A Magyar Levéltárosok Egyesülete Oktatás- és Tudománytörténeti Szekció évi munkaterve 1 Mell.: 2 db

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Levéltárosok Egyesülete Oktatás- és Tudománytörténeti Szekció. 2009. évi munkaterve 1 Mell.: 2 db"

Átírás

1 A Magyar Levéltárosok Egyesülete Oktatás- és Tudománytörténeti Szekció évi munkaterve 1 Mell.: 2 db A Szekció az alábbi témakörökben párhuzamosan végzi munkáját: 1. A közös munkálkodás alapját képezik a különböző típusú szakmai összejövetelek (szekcióülés, konferencia), amely alkalmakkor a hasonló irányultságú kutatást végzők ismerkednek egymás munkájával, egyeztetik alkalmazott módszereiket; illetve a szélesebb kör számra szervezett rendezvényeken tájékoztatják a szakmabeleiket és az érdeklődőket. 1.1 Szakmai konferencián való részvétel - Oktatástörténet és egyetemi levéltárak (Előadói szekció az MLE augusztus i vándorgyűlésén) /Program mellékelve/ Felelős: Zsidi Vilmos dr. Koltai András - A felsőoktatási levéltárak helyzete és jövője, valamint a levéltáros szakmai szervezetek működésének tapasztalatai (A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség évi vándorgyűlése szeptember 16-18, Keszthely) /Program mellékelve/ Felelős: dr. Molnár László Batalka Krisztina - A felsőoktatás-történetírás aktuális kérdései (Budapesti Corvinus Egyetem Lippai-Ormos-Vas Tudományos Ülésszak, október, Budapest) Felelős: Osváth Zsolt 1.2 Szakmai nap (szekcióülés) - A hallgatói adatbázisok készítésével kapcsolatban felmerülő informatikai módszertani kérdések megvitatása (Közös szekcióülés az MLE Informatikai szekcióval 2009 nov./dec., BFL) Felelős: dr. Sasfi Csaba dr. Varga Júlia - Évértékelő (2009) és programalkotó (2010) szekcióülés (2010 jan./febr., Bp.) Ezt a programpontot minden évben egy adott napon tartanánk. Felelős: Zsidi Vilmos dr. Koltai András 1 Az MLE OTTSZ okt. 20-i ülésén elfogadott munkaterv bővített változata

2 2. Oktatás- és tudománytörténeti források számbavétele (iratanyag és humánerőforrás) Az eredményes kutatómunka további fontos előfeltétele az oktatástörténeti (első sorban is intézménytörténeti) iratanyag feltérképezése, illetve az egyes levéltárakban az azokkal foglalkozó referensek, munkatársak felkutatása, megismerése. Ez a munkatervi pont fokozatosan, több évre elosztva teljesíthető. A évre vállalható feladat 2.1 A közép- és felsőoktatási intézményi provenienciájú iratanyagok feltérképezése 1948-ig bezárólag fond szinten. Egységes szempontok alapján táblázat készítése, amely az intézmény neve/i/ mellett tartalmazza az évhatárt, a terjedelmet és a levéltári jelzetet. Az első körben az önkormányzati levéltárak és a Magyar Országos Levéltár vonatkozó anyagát kívánjuk a gyűjtésbe bevonni. (A későbbiekben más levéltártípusokra, majd más közgyűjteménytípusok /kéz/irattári anyagára is kiterjesztjük a gyűjtést.) Munkánk során számítunk a megkeresendő levéltárak vezetőinek és munkatársainak segítő szándékára. Az összeállítást interneten tesszük hozzáférhetővé, praktikusan az MLE honlapján. Felelős: Vajda Tamás Décsey Sándor 2.2 Az előbbi munkatervi ponttal szoros összefüggésben, az 1948 előtti alsó-, közép- és felsőoktatási intézményi provenienciájú iratanyagokkal foglalkozó munkatársakról lista készítése (referencia, név, elérhetőség). Ezt a munkatársi listát folyamatosan kívánjuk aktualizálni, min. éves gyakorisággal. Felelős: Batalka Krisztina Pőr Csilla 3. Oktatás- és tudománytörténeti bibliográfia összeállítása 2009-ben az utóbbi 5 évben megjelent, olyan közép- és felsőoktatástörténeti munkák bibliográfiai adatait gyűjtjük össze (körlevél, ill. kutatás alapján), amelyek szerzői levéltárosok, vagy a mű levéltári iratanyag felhasználásával készült. Az összeállítást folyamatosan frissítjük és építjük, az MLE honlapján közöljük. Felelős: dr. Kiss Márton 4. Közép- és felsőfokú tanintézetek hallgatói adatbázisának módszertani kérdései A felsőoktatástörténeti kutatások egyik aktuális, több tudományterületet is érintő része a különböző hallgatói nyilvántartások információnak felhasználásával készülő adatbázisok kérdésköre. Az e körben felmerülő kérdések megválaszolása, eldöntése, a feladatok megoldása áll ezen munkatervi egység középpontjában. Év végére összefoglaló írásbeli anyag készül. Tág együttműködési lehetőség nyílik az MLE Informatikai szekciójával, illetve az egyházi levéltárosok anyakönyvi adatbázis-munkacsoportjával. Felelős: dr. Szögi László dr. Varga Júlia dr. Koltai András dr Sasfi Csaba Zsidi Vilmos Budapest, március 30. Zsidi Vilmos sk. elnök MLE OTTSZ

3 Mellékletek 1. sz. melléklet Oktatástörténet és egyetemi levéltárak Előadói szekció az MLE augusztus i vándorgyűlésén (szervezők: MFLSZ, MLE OTTSZ, NYME Központi Levéltára) - tervezet - Időpont: augusztus 19., óra (vagy óra, ha a plenáris záróülés 11- kor kezdődik) Előadások: I. Levezető elnök: Zsidi Vilmos levéltárvezető (Budapesti Corvinus Egyetem Levéltára) Dr. Szögi László főigazgató (ELTE Egyetemi Könyvtár, Egyetemi Levéltár): Identitásproblémák a magyar egyetemek alapítása körül Dr. Koltai András levéltárvezető (Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltára): Magyarországi középiskolák intézménytörténetének problémái Dr. Sasfi Csaba levéltáros (Budapest Főváros Levéltára): Budapesten érettségit tettek számítógépes névtára Dr. Varga Júlia igazgatóhelyettes (ELTE Levéltára): Kvantitatív módszerek alkalmazhatósága a felsőoktatás-történet írásában Osváth Zsolt levéltárvezető (BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár): A személyi iratanyagok forrásértéke a felsőoktatás- történet kutatásában Hozzászólások Szünet II. Levezető elnök: Dr. Szögi László főigazgató (ELTE Egyetemi Könyvtár, Egyetemi Levéltár) Szemerey Tamásné dr., levéltárvezető (NYME Központi Levéltár): Levéltárhálózat szervezése a Nyugat-magyarországi Egyetemen Dr. Molnár László levéltárvezető (Semmelweis Egyetem Levéltára): Minőségbiztosítás a Semmelweis Egyetem Levéltárában Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros (SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár): Illetékességből átadom. Gyűjtőkör és illetékesség az egyetemi integráció tükrében

4 Vajda Tamás levéltárvezető (Szegedi Tudományegyetem Levéltára): Újabb dokumentumtípusok a hallgatói nyilvántartásban Hozzászólások 2. sz. melléklet MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. Tel./Fax: Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség évi vándorgyűlése szeptember Keszthely Tervezett program 1. nap: Konferencia: A felsőoktatási levéltárak helyzete és jövője, valamint a levéltáros szakmai szervezetek működésének tapasztalatai Megnyitó, köszöntő (Dr. Dublecz Károly dékán, illetve az MFLSZ elnöke) Délelőtti előadások Gorjanác Rádojka főosztályvezető-helyettes (OKM Levéltári Osztály) A felsőoktatási levéltárak szolgáltató funkciójának fejlesztésével kapcsolatos feladatok Dr. Lakos János vezető szakfelügyelő (Magyar Országos Levéltár) Az egyetemi levéltárak működése az elmúlt 10 évben a szakfelügyeleti jelentések tükrében Breinich Gábor főigazgató-helyettes (Budapest Főváros Levéltára) Közös levéltári portál a felsőoktatási levéltárak kapcsolódási lehetőségei Hozzászólások Kávészünet

5 Dr. Mikó Zsuzsanna főosztályvezető (Magyar Országos Levéltár) Az e-archívum eddigi tapasztalatai és új, továbbfejlesztett változata Zsidi Vilmos levéltárvezető (Budapesti Corvinus Egyetem Levéltára) Jogszabályi háttér, nyilvántartás, statisztika és szakfelügyelet az egyetemi levéltárakból nézve Batalka Krisztina levéltáros, MFLSZ titkár (BME Levéltára) A felsőoktatási levéltárak jövőképe Hozzászólások Ebéd Kerekasztal-beszélgetés a levéltáros szakmai szervezetek működéséről és együttműködéséről Bevezető: Az MFLSZ elmúlt 15 éve (a bevezető előadást megtartja és a beszélgetést moderálja az MFLSZ elnöke) Résztvevők: Tyekvicska Árpád elnök (Magyar Levéltárosok Egyesülete), Dr. Á. Varga László elnök (Önkormányzati Levéltárak Tanácsa), Dr. Janka György elnök (Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesülete), Décsey Sándor elnök (Fiatal Levéltárosok Egyesülete), Fodor István elnök (Vajdasági Levéltárosok Egyesülete) és Csáder Vilmos levéltárigazgató (Komensky Egyetem Levéltára, Pozsony, a szlovák felsőoktatási levéltárak együttműködésének kezdeményezője) Borkóstoló a Georgikon Kar saját pincészetében (önköltséges) 2. nap: Szombathelyi tanulmányút Látogatása a Vas Megyei Levéltárban Látogatás és szakmai program a Savaria Egyetemi Központ szaklevéltárában Látogatás a Vas Megyei Levéltárban Látogatás és eszmecsere a Savaria Egyetemi Központ szaklevéltárában Program: Az új szaklevéltár bemutatása (Ipkovichné Szakály Ildikó levéltárvezető) Dr. Szögi László főigazgató (ELTE Egyetemi Könyvtár, Levéltár): Az MFLSZ hallgatói adatbázis-építési projektjének helyzete, az elkészült módszertani munka ismertetése Zsidi Vilmos levéltárvezető (Budapesti Corvinus Egyetem Levéltára): Az MLE Oktatás- és Tudománytörténeti Szekció féléves munkájának értékelése, a következő félév feladatainak megbeszélése Kávészünet

6 Lengvári István levéltárigazgató (PTE Levéltára): Az egységes iratkezelés bevezetése és tapasztalatai a Pécsi Tudományegyetemen Iratkezeléssel kapcsolatos eszmecsere Zárszó, a kétnapos konferencia tapasztalatainak összegzése (Dr. Molnár László, az MFLSZ elnöke) Ebéd Du. szombathelyi városnézés (esetleg egyházi levéltár-látogatás) körül Vacsora (Szombathely környékén) 3. nap: Kirándulás Pőr Csilla igazgató (Pannon Egyetem Georgikon Kar, Könyvtár és Levéltár): Az egyetemi levéltár látogatással egybekötött bemutatása, az intézmény eddigi eredményeinek és további terveinek ismertetése Hazautazás Alternatív program: egyéni városnézés Keszthelyen vagy csoportos kirándulás (önköltséges) Kirándulás: Kis-Balaton védett részei (Balatoni Nemzeti Park) Kápolnapusztai Bivalyrezervátum (Balatonmagyaród) Budapest, márc. 16. Zsidi Vilmos elnök

EKE HÍRLEVÉL Egyházi Könyvtárak Egyesülése 9090 Pannonhalma, Vár 1. 2005/4. sz.

EKE HÍRLEVÉL Egyházi Könyvtárak Egyesülése 9090 Pannonhalma, Vár 1. 2005/4. sz. Születésed napjától tiéd a királyság szentséges fényességben a hajnalcsillag előtt szültelek téged. (Zsolt. 109, 3) Áldott karácsonyt, békés szép ünnepet! Virtuális tájékozódás virtuális tájékoztatás továbbképzés

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

BUDAPEST HOTEL GELLÉRT 2015. MÁRCIUS 10-11. KLENEN 15 KLÍMAVÁLTOZÁS ENERGIATUDATOSSÁG ENERGIAHATÉKONYSÁG. Elsô Felhívás Felhívás elôadásra

BUDAPEST HOTEL GELLÉRT 2015. MÁRCIUS 10-11. KLENEN 15 KLÍMAVÁLTOZÁS ENERGIATUDATOSSÁG ENERGIAHATÉKONYSÁG. Elsô Felhívás Felhívás elôadásra BUDAPEST HOTEL GELLÉRT 2015. MÁRCIUS 10-11. KLENEN 15 KLÍMAVÁLTOZÁS ENERGIATUDATOSSÁG ENERGIAHATÉKONYSÁG Elsô Felhívás Felhívás elôadásra klenen 15 A Klímaváltozás - Energiatudatosság - Energiahatékonyság

Részletesebben

SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS:

SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS: SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS: Egyetemi és középiskolai anyakönyvek digitalizálásának és adatbázis készítésének lehetőségei a kezdetektől 1848-ig Módszertani tanulmány Magyar Felsőoktatási Levéltári

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2004. MÁJUS

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2004. MÁJUS MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2004. MÁJUS RENDEZVÉNYNAPTÁR KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS TÁRSINTÉZETI RENDEZVÉNYEK ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK XLVI. Hidrobiológus Napok Tihanyban TÁRSEGYESÜLETI

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN IGAZGATÓ 2011. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1. PEDAGÓGIAI,

Részletesebben

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM hír CSATORNA 2007 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja jubileumi szám 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség F Õ T Á M O G A T Ó I N K TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Somlyódy László: A MaSzeSz

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2012. évi támogatása az EDUTUS Főiskola részére azt a célt szolgálta, amely

Részletesebben

Nyitott Levéltárak 2014 Beköszöntő

Nyitott Levéltárak 2014 Beköszöntő Nyitott Levéltárak 2014 Beköszöntő Köszöntő Levéltáraink kincsek őrzői, őrzik múltunk darabjait, melyből sajnos kiváltképp a múlt századi anyagok közül sok minden elveszett. Akárcsak egy kirakós játéknál

Részletesebben

Egyháztörténészek I. országos találkozója. A katolikus egyháztörténelem oktatásának helyzete (Nemzetközi trendek, szempontok, hazai szakkönyvek

Egyháztörténészek I. országos találkozója. A katolikus egyháztörténelem oktatásának helyzete (Nemzetközi trendek, szempontok, hazai szakkönyvek Egyháztörténészek I. országos találkozója. A katolikus egyháztörténelem oktatásának helyzete (Nemzetközi trendek, új szempontok, hazai szakkönyvek és tematikák) Pécs, 2014. május 12 13. A Pécsi Püspöki

Részletesebben

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET 2011 PROGRAMFÜZET Felelős kiadó: Sárik Zoltán igazgató Kiadja: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Budapest, 2011 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS BESZÁMOLÓ

BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS BESZÁMOLÓ BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS Jóváhagyom! Budapest, 2015. -n... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató BESZÁMOLÓ a BM OKF Katasztrófavédelmi

Részletesebben

1. szám 2006. január A TARTALOMBÓL: 2. HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN CÍMŰ ELŐADÁS- ÉS VITASOROZAT.. 3. oldal

1. szám 2006. január A TARTALOMBÓL: 2. HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN CÍMŰ ELŐADÁS- ÉS VITASOROZAT.. 3. oldal 1. szám 2006. január A TARTALOMBÓL: 1. 2006. ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ.....2. oldal 2. HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN CÍMŰ ELŐADÁS- ÉS VITASOROZAT.. 3. oldal 3. A 2005. ÁPRILISI HÍRLEVÉL MEGJELENÉSE

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 314-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület ÉVKÖNYVE 2011.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület ÉVKÖNYVE 2011. A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület ÉVKÖNYVE 2011. ELŐSZÓ A 2011-es év sikeres esztendő volt a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület életében annak ellenére, hogy a gazdasági válság és a civil szektort

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2012. évi beszámoló Ez a beszámoló a TIT SE Elnöksége, Ellenőrző

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI ÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI FÓRUM

FÖLDHASZNÁLATI ÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI FÓRUM The reconstruction of Budapest s defence lines (1944) A. Juhász B. Mihályi Summary The Attila-line was built to defend Budapest in the World War II. In our research, we tried to map the parts of this line

Részletesebben

NETWORKSHOP 2013 KONFERENCIA

NETWORKSHOP 2013 KONFERENCIA Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF Program) NETWORKSHOP 2013 KONFERENCIA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2013. MÁRCIUS 26-28. TUTORIÁLOK MÁRCIUS 25. http://nws.niif.hu http://www.niif.hu/rendezvenyek/networkshop

Részletesebben

I. nap 9.00-10.00 REGISZTRÁLÁS 10.00 MEGNYITÓ: Prof Paragh György, a DE OEC elnöke

I. nap 9.00-10.00 REGISZTRÁLÁS 10.00 MEGNYITÓ: Prof Paragh György, a DE OEC elnöke , DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2010. SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KONFERENCIA ÉS TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM 1 JAVASLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS STRATÉGIÁJÁNAK

Részletesebben

A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe

A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe MAGYARORSZÁGON PROGRAMFÜZET AZ ORSZÁGOS RENDEZVÉNYEKRÔL 2003. szeptember 26 október 3 A R E N D E Z V É N Y T Á M O G A T Ó I Tartalom Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi

Részletesebben

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2014. MÁJUS

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2014. MÁJUS A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2014. MÁJUS TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK 6 TÁRSASÁGUNK ESEMÉNYEI... 6 Évi rendes közgyűlés... 6 TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI...

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2010 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Alelnökök (Vice Presidents): Ügyvezető elnök (Chairman) Ügyvezető titkár (Executive

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Doktori Iskola megalakulása A Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori Iskola)

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2015. ÁPRILIS TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 TÁRSINTÉZMÉNYI RENDEZVÉNYEK... 8 Országos Mezőgazdasági Vízgazdálkodási és Belvízvédelmi Konferencia...

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége . KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként

Részletesebben

2008. november HÍRLÁNC

2008. november HÍRLÁNC 2008. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési,

Részletesebben