RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK A MinDig TV Extra - MinDigNyer hűségprogram hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK A MinDig TV Extra - MinDigNyer hűségprogram hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata"

Átírás

1 RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK A MinDig TV Extra - MinDigNyer hűségprogram hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata 1. A program szervezője Az MinDig TV Extra - MinDigNyer hűségprogram (a továbbiakban: "Program") szervezője az Antenna Hungária Zrt. (székhely: 1119 Budapest, Petzvál J. u ; cégjegyzékszám: ; adószám: ; a továbbiakban: "Szervező"). A Programhoz kapcsolódó adatkezelést az Antenna Hungária Zrt. (székhely: 1119 Budapest, Petzvál J. u ; cégjegyzékszám: ; adószám: ; a továbbiakban: "Adatkezelő"), a Programhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Rewart Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., cégjegyzékszám: , adószám: , a továbbiakban: "Lebonyolító") végzi. Adatfeldolgozást végez az EcoSoftWare Kft. (székhely: 1115 Budapest, Tétényi út 11., cégjegyzékszám: adószám: is. 2. A Programban résztvevő személyek 2.1. A Programban részt vehet minden 18. életévét betöltött, a Magyar állam által kiadott, személyi azonosításra alkalmas irattal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyi körbe nem tartozó természetes személy (a továbbiakban: "Résztvevő"), aki a Program időtartama alatt elektronikusan regisztrál a domain alatti weboldalon (a továbbiakban: Honlap ) és megadja érvényes, élő MinDig TV Extra előfizetéséhez tartozó kártyájának egyedi kódját A Programban nem vehetnek részt a Szervező, az Adatkezelő, a Lebonyolító, illetve a Program szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 8:1. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 3. A Programban résztvevő szolgáltatások A programban való részvétel feltétele aktív MinDig TV Extra kártya regisztrálása a Honlapon. A MinDig TV Extra kártyát a kártya sorszámával szükséges regisztrálni, melynek formátuma: XXX XXXX XXXX-X, ahol az X bármely tetszőleges egyjegyű szám lehet. 4. A Program időtartama A Program december 8-án 00 óra 00 perctől december 31-én 23 óra 59 percig tart. 5. A Program menete 5.1. A programban való részvétel feltételei a következők: A Programban való részvételhez regisztrálni kell a Honlapon a "Regisztráció" címszó alatt. A Honlapon történő regisztráció során meg kell adni a Résztvevő személyes adatait (teljes név, születési dátum, e- mail cím, lakcím, telefonszám), majd ki kell pipálni az adott mezőt, mellyel a Résztvevő automatikusan elfogadja jelen Részvételi Feltételekben rögzített valamennyi feltételt, és hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. A regisztráció megerősítése után Résztvevőnek meg kell adnia az aktivált MinDig TV Extra kártya egyedi sorszámát, melyet a rendszer érvényesít, és Résztvevő ezt követően válik aktív taggá. Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Programban való részvételt harmadik személy által regisztrált cím megadásával. Amennyiben Résztvevő nem saját maga által regisztrált címet vesz igénybe, a Program kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását. A bárki által regisztrált postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, az Adatkezelő, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. Résztvevőnek a sikeres Regisztráció után a Honlapon a megadott technikai instrukciók figyelembevételével fel kell tölteni az aktív MinDig TV Extra kártya sorszámát. Egy Résztvevő egy aktív kártyakódot tölthet fel. A rendszer egy kártyaazonosítót csak egyszer fogad el.

2 2 A Szervező megelőző promóciójában augusztus 1. és november 15. között regisztrált és érvényes kártyakódot feltöltő játékosok értesítést kapnak a program elindulásáról, és a honlapon a Részvételi Feltételek elfogadásával Regisztráció nélkül vehetnek részt a programban, amennyiben MinDig TV Extra szolgáltatásuk még mindig aktív február 2. napját követően a Program időtartama alatt Résztvevő hűségpontokat gyűjt, amelyek jelen szabályzat alapján nyereménysorsolásokban való részvételre ruházzák fel. Résztvevő aktuális pontegyenlege február 3- tól folyamatosan feltüntetésre kerül az oldalon A pontokat az alábbiak szerint lehet gyűjteni: ODÁP csomag után havi 10 pont, amennyiben a vizsgált megelőző hónap egészében a megjelölt aktív szolgáltatás volt érvényben, Alapcsomag után havi 20 pont, amennyiben a vizsgált megelőző hónap egészében a megjelölt aktív szolgáltatás volt érvényben, Családi csomag után havi 30 pont, amennyiben a vizsgált megelőző hónap egészében a megjelölt aktív szolgáltatás volt érvényben, Kiegészítő csomagok után +10 pont/kiegészítő csomag/hónap (ilyen kiegészítő csomagok kizárólagosan: Aktív+; Világjáró; Filmbox Pak; HBO), amennyiben a vizsgált megelőző hónap egészében a megjelölt aktív szolgáltatás volt érvényben, Időben fizetésért havi 10 pont (az időben fizetés a számla fizetési határidejének lejárati dátumáig beérkezett teljes számlakiegyenlítést jelenti), Műsorcsomag felfelé váltásért egyszeri 10 pont (műsorcsomag felfelé történő váltása kizárólag az ODAP csomagról Alapcsomag, az Alapcsomagról Családi csomagra történő módosítását jelenti), E-számlára való áttérésért egyszeri 10 pont, Születésnapra egyszeri 20 pont, Kérdőív kitöltésért egyszeri 10 pont, Facebook fiókkal történő regisztráció esetén vagy Facebook felhasználói fiókkal történő belépés esetén amennyiben a fiók felhasználója megegyezik az oldalon regisztrált e- mailcímmel egyszeri 10 pont Egyéb - a jövőben kommunikálásra kerülő - alkalmakkor minden aktív előfizetőnek egyszeri 10 pont, jár. A pontokat az alábbiak szerint lehet beváltani: az oldalon mindenkor elérhető nyereménysorsolásokon való részvételre sorsolásonként/az adott sorsolásban való részvételi alkalom (a továbbiakban Nevezés ) 25, 50, vagy 100 pont váltható be. A program során a hűségpontok megszerzése, a pontértékek, a pontok beválthatósága jelen Részvételi Feltételekben a későbbiekben meghatározott módon változnak. Utólag fizetett MinDig TV Extra szolgáltatásnál több kártyakód megléte esetén Résztvevő csak a főkártyája után kap hűségpontot a társkártya kódjának feltöltésekor is. Előre fizetett MinDig TV Extra szolgáltatásnál több kártyakód megléte esetén Résztvevő több aktív kártyájának kódját külön Regisztrációkkal tudja feltölteni A Programban való részvétellel Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Program tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) a kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, az Adatkezelő és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár Amennyiben a nyertes Résztvevő nem felel meg jelen szabályzatban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig az első tartaléknyertesként meghatározott Résztvevő (a továbbiakban:

3 3 Tartaléknyertes ) minősül nyertesnek. Ez az eljárás mindaddig így folytatódik, ameddig az adott ajándék nem talál gazdára. A nyeremények esetében Tartaléknyertesnek a Szervező tartott sorsoláskor számítógépes program segítségével kisorsolt 5 Résztvevő minősül, - amennyiben megfelelnek a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek - akik a sorsolás sorrendjében követik egymást. Az elektronikus úton történő sorsolás során egy utasítással a weboldal adatbázisában tárolt adatokból Szervező, illetve Lebonyolító véletlenszerűen kiválasztja a feltételeknek megfelelő Nyertest és a Tartaléknyerteseket. A Szervező kizárhatja a Programból azt a nyertest, aki nem felel meg a jelen szabályzatban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Programból azt a nyertest, aki jelen szabályzat 5.5. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett programjából, játékából kizárja azt a Résztvevőt, aki a Program során bizonyítottan a Program internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni Nyeremények átvétele: a) a Szervező a nyertest elektronikus úton értesíti, a nyertes által a regisztráció során megadott címre küldött útján, a sorsolást követően legkésőbb 24 órán belül. Amennyiben a Szervező észleli, hogy a Nyertes nem elérhető vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, a tudomásszerzést követően sor kerül az első Tartaléknyertes kiértesítésére. A nyertesnek az adatait az értesítéstől számított 10 naptári napon belül meg kell erősítenie az oldalon, ellenkező esetben elesik a nyereménytől. Nyertes a nyereménytől való elesésről elektronikusan értesítést kap, melyet követően a továbbiakban semmiféle követeléssel, reklamációval nem élhet. A nyeremények kiszállítása folyamatosan történik, futárszolgálat igénybe vételével. A nyerteseknek olyan szállítási címet célszerű megadniuk, ahol a futárszolgálat munkanapokon munkaidőben eléri őket. Az kiszállítást maximum két alkalommal kísérlik meg, a kiszállítás kétszeri sikertelensége esetén nyertes elesik a nyereménytől, és a továbbiakban semmiféle követeléssel, reklamációval nem élhet. b) A Programban azon ügyfelek vehetnek részt, akiknek a szolgáltatása nincs korlátozva (díjtartozás miatt). A tartozás kiegyenlítését követően ügyfél ismételten bekerül a programban résztvevők adatbázisába. Amennyiben a nyertes Résztvevő cselekvőképességében részlegesen korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Programban cselekvőképességében teljesen korlátozott személyek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt. A nyeremények szállítási költségét a Szervező viseli, azonban minden egyéb felmerülő költség (pl. a nyeremény átvételének/ igénybe vételének, a helyszínére történő utazásnak a költségei, stb.) a nyertes Résztvevőt terhelik. 6. Nyeremények A Program keretében a Szervező: darab különböző LG márkájú készüléket sorsol ki valamennyi, érvényes kártyakódot január 31. éjfélig feltöltő Résztvevő Előfizető között. A programindító nyereményeket február 6- án 15:00 órakor sorsolja ki a Lebonyolító székhelyén: 1016 Budapest, Hegyalja út A programindító nyeremények jellemzői az 1. sz. Mellékletben találhatók meg darab különböző értékű Fiskars nyereménycsomagot sorsol ki az egyes nyeremény szintekre február 2.- és március 31. között érvényes Nevezést leadó Résztvevő között április 3-án 14:00 órakor. A Fiskars nyeremény csomagok tartalma a 2. sz. mellékletben találhatók meg.

4 A április 1.-és május 31. között az egyes nyeremény szintekre érvényes Nevezést leadók között kisorsolásra kerülő különböző nyeremények a 3. sz. mellékletben találhatóak meg. A nyeremények kisorsolása június 3-án 14:00 órakor történik A június 1.- és július 31. között az egyes nyeremény szintekre érvényes Nevezést leadók között kisorsolásra kerülő különböző nyeremények a 4. sz. mellékletben találhatóak meg. A nyeremények kisorsolása augusztus 5-én 14:00 órakor történik A augusztus 1.- és szeptember 30. között az egyes nyeremény szintekre érvényes Nevezést leadók között kisorsolásra kerülő különböző nyeremények az 5. sz. mellékletben találhatóak meg. A nyeremények kisorsolása október 5-én 14:00 órakor történik. Szervező a további nyereményeket a program során folyamatosan jeleníti meg jelen Szabályzatban, annak mellékleteiben és az oldalon. 7. A garantált kedvezmények 1. A garantált kedvezményre (kedvezménykuponra) való jogosultság feltétele: 1 (egy) érvényes kártyakód feltöltése a Honlapon. Érvényes kártyakód feltöltése után minden MinDig TV Extra előfizető jogosulttá válik a Szervező partnerei által biztosított kedvezménykuponok letöltésére. Egy Résztvevő kedvezménykupon fajtánként legfeljebb 10 kupon letöltésére jogosult. 2. A Résztvevő szabadon választhat a különböző, a Honlapon aktuálisan feltüntetett kedvezmények közül. 3. A garantált kedvezménykuponok a program időtartama alatt folyamatosan változnak, cserélődnek. 4. A kedvezménykuponok egyedi sorszámmal rendelkeznek, és a Honlapon feltüntetett partnernél, a meghatározott feltételekkel, az ott megadott mértékben nyújtanak kedvezményt. 5. Egy kedvezménykupon csak egyszer, egy vásárlás alkalmával használható fel. A kedvezménykupon felhasználására vonatkozó kedvezményes vásárlási feltételek részletei a promóciós weboldal Garantált kedvezmények menüpontja alatt, valamint a kedvezménykuponon találhatók meg. 6. A garantált kedvezményre jogosító kedvezménykuponok felhasználási ideje kupononként eltérő, minden kuponon feltüntetésre kerül a pontos beváltási határidő. A kedvezménykuponok letöltési vagy beváltási határidejének lejárta után azokkal kapcsolatban reklamációt a Szervező és Lebonyolító nem fogad el. 7. A promóciós ajánlat nem vonható össze semmilyen más kedvezménnyel, akcióval, a kedvezménykupon nem értékesíthető, készpénzre nem váltható. 8. A kedvezménykupon kiválasztása után a kedvezmény típusát illetően változtatásra nincs lehetőség. 9. A kedvezménykuponok kiválasztásának és letöltésének végső határideje a Program végdátuma. A Résztvevő, aki a jelen szabályzatban megadott határidőig nem tölti le kedvezménykuponját, elveszti jogosultságát a garantált kedvezményre vonatkozóan. A MinDigNyer Program végét követően a promóciós oldal kuponkiválasztási- és nyomtatási aloldalai már nem állnak rendelkezésre. 10. Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a garantált kedvezményre nem jogosult) személy által beküldött igényt. Garantált kedvezményre csak a mindignyer.hu oldalon regisztráló, és az ott megadott feltételek szerint érvényes kártyakódot feltöltő személyek válhatnak jogosulttá. 11. Szervező és Lebonyolító nem felelősek a kedvezménykuponok helytelen felhasználásáért, a minőséggel és elérhetőséggel kapcsolatos panaszokért. 12. A kuponok felhasználási szabályzatára a magyar jogszabályok irányadók; bármilyen esetlegesen felmerülő vita eldöntésére a polgári perrendtartás szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok jogosultak. 13. A garantált kedvezmény igénybevételével kapcsolatos kérdések esetén ügyfélszolgálatunk ad felvilágosítást az címen vagy a 1211-es telefonszám 6-os mellékén.

5 5 14. A kuponon szereplő szolgáltatáson felül igénybe vett minden egyéb extra szolgáltatás költsége annak igénybe vételekor a kupon szolgáltatójánál fizetendő. 15. A kuponok véglegesítése után annak megváltoztatására, új kupon kiállítására nincs lehetőség. 16. A Szervező, valamint a Lebonyolító nem felelősek a garantált kedvezmény kuponok felhasználásáért, és ebben a körben különösen nem felelősek a Szolgáltatóknál igénybe vett szolgáltatások feltételeiért, ideértve az esetleges mennyiségi és minőségi kifogásokat is, továbbá a szolgáltatások igénybevétele kapcsán kialakuló esetleges betegségekért vagy balesetekért. 17. A Szervező, valamint a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget a szolgáltatók személyzetéért és vezetőségéért, valamint az általuk kibocsátott információkért, sem panaszt, sem követelést nem fogadnak el a Szolgáltatókkal kapcsolatos elégedetlenség vagy vita esetén. Nem vállalnak továbbá felelősséget a személyes veszteségekért, beleértve, de nem kizárólagosan, az anyagi veszteséget, amely saját, vagy a valamely más látogató, avagy a Szolgáltató hibájából következett be. 8. Információ a Programról A Programmal kapcsolatos információk elhangzanak a televíziós reklámspotokban, megtalálhatóak a boltokban elhelyezett szóróanyagokon, az címen, valamint a internetes oldalon. A Program hivatalos programszabályzata a internetes oldalon jelenik meg. A programmal kapcsolatos kérdések esetén keresse a Program lebonyolításával megbízott Rewart Kft. ügyfélszolgálatát a promóció teljes időtartama alatt az címen vagy a 1211-es telefonszám 6-os mellékén. 9. Személyi jövedelemadó A nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség, úgy a nyertes Résztvevők nevében megfizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulékokat is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli. 10. Vegyes rendelkezések A Szervező és a Lebonyolító, illetve azok bármely leányvállalata tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezetten tiltják A Szervező nem oszt szét a jelen szabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményeket, és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyit a jelen szabályzat folyamatosan frissített 6. pontjában feltüntet A hirdetési anyagok megjelenési és nyomtatási hibáiért a Szervező, illetve a Lebonyolító és azok leányvállalatai, valamint a Programban résztvevő partnerek, és ezek vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják A Programban résztvevő kártyaazonosítók érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó A Programban résztvevők az abban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy: a) A Szervező illetve a Lebonyolító a Honlapon regisztrálók személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, születési dátum, telefonszám stb.) díjmentesen nyilvántartásba vegye, a Programmal kapcsolatosan direkt üzeneteket küldjön neki elektronikus és nyomtatott formában, és az adatokat a jelen Program lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen felhasználja. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes.

6 6 b) A Szervező, az Adatkezelő és a Lebonyolító szavatolják, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező, az Adatkezelő és a Lebonyolító bármikor lehetőséget biztosítanak a Résztvevőknek arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését az alábbi elérhetőségen: a Lebonyolító által üzemeltetett ügyfélszolgálaton keresztül az címen. Továbbá a Résztvevőket és a Honlapon regisztráló valamennyi személyt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is, amely a Programból való kizárást is magával vonja, amíg a Résztvevő nem engedélyezi újra az adatkezelést. A Résztvevő és a Honlapon regisztráló valamennyi személy bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amelyet megtehet egy lemondó nyilatkozat fenti címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve). Az adatkezelő promócióhoz kapcsolódó adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH /2014. c) A Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhassa, továbbá publikálhassa vagy ismertethesse a nyertes Résztvevők nevét, települését és adott esetben fotóját a Honlapon, tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a Programban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és fényképük nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező, vagy annak bármely leányvállalata, valamint különösen az Adatkezelő díjmentesen felhasználja. Felkérés esetén vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a nyertes Résztvevőnek a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. d) A Résztvevők a Regisztrációnál megjelölhetik, hogy hozzájárulásukat adják-e elektronikus direkt marketing (edm) levél küldéséhez a jövőben egyéb, a programtól független marketing üzenetekkel összefüggően. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Program lezárulta előtt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Program lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti A nyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik olyan eredeti promócióban résztvevő szolgáltatás csomag aktiválását igazoló kártyakódot töltöttek fel a Honlapon, melyet a rendszer azonosított és elfogadott, majd a nyertesség tényéről üzenetet küldött A regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem az Adatkezelő, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal és ennek bekövetkezésekor nem köteles a nyeremények átadására A nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább A Résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos Részvételi Feltételeket, amely megtalálható a honlapon A nyeremények készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók Szervező jelen Részvételi Feltételeket és Mellékleteit folyamatosan frissíti a program során Amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Résztvevővel kapcsolatban, annak kivizsgálásához Lebonyolító információt kér a Résztvevőtől, illetve bármikor felfüggesztheti az Előfizető részvételét a programban.

7 7 A programindító nyeremények jellemzői 1. sz. melléklet 1. 1 db LG 32LB650V típusú televízió készülék: Okos TV webos kezelőfelület Youtube, Skype funkció Beépített Wi-fi 3D TV kényelmes szemüvegek 2. 1 db LG LAP340 típusú hangrendszer: 4.1 csatornás, 120W teljesítményű hangrendszer 35mm vékony kialakítás Tökéletesen illeszkedik a legtöbb televízió alá 3. 1 db LG BP640 típusú lejátszó: 3D Bluray lejátszás Távirányítás okostelefonnal Okos TV alkalmazások

8 8 2. sz. melléklet A február március 31. közötti időszak nyereményei 1. nyeremény szint (25 pontos) Fiskars csomag tartalma 1 db Rönkhasító fejsze 1 db Snow expert hótoló 1 db Usuba zöldségkés 1 db PowerGear II fogaskerekes ágvágó 2. nyeremény szint (50 pontos) Fiskars csomag tartalma 1 db Fiskars fűszernövény cserép 1 db Rönkhasító fejsze 1 db Késblokk 7 késsel 1 db Snow expert hótoló 1 db Xsharp fejsze 1 db PowerGear II ágvágó kicsi horgos 1 db KIDZORS 6dbos gyermek mintavágó olló készlet táskával 1 db Usuba zöldségkés 1 db Konyhai olló levendula 1 db Sonkaszeletelő kés 1 db Szel lyukaszto zokni mintás 3. nyeremény szint (100 pontos) Fiskars csomag tartalma 1 db Kitchen Garden Basic 1 db Fiskars fűszernövény cserép S és fűszerolló szett 1 db Rönkhasító fejsze 1 db Késblokk 7 késsel 1 db Snow expert hótoló 1 db Xsharp fejsze és késélező 1 db MyFirstFiskars dobozos szerszám szett 1 db PowerGear II fogaskerekes ágvágó 1 db Inspiration ültetőkanál viola

9 9 3.sz. melléklet A április 1. és május 31. közötti időszak nyereményei 1. nyeremény szint (25 pontos) 1 db kültéri babzsák szett 1 db Zsomi Óriás Big babzsák 1 db Zsomi Big Kid babzsák Big babzsák méretei: - hossza: 150cm - szélessége:120cm - töltőanyag mennyisége: 300L - 100% antiallergén polisztirol gyöngy Belső huzat 100% pamut Big Kid babzsák méretei: - hossza: 120cm - szélessége: 90cm - töltőanyag mennyisége: 180L - 100% antiallergen polisztirol gyöngy Belső huzat 100% pamut A termékek színe a rendelkezésre álló kültéri színskálából szabadon választható a nyertes számára. 2. nyeremény szint (50 pontos) 1 db TDK márkájú audio szett tartalma: 1 DB TDK LoR "Signature Sound" Vezeték nélküli Időjárásálló Audio Rendszer (A33) 1 DB TDK LoR "Smartpone Control" ST170 Fülre helyezhető, On - Ear Headset mikrofon vezérléssel 1 DB TDK LoR A26 TREK Vezeték nélküli, Kompakt, Időjárásálló Audio Rendszer 3. nyeremény szint (100 pontos) 1 db családi hosszú hétvége a LIFESTYLE HOTEL MÁTRA*****superiorban tartalma: 1 db 3 éjszakás két felnőtt és két 14 év alatti gyermek részére szóló, félpanziós tartózkodásra jogosító utalvány a LIFESTYLE HOTEL MÁTRA****superior hegyvidéki életmódszállodában junior lakosztályban

10 10 4.sz. melléklet A június 1. és július 31. közötti időszak nyereményei 1. nyeremény szint (25 pontos) 1 db budmil iskolakezdési csomag Tartalma: 1 db budmil ovális hátizsák 1 db budmil oldaltáska 1 db budmil tolltartó legalább 1 db ruházati termék A ruházati darab(ok) a rendelkezésre álló felkínált termékekből szabadon választhatóak a nyertes számára a meghatározott keretösszeg erejéig. 2. nyeremény szint (50 pontos) 1 db családi hétvége a Hotel Azúrban Tartalma: 1 db két éjszakás szállás, 2 felnőtt és 2 gyerek részére Hotel Azúr családi szobában. A nyeremény tartalmazza a büféasztalos reggelit és vacsorát, valamint a wellness központ szolgáltatásainak használatát: /600 m2 vízfelületű élménymedencék, jacuzzi, finn és infraszaunák, gőzkamra, illatkamra, sószoba, kondícionáló terem/ 3. nyeremény szint (100 pontos) 1 db Philips termékcsomag Tartalma: 1 db Philips HR7958/00 Avance Collection Konyhagép 1 db Philips HP8280/00 MoistureProtect Hajszárító

11 11 A augusztus 1. és szeptember 30. közötti időszak nyereményei 5.sz. melléklet 1. nyeremény szint (25 pontos) 1 db 50 ezer forint értékű lifestyleshop.hu vásárlási utalvány Az 50 ezer forint értékű sportszer vásárlási utalvány az alábbi márkák lifestyleshop.hu n mindenkor elérhető termékeire használható fel az értékhatárig: Body Sculpture Rucanor RucaFighter Megrendelést követően nincs lehetőség a termékek cseréjére. 2. nyeremény szint (50 pontos) 1 db Whirlpool AWO/C érzék mosógép Alaptulajdonságok: 6. Érzék Színek funkció "A+++" energiaosztály; Green Generation termék "A" mosóhatás; "A" centrifuga hatékonyság (max fordulat / perc) 6 kg (pamut) mosható ruhamennyiség Elektronikus vezérlés, SSD 3 -Smart digitális kijelző EcoMonitor -energiafelhasználást jelző LED sor Választható opciók: Állítható centrifuga szint Programozott befejezés és maradékidő kijelzés Előmosás Rapid gyorsmosás Colours 15 opció - alacsony hőmérsékletű mosás Intenzív öblítés Clean+ - folteltávolító opció Öbíltőstop Vasaláskönnyítés Fontosabb programok: Napi vegyes féltöltet program (40 C/ 1 óra) Pamut programok: 95, 60, 40 Szintetikus / műszál programok: 40, 30 Kímélő program: 30 Gyapjú programok: 40, hideg Takarékos programok: Speed '15 ruhafrissítő gyorsprogram; EcoPamut - energiatakarékos pamut program (60, 40 ) Öblítés és centrifugálás, centrifugálás program, vízleeresztés Szín szerinti programok: fehér, világos, sötét színű ruhák Műszaki adatok: Csatlakozási érték (W): 2300 Éves energiafogyasztás (kwh): 147 Éves vízfogyasztás (liter): 8200 Mosódob mérete (liter): 52 Mosási zajszint (dba): 59

12 12 Centrifuga zajszint (dba): 77 Nettó tömeg (kg): 72 Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 845x595x nyeremény szint (100 pontos) 1 db irobot Roomba 785 robotporszívó irobot Roomba 785 robotporszívó jellemzői: iadapt navigációs rendszer Könnyű használhatóság, programozhatóság, takarítás időzítéssel 150 nm területig minden típusú kemény padlófelületet és a szőnyeget takarít WALL FOLLOW rendszer segítségével takarít a falak mentén és a sarkokban DIRT DETECT funkció, AeroVac portartály, portartály telítettség kijelző ANTITANGLE rendszer a vezetékek és a szőnyegrojtok felcsavarodásának megakadályozása ellen HEPA szűrő a legapróbb porszemeket és polleneket is összegyűjti, kímélve ezzel az allergiás családtagokat is VIRTUÁLIS FAL világítótoronnyal több szoba egyidejű irányított takarításához Profi ütköző lassított ütközéssel Szintérzékelőinek köszönhetően nem esik le a lépcsőről, vagy magas felületekről

JÁTÉKSZABÁLYZAT A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

JÁTÉKSZABÁLYZAT A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata JÁTÉKSZABÁLYZAT A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata 1. A nyereményjáték szervezője A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék")

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A CAFÉ+CO KFT. DESIGNER BÖGRE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Designer bögre elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a café+co Ital- és Ételautomata

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója:

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója: A Sorsjegyvilág TOP 200 elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzata A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SULIKEZDÉS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Bevezető A Tisza-Balneum Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság az Tisza Balneum Hotel**** Facebook oldalán és a s4yhotel.hu vagy a Service4You szállodáinak weboldalán

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Szervező A nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussee de

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték )

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont Program Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 79., továbbiakban: Szervező

Részletesebben

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni:

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni: NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva a 2014.10.10. napján módosított rendelkezésekkel (a módosított rendelkezések vastag dőlt betűvel kerültek szedésre) 1. A Dreher

Részletesebben

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Játékszabályzat A Saunier Duval márka Facebook oldalán indított Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat nyereményjátékokra

Részletesebben

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Varázskészlet postai promóció A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg. 01-10-041976,

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Lakástakarék Zrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043407 A promóció

Részletesebben

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

DANONE TEJTERMÉK GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT. MENŐ NYEREMÉNYEK ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

DANONE TEJTERMÉK GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT. MENŐ NYEREMÉNYEK ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA DANONE TEJTERMÉK GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT. MENŐ NYEREMÉNYEK ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA 1.1. A DANONE Tejtermék Gyártó és Forgalmazó

Részletesebben