A PÉCZELY-FÉLE MAKROSZINOPTIKUS TIPIZÁLÁS 20 ÉV TÁVLATÁBÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PÉCZELY-FÉLE MAKROSZINOPTIKUS TIPIZÁLÁS 20 ÉV TÁVLATÁBÓL"

Átírás

1 A PÉCZELY-FÉLE MAKROSZINOPTIKUS TIPIZÁLÁS 20 ÉV TÁVLATÁBÓL Károssy Csaba 1 Németh László 2 A tudomány fejlődése szempontjából jelentős felismerések, gondolatok és kutatási eredmények általában nem az adott időszak kortársi közegének viszonyulásai és érték ítéletei alapján kerülnek a mértékadó szellemiségek alkotásainak körébe. Így volt ez az éppen 20 éve viszonylag fiatalon elhalálozott Péczely György munkásságánál is. A sokak számára talán meglepő sommás véleményünk igazolására a következőkben vázlatosan felsoroljuk az elmúlt 20 évben publikált azon hazai meteorológiai és klimatológiai munkákat, amelyek a Péczely által definiált közép-európai /Kárpát-medence/ makroszinoptikus időjárási hely-zetekkel foglalkoznak vagy azokkal kapcsolatos, azokat felhasználó vagy alkalmazó vizsgálatokkal foglalkoznak. Az alábbi összefoglaló áttekintés alapvető jellemzőjeként feltétlen figyelemre méltó az a sajátosság, hogy Péczely György halálát követő években a makroszinoptikus tipizálás és kutatás csupán egyetlen személy és közvetlen munkatársai körére korlátozódott. Az eltelt évek során azonban egyre jobban növekedett a témakörben készült publikációk száma. Kezdetben még egy intézmény /a BDTF/ tudományos műhelyéhez kötődtek ezek a publikációk, később azonban az 1990-es évek közepétől kezdve fokozatosan bővült a szóban forgó tipizálást komolyan vevő, az elkészült újabb és újabb katalógust felhasználó és alkalmazó kutatások és publikációk száma. A kérdéskörben érdeklődő és a Péczely-féle kódokat kutatásaikhoz fel-használó személyek tudományos elismertsége és súlyának mértéke is egyre nőt. A témakörben készült első publikációk szinte kizárólag hallgatói szak-dolgozatok voltak, napjainkban viszont már egyetemi vagy akadémiai minősítések és nemzetközi tudományos konferenciák témaköreiként jelen-nek meg a makroszinoptikus időjárási helyzeteket felhasználó vagy azok alapján végzett vizsgálatok. 1 Berzsenyi Dániel Főiskola Természetföldrajz Tanszék 9700 Szombathely Károlyi Gáspár tér Berzsenyi Dániel Főiskola Kémia és Környezettudományi Tanszék 9700 Szombathely Károlyi Gáspár tér 4.

2 Az alábbi grafikon a témakörben megjelent publikációk 20 évre vonatkozó összesített adatait mutatja be. 5 összes publikáció 4 3 szerzők idegennyelvű /nemzetközi szintű/ 2 1 doktori disszertációk PhD disszertációk A fentiek előre bocsátása után most nézzük a tudományos dolgozatok számának és minőségének növekedése terén megnyilvánuló tényeket időrendi sorban: 1985: Károssy Cs.: Gebitliche potenzen der Makrosynoptischen Wetterlagen in Ungarn auf Grund von der Peczely ausgearbeiteten Typen Geographica Jugoslavica p. 1986: Nowinszky L. Károssy Cs.: A kis téliaraszoló (operopthera Brumata) fénycsapdás gyűjtésének eredményessége a különböző makroszinoptikus időjárási helyzetekben Kertgazdaság XVII. évf. 6.sz p. Mika L.: Meteorológiai információn alapuló gazdasági döntési modellek Kézirat: OTKA sz. kutatási téma 1987: Nowinszky L. Károssy Cs.: Összefüggés a vetési bagolylepke fény-csapdával gyűjtött mennyisége és a különböző makroszinopotikus helyze-tek között. Időjárás 1987/ évf. 4. sz p. Nowinszky L. Károssy Cs.: Kártevő rovarok repülési aktivitásának vizsgálata a makroszinoptikus helyzetekkel összefüggésben, fénycsapdás gyűjtési adatok alapján. Légkör, XXXII. évf sz p. Nowinszky L. Károssy Cs.: A fénycsapdás rovargyűjtés eredményessége a különböző makroszinoptikus időjárási helyzetekben. Növényvédelmi Tudományos Napok február Bp. 29.szplan

3 Károssy Kiss M.: Makroszinoptikus helyzetek kódváltozásainak és a Wolf-féle napfolt relatív szám összefüggéseinek vizsgálata idősorana-lízissel ( ). A matematikai statisztika és számítógépes módszerei a meteorológiában. Síkfőkút, szplan. Károssy: Magyarország Péczely-féle makroszinoptikus helyzeteinek katalógusa ( ) Légkör XXXII. évf p. Tóth Zoltán: A Péczely-féle makroszinoptikus helyzetek valószínűségi időjárási előrejelzésekben való használhatóságának vizsgálata. Kézirat OTKA sz. kutatási téma 1988: Nowinszky L. Károssy Cs. Tóth Gy.: Összefüggés az interplanetáris mágneses térvektorok határátmenetei és a Péczely-féle makroszinoptikus helyzetek között. II. Geomatematikai ankét, Szeged, szplan. Nowinszky L. Károssy Cs.: A fénycsapdás rovargyűjtés eredményessé-gének vizsgálata a makroszinoptikus időjárási helyzetekkel összefüggésben Növényvédelem. XXIV. évfolyam 1988/l sz p. 1989: Mika J.: Decision strategies based on forecasts of alternative weathwer states. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Climatologica, XXI-XXIII. Fasc. 1-4, : Nowinszky L. Károssy Cs.: A fénycsapdával befogott Macrolepidoptera fajok számának összefüggése a Péczely-féle makroszinoptikus időjárási helyzetekkel. BDTKFTK VII p. Szombathely C. Károssy, L. Nowinszky. und G. Tóth: Die Flugaktivität der Saateule (Scotia Segetum Schiff.) während des Wechsels von Großwetterlagen. Sonderdruck aus Wetter und Leben, 42. Jahrgang, Heft 3/4/90. Seiten 189 bis 194. Károssy Csaba - Nowinszky László Tóth György : A változó Őszibagoly (Conistra vaccinii L.) és a rozsdabarna télibagoly lepke (Eupsilia Transversa HFN.) (Lepidoptera: Noctuidae) fénycsapdás fogásának évszakos változása a Péczely-féle makroszinoptikus időjárási helyzetekkel összefüggésben. BDTKFTK VII p. Szombathely Nowinszky László - Károssy Csaba - Tóth György: A fénycsapdával befogott macrolepidoptera fajok számának összefüggése a Péczely-féle makroszinoptikus helyzetekkel. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tudományos Közlemények 1991: Puskás János, - Nowinszky László - Makra László: Időjárási események együttes hatása a vetési bagolylepke (Scotia Segetum Schiff.) fénycsapdázására. Faragó T. Iványi Zs. Szalai S.: Az éghajlat változékonysága és változása II.. KTM- OMSZ, Budapest (ISBN II. k.)

4 1992: C. Károssy, L. Nowinszky G. Tóth., Puskás J.: Flying activity of the agricultural harmful insects and the connection of macrosynoptic weater types. Boletin de la Sociedad Geografica de Lima , J. Mika, T. Szentimrey, P. Domonkos, G. Baranka, T. Szabó and C. Károssy: Approaching climatic representativity of short samples through subsamples with macrosynoptic similarity to climate. In: Proceedings of the 5th International Meeting on Statistical Climatology, Toronto (1992), p Lakatos M. and Ferenci Z., Investigation of background air pollution in connection with circulation conditions over Hungary, In: Proceedings of the Geophysics and Environment: Background Air Pollution meeting, June, Rome, Italy, Mika J.: Az éghajlati idősorok szemlélete és néhány gyakorlati vonat-kozása. In: Egyetemi meteorológiai Füzetek, 6. sz o. Gyuró, Gy.,Matyasovszkí, I.: Helyi hidrológiai előrejelzések a makro-szinoptikus típusok függvényében. Egyetemi meteorológiai füzetek No. 6. ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest : L. Nowinszky. C. Károssy, und G. Tóth: The flying activity of turnip moth (Scotia segetum Sciff.) in different Hess-Brezowsky macrosznoptic situations. Időjárás vol. 97, No Domonkos P., Mika J. and Csomor M.: Estimation of icing fromm other meteorological parameters in Hungary. Part. I.: International Workshop on Atmospheric Icing of Stuctures, Busapest,, Hungary Szept , 2-6. Mika J. Domonkos P.: Statistical characteristics of local weather within Péczely s macrosynoptic classification and its modified version Annales Univ. Scient. Budapest., Sec. Geophys. Meteorol. 1994: Cs. Károssy.: Péczely's Classification of macrosynoptic types and the catalogue of Weather situations ( ). Light Trapping of insects by abiotic Weather Elements. Savaria University Press J. Mika, T. Szentimrey, P. Domonkos, A. Rimóczi - Paál and C. Károssy: Approximating Climatic representativity for satellite samples of Limited Length. Adv. Space Res. Vol. 14, No. 1.pp. (1) 125, Printed in Great Britain. All rights reserved. J. Mika, T. Szentimrey, P. Csomor M. Kövér Zs. Nemes C. P. Domonkos: estimation of ice load from meteorolocical conditions in Hungary. Atmospheric Researtch J. Mika, T. P. Domonkos: Statistical characteristics of local weather within Péczely s macrosynoptic classification and its modified version. Annales Universitatis Scientiarum

5 budapestiensis de Rolando Eötvös Nominate. Sectio Geophysica et meteorologica. Tomus X : Szepesi, D.J., Szalai, S. and Károssy, Cs.: The climatological charac-teristics of the atmospheric environment' in Hungary Int. J. Environment and Pollution, Vol. 5, Nos. 4-6, 1995 Magyar Meteorolgóiai Társaság, XXVII, Vándorgyűlés, Debrecen Nowinszky, L., Károssy Cs., Tóth Gy.: Actividad de Vuelo de Insectos Daninos para la agricultura y su Relation con los cuadros macrosinopticos del tiempo. Cuedernos de Fitopatologia. Valencia-Espana No Schirokné Kriston I. Károssy Cs. Szentimrey T.: Az utóbbi évek klimatikus tényezőinek normalitása. Levegőkörnyezeti információk inter-aktív BBS rendszerének hazai előkészítése szimpozium okt : Szepessy D. Schirokné Kriston I. - Szentimrey T. - Károssy C.: Az utóbbi évek klimatkius tényezőinek normalitása Levegőkörnyezeti Kézi-könyv. Az MTA/FTO/MTB Levegőkörnyezeti Albizottsága által 1995 okt. 19-én rendezett Szimpózium előadásai. A LKGSZ Bt. kiadványa Cs. Károssy L. Nowinszky, J. Puskás and L. Makra.: Light Trapping of Harmful Insects in Péczely's Macosynoptic Weather Situations. Acta Climatologica Universitatis Szegediensis. Tomus. 30, 1996, Károssy Csaba - Nowinszky László - Puskás János: A fénycsapdázás sikere a megfigyelőhelyre megállapított Péczely-féle makroszinoptikus helyzetekben. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tudományos Közle-ményei: A. Rimóczi - Paál, J. Mika, T. Szentimtey, J. Csiszár, G. Gyarmati, P. Domonkos and C. Károssy: Estimation of Surface Radiation Balance Components from Meteosat Images: Five Years Statistics Adv. Space Res. Vol. 16. No Novinszky László Puskás János Károssy Csaba: A felkiáltójeles bagolylepke (Scotia exclamationsis L.) fénycsapdázásának eredményessége az adott megfigyelőhelyre megállapított Péczely-féle makroszinoptikus helyzetekben. In. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Természet-tudományi Intézet Szakmai Nap. Szombathely, Puskás János - Nowinszky László - Károssy Csaba Ekk István Kiss Tamás (1996): Lichenofág lepkefajok gyakorisága a Péczely-féle éghajlati körzetekben. Berzsenyi Dániel tanárképző Főiskola Tudományos Közle-ményei 5_ Zoltán Fehér, Magda Járai-Komlódi: Relationship between Airborne Ragweed Pollen concentration and the Macrosynoptic Weather Types in Budapest, Hungary. Ann Agric Environ Med 1996, [ 20. Zoltán Fehér, Magda Járai-Komlódi: Relation of airbornne pollen concenration and the Péczely' s macrosynoptic weather types in Budapest, Hungary. Environ Med 1996.

6 1997: A. Rimóczi - Paál, J. Mika, T. Szentimrey, I. Csiszár, G. Gyarmati, P. Domonkos and C. Károssy: Estimation of surface radiation balance compo-nents from Meteosat Images: five Years Statistics. Adv. Space Res. Vol. 19, No. 3, pp , J. Gyurácz, C. Károssy and T. Csörgő: The autumn migration of sedge warblers in relation to weather conditions.weather. Vol. 52. No.5. pp Nowinszky L. - Károssy Cs. - Puskás J.- Tóth Gy.- Ekk István: A környezeti tényezők módosító hatása. A Fizikai tényezők befolyása a fény-csapdázás eredményességére. Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Rovartani Tanszék, Magyar Agrártudományi Egyesület, Magyar Növény-védelmi Társaság Agrozoológiai Szakosztálya kiadványa Károssy Csaba: A Péczely-féle makroszinoptikus időjárási helyzetek katalógusa ( ). A Fizikai tényezők befolyása a fénycsapdázás eredményességére. Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Rovartani Tanszék, Magyar Agrártudományi Egyesület, Magyar Növényvédelmi Társaság Agrozoológiai Szakosztálya kiadványa. Szerk.: Nowinszky László pp. Nowinszky László - Károssy Csaba - Puskás János: Kártevő rovarok repülési aktivitása a Péczely-féle makroszinoptikus időjárási helyzetek fennállásának időtartamával és változásaival összefüggésben. A természetes környezet és az ember I. Országos Konferencia, Budapest, január pp. Puskás János - Nowinszky László - Károssy Csaba: Időjárási esemé-nyek befolyása a kártevő rovarok repülési aktivitására. A természetes környezet és az ember I. Országos Konferencia, Budapest, január pp. Károssy Csaba - Nowinszky László - Puskás János: Időjárási frontok befolyása az erdészeti kártevők repülési aktivitására. II. Erdő és Klíma konferencia, Sopron június pp. Nowinszky László - Károssy Csaba - Puskás János: Kártevő rovarok repülési aktivitása a Péczely-féle makroszinoptikus időjárási helyzetek fennállásának időtartamával és változásaival összefüggésben. A természetes környezet és az ember I. Országos Konferencia, Budapest, január pp. Puskás János - Nowinszky László - Károssy Csaba: Időjárási esemé-nyek befolyása a kártevő rovarok repülési aktivitására. A természetes környezet és az ember I. Országos Konferencia, Budapest, január pp. Károssy Csaba - Nowinszky László - Puskás János: Időjárási frontok befolyása az erdészeti kártevők repülési aktivitására. II. Erdő és Klíma konferencia, Sopron június pp. Molnár J.: A debreceni léghőmérséklet változása különböző makroszi-noptikus helyzetekben. In. Egyetemi meteorológiai füzetek No. 10: A Phd hallgatók I. Nyári iskolája. Az előadások összefoglalói. ELTE Meteo-rológiai tanszék, Budapest

7 Nowinszky László - Károssy Csaba - Puskás János: A Péczely-féle időjárási helyzetek fennállási időtartamának és változásainak összefüggése a vetési bagolylepke (Scotia segetum Sciff.) fénycsapdázásával. P In. Fizikai tényezők befolyása a fénycsapdázás eredményességére. MAE Növényvédelmi Társaság, Budapest. Nowinszky László - Károssy Csaba - Puskás János - Tóth György - Ekk István: A fénycsapdák hatásfoka II. A környezeti tényezők módosító hatása. P In: Fizikai tényezők befolyása a fénycsapdázás eredmé-nyességére. MAE Növényvédelmi Társaság, Budapest Puskás János - Nowinszky László - Károssy Csaba: Az időjárási frontok hatása a kis téliaraszoló (Operopthera brumáta L.) fénycsap-dázására. In: IV. Magyar Geomorfológus találkozó. Suombathely, : Gyurácz József, Károssy Csaba, Csörgő Tibor, Bank László és Palkó Sándor: A makroszinoptikus időjárási helyzetek hatása a foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus) őszi vonulásdinamikájára. Ornis Hungarica 8 Suppl. 1: pp Károssy Cs.: A Kárpát-medence Péczely-féle makroszinoptikus helyzeteinek katalógusa ( Földrajzi kaleidoszkop. Tanulmányok Krajkó Gyula professzor 70. Születésnapjára. JPTE-JATE. Pécs-Szeged, : Károssy Cs.: Adatok a Kárpát-medence Péczely-féle időjárási helyzeteinek statisztikai jellemzőiről. Kézirat. 094/1997 K+F pályázati beszámoló. Károssy Cs.: Közép-európa alsó troposzférikus légterének makroszinoptikus adatbázisa. Kézirat, Beszámoló a 094/1997 nyilvántartási számú pályázat keretében végzett munkáról. Mika János: A városi hősziget-hatás és a globális klímaváltozás kapcsolatáról. I. Városklímatológiai munkaértekezlet. Országos Meteoro-lógia Szolgálat. Budapest, o. Tőkei László Gránásy Tamás Sági Ilona: A Budapest II. kerület Széna tér- retek utca - Fény utca - Ganz Vill.. Művek által határolt terület meteorológiai viszonyai. I. Városklimatológiai munkaértekezlet. Országos Meteorológia Szolgálat. Budapest, o. 2000: Cs. Károssy: Macrosynoptical Sphereinformation database of the Lower Tropospherical Atmosphere of Central-Europe. ECAC rd European Conference on Applited Climatology okt A. Paldy, Bobvos J. Erdei Esther, Farkas I. Vámos A. Károssy Cs.: Sort Therm effects of classical and biological air Pollutants synoptic Weather conditions on daily mortality in Budapest: Apheaa 2 Projekt. Nat. 1. Public Heath centre, Nat l. Inst. For Environmental.

8 31. Puskás János: Időjárási elemek hatása a kártevő rovarokra. Savaria University Press : Major György, Károssy Csaba, Szepesi Dezső: Kutatási eredmé-nyeink. /Climatic aspect/ Mely évek levegőkörnyezeti adatait válasszuk? 2002: Károssy Cs. Puskás J., Nagy E.: Macrossynoptical Spherein-formation Database of the Lower Tropospherical Atmosphere in Carpatian Basin 6.. Hellenic Conf. In Meteorology, Climatology Ioannina szept o. Nowinszky László Puskás János: A Kis Téli araszoló (Operopthera Brumáta L.) fénycsapdázása a Péczely-féle makroszinoptikus helyzetek fennállásának időtartamával összefüggésben. Szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola Tudományos Közleményei Természettudományi füzetek Károssy Csaba: A Péczely-féle makroszinoptikus helyzetek katalógusa ( ). Szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola Tudományos Közleményei Természettudományi füzetek o. 2003: Károssy Cs. Puskás J.: Az észak-atlanti térség bárikus analógiáinak jellemzői vizuális analízissel. Természet-, műszaki- és gazdaságtudományok alkalmazása 2. nemzetközi konferencia május 10. Tar K. :Relationship Between Energetic parameters of The Wind Direktion. Természet-, műszaki- és gazdaságtudományok alkalmazása 2. nemzetközi konferencia május 10. Kircsi A.: Napi maximális széllökések jellemzői Magyarországon. Természet-, műszakiés gazdaság-tudományok alkalmazása 2. nemzetközi konferencia május 10. Major György, Károssy Csaba: Évek időjárásának összehasonlítása makroszinoptikus helyzetek segítségével: Acta Debrecina Palcsu L., Svingor É., Szántó Zs. Molnár M., Futó J. Major Z., Károssy Cs.: Izotopic composition of precipitation in Hungary. ATOMKI annual Report (2003) 66-x. Molnár József: A légnyomási mező szerkezete és módosulása a Kárpát-medence térségében. Doktori (PhD) értekezés. Debrecen 2003.

Teljes publikációs lista. Makra László. Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db

Teljes publikációs lista. Makra László. Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db Teljes publikációs lista Makra László Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db TUDOMÁNYOS CIKKEK REFERÁLT FOLYÓIRATOKBAN KÜLFÖLDÖN A fokozatszerzés (1996) óta: 22; korábban:

Részletesebben

TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly

TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly I. A KANDIDÁTUSI FOKOZAT MEGSZERZÉSE (1986) ELŐTT MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK I/A. Tudományos folyóiratokban: Justyák J.- Tar K. (1973): A déli lejtőre és a vízszintes

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 1. Lakóhelyem időjárásának jellemzői (Bemutatni és értékelni lehet a lakóhely (település/kistáj) korábbi és aktuális időjárási jellemzőit, valamint ezek egykori és jelenlegi hatását

Részletesebben

56. évfolyam 2011. 3.szám

56. évfolyam 2011. 3.szám 56. évfolyam 2011. 3.szám LŐCZI JÁNOS (1921-2011) Móring Andrea Országos Meteorológiai Szolgálat, 1525 Budapest, Pf. 38. moring.a@met.hu 2011. július 11-én elhunyt Lőczi János társadalmi észlelőnk, akinek

Részletesebben

Országos Doktori Jegyzék III.

Országos Doktori Jegyzék III. Országos Doktori Jegyzék III. Doktoranduszok Országos Szövetsége 2001 A kiadvány megjelenését az Oktatási Minisztérium támogatta. ISSN 1419-9491 Országos Doktori Jegyzék III. 3 Kedves Kollegák! Örömmel

Részletesebben

Nyíregyh. iskolán. tar.karoly@nyf.hu

Nyíregyh. iskolán. tar.karoly@nyf.hu A meteorológia oktatása a Nyíregyh regyházi FőiskolF iskolán Tar KárolyK tar.karoly@nyf.hu A Nyíregyh regyházi FőiskolF iskoláról A Nyíregyházi Főiskola 2000-ben - a Bessenyei György Tanárképző Főiskolából

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Környezeti hatásértékelés a környezetirányítási rendszerekben

Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Környezeti hatásértékelés a környezetirányítási rendszerekben Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Doktori (PhD) értekezés tézisei Környezeti hatásértékelés a környezetirányítási rendszerekben Polgár András Sopron 2012 Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki

Részletesebben

Prof. Dr. Gadányi Károly DSc egyetemi tanár Tudományos Bizottság Elnöke

Prof. Dr. Gadányi Károly DSc egyetemi tanár Tudományos Bizottság Elnöke Az tudomány gyükere keser, gyümölcse pedig gyönyör séges (Apáczai) El szó A magyar fels oktatási intézményekben a tudományos diákköri munkának hosszú múltja van. A Berzsenyi Dániel F iskola is az alaptevékenységen

Részletesebben

Publikációs tevékenység

Publikációs tevékenység Publikációs tevékenység 1. Könyv, könyvrészlet, jegyzet/ szerkesztés 1.1 Magyar nyelvű könyv 1. Dimény J. - Helyes L. (1994): Szántóföldi kertészet, Gödöllô, MSZKI Szaktanácsadói Kiadvány 100 p. 2. Helyes

Részletesebben

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor A BALATON ÉS VIDÉKE Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Hidegcseppek vizsgálata Európa térségében ECMWF az ERA Interim reanalízis alapján SZAKDOLGOZAT

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Hidegcseppek vizsgálata Európa térségében ECMWF az ERA Interim reanalízis alapján SZAKDOLGOZAT Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum Hidegcseppek vizsgálata Európa térségében ECMWF az ERA Interim reanalízis alapján SZAKDOLGOZAT Készítette: Gaál Nikolett

Részletesebben

59. évfolyam 2014. 1. szám

59. évfolyam 2014. 1. szám 59. évfolyam 2014. 1. szám A Meteorológiai Világnapon díjazottak, illetve a díjak átadói: Tóth László ezredes (MH GEOSZ), Pintér András (a fotópályázat győztese), Pappné Ferenczi Zita (Pro Meteorológia),

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona Erdőgazdálkodás Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette:

Részletesebben

Árvíz, belvíz, védekezés

Árvíz, belvíz, védekezés Árvíz, belvíz, védekezés Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: F. Kripner Veronika

Részletesebben

KEVEINÉ BÁRÁNY ILONA MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA BIBLIOGRAPHY OF ILONA BÁRÁNY-KEVEI

KEVEINÉ BÁRÁNY ILONA MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA BIBLIOGRAPHY OF ILONA BÁRÁNY-KEVEI KEVEINÉ BÁRÁNY ILONA MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA BIBLIOGRAPHY OF ILONA BÁRÁNY-KEVEI 1967 Bárány, I. 1967. Der Einfluss des Niveauunterschiedes und der Exposition auf die Luftttemperatur in einer Doline im

Részletesebben

tanulmány szemle kritika Gelencsér András Előszó 3

tanulmány szemle kritika Gelencsér András Előszó 3 tanulmány Gelencsér András Előszó 3 Molnár Ágnes Gácser Vera Szélsőséges éghajlat szeszélyes időjárás 4 Gácser Vera Lakatos Mónika Molnár Ágnes Változik-e éghajlatunk? 13 Sisák István Mit hozhat a klímaváltozás

Részletesebben

LÉGKÖR. 54. évfolyam 2009. 4. szám

LÉGKÖR. 54. évfolyam 2009. 4. szám LÉGKÖR 54. évfolyam 2009. 4. szám LÉGKÖR AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT ÉS A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA 54. évfolyam 2009. 4. szám Felelôs szerkesztô: Dr. Ambrózy Pál a szerkesztôbizottság

Részletesebben

Településkörnyezet állapotvizsgálata terjedési modell és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával (városi esettanulmány)

Településkörnyezet állapotvizsgálata terjedési modell és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával (városi esettanulmány) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Településkörnyezet állapotvizsgálata terjedési modell és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával (városi esettanulmány) Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Az őszi búza termeszthetőségi feltételei az éghajlatváltozás függvényében

Az őszi búza termeszthetőségi feltételei az éghajlatváltozás függvényében Az őszi búza termeszthetőségi feltételei az éghajlatváltozás függvényében Doktori (PhD) értekezés tézisei Erdélyi Éva Témavezető: Dr. Harnos Zsolt, MHAS, egyetemi tanár BCE, Kertészettudományi Kar, Matematika

Részletesebben

Magyar Tudomány idõjárás éghajlat biztonság 2005 7

Magyar Tudomány idõjárás éghajlat biztonság 2005 7 Magyar Tudomány idõjárás éghajlat biztonság Vendégszerkesztõ: Láng István Regionális innovációs politika Interjú Sinor Dénessel A liberális társadalomszemlélet játékelméleti jellemzése 2005 7 783 Magyar

Részletesebben

55. évfolyam 2010. 1. szám

55. évfolyam 2010. 1. szám L É G K Ö R 55. évfolyam 2010. 1. szám Meteorológiai Világnap 2010 Fejesné Sándor Valéria átveszi a Schenzl Guido díjat Szabó Imre minisztertől Geresdi Istvánnak (háttal) gratulál Molnár József kabinetfőnők

Részletesebben

51. évfolyam 2006. 4. szám

51. évfolyam 2006. 4. szám LÉGKÖR 51. évfolyam 2006. 4. szám LÉGKÖR AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT ÉS A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA 51. évfolyam 4. szám Felelôs szerkesztô: Dr. Ambrózy Pál a szerkesztôbizottság

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (2) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (2) Főszerkesztő: Takácsné György Katalin Felelős szerkesztő: Csernák József Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december)

Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december) Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december) A kiskunsági hosszú távú ökológiai kutatások /KISKUN LTER/ elektronikus szakirodalmi adatbázisában jelenleg szereplő publikációk listája. Az adatbázis

Részletesebben

LÉGKÖR. 53. évfolyam 2008. 3. szám

LÉGKÖR. 53. évfolyam 2008. 3. szám LÉGKÖR 53. évfolyam 2008. 3. szám LÉGKÖR AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT ÉS A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA 53. évfolyam 2008. 3. szám Felelôs szerkesztô: Dr. Ambrózy Pál a szerkesztôbizottság

Részletesebben

ALMA. Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából

ALMA. Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából ALMA Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben

HIDROLÓGIAI FOLYAMATOK MODELLEZÉSE

HIDROLÓGIAI FOLYAMATOK MODELLEZÉSE Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar HIDROLÓGIAI FOLYAMATOK MODELLEZÉSE A SOPRON MELLETTI HIDEGVÍZ-VÖLGYBEN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Kalicz Péter Sopron, 2006 Kitaibel Pál Környezettudományi

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

BAJOR-LAMPERT RITA A TANÖSVÉNYEK SZEREPE ÉS KIALAKÍTÁSI SZEMPONTRENDSZERE ZÖLD TANTERMEK BUDAPEST HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERÜLETEIN

BAJOR-LAMPERT RITA A TANÖSVÉNYEK SZEREPE ÉS KIALAKÍTÁSI SZEMPONTRENDSZERE ZÖLD TANTERMEK BUDAPEST HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERÜLETEIN BAJORLAMPERT RITA A TANÖSVÉNYEK SZEREPE ÉS KIALAKÍTÁSI SZEMPONTRENDSZERE ZÖLD TANTERMEK BUDAPEST HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERÜLETEIN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2014 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben