RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK A MinDig TV Extra - MinDigNyer hűségprogram hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK A MinDig TV Extra - MinDigNyer hűségprogram hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata"

Átírás

1 RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK A MinDig TV Extra - MinDigNyer hűségprogram hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata 1. A program szervezője Az MinDig TV Extra - MinDigNyer hűségprogram (a továbbiakban: "Program") szervezője az Antenna Hungária Zrt. (székhely: 1119 Budapest, Petzvál J. u ; cégjegyzékszám: ; adószám: ; a továbbiakban: "Szervező"). A Programhoz kapcsolódó adatkezelést az Antenna Hungária Zrt. (székhely: 1119 Budapest, Petzvál J. u ; cégjegyzékszám: ; adószám: ; a továbbiakban: "Adatkezelő"), a Programhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Rewart Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., cégjegyzékszám: , adószám: , a továbbiakban: "Lebonyolító") végzi. Adatfeldolgozást végez az EcoSoftWare Kft. (székhely: 1115 Budapest, Tétényi út 11., cégjegyzékszám: adószám: is. 2. A Programban résztvevő személyek 2.1. A Programban részt vehet minden 18. életévét betöltött, a Magyar állam által kiadott, személyi azonosításra alkalmas irattal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyi körbe nem tartozó természetes személy (a továbbiakban: "Résztvevő"), aki a Program időtartama alatt elektronikusan regisztrál a domain alatti weboldalon (a továbbiakban: Honlap ) és megadja érvényes, élő MinDig TV Extra előfizetéséhez tartozó kártyájának egyedi kódját A Programban nem vehetnek részt a Szervező, az Adatkezelő, a Lebonyolító, illetve a Program szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 8:1. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 3. A Programban résztvevő szolgáltatások A programban való részvétel feltétele aktív MinDig TV Extra kártya regisztrálása a Honlapon. A MinDig TV Extra kártyát a kártya sorszámával szükséges regisztrálni, melynek formátuma: XXX XXXX XXXX-X, ahol az X bármely tetszőleges egyjegyű szám lehet. 4. A Program időtartama A Program december 8-án 00 óra 00 perctől december 31-én 23 óra 59 percig tart. 5. A Program menete 5.1. A programban való részvétel feltételei a következők: A Programban való részvételhez regisztrálni kell a Honlapon a "Regisztráció" címszó alatt. A Honlapon történő regisztráció során meg kell adni a Résztvevő személyes adatait (teljes név, születési dátum, e- mail cím, lakcím, telefonszám), majd ki kell pipálni az adott mezőt, mellyel a Résztvevő automatikusan elfogadja jelen Részvételi Feltételekben rögzített valamennyi feltételt, és hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. A regisztráció megerősítése után Résztvevőnek meg kell adnia az aktivált MinDig TV Extra kártya egyedi sorszámát, melyet a rendszer érvényesít, és Résztvevő ezt követően válik aktív taggá. Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Programban való részvételt harmadik személy által regisztrált cím megadásával. Amennyiben Résztvevő nem saját maga által regisztrált címet vesz igénybe, a Program kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását. A bárki által regisztrált postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, az Adatkezelő, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. Résztvevőnek a sikeres Regisztráció után a Honlapon a megadott technikai instrukciók figyelembevételével fel kell tölteni az aktív MinDig TV Extra kártya sorszámát. Egy Résztvevő egy aktív kártyakódot tölthet fel. A rendszer egy kártyaazonosítót csak egyszer fogad el.

2 2 A Szervező megelőző promóciójában augusztus 1. és november 15. között regisztrált és érvényes kártyakódot feltöltő játékosok értesítést kapnak a program elindulásáról, és a honlapon a Részvételi Feltételek elfogadásával Regisztráció nélkül vehetnek részt a programban, amennyiben MinDig TV Extra szolgáltatásuk még mindig aktív február 2. napját követően a Program időtartama alatt Résztvevő hűségpontokat gyűjt, amelyek jelen szabályzat alapján nyereménysorsolásokban való részvételre ruházzák fel. Résztvevő aktuális pontegyenlege február 3- tól folyamatosan feltüntetésre kerül az oldalon A pontokat az alábbiak szerint lehet gyűjteni: ODÁP csomag után havi 10 pont, amennyiben a vizsgált megelőző hónap egészében a megjelölt aktív szolgáltatás volt érvényben, Alapcsomag után havi 20 pont, amennyiben a vizsgált megelőző hónap egészében a megjelölt aktív szolgáltatás volt érvényben, Családi csomag után havi 30 pont, amennyiben a vizsgált megelőző hónap egészében a megjelölt aktív szolgáltatás volt érvényben, Kiegészítő csomagok után +10 pont/kiegészítő csomag/hónap (ilyen kiegészítő csomagok kizárólagosan: Aktív+; Világjáró; Filmbox Pak; HBO), amennyiben a vizsgált megelőző hónap egészében a megjelölt aktív szolgáltatás volt érvényben, Időben fizetésért havi 10 pont (az időben fizetés a számla fizetési határidejének lejárati dátumáig beérkezett teljes számlakiegyenlítést jelenti), Műsorcsomag felfelé váltásért egyszeri 10 pont (műsorcsomag felfelé történő váltása kizárólag az ODAP csomagról Alapcsomag, az Alapcsomagról Családi csomagra történő módosítását jelenti), E-számlára való áttérésért egyszeri 10 pont, Születésnapra egyszeri 20 pont, Kérdőív kitöltésért egyszeri 10 pont, Facebook fiókkal történő regisztráció esetén vagy Facebook felhasználói fiókkal történő belépés esetén amennyiben a fiók felhasználója megegyezik az oldalon regisztrált e- mailcímmel egyszeri 10 pont Egyéb - a jövőben kommunikálásra kerülő - alkalmakkor minden aktív előfizetőnek egyszeri 10 pont, jár. A pontokat az alábbiak szerint lehet beváltani: az oldalon mindenkor elérhető nyereménysorsolásokon való részvételre sorsolásonként/az adott sorsolásban való részvételi alkalom (a továbbiakban Nevezés ) 25, 50, vagy 100 pont váltható be. A program során a hűségpontok megszerzése, a pontértékek, a pontok beválthatósága jelen Részvételi Feltételekben a későbbiekben meghatározott módon változnak. Utólag fizetett MinDig TV Extra szolgáltatásnál több kártyakód megléte esetén Résztvevő csak a főkártyája után kap hűségpontot a társkártya kódjának feltöltésekor is. Előre fizetett MinDig TV Extra szolgáltatásnál több kártyakód megléte esetén Résztvevő több aktív kártyájának kódját külön Regisztrációkkal tudja feltölteni A Programban való részvétellel Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Program tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) a kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, az Adatkezelő és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár Amennyiben a nyertes Résztvevő nem felel meg jelen szabályzatban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig az első tartaléknyertesként meghatározott Résztvevő (a továbbiakban:

3 3 Tartaléknyertes ) minősül nyertesnek. Ez az eljárás mindaddig így folytatódik, ameddig az adott ajándék nem talál gazdára. A nyeremények esetében Tartaléknyertesnek a Szervező tartott sorsoláskor számítógépes program segítségével kisorsolt 5 Résztvevő minősül, - amennyiben megfelelnek a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek - akik a sorsolás sorrendjében követik egymást. Az elektronikus úton történő sorsolás során egy utasítással a weboldal adatbázisában tárolt adatokból Szervező, illetve Lebonyolító véletlenszerűen kiválasztja a feltételeknek megfelelő Nyertest és a Tartaléknyerteseket. A Szervező kizárhatja a Programból azt a nyertest, aki nem felel meg a jelen szabályzatban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Programból azt a nyertest, aki jelen szabályzat 5.5. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett programjából, játékából kizárja azt a Résztvevőt, aki a Program során bizonyítottan a Program internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni Nyeremények átvétele: a) a Szervező a nyertest elektronikus úton értesíti, a nyertes által a regisztráció során megadott címre küldött útján, a sorsolást követően legkésőbb 24 órán belül. Amennyiben a Szervező észleli, hogy a Nyertes nem elérhető vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, a tudomásszerzést követően sor kerül az első Tartaléknyertes kiértesítésére. A nyertesnek az adatait az értesítéstől számított 10 naptári napon belül meg kell erősítenie az oldalon, ellenkező esetben elesik a nyereménytől. Nyertes a nyereménytől való elesésről elektronikusan értesítést kap, melyet követően a továbbiakban semmiféle követeléssel, reklamációval nem élhet. A nyeremények kiszállítása folyamatosan történik, futárszolgálat igénybe vételével. A nyerteseknek olyan szállítási címet célszerű megadniuk, ahol a futárszolgálat munkanapokon munkaidőben eléri őket. Az kiszállítást maximum két alkalommal kísérlik meg, a kiszállítás kétszeri sikertelensége esetén nyertes elesik a nyereménytől, és a továbbiakban semmiféle követeléssel, reklamációval nem élhet. b) A Programban azon ügyfelek vehetnek részt, akiknek a szolgáltatása nincs korlátozva (díjtartozás miatt). A tartozás kiegyenlítését követően ügyfél ismételten bekerül a programban résztvevők adatbázisába. Amennyiben a nyertes Résztvevő cselekvőképességében részlegesen korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Programban cselekvőképességében teljesen korlátozott személyek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt. A nyeremények szállítási költségét a Szervező viseli, azonban minden egyéb felmerülő költség (pl. a nyeremény átvételének/ igénybe vételének, a helyszínére történő utazásnak a költségei, stb.) a nyertes Résztvevőt terhelik. 6. Nyeremények A Program keretében a Szervező: darab különböző LG márkájú készüléket sorsol ki valamennyi, érvényes kártyakódot január 31. éjfélig feltöltő Résztvevő Előfizető között. A programindító nyereményeket február 6- án 15:00 órakor sorsolja ki a Lebonyolító székhelyén: 1016 Budapest, Hegyalja út A programindító nyeremények jellemzői az 1. sz. Mellékletben találhatók meg darab különböző értékű Fiskars nyereménycsomagot sorsol ki az egyes nyeremény szintekre február 2.- és március 31. között érvényes Nevezést leadó Résztvevő között április 3-án 14:00 órakor. A Fiskars nyeremény csomagok tartalma a 2. sz. mellékletben találhatók meg.

4 A április 1.-és május 31. között az egyes nyeremény szintekre érvényes Nevezést leadók között kisorsolásra kerülő különböző nyeremények a 3. sz. mellékletben találhatóak meg. A nyeremények kisorsolása június 3-án 14:00 órakor történik A június 1.- és július 31. között az egyes nyeremény szintekre érvényes Nevezést leadók között kisorsolásra kerülő különböző nyeremények a 4. sz. mellékletben találhatóak meg. A nyeremények kisorsolása augusztus 5-én 14:00 órakor történik A augusztus 1.- és szeptember 30. között az egyes nyeremény szintekre érvényes Nevezést leadók között kisorsolásra kerülő különböző nyeremények az 5. sz. mellékletben találhatóak meg. A nyeremények kisorsolása október 5-én 14:00 órakor történik. Szervező a további nyereményeket a program során folyamatosan jeleníti meg jelen Szabályzatban, annak mellékleteiben és az oldalon. 7. A garantált kedvezmények 1. A garantált kedvezményre (kedvezménykuponra) való jogosultság feltétele: 1 (egy) érvényes kártyakód feltöltése a Honlapon. Érvényes kártyakód feltöltése után minden MinDig TV Extra előfizető jogosulttá válik a Szervező partnerei által biztosított kedvezménykuponok letöltésére. Egy Résztvevő kedvezménykupon fajtánként legfeljebb 10 kupon letöltésére jogosult. 2. A Résztvevő szabadon választhat a különböző, a Honlapon aktuálisan feltüntetett kedvezmények közül. 3. A garantált kedvezménykuponok a program időtartama alatt folyamatosan változnak, cserélődnek. 4. A kedvezménykuponok egyedi sorszámmal rendelkeznek, és a Honlapon feltüntetett partnernél, a meghatározott feltételekkel, az ott megadott mértékben nyújtanak kedvezményt. 5. Egy kedvezménykupon csak egyszer, egy vásárlás alkalmával használható fel. A kedvezménykupon felhasználására vonatkozó kedvezményes vásárlási feltételek részletei a promóciós weboldal Garantált kedvezmények menüpontja alatt, valamint a kedvezménykuponon találhatók meg. 6. A garantált kedvezményre jogosító kedvezménykuponok felhasználási ideje kupononként eltérő, minden kuponon feltüntetésre kerül a pontos beváltási határidő. A kedvezménykuponok letöltési vagy beváltási határidejének lejárta után azokkal kapcsolatban reklamációt a Szervező és Lebonyolító nem fogad el. 7. A promóciós ajánlat nem vonható össze semmilyen más kedvezménnyel, akcióval, a kedvezménykupon nem értékesíthető, készpénzre nem váltható. 8. A kedvezménykupon kiválasztása után a kedvezmény típusát illetően változtatásra nincs lehetőség. 9. A kedvezménykuponok kiválasztásának és letöltésének végső határideje a Program végdátuma. A Résztvevő, aki a jelen szabályzatban megadott határidőig nem tölti le kedvezménykuponját, elveszti jogosultságát a garantált kedvezményre vonatkozóan. A MinDigNyer Program végét követően a promóciós oldal kuponkiválasztási- és nyomtatási aloldalai már nem állnak rendelkezésre. 10. Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a garantált kedvezményre nem jogosult) személy által beküldött igényt. Garantált kedvezményre csak a mindignyer.hu oldalon regisztráló, és az ott megadott feltételek szerint érvényes kártyakódot feltöltő személyek válhatnak jogosulttá. 11. Szervező és Lebonyolító nem felelősek a kedvezménykuponok helytelen felhasználásáért, a minőséggel és elérhetőséggel kapcsolatos panaszokért. 12. A kuponok felhasználási szabályzatára a magyar jogszabályok irányadók; bármilyen esetlegesen felmerülő vita eldöntésére a polgári perrendtartás szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok jogosultak. 13. A garantált kedvezmény igénybevételével kapcsolatos kérdések esetén ügyfélszolgálatunk ad felvilágosítást az címen vagy a 1211-es telefonszám 6-os mellékén.

5 5 14. A kuponon szereplő szolgáltatáson felül igénybe vett minden egyéb extra szolgáltatás költsége annak igénybe vételekor a kupon szolgáltatójánál fizetendő. 15. A kuponok véglegesítése után annak megváltoztatására, új kupon kiállítására nincs lehetőség. 16. A Szervező, valamint a Lebonyolító nem felelősek a garantált kedvezmény kuponok felhasználásáért, és ebben a körben különösen nem felelősek a Szolgáltatóknál igénybe vett szolgáltatások feltételeiért, ideértve az esetleges mennyiségi és minőségi kifogásokat is, továbbá a szolgáltatások igénybevétele kapcsán kialakuló esetleges betegségekért vagy balesetekért. 17. A Szervező, valamint a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget a szolgáltatók személyzetéért és vezetőségéért, valamint az általuk kibocsátott információkért, sem panaszt, sem követelést nem fogadnak el a Szolgáltatókkal kapcsolatos elégedetlenség vagy vita esetén. Nem vállalnak továbbá felelősséget a személyes veszteségekért, beleértve, de nem kizárólagosan, az anyagi veszteséget, amely saját, vagy a valamely más látogató, avagy a Szolgáltató hibájából következett be. 8. Információ a Programról A Programmal kapcsolatos információk elhangzanak a televíziós reklámspotokban, megtalálhatóak a boltokban elhelyezett szóróanyagokon, az címen, valamint a internetes oldalon. A Program hivatalos programszabályzata a internetes oldalon jelenik meg. A programmal kapcsolatos kérdések esetén keresse a Program lebonyolításával megbízott Rewart Kft. ügyfélszolgálatát a promóció teljes időtartama alatt az címen vagy a 1211-es telefonszám 6-os mellékén. 9. Személyi jövedelemadó A nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség, úgy a nyertes Résztvevők nevében megfizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulékokat is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli. 10. Vegyes rendelkezések A Szervező és a Lebonyolító, illetve azok bármely leányvállalata tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezetten tiltják A Szervező nem oszt szét a jelen szabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményeket, és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyit a jelen szabályzat folyamatosan frissített 6. pontjában feltüntet A hirdetési anyagok megjelenési és nyomtatási hibáiért a Szervező, illetve a Lebonyolító és azok leányvállalatai, valamint a Programban résztvevő partnerek, és ezek vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják A Programban résztvevő kártyaazonosítók érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó A Programban résztvevők az abban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy: a) A Szervező illetve a Lebonyolító a Honlapon regisztrálók személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, születési dátum, telefonszám stb.) díjmentesen nyilvántartásba vegye, a Programmal kapcsolatosan direkt üzeneteket küldjön neki elektronikus és nyomtatott formában, és az adatokat a jelen Program lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen felhasználja. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes.

6 6 b) A Szervező, az Adatkezelő és a Lebonyolító szavatolják, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező, az Adatkezelő és a Lebonyolító bármikor lehetőséget biztosítanak a Résztvevőknek arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését az alábbi elérhetőségen: a Lebonyolító által üzemeltetett ügyfélszolgálaton keresztül az címen. Továbbá a Résztvevőket és a Honlapon regisztráló valamennyi személyt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is, amely a Programból való kizárást is magával vonja, amíg a Résztvevő nem engedélyezi újra az adatkezelést. A Résztvevő és a Honlapon regisztráló valamennyi személy bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amelyet megtehet egy lemondó nyilatkozat fenti címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve). Az adatkezelő promócióhoz kapcsolódó adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH /2014. c) A Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhassa, továbbá publikálhassa vagy ismertethesse a nyertes Résztvevők nevét, települését és adott esetben fotóját a Honlapon, tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a Programban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és fényképük nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező, vagy annak bármely leányvállalata, valamint különösen az Adatkezelő díjmentesen felhasználja. Felkérés esetén vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a nyertes Résztvevőnek a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. d) A Résztvevők a Regisztrációnál megjelölhetik, hogy hozzájárulásukat adják-e elektronikus direkt marketing (edm) levél küldéséhez a jövőben egyéb, a programtól független marketing üzenetekkel összefüggően. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Program lezárulta előtt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Program lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti A nyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik olyan eredeti promócióban résztvevő szolgáltatás csomag aktiválását igazoló kártyakódot töltöttek fel a Honlapon, melyet a rendszer azonosított és elfogadott, majd a nyertesség tényéről üzenetet küldött A regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem az Adatkezelő, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal és ennek bekövetkezésekor nem köteles a nyeremények átadására A nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább A Résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos Részvételi Feltételeket, amely megtalálható a honlapon A nyeremények készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók Szervező jelen Részvételi Feltételeket és Mellékleteit folyamatosan frissíti a program során Amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Résztvevővel kapcsolatban, annak kivizsgálásához Lebonyolító információt kér a Résztvevőtől, illetve bármikor felfüggesztheti az Előfizető részvételét a programban.

7 7 A programindító nyeremények jellemzői 1. sz. melléklet 1. 1 db LG 32LB650V típusú televízió készülék: Okos TV webos kezelőfelület Youtube, Skype funkció Beépített Wi-fi 3D TV kényelmes szemüvegek 2. 1 db LG LAP340 típusú hangrendszer: 4.1 csatornás, 120W teljesítményű hangrendszer 35mm vékony kialakítás Tökéletesen illeszkedik a legtöbb televízió alá 3. 1 db LG BP640 típusú lejátszó: 3D Bluray lejátszás Távirányítás okostelefonnal Okos TV alkalmazások

8 8 2. sz. melléklet A február március 31. közötti időszak nyereményei 1. nyeremény szint (25 pontos) Fiskars csomag tartalma 1 db Rönkhasító fejsze 1 db Snow expert hótoló 1 db Usuba zöldségkés 1 db PowerGear II fogaskerekes ágvágó 2. nyeremény szint (50 pontos) Fiskars csomag tartalma 1 db Fiskars fűszernövény cserép 1 db Rönkhasító fejsze 1 db Késblokk 7 késsel 1 db Snow expert hótoló 1 db Xsharp fejsze 1 db PowerGear II ágvágó kicsi horgos 1 db KIDZORS 6dbos gyermek mintavágó olló készlet táskával 1 db Usuba zöldségkés 1 db Konyhai olló levendula 1 db Sonkaszeletelő kés 1 db Szel lyukaszto zokni mintás 3. nyeremény szint (100 pontos) Fiskars csomag tartalma 1 db Kitchen Garden Basic 1 db Fiskars fűszernövény cserép S és fűszerolló szett 1 db Rönkhasító fejsze 1 db Késblokk 7 késsel 1 db Snow expert hótoló 1 db Xsharp fejsze és késélező 1 db MyFirstFiskars dobozos szerszám szett 1 db PowerGear II fogaskerekes ágvágó 1 db Inspiration ültetőkanál viola

