Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ"

Átírás

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Tanítóképző Intézet NYME-SEK-MNSK-TI Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Telefon Prof. Dr. Gadányi Károly elnöke, rektorhelyettes 50 éves a szombathelyi tanítóképzés Városunk kulturális és tudományos életének meghatározó része a felsőoktatás, amelynek gyökerei a fél évszázados hagyományokkal rendelkező tanítóképzésig nyúlnak vissza ben lett Szombathely a kőszegi és a zalaegerszegi tanítóképzés áthelyezésével a régió felsőoktatásának székhelye. Ezt követően a megalakult intézmény állandó feladatának tartotta a térség oktatási feltételeinek folyamatos javítását. Kínálata folyamatosan újabb szakokkal bővült. Az átalakulások lezárásának is tekinthető 1983, amikor az intézmény felvette Berzsenyi Dániel nevét, a természettudományi tanszékek új épületbe kerültek, így a nyolcvanas évek közepétől a magyar felsőoktatás nagy, expanzív időszakában a kor megváltozott követelményeihez alkalmazkodva újabb képzési profilokkal, a természettudományi, bölcsész, művészeti és sporttudományi szakokkal is gazdagodott a képzési kínálat. A folyamat mára kiteljesedett január 1-jén a Berzsenyi Dániel Főiskola és a Nyugat-magyarországi Egyetem egyesült. A Savaria Egyetemi Központ a jogutód, a berzsenyis hagyományokra alapozva ápolja a nagy múltú pedagógusképzést. Egykori hallgatóink emlékére és tiszteletére Alma Mater-szobrot állítottunk az egyetemi központ előtti parkban. Büszkék vagyunk elődeinkre, a szombathelyi tanítóképzés megalapítóira, egykori oktatóinkra és hallgatóinkra. Történeti áttekintés A Szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző Intézet ben a kőszegi tanítóképző jogutódjaként kezdte meg működését egy pedagógusképzési, tanítóképzési és felsőoktatási előzmények nélküli városban. A kőszegi Szent Domonkos Rendi Nővérek Római Katolikus Tanítóképzőjének megnyitását szeptember 28-án kelt leiratával engedélyezte Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter. (Németh, 1924) 1948-ig, az államosításig majd utána is az ország egyik eredményesen működő tanítónőképző intézete volt ig Kőszegen működött, ekkor Szombathelyre költöztették. Az utolsó két évfolyam már a megyeszékhelyen fejezte be középiskolai tanulmányait, érettségizett és egy gyakorlóév után képesítőzött. A Kőszegi Magyar Királyi Állami Tanítóképző Intézetet 1926-ban alapították. (Zoltán, 1928) Vélhetően politikai megfontolásból kiköltöztették az intézményt a határsávból 1953-ban Sárvárra telepítették át. Két év múlva az utolsó két kifutó osz- A Szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző első végzős évfolyama és nevelőtestülete

2 A felsőfokú tanító- és óvóképzés első 50 éve tályt Sárvárról visszahelyezték Kőszegre, ahová már újabb fiúosztályokat nem iskoláztak be, és az iskola megszűnt. Pápán a 19. század utolsó éveiben, a múlt század elején, szinte egyidőben három tanítóképző kezdte meg nevelő-oktató munkáját, s lett a város a tanítóképzők városa. Az állami tanítóképző 1896-tól, a református és a katolikus 1902-től várta a tanítójelölteket. A felsőfokú tanítóképzésre történő áttérés következtében előbb a két tanítónőképző sorvadt el fokozatosan, majd az egykori állami tanítóképző is megszűnt. Pápán nem indítottak felsőfokú tanítóképzést, az utolsó osztály a jogutód győri tanítóképzőben érettségizett, tett képesítő vizsgát. A szombathelyi tanítóképzés történetében azért van helye a pápai előzményekre való hivatkozásnak, mert Hollósy Tibort, a pápai képző igazgatóhelyettesét bízták meg az új szombathelyi felsőfokú tanítóképző iskolateremtő-szervező munkálataival. Pápáról két tanárt és két gyakorlóiskolai tanítót osztottak be a Szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző Intézetbe. (Lux, 2001) A középfokú tanítóképzés átszervezése, a felsőfokú képzés előkészítése ( ) Az 1954-es évtől kezdve újra erőteljes kezdeményezések indultak meg a tanítóképzés felsőfokú szintre emelése érdekében. Az években (az évi döntésig) egy minisztériumi szakértői munkabizottság is működött, mely a tanítóképzés új céljait, szervezeti felépítését, tantervét stb. dolgozta ki [ ] az évi 26. sz. tvr. alapján, 1959 szeptemberétől, Magyarországon 11 hároméves (előzőleg kétévesre tervezték) felsőfokú tanítóképző és 2 kétéves óvónőképző intézet kezdte meg működését. (Füle, 2009, 2) 1958 nyarán a minisztérium tervet dolgozott ki a működő középfokú tanítóképzők átszervezésére. Mivel Kőszeg nem kapott felsőfokú tanintézetet, onnan a két utolsó (egy harmadik, és egy negyedik) középiskolai osztályt Szombathelyre telepítették. Az as tanévben az újabb területi átcsoportosítás révén Zalaegerszegről egy végzős utolsó középiskolai lányosztályt és hat székesfehérvári képzős fiút Szombathelyre helyeztek. Az áthelyezett középiskola székhelye az egykori Faludi Ferenc Gimnázium épülete lett. Az oktatási funkciójától megfosztott létesítményben az 1940-es években először magyar hadikórház, később német, majd szovjet katonai kórház működött. Az új iskolaépület Szombathely Karicsának nevezett városrészén állt, a szomszédságban apró földbe süllyedt házikókkal, elhanyagolt, gondozatlan környezetben. A szovjetektől 1958-ban visszakapott épület ablaküvegek nélkül, a folyosókon otthagyott katonai kellékek tömegével várta a diákokat. 50 év távlatából lassan elmosódnak annak az áldozatos munkának az emlékképei, amelyet az új intézet vezetői: dr. Palkó István igazgató, Horváth Margit megbízott igazgatóhelyettes és Sátori Pál gazdasági igazgató végeztek. Irányításukkal, közreműködésükkel súrolták a diákok a tantermeket, hordták a bútorokat, válogatták, rendezték az ömlesztett szertári, könyvtári, irattári anyagokat. (A szombathelyi, 1984, 177) A legszükségesebb javításokat követően szeptemberben indult tanítást már október végén, november elején néhány napos kényszerszünet miatt leállították, mert a hosszú évekig elhanyagolt épületben az elszaporodott rovarokat ciánozni kellett. Az átalakítással, felújítással a megyei segítség ellenére is több év alatt végeztek csak. Az emeleten alakították ki a kollégiumot, a helyiségek alig felét használták csupán, konyha ekkor még nem üzemelt. A tornateremben a kőszegi bútorbolt raktára funkcionált 1959 májusáig. Az iskolai felszerelést, taneszközöket, könyveket Kőszegről hozták át 1958 nyarán, de a megszüntetett zalaegerszegi tanítónőképző tárgyait (összeválogatott, kopott bútorokat, hangszereket) is a szombathelyi tanítóképző kapta meg. A Szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző épülete

3 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Az október 15-i jelentés alapján 22 alkalmazott dolgozott (8 férfi és 14 nő) az iskolában a gyakorlóiskola tanáraival együtt. Az intézmény igazgatója, dr. Palkó István magyar latin szakos középiskolai tanár, a helyi irodalmi élet országosan is elismert alakja volt, aki a szombathelyi leánygimnázium éléről igazolt át a Perintpartra. Helyettesévé október 2-ától Hollósy Tibort nevezték ki. [ ] A tantestület névsora: Czapári Endre fizikatanár, szakfelügyelő és osztályfőnök, Horváth Margit, a harmadikosok osztályfőnöke, Horváth János, Heppes Miklósné, Endrődy Alfréd és Baracsi Tiborné kollégiumi nevelő. A technikai személyzet négy főből állt (gondnok, hivatalsegéd, fűtő és takarítónő). (Katona, 2000, 3) A gyakorlati képzés székhelyéül az Úttörő utcai Általános Iskola szolgált. Az iskola vezetésével Turcsán Ottmárt bízták meg. Az intézmény nevelői sok segítséget kaptak a Kőszegről bejáró négy gyakorlóiskolai tanítótól. (A szombathelyi, 1984, 178) A Szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző Intézet ( ) Szombathely egyik legnagyobb művelődési intézményének homlokzatára új felirat kerül: Felsőfokú Tanítóképző. (Kedden, 1959, 1) Így üdvözölte 1959 szeptemberében a Vas Népe az új felsőfokú tanítóképző intézetet, a város, a megye első felsőoktatási intézményét, az országos felsőoktatási hálózat legújabb tagját, a Nyugat-Dunántúl legújabb regionális kulturális központját. A pedagógusképzés 1959-ben honosodott meg Szombathelyen a felsőfokú tanítóképző intézet megalakulásával (Szalay, 1985b, 364), építve a nagy múltú kőszegi és pápai középfokú tanítóképzés hagyományaira, nevelő-oktató tapasztalataira és gyakorlatára. Palkó István, a működési szabályzatban fogalmazta meg az intézet célját, rendeltetését, művelődéspolitikai irányelveit, mely szerint hivatásukat mélyen szerető és szakmájukat a korigény magaslatáig értő, új típusú nevelőket kell képeznie. (Palkó, 1961, 100) 1959 tavaszán pályázatok útján összeállították a felsőfokú tanítóképző tanári karát. A nevelőtestület tagjait a megszűnt kőszegi (Horváth Margit) és pápai (Hollósy Tibor, Lux Ibolya) középfokú képzők hosszú tanítóképző intézeti gyakorlattal rendelkező nevelői, továbbá a helyi középiskolák alkalmas pedagógusai (dr. Palkó István, dr. Bariska Mihály) közül lehetett válogatni. A pályázati feltételek tízéves tanítási vagy tanítóképzői gyakorlatot követeltek meg. A felsőfokú képzés beindításakor 16 tanár kezdte meg a munkáját: dr. Palkó István igazgató, Hollósy Tibor igazgatóhelyettes, Bozóki József, dr. Bariska Mihály, Petrován Oszkár, Nagy István, Poszler Györgyné, Endrődy Alfréd, Horváth János, Kőfalvi Istvánné, Dr. Palkó István intézeti igazgató üdvözli az avató és tanévnyitó ünnepségen megjelenteket szeptember 15-én 16 órakor Pünkösty Csaba, Békefi Aladár (a későbbiekben Gábor), Horváth Margit, Lux Ibolya, Keresztury Kálmánné és az óraadó Batki Jenő. A tanítóképző intézetekben az azonos, vagy egymással összefüggő tárgyakat oktató intézeti tanárok szakcsoportot alkottak. A szakcsoport az intézetben folyó oktató-nevelő munka alapvető szerveként működött. Feladata volt a képzés színvonalának emelése, egységes módszertani eljárások kialakítása és érvényesítése az adott tárgy területén folyó munkában. A szakcsoport élén a vezetőtanár állt, aki irányította és ellenőrizte a szakcsoport működését, felelősséget vállalt a szakcsoport minden irányú oktató-nevelő munkájáért és a tudományos kutatómunka fejlesztéséért. Az intézet tanárai 6 szakcsoportban tevékenykedtek, ezek a következők: marxizmus-leninizmus, pedagógia, magyar- és idegen nyelvek, természettudomány, ének-zene, rajz-kézimunka. Az első felvételiztetést különös izgalom előzte meg. Sokan féltek attól, hogy nem lesz elég alkalmas érettségizett jelölt, vagy a megyei keretszámok nem 133

4 A felsőfokú tanító- és óvóképzés első 50 éve telnek ki, esetleg a politikai elvárásokat nem sikerül teljesíteni [ ] A beiskolázási terület Vas, Zala és Veszprém megye volt, ezért a máshonnan érdeklődőket [ ] az illetékes területi képzőbe irányították (Győr és Budapest). Már januárban közzétették a követelményeket. A felvételi két fokozatban történt, az elsőben a Megyei Tanács Művelődési Osztályára kellett elküldeni a pályázatokat, ahol kiválogatták a jelölteket és csak a megfelelőket küldték az intézethez. Itt három területen tették próbára a jelentkezőket. Vizsgálták a pedagógiai rátermettséget, a nyelvi kultúrát és a zenei képességet. [ ] Zalából és Veszprémből 42-en, Vas megyéből 70-en jelentkeztek [ ] A jelentkezők fele munkás és paraszt származású volt. A felvételi vizsgákat július 1. és 4. között tartották a gyakorlóiskolában, ahol 111-en jelentek meg, ebből 62 tanulót vettek fel. [ ] A fellebbezések után minden megyéből eggyel növelték a felvettek számát. A tanulók közül 52-en érettségiztek, 23-an még korábbi esztendőben. A felvettek 72%-a nő volt. [ ] Eredményes vizsgát tett, de létszám hiányában nem vehettek fel 38 jelentkezőt. (Katona, 2000, 5) 1963-tól az intézet Vas és Zala megye (Veszpém megye kikerült a körből) számára képzett tanítókat, a hallgatók ebből a két régióból nyertek felvételt. A hallgatók száma a nappali tagozaton fő között, A Szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző épülete levelező tagozaton fő között alakult évfolyamonként. (Sulyok, 1996) A tanítójelölteket megismertették a hazai és a nemzetközi neveléstudomány jelentős törekvéseivel és eredményeivel, az intézet megtanította őket az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására, megismertette a hallgatókat a korszerű általános iskola I IV. osztályában tanított tárgyak módszertanával, és kifejlesztette mindazokat a készségeket, melyek az eredményes nevelői munkához szükségesek. A tanulmányi idő három év volt. A hallgatók 5 féléven keresztül az intézetben részesültek rendszeres oktatásban, egy féléven át pedig gyakorlati munkát végeztek az intézet irányításával és ellenőrzésével a tanítóképzés céljaira kijelölt általános iskolákban. A Pedagógiai szakcsoport hatáskörébe tartozott a tanítóképzés gerincét jelentő elméleti-pedagógiai tárgyak előadása, a szemináriumi foglalkozások vezetése. A hallgatók tanítási gyakorlatain a csoportvezetői feladatokat pedagógia szakos tanár látta el. (A Szombathelyi Tanítóképző, 1965, 5., 9) Az intézményben az 1959-es óraterv szerint fakultatív tárgyakat is oktattak: idegen nyelvet, karéneket, sportköröket. A népművelési szakkörök, majd ig a Népművelés tantárgy (ismeretterjesztő néprajzi és népismereti, szavaló, színjátszó, báb, tánc, film, színházi) a tradicionális elsősorban falusi tanítói feladatokra készítette fel a hallgatókat. A végzettek közül sokan vállaltak e felkészítés hatására lakóhelyükön csoport-szakkörvezetői, közművelődési feladatokat. A népművelési tevékenység ellátására irányuló képzés a szombathelyi tanítóképző sajátos arculatának meghatározójává vált. A képzési feladat 1962-ben [ ] szélesedett. Társadalmi igény jelentkezett arra, hogy a közművelődés intézményei, művelődési otthonok és közművelődési könyvtárak vezetői, előadói felsőfokú szakképesítéssel rendelkezzenek. Egy új értelmiségi hivatás kialakulásának kezdeteként megindult Szombathelyen az országban először a népművelés könyvtár szak (Szalay, 1985a, 233) E képzések hatására felpezsdült a kulturális élet, a tanító szakosok művelődési lehetőségeit is gazdagították. A népművelő és könyvtáros szak teljes kiépülése, a tanítóképzős évfolyamok benépesítése után bővült a szakcsoportok száma, nőtt az intézeti tanárok száma. Az 1962-től 8 szakcsoportban végezték munkájukat a nevelők. A Marxizmus leninizmus szakcsoportba Bozóki József (szakcsoportvezető), Balogh Emma, dr. Konkoli Alajosné, Kiss Alajos intézeti tanárok tar- 134

5 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Lugossy Jenő államtitkár avatóbeszédét tartja Elsőévesek esküt tesznek a tanévnyitó elnöksége előtt toztak. A Pedagógiai szakcsoporthoz dr. Regős János (szakcsoportvezető, a tanító szak igazgatóhelyettese), Hollósy Tibor, Karácsony Imre, Lux Ibolya (vezetőmetodikus), Németh István, Petrován Oszkár intézeti tanárok tartoztak. Dr. Bariska Mihály (szakcsoportvezető) Barna István, Kocsis Gyula, Nagy István, dr. Palkó István intézeti tanár kollégáival alkották a Nyelvi szakcsoportot. Takáts Béla szakcsoportvezető irányításával állt fel a Természettudományi szakcsoport Jakab Tiborné, Keresztury Kálmánné és Pünkösty Csaba intézeti tanárok közreműködésével. A Rajzi szakcsoportot Kőfalvi Istvánné vezette, mellette Horváth János, Majthényi Károly intézeti tanárok tevékenykedtek. Békefi Antal, Endrődy Alfréd, Egerné Kokas Klára, Horváth Rezső tanárok az Ének-zenei szakcsoportban dolgoztak együtt, vezetőjük Békefi Gábor volt. A Népművelő szakcsoportba Szalay László (szakcsoportvezető, igazgató), Horváth Margit (igazgatóhelyettes), Baumann Ferenc, Benke Éva, Kálmán József, Király Zoltán, Nagy Árpádné, Orbán László intézeti tanárok oktattak. A Könyvtáros szakcsoport vezetője dr. Kiss Gyula volt, de e munkacsoportba tartozott sok külső munkatárs mellett Gróf Ervin és Káldi János is. (A Szombathelyi Tanítóképző, 1965, 9-16) A szakcsoportok tagjai intézeti nevelő-oktató munkájuk mellett előadásokkal, valamint tanítási órák elemzésével széles körben kapcsolódtak be a megye alsótagozatos nevelői számára szervezett továbbképzési programokba. A hatvanas években a korszerű felsőoktatási formák módszereinek tökéletesítése és a tananyagcsökkentés állt az oktatás homlokterében, a nevelés terén a hallgatók [ ] pályához való kötődésének elmélyítése, újszerű tanár-diák viszony meghonosítása került a középpontba. Egyidejűleg nyilvánvalóvá válik, hogy a korszerű technika alkalmazása a pedagógusképző intézményekben elengedhetetlen a képzési színvonal emelése, illetve a technika általános iskolai meghonosítása érdekében. Nyelvi laboratóriummal, pszichológiai és technikai gyakorló termekkel gazdagodtunk ban megkezdődtek a kísérletek a vezetékes televízió alkalmazására a hallgatók gyakorlati képzésének javítása, a gyakorlóiskola tehermentesítése, a jobb pedagógiai szemléltetés érdekében. (Szalay, 1985a, 233) Elsőként alkalmazták a pedagógusképzésben a képrögzítés akkor még igencsak újdonságnak számító eszközét, a képmagnetofont. Ez a kísérlet beláthatatlan lehetőségeket ígért a pedagógiai folyamat szemléletessé tétele, a hospitálások hatékonyságának növelése és az önkonfrontáció újszerűségében. (Szalay, 1985b, 366) Célkitűzésünk volt az is, hogy az intézet mind sokoldalúbban, egyrészt oktatóinak tudományos és művészeti alkotómunkájával, másrészt fiataljainak művészeti együtteseivel intézményen kívüli feladatvállalásával (önkéntes gyakorlattal) épüljön bele a létét sokrétűen támogató megye és város társadalmi életébe. (Szalay, 1985b, 366) A sokszínű szakmai és kulturális életet tükrözi az közötti időszak, valamint az 1966., év néhány kiragadott rendezvénye. Már az intézet indulásakor megszerveződött a Márkus Emília Irodalmi Színpad, melynek lelkes vezetője Cs. Nagy István Évezred Orfeusza címmel szervezett egy estet Vas, Zala és Veszprém megye irodalmi hagyományaiból. [ ] Békefi Antal gyer- 135

6 A felsőfokú tanító- és óvóképzés első 50 éve Tanítani szeretnénk a világot Cs Nagy István a Felsőfokú Tanítóképző megnyitására írt, Tanítóképzősök című versét Nagy János hallgató adta elő mekoperákat írt. Három operája került bemutatásra, melyekre a tanítóképzős hallgatók készítették fel a gyakorlóiskolás gyerekeket. Egy másik alkalommal Egerné Kokas Klára vezetésével Mozart: Varázsfuvola című operáját, annak is a szövegkönyvét tanulták meg a hallgatók, a zenei anyagot hanglemezről játszotta be a szakkörvezető tanárnő. (CS. Á. 2000, 11) május 18. A szakmai gyakorlatos hallgatók mentorai, valamint a megye alsótagozatos nevelői számára szervezett tapasztalatcsere keretében bemutató tanítás [volt] a gyakorló ált. iskolánkban. (Eseménynaptár, 109/1966.a) június 26-tól július 1-jéig az összevont osztályokban tanító nevelők tanfolyamát rendezték meg (Program, 1967) október 20-án Lux Ibolya intézeti tanár előadást tartott A Vas megyei alsó tagozatos nevelők továbbképzésén AZ ÉRTELMI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI Intézeti tanárok csoportja Lux Ibolya (vezetőmetodikus), Petrován Oszkár, Karácsony Imre, Endrődy Alfréd KÉRDÉSE, különös tekintettel a gondolkodási műveletekben való jártasságra és a szaktárgyi ismeretek elsajátításának szerepére a tanulók világnézetének formálásában címmel (Eseménynaptár 109/1967.b) Az intézet művészeti csoportjai részt vettek a felsőoktatási intézmények évi KULTURÁLIS seregszemléjén. például A Márkus Emília Irodalmi Színpad Benke Éva, intézeti tanár rendezésében bemutatta Euripidész: Iphigeneia a tauroszok között c. művét (Eseménynaptár 109/1965) április 15-én Intézeti hangversenyt rendeztek a Tanítóképző dísztermében. Közreműködtek: az Intézet női kara és kamarakórusa, a Gyakorló általános iskolai tanulói. Vezényeltek: Bende Magdolna gyakorlóiskolai tanár, Békefi Antal és Horváth Rezső intézeti tanárok. (Eseménynaptár 109/1966 b) Az 1966-os Intézeti hangverseny évről évre rendszeresen szerepelt a programban. Az Intézet kórusai meghatározó szerepet játszottak a város, a megye zenei életében, az Egyetemi és Főiskolai Fesztiválokon, az énekkarok országos minősítésén kiváló eredményt értek el, rendszeresen megszólaltak a Magyar Rádió Kóruspódium c. műsorában. Már a hatvanas évektől vendégszerepeltek külföldön: Grácban, Magdeburgban, Mariborban, erősítették a kapcsolatot a társintézményekkel. Az énekkarok, a zenekar, az irodalmi színpad, a néptáncegyüttes, a sportkörök megyei és országos kiemelt eredményeket értek el az évtizedek alatt április án Békefi Antal: A TAR- KA-BARKA KISCSIBE c. gyermekoperájának ősbemutatójára került sor az Intézet dísztermében. Előadta: A Tanítóképző Intézet Gyakorló Általános Iskolájának Kisdobos Énekkara. Vezényelt: Békefi Antal intézeti tanár. A kórusokat betanította: Bende Magdolna gyakorlóiskolai tanár. Rendezte: a gyakorlóiskola nevelőtestülete és a tanítóképzős hallgatók közreműködésével Békefi Antalné és Bende Magdolna. Díszlet: Horváth János. (Eseménynaptár 109/1967a) A Pécsi Tanárképző Főiskola szombathelyi kihelyezett tagozata ( ) 1971-ben a Pécsi Tanárképző Főiskola szombathelyi kihelyezett tagozatán matematika testnevelés, mate- 136

7 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ matika ének-zene, matematika orosz főiskolai tanári szakokon indult el a képzés. A kihelyezett tagozat létrehozásával újabb lendületet kapott az intézmény fejlesztése, megerősödtek a tanítóképző intézeti szakcsoportokból kialakult szaktanszékek től további szakokkal rajz, magyar, történelem bővült a képzési kínálat, valamint lehetőség nyílt a népművelés és a könyvtár szak tanári szakokkal való párosítására. Az új gyakorlóiskolát 1974-ben avatták fel, aminek televíziós központját Szalay László főigazgató és munkatársai úgy tervezték meg, hogy rögzíteni tudja a hallgatók tanítási gyakorlatának folyamatát, ezt pedig mikrohullámú összeköttetéssel továbbították a két kilométernyi távolságban fekvő főiskolai épület korszerűsített tv-centrumába, hogy onnét rögzítés után tetszőleges időben és alkalommal továbbsugározhassák az igényeknek megfelelően az egyes szemináriumi helyiségekbe. (Szalay, 1985b, ) Dr. Regős János tanító szakosoknak tart órát a zártláncú televízió segítségével 1967 februárban A gyakorló általános iskola oktatástechnikai központjának pedagógiai vezetője éveken át Horváth Rezsőné volt, aki az első évfolyam hallgatója volt, majd a későbbiekben a Neveléstudományi Tanszék, a Tanítói Tanszék oktatója lett. A gyakorlóiskola audiovizuális felszereltségével a mikrocsoportos felkészítéshez és a hallgatók munkájának elemzéséhez az átlagnál jobb feltételeket nyújtott. (Regős, 1994, 139) A Szombathelyi Tanárképző Főiskola ( ) A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola ( ) 1984-ben vette kezdetét Sulyok László irányításával a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán a nappali tagozatos négyéves tanító magyar szakos (általános iskolai) tanárképzés: a szombathelyi modell. A szombathelyi modellkísérletben a tanító- és tanárképzésnek, ennek a két szakági képzésnek az integrációját valósították meg. A kísérlet célja a közoktatás változó pedagógusszükségletéhez való rugalmas alkalmazkodás, valamint a tanító- és tanárképzés kapcsolódási lehetőségeinek, a két képzési terület egymáshoz való közelítésének kipróbálása, illetve a megoldás gyakorlati igazolása volt. A modell bevezetését az indokolta, hogy az egységes általános iskola részére képezzen az iskolatípus egészére rálátó, a pedagógiai folyamatok egészét egységben értő pedagógusokat. A diplomájuk konvertálhatóvá vált (demográfiai változások, szakosellátottság alakulásától, tantárgyfelosztás függvényében, a kisiskolák kevés, de sokszakos pedagógust igénylő helyzetének függvényében). A tanító magyar szak képzési ciklusát egy tanévvel meghosszabbították, 4 évre felemelték. A társadalomtudományi tárgyakat a tanárképzők tanterve szerint oktatták. A magyar szak természetesen a tanárképzők tanterve szerint alakult. A pedagógia, pszichológia tanítása a tanítóképzés tantervének előírása alapján folyt. A gyakorlati képzés a tanítóképzés időbeosztása szerint alakult, amit kiegészítettek 2 félévnyi tanári gyakorlati képzéssel. A tanító szak óra- és vizsgatervében jelzett keretben a hallgatók 5 féléven keresztül végeznek csoportos videós pedagógiai gyakorlatot: az I. félévben: kommunikációelméletre épülő önismereti szakasz; a II. félévben: a kapcsolatteremtés témakörben a helyzetgyakorlatok szakaszai; a III. félévben: helyzetgyakorlatok, a pedagógiai képességek fejlesztése; a IV. és V. félévben: a tanítási gyakorlatok rövidített tanítások, és értékelésük. (Sulyok, 1989, 131) A szakpár beindítása óta majdnem száz hallgató szerzett Szombathelyen tanító magyar szakos tanári oklevelet. A főiskola forrásanyagaiból az is kitűnik, hogy az [ ] időszak egyik legsikerültebb oktatási kísérlete volt az 1984-ben indított integrált tanító-tanárképzés magyar tanító szakon. A kísérlet aktualitását, fontos- 137

8 A felsőfokú tanító- és óvóképzés első 50 éve ságát a közoktatás igényei (elsősorban az alsó-felső tagozat közötti átmenet problémái), a magyar nyelvés irodalom tanításának gondjai is igazolták. (Regős, 1994, 151) 1996-ban az újjászervezett Tanítóképző Intézet intézetigazgatói megbízását dr. Rakos Katalin docens nyerte el. A Tanítóképző Intézet kötelékébe tartozott dr. Gáspár Mihály főigazgató-helyettes, főiskolai docens, Molnár Eszter adjunktus, 1997-től Kátainé Koós Ildikó és Molnár Béla tanársegédek, 1998-tól Holecz Anita intézeti munkatárs, tanársegéd, majd néhány év múlva Gadányiné Illés Mária, Varga Virág tanársegédek. A kilencvenes évek végére az oktatói gárda stabilizálódott. A tanítóképzésben kiemelt szereppel bíró tantárgyak (idegen nyelvek, gyakorlati képzés, pedagógia, pszichológia, anyanyelv, matematika, környezetismeret és ez utóbbiak tantárgy-pedagógiái) oktatását egy-egy részterület összefogását (tárgyfelelősségét), a tanítói tanszék, az intézet főállású, állandó oktatói látták el, látják el ma is. A tanító szak képzési struktúrája a főiskola egészére hatással volt, mivel a tanító szakosok képzésében szinte minden szaktanszék közreműködött. Azzal együtt, hogy más-más tanszék oktatói, mindenki a saját tanszékének szokását, tudományos kulturális területeit is megjelenítette a képzésben. Így a hallgatók különböző tanszékek gondozásában készítettek TDK-dolgozatokat országosan kiemelkedő eredménnyel. A főiskola szaktanszékeinek felelősei egyben a tanítóképzés azon szakterületének is felelősei voltak, amely a tanszékéhez tartozott. Így az oktatók szakmai hovatartozása kettősséget mutatott. Egyrészt a Tanítóképző Intézet igazgatója, másrészt a saját tanszékvezetője felügyelte, segítette munkáját. Az intézet 8 oktatója közül 1 fő PhD-fokozattal, 1 fő dr. univ fokozattal rendelkezett, 3 fő PhD-abszolutóriumot szerzett, 2 fő folytatott PhD-tanulmányokat. Az oktatók kutatómunkáját a képzést segítő, az alkalmazott tudományok területéből választott témák jellemezték, a PhD-dolgozatok témái mélyen kapcsolódtak a tanítósághoz. Dr. Rakos Katalin Arany Katedra-díjas főiskolai docens, intézetigazgató elsősorban tantárgy-pedagógiai kutatásokat végzett, tantervfejlesztéssel, tananyag-kidolgozással, foglalkozott, taneszközöket tervezett, tankönyveket írt ben Az én matematikám tankönyvcsaládot (az ált. isk osztályának), 1995-től pedig a Mi matekunk (1 8. osztályos) tankönyvcsaládot írta meg. Könyveiből évente sok-sok tízezer gyermek tanult. Számos pályázatban vett részt, elsősorban uniós pályázatokban. Audio-vizuális eszközök a tanításban, tanít Takács Lajosné gyakorlóiskolai tanító, től vezette A pedagógusképzés tartalmi és szerkezeti fejlesztése című, HEFOP P /1.0 azonosítószámú projektet. A Tanítóképző Intézet docense, dr. Gáspár Mihály főigazgató-helyettes alapítója, segítője volt a Zrínyi Ilona Általános Iskolában több mint egy évtizede bevezetett Rogers személyközpontú alternatív programnak. Kiemelkedő a TDK műhelyünk pszichológiából, amit 1989-től dr. Gáspár Mihály vezet, 1998-tól Holecz Anita csatlakozott a csoporthoz. A Pszichológia TDK 1989 óta minden OTDK-ra több dolgozatot nevezett, mindig sikeresen szerepeltek a diákkörösök, helyezést minden alakalommal legalább 1-2 fő elért. Dr. Gáspár Mihály a tudományos diákköri mozgalomban helyi szinten és országos kiterjedtségben végzett folyamatos munkájának elismeréseként Mestertanár kitüntetést kapott től a gyakorlati képzés szervezője, a levelező tagozat képzési felelőseként Molnár Béla tevékenykedett között a Tanítóképző Főiskolák Főigazgatói Kollégiuma által működtetett Országos Tantervfejlesztő Bizottságban az intézmény képviseletét látta el, 2002-ben elkészítette a tanító szak intézményi kreditalapú óra- és vizsgatervét. 138

9 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ A tanító egyszakos tanárok képzése: a szombathelyi modell a 90-es évek végétől némileg átalakult, a tanító magyar szakos tanári képzés pozitív tapasztalatai, a műveltségi terület anomáliái alapján 1997-től, dr. Rakos Katalin tervei és irányításával a főiskola indított tanító egyszakos általános iskolai tanári képzést. A négyéves tanítóképzés bevezetésével szinte kézenfekvő volt ez a próbálkozás szintén elsőként az országban hogy egyes műveltségi területek követelményeit tanár szakkal párosítva teljesítsük. A képzés kiemelkedően népszerű lett magyar, német, angol, informatika szakon, az egész országból érkeztek hallgatók. Ezeken a szakokon végzett tanítós hallgatók rendkívül jó eséllyel indultak a munkaerőpiacon. A műveltségi területek tantervi követelményeit, tantárgyi struktúráját és tananyagát áttanulmányozva lehetségesnek tűnt az alábbi tanár szakokkal a tanító szak párosítása: magyar nyelv és irodalom, matematika, ének-zene, vizuális nevelés, technika, testnevelés, idegen nyelvek (angol, német). Egyes műveltségi területekkel csak részben vagy nem lefedhető szakpárok is meghirdetésre kerültek: művelődésszervező, kommunikáció, történelem, számítástechnika, háztartástan tanár, egészségtan tanár. Hazánkban 2004 nyarán a kormány megjelentette a többciklusú, lineáris felsőoktatási képzési szerkezet bevezetésének egyes szabályairól és az első képzési ciklus indításának feltételeiről szóló 252/2004. (VIII. 30.) rendeletet, amelyben egy új, lineáris, többlépcsős szerkezet bevezetéséről született politikai döntés. A es tanévtől megindult a képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer első ciklusában, az alapképzési szakaszban. A kormányrendelet következménye, hogy a tanító egyéb szakos képzés eltűnt felsőoktatási intézményünk képzési kínálatából. A kiemelkedően jó képességű, tehetséges hallgatóknak lehetősége nyílt belső felvételire, más szakok elvégzésére is. Mások a TDK eredményeik alapján egyetemi tanulmányokat folytattak. A főiskola 1990-ben megkapta a volt megyei és városi pártbizottság épületét, s a filológiai tanszékek köre bővült az angol, a francia, a német, az olasz nyel- A Szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző első 1962-ben végzett évfolyama és a nevelőtestület egyes tagjai 2002-ben a 40 éves találkozón. Intézeti tanárok az első sorban balról az első: Horváth Rezső, a harmadik: Lux Ibolya, az ötödik: Kőfalvi Istvánné. 139

10 A felsőfokú tanító- és óvóképzés első 50 éve viekkel s az uralisztikaival ban az intézmény két egyetemi szakkal bővült, az általános és alkalmazott, illetve a finnugor nyelvészetivel ben engedélyt kapott az intézmény a nemzetközi tanulmányok egyetemi szak s a kommunikáció főiskolai szak indítására, és megalapították a Gazdálkodási és Műszaki Intézetet. Tanító szakosok által készített szemléltető eszközök A Berzsenyi Dániel Főiskola ( ) Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ (2008 ) január 1-jétől az Országgyűlés döntése alapján az intézmény regionális szerepű főiskolai centrummá vált, s neve Berzsenyi Dániel Főiskola (BDF) lett. Az elnevezés megváltoztatása a főiskola arculatváltozását is jelzi, hiszen a felvehető szakok köre nemtanári szakokkal bővült, így közgazdasági szakkal is január 1-jétől kormányrendelet alapján megalakult a Bölcsészettudományi, a Természettudományi, valamint a Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar ban a Regionális Felsőoktatási Forrásközpontba költöztették a BDF könyvtárának az állományát, ami tovább gazdagodott a Vas Megyei Pedagógiai Intézet Könyvtárának gyűjteményével. A könyvtár a tudás megszerzését támogatja, információközvetítő és szolgáltató tevékenységével. Küldetését folyamatosan megújuló dokumentumállományával, a felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatatásaival, fejlett infrastruktúrájával teljesíti január 1-jétől az Országgyűlés döntése szerint a Berzsenyi Dániel Főiskola és a Nyugat-magyarországi Egyetem egyesülésével egy új, tízkarú egyetem jött létre, amelyben a három szombathelyi kar a Savaria Egyetemi Központ (SEK) szervezeti keretei között működik. Szombathelyen működik a Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar (MNSK), amelynek egyik intézete a Tanítóképző Intézet. A Bologna-folyamat nagy változást hozott az egész felsőoktatásban. A tanítóképzés stabilitását biztosítottuk a tanító szak 2005-ben akkreditált tantervében és a tantárgyi programjában. A tradíciók megtartása mellett a kisiskoláskor jellemzői, a szerteágazó tudományterületek szükségessé tették a képzés további tartalmi megújítását. A kötelező ismeretkörök mellett olyan speciális ismeretek (diszlexia, diszgráfia, konfliktuskezelés, tanulásmódszertan, romológia) megszerzésére is lehetőséget teremtettünk a hallgatóknak, amelyekkel nem csak az átlagos, hanem a kiemelkedően jó, illetve a hátrányos helyzetű lemaradó tanulókat is képesek fejleszteni. A műveltségterületek közül azokat részesítettük előnyben, amelyeknek magas az óraszáma az általános iskolában, illetve jól kamatoztatható a tudás szélesebb skálán, így hallgatóink az angol, a német, az informatika, a magyar, a testnevelés műveltségi területek közül választhatnak. A hallgatók nagy része Vas, Zala, Somogy, Veszprém megyéből érkezett. Jó kapcsolatot alakítottunk ki eddig is a megyék általános iskoláinak nagy részével. A hallgatók a 8 hetes szakmai gyakorlatokat ezekben a megyékben végezték, jó részük a gyakorlat alatt talált munkát. A Tanítóképző Intézet jelenlegi oktatói 2006-tól az intézet dr. Gáspár Mihály dékáni felügyelete mellett működött ben a SEK elnök-rektorhelyettese intézeti koordinátori megbízást adott dr. Molnár Béla főiskolai docensnek. Dr. Koós Ildikó főiskolai docens és Holecz Anita főiskolai adjuntus, Szilágyiné Kaposi Adrienn nyelvtanár (szerződéssel), valamint Gadányiné Illés Mária mestertanár (jelenleg gyeden) alkotják a Tanítóképző Intézet oktatói karát. Az Intézet három főállású oktatója PhD doktori fokozattal rendelkezik, egy fő abszolutórium megszerzése előtt áll. A többciklusú, lineáris képzési rendszer első ciklusában, az alapképzési szakaszban tanulmányaikat folytató évfolyamok esetében erőteljesen csökkent 140

11 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ a tanító szakos hallgatók létszáma. Az alacsony évfolyamlétszámok megnehezítik az akkreditált tanító szakunkhoz tartozó műveltségterületek működtetését. Az elmúlt ötven év oktatóinak embert próbára tevő, sok örömet adó, vívódást kívánó munkálkodása példamutató. A Tanítóképző Intézet jelenlegi tanárai megbecsülik, vigyáznak az évtizedek alatt felgyülemlett értékekre, s az elődök magas színvonalon végzett nevelő-oktató tevékenységét folytatják az új évezred elején. Az intézmény korábbi vezetői: Dr. Palkó István intézeti igazgató Szalay László intézeti igazgató, főiskolai főigazgató Dr. Iker János főiskolai főigazgató Prof. Dr. Pusztay János főiskolai főigazgató Dr. Gál László főiskolai főigazgató Prof. Dr. Gadányi Károly főiskolai főigazgató, rektor Dr. Gáspár Mihály a Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar dékánja Az intézmény jelenlegi vezetői: Prof Dr. Faragó Sándor 2008-tól rektor Prof. Dr. Gadányi Károly 2008-tól a SEK elnöke, rektorhelyettes Dr. Gáspár Mihály 2008-tól a Művészeti, Nevelésés Sporttudományi Kar dékánja Dr. Simon Katalin 2009-től az MNSK dékánhelyettese Dr. Polgár Tibor 2009-től az MNSK dékánhelyettese Hivatkozott irodalom 1. CS. Á. (2000): Emlékeimet nem csak az idő tette széppé (Interjú Horváth Rezsőnével) Kilátó március, Eseménynaptár 109/1965 Szombathely, március 30. (iktatott irat) 3. Eseménynaptár 109/1966.a Szombathely, április 14. (iktatott irat) 4. Eseménynaptár, 109/1966.b Szombathely, május 14. (iktatott irat) 5. Eseménynaptár 109/1967a Szombathely, április 15. (iktatott irat) 6. Eseménynaptár 109/1967b Szombathely, október 14. (iktatott irat 7. Füle Sándor(2009): A magyar felsőfokú tanítóképzés 50 éves. Tanító, 47., 6., Katona Attila (2000): Lapok az intézmény történetéből I. (Emlékek és dokumentumok a korról) Kilátó március, Kedden nyílik meg Szombathelyen a Felsőfokú Tanítóképző. Vas Népe, szept Lux Ibolya (2001): Építsünk: malmokat és iskolát! Pápai diákok 8. Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa. 11. Németh Imre (1924): A Szent Domonkosrendű apácák vezetése alatt álló 50 éves Kőszegi Róm. Kath. Elemi Iskolai Tanítónőképző története Rónai Frigyes Könyvnyomdája, Kőszeg. 12. Palkó István (1961): Intézeti napok a Szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző Intézetben. Vasi Szemle, 1., 1., Program az összevont osztályokban tanító nevelők tanfolyamára június 26-tól július 1-jéig. Iktatott irat 14. Sulyok László (1989): Szombathelyi modell. In.: Fábián Zoltán (szerk.): Új modellek a pedagógusképzésben. A pedagógia időszerű kérdései. Tankönyvkiadó, Bp. 15. Sulyok László (1996): A szombathelyi tanítóképzés a múlt, a jelen és a jövő tükrében. In: Cseh Sándor (szerk.): Tanító- és óvóképző főiskolák az új ezredév küszöbén. Óvó- és Tanítóképző Főiskolák Tudományos Közleményei XXVII., Debrecen,

12 A felsőfokú tanító- és óvóképzés első 50 éve 16. Szalay László (1985 a): A pedagógusképzés szombathelyi útja. In.: Petró András (szerk.): Köznevelésünk évkönyve. Tankönyvkiadó, Bp Szalay László (1985 b): A szombathelyi pedagógus-, és közművelődési szakemberképzés történeti útja, helyzete és faladatai. Vasi Szemle, 39., 3., A szombathelyi felsőfokú tanítóképzés 25 éve. (1984), In: Szekerczés Pál (szerk.) Tanítóképző Főiskolák Tudományos Közleményei, különkiadás, Debrecen, A szombathelyi Tanítóképző Intézet Évkönyve 1964/65. tanév. (1965) Szerkesztette: az Intézeti Tanács által kijelölt szerkesztőbizottság, Szombathelyi Tanítóképző Intézet, Szombathely 20. Regős János (1994): A kőszegi tanítóképző intézettől a Szombathelyi Tanárképző Főiskoláig ( ). Vas Megyei Pedagógiai Intézet, Győr. 21. Zoltán Géza (1928, szerk.): A Kőszegi kir. Állami Tanítóképző Intézet értesítője az isk. évről. Kőszeg 142

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE 1959-2009 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Felelős kiadó: Fusz GYÖRGY és az Óvó- és Tanítóképző Karok

Részletesebben

MOLNÁR BÉLA 50 ÉVES A SZOMBATHELYI TANÍTÓKÉPZÉS

MOLNÁR BÉLA 50 ÉVES A SZOMBATHELYI TANÍTÓKÉPZÉS MOLNÁR BÉLA 50 ÉVES A SZOMBATHELYI TANÍTÓKÉPZÉS Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ vészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Tanítóképz Intézet Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Telefon

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

AJÁNLÁS A SZAKEMBERKÉPZÉS ÉS A TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS MEGÚJÍTÁSÁRA

AJÁNLÁS A SZAKEMBERKÉPZÉS ÉS A TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS MEGÚJÍTÁSÁRA TESTKULTÚRA A KLEBELSBERGI KULTÚRPOLITIKÁBAN ORSZÁGOS SZAKMAI-MÓDSZERTANI KONFERENCIA AZ ISKOLAI TESTNEVELÉS ÉS SPORT MEGÚJÍTÁSÁRA 2010. október 16. AJÁNLÁS A SZAKEMBERKÉPZÉS ÉS A TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái I. Felépítés Nappali tagozat A német nemzetiségi szakirány

Részletesebben

A GYAKORLATI KÉPZÉS MUNKATERVE 2013/2014. tanév TAVASZI FÉLÉV

A GYAKORLATI KÉPZÉS MUNKATERVE 2013/2014. tanév TAVASZI FÉLÉV A GYAKORLATI KÉPZÉS MUNKATERVE 2013/2014. tanév TAVASZI FÉLÉV I. évfolyam (2. félév) Egyéni komplex gyakorlat II. (ANPETA 1712) Tartalma: a tájékozódás szakaszát a 2. félévben a célirányos, különböző pedagógiai

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév Iskolánk nevelőtestületének adatai 2016-2017-es tanév Ssz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tantárgy 1 Pedagógus I. Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakos, vallás

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév Besorolási Pedagógusok Végzettség szintje kategória Tantárgy Szakképzettségek Pedagógus szakvizsgák 1. főiskola

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől*

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* Kötelező (A típusú) tanak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tan neve Kód Óra sz. ea. Gya k. szk. Teljesítés

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya

Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Az intézmény a.) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartó szám(pir törzsszám): 309062000

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

D R. F A R K A S A N D R Á S

D R. F A R K A S A N D R Á S D R. F A R K A S A N D R Á S E G Y E T E M I D O C E N S SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Születési dátum: 1966.05.01 Születési hely: Zalaegerszeg Családi állapot: nıs [1985-1989] Berzsenyi Dániel Fıiskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szomódi Íriszkert Általános Iskola 2016/2017. tanév. Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A.

Különös közzétételi lista. Szomódi Íriszkert Általános Iskola 2016/2017. tanév. Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A. Különös közzétételi lista Szomódi Íriszkert Általános 2016/2017. tanév Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő)

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő) 2013-2014 tanév s.sz. Végzettség Jelenleg oktatott Szint szak megnev. tantárgy/ munkakör évfolyam Általános iskolai neveléso oktatás 1-4 évfolyam 1. pedagógus tanító tanító 2/a 2. pedagógus általános isolai

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Főiskola tanító tanító főiskola 5 Főiskola 6 Főiskola magyar és irodalom,

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2.

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2. Végzettségek általános iskolai Az oklevelet kiállító intézmények megnevezése (a kar jelölésével) Nápolyi Pedagógusok képesítése Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként)

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés Levelező tagozat I. félév: II. félév: III.

Részletesebben

A GYAKORLATI KÉPZÉS RENDJE. 2016/2017. tanév. II. félév

A GYAKORLATI KÉPZÉS RENDJE. 2016/2017. tanév. II. félév A GYAKORLATI KÉPZÉS RENDJE 2016/2017. tanév II. félév Készítette: Pusztai Judit (igh.) SZAKVEZETŐK A KAPOSVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUMBAN Tanító szakvezetők: 1. a Fornai Éva 2. a Richterné Somlyai

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA. a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján (1) a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató : 2016. október 28-tól olvasható a következő linken: http://www.mig.hu/hu/felveteli/ (1)

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANÁRI MESTERSZAK (MA) PEDAGÓGIA ALAPSZAKOS BÖLCSÉSZ Az

Részletesebben

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát A pedagógusok iskolai végzettsége és az általuk tanított tantárgyak a 2016/2017-es tanévben: sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz horvát 2. horvát, orosz horvát 3. tanító

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával EGYETEMI DOKTORI TANÁCS ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS Elnök Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KASZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 035917 5420 TÚRKEVE, KOSSUTH L. U. 15. Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2016. ÉVI HATÁROZATAI SOPRON 2016 1/2016. (I.15.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa egyhangúlag elfogadja a

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA Szolnoki Főiskola Szolnok Ikt.szám: SZF/4840/2012. Üi.: Takács Katalin NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden FSZ képzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2012. szeptember 10. és 11. Az Információs

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 0 számú melléklet a /99 (VI ) MKM rendelethez KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KAS ZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 09 0 TÚRKEVE, KOSSUTH L U A 009 augusztus -én életbe lépő /00 - XI OKM

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 2017/2018. tanévre 6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0001 Egy osztály 6 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv, angol nyelvből emelt szintű (TAGOZAT)

Részletesebben

Végzettségek szintje szakonként. Mely szakokra képesített (tantárgyanként) középiskolai tanár egyetem történelem történelem. egyetem biológia biológia

Végzettségek szintje szakonként. Mely szakokra képesített (tantárgyanként) középiskolai tanár egyetem történelem történelem. egyetem biológia biológia Munkakör,,, Végzettségei Az oklevelet kiállító intézmény Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként) Tanított tantárgyak közművelődési és népművelési előadó közművelődés és

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben