Álláskeresők kézikönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Álláskeresők kézikönyve"

Átírás

1 Álláskeresők kézikönyve 1

2 Kézikönyv tartalomjegyzék Oldal Bevezetés 3 1. Keretrendszer 5 2. Célcsoportok 7 3. Áttekintés 9 4. Tanulási pálya Álláskeresés és a munkavállalói kompetenciák Egyéni konzultációs szakasz: Megvalósítási szakasz Képzés menete LÉPÉS Álláskeresés és jelentkezés Személyes részvételű képzés Digitális távoktatás LÉPÉS Felkészülés az állásinterjúra Személyes részvételű képzés Digitális távoktatás LÉPÉS Állásinterjú Személyes részvételű képzés Digitális távoktatás LÉPÉS Első nap a munkahelyen Személyes részvételű képzés Digitális távoktatás Melléklet / Függelék 95 2

3 Bevezetés Az INSIGHT jelentése Személyre szabott képzés új képességek elsajátítására és a munkavállaló kompetenciájának növelésére. Az INSIGHT az Európai Bizottság által támogatott társadalmi projekt, amely az Egész Életen Át Tartó Tanulás Program Leonardo da Vinci Az Innováció Átadása akció keretein belül kerül megvalósításra. Az INSIGHT konzorcium hét szervezetet foglal magában hét európai országból: Bulgária, Franciaország, Magyarország, Izland, Litvánia, Portugália és Nagy-Britannia. A közös munkában nemzetközi egyetemek, kutatóközpontok, oktatási és tanácsadó szervezetek egyaránt részt vesznek. Az INSIGHT fő célja, hogy a gazdasági világválság által leghátrányosabb helyzetbe került munkanélküli csoportok számára egységes támogatást nyújtson egy innovatív, integrált képzési eszköz kifejlesztésén keresztül. Az eszköz segítségével növelhető a munkanélküliek motiváltsága, magabiztossága, a munkaerőpiac által megkövetelt új képességek megszerzésére ösztönöz, javítja az álláskeresési készséget és ez által elősegíti a munkanélküliek beilleszkedését a munkaerőpiacra. Az INSIGHT kifejezetten a hátrányos helyzetű munkanélkülieket veszi célba: a nagyon fiatal és az idősebb munkanélkülieket, a bevándorlókat és azok gyermekeit, a társadalmi-gazdasági nehézségekkel küzdő embereket és persze a velük foglalkozó tanácsadókat és szociális munkásokat. Az INSIGHT egy olyan eszköz, amely a jelenlegi tudást gyakorlattá alakítja át, egy olyan képzési módszertan, amely a tanácsadás, képzés és álláskeresés folyamatát egy egységes, integrált egészként kezeli. Az INSIGHT csomaggal és más kapcsolódó információkkal kapcsolatban látogasson el a program weboldalára: 3

4 1. KERETRENDSZER 4

5 Keretrendszer Annak ellenére, hogy a múltban folyamatosan növekvő igény mutatkozott a versenyképes és szakképzett munkaerő iránt, az álláskereséshez kapcsolódó ismeretek és készségek elsajátítása ma fontosabb, mint valaha. A világ az elmúlt ötven év legnagyobb pénzügyi és gazdasági válságát éli, minek következtében több millióra rúg a munkanélküliek száma. A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy ezeknek az embereknek a nagy része hosszú távú munkanélküliségre kényszerül, illetve teljesen kiesik a munkaerőpiacról, sajnos ez kihat a munkáját elvesztett ember jellemére is. A másik kockázatforrás a munkaerő piaci kereslet és kínálat közötti eltérés erős növekedése. Az Európai Bizottság, az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) és más tanulmányok szerint a gazdasági krízis leginkább érintettjei hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon ők a fiatalok, az idősebb munkavállalók és a bevándorlók. Ők azok, akik szembesülnek a munkaerőpiacra való bejutás összetett problémáival, amelyek elsősorban a következőkhöz kapcsolódnak: az öntudatosság, az önbizalom, a motiváció és a kitartás hiánya; a készségek és a képzettségek nem elegendőek vagy túl specifikusak; az álláskeresés képességének, az interjúkon való viselkedés és a jelentkezés módjára vonatkozó ismeretek hiánya Ezek a problémák összefüggnek egymással, és csak teljes körű megközelítéssel kezelhetőek hatékonyan. Az egyik kulcs a munkaerőpiacon megkövetelt készségek fejlesztésében rejlik. A CEDEFOP (Európai Szakképzésfejlesztési Központ) legfrissebb előrejelzései szerint a következő évtizedben mintegy 80 millió munkalehetőség nyílik majd, ebből közel 7 millió új munkahely lesz, melynek nagy részére magasan képzett munkaerőt várnak majd. Az Európai Bizottság által kiadott Az új munkahelyekhez szükséges új készségek: most kell cselekednünk. (New Skills for New Jobs: Action Now) című jelentése kihangsúlyozza, hogy mennyire fontos elkerülni a munkanélküliség és munkaerőhiány együttes jelenlétét és mennyire számottevő ezek ellentmondásossága. Az egyik fő terület, ahol cselekedni kell, azon ösztönző eszközök kialakítása során kell, amelyekkel az egyének motiváltak lesznek a jövőben szükséges készségek és képességek megszerzésére. Másrészről viszont a munkaerőpiacon a legnehezebb helyzetben lévő csoportok általában ritkán vesznek részt képzéseken, illetve a munkaügyi központ által biztosított lehetőségek és oktatások hatékonysága elenyésző. Jelenleg nem létezik olyan integrált megoldás, ami a munkanélküliek ezen csoportjának komplex problémáját orvosolná amelyek az ezen munkakeresők által tapasztalt problémákat céloznák meg - a munkaerőpiacra való sikeresebb bekerülés, ebből adódóan a tehetségek, kompetenciák és az emberi erőforrás pazarlásának elkerülése érdekében. Mivel a képzés és a munka szorosan kapcsolódik egymáshoz, és egy képzésre való bejutás önmagában nem jelenti a munkanélküli gyors visszailleszkedését a munkaerőpiacra, az olyan sikertényezők, mint a munkahely specifikus képzés vagy egy nemzetközi szinten elismert képesítés elérése kulcsfontosságú elemei a sikeres képzési rendszernek. Jelenleg három, aktív munkaerő piaci mértékként is kezelt fő típusát különböztetik meg az EU országokban élő munkanélküliek képzésének: alapképzés, melynek célja a képzetlen munkanélküliek számára általános területeken alapvető ismereteket biztosítani; munkakeresésben nyújtott általános támogatás; képzettséget vagy előképzettséget adó képzés. A leggyakoribb képzési módszer személyes részvétellel, különböző hosszúságú és intenzitású kurzusok keretében zajlik. Számos munkaügyi központ külső tanácsadó meghívása mellett dönt, aki segíti és támogatja őket az álláskeresés különböző vonatkozásaival kapcsolatos tanítási ismeretek, készségek elsajátításában. Néhány munkanélküliek számára kialakított képzési tananyag távoktatású rendszerben működik. A modern pedagógiai módszerek fejlesztése a tanulási eredményeken és a képességeken alapuló megközelítésekre támaszkodik. Az EQF- Európai Képesítési Keretrendszer a tanulási eredményeket a következőképpen definiálja: az az anyag, amelyet a tanuló tud, megért és képes végrehajtani a tanulási folyamat végeztével. Egyértelmű viszonyítási pontként azok a készségek szolgálnak, amelyek a sikeres elhelyezkedéshez szükségesek. Erre a módszertanra építkezik az INSIGHT projekt, amely a kevert tanulási 5