9 9 3.sz. melléklet A április 1. és május 31. közötti időszak nyereményei 1. nyeremény szint (25 pontos) 1 db kültéri babzsák szett 1 db Zsomi Óriás Big babzsák 1 db Zsomi Big Kid babzsák Big babzsák méretei: - hossza: 150cm - szélessége:120cm - töltőanyag mennyisége: 300L - 100% antiallergén polisztirol gyöngy Belső huzat 100% pamut Big Kid babzsák méretei: - hossza: 120cm - szélessége: 90cm - töltőanyag mennyisége: 180L - 100% antiallergen polisztirol gyöngy Belső huzat 100% pamut A termékek színe a rendelkezésre álló kültéri színskálából szabadon választható a nyertes számára. 2. nyeremény szint (50 pontos) 1 db TDK márkájú audio szett tartalma: 1 DB TDK LoR "Signature Sound" Vezeték nélküli Időjárásálló Audio Rendszer (A33) 1 DB TDK LoR "Smartpone Control" ST170 Fülre helyezhető, On - Ear Headset mikrofon vezérléssel 1 DB TDK LoR A26 TREK Vezeték nélküli, Kompakt, Időjárásálló Audio Rendszer 3. nyeremény szint (100 pontos) 1 db családi hosszú hétvége a LIFESTYLE HOTEL MÁTRA*****superiorban tartalma: 1 db 3 éjszakás két felnőtt és két 14 év alatti gyermek részére szóló, félpanziós tartózkodásra jogosító utalvány a LIFESTYLE HOTEL MÁTRA****superior hegyvidéki életmódszállodában junior lakosztályban

10 10 4.sz. melléklet A június 1. és július 31. közötti időszak nyereményei 1. nyeremény szint (25 pontos) 1 db budmil iskolakezdési csomag Tartalma: 1 db budmil ovális hátizsák 1 db budmil oldaltáska 1 db budmil tolltartó legalább 1 db ruházati termék A ruházati darab(ok) a rendelkezésre álló felkínált termékekből szabadon választhatóak a nyertes számára a meghatározott keretösszeg erejéig. 2. nyeremény szint (50 pontos) 1 db családi hétvége a Hotel Azúrban Tartalma: 1 db két éjszakás szállás, 2 felnőtt és 2 gyerek részére Hotel Azúr családi szobában. A nyeremény tartalmazza a büféasztalos reggelit és vacsorát, valamint a wellness központ szolgáltatásainak használatát: /600 m2 vízfelületű élménymedencék, jacuzzi, finn és infraszaunák, gőzkamra, illatkamra, sószoba, kondícionáló terem/ 3. nyeremény szint (100 pontos) 1 db Philips termékcsomag Tartalma: 1 db Philips HR7958/00 Avance Collection Konyhagép 1 db Philips HP8280/00 MoistureProtect Hajszárító

11 11 A augusztus 1. és szeptember 30. közötti időszak nyereményei 5.sz. melléklet 1. nyeremény szint (25 pontos) 1 db 50 ezer forint értékű lifestyleshop.hu vásárlási utalvány Az 50 ezer forint értékű sportszer vásárlási utalvány az alábbi márkák lifestyleshop.hu n mindenkor elérhető termékeire használható fel az értékhatárig: Body Sculpture Rucanor RucaFighter Megrendelést követően nincs lehetőség a termékek cseréjére. 2. nyeremény szint (50 pontos) 1 db Whirlpool AWO/C érzék mosógép Alaptulajdonságok: 6. Érzék Színek funkció "A+++" energiaosztály; Green Generation termék "A" mosóhatás; "A" centrifuga hatékonyság (max fordulat / perc) 6 kg (pamut) mosható ruhamennyiség Elektronikus vezérlés, SSD 3 -Smart digitális kijelző EcoMonitor -energiafelhasználást jelző LED sor Választható opciók: Állítható centrifuga szint Programozott befejezés és maradékidő kijelzés Előmosás Rapid gyorsmosás Colours 15 opció - alacsony hőmérsékletű mosás Intenzív öblítés Clean+ - folteltávolító opció Öbíltőstop Vasaláskönnyítés Fontosabb programok: Napi vegyes féltöltet program (40 C/ 1 óra) Pamut programok: 95, 60, 40 Szintetikus / műszál programok: 40, 30 Kímélő program: 30 Gyapjú programok: 40, hideg Takarékos programok: Speed '15 ruhafrissítő gyorsprogram; EcoPamut - energiatakarékos pamut program (60, 40 ) Öblítés és centrifugálás, centrifugálás program, vízleeresztés Szín szerinti programok: fehér, világos, sötét színű ruhák Műszaki adatok: Csatlakozási érték (W): 2300 Éves energiafogyasztás (kwh): 147 Éves vízfogyasztás (liter): 8200 Mosódob mérete (liter): 52 Mosási zajszint (dba): 59

12 12 Centrifuga zajszint (dba): 77 Nettó tömeg (kg): 72 Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 845x595x nyeremény szint (100 pontos) 1 db irobot Roomba 785 robotporszívó irobot Roomba 785 robotporszívó jellemzői: iadapt navigációs rendszer Könnyű használhatóság, programozhatóság, takarítás időzítéssel 150 nm területig minden típusú kemény padlófelületet és a szőnyeget takarít WALL FOLLOW rendszer segítségével takarít a falak mentén és a sarkokban DIRT DETECT funkció, AeroVac portartály, portartály telítettség kijelző ANTITANGLE rendszer a vezetékek és a szőnyegrojtok felcsavarodásának megakadályozása ellen HEPA szűrő a legapróbb porszemeket és polleneket is összegyűjti, kímélve ezzel az allergiás családtagokat is VIRTUÁLIS FAL világítótoronnyal több szoba egyidejű irányított takarításához Profi ütköző lassított ütközéssel Szintérzékelőinek köszönhetően nem esik le a lépcsőről, vagy magas felületekről

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

A Nyerjen 1 db Keeway robogót vagy 10 db Russell Hobbs Desire reggeliző szettet a VARTA-val! nyereményjáték hivatalos Részvételiés

A Nyerjen 1 db Keeway robogót vagy 10 db Russell Hobbs Desire reggeliző szettet a VARTA-val! nyereményjáték hivatalos Részvételiés Játékszabályzat A Nyerjen 1 db Keeway robogót vagy 10 db Russell Hobbs Desire reggeliző szettet a VARTA-val! nyereményjáték hivatalos Részvételiés Játékszabályzata 1. A nyereményjáték szervezője A nyereményjáték

Részletesebben

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel.

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel. Barkácsforrás regisztrációs játék Részvételi és játékszabályzat 1. A játék szervezője a Max-24 Kft. 4700 Mátészalka, Ipari u. 27.sz. a továbbiakban szervező A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel

Részletesebben

Allianz BabaMama Expo nyereményjáték 2015. október 26. 2015. november 15. Játék- és adatkezelési szabályzat

Allianz BabaMama Expo nyereményjáték 2015. október 26. 2015. november 15. Játék- és adatkezelési szabályzat Allianz BabaMama Expo nyereményjáték 2015. október 26. 2015. november 15. Játék- és adatkezelési szabályzat Az Allianz Hungária Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

A VÉDŐHÁLÓ KÖNYVELŐKNEK NYEREMÉNYJÁTÉK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A VÉDŐHÁLÓ KÖNYVELŐKNEK NYEREMÉNYJÁTÉK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A VÉDŐHÁLÓ KÖNYVELŐKNEK NYEREMÉNYJÁTÉK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték szervezője A "VÉDŐHÁLÓ KÖNYVELŐKNEK nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat A Pernod Ricard Hungary Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., Cg.: 01-09- 466108; továbbiakban: Pernod Kft.), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban

Részletesebben

Parfümcenter - Játékszabályzat

Parfümcenter - Játékszabályzat Parfümcenter - Játékszabályzat 1. A nyereményjáték időtartama 2012. december 1-2012. december 23. A nyereményjáték megkezdése előtt, és a nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat, valamint

Részletesebben

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetjük! Kérjük, játék előtt alaposan tanulmányozza át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kíván

Részletesebben

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta.

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta. Részvételi feltételek Keresd a párját applikáció A nyereményjáték szervezője a Mercur Rent a Car Kft. (Cím: 2220 Vecsés, Hertz u 2. Adószám: 12027222-2- 13. nyilvántartási szám NAIH-86525/2015. továbbiakban,

Részletesebben

Duna Plaza facebook Playmobil nyereményjáték 2015.04.30. 2015.05.03. JÁTÉKSZABÁLYZAT

Duna Plaza facebook Playmobil nyereményjáték 2015.04.30. 2015.05.03. JÁTÉKSZABÁLYZAT Duna Plaza facebook Playmobil nyereményjáték 2015.04.30. 2015.05.03. JÁTÉKSZABÁLYZAT A Duna Plaza üzemeltetője, a Duna Plaza Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 178. adószám: 13096052-2-41) (továbbiakban:

Részletesebben

A Diabétesz Kontroll Program (DKP) 2014. nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

A Diabétesz Kontroll Program (DKP) 2014. nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A Diabétesz Kontroll Program (DKP) 2014. nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A nyereményjáték Szervezője A Diabétesz Kontroll Program 2014. nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék")

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz 2014. 12. 22. Netex-Magyarország Kft. Bevezető A jelen szabályzat

Részletesebben

Részvételi és Játékszabályzat

Részvételi és Játékszabályzat Részvételi és Játékszabályzat Az Ooops! Bajkeverők fotó és videó feltöltés nyereményjáték promóciós Játék hivatalos Játékszabálya A promóció a teljes Bajkeverők kampány része 1. A Játék szervezője Az Ooops!

Részletesebben

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata Balaton régió fotópályázat 2012 hivatalos játékszabályzata 1 Megnevezés: Balaton régió fotópályázat 2012 (a továbbiakban Játék ) Szervezők: SG Marketing Kft. (1149 Budapest, Limanova tér 12.), Aktimania

Részletesebben

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a Nyereményjáték szabályzat A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett Szallas.hu, oraatallitas.hu, szallasguru.hu

Részletesebben

A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata

A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata 1. A játék szervezője és lebonyolítója A játék szervezője és lebonyolítója a Fővárosi Gázművek

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT TESCO- GAZPROMNEFT-G-ENERGY

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT TESCO- GAZPROMNEFT-G-ENERGY NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 2017.02.01. 2017.12.31. TESCO- GAZPROMNEFT-G-ENERGY 1. A TESCO- GAZPROMNEFT-G-ENERGY játékon való részvétel feltétele minimum 1 db GAZPROMNEFT vagy G-ENERGY típusú motorolaj termék

Részletesebben

Sensodyne promóció. Nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Sensodyne promóció. Nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata Sensodyne promóció Nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1 PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE 1. A Sensodyne promóció nyereményjáték ( Promóció ) szervezője a GlaxoSmithKline- Consumer Kft. (1124 Budapest,

Részletesebben

A PROMOD ÚJ ILLATAI FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK JÁTÉKSZABÁLYZATA: 2015. OKTÓBER 10-TŐL 15-ig

A PROMOD ÚJ ILLATAI FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK JÁTÉKSZABÁLYZATA: 2015. OKTÓBER 10-TŐL 15-ig 1. SZERVEZŐ CÉG: A PROMOD ÚJ ILLATAI FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK JÁTÉKSZABÁLYZATA: 2015. OKTÓBER 10-TŐL 15-ig A PROMOD ÚJ ILLATAI c. nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Promod Hungary

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Plazmaszolgálat

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Bevezető A Tisza-Balneum Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság az Tisza Balneum Hotel**** Facebook oldalán és a s4yhotel.hu vagy a Service4You szállodáinak weboldalán

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat CEWE FOTÓKÖNYV Legyen az esküvő egy örök emlék nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a CEWE Magyarország Kft. (székhelye:

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

Az Áprilisi nyereményeső! Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Az Áprilisi nyereményeső! Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Az Áprilisi nyereményeső! Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE Az Áprilisi nyereményeső elnevezésű Nyereményjáték (a továbbiakban: Promóció ) szervezője a BUSZESZ

Részletesebben

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék (2015. május 1-től 2015. június 30-ig) 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője az www.yves-rocher.hu-t

Részletesebben

Az Év Ügyfélbarát Biztosítója 2015 díj Promóciós Nyereményjátékának

Az Év Ügyfélbarát Biztosítója 2015 díj Promóciós Nyereményjátékának A Netrisk.hu Zrt. Az Év Ügyfélbarát Biztosítója 2015 díj Promóciós Nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 2015.12.01 2015.12.20. 1. A játék szervezője A promóciós kérdőív nyereményjáték (a továbbiakban:

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat Nyereményjáték szabályzat Az Agria Park Bevásárlóközpont Robogj a nyereményekért! elnevezésű, 2014. február 3-tól 2014. március 7-ig tartó nyereményjáték részvételi és játékszabályai 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat IMOnline Élmény a vásárlás promóció Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat A promócióban (reklámcélú ajándéksorsolásban) részt vevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

A Spanish Citrus Fiesta nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

A Spanish Citrus Fiesta nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A Spanish Citrus Fiesta nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A nyereményjáték szervezője A Spanish Citrus Fiesta nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO-GLOBAL

Részletesebben

Részvételi és adatkezelési szabályzat a Nestlé (HU) ig tartó Mikulás** játék üzenőfali nyereményjátékához

Részvételi és adatkezelési szabályzat a Nestlé (HU) ig tartó Mikulás** játék üzenőfali nyereményjátékához Részvételi és adatkezelési szabályzat a Nestlé (HU) 2015.12.02. 2015.12.03-ig tartó Mikulás** játék üzenőfali nyereményjátékához A játék időtartama: 1. december 2. 14:00 órától 2015. december 3. 09:00

Részletesebben

Hitelbúvár Gyorsteszt Nyereményjáték

Hitelbúvár Gyorsteszt Nyereményjáték Hitelbúvár Gyorsteszt Nyereményjáték Játékszabály (Módosítva: 2015. szeptember 9.*) 2015.07.02. Az alábbi játékszabály a Hitelbúvár Gyorsteszt ingyenes Nyereményjáték részvételi feltételeit és a sorsolással

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Airwaves Adventi Nyereményjáték

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Airwaves Adventi Nyereményjáték FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Airwaves Adventi Nyereményjáték Szervező: Wrigley Hungária Kft. (1113, Budapest, Bocskai út 134-146. A épület, továbbiakban: Szervező ) Az előkészítésben és lebonyolításban közreműködik:

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Nyerj ajándék mozijegyet a Multiponttal nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont Program Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 79., továbbiakban: Szervező ). A

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Húsvéti Kvíz nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője a (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 100., adószám: 10896774-2-41) (továbbiakban:

Részletesebben

A kutatás 2014. december 11. és 2015 január 4. között tart.

A kutatás 2014. december 11. és 2015 január 4. között tart. SZABÁLYZAT A TargetMax Kft. nyaralási szokások felmérésére online kikérdezésen alapuló kutatást szervez. A kérdőívet kitöltő, és a kitöltés után személyes adatokat megadó résztvevők közül kisorsolásra

Részletesebben

Részvételi feltételek / Játékszabály A Peugeot Tiszta a levegő! nyereményjáték feltételeinek leírása

Részvételi feltételek / Játékszabály A Peugeot Tiszta a levegő! nyereményjáték feltételeinek leírása Adószám: 108 39089-2-44 Részvételi feltételek / Játékszabály A Peugeot Tiszta a levegő! nyereményjáték feltételeinek leírása I. A nyereményjáték megnevezése: Tiszta a levegő! nyereményjáték II. III. IV.

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Hungary Facebook oldalán megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi

Részletesebben

A Karácsonyi videó kvíz nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL

A Karácsonyi videó kvíz nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL Karácsonyi videó kvíz! játék részvételi feltételei A Karácsonyi videó kvíz nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-

Részletesebben

Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata

Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata A Program szervezője Az Ariston Thermo Hungária Kft. (továbbiakban: "Szervező") promóciót szervez (továbbiakban: "Program"), amelyben azon, a 1. pontban

Részletesebben

A promóció leírása játékszabályzat

A promóció leírása játékszabályzat A promóció leírása játékszabályzat IRÁNY A BALATON! Játssz a Fonyódival! promóció 1. A Fonyódi Ásványvíz Kft. (Szervező) nyereményjátékot indít IRÁNY A BALATON! Játssz a Fonyódival! néven. A játék lebonyolítója

Részletesebben

NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK. FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata

NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK. FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata 1. A játék szervezője a Flavon Group Kft. cím: 4033 Debrecen, Veres Péter u. 19.,

Részletesebben

A COCA-COLA HBC MAGYARORSZÁG KFT. ÉS A DUNAPRO DRINK KFT. ÖSSZEOLVADÁS ÉJSZAKÁJA MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A COCA-COLA HBC MAGYARORSZÁG KFT. ÉS A DUNAPRO DRINK KFT. ÖSSZEOLVADÁS ÉJSZAKÁJA MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A COCA-COLA HBC MAGYARORSZÁG KFT. ÉS A DUNAPRO DRINK KFT. ÖSSZEOLVADÁS ÉJSZAKÁJA MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti,

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT. 2. A Játékban kizárólag a Játék időpontjában 18 évét betöltött, cselekvőképes természetes személy vehet részt (továbbiakban: Játékos)

JÁTÉKSZABÁLYZAT. 2. A Játékban kizárólag a Játék időpontjában 18 évét betöltött, cselekvőképes természetes személy vehet részt (továbbiakban: Játékos) JÁTÉKSZABÁLYZAT Az MS E-Commerce Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Petőfi utca 64.; továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot szervez. (továbbiakban: Játék). A Játék lebonyolításában közreműködik az Intermedius

Részletesebben

JÁTSSZON ÉS UTAZZON! NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

JÁTSSZON ÉS UTAZZON! NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT JÁTSSZON ÉS UTAZZON! NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. Játék szervezője: UNICHEM GAIA Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1172 Budapest, Cinkotai út

Részletesebben

Év végi ajándéközön! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Év végi ajándéközön! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Év végi ajándéközön! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1. A játék szervezője Az Év végi ajándéközön! elnevezésű nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője az EDF DÉMÁSZ Zrt. (székhely:

Részletesebben

Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA. NISSAN SALES CEE Kft. ( : 2014. november 3-8.)

Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA. NISSAN SALES CEE Kft. ( : 2014. november 3-8.) Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA NISSAN SALES CEE Kft. ( : 2014. november 3-8.) 1) 1.1. Az Új Nissan Pulsar és Note Nissan Nyílt Napok promóciós játék (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Játék, és adatkezelési szabályzat 1. A játék időtartama 2014. szeptember 29. 2014. december 31. 2. A játék szervezője Az INDEX.HU Zrt. székhely: 1033 Budapest,Flórián

Részletesebben

PlayIT Show Videós tehetségkutató 2015.11.28-29. JÁTÉKSZABÁLYZAT

PlayIT Show Videós tehetségkutató 2015.11.28-29. JÁTÉKSZABÁLYZAT PlayIT Show Videós tehetségkutató 2015.11.28-29. JÁTÉKSZABÁLYZAT A Játék lebonyolítója a MEEX Agent Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 48.), (a továbbiakban: Szervező) 1. A Játékban való részvétel

Részletesebben

NYERJEN PÁROS FORMA 1 BELÉPŐJEGYET A PIRELLIVEL! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

NYERJEN PÁROS FORMA 1 BELÉPŐJEGYET A PIRELLIVEL! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT NYERJEN PÁROS FORMA 1 BELÉPŐJEGYET A PIRELLIVEL! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT Jelen feltételek az Internet Mall Hungary Kft. (Székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112., adószám: 1356925-2-43, a továbbiakban:

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat. Módosítás

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat. Módosítás Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Módosítás Ki a legjobb lesifotós? nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a Bau-Trans Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy,

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

A nyereményjátékkal kapcsolatos adatfeldolgozást az Adatkezelő önállóan végzi.

A nyereményjátékkal kapcsolatos adatfeldolgozást az Adatkezelő önállóan végzi. Részvételi feltételek MaxxCreation Fotózz és nyerj applikáció A nyereményjáték szervezője a Modell és Hobby Kft. (Székhelye: 1117 Budapest, Október 23. u. 8-10; Központi ügyintézés: 1033 Budapest, Szőlőkert

Részletesebben

Fotó kihívás Játék. 2.1 A Szervező által meghirdetett játékban minden Facebook adatlappal rendelkező játékos részt vehet, aki betöltötte 18. életévét.

Fotó kihívás Játék. 2.1 A Szervező által meghirdetett játékban minden Facebook adatlappal rendelkező játékos részt vehet, aki betöltötte 18. életévét. Fotó kihívás Játék 1. Szervező Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Corvin Plaza üzemeltetője, a Klépierre Corvin Kft. (a továbbiakban:

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

Játékszabályzat. 1. A Játékban való részvétel általános feltételei

Játékszabályzat. 1. A Játékban való részvétel általános feltételei Játékszabályzat Az Athenaeum Kiadó Kft. által a Magyarország területén 2016. szeptember 12-e és szeptember 18-a között szervezett Benyák Zoltán: A nagy illúzió nyereményjáték feltételei. 1. A Játékban

Részletesebben

VÁSÁROLJON AZ ALOLDALRÓL ÉS NYERJE MEG A FT-OS HEXBUG TONY HAWK PÁLYASZETTET! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

VÁSÁROLJON AZ ALOLDALRÓL ÉS NYERJE MEG A FT-OS HEXBUG TONY HAWK PÁLYASZETTET! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT VÁSÁROLJON AZ ALOLDALRÓL ÉS NYERJE MEG A 30 000 FT-OS HEXBUG TONY HAWK PÁLYASZETTET! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT Jelen feltételek az Internet Mall Hungary Kft. (Székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112., adószám:

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2011. őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat )

Az OTP Bank Nyrt. 2011. őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat ) Az OTP Bank Nyrt. 2011. őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat ) 1. A promóció (a továbbiakban: Promóció ) szervezője OTP Bank

Részletesebben

JÁTÉK- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

JÁTÉK- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT JÁTÉK- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervező: Vince Magazinkiadó Kft. (székhely: Göd, 2131 Termálfürdő körút 2/b) a továbbiakban: Szervező ). Az előkészítésben és lebonyolításban (adatfeldolgozóként is)

Részletesebben

TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT Jelen feltételek az Internet Mall Hungary Kft. (Székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112., adószám: 1356925-2-43, a továbbiakban: a Lebonyolító ) által a

Részletesebben

Hivatalos játékszabály Kiskegyed és Tesco Üzletsor nyereményjáték

Hivatalos játékszabály Kiskegyed és Tesco Üzletsor nyereményjáték Hivatalos játékszabály Kiskegyed és Tesco Üzletsor nyereményjáték 1. A Játék szervezője A Karácsonyi nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője az Axel Springer- Budapest

Részletesebben

KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. TUDJ MEG TÖBBET A VÍZRŐL! ELNEVEZÉSŰ VETÉLKEDŐ RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI FELTÉLEI

KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. TUDJ MEG TÖBBET A VÍZRŐL! ELNEVEZÉSŰ VETÉLKEDŐ RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI FELTÉLEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. TUDJ MEG TÖBBET A VÍZRŐL! ELNEVEZÉSŰ VETÉLKEDŐ RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI FELTÉLEI A Tudj meg többet a vízről! elnevezésű vetélkedő (a továbbiakban: Játék )

Részletesebben

1. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete

1. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete Kérjük, olvassa el figyelmesen az Intervet Hungária Kft. által a Kisállatorvos Facebook oldalon megrendezett Gazdi-kedvenc szelfiverseny elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) részvételi feltételeit.

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT A DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Váci út 35.; a továbbiakban: Szervező ) a szolgáltatásával kapcsolatos nyereményjátékot (a továbbiakban:

Részletesebben

Media Markt Hírlevél Regisztráció elnevezésű játék 2015.06.09-11. JÁTÉKSZABÁLYZAT

Media Markt Hírlevél Regisztráció elnevezésű játék 2015.06.09-11. JÁTÉKSZABÁLYZAT Media Markt Hírlevél Regisztráció elnevezésű játék 2015.06.09-11. JÁTÉKSZABÁLYZAT A Media Markt Saturn Holding Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Petőfi utca 64.; adószám: 12172951-2-44) (továbbiakban: Szervező)

Részletesebben

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Kérjük, olvassa el figyelmesen az MGroup International kft. által meghirdetett MasterCard Youtuber Showroom játék (a továbbiakban: a

Részletesebben

A Játékban részt vehet minden az alábbi 2. pontban meghatározott természetes személy, az alábbi feltételek együttes teljesülésével:

A Játékban részt vehet minden az alábbi 2. pontban meghatározott természetes személy, az alábbi feltételek együttes teljesülésével: Játékszabályzat Az Athenaeum Kiadó Kft. által a Magyarország területén 2015. július 1-je és július 31-e között szervezett Nyerjen Ízek és Érzések magazin egyéves előfizetést nyereményjáték feltételei.

Részletesebben

ÁLLATI PÖRGÉS Játékszabályzat. 1. A játék szervezője

ÁLLATI PÖRGÉS Játékszabályzat. 1. A játék szervezője ÁLLATI PÖRGÉS Játékszabályzat 1. A játék szervezője A jelen nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték vagy Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C.,

Részletesebben

Részvételi feltételek

Részvételi feltételek Részvételi feltételek A jelen nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték ) szervezője a TESCO- GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628, továbbiakban, mint Szervező

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Találd meg az elveszett EFOTT jegyeket!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 07. 08. 00:01 perctől 2015. 07. 13. 23:59 percig tartó "Találd meg az elveszett

Részletesebben

Az Árkád Győr 10.születésnap ajándéksorsolás hivatalos Játékszabályzata

Az Árkád Győr 10.születésnap ajándéksorsolás hivatalos Játékszabályzata Az Árkád Győr 10.születésnap ajándéksorsolás hivatalos Játékszabályzata I. A Játék szervezője Az ÁRKÁD Győr 10. születésnap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék") szervezője a ECE Projektmanagement

Részletesebben

Ügyfélből milliomos promóciós nyereményjátékának

Ügyfélből milliomos promóciós nyereményjátékának A Netrisk.hu Zrt. Ügyfélből milliomos promóciós nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 2016. 11. 02. 2017. 01. 01. 1. A játék szervezője Az Ügyfélből milliomos nyereményjáték (a továbbiakban:

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT A PICK Partner nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

JÁTÉKSZABÁLYZAT A PICK Partner nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata JÁTÉKSZABÁLYZAT A PICK Partner nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata 1. A nyereményjáték szervezője A PICK Partner nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a PICK Szeged Zrt.

Részletesebben

nyereményjáték Nyerje vissza a burkolólap árát ZALAKERÁMIA márkatermékekkel!

nyereményjáték Nyerje vissza a burkolólap árát ZALAKERÁMIA márkatermékekkel! nyereményjáték Nyerje vissza a burkolólap árát ZALAKERÁMIA márkatermékekkel! BURKOLJON ZALAKERÁMIA TERMÉKKEL és nyerje vissza a burkolólap árát vagy legyen Öné a 10 db ajándékcsomag egyike! Küldje be a

Részletesebben

Az akcióban való részvétel a részvételi szabályok automatikus elfogadását jelenti.

Az akcióban való részvétel a részvételi szabályok automatikus elfogadását jelenti. Tavaszi kampány e parosito.hu oldalon RÉSZLETES JÁTÉKSZABÁLY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi részvételi feltételeket! Az akcióban való részvétel a részvételi szabályok

Részletesebben

A SEMMISÍTSD MEG BENŐ UNALMÁT! MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SEMMISÍTSD MEG BENŐ UNALMÁT! MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SEMMISÍTSD MEG BENŐ UNALMÁT! MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervező: A Semmisítsd meg Benő unalmát! nyereményjáték szervezője a Fellowes Hungary Kft. (székhely: 1134

Részletesebben

A Pólus Center őszi szüneti kampányának hivatalos játékszabályzata:

A Pólus Center őszi szüneti kampányának hivatalos játékszabályzata: A Pólus Center őszi szüneti kampányának hivatalos játékszabályzata: 1. A promóció szervezője A Polus Társasház Üzemeltető Kft. (H-1152 Budapest, Szentmihályi út 131.; továbbiakban: Szervező ) regisztrációhoz

Részletesebben

BestByte Nyerj újévi lendületet! Játékszabályzat

BestByte Nyerj újévi lendületet! Játékszabályzat BestByte Nyerj újévi lendületet! Játékszabályzat A BestByte Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 45., Cg.: 01-09-923260; továbbiakban: BestByte), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban

Részletesebben

A KORES I LOVE KORES MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A KORES I LOVE KORES MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A KORES I LOVE KORES MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervező: A www.ilovekores.hu nyereményjáték szervezője a CORWELL Kft. (székhely: 1113 Budapest, Villányi út 52.,

Részletesebben

Az élet egy játék vagy a játék egy Élet... Játékszabályzat

Az élet egy játék vagy a játék egy Élet... Játékszabályzat Az élet egy játék vagy a játék egy Élet... Játékszabályzat 1. A nyereményjáték szervezője Az élet egy játék vagy a játék egy Élet... nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője az Exeltis Magyarország

Részletesebben

Media Markt Pótalkatrész játék 2015.09.24-27. JÁTÉKSZABÁLYZAT

Media Markt Pótalkatrész játék 2015.09.24-27. JÁTÉKSZABÁLYZAT Media Markt Pótalkatrész játék 2015.09.24-27. JÁTÉKSZABÁLYZAT A Media Markt Saturn Holding Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Petőfi utca 64.; adószám: 12172951-2-44) (továbbiakban: Szervező) a Facebookon nyereményjátékot

Részletesebben

A MAGISTER M ELNEVEZÉSŰ AJÁNDÉKSORSOLÁSOS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A MAGISTER M ELNEVEZÉSŰ AJÁNDÉKSORSOLÁSOS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MAGISTER M ELNEVEZÉSŰ AJÁNDÉKSORSOLÁSOS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A Játék leírása 1.1. A Pécsi Direkt Kft. (székhely: 1075 Budapest, Károly krt. 3/C, adószám: 11009498-2-44, cégjegyzékszám:

Részletesebben

Az APLI Irány Barcelona MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

Az APLI Irány Barcelona MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Az APLI Irány Barcelona MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervező: Az Irány Barcelona nyereményjáték szervezője a CORWELL Kft. (székhely: 1113 Budapest, Villányi út 52.,

Részletesebben

Hivatalos Részvételi és Programszabályzat

Hivatalos Részvételi és Programszabályzat Hivatalos Részvételi és Programszabályzat I. A Program szervezője Az "Idén az ünnepelt adja az ajándékot! promóció (a továbbiakban: Program) szervezője HENKEL Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest,

Részletesebben

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen az Festival Travel International Kft., a Meex oldal, Meex Lounge Debrecen, MEEX Lounge Szeged Facebook

Részletesebben

Penny Market Kft. EXTRA Rejtvény-nyereményjáték Játékszabályzata

Penny Market Kft. EXTRA Rejtvény-nyereményjáték Játékszabályzata Penny Market Kft. EXTRA Rejtvény-nyereményjáték Játékszabályzata 1. A Játék Szervezője: A Penny Market Kft. (továbbiakban: Szervező ) székhely: 2351 Alsónémedi, Északi Vállalkozói Terület 5. számú főút

Részletesebben

Ingatlan.com Nyerj az albérleteddel!

Ingatlan.com Nyerj az albérleteddel! Ingatlan.com Nyerj az albérleteddel! Nyereményjáték- és adatkezelési szabályzat (2014. július 24-től 2014. szeptember 3-ig) 1 Játék szervezője és a Játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

A MASPED Csoport által szervezett. Mindent tudsz a MASPED-ről? elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

A MASPED Csoport által szervezett. Mindent tudsz a MASPED-ről? elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A MASPED Csoport által szervezett Mindent tudsz a MASPED-ről? elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A MASPED Csoport (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési

Részletesebben

Karácsonyi Nyereményjáték Szabályzat

Karácsonyi Nyereményjáték Szabályzat Karácsonyi Nyereményjáték Szabályzat Nyereményjáték szervezője a JátékNet.hu Kft. (székhely: 2089 Telki, Öreghegyi út 4/a, a továbbiakban: JátékNet). A jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

A regisztrációkor a játékban részt vevő minden adatot megadott, és a megadott adatok valósak.

A regisztrációkor a játékban részt vevő minden adatot megadott, és a megadott adatok valósak. Játékszabályzat Az Athenaeum Kiadó Kft. által a Magyarország területén 2015. december 6 és 26-a között szervezett Karácsonyi ajándékeső Hannah Browntól! nyereményjáték feltételei. 1. A Játékban való részvétel

Részletesebben

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat 1. A nyereményjáték szervezője, lebonyolítója, adatkezelője, adatfeldolgozója A Nálunk hét nap a gyereknap! nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője

Részletesebben

Év végi Ajándékeső az Erzsébet-utalvány Plusz kártyával

Év végi Ajándékeső az Erzsébet-utalvány Plusz kártyával Év végi Ajándékeső az Erzsébet-utalvány Plusz kártyával NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Év végi nyereményeső az Erzsébet-utalvány Plusz kártyával elnevezésű

Részletesebben

Tesco "Startoljon rá a Magyar Nagydíj páros belépőire" áruházi kampány hivatalos programszabályzata

Tesco Startoljon rá a Magyar Nagydíj páros belépőire áruházi kampány hivatalos programszabályzata Tesco "Startoljon rá a Magyar Nagydíj páros belépőire" áruházi kampány hivatalos programszabályzata I. A Program szervezője A Tesco "Startoljon rá a Magyar Nagydíj páros belépőire" áruházi kampány (a továbbiakban:

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS HETE NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS HETE NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS HETE NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A www.internetesvasarlashete.hu weboldalon futó Internetes Vásárlás Hete nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben