Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204"

Átírás

1 Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Országjelentés - Egyesült Királyság Prof. Sonia McKay Working Lives Research Institute A projekt az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósul meg. Minden felelősség a szerzőt terheli, az Európai Bizottság nem felelős semmilyen felhasználásért, amely az itt szereplő információkon alapul.

2 Tartalom 1. A munkaerőpiac rövid áttekintése A foglalkoztatás és növekedés kulcságazatai Bérszínvonal Gazdasági helyzet Taszító és vonzó hatások, egyéb tényezők A migráns munkavállalók munkapiaci helyzetére vonatkozó információk A munkaügyi kapcsolatok rövid áttekintése Munkajog, jogi környezet A munkavállalók jogai az EU-direktívák tükrében Az Egyesült Királyság kormányának bevándorlási politikája Az Egyesült Királyságba érkező migráns munkavállalók jellemzői A szakszervezetek migrációval, illetve a migráns munkavállalók támogatásával kapcsolatos szakpolitikája Bevált gyakorlat a migráns munkavállalóknak nyújtott támogatásra és tanácsadásra GMB - az átfogó tagságú szakszervezet PCS, a közszolgálati szakszervezet UNISON, a helyhatósági és közszolgálati szakszervezet Unite the Union A migráns munkavállalók tájékoztatását és a velük folytatott munkát érintő, a szakszervezetek előtt álló kihívások A határokon átnyúló szakszervezeti együttműködés lehetőségei Részletes ajánlások Felhasznált irodalom

3 1. A munkaerőpiac rövid áttekintése Az Egyesült Királyság munkaerőpiaca a viszonylagosan kevéssé szabályozott kategóriába esik. Számos egyéb tagország munkaerőpiacához képest a munkáltatók tevékenységét viszonylag kevés, az állam által megszabott korlátozás szabályozza. Általános vélekedés szerint a munkaerőpiac flexibilis, a piacra lépés és annak elhagyása egyaránt viszonylag korlátozásmentes, a munkaerő-felvétel és -elbocsátás szabályozása egyéb munkaerőpiacokon nem látott szabadságot nyújt a munkáltatóknak. A munkaadók például a munkaviszony első két évében bármikor, indoklási kötelezettség nélkül elbocsáthatják a dolgozót, kivéve, ha a törvényben megállapított jogosulatlan diszkrimináció valamely esete vélelmezhetően fennáll. Az Egyesült Királyság munkaerőpiacának további jellemzője a szegmentáltság (Deakin, 2013), mivel számos különböző foglalkoztatási vagy szerződéses viszony létezik, illetve elterjedtek az atipikus foglalkoztatási formák, egyebek mellett például az ideiglenes, részmunkaidős, behívásos ( zero hours ) és munkaerő-kölcsönző ügynökségen keresztüli munkaszerződések csakúgy, mint az önfoglalkoztatás (Kretsos és Lucio, 2013). A munkaképes korú lakosság 30,15 millió főt számlál, a foglalkoztatottsági ráta (a 16 és 64 év közötti lakosok között a dolgozók aránya) 2013-ban 71,5 százalék volt. Az 1. táblázat az Egyesült Királyság foglalkoztatottsági rátáját mutatja Magyarország, Románia, illetve az EU tagországok összesített hasonló adataival együtt. Látható, hogy az Egyesült Királyság foglalkoztatottsági rátája a táblázatban szereplő összehasonlításban a legmagasabb. 1. táblázat: Foglalkoztatottsági ráta, a három ország adatainak egybevetése Foglalkoztatottsági ráta (%) Magyarország 59,2 Románia 60,2 Egyesült Királyság 71,1 EU összesen 5 64,1 Az Egyesült Királyságban jelenleg 2,32 millió munkanélküli van, a munkanélküliségi ráta 7,4 százalék (Munkaerőpiaci statisztika, január). A munkaképes korú lakosság 10,4 százaléka esett a nem fehér besorolás alá. A munkabérek közötti egyenlőtlenség az utóbbi években növekedett, a legmagasabb és legalacsonyabb bér közötti rés az elmúlt évtizedben 3

4 tágult (Lindley és Machin, 2013). Bár az Egyesült Királyságban dolgozók többségét továbbra is ún. tipikus formában - azaz teljes munkaidős, határozatlan idejű szerződéses viszonyban - foglalkoztatják, az atipikus foglalkoztatás az utóbbi években növekvő tendenciát mutatott. A részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya 2000 és 2013 között 25,1 százalékról 26,9 százalékra nőtt. 1,63 millió munkavállaló dolgozik ideiglenes foglalkoztatás keretei között, elsősorban határozott idejű szerződéssel. Közülük minden ötödik azonban munkaerőügynökségen keresztül áll foglalkoztatásban, ahol sokszor nehezen meghatározható a valódi munkáltató személye. A részmunkaidős foglalkoztatás is sokkal gyakoribb az ideiglenesen foglalkoztatottak között: 47 százalékukat foglalkoztatják részmunkaidőben. Ahogy az 1. ábrán látható, 2007-hez viszonyítva csökkent a tipikus (teljes munkaidős, határozatlan idejű szerződéssel) foglalkoztatottak száma éppúgy, mint a foglalkoztatottak összesített száma, miközben a munkanélküliek és a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma növekedett. 1. ábra: A munkaerőpiacon megjelenő lakosság száma, összehasonlítás a szeptember-november közötti, illetve a szeptember-november közötti időszakról, szezonális hatásoktól megtisztított adatok Thousands Full-time employment (aged 16+) Part-time employment (aged 16+) Unemployment (aged 16+) Economically inactive (aged 16-64) Economically inactive (aged 65+) Household population (aged 16+) Ezer fő Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (16 év felett) Részmunkaidőben foglalkoztatottak (16 év felett) Munkanélküliek (16 év felett) Gazdaságilag inaktívak (16-64 év között) Gazdaságilag inaktívak (65 év felett) Háztartásbeliek (16 év felett) 4

5 Forrás: Munkaerőfelmérés - az Egyesült Királyság Nemzeti Statisztikai Hivatala szeptemberében 4,4 millió volt az önfoglalkoztatottak száma. Az önfoglalkoztatás egyre több esetben hamis vagy színlelt önfoglalkoztatást jelent, amikor a dolgozókat pusztán azért kötelezhetik vállalkozóként végzett munkára, hogy ezzel a munkaviszonnyal járó jogi védelem (összefoglalva alább az 5. táblázatban) alól kivonják őket. Az önfoglalkoztatás különösen elterjedt az építőipari szektorban, amely nagyban támaszkodik a migráns munkaerőre január 1. előtt bolgár és román állampolgárok csak úgy vállalhattak munkát az Egyesült Királyságban, ha önfoglalkoztatottként vagy mezőgazdasági idénymunkásként jelentették be őket. Közülük sokan tehát színlelt önfoglalkoztatottként ( kényszervállalkozóként ) dolgoztak, de ez ellen nem volt lehetőségük fellépni. Feltételezhető, hogy az ily módon kényszervállalkozóként dolgozó munkavállalók közül sokan továbbra is önfoglalkoztatotti formában dolgoznak majd annak ellenére, hogy január 1-jével megváltozott a bevándorlási státuszuk. Ennek eredményeképpen az őket érintő munkahelyvédelem az Egyesült Királyságban továbbra is gyenge marad. Az Egyesült Királyság minimálbérrel foglalkozó - az országos minimálbérre vonatkozó ajánlásokat kidolgozó, illetve az alacsony munkabérek okait és következményeit elemző - bizottságának (Low Pay Commission) 2013-as jelentése szerint az Unite the Union szakszervezet bizonyítékokkal is szolgált az önfoglalkoztatással történő visszaélésről: A Unite által bemutatott adatok szerint a szállodákban nem javult a helyzet a darabbérel folytatott visszaélések tekintetében. A szobatakarításért sokszor olyan alacsony darabbért fizettek, hogy a kapott havi bér nem érte el az országos minimálbért. A szakszervezet ezért ismét kiállt amellett, hogy tiltsák be a Méltányos Darabbérrendszer (FPR) alkalmazását a szállodai szektorban. A szakszervezet utalt arra, hogy bizonyítékai vannak az egyes londoni szállodák által alkalmazott színlelt önfoglalkoztatási gyakorlatra, amely szerint a dolgozókat általában egy, a migráns munkavállalókat toborzó ügynökség közvetíti, majd - pár hetes, alkalmazottként letöltött képzési időszak után - a munkáltató közli velük, hogy önfoglalkoztatóvá kell válniuk, elveszítve így a foglalkoztatással járó jogaikat, egyebek mellett a minimálbérhez való jogot is. (lásd bekezdés) 1 Summary-of-labour-market-statistics-published-on-23-January

6 A éves férfiak foglalkoztatottsági rátája (76 százalék) magasabb, mint a nőké (67 százalék), de a férfiak munkanélküliségi rátája (7,7 százalék) is kis mértékben magasabb a nőkénél (7,1 százalék), bár a különbség az utóbbi években mérséklődött, mivel a nők munkanélküliségi rátája a férfiakénál kisebb mértékben csökkent az utóbbi két-három évben. Ami a fiatalokat illeti, a munkanélküliségi ráta 40 százalékos a éves korcsoportban, és 19 százalékos a évesek között. A munkanélküliség arányaiban több fiatal férfit érint, mint nőt: a fiatal férfiak (16-17 éves korcsoport) munkanélküliségi rátája 41 százalék, míg a hasonló korú nőké 35 százalék. Ehhez hasonlóan a éves fiatal férfiak közül 21 százalék van munka nélkül, míg a fiatal nők közül csak 17 százaléknyian. A 2013 februárjában munka nélkül lévő évesek harmincöt százaléka több, mint 12 hónapja volt munkanélküli végén számítások szerint több, mint 1 millió (1,176 millió) dolgozónak volt egynél több állása, a másodállásban hetenként ledolgozott munkaórák átlagos száma 9,5 volt. A másodállással rendelkező dolgozók aránya - a másodállásban ledolgozott munkaórák számával együtt - növekvő tendenciát mutat, mivel a gazdasági válság hatására bekövetkezett bérkorlátozások hatását a dolgozók extra munka vállalásával kompenzálják. A munkaidő hosszára vonatkozó adatok szerint a munkahét átlagos hossza 2013 februárjában 37,4 óra volt, amely a 2009-es 36,8 órához viszonyítva emelkedést jelent, de a nemek közötti különbség itt is jelen van: a férfiak 27,8 százaléka dolgozott heti 45 óránál többet, míg a nők között ez az arány csak 9,7 százalék. 1.1 A foglalkoztatás és növekedés kulcságazatai Az Egyesült Királyságban közel 7 milliónyian dolgoznak az állami szektorban, míg a magánszektorban foglalkoztatottak száma 22,9 millió. A foglalkoztatottak száma szerint a hat legnagyobb ágazat a következő: nagy- és kiskereskedelem (4 millió), egészségügy (4 millió), oktatás (3 millió), gyáripar (2,9 millió), építőipar (2,2 millió), illetve szakértelmiség (2 millió). Ezen ágazatok legtöbbjében az elmúlt évben kismértékű emelkedés volt tapasztalható a foglalkoztatottak száma tekintetében, ez alól kivétel a nagy- és kiskereskedelem, ahol a tavalyi évben 3 százalékos csökkenés volt. Az állami szektorban már eddig is csökkent a foglalkoztatottak száma, de még további, az eddigieknél radikálisabb csökkentés várható: a Pénzügyi Tudományok Intézete által készített tanulmányban javasolt hiánycsökkentési terv szerint az állami szektor re csak minden hetedik embernek ad majd munkát, szemben 6

7 2013-mal, amikor minden ötödik ember az állami szektorban dolgozott. A Guardian február 14-én így írt erről a tanulmányról: A vezető brit független gazdasági kutatóintézet ma kiadott jelentése szerint a legsebezhetőbb állami szervek legalább 50 éve nem látott mértékű, akár 40%-os leépítésekkel kénytelenek szembenézni. (Cribb et al., 2014) A Minimálbér-bizottság 2013-as jelentésében 2 megjegyzi, hogy még mindig van kereslet az idénymunkásokra, és ezt a keresletet részben a Bulgáriából és Romániából (azaz az A2 országokból) a Mezőgazdasági Idénymunkaprogram (Seasonal Agricultural Workers Scheme) keretében érkező munkaerő elégíti ki. Az alábbi, a Minimálbér-bizottság jelentéséből átvett 2. táblázatból látható, hogy a foglalkoztatottság növekedéséért az önfoglalkoztatás, részmunkaidős foglalkoztatás és ideiglenes foglalkoztatás a felelős: az önfoglalkoztatottak száma 2008 és 2012 között 9,5 százalékkal, a részmunkaidőben foglalkoztatottaké 8,3 százalékkal, míg az ideiglenesen foglalkoztatottaké 14,1 százalékkal nőtt. Ez idő alatt a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 2,7 százalékkal csökkent. 2. táblázat: A foglalkoztatottság és a munkahelyek számának változása az Egyesült Királyságban, (2012. október) Változás Változás (2011 október-2012 október) (2008 május-2012 május) 1000 fő 1000 fő % 1000 fő % Foglalkoztatottság az MeF szerint Foglalkoztatottság ,7 29 0,1 Teljes munkaidős foglalkoztatottság , ,7 Részmunkaidős foglalkoztatottság , ,3 Munkavállalók száma , ,5 Teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók , ,7 Részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók , ,0 Önfoglalkoztatottak , ,5 Teljes munkaidős önfoglalkoztatottak ,2 85 2,9 Részmunkaidős önfoglalkoztatottak , ,6 Határozatlan idejű munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók , ,4 Ideiglenesen foglalkoztatottak , ,1 Forrás: A Minimálbér-bizottság jelentése, National Minimum Wage (Országos minimálbér), Low Pay Commission Report, 2013 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/226822/national_minimum_wage _Low_Pay_Commission_report_2013.pdf 7

8 1.2 Bérszínvonal 3 A teljes nemzetgazdaságra vetített átlagos heti kereset (2012-ben) 491,3 GBP (2012-es MNB átlagárfolyamon Ft) volt. Ezen belül a férfiak hetente átlagosan 596,9 fontot, a nők pedig 382,4 fontot kerestek. 4 A teljes munkaidőben foglalkoztatottak körében az átlagos heti kereset 607,8 GBP, a részmunkaidőben foglalkoztatottak körében 197,7 GBP volt. A legjobban és legrosszabbul fizetett dolgozók közötti hatalmas rés tovább tágul. A lista élén álló menedzserek heti keresete 890,6 GBP volt, míg a szakképzettséget nem igénylő, adminisztratív és szolgáltató foglalkozások kategóriájába eső dolgozók (férfiak és nők egyaránt) mindössze heti 219,2 GBP-t kerestek. Az aktuális infláció (a Kiskereskedelmi Árindex alapján számolva) 2,6 százalékos, míg a bérek a teljes nemzetgazdaságra vetítve a 2012-es év folyamán szeptember hónapig csupán 0,7 százalékkal emelkedtek. Az állami szektorban egyáltalán nem volt bérnövekedés, míg a feldolgozóipari ágazatban 1,6 százalékkal, a szolgáltatási ágazatban 0,6 százalékkal emelkedtek a bérek ezen időszakban (Labour Research, január). A migráns munkavállalók jellemzően a bértáblázat alsó részében csoportosulnak, sokan közülük csak a minimálbérnek megfelelő szinten keresnek, amely jelenleg (2013/14) 21 év feletti munkavállalók esetében óránként 6,31 GBP. E szerint az az országos minimálbért kézhez kapó dolgozó, aki az átlagnak megfelelő heti 37,4 órát dolgozik, 236 fontot keres hetente - ez nagyjából megfelel a fenti, szakképzettséget nem igénylő foglalkozásokra vonatkozó átlagfizetésnek. A Minimálbér-bizottság 2013-as jelentése szerint: A legrosszabbul fizetett szakmák (ezekben volt a legtöbb minimálbéres munkahely) a vendéglátásban, a kiskereskedelemben és a takarítószolgáltatások között voltak megtalálhatók. Ezekben a szektorokban több, mint háromnegyed millió minimálbéres munkahely volt. Ezek azok a munkahelyek, ahol a legtöbb migráns munkavállaló dolgozik. A 2013-as jelentés megállapítása szerint a hazai és migráns munkavállalók közötti bérkülönbség 2011/12-ben 3 A jelenlegi árfolyam kb. 1,15 EUR / GBP. 4 Forrás: Forrás: Éves munkaidő- és munkajövedelem-statisztika, Egyesült Királyság Nemzeti Statisztikai Hivatala,http://www.ons.gov.uk/ons/publications/re-reference-tables.html?edition=tcm%3A [lehívva 2014 február 14-én]. 8

9 magasabb (6,1%), mint 2008/09-ben volt (3,9%). 5 A migráns munkavállalók tehát kevesebbet keresnek egyesült királyságbeli munkatársaiknál, és a bérek közötti olló egyre nyílik. A Minimálbér-bizottság megállapítja azt is, hogy míg a minimálbéres munkahelyek száma összességében az átlagnál gyorsabban nőtt, a migráns munkavállalók foglalkoztatottságának növekedése gyorsabb volt, mint az egyesült királyságbelieké. 1.3 Gazdasági helyzet A Nemzetközi Valutaalap előrejelzése szerint az Egyesült Királyság gazdasága 2014-ben 2,4 százalékkal nő, ami magasabb a korábban várt 1,9 százaléknál. Amennyiben az előrejelzett növekedés megvalósulna, 2014-ben az Egyesült Királyságé lenne az EU egyik leggyorsabban növekvő gazdasága. Bár a gazdaság a talpraállás jeleit mutatja, olyan félelmek is megfogalmazódnak, hogy a növekedés oka a növekvő fogyasztás és az ingatlanárak emelkedése, két olyan tényező, amely a 2007-es válságban is szerepet játszott. Különösen az ingatlanpiacon látszanak az élénkülés jelei az árak több éves stagnálását követően, de az ingatlanárak növekedésének mértéke aggodalomra ad okot a hosszú távú pénzügyi stabilitást illetően. Bár a munkahelyek száma szintén emelkedett, mint fentebb már jeleztük, ez a növekedés jórészt az atipikus foglalkoztatást érintette, amely a munkavállaló számára kisebb stabilitást nyújt, és megnehezíti a jövő tervezését. Az állami szektorban foglalkoztatottak számának csökkenése is erősíti az olyan munkahelyek háttérbe szorulását, ahol a jelen vannak a (munkaadó által elismert) szakszervezetek, és ezért egyre kevesebb a kollektív szerződéssel rendelkező munkavállaló. A GDP 2013-ban 2,8 százalékkal nőtt, szemben az EU 28 tagországának átlagos 0,5 százalékos növekedésével. Ez megegyezik a Magyarországon mért gazdasági növekedéssel, de jóval elmarad Románia 5,1 százalékos értékétől. 6 McCollum és Findlay (2011) a következőképp összegzi a gazdasági válság alatt az Egyesült Királyságba irányuló migrációról szóló elemzését: A trendek alapján megállapítható, hogy az A8-országokból érkező migrációnak két elkülönült funkciója van az Egyesült Királyság munkaerőpiacán. Egyfelől, 5 A jelentés ugyanakkor megjegyzi azt is, hogy a migráns munkavállalókra vonatkozó adatok nem teljesek, mivel az egy évnél rövidebb ideig az országban tartózkodókra nem terjednek ki teljes mértékben. 6 9

10 számos WRS 7 -regisztrációt nyújtottak be az építőipari és feldolgozóipari ágazatokban. A válság miatt jelentősen csökkent az ezekbe az ágazatokba irányuló migráció az A8 országokból. Ez a trend alátámasztja a migráns munkaerőt rugalmas kínálati tartalékként beállító értelmezést, amely szerint a migránsok iránti kereslet rendkívül érzékeny a gazdasági ciklusokra és a recesszióra. Ezzel ellentétes módon a mezőgazdaságban mind a WRSregisztrációk számának összesített csökkenése, mind annak a hazai munkahelyek számának csökkenéséhez viszonyított értéke jóval alacsonyabb volt, mint a gazdaság egyéb ágazataiban. Ez is tükrözi, hogy A8-országokból érkező migránsok a legfontosabb szerepet minden bizonnyal az agráriparban játsszák. A mezőgazdaság kereslete a migráns munkaerő iránt kevésbé érzékeny a gazdaság ciklikus változásaira. Az ebben az ágazatban működő munkáltatók nehezen találnak hazai munkaerőt, függetlenül az aktuális gazdasági feltételektől. 1.4 Taszító és vonzó hatások, egyéb tényezők A migráció (mind országok közötti, mind országon belüli) magyarázatára széleskörűen alkalmazott a taszító és vonzó hatások fogalma. Az utóbbi években az e fogalmakat alkalmazó elméletek megkérdőjeleződtek, mivel nem magyarázzák meg teljes körűen a migrációs döntésekhez vezető tényezőket, bár általánosan elfogadott, hogy a migrációra vonatkozó döntés számos oka között szerepel a lehetőségek hiánya a kiindulási országban, illetve az a vélekedés, hogy a célországban jobb lehetőségek várják az egyént. A taszító és vonzó hatásokra alapozott elméletek szerint a taszító hatások között a gyenge minőségű közszolgáltatások, a biztonság hiánya, a magas bűnözési ráta, háború és a szegénység szerepel. A vonzó hatások között leggyakrabban a magasabb foglalkoztatottságot, a célország gazdagságát, a jobb közszolgáltatásokat és a nagyobb stabilitást említik meg. Magyarország vonatkozásában - már ahol vannak összehasonlítható adataink - a fenti vonzó és taszító hatások közül néhány viszonylag gyengének látszik. Az OECD foglalkoztatás-védelmi indexe (EPI) például az elbocsátást szabályozó törvények szigorát Magyarországon 1,59-re, míg az 7 A WRS (Workers Registration Scheme) az A8 országokból (a 2004-ben az EU-ba belépett 8 ország) érkező munkavállalókra érvényes regisztrációs kötelezettség, 2004-től 2011-ig volt érvényben. 10

11 Egyesült Királyságban 1,03-ra értékeli. 8 Az ideiglenes munkaszerződésekre vonatkozó EPI Magyarországra 1,25, míg az Egyesült Királyságra csupán 0,38. A csoportos elbocsátásokra vonatkozó érték 3,63 (Magyarország), illetve 2,88 (Egyesült Királyság). Egyértelmű tehát, hogy a magyar dolgozók nem önmagában a biztosabb munkahely reményében vándorolnak az Egyesült Királyságba. A nemzeti össztermékre vonatkozó adatokat megvizsgálva azonban egyértelmű, hogy az A8- országok és az Egyesült Királyság között továbbra is jelentős a különbség. Ezzel kapcsolatban az oxfordi Migration Observatory intézet a következőt jegyzi meg: Az Egyesült Királyság és az A8-országok közötti tartósan fennálló különbség alapján továbbra is létezik az A8-akból az Egyesült Királyságba tartó migrációt ösztönző erő. Hasonlóan nagy a rés az A2-országok és az Egyesült Királyság egy főre jutó jövedelme között, amely a jövőben minden bizonnyal további migrációt vált majd ki (Migration Observatory, 2013). A migrációra irányuló döntés okai ennél nyilvánvalóan sokkal bonyolultabbak, melyek között szerepet kaphatnak a migrációs láncok és hálózatok, illetve a nemzetek fölötti személyes kapcsolatok is. A Magyarországról és Romániából az Egyesült Királyságba irányuló migrációval kapcsolatban azonban néhány tényező jól azonosítható. Először is, mint azt fentebb bemutattuk, mindkét kiindulási országban jóval alacsonyabb a foglalkoztatottsági ráta, mint az Egyesült Királyságban, azaz a migránsok számára nyilvánvalóan több a munkalehetőség a célországban. Másodsorban, Magyarország 2004-es és Románia január 1-jei teljes jogú belépését követően mindkét ország állampolgárai számára nyitva áll a migráció lehetősége. Az Egyesült Királyság munkaerőpiacának rugalmassága kétségkívül számos olyan lehetőséget nyit meg a bevándorlók előtt, amelyek egyik kiindulási országban, de valójában számos egyéb EU tagországban sem lennének elérhetők számukra. Az Egyesült Királyságba irányuló migrációt elősegítő fontos tényező - például Belgiummal, Németországgal vagy Franciaországgal összehasonlítva - az angol nyelv nemzetközi közvetítőnyelvi szerepe. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy, bár magyar állampolgárok már 2004 óta szabadon vándorolhatnak be az Egyesült Királyságba, a migránsok száma ezidáig viszonylag alacsony volt. A magyar állampolgárokra vonatkozó adatok 2011-ig állnak rendelkezésre, ugyanis ekkor törölték el az A8-országok polgáraira vonatkozó, 2004-től 8 Az OECD-adatokért lásd: https://stats.oecd.org/index.aspx?datasetcode=epl_r 11

12 fennálló regisztrációs kötelezettséget (Worker s Registration Scheme, WRS) és 2011 között kevéssel több, mint magyar állampolgár regisztrált a WRS alapján, míg ugyanebben az időszakban regisztráló lengyel dolgozók száma meghaladja a 700 ezret. A 3. táblázatban a 2007 és 2011 közötti, magyar állampolgárokra vonatkozó adatok láthatók. 3. táblázat: Magyar állampolgárokra vonatkozó adatok, Igazolvány újonnan csatlakozó országból Regisztrációs érkezett dolgozó számára dokumentumok SBS SAWS Beérke Elfoga Elfoga Beérkezett Ebből: Elfogadva zett Ebből: Elfogadva dva dva negyedév negyedév negyedév negyedév összesen negyedév negyedév negyedév negyedév összesen negyedév negyedév negyedév negyedév összesen negyedév negyedév negyedév negyedév összesen negyedév negyedév Mivel a román állampolgárok esetében nem működött a WRS-hez hasonló regisztrációs rendszer, a rájuk vonatkozó adatok nagyon korlátozottak. Egy, a januártól - márciusig tartó időszakról kiadott jelentés szerint azonban 2000-nél kisebb volt a magasan képzett vagy 12

13 önfoglalkoztatott dolgozók száma. 9 A rendelkezésre álló adatok szerint a román munkavállalók közel fele a év közötti korcsoportba tartozott, közöttük nagyjából egyenlő számban voltak férfiak és nők. A legfrissebb állampolgárság szerint lebontott foglalkoztatási adatok szerint a kb. 30 millió foglalkoztatott közül 2013-ban csak mintegy ren voltak román vagy bolgár állampolgárok (a két ország állampolgárait együtt tünteti fel a statisztika). 1.5 A migráns munkavállalók munkapiaci helyzetére vonatkozó információk Az Egyesült Királyságba irányuló bevándorlás régi jelenség, de különösen erős bevándorlási hullámok jelentkeztek a II. Világháború utáni időszakban. A bevándorlók kezdetben Írországból, Olaszországból és Lengyelországból érkeztek, de a munkaerőpiac növekedése és a kialakuló munkaerőhiány miatt a Brit Birodalomhoz tartozó gyarmatokról és volt gyarmatokról - Indiából, Pakisztánból, Afrikából és a Karibi-térségből is egyre többen vándoroltak be. A 60-as évek végén a Kelet-Afrikában zajló afrikanizáció, vagyis a régóta ott élő nagyszámú ázsiai származású dolgozó kiutasítása újabb bevándorlási hullámot okozott, mivel a kiutasítottak közül sokaknak jogukban állt az Egyesült Királyságban letelepedni. Ezt követően a bevándorlási törvények szigorodtak, és egészen 2004-ig az új bevándorlók többsége családegyesítés során érkezett az országba, mivel egyre kevesebb volt a legális bevándorlási útvonal. Becslések szerint és közötti a nem bejelentett migránsok a száma az Egyesült Királyságban, annak ellenére, hogy sokan közülük hosszú évek óta az országban élnek. Újabb migrációs hullám indult 2004-ben, amikor az Egyesült Királyság, Svédországgal és Írországgal együtt, egy kisösszegű regisztrációs díj fejében korlátozás nélküli belépést biztosított az A8-országok állampolgárainak. A hivatalos statisztika szerint 2011 végéig bevándorló érkezett az A8-országokból. A statisztikában szereplő számadatok minden bizonnyal alábecsülik az A8-országokból érkezett migránsok számát, mivel a regisztrációs kötelezettség megszegőinek semmilyen szankcióval nem kellett szembenézniük, és így a nem regisztrált migránsokról adataink sincsenek. Az Egyesült Királyság munkaerőpiacán jelenleg 25,7 millió hazai és 4,4 millió külföldi állampolgár van jelen, utóbbiak közül 1,6 milliónyian EU-s, míg 2,75 milliónyian EU-n kívüli állampolgárok. A 4. táblázat a bevándorlási statisztikában szereplő A8-as állampolgárok számadatait mutatja. Az A8-országokból jövő migráns munkavállalók abszolút többsége, 62 9 Lásd:http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ /http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/siteconte nt/documents/aboutus/reports/bulgarianromanian/report9/b-and-r-stats-jan-mar-09?view=binary 13

14 százalékuk, Lengyelországból érkezett az Egyesült Királyságba. A második legnépesebb csoportot a litvánok alkotják 11 százalékkal. A legtöbb A8-országból érkező migránst foglalkoztató ágazatok a következők voltak: adminisztrációs, üzleti és menedzsment, 10 mezőgazdaság, illetve az idegenforgalom és vendéglátóipar. 4. táblázat A8-országok állampolgárai az Egyesült Királyság munkaerőpiacán, adatok máj-dec janápr. Összesen Összesen Kiindulási ország Cseh Köztársaság Észtország Magyarország Lettország Litvánia Lengyelország Szlovákia Szlovénia Gazdasági szektor Adminisztrációs, üzleti és menedzsment Mezőgazdaság Informatikai szolgáltatások Építőipar Oktatás és kultúra Szórakoztatás, szabadidő Bányaipar Pénzügyi szolgáltatások Élelmiszer-/Hal-/Húsfeldolgozás Közigazgatás Egészségügy Idegenforgalom és vendéglátóipar Jogi és kapcsolódó szolgáltatások Feldolgozóipar Ingatlannal összefüggő szolgáltatások Kiskereskedelem Biztonsági és védelmi ipar Sporttevékenységek Az ebbe a kategóriába sorolt dolgozók többsége valójában rosszul fizetett, alacsony presztízsű adminisztratív munkát végez. 14

15 Távközlési ipar Közlekedés Közműszolgáltatások (gáz, elektromosság, víz) Besorolás nélküli Forrás: Bevándorlási statisztika, 2011 ápr-jún, https://www.gov.uk/government/uploads/system/.../eea-q2-11-tabs.xls 2. A munkaügyi kapcsolatok rövid áttekintése Az Egyesült Királyságban a szakszervezetek tevékenységét a voluntarista hagyomány (Flanders, 1974) határozza meg, az állami beavatkozás mértéke minimális (Eurofound, 2013) 11. Az országban egyetlen szakszervezeti szövetség működik, a Trade Unions Congress (TUC) 12, amelynek 54 tagszervezete összesen majd hatmillió tagot számlál. A szakszervezetek között gyakori az iparági és szektoronkénti szerveződés, de léteznek átfogó szerveződésű szakszervezetek is. A két legnagyobb szakszervezet az átfogó szerveződésű Unite the Union, melynek csaknem 1,4 millió tagja van, illetve a közszolgáltatásokban dolgozókat tömörítő, az állami és magánszektorban egyaránt jelen lévő UNISON 1,3 milliós tagsággal. A szakszervezetek összesített taglétszáma 1979-ben érte el csúcspontját 13 millió taggal, mely 2012-re körülbelül 6 millióra csökkent. A tagsági ráta az 1989-es 38,6-os értékről 25,7-re csökkent. Az állami szektorban a dolgozók 56,3 százaléka szakszervezeti tag, míg ez az arány a magánszektorban csupán 14,4 százalék (2012). A munkaadók több reprezentatív szervezetbe tömörülnek, közülük a legnagyobb a Confederation of British Industry (Brit Iparszövetség), 13 amely nagyjából kis-, közepes- és nagyvállalkozás érdekképviseletét látja el. A Szövetség hivatalosan elismert társadalmi partner, a kormány rendszeresen konzultál vele az üzleti és foglalkoztatási környezetet érintő változások előtt. Bár a szervezetet általában a kormány támogatójaként tartják számon, többször kritizálta a kormány bevándorlással kapcsolatos egyes intézkedéseit, mivel úgy látta, hogy azok az Egyesült Királyság munkaerő-kínálatát csökkentik, illetve hátráltatják a válságból való kilábalást. A munkaadók másik szervezete, az Institute of Directors (IoD) saját állítása szerint taggal (igazgatóval) rendelkezik. A két munkaadói Lásd: 15

16 szervezet közül általában ezt tekintik kevésbé progresszívnek, az IoD irányvonala azonban szintén bevándorláspárti, szerintük nagymértékben megegyezik a vezető üzletemberek véleménye arról, hogy a migráns munkavállalók lényeges szerepet játszanak az Egyesült Királyság gazdaságának élénkítésében. Az IoD tagjainak háromnegyede egyetért azzal a véleménnyel, hogy a migráns munkavállalók hozzájárulása az Egyesült Királyság gazdaságához egyértelműen pozitív 14. A kollektív szerződések az Egyesült Királyságban általában nem jogilag kötelező erejűek: az állam hagyományosan távol marad az ágazati kapcsolatok szférájától. Azokon a munkahelyeken, ahol nincs kollektív munkaügyi egyeztetés, a munkaadó szabadon határozhatja meg a foglalkoztatás feltételeit, természetesen a minimálisan betartandó normákat meghatározó törvényi szabályozás (lásd 5. táblázat) figyelembe vételével. A szakszervezeteknek nincsen automatikusan joga tárgyalni a munkavállalók képviseletében, vagyis a kollektív tárgyaláshoz szükséges elismert státuszt megadása általában a munkaadó beleegyezésétől függ. A törvény 2000 óta ad lehetőséget a szakszervezetek számára a munkáltató általi elismertetésre, amely feljogosítja őket a kollektív munkaügyi egyeztetésre, de csak ott, ahol a dolgozók többsége ezt megszavazza. A törvény hatása viszonylag csekély maradt: az elismert szakszervezet nélküli munkahelyek számának csökkenése nem fordult a visszájára. A munkavállalók szervezett fellépését szintén erősen korlátozza a jogi szabályozás, sztrájk vagy egyéb fellépés szervezésekor a szakszervezetek bonyolult jogi szabályrendszerrel találják szembe magukat, amely egyebek mellett kötelező titkos szavazást, az eredmények kihirdetését és a munkaadóval történő közlését írja elő. 14 Lásd:http://www.iod.com/influencing/press-office/press-releases/business-leaders-survey-on-migrant-workers 16

17 3. Munkajog, jogi környezet Az 1960-as évekig az Egyesült Királyságban a munkavállalók egészségét és a munkabiztonságot érintő szabályokon túlmenően a foglalkoztatási viszonyokat kevés törvényi szabályozás érintette. A szabályozás azóta kiterjedtebbé vált, a legtöbb munkaszerződésben szabályozandó kérdésre létezik törvényben előírt minimális kritérium. A törvény azonban csak minimális szintű jogi védelmet nyújt, és azokban az esetekben, ahol a jogok a pénzügyi kompenzáción alapulnak, az rendszerint jóval alacsonyabb a meglévő bérszintnél. A pusztán a törvényben előírt jogokkal rendelkező dolgozók védelme tehát elég gyenge. Az Egyesült Királyság joga számos más tagország jogi szabályozásától eltér abban is, hogy megkülönböztet alkalmazottakat, akik a munkajogi szabályozás által biztosított jogok teljes körével élhetnek, illetve dolgozókat, akik szűkebb körű jogokkal rendelkeznek mint például a minimumbér, ami megilleti őket, de a végkielégítés már nem. A dolgozók és alkalmazottak pontos elkülönítésére az ítélkezési gyakorlatból vett döntéseket használnak fel, de a hivatalosan önfoglalkoztatottnak minősülők általában az első, csak minimális jogokkal (pl. minimálbér) bíró kategóriába kerülnek. Ahogy fent már jeleztük, a migráns munkavállalók nagyobb valószínűséggel találnak olyan állást, ahol dolgozóként (tehát nem alkalmazottként ) vannak foglalkoztatva. Néhány egyesült királyságbeli munkavállaló a törvényben garantáltnál szélesebb körű juttatásokban részesül, akár a kollektív munkaügyi egyeztetésnek, akár a kedvezőbb feltételekkel megkötött munkaszerződésnek köszönhetően. A munkajog által szabályozott főbb területeket az alábbi táblázatban soroljuk fel. 17

18 5. táblázat: Munkajog az Egyesült Királyságban Dolgozót/alkalmazottat megillető jog Rövid leírás Tisztességtelen felmondás Egy adott munkáltatónál ledolgozott két teljes év után a munkáltató csak tisztességes okkal mondhat fel a dolgozónak. Elbocsátás/munkahely elvesztése A kollektív okból történt felmondás az adott munkáltatónál ledolgozott évenként 450 GBP-s kompenzációra jogosítja föl a munkavállalót (bár az összeg függ a munkavállaló korától). A jogosultsághoz itt is legalább kétéves folyamatos munkaviszony szükséges. Akik 42 évesek vagy idősebbek, joguk van a 450 GBP másfélszeresére az adott koron felül a minden egyes szolgálatban töltött évért. Ismételten, a jogosultsághoz a munkavállaló legalább két év szolgálati idővel kell, hogy rendelkezzen. Országos minimálbér 21 éves kor fölött a minimális órabér 6,31 GBP, év között 5,03 GBP, éves kor között 3,72 GBP, tanonci viszonyban pedig minimálisan óránként 2,68 GBP (2013/14). Azon dolgozók minimális béréből, akiknek a szállást a munkaadójuk biztosítja, legfeljebb naponta 4,91 GBP vonható le. Egyenlő fizetés A törvény tiltja a nemek közötti különbségtételt a fizetésben. A diszkrimináció tilalma A törvény tiltja a dolgozók kedvezőtlenebb bánásmódban részesítését nemi, etnikai, nemzeti identitás, fogyatékosság, szexuális orientáció, vallási vagy hitbéli meggyőződés alapján, transzszexualitás, kor, terhesség valamint anyaság miatt. Szülési szabadság, fizetés a szabadság A szülési szabadság törvényben garantált maximális hossza egy év, idejére amelyből hat hétig a rendes fizetés 90%-a, további 33 hétig pedig heti maximum 136,78 GBP jár a nőknek (2013/2014). A rendes szülési szabadság letelte után a nőknek joguk van az állásba visszatérni, amelyből szabadságra mentek. Az apák két hét apasági szabadságra jogosultak, amelynek idejére heti 136,78 fontot kapnak (2013/14). Az anya a szülési szabadságból 26 hetet átruházhat az apára. A gyermek első öt életévében ezen túlmenően évente maximum négy hét, de összesen maximum 13 hét szülői szabadság is jár. A szülői szabadság idejére fizetést nem biztosít a törvény. Szakszervezeti jogok Mindenkinek joga van szakszervezetbe belépni, a szakszervezeti tagság miatt senkit nem érhet hátrány. A munkahelyi szakszervezeti érdekképviselet létrejötte azonban függ a munkáltató tárgyalási hajlandóságától (ha a dolgozók többsége megszavazza, a munkáltató köteles tárgyalni), ugyanakkor mindenkinek joga van a szakszervezeti érdekképviselethez a fegyelmi meghallgatásokon és panaszügyekben akkor is, ha a munkahelyen nincs elismerve a szakszervezet. 18

19 Betegség A munkavállalók betegségük negyedik napjától heti 86,7 GBP (2014) táppénzre jogosultak maximum hat hónapig (az első három napra nem jár fizetség). Részmunkaidős, ideiglenes és Az atipikus foglalkoztatottaknak általában joguk van a többiekhez munkaerő-kölcsönző ügynökségen át történő munkavégzés hasonlóan kedvező bánásmódhoz, de ez a munkaszerződés típusától függően változhat. Munkaidő A munkahét maximális hossza törvényben szabályozott, a szabályozás a munkaközi szünetekre is kitér. Az Egyesült Királyságban azonban a dolgozók önkéntesen túlléphetik a törvényben megszabott (lényegében az 2003/88/EC direktíván alapuló) munkaidőt. Szabadság Mindenki jogosult fizetett szabadságra, a minimum jelenleg évi 28 nap, amelybe beleértendők a nemzeti ünnepek és egyéb fizetett ünnepnapok is. Forrás: Összeállította: a jelentés szerzője. Bár a jogok köre elég széles, érvényesítésükkel súlyos problémák vannak, hiszen, mint fentebb már jeleztük, a dolgozók többsége kimarad a kollektív alkufolyamatból, amely jelenleg csak 31 százalékukra terjed ki. A szakszervezeti tagság a foglalkoztatási ágazatok egy egyre szűkölő körére korlátozódik, így azoknak a dolgozóknak, akiktől megtagadják törvényes jogaikat, egyedül kell a munkaügyi bírósághoz keresetet benyújtaniuk munkáltatójuk ellen. A tavalyi évben (2012) több, mint ügyben indult eljárás, amely az ügyek többségében a meghallgatás előtt meg is szűnt július 29-én azonban új szabályozás lépett hatályba, amely valószínűleg nagy hatással lesz a jogi követelések számára. A dolgozók ugyanis, a legalacsonyabb fizetésűek kivételével, most már csak díj ellenében nyújthatnak be követelést a munkaügyi bíróságokhoz: a díj 160 GBP-től ( A típusú követelés) 250 GBP-ig ( B típusú követelés) terjed. Ezenfelül még egy ún. meghallgatási díj is fizetendő, amely a követelés fajtájától függően 230 GBP (A típus) vagy 950 GBP (B típus). Ha a munkavállaló azért nyújt be követelést, mert a munkáltató nem fizette meg a bérét, például abban az esetben, ha nem kapta meg az országos minimálbért, A típusú követelést kell, hogy benyújtson. A bérköveteléseknek azonban csak mintegy 14 százalékát ítéli meg jogosnak a bíróság, ráadásul a megítélt kártérítés átlagos összege is viszonylag alacsony. Ez azt jelenti, hogy a dolgozónak vállalnia kell a 390 GBP befizetésének kockázatát annak 15 Munkaügyi bírósági és munkaügyi feljebbviteli bírósági statisztika, 2011/12https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/218497/employment-tribstats-april-march pdf[Lehívva 2014 február 19-én]. 19

20 tudatában, hogy kicsi az esélye a nyerésre és győzelem esetén is csak keveset kap meg a ki nem fizetett béréből. Bár az új szabályozás még kezdeti szakaszában tart, máris vannak arra utaló jelek, hogy a munkaügyi bíróságokhoz beadott követelések száma drasztikusan csökken - legutóbbi adatok szerint 79 %-al. 4. A munkavállalók jogai az EU-direktívák tükrében Az Egyesült Királyság is elfogadta a munkavállalók jogainak védelmére irányuló EUdirektívákat. Az 5. táblázatban felsorolt jogok között szerepel olyan is, amely az EUdirektívákból eredeztethető (pl. az atipikus foglalkoztatottaknak a többiekhez hasonlóan kedvező bánásmódhoz való joga, illetve a diszkriminációmentességhez való jog). Ahhoz azonban, hogy e jogaikat érvényesíthessék, ugyanolyan módon kell követeléseiket benyújtaniuk a munkaügyi bírósághoz, mint tennék azt az Egyesült Királyság által garantált jogok esetében. Ami a társadalombiztosítási jogokat illeti, az EU-s koordinációs szabályok szerint a tagországokból érkező dolgozóknak egyenlő elbánásban kellene részesülniük. A gyakorlati követelmények (többek között a megkívánt pénzügyi hozzájárulás) miatt azonban a migráns munkavállalók, főként a bevándorlás utáni első időszakban, kiszorulnak az egyenlő elbánásban részesülők köréből. Az Egyesült Királyság kormánya ezen túlmenően olyan szabályokat is bevezetett, amelyek korlátozzák az A8- és A2-országokból érkező migránsok jogosultságait. Az új, január 1-jével hatályba lépett szabályok szerint az EUtagországokból érkező migránsok három hónapos várakozási idő után igényelhetnek bármiféle munkanélküli-ellátást, melyhez sikeresen le kell tenniük egy kemény országban tartózkodási vizsgát, ahol számot kell adniuk munkakeresési erőfeszítéseikről és angol nyelvi készségeikről egyaránt. Azok, akik önszántukból mondtak fel a munkahelyükön, nem jogosultak a munkanélküli segély fő formájára, az ún. álláskeresési támogatásra, és hat hónapig semmilyen egyéb munkanélküli-juttatásra sem jogosultak, kivéve, ha bizonyítani tudják, hogy valóban komolyan keresnek állást. Az Egyesült Királyság befogadta a munkaerő-kölcsönző ügynökségeken keresztüli foglalkoztatásra vonatkozó EU-s direktívát, azzal a megszorítással, hogy az csak legalább 12 hetes foglalkoztatás után érvényes. A törvényi szabályozás tartalmazza az ún. Svéd derogációt is, amely szerint az ügynökségek által alkalmazott dolgozók hivatalosan felvehetők úgy is, hogy két megbízás között kapják meg járandóságukat, ezzel megfosztva őket a közvetlenül foglalkoztatott munkatársakkal egyenlő fizetéshez való jogtól. 20

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA)

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Korén Andrea MUNKAGAZDASÁGTAN A munkagazdaságtana közgazdaságtan azon részterülete, amely a munkaerő-piacot és ezen piac jellemzőinek (bér, foglalkoztatás, munkanélküliség)

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14.

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Örökség a szocializmusból A nők (erőltetett és közel teljes) részvétele a munkaerő piacon Nemi szerepek

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Migrációs trendek és tervek Magyarországon

Migrációs trendek és tervek Magyarországon Migrációs trendek és tervek Magyarországon Gödri Irén HELYZETKÉP: 5 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 214. január 2., Budapest Előzmények: - 1956 1957: nagyfokú elvándorlás (194 ezer fő) - 1958

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország Vasas Szakszervezeti Szövetség Magyarország Ideiglenes foglalkoztatás Az atipikus foglalkoztatás térnyerése folyamatos Európa szerte. Egyre több munkavállaló dolgozik a tipikustól a szerződéses jogviszony

Részletesebben

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja Mit mutatnak az adatbázisok a részmunkaidős (nem teljes munkaidős) foglalkoztatást illetően? készítette: MARMOL Bt. 2008. április

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke

Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke Táblázatok trendek 1. táblázat: Havi bruttó átlagkereset régiónként... 32 Közelkép 1.1. táblázat: Foglalkoztatás a 15 59 éves, nem tanuló népességben különböző meghatározások

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária Nők a munkaerőpiacon Frey Mária Magyarországon az elmúlt évtizedekben igen magas női gazdasági aktivitás alakult ki. Ez akkoriban egyben azt is jelentette, hogy a nők túlnyomó része effektíve dolgozott.

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat 1 A témák ismertetése A közösségi munkavállalás alapelvei Az átmeneti időszak A munkavállalás sajátosságai az egyes tagországokban Az EURES hálózat

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS

CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS 4. CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS Makay Zsuzsanna Blaskó Zsuzsa FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A magyar családtámogatási rendszer igen bőkezű, és a gyermek hároméves koráig elsősorban az anya által

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén,

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén, 180. sz. Ajánlás a munkavállalók igényeinek védelméről munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása Párniczky Tibor IX. Pénztárkonferencia - Eger - 2006. november 8.-9. Tájékoztató Melyik Európa? A szabályozás területeiről Tagok jogai Intézményi szabályozás

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Bevándorlók Magyarországon Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Az elemzés fókusza Miben mások a határon túli magyarok, mint a többi bevándorolt? Kik a sikeres migránsok ma Magyarországon? A magyar

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére

Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére Szolgáltatási csekk (utalvány) rendszer Belgiumban Mi a probléma? Alacsony a foglalkoztatás, elsősorban a képzettséggel nem rendelkezők esetében

Részletesebben

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 26. 2013. március 8.: Nemzetközi nőnap A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Európai Parlament, Eurobarométer

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07.

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07. A Fidesz társadalompolitikájának csődje Sajtótájékoztató 2012. 02.07. Soha ennyi szegény ember nem volt Magyarországon, mint most! Közel 4 millió ember él a létminimum alatt! Legalább 50 ezer gyermek éhezik!

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása

Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Készítette: Korycki Adrienn SALIO Személyzeti Tanácsadó Kft. ügyvezető, partner adrienn.korycki@salio.hu +36 1 240-4352 Ha valami hatással

Részletesebben

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban Áttekintés A férfiak részvétele a munkában Összehasonlító adatok (Népszámlálás 2002) 100 80 60 40 egyéb fogyatékosok 20 0 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 A nők

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

A távmunka és a távdolgozók jellemzői

A távmunka és a távdolgozók jellemzői TÁRSADALOM A távmunka és a távdolgozók jellemzői Tárgyszavak: foglalkoztatás; humánerőforrás; információtechnológia; munkahely; távmunka trend. Bevezetés A távmunka képlékeny meghatározása arra enged következtetni,

Részletesebben

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

Trends in International Migration: SOPEMI 2004 Edition. Nemzetközi migrációs trendek: SOPEMI évi kiadás ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Trends in International Migration: SOPEMI 2004 Edition. Nemzetközi migrációs trendek: SOPEMI évi kiadás ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Trends in International Migration: SOPEMI 2004 Edition Summary in Hungarian Nemzetközi migrációs trendek: SOPEMI 2004. évi kiadás Összefoglalás magyarul ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS John P. Martin foglalkoztatási,

Részletesebben

Harmadik országból érkező idénymunkások

Harmadik országból érkező idénymunkások Harmadik országból érkező idénymunkások Szerkesztői bevezető Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Az atipikus foglalkoztatás formái Magyarországon, a szabályozás jogi háttere. Boutique Hotel Bristol, Budapest, 2012. május 29.

Az atipikus foglalkoztatás formái Magyarországon, a szabályozás jogi háttere. Boutique Hotel Bristol, Budapest, 2012. május 29. Az atipikus foglalkoztatás formái Magyarországon, a szabályozás jogi háttere Boutique Hotel Bristol, Budapest, 2012. május 29. A munkaerőpiac tagozódása 1. Klasszikus munkaviszony (tipikus) 2. Atipikus

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei Vojtek Éva, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 2011. február 24. A

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS Előadó: dr. Kudász Ferenc Szakorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élőmunka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

A munkavállalók EU-n belüli területi mobilitását jellemző aktuális trendek

A munkavállalók EU-n belüli területi mobilitását jellemző aktuális trendek Szakirodalom 173 A geometriai átlagolású formulák közül a Lowe és a Young állítható elő a legkönnyebben. A Young-féle ugyanúgy torzít, mint a Lowe-index, csak ellenkező irányban, és értelmezése sem egyszerű.

Részletesebben

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Külföldi és ezen belül román - állampolgárok a magyar munkaerőpiacon Uniós munkavállalók szabad mozgása magyar és román tapasztalatok Szeminárium Szeged, 2011.04.27-04.28. 04.28. Dr. Horesnyi Julianna

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Magyarország 1,2360 1,4622 1,6713 1,8384 2,0186 2,2043

Magyarország 1,2360 1,4622 1,6713 1,8384 2,0186 2,2043 370 Statisztika, valószínûség-számítás 1480. a) Nagy országok: Finnország, Olaszország, Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország, Svédország, Lengyelország, Görögország, Kis országok: Ciprus, Málta,

Részletesebben

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Átgondolandó A nők foglalkoztatási helyzetének fővárosi sajátosságai - esélyek Női munkanélküliség

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred XXIII. TÉGLÁS NAPOK 2008. november 7. Balatonfüred Tájékoztató az iparág helyzetéről Európa, illetve Magyarország Előadó: Kató Aladár Európában a lakáspiac az építés motorja 19 ország építési teljesítménye

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Magyarország

Vállalati kérdőív - Magyarország Vállalati kérdőív - Magyarország kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Bécs

Vállalati kérdőív - Bécs Vállalati kérdőív - Bécs kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy személyzeti

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria

Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló TARTALOM Módszertan

Részletesebben

Öregedés és nyugdíjba vonulás

Öregedés és nyugdíjba vonulás 7. fejezet Öregedés és nyugdíjba vonulás Monostori Judit Főbb megállapítások» A demográfiai öregedés, vagyis az idősebb korosztályok arányának növekedése az egyik meghatározó társadalmi-demográfiai jelenség

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Fordulat a munkaidő-politikában: csökkentés helyett növelés

Fordulat a munkaidő-politikában: csökkentés helyett növelés GAZDASÁG Fordulat a munkaidő-politikában: csökkentés helyett növelés Tárgyszavak: gazdaság; munkaidő; munkanélküliség; munkaügy; Németország. A munkaidő 25 éven át tartó szinte folyamatos csökkenése után

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Gazdasági növekedés Ez év közepén részben váratlan események következtek be a világgazdaságban. Az a korábbi helyzet, mely szerint a globális gazdaság növekedése

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben