MELLÉKLET LT CONSORG KFT május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MELLÉKLET LT CONSORG KFT. 2004. május"

Átírás

1 FEJÉR MEGYE TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA MELLÉKLET LT CONSORG KFT május 1

2 MELLÉKLETEK 1. Fejér megye települései és kistérségei 2. Recenziók Fejér megye turizmusát érint fbb tervdokumentumokról Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója Fejér Megye Területrendezési Terve A Közép-Dunántúl Területfejlesztési Koncepciója A Közép-Dunántúli Régió Területfejlesztési Programja Regionális turisztikai koncepció és fejlesztési program Fejér megyei kistérségek összehangolt stratégiai programja A magyar turizmus stratégiája és fejlesztési programja Székesfehérvár turisztikai fejlesztési koncepciója Velencei-tó Vértes kiemelt üdülkörzet területfejlesztési koncepciója 3. Statisztikák Kereskedelmi szálláshelyek és vendéglátóhelyek kapacitása megyénként és régiónként (1999) Kereskedelmi szálláshelyek forgalma megyénként és régiónként (1999) Fejér megye részesedése a szálláshelyek országos kapacitásából és forgalmából (2000) 4. Vonzerleltár Fejér megye turisztikai vonzerleltára Nemzetközi és országos jelentség vonzerk, lehetséges turisztikai termékek Gorsium Régészeti Park (és él város?) 5. A felmérések eredményei A turisták körében végzett felmérés eredményei A turisztikai vállalkozások körében végzett felmérés eredményei A lakosság és a turizmus Társintézmények a turizmusról Az önkormányzatok és a turizmus 6. Korábban kidolgozásra került projektjavaslatok Ökoturisztikai fejlesztések lehetségei a Sárvíz Kistérségben LT CONSORG KFT. 2

3 1. melléklet FEJÉR MEGYE TELEPÜLÉSEI ÉS KISTÉRSÉGEI Bicskei Alcsútdoboz Bicske Bodmér Csabdi Csákvár Etyek Felcsút Gánt Mány Szár Szárliget Tabajd Újbarok Vál Vértesacsa Vértesboglár Dunaújvárosi Adony Baracs Beloiannisz Besny Dunaújváros Elszállás Ercsi Iváncsa Kisapostag Kulcs Mezfalva Nagykarácsony Nagyvenyim Perkáta Pusztaszabolcs Rácalmás Ráckeresztúr Enyingi Dég Enying Káloz Kisláng Lajoskomárom Lepsény Mátyásdomb Mezkomárom Mezszentgyörgy Szabadhídvég Gárdonyi Baracska Gárdony Gyúró Kajászó Kápolnásnyék Martonvásár Nadap Pákozd Pázmánd Sukoró Tordas Velence Zichyújfalu Móri Bakonycsernye Balinka Bodajk Csákberény Csókak Mór Nagyveleg Pusztavám Sárbogárdi Alap Alsószentiván Cece Hantos Igar Mezszilas Nagylók Sárbogárd Sáregres Sárkeresztúr Sárszentágota Vajta Székesfehérvári Aba Bakonykúti Csór Cssz Fehérvárcsurgó Füle Iszkaszentgyörgy Isztimér Jen Kincsesbánya Kszárhegy Lovasberény Magyaralmás Moha Nádasdladány Pátka Polgárdi Sárkeresztes Sárkeszi Sárosd Sárszentmihály Seregélyes Soponya Söréd Szabadbattyán Szabadegyháza Székesfehérvár Tác Úrhida Vereb Zámoly LT CONSORG KFT. 3

4 2. melléklet RECENZIÓK A MEGYE TURIZMUSÁT ÉRINT FBB TERVEKRL 1. Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója 2. Fejér Megye Területrendezési Terve 3. A Közép-Dunántúl Területfejlesztési Koncepciója 4. A Közép-Dunántúli Régió Területfejlesztési Programja 5. Regionális turisztikai koncepció és fejlesztési program 6. A magyar turizmus stratégiája és fejlesztési programja 7. Fejér megyei kistérségek összehangolt stratégiai programja 8. Székesfehérvár turisztikai fejlesztési koncepciója 9. Velencei-tó Vértes kiemelt üdülkörzet területfejlesztési koncepciója LT CONSORG KFT. 4

5 FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (MTA RKK NYUTI, Székesfehérvár, 1997) Általános ismertetés és kapcsolódások A megye fejldését hosszú és rövid távon meghatározó tényezk feltárása alapján a fejlesztés lehetséges változatainak kidolgozása, azokhoz rendelhet prioritások kijelölése, s a megvalósításuk eszköz- és intézményrendszerének meghatározása. A megye jövképe és a területfejlesztés stratégiai céljai A Területfejlesztési Koncepció elirányozza intenzív és célirányos regionális együttmködéssel a megye kapcsolódásainak bvítését a nemzetközi és hazai innovációs tengelyekhez, centrumokhoz, s mindezekkel a megyén belüli összetartozást, a vidéki térségek felzárkóztatását. A stratégia mottója: Fejér megye Fels Pannónia kapuja. A turisztikai koncepció kapcsolódása: hangsúlyozni kell a turizmus lehetséges szerepét és feladatait a területfejlesztési stratégiai célok elérésében. Ennek lényege: az emberi kapcsolatok bvítésével és a megfelel vonzervel rendelkez térségek turisztikai kínálatának komplex fejlesztésével lehetség teremtése a megyefejlesztés stratégiai céljainak megvalósítására (ahol ez csak a turizmus által érhet el, pl. az emberi kapcsolatok bvítése vagy olyan térségek fejlesztése, ahol az ipar és a mezgazdaság adottságai nem megfelelek) vagy annak meggyorsítására (ahol a turizmus csak kedvezen hozzájárulhat a célok eléréséhez). Konkrét feladatok A Területfejlesztési Koncepció a regionális és a megyei turisztikai koncepció kidolgozása eltt készült: a Fejér megyei Területfejlesztési Tanács 26/1997 (XI. 25.) sz. határozatával fogadta azt el. Ezért általános céljai kötelezek a turizmusfejlesztési koncepció számára is. A turizmust illet konkrét célokat és feladatokat illeten azonban lehetségesnek, st szükségesnek tartjuk a szakmailag esetleg kifogásolható tartalmak jelzését és módosítási javaslatok megfogalmazását a turisztikai koncepcióban, különösen ha a közben már elkészült regionális turisztikai koncepció is alátámasztja azt. A következ oldalon szerepl összeállításban a Területfejlesztési Koncepció turizmust érint fontosabb részeit a táblázat baloldali oszlopában foglaltuk össze. A jobboldali oszlop a Turisztikai Koncepció kidolgozása során adódó feladatokat, illetve a módosítási javaslatokat tartalmazza. Ha a jobboldali oszlopban nincs külön megjegyzés, akkor a Területfejlesztési Koncepció megfelel részét a Turisztikai Koncepció módosítás nélkül figyelembe veszi. Területfejlesztési Koncepció Turisztikai Koncepció LT CONSORG KFT. 5

6 4. A megye jövképe és a területfejlesztés stratégiai céljai 4.1. A jövépítés célcsoportjai és programelemei 1. célcsoport: A területi gazdaság mködési feltételeinek javítása 1.4. program A turizmus adottságainak kiszélesítése 2. célcsoport: Humán erforrások fejlesztése 2.2. program A felsoktatási bázis együttmködési rendszereinek kiépítése 3. célcsoport: Vidékfejlesztés: a déli térségek felzárkóztatása 3.3. program Kistérségi együttmködések és a helyi gazdaságfejlesztés támogatása 3.5. program Környezetgazdálkodás és természetvédelem, településértékek megóvása 4. célcsoport: A megyei nagyvárosok aktív szerepe a regionális együttmködésben 4.1. program Közép-dunántúl nagytérség fejlesztési koncepciója kidolgozásának támogatása A megyefejlesztés stratégiai céljai megvalósításának elsegítése. A lényeget általában jól meghatározó feladatokat figyelembe kell venni, azonban meg kell vizsgálni és minsítni szükséges az utóbbi években bekövetkezett változásokat (pl. kistérségi idegenforgalmi programok, megyei koordináló szervezet mködése, szakképzés, Velencei-tó Vértes kiemelt térség létrehozása), illetve a megyei vonzerleltár kidolgozása eredményeként pontosítani kell a kiemelten fejlesztend turisztikai termékek körét és meg kell határozni a prioritást. A fiatal szakemberek megtartásában, illetve visszatelepülésük elsegítésében a turizmus fejlesztésének új munkahelyek teremtésével jelents szerepet kell betöltenie. A helyi adottságok feltárásának és így az öners fejlesztési programok bvítésének lendületet adhat az ökoturizmus különböz formáinak (falusi, lovas, horgász, kerékpáros stb. turizmus) fejlesztése. A fenntartható turizmus megteremtését kell célul kitznünk, amely mindehhez hatékonyan hozzájárulhat. Székesfehérvár és Dunaújváros turizmusának sajátos jelleget kell adni és ersíteni kell központi szervez funkciójukat. A régió turisztikai koncepciója és fejlesztési programja elkészült, azt a megyei turisztikai koncepció kidolgozása során figyelembe vesszük. 5. A területfejlesztés beavatkozási térségei 1. táblázat Fejér megye potenciális kistérségeihez rendelt fejlesztési programok 1.4. A turizmus adottságainak kiszélesítése A címet pontosítani kell (az adottság adott, ezért inkább A turizmus fenntartható fejlesztése javasolt). Indokolt lenne Székesfehérvárt és Dunaújvárost is kijelölni a megyei szint programokra (szervezési funkció, hivatás-, kulturális- és sportturizmus). Székesfehélrvári térség L Móri térség Bicskei térség Dunaújvárosi térség (Duna-holtágak, személyhajózás, lovas és kerékpáros turizmus, a Az ökoturizmus helyett célszer a borturizmust középpontba állítani Az idegenforgalmi együttmködés a Velencei tóval erltetett és nincs sok realitása LT CONSORG KFT. 6

7 kisapostagi repültér sportcélú hasznosítása) Sárbogárdi térség (vadászat, horgászat, lovasturizmus) Enyingi térség (falusi vendéglátás fogadási feltételeinek megteremtése, képzési programok) Gárdonyi térség befektetési lehetségek növelése, infrastruktúra támogatása, Velencei-tó körüli kerékpárút) Polgárdi térség Martonvásár-Ercsi kistérség Kevés ahhoz, hogy a tó turizmusát magasabb szintre emeljük. Fel kell kutatni egy sajátos kínlat kialakításának lehetségét (Pl. gyógy- és sportturizmus) A turisztikai adottságok hasznosítása túl általános fejlesztési irány, emellett nem nagyon vannak ilyenek. Felkutatandók az esetleges lehetségek vagy meg kell mondani, hogy nincsenek. A Velencei-tó körzettel való együttmködés kissé semmitmondó fejlesztési irány és nincs is realitása. Meg kell találni az önálló arculatot: 2. táblázat lehetséges partnerkapcsolatok 1.4. A turizmus adottságainak kiszélesítése A címet illeten l. megjegyzés az 1.4. pontnál A regionális fejlesztés oszlopba résztvev szervezetként be kell jelölni a Közép-dunántúli RIB-et. 3. táblázat Lehetséges források 1.4. A turizmus adottságainak kiszélesítése Külföldi forrásokat is indokolt megcélozni. 4. táblázat idbeni ütemezés 1.4. A turizmus adottságainak kiszélesítése A területfejleszt hatások inkább hosszútávon érvényesülhetnek. A Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács 41/1998 (XII.14.) sz. határozata Fejér megye területfejlesztési koncepciójának aktualizálásáról A Balaton és a Duna térséggel való együttmködés ersítése közös programok kidolgozása és a regionális információs rendszer kiépítése területén meg kell vizsgálni, hogy történt-e elrehaladás, és ha nem, akkor mi az ok (pl. a feltételek megteremtésének a hiánya vagy irreális maga a cél)? A regionális területfejlesztési koncepció minsítése Fejér megye Területfejlesztési Koncepciójáról: A célkitzések vázlatosan kerültek kidolgozásra, azok értékelési rendszere hiányzik, viszont utalások találhatók a szereplkre és a finanszírozási forrásokra. A kistérségek alapos elemzésen mentek keresztül, s ezekhez fejlesztési irányok kerületek meghatározásra. A jövépítés intézményrendszerének nemcsak modelljét, hanem annak feladatait és kapcsolódási pontjait is kidolgozták. Hiányosak viszont a monitoringra vonatkozó megállapítások. Ugyancsak hiányzik a célkitzések idbeli ütemezése, azok egymásra épülése, valamint a megye nemzetközi, illetve országos kapcsolatai. Az illusztrációs szint kedvez, a stratégia áttekinthet, olvasmányos, eligazító jelleg. (A Közép-Dunántúli Régió Területfejlesztési Programja, egyeztetési változat, MTA RKK NYUTI, GYR, április) LT CONSORG KFT. 7

8 FEJÉR MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE VÁTI Kht. Településtervezési Iroda (A turisztikai koncepció kidolgozása során leginkább figyelembe veend részletek) A TERÜLETRENDEZÉS CÉLJAI, PRIORITÁSAI A TERÜLETRENDEZÉS CÉLJAI A megyei területrendezési terv általános célja, a térségi szabályozás eszközeivel annak el segítése, hogy - egyrészt az országos területrendezési elhatározások, - másrészt a megye sajátos térségi érdekei a megye területén, ill. a megye településeiben érvényesüljenek. Ezen belül, hogy - a megye térszerkezete (a térségi területfelhasználás szerkezete, a térségi infrastruktúra hálózatok, a települési hálózat rendszere) a mainál kedvezbbé váljon és ez segítse el a gazdaság fejldését, a jövedelmi viszonyok kedvez változását, - a megye táji, természeti értékei fennmaradjanak, az országos ökológiai hálózat elemei kiegészüljenek, - a települési környezet egészségesebbé és esztétikusabbá váljon. A Fejér megyei területrendezési terv sajátos (konkrét) célja, hogy a megye térszerkezete úgy módosuljon, hogy az - segítse el, hogy Fejér megye Fels-Pannónia kapuja legyen, azaz ersítse meg a megye közép-dunántúli ipari, innovációs vonzáskörzetben elért pozícióit, tegye hatékonyabbá Fejér megye közvetít szerepét a dunántúli megyék között, - javítsa a megyei területi gazdaság mködési feltételeit, - fejlessze a megye humán erforrásait, - segítse el a déli térségek felzárkózását, - segítse el a megye táji, természeti gazdagságának, sokszínségének fennmaradását, anélkül, hogy a fejlettség területi különbségeit konzerválná, - támogassa a megye természeti, ökológiai értékeinek megrzését, a természeti erforrások tartós fenntartását, a megye országos ökológiai hálózatban betöltött jelents szerepének megersítését, - ösztönözze a települési környezet színvonalának javítását, a sajátos települési építészeti hagyományok megtartását, az épített környezet színvonalának emelését, - segítse el a települések közötti szoros és feladatorientált együttmködést, - segítse el a vidék életkörülményeinek javítását, a vidék népességmegtartó erejének növelését, - támogassa a vidék gazdasági teljesítképességének fokozását. A TERÜLETRENDEZÉS ELVEI A területrendezés alapvet és konkrét céljainak megvalósítása során az alábbi irányelveket kell érvényesíteni: 1. a fenntartható fejldés elvét, mely a fejldés szükségességét és a természeti erforrások megrzését egyenrangúan hangsúlyozza. Ennek érdekében - a megye északi és középs térségeinek ers ipari és innovációs fejlesztési potenciálját egyensúlyba kell hozni a megye természeti, ökológiai értékeket hordozó területeinek LT CONSORG KFT. 8

9 megrzésével. Törekedni kell arra, hogy a gazdaság területi növekedése intenzív területhasználat mellett valósuljon meg. Fékezni kell a beépített területek túlzott bvülését. A fejlesztési területeket a fejlett infrastruktúra vonalak mentén kell kijelölni. Törekedni kell arra, hogy a települési területek egymás irányában növekedjenek; - szorgalmazni kell, hogy a települési együttmködésekben az ésszer települési szerepkör megosztás érvényesüljön; - a területek turisztikai igénybevételét összhangba kell hozni a területek ökológiai terhelhetségével. Törekedni kell arra, hogy a turisztikai igénybevétel területileg minél kiegyenlítettebb legyen. (Velencei-tó - Vértes kiemelt üdülkörzet, Sárvíz térsége, Dunamente); - a természeti értékeket hordozó (védett) területeket turisztikai fejlesztések legfontosabb erforrásának* kell tekinteni. Meg kell találni e területek használatának azt a differenciáltan szabályozott módját, mely mellett mindkét követelmény érvényesíthet; - törekedni kell arra, hogy a térségi infrastruktúra hálózatok bvítésével túlzott módon ne váljanak mozaikossá, töredezetté a mezgazdasági hasznosítású, ill. a természetközeli területek. Ez ugyanis nagymértékben gátolná a területek ésszer felhasználását, ill. az élvilág mozgását, azaz az ökológiai rendszer mködését; - törekedni kell arra, hogy az urbanizációs célokra felhasznált területek intenzíven hasznosítottak legyenek és ezzel mainál nagyobb összefügg, nem vagy csak extenzív módon igénybevett területek maradjanak fenn. Ezt az elvet különösen az agglomerációs, ill. agglomerálandó térségekben célszer érvényesíteni. 2. az arányosság elvét, mely az egyoldalú beavatkozás veszélyét elkerülve a komplex és területileg kiegyensúlyozott fejlesztési-rendezési beavatkozások szükségességét hangsúlyozza. Az elv érvényesítése érdekében - olyan rendezési beavatkozást kell végrehajtani, mely a megye összes térségi funkciójának arányos fejldését eredményezi, azaz a térség gazdasági, ellátási környezeti viszonyainak együttes javítását szolgálja; - olyan beavatkozást kell el irányozni, mely a kistérségek közötti különbségeket nem növeli, hanem enyhíti. Ezért külön gondot kell fordítani a megyén belüli elmaradott, periferikus területek fejldésének elsegítésére; de ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a nagy fejldési potenciállal rendelkez területek erforrásainak fokozása jótékonyan visszahathat az elmaradott térségek felzárkóztatására is. 3. a területi kötdés elvét, mely a régióhoz, megyéhez, településhez tartozás fontosságát hangsúlyozza. A területhez való kötdés fontos mozgósító er, mely a régiók, települések egyéni és sajátos arculatát képes megrizni és a fejlesztéshez szükséges lendületet megadni. Ennek fontos elemei - a környezeti örökség és a helyi kultúra ápolása, élvé tétele, megkülönböztet jegyeinek megtartása, felelevenítése. Ezt a célt szolgálta a tervezés vizsgálati szakaszában felmért települési környezeti színvonal és helyi kulturális, építészeit értékek tudatosítása. Fontos, hogy a térségi szabályozás eszközeivel hatni lehessen a hely szellemét hordozó hagyományok legalább jelzésszer fennmaradására; - a térséget érint fejlesztési, rendezési döntések elkészítésében az aktív települési részvétel biztosítása. Ezt a célt szolgálta a területrendezési terv programjának kistérségenkénti elzetes egyeztetése, és ezt fogják szolgálni a javaslattev fázis után lebonyolítandó munkaértekezletek is. 4. a térségi együttmködés elvét, mely a területi elszigeteltség helyett az ésszer kompromisszumon alapuló területi munkamegosztás szükségességét hangsúlyozza. A régiók elz elvek szerinti céljaikat csak a bels és küls egymásrautaltság felismerésével és ennek nyomán kialakított feladat-megosztással képesek eredményesen megvalósítani. (Térségi LT CONSORG KFT. 9

10 együttmködés nélkül sem a fenntartható fejldés, sem az arányosság elve nem érvényesíthet.) Ennek érdekében - a területrendezési beavatkozások során a régió szemlélet térségi szabályozást kell el térbe helyezni, azaz a szabályozásban a megye, a kistérségek (települések) közös érdekeit kell kifejezésre juttatni. A területrendezési terv készítése alkalmat ad arra, hogy a közös területrendezési érdekek felszínre kerüljenek, ill. az ellentétek megállapodáson nyugvó kompromisszummal feloldódjanak, - a településhálózatot úgy kell fejleszteni, hogy a településfunkciók ésszer, együttmködésen alapuló, egymást kiegészít rendszere alakuljon ki. A TERÜLETRENDEZÉS PRIORITÁSAI A Fejér megyei területfejlesztési koncepció a fejlesztés prioritásait kijelölte, e prioritásokkal összefüggésben határozhatók meg a térség kiemelt rendezési feladatai, a rendezés prioritásai. 1. Rendezési prioritás: a területi gazdaság mködési feltételeinek javítását segít térségi rendezés: - a térségi területfelhasználás olyan módosítása, mely lehetvé teszi a jó mezgazdasági potenciállal rendelkez, de kevésbé innovatív térségekben a helyi gazdaság több lábon állását segít feldolgozó és bedolgozó iparok fogadását az erre alkalmas település területek kijelölésével; - az idegenforgalom fogadó területeinek bvítése, alkalmas települési területek kijelölése; - a tájszerkezet olyan módosítása, mely segíti a helyi mezgazdasági termékek termelését, feldolgozását, a feldolgozási szintek növelését; - a táj, természet és települési értékvédelem olyan meghatározása, mely a turisztikai vonzerk fennmaradását biztosítani képes; - a környezetvédelem olyan szabályozása (helyenkénti szigorítását), mely a megye turisztikai adottságainak kiszélesítését segíti; - a térségi infrastrukturális hálózatok olyan fejlesztése, mely egyrészt az elmaradott térségek gazdasági potenciálját növelni képes, másrészt a fejlett gazdasági övezetek fejldési aktivitását továbbserkenti; - a települési hálózat rendszerének továbbfejlesztése, a gazdaság mködési feltételeinek javításában együttmköd települések települési szerepköreinek körvonalazása. 2. Rendezési prioritás: a humán erforrások fejlesztését segít térségi rendezés: - a települési hálózat rendszerének továbbfejlesztése, a humán erforrások jobb kihasználását, ill bvülését segít települési szerepkörök körvonalazása (pl. oktatási, továbbképzési központi, szociális, intézményi, kutatási-technológiai transzfer innovációs szerepkörök kijelölésével); - a térségi közlekedési hálózatok fejlesztése, a megyén belüli megközelítési viszonyok javítása. 3. Rendezés prioritása: a vidékfejlesztés, a déli térségek felzárkóztatását segít térségi rendezés: - a térségi közlekedési hálózat fejlesztése különösen a déli kistérségekben; - a bels (településeket összeköt) beköt úthálózat hiányzó elemeinek kiegészítése; - a falumegújításokat ösztönz irányelvek megfogalmazása a településrendezés felé; LT CONSORG KFT. 10

11 - a településhálózati rendszer kiegészítése, a városhiányos térségekben új szervez központok megjelölése, fejlesztésre alkalmas települési területek kijelölése; - a térségi közmhálózatok települési együttmködésen alapuló fejlesztése különösen a periférikus területeken; - a mezgazdasági térségek termelési potenciál szerinti besorolása, annak érdekében, hogy a jó termhelyi adottságokkal rendelkez szántóterületek megrizhetk, a kevésbé jó termhelyi adottságokkal rendelkezk helyenkénti használat változása elirányozható legyen. 4. Rendezési prioritás a megye és a nagyváros aktív szerepét és regionális együttmködését segít térségi rendezés: - a térségi közlekedési kapcsolat megyehatárokat átlép bvítése; a megyei tudat ersítését segít megyei, kistérségi, települési arculat meghatározására irányelvek megfogalmazása a településrendezési tervek felé. * Kiegészítési javaslat: egyik legfontosabb erforrásának (A kulturális örökség is annak tekintend, pl. Székesfehérvár, Tác Gorsium) * Minsítés a turisztikai koncepció szempontjából: A területrendezési terv turisztikai szempontból is helytálló, példamutató célokat és irányelveket tartalmaz. A terv konkrét céljaihoz a turizmus fejlesztése minden területen pozitív módon járulhat hozzá, amit a koncepció céljainak megfogalmazásánál hangsúlyoznunk kell. A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 35/1999 (IV.27.) sz. határozatával elfogadott dokumentum) A Közép-dunántúli Regionális Tanács 1999 májusában fogadta el a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Rt. megbízásából az MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet vezetésével készült dokumentumot. A koncepció készítésében közremködött a T&T Consulting Kft, az INVORG Rt, a Balatoni Regionális Fejlesztési Rt és a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. A koncepció célja a régió fejldését befolyásoló tényezk komplex értékelése, a térség hosszú távú fejlesztési irányainak a meghatározása, az azt megjelenít programok tartalmi elemeinek LT CONSORG KFT. 11

12 kijelölése, és a mindezek megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer felvázolása. A koncepció felépítése ezt a célt követi: elzmények és feltételek a régió adottságainak értékelése a koncepció a koncepció érvényesítése, eszköz és intézményrendszer A koncepció idtartama 5-7 esztend, a rövidebb távú (3-5 év és 1-2 év) beavatkozások lehetséges hatásainak a számbavételével. Ez az idtáv megegyezik az EU között hatályos indikatív programjának idtávjával. A koncepció megvalósulását évente szükséges áttekinteni, négyévente megújítani. Részletes SWOT analízis készült a Humánerforrások (demográfia, oktatás, munkaügy, egészségügy), a Gazdaság (agrárgazdaság, ipar, idegenforgalom), és a Környezet és infrastruktúra területére, melyek alapján a koncepció a régió küldetését abban határozta meg, hogy váljék az innováció régiójává. Innovációnak a következket tekintik a készítk: a gazdaságépítést; a társadalomfejlesztést: a régió népességének kedvezbb életkörülményeket és megélhetési viszonyokat biztosítani, a humán erforrások bvül hasznosítását ösztönözni; a bels kohézió ersítését: a településhálózat egyes elemeinek szerves intra- és interregionális kapcsolatait, a regionális különbségek csökkentését, a fejldési és felzárkózási esélyek biztosítását; a fenntartható környezeti fejlesztést: a térség környezeti adottságainak megóvását, keletkezett károk felszámolását és a fejlesztésekben az ökológiai-orientált gondolkodás megteremtését; a regionalizáció terjesztését: a régióvá válás eszköz és intézményrendszerének megteremtését, annak egyre szélesebb körben történ érvényesítését. A koncepció megfogalmazza az intézményrendszer kialakításához szükséges lépéseket. Ezek között vannak kormányzattól függ feltételek, mint a területfejlesztéshez kapcsolódó intézményekkel való kapcsolat megteremtése. A bels feltételekhez tartozik a regionális tanács megersítése, munkaszervezetének felépítése, a regionális fejlesztési ügynökség kapcsolatrendszere és finanszírozása. Az eszközrendszer a lehetséges pénzügyi forrásokkal foglalkozik, azok becsült nagyságát is megadja. A monitoring rendszer szervezetét a térségmenedzsment részeként célszer mködtetni. A monitoringnak szervesen kell kapcsolódnia a területfejlesztés intézményrendszeréhez, és ki kell szolgálnia a befektetket, a koncepció felülvizsgálatát és a tudományos kutatás igényeit is. A koncepció mellékleteként kerültek bemutatásra a három megye területfejlesztési koncepcióinak célkitzései és programjai. A régió koncepciójában, a programjavaslatok megalkotásakor lettek beépítve a megyei koncepciók javaslatai, hasonlóan az OTK-hoz és az ágazati programokhoz. A koncepcióhoz érkezett 458 észrevételt a függelék sorolja fel. Az észrevételek mellett közlik, hogy megváltoztatták-e hatására a koncepciót vagy sem, ha nem, akkor miért nem. LT CONSORG KFT. 12

13 A koncepció megfogalmazza a régió f célját (váljék az innováció régiójává), de ez a cél nem marad meg szlogen szinten, mert a prioritások, programok és alprogramok tartalmat adnak neki. A prioritások is meghatározásra kerülnek, igaz, csak kiemelten kezelt és normál programokra, de ennél részletesebb felosztás a koncepció szintjén még nem indokolt. A régió területfejlesztési intézményrendszerének alapjai kialakultak. Létrejöttek, illetve a Területfejlesztési és rendezési törvény módosítása nyomán újra alakultak a régiót alkotó megyék területfejlesztési tanácsai, illetve a KDRegionális TanácsRFT is. A megyei tanácsok munkáját saját munkaszervezeteik, a regionális tanácsét pedig az márciusában alapított KDRegionális Fejlesztési ÜgynökségRFÜ segíti. * Következtetés: A Fejér Megyei Turisztikai Koncepció kidolgozás során a regionális koncepciót alapelveit és f céljait figyelembe vesszük. A munkához a Közép-dunántúli Régió Területfejlesztési Programja részletesebb és kidolgozottabb irányvonalat nyújt. A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (egyeztetési változat) (MTA RKK NYUTI, GYR, április) (A turisztikai koncepció kidolgozása során leginkább figyelembe veend részletek) Általános ismertetés és kapcsolódások A regionális területfejlesztési program együttesen tartalmazza a régió stratégiai és operatív programját. A 2000-tl 2006-ig terjed idszakra határozza meg a régió területfejlesztési céljait és a célok megvalósítását szolgáló programokat. Erre az idszakra ez a régió fejldésének finanszírozási dokumentuma. A program célja, hogy a területfejlesztés-tervezés eszközével hozzájáruljon a régió helyzetének, életminségének javításához, az innováció régiója jövkép eléréséhez; a hazai és a nemzetközi területfejlesztési támogatások maximális igénybevételére alapozva. A régiónak meg kell teremtenie bels kohézióját, bvítenie szükséges a határokon átnyúló kapcsolatait, csökkentenie a társadalmi-gazdasági életben kimutatható különbségeket a környezet érdekeinek egyenrangú figyelembevétele mellett. Jövkép : LT CONSORG KFT. 13

14 A Közép-dunántúli régió jövbeli küldetése, hogy az innováció régiójává válva, mintegy magtérségként meghatározó szerepet töltsön be a hazai modernizációban. A programdokumentum feladata a régió elemzése, illetve annak stratégiai, politikai keretei alapján a programban felállított legfontosabb célkitzések bemutatása és az ezen célkitzések eléréséhez szükséges megfelel prioritások és intézkedések kijelölése, valamint a program megvalósítását biztosító eszköz- és intézményrendszer meghatározása. Konkrét feladatok A Közép-Dunántúli Régió Területfejlesztési Programja a regionális turisztikai koncepció és fejlesztési program kidolgozása eltt készült. A turizmust illet távlati célokat és feladatokat illeten ezért a Fejér megyei turisztikai koncepcióban lehetségesnek tnik szakmailag indokolt módosításokat javasolni, különösen, ha azok a regionális turisztikai koncepcióval összhangban vannak. Emellett a megyei turisztikai koncepció kidolgozása során fontos a regionális és a megyei szint eltérése miatti különbségekre külön figyelmet kell fordítani! A következ összeállításban a Közép-Dunántúli Régió Területfejlesztési Programjának turizmust érint fontosabb részeit foglaltuk össze, megjelölve a megyei turisztikai koncepció kidolgozásánál figyelembe veend szempontokat vagy az esetleges módosítási javaslatokat. Ha az egyes pontoknál nem szerepel megjegyzés, akkor azok tartalmát a megyei turisztikai koncepció módosítás nélkül figyelembe veszi. Területfejlesztési Koncepció A régió jövképe és a területfejlesztés stratégiai céljai A stratégiai politikai keretek és a régió helyzete, adottságai közül a régió lehetséges jövképét az alábbi, dönten a földrajzi elhelyezkedésbl és a viszonylag kedvez humánerforrás lehetségeibl táplálkozó tényezk befolyásolják: az új európai fejldési zónák metszésterületén, a kapcsolatokat biztosító közlekedési és kommunikációs folyosók csomópontjában való elhelyezkedés; kedvez turisztikai adottságok megléte a régióban, különös tekintettel a Balatonra és a Velencei-tóra. A stratégia alapelvei A stratégiai célok elérését megalapozó programkészítés során összhangban az Európai Unió regionális politikájának legfontosabb alapelveivel a következ alapelveket tartják a tervezk különösen fontosnak. Fenntartható fejldés a területfejlesztési programban csak hosszútávon fenntartható (társadalmi, gazdasági, környezeti, kulturális szempontból kiegyensúlyozott fejldést megvalósító); Esélyegyenlség a megvalósítandó program kedvezményezettje a társadalom bármely csoportja lehet, célja biztosítani, hogy a nembl, fajból, vagy bármely hátrányos helyzetbl következen ne legyenek akadályai a személyes és társadalmi fejldésnek A Turisztikai Koncepció illeszkedése A koncepció kiemelt feladata, hogy a Velencei-tó turizmusának fejlesztésére e regionális célhoz méltó javaslatot dolgozzon ki. A koncepció elssorban a turizmus fenntartható fejldését, illetve az ahhoz szükséges feltételrendszer megteremtését szolgálja. A többi alapelv inkább a programkészítés szakaszában kerül majd eltérbe, természetesen ahol lehet, azokat a hosszú távú fejlesztési célok kidolgozása során is figyelembe kell venni. LT CONSORG KFT. 14

PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata I. BEVEZETÉS...6 II. HELYZETELEMZÉS...7 II.1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...7 II.1.1. Pécs az országos településhálózatban...7 II.1.1.1.

Részletesebben

Magyar Turizmus Rt. A Budapest-közép-dunavidéki régió turisztikai stratégiája

Magyar Turizmus Rt. A Budapest-közép-dunavidéki régió turisztikai stratégiája Szemrédi Turizmus A Jelentés Ez a dokumentum 101 oldalt tartalmaz 2006. május 15. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A DOKUMENTUM CÉLJA... 4 1.2 FEJLESZTÉSI STRATÉGIA ILLESZKEDÉSE AZ ORSZÁGOS TURISZTIKAI

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A Közép-Dunántúl Területfejlesztési Koncepciója 1 A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Elfogadta a Közép-Dunántúli Regionális Tanács 35/1999. (IV. 27.) sz. határozatával. 1999. MÁJUS A Közép-Dunántúl

Részletesebben

FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 2013. április 24. Készült a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és Építésügyi

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG IDEGENFORGALOMI FEJLESZTÉSI

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG IDEGENFORGALOMI FEJLESZTÉSI STRATÉGIAI HELYEN, STRATÉGIAI IDŐBEN! A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG IDEGENFORGALOMI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából Készítette: Dr.

Részletesebben

A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013

REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013 KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013 Szerkesztette: MTA RKK NYUTI KDKCS 2006. április 25. BEVEZETÉS... 8 JÖVŐKÉP... 9 Stratégiai fejlesztési célok... 10 Specifikus fejlesztési

Részletesebben

Vélemény. Sorszám (sorszáma)

Vélemény. Sorszám (sorszáma) ező 1 Székesfehérvár 2 Székesfehérvár 3 Székesfehérvár 4 Székesfehérvár 9. oldal - Fejér megye jövőképe - Indoklás - 3. bekezdés: Székesfehérvár és Dunaújváros azonos rangú kezelése csak a MJV státuszuk

Részletesebben

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA í SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készítette: Terra Studió Kft. 1134 Budapest, Szomolnok u. 14. 2 Siófok Településfejlesztési

Részletesebben

A Várpalotai Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciója

A Várpalotai Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciója Pannon Egyetem Turizmus Tanszék A Várpalotai Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciója Projektvezető: Dr. Jancsik András Tervezők: Formádi Katalin Mayer Péter Veszprém 2008 Tartalom Tartalom... 2 1 Bevezető...

Részletesebben

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 Készült: a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft.-ben Szombathely, 2008. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. március Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 1 A Vértesi Natúrpark fejlesztési programja 2007 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 ELİZMÉNYEK... 5 A VÉRTESI

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE Az AVOP LEADER+ intézkedés keretében A BAKONYALJA Akciócsoport HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE A KISBÉRI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSE A BAKONYALJAI BARANGOLÓ ÚTVONALHOZ KAPCSOLÓDÓAN Ácsteszér, 2005. december

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 ÖSSZEGZÉS 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST,

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz Kolip Eliz Budapest 2003. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 I. Európai regionális

Részletesebben

Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata

Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata Készült a Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 Nógrád Megyei Önkormányzat által 2014. február 3-án társadalmasításra bocsátott

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020)

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) A TOP 5.0, illetve az ahhoz kapcsolódó szakmai követelményrendszerek tervezete (2014. október 10-i változat),

Részletesebben

BEVEZETŐ 3. A Balaton Fejlesztési Tanács működésének, összetételének reformja. 10. A Balaton régió területi ellentmondásainak feloldása..

BEVEZETŐ 3. A Balaton Fejlesztési Tanács működésének, összetételének reformja. 10. A Balaton régió területi ellentmondásainak feloldása.. BALATON PROGRAM ( V i t a a n y a g ) TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 3 I. LEGYEN A BALATON ÖNÁLLÓ FEJLESZTÉSI RÉIGÓ. 9 A Balaton Fejlesztési Tanács működésének, összetételének reformja. 10 A Balaton régió területi

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette:

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Székely Nóra településtervező Heinrich Péter fejlesztő mérnök Tartalom: 1. Vezetői összefoglaló...3 2. Fejlesztési elképzelések törekvések...4

Részletesebben