A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet elítéltjeinek visszavezetése a társadalomba ZÁRÓKIADVÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet elítéltjeinek visszavezetése a társadalomba ZÁRÓKIADVÁNY"

Átírás

1 A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet elítéltjeinek visszavezetése a társadalomba ZÁRÓKIADVÁNY a TAMOP 5.6.1A-11/ pályázathoz Főpályázó: Magyar Bűnmegelőzési Börtönmissziós Alapítvány Konzorciumi partner: Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Együttműködő partnerek: Kalocsai Fegyház és Börtön Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója Nonprofit Alapítvány A Magyar Bűnmegelőzési Börtönmissziós Alapítvány 20 éve alakult. Az alapítvány létrejöttének legfőbb indíttatása az volt, hogy a börtönben lévő fogvatartottak ne szakadjanak el családjuk, társadalmi kapcsolataiktól. A társadalmi normákat, értékeket képviselő programokat szerveznek az alapítvány munkatársai a börtönökben. A szabadulást követő visszailleszkedés érdekében segítik az elítéltek munkába állását és a beilleszkedést támogató társadalmi kapcsolatrendszer kiépítését. Munkatársaink családgondozást végeznek, családi programokat, Családi Döntéshozó Csoportkonferenciákat valósítanak meg. Központi eleme a gondolkodásmódunknak a helyreállítás, jóvátétel. A megbékélés szélesebb körű népszerűsítése érdekében az ország börtöneiben Zakeus programokat, a közösségekben konferenciákat szervezünk, s végezzük a munkatársak képzését. A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 2007-ben jött létre a Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet és a Fejér Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet összevonásával. A baracskai objektum épületeinek helyet adó terület után került az Igazságügyi Minisztérium kezelésébe. Az intézet tevékenységének középpontjában a büntetések jogszabályokon és a jogerős ítéleteken alapuló törvényes és biztonságos végrehajtása áll, melynek keretében igyekszik elősegíteni az elítélteknél a civil életbe történő beilleszkedési készség kialakulását, a visszatérést, és az intézet lehetőségeihez mérten a személyiség megőrzését és fejlesztését. Ezt szolgálják a különböző beavatkozások, az oktatás, a szakképzés, a munkáltatás lehetőségei. Fontos feladatnak tartja a fogvatartottak családi kapcsolatainak életben tartását, egyéni gondjaik és problémáik rendezését. Arra törekszik, hogy elsősorban az intézetben teremtse meg a feltételeit a beilleszkedési szándék kialakulásának, majd differenciáltan, körültekintő előkészítés után adjon lehetőséget a bent lévők egy részének arra, hogy rövidebb időre az intézetből eltávozhassanak. 1

2 Kalocsai Fegyház és Börtön az ítélet letöltésére szolgáló intézmény, női elítéltek börtönbüntetését hajtja végre. Az elítéltek létszáma 350 fő. A program keretein belül az esélyegyenlőségi szempontok megvalósulása érdekében a női elítéltek számára az intézetben szerveztek programot. Az intézet munkatársai tapasztalatokkal rendelkeztek a reintegrációs program megvalósítása terén, mivel az intézetekben rendszeresen jelen voltak külső partnerek, akik szakmai programokat valósítottak meg az intézeti munkatársakkal közösen. Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió a Drogprevenciós program megvalósítása keretében vett részt a projektben. A szervezet egy otthont működtet Ráckeresztúron, ahol szakmai és emberi segítséget nyújt az oda jelentkezőknek, hogy a lakók saját életdöntésük alapján a munkatársi kör és a terápiás közösség támogatásával megszabadulhassanak a szenvedélybetegségtől. Nonprofit Alapítvány szolgáltatásai elsősorban a hajléktalanok foglalkoztatásával kapcsolatos problémák leküzdését, a tartósan munkanélküli hajléktalanok munkaerő-piaci elhelyezkedését segítette komplex szolgáltató rendszerével. Élő Reménység Alapítvány A lakhatási támogatásban részesülő szabadult elítéltek mentori munkájában, utógondozásában vett részt. Célkitűzések A büntetés-végrehajtásnak kettős célja van: a szabadságvesztés és a reszocializáció. Feladatai közé tartozik a fogvatartott szabad életre való felkészítése, annak elérése, hogy az elítélt bekapcsolódjon a társadalmi munkamegosztásba, és tartózkodjon az ismételt bűnelkövetéstől. Ennek érdekében az elítéltekkel dolgozó különböző szakterültek szakemberei képessé váljanak: az elítéltek társadalmi reintegrációja érdekében egységes elvek mentén, együttműködésen alapuló közös szakmai munka megvalósítására, egyénre szabott, felmérésen alapuló, tervezett fejlesztésre, komplex reintegrációs képzési program megvalósítására: alapkészségek fejlesztésére, közösségi fejlesztésre munkával kapcsolatos készségek fejlesztésére. A képzési programot végzett elítéltek képessé váljanak a munka világában értékes munkaerővé válni. 2

3 Tartalom és tevékenységek A program időtartama: 24 hónap Projekt kezdete: május 1. Projekt befejezése: április 30. Célcsoport: 60 fő elítélt és családtagjai kerültek a programba a szabadulásukat megelőző időszakban. Megvalósítók képzése Tananyagfejlesztés, tájékoztatók készítése Képzők és megvalósító közreműködők, önkéntes mentorok bevonása képzése Személyi állomány fejlesztése Esetmegbeszélés Elítéltek és családjuk képzése 1. Előkészítő fázis Toborzás, tájékoztatás, programba vonás Motivációs interjú, egyéni fejlesztési terv, szerződéskötés Csoportba vonás, fejlődés kontrolálása, motiváció fenntartás 2. Alapkészségek fejlesztése Szociális készségfejlesztés, AVP / Egyéni pszichológiai tanácsadás SZTSZJ / Goldstein / CENAPS módszerekkel 3. Közösségi fejlesztések Hatékony kommunikáció családi beszélőkön Resztoratív tréning Zakeus program (Sycamor Tree project) Közösségi jóvátételi munka CsDCs (Családi Döntéshozo Csoport), RJ (Resztorative Justice) konferencia Szabadidő hasznos eltöltése. Sport, szakkörök 4. Munkával kapcsolatos készségek fejlesztése Tanulás-segítés Ügyintézés, e-ügyintézés, érdekérvényesítési technikák, Pénzkezelési ismeretek, gazdálkodási, tulajdonnal kapcsolatos, jogi ismeretek Munkarehabilitációs felkészítés, álláskereső tréning 5. Utógondozás Szabadulást követően önálló lakhatás biztosítása szerződéssel, mentori támogatással 3

4 TÁMOP A-11/ I. Képzések előkészítése Tananyagfejlesztés A megvalósításban résztvevő szakemberek, elítéltek bevonásához szükséges tájékozatók készültek. A Zakeus program tananyagfejlesztése folyt. Képzők képzése Fejlesztő programokat megvalósító szakemberek közös képzése, majd a program során rendszeres esetmegbeszélés valósult meg. Megvalósítók bevonása, képzése A képzések azon a szakemberek számára, akik a program megvalósításán kívül is beosztásuknál, munkájuknál fogva a programmal együttműködve részt vettek a célcsoport nevelésében, támogatásában, fejlesztésében Tanulmányutak, fórumok zajlottak. Személyi állomány fejlesztése Stresszkezelő tréning, speciális bánásmód A megoldatlan konfliktusok hatással vannak a munkavégzésre, munkateljesítményre. A kommunikációs stratégiák, önismeret formálására megküzdési stratégiák, problémaelemző képesség, asszertivitás fejlesztése tréning keretében, és a kézügyesség, térbeli látás és reflexkészség fejlesztése az íjászat által. Esetmegbeszélés A különböző programok megvalósítása során fellépő nehézségek, elakadások kezelése érdekében a részt vevő szakemberek, nevelők a képzés ideje alatt esetmegbeszélőt vehettek igénybe. 4

5 II. A célcsoport programba vonása Toborzás, kiválasztás - Elsősorban szabadulást megelőző időszakban ítéletét töltő 60 fő elítélt és családtagjának a programba vonása történt meg. Az elítéltek tájékoztató alkalmakon vettek részt, megismerték a program nyújtotta lehetőségeket, szabadon választhatták a részvételt. Állapotfelmérés, egyéni fejlesztései tervek kidolgozása, szerződéskötés. - a programba bevont elítéltekkel helyzetfelmérő és motivációs interjút készítettünk. Feltártuk, azokat a problémákat, amelyek a munkaerő-piaci kirekesztettségnek okai lehettek. Az egyéni fejlesztési tervbe foglaltak szerint szerződést kötöttünk, a fejlesztést ennek mentén végeztük. A bevont elítéltek csoportba vonása az egyéni fejlesztési tervek mentén Csoportokat alakítottunk. A csoportmunka önálló trénerrel és kettős tréneri vezetéssel zajlott. Megkezdődött a mentori munka a szociális munka eszköztárának alkalmazásával. III. Alapkészségek fejlesztése Szociális készségfejlesztés, mely magába foglalta az önismeret, a kommunikáció, a konfliktus és agressziókezelést, életvezetést, drogprevenciót. AVP (agressziókezelés) - A tréning célja volt a kreatív, erőszakmentes konfliktuskezelés elsajátíttatása. A fő összetevőt a kreativitás jelentette: eredetiség, rugalmasság, ötletgazdagság, ami lehetőséget ad az addig megszokott, merev és hatékonyságát vesztett megoldások megváltoztatására. A humor és a váratlanság, szokatlanság meghatározó összetevője volt a foglalkozásoknak. Szociálterápiás szerepjáték - Arra kínált lehetőséget, hogy a résztvevők tudatosítsák korábbi élményeinkkel kapcsolatos beállítódásukat, észleljék a saját és az idegen viselkedésmódokat és felülvizsgálják ezek motívumait. Különböző viselkedésmódokat kipróbálva megtanulták fölbecsülni ezek következményeit is, új szerepeket gyakoroltak be, megtanulták elhatárolni magukat mások szerepelvárásaitól. Goldstein tréning - Az agresszióhelyettesítési tréning abból indult ki, hogy az aszociális és agresszív viselkedésű emberekben néhány, egymással összefüggő hiányosság található. A tréning fejlesztette ezeket a készségeket. Drogprevenció - A résztvevők számára a drogfogyasztó magatartással szemben egészséges, pozitív életvezetési mintát nyújtott a szabadulás utánra felkészítő, a szermentes élet kialakítását segítő program megvalósítása. A visszaesés-megelőző csoport a CENAPS Józannak maradni felépülési oktatómodul szenvedélybetegek számára tematikájára épült. 5

6 TÁMOP A-11/ Egyéni pszichológiai tanácsadás - Egyéni fejlesztési program, olyan elítéltek számára, akik nem voltak képesek a csoportban való együttműködésre, és nem vettek részt a csoportos fejlesztésben. IV. Közösségi fejlesztések Az elítélt közösségekben betöltött szerepére vonatkozó fejlesztések. Megismertettük az elkövetőket a sérülést elszenvedők gondolataival. Megtanultuk, hogy a felelősségvállalás egy játszmák nélküli felnőtt szerep, mely egyedüli alapja a sérült emberi kapcsolatok helyreállításának, a megbocsátásnak. Ez fáradtságos út vezet el oda, hogy az elkövető a társadalom megbecsült tagjává válhat. A családot bevontuk és fejlesztettük annak érdekében, hogy az egymás között felmerülő problémáikat eredményesebben kezeljék, újabb erőket tudjanak a kapcsolatukba belevinni. A közösségi jóvátételi munka és a szabadidő hasznos eltöltése az elítéltek meglévő készségeire kívánt építeni. A szívesen végzett tevékenység általa az elkövető pozitív produktumot tud a közösség fele bemutatni önmagáról. Így a többségi társadalom tagjai számára lehetővé téve azt, hogy ne csak az elkövetőt, de a tehetséges alkotó embert is meglássa benne. Zakeus program a helyreállító igazságszolgáltatás modellje - A program során a résztvevők megismerkedtek az elkövetett bűncselekmény hatásaival, a sértetti szempontokkal, a helyreállítás szükségességével. A felelősségvállalás, a jóvátétel fontosságával, mely kulcsa a szabadulást követő társadalmi beilleszkedésnek és a bűnismétlés megelőzésének. Tanultak arról, hogyan állítható helyre a megrendült bizalom az elkövetővel szemben. Megfogalmazták saját felelősségvállalásukat, és bocsánatkérésüket, valamint a jóvátételre vonatkozó konkrét terveiket. A közösség számára végzett jóvátételi munka alapja az itt készült terv lett. Családi döntéshozó konferencia. Hozzátartozói csoportok. Célja volt, hogy a hozzátartozók felkészüljenek a fogvatartott szabadulásával bekövetkező változásokra, arra, hogyan tudja segíteni a család a visszailleszkedést. A család, mint támogató rendszer erőforrásként jelent meg a reintegráció során. Resztoratív konferencia modellek előkészítése kezdődött meg a család, helyi segítő szakemberek, sértetti közösségek bevonásával. Közösségi jóvátételi munkaprogram - Célja volt, hogy a resztoratív programokban résztvevő elítéltek megismerjék azt az elvet, hogy az általuk okozott károk továbbgyűrűző hatása eléri a társadalom széles köreit. Ezek a hatások csak olyan tevékenységgel hozhatók helyre, melyből a közösség tapasztalja, hogy az elkövető kész arra, hogy a társadalomban építő tagja legyen. - Az elkövetők iratmissziós munkában, kenyér és ruhaosztásban vettek részt, közösségi ház fenntartásában segédkeztek. 6

7 Beteg gyerekeket látogattak, kézimunkát küldtek az általuk választott sértettüknek. Szabadidő hasznos eltöltése. Sport, szakkörök A csoportfoglalkozások célja a szabadidő egészséges és hasznos eltöltése, testi-lelki egészség megőrzése volt. Színjátszó-kör. horgászat, sportfoglalkozások valósultak meg. 7

8 TÁMOP A-11/ V. Munkával kapcsolatos készségek fejlesztése A tanulásban elakadás mértéke szerinti korrepetálást tettük lehetővé azon résztvevők számára, akiknél ezzel a programelemmel tudtuk a munkavilágába belépést elősegíteni. Ebben a programrészben ismerhették meg, sajátíthatták el a résztvevők a munkába álláshoz szükséges attitüdöt, a munkakeresési technikákat. Szerezhettek tapasztalatokat mások példája által és saját élményként szituációs gyakorlatok során, vagy a hivatali ügyintézést bemutató prezentációk által. A munkavégzéshez szorosan kapcsolódó tevékenység az ügyintézés. Az államigazgatás, a hivatalok, a jogi formák, a segítségnyújtási lehetőségek megismerése. Elengedhetetlen tudás ma már az informatika, a számítógép, internet, telefon használat, ezért a résztvevőknek eügyintézést oktattunk. Korrepetálás, tanoda jellegű foglalkozások - Írás-olvasás, számolás használata. Egyéni fejlesztés tanulási nehézségek esetén. Művészetterápia, kézműves foglalkozás, zene terápia, kézművesség. Természetes anyagok felhasználása, technikák begyakorlása, egyszerű használati, dísztárgyak készítése. Kalocsán meseszakkör és foltvarrás szakkör valósult meg nagy sikerrel. Munkarehabilitációs program és álláskereső tréning - A szabadult elítéltek számára szervezett munkarehabilitációs program tapasztalatainak megismerése. Munkakeresési tapasztalatok, szükséges készségek. Az álláskereséssel kapcsolatos ismeretek közvetítése. Önéletrajz, motivációs levél írása, álláskeresési technikák gyakorlása. Hivatalos ügyek intézése, e - ügyintézés oktatása - Önkormányzat, okmányiroda, szociális ellátás, gyámhivatal. Pénzkezelési ismeretek, gazdálkodási, jogi ismeretek. Az ügyeik intézésének szükségességét, és módját tanulták meg a résztvevők a program során. VIII. a Szabadulást követő utógondozás A szabadulást követően zajlott az utógondozás. A pártfogó felügyelő segítségét, a Munkaügyi központ, közösségi foglalkoztató, és más álláskereső szolgáltatásokat vettek igénybe a szabadult elítéltek mentori támogatással. 10 fő esetében lehetőségünk volt lakhatási támogatás nyújtására. Munkavállalás, kötelező takarékosság, önerő fizetése, együttműködés a mentorral amit vállalniuk kellett. 8

9 Fenntartás A szervezeti keretek megfelelő hátteret biztosítanak a létrejövő projekt-eredmények további működtetéséhez. Az együttműködő partnerek a támogatást követően is képesek a programok további megvalósítására, illetve az együttműködést a projekt befejezése után is fenntartják. Kommunikáció Szükséges hogy a bűncselekmények elkövetéséről állandóan, részletesen tájékoztatott társadalmi szereplők az elítéltek jóvátételi tevékenységéről is hírt kapjanak, ezáltal a bűncselekmény elkövetésével megsértett szélesebb társadalmi kör is jóvátételt nyerhessen. A nyilvánosság biztosítása során az arculati kézikönyvnek és a tájékoztatási követelményeknek megfelelő tevékenységeket valósítottuk meg: C és D tábla kihelyezése a pályázó és konzorciumi tagok esetében is, továbbá a megvalósítás helyszínén sajtóközlemény és nyomtatott cikkek megjelentetése a projekt megvalósítása során Tv műsor és rádióriport készült, nyitó és zárórendezvény a közvélemény széleskörő tájékoztatása érdekében szórólap, kiadvány készítése a toborzás elősegítésére fotódokumentáció készítése a megvalósuló programokról a projekt teljes időtartama alatt weboldal tartalomfrissítése a projekt előrehaladásáról, az elért eredményekről. A projekt működtetése A 24 hónapos programidő alatt közel 300 fő elítéltet tájékoztattunk. 30 fő szakember, 60 fő elítélt vett részt a képzésekben, ebből 20 fő női elítélt, 40 fő férfi elítélt. 10 fő fél éven keresztül lakhatási támogatásban részesült, 20 fő családtag részt vett a családi programokban. Közel 2000 óra képzés és foglalkozás valósult meg. Komplex képzési anyag készült el a megvalósítók számára szervezett képzések anyagából, és az elítéltek számára szervezett képzések anyagából. A resztoratív foglalkozás megvalósításához szakmai anyag készült el, mely a sértettek programba vonásához nyújt segítséget. 9

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

TÁMOP 5.6.1.A-11/4. Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül

TÁMOP 5.6.1.A-11/4. Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül 1 Projekt összefoglaló a megvalósítás tapasztalatai TÁMOP 5.6.1.A-11/4. Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül Speciális

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja Szociális képzések rendszerének modernizációja TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 kiemelt projekt A kiadvány a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 Szociális képzések rendszerének

Részletesebben

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY A TÁRSADALMI BEFOGADÁS ELŐSEGÍTÉSE A SZOCIÁLIS TERÜLETEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK KÉPZÉSÉVEL Nap Klub Alapítvány EGY KÚTRA JÁRUNK... ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 1 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2013 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó 201 3 114/2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság

Részletesebben

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök Elôszó Fiatal, pályakezdô pszichiátriai szakgondozóként azért jelentkeztem a Bárczy Gusztáv Tanárképzô Fôiskola szociális szervezô szakára, hogy a pszichiátriai problémákkal élô betegek otthoni gondozása

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2012 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó 201 2 114/3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban I. Bevezetés: kutatási cél, definíciók Kutatásunk célja, hogy az azonosságok és különbségek feltárásának eszközével összehasonlítsuk

Részletesebben

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt 2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt Beszámoló, a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2014. évben végzett szakmai munkájáról A Civil Centrum Alapítvány

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI REINTEGRÁCIÓ A HAJLÉKTALAN ELLÁTÁSBAN C. PROJEKT BEMUTATÁSA (A/57)

A MUNKAERŐ-PIACI REINTEGRÁCIÓ A HAJLÉKTALAN ELLÁTÁSBAN C. PROJEKT BEMUTATÁSA (A/57) A MUNKAERŐ-PIACI REINTEGRÁCIÓ A HAJLÉKTALAN ELLÁTÁSBAN C. PROJEKT BEMUTATÁSA (A/57) Tartalom Mi is az EQUAL? Kik a szereplők? BMSZKI (www.bmszki.hu) Menhely Alapítvány (www.menhely.hu) Fővárosi Szociális

Részletesebben

J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z

J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEK A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSHEZ Projekt azonosító száma: A/077 EMIR azonosító szám: 2.1.1 2005 10 0013/1.0 A jelentés készítésének

Részletesebben

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 10. szám 2004. október

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 10. szám 2004. október A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 10. szám 2004. október A TARTALOMBÓL: E számunk szerzői DR. HATVANI ERZSÉBET, KÓTA TÜN- DE, BLAHA MAGDOLNA, JAKUCS ANNA, VÁRI ESZTER, MEZEI ISTVÁN, ILLÉS

Részletesebben

BÁZIS ADDIKTOLÓGIAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

BÁZIS ADDIKTOLÓGIAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Szakmai és működési beszámoló 2014. január 1. 2014. december 31. Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány BÁZIS ADDIKTOLÓGIAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A Bázis Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 4. Továbblendülés. A diák és családtámogatás intézményei. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 4. Továbblendülés. A diák és családtámogatás intézményei. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 4. Továbblendülés A diák és családtámogatás intézményei Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2010. A Dobbantó program az FSZK szakmai vezetésével

Részletesebben

TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja

TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja 9/2000. ( VIII.4.) SZCSM rendeletben meghatározott ellátotti területekre kifejlesztett képzési programok kivonata Ellátotti terület:

Részletesebben

SZEREP TANMŰHELY ZÁRÓ KIADVÁNY

SZEREP TANMŰHELY ZÁRÓ KIADVÁNY ZÁRÓ KIADVÁNY TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-0008 Összeállította: VASTAG ERIKA, projektmenedzser VÉRTESI-NAGY MÓNIKA, fejlesztési munkatárs a West Hungary Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos.

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos. B e s z á m o l ó Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről Doma Lajos igazgatóhelyettes 1 Bevezetés Beszámolónk az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat

Részletesebben

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS BM/10286/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS Készült: 2013. július 22-én. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ 2013. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA

BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ 2013. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06-66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/7/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány Önkéntesség elterjesztése a hátrányos helyzetű Csanád térségben 2012. november 01.-2013. október 31. Záró Tanulmány Tartalomjegyzék 1. Szervezet adatai... 4 2. A szervezet önkéntes programja... 5 a) Az

Részletesebben