A PÉCZELY-FÉLE MAKROSZINOPTIKUS TIPIZÁLÁS 20 ÉV TÁVLATÁBÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PÉCZELY-FÉLE MAKROSZINOPTIKUS TIPIZÁLÁS 20 ÉV TÁVLATÁBÓL"

Átírás

1 A PÉCZELY-FÉLE MAKROSZINOPTIKUS TIPIZÁLÁS 20 ÉV TÁVLATÁBÓL Károssy Csaba 1 Németh László 2 A tudomány fejlődése szempontjából jelentős felismerések, gondolatok és kutatási eredmények általában nem az adott időszak kortársi közegének viszonyulásai és érték ítéletei alapján kerülnek a mértékadó szellemiségek alkotásainak körébe. Így volt ez az éppen 20 éve viszonylag fiatalon elhalálozott Péczely György munkásságánál is. A sokak számára talán meglepő sommás véleményünk igazolására a következőkben vázlatosan felsoroljuk az elmúlt 20 évben publikált azon hazai meteorológiai és klimatológiai munkákat, amelyek a Péczely által definiált közép-európai /Kárpát-medence/ makroszinoptikus időjárási hely-zetekkel foglalkoznak vagy azokkal kapcsolatos, azokat felhasználó vagy alkalmazó vizsgálatokkal foglalkoznak. Az alábbi összefoglaló áttekintés alapvető jellemzőjeként feltétlen figyelemre méltó az a sajátosság, hogy Péczely György halálát követő években a makroszinoptikus tipizálás és kutatás csupán egyetlen személy és közvetlen munkatársai körére korlátozódott. Az eltelt évek során azonban egyre jobban növekedett a témakörben készült publikációk száma. Kezdetben még egy intézmény /a BDTF/ tudományos műhelyéhez kötődtek ezek a publikációk, később azonban az 1990-es évek közepétől kezdve fokozatosan bővült a szóban forgó tipizálást komolyan vevő, az elkészült újabb és újabb katalógust felhasználó és alkalmazó kutatások és publikációk száma. A kérdéskörben érdeklődő és a Péczely-féle kódokat kutatásaikhoz fel-használó személyek tudományos elismertsége és súlyának mértéke is egyre nőt. A témakörben készült első publikációk szinte kizárólag hallgatói szak-dolgozatok voltak, napjainkban viszont már egyetemi vagy akadémiai minősítések és nemzetközi tudományos konferenciák témaköreiként jelen-nek meg a makroszinoptikus időjárási helyzeteket felhasználó vagy azok alapján végzett vizsgálatok. 1 Berzsenyi Dániel Főiskola Természetföldrajz Tanszék 9700 Szombathely Károlyi Gáspár tér Berzsenyi Dániel Főiskola Kémia és Környezettudományi Tanszék 9700 Szombathely Károlyi Gáspár tér 4.

2 Az alábbi grafikon a témakörben megjelent publikációk 20 évre vonatkozó összesített adatait mutatja be. 5 összes publikáció 4 3 szerzők idegennyelvű /nemzetközi szintű/ 2 1 doktori disszertációk PhD disszertációk A fentiek előre bocsátása után most nézzük a tudományos dolgozatok számának és minőségének növekedése terén megnyilvánuló tényeket időrendi sorban: 1985: Károssy Cs.: Gebitliche potenzen der Makrosynoptischen Wetterlagen in Ungarn auf Grund von der Peczely ausgearbeiteten Typen Geographica Jugoslavica p. 1986: Nowinszky L. Károssy Cs.: A kis téliaraszoló (operopthera Brumata) fénycsapdás gyűjtésének eredményessége a különböző makroszinoptikus időjárási helyzetekben Kertgazdaság XVII. évf. 6.sz p. Mika L.: Meteorológiai információn alapuló gazdasági döntési modellek Kézirat: OTKA sz. kutatási téma 1987: Nowinszky L. Károssy Cs.: Összefüggés a vetési bagolylepke fény-csapdával gyűjtött mennyisége és a különböző makroszinopotikus helyze-tek között. Időjárás 1987/ évf. 4. sz p. Nowinszky L. Károssy Cs.: Kártevő rovarok repülési aktivitásának vizsgálata a makroszinoptikus helyzetekkel összefüggésben, fénycsapdás gyűjtési adatok alapján. Légkör, XXXII. évf sz p. Nowinszky L. Károssy Cs.: A fénycsapdás rovargyűjtés eredményessége a különböző makroszinoptikus időjárási helyzetekben. Növényvédelmi Tudományos Napok február Bp. 29.szplan

3 Károssy Kiss M.: Makroszinoptikus helyzetek kódváltozásainak és a Wolf-féle napfolt relatív szám összefüggéseinek vizsgálata idősorana-lízissel ( ). A matematikai statisztika és számítógépes módszerei a meteorológiában. Síkfőkút, szplan. Károssy: Magyarország Péczely-féle makroszinoptikus helyzeteinek katalógusa ( ) Légkör XXXII. évf p. Tóth Zoltán: A Péczely-féle makroszinoptikus helyzetek valószínűségi időjárási előrejelzésekben való használhatóságának vizsgálata. Kézirat OTKA sz. kutatási téma 1988: Nowinszky L. Károssy Cs. Tóth Gy.: Összefüggés az interplanetáris mágneses térvektorok határátmenetei és a Péczely-féle makroszinoptikus helyzetek között. II. Geomatematikai ankét, Szeged, szplan. Nowinszky L. Károssy Cs.: A fénycsapdás rovargyűjtés eredményessé-gének vizsgálata a makroszinoptikus időjárási helyzetekkel összefüggésben Növényvédelem. XXIV. évfolyam 1988/l sz p. 1989: Mika J.: Decision strategies based on forecasts of alternative weathwer states. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Climatologica, XXI-XXIII. Fasc. 1-4, : Nowinszky L. Károssy Cs.: A fénycsapdával befogott Macrolepidoptera fajok számának összefüggése a Péczely-féle makroszinoptikus időjárási helyzetekkel. BDTKFTK VII p. Szombathely C. Károssy, L. Nowinszky. und G. Tóth: Die Flugaktivität der Saateule (Scotia Segetum Schiff.) während des Wechsels von Großwetterlagen. Sonderdruck aus Wetter und Leben, 42. Jahrgang, Heft 3/4/90. Seiten 189 bis 194. Károssy Csaba - Nowinszky László Tóth György : A változó Őszibagoly (Conistra vaccinii L.) és a rozsdabarna télibagoly lepke (Eupsilia Transversa HFN.) (Lepidoptera: Noctuidae) fénycsapdás fogásának évszakos változása a Péczely-féle makroszinoptikus időjárási helyzetekkel összefüggésben. BDTKFTK VII p. Szombathely Nowinszky László - Károssy Csaba - Tóth György: A fénycsapdával befogott macrolepidoptera fajok számának összefüggése a Péczely-féle makroszinoptikus helyzetekkel. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tudományos Közlemények 1991: Puskás János, - Nowinszky László - Makra László: Időjárási események együttes hatása a vetési bagolylepke (Scotia Segetum Schiff.) fénycsapdázására. Faragó T. Iványi Zs. Szalai S.: Az éghajlat változékonysága és változása II.. KTM- OMSZ, Budapest (ISBN II. k.)

4 1992: C. Károssy, L. Nowinszky G. Tóth., Puskás J.: Flying activity of the agricultural harmful insects and the connection of macrosynoptic weater types. Boletin de la Sociedad Geografica de Lima , J. Mika, T. Szentimrey, P. Domonkos, G. Baranka, T. Szabó and C. Károssy: Approaching climatic representativity of short samples through subsamples with macrosynoptic similarity to climate. In: Proceedings of the 5th International Meeting on Statistical Climatology, Toronto (1992), p Lakatos M. and Ferenci Z., Investigation of background air pollution in connection with circulation conditions over Hungary, In: Proceedings of the Geophysics and Environment: Background Air Pollution meeting, June, Rome, Italy, Mika J.: Az éghajlati idősorok szemlélete és néhány gyakorlati vonat-kozása. In: Egyetemi meteorológiai Füzetek, 6. sz o. Gyuró, Gy.,Matyasovszkí, I.: Helyi hidrológiai előrejelzések a makro-szinoptikus típusok függvényében. Egyetemi meteorológiai füzetek No. 6. ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest : L. Nowinszky. C. Károssy, und G. Tóth: The flying activity of turnip moth (Scotia segetum Sciff.) in different Hess-Brezowsky macrosznoptic situations. Időjárás vol. 97, No Domonkos P., Mika J. and Csomor M.: Estimation of icing fromm other meteorological parameters in Hungary. Part. I.: International Workshop on Atmospheric Icing of Stuctures, Busapest,, Hungary Szept , 2-6. Mika J. Domonkos P.: Statistical characteristics of local weather within Péczely s macrosynoptic classification and its modified version Annales Univ. Scient. Budapest., Sec. Geophys. Meteorol. 1994: Cs. Károssy.: Péczely's Classification of macrosynoptic types and the catalogue of Weather situations ( ). Light Trapping of insects by abiotic Weather Elements. Savaria University Press J. Mika, T. Szentimrey, P. Domonkos, A. Rimóczi - Paál and C. Károssy: Approximating Climatic representativity for satellite samples of Limited Length. Adv. Space Res. Vol. 14, No. 1.pp. (1) 125, Printed in Great Britain. All rights reserved. J. Mika, T. Szentimrey, P. Csomor M. Kövér Zs. Nemes C. P. Domonkos: estimation of ice load from meteorolocical conditions in Hungary. Atmospheric Researtch J. Mika, T. P. Domonkos: Statistical characteristics of local weather within Péczely s macrosynoptic classification and its modified version. Annales Universitatis Scientiarum

5 budapestiensis de Rolando Eötvös Nominate. Sectio Geophysica et meteorologica. Tomus X : Szepesi, D.J., Szalai, S. and Károssy, Cs.: The climatological charac-teristics of the atmospheric environment' in Hungary Int. J. Environment and Pollution, Vol. 5, Nos. 4-6, 1995 Magyar Meteorolgóiai Társaság, XXVII, Vándorgyűlés, Debrecen Nowinszky, L., Károssy Cs., Tóth Gy.: Actividad de Vuelo de Insectos Daninos para la agricultura y su Relation con los cuadros macrosinopticos del tiempo. Cuedernos de Fitopatologia. Valencia-Espana No Schirokné Kriston I. Károssy Cs. Szentimrey T.: Az utóbbi évek klimatikus tényezőinek normalitása. Levegőkörnyezeti információk inter-aktív BBS rendszerének hazai előkészítése szimpozium okt : Szepessy D. Schirokné Kriston I. - Szentimrey T. - Károssy C.: Az utóbbi évek klimatkius tényezőinek normalitása Levegőkörnyezeti Kézi-könyv. Az MTA/FTO/MTB Levegőkörnyezeti Albizottsága által 1995 okt. 19-én rendezett Szimpózium előadásai. A LKGSZ Bt. kiadványa Cs. Károssy L. Nowinszky, J. Puskás and L. Makra.: Light Trapping of Harmful Insects in Péczely's Macosynoptic Weather Situations. Acta Climatologica Universitatis Szegediensis. Tomus. 30, 1996, Károssy Csaba - Nowinszky László - Puskás János: A fénycsapdázás sikere a megfigyelőhelyre megállapított Péczely-féle makroszinoptikus helyzetekben. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tudományos Közle-ményei: A. Rimóczi - Paál, J. Mika, T. Szentimtey, J. Csiszár, G. Gyarmati, P. Domonkos and C. Károssy: Estimation of Surface Radiation Balance Components from Meteosat Images: Five Years Statistics Adv. Space Res. Vol. 16. No Novinszky László Puskás János Károssy Csaba: A felkiáltójeles bagolylepke (Scotia exclamationsis L.) fénycsapdázásának eredményessége az adott megfigyelőhelyre megállapított Péczely-féle makroszinoptikus helyzetekben. In. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Természet-tudományi Intézet Szakmai Nap. Szombathely, Puskás János - Nowinszky László - Károssy Csaba Ekk István Kiss Tamás (1996): Lichenofág lepkefajok gyakorisága a Péczely-féle éghajlati körzetekben. Berzsenyi Dániel tanárképző Főiskola Tudományos Közle-ményei 5_ Zoltán Fehér, Magda Járai-Komlódi: Relationship between Airborne Ragweed Pollen concentration and the Macrosynoptic Weather Types in Budapest, Hungary. Ann Agric Environ Med 1996, [ 20. Zoltán Fehér, Magda Járai-Komlódi: Relation of airbornne pollen concenration and the Péczely' s macrosynoptic weather types in Budapest, Hungary. Environ Med 1996.

6 1997: A. Rimóczi - Paál, J. Mika, T. Szentimrey, I. Csiszár, G. Gyarmati, P. Domonkos and C. Károssy: Estimation of surface radiation balance compo-nents from Meteosat Images: five Years Statistics. Adv. Space Res. Vol. 19, No. 3, pp , J. Gyurácz, C. Károssy and T. Csörgő: The autumn migration of sedge warblers in relation to weather conditions.weather. Vol. 52. No.5. pp Nowinszky L. - Károssy Cs. - Puskás J.- Tóth Gy.- Ekk István: A környezeti tényezők módosító hatása. A Fizikai tényezők befolyása a fény-csapdázás eredményességére. Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Rovartani Tanszék, Magyar Agrártudományi Egyesület, Magyar Növény-védelmi Társaság Agrozoológiai Szakosztálya kiadványa Károssy Csaba: A Péczely-féle makroszinoptikus időjárási helyzetek katalógusa ( ). A Fizikai tényezők befolyása a fénycsapdázás eredményességére. Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Rovartani Tanszék, Magyar Agrártudományi Egyesület, Magyar Növényvédelmi Társaság Agrozoológiai Szakosztálya kiadványa. Szerk.: Nowinszky László pp. Nowinszky László - Károssy Csaba - Puskás János: Kártevő rovarok repülési aktivitása a Péczely-féle makroszinoptikus időjárási helyzetek fennállásának időtartamával és változásaival összefüggésben. A természetes környezet és az ember I. Országos Konferencia, Budapest, január pp. Puskás János - Nowinszky László - Károssy Csaba: Időjárási esemé-nyek befolyása a kártevő rovarok repülési aktivitására. A természetes környezet és az ember I. Országos Konferencia, Budapest, január pp. Károssy Csaba - Nowinszky László - Puskás János: Időjárási frontok befolyása az erdészeti kártevők repülési aktivitására. II. Erdő és Klíma konferencia, Sopron június pp. Nowinszky László - Károssy Csaba - Puskás János: Kártevő rovarok repülési aktivitása a Péczely-féle makroszinoptikus időjárási helyzetek fennállásának időtartamával és változásaival összefüggésben. A természetes környezet és az ember I. Országos Konferencia, Budapest, január pp. Puskás János - Nowinszky László - Károssy Csaba: Időjárási esemé-nyek befolyása a kártevő rovarok repülési aktivitására. A természetes környezet és az ember I. Országos Konferencia, Budapest, január pp. Károssy Csaba - Nowinszky László - Puskás János: Időjárási frontok befolyása az erdészeti kártevők repülési aktivitására. II. Erdő és Klíma konferencia, Sopron június pp. Molnár J.: A debreceni léghőmérséklet változása különböző makroszi-noptikus helyzetekben. In. Egyetemi meteorológiai füzetek No. 10: A Phd hallgatók I. Nyári iskolája. Az előadások összefoglalói. ELTE Meteo-rológiai tanszék, Budapest

7 Nowinszky László - Károssy Csaba - Puskás János: A Péczely-féle időjárási helyzetek fennállási időtartamának és változásainak összefüggése a vetési bagolylepke (Scotia segetum Sciff.) fénycsapdázásával. P In. Fizikai tényezők befolyása a fénycsapdázás eredményességére. MAE Növényvédelmi Társaság, Budapest. Nowinszky László - Károssy Csaba - Puskás János - Tóth György - Ekk István: A fénycsapdák hatásfoka II. A környezeti tényezők módosító hatása. P In: Fizikai tényezők befolyása a fénycsapdázás eredmé-nyességére. MAE Növényvédelmi Társaság, Budapest Puskás János - Nowinszky László - Károssy Csaba: Az időjárási frontok hatása a kis téliaraszoló (Operopthera brumáta L.) fénycsap-dázására. In: IV. Magyar Geomorfológus találkozó. Suombathely, : Gyurácz József, Károssy Csaba, Csörgő Tibor, Bank László és Palkó Sándor: A makroszinoptikus időjárási helyzetek hatása a foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus) őszi vonulásdinamikájára. Ornis Hungarica 8 Suppl. 1: pp Károssy Cs.: A Kárpát-medence Péczely-féle makroszinoptikus helyzeteinek katalógusa ( Földrajzi kaleidoszkop. Tanulmányok Krajkó Gyula professzor 70. Születésnapjára. JPTE-JATE. Pécs-Szeged, : Károssy Cs.: Adatok a Kárpát-medence Péczely-féle időjárási helyzeteinek statisztikai jellemzőiről. Kézirat. 094/1997 K+F pályázati beszámoló. Károssy Cs.: Közép-európa alsó troposzférikus légterének makroszinoptikus adatbázisa. Kézirat, Beszámoló a 094/1997 nyilvántartási számú pályázat keretében végzett munkáról. Mika János: A városi hősziget-hatás és a globális klímaváltozás kapcsolatáról. I. Városklímatológiai munkaértekezlet. Országos Meteoro-lógia Szolgálat. Budapest, o. Tőkei László Gránásy Tamás Sági Ilona: A Budapest II. kerület Széna tér- retek utca - Fény utca - Ganz Vill.. Művek által határolt terület meteorológiai viszonyai. I. Városklimatológiai munkaértekezlet. Országos Meteorológia Szolgálat. Budapest, o. 2000: Cs. Károssy: Macrosynoptical Sphereinformation database of the Lower Tropospherical Atmosphere of Central-Europe. ECAC rd European Conference on Applited Climatology okt A. Paldy, Bobvos J. Erdei Esther, Farkas I. Vámos A. Károssy Cs.: Sort Therm effects of classical and biological air Pollutants synoptic Weather conditions on daily mortality in Budapest: Apheaa 2 Projekt. Nat. 1. Public Heath centre, Nat l. Inst. For Environmental.

8 31. Puskás János: Időjárási elemek hatása a kártevő rovarokra. Savaria University Press : Major György, Károssy Csaba, Szepesi Dezső: Kutatási eredmé-nyeink. /Climatic aspect/ Mely évek levegőkörnyezeti adatait válasszuk? 2002: Károssy Cs. Puskás J., Nagy E.: Macrossynoptical Spherein-formation Database of the Lower Tropospherical Atmosphere in Carpatian Basin 6.. Hellenic Conf. In Meteorology, Climatology Ioannina szept o. Nowinszky László Puskás János: A Kis Téli araszoló (Operopthera Brumáta L.) fénycsapdázása a Péczely-féle makroszinoptikus helyzetek fennállásának időtartamával összefüggésben. Szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola Tudományos Közleményei Természettudományi füzetek Károssy Csaba: A Péczely-féle makroszinoptikus helyzetek katalógusa ( ). Szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola Tudományos Közleményei Természettudományi füzetek o. 2003: Károssy Cs. Puskás J.: Az észak-atlanti térség bárikus analógiáinak jellemzői vizuális analízissel. Természet-, műszaki- és gazdaságtudományok alkalmazása 2. nemzetközi konferencia május 10. Tar K. :Relationship Between Energetic parameters of The Wind Direktion. Természet-, műszaki- és gazdaságtudományok alkalmazása 2. nemzetközi konferencia május 10. Kircsi A.: Napi maximális széllökések jellemzői Magyarországon. Természet-, műszakiés gazdaság-tudományok alkalmazása 2. nemzetközi konferencia május 10. Major György, Károssy Csaba: Évek időjárásának összehasonlítása makroszinoptikus helyzetek segítségével: Acta Debrecina Palcsu L., Svingor É., Szántó Zs. Molnár M., Futó J. Major Z., Károssy Cs.: Izotopic composition of precipitation in Hungary. ATOMKI annual Report (2003) 66-x. Molnár József: A légnyomási mező szerkezete és módosulása a Kárpát-medence térségében. Doktori (PhD) értekezés. Debrecen 2003.

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (A kumulatív impact factor értéke: 4,233)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (A kumulatív impact factor értéke: 4,233) PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (A kumulatív impact factor értéke: 4,233) 1.Puskás J. (1987): A globális tengerszinti légnyomási mező statisztikus jellemzőinek vizsgálata. XVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Részletesebben

FRONT TIPIZÁLÁS AGROMETEOROLÓGIAI VIZSGÁLATOKRA. Puskás János 1

FRONT TIPIZÁLÁS AGROMETEOROLÓGIAI VIZSGÁLATOKRA. Puskás János 1 FROT TIPIZÁLÁS AGROMETEOROLÓGIAI VIZSGÁLAKRA Bevezetés és irodalmi áttekintés Puskás János 1 Régóta ismert, hogy az élőlényekre hatással vannak az időjárási elemek. A rovarok életjelenségeit korábban kevés

Részletesebben

A potenciális szélteljesítmény napi menetének statisztikai struktúrája

A potenciális szélteljesítmény napi menetének statisztikai struktúrája A potenciális szélteljesítmény napi menetének statisztikai struktúrája Tar Károly 1. Cél, adatbázis, módszerek A fajlagos szélteljesítmény az egységnyi függőleges felületen egységnyi idő alatt áthaladó

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Galgóczy Zsolt zsolt.galgoczy@gmail.com Referált folyóiratban megjelent cikk: Galgóczy Zs. 2004. Morfometriai paraméterek vizsgálata a Nagy-Szamos forrásvidékén. Földrajzi Közlemények

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Tar Károly

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Tar Károly PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Tar Károly 1. Önálló kötet Tar K. (1991): Magyarország szélklímájának komplex statisztikai elemzése. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Kisebb Kiadványai, 67. p. 124. Justyák J. -

Részletesebben

A jövőbeli hatások vizsgálatához felhasznált klímamodell-adatok Climate model data used for future impact studies Szépszó Gabriella

A jövőbeli hatások vizsgálatához felhasznált klímamodell-adatok Climate model data used for future impact studies Szépszó Gabriella A jövőbeli hatások vizsgálatához felhasznált klímamodell-adatok Climate model data used for future impact studies Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Hungarian Meteorological Service KRITéR

Részletesebben

Regionális idıjárási helyzetek és légszennyezettség 4.

Regionális idıjárási helyzetek és légszennyezettség 4. Regionális idıjárási helyzetek és légszennyezettség 4. Magyarország makroszinoptikus helyzetei A mérsékelt övben a változékony idıjárás oka, hogy itt zajlik le az alacsony és magas szélességek közötti

Részletesebben

FDO1105, Éghajlattan II. gyak. jegy szerző dolgozatok: 2015. október 20, december 8 Javítási lehetőség: 2016. január Ajánlott irodalom:

FDO1105, Éghajlattan II. gyak. jegy szerző dolgozatok: 2015. október 20, december 8 Javítási lehetőség: 2016. január Ajánlott irodalom: Tantárgyi követelmények 2015-16 I. félév BSc: Kollokviummal záródó tárgy: Nappali tagozat: FDB1302, Éghajlattan II. jegymegajánló dolgozatok: 2015. október 20, december 8 kollokvium: 2016. január és február.

Részletesebben

LIST OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS OF LÁSZLÓ MAKRA

LIST OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS OF LÁSZLÓ MAKRA ACTA CLIMATOLOGICA ET CHOROLOGICA Universitatis Szegediensis, Tomus 46, 2012, 15-31 LIST OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS OF LÁSZLÓ MAKRA 1978 Makra L (1978) Magyarország makroszinoptikus helyzeteinek szekuláris

Részletesebben

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK Az Agroklimatológiai Kutatócsoport publikációi (1996-2012): Könyvrészlet: 1. VARGA-HASZONITS Z. (1997): Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. In: Meteorológia

Részletesebben

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken 1. Lakatos Ferenc Molnár Miklós (2006): Bükkpusztulás Zala megyében klímaváltozás? V. Erdő- és Klíma Konferencia. Mátrafüred,

Részletesebben

SZINOPTIKUS-KLIMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A MÚLT ÉGHAJLATÁNAK DINAMIKAI ELEMZÉSÉRE

SZINOPTIKUS-KLIMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A MÚLT ÉGHAJLATÁNAK DINAMIKAI ELEMZÉSÉRE SZINOPTIKUS-KLIMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A MÚLT ÉGHAJLATÁNAK DINAMIKAI ELEMZÉSÉRE Hirsch Tamás Előrejelzési és Alkalmazott Meteorológiai Főosztály Országos Meteorológiai Szolgálat Pongrácz Rita Földrajz-

Részletesebben

2/yr (Prognosis for 6 months) Meteorologiai elorejelzes. Akademiai Kiado 1519 Budapest, Pf. 245. e-mail:

2/yr (Prognosis for 6 months) Meteorologiai elorejelzes. Akademiai Kiado 1519 Budapest, Pf. 245. e-mail: Name of publication Frequency Idojaras (Weather, in Orszagos Meteorologiai Szolgalat 1024 Budapest, Kitaibel Pal u. 1. 4-5/yr Idojaras felhavi elorejelzese Orszagos Meteorologiai Szolgalat Semi-monthly

Részletesebben

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English)

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) Publikációs lista - References Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) 1. Szabó, Á., Molnár A., Győrfi J. and Pénzes B. 2009: New Data on the Mite Fauna of Hungary (Acari:

Részletesebben

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul FÖLDTUDOMÁNYI BSC METEOROLÓGUS SZAKIRÁNY Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul MAGYARORSZÁG ÉGHAJLATA Óraszám: 3+0 Kredit: 4 Tantárgyfelelős: Dr habil Tar Károly tanszékvezető egyetemi docens

Részletesebben

AKTUÁLIS METEOROLÓGIAI-KLIMATOLÓGIAI KUTATÁSI TÉMÁK AZ SZTE ÉGHAJLATTANI ÉS TÁJFÖDRAJZI TANSZÉKÉN. Gál Tamás, Unger János

AKTUÁLIS METEOROLÓGIAI-KLIMATOLÓGIAI KUTATÁSI TÉMÁK AZ SZTE ÉGHAJLATTANI ÉS TÁJFÖDRAJZI TANSZÉKÉN. Gál Tamás, Unger János AKTUÁLIS METEOROLÓGIAI-KLIMATOLÓGIAI KUTATÁSI TÉMÁK AZ SZTE ÉGHAJLATTANI ÉS TÁJFÖDRAJZI TANSZÉKÉN Gál Tamás, Unger János SZTE TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék, 6701 Szeged, Pf. 653. e-mail: tgal@geo.u-szeged.hu

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

A KRITéR projekt: A klímaváltozás hatása a turizmusra és a kritikus infrastruktúrákra. Bihari Zita, Országos Meteorológiai Szolgálat

A KRITéR projekt: A klímaváltozás hatása a turizmusra és a kritikus infrastruktúrákra. Bihari Zita, Országos Meteorológiai Szolgálat A KRITéR projekt: A klímaváltozás hatása a turizmusra és a kritikus infrastruktúrákra Bihari Zita, Országos Meteorológiai Szolgálat Főbb adatok A projekt időtartama: 2015.04.30.-2015.12.31. A projekt költségvetése:

Részletesebben

: A kandidátusi fokozat odaítélése, 1992. február utáni közlemények (1993-2006)

: A kandidátusi fokozat odaítélése, 1992. február utáni közlemények (1993-2006) : A kandidátusi fokozat odaítélése, 1992. február utáni közlemények (1993-2006) MIKA JÁNOS Publikációs jegyzék 2006. szeptember a) tudományos könyvek: --- b) atlaszok, térképek: 2 c) könyvfejezet: 14 d)

Részletesebben

Teljes publikációs lista. Makra László. Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db

Teljes publikációs lista. Makra László. Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db Teljes publikációs lista Makra László Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db TUDOMÁNYOS CIKKEK REFERÁLT FOLYÓIRATOKBAN KÜLFÖLDÖN A fokozatszerzés (1996) óta: 22; korábban:

Részletesebben

NÉHÁNY SZÓ SCIENTOMETRIÁRÓL

NÉHÁNY SZÓ SCIENTOMETRIÁRÓL NÉHÁNY SZÓ A SCIENTOMETRIÁRÓL Little science, big science by Derek J. de Solla Price Columbia University Press New York, London 1963, 1965, 1969 Kis tudomány- Nagy tudomány Derek de Solla Price Akadémiai

Részletesebben

Független hivatkozási lista Dr. habil. Tar Károly

Független hivatkozási lista Dr. habil. Tar Károly 1 Független hivatkozási lista Dr. habil. Tar Károly Justyák J.- Tar K. (1973): A déli lejtőre és a vízszintes felszínre jutó közvetlen sugárzás kapcsolata. Időjárás, 77. pp. 165-174. Kondratyev, K.Ya.

Részletesebben

A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN

A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN Szegedi Sándor Lakatos László Bíróné Kircsi Andrea MMT XXXIII. Meteorológiai Vándorgyőlés, Eger 2010 augusztus 30-31. Debreceni Egyetem 15

Részletesebben

Bartholy Judit Publikációs jegyzék kivonat (a II., III. és VI. szakaszok csak az 1992. utáni publikációkat tartalmazzák)

Bartholy Judit Publikációs jegyzék kivonat (a II., III. és VI. szakaszok csak az 1992. utáni publikációkat tartalmazzák) Bartholy Judit Publikációs jegyzék kivonat (a II., III. és VI. szakaszok csak az 1992. utáni publikációkat tartalmazzák) I. Tudományos folyóiratokban megjelent cikkek: Egyszerzős publikációk A kandidátusi

Részletesebben

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.)

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Felvehető szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2012. 01. 04.) 1. Vezérlés, számolás és képfeldolgozás FPGA-n és/vagy GPU-val (BsC,

Részletesebben

MIKA JÁNOS Publikációs jegyzék 2009. március 10.

MIKA JÁNOS Publikációs jegyzék 2009. március 10. A2 A1 Atlaszok, térképek MIKA JÁNOS Publikációs jegyzék 2009. március 10. Ambrózy P. és 14 szerző, inc. Mika J., 2001: Magyarország éghajlati atlasza. (szerk. Mersich I., Práger T., Ambrózy P., Hunkár

Részletesebben

TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. habil. Tar Károly I. A KANDIDÁTUSI FOKOZAT MEGSZERZÉSE (1986) ELŐTT MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK

TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. habil. Tar Károly I. A KANDIDÁTUSI FOKOZAT MEGSZERZÉSE (1986) ELŐTT MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. habil. Tar Károly I. A KANDIDÁTUSI FOKOZAT MEGSZERZÉSE (1986) ELŐTT MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK I/A. Tudományos folyóiratokban: Justyák J.- Tar K. (1973): A déli lejtőre és a vízszintes

Részletesebben

DR. LENNER TIBOR PhD.

DR. LENNER TIBOR PhD. DR. LENNER TIBOR PhD. FŐISKOLAI DOCENS SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Családi állapot: nős Születési év: 1966 Születési hely: Celldömölk 1984/1989 JATE TTK Szeged földrajz/történelem szakos középiskolai

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

A légkördinamikai modellek klimatológiai adatigénye Szentimrey Tamás

A légkördinamikai modellek klimatológiai adatigénye Szentimrey Tamás A légkördinamikai modellek klimatológiai adatigénye Szentimrey Tamás Országos Meteorológiai Szolgálat Az adatigény teljesítének alapvető eszköze: Statisztikai klimatológia! (dicsérni jöttem, nem temetni)

Részletesebben

Éghajlati információkkal a társadalom szolgálatában

Éghajlati információkkal a társadalom szolgálatában ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Éghajlati információkkal a társadalom szolgálatában Bihari Zita, Kovács Tamás, Lakatos Mónika, Szentimrey Tamás Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály Alapítva:

Részletesebben

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13.

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. Tudományos folyóiratokban megjelent közlemény 1. E. Zajácz, Á. Zaják, E. M. Szalai, T. Szalai (2006): Nectar production of some sunflower hybrids. Journal of Apicultural

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

A felszínborítás térképezés Magyarországon Monitorozás és Európában

A felszínborítás térképezés Magyarországon Monitorozás és Európában A felszínborítás térképezés aktuális Környezeti vonatkozásai Földfelszín Magyarországon Monitorozás és Európában Maucha Gergely osztályvezető Környezetvédelmi Távérzékelési Osztály Környezetvédelmi (Maucha

Részletesebben

TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly

TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly I. A KANDIDÁTUSI FOKOZAT MEGSZERZÉSE (1986) ELŐTT MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK I/A. Tudományos folyóiratokban: Justyák J.- Tar K. (1973): A déli lejtőre és a vízszintes

Részletesebben

A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Jancsek-Turóczi Beatrix okleveles környezetkutató Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei Murányi Zoltán I. Bevezetés, célkit zések Magyarország egyik jelent s mez gazdasági terméke a bor. Az elmúlt évtizedben mind

Részletesebben

A KLÍMA ÉS A TERÜLETHASZNOSÍTÁS VÁLTOZÉKONYSÁGÁNAK KÖLCSÖNHATÁSAI A TISZA MAGYARORSZÁGI VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉN. Horváth Szilvia Makra László Mika János 1

A KLÍMA ÉS A TERÜLETHASZNOSÍTÁS VÁLTOZÉKONYSÁGÁNAK KÖLCSÖNHATÁSAI A TISZA MAGYARORSZÁGI VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉN. Horváth Szilvia Makra László Mika János 1 Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. A KLÍMA ÉS A TERÜLETHASZNOSÍTÁS VÁLTOZÉKONYSÁGÁNAK KÖLCSÖNHATÁSAI A TISZA MAGYARORSZÁGI VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉN Horváth Szilvia Makra László Mika János 1 Bevezető Az éghajlat

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2016. ÉVI HATÁROZATAI SOPRON 2016 1/2016. (I.15.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa egyhangúlag elfogadja a

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN Hivatkozási jegyzékkel kiegészítve Németh Sándor Születési idő, hely: 1979. április 30., Szombathely Lakóhely: 9737 Bük Tanulmányok, képzettségek,

Részletesebben

A TALAJ ÉS A KLÍMA KAPCSOLATA THORNTHWAITE SZEMPONTJÁBÓL BEVEZETÉS

A TALAJ ÉS A KLÍMA KAPCSOLATA THORNTHWAITE SZEMPONTJÁBÓL BEVEZETÉS A TALAJ ÉS A KLÍMA KAPCSOLATA THORNTHWAITE SZEMPONTJÁBÓL ÁCS FERENC 2 BREUER HAJNALKA RELATIONSHIP BETWEEN SOIL AND CLIMATE ACCORDING TO THORNTHWAITE Abstract: Using a Thornthwaite-based biogeochemical

Részletesebben

A REGIONÁLIS SZÉLKLÍMA TENDENCIÁINAK ELEMZÉSE A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS FÜGGVÉNYÉBEN Doktori Értekezés (PhD) tézisei

A REGIONÁLIS SZÉLKLÍMA TENDENCIÁINAK ELEMZÉSE A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS FÜGGVÉNYÉBEN Doktori Értekezés (PhD) tézisei EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR METEOROLÓGIAI TANSZÉK A REGIONÁLIS SZÉLKLÍMA TENDENCIÁINAK ELEMZÉSE A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS FÜGGVÉNYÉBEN Doktori Értekezés (PhD) tézisei PÉLINÉ NÉMETH

Részletesebben

Leelőssy Ádám Meteorológus, tudományos segédmunkatárs

Leelőssy Ádám Meteorológus, tudományos segédmunkatárs Leelőssy Ádám Meteorológus, tudományos segédmunkatárs Tanulmányok Doktorjelölt, Földtudományi Doktori Iskola Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2015-től PhD hallgató, Földtudományi Doktori Iskola

Részletesebben

G Y U R Á C Z J Ó Z S E F

G Y U R Á C Z J Ó Z S E F G Y U R Á C Z J Ó Z S E F FŐI S K O L A I T A N Á R SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Családi állapot: nős, 3 gyermek Születési dátum: 1960.05.14. Születési hely: Szombathely [ 1974-78 ] Roth Gyula Erdészeti

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén Szabó Katalin Zsuzsanna Környezettudományi Doktori Iskola Környezeti földtudomány program II. évfolyam Témavezető: Szabó Csaba Kőzettani

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

NYÍLT NAP I. 2015. december 4.

NYÍLT NAP I. 2015. december 4. LEGYÉL TE IS SZOMBATHELYEN EGYETEMISTA! NYÍLT NAP I. 2015. december 4. PROGRAMFÜZET További Nyílt Napjaink: 2016. január 27. 2016. február 4. Program: 10.00 KÖZPONTI ELŐADÁSOK A épület, I. emelet, DÍSZTEREM

Részletesebben

HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJA, A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA

HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJA, A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJA, A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA Radics Kornélia 1, Bartholy Judit 2 és Péliné Németh Csilla 3 1 Országos Meteorológiai Szolgálat 2 ELTE Meteorológiai Tanszék 3 MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs.

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs. ÖNÉLETRAJZ Név: Dr. Szakály Zsolt Születési év: 1964 Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Iskolák: 1978-82. Árpád Gimnázium, Tatabánya. 1983-87. JPTE TK testnevelés-biológia szak. 1988-90. TFTI atlétika

Részletesebben

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet,

Részletesebben

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László Dr.Pornói Imre HAZAI KIADVÁNYOK Könyv 1. A nyolcosztályos népiskola gondolata és megvalósítása a két világháború közötti időszakban Kézirat, Doktori disszertáció KLTE, Debrecen, 1993. 2. Neveléstörténeti

Részletesebben

DR. NAGYKÁLDI CSABA. Oktatás helye:

DR. NAGYKÁLDI CSABA. Oktatás helye: DR. NAGYKÁLDI CSABA Oktatás helye: nappali testnevelő tanári szak (elméleti) TF nappali angol nyelvű tanári szak (gyakorlati vívás) TF levelező testnevelő tanári és edzői szak (elméleti) TF nemzetközi

Részletesebben

PhD értekezés tézisei

PhD értekezés tézisei PhD értekezés tézisei Szabadidostruktúra és fizikai rekreáció Magyarországon 1963-2000 között, életmód-idomérleg vizsgálatok tükrében dr. Gáldi Gábor Budapest 2004 1. A témaválasztás indoklása, a kutatás

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

metzinger.aniko@chem.u-szeged.hu

metzinger.aniko@chem.u-szeged.hu SZEMÉLYI ADATOK Születési idő, hely: 1988. június 27. Baja Értesítési cím: H-6720 Szeged, Dóm tér 7. Telefon: +36 62 544 339 E-mail: metzinger.aniko@chem.u-szeged.hu VÉGZETTSÉG: 2003-2007: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatómunkája oktatónként

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatómunkája oktatónként A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatómunkája oktatónként 2010-2011. tanév 1. félév: Oktató neve Környezeti informatika (TFME0420) fizikus és fizika tanár 1+2+0 környezettan MSc

Részletesebben

Dr. Mika János tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Mika János tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Mika János tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 MIKA JÁNOS Publikációs jegyzéke Éves bontásban, 3 kategóriában, azon belül ABC-ben: Mindösszesen: 397 Folyóiratcikk

Részletesebben

Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke

Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke Hazai kiadású tanulmánykötet: 1. Jelentés a dialógus nyomán (Tanulmányok a fiatal Fülep Lajos művészeti írásairól) Argumentum Kiadó, Budapest, 2001. 150 p.

Részletesebben

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PH.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN Készítette: Erdélyi Tamás

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ (2008. jan. 17.)

PUBLIKÁCIÓ (2008. jan. 17.) PUBLIKÁCIÓ (2008. jan. 17.) Publikáció külföldi folyóiratban 1. Unger J, 1995: Urban climate research in Szeged, Hungary. Climate Digest 5/1-2, 7-9 2. Unger J, 1996: Heat island intensity with different

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei

Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földtudományok Doktori Iskola Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék A magyarországi aprófalvak sikerességi tényezőinek vizsgálata Doktori

Részletesebben

Mecenatúra pályázatok 2004 - Döntés napja: 2004. június 23. (Konferencia rendezés)

Mecenatúra pályázatok 2004 - Döntés napja: 2004. június 23. (Konferencia rendezés) Nyílvántartási szám Pályázó MEC-00484/2004 Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége MEC-00485/2004 Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége MEC-00531/2004 MTA Növényvédelmi Kutatóintézete

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése MAI KEIRDI 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Más szervezettel együtt végzett kutatás Más szervezettel együtt végzett kutatás, Szervezet megnevezése A kutatási téma címe, rövid leírása Minőségi

Részletesebben

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005.

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005. CV - Dr. Nagy Enikõ Dr. Nagy Enikõegyetemi tanársegéd Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Iroda: A épület, 315. irodatelefon: 74/528-300/1304Email: neniko@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Nagy Enikõ

Részletesebben

Breuer Hajnalka. Publikációs lista 2014. október

Breuer Hajnalka. Publikációs lista 2014. október Breuer Hajnalka Publikációs lista 2014. október Publikációk összesített impakt faktor: 10,4 Szakmai folyóiratban megjelent referált cikkek: 19 Konferencia kiadványokban megjelent teljes közlemények: 16

Részletesebben

A BORMENNYISÉG ÉS BORMINSÉG TÖBBVÁLTOZÓS KAPCSOLATA AZ ÉVJÁRAT F METEOROLÓGIAI JELLEMZIVEL TOKAJ-HEGYALJA TÉRSÉGÉBEN VITÁNYI BÉLA

A BORMENNYISÉG ÉS BORMINSÉG TÖBBVÁLTOZÓS KAPCSOLATA AZ ÉVJÁRAT F METEOROLÓGIAI JELLEMZIVEL TOKAJ-HEGYALJA TÉRSÉGÉBEN VITÁNYI BÉLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A BORMENNYISÉG ÉS BORMINSÉG TÖBBVÁLTOZÓS KAPCSOLATA AZ ÉVJÁRAT F METEOROLÓGIAI JELLEMZIVEL TOKAJ-HEGYALJA TÉRSÉGÉBEN PhD ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

aktuális projekt hazai vonatkozásai Magyarországon és Európában

aktuális projekt hazai vonatkozásai Magyarországon és Európában A felszínborítás COPERNICUS térképezés GIO Land aktuális projekt hazai vonatkozásai Magyarországon és Európában Maucha Gergely osztályvezető Környezetvédelmi Távérzékelési Osztály Távérzékelési és Kozmikus

Részletesebben

VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS-PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉGCENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA

VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS-PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉGCENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS-PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉGCENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA PhD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉSZÍTETTE: SZABÓ PÉTER OKLEVELES GÉPÉSZMÉRNÖK, EWE GÉPÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK

Részletesebben

TÁMOP A-11/1/KONV WORKSHOP Június 27.

TÁMOP A-11/1/KONV WORKSHOP Június 27. Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 WORKSHOP 2014. Június 27. A munkacsoport tagjai: az éves hőveszteségek-hőterhelések elemzése

Részletesebben

A kis téliaraszoló (Operophtera brumata L.) aktivitásának modellezése abiotikus paraméterekkel

A kis téliaraszoló (Operophtera brumata L.) aktivitásának modellezése abiotikus paraméterekkel Magyar Agrárinformatikai Szövetség Hungarian Association of Agricultural Informatics Agrárinformatika Folyóirat. 2010. 1. évfolyam 1. szám Journal of Agricultural Informatics. 2010 Vol. 1, No. 1 A kis

Részletesebben

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Suskovics Csilla PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével Völgyesi Péter 1 *, Jordán Győző 2 & Szabó Csaba 1 *petervolgyesi11@gmail.com, http://lrg.elte.hu 1 Litoszféra Fluidum Kutató

Részletesebben

SZÉLTURBINÁKAT TARTALMAZÓ MÉRLEGKÖRÖK KIEGYENLÍTŐ ENERGIA KÖLTSÉGEINEK MINIMALIZÁLÁSA

SZÉLTURBINÁKAT TARTALMAZÓ MÉRLEGKÖRÖK KIEGYENLÍTŐ ENERGIA KÖLTSÉGEINEK MINIMALIZÁLÁSA SZÉLTURBINÁKAT TARTALMAZÓ MÉRLEGKÖRÖK KIEGYENLÍTŐ ENERGIA KÖLTSÉGEINEK MINIMALIZÁLÁSA Varga László E.ON Hungária ZRt. Hirsch Tamás Országos Meteorológiai Szolgálat XXVII. Magyar Operációkutatási Konferencia

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM MAGYARORSZÁG ÖKOLÓGIAI ADOTTSÁGAINAK ELEMZÉSE A CUKORRÉPA-TERMESZTÉS SZEMPONTJÁBÓL. Doktori értekezés tézisei.

SZENT ISTVÁN EGYETEM MAGYARORSZÁG ÖKOLÓGIAI ADOTTSÁGAINAK ELEMZÉSE A CUKORRÉPA-TERMESZTÉS SZEMPONTJÁBÓL. Doktori értekezés tézisei. SZENT ISTVÁN EGYETEM MAGYARORSZÁG ÖKOLÓGIAI ADOTTSÁGAINAK ELEMZÉSE A CUKORRÉPA-TERMESZTÉS SZEMPONTJÁBÓL Doktori értekezés tézisei Tirczka Imre Gödöllő 2000 A doktori program címe: Szántóföldi növénytermesztési

Részletesebben

A debreceni alapéghajlati állomás adatfeldolgozása: profilok, sugárzási és energiamérleg komponensek

A debreceni alapéghajlati állomás adatfeldolgozása: profilok, sugárzási és energiamérleg komponensek A debreceni alapéghajlati állomás adatfeldolgozása: profilok, sugárzási és energiamérleg komponensek Weidinger Tamás, Nagy Zoltán, Szász Gábor, Kovács Eleonóra, Baranka Györgyi, Décsei Anna Borbála, Gyöngyösi

Részletesebben

Városi közterületek komplex humán-bioklimatológiai értékelése és annak várostervezési vonatkozásai szegedi példák alapján

Városi közterületek komplex humán-bioklimatológiai értékelése és annak várostervezési vonatkozásai szegedi példák alapján SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Városi közterületek komplex humán-bioklimatológiai értékelése és annak várostervezési vonatkozásai szegedi példák alapján Doktori (PhD) értekezés tézisei

Részletesebben

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén ELTE TTK, Környezettudományi Doktori Iskola, Doktori beszámoló 2010. június 7. Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén Szabó Katalin Zsuzsanna Környezettudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Dr. Varga Zoltán publikációs listája

Dr. Varga Zoltán publikációs listája Dr. Varga Zoltán publikációs listája Könyvrészlet: 1. VARGA Z. (2010): Az agrometeorológiai információk hasznosításának alapjai. In: Anda A. Kocsis T. (szerk.): Agrometeorológiai és klimatológiai alapismeretek.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok.

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok. Szakmai önéletrajz Személyi adatok Név: Dr. Deli József Születési hely, idő: Baja, 1956. március 6. Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős, 2 gyermek apja (Orsolya 1985, Kristóf 1988) Lakcím: 7634

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. 1985-1989 Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar okleveles vegyipari gazdasági mérnök

CURRICULUM VITAE. 1985-1989 Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar okleveles vegyipari gazdasági mérnök CURRICULUM VITAE Név: Dr. Szabó Erzsébet Beosztás: tudományos főmunkatárs Szervezeti egység: Technológiai és Élelmiszerlánc-vizsgálati Osztály Elérhetőség - cím: 1022 Budapest, Herman Ottó út 15. - email:

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Negyedidõszaki éghajlati ciklusok a Mecsek környéki löszök puhatestû faunájának változása alapján

Negyedidõszaki éghajlati ciklusok a Mecsek környéki löszök puhatestû faunájának változása alapján MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2000 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 18: 59 67 Negyedidõszaki éghajlati ciklusok a Mecsek környéki löszök puhatestû faunájának változása alapján Tóth Árpád Abstract: Qaternary Climatic

Részletesebben

Béczi, R. 1, Makra, L. 1, Mika, J. 2, Borsos, E. 1, Sümeghy, Z. 1 És Motika, G. 3

Béczi, R. 1, Makra, L. 1, Mika, J. 2, Borsos, E. 1, Sümeghy, Z. 1 És Motika, G. 3 OBJEKTÍV LÉGTÖMEGTÍPUSOK ÉS A PÉCZELY-FÉLE MAKROSZINOPTIKUS HELYZETEK HATÉKONYSÁG VIZSGÁLATA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA A LÉGSZENNYEZETTSÉG OSZTÁLYOZÁSÁBAN MAGYARORSZÁGON Béczi, R. 1, Makra, L. 1, Mika, J., Borsos,

Részletesebben

LÉGKÖRI SZENNYEZŐANYAG- TERJEDÉSI MODELLEK FEJLESZTÉSE

LÉGKÖRI SZENNYEZŐANYAG- TERJEDÉSI MODELLEK FEJLESZTÉSE Mészáros Róbert 1, Lagzi István László 2, Leelőssy Ádám 1 1 ELTE Meteorológiai Tanszék 2 BMGE Fizika Intézet LÉGKÖRI SZENNYEZŐANYAG- TERJEDÉSI MODELLEK FEJLESZTÉSE Meteorológiai Tudományos Napok Budapest,

Részletesebben

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Osztovits András publikációs tevékenysége Osztovits András (2014): 6:1. - 6:57. -ok magyarázata In: Osztovits András (szerk.) A Polgári

Részletesebben

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál Nagy Zoltán, Tóth Zoltán, Morvai Krisztián, Szintai Balázs Országos Meteorológiai Szolgálat A globálsugárzás

Részletesebben

FELÜLETI JEGESEDÉST OKOZÓ IDŐJÁRÁSI HELYZETEK STATISZTIKAI VIZSGÁLATA ÉS A JÉGAKKRÉCIÓ BECSLÉSE PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐESZKÖZÖK (UAVs) ESETÉBEN 3

FELÜLETI JEGESEDÉST OKOZÓ IDŐJÁRÁSI HELYZETEK STATISZTIKAI VIZSGÁLATA ÉS A JÉGAKKRÉCIÓ BECSLÉSE PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐESZKÖZÖK (UAVs) ESETÉBEN 3 Dr. Bottyán Zsolt 1 Tuba Zoltán 2 FELÜLETI JEGESEDÉST OKOZÓ IDŐJÁRÁSI HELYZETEK STATISZTIKAI VIZSGÁLATA ÉS A JÉGAKKRÉCIÓ BECSLÉSE PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐESZKÖZÖK (UAVs) ESETÉBEN 3 A pilóta nélküli repülőeszközök

Részletesebben

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős)

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) SZOLNOKI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS GÉPÉSZETI TANSZÉK DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) I. Diplomaterv,disszertáció, szakkönyv-részlet, jegyzet,

Részletesebben