 4000 1,5 % 500 és 5000 3 Alap 1,5 % 4 Alcsutdoboz

Részletesebben

Egészséges települések

Egészséges települések Egészséges települések Jegyzői értekezlet, Székesfehérvár, 2013.11.13. Dr. Pásztor László Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Egészségfejlesztési osztály E-mail: fejer.egeszsegfejlesztes@kdr.antsz.hu

Részletesebben

2016. december hónapra tervezett sebességmérések

2016. december hónapra tervezett sebességmérések december 1. csütörtök december 2. péntek 2016. december hónapra tervezett sebességmérések 13.00-15.00 M6 autópálya Százhalombatta és Dunaújváros között 15.00-17.00 M6 autópálya Iváncsa és Százhalombatta

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY Ügyszám: 07000/198-65/2016. ált. FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY Jóváhagyom: Vörös Ferenc r. ezredes sk. rendőrségi főtanácsos rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes

Részletesebben

Bicske Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske, Szent István út 42. Bodmér Faluháza 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58.

Bicske Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske, Szent István út 42. Bodmér Faluháza 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. Bicskei Járás Sportcsarnok 8087 Alcsútdoboz, József A. út 5 Alcsútdoboz Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 8087 Alcsútdoboz, Szabadság u. 105. Bicske Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY szeptember hónapra tervezett sebességmérések

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY szeptember hónapra tervezett sebességmérések Nap szeptember 1. kedd szeptember 2. szerda FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Mérés tervezett ideje

Részletesebben

Érvényes: április 4-től AUTÓBUSZJÁRATOK ÉRKEZNEK. P21.29 Aba, Rákóczi u., 5.08 M 5.12, 5.14, 5.14 P 5.17 N 5.26, 5.46, 18.17

Érvényes: április 4-től AUTÓBUSZJÁRATOK ÉRKEZNEK. P21.29 Aba, Rákóczi u., 5.08 M 5.12, 5.14, 5.14 P 5.17 N 5.26, 5.46, 18.17 Aba, Hősök tere M 5.12, 5.14 P 5.17, 6.14, 7.17 Y 7.17 H 8.17 9.17 11.12, 13.07 e13.17 * 14.07 M14.17 515.17, 16.17 517.17, 18.17 519.17, 21.17 621.20 Aba, Rákóczi u., 5.08 M 5.12, 5.14, 5.14 P 5.17 N

Részletesebben

Fejér Megy Közgyűlése. 17/1996. (XI.21) K.r.sz. rendelete. A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Fejér Megy Közgyűlése. 17/1996. (XI.21) K.r.sz. rendelete. A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Fejér Megy Közgyűlése 17/1996. (XI.21) K.r.sz. rendelete A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 27/2003.(XI.27.).K.r.sz. rendelettel)

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY augusztus hónapra tervezett sebességmérések

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY augusztus hónapra tervezett sebességmérések Ügyszám: 07000/176-46/2015. ált. FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY Nap augusztus 1. szombat augusztus 2. vasárnap 2015. augusztus hónapra tervezett sebességmérések

Részletesebben

Fejér megye adattára

Fejér megye adattára Fejér megye adattára EU csatl. Székesfehérvár 1, 2 Warvasovszky Tihamér 8000 Városház tér 1. 83 505 104 059 45 391 39 352 6 039 38 114 1. vk. és Szfvár 83 505 104 059 45 391 39 352 6 039 38 114 Csősz 2

Részletesebben

AZ ISKOLÁK HELYREÁLLÍTÁSA

AZ ISKOLÁK HELYREÁLLÍTÁSA 5. AZ ISKOLÁK HELYREÁLLÍTÁSA A tanítás megkezdésével egy idõben megindult az iskolák helyreállítása is. Kitartó, szívós munka kezdõdött meg és hosszú évekig tartott, míg a háború áldozatául esett iskolák

Részletesebben

Érvényes: 2015. december 13-tól AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK, 14.15 H14.30 513.30, 14.35 16.05 517.05 H18.31

Érvényes: 2015. december 13-tól AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK, 14.15 H14.30 513.30, 14.35 16.05 517.05 H18.31 02 Aba, Hősök tere, 5.15, 6.15, 6.55 7.30 9.30 11.20 H12.30 513.30, 14.15 H14.30, 15.10 515.30, 16.30 517.30, 18.35 P19.30 f19.30 f20.30 6 ( 09 Agárd, gyógyfürdő, 15.00 08 Agárd, gyógyfürdő, 10.30 07 Agárd,

Részletesebben

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK Aba, Hősök tere 2 M 5:15 M 6:15 M 6:55 7:30 9:30 11:20 X 12:30 13:30 M 14:15 X 14:30 M 15:10 15:30 M 16:30 17:30 M 18:35 + 19:30 X 20:30 Agárd, gyógyfürdő 7 M 6:55 M 7:15 M 13:10 8 M 10:30 Agárd, gyógyfürdő

Részletesebben

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Mérés tervezett helye

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Mérés tervezett helye 1 / 8 2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések szeptember 2. hétfő szeptember 3. kedd 10.00-12.00 M6 bal 74+750 km mozgó 15.00-17.00 M8 bal 75+600 km szerviz út 14.00-18.00 6228-as jelű út Daruszentmiklós,

Részletesebben

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE TARTALOM Ábrajegyzék... 11 Táblázatok jegyzéke... 15 Bevezetés... 21 I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE 1. A régió általános bemutatása... 31 1.1. A soknemzetiség régió... 33 1.2. A gazdaság

Részletesebben

Fejér

Fejér Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Kontakt személy Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje

Részletesebben

2013. augusztus hónapra tervezett sebességmérések

2013. augusztus hónapra tervezett sebességmérések 2013. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Nap augusztus 2. péntek augusztus 3. szombat 10.00-12.00 M6 bal 74+750 km mozgó 15.00-17.00 M8 bal 75+600 km szerviz út 09.00-11.00 Szfvár, Kadocsa út

Részletesebben

Fejér Megyei Gyermekjóléti Szolgálatok 2013. februári állapot szerint

Fejér Megyei Gyermekjóléti Szolgálatok 2013. februári állapot szerint Fejér Megyei ok 2013. februári állapot szerint Ellátási terület (települések felsorolása) Szolgáltató (intézmény) neve, székhelye Fenntartó neve, székhelye Családgondozó, telefon, e-mail Feladatellátás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy,

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Fejér megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Fejér megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Fejér megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó Ft/fı %-a %-a 1 ABA 1,8% 2003.01.01 100 2003.05.30 1000 és 2007.01.01 4000 2

Részletesebben

UrszAggy űlés Hivetaie. irományszám : Érkezett 2015 JúN 2 2.

UrszAggy űlés Hivetaie. irományszám : Érkezett 2015 JúN 2 2. irományszám : UrszAggy űlés Hivetaie i/lllli A A Í[ öoi nuinnmmoi-uo Glmiiuiddiiuiuinü(1 ':?ifiliinininüngdi' ~ mnü3guiuű nnnnn g. ' A A Érkezett 2015 JúN 2 2. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Kövér Lászl ó az

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR. dr. Pápai-Székely Zsolt

SZÉKESFEHÉRVÁR. dr. Pápai-Székely Zsolt FEJÉR MEGYE SZÉKESFEHÉRVÁR Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Pulmonológiai Osztály GYEMSZI Az intézmény címe (irányítószámmal): 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. A tüdõgyógyászati osztály

Részletesebben

Dunaújvárosi RK. 10.00-14.00 Dunaújváros, Papírgyári út Vasmű III. kapunál /50 km/h/

Dunaújvárosi RK. 10.00-14.00 Dunaújváros, Papírgyári út Vasmű III. kapunál /50 km/h/ A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén 2012. január hónapban tervezett sebességellenőrzések Nap: Végrehajtó szerv: Időpont: Település helye: 1. Székesfehérvári RK. 12.30-15.30 Székesfehérvár,

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése Veszprém, 2014. 11. 27-28. A turizmus, mint helyi fejlesztés eszköze szekció Vargáné

Részletesebben

É R T E S Í T É S. ALBA VOLÁN Zrt. Székesfehérvár Börgöndi u. 14.

É R T E S Í T É S. ALBA VOLÁN Zrt. Székesfehérvár Börgöndi u. 14. ALBA VOLÁN Zrt. Székesfehérvár Börgöndi u. 14. É R T E S Í T É S Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a 2011. karácsonyi és a 2012. újévi ünnepekkel összefüggésben az autóbuszjáratok közlekedési

Részletesebben

Kizárólagos üzemeltetéső vonalszakaszok 4/A. számú melléklet/2

Kizárólagos üzemeltetéső vonalszakaszok 4/A. számú melléklet/2 Alba 1163 Budapest, Népliget - Káloz, mozi Alba 1163 Budapest, Népliget - Martonvásár, posta M7-esen közlekedik Alba 1163 Szabadbattyán, kálozi útelág. - Káloz, mozi Alba 1163 Pettend, Muskátli Vend. -

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE 14. IKTATÓSZÁM: 55-3/2013. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács mőködési

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Ivóvízbázis-védelem Fejér megyében

Ivóvízbázis-védelem Fejér megyében Magyar Műszaki Értelmiség Napja A mérnökök szerepe a fenntartható fejlődés terén Ivóvízbázis-védelem Fejér megyében Tóth Sándor Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. május 11. Vízbázis-védelem

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS KNYKK-FM-09/2015-2016 Érvényes: 2016. december 11. MENETRENDI ÉRTESÍTÉS Értesítjük a T. Utazóközönséget, hogy 2016. december 11. (vasárnap) üzemkezdettől az alábbi menetrend módosítások kerülnek bevezetésre.

Részletesebben

Közös üzemeltetéső vonalak/vonalszakaszok 4/B. számú melléklet

Közös üzemeltetéső vonalak/vonalszakaszok 4/B. számú melléklet vonal száma lba 1120 Budapest, Népliget - Dunaújváros, aut.áll. Gemenc, Pannon, Volánbusz lba 1134 Dunaújváros, aut.áll. - Harkány, aut.áll. lba 1134 Dunaújváros, aut.áll. - Dunaföldvár, aut.áll. Balaton,

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat

A megyei tervezési folyamat A megyei tervezési folyamat állása, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR Területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal ÁROP Fejér megyei nyitókonferencia Székesfehérvár, 2014.

Részletesebben

EGER MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

EGER MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Megbízó: Eger MJV Önkormányzata 3300 Eger Dobó tér 2. Tervez: Rosivall Tervez Iroda Kft. 1065 Budapest Nagymez u. 37-39. EGER MJV 184/2003. (V. 29.) SZÁMÚ KÖZGYLÉSI HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv

LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése Helyi termékek, helyi szolgáltatások

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2015-HFS tervezés Legfontosabb szükségletek, lehetőségek A Velencei-tó LEADER HACS esetében a települési igények mellett a Velencei-tó, mint meghatározó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az árverések időpontjai: 2015 év 11 hó 23 nap tól 2015 év 12 hó 04 nap -ig

HIRDETMÉNY. Az árverések időpontjai: 2015 év 11 hó 23 nap tól 2015 év 12 hó 04 nap -ig Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió

Közép-Dunántúli Régió Az innováció-orientált társadalom és gazdaság értelmezése a Közép- Dunántúli Régióban 1 Kovács Tamás Programigazgató Közép-Dunántúli RFÜ Veszprém, 2006. május 31. 2 Terület Lakosság Népsűrűség Városi népesség

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

MEZŐFÖLDI KISTÉRSÉG TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAM. Tartalomjegyzék

MEZŐFÖLDI KISTÉRSÉG TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAM. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 I. HELYZETÉRTÉKELÉS... 5 1. A világturizmus alakulása, prognózisok, világtrendek... 5 2. Magyarország turizmusa... 7 3. A Közép-Dunántúli Régió turizmusa... 9 4. Fejér megye

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN

CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN Kihívások! Területfejlesztési háttér tényezők Határon túlra kerülő centrumok, határokon

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Magyarország régióinak földrajza

Magyarország régióinak földrajza Magyarország régióinak földrajza szerkesztette: Dr. Szabó Géza tanszékvezető egyetemi docens A régiók felépítése A régiók földrajzi jellemzői: A történelmi múltban kiformálódott közösség adja alapját (történelmi

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA Előadás címe: Településfejlesztés a gyakorlatban Előadó neve:

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. február 12. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Válság

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2001. Készült Tata Város Önkormányzata megbízásából 2001 DECEMBER

TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2001. Készült Tata Város Önkormányzata megbízásából 2001 DECEMBER 2 TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉS 2001. Készült Tata Város Önkormányzata megbízásából 1 TATA VÁROS TELEPÜLÉSJA MELY KÉSZÜLT A VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MEGALAPOZÁSA

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT TERÜLETI BEFEKTETÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013 decemberében

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december.

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december. Területi tervezés tájékoztató Pécs. 2012.december. Újszerű megyei területfejlesztési tervezés 1. A területfejlesztés a megyék (megyei önkormányzatok) egyik legfontosabb feladata. 2011. évi CLXXXIX. Törvény

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak)

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) SZEGED, 2013. december 02. Magyar Anna a Megyei Közgyűlés elnöke 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 030105 Csákberény Község Önkormányzata Általános Iskolája Borbély József Csákberény Fejér Kossuth u. 15. 8073 030106 Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005 Támogatott projektek 1.1 Intézkedés: KÖZÖS GAZDASÁGI TÉRSÉG 053/HU Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-

Részletesebben

A forduló kérdései megyénk épített örökségeiről és az itt született híres emberekről szólnak.

A forduló kérdései megyénk épített örökségeiről és az itt született híres emberekről szólnak. Ismered? Ismerd meg! Vetélkedősorozat Fejér megyéről I. forduló Csoport neve: Email cím: Postacím: A forduló kérdései megyénk épített örökségeiről és az itt született híres emberekről szólnak. I. Igaz

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FEJÉR MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FEJÉR MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FEJÉR MEGYÉBEN Viszló Levente Székesfehérvár, 2013. november 21. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi

Részletesebben