A Nonprofit Alapítvány évi közhasznúsági jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nonprofit Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése"

Átírás

1 NONPROFIT ALAPÍTVÁNY Székhely: 1068 Budapest, Felsőerdősor u. 11. Iroda: 1073 Budapest, Kertész u. 22. (Bejárat a Wesselényi utca felől) Telefon/fax: (1) Mobil: 06-30/ , 70/ , 20/ Felnőttképzési nyilvántartási szám: Intézményi lajstromszám: AL-2151 A Nonprofit Alapítvány évi közhasznúsági jelentése Budapest, május 22. Csontosné Gyergyói Ildikó elnök

2 I. Szakmai beszámoló A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Programjaink: FLASZTER program A program egy az Egyesült Királyságban és Európa számos országában nagy sikerrel működő rendszer hazai adaptációján alapszik. A rendszer lényege, hogy a hajléktalanok egy általános érdeklődésre számot tartó, hangvételében és megjelenésében is figyelemfelkeltő és minőségi utcalap terjesztését végzik. E feladatra a hajléktalanokat kommunikációs és személyes eladást segítő tréningen felkészítjük, valamint ismertetjük velük az eladás szigorú ám számukra még elfogadható módon rugalmas szabályait, amelyeket a későbbiekben a terjesztés helyszíneire látogató monitorokkal ellenőriztetünk. A hajléktalanok a megfelelő tréningek után megkezdik a lap árusítását, a lap első tíz példányát a tréning elvégzése után ingyenesen kapják meg a szerkesztőségtől, a későbbiekben azonban saját bevételeikből kell megvásárolniuk a további lapszámokat. A hajléktalanok személyes gondozása, segítése érdekében szakemberek bevonásával különböző, számukra létfontosságú szolgáltatásokat biztosítunk ingyenesen. A végső cél a rendszer mennyiségi és minőségi fejlesztése, annak érdekében, hogy minél több hajléktalan számára jelenthessen megoldást ez a foglalkoztatási forma, illetve idővel megvalósuljon annak tranzit jellege: a hajléktalanok minőségileg jobb környezetben végezhető munkát kaphassanak a megfelelő utógondozás biztonságot nyújtó tudatában ben a hajléktalanoknak tizenegy vidéki városban nyílt lehetőségük a lap árusítására. A terjesztés szervezését, a hálózat fejlesztését, valamint a megjelent lapszám szerkesztését egy-egy olyan munkatársunk végezte, akiknek bérét négy hónapon át a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta. Utcalapok Nemzetközi Szövetsége - INSP évben is hatékony kapcsolatot ápoltunk az Utcalapok Nemzetközi Szövetségével. Számos olyan írás fordítását végeztük, melyek a világ különböző tájain fellelhető szegénységnek tartottak tükröt, ill. beszámoltak azokról a küzdelmekről, melyek e jelenség enyhítését, felszámolását célozzák. Ezen írások mind magyarul, mind angolul a nemzetközi szervezet honlapján jelentek meg. Számos esetben adtunk hírt, a hazai szegénység elleni küzdelem eseményeiről, különös tekintettel célcsoportunkra, a hajléktalanok helyzetében bekövetkező változásokra. Útravaló az újrakezdéshez TÁMOP A Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesülettel konzorciumban megvalósított programot nyarán indítottuk. A program december 31.-én zárult. A tizennyolc hónapos

3 projektbe 31 fő hajléktalan személyt vontunk be annak érdekében, hogy képzésükkel (kommunikációs, önismereti tréning, munkaerő-piaci felkészítés), valamint OKJ-s szakmai képzés finanszírozásával és lakhatási lehetőség biztosításával segítsük klienseink munkába állását és társadalmi reintegrációját. Kiút a gyermekvédelmi gondoskodás rendszerében utógondozottként élő fiatalok önálló életkezdésének segítése program - TÁMOP A Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesületével közösen megvalósított programban 45 fő, a Közép-magyarországi régióban élő volt állami gondozott, jelenleg utógondozotti ellátásban részesülő18-24 éves fiatalok önálló életkezdését támogattuk. A program részeként a fiatalok egyéni és csoportos tanácsadásokon, tréningeken, pályaorientációs tanácsadáson, az önálló életvitelhez nélkülözhetetlen idő- és pénzgazdálkodási készségfejlesztéseken vettek részt,. Emellett kiemelt fontosságú volt a valamilyen iskolából kimaradt fiatalok újabb képzésbe vonása, valamint a végzettséget szerzettek munkavállalási esélyeinek javítása. Ingyenes szolgáltatásaink: Egyéni álláskeresési tanácsadás Programjaikban elsősorban a csoportos tréningeket preferáljuk, azonban indokolt esetekben egyéni álláskeresési tanácsadásra sor kerülhet. Ezen esetekben vagy az ügyfelek speciális problémáit segítettünk megoldani: úgy mint szálláskeresés, az elveszett iratok pótlása, munkakeresés esetenként a tréningen megszerzett tudás mélyítése tovább egyéni gyakorlással. A tréningfolyamatokban a csoportos formának köszönhetően mindig egy viszonylag általános, a jelenlévők mindegyike által alkalmazható módszerekkel dolgozunk, ezért néhány, speciális problémákkal küzdő kliens esetében egyéni tanácsadásra is szükség van, hogy az ő egyéni helyzetére kidolgozott megoldási módokat tudjunk kidolgozni. Rendszeresen előfordul, hogy a korábban már sikeresen elhelyezkedettek is visszajárnak egyéni tanácsadásra valamilyen, azóta felmerült probléma megoldása érdekében, vagy azért mert szükségét érzik beszámolni az eltelt időszak eredményeiről, nehézségeiről. Tapasztalataink szerint ilyenkor a kliens elsősorban bíztatást, megerősítést vár ahhoz, hogy ügyeit továbbra is önállóan vigye, és megoldja az aktuális problémákat. A 2011-es esztendő során mintegy ügyfél esetében alkalmaztuk az egyéni álláskeresési tanácsadás módszerét. Szociális ügyintézés

4 A programunk egyik fő célja az önmenedzselés fejlesztése, ezért elsősorban az önálló ügyintézést preferáljuk, így csak rendkívül indokolt esetben vállalkozunk szociális ügyintézésre. Erre egy év alatt 12 esetben volt példa, általában a rehabilitációs ügyintézéshez kapcsolódva. Karitatív célú adománygyűjtés és disztribúció Alapítványunk 2011-ban is nagy hangsúlyt fektetett a karitatív célú adománygyűjtésre, valamint ezen adományok elosztására. Jelentős mennyiségű ( kg) ruhaadományt gyűjtöttünk és osztottunk szét klienseink között. II. Pénzügyi beszámoló A kettős könyvvitelt vezető Nonprofit alapítvány évre a Civil törvényben szabályozott módon egyszerűsített mérleget, eredmény-levezetést, kiegészítő mellékletet is készített a számviteli törvényben foglalt előírások szerint. A 1-8 mellékletek a Nonprofit törvénynek megfelelően készültek, évi adatokat tartalmaznak. A mellékletek a számviteli törvény szerint készült mérleg adatait tartalmazzák - más csoportosításban a korábbi szabályok szerint. Budapest, május 22. Csontosné Gyergyói Ildikó elnők Záradék: E közhasznúsági jelentést a Nonprofit Alapítvány kuratóriuma május 23-i ülésén elfogadta.

5 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete Pk: Nonprofit Alapítvány 1068 Budapest, Felső Erdősor u évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás Budapest, május 22. Csontosné Gyergyói Ildikó elnök

6 Az egyszerűsített éves beszámolót a Nonprofit Alapítvány mérlegképes könyvelője állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta évi közhasznúsági jelentés 1.sz.mell. Cég neve: Nonprofit alapítvány Székhelye:1068 Budapest Felsőerdősor u.11 Cégszáma: Pk Adószáma: MÉRLEG A mérleg fordulónapja: 2011.december 31. Beszámolási időszak:2011. január december 31. adatok 1000 Ft-ban Megnevezés előző év tárgyév ESZKÖZÖK A Befektetett eszközök I. Immateriális javak II.Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések 46 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C Aktív időbeli elhatárolások Források D. Saját tőke I.Induló tőke/jegyzett tőke II.Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék 0 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI.Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek I.Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszúlejáratú kötelezettségek III.Rövidlejáratú kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások Budapest, 2012.május 21. aláírás kuratórium elnöke

7 Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolójának eredménykimutatása Cég neve: Nonprofit alapítvány Székhelye:1068 Budapest Felsőerdősor u.11 Cégszáma: Pk Adószáma: Beszámolási időszak: 2011.január december 31 adatok1000ft-ban előző év tárgyév A Összes közhasznú tevékenység bevétele (1-5 sorok) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a.alapítóktól b.központi költségvetésből c. Helyi önkormányzattól d. Egyéb 2 Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel ebből 1% B Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 Pénzügyi műveletek bevétele C Összes bevétel (A+B) D Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 32 E Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások 13 Személyi jellegű ráfordítások 14 Értékcsökkenési leírás 15 Egyéb ráfordítások 16 Pénzügyi műveletek ráfordításai 17 Rendkívüli ráfordítások F Összes ráfordítás (D+E) G Adózás előtti eredmény (B-E) 0 0 H Adófizetési kötelezettség I Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Budapest, 2012.május 21. aláírás kuratórium elnöke

8 2011. évi közhasznúsági jelentés 2. sz.mell. a költségvetési támogatás felhasználásáról A támogatást Támogatás Felhasználás célja Elszámolási nyújtó neve határidő NCA 800eFt Működési támogatás TÁMOP eFt Program támogatás összesen évi közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklet a vagyon felhasználásáról Megnevezés Előző Tárgyévi összeg Változás eft-ban évi összeg Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Tárgyévi eredmény: 993 Közh.tev.tárgyévi veszt

9 2011. évi közhasznúsági jelentés 4. sz.melléklet a cél szerinti juttatásokról ben a Nonprofit Alapítvány cél szerinti juttatásban nem részesült évi közhasznúsági jelentés 5. sz. melléklet a kapott támogatásokról Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege eft Egyéb támogatások APEH 1% Közh.tev.támogatása/ működési 52 támogatás INSP Program támogatás 197 Egyéb Közh.tev.támogatása/működési támogatás 5463

10 2011. évi közhasznúsági jelentés 6. sz.melléklet a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2011 Juttatás megnevezése Juttatás összege Cél szerinti pénzbeli kifizetések: Munkabér, mb.díj 849eFt Természetbeni juttatások 0 Költségtérítések 0 Egyéb juttatások 0 összesen 849eFt évi közhasznúsági jelentés 7.sz.melléklet Tájékoztató adatok a 2011.évi számviteli beszámolóhoz Megnevezés A. Személyi jellegű ráfordítások Összeg eft 1.Bérköltség ebből- megbízási díjak 801 -tiszteletdíjak 0 2.Személyi jellegű egyéb kifizetések* Bérjárulékok 491 *A személyi jellegű egyéb kifizetések a képzések során a hajléktalanok ellátására fordított összeget mutatják.

11 2011. évi közhasznúsági jelentés 8. sz.melléklet A cél szerinti juttatásokról (az 1997.évi törvény a közhasznú szervezetekről 19 (3) bek.d) szerint Megnevezés Előző év Tárgyév Változás eft A.Pénzbeli juttatás -Képzési támogatás B.Természetbeni juttatás Juttatások összesen

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Székhely: 4029 Debrecen Víztorony utca 19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.60.214/2006/2

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet (1081 Budapest, Népszínház utca 16. Tel.: 322-1502; fax: 479-0272 www.menedek.hu; menedek@menedek.hu) 2011. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. KSH azon: 18199820-9312-521-01 Bejegyezve: 16.Pk.60.550/2008. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. június 02. Fábián Zsuzsanna

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló

TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY 211 év Budapest, 212.5.25. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljának rövid leírása 3. Számviteli beszámoló 4. A közhasznú tevékenység

Részletesebben

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Közhasznúsági Jelentés 2007. A Szervezete adatai Elnevezés: Humán Európa Szövetség Képviselő: Baksa József Székhely: 8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 2/A Levelezési cím: 8900. Zalaegerszeg, Pf.: 115

Részletesebben