MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ"

Átírás

1 Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP / MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Munkaerő-piac szakképzés - felnőttképzés

2 Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A kiadvány az INTER-STUDIUM - Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel című, TÁMOP / számú projekt keretében készült. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Társadalmi Megújulás Operatív Program társfinanszírozásával valósul meg Szerkesztette: Közreműködött: Dr. Kavecsánszki Gyula Gúr Nándor Dr. Stadinger Csaba Nagy István

3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 3 Bevezetés Munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatottság változása Magyarországon az elmúlt 20 évben Foglalkoztatási szint Az elmúl 20 év jelentősebb korszakváltásai a munkanélküliség aspektusából Munkaerő-piaci sajátosságok Inaktivitás Az Európai Integráció hatásai a szakképzésre Szakképzési stratégia meghatározása Az Észak-Magyarországi Régió mutatóinak alakulása GDP alakulása Foglalkoztatás Pályakezdő munkanélküliek Támogatások Innováció, K+F Demográfia Prognózis A gazdaság kívánt fejlesztésének súlypontjai Foglalkoztatás A szakképzési stratégiát befolyásoló tényezők A stratégia alapelvei A stratégia szerkezete A stratégia céljai A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok működése Az elvárt hatások: A feladat illeszkedése a szakképzésfejlesztés folyamatába Az alkalmazható módszertan Előzetes dilemmák és megfontolások A feladat szakmai tartalmának elvégzése érdekében kidolgozott átfogó szempontrendszer A 2008-ban ténylegesen elvégzett munka menete, és módszertana A munka menete Módszertani elemek Összegzés Pályatanácsadás intézménye Foglalkozási Információs Tanácsadó FIP hálózat EUROFIT A szakképzés Országos Képzési Jegyzés (OKJ)... 60

4 3.2 A szakképzés vertikális és horizontális szerkezete A szakképzés intézményrendszere Az iskolai rendszerű szakképzés Az iskolarendszerű szakképzés intézményei Szakiskolai képzés Szakközépiskolai képzés Az iskolarendszeren kívüli képzés Szakképzési intézmények, testületek Felnőttképzés A Térségi Integrált Szakképző Központok működése TISZK modellek : A TISZK-ek feladatai A TISZK-ek hatékonysága, fenntarthatósága Térségi Integrált Szakképző Központok szervezése Miskolcon

5 Bevezetés A modern társadalmak gazdasági és szociális fejlődésének, a tudásalapú társadalom megteremtésének kulcstényezője a magas színvonalú oktatás és képzés. Így a stratégia középpontjában az élethosszig tartó tanulás, valamint a tudás és a készségek fejlesztése áll. A gazdasági fejlődést alapvetően befolyásolja, hogy milyen módon illeszkedik a szakképzettségi struktúra a foglalkozási és munkahelyi struktúrához. Van egy optimális szakképzettségi szint, ezt kell megtalálni. Akár túlképzünk, akár alulképzünk, mindkettő káros az optimális gazdaságfejlődésre. Az emberi tőke elmélete azt sugallja, minél többet költünk az oktatásra, annál fejlettebb lesz a gazdaság, azaz a befektetés megtérül. Neves szakemberek kutatásai alapján azonban megállapíthatjuk, hogy ez csak egy határig igaz, mert ez akár káros is lehet (pl. munkaerő elvándorlás). A gazdasági fejlődés, illetve a gazdaság fejlettségében meglévő különbségek szakképzésre való hatása többrétű, mert a gazdaság hat a szakképzésre, s a szakképzés is hat a gazdaság fejlődésére. A gazdaság igényt formál a szakképzett munkaerőre, ezzel irányt mutat a szakképzés fejlesztéséhez, biztosítja a szakképzés hátterét. A szakképzés pedig a végzettek szakmai képzettségének összetételével, a képzés színvonalával gyakorolhat hatást a gazdaság fejlődésére. A gazdaság és a szakképzés egymásra gyakorolt hatása különösen előtérbe került a kilencvenes években, amikor olyan radikális változások történtek Magyarországon, amelyek a két rendszert alapvetően érintették. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a gazdaság három szerkezeti egysége, munkahelyi struktúra foglalkozási struktúra szakképzettségi struktúra egymást fejlesztő (dialektikus) kapcsolatban állnak egymással. Ezért a munkaerő-piac szakképzés felnőttképzés témakörét ilyen felépítés szerint tekintjük át. 5

6 1. Munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatottság változása Magyarországon az elmúlt 20 évben A rendszerváltást megelőző időszakban Magyarországon a teljes foglalkoztatottságot összes előnyével és hátrányával -, szüleink és felmenőink megtapasztalták. A 90-es évek tulajdonosi szerkezetének átalakulása, a piacgazdasági áttérés tömeges létszámleépítésekkel és munkanélküliséggel társult. Másfél millió aktív korú munkavállaló státusza változott inaktívra, illetve állásvesztőre. A folyamatokat a piacgazdasági áttérés vezényelte annak minden nehézségével együtt. A rendszerváltás utáni szakpolitika és kormányok a feszültségek csillapítására törekedtek, jórészt az ellátó rendszer kialakításával és az aktív munkaerő-piaci eszközrendszer (támogatások) bővítésével. Ezen időszakot a szakpolitika szándékai mellett egy rendkívül erős szociális hatás is befolyásolta. A rendszerváltás óta eltelt 15 év leginkább kritikát érdemlő állapota az, hogy a munka világát a foglalkoztatási, illetve a munkanélküliséget érintő szakmai kérdéseket sem sikerült kivenni a politikai hatalmi ütköző zónából. Továbbá azt is súlyos probléma, hogy ezek a kérdések még mindig nem váltak össztársadalmi üggyé, az egymást követő tárcák vívták küzdelmüket - több, kevesebb sikerrel - a fejlődésért és az eredményekért. Pedig eredmények is akadtak szép számmal, csak néhányat kiragadva: a közgazdasági és jogi környezet változása, a Munkaerő-piaci Alap (MPA) forrásainak bővítése, a folyamatos decentralizálás a munkanélküliség kezelésében, az oktatási rendszer fejlesztése, a felkészülés az EU-s csatlakozásra (Phare projektek). Az eltelt időszakban a szakemberek között is késhegyig menő viták zajlottak. A legjelentősebb elképzelésbeli különbségek a következők kérdésekben voltak: Milyen módon bővíthető a foglalkoztatottak száma és ezzel szinkronban milyen módon csökkenthető a munkanélküliek és az inaktívak száma? Megfelelő-e az a jogi, közgazdasági és intézményi környezet, amely az ellátórendszer és az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközrendszert jellemzi? Kellően ösztönző-e a szociális ellátó rendszer a munkakezdésre és vállalkozásra? A gazdasági környezet változásával, fejlődésével, kiszámíthatóságával kialakítható-e olyan jelzőrendszer a gazdaság rövid- közép- és hosszú távú igényeihez rendelten, amely szinkront teremt a képzési rendszer és a munkaerőpiac között? 6

7 Kik minősülnek valójában és szakmai értelemben vett módon munkaerőnek? Akik nem bírnak készséggel és képességgel, milyen stratégiák, intézkedések mentén válhatnak azzá? Milyen eszközrendszerrel kezelhető a társadalom kvalifikációs- és szakképzettségi szintje? A rendszerváltást követően kialakult térségi (régió, megye, kistérség) hátrányok hogyan kezelhetők? Milyen a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott jelentős összegű foglalkoztatást segítő, élénkítő támogatások eredménye, hatásfoka? Milyen módon fejleszthetők az ezt mérő monitoring rendszerek? Milyen képességekkel fogadókészséggel csatlakozunk az EU-hoz? Képes-e a munkaügyi szervezet a folyamatos innovációra, szolgáltatásai, transzferei és működése terén? Az ország demográfiai helyzetét évtizedek óta lélekszámában tartósan csökkenő és korösszetételében fokozatosan öregedő népesség jellemzi ban az előző évhez képest emelkedett a születések és csökkent a halálozások száma, a nemzetközi vándorlás pozitív egyenlege meghaladta az egy évvel korábbit. Ennek eredményeként mérséklődött a népességfogyás üteme január 1-jén az ország népességének lélekszáma ezer fő volt, 14 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A népesség életkor szerinti összetételében folytatódtak a már hosszabb idő óta tapasztalt szerkezeti változások. Felgyorsult a népesség elöregedési folyamata. A 60 éves és idősebb lakosok száma és aránya először 1992-ben haladta meg a gyermekkorú (0 14 éves) népességét, 2005-ben viszont már a 65 évesek és ennél idősebbek is többen voltak, mint a gyermekkorúak január 1-jén száz gyermekkorú lakosra 110 időskorú (legalább 65 éves) lakos jutott. Az ország valamennyi régióját és megyéjét természetes fogyás jellemzi, ennek mértéke azonban különböző. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás a délalföldi és a dél-dunántúli régióban a legmagasabb, a középmagyarországi és az észak-alföldi régióban pedig a legalacsonyabb. Az egyes megyéket tekintve az országos átlagnál jelentősen gyorsabb Békés, Nógrád és Somogy megye természetes fogyása, ugyanis az ország e területein az átlagosnál alacsonyabb az ezer lakosra jutó születés és magasabb a halálozás. Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében viszont főleg az országosnál fiatalabb korösszetétel folytán viszonylagosan 7

8 magas a születési és alacsony a halálozási arány, ebből eredően a legkisebb a természetes fogyás mértéke ban csak három olyan nagyobb területi egysége volt az országnak, ahol a belföldi és a nemzetközi vándorlásnak köszönhetően a lakosság lélekszáma ténylegesen gyarapodott: a közép-magyarországi régiót alkotó Budapest és Pest megye, valamint Győr-Moson-Sopron megye. A munkaerő-piaci folyamatokat 2008-ban a gazdasági növekedés lassulása, majd a harmadik negyedévtől a globális gazdasági válság határozta meg. Az OECD-országokban a GDP növekedése a harmadik negyedévben megtört, és az utolsó negyedévben már átlagosan 1,1%-os volt a csökkenése. Az Európai Unióban a foglalkoztatottság az első három negyedévben egyre lassuló ütemben bővült, és az év utolsó negyedévét jellemző visszaesés ellenére is a évesek foglalkoztatási rátája 2008-ban az EU-27 átlagában elérte a 65,9%-ot, 0,5 százalékponttal meghaladva az előző évi szintet. A válság nyomán bekövetkező tömeges állásvesztés hatása a első félévi adatokban már markánsan jelentkezett. Az unióban Málta után a második legalacsonyabbnak számító magyar foglalkoztatási ráta már 2008-ban csökkent: a évesek esetében a évi 57,3%-ról 56,7%-ra. A foglalkoztatási ráta a férfiak esetében 63,0% volt, ami a legalacsonyabb érték az EU-ban, a nőknél pedig 50,6%, aminél csak Görögország és Málta mutatója kedvezőtlenebb. A foglalkoztatott nők körében a teljes munkaidőben dolgozók aránya azonban Magyarországon jelentősen meghaladja az uniós átlagot. Az alacsony foglalkoztatottsági szint szélsőséges eloszlással párosul: a kor és végzettség szerinti foglalkoztatottsági ráták különbségei Magyarországon kiugróan magasak. Igazán jelentős lemaradás a 25 év alattiak és az 55 év felettiek korcsoportjában, illetve a legfeljebb alapfokú végzettségűeknél jelentkezik. A foglalkoztatottság mértékére ható tényezőket vizsgálva a poláris életkori csoportok adatait leszámítva továbbra is az iskolai végzettség okozza a legszélsőségesebb különbségeket. A felsőfokú végzettségűek esetében több ötéves korcsoportban is szinte teljes a foglalkoztatottság: a foglalkoztatási ráta a férfiaknál hat korosztályi-iskolázottsági csoportban (ebből négy az egyetemet, kettő a főiskolát végzettek esetében), a nőknél pedig egyben, a éves egyetemet végzettek között meghaladja (és az éveseknél megközelíti) a 95%-ot. Ezzel szemben a legfeljebb alapfokú végzettségűek esetében a férfiaknál 65,1%, a nőknél pedig 54,9% a legmagasabb foglalkoztatási ráta. A munkanélküliségi adatok hasonlóan kedvezőtlen képet mutatnak. Az Európai Unió munkanélküliségi rátája 2008-ban 7% volt, ami 0,1 százalékpontos csökkenést jelentett az egy évvel korábbihoz képest. Magyarország munkanélkülisége 2007-ig az uniós átlag alatti volt, 2008-tól viszont meghaladja azt. 8

9 Mind az uniós, mind a magyar adatok azt jelzik, hogy a válság munkaerőpiaci hatása 2008-ban elsősorban a férfiakat, a fiatalokat és a határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottakat érintette kedvezőtlenül. A nők foglalkoztatási rátája az unióban 2008-ban még a negyedik negyedévben is 0,4 százalékponttal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A magyar adatok is hasonló tendenciát mutatnak: a nők foglalkoztatásában 0,3 százalékpontos javulás következett be az említett időszakban. A fiatalok 25 év alattiak munkanélküliségi rátája 2008-ban 18,0-ról 19,9%-ra nőtt, míg a megfelelő uniós adat 15,3, illetve 15,4% volt. Foglalkoztatási ráták (%), 2008 Megnevezés Magyarország EU éves 56,7 65, éves 20,0 37, éves 31,4 45,6 A évesek közül Alapfokú végzettségű Középfokú végzettségű Felsőfokú végzettségű 27,2 48,1 63,3 70,6 79,5 83,9 Forrás: KSH A regionális adatok alapján az országot két részre oszthatjuk. A foglalkoztatási arány három régióban Közép-Dunántúlon, Nyugat- Dunántúlon és Közép-Magyarországon jelentősen meghaladta az átlagot, (a évesekre számítva 60,3 62,7%); négy régióban viszont elmarad attól: Észak-Magyarországon, Észak-Alföldön, Dél-Dunántúlon és Dél-Alföldön 49,5 54,5% közötti volt. A regionális különbségek az alacsonyabb iskolázottsági csoportokban nagyobbak, az érettségizetteknél és a felsőfokú végzettségűeknél kisebbek. 9

10 2008-ban a munkaerő-felmérés definíciói szerint 329 ezren minősültek munkanélkülinek, ami 7,9%-os rátát jelentett. A munkanélküliek számának utóbbi években bekövetkezett növekedése részben még annak köszönhető, hogy a munkanélküliségi támogatások egyre inkább előfeltételezik az aktív keresést, illetve az állásnélküliek egyre kisebb részének van lehetősége a társadalombiztosítási ellátórendszer felé kilépni a munkaerőpiacról végétől azonban már egyértelműen a válság munkaerő-piaci hatását jelzi, hogy a munkanélküliek létszámának növekedése a foglalkoztatottak létszámcsökkenésével jár együtt, így felgyorsult a munkanélküliségi ráta emelkedése. A munkanélküli státusba történő beáramlás növekvő intenzitása egyben átmenetileg csökkenti a munkanélküliként eltöltött idő átlagos hosszát. A éves korosztályba tartozók közül 2008-ban, éves átlagban 2616 ezren (38,5%) nem voltak jelen a munkaerőpiacon (gazdaságilag inaktívak). Ebből 1076 ezren nyugdíjban, 280 ezren gyermekgondozási ellátásban, 57 ezren árvasági ellátásban, illetve beteg hozzátartozójuk gondozása miatt ápolási díjban részesültek, míg 82 ezren pénzbeli munkanélküliségi ellátást kaptak (de jellemzően azért, mert nem jelöltek meg aktív munkakeresési formát, így nem minősültek munkanélkülinek). A 1121 ezer önálló jövedelemforrással nem rendelkező évesből 820 ezren nappali tagozaton tanultak. A fennmaradó 301 ezer fő ún. egyéb inaktívból 71 ezren évesek, akik közül minden negyedik nyilatkozott úgy, hogy részt vesz valamiféle nem nappali tagozatos iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzésben. Az egyéb inaktív sokaságot a korskálán felfelé haladva a nők arányának növekedése jellemzi. Míg a éves egyéb inaktív fiatalok között közel fele-fele arányban van jelen a két nem, addig a középkorú, illetve az idősebb korosztályokban már közel kétszer annyi a nő, mint a férfi. A ma Magyarországát miként ezt a Wim Kok által vezetett Európai Foglalkoztatási Munkacsoport év végén kifejezetten hazánknak címzett ajánlásaiban is megállapította - hosszú ideje 3 kulcstényező, illetve munkaerő-piaci paraméter jellemzi, illetve determinálja: alacsony foglalkoztatási szint (55,6% 1 ) relatíve alacsony munkanélküliségi ráta, mely a válság kiterjedésével térségünkben is emelkedett (10,5%) magas inaktivitás (38,0%) amelyek alacsony gazdasági aktivitással is társulnak. 1 A KSH 190-es számú gyorstájékoztatója alapján, mely augusztus-október hónapokra vonatkozik. 10

11 1.1 Foglalkoztatási szint A Lisszaboni Stratégiában meghatározott foglalkoztatási célkitűzésekhez (2005-ig 67%-os, 2010-ig 70%-os foglalkoztatási szint elérése) képest Magyarország elmaradása jelentős. Az alacsony foglalkoztatás korlátozza a gazdaság növekedését, alkalmazkodóképességét, szűk korlátok között tartja az államháztartás bevételeit, miközben növeli a terheit (mindenekelőtt a társadalombiztosításra és általában a szociális ellátásokra fordított kiadásokat), korlátozza az adóterhek tartós mérséklésének lehetőségét, fokozza a társadalmi kirekesztés kockázatát. Ezért a Kormány már a Közös Foglalkoztatáspolitikai Értékelésben és a évi Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervben is a foglalkoztatás bővítését határozta meg a foglalkoztatási stratégia legfontosabb prioritásaként, és továbbra is elsődleges célnak tekinti azt. A foglalkoztatás tekintetében 2004-ben a következő számszerűsített célkitűzéseket határozta meg a kormány: Nemzeti célkitűzések Foglalkoztatási ráta EU átlag Uniós célkitűzések Tény (2003) EU-15 EU-25 EU-25 EU-25 Magyar -ország Tény (2008) Nemzeti célkitűzések Összesen 64,3 62, , Nők 56,0 55, , Férfiak 72,5 70, , ,7 40, , Összességében az alacsony foglalkoztatással párosuló, viszonylag alacsony munkanélküliség azt jelzi, hogy a nem foglalkoztatott emberek jelentős része nem keres aktívan állást. A rendszerváltást követő alacsony munkaerő-piaci részvétel kialakulásában az alacsony nyugdíjkorhatár és a népesség rossz egészségi állapota mellett fontos szerepet játszott az is, hogy az állásukat vesztett vagy azt veszélyeztetve érző emberek viszonylag széles körben vehették igénybe a különböző jövedelempótló ellátásokat. 11

12 Az 1990-es évek végétől ezt a folyamatot erősítette az is, hogy a foglalkoztatáspolitika középpontjában a munkanélküliség csökkentése és nem a foglalkoztatás bővítése állt. A munkanélküli-ellátás szigorítása az álláskeresésre nem ösztönző szociális ellátások felé terelte az állástalanokat. A munkanélküliség csökkentésére irányuló politika önmagában tehát nem bizonyult megfelelő válasznak a magyar munkaerőpiac kihívásaira. A teljes foglalkoztatás uniós szinten 2010-re 70% foglalkoztatási rátában kitűzött célját Magyarország tekintetében a korábban említett Akcióterv 63%-ban határozza meg. A nők esetében az Akcióterv 57% a férfiak esetében 69 %, az évesek tekintetében 2010-ig 37 % foglalkoztatási szint elérését határozta meg. A nemzeti célokban megfogalmazott 0,8%-os foglalkoztatási növekedési átlaggal láthatóan mintegy 5-6%-kal tartják reálisnak növelni a foglalkoztatási rátát Magyarországon 2010-ig. Ezzel az ütemmel várhatóan (63 %) az EU25-ök (illetve azóta EU27-ek) között (a 70%-os célkitűzéséhez képest) a lemaradók közé pozícionáljuk magunkat. A lisszaboni stratégia és a Magyar akciótervben megfogalmazott szándékok, év végén jól érzékelhető módon nem teljesülnek. 12

13 1.2 Az elmúl 20 év jelentősebb korszakváltásai a munkanélküliség aspektusából 1990 és 2000 között a Magyar gazdaság szerkezet átalakulási periódusa, mely átalakulást a piacgazdaságra történt áttérés vezérli. Főbb jellemzői: a kezdetekben a globális munkanélküliség az időszak második felében strukturális és a súrlódásos munkanélküliség jellemzőivel együtt Az ezredfordulótól felerősödtek a strukturális munkanélküliség jellemzői, ezt az átalakulást már nem a piacgazdaságra való áttérés, hanem a nemzetközi verseny irányítja. Ezen időszaktól kibontakozó tendencia, hogy az olcsó munkaerőre települt külföldi munkáltatók helyét egyre inkább a hazai szakember állomány tudására építő magas hozzáadott értéket előállító tevékenységet folytató munkáltatók veszik át, miközben a hazai munkáltatók tevékenysége is átrendeződik, modernizálódik. Mindez a munkaerő-piacon jelentős mozgással társul, jelentős elbocsátásokat is indukál, ugyanakkor munkahelyteremtéssel is társul, hiszen a foglalkozatási szint alig változik. A munkaerő túlkínálat mellett jelen van a hiány is, a munkáltatók versenyeznek a korszerűbb szakképzettségű munkaerőért. Az elmúlt esztendő újabb jelentős változásokat mutat nagyjából 2008 őszétől, a világgazdasági válság, a magyarországi recesszív környezet rendkívül kedvezőtlen módon érinti a foglalkoztatási szintet. Egy év alatt kb. 145 ezer fővel nőtt az álláskeresők létszáma és új a globális munkanélküliségre jellemző képet mutat. A hagyományosan nehéz pozíciójú álláskereső csoportokon túl (szakképzetlenek, idős korúak, megváltozott munkaképességűek), a kvalifikált munkaerő foglalkoztatására is drasztikus hatással bír. 13

14 1.3 Munkaerő-piaci sajátosságok A ma Magyarországán magasak (bár európai összehasonlításban vitatható e megállapítás) az élőmunkára rakodó költségek különféle adók, járulékok és társadalombiztosítási hozzájárulások formájában. A foglalkoztatás élénkítésének egyik legfontosabb normatív állami eszköze lehet ezen költségek folyamatos felülvizsgálata és csökkentése. A ma Magyarországán sajnos súlyos gond a szakképzettségi, képzettségi kvalifikáció kérdésköre is, jelen állás szerint több mint 2 millió (FMM ös összegző jelentése) fő fölötti azon létszám, akik aktív korúak és a munkaerőpiacon szakképzettség nélkül próbálnak meg boldogulni. E rendkívül magas számmal a 27-eken belül is a sereghajtók közé tartozunk. 14

15 A munkanélküliek legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlása A munkanélküliek száma legmagasabb iskolai végzettségük szerint ( ) adatok: ezer fő Megnevezés ált. és kevesebb 121,9 101,0 85,8 82,9 84,1 81,8 78,7 91,9 102,8 103,3 111,2 Szakmunkás, szakiskola 107,7 107,4 102,3 87,2 86,0 91,9 90,1 107,8 107,8 103,1 106,2 Középiskola 72,1 67,8 65,1 54,4 55,5 57,7 65,1 81,2 82,3 80,2 86,2 Felsőfokú 12,3 9,1 10,5 9,6 13,2 13,1 19,0 23,0 23,9 25,3 25,6 Összesen 314,0 285,3 263,7 234,1 238,8 244,5 252,9 303,9 316,8 311,9 329,2 Megoszlás, % Megnevezés ált. és kevesebb 38,8 35,4 32,5 35,4 35,2 33,5 31,1 30,2 32,4 33,1 33,8 Szakmunkás, szakiskola 34,3 37,6 38,8 37,2 36,0 37,6 35,6 35,5 34,0 33,1 32,3 Középiskola 23,0 23,8 24,7 23,2 23,2 23,6 25,7 26,7 26,0 25,7 26,2 Felsőfokú 3,9 3,2 4,0 4,1 5,5 5,4 7,5 7,6 7,5 8,1 7,8 Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Forrás: A KSH éves népesség körében végzett munkaerő-felmérése. 15

16 A regisztrált munkanélküliek megoszlása iskolai végzettség szerint A nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettség szerinti összetétele ( ) adatok: ezer fő Megnevezés ált. és kevesebb 171,8 165,5 160,1 153,1 146,3 152,4 159,1 171,6 165,1 181,2 191,9 Szakmunkás, szakiskola 152,3 146,2 136,3 124,1 115,3 117,6 121,6 132,8 126,2 134,4 136,3 Középiskola 88,4 86,8 82,9 76,1 71,8 73,9 79,4 87,6 84,3 91,6 94,2 Felsőfokú 11,0 11,0 11,2 10,9 11,3 13,3 15,8 17,8 17,9 19,7 19,9 Összesen 423,1 409,5 390,5 364,1 344,7 357,2 376,0 409,9 393,5 426,9 442,3 Megoszlás, % Megnevezés ált. és kevesebb 40,6 40,4 41,0 42,0 42,4 42,7 42,3 41,9 42,0 42,4 43,4 Szakmunkás, szakiskola 36,0 35,7 34,9 34,1 33,5 32,9 32,3 32,4 32,1 31,5 30,8 Középiskola 20,9 21,2 21,2 20,9 20,8 20,7 21,1 21,4 21,4 21,5 21,3 Felsőfokú 2,6 2,7 2,9 3,0 3,3 3,7 4,2 4,3 4,6 4,6 4,5 Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Forrás: ÁFSZ 16

17 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők száma 2000-től - a 2006-os megtorpanás után folyamatosan emelkedett. A munkaügyi szervezet 2008-ban havi átlagban 442 ezer állástalant regisztrált, 3,6%-kal többet az előző évinél. A nyilvántartott álláskeresők 9,4%-a - közel 41,4 ezer fő - a pályakezdő fiatalok közül került ki, számuk ezer fővel volt magasabb az előző évinél során az álláskeresők létszámának növekedése jelentősen gyorsult az év utolsó hónapjaira. A változó dinamika már egyértelműen a gazdasági-pénzügyi válság munkaerő-piaci hatásairól tanúskodik. A nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettség szerinti összetételét tekintve 2008-ban lényeges változás nem történt, 2009-ben azonban több tekintetben is módosultak az addig viszonylag stabilnak mondható arányszámok ban ugyan még folytatódott a szakképzetlen álláskeresők arányának növekedése, ám ez idén a középfokú végzettségű álláskeresők intenzívebb beáramlásával mérséklődött. A válság kedvezőtlen munkaerő-piaci hatása e téren a legmarkánsabb, az elbocsátások a szakképzett munkaerő által betöltött munkahelyeket érintették legnagyobb számban. Kedvezőtlen tendencia volt 2008-ban, hogy tovább bővült a tartós munkanélküliség. A legalább egy év folyamatosan a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma 2008 átlagában 141,7 ezer főt tett ki, amely 17,2%-os emelkedést jelent 2007-hez képest. Arányuk 32,0%-nak felelt meg, melyben szintén jelentős területi különbségeket fedezhetünk fel. A tartósan állást keresők aránya a legkisebb Közép-Magyarországon (18,2%), míg a legnagyobb Észak-Magyarországon (41%) ben azonban a hosszú ideje állástalan ügyfelek száma csökkent, melyet alapvetően a közfoglalkoztatás kiszélesítése, az Út a munkához program végrehajtása eredményezett ban éves átlagban álláskeresési ellátásban a nyilvántartott álláskeresők 30,1%-a részesült, számuk az előző évhez képest lényegében stagnált. Nagyobb részük (72%-uk), álláskeresési járadékot, kisebb részük álláskeresési segélyt kapott. Az álláskeresők további harmada (33,4%-a) részesült rendszeres szociális segélyben, számuk 10,9%-kal bővült egy év alatt. Összességében 2008-ban 63,5% volt a valamilyen juttatásban részesülő nyilvántartott álláskeresők aránya, miközben az álláskeresők csaknem 36,5%-a nem részesült semmilyen ellátásban. Ez utóbbi csoport száma 161,5 ezer főt számlált éves átlagban, amely létszám a megelőző évhez képest stagnálást mutat. 17

18 1.4 Inaktivitás A rendszerváltást követően és 2008-ban is Magyarországon az európai trendekhez mérten rendkívül magas az inaktivitási arány. Ez 1992-ben közel 2,5 millió fő, 2008-ban közel 2,6 millió fős volument jelentett. Ha szemügyre vesszük az inaktívak csoportjait, státuszait, akkor megállapíthatjuk, hogy a munkavállalási korú inaktívak közül 41%-uk már nyugdíjas, ezer fő az, aki nyugdíjszerű ellátásban részesül, ezek közül is rendkívül magas aki rokkantsági nyugellátásban részesül. Ez az alacsony nyugdíjkorhatár (bár az utóbbi időben folyamatosan megemelték), a népesség rossz egészségi állapota mellett közrejátszik az a tényező is, hogy a 90-es évek első felében tömeges munkanélküliség elől menekülve, rendkívül nagy számban vehették és vették is igénybe a különböző nyugellátási formákat. Az inaktívak második legnépesebb csoportját 820 ezer fővel, a nappali tagozatos tanulók jelentik, akik még nem léptek ki a munkaerőpiacra, mert valamilyen szakma megszerzését tűzték ki célul. A nappali tagozatos képzésben lévők számának bővülése a versenyképesség szempontjából biztató jel, hiszen a megszerzett tudás, szakképzettség garancia lehet a későbbi nagyobb volumenű munkaerő-piaci részvételre. Az inaktivitás lassú csökkenésében (2008-ban enyhe emelkedésében) játszik szerepet ezen létszám bővülése, hiszen a fiatalok munkába állása elhúzódik, sokan a képzésük befejezése után újabb képzésbe kapcsolódnak, bízva abban hogy az újabb tudásuk még piacképesebb szakképzettség megszerzését erősítheti. Harmadik legnagyobb kör a gyermekgondozási ellátást igénybe vevők köre, ez 2008-ban mintegy 280 ezer fő körül mozgott, rendkívül csekély azonban azoknak a száma, akik az ellátások igénybevétele mellett is dolgoztak. Kedvezőtlen tendencia, hogy a kisgyermekes anyák álláshoz jutását a munkaadók sem nagyon preferálják mondván, kedvezőtlen tapasztalataik vannak, bár a Start Plusz kártya bevezetése éppen ezen kíván változtatni. A GYED-en lévő és ellátásban lévő kismamák, nők elhelyezkedési esélyei az utóbbi esztendőkben apró lépésekkel ugyan, de javuló tendenciát mutatnak, részmunkaidős álláslehetőségek, a távmunka nagyon lassú, fokozatos térnyerésével van remény arra, hogy számuk folyamatosan bővül a munkaerőpiacon. Ezt igyekeznek egyébként azon eszközrendszerrel is segíteni, mely szerint a 90-es évek végétől már a GYED-en, GYES-en, valamilyen más ellátási formában lévő kismamák munkaerő-piaci képzése is támogatható. Az inaktívak következő nagy körét azok alkotják, akik az ILO besorolása aktív munkakeresés kritériumát nem teljesítik. A 2008-as adatok szerint 82 ezren kaptak kisebb hányadban álláskeresési ellátást, zömében munkanélküliségük miatt segélyt. Ők állnak legközelebb a 18

19 munkaerőpiachoz, abban lehet bízni, hogy ellátásukat megfelelő állásajánlat mellett rögtön készek, képesek munkajövedelemre cserélni. A munkaerő felmérés 2008-ban közel 301 ezer olyan munkavállalási korú egyéb inaktívat talált, akik semmilyen kimutatható jövedelemforrással nem rendelkeznek. Jelentős részt képviselnek azok a nők, akik főállású hivatásszerű anyaként, vagy háztartásbeliként élik mindennapjaikat, ezt a kört tekinthetjük az Akciótervben vállalt foglalkoztatás bővítés legfőbb elsődleges munkaerőforrásának. A munka világába való visszatérésük munkavállalási hajlandóság esetén is azonban csak szubvenciókkal, támogatásokkal, ösztönzőkkel valósítható meg. Ezek a csoportok azok, akik alacsony iskolai végzettségük, vagy éppen korábbi kiszorulásuk okán csak valamilyen képzéssel, átképzéssel lennének képesek újra elhelyezkedni. Közöttük jelentős a korábbi iskolarendszerből lemorzsolódottak száma, illetve akik a munkavégzéshez rendelődően valamilyen térségi hátránnyal, munkahelyhiányos környezetben élve nehéz utazási és infrastrukturális feltételek között a legnehezebben mozdíthatók a munkaerőpiac irányába. További sajátosságok lelhetők fel a Magyar munkaerő-piacon, a pályakezdők, az idős potenciális munkavállalók foglalkoztatása, a roma foglalkoztatás, a megváltozott munkaképességük, ill. a fogyatékossággal élők terén hasonló problémát jelent az atipikus foglalkozatási formák, viszonylag csekély volta miatt. A Magyar munkaerő-piacon jelentős térségi különbözőségek alakultak ki, mint mikró kistérségi, megyei ill. régiós szinten. Elég példaként Középmagyarországot és az Észak-Dunántúlt említeni, ahol gyakorlatilag a recesszív korszak ideéig teljes foglalkoztatottság valósult meg, ezzel szemben Észak- Magyarországon és az Észak-alföldi régióban, rendkívül súlyos hátrányok tapasztalhatók. Az EU 254 régiója közül az észak-magyarországi régió a 249. helyet foglalja el, a régión belül a legrosszabb pozíció B.-A.-Z. megyét jellemzi. Az EU25 átlagát véve 100%-nak az alábbi eredmény mutatkozott: 19

20 Észak-Magyarországi régió az Unióban A 10 legmagasabb érték A 10 legalacsonyabb érték Ssz Régió % Ssz Régió % 1. Belső London (UK) Lettország Bruxelles-Capitale (BE) Kelet-Szlovákia Luxemburg Észak-Alföld Hamburg (DE) Opolskie (PL) Ile de France (FR) Észak- Magyarország Wien (AT) Swietokrzyskie (PL) Berkshire- Buckingham.(UK) Podlaskie (PL) Prov.Aut. Bolzano (IT) Warminsko- Mazurskie(PL) Stockholm (SE) Podkarpackie (PL) Oberbayern (DE) Lubelskie (PL) 32 Forrás: Eurostat, 2005 Az ország foglalkoztatási feszültségeinek oldására, így a foglalkoztatás bővítésére, munkaerő-piaci képzések szervezésére, munkahelyek létesítésének segítésére, a különféle közfoglalkoztatási feladatok finanszírozására a Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási, képzési és egyéb alaprészeiből, továbbá a munkaügyi szervezet által megvalósított uniós programok éves előirányzatai révén jelentős nagyságrendű forrás áll rendelkezésre. A források ilyen jellegű összetétele évről-évre változik, attól függően, hogy a következő évben a munkaerő-piacot milyen irányú és mértékű változások alakítják. A különböző programok finanszírozására a munkaügyi központok ban például összesen közel 38,0 milliárd Ft-ot használtak fel a Munkaerőpiaci Alap Foglalkoztatási Alaprészének decentralizált keretéből. Ebből legnagyobb arányban az Észak-Alföld és az Észak-Magyarországi régió felhasználása volt a legnagyobb, 8,7 illetve 8,2 milliárd forint, legkevesebbet a Nyugat-Dunántúl régió használt fel (2,9 milliárd forintot). A képzéssel, bér jellegű támogatással, vállalkozóvá válás támogatással, illetve egyéb eszközzel érintett létszám 191,2 ezer fő volt.,8 20

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása Melléklet az NGM/21664 /2013. kormány-előterjesztéshez A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása - szakpolitikai stratégia - 2013. szeptember 1 Tartalom Vezetői

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

96/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról

96/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról 96/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról Az Országgyűlés - annak érdekében, hogy Magyarország az Európai Unió sikeres tagjaként hozzájáruljon Európa kiegyensúlyozott

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 362/ 2013 (VI.27.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ laky teréz A munkaerőpiac Magyarországon 2003-ban Bevezetés 1. A munkaerőpiac néhány jellemzője 2. A foglalkoztatottság 3. A munkanélküliség 4. A gazdaságilag

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program

Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program _ Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program 1.0 Szakmai és társadalmi egyeztetésre 2012. november Tartalom I. Foglalkoztatás és foglalkoztatáspolitika Magyarországon... 3 1. Magyarország nem tudott kikerülni

Részletesebben

Az Észak-Alföldi Régió

Az Észak-Alföldi Régió Az Észak-Alföldi Régió 1. Bevezetés A kutatási eredmények elemzéséhez elengedhetetlen az Észak-Alföldi Régió bemutatása, megismerése. Célunk a régió olyan aspektusú vizsgálata, mely tematikájában és hatásában

Részletesebben

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Dr. Gere Ilona Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Az Európai Unió foglalkoztatási irányvonalainak 1. pontja az ifjúsági munkanélküliség elleni

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

Térségi és megyei szakképzési koordináció

Térségi és megyei szakképzési koordináció Térségi és megyei szakképzési koordináció 2008. december Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Baranya megye szakképzésének helyzete... 4 1. Gazdasági háttér... 4 2. Munkaerő-piaci helyzet... 6 3. Oktatási

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2B-15/1/Konv ÚTON a tudomány felé tehetséggondozás

Részletesebben

J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. J/8102. számú

J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. J/8102. számú MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8102. számú J E L E N T É S az ország területi folyamatainak alakulásáról, a területfejlesztési politika és a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, az Országos Területfejlesztési

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA T Á J É K O Z T A T Ó a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. évi tevékenységéről 9000 Az elhelyezkedettek száma néhány kiemelt csoportban

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN. Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi

FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN. Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi Célrendszer és prioritások Az ET 2000-es lisszaboni értekezlete

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP-3.3.1-2005-01-0024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés

A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP-3.3.1-2005-01-0024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP3.3.12005010024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Programja keretében. Regionális foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE A HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐK TÁRSADALMI FELZÁRKÓZTATÁSÁT, MOBILITÁSÁT ELŐSEGÍTŐ STRATÉGIÁJA

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE A HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐK TÁRSADALMI FELZÁRKÓZTATÁSÁT, MOBILITÁSÁT ELŐSEGÍTŐ STRATÉGIÁJA BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE A HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐK TÁRSADALMI FELZÁRKÓZTATÁSÁT, MOBILITÁSÁT ELŐSEGÍTŐ STRATÉGIÁJA MISKOLC, 2012. ÁPRILIS A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Államigazgatási Kollégium kiadványa

Részletesebben

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul I. HELYZETELEMZÉS 1. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETKÉP 1.1. FÖLDRAJZI HELYZET Magyarország közepesen fejlett közép-európai ország, 2000-ben a vásárlóerő paritáson számolt egy főre jutó GDP-je az EU átlag

Részletesebben

Tájékoztató. Heves megye gazdasági helyzetéről. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert)

Tájékoztató. Heves megye gazdasági helyzetéről. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Ikt. szám: 6-18/2014/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató Heves megye gazdasági helyzetéről (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ TERÜLETI STRUKTÚRÁK A JELENLEGI KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Készült az Európa Tanács területfejlesztésért felelős miniszteriális konferenciája (CEMAT) számára a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben