HUMANGEO ENERGETIKA, AZ APRÓFALVAK KITÖRÉSI LEHETSÉGE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HUMANGEO ENERGETIKA, AZ APRÓFALVAK KITÖRÉSI LEHETSÉGE"

Átírás

1 HUMANGEO ENERGETIKA, AZ APRÓFALVAK KITÖRÉSI LEHETSÉGE Berzsenyi Dániel Fiskola Szombathely, 2007

2 PhD Hallgató Debreceni Egyetem Csákberényi-Nagy Gergely Energetika, az aprófalvak kitörési lehetsége Summary The primer condition of the efficient renewable energy usage is the exact knowledge of the natural energy possibilities in a region of the surface in a period. Henceforth in the alternative energy usage the technological background has determinant position. Besides the natural and technical aspects the supporting-financial background is the third pillar that determine the energy usage. There is a fourth pillar the social acceptance of an energy source, which depends on the teaching system, media and politics. Serious changes will be reach by the coordinated policy of the European Union, the government of Hungary and the regional policy. Communication, teaching system and Research and Development will have central mission for the spreading of the environmentalfriendly thinking. Key words: alternative energy usage, technical-social aspects, supporting-financial aspects Bevezetés A vizsgált településeink Gelénes és Vámosatya az Ukrán határ mentén helyezkednek el, Vásárosnaménytól 10 km-re. A települések lélekszáma 613 és 649 f (www.ksh.hu, 2004) A településeken 393, illetve 341 munkaképes korú lakos van, melybl munkája 26 valamint 21 fnek van. Csatornázottság nincsen, a gázfogyasztók aránya 50 % alatti. Segélyben részesül 137 f. Ezek az adatok jelzik a terület kilátástalan helyzetét, melybl kiutat csak küls segítséggel találhatnak. Természeti adottságok Megvizsgáltuk, hogy az adott technikai körülmények között, milyen lehetségek kínálkoznak a megújuló energiaforrások alkalmazására a területen. A legkézenfekvbb megoldás, a napenergia alkalmazása, ezen belül az önkormányzat, mint referencia épület napelemekkel és napkollektorokkal történ ftésének megoldása. A vizsgálatok elméleti megalapozását a Debreceni Egyetem meteorológiai tanszékén végeztük (Csákberényi-Nagy G.,

3 2003), ezen eredmények alapján a beruházás megtérülési ideje a jelenlegi körülmények között 16 év lenne. A lakosság hozzáállása ábra: A megújuló energiaforrások elfogadottsága Gelénesen 2006-ban (saját kutatás) % Napenergia Szélenergia Hszivattyú Geotermikus Bio energia Bio dízel Biogáz Kérdíves felmérést végeztünk Gelénesen 2006-ban, mely során 100 ft kérdeztünk meg, ami a lakosság 15 %-a. A felmérés eredményei szerint a megújuló energiaforrások ismertsége és elfogadottsága között szoros korreláció mutatható ki, ebbl következen az ismertség növelésével jelentsen javítható az elfogadottság is. A napenergia és a szélenergia ismertsége 75% fölötti, míg elfogadottsága 60 % fölötti, amely rendkívül magas érték, közelít a Dániában, Finnországban és Franciaországban végzett kérdíves felméréseim eredményeihez, mindösszesen 5-10 %-kal marad el azoktól (Csákberényi-Nagy G., 2003). A többi megújuló energiaforrás esetében a legnagyobb problémát az ismertség hiánya jelenti. Észak-európai kérdíves felmérések (Csákberényi-Nagy G., 2003) során nyert tapasztalatok alapján elmondható, hogy a megvalósult példák, média és oktatás fontos szerepet töltenek be az ismertség fokozásában és ezzel együtt az elfogadottság növelésében. A Gelénesen felmért kérdívek során vizsgáltam a különböz energiaforrásokról szerzett információk eredetét. A média szerepe dönt az információk szerzésében (Rádió/TV 46 %, írott sajtó 33 %). Az oktatásból szerzett információk mértéke Gelénesen mindössze 6 %,

4 míg Dániában 21 %, Finnországban 22 % volt, ebbl következen hazánkban lényegesen nagyobb szerepet kell kapnia az környezettudatos nevelésnek, mint az ma tapasztalható. Az energiaprobléma magyarországi megoldásának lehetségei Két külföldi példa kerül említésre ebben a részben, melyek már beváltak, különböz elemek magyarországi adaptálásával jelentsen csökkenthet lenne hazánk energia függsége. Az egyik példa ország Finnország, ahol rendkívül fejlett a regionális energia politika, a másik minta ország Dánia, ahol a NUTS4-es szinten történ energetikai fejlesztésekre kerül sor. Az EU egyik legfejlettebb tagállama Finnország, ahol az energiafüggség megoldásán már több évtizede fáradoznak számos jól adaptálható megoldást elérve. Finnországban az energetika els lépcsjét az Állami-Uniós intézkedések adják, melyek az irányokat szablyák meg és jelents forrásokat biztosítanak azokhoz. A finn energiapolitika a regionális szintre helyezi a hangsúlyt. Fontos szerep hárul a helyi egyetemekre, városi tanácsokra és a forrásokat koordináló Regionális Környezetvédelmi Centrumokra és Regionális Foglalkoztatási és Gazdasági Centrumokra, melyek együttmködése alapozza meg a hatékony beruházásokat. Európai Unió Állami Energia Politika Energetikai Vállalatok Regionális Munkügyi és Gazdasági Centrum Regionális Környezetvédelmi Centrum Joensuui Egyetem Önkormányzat 4. ábra: Energia beruházások Finnországban (saját kutatás) Az adórendszerben található Energiaadó, amely mértéke függ az energiafelhasználás mértékétl, az energiahordozó típusától, és a kibocsátott CO 2 mértékétl. A megújuló energiaforrások alkalmazása esetén a háztartásoknak, vagy vállalkozásoknak nem kell Energiaadót fizetniük, míg a leginkább környezetszennyez szén esetén kell a legtöbb adót fizetniük. Az Energiaadón túl 1996-ban vezették be a CO 2 adót, amely egy plusz teher a legnagyobb kibocsátók számára. Finnországban a beruházások koordinálását segítend kialakítottak egy Környezetvédelmi Menedzsment Rendszert, melynek f célja energia auditok végzése és a beruházások támogatása.

5 A finn állami energiapolitika másik pillére a támogatási rendszer, melyben szorosan együttmködik az EU-val. A kormányzat energia megtakarítási programokat dolgoz ki, és pénzügyi alapokat hoz létre mint a Climtech és az Efom. Ezen programok felügyeletét két szervezet a Motiva Oy és a Tekes Oy végzi. A szervezetek feladata pénzek elosztásának felügyeletén túl az energia-megtakarítási kutatások végzése. A regionális (NUTS2) szinten az energiapolitika 5 szervezett között épített ki szoros kapcsolatot, melyek a következk: Regionális Munkaügyi és Gazdasági Centrum, mely f feladata a foglalkoztatottság és a gazdasági aktivitás növelése. A Regionális Környezetvédelmi Centrum, mely f feladata az EU és állami támogatási rendszerek és beruházások felügyelete és koordinálása. A harmadik pillér a városi tanács, amely további kedvezményeket biztosíthat a beruházásokhoz, és szorosan együttmködik a többi szervezettel. A helyi egyetemek kutatásokat végeznek az energetika különböz aspektusait vizsgálva. Ezek a szervezetek, programok és intézkedések segítik a Regionális Energetikai Vállalkozásokat. A finn energia politika hatásai jól mérhetek 1998 és 2003 között jelentsen, 2,59 %-kal növekedett a megújuló energiaforrások részesedése az összes energiafelhasználáson belül meghaladva ezzel a 25 %-ot (www.stat.fi). Kutatásokat végeztem Észak Karéliában a regionális megújuló energiaforrás változásokról, és ennek eredménye képen 1998 és 2003 között 6 bio ermvet helyeztek üzembe 6,8 %-kal növelve a térségben a megújuló energiaforrások részesedését. (Humphreys. P., 1990; Taisto Y. T., 2002; Az energiapolitika Dániában a legkomplexebb. A dán kormányzat a álláspontja szerint a leghatékonyabb energiapolitika az állami felügyelet melletti lehet legnagyobb verseny és liberalizáció mellett érhet el. Ez a megoldás a világ vezet környezetbarát gondolkodású gazdaságához vezetett. A dán adórendszerben megtaláljuk az energiaadót, éppúgy, mint Finnországban. Ezen túlmenen a nagy szennyezanyag kibocsátók jelents mérték CO 2 és SO 4 adót kénytelenek megfizetni. SO 4 adót Európában egyedül Dániában találhatunk. Az adókon túl a rendszer részét képezi egy Környezetvédelmi Menedzsment Rendszer is, amely segít a vállalkozásoknak és háztartásoknak energia auditok elvégzésében és energiaracionalizálási programok koordinálásában. A másik pillére a dán állami energiapolitikának a támogatási rendszer szoros együttmködésben az EU által megszabott f irányokkal. A Dán Energia Ügynökség koordinálja a támogatási rendszereket, és energia-megtakarítási programokat, kutatásokat. Európai Unió Állami Energiapolitika

6 Kis energetikai vállalkozások ELSAM, ELKRAFT Risø Állami energetikai cégek Város tanácsok 5. ábra: Energetikai beruházások Dániában (saját kutatás) Dániában a regionális energiapolitika NUTS4-es szinten mködik számos kis szolgáltató vállalkozással, melyek CHP ermveket üzemeltetnek akár 80 %-os hatásfokkal. Az energiaellátás biztonságról nagy két nagy szolgáltató gondoskodik részleges állami felügyelet mellett: az ELSAM (Yütland-félsziget), és az ELKRAFT (szigetek). A kormányzat további két szervezettek segíti az energetikát: egyrészrl a Risøval, mely egy állami energetikai kutató központ, és f célkitzése az energiahatékonyság fokozása, és az energiafüggség csökkentése. A másik állami segítségnyújtási mód az állami tulajdonú társaságokon keresztül ermvek, szélfarmok létrehozása, melyek mértékérl a kormányzat annak ismeretében dönt, hogy a piac a kormányzati céloknak megfelel mennyiségben növelte a megújulók arányát, amennyiben nem akkor nyúlnak ehhez az eszközhöz. Az ötödik együttmköd szervezet az városvezetés, önkormányzat, amely további kedvezményekkel járul hozzá a kis települési szint szolgáltatók segítésébe (www.ens.dk, IEA, 1998). Az energiapolitikai intézkedések révén Dániában 1992 és 2004 között 15,66 %-kal ntt a megújuló energiaforrások részesedése az összes energiafelhasználásból. Két sikeres észak-európai példa elemzése után, adaptáltuk a rendszerek elnyeit a magyar viszonyokra Januárjától Magyarország képes lesz nagy összeg forrásokhoz hozzá jutni az EU pénzügyi alapjaiból, amely az alapját képezheti a támogatási rendszerek továbbfejlesztésének hazánkban. A támogatási metódusok már jelenleg is megvannak, viszont a kormányzat nem rendelt ezekhez elegend forrást, így például a NEP 2006 már hat nap alatt kimerült. Az adózási rendszer kialakítására jó alapot nyújthatnak a külföldi példák. A környezettudatos adórendszer kialakítása felé történtek elmozdulások 2004-ben az energiaadó

7 bevezetésével, de ez csak egy újabb teherként jelenik meg a vállalkozások számára, a hatékonyság alapját nem teremtette meg a kormányzat. Az adónem kialakítása Dániában 1996 és 2000 között fokozatosan alakult ki, úgy hogy amennyivel emelkedett az energiaadó mértéke, ugyanannyival csökkentették a munkáltatói adót és a munkavállalói járulékokat, ezzel növelve a foglalkoztatottságot, csökkentve az energiafelhasználást és jelentsen növelve az adómentes megújuló energiaforrások arányát. További energiafelhasználás csökkent adónemként Magyarországon is bevezetésre kerülhet a CO 2 és SO 4 adónem, viszont ebben az esetben is a dán mintát követve más a foglalkoztatásra vonatkozó adó csökkentésével. Európai Unió Állami energiapolitika Kis energetikai vállalkozások Regionális Környezetvédelmi Centrum Nagy szolgáltatók Állami energetika cégek Debreceni Egyetem Önkormányzat 6. Ábra: Lehetséges energetikai beruházási modell Magyarországon (saját kutatás) Regionális szinten tud segíteni az energiaprobléma leküzdésén, például állami energetikai vállalkozásokkal, mint ahogyan az a dán példánál láthattuk. A nagy szolgáltató vállalkozások esetében adókkal, törvényekkel (áramátvételi kötelezettség) és támogatási rendszerekkel lehet ösztönz az állam, ugyanis ezen vállalkozások esetében a külföldi tke részaránya minden esetben %. A leghatékonyabb energiafelhasználás csökkentési metódus a kis energetika vállalkozások létrehozása, a decentralizált energetika kialakítása, így minimális szállítási költség jelentkezik, a lakosság közvetlenül érdekelté tehet az energiacsökkentésben, és ezen CHP ermvek hatásfoka 80 %-os hibrid rendszereket alkalmazva (nap-bio, nap-szél, szél-bio, bio-termál). A helyi vezetknek fontos szerepe van a decentralizált energiatermelés kialakításában, az hozzáállásuk formálható képzések segítségével. Ez az egyik fontos kapcsolódási pontja a helyi egyetemeknek, az oktatási intézmények, kutatási központok másik fontos feladata a

8 tanulmányok, felmérések végzése, mellyel elsegíthet a decentralizált energiatermelés kialakítása. Végezetül a Regionális Környezetvédelmi Centrumnak (Magyarországon erre a feladatra több kisebb szervezet van) irányító és koordináló szerepe lehet. Célszer lenne hazánkban is kialakítani egy szervezetet, amely megfelelen felügyelni tudja a beruházások tervezését, ellenrzését, és az EU források elosztását. Bibliográfia Fleischer T Energiagondok magyar szemmel In: Tudomány 1990 November p. Guilmot J. F., McGlue D., Valette P., Waeterloos C.1987, Energy Cambridge University Press, Cambridge, p. Handler P Energy in Transition , Final Report of the Committee on Nuclear and Alternative energy systems National Academy of Sciences, Washington, D. C p. Humphreys. P The Yearbook of the Finnish Economy Donald Fields, Business Books, Helsinki International Energy Agency 1998, Energy Policies of IEA Countries Denmark, IEA press, Paris, p. Kacz K. Neményi M. (1998): Megújuló energiaforrások Mezgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 11.o. Kondratyev, N. D. Oparin, D. I A konjunktúra nagy ciklusai MKKE Politikai gazdaságtan füzetek információs központja, Budapest p. Nakicenovic, N Dynamics of energy technologies and global change energy policy Elsevier Sci., Oxford p Major Gy. (szerk.) (1985): A Napenergia hasznosítás meteorológiai megalapozása Magyarországon, OMSZ, Budapest Mounfield P. R. 1991, World Nuclear Power Routledge Kiadó, London-New York, p. Taiso Y. T., 2002, Energiakatsaus 1/2002 Prima Oy, Helsinki, 3 11 p. Weinberg C. J. Williams R. H. (1990): Energia a Napból, Tudomány 1990 November p. W. Stanley J The Coal Question, Augustus M. Kelley published, New York p.

AZ ENERGIA KLUB JAVASLATA A NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV

AZ ENERGIA KLUB JAVASLATA A NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV AZ ENERGIA KLUB JAVASLATA A NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁHOZ Készítette: Fülöp Orsolya, Király Zsuzsanna 2007. augusztus Tartalomjegyzék 1 Bevezet... 2 2 A cselekvési terv kerete

Részletesebben

A zöld világgazdaság és a megújuló energiaforrások helyzetének elemzése...5

A zöld világgazdaság és a megújuló energiaforrások helyzetének elemzése...5 1 Támogatók: Kiadja a Aurel Suciu utca 12. szám, 400440 Kolozsvár/Cluj-Napoca tel./fax.: +40 (0) 264-431-488 e-mail: office@rmkt.ro honlap: www.rmkt.ro Fõ szer kesztõ: Kerekes Kinga Fõszerkesztõ-helyettes:

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZEREPE A REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK FEJLESZTÉSÉBEN

AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZEREPE A REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK FEJLESZTÉSÉBEN TÉT XXII. évf. 2008 4 Gyors ténykép 135 AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZEREPE A REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK FEJLESZTÉSÉBEN Kulcsszavak: (The Responsibility of Local Government at the Regional Airport Development) TIBOLDI

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT VARGA KATALIN. Energiagazdálkodási Szakközgazdász szak

SZAKDOLGOZAT VARGA KATALIN. Energiagazdálkodási Szakközgazdász szak SZAKDOLGOZAT VARGA KATALIN Energiagazdálkodási Szakközgazdász szak 2011 Versenyben a megújulóenergia-befektetkért egy megújulóenergia-országindex fejlesztése és alkalmazása három kelet-közép-európai országra

Részletesebben

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május SZEKSZÁRD MJV FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 1 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Kapcsolódó

Részletesebben

Első Budapesti Nemzetközi Hidrogén Energetikai Fórum megrendezése a Magyar Energetikai Társasággal közösen (2006. október 9-10.)

Első Budapesti Nemzetközi Hidrogén Energetikai Fórum megrendezése a Magyar Energetikai Társasággal közösen (2006. október 9-10.) A referenciamunkák bővebb bemutatása Renewable Energy in Hungary tanulmányok készítése a Norvég Királyi Nagykövetség Kereskedelmi Képviselete részére (2005. augusztus és 2007. február) Átfogó piaci tanulmány

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN A szak- és felnttképzés struktúrájának átalakítása cím konstrukció keretében az Esélyt a jövnek! elnevezés pályázata KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN 2010.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról látta: Olajos Péter helyettes államtitkár Bencsik János államtitkár MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások IT-attitűdjének mikrorégiós vizsgálata

Kis- és középvállalkozások IT-attitűdjének mikrorégiós vizsgálata Botos Szilvia Kis- és középvállalkozások IT-attitűdjének mikrorégiós vizsgálata A vidékfejlesztés egyik iránya a szélessávú hálózatok fejlesztése. A hálózati fejlettség különböző indikátorainak vizsgálata

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A GLOBÁLIS K+F TÉRKÉPÉN1 FEJLŐDŐ ORSZÁGOK A MULTINACIONÁLIS VÁLLALATOK VÁLTOZÓ K+F STRATÉGIÁJÁBAN

MAGYARORSZÁG A GLOBÁLIS K+F TÉRKÉPÉN1 FEJLŐDŐ ORSZÁGOK A MULTINACIONÁLIS VÁLLALATOK VÁLTOZÓ K+F STRATÉGIÁJÁBAN Tér és Társadalom 21. évf. 2007/3. 31-50. p. Tér és Társadalom XXI. évf 2007 3: 31-50 MAGYARORSZÁG A GLOBÁLIS K+F TÉRKÉPÉN1 FEJLŐDŐ ORSZÁGOK A MULTINACIONÁLIS VÁLLALATOK VÁLTOZÓ K+F STRATÉGIÁJÁBAN (Hungary

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakör települései számára

Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakör települései számára Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakör települései számára 2014. március 1 Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM

HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM NORMATÍV TÁMOGATÁSI RENDSZERKÉNT VALÓ KIÍRÁSÁNAK LEHETSÉGÉRL, MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁRÓL Energia Klub 2010. július,

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI I. SZÁM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK NÖVELÉSE EU-S PÁLYÁZATOK DISSZEMINÁCIÓJÁVAL 1 A Kárpátikum Közhasznú

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK A HERNÁD VÖLGYÉBEN. TÓTH TAMÁS Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK A HERNÁD VÖLGYÉBEN. TÓTH TAMÁS Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK A HERNÁD VÖLGYÉBEN Bevezetés TÓTH TAMÁS Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos vizsgálatok

Részletesebben

A környezeti politika fejlesztéspolitikába történ integrációja a stratégiai környezeti vizsgálat