6 módszert alkalmazza, egy köztes megoldást a hagyományos személyes részvételű képzés és az internetes távoktatású tanulási módszer között, kombinálva ezzel a személyes előadásokat a számítógépes oktatással. Ez növeli a lehetőségét egy jobb minőségű oktatási környezet kialakításának, hiszen nagyon jól ötvözi a technológiát és a személyes kölcsönhatásokat, ami egy szociálisan támogatott, konstruktív tanulást és tapasztalatszerzést eredményez; amely különösen fontos a projekt célcsoportok igényeinek kielégítése és a tanácsadók rendelkezésére álló limitált idő miatt. 6

7 2. CÉLCSOPORT 7

8 Célcsoport Az INSIGHT a hátrányos helyzetű munkanélkülieket célozza meg, akiknek nehézséget okoz be-, illetve visszakerülni a munkaerőpiacra és nem rendelkeznek megfelelő szakmai képesítésekkel. Ez egy személyre szabott eszköz, amely segítségükre lehet az álláskeresés folyamatában egy olyan tanulási útvonalon keresztül, amely az oktatás és a tanácsadás ötvözete a szociális munkások és/vagy munkaügyi tanácsadók támogatásával. Az INSIGHT célcsoportjai: 25 év alatti álláskeresők, 45 év feletti álláskeresők, Bevándorlók és gyermekeik, Különböző társadalmi-gazdasági nehézségekkel küzdő emberek. 8

9 3. ÁTTEKINTÉS 9

10 INSIGHT képzés áttekintése Mint már említésre került, az INSIGHT egy olyan program, amely integrált megoldásként egyesíti a tanácsadás folyamatát, a képzést és az álláskeresést, személyes részvételű és távoktatási formát egyetlen, összetett megközelítésen keresztül. Ez a Kézikönyv a képzésben résztvevők álláskeresési lépéseinek sorrendjében lett szerkesztve: 1. Lépés álláskeresés és jelentkezés; 2. Lépés felkészülés az interjúra; 3. Lépés - interjú; 4. Lépés Első nap a munkahelyen. Minden egyes lépés a munkaerőpiac jelenlegi követelményeinek megfelelő készségeket határozza meg és mutatja be. Minden lépéshez olyan tartalom társul, amelyet mind az oktatónak, mind a képzésen részvevőknek el kell sajátítania és képesnek kell lennie megtenni az adott lépést. Információt kaphatunk magáról a lépésről és a gyakorlati feladatokról is, melyeket teljesíteni kell. Továbbá a képzési anyagok elkészítésekor figyelembe veszik a fentiekben meghatározott célcsoportokra vonatkozó előírásokat, beleértve a munkanélküli bevándorlókra, azok gyermekeire és a társadalmi-gazdasági nehézségekkel küzdő emberekre, valamint a tananyag külön tartalmazza az egyes partner országok jogszabályának megfelelő munkaügyi törvényeket, jogokat és kötelességeket. INSIGHT training electronic platform includes interactive practical exercises and a forum, which will expand and increase the sustainability of the social contacts and networks of the involved target groups. Minden anyag elérhető a címen. 10

11 4. TANULÁSI PÁLYA 11

12 Tanulási pálya Mint már említésre került, az INSIGHT egy olyan program, amely integrált megoldásként egyesíti a tanácsadás folyamatát, a képzést és az álláskeresést egyetlen, összetett megközelítésen keresztül. Figyelembe véve azt a tényt is, hogy a tanácsadóknak korlátozott idő áll rendelkezésre a képzéshez. Emiatt, illetve módszertani okokból a program vegyes tanulási eszközöket használ, amely magában foglal a személyes részvételű képzés mellett gondosan kiválasztott számítástechnikai módszereket is egy különlegesen kialakított tanulási folyamat keretében. A problémamegoldó feladatok és az önálló tananyagok szerves részét képezik az oktatásnak. A tanulási pálya fontos mérföldkövei: egyéni pálya, amely egy egyéni akciótervet foglal magában, tanácsadási szakaszokkal illetve saját tempóban történő képzéssel együtt, e-tanulási elemekkel kiegészítve; csoportos pálya amely csoportos foglalkozásokat és a csoportos tanulási órákat jelent; Az egyéni tanterv konzultációkkal, digitális oktatási anyagokkal, csoportos találkozókkal és képzéssel egy egységes tanulási folyamatot alkot minden résztvevő számára. Minden egyes lépés összefoglalja azt az anyagot, amelyet az oktatónak és a hallgatónak is ismernie kell és meg kell tudnia valósítani. Nem csupán információt tartalmaz magáról a lépésről, de ahhoz tartozó gyakorlati feladatokat is. Az általános tanulási folyamat a következő: egyesíti az álláskeresés négy lépését, mellyel a munkanélküliből munkavállaló lesz; álláskeresés, jelentkezés álláslehetőségre, felkészülés az interjúra, interjú és a foglalkoztatás első napjai; kiemeli a munkaerőpiac jelenlegi követelményeinek megfelelő legfontosabb készségeket, kifejezetten a munkakeresés lépéseinek megfelelően; minden lépés tartalmazza azt a tudásanyagot, mellyel az álláskeresőnek rendelkeznie kell és a gyakorlati feladatokat; kombinálja az egyéni és csoportos munkát, egyéni konzultációs órák, csoportfoglalkozások, melyeket távilletve személyes oktatási formában valósít meg. Az INSIGHT olyan általános fejlődési keretrendszert biztosít az oktatók közreműködésével, amelyben lehetőség van egyszerűen a résztvevők igényeihez igazítani az képzés gyorsaságát. INSIGHT Tanulási Pálya áttekintő táblázatot kérem, tekintse meg a következő oldalon! 12

13 13

14 5. ÁLLÁSKERESÉSI ÉS MUNKAVÁLLALÁSI KOMPTENCIÁK 14

15 5. Álláskeresés és a munkavállalói kompetenciák 1. Szakasz Cím: Időtartam: Tárgy: Tartalom: ÁLLÁSKERESÉS LÉPÉSEI ÉS A MUNKAVÁLLALÓI KPOMPETENCIÁK 1 óra Az INSIGHT csomag bemutatása és népszerűsítése a munkanélküliek számára, hogy minél többen részt vegyenek és bekapcsolódjanak az INSIGHT tanulási folyamatba. Az álláskeresés lépései és a leglényegesebb munkapiac által elvárt munkavállalói kompetenciák. Az alábbi táblázat bemutatja az álláskeresés lépéseit, és hogy melyek azok a leglényegesebb készségek, melyek segítségével a jelen munkaerőpiacon egy munkanélküliből foglalkoztatott válhat. Az összes itt felsorolt kompetencia lényeges, azonban az álláskeresés minden lépéséhez tartozik néhány kiemelten fontos készség. Ez az összefüggés az INSIGHT projektbe bevont 7 európai országban elvégzett felmérésből állapítható meg. Álláskeresés lépései Munkavállalói készségek Álláskeresés és jelentkezés Felkészülés az interjúra Interjú Első nap a munkahelyen 1. Kreativitás 2. Személyiség 3. Szociális készség 4. Kezdeményezőkészség 5. Információ menedzsment 6. Reprezentációs készség 7. Kommunikációs készség 8. Önismeret 9. Szakképzettség 10. Tanulási készség 11. Dokumentum kezelés 12. Karrier perspektívák elemzése 13. Idegen nyelv(ek) 14. Interkulturális kompetenciák 15

16 Számos elméleti definíciója létezik ezeknek a munkavállalói készségeknek. Mi azonban kevésbé elméleti megfogalmazásokat ajánlunk, amelyek inkább tükrözik azokat a szempontokat, amelyek a munkaadók számára a legfontosabb értéket képviselik felmérésünk szerint. Definíciók Kreativitás - nem ijed meg a kihívásoktól; kreatív problémamegoldó képességgel rendelkezik; új, kezdeményező ötleteket talál ki, újszerű megoldásokkal áll elő probléma esetén; reagál és alkalmazkodik a nehézségekhez és a váratlan helyzetekhez. Személyiség - együttműködő, elkötelezett, önálló és hatékony. Szociális készség - megfelelően kommunikál, képes döntéseket hozni, problémamegoldó készsége megfelelő, képes együttműködni másokkal. Kezdeményezőkészség - proaktív viselkedésű, különböző megoldásokat javasol probléma(megoldás) és döntés(hozás) esetén; szokatlan helyzetben gyorsan feltalálja magát; nehéz helyzetekben felelősséget vállal. Információmenedzsment - megfelelően és hatékonyan összegyűjti, kiválogatja, értékeli és használja az információkat. Reprezantációs készség - az etikettnek, protokollnak és a tárgynak megfelelően beszél, gesztikulál és prezentációt tart. Kommunikáció - megfelelően kommunikál, helyes nyelvi és írásbeli kifejezésmóddal rendelkezik. Önismeret - tisztában van a saját személyiségével (viselkedés, képességek, tudás, teljesítmény, hiányosságok). Szakképzettség - az adott munkakörnek megfelelő szakmai háttérrel rendelkezik. Tanulási készség - saját tanulási szükségletek elemzése után egy tanulási folyamat kialakítása; igény a fejlődésre, a változáshoz és új folyamatokhoz való alkalmazkodás; új dolgok tanulása és azok megjegyzése; naprakészség. Dokumentumkezelés - önéletrajz írása/küldése, motivációs levél készítése/küldése, referenciák gyűjtése, keresése és dokumentumok küldésére alkalmas eszközök használata; az internet és digitális irodai eszközök használatának ismerete. Karrier perspektívák elemzése - a különböző karrier utak meghatározása és differenciálása, a saját erősségeink, gyengeségeink, lehetőségeink és félelmeink ismerete. Idegen nyelv ismerete - egy vagy több idegen nyelv megértése és használata írásban és szóban egyaránt. Interkulturális kompetenciák - interkulturális helyzetek kezelése, mint pl. egy nemzetközi csapatban/környezetben/témában/közösségben való munka. Összefoglalva az álláskeresési lépések és a munkavállalási kompetenciák közötti kapcsolatot: Álláskeresés és jelentkezés, esetén a legfontosabb munkavállalási kompetenciák: kreativitás, kezdeményezőkészség, információ menedzsment, önértékelési, dokumentum menedzsment, SWOT analízis és idegen nyelvi képességek. Interjúra való felkészülés esetén a fontosabb munkavállalási kompetenciák a kreativitás, információ menedzsment, reprezentációs, önértékelési, szakmai, dokumentum menedzsment képességek. Interjú esetén, a hangsúlyos munkavállalási kompetenciák a társadalmi, személyes, kezdeményezőkészség, reprezentációs, kommunikációs, szakmai, tanulási, idegen nyelvi kompetenciák és interkulturális képességek. Az első munkahelyi napok, esetén a leglényegesebb munkavállalói készségek a következők: személyiség, szociális készség, kezdeményezőkészség, reprezentációs készség, szakképzettség, tanulási készség, dokumentumkezelés, idegen nyelv ismerete és interkulturális kompetenciák. 16

17 2. Szakasz Cím: Időtartam: Tárgy: INSIGHT csomag és az INSIGHT TANULÁSI PÁLYA 2 óra Prezentáció az INSIGHT képzési anyag és a tanulási pálya részleteiről. Tartalom: INSIGHT presentation, learning path and overview of distance exercises (e-learning). Kiegészítő dokumentumok Áttekintő dokumentum az INSIGHT tanulási pályáról 17

18 18

19 5.1. Egyéni konzultációs szakasz: Megvalósítási szakasz Minimum 4 egyéni konzultációs szaksz javasolt, azonban a résztvevő és az oktató (tréner) megegyezhetnek ennél több személyes konzultációban is, igazodva a résztvevő igényeihez. A munka rögzítésére és ellenőrzésére az Egyéni Akcióterv nyújt majd segítséget a konzulensnek. Megvalósítás szakasz áttekintése 1. Lépés Cím: Álláskeresés és egy pozícióra történő jelentkezés Időtartam: Miminum 1 óra, minden szakaszra Tárgy: Meghatározni egy egyéni akciótervet és támogatni az aktív álláskeresést és az állásra történő jelentkezést. Tartalom: 1.Szakasz, 2. Szakasz, 3. Szakasz, 4. Szakasz Általános áttekintés, hasznos információk és feladatok Kiegészítő dokumentumok: Egyéni akcióterv, Önéletrajz, Állásjelentkezési formanyomtatvány 2. Lépés Cím: Felkészülés az állásinterjúra Időtartam: minimum 1 óra Tárgy: Egyéni akcióterv ellenőrzése és az interjúra való felkészülés támogatása. Tartalom: 5. Szakasz; általános áttekintés; hasznos információk és feladatok Kiegészítő dokumentumok: Egyéni akcióterv, INSIGT képzési anyagok az interjúra való felkészüléshez 19

20 3. Lépés Cím: Állásinterjú Időtartam: minimum 1 óra Tárgy: Egyéni akcióterv ellenőrzése és az állásinterjúra folyamatának támogatása. Tartalom: 6. Szakasz; általános áttekintés; hasznos információk és feladatok Kiegészítő dokumentumok: Egyéni akcióterv, INSIGT képzési anyagok az állásinterjúhoz kapcsoltan 4. Lépés Title: Első nap a munkahelyen Időtartam: Miminum 1 óra, minden szakaszra Tárgy: Egyéni akcióterv ellenőrzése és az új munkahelyen töltött első napok támogatása Tartalom: Session 7; Session 8; általános áttekintés; hasznos információk és feladatok Kiegészítő dokumentumok: Egyéni akcióterv, INSIGT képzési anyagok az új munkahelyern töltött első nap(ok)hoz kapcsoltan 20

21 21

22 6. Képzés menete LÉPÉS Álláskeresés és jelentkezés Személyes részvételű képzés 1. Szakasz 1. LÉPÉS Álláskeresés és jelntkezés Időtartam: 3 óra 30 perc Tárgy: Tartalom: Kiegészítő dokumentumok: Álláskeresés és jelentkezés A. Álláskeresés lépései A.1. Mit kell tudnom és mire kell figyelnem? A.2. Mit kell csinálnom? B. Jelentkezés egy állásra Az álláskeresés eszközei; Önéletrajz, Állásjelentkezési formanyomtatvány A. Álláskeresés lépései A.1. Mit kell tudnom és mire kell figyelnem Mérlegelj! Értékeld önmagad! Légy tisztában magaddal! Az önértékelés és önmagunk ismerete az első és legfontosabb lépés egy foglalkozás kiválasztásánál vagy még inkább a karriertervezés és álláskeresés kezdetén. Érdeklődése, készségei, eredményei és értékei kommunikálása a munkáltató felé kritikus pontja a sikeres álláskeresésnek, akár írásban (mint a CV) akár szóban (interjú) történik. 1 Érdeklődés, Tapasztalatok és Önvizsgálat Ha visszatekint arra, hogy mi mindent csinált az elmúlt öt év során, beleértve az iskolát, munkát, önkéntes feladatokat és szabadidős tevékenységeket, az segít feltárni az érdeklődési köröket és meghatározni a jövőképet. Tegye fel magának a következő kérdéseket és figyeljen a következőkre (pl. a fizikai munkával kapcsolatos tevékenységek preferenciája): Mit szeretett és nem szeretett az adott tevékenységekkel kapcsolatban? Mit tanult az adott tevékenységből? Az adott tevékenység mely részével (ha van ilyen) szeretne továbbra is foglalkozni?

23 Most tegye lef magának a kérdést: Mit szeretne a jövőben elérni? Milyen lépéseket tesz meg céljai elérése érdekében? Hogy látja élete alakulását? A jövőkép felvázol valamit, ami felé lehet haladni. Nyugodt környezet és idő kell hozzá, hogy tisztába kerüljön a saját jövőképével. Az önreflexió, a visszatekintés segít jövőképe felépítésében. Gondoljon vissza: hangulataira, hozzááláására mi az, ami motiválja Mi az, amitől fél Mi az, amitől feszült lesz hogyan kommunikál. MI teszi boldoggá? A saját hozzáállásáért és hangulatáért Ön a felelős. Tudja, hogy mi teszi igazán boldoggá? Felismeri, amikor rossz kedve van és vannak-e elképzelései hangulatának javításához? Ahogy majd növekszik a tudatossága, úgy fog fokozatosan rádöbbenni, hogy csak Önön múlik, hogy jókedvű és pozitív maradjon. Mi motiválja Önt? Nem minden szórakoztató és érdekes, amit életünk és munkánk során átélünk. Hogyan kezd bele egy unalmas projektbe? Néhányunknak az elinduláshoz szükségünk van segítségre. Hogyan kezdi el? Mitől fél legjobban az életében? Tisztában lenni a félelmeinkkel, hogyan szabaduljunk meg tőlük, vagy hogyan éljünk együtt velük, nagyon fontos szerepet játszik céljaink elérésében. Ha a félelmei megbénítják, nem fog tudni előrelépni sem a munkájában sem a magánéletében. Mi teszi önt feszültté? Egy kis egészséges izgalom szükséges az előrelépéshez, viszont a túl sok feszültség kiégéshez vezet. Néhány embernél a stressz viselkedésváltozást okoz. Hogy látják önt mások, amikor feszült? Hogyan kommunikál másokkal? A legtöbb ember úgy kommunikál másokkal, mint ahogy ő maga elvárja, hogy mások kommunikáljanak vele. Valakinek, aki barátságos és beszédes, talán gondot okozhat olyannal kapcsolatot teremteni, aki nagyon hivatalos, merev. 3 Szakértelem és teljesítmény Mindenki ért valamihez! A készségek olyan képességek és kapacitások, melyek segítségével elvégzünk egy feladatot vagy megoldunk egy problémát. Ezekre van szükség egy összetett feladat vagy munkafolyamat megoldásához, ide tartoznak az ötletek (kognitív készségek), a fizikai dolgok (technikai készségek), és/vagy emberek (interperszonális készség). 4 5 Kétféle készség létezik: fizikai képesség és szellemi (átvehető) képesség: 6 Fizikai képességek könnyen mérhető tárgyi tudás, melyet általában az iskolában, vagy valamilyen oktatás során sajátítunk el. Ezek tartalmazzák a technikai-, laboratóriumi- vagy a számítógépes szakértelmet illetve az idegen nyelveket

24 Szellemi képességek: ezek a képességek kevésbé kézzelfoghatóak: Az élet különböző területein megszerzett tudás, úgymint iskola, különböző szakkörök, munka. Ezek a képességek az ön személyes és kommunikációs adottságai, képességei átválthatóak különböző munkahelyzetekbe. 7 Annak a figyelembe vétele, mely készséggel rendelkezünk és melyek hiányoznak, nagyon fontos az erősségeink és gyengeségeink meghatározásakor. Mik az erősségei? Miben vannak hiányosságai? Ha tudatában ezen tulajdonságaival, kiválaszthatja az önnek legmegfelelőbb munkát. Összességében az önt körülvevő emberek (úgymint, család, barátok, kollégák) néha látják magában azokat a képességeket, melyeket ön nem vesz észre. Gyakran úgy gondoljuk, hogy bárki meg tud csinálni olyan dolgokat, melyben a mindennapokban jártas. Mások szerint viszont a viselkedési kényszer az, ami meggátolhat minket képességeink kiteljesítésében. 8 Az erősségek felismerésének kiváló módja az elért eredmények átgondolása. Eredménynek nevezzük az olyan helyzeteket, amikor felismerünk egy problémát vagy helyzetet, amelyen lehetne javítani és ezért lépéseket is teszünk. Ezek az eredmények jól illusztrálják a képességeket és készségeket, és jelzik a potenciális kezdeményező és problémamegoldó készséget. Hogy könnyebben meg tudja ezeket az eredményeket határozni, gondoljon azokra a dolgokra, melyekre büszke. A következő kérdések segítenek feleleveníteni a múltban elért sikereket Kapott valaha valmilyen elismerést (díj, emlékplakett, kitüntetés)? Megoldott -e valaha olyan helyzetet, melybe ha nem avatkozott volna bele, akkor nagyon komoly probléma adódott volna? Volt -e olyan indítványa, melyet iskolatársai, munkatársai alkalmaztak, átvettek? Valósított meg úgy feladatot, hogy kevesebb energiát használt fel hozzá, mint amennyit szokott? Eleget tett valaha egy követelőző ügyfelet? Kezdeményezett valaha valamit? Oktatott illetve tanított valaha embereket? 9 Értékek Értékek, olyan meggyőződések, melyeket a kezdetektől fejlesztünk magunkban, melyek egy alapot adnak ahhoz, hogy eldöntsük az életben, hogy mi a helyes és helytelen illetve, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezeket az elveket a családunkból, kultúránkból, iskolázottságunkból, vallásunkból illetve más szocializációs közegekből merítjük. Néhány elvet megtartunk egész életünk során, míg mások változnak, illetve fontosabbá és kevésbé fontossá válnak. Az értékek azok a tulajdonságok, melyek a legfontosabbak számunkra. Valakik osztoznak az általad képviselt nézetekkel, mások más nézőpontot képviselnek, de méltányolják a tiédet. A jelentős munkák magukba foglalják az értékeket. Ezen értékek a munkáltató és az ügyfél által is megbecsültek. Önnek mi jelent értéket? 10 Megszámlálhatatlan érték létezik, úgy, mint a család, anyagi biztonság, egészség, vallási hitvallás, munkahelyi biztonság stb. Fordítson időt arra, hogy leírja, hogy mik fontosak önnek az életében! Amikor már listázta az Ön számára fontos értékeket, ismerje fel azokat amelyek: szükségesek munkájához; szeretné, ha munkája során lenne, de nem feltétlenül szükséges ahhoz; and a legkevésbé fontosak önnek

25 Néha már annyira magától értetődőek ezek az elvek, hogy nem is ismerjük fel azokat, és tévesen gondolhatjuk, hogy mások is hasonló értékeket képviselnek, mint mi. Ha cselekedeteink során figyelmen kívül hagyjuk az általunk fontosnak tartott nézeteket, akkor az frusztrációhoz és/vagy depresszióhoz vezethet. Ezért különösen fontos, hogy tisztában legyünk a számunkra meghatározó értékekkel és olyan környezetet keressünk, melyekbe azok beilleszkednek. 11 A.2. Mit kell csinálnom? A MUNKAKERESÉS időt vesz igénybe, de mindenki, aki munkát keres, ugyanazon a folyamaton megy keresztül.. Hol kellene elkezdeni? 12 Az internet Egy jó kiindulópont a munkakeresés során az internet. Minden országban különféle munka weboldalak vannak, melyek az aktuális munkalehetőségeket teszik közzé napi frissítéssel. Kezdje el a keresést, még most! Munkaerő toborzó ügynökségek, fejvadász cégek A munkaerő toborzó ügynökségeknek érdekében áll, hogy a munkáltató tőlük válassza ki a munkahelyekre a pályázókat, jelölteket. Ismerje meg ezeket a szolgáltatásokat a térségében, töltse ki a megfelelő űrlapokat, telefonon, en keresztül tartsa a kapcsolatot ezekkel az ügynökségekkel, illetve keresse fel őket személyesen is, hogy minél jobban növelje esélyeit a munkakeresés során! Rejtett munkák felkutatása Becslések szerint nyilvánosan csak töredékét hirdetik az elérhető munkáknak. Ha egy bizonyos munkáltató, vállalat iránt érdeklődik, írjon nekik, vagy keresse fel weboldalukat, hogy van-e olyan állásajánlatuk, mely alkalmas az ön számára. Haladéktalanul jelentkezzen! Újságok és folyóiratok Newspapers and magazines are also a source of vacancies, by advertising job ads and by giving relevant information. Az újságok általában rendelkeznek külön álláskeresési rovattal vagy melléklettel, ahol munkalehetőségeket tüntetnek fel, illetve ahol ön is megjelenítetheti hirdetését munkavállalásával kapcsolatosan. Az üzleti mellékletek és általános cikkek hasznosak lehetnek a felemelkedésben lévő szektorokkal és kontakt nevekkel kapcsolatosan. A legtöbb iparágnak van érdekvédelmi, szakmai egyesülete, mely hasznos lehet a munkakeresésben. Karrier és állásbörzék Különféle cégek, intézmények rendszeresen szerveznek állásbörzéket, melyeken megadják a munkakeresőnek a lehetőséget, hogy közvetlenül beszéljenek a munkáltatókkal az elhelyezkedésükkel kapcsolatban Extracted texts from: 25

26 Az állásbörzék kitűnő alkalmat adnak arra, hogy informálódjon régiójában elérhető munkalehetőségekről, jelentkezési laphoz jusson, illetve még egy esteleges állásinterjúban is megegyezzen a munkáltatóval. Végül, de nem utolsó sorban ezek a rendezvények a segítségére lehetnek a kapcsolatépítésben, illetve, hogy jobban megismerje a különböző iparágakat, vállalatokat. Kapcsolatépítés a közösségi oldalakon - LinkedIn, Twitter és Facebook: Közösségi hálókon történő kapcsolatépítésről beszélünk, akkor a LinkedIn, Twitter és Facebook az egyik legjelentősebb eleme a munkakeresésnek. Használja a legnagyobb közösségi és professzionális hálózatokat, hogy kihangsúlyozza karrierjét illetve, hogy fokozza az elhelyezkedési esélyeit. Először is fontos megtanulnia, hogy hogyan használja ezeket a közösségi hálókat munkakeresés céljára úgy, hogy elkerülje a hibákat. Amennyiben a szakmai előmenetelének népszerűsítésére a közösségi portálokat is felhasználja, akkor fontos, hogy tudatában legyen annak, hogy amit megoszt, az szakmai szempontból is megfelelő legyen. A legtöbbünknek a közösségi háló nem jelent többet, mint egy személyes területet, ahol kapcsolatot tartunk a barátokkal, kínos képeket töltünk fel és az éppen aktuális gondolatainkat posztoljuk. Biztos, hogy még akaratlanul sem szeretné, hogy az esetleges jövőbeni munkáltatója előtt lejárassa magát profiljával. Azért, hogy a megosztott fényképek és a frissített állapot bejegyzések ne tegyék tönkre a karrierjét, összeállítottunk egy 10 jó tanácsból álló listát: Ellenőrizze a biztonsági beállításait Ellenőrizze biztonsági beállításait minden közösségi hálón, amelynek tagja. Legyen elővigyázatos, mert a Facebook-os profiljának vannak privát és mindenki által hozzáférhető beállítási pontjai! Bizonyosodjon meg arról, hogy az összes lehetséges beállítási pontnál a hozzáférés csak barátoknak opciót választja! Gondolja át, hogy érdemes-e feltüntetni a munkáltatóját Amikor állást keres a magánélet védelme a közösségi hálón nem egy utolsó szempont. Mindenképpen tartsa szem előtt azt, hogy bármit mond vagy csinál a Facebookon, nehogy a jelenlegi munkája elvesztéséhez vezessen! Hogyha a munkahelyét feltünteti az adatlapján, akkor bármit csinál a Facebookon azt esetleg a vállalattal is asszociálhatják. Hozzon létre csoportokat A legjobb döntés, hogy ne legyen ismerősünk a Facebookon a főnökünk. Viszont elég nehéz elkerülni, hogy a kollégáinkat ne vegyük fel az ismerőseink listájára. Kollégái számára hozzon létre egy külön listát -egy külön csoportot- így ők csak azokat a képeket és státusz frissítéseit láthassák, melyek pályafutása szempontjából biztonságosak! Használja a gyakorlatiasságát A legjobb dolog, amit tehet, ha a józan eszére hallgat. Mielőtt bármit is kitenne a webre, kérdezze meg önmagától - Elveszíthetem emiatt a munkámat? Eláshatom emiatt magam az állásinterjún?- ha minden nap így cselekszik, minden rendben lesz. Regisztráljon fel a LinkedIn-re Töltse fel a korábbi munkahelyeit, tanulmányait! Ellenőrizze, hogy nyelvtanilag és stilisztikailag is megfelelően fogalmazott, és ellenőrizze, hogy profilja elérhető legyen azok számára, akik a tapasztalatai felől érdeklődnek! Építsen kapcsolatokat Építsen kapcsolatban mindenkivel, akivel munkája során érintkezett, együtt tanult, illetve akikkel bármilyen formában ismeretségbe került! Legyen személyes Ha egy bizonyos vállalatnak szeretne dolgozni, akkor keresse fel az ott dolgozókat a LinkedIn-en és Twitteren. Ne hezitáljon kapcsolatba lépni velük, de mindenképpen adja meg személyes adatait illetve jelölje meg szakmai érdeklődését. 26

Orosz Andrea A munka világa

Orosz Andrea A munka világa Orosz Andrea A munka világa Orosz Andrea A MUNKA VILÁGA SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ létrehozása /DAF-FSZTTK/ Pályázati azonosító:

Részletesebben

Karrier Irodákkal a siker felé. Állásbörzék NymE 2011 Hasznos információk az álláskereséshez

Karrier Irodákkal a siker felé. Állásbörzék NymE 2011 Hasznos információk az álláskereséshez Karrier Irodákkal a siker felé Állásbörzék NymE 2011 Hasznos információk az álláskereséshez Felelős kiadó: Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi rektor helyettes Kiadó: Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Útmutató munkakeresőknek

Útmutató munkakeresőknek Útmutató munkakeresőknek írta: dr. Borbély Szilvia Budapest, 2015., 2. aktualizált kiadás 1 Útmutató munkakeresőknek írta: dr. Borbély Szilvia 2015. március 2. kiadás Grafika és borító: Csorba Gergely

Részletesebben

Önkéntes Központ Alapítvány Budapest 2011.

Önkéntes Központ Alapítvány Budapest 2011. Az Önkéntes Portfolió az Európai Bizottság Leonardo da Vinci programjának Az Önkéntes tevékenység értékelése ( AVE in a professional perspective: Assessing voluntary experiences ) című kísérleti projektje

Részletesebben

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Képzés és foglalkoztatás

Képzés és foglalkoztatás Képzés és foglalkoztatás fó kuszban A képzés és foglalkoztatás szereplőit összekötő partnerségek Az Erasmus+ program égisze alatt, ahol a közeljövőben elérhető pályázati források döntő része a mobilitás

Részletesebben

Útmutató munkakeresőknek

Útmutató munkakeresőknek Útmutató munkakeresőknek írta: dr. Borbély Szilvia Budapest, 2009 A kiadványt az FKA-KT-71/2008 projekt keretében az NSZFI megbízásából a Munkaerőpiaci Alap terhére a Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

Afelnôttkor lényegében akkor

Afelnôttkor lényegében akkor . FEJEZET Krista Zita Munka állás karrier Bevezetés Afelnôttkor lényegében akkor kezdôdik, amikor munkát vállalunk. Ezzel szinte egyidôben új problémák hada is megjelenik. Szeretnénk, ha eligazodnátok,

Részletesebben

Kérjük, hogy gondosan tanulmányozza át az alábbi tájékoztatást, mielőtt elkezdené kitölteni a sablont.

Kérjük, hogy gondosan tanulmányozza át az alábbi tájékoztatást, mielőtt elkezdené kitölteni a sablont. ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON KITÖLTÉSÉHEZ http://europass.cedefop.europa.eu BEVEZETŐ Az önéletrajz elkészítése mindig fontos lépés az álláskeresés során. Az önéletrajz rendszerint az első kapcsolatfelvétel

Részletesebben

CSOMÓPONT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONT ÖSSZEGZŐ TANULMÁNY

CSOMÓPONT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONT ÖSSZEGZŐ TANULMÁNY CSOMÓPONT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONT MUNKÁRA FELKÉSZÍTŐ PROGRAM ÖSSZEGZŐ TANULMÁNY A FIATALOK MUNKÁBA ÁLLÍTÁSA, A KIINDULÓ HELYZET ELEMZÉSE Bevezetés A fiatalok alapvető joga, hogy már munkába állásuk előtt

Részletesebben

Állások és elvárások

Állások és elvárások 1 2 Állások és elvárások 3 4 Állások és elvárások 1. BEVEZETÉS Mikor ezt a füzetet a kezedbe veszed, a címet elolvasva eszedbe juthat, hogy messze vagyok én ettõl, hol van még az, amikor én dolgozni fogok

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN. Készítette: Csiszár Márton. Budapest, 2011.

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN. Készítette: Csiszár Márton. Budapest, 2011. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi Menedzsment SZAK Nappali Tagozat Nemzetközi Menedzsment Szakirány AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél

Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél Debreceni Egyetem Informatikai Kar Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél Készítette: Varga Ádám Témavezető: Kun András István, egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi

Részletesebben

E-Steps GUIDE 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GUIDE 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GUIDE 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Részletesebben

HEFOP Projekttámogatási Füzetek PROJEKTEK TERVEZÉSE Bevezetés Az EU csatlakozással megnyíló pályázatok új logikát, rendszert és új struktúrát hoztak a projekttervezés módszertanába. A pályázó szervezeteknek,

Részletesebben

Mit Nyújt a Diák Személyes Brand ebook?

Mit Nyújt a Diák Személyes Brand ebook? Az Ingyenes Diák Személyes Brand ebook a Copyright, a szellemi termék joga és minden más vonatkozó jog által védett. Az ebben található szövegek és információk stb. - amennyiben más tulajdonjog illetve

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

SZGTI 2011 ISBN 978-963-87985-4-1. Az egyetlen dolog, amitől félnünk kell, az a félelem maga (Franklin Roosevelt, 1933)

SZGTI 2011 ISBN 978-963-87985-4-1. Az egyetlen dolog, amitől félnünk kell, az a félelem maga (Franklin Roosevelt, 1933) SZGTI 2011 ISBN 978-963-87985-4-1 Az egyetlen dolog, amitől félnünk kell, az a félelem maga (Franklin Roosevelt, 1933) 1 ISBN 978-963-87985-4-1 2 Válság és bizalom... 4 Hogyan történhet az elbocsátás?...

Részletesebben

intervenciós eszközként is alkalmazható. A nemzetközi gyakorlatban használatos eszközöket az 1. táblázatban és az 1. ábrán foglaljuk össze.

intervenciós eszközként is alkalmazható. A nemzetközi gyakorlatban használatos eszközöket az 1. táblázatban és az 1. ábrán foglaljuk össze. NEMZETKÖZI ÁTTEKINTÉS A KORAI ISKOLAELHAGYÁS KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS ESZKÖZÖKRŐL Adamecz Anna Nagy Edit Orosz Anna Scharle Ágota Váradi Balázs 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tanulmányunkban a

Részletesebben

Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára. www.mft.org.hu/startupguide

Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára. www.mft.org.hu/startupguide Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára www.mft.org.hu/startupguide Tartalomjegyzék 1. Bevezető......................................................... 3 2. Ajánlás...........................................................

Részletesebben

2013. február 26-27. 10:00-18:00. Több m. Mit találsz az állásbörzén? 5 000 állás- és képzési ajánlatát,

2013. február 26-27. 10:00-18:00. Több m. Mit találsz az állásbörzén? 5 000 állás- és képzési ajánlatát, Karrier Iránytű 2013. február 26-27. 10:00-18:00 Több mint 120 munkaadó és képzőcég több mint Köszönto 5 000 állás- és képzési ajánlatát, Itt az ideje a proaktív álláskeresésnek! Ismét megnyitja kapuit

Részletesebben

2013/2. Én-márka és karrier ISSN 2063-6679

2013/2. Én-márka és karrier ISSN 2063-6679 2013/2. Én-márka és karrier ISSN 2063-6679 2013. április Magyar Coachszemle Az első magyar online coaching folyóirat II. évfolyam 2. szám 2013. április Főszerkesztő: Dobos Elvira és Örvényesi Rita Olvasószerkesztő:

Részletesebben

Regionális munkaerő-piaci vizsgálat

Regionális munkaerő-piaci vizsgálat Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Regionális munkaerő-piaci vizsgálat Zárótanulmány TÁMOP 4.1.1. Diplomás Pályakövető Rendszer projekt A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap

Részletesebben

A partnerszervezetek listája

A partnerszervezetek listája Kortárs képzők képzése Segédanyagok kortárs képzőknek Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése Az Európai Bizottság támogatásával. A partnerszervezetek

Részletesebben

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát!

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

I. Bevezetés Jeffrey C. Taylor, TMP Worldwide online állásközvetítés

I. Bevezetés Jeffrey C. Taylor, TMP Worldwide online állásközvetítés Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. Bevezetés...2 II. Az állásközvetítõ piac résztvevõi, és az általuk alkalmazott módszerek...4 II.1. Állásközvetítõ szervezetek...4 II.2. A tanácsadó cégek alkalmazásának

Részletesebben