Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013."

Átírás

1 Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, Koncz Katalin könyve új színfoltot képez az emberi erőforrás menedzsment hazai szakirodalmában. Noha ezen a területen számos tudományos és kézikönyv jelent meg az elmúlt években, a jelen kiadvány mégis jelentős mértékben különbözik ezektől. Mielőtt belekezdenék a könyv részletesebb ismertetésébe, szeretném kiemelni, hogy miben látom a könyv újszerűségét és egyediségét. A könyvvel kapcsolatban mindenekelőtt annak komplex szemléletmódját kell kiemelni: a könyvre egyaránt jellemző a rendszerszemlélet érvényesítése, a vertikális és horizontális közelítés a személyügyi tevékenységekhez, az elméleti és gyakorlati ismeretek ötvözése, valamint az egyéni és a szervezeti igények összehangolása. A szerző tudatosan a személyügyi tevékenység kifejezést használja, szemben a szakirodalomban szélesebb körben elterjedt emberi erőforrás-menedzsment kifejezéssel. A könyv előszavában a szerző megindokolja fogalomhasználatának választását, a könyv az emberek foglalkoztatásával kapcsolatok kérdéseket a személyeket előtérbe állítva tárgyalja, amit a személyügyi tevékenység perszonalizálódásának nevez a könyv írója. Megítélésem szerint indokolt, s az egész könyv logikáját és szerkezetét tekintve teljes mértékben indokolt ez a fogalomhasználat. A vertikális közelítés azt jelenti a jelen esetben, hogy a stratégia tervezés megvalósítás értékelés teljes ciklusát átfogja a könyv, az egyes fejezetekben mind a stratégiai, mind pedig az operatív gazdálkodási feladatok megjelennek. A horizontális nézőpont abban nyilvánul meg, hogy a munkaerő kiválasztásától, felvételétől, munkába állításától, az értékelésig és fejlesztésig végigkíséri a munkaügyi folyamatokat a szervezetek életében.

2 2 A könyv Karriermenedzsment címmel jelent meg, ami kifejezi a szerző tudatos törekvését, hogy az emberi erőforrás-gazdálkodás vezérelve az üzleti siker elérésében közreműködő munkaerő számára megfelelő karrier biztosítása e munkaerő megszerzése, megtartása, motiválása és fejlesztése céljából (19. oldal). Fentebb említettem, hogy a munka a rendszerszemléletre támaszkodik. Ez abban jelenik meg, hogy a szervezetek személyügyi tevékenységeit a tágabb gazdasági és társadalmi környezetbe ágyazottan tárgyalja, ami lehetővé teszi a szerző számára, hogy az egyes kérdések vizsgálatát a makrogazdasági összefüggések figyelembe vételével végezze el. A könyv egyik erőssége az elméleti és gyakorlati ismeretek ötvözése. Az egyes témaköröknél megjelennek a legfrissebb kutatási eredmények, s ezek szervesen beépülnek az egyes alfejezetek anyagába. Pozitívan értékelendő, hogy az egyes fejezetek végén megjelennek a javasolt fejlesztési irányok a hazai gyakorlat korszerűsítése érdekében. A munka szisztematikus didaktikus felépítést követ. A fejezetek elején bemutatja a szerző, hogy milyen kérdések kapcsolatban kap információkat az olvasó. A fejezetek végén összefoglalás és ellenőrző kérdések találhatóak, amelyek elősegítik a munka tankönyvként való felhasználását. Ugyancsak hasznosak a fejezetek zárásaként bemutatott mellékletek, amelyek a gyakorlatban használt, vagy alkalmazható segédeszközöket, táblázatokat mutatják be. Ezek a gyakorló szakemberek számára lehetnek rendkívül hasznosak. Minden fejezet végén részletes irodalomjegyzék található, amely a könyvet kutatóként használók, valamint az abból tanuló hallgatók számára nyújtanak hasznos segítséget. Az irodalomjegyzékek aktuálisak, s azonban megtalálhatóak a legfontosabb hazai és nemzetközi publikációk az egyes témakörökben. A könyv aktualitását mutatja, hogy a tárgyalt kérdések között szerepel a legutóbbi gazdasági válság hatása a foglalkoztatásra, valamint az EU foglalkoztatási helyzetének áttekintése is. Egy rövid könyvismertetésben nincs mód arra, hogy részletesen belemenjünk az egyes fejezetek tartalmi elemzésébe. Ehelyett mindössze az egyes fejezetek címét sorolom fel, ami némi tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy milyen kérdésekkel találkozhat a könyvet kézbe vevő olvasó: A személyügyi tevékenység tartalma és funkciói, fejlesztésének irányai; A személyügyi stratégia vezérlő elve: az egyéni és szervezeti karriergondozás; Az emberierőforrás-tervezés követelménye, tartalma és felépítése; A munkaerő kiválasztása és felvétele;

3 3 A munkahelyi szocializáció funkciója és eszközrendszere; Szervezeti és munkaköri elvárások: a munkakör kialakítása és fejlesztése; A teljesítményértékelés célja, funkciói és módszerei; Ösztönzés, érdekeltség, javadalmazás; Képzés a karriergondozás szolgálatában; A kommunikáció és konfliktuskezelés elméleti és gyakorlati kérdései. Végzetül szeretnék gratulálni a szerzőnek e kiváló könyv megírásához, amelyet ajánlom a témakör kutatói, oktatói, a tárgyat tanuló hallgatók, valamint a gyakorlati szakemberek figyelmébe. Budapest, január 31. Balaton Károly egyetemi tanár Koncz Katalin rövid szakmai életrajza Koncz Katalin közgazdász, a közgazdaságtudományok kandidátusa, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára. A Nemzetközi Nőegyetem (Hannover) vezetőtanára, ENSZ szakértő és világbanki konzulens volt. Kutatásai két területre terjednek ki: emberi erőforrás menedzsment karriermenedzsment, vezetői készségek és a nők társadalmi helyzetének különböző vetületei: esélyegyenlőség, politikai részvétel, foglalkoztatottság, szegregáció, a feminizálódás történelmi folyamata, a termékenység alakulását befolyásoló tényezők. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréningeket tart egyetemi hallgatóknak, nőknek, vezetőknek, romáknak, a versenyszféra cégeinek, egészségügyi dolgozóknak. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik: komparatív elemzésekben vett részt, konferenciák előadója, nemzetközi szakmai szervezetek vezetőségi tagja, magyarországi képviselője, nemzetközi szakmai elismerések részese. 312 publikáció, köztük 6 szakkönyv, 6 tankönyv, 17 szakkönyvfejezet szerzője.

4 4 Balaton Károly szakmai életrajza BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR VEZETÉSTUDOMÁNYI INTÉZET V E Z E T É S É S S T R A T É G I A T A N S Z É K 1093 Budapest, Fővám tér 8. : 1828 Budapest 5. Pf Telefon: +36(1) Telefax: +36(1) TUDOMÁNYOS FOKOZAT 2004 MTA doktora 1994 Habilitáció Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest 1987 Közgazdaságtudomány kandidátusa Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 1976 Dr. Oec. (Egyetemi doktor) Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest VÉGZETTSÉG 1974 Okleveles közgazdász diploma Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest 1969 Érettségi, közgazdasági technikusi oklevél Berzsenyi Dániel Közgazdasági Technikum, Szombathely MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK 2011-től Részidős egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Vezetéstudományi Intézet, Szervezeti Magatartás Tanszék Kutatóközpont vezető, Stratégiai és Nemzetközi Menedzsment Kutató Központ, Budapesti Corvinus Egyetem, Vezetéstudományi Intézet 2009-től Tanszékvezető, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Vezetéstudományi Intézet, Vezetés és Stratégia Tanszék 2006-tól A révkomáromi Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi tanára, a Közgazdaságtan és Menedzsment tanszék vezetője (2009-től-) 2005-től Intézetigazgató-helyettes, Budapesti Corvinus Egyetem,

5 5 Gazdálkodástudományi Kar, Vezetéstudományi Intézet Gazdálkodástani Doktori Iskola vezetője, Budapesti Corvinus Egyetem Siemens Vállalati Katedra, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem 1994-től Egyetemi tanár, tanszékvezető-helyettes Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Vezetési és Szervezési Tanszék A BKE Gazdálkodástani Doktori Program (később Doktori Iskola) programigazgatója Dékánhelyettes, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar Egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Vezetési és Szervezési Tanszék Egyetemi adjunktus Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari Üzemszervezési Tanszék Egyetemi tanársegéd Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari Üzemszervezési Tanszék 1977 Terv- és Üzemgazdasági osztályvezető Sabaria Cipőgyár, Szombathely Rendszerszervező Sabaria Cipőgyár, Szombathely NYELVVIZSGA 1973 Középfokú állami nyelvvizsga orosz nyelvből 1974 Középfokú állami nyelvvizsga angol nyelvből TUDOMÁNYOS KÖZÉLET Tagság tudományos egyesületekben 2010-től Az EDAMBA (European Doctoral Programs Association in Management and Business Administration) elnökségének tagja 2010-től Az MTA Informatikai Stratégiai Munkabizottságának tagja 2007-től Az MTA választott közgyűlési képviselője 2006-tól Az MTA IX. Osztály tanácskozási jogú tagja Az EGOS (European Group for Organizational Studies) Organizational

6 6 Change in Transforming Societies c. munkabizottságának társ-koordinátora Az EGOS alelnöke 1996-tól MTA Köztestület tagja 1991-től Magyar Tudományos Akadémia Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottságának tagja Az EGOS Koordinációs Bizottságának tagja 1981-től European Group for Organization Studies (EGOS) tagja től Magyar Közgazdasági Társaság tagja 1974-től Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság tagja Tagság egyetemi és más testületekben A Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsának elnöke, az Egyetemi Doktori Tanács alelnöke 2009-től Az OTKA Társadalom- és Bölcsészettudományi Kollégium tagja 2007-től A Miskolci Egyetem Társadalomtudományi Habilitációs Bizottságának tagja 2007-től Az MTA IX. osztály Bolyai János Ösztöndíj szakértői bizottságának tagja Az OTKA Közgazdaságtan, Jövőkutatás és Statisztika Zsűri elnöke A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola Tanácsának elnöke A Budapesti Corvinus Egyetem Doktori Tanácsának tagja A Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsának alelnöke A Budapesti Corvinus Egyetem Minőségügyi Koordinációs Bizottságának tagja, a Doktori Albizottság vezetője A MAB Gazdaságtudományi Bizottságának tagja A BKÁE Gazdálkodástudományi Kar Professzori Testületének elnöke A BKÁE Habilitációs Bizottságának tagja A BKÁE Gazdálkodástani Doktori Iskola Tanácsának tagja A BKÁE Kutatási Bizottságának Tagja A BKÁE Gazdálkodástudományi Kar Tanácsának tagja A BKE Egyetemi Doktori Tanács tagja A BKE Egyetemi Tanács tagja

7 7 Folyóirat szerkesztőbizottsági (tanácsadó testületi) tagság 2009-től A Marketing & Menedzsment folyóirat szerkesztőbizottságának tagja 2004-től A Journal for East European Management Studies c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja 2002-től A Társadalom és Gazdaság c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja 1999-től Az Economic and Business Review for Central and South-Eastern Europe c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja Az Organization Studies c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja A Journal of Strategic Information Systems c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja A Human Relations c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja OKTATÁS 2010-től A Research Methodology c. MBA tárgy kifejlesztése és oktatása 2008-tól A Stratégiai és üzleti tervezés c. alapképzési tárgy kifejlesztése és oktatása 2007-től A Strategy Tools c. MBA tárgy kifejlesztése és oktatása 2006-tól A Stratégiai menedzsment és a Szervezeti magatartás tárgyak oktatása a révkomáromi Selye János Egyetemen 2005-től A Változásvezetés c. tárgy oktatása Az Organizational Change in Transforming Societies c. tárgy kifejlesztése és oktatása angol nyelven től Részvétel a BKE Vezetési és Szervezési tanszék (illetve elődje) alaptárgyainak fejlesztésében és azok oktatásában az alapképzésben, a mérnökképzésben, a szakközgazdászképzésben és a doktori képzésben től A Stratégiai menedzsment c. PhD tantárgy oktatása Az Organization Behaviour and Design c. MBA tárgy kifejlesztése és oktatása magyar és angol nyelven 1992-től A Stratégiai menedzsment c. tárgy kifejlesztése és oktatása 1990-től Részvétel a Vezetés és Szervezés c. tárgy kifejlesztésében és oktatásában 2008-tól RÉSZVÉTEL TUDOMÁNYOS TOVÁBBKÉPZÉSBEN ÉS MINŐSÍTÉSBEN Részvétel MTA doktori védési bizottságok munkájában (titkár, bizottsági tag,

8 8 bíráló) 2005-től A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskolájának vezetője 2000-től Ph.D. disszertációk bírálata, védési bizottságokban való részvétel a Budapesti Corvinus Egyetemen, a Miskolci Egyetemen és a Pécsi Tudományegyetemen 1995-től A Stratégiai menedzsment c. tárgy oktatása a BKÁE Gazdálkodástani Doktori Programjában (társoktató: Mészáros Tamás) 1995-től Ph.D. témavezetés a BKÁE Gazdálkodástani Doktori Programjában (A témavezetésem mellett megvédett disszertációk száma: 3) A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástani Doktori Programjának (2001-től: Doktori Iskolájának) programigazgatója Kandidátusi értekezések bírálata TUDOMÁNYOS KUTATÁS 2010-től A TÁMOP 421. sz. kutatási program keretében a Kisvállalkozások innovációs tevékenysége c. alprogram, valamint a Versenyképesség kutatás alprogram Stratégiai menedzsment részprogram vezetése A Hazai központú vállalatok nemzetközi terjeszkedése és innovációs tevékenysége c. OTKA kutatási program vezetése től Kutatóként és alprojekt-vezetőként részt veszek "A magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének mikrogazdasági tényezői" kutatási program "Menedzsment és Versenyképesség" projektjében Kutatóként és társ-koordinátorként részt vettem a European Science Foundation EMOT (European Management and Organizations in Transition) c. kutatási program 3. témájában: Processes of Industrial Transformation Részvétel az EC-ACE Microeconomic Study of Decision Making in the Transition to Market Economy c. kutatási programban től A hazai vállalatok stratégiai magatartásának vizsgálata Az Organizational Change in Eastern Europe c. kutatási programban való részvétel és a kutatás koordinálása Kutatóként és társ-koordinátorként részvétel Az elektronizáció társadalmi feltételei és következményei c. OMFB kutatási programban Részvétel OKKFT TS-1/4. Mikrogazdasági Kutatások c. kutatási

9 9 programban Részvétel és a hazai kutatások koordinálása a Microeletronics in the Service Sector c. nemzetközi kutatási programban Részvétel a Szocialista Vállalat c. MTA kutatási programban. VEZETŐ BEOSZTÁSOK GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN A Budapesti Erőmű Rt. igazgatóságának tagja Az MVM Rt. igazgatóságának tagja A Budagast Rt igazgatóságának tagja 1992-től A Balaton Tanácsadó Bt. ügyvezetője A Management Tanácsadó Kft. ügyvezetője A Villamosipari Kutató Intézet FB tagja A Videoton FB tagja ÖSZTÖNDÍJAK, TANULMÁNYUTAK Széchenyi Professzori Ösztöndíj 1993 Harvard Business School, Boston, USA: Részvétel a Közép- és Kelet-Európai Tanári Programban (CEETP) (5 hét) 1992 University of Pennsylvania, Wharton School, Philadelphia, USA: Az Advanced Management Program XI. elvégzése. (5 hét) 1990 Stanford University, Graduate School of Business, Stanford, California, USA: 5 hónapos tanulmányút Aston University, Management Centre, Birmingham, UK: 2 hónapos UNIDÓ ösztöndíjas tanulmányút 1985 DePaul University, Chicago, USA: 1 hónapos tanulmányút SZAKMAI ELISMERÉSEK, KITÜNTETÉSEK 2008 Szent-Györgyi Albert díj 2008 A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Pro Facultate Oeconomica emlékérme 1998 A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Az Egyetemért emlékérme 1997 A Magyar Felsőokatásért Emlékplakett 1988 Kiváló Munkáért kitüntető jelvény

10 Művelődési Miniszteri Dicséret 1983-tól TANÁCSADÓI TAPASZTALAT Tanácsadási munka a Menedzsment GMK, majd Kft., a Balaton Tanácsadó Bt, valamint az IFUA Horváth & Partner Kft. cégek keretében az alábbi területeken: vállalati stratégiák kialakítása, szervezeti struktúra fejlesztése, információrendszerek szervezése, készletgazdálkodás. SZEMÉLYI ADATOK Születési év, hely: 1951, Lukácsháza Családi állapot: nős, feleségem: Timár Ágnes Gyermekek: Gábor (1980), Dóra (1985) Budapest, február 11.

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely Aula, 2009 A könyv az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával jelent meg. Szerkesztette: DRÓTOS GYÖRGY és KOVÁTS GERGELY

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 00-bme-jav-korr.qxd 2010.02.03. 16:14 Page 1 INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN Szemelvények kiemelt témakörökben Szerkesztette: Hrubos Ildikó Török Imre Műegyetemi Kiadó, 2009 00-bme-jav-korr.qxd

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai Készítette: Konczosné dr. Szombathelyi Márta

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

Controlling-esettanulmányok

Controlling-esettanulmányok Dr. Böcskei Elvira Fabricius Ferke György Gácsi Roland Dr. Kandikó József Dr. Komáromi Kálmán Kristóf Péter Küsz András Seremet Anna Tirvol Tamás Dr. Tóth Antal Dr. Zéman Zoltán Controlling-esettanulmányok

Részletesebben

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z F O R M Á T U M SZEMÉLYI ADATOK Név KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes Cím MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC, MÁLNÁS UTCA 9. Telefon 46/565-111 10-04 Fax E-mail vgthagi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Karoliny Mártonné Poór József Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Rendszerek és alkalmazások 5. átdolgozott kiadás Kiadja a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010 1117

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében, Nyomtatás: Közgáz Campus Nyomda Nyomdavezetı: Dobozi

Részletesebben

Az Európai Zöld Költségvetés éves konferenciája 2010

Az Európai Zöld Költségvetés éves konferenciája 2010 Az Európai Zöld Költségvetés éves konferenciája 2010 Új logika a gazdaságban 2010. július 8 9. Budapest, Andrássy Egyetem, Pollack Mihály tér 3. 2 A konferencia témái Az Európai Zöld Költségvetés Projekt

Részletesebben

Majó Zoltán. e-hrm: az elektronikus emberi erőforrás menedzsment jelenségvilága - the webolution of HR. D o k t o r i é r t e k e z é s t é z i s e i

Majó Zoltán. e-hrm: az elektronikus emberi erőforrás menedzsment jelenségvilága - the webolution of HR. D o k t o r i é r t e k e z é s t é z i s e i Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtudományi Doktori Iskola Majó Zoltán e-hrm: az elektronikus emberi erőforrás menedzsment jelenségvilága - the webolution of HR D o k t o r i é r

Részletesebben

A program összeállításában közremûködõ szakértõk:

A program összeállításában közremûködõ szakértõk: Képzéskontrolling A képzés költsége a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható. OKÉV-szám: 01-0327-04 A program összeállításában közremûködõ szakértõk: dr. Lindner Sándor, humánpolitikai igazgató,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Állapot: 2011. április Tel.: 473-2290, Fax: 473-2291 8360 Keszthely, Helikon u. 22. mobil: 20/522-7897 toth@kovet.hu Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Személyi adatok Életkor: 41 év Családi állapot: Nős

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján.

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. Bevezető 3 1.1. Szerkesztői előszó (Antalovits Miklós, Dienes Erzsébet, Kovács Zoltán, Perczel Tamás) 4 1.2. A munka és szervezetpszichológia az ezredfordulón: vázlatos nemzetközi

Részletesebben

Címlap. Munkaterv. A rurális térségek innovációs folyamatainak modellje. nyilvántartási szám: INNOTARS

Címlap. Munkaterv. A rurális térségek innovációs folyamatainak modellje. nyilvántartási szám: INNOTARS Címlap 0 9 0 9 2 0 0 8 A pályamű azonosítója A projektvezető vállalkozás/intézmény neve A projektvezető neve A projekt címe INNOTARS_08- Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. névváltozás

Részletesebben

TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELÕADÁSOK A felsõoktatás minõsége és a gazdaság elvárásai Polónyi István A felsõoktatás minõségügye és az új felsõoktatási törvényi szabályozás néhány összefüggése

Részletesebben

BEVEZETÉS A PIACKUTATÁSBA

BEVEZETÉS A PIACKUTATÁSBA BEVEZETÉS A PIACKUTATÁSBA 1 BEVEZETÉS A PIACKUTATÁSBA Szerkesztették: Hoffmann Márta Kozák Ákos Veres Zoltán Szakértõk: Dr. Sugatagi Gábor GfK Hugária Piackutató Intézet Dr. Szennyessy Judit Modern Üzleti

Részletesebben

III. ESÉLYKONFERENCIA

III. ESÉLYKONFERENCIA Munkahelyi esélyegyenlőség- Vállalati felelősségvállalás III. ESÉLYKONFERENCIA 2013. május 30. Családbarát intézkedések vállalati gyakorlata Munkahelyi esélyegyenlőség vállalati felelősségvállalás III.

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY. VEZETÉSTUDOMÁNYI INTÉZET kutató műhelyének eredményeit. Bemutatjuk. Miskolci Egyetem- Gazdaságtudományi Kar

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY. VEZETÉSTUDOMÁNYI INTÉZET kutató műhelyének eredményeit. Bemutatjuk. Miskolci Egyetem- Gazdaságtudományi Kar Bemutatjuk a 20 ÉVES Miskolci Egyetem- Gazdaságtudományi Kar VEZETÉSTUDOMÁNYI INTÉZET kutató műhelyének eredményeit Veresné dr. Somosi Mariann: Alapvető képesség: a szervezeti és az egyéni képesség fejlesztése

Részletesebben

Nemzetközi Üzleti Fõiskola - IBS Az Oxford Brookes University társintézménye

Nemzetközi Üzleti Fõiskola - IBS Az Oxford Brookes University társintézménye Nemzetközi Üzleti Fõiskola - IBS Az Oxford Brookes University társintézménye Dr. Tamás István, az IBS fõigazgatója Pályafutásomat eredetileg mérnökként kezdtem. A Moszkvai Építõmérnöki Egyetem után itthon

Részletesebben

Pályázatok szakmai elismerése az ISD Dunaferr Zrt. vállalatcsoportnál

Pályázatok szakmai elismerése az ISD Dunaferr Zrt. vállalatcsoportnál Jakab Sándor * Pályázatok szakmai elismerése az ISD Dunaferr Zrt. vállalatcsoportnál A szerzõ leírja, hogy a Dunaferr Alkotói Alapítvány Kuratóriuma pályázati rendszerében hogyan lehet elnyerni a Dunaferr

Részletesebben

PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Vicze Gábor. Doktori (Ph.D) értekezés-tézisgyűjtemény. Témavezető: Dr.

PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Vicze Gábor. Doktori (Ph.D) értekezés-tézisgyűjtemény. Témavezető: Dr. PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vicze Gábor Versenyképességi tényezők és kitörési lehetőségek a magyar szolgáltató szektorban az üzleti tanácsadás esete Doktori (Ph.D)

Részletesebben

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése»

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése» A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége (MPNSZ), a Budapesti Gazdasági Főiskola, az UNESCO UNITWIN fenntartható fejlődés kutatási, oktatási és képzési hálózata és az Európai Kulturális Központ (CEC

Részletesebben

NAGY ALADÁR professzor

NAGY ALADÁR professzor Jubileumi tanulmánykötet NAGY ALADÁR professzor 70. születésnapjára Miskolc 2011. TANULMÁNYOK NAGY ALADÁR TISZTELETÉRE A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK JUBILEUMI TANULMÁNYKÖTETE Szerkesztette:

Részletesebben

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS PH.D. ÉRTEKEZÉS Petheő Attila István BUDAPEST, 2009 Petheő Attila István A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN

Részletesebben

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések 2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között

Részletesebben

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA 1 VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. BRANYICZKI IMRE A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG NÉVSORA: 2 BUDAPESTI

Részletesebben