GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Gyűjtőköri szabályzat 2.sz. melléklet 1./ A gyűjtés mélysége A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolai könyvtára gyűjti az egyetemes tudományokra vonatkozó átfogó tudományos műveket, az ismeretterjesztő-irodalmat, szépirodalmi-, ifjúsági- és gyermekirodalmi műveket. Kiemelten gyűjti a pedagógia szakirodalmát. Gyűjti a helyismereti anyagot, az iskolával, az iskola névadójával kapcsolatos dokumentumokat. 2./ Válogatás, kiemelés, teljesség Az iskolai könyvtár típusából eredendően nem törekedhet egy területen sem teljes gyűjteményre. A különböző kiadványokból csak azokat szerzi be, amelyeket jellegéből eredendően elengedhetetlenek a zavarmentes funkcionáláshoz. Iskolai könyvtárként mindent válogatva gyűjtünk. Kiemelt terület elsősorban a gyermekirodalom valamint a nevelő-oktató munkához kapcsolódó könyvek, kiadványok. 3./ Kiadványtípusok Iskolai könyvtár könyveket, CD-ket, videó- és hangkazettákat gyűjt. Az általános iskolai szakkönyveket, tanmeneteket, tanterveket és egyéb segédeszközöket elkülönítve gyűjti. 4./ Példányszám A példányszám megállapításánál a várható igények határozzák meg a kereteket. Kifejezetten szakirodalmi művek esetében 1-2 példányos beszerzés elegendő. A szépirodalmi állomány tekintetében általában alacsonyabb példányszámból indulunk ki: kivételt képeznek a kötelező- és ajánlott olvasmányok. Amennyiben a mű valóban sikeres lesz, az ismétlődő kiadások beszerzésével igazodni tudunk a tényleges igényekhez. 5./ Kiemelési rendszerünk a.) kisgyermekek irodalma (6-10 évesek), b.) gyermek- és ifjúsági irodalom + válogatás a felnőtt irodalomból, c.) szakirodalmi állomány,

2 d.) kézikönyv állomány, e.) hangzódokumentumok, f.) tankönyvek és pedagógiai segédletek, g.) helyismereti és iskolatörténeti állomány. 6./ Főosztályok, gyűjtőkörök Szépirodalmi állománycsoport gyűjtőkörei: a./ Kisgyermekek irodalma (6-10 évesek) Mondókák gyűjteményes kötetei, meséskönyvek, gyermek-verses kötetek, népdalok-gyermekdalok gyűjteményes kötetei, szöveges-képes könyvek a természetről, elbeszélések, meseregények, gyermekek életét bemutató történetek. b./ Gyermek- és ifjúsági irodalom + válogatás a felnőtt irodalomból A serdülőkor szakaszát növekvő tudásszomj, a képzelet erős működése jellemzi. Olvasmányigényeik a példaképkeresés, a kaland- és harc, a színes fantasztikus történetek, a szerelem és barátság felé fordulnak. Gyűjtjük a mondagyűjteményeket, kalandos utazásokról, indiánokról, útleírásokról szóló műveket. Válogatunk a korosztálynak szóló sorozatokból. c./ Szakirodalmi állomány 0.: - tudomány és kultúra általában - könyvtárügy A 0 főosztályba kerülő művek jelentős része a kézi- és segédkönyvtárba tartozik. Gyűjtjük az írás, a könyv és a könyvtárak történetével foglalkozó műveket, könyvtárhasználati útmutatókat, gyermekkönyvtári módszertani segédleteket. Gyűjtendő valamennyi általános lexikon, az ifjúságnak szóló tájékoztató kézikönyv. 1.: - filozófia - bölcselet - pszichológia Gyűjtjük a lelki fejlődéssel, gyermeklélektannal, etikával, erkölcs- csel foglalkozó műveket. 2

3 2.: - vallás - teológia - ateizmus Egyházi irodalmat könyvtárunk nem gyűjt. Beszerezzük a vallástudományt, vallástörténetet népszerűsítő műveket, mítoszokat, mitológiával foglalkozó irodalmat. 3.: társadalomtudományok Kiemelten gyűjtjük a nevelés történetével, iskolapolitikával, iskolai neveléssel, neveléslélektannal, didaktikával, az iskolai és az oktató munka megszervezésével, nevelési rendszerekkel, óvodákkal, általános iskolákkal, középfokú általánosan képzőiskolákkal (pályaválasztás) tanórán kívüli neveléssel - oktatással, különleges csoportok oktatásával és nevelésével foglalkozó kiadványokat. Gyűjtjük még a néprajz, folklór, nemzeti- állami - családi ünnepségek, szokások körébe tartozó kiadványokat is. 5.: természettudományok Gyűjtjük az alap- és középszintű természettudományos irodalmat, kézi- és szakkönyvszintű kiadásokat, sorozatokat. Kiemelten gyűjtjük a biológiával, őslénytannal, állattannal foglalkozó ismeretterjesztő irodalmat. 6.: alkalmazott tudományok Gondot fordítunk a barkácsolás, mint hasznos időtöltés könyveinek beszerzésére. Válogatva gyűjtjük az egészségügyi felvilágosító kiadványokat, az egészséges életmódra neveléssel, a testápolással, a háztartással foglalkozó könyveket. Kiemelten gyűjtjük a számítástechnikával, informatikával foglalkozó a korosztálynak és az alkalmazó tanároknak megfelelő információt biztosító szakirodalmat. 3

4 7.: művészet, sport Válogatva gyűjtjük a kölcsönzésre vagy kézi használatra alkalmas a művészet ágaival (zene, színház, film, bábjáték, tánc, képzőművészet) foglalkozó albumokat, gyűjteményes munkákat, sportkönyveket, társasjátékok és fejtörők könyveit, természetjárással, táborozással kapcsolatos könyveket. 8.: nyelvtudomány, irodalomtudomány Nyelvtanulás elősegítése céljából lehetőség szerint gyűjtjük kölcsönzési célra a különböző nyelvek kis- és középszótárait tanácsadó szótárakat és a társalgási könyveket, helyesírási szabályzatokat és a magyar nyelvvel foglalkozó dokumentumokat. Beszerezzük a magyar irodalomtudomány- és irodalomtörténet általános iskolai oktatást segítő könyveit, a világirodalom és a magyar irodalom jelentős alkotóinak életműveiről szóló kiadványokat, irodalomtörténeteket. 9.: - földrajz, történelem Gyűjtjük a honismeret, helyismeret, helytörténet magyar nyelvű anyagát, az útleírásokat, útikalauzokat, életrajzokat különös tekintettel a Kőrösi Csoma Sándorra vonatkozó műveket. Válogatva szerezzük be a magyar és világtörténelemre vonatkozó műveket, térképeket, sorozatokat. d./ Kézikönyvállomány A gyűjtemény anyaga csak helyben használható. A részleggel az olvasók részére biztosítani szeretnénk a helyben olvasás lehetőségét, a tájékozódás, szórakozás, tanulás, önképzés, önművelés lehetőségét. A gyűjtemény a segédkönyvtár szerepét is betölti, tehát könyvtári munkaeszközként jöhet számításba, tájékoztató és forrásértékű művekkel. Itt gyűjtjük a használható, általános jellegű enciklopédiákat, lexikonokat, az etimológiai, értelmező és tájszótárakat, a társadalomtudomány legalapvetőbb összefoglaló kézikönyveit, a természettudományok köréből az általánosabb jellegű összefoglaló kiadványokat, különböző határozatokat, reprezentatív köteteket, albumokat, főleg a művészetek irodalmát. 4

5 e./ Hangzó dokumentumok A magyar és nemzetközi zeneirodalom klasszikus darabjai, dalfeldolgozások, kórusművek, nyelvtanulást elősegítő művek, mesegyűjtemények, a hasznos szabadidő eltöltését és a nevelést, oktatást segítő dokumentumok képezik e gyűjtemény anyagát. A gyűjtemény csak helyben használható vagy átjátszható. f./ Tankönyvek és pedagógiai segédletek Gyűjtjük a pedagógusoknak rendelt tankönyveket, tanmeneteket, oktatónevelő munkához szükséges segédleteket, tanulói segéd-könyveket. h./ Helyismereti és iskolatörténeti gyűjtemény Célja a helyismereti és iskolatörténeti kutatómunka támogatása. Gyűjtjük a város és iskolánk életére, történetére, hagyományaira, szokásaira és egyéb emlékeire vonatkozó anyagokat. (naplók, újságcikkek, dolgozatok, képanyag, plakátok, oktatási segédanyagok) Százhalombatta, április 3. Szatmári Zoltán könyvtáros Tamás Emília igazgató 5

A könyvtár szervezeti és működési szabályzatának mellékletei

A könyvtár szervezeti és működési szabályzatának mellékletei A könyvtár szervezeti és működési szabályzatának mellékletei I. melléklet: A könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. Általános jellemzés A könyvtár gyűjtőköri szabályzatát az iskolát érintő jogszabályokra (Közoktatási

Részletesebben

Könyvtárunk gyűjteményszervezési elveit meghatározó tényezők

Könyvtárunk gyűjteményszervezési elveit meghatározó tényezők 1. SZÁMÚ MELLÉKLET GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Könyvtárunk gyűjteményszervezési elveit meghatározó tényezők a meglévő dokumentumállomány a helyi adottságok, elhelyezési körülmények a könyvtárunkat körülvevő

Részletesebben

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda könyvtárának szervezeti és működési szabályzata

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda könyvtárának szervezeti és működési szabályzata A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda könyvtárának szervezeti és működési szabályzata Készítette: Ilyésné Tóth Viktória könyvtáros Nyíregyháza, 2013.01.15. Szakértő által

Részletesebben

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának 6. melléklet A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata és Gyűjtőköri szabályzata 2013 Küldetésnyilatkozat Könyvtárunk a tanulást/oktatást kívánja támogatni hagyományos

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

A könyvtár szolgáltatásai: kölcsönzés, olvasótermi szolgáltatás, videofilm megtekintése, könyvtárhasználati és látogatói tanórák.

A könyvtár szolgáltatásai: kölcsönzés, olvasótermi szolgáltatás, videofilm megtekintése, könyvtárhasználati és látogatói tanórák. A Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet

Részletesebben

A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR GYŐJTİKÖRI SZABÁLYZATA

A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR GYŐJTİKÖRI SZABÁLYZATA A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR GYŐJTİKÖRI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: a KKMK vezetıi értekezlete 2008. április 7-én Aktualizálásért felel: KKMK Állománygyarapító és Feldolgozó Osztály vezetıje GYİR 2008

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 2. függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE Készült: az államháztartás m ködési rendjér l szóló 217/1998

Részletesebben

Könyvtárhasználat A könyvtár A nemzeti A közművelődési könyvtárak A szakkönyvtárak

Könyvtárhasználat A könyvtár A nemzeti A közművelődési könyvtárak A szakkönyvtárak Könyvtárhasználat 9.1. Könyvtárak A könyvtár fogalma, típusai Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, multimédia övezet A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) 8-as számú melléklet AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Ezen belül a kollégiumi könyvtár működési rendje különös tekintettel a telephelyek közötti állománymozgásra! Név: Zrínyi Ilona Gimnázium

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA.

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT Könyvtári Hírlevél A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárak tájékoztatója II. évf. 1. szám 2004. január KÜLDETÉSNYILATKOZAT A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Borsod-Abaúj-Zemplén megye legnagyobb

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV

HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV 2014/2015 Tartalom BEVEZETŐ... 5 SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 6 AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK NÉVSORA... 6 Pedagógusok... 6 Nem pedagógus alkalmazottak...

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

OLASZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok

OLASZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok Célok és feladatok Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... TARTALOMJEGYZÉK KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 9 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET... 50

Részletesebben

Dömsödy Andrea Olvasóvá nevelés 100 évvel ezelőtt és ma. 1. Gondolatok a középiskolai könyvtárak állományáról

Dömsödy Andrea Olvasóvá nevelés 100 évvel ezelőtt és ma. 1. Gondolatok a középiskolai könyvtárak állományáról Dömsödy Andrea Olvasóvá nevelés 100 évvel ezelőtt és ma 1. Gondolatok a középiskolai könyvtárak állományáról Megyesi Ferenc: Az ifjúsági könyvtárak (Magyar Középiskola, 1910. 16-19. p.) Kétségtelen, hogy

Részletesebben

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos gimnáziumba a tanulók igen változatos idegen nyelvi tapasztalatokkal érkeznek. Vannak, akik kéttannyelvű programban vettek részt, mások tagozatos általános iskolába

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja 2010. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Küldetésnyilatkozat... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink... 5 3. Az iskolában folyó

Részletesebben

Szabó Sándor Használjuk-e még? A tájékoztatás hagyományos eszközei.

Szabó Sándor Használjuk-e még? A tájékoztatás hagyományos eszközei. Szabó Sándor Használjuk-e még? A tájékoztatás hagyományos eszközei. Az elmúlt néhány évtizedben, elsősorban a számítástechnikának köszönhetően életünk számos területén gyökeres változások történtek. A

Részletesebben

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik az első idegen

Részletesebben

Mottó: Két dolgot adhatunk gyermekeinknek, gyökereket és szárnyakat. (közmondás)

Mottó: Két dolgot adhatunk gyermekeinknek, gyökereket és szárnyakat. (közmondás) 1 Mottó: Két dolgot adhatunk gyermekeinknek, gyökereket és szárnyakat. (közmondás) Pedagógiai program Tartalomjegyzék Bevezető Nevelési program 1. Nevelésfilozófia 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Megnyílt a Mérei Ferenc Pedagógiai Tanácsadó Intézet Pedagógiai Információs Központja

Megnyílt a Mérei Ferenc Pedagógiai Tanácsadó Intézet Pedagógiai Információs Központja Megnyílt a Mérei Ferenc Pedagógiai Tanácsadó Intézet Pedagógiai Információs Központja A Mérei Ferenc Pedagógiai Tanácsadó Intézet Könyvtára jelentős átalakuláson ment keresztül az utóbbi hónapokban. A

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra HELYI TANTERV JAVASLAT Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra Óraterv: évfolyam 9. NY. 9. 10. 11. 12. heti 3 3 3 6 6 óraszám hetek 36 36 36 36 32 száma éves 108 108 108 216 192 óraszám Tananyag

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 A pedagógiai program elkészítésénél alapul vett törvények és rendeletek: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény. a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Pedagógiai program. Vörösmarty Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár Liget sor/ Farkasvermi út 2.

Pedagógiai program. Vörösmarty Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár Liget sor/ Farkasvermi út 2. 2013 Pedagógiai program 1 Vörösmarty Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár Liget sor/ Farkasvermi út 2. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben