Álláskeresők kézikönyve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Álláskeresők kézikönyve"

Átírás

1 Álláskeresők kézikönyve 1

2 Kézikönyv tartalomjegyzék Oldal Bevezetés 3 1. Keretrendszer 5 2. Célcsoportok 7 3. Áttekintés 9 4. Tanulási pálya Álláskeresés és a munkavállalói kompetenciák Egyéni konzultációs szakasz: Megvalósítási szakasz Képzés menete LÉPÉS Álláskeresés és jelentkezés Személyes részvételű képzés Digitális távoktatás LÉPÉS Felkészülés az állásinterjúra Személyes részvételű képzés Digitális távoktatás LÉPÉS Állásinterjú Személyes részvételű képzés Digitális távoktatás LÉPÉS Első nap a munkahelyen Személyes részvételű képzés Digitális távoktatás Melléklet / Függelék 95 2

3 Bevezetés Az INSIGHT jelentése Személyre szabott képzés új képességek elsajátítására és a munkavállaló kompetenciájának növelésére. Az INSIGHT az Európai Bizottság által támogatott társadalmi projekt, amely az Egész Életen Át Tartó Tanulás Program Leonardo da Vinci Az Innováció Átadása akció keretein belül kerül megvalósításra. Az INSIGHT konzorcium hét szervezetet foglal magában hét európai országból: Bulgária, Franciaország, Magyarország, Izland, Litvánia, Portugália és Nagy-Britannia. A közös munkában nemzetközi egyetemek, kutatóközpontok, oktatási és tanácsadó szervezetek egyaránt részt vesznek. Az INSIGHT fő célja, hogy a gazdasági világválság által leghátrányosabb helyzetbe került munkanélküli csoportok számára egységes támogatást nyújtson egy innovatív, integrált képzési eszköz kifejlesztésén keresztül. Az eszköz segítségével növelhető a munkanélküliek motiváltsága, magabiztossága, a munkaerőpiac által megkövetelt új képességek megszerzésére ösztönöz, javítja az álláskeresési készséget és ez által elősegíti a munkanélküliek beilleszkedését a munkaerőpiacra. Az INSIGHT kifejezetten a hátrányos helyzetű munkanélkülieket veszi célba: a nagyon fiatal és az idősebb munkanélkülieket, a bevándorlókat és azok gyermekeit, a társadalmi-gazdasági nehézségekkel küzdő embereket és persze a velük foglalkozó tanácsadókat és szociális munkásokat. Az INSIGHT egy olyan eszköz, amely a jelenlegi tudást gyakorlattá alakítja át, egy olyan képzési módszertan, amely a tanácsadás, képzés és álláskeresés folyamatát egy egységes, integrált egészként kezeli. Az INSIGHT csomaggal és más kapcsolódó információkkal kapcsolatban látogasson el a program weboldalára: 3

4 1. KERETRENDSZER 4

5 Keretrendszer Annak ellenére, hogy a múltban folyamatosan növekvő igény mutatkozott a versenyképes és szakképzett munkaerő iránt, az álláskereséshez kapcsolódó ismeretek és készségek elsajátítása ma fontosabb, mint valaha. A világ az elmúlt ötven év legnagyobb pénzügyi és gazdasági válságát éli, minek következtében több millióra rúg a munkanélküliek száma. A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy ezeknek az embereknek a nagy része hosszú távú munkanélküliségre kényszerül, illetve teljesen kiesik a munkaerőpiacról, sajnos ez kihat a munkáját elvesztett ember jellemére is. A másik kockázatforrás a munkaerő piaci kereslet és kínálat közötti eltérés erős növekedése. Az Európai Bizottság, az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) és más tanulmányok szerint a gazdasági krízis leginkább érintettjei hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon ők a fiatalok, az idősebb munkavállalók és a bevándorlók. Ők azok, akik szembesülnek a munkaerőpiacra való bejutás összetett problémáival, amelyek elsősorban a következőkhöz kapcsolódnak: az öntudatosság, az önbizalom, a motiváció és a kitartás hiánya; a készségek és a képzettségek nem elegendőek vagy túl specifikusak; az álláskeresés képességének, az interjúkon való viselkedés és a jelentkezés módjára vonatkozó ismeretek hiánya Ezek a problémák összefüggnek egymással, és csak teljes körű megközelítéssel kezelhetőek hatékonyan. Az egyik kulcs a munkaerőpiacon megkövetelt készségek fejlesztésében rejlik. A CEDEFOP (Európai Szakképzésfejlesztési Központ) legfrissebb előrejelzései szerint a következő évtizedben mintegy 80 millió munkalehetőség nyílik majd, ebből közel 7 millió új munkahely lesz, melynek nagy részére magasan képzett munkaerőt várnak majd. Az Európai Bizottság által kiadott Az új munkahelyekhez szükséges új készségek: most kell cselekednünk. (New Skills for New Jobs: Action Now) című jelentése kihangsúlyozza, hogy mennyire fontos elkerülni a munkanélküliség és munkaerőhiány együttes jelenlétét és mennyire számottevő ezek ellentmondásossága. Az egyik fő terület, ahol cselekedni kell, azon ösztönző eszközök kialakítása során kell, amelyekkel az egyének motiváltak lesznek a jövőben szükséges készségek és képességek megszerzésére. Másrészről viszont a munkaerőpiacon a legnehezebb helyzetben lévő csoportok általában ritkán vesznek részt képzéseken, illetve a munkaügyi központ által biztosított lehetőségek és oktatások hatékonysága elenyésző. Jelenleg nem létezik olyan integrált megoldás, ami a munkanélküliek ezen csoportjának komplex problémáját orvosolná amelyek az ezen munkakeresők által tapasztalt problémákat céloznák meg - a munkaerőpiacra való sikeresebb bekerülés, ebből adódóan a tehetségek, kompetenciák és az emberi erőforrás pazarlásának elkerülése érdekében. Mivel a képzés és a munka szorosan kapcsolódik egymáshoz, és egy képzésre való bejutás önmagában nem jelenti a munkanélküli gyors visszailleszkedését a munkaerőpiacra, az olyan sikertényezők, mint a munkahely specifikus képzés vagy egy nemzetközi szinten elismert képesítés elérése kulcsfontosságú elemei a sikeres képzési rendszernek. Jelenleg három, aktív munkaerő piaci mértékként is kezelt fő típusát különböztetik meg az EU országokban élő munkanélküliek képzésének: alapképzés, melynek célja a képzetlen munkanélküliek számára általános területeken alapvető ismereteket biztosítani; munkakeresésben nyújtott általános támogatás; képzettséget vagy előképzettséget adó képzés. A leggyakoribb képzési módszer személyes részvétellel, különböző hosszúságú és intenzitású kurzusok keretében zajlik. Számos munkaügyi központ külső tanácsadó meghívása mellett dönt, aki segíti és támogatja őket az álláskeresés különböző vonatkozásaival kapcsolatos tanítási ismeretek, készségek elsajátításában. Néhány munkanélküliek számára kialakított képzési tananyag távoktatású rendszerben működik. A modern pedagógiai módszerek fejlesztése a tanulási eredményeken és a képességeken alapuló megközelítésekre támaszkodik. Az EQF- Európai Képesítési Keretrendszer a tanulási eredményeket a következőképpen definiálja: az az anyag, amelyet a tanuló tud, megért és képes végrehajtani a tanulási folyamat végeztével. Egyértelmű viszonyítási pontként azok a készségek szolgálnak, amelyek a sikeres elhelyezkedéshez szükségesek. Erre a módszertanra építkezik az INSIGHT projekt, amely a kevert tanulási 5

6 módszert alkalmazza, egy köztes megoldást a hagyományos személyes részvételű képzés és az internetes távoktatású tanulási módszer között, kombinálva ezzel a személyes előadásokat a számítógépes oktatással. Ez növeli a lehetőségét egy jobb minőségű oktatási környezet kialakításának, hiszen nagyon jól ötvözi a technológiát és a személyes kölcsönhatásokat, ami egy szociálisan támogatott, konstruktív tanulást és tapasztalatszerzést eredményez; amely különösen fontos a projekt célcsoportok igényeinek kielégítése és a tanácsadók rendelkezésére álló limitált idő miatt. 6

7 2. CÉLCSOPORT 7

8 Célcsoport Az INSIGHT a hátrányos helyzetű munkanélkülieket célozza meg, akiknek nehézséget okoz be-, illetve visszakerülni a munkaerőpiacra és nem rendelkeznek megfelelő szakmai képesítésekkel. Ez egy személyre szabott eszköz, amely segítségükre lehet az álláskeresés folyamatában egy olyan tanulási útvonalon keresztül, amely az oktatás és a tanácsadás ötvözete a szociális munkások és/vagy munkaügyi tanácsadók támogatásával. Az INSIGHT célcsoportjai: 25 év alatti álláskeresők, 45 év feletti álláskeresők, Bevándorlók és gyermekeik, Különböző társadalmi-gazdasági nehézségekkel küzdő emberek. 8

9 3. ÁTTEKINTÉS 9

10 INSIGHT képzés áttekintése Mint már említésre került, az INSIGHT egy olyan program, amely integrált megoldásként egyesíti a tanácsadás folyamatát, a képzést és az álláskeresést, személyes részvételű és távoktatási formát egyetlen, összetett megközelítésen keresztül. Ez a Kézikönyv a képzésben résztvevők álláskeresési lépéseinek sorrendjében lett szerkesztve: 1. Lépés álláskeresés és jelentkezés; 2. Lépés felkészülés az interjúra; 3. Lépés - interjú; 4. Lépés Első nap a munkahelyen. Minden egyes lépés a munkaerőpiac jelenlegi követelményeinek megfelelő készségeket határozza meg és mutatja be. Minden lépéshez olyan tartalom társul, amelyet mind az oktatónak, mind a képzésen részvevőknek el kell sajátítania és képesnek kell lennie megtenni az adott lépést. Információt kaphatunk magáról a lépésről és a gyakorlati feladatokról is, melyeket teljesíteni kell. Továbbá a képzési anyagok elkészítésekor figyelembe veszik a fentiekben meghatározott célcsoportokra vonatkozó előírásokat, beleértve a munkanélküli bevándorlókra, azok gyermekeire és a társadalmi-gazdasági nehézségekkel küzdő emberekre, valamint a tananyag külön tartalmazza az egyes partner országok jogszabályának megfelelő munkaügyi törvényeket, jogokat és kötelességeket. INSIGHT training electronic platform includes interactive practical exercises and a forum, which will expand and increase the sustainability of the social contacts and networks of the involved target groups. Minden anyag elérhető a címen. 10

11 4. TANULÁSI PÁLYA 11

12 Tanulási pálya Mint már említésre került, az INSIGHT egy olyan program, amely integrált megoldásként egyesíti a tanácsadás folyamatát, a képzést és az álláskeresést egyetlen, összetett megközelítésen keresztül. Figyelembe véve azt a tényt is, hogy a tanácsadóknak korlátozott idő áll rendelkezésre a képzéshez. Emiatt, illetve módszertani okokból a program vegyes tanulási eszközöket használ, amely magában foglal a személyes részvételű képzés mellett gondosan kiválasztott számítástechnikai módszereket is egy különlegesen kialakított tanulási folyamat keretében. A problémamegoldó feladatok és az önálló tananyagok szerves részét képezik az oktatásnak. A tanulási pálya fontos mérföldkövei: egyéni pálya, amely egy egyéni akciótervet foglal magában, tanácsadási szakaszokkal illetve saját tempóban történő képzéssel együtt, e-tanulási elemekkel kiegészítve; csoportos pálya amely csoportos foglalkozásokat és a csoportos tanulási órákat jelent; Az egyéni tanterv konzultációkkal, digitális oktatási anyagokkal, csoportos találkozókkal és képzéssel egy egységes tanulási folyamatot alkot minden résztvevő számára. Minden egyes lépés összefoglalja azt az anyagot, amelyet az oktatónak és a hallgatónak is ismernie kell és meg kell tudnia valósítani. Nem csupán információt tartalmaz magáról a lépésről, de ahhoz tartozó gyakorlati feladatokat is. Az általános tanulási folyamat a következő: egyesíti az álláskeresés négy lépését, mellyel a munkanélküliből munkavállaló lesz; álláskeresés, jelentkezés álláslehetőségre, felkészülés az interjúra, interjú és a foglalkoztatás első napjai; kiemeli a munkaerőpiac jelenlegi követelményeinek megfelelő legfontosabb készségeket, kifejezetten a munkakeresés lépéseinek megfelelően; minden lépés tartalmazza azt a tudásanyagot, mellyel az álláskeresőnek rendelkeznie kell és a gyakorlati feladatokat; kombinálja az egyéni és csoportos munkát, egyéni konzultációs órák, csoportfoglalkozások, melyeket távilletve személyes oktatási formában valósít meg. Az INSIGHT olyan általános fejlődési keretrendszert biztosít az oktatók közreműködésével, amelyben lehetőség van egyszerűen a résztvevők igényeihez igazítani az képzés gyorsaságát. INSIGHT Tanulási Pálya áttekintő táblázatot kérem, tekintse meg a következő oldalon! 12

13 13

14 5. ÁLLÁSKERESÉSI ÉS MUNKAVÁLLALÁSI KOMPTENCIÁK 14

15 5. Álláskeresés és a munkavállalói kompetenciák 1. Szakasz Cím: Időtartam: Tárgy: Tartalom: ÁLLÁSKERESÉS LÉPÉSEI ÉS A MUNKAVÁLLALÓI KPOMPETENCIÁK 1 óra Az INSIGHT csomag bemutatása és népszerűsítése a munkanélküliek számára, hogy minél többen részt vegyenek és bekapcsolódjanak az INSIGHT tanulási folyamatba. Az álláskeresés lépései és a leglényegesebb munkapiac által elvárt munkavállalói kompetenciák. Az alábbi táblázat bemutatja az álláskeresés lépéseit, és hogy melyek azok a leglényegesebb készségek, melyek segítségével a jelen munkaerőpiacon egy munkanélküliből foglalkoztatott válhat. Az összes itt felsorolt kompetencia lényeges, azonban az álláskeresés minden lépéséhez tartozik néhány kiemelten fontos készség. Ez az összefüggés az INSIGHT projektbe bevont 7 európai országban elvégzett felmérésből állapítható meg. Álláskeresés lépései Munkavállalói készségek Álláskeresés és jelentkezés Felkészülés az interjúra Interjú Első nap a munkahelyen 1. Kreativitás 2. Személyiség 3. Szociális készség 4. Kezdeményezőkészség 5. Információ menedzsment 6. Reprezentációs készség 7. Kommunikációs készség 8. Önismeret 9. Szakképzettség 10. Tanulási készség 11. Dokumentum kezelés 12. Karrier perspektívák elemzése 13. Idegen nyelv(ek) 14. Interkulturális kompetenciák 15

16 Számos elméleti definíciója létezik ezeknek a munkavállalói készségeknek. Mi azonban kevésbé elméleti megfogalmazásokat ajánlunk, amelyek inkább tükrözik azokat a szempontokat, amelyek a munkaadók számára a legfontosabb értéket képviselik felmérésünk szerint. Definíciók Kreativitás - nem ijed meg a kihívásoktól; kreatív problémamegoldó képességgel rendelkezik; új, kezdeményező ötleteket talál ki, újszerű megoldásokkal áll elő probléma esetén; reagál és alkalmazkodik a nehézségekhez és a váratlan helyzetekhez. Személyiség - együttműködő, elkötelezett, önálló és hatékony. Szociális készség - megfelelően kommunikál, képes döntéseket hozni, problémamegoldó készsége megfelelő, képes együttműködni másokkal. Kezdeményezőkészség - proaktív viselkedésű, különböző megoldásokat javasol probléma(megoldás) és döntés(hozás) esetén; szokatlan helyzetben gyorsan feltalálja magát; nehéz helyzetekben felelősséget vállal. Információmenedzsment - megfelelően és hatékonyan összegyűjti, kiválogatja, értékeli és használja az információkat. Reprezantációs készség - az etikettnek, protokollnak és a tárgynak megfelelően beszél, gesztikulál és prezentációt tart. Kommunikáció - megfelelően kommunikál, helyes nyelvi és írásbeli kifejezésmóddal rendelkezik. Önismeret - tisztában van a saját személyiségével (viselkedés, képességek, tudás, teljesítmény, hiányosságok). Szakképzettség - az adott munkakörnek megfelelő szakmai háttérrel rendelkezik. Tanulási készség - saját tanulási szükségletek elemzése után egy tanulási folyamat kialakítása; igény a fejlődésre, a változáshoz és új folyamatokhoz való alkalmazkodás; új dolgok tanulása és azok megjegyzése; naprakészség. Dokumentumkezelés - önéletrajz írása/küldése, motivációs levél készítése/küldése, referenciák gyűjtése, keresése és dokumentumok küldésére alkalmas eszközök használata; az internet és digitális irodai eszközök használatának ismerete. Karrier perspektívák elemzése - a különböző karrier utak meghatározása és differenciálása, a saját erősségeink, gyengeségeink, lehetőségeink és félelmeink ismerete. Idegen nyelv ismerete - egy vagy több idegen nyelv megértése és használata írásban és szóban egyaránt. Interkulturális kompetenciák - interkulturális helyzetek kezelése, mint pl. egy nemzetközi csapatban/környezetben/témában/közösségben való munka. Összefoglalva az álláskeresési lépések és a munkavállalási kompetenciák közötti kapcsolatot: Álláskeresés és jelentkezés, esetén a legfontosabb munkavállalási kompetenciák: kreativitás, kezdeményezőkészség, információ menedzsment, önértékelési, dokumentum menedzsment, SWOT analízis és idegen nyelvi képességek. Interjúra való felkészülés esetén a fontosabb munkavállalási kompetenciák a kreativitás, információ menedzsment, reprezentációs, önértékelési, szakmai, dokumentum menedzsment képességek. Interjú esetén, a hangsúlyos munkavállalási kompetenciák a társadalmi, személyes, kezdeményezőkészség, reprezentációs, kommunikációs, szakmai, tanulási, idegen nyelvi kompetenciák és interkulturális képességek. Az első munkahelyi napok, esetén a leglényegesebb munkavállalói készségek a következők: személyiség, szociális készség, kezdeményezőkészség, reprezentációs készség, szakképzettség, tanulási készség, dokumentumkezelés, idegen nyelv ismerete és interkulturális kompetenciák. 16

17 2. Szakasz Cím: Időtartam: Tárgy: INSIGHT csomag és az INSIGHT TANULÁSI PÁLYA 2 óra Prezentáció az INSIGHT képzési anyag és a tanulási pálya részleteiről. Tartalom: INSIGHT presentation, learning path and overview of distance exercises (e-learning). Kiegészítő dokumentumok Áttekintő dokumentum az INSIGHT tanulási pályáról 17

18 18

19 5.1. Egyéni konzultációs szakasz: Megvalósítási szakasz Minimum 4 egyéni konzultációs szaksz javasolt, azonban a résztvevő és az oktató (tréner) megegyezhetnek ennél több személyes konzultációban is, igazodva a résztvevő igényeihez. A munka rögzítésére és ellenőrzésére az Egyéni Akcióterv nyújt majd segítséget a konzulensnek. Megvalósítás szakasz áttekintése 1. Lépés Cím: Álláskeresés és egy pozícióra történő jelentkezés Időtartam: Miminum 1 óra, minden szakaszra Tárgy: Meghatározni egy egyéni akciótervet és támogatni az aktív álláskeresést és az állásra történő jelentkezést. Tartalom: 1.Szakasz, 2. Szakasz, 3. Szakasz, 4. Szakasz Általános áttekintés, hasznos információk és feladatok Kiegészítő dokumentumok: Egyéni akcióterv, Önéletrajz, Állásjelentkezési formanyomtatvány 2. Lépés Cím: Felkészülés az állásinterjúra Időtartam: minimum 1 óra Tárgy: Egyéni akcióterv ellenőrzése és az interjúra való felkészülés támogatása. Tartalom: 5. Szakasz; általános áttekintés; hasznos információk és feladatok Kiegészítő dokumentumok: Egyéni akcióterv, INSIGT képzési anyagok az interjúra való felkészüléshez 19

20 3. Lépés Cím: Állásinterjú Időtartam: minimum 1 óra Tárgy: Egyéni akcióterv ellenőrzése és az állásinterjúra folyamatának támogatása. Tartalom: 6. Szakasz; általános áttekintés; hasznos információk és feladatok Kiegészítő dokumentumok: Egyéni akcióterv, INSIGT képzési anyagok az állásinterjúhoz kapcsoltan 4. Lépés Title: Első nap a munkahelyen Időtartam: Miminum 1 óra, minden szakaszra Tárgy: Egyéni akcióterv ellenőrzése és az új munkahelyen töltött első napok támogatása Tartalom: Session 7; Session 8; általános áttekintés; hasznos információk és feladatok Kiegészítő dokumentumok: Egyéni akcióterv, INSIGT képzési anyagok az új munkahelyern töltött első nap(ok)hoz kapcsoltan 20

21 21

22 6. Képzés menete LÉPÉS Álláskeresés és jelentkezés Személyes részvételű képzés 1. Szakasz 1. LÉPÉS Álláskeresés és jelntkezés Időtartam: 3 óra 30 perc Tárgy: Tartalom: Kiegészítő dokumentumok: Álláskeresés és jelentkezés A. Álláskeresés lépései A.1. Mit kell tudnom és mire kell figyelnem? A.2. Mit kell csinálnom? B. Jelentkezés egy állásra Az álláskeresés eszközei; Önéletrajz, Állásjelentkezési formanyomtatvány A. Álláskeresés lépései A.1. Mit kell tudnom és mire kell figyelnem Mérlegelj! Értékeld önmagad! Légy tisztában magaddal! Az önértékelés és önmagunk ismerete az első és legfontosabb lépés egy foglalkozás kiválasztásánál vagy még inkább a karriertervezés és álláskeresés kezdetén. Érdeklődése, készségei, eredményei és értékei kommunikálása a munkáltató felé kritikus pontja a sikeres álláskeresésnek, akár írásban (mint a CV) akár szóban (interjú) történik. 1 Érdeklődés, Tapasztalatok és Önvizsgálat Ha visszatekint arra, hogy mi mindent csinált az elmúlt öt év során, beleértve az iskolát, munkát, önkéntes feladatokat és szabadidős tevékenységeket, az segít feltárni az érdeklődési köröket és meghatározni a jövőképet. Tegye fel magának a következő kérdéseket és figyeljen a következőkre (pl. a fizikai munkával kapcsolatos tevékenységek preferenciája): Mit szeretett és nem szeretett az adott tevékenységekkel kapcsolatban? Mit tanult az adott tevékenységből? Az adott tevékenység mely részével (ha van ilyen) szeretne továbbra is foglalkozni?

23 Most tegye lef magának a kérdést: Mit szeretne a jövőben elérni? Milyen lépéseket tesz meg céljai elérése érdekében? Hogy látja élete alakulását? A jövőkép felvázol valamit, ami felé lehet haladni. Nyugodt környezet és idő kell hozzá, hogy tisztába kerüljön a saját jövőképével. Az önreflexió, a visszatekintés segít jövőképe felépítésében. Gondoljon vissza: hangulataira, hozzááláására mi az, ami motiválja Mi az, amitől fél Mi az, amitől feszült lesz hogyan kommunikál. MI teszi boldoggá? A saját hozzáállásáért és hangulatáért Ön a felelős. Tudja, hogy mi teszi igazán boldoggá? Felismeri, amikor rossz kedve van és vannak-e elképzelései hangulatának javításához? Ahogy majd növekszik a tudatossága, úgy fog fokozatosan rádöbbenni, hogy csak Önön múlik, hogy jókedvű és pozitív maradjon. Mi motiválja Önt? Nem minden szórakoztató és érdekes, amit életünk és munkánk során átélünk. Hogyan kezd bele egy unalmas projektbe? Néhányunknak az elinduláshoz szükségünk van segítségre. Hogyan kezdi el? Mitől fél legjobban az életében? Tisztában lenni a félelmeinkkel, hogyan szabaduljunk meg tőlük, vagy hogyan éljünk együtt velük, nagyon fontos szerepet játszik céljaink elérésében. Ha a félelmei megbénítják, nem fog tudni előrelépni sem a munkájában sem a magánéletében. Mi teszi önt feszültté? Egy kis egészséges izgalom szükséges az előrelépéshez, viszont a túl sok feszültség kiégéshez vezet. Néhány embernél a stressz viselkedésváltozást okoz. Hogy látják önt mások, amikor feszült? Hogyan kommunikál másokkal? A legtöbb ember úgy kommunikál másokkal, mint ahogy ő maga elvárja, hogy mások kommunikáljanak vele. Valakinek, aki barátságos és beszédes, talán gondot okozhat olyannal kapcsolatot teremteni, aki nagyon hivatalos, merev. 3 Szakértelem és teljesítmény Mindenki ért valamihez! A készségek olyan képességek és kapacitások, melyek segítségével elvégzünk egy feladatot vagy megoldunk egy problémát. Ezekre van szükség egy összetett feladat vagy munkafolyamat megoldásához, ide tartoznak az ötletek (kognitív készségek), a fizikai dolgok (technikai készségek), és/vagy emberek (interperszonális készség). 4 5 Kétféle készség létezik: fizikai képesség és szellemi (átvehető) képesség: 6 Fizikai képességek könnyen mérhető tárgyi tudás, melyet általában az iskolában, vagy valamilyen oktatás során sajátítunk el. Ezek tartalmazzák a technikai-, laboratóriumi- vagy a számítógépes szakértelmet illetve az idegen nyelveket

24 Szellemi képességek: ezek a képességek kevésbé kézzelfoghatóak: Az élet különböző területein megszerzett tudás, úgymint iskola, különböző szakkörök, munka. Ezek a képességek az ön személyes és kommunikációs adottságai, képességei átválthatóak különböző munkahelyzetekbe. 7 Annak a figyelembe vétele, mely készséggel rendelkezünk és melyek hiányoznak, nagyon fontos az erősségeink és gyengeségeink meghatározásakor. Mik az erősségei? Miben vannak hiányosságai? Ha tudatában ezen tulajdonságaival, kiválaszthatja az önnek legmegfelelőbb munkát. Összességében az önt körülvevő emberek (úgymint, család, barátok, kollégák) néha látják magában azokat a képességeket, melyeket ön nem vesz észre. Gyakran úgy gondoljuk, hogy bárki meg tud csinálni olyan dolgokat, melyben a mindennapokban jártas. Mások szerint viszont a viselkedési kényszer az, ami meggátolhat minket képességeink kiteljesítésében. 8 Az erősségek felismerésének kiváló módja az elért eredmények átgondolása. Eredménynek nevezzük az olyan helyzeteket, amikor felismerünk egy problémát vagy helyzetet, amelyen lehetne javítani és ezért lépéseket is teszünk. Ezek az eredmények jól illusztrálják a képességeket és készségeket, és jelzik a potenciális kezdeményező és problémamegoldó készséget. Hogy könnyebben meg tudja ezeket az eredményeket határozni, gondoljon azokra a dolgokra, melyekre büszke. A következő kérdések segítenek feleleveníteni a múltban elért sikereket Kapott valaha valmilyen elismerést (díj, emlékplakett, kitüntetés)? Megoldott -e valaha olyan helyzetet, melybe ha nem avatkozott volna bele, akkor nagyon komoly probléma adódott volna? Volt -e olyan indítványa, melyet iskolatársai, munkatársai alkalmaztak, átvettek? Valósított meg úgy feladatot, hogy kevesebb energiát használt fel hozzá, mint amennyit szokott? Eleget tett valaha egy követelőző ügyfelet? Kezdeményezett valaha valamit? Oktatott illetve tanított valaha embereket? 9 Értékek Értékek, olyan meggyőződések, melyeket a kezdetektől fejlesztünk magunkban, melyek egy alapot adnak ahhoz, hogy eldöntsük az életben, hogy mi a helyes és helytelen illetve, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezeket az elveket a családunkból, kultúránkból, iskolázottságunkból, vallásunkból illetve más szocializációs közegekből merítjük. Néhány elvet megtartunk egész életünk során, míg mások változnak, illetve fontosabbá és kevésbé fontossá válnak. Az értékek azok a tulajdonságok, melyek a legfontosabbak számunkra. Valakik osztoznak az általad képviselt nézetekkel, mások más nézőpontot képviselnek, de méltányolják a tiédet. A jelentős munkák magukba foglalják az értékeket. Ezen értékek a munkáltató és az ügyfél által is megbecsültek. Önnek mi jelent értéket? 10 Megszámlálhatatlan érték létezik, úgy, mint a család, anyagi biztonság, egészség, vallási hitvallás, munkahelyi biztonság stb. Fordítson időt arra, hogy leírja, hogy mik fontosak önnek az életében! Amikor már listázta az Ön számára fontos értékeket, ismerje fel azokat amelyek: szükségesek munkájához; szeretné, ha munkája során lenne, de nem feltétlenül szükséges ahhoz; and a legkevésbé fontosak önnek

25 Néha már annyira magától értetődőek ezek az elvek, hogy nem is ismerjük fel azokat, és tévesen gondolhatjuk, hogy mások is hasonló értékeket képviselnek, mint mi. Ha cselekedeteink során figyelmen kívül hagyjuk az általunk fontosnak tartott nézeteket, akkor az frusztrációhoz és/vagy depresszióhoz vezethet. Ezért különösen fontos, hogy tisztában legyünk a számunkra meghatározó értékekkel és olyan környezetet keressünk, melyekbe azok beilleszkednek. 11 A.2. Mit kell csinálnom? A MUNKAKERESÉS időt vesz igénybe, de mindenki, aki munkát keres, ugyanazon a folyamaton megy keresztül.. Hol kellene elkezdeni? 12 Az internet Egy jó kiindulópont a munkakeresés során az internet. Minden országban különféle munka weboldalak vannak, melyek az aktuális munkalehetőségeket teszik közzé napi frissítéssel. Kezdje el a keresést, még most! Munkaerő toborzó ügynökségek, fejvadász cégek A munkaerő toborzó ügynökségeknek érdekében áll, hogy a munkáltató tőlük válassza ki a munkahelyekre a pályázókat, jelölteket. Ismerje meg ezeket a szolgáltatásokat a térségében, töltse ki a megfelelő űrlapokat, telefonon, en keresztül tartsa a kapcsolatot ezekkel az ügynökségekkel, illetve keresse fel őket személyesen is, hogy minél jobban növelje esélyeit a munkakeresés során! Rejtett munkák felkutatása Becslések szerint nyilvánosan csak töredékét hirdetik az elérhető munkáknak. Ha egy bizonyos munkáltató, vállalat iránt érdeklődik, írjon nekik, vagy keresse fel weboldalukat, hogy van-e olyan állásajánlatuk, mely alkalmas az ön számára. Haladéktalanul jelentkezzen! Újságok és folyóiratok Newspapers and magazines are also a source of vacancies, by advertising job ads and by giving relevant information. Az újságok általában rendelkeznek külön álláskeresési rovattal vagy melléklettel, ahol munkalehetőségeket tüntetnek fel, illetve ahol ön is megjelenítetheti hirdetését munkavállalásával kapcsolatosan. Az üzleti mellékletek és általános cikkek hasznosak lehetnek a felemelkedésben lévő szektorokkal és kontakt nevekkel kapcsolatosan. A legtöbb iparágnak van érdekvédelmi, szakmai egyesülete, mely hasznos lehet a munkakeresésben. Karrier és állásbörzék Különféle cégek, intézmények rendszeresen szerveznek állásbörzéket, melyeken megadják a munkakeresőnek a lehetőséget, hogy közvetlenül beszéljenek a munkáltatókkal az elhelyezkedésükkel kapcsolatban Extracted texts from: 25

26 Az állásbörzék kitűnő alkalmat adnak arra, hogy informálódjon régiójában elérhető munkalehetőségekről, jelentkezési laphoz jusson, illetve még egy esteleges állásinterjúban is megegyezzen a munkáltatóval. Végül, de nem utolsó sorban ezek a rendezvények a segítségére lehetnek a kapcsolatépítésben, illetve, hogy jobban megismerje a különböző iparágakat, vállalatokat. Kapcsolatépítés a közösségi oldalakon - LinkedIn, Twitter és Facebook: Közösségi hálókon történő kapcsolatépítésről beszélünk, akkor a LinkedIn, Twitter és Facebook az egyik legjelentősebb eleme a munkakeresésnek. Használja a legnagyobb közösségi és professzionális hálózatokat, hogy kihangsúlyozza karrierjét illetve, hogy fokozza az elhelyezkedési esélyeit. Először is fontos megtanulnia, hogy hogyan használja ezeket a közösségi hálókat munkakeresés céljára úgy, hogy elkerülje a hibákat. Amennyiben a szakmai előmenetelének népszerűsítésére a közösségi portálokat is felhasználja, akkor fontos, hogy tudatában legyen annak, hogy amit megoszt, az szakmai szempontból is megfelelő legyen. A legtöbbünknek a közösségi háló nem jelent többet, mint egy személyes területet, ahol kapcsolatot tartunk a barátokkal, kínos képeket töltünk fel és az éppen aktuális gondolatainkat posztoljuk. Biztos, hogy még akaratlanul sem szeretné, hogy az esetleges jövőbeni munkáltatója előtt lejárassa magát profiljával. Azért, hogy a megosztott fényképek és a frissített állapot bejegyzések ne tegyék tönkre a karrierjét, összeállítottunk egy 10 jó tanácsból álló listát: Ellenőrizze a biztonsági beállításait Ellenőrizze biztonsági beállításait minden közösségi hálón, amelynek tagja. Legyen elővigyázatos, mert a Facebook-os profiljának vannak privát és mindenki által hozzáférhető beállítási pontjai! Bizonyosodjon meg arról, hogy az összes lehetséges beállítási pontnál a hozzáférés csak barátoknak opciót választja! Gondolja át, hogy érdemes-e feltüntetni a munkáltatóját Amikor állást keres a magánélet védelme a közösségi hálón nem egy utolsó szempont. Mindenképpen tartsa szem előtt azt, hogy bármit mond vagy csinál a Facebookon, nehogy a jelenlegi munkája elvesztéséhez vezessen! Hogyha a munkahelyét feltünteti az adatlapján, akkor bármit csinál a Facebookon azt esetleg a vállalattal is asszociálhatják. Hozzon létre csoportokat A legjobb döntés, hogy ne legyen ismerősünk a Facebookon a főnökünk. Viszont elég nehéz elkerülni, hogy a kollégáinkat ne vegyük fel az ismerőseink listájára. Kollégái számára hozzon létre egy külön listát -egy külön csoportot- így ők csak azokat a képeket és státusz frissítéseit láthassák, melyek pályafutása szempontjából biztonságosak! Használja a gyakorlatiasságát A legjobb dolog, amit tehet, ha a józan eszére hallgat. Mielőtt bármit is kitenne a webre, kérdezze meg önmagától - Elveszíthetem emiatt a munkámat? Eláshatom emiatt magam az állásinterjún?- ha minden nap így cselekszik, minden rendben lesz. Regisztráljon fel a LinkedIn-re Töltse fel a korábbi munkahelyeit, tanulmányait! Ellenőrizze, hogy nyelvtanilag és stilisztikailag is megfelelően fogalmazott, és ellenőrizze, hogy profilja elérhető legyen azok számára, akik a tapasztalatai felől érdeklődnek! Építsen kapcsolatokat Építsen kapcsolatban mindenkivel, akivel munkája során érintkezett, együtt tanult, illetve akikkel bármilyen formában ismeretségbe került! Legyen személyes Ha egy bizonyos vállalatnak szeretne dolgozni, akkor keresse fel az ott dolgozókat a LinkedIn-en és Twitteren. Ne hezitáljon kapcsolatba lépni velük, de mindenképpen adja meg személyes adatait illetve jelölje meg szakmai érdeklődését. 26

Az önéletrajz fogalma, célja

Az önéletrajz fogalma, célja Az önéletrajz fogalma, célja Az önéletrajz (görög eredetű nemzetközi szóval autobiográfia) olyan életrajz, amelyet szerzője saját életéről ír. Az USA-ban a resume, míg az Európai Unióban a curriculum vitae

Részletesebben

Kézikönyv útmutató oktatók részére

Kézikönyv útmutató oktatók részére Kézikönyv útmutató oktatók részére Kézikönyv tartalma Oldal Bevezetés 3 1. Keretrendszer 5 2. Célcsoport 7 3. Áttekintés 9 4. Tanulási pálya 11 5. Képzés megvalósításának áttekintése 14 5.1. Csoportos

Részletesebben

Önéletrajz gyorstalpaló 2010.12.16. 1

Önéletrajz gyorstalpaló 2010.12.16. 1 Önéletrajz gyorstalpaló 2010.12.16. 1 Fogalmak Az önéletrajzok olyan multifunkcionális eszközök, melyek több különböző célt szolgálhatnak. tudományos és szakmai referenciák bemutatnak a személyzeti tanácsadóknál

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

JOB Klub Álláskeresési technikák

JOB Klub Álláskeresési technikák JOB Klub Álláskeresési technikák 2015. január 22. A iről szó lesz Milyen a jó CV? A CV fő részei Tippek és ötletek az önéletrajzhoz A motivációs levél Jele tkezés o li e vagy offli e? Fontos tennivalók

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment

Emberi erőforrás menedzsment Emberi erőforrás menedzsment Toborzás - Álláskeresés Dr. Gyökér Irén BME Részidős Mesterképzés 2014 tavasz 55-62 Vázlat A hiány betöltésnek módozatai A kiválasztás folyamata A toborzás célja módszerei

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Hirdetési Kézikönyv Munkaadóknak

Hirdetési Kézikönyv Munkaadóknak Hirdetési Kézikönyv Munkaadóknak 1. fejezet: Regisztráció 2. fejezet: Profil szerkesztése 3. fejezet: Hirdetésfeladás menete 4. fejezet: Hirdetések kezelése 5. fejezet: Hallgatói Pályázatok böngészése

Részletesebben

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató EUROPASS PORTFOLIÓ Mobilitás az Európai Unióban Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató Munkavállalói mobilitás Cél: 2010-re az EU a világ legversenyképesebb régiója Eszköz: növelni kell a tanulmányi

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

Az álláskeresés és önéletrajz. Dr. Gyökér Irén

Az álláskeresés és önéletrajz. Dr. Gyökér Irén Az álláskeresés és önéletrajz 2 * Álláskeresés Kell világos stratégia, mit keresek? Hol vannak ezek? Kreativitás! Folyamatos munkaerő-piaci figyelés. Önértékelés Erősségek, gyengeségek: Lehetőségek, veszélyek

Részletesebben

15 TIPP ÁLLÁSKERESŐKNEK A SIKERES FELVÉTELHEZ JOBCAPITAL

15 TIPP ÁLLÁSKERESŐKNEK A SIKERES FELVÉTELHEZ JOBCAPITAL 2015 15 TIPP ÁLLÁSKERESŐKNEK A SIKERES FELVÉTELHEZ JOBCAPITAL Álláskeresői e-book Álláskeresői e-book kiadványunkban hasznos tippeket adunk az álláskeresőknek, hogy sikeresek legyenek a keresésben és később

Részletesebben

JOB Klub Álláspiaci kulisszatitkok

JOB Klub Álláspiaci kulisszatitkok JOB Klub Álláspiaci kulisszatitkok Hogyan és mit is csinálunk? Pályázati anyag: önéletrajz + motivációs levél +? Önéletrajz : lehet 1 oldalnál hosszabb? Kulcsszavak használata Tömör és átlátható, ne a

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat Mészáros Mónika EURES tanácsadó A TÉMÁK ISMERTETÉSE EURES, az EU tagországai, általános tudnivalók az uniós munkavállalásban Álláskereső honlapok

Részletesebben

www.pwc.com Panorama project

www.pwc.com Panorama project www.pwc.com Panorama Magyarország hosszú távú versenyképességének kulcsa az üzleti igények és szakemberi kínálat folyamatos, dinamikus összehangolása. A PwC kidolgozott egy nemzetközi módszertant a cégek

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

KOCKÁZATMENTES HASZNÁLAT TÖLTSE FEL ÁLLÁSHIRDETÉSÉT INGYEN AZ OPENJOBS FACEBOOK ÁLLÁSPORTÁLRA!

KOCKÁZATMENTES HASZNÁLAT TÖLTSE FEL ÁLLÁSHIRDETÉSÉT INGYEN AZ OPENJOBS FACEBOOK ÁLLÁSPORTÁLRA! OpenJobs Megoldások mindenkinek, aki munkatársat keres! KOCKÁZATMENTES HASZNÁLAT TÖLTSE FEL ÁLLÁSHIRDETÉSÉT INGYEN AZ OPENJOBS FACEBOOK ÁLLÁSPORTÁLRA! KORLÁTLAN HOZZÁFÉRÉS VÁLOGASSON A JELENTKEZŐK ÉS AZ

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl!

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl! Europass Önéletrajz Az Europass önéletrajz (CV) a hagyományos önéletrajzi formátumot követõ dokumentum, amellyel a felhasználók részletesebben, világosan és egyértelmûen bemutathatják képzettségeiket és

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az akkreditált szaktanácsadói képzések esetében benyújtandó, a képzés megkezdésének alapjául szolgáló személyi dokumentumokhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az akkreditált szaktanácsadói képzések esetében benyújtandó, a képzés megkezdésének alapjául szolgáló személyi dokumentumokhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az akkreditált szaktanácsadói képzések esetében benyújtandó, a képzés megkezdésének alapjául szolgáló személyi dokumentumokhoz Budapest, 2017. június 19. A továbbképzésekkel kapcsolatban

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. Óravázlat

TÁMOP 3.1.4. Óravázlat Óravázlat Osztály: Tantárgy: Téma: Résztémák: 9. évfolyam informatika A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Önéletrajz készítése a megadott szempontok alapján A választott szakmai orientációnak

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap:

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap: Kommunikáció Telefon: 522 000/ 1989 mellék Mobil: 06 30 297 86 56 E-mail: langer.katalin@gtk.szie.hu Honlap: www.marketing.szie.hu ww.doktori.hu Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet t 2037sz. szoba

Részletesebben

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL A toborzást-kiválasztást támogató humáninformatikai megoldásunk, a nexonjob, rugalmasan a vállalati egyedi igények alapján testre szabható. A rendszer webes felületén keresztül jelentkezhetnek a pályázók

Részletesebben

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában 50 év feletti álláskeresők körében végzett kérdőív alapú felmérés, a Sikerünk kulcsa a tapasztalat ( EOS) című EU-projekt részeként

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Kincskereső üzemmód: Hol a titok? Mi a trükk? Keressük meg a NAGY kiugrási pontot! 1. HIBA

Kincskereső üzemmód: Hol a titok? Mi a trükk? Keressük meg a NAGY kiugrási pontot! 1. HIBA Sokan arra várnak, hogy egyszercsak eljön majd az ő idejük és beindul az üzlet. Tanulják a marketinget, olvasnak róla mit kell tenni, eljárnak rendezvényekre, minden ötletbe belefognak, de valahogy soha

Részletesebben

THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY

THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY PÁLYÁZATI ŰRLAP (Kérjük, válaszoljon minden kérdésre. Megfelelő esetben válaszoljon "nem"-mel. Ne hagyjon üres helyet, és ne alkalmazzon kihúzást. Az űrlapot írógéppel,

Részletesebben

Első belépés az Office 365 rendszerbe

Első belépés az Office 365 rendszerbe Első belépés az Office 365 rendszerbe Az Office 365 rendszerbe való első belépéshez szükséges hozzáférési adatokat a rendszergazdától emailben, telefonon, vagy papír alapon kapja meg. Ilyen formátumú adatok

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

A fejvadászat természetrajza. Dr. habil. Szretykó György tanszékvezető egyetemi docens

A fejvadászat természetrajza. Dr. habil. Szretykó György tanszékvezető egyetemi docens A fejvadászat természetrajza Dr. habil. Szretykó György tanszékvezető egyetemi docens A fejvadászat fogalma Hosszú múltra tekint vissza Ma: a külső forrásból történő toborzás egyik típusa Kemény G.: A

Részletesebben

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA MUTASS UTAT! Budapest, 2013. november 28. Alapítás: 1993 Cél: A Zala megyében

Részletesebben

Kompetencia alapú videointerjú platform A KIVÁLASZTÁS ÚJ ÉLMÉNYE

Kompetencia alapú videointerjú platform A KIVÁLASZTÁS ÚJ ÉLMÉNYE Kompetencia alapú videointerjú platform A KIVÁLASZTÁS ÚJ ÉLMÉNYE Professzionális kiválasztási megoldás azoknak, akik nem elégszenek meg a hagyományos kiválasztási folyamatok hatékonyságával. Gyors Hatékony

Részletesebben

A BESZERZÉS HUMÁN MENEDZSMENT OLDALA

A BESZERZÉS HUMÁN MENEDZSMENT OLDALA A BESZERZÉS HUMÁN MENEDZSMENT OLDALA MUNKAERŐ-TOBORZÁS UTÁNPÓTLÁS KÉRDÉSE Bányai Réka, Soós Anna Kinga 2016 1 2 3 4 Bevezetés Miért nem talál a HR és a beszerzési vezető kvalifikált beszerzőt? Utánpótlás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE Az IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (IPOSZ) országos gazdasági érdekképviselet pályázati

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára A kis és közepes vállalkozások számára rendkívül fontos, hogy kompetenciákon alapuló humán erőforrás rendszert

Részletesebben

Képzettségi elvárások:

Képzettségi elvárások: Az MP Solutions Személyzeti Tanácsadó Kft. - toborzási és kiválasztási csapata bővítésére - HR gyakornokot keres. HR gyakornok Feladat és felelősségi kör: szaksajtó figyelés és piackutatási projektekben

Részletesebben

GVK_Munkaerőpiac_2011

GVK_Munkaerőpiac_2011 Jelentéskészítő, GVK_Munkaerőpiac_0 GVK_Munkaerőpiac_0 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0%

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL Kérdőív specifikus szektorok részére Az európai EMCOSU (Együttműködés elősegítése a magánszféra szereplői és a felsőoktatási intézmények között) projektet a

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 19. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a TÁMOP- 1.4.3-12/1-2012-0141,,e-KARRIER

Részletesebben

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL.

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL. 1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL www.urbact.hu www.urbact.eu Mitől közösségi tervezés? Az érintettek a tervezési folyamat legelejétől részt vesznek a munkában Lehetőségük van elmondani szükségleteiket, vágyaikat

Részletesebben

Innovatív Dél-Zala Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása NYILATKOZAT

Innovatív Dél-Zala Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása NYILATKOZAT NYILATKOZAT Alulírott (pályázó hivatalos képviselőjének neve), mint a.. (vállalkozás neve, címe, adószáma) kijelentem, hogy a Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása elnevezésű

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Cím(ek) 6724 Szeged, Lajta u. 16. Telefonszám(ok) Mobil: 30 3108953 E-mail(ek) Állampolgárság zsubalogh16@freemail.

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Miért érdemes pályázni? Erasmus + Hogyan pályázzak? Pályázási szempontok Ösztöndíj Nyelvismeret fejlesztése Szakmai ismeretek bővítése Új iskola-, oktatási

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ESSZÉÍRÁS. Készítette: Reich Orsolya. Szakmai felelős: Wessely Anna. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ESSZÉÍRÁS. Készítette: Reich Orsolya. Szakmai felelős: Wessely Anna. 2010. június ESSZÉÍRÁS ESSZÉÍRÁS Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Szőke Szilvia Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Miről lesz szó? Miért aktuális és sürgető a jelen helyzet megoldása? A kérdőíves információ gyűjtés

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

ECA/2015/JUR ÁLLÁSHIRDETÉS. 2 jogászi állás, AD 8/9 besorolási fokozat Jogi Szolgálat, Elnökség

ECA/2015/JUR ÁLLÁSHIRDETÉS. 2 jogászi állás, AD 8/9 besorolási fokozat Jogi Szolgálat, Elnökség Emberi erőforrások Munkaerő-felvétel és szakmai előmenetel ECA/2015/JUR ÁLLÁSHIRDETÉS 2 jogászi állás, AD 8/9 besorolási fokozat Jogi Szolgálat, Elnökség MAGUNKRÓL Az Európai Számvevőszék a Szerződés által

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Tréningszokások Európában 2012

Tréningszokások Európában 2012 Tréningszokások Európában 2012 A Cegos Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Hollandiában és Magyarországon elvégzett kutatásának eredményei 2,800

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 2. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal Egyéni fejlesztési terv minta Általános rész Fejlesztési terv készítője: Fejlesztési tervért felelős személy neve: Kit Mikor Hogyan értesítek Egyéb Feljegyzések Projektmenedzser Projektben lévő fiatal

Részletesebben

Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál

Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál 1. Regisztráció és belépés felhasználói kézikönyv A Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál internetes elérhetősége: nke.hu/portal/login.seam https://tvp.uni-

Részletesebben

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat

Részletesebben

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep Egyéni fejlődési utak Mindenki társadalma, mindenki iskolája tanári kompetenciák A tanári szerep A tanári szerep - 1980 kognitív pszichológia, (Berliner n/a) Az újonc szerep 1 év megfontoltság racionális,

Részletesebben

Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program

Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program A projekt: Megnevezése: Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program Támogatta: Izland, Liechtenstein és Norvégia, az EGT Finanszírozási

Részletesebben

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések Minoség Elismerés Mobilitás Oktatás /képzés Standardok Foglalkoztathatóság Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések A VSPORT+ projekt A VSPORT+ projekt fő célja, hogy a főbb szereplők

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Foglalkoztass okosan A szervezetek foglalkoztatási lehetőségeiről

Foglalkoztass okosan A szervezetek foglalkoztatási lehetőségeiről Foglalkoztass okosan A szervezetek foglalkoztatási lehetőségeiről Tóth István Mit keresek? Embert foglalkoztatási terv Munkát álláskeresési terv Dr. Gyökér Irén - Emberi erőforrás menedzsment MBA 2 Humánerőforrás

Részletesebben

1. LÉPÉS A projekt leírása Mutassa be a projektjét vagy önkéntes tevékenységét és a résztvevőit!

1. LÉPÉS A projekt leírása Mutassa be a projektjét vagy önkéntes tevékenységét és a résztvevőit! 1. LÉPÉS A projekt leírása Mutassa be a projektjét vagy önkéntes tevékenységét és a résztvevőit! A folyamat első lépésének fő funkciói: 1. Bemutatni az önkéntes projektet / tevékenységet végiggondolva

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján

A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján Pajor Ferenc National Instruments Hungary Értelmezés. A számítástechnikai vállalatok, egységek, osztályok sikeres működése

Részletesebben

Országos Egészségfejlesztési Intézet

Országos Egészségfejlesztési Intézet Országos Egészségfejlesztési Intézet (Budapest, Nagyvárad tér 2.) pályázatot hirdet egészségfejlesztő konzulens munkakör betöltésére Munkakör pontos megnevezése: egészségfejlesztő konzulens Főbb feladatai:

Részletesebben

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Tanácsadók álláskeresési álmai Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Cél Megtalálni azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a friss diplomások elhelyezkedési esélyeit. Ezek

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

Gyakorlati útmutató az online jogi továbbképzéshez

Gyakorlati útmutató az online jogi továbbképzéshez Gyakorlati útmutató az online jogi továbbképzéshez Az e-learning keretrendszert az alábbi linken érheti el: http://mmk.webuni.hu/ (Amennyiben még nem jelentkezett a továbbképzésre, az alábbi linken található

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Telenor Magyarország MS Office 365 telepítési útmutató

Telenor Magyarország MS Office 365 telepítési útmutató Telenor Magyarország MS Office 365 telepítési útmutató Tartalomjegyzék 1 MEGJEGYZÉS a.hu domainnel regisztrált ÜGYFELEK számára... 2 2 Bejelentkezés az O365 fiókba... 3 2.1 Az adminisztrátor felhasználói

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázat jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL KÉRDŐÍV Az európai EMCOSU (Együttműködés elősegítése a magánszféra szereplői és a felsőoktatási intézmények között) projektet a Ljubljana Egyetem koordinálja.

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

1. A hallgató adatai. 2. A szakmai gyakorlat vezetőjének adatai: 1.1 Név: 1.2 Melyik szakra jár? HFF-Idegenforgalmi. HFF-Turizmusvendéglátás

1. A hallgató adatai. 2. A szakmai gyakorlat vezetőjének adatai: 1.1 Név: 1.2 Melyik szakra jár? HFF-Idegenforgalmi. HFF-Turizmusvendéglátás BKF KarrierCentrum KarrierCentrum Szakmai gyakorlat (SZGYN 09/10-1) Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

IMPC Personnel Hungária Kft. Álláskeresési irányzatok 2016

IMPC Personnel Hungária Kft. Álláskeresési irányzatok 2016 Álláskeresési irányzatok 2016 1 A szakemberpiac az elmúlt időszakban jelentősen átalakult, a vállalkozások mind gyakrabban szembesülnek a gyártóipari szegmensben tapasztalható szakember hiánnyal. A megváltozott

Részletesebben

Összekötői regisztráció

Összekötői regisztráció Összekötői regisztráció Összekötő bárki lehet, aki ismeretségi körének szeretne jobb állást találni, valamint így saját magának kiegészítő keresetet biztosítani. Regisztráció Kattintson a főoldalon található

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE MUNKAERŐPIACI ISMERETEK A MUNKAERŐ KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA Célja: egy üres állás betöltése, teljesítménynövelés, piacbővítés, megfelelő helyen, megfelelő időben a megfelelően

Részletesebben

Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához. szakembereknek számára. Tartalom

Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához. szakembereknek számára. Tartalom Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához szakembereknek számára Tartalom 1. Bejelentkezés... 2 2. Főoldal... 2 3. Jelszó szerkesztése... 3 4. Akadálymentesített nézet... 4 5. Kijelentkezés...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Új Jelentkezés 2009-2010-es tanév

JELENTKEZÉSI LAP Új Jelentkezés 2009-2010-es tanév Ösztöndíj Megújítása, 2009-2010-es tanév Roma Memorial - Felsőoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Új Jelentkezés 2009-2010-es tanév Ország kódja Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki!! Korábbi

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben