A múlt árnyai HISTÓRIA. A szombathelyi patológia jegyzőkönyveinek üzenete ( ) Garzuly Ferenc

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A múlt árnyai HISTÓRIA. A szombathelyi patológia jegyzőkönyveinek üzenete (1920 1946) Garzuly Ferenc"

Átírás

1 Forrás: LAM 2005;15(4): HISTÓRIA A múlt árnyai A szombathelyi patológia jegyzőkönyveinek üzenete ( ) Garzuly Ferenc Szombathelyen 1920 és 1946 között 16 kötetbe szedve megközelítően 3000 boncjegyzőkönyv készült. Egy korszakot, gyógyíthatatlan betegségeivel, vezető halálokaival elevenítenek meg előttünk. Egy orvost láthatunk munka közben, aki az ismereteket gondos munkával gyűjti össze, értékeli és adja át. Akkor is, amikor már baljós volt felette a menny. Érzékeltetik a jegyzőkönyvek a háttérben, a kórházi osztályokon folyó küzdelmet, betegek és orvosok hétköznapi gondjait, egyéni tragédiáit. Kórházi boncjegyzőkönyvet Szombathelyen 1920-ban készítettek először, bár a patológiai osztályt csak később, 1929-ben hozták létre. A városban lévő császári és királyi huszárlaktanyához 1889-ben csapatkórházat építettek. Ez a vesztes világháborút követően funkciót váltott, Vasvármegye és Szombathely Város Közkórházává alakult át ban új helyen új kórházat kapott a megye és a város. A régi kórházat átköltöztették, az új kórház a régi névvel, 1929-ben kezdte el működését. Az intézmény a Markusovszky Kórház nevet 1955-ben vette fel (1). Az első jegyzőkönyveket tartalmazó kötet első oldalán ez olvasható: Vasvármegyei Közkórház Bonzjegyzőkönyve Évente csak néhány boncolást végeztek, az újabb évek jegyzőkönyvei ugyanabba a kötetbe kerültek. A 36. oldalon azonban már az új kórházban kialakított proszektúrán készült jegyzőkönyvvel találkozunk, és az 1929-es évszámmal. Az között létrejött jegyzőkönyvek egy része négy-öt oldalas leírást ad a boncolás során talált elváltozásokról, más része rövidebb. Valamennyit kézzel írták. A leírást latin diagnózisok felsorolása követi. Az adatok gyakran hiányosak, itt-ott hiányzik a diagnózis is, másutt az aláírás, ismét másutt a sectio dátuma. Nem mindig tudjuk megfejteni, mi indokolta a boncolást. Egy hétéves kislány lövési sérülést szenvedett. Három beteg műtét közben vagy röviddel a műtétet követően lelte halálát. A halált okozó betegségek: agyhártyagyulladás, agytályog, agydaganat, tüdőgümőkór, tüdőgyulladás, tüdőinfarktus, szívbelhártya-gyulladás, hashártyagyulladás, bélcsavarodás, vérhas. A jegyzőkönyvet ketten írták alá (ahol aláírták): a jegyzőkönyvvezető és a boncoló főorvos. Az előbbiek a belgyógyászat alorvosai, utóbbi az osztály főorvosa, a Jendrassik-klinika egykori tanársegédje, dr. Stranz Gyula ( ), aki 55 éves korában bekövetkezett haláláig vezette a belgyógyászatot között a laboratórium, kórbonctan, kórszövettan, röntgen- és fertőzőrészleg is hozzá tartozott, de ő volt a pulmonológus és a neurológus is a kórházban (1). Szövettani vizsgálatokról ezekben a jegyzőkönyvekben nincsen szó, a véleményekből mégis kiderül, hogy alkalmanként azokra is sor került. Nem lehet biztonsággal megítélni, hogy a boncolások közül melyek voltak törvényszéki jellegűek. Ma már el sem tudjuk képzelni, hogy egy belgyógyász klinikai munkája mellett boncoljon.

2 Pedig az egyik legismertebb patológus, Virchow is gyakorló orvos volt. Meglepő, hogy a leírás és a vélemény is mennyire szakszerű, lényegre törő, korrekt. Pedig az orvosok munkában akkor sem szenvedtek hiányt, sőt, a következő években sem. A működését megkezdő új kórház nyolc osztályának 1000 ágyára is csak nyolc főorvos, hét alorvos és néhány segédorvos jutott (1). Dr. Görög Dénest ( ), későbbi címzetes egyetemi magántanárt, 1929-ben nevezték ki a patológiai osztály vezetőjévé. Budapesten, Berlinben és Göttingenben volt orvostanhallgató. Végzés után a pécsi egyetem Törvényszéki Orvostani Intézetében és Kórbonctani Intézetében dolgozott, dr. Entz Béla professzor mellett, aki később gyermekeinek keresztapja is lett (1). A kórbonctan személyzete a vezető főorvoson kívül egy alorvosból, egy gépírónő-szövettani laboránsból, egy szakaltisztből és egy boncszolgából állt (2). Az általa végzett boncolások jegyzőkönyvei közül az első április 9-én keltezett. Ezen a beteg neve, életkora, foglalkozása, a felvétel és a halál időpontja, valamint a klinikai diagnózis szerepel, ezt követik a boncolás során megállapított latin diagnózisok. A boncolásról részletes leírás nem készült. A további jegyzőkönyvek hasonló formájúak, a 25-ös számú jegyzőkönyvtől kezdődően azonban a feljegyzések már formanyomtatványra készültek, kézzel írottak. A szervek megjelölésénél tollal írt kereszt jelzi, hogy a szervek közül melyeknek a boncolására került sor. A további szabad helyre a lapokon a latin kórbonctani diagnózis került. Egy példa erre a legrövidebbek közül Meningitis basilaris tuberculosa acuta cum hydrocephalo externo et interno acuto. Disseminatio miliaris tuberculosa apicis pulmonis utriusque. Tbc vetusta caseosa noduli lymphatici hili pulmonis unius. Pleuritis et pericarditis chronica fibrosa (pleurae dextrae). Degeneratio parenchymatosa renum. (1929., 7. számú. jegyzőkönyv, hétéves gyermek.) A boncjegyzőkönyvek tanúsága szerint 1929-ben Görög Dénes 186 sectiót végzett. Néhány adat a ma már gyógyítható betegségekről. A leggyakoribb betegség a gümőkór (35 eset), a boncoltak megközelítően egyötödében fordult elő. Luesre utalt a bonclelet 12 elhunytban (lues congenita, osteochondritis syphilitica, aortitis luetica, paralysis progressiva, tabes dorsalis). Vakbélgyulladáshoz, illetve fekély átfúródásához csatlakozó hashártyagyulladás miatt öten haltak meg. Két-két beteg halálát okozta hastífusz, diftéria, tetanusz, egy-egy betegét skarlát, kanyaró, vérhas. A századelőn a tüdővész Magyarországon pusztító népbetegség volt, amit a Vas megyei kórház kórbonctanának adatai is alátámasztanak. Vasvármegye polgári közössége elsőként az országban, március 1-jén alakította meg a Tuberkulózis Ellen Védekező Vasvármegyei Egyesületet (TEVVE), majd az első tüdőbeteg-gondozót (1906), és a szegény sorsú, tuberculosisban megbetegedett szülők gyermekei nevelésére szolgáló erdei iskolát (1908) ben az ország legmodernebb, 113 ágyas tüdőosztálya épült fel a kórházban, vezetésével az Erzsébet Királyné Szanatórium alorvosát, dr. Prugberger Józsefet, dr. Görög Dénes későbbi barátját bízták meg. Az új kórházban Időzzünk most el egy olyan időszaknál, amelyben az új kórház már gőzerővel dolgozott! Mondjuk, az 1936-os évnél. Ebben az évben 213 esetben történt boncolás. A jegyzőkönyvek egy részén az alorvos, dr. Horváth Béla aláírását találjuk. Róla fia, dr. Horváth Attila egyetemi tanár, a budapesti Bőrgyógyászati Klinika vezetője a következő információkkal szolgált. Nemcsak édesapja, édesanyja is a proszektúrán dolgozott, ő gépelte a jegyzőkönyveket,

3 szövettani leleteket. A kórbonctant magába foglaló épületben laktak ben, amikor fiuk megszületett, Toronyba költöztek, apja ott lett körzeti orvos. Egy ideig még visszajárt boncolni, megszerezte az igazságügyi orvos szakértői szakképesítést, majd a tisztiorvosi szakképesítést is. Jelentős változást láthatunk az 1929-es feljegyzésekhez képest. A lényegre törő kórisme már mindenütt magyaros, csak az orvosi nyelvben közhasználatú latin szavak maradtak meg a diagnózisokban. Például (86. számú jegyzőkönyv, 16 éves napszámos, tüdőosztály, klinikai diagnózis: tbc. pulm.): Mindkét tüdő kiterjedt disseminált és conglomerált tuberculosisa, a csúcsban több borsónyi-ökölnyi cavernával. Kiterjedt, különösen jobb oldalt nagyméretű mellhártya összenövések. Acut serofibrinosus szívburokgyulladás. Általános nagymértékű lesoványodás. A szívizom, máj és vesék parenchymás degenerációja. A 213 meghalt közül 68 személynél már közel minden harmadiknál gümőkórt találtak. A tüdővész miatt elhunytak életkori skálája széles, egyévestől a legöregebbig terjed. Gyakori a tuberkulózis az elmebetegek közt, náluk leginkább ez a halálok. Még egy betegség ragadott el fiatalokat ebben az évben, a Heine Medin-kór. Nyolc gyermek és egy 27 éves felnőtt halálát okozta a járvány. Valamennyi esetben megtaláljuk a gerincvelő szakszerű vizsgálatáról készült leírást. A lues késői idegrendszeri szövődményei miatt tíz beteg halt meg. A tabes dorsalis miatt elhunytaknál szintén sor került a gerincvelő vizsgálatára és a velőshüvely-festés elvégzésére is. Négy beteg hastífusz, két beteg orbánc miatt halt meg. A jelenleg vezető halálokokkal nem, vagy alig találkozunk a boncjegyzőkönyvekben, szívinfarktus kórismével egy esetben sem, agyi keringészavarral is csak ritkán. A daganatos betegek között ebben az évben egynek sem volt tüdődaganata vagy mellrákja. Alsóvégtag-trombózist és tüdőembóliát is csak két jegyzőkönyv említ. A teljes anyagban valamennyi korosztály erősen érintett. Tizenhat gyermek volt egyévesnél fiatalabb. Különösen szembetűnő, hogy a boncoltak negyede a 20. életévét sem töltötte be, és hogy a 60 évesnél fiatalabbak száma közel háromszorosa volt a 60 évesnél idősebbeknek. A legtöbben a csecsemő- és gyermekosztályon, illetve gyermekmenhelyen, valamint az idegelme osztályon haltak meg (39-39), ezt követte a tüdőosztályon (36), a belgyógyászaton (35) és a sebészeten (28) meghaltak száma. A nagyobb osztályok ágyszáma egyébként a következő volt: elme- és idegosztály 405, sebészet 189, tüdőbetegosztály 113, csecsemő- és gyermekosztály 97, belgyógyászat 67 (1). A feljegyzésekből megismerhetjük az elhunytak volt foglalkozását. Nagyot fordult a világ azóta: napszámos, béres, földműves, gazdatiszt, uradalmi cseléd, uradalmi gulyás, uradalmi gazda, gazdasági cseléd, kaszakovács, borpincemunkás, marhahajcsár, kocsikísérő, tojáskereskedő, teknővájó, nevelőnő, díjnok, kifutó, háziszolga, magánzó, városi szegény, községi szegény, szegényházi ápolt, hadirokkant, szellemi szükségmunkás. Jegyzőkönyvek 1930-tól 1943-ig Ha most visszatekintünk és átlapozzuk az ös boncjegyzőkönyveket, hasonló megállapításokra juthatunk, néhány kiegészítést kell csak tennünk. A boncolások száma évenként 165 és 253 között ingadozott. Az 1930-as évben a 69-es számú sectio törvényszéki volt, nem üres papírlap van azonban a helyén, hanem a jegyzőkönyv szövegének másolata, az egyik aláíró Görög Dénes, mint kir. törvényszéki orvos. A további években egy négy hasonló boncolásra kerül sor. Az évi első törvényszéki sectio

4 jegyzőkönyvén aláírása alatt már ez olvasható: egyetemi magántanár, törvényszéki orvos. Sokat dolgozott, közleményei jelentek meg itthon és külföldön, egyetemi előadásokat is tartott (3). Ő lett a kórház első magántanára. Az elmeosztályon 1932-ben kitört hastífuszjárványt dr. Tanka Dezső főorvos írásából ismerhetjük meg (4). Az osztály megfigyelőjében 51 beteg volt összezsúfolva, ezek közül 25 kapta meg a betegséget, közülük hét meghalt. Lépjünk tovább az as évekre! A boncolások száma fokozatosan emelkedik, 1942-ben éri el a maximumot, 406 boncolást, de még 1943-ban is jelentős a szám, 320. Az utolsó három évben a jegyzőkönyveket tartalmazó kötetek közel dupla olyan vastagok, mint az első években. Még 1942-ben is találkozunk olyan jegyzőkönyvvel, amelyben Görög Dénes neve alatt kir. törvényszéki orvos cím szerepel, ami arra utal, hogy származása ellenére címét megtarthatta, éppúgy, mint osztályvezetői orvosi rangját is. Pedig a törvényszéki orvosi vizsgálatra kerülő esetek közül az egyikben egy csendőr, a másikban egy honvédtiszt is érintett volt ben a boncjegyzőkönyvek egy részét Horváth Béla alorvos írta alá, de az utolsó három évben a megszaporodott sectiók ellenére sem találunk más aláírást a jegyzőkönyveken, mint Görög Dénesét. Az előző évekre jellemző betegségek itt is konzekvensen halmozódnak. A fő problémát változatlanul a gümőkór jelenti. Ismételten felüti a fejét a Heine Medin-kór, skarlát, szamárköhögés, diftéria, tetanusz, vérhas, hastífusz. Gyermekágyi láz és torokmandula eltávolítása utáni vérbelehelés miatt is meghal egy-egy beteg. Három gyermek halálához babszem belehelése vezet. Változatlan arányban fordul elő a késői lues. A belgyógyászaton szívbelhártya-gyulladás, szívizomgyulladás, myodegeneratio cordis kórisme szerepel leginkább kardiológiai halálokként, egy esetben sem találkozunk a szívinfarktus diagnózissal. Az utóbbi a patológiai diagnózisok között sem szerepel. Az adatok csak fenntartással értékelhetők, mivel a halottak mintegy 35 százalékánál mellőzték a boncolást (5). Egy másik tényező, ami az arányokat befolyásolhatta, az volt, hogy a súlyos állapotú betegeket, haldoklókat gyakran hazavitték. Sokasodó árnyak A zsidóság, a zsidó származású orvosok helyzete beleértve a kikeresztelkedettekét is az évek során egyre nehezebbé vált. Az ellenérzések nem voltak új keletűek. Már Paracelsus is azt írja egy helyütt: A zsidók sokat dicsekszenek orvosi tudományukkal, és pirulás nélkül mondogatják, hogy ez a művészet nagyon régi eredetű náluk. De mit tudnak az orvosi tudományból? Mi van orvosi könyveikben? Egész orvosi művészetük tiszta huncutság és csalafintaság. (6) A zsidó orvosok gyakorlatának korlátozásában azonban nem a keresztény orvosok, hanem az egyházi férfiak, nevezetesen a pápák jártak elől. Így Gratianus már ben elrendelte, hogy senki az egyházi vagy világi emberek közül ne merészeljen a zsidókkal együtt enni, inni, lakni, betegségében zsidó egyén segítségét kérni, ilyentől orvosságot elfogadni. (6) Mégis, úgy tűnik, a megszaporodott boncolások miatt rövidül le az utolsó években a patológiai lelet, és nem azért, mert Görög Dénes érzi a vészfelhőket maga és családja fölött december 28-án egy csecsemőnél a szövettani vizsgálat során különleges pajzsmirigyelváltozást talál, a metszetet Budapestre küldi, az egyetem patológiai intézetébe, a válaszon Zalka Ödön egyetemi tanár aláírása szerepel, a leletek közé illesztik a könyvbe. A levél így

5 kezdődik: Kedves barátom! Küldött metszeted igen érdekes. Azt hiszem, hogy egy anyai részről stimulált pajzsmiriggyel állunk szemben. Régen ismeretes, hogy az újszülött pajzsmirigyek milyen különböző szövettani képet adnak 1944 áprilisában és májusában tragikus változás következett be a zsidóság helyzetében: április 5.-e után Szombathely utcáin is feltűntek a sárga csillagok. Kizárták a zsidó orvosokat a kamarából. Április 28-án jelent meg a zsidók lakásával és lakóhelyének kijelölésével kapcsolatos miniszterelnöki rendelet A gettókerítés és a kapuk megépítésére valamint a beköltöztetés lebonyolítására a határidőt május 12-ére, este 8 órára tűzték ki. (7) Az 1944-es boncjegyzőkönyveket tartalmazó kötetet egy ideig nem találtuk meg. Dr. István Lajos professzort kérdeztem a történtekről. Megtudtam, hogy 1944-ben medikusként végzett boncolásokat és ezekről jegyzőkönyveket is készített. A keresést ezért újra kezdtük és végül megtaláltuk, egy kötetbe kötve, az 1944, 1945 és 1946-ban készült jegyzőkönyveket. Görög Dénes utolsó jegyzőkönyve május 17-i keltezésű. Ez abban az évben a 137. boncolást jelentette. Két kivétellel valamennyi jegyzőkönyvön az ő aláírása szerepel. Az utolsó jegyzőkönyv is olyan korrekt, mint az előzők. A helyi közigazgatási szervek alkalmazottai a következő napokban emelhették ki a munkába feledkező, a veszélyről tudni nem akaró főorvost otthonából sok társával együtt a végső útra. Utolsó úton Dr. Görög Dénes bár diákkorában konvertált, és gyermekei keresztény nevelést kaptak származása miatt 1944 májusában, feleségével és lányával a szombathelyi gettóba került. Július 4-én, több mint 1400 sorstársával együtt Auschwitzba hurcolták, ott feleségét, lányát és anyósát az első napon a halálba küldték. Dr. Josef Mengele mellett kellett dolgoznia (8). Pontosan nem tisztázott körülmények között halt meg 1945 januárjában április 12-én fiát a tüdőosztály főorvosa, dr. Prugberger József Kőszegre menekítette, ahol az Isteni Ige Társasága nevű missziós rend rejtette el. Fiából kémikus lett: prof. dr. Görög Sándor, a Richter Gedeon Rt. Kutatási Analitikai Központjának volt vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Dr. Görög Dénes elhurcolását követően három évig nem volt az osztálynak önálló vezetője ben összesen 230 sectio történt (ebből 135-öt még Görög Dénes végzett). A halálokok ugyanazok: tuberkulózis, gócos tüdőgyulladás, gennyes folyamatok, diftéria és a többi, az előző jegyzőkönyvekből ismert halálok. A jegyzőkönyveken dr. Ormosi Vilma, dr. Dunka György és dr. István Lajos, valamint dr. Magyar Miklós egyetemi tanársegéd neve szerepel. Változások A várost a Wehrmacht március 19-én szállta meg. A jegyzőkönyvekből kiderül, hogy 1944 szeptemberében egy német tizedes a lép megrepedése okozta hasűri vérzés, novemberben egy magyar katona koponyasérülést követően kialakult agytályog miatt halt meg. Decemberben egy német katona halálát szilánksérülés okozta, egy másikét gennyes középfülgyulladáshoz csatlakozó gennyedés, egy harmadikét lőtt sérülést követően kialakult agyhártyagyulladás a Német Hadikórházban (Luftwaffe, Ortslazarett) haltak meg ben a sectiók száma 41-re csökkent. Ezek nagy részét dr. Martin Jenő végezte. A halottak között újabb katonákat találunk. Márciusban három német katona halt meg

6 gránátszilánk okozta sérülés következtében, és egy orosz hadifogoly is, koponyasérülés miatt. István Lajos professzortól tudtam meg, hogy a boncolásokon a német orvosok is részt vettek. A szovjetek március 29-én jöttek be a kórházba. A kórház emeletén csakhamar szovjet csapatkórház dolgozott (1). Egy novemberi jegyzőkönyv már egy 24 éves orosz szakaszvezetőről szól, haslövéshez társuló hashártyagyulladás a halálok. Ebben az évben különösen nagy problémát jelentett a kiütéses tífusz, a hastífusz és a tetvesség. Id. dr. Kneffel Pálnak, az Országos Közegészségügyi Intézet szombathelyi állomása akkori főorvosának és az általa létrehozott Járványügyi Kórháznak igen jelentős szerep jutott a betegségek megfékezésében, leküzdésében (1). A háború utáni évek 1946-ban február és június között már csak 18 sectióról találunk adatokat. Id. dr. Kneffel Páltól megtudtam, hogy boncolásokat később is végeztek, sőt, a kórházigazgató kérésére ő is boncolt, de elképzelhetetlenül rossz körülmények között, ad oculos demonstrandum. Mivel a proszektúrának nem volt állandó orvosa, az igazgató azt, akivel az udvaron találkozott, azonnal boncolni küldte. A boncleletet a boncoló megbeszélte a klinikussal, jegyzőkönyv nem készült. Abban az időben a legnagyobb gondot az okozta, hogy sok halottnak hozzátartozója sem volt, és senki sem foglalkozott elszállításukkal, úgy kellett a proszektúrán átlépdelni a holttesteken. A patológia szombathelyi történetének első szakasza ezzel a szomorú momentummal zárul. Dr. Romhányi György ( ), aki dr. Nemes Balogh Ernő egyetemi tanár patológiai intézetének adjunktusa volt Budapesten, címzetes egyetemi magántanár, 1947-ben kap megbízást a szombathelyi patológiai osztály vezetésére ben a Pécsi Orvostudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárának nevezik ki. Később a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja lesz. A boncjegyzőkönyvek fejlécén 1944 októberéig a Vasvármegye és Szombathely Város Közkórházának Prosecturája felirat szerepel. Ekkor találkozunk először új fejléccel a régi mellett, amelyen a vezető főorvos neve is olvasható. A lassan dolgozó kórházi gépezet most készült volna el vele? És a papírhiány semmi pazarlást nem engedélyez? Tény, hogy dr. Romhányi György, az utód főorvos, még 1948-ban is olyan formanyomtatványokra gépelt leleteket ír alá, amelyen ez olvasható: Vasvármegye és Szombathely Város Közkórházának Prosecturája. Vezető főorvos dr. Görög Dénes egyetemi magántanár. Igazolva érezhetjük Romhányi György professzor szavait: A halottak tanítanak bennünket. Ne felejtsük el a tanulságokat! Köszönetnyilvánítás A munkához nyújtott információkért, segítségért, tanácsokért a következő személyeknek tartozom köszönettel: prof. dr. István Lajosnak, dr. Prugberger Emilnek, id. dr. Kneffel Pálnak, dr. Csanaky Györgynek, dr. Széll Kálmánnak, prof. dr. Horváth Attilának, dr. Brittig Ferencnek, dr. Tóth Csabának és Geszler Máriának. A Vasi Szemle júniusi számában megjelent hasonló című írás alapján.

7 Irodalom 1. Széll Kálmán. A Markusovszky Kórház története. Szombathely: Sylvester Nyomda; p. 18., 37., 44., 48., 49., 53., Görög Dénes. A prosectura és a központi laboratórium. In: Pető Ernő. A múlt és a jelen Klinikáinak és Kórházainak Szövetsége kiadás; p Görög Dénes. A prosectura és a központi laboratórium. In: Pető Ernő. A múlt és a jelen Klinikáinak és Kórházainak Szövetsége kiadása; p Tanka Dezső. Typhusjárvány a közkórház elmeosztályán. In: Pető Ernő: A múlt és a jelen Klinikáinak és Kórházainak Szövetsége kiadás; p Görög Dénes. A prosectura és a központi laboratórium. In: Pető Ernő. A múlt és a jelen Klinikáinak és Kórházainak Szövetsége kiadás; p Magyary-Kossa Gyula. Zsidó orvosok a régi Magyarországon. In: Magyar orvosi emlékek. II. kötet. Budapest: Eggenberger-féle könyvkereskedés (Rényi Károly) kiadása; p Katona Attila. A zsidókérdés közigazgatási megoldása Szombathelyen. In: Baljós a menny felettem. Balázs Edit és Katona Attila (editors). Szombathely: Berzsenyi Dániel Főiskola Történelem Tanszéke és a Magyar-Izraeli Baráti Társaság kiadása; p Nyiszli Miklós. Dr. Mengele boncoló orvosa voltam az auschwitzi krematóriumban. Budapest: Magvető; p Levelezési cím: dr. Garzuly Ferenc, Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Patológiai Osztály, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 3.

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

Halottellátás körüli jogi, felelőségbeli problémák

Halottellátás körüli jogi, felelőségbeli problémák Halottellátás körüli jogi, felelőségbeli problémák Dr. Francz Mónika Jósa András Oktató Kórház Pathológiai Osztály Nyíregyháza 67. Országos Patológus Kongresszus Keszthely, 2008.október 9-11. Vonatkozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: SZMJV Polgármesteri Hivatalának első emeleti díszterme JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: SZMJV Polgármesteri Hivatalának első emeleti díszterme JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS JEGYZŐKÖNYV Tárgy: Egészségügyi Bizottság ülése Helyszín: SZMJV Polgármesteri Hivatalának első emeleti díszterme Időpont: 2006. január 18. Jegyzőkönyvvezető: Horváth Judit Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV NÉV

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

Z G I A T K Ö E R É E T T N

Z G I A T K Ö E R É E T T N Z G I A K Ö E R É E N B. D. Dezső (szül. 1930-) (B.D.-el nem sikerült kapcsolatba lépnünk, ezért az ő történetét, amelyet a Holokauszt Dokumentációs Központ irattárában őriznek, álnéven tudjuk csak közzétenni.)

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

Markusovszky Lajosemlékülés

Markusovszky Lajosemlékülés Markusovszky Lajosemlékülés 2015. május 6. TÁMOGATÓ: Bokor Attila dr., Brubel Réka dr., Lukovich Péter dr., Rigó János Jr. dr.: Mélyen infiltráló colorectalis endometriosis miatt végzett multidiszciplináris

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Davidovits Mózes? 1890-es évek Apai nagyanya Davidovits Mózesné (szül.? Ráhel)?? Anyai nagyapa Csernovits Efraim? 1937 Anyai nagyanya Csernovits Efraimné (szül.? Eszter? 1888/9 Apa

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára

Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára Prof. Dr. emer. Anderlik Piroska előadása a SE Baráti Körén 2013 január 30. Preisz Húgónak, a hazai bakteriológia megalapítójának életrajza számos

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Tartalom. Jeles napok, neves gyógyítók. 1. kötet. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 499

Tartalom. Jeles napok, neves gyógyítók. 1. kötet. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 499 Tartalom 1. kötet Elõszó...5 Lakner László: Bevezetés...7 Markusovszky Lajos-emlékünnepély... 15 Markó Péter: Megnyitó... 16 Lakner László: Köszöntõ... 17 Dr. Tiborcz Sándor-emlékülés... 19 Lakner László:

Részletesebben

Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek. Dr. Machay Tamás SE I.Sz.

Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek. Dr. Machay Tamás SE I.Sz. Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek Dr. Machay Tamás SE I.Sz. Gyermekklinika Az élveszülöttek és csecsemıhalálozás alakulása 2004-2006-ban

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA Intézet igazgató Prof. Dr Szathmári Miklós DsC KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI EGYSÉG Vezető : Dr. Kapocsi Judit, PhD, Med. habil. egyetemi

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

J E L E N T É S a fekvőbeteg-szakellátás teljesítményéről 2015. május

J E L E N T É S a fekvőbeteg-szakellátás teljesítményéről 2015. május J E L E N T É S a fekvőbeteg-szakellátás teljesítményéről 2015. május Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tartalomjegyzék Aktív fekvőbeteg-szakellátás ----------------------------------------------------------

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám elmélet Héti óraszám gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Családfa. Gárdonyi (Grünberger) Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45. Gárdonyi (Grünberger) Dávidné (szül. Brauner Hermina) 1869 1943

Családfa. Gárdonyi (Grünberger) Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45. Gárdonyi (Grünberger) Dávidné (szül. Brauner Hermina) 1869 1943 Családfa Apai nagyapa Kinszki Ármin 1860-as évek 1910 Apai nagyanya Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45 Anyai nagyapa Gárdonyi (Grünberger) Dávid 1861 1914 Anyai nagyanya Gárdonyi (Grünberger)

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Pécs, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-999-9 Készült a Központi

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)?

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)? Családfa Apai nagyapa Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje Apai nagyanya Goldklang Dávidné (szül.?)? 1932/33 Anyai nagyapa Krausz Simon 1875 1932 Anyai nagyanya Krausz Simonné (szül.

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

Családfa. Kertész Józsefné (szül. Klein Szeréna)? 1955/56. Fischer Péterné (szül Stein Rózsa)? 1944. Fischer Péter 1888 1917

Családfa. Kertész Józsefné (szül. Klein Szeréna)? 1955/56. Fischer Péterné (szül Stein Rózsa)? 1944. Fischer Péter 1888 1917 Családfa Apai nagyapa Kertész (Klein) József 1875 1957 Apai nagyanya Kertész Józsefné (szül. Klein Szeréna)? 1955/56 Anyai nagyapa Fischer Péter 1888 1917 Anyai nagyanya Fischer Péterné (szül Stein Rózsa)?

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Laufer Mór?? Interjúalany. Klára Kováčová-Kohnová (szül. Weisz Klára) 1926. Gyermekek. Marta Kováčová-Kohnová 1948 1948

Családfa. Anyai nagyapa. Laufer Mór?? Interjúalany. Klára Kováčová-Kohnová (szül. Weisz Klára) 1926. Gyermekek. Marta Kováčová-Kohnová 1948 1948 Családfa Apai nagyapa Weisz Mihály?? Apai nagyanya Weisz Cecília (szül. Hopper Cecília)?? Anyai nagyapa Laufer Mór?? Anyai nagyanya Laufer Mina (szül. Smatana Mina) 1860-as évek 1938 Apa Weisz József 1893

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül)

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Krausz Márkus (1840-1910 körül) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Lichtwitz Ferdinánd (1840-es évek- 1918 előtt) Lichtwitz Ferdinándné

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM Készítette: Dr. Dézsi Anna Júlia ÉLETTUDOMÁNY Alkalmazott tudományok gyakorlati tevékenység

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

Szállási Árpád HINTS ELEK (1893 1966) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai

Szállási Árpád HINTS ELEK (1893 1966) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Szállási Árpád HINTS ELEK (1893 1966) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Könyvárveréseken vagy antikváriumok kirakatában egyre ritkábban tűnik fel az őskori, ókori és középkori

Részletesebben

Közérdekû információk:

Közérdekû információk: Közérdekû információk: A kezdeményezés A Szív Világszövetség (World Heart Federation) az Amerikai Szív Szövetség (American Heart Association) által elindított Go Red for Women mozgalom világméret_ elterjesztését

Részletesebben

Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről. 2011. január 3-9. Készült 1000 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán

Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről. 2011. január 3-9. Készült 1000 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről 011. január -9. Készült 00 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán Minden korcsoport fontosnak tartja a méhnyakrák elleni védekezést.

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Krausz Ábrahám?? Interjúalany. Ozorai Sándorné (szül. Sternberger Ida) 1923. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Krausz Ábrahám?? Interjúalany. Ozorai Sándorné (szül. Sternberger Ida) 1923. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Sternberger Ignác?? Apai nagyanya Sternberger Ignácné (szül. Weisz Mária) 1855 1933 Anyai nagyapa Krausz Ábrahám?? Anyai nagyanya Krausz Ábrahámné (szül. Brandl Teréz)?? Apa Sternberger

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet

34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról

Részletesebben

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9.

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztályának, a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Fénykép Fénykép A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott Minta Péter és házastársam, Mintaová

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.)

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ULTRAHANG SZEKCIÓJA ULTRASOUND SECTION HUNGARIAN RADIOLOGICAL SOCIETY B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) Az Ultrahang Szekció

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Nyilvántartásából származó adatok neve Székhelyének teljes címe Szakma a ellátó a ellátó 011200 Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Maglódi út 89-91.

Részletesebben

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A tüdőbetegek ellátásának története Esztergomban

A tüdőbetegek ellátásának története Esztergomban A tüdőbetegek ellátásának története Esztergomban Osvai László dr. VASZARY KOLOS KÓRHÁZ TÜDŐGONDOZÓ Esztergom drosvai@t-online.hu Esztergom egészségügyének első írásbeli dokumentuma 1000-ből származik.

Részletesebben

A MAGYAR GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK JELLEMZŐI (2003) SZAUER ERZSÉBET

A MAGYAR GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK JELLEMZŐI (2003) SZAUER ERZSÉBET A MAGYAR GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK JELLEMZŐI (2003) SZAUER ERZSÉBET Az egészségmegőrzés és az egészségvédelem korunk legfontosabb feladatai közé tartozik. Az egészség a társadalom számára a legfontosabb

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon?

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon? Családfa Apai nagyapa Mailender Lajos? 1936 Apai nagyanya Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905 Anyai nagyapa Lukács Simon? 1925 Anyai nagyanya Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária)

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2014.04.19-2014.07.02 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2)

Részletesebben

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz??? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921 Schlosz Bertalan?? Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926 Apa Szántó (Schwarz) Miksa 1880/82 1950

Részletesebben

Pető András Főiskola

Pető András Főiskola Név: Dr. Kullmann Lajos Intézmény: Születési hely, idő:. Budapest, 1941. május 26 Végzettség: - Budapesti Orvostudományi Egyetem, Általános Orvosi Kar, általános orvos, 1959-65 - Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Meghívó. Tisztelt Kolléga!

Meghívó. Tisztelt Kolléga! Meghívó Tisztelt Kolléga! Értesítem, hogy a Kaposi Mór Oktató Kórház 2012. április 13-14-én a PTE ÁOK Neurológiai és Fül-Orr-Gégészeti Klinika részvételével a tavalyi rendezvény sikerére és nagy érdeklődésre

Részletesebben

Aktualitások a védőnői munkában

Aktualitások a védőnői munkában Aktualitások a védőnői munkában Székesfehérvár 2013. november 13. Polyákné Gulyás Erika megyei vezető védőnő Visszatekintés Anya-gyermekvédelem hagyományai XX. sz. I. világháború - magas csecsemőhalálozás

Részletesebben

Az első világháborút követő, 1920-ban megszavazott, numerus clausus néven ismert törvény amely a maga nemében első volt Európában mind az orvosi

Az első világháborút követő, 1920-ban megszavazott, numerus clausus néven ismert törvény amely a maga nemében első volt Európában mind az orvosi ELŐSZÓ Zsidó orvosok mint arra egy 1151-ben kiadott rendeletből következtethetünk már az Árpád-házi királyok alatt működtek hazánkban, főként a királyi és nagyúri udvarokban. Az első, név szerint ismert,

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

HOLOKAUSZT BUDAPESTEN NÁCI TÁBOROK ÉS A FELSZABADULÁS

HOLOKAUSZT BUDAPESTEN NÁCI TÁBOROK ÉS A FELSZABADULÁS HOLOKAUSZT BUDAPESTEN NÁCI TÁBOROK ÉS A FELSZABADULÁS TARTALOM Bevezetés... 3 Sorstípusok... 4 Táborok... 5 Felszabadulás, hazatérés... 10 2 BEVEZETÉS 1945 kora nyarától kezdve a hazatérő deportáltak egy

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 - S 8 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG IX. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS INTERDISCIPLINÁRIS

Részletesebben

14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Listeriosis járvány a Cseh Köztársaságban 69 Epinfo Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 72 Fertőző betegségek adatai 73 Epidemiológiai

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés Stroke Ne késlekedj kampány 2010 Stroke: szomorú tények Sajtófigyelés Stroke: szomorú tények http://www.168ora.hu/tudas/stroke-szomoru-tenyek-53262.html 2010. április 1. 20:52 Hazánkban évente 42 ezren

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László napi elismerések

Batthyány-Strattmann László napi elismerések Batthyány-Strattmann László napi elismerések Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere az egészségügy területén végzett kivételesen magas színvonalú, példaértékű szakmai és tudományos munkája elismeréseként

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

A stroke ellátás helyzete Magyarországon

A stroke ellátás helyzete Magyarországon A stroke ellátás helyzete Magyarországon Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Magyar Stroke Társaság Agyi érbetegségek kórházi kezeléseinek esetszáma és a kezelt személyek száma 160 000 140 000 120

Részletesebben

Családfa. Dormán Sámuelné (szül. Weisz Sáli) Nincs adat. Klein Károlyné (szül. Sáfrány Sára) Nincs adat. Dormán Sámuel? 1901

Családfa. Dormán Sámuelné (szül. Weisz Sáli) Nincs adat. Klein Károlyné (szül. Sáfrány Sára) Nincs adat. Dormán Sámuel? 1901 Családfa Apai nagyapa Klein Károly kb. 1827 1923 Apai nagyanya Klein Károlyné (szül. Sáfrány Sára) Anyai nagyapa Dormán Sámuel? 1901 Anyai nagyanya Dormán Sámuelné (szül. Weisz Sáli) Apa Klein Lipót 1866

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni kapacitás bejelentett AKTIV krónikus Szolgáltató 6 jegyű Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2011. 09.30.

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2011. 09.30. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Régió Megnevezés e Szolgáltató 6 jegyű azonosítója MÁTRIX Szakmacsoport

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Friedman? 1850-es évek 1920-as évek. Izsák József 1858 1933. Apa. Anya. Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Friedman? 1850-es évek 1920-as évek. Izsák József 1858 1933. Apa. Anya. Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák József 1858 1933 Friedman? 1850-es évek 1920-as évek Apa Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje Anya Izsák Jakabné (szül. Friedman

Részletesebben

Családfa. Kohn Jakabné (szül. Spitz Róza)? 1890 Kohn Jakabné (szül. Ornstein Hermina) Ornstein Mór? 1938/39

Családfa. Kohn Jakabné (szül. Spitz Róza)? 1890 Kohn Jakabné (szül. Ornstein Hermina) Ornstein Mór? 1938/39 Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Kohn Jakab? 1930-as évek Kohn Jakabné (szül. Spitz Róza)? 1890 Kohn Jakabné (szül. Ornstein Hermina)? 1930-as évek Anyai nagyapa Ornstein Mór? 1938/39 Anyai nagyanya

Részletesebben

Varga Gábor: Földrajzoktatás és földrajzi műhelyek az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Varga Gábor: Földrajzoktatás és földrajzi műhelyek az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Varga Gábor: Földrajzoktatás és földrajzi műhelyek az Eötvös Loránd Tudományegyetemen A felsőoktatás hazai történetiségét tárgyaló konferencia előadásai sorába illesztettem egy egyszerre tudományági s

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról 2013. EüK. 17. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.11.28 - ) A tanfolyamokra történő jelentkezés

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 24. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására

A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására Magyar Onkológusok Társasága XXVIII. Kongresszusa Budapest, 2009. november 14. A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására Dr. Boncz Imre 1,2, Donkáné Verebes Éva

Részletesebben

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359.

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. Az ÁNTSZ Fővárosi és Megyei Intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára a 2006. évben 143 nosocomialis

Részletesebben

Kalocsai és Kalocsa környéki hidak A Hidak Bács-Kiskun megyében. (Szerk. Tóth Ernő. Kecskemét, 1999.) c. műben megjelent dolgozat bővített változata

Kalocsai és Kalocsa környéki hidak A Hidak Bács-Kiskun megyében. (Szerk. Tóth Ernő. Kecskemét, 1999.) c. műben megjelent dolgozat bővített változata Asbóth Miklós Kalocsai és Kalocsa környéki hidak A Hidak Bács-Kiskun megyében. (Szerk. Tóth Ernő. Kecskemét, 1999.) c. műben megjelent dolgozat bővített változata Kalocsa hidakban nagyon gazdag település.

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

TÜDŐGYÓGYÁSZAT SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

TÜDŐGYÓGYÁSZAT SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. TÜDŐGYÓGYÁSZAT SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. TÜDŐGYÓGYÁSZAT CSONGRÁD MEGYEI MELLKASI BETEGSÉGEK

Részletesebben