A Településfejlesztési Koncepcióhoz és Integrált Településfejlesztési Stratégiához beérkezett vélemények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Településfejlesztési Koncepcióhoz és Integrált Településfejlesztési Stratégiához beérkezett vélemények"

Átírás

1 A Településfejlesztési Koncepcióhoz és Integrált Településfejlesztési Stratégiához beérkezett vélemények sor sz. 1. Véleményt adó partner Szombathely Megyei Jogú Város Aljegyzője Észrevétel Vélemény kiértékelése Közgyűlési döntés Az anti-szegregációs program elkészítésekor, december 20-án még a tanulmény 4. oldalán szereplő segélyfajták voltak elérhetőek Szombathelyen, viszont január 1-étől az átmeneti segélyt, temetési segélyt illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást egy új segélyfajta váltotta fel, az önkormányzati segély. A Bérlakások című rész ( oldal) több helyen pontatlanságokat tartalmaz, illetve hiányoznak bizonyos adatok (pl. 15. oldal) - A tanulmányban Lakásiroda helyett mindenütt Lakásosztály elnevezés szerepel. - Lényeges különbség, hogy a tanulmányban szereplő adattal ellentétben nem 81 fő él szociális szállásnak minősülő lakásban, hanem 81 család A tanulmányban Lakásiroda helyett mindenütt Lakásosztály elnevezés szerepel Lényeges különbség, hogy a tanulmányban szereplő adattal ellentétben nem 81fő él szociális szállásnak minősülő lakásban, hanem 81 család. "A bérlők társadalmi háttere" című fejezetben több helytelen állítás is szerepel. A leírtakkal ellentétben: - a nem szombathelyi, magasabb státuszú személyek nem rendelkeznek bérlő kijelölési joggal, - a MOP házban mindenki saját fürdőszobával rendelkezik és nem közös fürdőhelyiségben kell megoldani a tisztálkodást, - MOP ház kifejezés lakásokat takar, nem bérházakat. A tanulmányban számos helyen mondatszerkesztési és helyesírási hibák szerepelnek továbbá fogalmazásmódbeli problémák is fellelhetők pl. "halmozottan hátrányos emberek" (34. oldal) A tanulmány zárásaként felvázolt stratégiai terv több helyen, olyan célkitűzéseket fogalmaz meg, melyek nem bírnak aktualitással illetve megalapozottságuk megkérdőjelezhető. Így például: Releváns észrevétel, amely

2 az alacsony komfortfokozatú lakások megszüntetése illetve a komfortfokozatuk emelése azzal járna, hogy a bérlők egy része nem lenne képes a lakhatással kapcsolatos korábbiaknál magasabb költségeket viselni, ami további problémák kialakulásához vezet - a helyi civil szervezetekkel való kapcsolat kiépítése megtörtént, az ún. Civil Fórum megfelelő csatornát jelent a valódi párbeszéd működéséhez. FORSTER Központ Észrevételt nem tesz. A TFK és ITS módosítását nem. Közlekedésfejleszté si Koordinációs Központ ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium Multidiszciplináris Kutatóközpont Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság Nyugat- Magyarországi Egyetem Uralistikai Tanszék TFK-ban és ITS-ban megfogalmazott célokkal egyetért. Herény-Kámon városrész leírásába szeretnék ha az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium MKK is szerepelne. Javaslat, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Szombathelyen működő tagegyesülettel. A 314/2012 Korm. rendelet nem biztosít hatáskört a TFK kialakításának eljárásában. Az anyag többnyire olyan terveket tartalmaz, amelyek a szinten tartást és nem a fejlődést szolgálják, s így az anyag szinte minden városra érvényes lehet. Ahol a szellemi élet fejlesztése kerül szóba, csak a műszaki terület jelenik meg - a mechatronikai fejlesztés, s az ehhez kapcsolódó mérnökképzés. Az egyre nehezebb helyzetbe kerülő egyetemi központ jövőjéről, a városnak ezzel a területtel való kapcsolatáról egy szó sem esik; miközben a SEK szinte minden területen leépül, sorra veszíti el tudományosan minősített embereit. Releváns észrevétel, amely A dokumentum a részletes megalapozó vizsgálatból kiindulva a vonatkozó jogszabályoknak szakpolitikai iránymutatásoknak és szakmai útmutatóknak megfelelően fogalmazza meg Szombathely MJV TFK-át és ITS-ét. Az említett keretek által meghatározott

3 Az anyagnak foglalkoznia kellene azzal, hogyan tartsa meg a város a még bár egyre csökkenő -- szellemi potenciált (csak az egykori bölcsészettudományi kar oktatói gárdájának negatív változásának illusztrálásaként említem: jelenleg egyetlen egyetemi tanár sincs a karon, az utóbbi két évben elveszítette a kar őt professzorát). Az anyagban szereplő infrastrukturális fejlesztések élhetőbbé teszik ugyan a várost, de szellemiséget nem kölcsönöznek neki, s Szombathely visszasüllyed a langyos kis vagy nyárspolgári létbe. Kérem annak megfontolását, hogya 2013 nyarán létrehozott Génius Savariensis Szabadegyetem helyet (épületet, infrastruktúrát) kaphasson a fejlesztési tervekben. A szabadegyetem modellül szolgálhat a felsőoktatás átalakítását követő időszak elképzeléseihez, s Szombathely országos példaként szolgálhat. témákat megfelelően kezeli; az észrevételben megfogalmazott, a TFK és ITS tárgykörébe nem eső felvetéseket egyéb koncepcióknak kell megválaszolniuk. Az anyagban szóba került a Perint-part; régi javaslatom, hogy a városon belül fel kellene duzzasztani a Per int vizét, így egyrészt elkerülhető lenne, hogy szemétteleppé váljon a medre, másrészt folyó hangulatát kelti, amelynek a partján mindazt még jobban meg lehetne valósítani, amiről az anyagban is olvashatunk; a javaslat műszaki terve évek óta rendelkezésre áll. Sajnálom, hogy a tervet készítők nem vesznek tudomást a város fejlesztéséről szóló, helyben megjelent könyvekről, tanulmányokról Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Nemzeti Környezetügyi Intézet Nyugat- A félbemaradt építkezések területen, romépületben, nagyobb épületbontások és építkezések területén évente legalább két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni. Folyamatos immisszió mérő állomás telepítését tartjuk indokoltnak a város keleti részén található iparterületen. Javasoljuk, hogy a város preventív jelleggel készítsen füstköd-riadó tervet. releváns észrevétel, ami felhívja a figyelmet a barnamezős rehabilitáció fontosságára, a dokumentum módosítását nem. megerősíti a dokumentumban foglaltakat, a dokumentum módosítását nem. A TFK-nak és ITS-nek nem tárgya, elkészítése szakmai szempontból indokolt és a

4 Dunántúli Kirendeltsége lehetőségek függvényében megvalósítható Nemzeti Közlekedési Hatóság Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerülete Javasoljuk, hogy a Vas megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezési szakaszában megküldött, vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés végrehajtásával kapcsolatos javaslatainkat a városi településrendezési koncepcióban is vegyék figyelembe. Szombathely MJV TFK és ITS elfogadását támogatja A társadalmi vitára bocsátott tárgyi koncepció nem számol Szombathely és a közigazgatásilag hozzátartozó települések köztéri szobraival, térplasztikáival, domborműveivel, emléktábláival, emlékhelyeivel, emlékműivel valamint a városhoz tartozó egykori dűlő utak mentén található útmenti keresztekkel (crucis viatori), és a temetői síremlékekkel, amelyek folyamatos, szakszerű karbantartásuk hiánya miatt veszélyeztetettek és egyidejűleg hátrányosan befolyásolják a város és települései közigazgatásának megítélését. Örökségvédelmi hivatalom javasolja a koncepció kiterjesztését felmérési állapottervek (kataszterek), ütemezett karbantartási és pénzügyi tervek készítésére, a hivatkozott műtárgyak vonatkozásában. 1. A mindennapos testnevelés bevezetéséhez és praxisához szükséges iskolai (és kisebb részben közterületi} sport-infrastruktúra komplex fejlesztésirekonstrukciós programjának megvalósítása. (becsült költsége 1 Mrd Ft) A véleményezésre megküldött Településfejlesztési Koncepció nem említi az egyes oktatási intézményekhez tartozó sportlétesítmények, sportpályák felújítását, fejlesztését. Úgy véljük a mindennapos testnevelés feltételei nem biztosítottak ez utóbbi létesítmények fejlesztése nélkül. 2.Energiahatékonysági projektcsomag (becsült költsége 2 Mrd Ft) A projektcsomagok benyújtása során javasoltuk az Aranyhíd, a Neumann és a Reguly Általános Iskolák, illetve a szakképző intézmények közül a Teleki Blanka teljes rekonstrukcióját, ezen javaslatunkat továbbra is fenntartjuk. A településszerkezeti terv kidolgozása során indokolt a javaslat figyelembevétele. A felvetett kérdések nem képezik a TFK és ITS tárgyát, külön vizsgálat és koncepció keretében válaszolhatóak meg a településszerkezeti terv kidolgozásához kapcsolódva. A TFK-nak nem tárgya az egyes ágazatok saját fejlesztési koncepciójának megfogalmazása. A felvetett kérdéseket egyéb koncepciókban kell tisztázni. Az észrevétel azonos irányba mutat a TFK-ban és ITS-ben foglaltakkal, mélysége azonban meghaladja a TFK és ITS kereteit, egyéb koncepciókban és ágazati fejlesztési dokumentumokban célszerű kezelni ezeket a kérdéseket.

5 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész UTIRO LEADER HACS 3. A szakképzés fejlesztését célzó programcsomag. (becsült költsége 500M Ft) Az oktatási kormányzat elképzeléseivel összhangban a piacképes tudást biztosító mérnökképzés megvalósításához kapcsolódóan fogalmazódott meg projektötlet szintjén a megyeszékhelyi KLIK és a NYME-SEK Technika Tanszékének részéről a technikai természettudományos képzést és a műszaki pályaorientációt segítő speciális tantermek, technika-laborok és tanműhelyek kialakításának lehetősége. A tervezett technikai labor-projekt sikeres megvalósítása előfeltételezi a konzorciumi együttműködést az egyetem, a város és az intézményfenntartó szervezet részéről. Ezen javaslatunkat továbbra is fenntartjuk, és bízunk benne, hogy a koncepcióba beépítésre kerül. Kifogást nem emelt Javasoljuk a Vidéki gyermekek, fiatalok helyben, vagy a Városban történő felkészítését a felsőbb tanulmányok elvégzésére, továbbá a vidéki felnőtt lakosság szemléletformáló képzését, továbbképzését, Oktatási Paktum bevezetését. Szükségét látjuk a Vidék termékek értékesítését segítő szemléletformáló kurzusok elindítását, a városi iskolákban tanuló fiatalok számára környezeti nevelési programok elindítását, manuális készségfejlesztés alkalmazásának kiterjesztését már óvodás kortól. Szükséges a 40 km-es körön belül előállított termékek piaci, értékesítési helyek és szervezetek létrehozása, gasztronómiai vállalkozások ösztönzése a helyi étlapok kialakítására. Szociális kertgazdaság létrehozása, működtetése, az ott előállított terményeknek a szociális étkeztetésbe, bolthálózatba való behozása. Innovatív, kézműves könnyűipari manufaktúrák rendszerbe szervezése működtetése Város-Vidék viszonylatban. Az ITS-ben nevesített energetikai beruházások egyik fontos eleme a vidéken megtermelhető, megújuló energiahordozók szántóföldi megtermelése, melynek szervezése, termelése, előkészítése, logisztikája szintén fontos része kell hogy legyen Szombathely zöldenergia tervének és Város-Vidék koncepciójának, Az észrevétel azonos irányba mutat a TFK-ban és ITS-ben foglaltakkal, mélysége azonban meghaladja a TFK és ITS kereteit, egyéb koncepciókban és ágazati fejlesztési dokumentumokban célszerű kezelni ezeket a kérdéseket. A dokumentum módosítását nem Az észrevétel azonos irányba mutat a TFK-ban és ITS-ben foglaltakkal, tárgya és mélysége azonban meghaladja a TFK és ITS kereteit, egyéb koncepciókban és ágazati fejlesztési dokumentumokban célszerű kezelni ezeket a kérdéseket. Az észrevétel figyelembevétele a programozás során szakmailag indokolt.

6 véleményünk szerint Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság A szombathelyiu repülőtér helyén tervezett északi ipari övezet létesítése helyett a terület helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítása és ennek megfelelő kezelése lenne indokolt, tekintettel annak természeti értékeire, ökológiai jelentőségére. Vízgazdálkodási tárgyú jogszabályokra kell figyelemmel lenni, és betartani az azokban foglaltakat. Különálló vízgazdálkodási fejezetben kell foglalkozni az alábbiakkal: Hidrológiai állapot (meteorológiai, domborzat), Felszíni és felszín alatti vizek, Vízkárelhárítás (vízrendezés, árvízvédelem, vízhasznosítás), Víziközművek (vízellátás, szennyvíz-elvezetés és tisztítás, csapadékvíz elvezetés), Egyéb vízgazdálkodási létesítmények. A csapadékvíz-elvezető rendszert úgy kell kiépíteni, hogy a vizek kártétel nélküli elvezetése biztosított legyen. A fejlesztési területek csapadékvíz-elvezető rendszerét a meglévőre csak abban az esetben lehet rákötni, ha a meglévő rendszer a megnövekedett vízmennyiséget kiöntésmentesen vezeti a közcélú befogadóba. A vízfolyások, víztározók területét azok parti sávjait, valamint a szennyvíztisztító telepek területét vízgazdálkodási (V) területként kell feltűntetni. A Lukácsházi árvízcsúcs-csökkentő tározó üzemeltetéséből adódóan a tározó leeresztő műtárgya alatti és az Arany patak becsatlakozása feletti szakaszon a Sorok-Perint vízfolyás elöntési határai megváltoztak. melyet a 051 J -006/2013. számú levelünkben részletesen leírtunk. Az Arany patak mentén az árvízi elöntés határát továbbra is ábrázolni kell. Az Önkormányzat és a Tervező nem ért egyet az észrevétellel. Az észrevételt a településszerkezeti terv kidolgozása során indokolt figyelembe venni. Az operatív városfejlesztési tervek készítése és megvalósítása során indokolt az észrevétel figyelembe vétele, tárgya és mélysége meghaladja a TFK és ITS kereteit. A településszerkezeti terv kidolgozásához tartozó észrevétel, a felvetett kérdés nem tárgya a TFK-nak és ITSnek. Az észrevételt a településszerkezeti terv kidolgozása során indokolt figyelembe venni. A településszerkezeti terv kidolgozásához tartozó észrevétel, a felvetett kérdés nem tárgya a TFK-nak és ITSnek.

7 A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság javasolja beilleszteni Szombathely Megyei Jogú Város Településrendezési Tervébe az Igazgatóság által korábban már megküldött két fejlesztési elképzelést: a Dozmati tározó illetve az Új Perint programokat. A Dozmati tározó megépítésének jelentőségét, valamint az Új Perint program elképzeléseit bemutató leírást a mellékelt tájékoztató anyagok tartalmazzák. Szombathely egészséges ivóvízzel való ellátása megoldott. Szennyvízelvezetés és tisztítás is megfelelő. A fejlesztések megoldhatók a meglévő víziközmű rendszerekre történő csatlakozásokkal hálózati bővítésekkel. A tervet víziközmű szempontok alapján elfogadhatónak tartjuk, egyéb észrevételt nem teszünk. Szombathely közigazgatási területe belvízzel nem veszélyeztetett, nagyvízi mederrel nem érintett. Az észrevételt a településszerkezeti terv kidolgozása során indokolt figyelembe venni. 17. Magyar Turizmus Zrt A fejlesztési elképzelések között szerepel a 86. sz. főút Szombathely - Egyházasrádóc elkerülő szakasz megépítése. Az elkerülő út koncepcióban vázolt nyomvonala érinti, megosztja a KÖKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. gyöngyöshennáni kavicsbánya tavait. A tavakat kettészelő nyomvonal változat Igazgatóságunk részéről nem támogatható. A 86. sz. főút Szombathely - Egyházasrádóc elkerülő szakasz, a SZMJV Hosszú távú Településfejlesztési Koncepciójában vázolt nyomvonalat kérjük módosítani. Örömmel tapasztaltuk, hogy a város jövőképében megjelenik az üzleti, és a Szent Márton kultusz ápolása kapcsán a szabadidős turizmus is. Ezzel együtt a céirendszerben nem szerepel konkrét, a turizmushoz köthető cél. Fontosnak gondoljuk, hogy a stratégiában szereplő Szent Márton templom valamint a székesegyház mellett nemzetközi színvonalú látogatóközpont várja a látogatókat. Stratégia születik arról, hogyan lehet ennek az évnek az apropóján a későbbiekben továbbfejleszteni a Szt. Márton kultuszhoz kapcsolódó turizmust. Az észrevételt a településszerkezeti terv kidolgozása során indokolt figyelembe venni. A stratégia és a célrendszer integráns részét képezik a turizmushoz kapcsolódó fejlesztések, az észrevétel a dokumentum módosítását nem teszi szükségessé. Az észrevétel megerősíti a TFK-ra és ITS-re alapozva a belvárosra vonatkozóan készülő operatív városfejlesztési tervek tartalmát, ami megfelel az észrevételben foglaltaknak. Az észrevétel összhangban van a TFK-ban és ITS-ben foglaltakkal és az említett

8 Szombathely MJV Önkormányzata Városfejlesztési Osztály Jabil Global Services Hungary Kft. Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi Az Antiszegregációs terv II.1 Szegregátumok, illetve szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása és a lehatárolt területek helyzetének elemzése pontjában szereplő, az egyes veszélyeztetett ingatlanokat tartalmazó táblázat után önálló alfejezetként legfeljebb fél oldal terjedelemben kérjük beilleszteni a időszakra vonatkozó leendő szociális városrehabilitációs projekt megvalósulásának terület-javaslatát abból a célból, hogy az Antiszegregációs terv a jövőbeli szociális városrehabilitáció számára ily módon ajánlást fogalmazzon meg. (pl. Derkovits városrész, a korábbi IVS-ben szereplő, Óperint utcai terület fennmaradó része amelyet a jelenleg futó szociális városrehabilitációs projekt nem érint, vagy további, akár kisebb, teljes városrészt nem érintő, de a pontszerű fejlesztés tágabban értelmező szociális rehabilitiációs célterületre vonatkozó javaslat). Vállalatunk a 2005-ben megnyílt Vásártér utcai telephelyén kb főt foglalkoztat. Vállalatunk vezetősége egyre több panaszt és megkeresés! kap a vállalat telephelyének megközelítésére igénybe vehető utak, a kerékpáros- és gyalogos-forgalom helyzete miatt. Kérem az Önkormányzatot, hogy tegyék lehetővé az említett útszakaszokon a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedést gyalog- és kerékpárút kialakításával a Vásártér útról mindkét említett szakaszon, illetve az említett buszmegállók biztonságos megközelítésének lehetőségét alakítsák ki. A legnagyobb igény egy belvárosi, vagy belváros környéki bölcsőde iránt mutatkozik hosszú évek óta. A kisebb korosztály nagyobb számban való megjelenésével így pont egy 36 férőhelyes bölcsőde kialakítására gondoltak a belvárosban, minél gazdaságosabb meglévő épület átalakításával. Családi napközikben komoly váró lista alakult ki, elsősorban a több műszakos munkarendben és folyamatos munkarendben dolgozó családok munkaideje és az ehhez 1oo%-osan igazodó családi napközi nyitva tartása miatt. A szintén egy stratégia jól ki fogja egészíteni a TFK és ITS operatív városfejlesztési jellegű tartalmát. Az Önkormányzat fejlesztési elképzelései között szerepel a kerékpárút-hálózat és a gyalogos közlekedési-hálózat hiányzó szakaszainak a kiépítése, köztük a Vépi úti is, az ITS-ben Szombathely várostérségi fejlesztési programjába beépült, a konkrét munkálatok tervezésekor az észrevétel figyelembevétele indokolt. Az ITS-ben foglaltak alapján Szombathely MJV Önkormányzata jelentős, több száz millió forint összértékű fejlesztéseket tervez az óvodai, bölcsődei ellátás javítása érdekében a 2014-

9 belváros közel ingatlanban lehetne pályázat útján megvalósítani. A bővítéseken túl a régi bölcsőde épületekre is szükséges gondolni, és az odajáró gyermekek életkörülményeit az előírásoknak és a kornak megfelelő tárgyi feltételekkel biztosítani. A 7 bölcsődéből 3 tagbölcsőde Európai Uniós és állami pályázatoknak köszönhetően nagymértékben megújult. További bölcsődék részleges vagy teljes felújításra szorulnak. Fontosnak tarják a bölcsődei játszóudvarok EU szabványoknak megfelelő játékokkal történő felszerelését fejlesztési időszakban. Az észrevétel az elkészült dokumentumban nem tesz szükségessé, a fejlesztések konkrét tervezése során figyelembevétele indokolt.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Marik Tibor Mell.: 4 db Hiv. sz. : - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

Vélemény. Sorszám (sorszáma)

Vélemény. Sorszám (sorszáma) ező 1 Székesfehérvár 2 Székesfehérvár 3 Székesfehérvár 4 Székesfehérvár 9. oldal - Fejér megye jövőképe - Indoklás - 3. bekezdés: Székesfehérvár és Dunaújváros azonos rangú kezelése csak a MJV státuszuk

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. 1 T AR T A L O M J E G Y Z É K I. Általános bevezető 3. a) A gazdasági program szükségessége, aktualitása 3. b) A gazdasági program célja,

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának. Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának. Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés - egyeztetett változat - Megrendelő: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő

Részletesebben

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ KÉSZÍTETTÉKK MEGBÍZÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. GENERÁLTERVEZŐ FÜLÖP ÉPÍTÉSZIRODA BT. 1033 Budapest, Zab utca 12. 1 Fülöp Péter Fülöp Judit

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. KÖTET: MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.

SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. KÖTET: MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT. Projekt azonosító: DAOP - 6.2. SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. KÖTET: MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. KÖTET:

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA 214. OKTÓBER 1. Készítette: a forprojekt Kft, a Városfejlesztés Zrt és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT - ÖSSZEGZÉS 1. HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 2. HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

1. A kutatás módszertana... 5. 2. Az elemzett esélyegyenlőségi dokumentumok bemutatása... 7. 2.1. Helyi esélyegyenlőségi program...

1. A kutatás módszertana... 5. 2. Az elemzett esélyegyenlőségi dokumentumok bemutatása... 7. 2.1. Helyi esélyegyenlőségi program... 1 2 3 Tartalom 1. A kutatás módszertana... 5 2. Az elemzett esélyegyenlőségi dokumentumok bemutatása... 7 2.1. Helyi esélyegyenlőségi program... 7 2.2. Esélyegyenlőségi terv... 8 2.3. Integrált város-/településfejlesztési

Részletesebben

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1 TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1 MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ PRO REGIO KÖZÉP MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KISKUNHALAS

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/211-5/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapította a 215/2014. (IX. 18.). számú határozatával

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SIKLÓS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat egyeztetési anyag Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és Humán programja 2007-2010. I. fejezet. Bevezető

Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és Humán programja 2007-2010. I. fejezet. Bevezető Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és Humán programja 2007-2010. I. fejezet Bevezető A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 91. (7) bekezdésének rendelkezése szerint a képviselő-testület az

Részletesebben

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Dél Dunántúli Operatív

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Beled Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Beled Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Beled Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatás... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS településfejlesztési koncepció (2014-2030)

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS településfejlesztési koncepció (2014-2030) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS településfejlesztési koncepció (2014-2030) Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával Miskolc, 2014. Miskolc Megyei Jogú Város Településfejlesztési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. társadalmi megbízatású alpolgármester Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Gál János könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. társadalmi megbízatású alpolgármester Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Gál János könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 31-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán,

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben