Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Ifjúságsegítő szak. Ormai Bálint ORBNAAM.KE ZÁRÓDOLGOZAT. Kaposvár, 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Ifjúságsegítő szak. Ormai Bálint ORBNAAM.KE ZÁRÓDOLGOZAT. Kaposvár, 2013."

Átírás

1 Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Ifjúságsegítő szak Ormai Bálint ORBNAAM.KE ZÁRÓDOLGOZAT Kaposvár, 2013.

2 Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Ifjúságsegítő szak Záródolgozat A Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesület helye és feladata a helyi ifjúság segítésében Készítette: Ormai Bálint Ifjúságsegítő ORBNAAM.KE Konzulens: Baka József Adjunktus Felnőttképzési Tanszék Kaposvár, 2013.

3 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. II. Európai Uniós és magyarországi ifjúságpolitikai stratégiák 2. II. 1. Új lendület Európa fiataljai számára 2. II. 2. Nemzeti Ifjúsági Stratégia 5. II. 3. A Somogy Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve 6. III. Elemzések, statisztikák a hazai ifjúság helyzete 8. III. 1. Az ifjúság életmódjának néhány jellemző vonása 9. III. 2. Információs társadalom 10. III. 3. Az ifjúsági tájékozottság és a szabadidő felhasználása 10. IV. A Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesület 13. IV. 1. Az egyesület létrejötténk körülményei, okai, céljai 14. IV. 2. A szervezet szerkezeti felépítése, működési rendszere 14. IV. 3. Az egyesület illeszkedése az ifjúági stratégiákhoz 16. IV. 4. Együttműködési lehetőségek Nagyatádon 16. IV. 5. Megvalósult és tervezett programok 17. IV. 6. Az egyesület jövőképe 18. V. Összegzés 19. VI. Felhasznált irodalom 21. VII. Mellékletek 22.

4 I. Bevezetés Szakdolgozatomban azt a feltételezésemet szeretném alátámasztani, miszerint egy helyi ifjúsági szervezet elengedhetetlen eleme annak, hogy a helyi fiatalság megfelelően legyen informálva az őket érintő lehetőségekről; szabadidejüket hasznosan töltsék el; egy újfajta ifjúsági közösség jöjjön létre a településen. Ennek kiváló példáját, saját egyesületünket, a Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesületet szeretném bemutatni, amelyben ügyvezető alelnöki tisztséget töltök be. Dolgozatomban rövid kitekintést teszek az ifjúság nemzetközi szintjére, bemutatom az Európai Unió ifjúságpolitikáját és irányelveit, miként kezeli az uniós fiatalságot; az erről szóló Fehér Könyv milyen alapokat fektet le Európában. Az EU s irányelvek hatással vannak a hazai ifjúságpolitikára is, ezért szükségesnek tartom bemutatom az állami, illetve a Somogy megyei ifjúságpolitikai irányokat. Az ifjúság igazi helyzete a statisztikák, a különböző jelentések alapján ismerhető meg leginkább. A szakdolgozatban az Ifjúság 2008 és a Magyar Ifjúság 2012 című elemzések főbb statisztikai eredményeit használom a fiatalok jelenlegi helyzetének ismertetésére, elemzem őket, és következtetéseket vonok le a mutatókból, hogy miért fontos egy helyi szervezet közvetlen támogatása a fiatalok számára. Az interneten felmérést végeztem az ifjúság körében. Kérdéseim arra irányultak, hogy mennyire tájékozottak az EU s, állami, megyei és helyi önkormányzati támogatási lehetőségekkel, továbbtanulás, illetve munkakeresési segítségnyújtás igénybevételével. Természetesen mivel az egyesületünk fő profiljai közé tartozik a szabadidejük eltöltésével kapcsolatban is érdeklődtem. Az eredményekből következtetéseket tudok levonni, hogy a Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesület miként tudná segíteni a helyi fiatalokat a fent említett támogatásokkal kapcsolatos információadással, tanácsadással, illetve a szabadidejükben rendezett olyan programok, előadások szervezésével, melyek által tájékozottabbak lesznek, és magabiztosabban, ügyesebben találják meg a helyüket az iskolában vagy a munkaerő piacon. Fontosnak tartom, hogy a helyi fiatalok, úgymond alulról jövő szervezkedési

5 kezdeményezését egy jól szervezett, átlátható, megfelelő irányelvekkel rendelkező központi támogatási rendszer segítse. Egyesületünk, a Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesület is próbál megfelelni a nagyatádi fiatalok igényeinek, segítve őket a szabadidejük kreatív, hasznos eltöltésében, olyan társasági formában, ahol egymást segíthetik a fejlődésben, mindezt úgy, hogy minden EU s, állami, megyei vagy helyi önkormányzati lehetőséget, támogatást kiaknázzon a cél érdekében. Egyesületünk célja, hogy egy állandó, biztos pontot jelentsen a nagyatádi és környékbeli fiatalok számára, ahova bizalommal fordulhatnak segítségért, legyen szó információadásról, tanácsadásról vagy szórakozásról. Ez természetesen csak úgy lehetséges, ha az egyesület olajozottan együttműködik más ifjúsági, ifjúsággal foglalkozó szervezetekkel, a helyi önkormányzattal, helyi kulturális és sport intézményekkel. Dolgozatomban az eddigi utat és a jövőképet mutatom be, ahogyan az egyesület vezetőivel próbáljuk kihasználni a fent említett lehetőségeket és azt, hogyan szeretnénk részt venni a helyi ifjúság életében. Ez egy fejlődési folyamat, ami jelenleg is tart. Egyesületünk mindig a változó igényekhez és támogatási lehetőségekhez igazodik, de fő célunk és irányelvünk a helyi fiatalok informálása, tanácsokkal való ellátása és a szabadidejük hasznos eltöltésének biztosítása. II. Európai Uniós és magyarországi ifjúságpolitikai stratégiák a nagyfokú eltéréseket mutató életkörülményeik ellenére a fiataloknak alapvetően megegyezik az értékrendjük, a törekvéseik, de közösek a nehézségek is, amikkel szembenéznek. 1 Fontosnak tartom, hogy először az állami, illetve Európai Uniós ifjúsággal foglalkozó irányelvek, stratégiák felé tegyek kitekintést, hiszen csak így kaphatunk teljes képet arról, hogy miért is van létjogosultsága és fontos szerepe egy helyi ifjúsági szervezetnek. II. 1. Új lendület Európa fiataljai számára Az Európai Bizottság novemberében adta közre azt a kiadványát, amelyben 1 Az Európai Bizottság Fehér Könyve Új lendület Európai fiataljai számára, 2001., 4. oldal

6 összefoglalja az európai ifjúsággal kapcsolatos irányelveit. Ennek a Fehér Könyvnek a megjelenését megelőzően széles körű konzultációs gyakorlatot folytattak a különböző tagállamok ifjúsági szervezeteivel, legyen az állami vagy helyi szervezet (17 konferencia, 440 ifjúsági javaslat). Az Európai Bizottság ezen Fehér Könyve az Új lendület Európa fiataljai számára címet kapta. Az előzetes felmérések, konferenciák, konzultációk eredményeit összefoglalták, és következtetéseket vontak le arra vonatkozóan, hogy melyek azok a fontos ifjúsági kérdéskörök, amelyekre a tagállamokkal közös megoldást kell találni, illetve melyek azok a kifejezetten a fiatalokkal kapcsolatos problémák, amelyeket velük együtt szeretnének megoldani. Az európai ifjúság egy elég változékony csoportot alkot, de egységesen, eddig még nem tapasztalt változások, tendenciák figyelhetőek meg körükben. A fiatalok Európa szerte egyre később kezdenek a munkaerőpiac tagjaivá válni, így egyre később lesznek adófizetők, ezért tovább élnek szüleikkel, később válnak önállóvá. Ez annak köszönhető, hogy sokkal több lehetőségük van az oktatási rendszerben maradni, egyre több időt töltenek tanulmányaikkal. Ennél fogva a családalapítás is később történik meg náluk. Mindemellett az iskoláknak, egyetemeknek, de még a munkahelyeknek és társadalmi környezetüknek sincs olyan erős integráló szerepe, mint régebben. Ennél fogva a fiatal réteg egyre érdektelenebbé válik a közélet felé, a politikai döntéshozatali folyamatokban sem vesznek részt aktívan. Az Európai Unió célja természetesen az ifjúság visszaintegrálása a közéletbe; annak aktív formálóivá szeretné tenni őket. Ennek rengeteg összetevője és tevékenységi eleme van, amelyeket átfogóan megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy egy újfajta európai szintű együttműködési tervet szeretne megvalósítani az ifjúságra vonatkozóan. Úgy véli, hogy az európai dimenzió helyi szintre való vetítése egy újfajta, felpezsdült ifjúsági életet kelt. Általa dinamikusabbá válik a fiatalok érdeklődése, segíti egyben tartani őket, új csoportok alakulnak ki, beindul a kreatív alkotó folyamat, legyen szó a munkahely keresésről, oktatásról, vagy bármi másról, ami az ifjúságot érinti. Kiemelkedően fontos a fiatalok meghallgatása, a megfelelő fórumok biztosítása a helyi kezdeményezéseknek, ezek beépítése a helyi vagy regionális döntésalkotói folyamatba. Az EU célja, hogy a fiatalok aktívan részt vegyenek a közéletben; tapasztalatszerzési lehetőségeiket kiterjessze, ezeket a tapasztalatokat elismerje; elősegítse az ifjúság minél előbbi önállóvá válását; tudatosítsa bennük, hogy az Európai Unió pozitív értékeket közvetít feléjük.

7 Az előzőekben taglalt irányelvek betartása a tagállamok feladata és felelőssége, bár az Európai Unió segítséget nyújt a megvalósításban és ellenőrzi is azt. A következő alapelvek figyelembevételével működik az EU ifjúsági stratégiája. Az Európai Unió alapelvei az ifjúsági stratégiájában Nyitottság Részvétel Felelősségre vonhatóság Hatékonyság Következetessé g Információt és aktív kommunikációs lehetőségeket biztosítani a fiataloknak, saját nyelvükön, hogy megértsék Európa működési mechanizmusait és az őket érintő politikai irányvonalakat. Biztosítani, hogy a fiatalok véleményét kikérik, és nagyobb mértékben vonják be őket az őket érintő döntések meghozatalába, és általában a közösség életébe. A tagállamok és az európai intézmények között új, strukturált együttműködési formát kialakítani, ami lehetővé teszi, hogy a fiatalok törekvései a megfelelő felelősségvállalás mellett válhassanak valóra. A fiatalok kapacitását a lehető legjobban kihasználni annak érdekében, hogy a fiatalok maguk válaszolhassanak a társadalom kihívásaira, hozzájárulhassanak az őket érintő politikai irányvonalak sikerre viteléhez, és felépíthessék a jövő Európáját. Átláthatóan összefoglalni a fiatalokat érintő politikai irányvonalakat, és azon pontok összességét, ahol a beavatkozás hasznos lehet. 1. számú táblázat 2 Mint láthatjuk, Fehér Könyv tanácsai, az Európai Unió útmutatásai a fiatal korosztályhoz egy több fokozatú (EU Ország Régió Helyi szint) szervezeti rendszeren keresztül juthatnak el. A legnagyobb hangsúlyt a helyi szintre helyezi, hiszen minden térségben más más szokásokkal 2 Forrás: Az Európai Bizottság Fehér Könyve Új lendület Európa fiataljai számára, 2001., 9. oldal

8 találkoznak, amit csak ott tudnak szervezett formába hozni a helyi ifjúsági szervezetek, ők tudják a saját nyelvükön az EU s értékeket közvetíteni.

9 II. 2. Nemzeti Ifjúsági Stratégia Az eddig taglalt Európai Uniós irányelvekhez kiválóan illeszkedő ifjúsági stratégiát dolgozott ki Magyarország is. Ezt a tervet 2008 ban adták ki és 15 éves időtartamra szól ban a magyar lakosság 38% a volt sorolható az ifjúsági korosztályba, így aztán kiemelkedő fontosságú, hogy megfelelő mértékű hangsúlyt kapjon a fiatalok segítése. A Nemzeti Ifjúsági Stratégia átfogó célja, hogy az ifjúságban rejlő erőforrásokat kibontsa és a korosztályok társadalmi integrációját elősegítse. Mindemellett biztosítja, hogy a magyar ifjúság jobban megélje az európaiságot, elősegíti az ifjak esélyegyenlőségét a társadalom többi csoportjával szemben, továbbá élhetőbb környezetet kíván teremteni a fenntartható fejlődés érvényesítése érdekében. Célja, hogy a magyar fiatal bátrabban alapítson családot, előbb váljon önállóvá, könnyebben találjon munkát. Biztosítani kívánja a tanulás megfelelő minőségét és környezetét. Magyarország kiemelt célnak tartja a kulturális fogyasztás minőségi javítását és az ifjúság társadalmi tudatosságának fejlődését. A célkitűzések elérésének érdekében fejleszteni kívánja az ifjúsággal foglalkozó szervezeteket, illetve újfajta, modern támogatási rendszert épít ki a korosztály felkarolása érdekében. Az alábbi táblázatok szemléltetik, hogy miként épül fel a stratégia cél és eszköz rendszere. Az ifjúságban rejlő erőforrások kibontásának és a korosztályok társadalmi integrációjának elősegítése (A stratégia átfogó célja) Az ifjúsági korosztályok sikeres társadalmi Az ifjúsági korosztályok és közösségeik integrációjához szükséges környezet fejlesztése érvényesülésének elősegítése A gyermekvállaláshoz szükséges társadalmi, gazdasági, mentális feltételek erősítése, a családi környezet kialakulásának és biztonságának segítése A fiatalok munkavállalásának és önálló egzisztenciatermelésének elősegítése A kirekesztés, a kirekesztettség és a marginalizáció esélyeinek csökkentése Tanulás és környezete. Versenyképes tudás biztosítása és az önálló élethez szükséges kompetenciák fejlesztése A kulturális fogyasztás színvonalának javítása, a területi különbségek csökkentése, az infokommunikációs ellátottság javítása, az interkulturális környezetben való helytállás, együttműködés segítése

10 Az ifjúsági korosztályok társadalmi és egyéni felelősségének, tudatosságának fejlesztése, integrációjuk segítése, közösségeik támogatása 2. számú táblázat 3 Az ifjúsági szakma és az ifjúági civil szervezetek munkájának elősegítése (A stratégia eszközrendszere) Az ifjúsági szolgáltató szervezetek feladatellátásban való részvételéhez szükséges feltételek megteremtése Az ifjúsági szervezetek és a korosztály tagjai tapasztalatainak bevonása Az ifjúság sajátos szempontrendszerének megjelenítése az állami döntéshozatalban Átlátható és ellenőrizhető A ifjúságpolitika jogi, ifjúsági forráselosztási rendszer igazgatási és kialakítása és működtetése intézményrendszerének korszerűsítése A gyermek és ifjúsági jogok állami érvényesítésének erősítése Az ifjúsági szakma képzési portfoliójának és életpályamodelljének kidolgozása 3. számú táblázat 4 Mint jól látható, a Nemzeti Ifjúsági Stratégia eszközrendszerének fő pillérét alkotja az ifjúsági egyesületek, ifjúsággal foglalkozó szervezetek támogatása. Szerintem a leghatékonyabban úgy érheti el a célkorosztályt az állami kezdeményezés, ha azt egy helyi, a fiatalt a lakóhelyén elérő szervezet közvetíti felé. II. 3. A Somogy Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve Ahogyan a magyar Nemzeti Ifjúsági Stratégia illeszkedik az Európai Unió fiatalokkal kapcsolatos irányelveihez, úgy illeszkedik a Somogy Megyei Önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos cselekvési terve az állami irányokhoz. A jelenleg érvényben lévő dokumentumot bizonyos 3 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Nemzeti Ifjúsági Stratégia , 6. oldal 4 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Nemzeti Ifjúsági Stratégia , 6. oldal

11 felülvizsgálatok után 2010 ben adták ki, és 2014 ig van érvényben. Ekkor újabb felülvizsgálásra, helyzetelemzésre vár a terv, így mindig az aktuális ifjúsági életkörülményekhez lehet igazítani a cselekvés irányát. A somogyi ifjúság életkörülményei, életmódja nagyjából olyan fejlettségi szinten van, mint a magyar átlag, de sajnos némelyik mutatóban (pl.: internet hozzáférés, lakhatás) alacsonyabban teljesít. Éppen ezért fontos, hogy megyei szinten is meghatározó irányelveket dolgozzanak ki a helyi vezetőknek, hiszen így a bővebb helyismeret birtokában hatékonyabban tudnak az ifjúsági rétegnek segíteni. Az alábbiakban ismertetem, hogy milyen specifikus irányokat és stratégiai célokat tűztek ki maguknak. A Somogy Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Tervének fő irányvonalai Közösségfejlesztés Ifjúsági kezdeményezések Ifjúsági közösségi terek fejlesztése Ifjúsági és civil hálózat erősítése A közélettől való elfordulás tendenciájának visszafordítása céljából, a megyei generációs híd kiépítésére, összetartására alkalmas közösségfejlesztő programok támogatása. A fiatalok interaktív, alkotó képességének bevonása a programok, rendezvények szervezésébe, saját kezdeményezéseinek támogatása. Fokozott prioritású a településeken tevékenykedő helyi ifjúsági szervezetek infrastrukturális támogatása, közművelődési szektorral való együttműködés segítése. Ifjúsági szakértői hálózat kiépítése, fejlesztése, szakmai egyeztetések az ifjúsági szakma képviselői között (központi, helyi szervek), megyei partnerség erősítése. Információs társadalom Az elmaradott, digitálisan analfabéta területek felzárkóztatása, ifjúsági szervezetek és közművelődési intézmények együttműködésével (teleház). Általános stratégiai célok társadalmi önállóság kialakulásának elősegítése

12 közéleti szerepvállalás kezdeményezése a fiatalok körében esélyteremtés társadalmi szocializáció támogatása ifjúságpolitika összehangolása társadalmi kommunikáció elősegítése ifjúsági szolgáltatás fejlesztés hatékony erőforrás gazdálkodás szakmai módszertani támogatás 4. számú táblázat 5 5 Forrás: Somogy Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve, oldal

13 Mindemellett a Somogy Megyei Önkormányzat Cselekvési Tervében több főbb ágazatai prioritási irányt is megnevez, amelyek fejlesztésére még nagyobb hangsúlyt kíván fektetni: nevelés, oktatás, képzés pályaválasztás, munkavállalás, otthonteremtés egészség, sport, környezettudatos életmód szabadidő, kultúra, közösség érdekérvényesítés, érdekképviselet bűnmegelőzés, közbiztonság, drog prevenció nemzetközi kapcsolatok Ha alaposan megvizsgálom ezeket a fejlesztési irányokat, stratégiai célokat, azt állapíthatom meg, hogy a megvalósításban nagy segítséget nyújthat egy olyan helyi ifjúsági szervezet, ami jól ismeri a helyi fiatalokat, és aktívan együttműködik a közművelődési intézményekkel, önkormányzatokkal. Igazából egy ilyen szervezet nélkül nem is érne el a célterületre, a célzott korosztályhoz az állami, megyei kezdeményezés. Ezért kijelenthetem, hogy nélkülözhetetlen eleme az ifjúsági stratégiáknak a helyi szervezetek léte, együttműködési hajlandósága, ösztönözöttsége. III. Elemzések, statisztikák a hazai ifjúság helyzete Hogy megismerhessem a magyarországi fiatalok helyzetét, áttanulmányoztam az Ifjúság 2008 gyorsjelentést, ami átfogóan vizsgálja ezt a témát. A Magyar Ifjúság 2012 felmérésnek még csak egy vázlatos formáját adták ki, de ebből is hasznos adatokat tudtam feldolgozni. Mivel a Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesület létezését, létjogosultságát, szükségességét és fenntarthatóságát szeretném alátámasztani, ezért az elemzésekből csak azokat az elemeket mutatom be, amelyek kifejezetten lefedik egyesületünk célkitűzéseit, feladatvállalási, tevékenységi körét. Mindezek mellett végeztem az interneten egy felmérést, amelyben kérdéseim arra irányultak, hogy a fiatalság hol, hogyan tölti el szabadidejét, illetve hogy mennyire tájékozottak hazai vagy EU s lehetőségeikkel kapcsolatban. Az eredmények alapján következtetéseket tudok levonni arra vonatkozóan, hogy szükség van e egy olyan helyi ifjúsági szervezetre, ami ellátja a fiatalokat az őket érintő információkkal, tanácsokat ad nekik, és tartalmas szabadidős tevékenységeket nyújt

14 számukra. III. 1. Az ifjúság életmódjának néhány jellemző vonása Az átfogó hazai ifjúságvizsgáltok eredményeit összehasonlítva az európai statisztikákkal megállapíthatom, hogy a magyarországi fiatalok nincsenek rosszabb helyzetben, mint az unió többi fiatalja. Fontosnak tartják a sportolást és saját közérzetükkel, egészségi állapotukkal is nagyrészt elégedettek. Bár a káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol, drog) is jelen vannak az életükben, kijelenthetem, hogy a számos állami megelőző kezdeményezés, program hatással van rájuk, és nem mutatnak növekvő tendenciát. Egy helyi ifjúsági szervezet még hatékonyabb lehet a problémák megelőzésében, visszaszorításában, hogyha a fiatalnak a saját lakóhelyén biztosítana prevenciós foglalkozásokat, előadásokat. Ha több sportrendezvényt szerveznének az iskolán kívül, több lehetősége lenne a fiatalságnak a mozgásra, játékos kikapcsolódásra, és ha mindezeket egy fiatal, helyi szervezet biztosítaná nekik, meggyőződésem, hogy a korosztály nagy része aktivizálható lenne. A magyarországi fiatalok néhány életmódbeli jellemzője Sportolás Dohányzás Alkoholfogyasztás Droghasználat Közérzet, saját egészség A fiatalság 38% a a testnevelés órákon kívül is rendszeresen sportol. A többség az edzettségének fenntartása, az egészséges életmódért és a jó közérzetért teszi, kisebb az aránya azoknak akik a jó társaság miatt teszik. Az ifjúság 30% a rendszeresen dohányzik, 50% uk soha nem is tette. A fennmaradó rész pedig ritkán, alkalomadtán gyújt csak rá. A vizsgált diákok körében a férfi válaszadók 62% a havonta fogyaszt alkoholt, a nőknél ez az arány 33%. Erősen ittas állapotban a nőknél 70% uk azt válaszolta, hogy soha nem volt, a férfiaknál ez az arány 43%. A megkérdezettek 12% a fogyasztott már marihuánát, 5% uk altatót szedett, 3% uk pedig partydrogokat próbált már ki. A nők esetében 72% uk teljesen vagy részben elégedett a saját egészségével, általános közérzetével, míg a férfiaknál ez 76%.

15 5. számú táblázat 6 III. 2. Információs társadalom A mai világban egyre nagyobb szerepet tölt be a számítógép és az internet használata, szinte minden fiatal rendelkezik valamilyen eszközzel, ami alkalmas a világhálón való részvételre. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy őket az internet segítségével is meg kell szólítani, információkat juttatni nekik, információs közösséget lehet kialakítani számukra. Az elmaradottabb területeken kisebb az internetes részvételük; számukra egy ifjúsági irodában, közösségi helyen lehetne biztosítani a világháló használatát, hiszen ők sem maradhatnak ki az információs társadalom gyors fejlődéséből. A magyarországi fiatalok jelenléte az információs társadalomban Számítógép, internet A megkérdezettek 84% a rendelkezik számítógéppel, és ugyanilyen aránya van az internet használóknak is, bár saját háztartásban csak 74% uk rendelkezik internet hozzáféréssel. Az ifjúság 60% a napi szinten van jelen a világhálón. Digitális eszközök Számítógép, laptop: 63% Mobilinternet telefonon: 50% Fényképező, kamera: 32% Hordozható zenelejátszó: 25% Játékkonzol: 7% Tablet: 3% Közösségi oldalak A magyar fiatalok 69% a tagja valamilyen közösségi oldalnak, ezt leginkább régi/új barátok megtalálására, szórakozásra, kapcsolattartásra használják. 6. számú táblázat 7 III. 3. Az ifjúsági tájékozottság és a szabadidő felhasználása 8 Az interneten végeztem saját felmérést is, a kérdőívet 56 fő töltötte ki, többségük év 6 Forrás: Ifjúság Gyorsjelentés Szociális és Munkaügyi Minisztérium, 2009., oldal 7 Forrás: Magyar Ifjúság Kutatópont Kft, 2012., oldal 8 Lásd: 1. számú melléklet Gyors felmérés az ifjúság tájékozottságáról és szabadidejéről Kérdések

16 közötti (49 fő). A válaszadók közül 25 fő kisvárosi, 14 fő fővárosi, 11 fő falusi és 6 fő megyeszékhelyi lakosú. Mivel a többség kisvárosi, és a felmérés is az ismerőseim között zajlott, ezért feltételezem, hogy a nagyobb többség (falu, megyeszékhely) Nagyatád környékére való, így aztán helyspecifikus az eredmény. A kérdőívet kitöltöttek közül 30 an most kezdtek el dolgozni, 20 an még főiskolára, egyetemre járnak. Kérdőívemben két fő dologra voltam kíváncsi: mennyire tájékozottak az ifjúságot érintő fontos információkkal, lehetőségekkel kapcsolatban, illetve hogy hol és hogyan töltik szabadidejüket. Azért ezekre a kérdéskörökre összpontosítottam a felmérésemet, mert egyesületünk a szabadidő hasznos eltöltésében segíthet a fiatalokon, illetve olyan információkkal, tanácsadással szolgálhat nekik, amik befolyásolhatják, segíthetik tanulmányaikat, későbbi munkavállalási esélyeiket. 9 Tájékozottnak tartja e magát az ifjúságot érintő fontos információkkal kapcsolatban? 1. számú grafikon O Tájékozottnak tartja 24 fő O Nem, de szeretne az lenni 22 fő O Nem érdekli 10 fő A saját felmérésem szerint sajnos csak a fiatalok kisebbik fele tartja magát tájékozottnak a korosztályát érintő fontos információkkal kapcsolatban. Akik nem tájékozottak, azoknak nagy része szeretne az lenni, de egy jelentős részüket nem is érdeklik a lehetőségeik. Ezen is szeretne változtatni egyesületünk: fenntartani a tájékozottsági szintet 9 Lásd: 2. számú melléklet Gyors felmérés az ifjúság tájékozottságáról és szabadidejéről Részletes eredmény

17 akik szeretnének tájékozódni, azoknak segítséget nyújtani ebben akik pedig érdektelenek, megpróbálni bevonni a közéletbe, felkelteni az érdeklődésüket, tájékoztatni, informálni őket, arról hogy milyen lehetőségeik vannak

18 Nagyobb problémának tartom, hogy a megkérdezett fiatalok (nem csak az én felmérésemben, de az Ifjúság 2012 ben is) jelentős része szabadidejét otthon tölti. A válaszadók másik nagy hányada a barátokkal tölti az ideje nagy részét, de a számítógép és internet használat vezeti a listát a szabadidős tevékenységre vonatkozó kérdésemre adott válaszokban. Szerencsére sokan sportolnak és szeretnek a természetben, szabadban tartózkodni, kirándulni. Ezt kihasználva szeretné egyesületünk az otthonülőket kihozni a házból és egy újfajta, közösségi, társasági időtöltési formát kialakítani a városban. Szabadidejében hol tartózkodik? (több válasz lehetséges) O Otthon 47 fő O Barátoknál 35 fő O Szabadan, természetben 25 fő O Klub, egyesület, kult. int. 14 fő O Kocsma 11 fő O Sportpálya, uszoda 9 fő O Szórakoztató központ 7 fő 2. számú grafikon

19 Szabadidejében általában mivel foglalkozik? (több válasz lehetséges) O Számítógép, internet 42 fő O Olvas O Barátokkal van O Sportol 34 fő 31 fő 22 fő 3. számú grafikon O Zenét hallgat O Tévét néz O Zenél, rajzol, alkot O Semmit, csak úgy elvan 20 fő 17 fő 15 fő 2 fő A felmérések alapján is láthatjuk, hogy nagy szükség van egy összetartó ifjúsági szervezetre, helyi szinten, amely az itt lakó fiataloknak nyújt kikapcsolódási lehetőségeket, vagy információkkal szolgál nekik az őket érintő lehetőségekről. Mi sem mutatja jobban egy ilyen helyi szervezet létjogosultságát, mint az, hogy a megkérdezetteknek több mint a fele nem is tudja, hogy egyáltalán van e lakóhelyén ehhez hasonló kezdeményezés. Van e nálatok ifjúsági egyesület, ifjúsággal foglalkozó szervezet? O Nem tud róla O Van 30 fő 20 fő

20 O Nincs 6 fő 4. számú grafikon Véleményem szerint a Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesület lehet az a szervezet itt Nagyatádon és környékén, amely ellátja azokat a feladatokat, amikkel javítani lehet az ifjúság életmódján, érdeklődésüket felkelteni a közéleti tevékenységek iránt; megtalálja a fiatalokat, és egy újfajta közösségi formát hoz nekik létre, amely kielégíti minden igényüket és felpezsdíti a város életét. IV. A Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesület A következőkben szeretném bemutatni egyesületünket, annak létrejöttének körülményeit, okait, céljait. Milyen szerkezeti felépítése van a szervezetnek, milyen rendszer szerint dolgozunk, működünk. Kitérek arra, hogy hogyan illeszkedik az egyesület tevékenysége az uniós és magyar ifjúsági stratégiákhoz, illetve milyen megvalósult és tervezett programokkal rendelkezünk. Fontos megemlítenem a különböző helyi együttműködési lehetőségeinket, illetve hogy hogyan látom a Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesület jövőképét. IV. 1. Az egyesület létrejöttének körülményei, okai, céljai Az egyesület célja a nagyatádi ifjúságnak kulturális, szórakozási, sport és egyéb alternatívák nyújtása, mellyel lehetőséget kívánunk nyújtani a szabadidő közösségben való eltöltésére. A városban működő egyéb szervezetekkel való együttműködés a város életének felpezsdítése céljából, melyben a helyi fiatalság önként is részt kíván vállalni. 10 Egyesületünket 2011 ben kezdtük szervezni, egy baráti társaságból indult a kezdeményezés. Észrevettük, hogy Nagyatádon ( lakosú kisváros) nincsen olyan szervezet, ami csak az ifjúságnak szervezne programokat, kizárólag az ifjúsági ügyekkel foglalkozna. Ötletünk nagyszerűnek tűnt: egy olyan fiatalokból álló szervezetet létrehozni, ami tisztában van a korosztályát érintő problémákkal, tudja, hogy milyen igényei vannak a mai fiatalságnak és ezeket érvényesíteni tudja, 10 A Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesület alapszabálya, április 23., 1. oldal

21 úgymond összehozza a város fiataljait. Egy olyan pontot szerettünk volna létrehozni a városban, ahova a helyi fiatalság bizalommal fordulhat; legyen szó szórakozásról, tanulásról, tanácsadásról, vagy információszerzésről. A szervezés folyamán minél több embert szerettünk volna elérni és megmozgatni; minden lehetséges helyen terjesztettük az egyesület alakulásának hírét. Körültekintően kiválasztottuk az elnökségi tagokat, majd április 23 án megtartottuk az alakuló gyűlésünket: 21 fővel megalakult a Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesület, a városban ismertebb nevén: NICE 11. Egy hónappal később jogerőre lépett létezésünk, a Somogy Megyei Bíróság által hivatalosan bejegyzett szervezet lettünk. IV. 2. A szervezet szerkezeti felépítése, működési rendszere Jelen egyesület alapító tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen alapszabályban megjelölt cél megvalósítására önálló vagyonnal rendelkező, jogi személyiséggel bíró egyesületet hoznak létre, mely társadalmi szervezet a Polgári Törvénykönyv, az évi II. tv. és az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján működik. 12 A Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesület tagjai csak a év közöttiek lehetnek, így valóban egy ifjúsági egyesületről beszélhetünk, hiszen érvényesül a fiatalok a fiatalokért elv. Szervezetünk nagyon demokratikus, minden évben egy nagy közgyűlést tartunk év elején, hogy értékeljük az előző évet és átbeszéljük a következőt. Itt minden egyesületi tag hozzászólhat, javasolhat, majd ezeket az elnökség megvitatja, összeegyezteti és így majdnem minden kezdeményezést be tudunk illeszteni az egyesület programjaiba. A Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesület szerkezeti felépítése ELNÖKSÉG (a közgyűlés választja meg őket) Elnök Alelnök Elnökségi tagok 11 nice = angolul kedveset, szépet, jót jelent 12 A Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesület alapszabálya, április 23., 1. oldal

22 KÖZGYŰLÉS (szavazati, döntési joggal rendelkezik) Alapító tagok (az egyesület alapításában részt vettek) Tagok (később léptek be) Pártoló tagok (csak javaslati joggal rendelkeznek) Pártoló szervezetek, intézmények (együttműködés) 7. számú táblázat Rendezvényeink előtt összehívjuk az aktuálisan illetékes tagokat és átbeszéljük a kapcsolódó ötleteket, kiosztjuk egymás között a feladatokat. Mindennapi kommunikációs csatornánk a facebook csoportunk, ahol minden friss információt, ötletet, rendkívüli eseményt azonnal megoszthatunk egymás között. Egyesületünk működése jelenleg csekély anyagi forrásokon alapszik, az éves tagdíjakból, illetve kisebb pártoló adományokból, minimális költséggel oldjuk meg feladatainkat. Európai Uniós, állami, megyei illetve helyi önkormányzati támogatásra számítunk a következő évtől, hiszen egyesületünk addigra elmúlik két éves, így jogosulttá válik pályázatokat beadni. Reméljük, hogy kibővült anyagi forrásainkkal még jobb, hatékonyabb munkát tudunk végezni. IV. 3. Az egyesület illeszkedése az ifjúsági stratégiákhoz Az iránymutató ifjúsági stratégiák Európai Uniós stratégia 13 Nemzeti Ifjúsági Stratégia 14 Az EU fő célja, hogy a fiatalságot visszaintegrálja a közéletbe, annak aktív formálóivá szeretné őket tenni. A Fehér Könyvben foglalt tanácsainak betartatását a tagállamokra bízza, a hangsúlyt a helyi szintre helyezve, hiszen minden régióban más más szokásokkal találkoznak, amit csak ott tudnak szervezett formába hozni a helyi ifjúsági egyesületek, ők tudják a saját nyelvükön az EU s értékeket közvetíteni. A Nemzeti Ifjúsági Stratégia célja, hogy az ifjúságot azokon a területeken támogassa, ahol a legkiszolgáltatottabbak (oktatás, 13 Lásd ezen dolgozat: II. 1. Új lendület Európa fiataljai számára, 2.oldal 14 Lásd ezen dolgozat: II. 2. Nemzeti Ifjúsági Stratégia, 5. oldal

HÁTTÉRANYAG. elkészítéséhez

HÁTTÉRANYAG. elkészítéséhez HÁTTÉRANYAG Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) elkészítéséhez Szerencs, 2007. június 6. Készítette: Király Judit TARTALOMJEGYZÉK Felhasznált

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009)

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2007. (VI. 21.) határozatával elfogadta. A koncepció

Részletesebben

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 Bevezető Az öregedő társadalom, az elhúzódó tanulóidő, a tanulmányokat folytató fiatalok megnövekedett aránya, ezzel együtt az aktív dolgozó

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2007-2011 Tartalom 1. Bevezetés 4. oldal 2. Jövőkép, misszió 5. oldal 3. Az önkormányzati ifjúságpolitika jogforrásai 6. oldal 4. Helyzetelemzés

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend

Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend Előzmények: Utoljára, 2000-ben készült olyan átfogó ifjúságkutatás, amelyre külön koncepciót és cselekvési tervet lehetett építeni. Azt, Dr. Stipkovits

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

a Nagyító - Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány és a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács közös konferenciája

a Nagyító - Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány és a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács közös konferenciája HÁZON KÍVÜL Ifjúsági munka a társadalomban a Nagyító - Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány és a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács közös konferenciája Szeged, 2003. március 22-23. A kiadványban

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 14-8/2010. Melléklet: 2 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012. Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012. Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012 Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára Impresszum PONT TE KELLESZ! SZAKMAI KIADVÁNY AZ IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Rézné Zádory Zita 2007.

SZAKDOLGOZAT. Rézné Zádory Zita 2007. SZAKDOLGOZAT Rézné Zádory Zita 2007. Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Public relations Szakirányú továbbképzés Levelező tagozat Az egészséges életmódra való nevelés kommunikációjának

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról ----------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 16981-9/2008-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról Budapest, 2008. december 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 248-10/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégiáról ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV

IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV Debrecen Belváros ATT 2. sz. melléklete IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV a Simonffy utcai volt Fazekas Mihály Általános Iskola átalakítása ifjúsági ház céljára c. projekthez 2008. november 2009. január

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Popper Eliza 2011.

SZAKDOLGOZAT Popper Eliza 2011. SZAKDOLGOZAT Popper Eliza 2011. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola SZAKDOLGOZAT A Magyar Nemzeti Ifjúsági Tanács megalakulásához vezető út Konzulens: Tordai Bence Popper Eliza Kommunikáció és médiatudomány

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT

Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT A GYAKORLAT SORÁN MEGISMERT IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉG SAJÁTOSSÁGAI, FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Konzulens: Szebeni Rita Készítette:

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet Bevezetés Törökbálint Város Önkormányzata többszörös előkészítés után elkészítette az Önkormányzat civil koncepcióját, ám ez nem kizárólag az önkormányzati feladatokat

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

1. Bevezető... 2. oldal. 2. Az emberi erőforrás fejlesztés felértékelődése Európában... 4. oldal. 3. Felnőttképzés az Európai Unióban... 9.

1. Bevezető... 2. oldal. 2. Az emberi erőforrás fejlesztés felértékelődése Európában... 4. oldal. 3. Felnőttképzés az Európai Unióban... 9. Rendek Tímea Jog-lehetőség-hozzáférés A felnőttképzési rendszer működésének jellemzői és a felnőttképzési szolgáltatásokhoz való hozzáférés problémái Bács-Kiskun megyében Szeged, 2011 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KUSZAKORSZAK 15 ÉVES A KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET

KUSZAKORSZAK 15 ÉVES A KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET KUSZAKORSZAK 15 ÉVES A KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET 2013 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Előszó... 5 Bevezető... 6 Előzmények, a szervezet megalakulása... 7 A működés alapdokumentumai... 10

Részletesebben