A környezeti politika fejlesztéspolitikába történ integrációja a stratégiai környezeti vizsgálat Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola A környezeti politika fejlesztéspolitikába történ integrációja a stratégiai környezeti vizsgálat PhD értekezés tézisei Varjú Viktor

Részletesebben

Erre van előre! Egy fenntartható energiarendszer keretei Magyarországon. Vision 2040 Hungary 1.2. Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

Erre van előre! Egy fenntartható energiarendszer keretei Magyarországon. Vision 2040 Hungary 1.2. Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület Erre van előre! Egy fenntartható energiarendszer keretei Magyarországon Vision 2040 Hungary 1.2 Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület 2011 dr. Munkácsy Béla (szerk.) Erre van előre! Egy fenntartható

Részletesebben

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban 575 A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban MAGDA RÓBERT Kulcsszavak: energiafüggőség, megújuló energiahordozók, biomassza, foglalkoztatás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

During the last decades the innovation, technology-transfer, research and development became increasingly dominant in the economic life.

During the last decades the innovation, technology-transfer, research and development became increasingly dominant in the economic life. Közgazdász Fórum Forum on Economics and Business 17 (4 5), 20 33. 2014/4 5 19 The legitimacy of spin-offs in the countryside. Comparative analysis of spin-offs located in Debrecen and Budapest PATRÍCIA

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET KÖRNYEZET- ÉS TÁJFÖLDRAJZI TANSZÉK A FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA DÁN

Részletesebben

Energiahatékonyságot eredményező épületenergetikai fejlesztési lehetőségek Komárom-Esztergom megye vizsgált középületeiben

Energiahatékonyságot eredményező épületenergetikai fejlesztési lehetőségek Komárom-Esztergom megye vizsgált középületeiben Energiahatékonyságot eredményező épületenergetikai fejlesztési lehetőségek Komárom-Esztergom megye vizsgált középületeiben Az energiahatékonyság kérdése, olyan közös európai probléma, amelyre a nemzetközi

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ Journal of Central European Green Innovation 2 (1) pp. 91-111 (2014) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ GAZDASÁG ÉS

Részletesebben

Magyarországi fenntartható energiastratégia

Magyarországi fenntartható energiastratégia Magyarországi fenntartható energiastratégia (Tanulmány) Energia Klub 2006. május Szerzők: Ámon Ada, Kardos Péter, Kazai Zsolt, Perger András, Tóth Nelli A szerzők köszönetet mondanak az Energia Klub többi

Részletesebben

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén 2012 1 Tartalom 1 Abstract 5 2 A projektről 7 3 Bevezető 8 4 Megújuló energiaforrások

Részletesebben

Kulcsszavak: együttműködés, szervezetelméletek, fenntartható fejlődés, környezeti menedzsment

Kulcsszavak: együttműködés, szervezetelméletek, fenntartható fejlődés, környezeti menedzsment Dr. Zilahy Gyula 1 : Szervezetek közötti együttműködés a fenntartható fejlődés szolgálatában A vállalatok egyre gyakrabban alakítanak ki olyan kapcsolatokat, melyek célja az egymással, illetve más típusú

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK EURÓPAI UNIÓS JOGI SZABÁLYOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEKRE

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK EURÓPAI UNIÓS JOGI SZABÁLYOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEKRE Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXI. (2013), pp. 441 450. A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK EURÓPAI UNIÓS JOGI SZABÁLYOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKRA

Részletesebben

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

DRAFT DOCUMENT. A szakmai területek közül kiemelkedő fontossággal bír még az energetika és a közlekedés.

DRAFT DOCUMENT. A szakmai területek közül kiemelkedő fontossággal bír még az energetika és a közlekedés. DRAFT DOCUMENT NATIONAL ROADMAP FOR THE IMPLEMENTATION OF ETAP IN HUNGARY 1. A KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA JELENLEGI HELYZETE MAGYARORSZÁGON A csatlakozás Magyarországon mind minőségi, mind mennyiségi szempontból

Részletesebben

H/3839. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Energiastratégiáról

H/3839. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Energiastratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/3839. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Energiastratégiáról Előadó: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2011. augusztus ./2011. (..)

Részletesebben