Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Ifjúságsegítő szak. Ormai Bálint ORBNAAM.KE ZÁRÓDOLGOZAT. Kaposvár, 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Ifjúságsegítő szak. Ormai Bálint ORBNAAM.KE ZÁRÓDOLGOZAT. Kaposvár, 2013."

Átírás

1 Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Ifjúságsegítő szak Ormai Bálint ORBNAAM.KE ZÁRÓDOLGOZAT Kaposvár, 2013.

2 Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Ifjúságsegítő szak Záródolgozat A Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesület helye és feladata a helyi ifjúság segítésében Készítette: Ormai Bálint Ifjúságsegítő ORBNAAM.KE Konzulens: Baka József Adjunktus Felnőttképzési Tanszék Kaposvár, 2013.

3 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. II. Európai Uniós és magyarországi ifjúságpolitikai stratégiák 2. II. 1. Új lendület Európa fiataljai számára 2. II. 2. Nemzeti Ifjúsági Stratégia 5. II. 3. A Somogy Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve 6. III. Elemzések, statisztikák a hazai ifjúság helyzete 8. III. 1. Az ifjúság életmódjának néhány jellemző vonása 9. III. 2. Információs társadalom 10. III. 3. Az ifjúsági tájékozottság és a szabadidő felhasználása 10. IV. A Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesület 13. IV. 1. Az egyesület létrejötténk körülményei, okai, céljai 14. IV. 2. A szervezet szerkezeti felépítése, működési rendszere 14. IV. 3. Az egyesület illeszkedése az ifjúági stratégiákhoz 16. IV. 4. Együttműködési lehetőségek Nagyatádon 16. IV. 5. Megvalósult és tervezett programok 17. IV. 6. Az egyesület jövőképe 18. V. Összegzés 19. VI. Felhasznált irodalom 21. VII. Mellékletek 22.

4 I. Bevezetés Szakdolgozatomban azt a feltételezésemet szeretném alátámasztani, miszerint egy helyi ifjúsági szervezet elengedhetetlen eleme annak, hogy a helyi fiatalság megfelelően legyen informálva az őket érintő lehetőségekről; szabadidejüket hasznosan töltsék el; egy újfajta ifjúsági közösség jöjjön létre a településen. Ennek kiváló példáját, saját egyesületünket, a Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesületet szeretném bemutatni, amelyben ügyvezető alelnöki tisztséget töltök be. Dolgozatomban rövid kitekintést teszek az ifjúság nemzetközi szintjére, bemutatom az Európai Unió ifjúságpolitikáját és irányelveit, miként kezeli az uniós fiatalságot; az erről szóló Fehér Könyv milyen alapokat fektet le Európában. Az EU s irányelvek hatással vannak a hazai ifjúságpolitikára is, ezért szükségesnek tartom bemutatom az állami, illetve a Somogy megyei ifjúságpolitikai irányokat. Az ifjúság igazi helyzete a statisztikák, a különböző jelentések alapján ismerhető meg leginkább. A szakdolgozatban az Ifjúság 2008 és a Magyar Ifjúság 2012 című elemzések főbb statisztikai eredményeit használom a fiatalok jelenlegi helyzetének ismertetésére, elemzem őket, és következtetéseket vonok le a mutatókból, hogy miért fontos egy helyi szervezet közvetlen támogatása a fiatalok számára. Az interneten felmérést végeztem az ifjúság körében. Kérdéseim arra irányultak, hogy mennyire tájékozottak az EU s, állami, megyei és helyi önkormányzati támogatási lehetőségekkel, továbbtanulás, illetve munkakeresési segítségnyújtás igénybevételével. Természetesen mivel az egyesületünk fő profiljai közé tartozik a szabadidejük eltöltésével kapcsolatban is érdeklődtem. Az eredményekből következtetéseket tudok levonni, hogy a Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesület miként tudná segíteni a helyi fiatalokat a fent említett támogatásokkal kapcsolatos információadással, tanácsadással, illetve a szabadidejükben rendezett olyan programok, előadások szervezésével, melyek által tájékozottabbak lesznek, és magabiztosabban, ügyesebben találják meg a helyüket az iskolában vagy a munkaerő piacon. Fontosnak tartom, hogy a helyi fiatalok, úgymond alulról jövő szervezkedési

5 kezdeményezését egy jól szervezett, átlátható, megfelelő irányelvekkel rendelkező központi támogatási rendszer segítse. Egyesületünk, a Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesület is próbál megfelelni a nagyatádi fiatalok igényeinek, segítve őket a szabadidejük kreatív, hasznos eltöltésében, olyan társasági formában, ahol egymást segíthetik a fejlődésben, mindezt úgy, hogy minden EU s, állami, megyei vagy helyi önkormányzati lehetőséget, támogatást kiaknázzon a cél érdekében. Egyesületünk célja, hogy egy állandó, biztos pontot jelentsen a nagyatádi és környékbeli fiatalok számára, ahova bizalommal fordulhatnak segítségért, legyen szó információadásról, tanácsadásról vagy szórakozásról. Ez természetesen csak úgy lehetséges, ha az egyesület olajozottan együttműködik más ifjúsági, ifjúsággal foglalkozó szervezetekkel, a helyi önkormányzattal, helyi kulturális és sport intézményekkel. Dolgozatomban az eddigi utat és a jövőképet mutatom be, ahogyan az egyesület vezetőivel próbáljuk kihasználni a fent említett lehetőségeket és azt, hogyan szeretnénk részt venni a helyi ifjúság életében. Ez egy fejlődési folyamat, ami jelenleg is tart. Egyesületünk mindig a változó igényekhez és támogatási lehetőségekhez igazodik, de fő célunk és irányelvünk a helyi fiatalok informálása, tanácsokkal való ellátása és a szabadidejük hasznos eltöltésének biztosítása. II. Európai Uniós és magyarországi ifjúságpolitikai stratégiák a nagyfokú eltéréseket mutató életkörülményeik ellenére a fiataloknak alapvetően megegyezik az értékrendjük, a törekvéseik, de közösek a nehézségek is, amikkel szembenéznek. 1 Fontosnak tartom, hogy először az állami, illetve Európai Uniós ifjúsággal foglalkozó irányelvek, stratégiák felé tegyek kitekintést, hiszen csak így kaphatunk teljes képet arról, hogy miért is van létjogosultsága és fontos szerepe egy helyi ifjúsági szervezetnek. II. 1. Új lendület Európa fiataljai számára Az Európai Bizottság novemberében adta közre azt a kiadványát, amelyben 1 Az Európai Bizottság Fehér Könyve Új lendület Európai fiataljai számára, 2001., 4. oldal

6 összefoglalja az európai ifjúsággal kapcsolatos irányelveit. Ennek a Fehér Könyvnek a megjelenését megelőzően széles körű konzultációs gyakorlatot folytattak a különböző tagállamok ifjúsági szervezeteivel, legyen az állami vagy helyi szervezet (17 konferencia, 440 ifjúsági javaslat). Az Európai Bizottság ezen Fehér Könyve az Új lendület Európa fiataljai számára címet kapta. Az előzetes felmérések, konferenciák, konzultációk eredményeit összefoglalták, és következtetéseket vontak le arra vonatkozóan, hogy melyek azok a fontos ifjúsági kérdéskörök, amelyekre a tagállamokkal közös megoldást kell találni, illetve melyek azok a kifejezetten a fiatalokkal kapcsolatos problémák, amelyeket velük együtt szeretnének megoldani. Az európai ifjúság egy elég változékony csoportot alkot, de egységesen, eddig még nem tapasztalt változások, tendenciák figyelhetőek meg körükben. A fiatalok Európa szerte egyre később kezdenek a munkaerőpiac tagjaivá válni, így egyre később lesznek adófizetők, ezért tovább élnek szüleikkel, később válnak önállóvá. Ez annak köszönhető, hogy sokkal több lehetőségük van az oktatási rendszerben maradni, egyre több időt töltenek tanulmányaikkal. Ennél fogva a családalapítás is később történik meg náluk. Mindemellett az iskoláknak, egyetemeknek, de még a munkahelyeknek és társadalmi környezetüknek sincs olyan erős integráló szerepe, mint régebben. Ennél fogva a fiatal réteg egyre érdektelenebbé válik a közélet felé, a politikai döntéshozatali folyamatokban sem vesznek részt aktívan. Az Európai Unió célja természetesen az ifjúság visszaintegrálása a közéletbe; annak aktív formálóivá szeretné tenni őket. Ennek rengeteg összetevője és tevékenységi eleme van, amelyeket átfogóan megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy egy újfajta európai szintű együttműködési tervet szeretne megvalósítani az ifjúságra vonatkozóan. Úgy véli, hogy az európai dimenzió helyi szintre való vetítése egy újfajta, felpezsdült ifjúsági életet kelt. Általa dinamikusabbá válik a fiatalok érdeklődése, segíti egyben tartani őket, új csoportok alakulnak ki, beindul a kreatív alkotó folyamat, legyen szó a munkahely keresésről, oktatásról, vagy bármi másról, ami az ifjúságot érinti. Kiemelkedően fontos a fiatalok meghallgatása, a megfelelő fórumok biztosítása a helyi kezdeményezéseknek, ezek beépítése a helyi vagy regionális döntésalkotói folyamatba. Az EU célja, hogy a fiatalok aktívan részt vegyenek a közéletben; tapasztalatszerzési lehetőségeiket kiterjessze, ezeket a tapasztalatokat elismerje; elősegítse az ifjúság minél előbbi önállóvá válását; tudatosítsa bennük, hogy az Európai Unió pozitív értékeket közvetít feléjük.

7 Az előzőekben taglalt irányelvek betartása a tagállamok feladata és felelőssége, bár az Európai Unió segítséget nyújt a megvalósításban és ellenőrzi is azt. A következő alapelvek figyelembevételével működik az EU ifjúsági stratégiája. Az Európai Unió alapelvei az ifjúsági stratégiájában Nyitottság Részvétel Felelősségre vonhatóság Hatékonyság Következetessé g Információt és aktív kommunikációs lehetőségeket biztosítani a fiataloknak, saját nyelvükön, hogy megértsék Európa működési mechanizmusait és az őket érintő politikai irányvonalakat. Biztosítani, hogy a fiatalok véleményét kikérik, és nagyobb mértékben vonják be őket az őket érintő döntések meghozatalába, és általában a közösség életébe. A tagállamok és az európai intézmények között új, strukturált együttműködési formát kialakítani, ami lehetővé teszi, hogy a fiatalok törekvései a megfelelő felelősségvállalás mellett válhassanak valóra. A fiatalok kapacitását a lehető legjobban kihasználni annak érdekében, hogy a fiatalok maguk válaszolhassanak a társadalom kihívásaira, hozzájárulhassanak az őket érintő politikai irányvonalak sikerre viteléhez, és felépíthessék a jövő Európáját. Átláthatóan összefoglalni a fiatalokat érintő politikai irányvonalakat, és azon pontok összességét, ahol a beavatkozás hasznos lehet. 1. számú táblázat 2 Mint láthatjuk, Fehér Könyv tanácsai, az Európai Unió útmutatásai a fiatal korosztályhoz egy több fokozatú (EU Ország Régió Helyi szint) szervezeti rendszeren keresztül juthatnak el. A legnagyobb hangsúlyt a helyi szintre helyezi, hiszen minden térségben más más szokásokkal 2 Forrás: Az Európai Bizottság Fehér Könyve Új lendület Európa fiataljai számára, 2001., 9. oldal

8 találkoznak, amit csak ott tudnak szervezett formába hozni a helyi ifjúsági szervezetek, ők tudják a saját nyelvükön az EU s értékeket közvetíteni.

9 II. 2. Nemzeti Ifjúsági Stratégia Az eddig taglalt Európai Uniós irányelvekhez kiválóan illeszkedő ifjúsági stratégiát dolgozott ki Magyarország is. Ezt a tervet 2008 ban adták ki és 15 éves időtartamra szól ban a magyar lakosság 38% a volt sorolható az ifjúsági korosztályba, így aztán kiemelkedő fontosságú, hogy megfelelő mértékű hangsúlyt kapjon a fiatalok segítése. A Nemzeti Ifjúsági Stratégia átfogó célja, hogy az ifjúságban rejlő erőforrásokat kibontsa és a korosztályok társadalmi integrációját elősegítse. Mindemellett biztosítja, hogy a magyar ifjúság jobban megélje az európaiságot, elősegíti az ifjak esélyegyenlőségét a társadalom többi csoportjával szemben, továbbá élhetőbb környezetet kíván teremteni a fenntartható fejlődés érvényesítése érdekében. Célja, hogy a magyar fiatal bátrabban alapítson családot, előbb váljon önállóvá, könnyebben találjon munkát. Biztosítani kívánja a tanulás megfelelő minőségét és környezetét. Magyarország kiemelt célnak tartja a kulturális fogyasztás minőségi javítását és az ifjúság társadalmi tudatosságának fejlődését. A célkitűzések elérésének érdekében fejleszteni kívánja az ifjúsággal foglalkozó szervezeteket, illetve újfajta, modern támogatási rendszert épít ki a korosztály felkarolása érdekében. Az alábbi táblázatok szemléltetik, hogy miként épül fel a stratégia cél és eszköz rendszere. Az ifjúságban rejlő erőforrások kibontásának és a korosztályok társadalmi integrációjának elősegítése (A stratégia átfogó célja) Az ifjúsági korosztályok sikeres társadalmi Az ifjúsági korosztályok és közösségeik integrációjához szükséges környezet fejlesztése érvényesülésének elősegítése A gyermekvállaláshoz szükséges társadalmi, gazdasági, mentális feltételek erősítése, a családi környezet kialakulásának és biztonságának segítése A fiatalok munkavállalásának és önálló egzisztenciatermelésének elősegítése A kirekesztés, a kirekesztettség és a marginalizáció esélyeinek csökkentése Tanulás és környezete. Versenyképes tudás biztosítása és az önálló élethez szükséges kompetenciák fejlesztése A kulturális fogyasztás színvonalának javítása, a területi különbségek csökkentése, az infokommunikációs ellátottság javítása, az interkulturális környezetben való helytállás, együttműködés segítése

10 Az ifjúsági korosztályok társadalmi és egyéni felelősségének, tudatosságának fejlesztése, integrációjuk segítése, közösségeik támogatása 2. számú táblázat 3 Az ifjúsági szakma és az ifjúági civil szervezetek munkájának elősegítése (A stratégia eszközrendszere) Az ifjúsági szolgáltató szervezetek feladatellátásban való részvételéhez szükséges feltételek megteremtése Az ifjúsági szervezetek és a korosztály tagjai tapasztalatainak bevonása Az ifjúság sajátos szempontrendszerének megjelenítése az állami döntéshozatalban Átlátható és ellenőrizhető A ifjúságpolitika jogi, ifjúsági forráselosztási rendszer igazgatási és kialakítása és működtetése intézményrendszerének korszerűsítése A gyermek és ifjúsági jogok állami érvényesítésének erősítése Az ifjúsági szakma képzési portfoliójának és életpályamodelljének kidolgozása 3. számú táblázat 4 Mint jól látható, a Nemzeti Ifjúsági Stratégia eszközrendszerének fő pillérét alkotja az ifjúsági egyesületek, ifjúsággal foglalkozó szervezetek támogatása. Szerintem a leghatékonyabban úgy érheti el a célkorosztályt az állami kezdeményezés, ha azt egy helyi, a fiatalt a lakóhelyén elérő szervezet közvetíti felé. II. 3. A Somogy Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve Ahogyan a magyar Nemzeti Ifjúsági Stratégia illeszkedik az Európai Unió fiatalokkal kapcsolatos irányelveihez, úgy illeszkedik a Somogy Megyei Önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos cselekvési terve az állami irányokhoz. A jelenleg érvényben lévő dokumentumot bizonyos 3 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Nemzeti Ifjúsági Stratégia , 6. oldal 4 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Nemzeti Ifjúsági Stratégia , 6. oldal

11 felülvizsgálatok után 2010 ben adták ki, és 2014 ig van érvényben. Ekkor újabb felülvizsgálásra, helyzetelemzésre vár a terv, így mindig az aktuális ifjúsági életkörülményekhez lehet igazítani a cselekvés irányát. A somogyi ifjúság életkörülményei, életmódja nagyjából olyan fejlettségi szinten van, mint a magyar átlag, de sajnos némelyik mutatóban (pl.: internet hozzáférés, lakhatás) alacsonyabban teljesít. Éppen ezért fontos, hogy megyei szinten is meghatározó irányelveket dolgozzanak ki a helyi vezetőknek, hiszen így a bővebb helyismeret birtokában hatékonyabban tudnak az ifjúsági rétegnek segíteni. Az alábbiakban ismertetem, hogy milyen specifikus irányokat és stratégiai célokat tűztek ki maguknak. A Somogy Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Tervének fő irányvonalai Közösségfejlesztés Ifjúsági kezdeményezések Ifjúsági közösségi terek fejlesztése Ifjúsági és civil hálózat erősítése A közélettől való elfordulás tendenciájának visszafordítása céljából, a megyei generációs híd kiépítésére, összetartására alkalmas közösségfejlesztő programok támogatása. A fiatalok interaktív, alkotó képességének bevonása a programok, rendezvények szervezésébe, saját kezdeményezéseinek támogatása. Fokozott prioritású a településeken tevékenykedő helyi ifjúsági szervezetek infrastrukturális támogatása, közművelődési szektorral való együttműködés segítése. Ifjúsági szakértői hálózat kiépítése, fejlesztése, szakmai egyeztetések az ifjúsági szakma képviselői között (központi, helyi szervek), megyei partnerség erősítése. Információs társadalom Az elmaradott, digitálisan analfabéta területek felzárkóztatása, ifjúsági szervezetek és közművelődési intézmények együttműködésével (teleház). Általános stratégiai célok társadalmi önállóság kialakulásának elősegítése

12 közéleti szerepvállalás kezdeményezése a fiatalok körében esélyteremtés társadalmi szocializáció támogatása ifjúságpolitika összehangolása társadalmi kommunikáció elősegítése ifjúsági szolgáltatás fejlesztés hatékony erőforrás gazdálkodás szakmai módszertani támogatás 4. számú táblázat 5 5 Forrás: Somogy Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve, oldal

13 Mindemellett a Somogy Megyei Önkormányzat Cselekvési Tervében több főbb ágazatai prioritási irányt is megnevez, amelyek fejlesztésére még nagyobb hangsúlyt kíván fektetni: nevelés, oktatás, képzés pályaválasztás, munkavállalás, otthonteremtés egészség, sport, környezettudatos életmód szabadidő, kultúra, közösség érdekérvényesítés, érdekképviselet bűnmegelőzés, közbiztonság, drog prevenció nemzetközi kapcsolatok Ha alaposan megvizsgálom ezeket a fejlesztési irányokat, stratégiai célokat, azt állapíthatom meg, hogy a megvalósításban nagy segítséget nyújthat egy olyan helyi ifjúsági szervezet, ami jól ismeri a helyi fiatalokat, és aktívan együttműködik a közművelődési intézményekkel, önkormányzatokkal. Igazából egy ilyen szervezet nélkül nem is érne el a célterületre, a célzott korosztályhoz az állami, megyei kezdeményezés. Ezért kijelenthetem, hogy nélkülözhetetlen eleme az ifjúsági stratégiáknak a helyi szervezetek léte, együttműködési hajlandósága, ösztönözöttsége. III. Elemzések, statisztikák a hazai ifjúság helyzete Hogy megismerhessem a magyarországi fiatalok helyzetét, áttanulmányoztam az Ifjúság 2008 gyorsjelentést, ami átfogóan vizsgálja ezt a témát. A Magyar Ifjúság 2012 felmérésnek még csak egy vázlatos formáját adták ki, de ebből is hasznos adatokat tudtam feldolgozni. Mivel a Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesület létezését, létjogosultságát, szükségességét és fenntarthatóságát szeretném alátámasztani, ezért az elemzésekből csak azokat az elemeket mutatom be, amelyek kifejezetten lefedik egyesületünk célkitűzéseit, feladatvállalási, tevékenységi körét. Mindezek mellett végeztem az interneten egy felmérést, amelyben kérdéseim arra irányultak, hogy a fiatalság hol, hogyan tölti el szabadidejét, illetve hogy mennyire tájékozottak hazai vagy EU s lehetőségeikkel kapcsolatban. Az eredmények alapján következtetéseket tudok levonni arra vonatkozóan, hogy szükség van e egy olyan helyi ifjúsági szervezetre, ami ellátja a fiatalokat az őket érintő információkkal, tanácsokat ad nekik, és tartalmas szabadidős tevékenységeket nyújt

14 számukra. III. 1. Az ifjúság életmódjának néhány jellemző vonása Az átfogó hazai ifjúságvizsgáltok eredményeit összehasonlítva az európai statisztikákkal megállapíthatom, hogy a magyarországi fiatalok nincsenek rosszabb helyzetben, mint az unió többi fiatalja. Fontosnak tartják a sportolást és saját közérzetükkel, egészségi állapotukkal is nagyrészt elégedettek. Bár a káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol, drog) is jelen vannak az életükben, kijelenthetem, hogy a számos állami megelőző kezdeményezés, program hatással van rájuk, és nem mutatnak növekvő tendenciát. Egy helyi ifjúsági szervezet még hatékonyabb lehet a problémák megelőzésében, visszaszorításában, hogyha a fiatalnak a saját lakóhelyén biztosítana prevenciós foglalkozásokat, előadásokat. Ha több sportrendezvényt szerveznének az iskolán kívül, több lehetősége lenne a fiatalságnak a mozgásra, játékos kikapcsolódásra, és ha mindezeket egy fiatal, helyi szervezet biztosítaná nekik, meggyőződésem, hogy a korosztály nagy része aktivizálható lenne. A magyarországi fiatalok néhány életmódbeli jellemzője Sportolás Dohányzás Alkoholfogyasztás Droghasználat Közérzet, saját egészség A fiatalság 38% a a testnevelés órákon kívül is rendszeresen sportol. A többség az edzettségének fenntartása, az egészséges életmódért és a jó közérzetért teszi, kisebb az aránya azoknak akik a jó társaság miatt teszik. Az ifjúság 30% a rendszeresen dohányzik, 50% uk soha nem is tette. A fennmaradó rész pedig ritkán, alkalomadtán gyújt csak rá. A vizsgált diákok körében a férfi válaszadók 62% a havonta fogyaszt alkoholt, a nőknél ez az arány 33%. Erősen ittas állapotban a nőknél 70% uk azt válaszolta, hogy soha nem volt, a férfiaknál ez az arány 43%. A megkérdezettek 12% a fogyasztott már marihuánát, 5% uk altatót szedett, 3% uk pedig partydrogokat próbált már ki. A nők esetében 72% uk teljesen vagy részben elégedett a saját egészségével, általános közérzetével, míg a férfiaknál ez 76%.

15 5. számú táblázat 6 III. 2. Információs társadalom A mai világban egyre nagyobb szerepet tölt be a számítógép és az internet használata, szinte minden fiatal rendelkezik valamilyen eszközzel, ami alkalmas a világhálón való részvételre. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy őket az internet segítségével is meg kell szólítani, információkat juttatni nekik, információs közösséget lehet kialakítani számukra. Az elmaradottabb területeken kisebb az internetes részvételük; számukra egy ifjúsági irodában, közösségi helyen lehetne biztosítani a világháló használatát, hiszen ők sem maradhatnak ki az információs társadalom gyors fejlődéséből. A magyarországi fiatalok jelenléte az információs társadalomban Számítógép, internet A megkérdezettek 84% a rendelkezik számítógéppel, és ugyanilyen aránya van az internet használóknak is, bár saját háztartásban csak 74% uk rendelkezik internet hozzáféréssel. Az ifjúság 60% a napi szinten van jelen a világhálón. Digitális eszközök Számítógép, laptop: 63% Mobilinternet telefonon: 50% Fényképező, kamera: 32% Hordozható zenelejátszó: 25% Játékkonzol: 7% Tablet: 3% Közösségi oldalak A magyar fiatalok 69% a tagja valamilyen közösségi oldalnak, ezt leginkább régi/új barátok megtalálására, szórakozásra, kapcsolattartásra használják. 6. számú táblázat 7 III. 3. Az ifjúsági tájékozottság és a szabadidő felhasználása 8 Az interneten végeztem saját felmérést is, a kérdőívet 56 fő töltötte ki, többségük év 6 Forrás: Ifjúság Gyorsjelentés Szociális és Munkaügyi Minisztérium, 2009., oldal 7 Forrás: Magyar Ifjúság Kutatópont Kft, 2012., oldal 8 Lásd: 1. számú melléklet Gyors felmérés az ifjúság tájékozottságáról és szabadidejéről Kérdések

16 közötti (49 fő). A válaszadók közül 25 fő kisvárosi, 14 fő fővárosi, 11 fő falusi és 6 fő megyeszékhelyi lakosú. Mivel a többség kisvárosi, és a felmérés is az ismerőseim között zajlott, ezért feltételezem, hogy a nagyobb többség (falu, megyeszékhely) Nagyatád környékére való, így aztán helyspecifikus az eredmény. A kérdőívet kitöltöttek közül 30 an most kezdtek el dolgozni, 20 an még főiskolára, egyetemre járnak. Kérdőívemben két fő dologra voltam kíváncsi: mennyire tájékozottak az ifjúságot érintő fontos információkkal, lehetőségekkel kapcsolatban, illetve hogy hol és hogyan töltik szabadidejüket. Azért ezekre a kérdéskörökre összpontosítottam a felmérésemet, mert egyesületünk a szabadidő hasznos eltöltésében segíthet a fiatalokon, illetve olyan információkkal, tanácsadással szolgálhat nekik, amik befolyásolhatják, segíthetik tanulmányaikat, későbbi munkavállalási esélyeiket. 9 Tájékozottnak tartja e magát az ifjúságot érintő fontos információkkal kapcsolatban? 1. számú grafikon O Tájékozottnak tartja 24 fő O Nem, de szeretne az lenni 22 fő O Nem érdekli 10 fő A saját felmérésem szerint sajnos csak a fiatalok kisebbik fele tartja magát tájékozottnak a korosztályát érintő fontos információkkal kapcsolatban. Akik nem tájékozottak, azoknak nagy része szeretne az lenni, de egy jelentős részüket nem is érdeklik a lehetőségeik. Ezen is szeretne változtatni egyesületünk: fenntartani a tájékozottsági szintet 9 Lásd: 2. számú melléklet Gyors felmérés az ifjúság tájékozottságáról és szabadidejéről Részletes eredmény

17 akik szeretnének tájékozódni, azoknak segítséget nyújtani ebben akik pedig érdektelenek, megpróbálni bevonni a közéletbe, felkelteni az érdeklődésüket, tájékoztatni, informálni őket, arról hogy milyen lehetőségeik vannak

18 Nagyobb problémának tartom, hogy a megkérdezett fiatalok (nem csak az én felmérésemben, de az Ifjúság 2012 ben is) jelentős része szabadidejét otthon tölti. A válaszadók másik nagy hányada a barátokkal tölti az ideje nagy részét, de a számítógép és internet használat vezeti a listát a szabadidős tevékenységre vonatkozó kérdésemre adott válaszokban. Szerencsére sokan sportolnak és szeretnek a természetben, szabadban tartózkodni, kirándulni. Ezt kihasználva szeretné egyesületünk az otthonülőket kihozni a házból és egy újfajta, közösségi, társasági időtöltési formát kialakítani a városban. Szabadidejében hol tartózkodik? (több válasz lehetséges) O Otthon 47 fő O Barátoknál 35 fő O Szabadan, természetben 25 fő O Klub, egyesület, kult. int. 14 fő O Kocsma 11 fő O Sportpálya, uszoda 9 fő O Szórakoztató központ 7 fő 2. számú grafikon

19 Szabadidejében általában mivel foglalkozik? (több válasz lehetséges) O Számítógép, internet 42 fő O Olvas O Barátokkal van O Sportol 34 fő 31 fő 22 fő 3. számú grafikon O Zenét hallgat O Tévét néz O Zenél, rajzol, alkot O Semmit, csak úgy elvan 20 fő 17 fő 15 fő 2 fő A felmérések alapján is láthatjuk, hogy nagy szükség van egy összetartó ifjúsági szervezetre, helyi szinten, amely az itt lakó fiataloknak nyújt kikapcsolódási lehetőségeket, vagy információkkal szolgál nekik az őket érintő lehetőségekről. Mi sem mutatja jobban egy ilyen helyi szervezet létjogosultságát, mint az, hogy a megkérdezetteknek több mint a fele nem is tudja, hogy egyáltalán van e lakóhelyén ehhez hasonló kezdeményezés. Van e nálatok ifjúsági egyesület, ifjúsággal foglalkozó szervezet? O Nem tud róla O Van 30 fő 20 fő

20 O Nincs 6 fő 4. számú grafikon Véleményem szerint a Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesület lehet az a szervezet itt Nagyatádon és környékén, amely ellátja azokat a feladatokat, amikkel javítani lehet az ifjúság életmódján, érdeklődésüket felkelteni a közéleti tevékenységek iránt; megtalálja a fiatalokat, és egy újfajta közösségi formát hoz nekik létre, amely kielégíti minden igényüket és felpezsdíti a város életét. IV. A Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesület A következőkben szeretném bemutatni egyesületünket, annak létrejöttének körülményeit, okait, céljait. Milyen szerkezeti felépítése van a szervezetnek, milyen rendszer szerint dolgozunk, működünk. Kitérek arra, hogy hogyan illeszkedik az egyesület tevékenysége az uniós és magyar ifjúsági stratégiákhoz, illetve milyen megvalósult és tervezett programokkal rendelkezünk. Fontos megemlítenem a különböző helyi együttműködési lehetőségeinket, illetve hogy hogyan látom a Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesület jövőképét. IV. 1. Az egyesület létrejöttének körülményei, okai, céljai Az egyesület célja a nagyatádi ifjúságnak kulturális, szórakozási, sport és egyéb alternatívák nyújtása, mellyel lehetőséget kívánunk nyújtani a szabadidő közösségben való eltöltésére. A városban működő egyéb szervezetekkel való együttműködés a város életének felpezsdítése céljából, melyben a helyi fiatalság önként is részt kíván vállalni. 10 Egyesületünket 2011 ben kezdtük szervezni, egy baráti társaságból indult a kezdeményezés. Észrevettük, hogy Nagyatádon ( lakosú kisváros) nincsen olyan szervezet, ami csak az ifjúságnak szervezne programokat, kizárólag az ifjúsági ügyekkel foglalkozna. Ötletünk nagyszerűnek tűnt: egy olyan fiatalokból álló szervezetet létrehozni, ami tisztában van a korosztályát érintő problémákkal, tudja, hogy milyen igényei vannak a mai fiatalságnak és ezeket érvényesíteni tudja, 10 A Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesület alapszabálya, április 23., 1. oldal

21 úgymond összehozza a város fiataljait. Egy olyan pontot szerettünk volna létrehozni a városban, ahova a helyi fiatalság bizalommal fordulhat; legyen szó szórakozásról, tanulásról, tanácsadásról, vagy információszerzésről. A szervezés folyamán minél több embert szerettünk volna elérni és megmozgatni; minden lehetséges helyen terjesztettük az egyesület alakulásának hírét. Körültekintően kiválasztottuk az elnökségi tagokat, majd április 23 án megtartottuk az alakuló gyűlésünket: 21 fővel megalakult a Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesület, a városban ismertebb nevén: NICE 11. Egy hónappal később jogerőre lépett létezésünk, a Somogy Megyei Bíróság által hivatalosan bejegyzett szervezet lettünk. IV. 2. A szervezet szerkezeti felépítése, működési rendszere Jelen egyesület alapító tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen alapszabályban megjelölt cél megvalósítására önálló vagyonnal rendelkező, jogi személyiséggel bíró egyesületet hoznak létre, mely társadalmi szervezet a Polgári Törvénykönyv, az évi II. tv. és az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján működik. 12 A Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesület tagjai csak a év közöttiek lehetnek, így valóban egy ifjúsági egyesületről beszélhetünk, hiszen érvényesül a fiatalok a fiatalokért elv. Szervezetünk nagyon demokratikus, minden évben egy nagy közgyűlést tartunk év elején, hogy értékeljük az előző évet és átbeszéljük a következőt. Itt minden egyesületi tag hozzászólhat, javasolhat, majd ezeket az elnökség megvitatja, összeegyezteti és így majdnem minden kezdeményezést be tudunk illeszteni az egyesület programjaiba. A Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesület szerkezeti felépítése ELNÖKSÉG (a közgyűlés választja meg őket) Elnök Alelnök Elnökségi tagok 11 nice = angolul kedveset, szépet, jót jelent 12 A Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesület alapszabálya, április 23., 1. oldal

22 KÖZGYŰLÉS (szavazati, döntési joggal rendelkezik) Alapító tagok (az egyesület alapításában részt vettek) Tagok (később léptek be) Pártoló tagok (csak javaslati joggal rendelkeznek) Pártoló szervezetek, intézmények (együttműködés) 7. számú táblázat Rendezvényeink előtt összehívjuk az aktuálisan illetékes tagokat és átbeszéljük a kapcsolódó ötleteket, kiosztjuk egymás között a feladatokat. Mindennapi kommunikációs csatornánk a facebook csoportunk, ahol minden friss információt, ötletet, rendkívüli eseményt azonnal megoszthatunk egymás között. Egyesületünk működése jelenleg csekély anyagi forrásokon alapszik, az éves tagdíjakból, illetve kisebb pártoló adományokból, minimális költséggel oldjuk meg feladatainkat. Európai Uniós, állami, megyei illetve helyi önkormányzati támogatásra számítunk a következő évtől, hiszen egyesületünk addigra elmúlik két éves, így jogosulttá válik pályázatokat beadni. Reméljük, hogy kibővült anyagi forrásainkkal még jobb, hatékonyabb munkát tudunk végezni. IV. 3. Az egyesület illeszkedése az ifjúsági stratégiákhoz Az iránymutató ifjúsági stratégiák Európai Uniós stratégia 13 Nemzeti Ifjúsági Stratégia 14 Az EU fő célja, hogy a fiatalságot visszaintegrálja a közéletbe, annak aktív formálóivá szeretné őket tenni. A Fehér Könyvben foglalt tanácsainak betartatását a tagállamokra bízza, a hangsúlyt a helyi szintre helyezve, hiszen minden régióban más más szokásokkal találkoznak, amit csak ott tudnak szervezett formába hozni a helyi ifjúsági egyesületek, ők tudják a saját nyelvükön az EU s értékeket közvetíteni. A Nemzeti Ifjúsági Stratégia célja, hogy az ifjúságot azokon a területeken támogassa, ahol a legkiszolgáltatottabbak (oktatás, 13 Lásd ezen dolgozat: II. 1. Új lendület Európa fiataljai számára, 2.oldal 14 Lásd ezen dolgozat: II. 2. Nemzeti Ifjúsági Stratégia, 5. oldal

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. A helyi ifjúság helyben maradásának elősegítését szolgáló csomag

Város Polgármestere. Előterjesztés. A helyi ifjúság helyben maradásának elősegítését szolgáló csomag Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A helyi ifjúság helyben

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve 1. számú melléklet CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve Szeged, 2009. március Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve A megyei ifjúsági cselekvési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Területi együttműködési program a Kazincbarcikai járásban című projekt

Területi együttműködési program a Kazincbarcikai járásban című projekt ÁROP-1.A.3-2014-2014-0096 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐPROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN Területi együttműködési program a Kazincbarcikai járásban című projekt I. Kerekasztal

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Üzleti Tervek Versenye

Üzleti Tervek Versenye Sikeres üzletmenet láttán mindig gondolj arra, hogy valaki egyszer lépett egy merészet! Drucker, Peter F. Támogatói mappa Üzleti Tervek Versenye utv.juniorbusinessclub.ro 2014 Tisztelt Hölgyem / Uram!

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda és Városfejlesztési és Informatikai Iroda.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda és Városfejlesztési és Informatikai Iroda. Iktatószám: 42653/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda és Városfejlesztési és Informatikai Iroda J a v a s l a t az Ifjúsági információs pontok

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás

Partnerségi Megállapodás Partnerségi Megállapodás 2014 20 egy új területiség felé Területfejlesztők Napja 2013. október 8. Dr. Péti Márton Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk, mint külön haladva bárki is eljuthatna." I.

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Bevezetés - előzmények

Bevezetés - előzmények Az Internet szerepe a megújuló energiaforrások elterjesztésében Baros Zoltán 1 és Németh Sarolta 2 1 Debreceni Egyetem Meteorológia Tanszék 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf.. 13. e-mail: zbaros@delfin.unideb.hu

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója. Feladatterv 2005-2010.

A Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója. Feladatterv 2005-2010. I. Megyei szintű feladatok A Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója Feladatterv 2005-2010. 5. számú melléklet Az ifjúsági feladatok elsősorban az ágazati intézményrendszer feladatellátása részeként,

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben 2009.Budapest Dr. Csontos Jánosné Szabó Gyuláné közoktatási szakértők 1 MOTTÓ Ha egy ország

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA ELNÖKI BESZÁMOLÓ Szórád Gábor Miről is lesz szó... 1.) Beszámoló az elmúlt hat hónap munkájáról 2.) Jogi személyiségünk jelenlegi állapota 3.) Jogi személyiség elérésének végső

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Civil Információs Centrum általában az Emberi Erőforrás Minisztérium szakmai partnere

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2011. január 01-jétől 2011. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Magyarország Feladatai az Éghajlatvédelemben Előadó: Kovács Lajos

Magyarország Feladatai az Éghajlatvédelemben Előadó: Kovács Lajos Magyarország Feladatai az Éghajlatvédelemben Előadó: Kovács Lajos Klímabarát Települések Szövetsége elnök Gyakoribb szélsőségek a változó klímában Hőhullámok, extrém szárazság Szélsőséges csapadékviszonyok,

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet 2012 Adószám: 18689156-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: PK / / Nyilvántartási szám: 01/01/2898 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1085 Budapest, Horánszky utca 20. 2012 -1-1.

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben. Tata 2014.01.30.

T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben. Tata 2014.01.30. T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben Tata 204.0.30. Stratégia Nemzetközi és hazai helyzetelemzésen alapszik Rövid és középtávú konkrét beavatkozások 204-2020- as időszakra

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben