PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA"

Átírás

1 PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VI/ november

2 Kedves Olvasók! A Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatásával ebben a tanévben is több lehetőségünk nyílik arra, hogy az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák megismerését, eredményes fejlesztésének lehetőségeit terjeszthessük a pedagógusaink körében. A rugalmas és a kreatív gondolkodás tanítható, s ehhez többféle módszer is rendelkezésünkre áll. Az érdeklődők számára munkaközösségi foglalkozásokon és az őszi pedagógiai napokon teremtettünk alkalmakat arra, tájékozódhassanak, hogyan tehetnek szert alaposabb tudásra ahhoz, hogy a gyakorlatban is sikeresen kipróbálhassák az innovációkat. Rövid összefoglalókat ebben a kiadványunkban is közlünk. Tavasszal hírt adunk az elhangzott elméletekhez kapcsolódva - az óvodákban, iskolákban egy-egy témakörhöz kapcsolódó, az év során megvalósuló projektről, melyek kedvet teremthetnek a módszer gyakoribb alkalmazásához a mindennapokban. Mérhető és tartós hatása van minden olyan szándékos törekvésnek, amely gazdagító változást okoz a nevelés-oktatás rendszerében, a növendék eredményeiben, jellemének gyarapodásában, a pedagógus hozzáértésében és magatartásában, a nevelő oktató intézmények működésében vallja Hassenforder a Pedagógia és innováció című, 1972-ben kiadott könyvében. Az eddigieknél hatásosabb és ösztönzőbb módszerekre van szükség a tudás átadásához, s bátorítjuk kollégáinkat arra, hogy ismerjék meg és alkalmazzák ezeket! Dr. Nagyné Koczog Tünde igazgató

3 TARTALOM KEDVES OLVASÓK...02 KIK VAGYUNK V a r g a S á n d o r : Bemutatkozás HÉT TÖRTÉNÉSE S z e k e r e s L á s z l ó n é : PEPI híradó GÓRCSŐ Soltészné Szabó Emő ke Kompetencia mérések 2005-ben Pesterzsébeten...14 Bondor Mária: A helyismereti és a környezeti nevelés helyzetének mérési tapasztalatai...22 EX CATHEDRA Dr. Szakács Katalin: A gyermekek tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézségei...27 Perő csényi Péter: Informatika 6. osztály...32 Rajné Zsebedits Lívia: Drámapedagógia a magyar irodalom órán...35 SZÖRFÖZÉS Csohányné Csík Erika: Itt vagyunk! Bálint Zsófia, Szirtes Tamás: Reál-hét...38 Heimné Székely Ágnes: Angol nyelvi tábor...39 Pappné Gazdag Zsuzsanna: Akkreditált pedagógus továbbképzést indított a PEPI...40 Dedrákné Wieser Katalin: Boglárka színei Emmer Gáborné: Iskolai Könyvtári Világnap...45 Madarász Ágnes: Zrínyi Miklós Általános Iskola: Rövid ismertetés a könyvtárról...47 Horányi László: A Lajta László Művészetoktatási Intézmény könyvtára...49 Bondor Mária: Hagyomány és helyismeret...50 Hegedű s Mónika: K öszönet tanítványaimnak...51 Varga Sándor: Fáklyás futás...52 SPORT Varga Sándor: Őszi diáksport versenyek Pesterzsébeten...54 AJÁNLÁS Tatarek Gáborné: Könyvajánló...55 Szekeres Lászlóné: Pályázati felhívás bemutatóóra megtartására

4 KIK VAGYUNK? Bemutatkozás 2005 májusában új kezekbe kerüli Intézetünk sportszervezői feladata, ugyanis Kenyeres Kinga kolléganőnk távozása után Varga Sándor kapott lehetőséget arra, hogy újjászervezze a diáksport rendszert kerületünkben. Érdeklődéssel vártuk új kollégánkat, és úgy látjuk, jól választottunk, mert Sándor új színt hozott egyéniségével, gondolkodásával, tapasztalataival a pesterzsébeti sportéletbe. Egész életemet a sport határozta meg. Gyermekkoromban lettem szerelmes a labdarúgásba, és oly szerencsés voltam, hogy a hobbim egyben a hivatásom lett. A Testnevelési Egyetem sportszervezői szakán szereztem diplomát ben sportpályafutásom befejezésekor a sport területén helyezkedtem el, Csepelen egy szabadidősporttal foglalkozó sportegyesület elnöke lettem. 10 évvel ezelőtt nagy megtiszteltetés ért, nevelő egyesületem a Kispest - Honvéd hívott, és a klub marketingigazgatója lettem. Időközben tanítottam a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban ban a Magyar Labdarúgó Szövetségbe hívtak a marketing osztály vezetésére. Majd 2000-től 2004-ig újra a Honvédnál dolgoztam klubigazgatóként májusától a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet sportszervezőjeként dolgozom. Szerencsés vagyok, mert a sport minden területén (versenysport, diáksport, szabadidősport) dolgozhattam, így tapasztalatokat szerveztem, amit remélem, hasznosítani tudok munkám során. Szeretném, ha Erzsébeten a diáksport mindenki megelégedettségére szolgálna, és örömet jelentene tanárnak és diáknak egyaránt. Varga Sándor sportszervező 4

5 12 HÉT TÖRTÉNÉSE augusztus PEPI híradó 24. Több alkalommal vettünk részt az Óbudai Pedagógia Napok rendezvényein, mely ebben a tanévben Pedagógus szerepvállalás a képességfejlesztésben, a tudás közvetítésében, a tudás alapú társadalom iskolájában címet viselte. Werenka Ödön igazgató bevezetője után Képességfejlesztés a kiemelt kompetenciák szolgálatában címmel dr. Herskovits Mária pszichológus tartott előadást. Az első részben a kompetenciákról beszélt, majd főleg a tehetség meghatározásáról, a tehetséges gyerekek gondolkodásának jellemzőiről, az iskolával, tanulással, tanárokkal szembeni elvárásaikról szólt. Előadása érdekes volt, bár nem tartozott szorosan a kiírt témához. Molnárné Lányi Éva egyetemi oktató érdekesen, hangulatosan, sok-sok példával, feladattal, játékkal, gyakorlattal illusztrálva adott ötleteket a különböző képességek fejlesztéséhez a Tanulási képességek fejlesztése 6-10 éves korban az értő olvasás keretében című előadásában. Gyakorlatai nemcsak anyanyelvi órákon, hanem a napközis foglalkozások keretében is jól használhatóak. A szünet után Friss Péter az Oktatási Minisztérium Közoktatás-fejlesztési Főosztály főosztályvezetője A pedagógus szerep változása a megváltozott társadalmi környezetben címmel, míg Dr. Konkolyné dr. Németh Margit kandidátus az érési folyamatok és a képességfejlesztés témájáról tartott előadást. A plenáris ülésen Soltészné Szabó Emőke és Verőcei Gáborné képviselte Intézetünket. Délután különböző szekciókban folyt tovább a munka, az együttgondolkodás. Hont János a III. kerületi önkormányzat fenntartásában működő informatikai intézet igazgatója beszélt a költségvetési intézményeket kiszolgáló információs rendszerről, amely biztosítja az iskolák, óvodák számára az adatok elektronikus feltöltését, gyors módosítását, és strukturált, biztonságos lekérdezését. A Siettetett gyerekek című szekcióülés a mai gyermeknevelés gyakorlatában észlelhető ellentmondásokat dolgozta fel. Intézményünkből Vasas Dezsőné 5

6 12 HÉT TÖRTÉNÉSE vett részt ezen a programon. Egy másik szekcióban dr. Tímár Éva értékelési szakértő (www.timarertekeles.tar.hu) bemutatta a tanítási klímaméréseit, melyet már sok iskolában kipróbáltak. A jelen levőkkel együtt Szekeres Lászlóné, Intézetünk munkatársa is nagyon hasznosnak találta az iskola belső világával foglalkozó értékelési programcsomagot. 25. Pölöskei Gáborné, az OKÉV Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának igazgatója tanévnyitó értekezletre hívta a kerületek oktatási osztályainak képviselőit és a pedagógiai szakmai szolgáltatók vezetőit. Intézetünk vezetője is itt tájékozódott a tanév feladatainak országos szintű gyakorlati megvalósításáról, melyek között hangsúlyos szerepet kapott a kétszintű érettségi tapasztalatainak ismertetése, az OKÉV által lebonyolítandó tanügyi ellenőrzésekről, és az olvasás-szövegértés és matematikai eszköztudás országos mérés előkészületeiről, melyet május 31-én a 4., 6., 8. és 10. osztályok tanulóit fogja érinteni. 29. A Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. hagyományosan a Móricz Zsigmond Gimnáziumban rendezte meg a tanévnyitó konferenciát. A délelőtti plenáris ülésen Dr. Köpeczi-Bócz Tamás az OM Alapkezelő Igazgatóságának főigazgatója Pedagógiai módszertani váltás az oktatási pályázatok tükrében című előadásában elsősorban az EU-s pályázatokról beszélt. Dr. Kárpáti Andrea, az ELTE TTK Médiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központjának professzora az informatikai eszközök és oktatási programokról beszélt Informatika az oktatásban címmel tartott előadásában, melynek során néhány hasznos honlapcímet is kaptunk. Antalné dr. Szabó Ágnes A tanári beszéd címet viselő előadásában egy 3 éves kutatás eredményeiről számolt be (bővebb információ: A szekcióüléseken egyaránt foglalkoztak általános iskolai és középiskolai aktuális témákkal is, s az előadások, beszélgetések időzítése jól igazodott egymáshoz, a szekcióülések jól átjárhatóak voltak. A konferencián Soltészné 6

7 12 HÉT TÖRTÉNÉSE Szabó Emőke, Verőcei Gáborné és Rezsdovics Györgyné képviselte intézetünket. 31. Az Intézetünkben a testnevelő tanárok számára rendezett összejövetelen részt vettek városunk vezetői is: Hardy László és Komoróczy László alpolgármester urak, valamint Majoros József, az Oktatási, Kulturális és Sportosztály vezetője is. A testnevelők tájékoztatást kaptak a Pesterzsébeten építendő sportlétesítményekről, a kerületi sport helyzetéről. A résztvevő pedagógusok közösen döntöttek a versenyek időpontjairól és a szabályokról is, melyet írásban is átvehettek szeptember elején szeptember ***** A sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. a HEFOP es pályázathoz kapcsolódóan 30 és 40 órás próbatréningeket szervezett, melyet szeptemberben folyamatosan 2-4 napos turnusokban tartottak meg. Időrend szerint a Konfliktuskezelés módszertana foglalkozáson Vasas Dezsőné és Soltészné Szabó Emőke, a Horizontális tanulás tréningen Emmer Gáborné, a Kommunikációs ismeretek programon dr. Nagyné Koczog Tünde, a Csapatépítés tréningen Vasas Dezsőné és a Team munka alapjai című továbbképzésen Emmer Gáborné szaktanácsadók vettek részt. Az új ismereteket munkatársaink az intézetünk által kínált szolgáltatásoknál, azon belül az előadások megtartásánál és tréningek vezetésénél tudják hasznosítani. 06. Intézetünk adott helyet az iskolai könyvtári fővárosi szaktanácsadói munkaközösségi foglalkozásának, ahol Tóth Viktória, a Szent-Györgyi Albert 12 Évfolyamos Iskola könyvtárostanára tartott előadást az iskolai könyvtárak jogi szabályozásainak rendszeréről, majd Hock Zsuzsanna könyvtár pedagógiai szakértő adott tájékoztatást a Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny 2005/2006. évi újdonságairól. 7

8 12 HÉT TÖRTÉNÉSE 13. A fővárosi pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények vezetői a IV. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központban tartották megbeszélésüket, melyen Intézetünk vezetője, Dr. Nagyné Koczog Tünde vett részt. Szó esett a kerületek és az FPI, valamint a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium közötti együttműködésről, és egymás segítéséről a feladatellátásban. 17. A Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara és a Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikai Főosztálya országos Konferenciát rendezett: Globalizáció, biztonság, védelem, hadtörténet címmel. A konferencián olyan kérdések kerültek középpontba, mint az Európai Unió politikai és szervezeti meghatározása; a hazai biztonság- és védelempolitika; egy általános- és középiskolai mérés eredményei a diákok NATO ismeretéről, melyben a Hajós Alfréd Általános Iskola tanulói is részt vettek. Kerületünk történelemtanárait Somhegyiné Remete Katalin (Ady Endre Általános Iskola), Koltai Elvira (Hajós Alfréd Általános Iskola) Badicsné Kurucz Olívia (József Attila Általános Iskola) és Bondor Mária (PPI) képviselték. 19. A pesterzsébeti oktatási intézmények igazgatói értekezletén Szentandrási Péter projektmenedzser ismertette meg az Oktatási Minisztérium által HEFOP A kompetencia-alapú oktatás elterjesztése című pályázatra az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ tervezetét, melyhez intézetünk és több óvoda és iskola is kapcsolódott. A pályázat lapzártakor még az elbírálási szakaszban volt. 20. Egy OKKER továbbképzés keretében a sajátos nevelési igényű tanulók integrált fejlesztéséről hallgatott előadást Verőcei Gáborné. Az előadó Soós Jánosné gyógypedagógus, közoktatási szakértő, minőségügyi tanácsadó volt. 22. A kerületi óvodások kellemes időben, változatos tevékenységekben vettek részt az Autómentes nap rendezvényén a Lurkóház Óvodában. A sokszínű programot megtekintette Vasas Dezsőné óvodai szaktanácsadó is. 8

9 12 HÉT TÖRTÉNÉSE 26. Változó tudás Befogadó iskola címmel országos konferenciasorozatot szervezett a sulinova Közoktatásfejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. és az OMAI (Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóság). A budapesti programot Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter nyitotta meg. Ismertette a Korszerű, használható tankönyveket az iskolába! című program legfontosabb elemeit. A tárgyszerű és több példát bemutató előadás prezentációja olvasható a honlapon. Dr. Setényi János közoktatási szakértő (Expanzió Humán Tanácsadó Kft.) az oktatáspolitika- és oktatásfejlesztés aktuális kérdéseiről, Dr. Pála Károly igazgató (sulinova Kht.) az oktatási programcsomagok osztálytermi gyakorlatban való alkalmazásáról szólt. Dr. Papp Gabriella (ELTE BGYPTKF) főigazgató-helyettestől az esélyegyenlőség fontosságáról hallhattunk előadást. Kertesi Gábor kutatási szakértő (sulinova Kht.) közgazdasági nézőpontból elemezte az iskolai integráció, szegregáció és deszegregáció legfontosabb összefüggéseit. A délutáni előadásokon és szekcióüléseken érdemi tanácskozások és heves viták folytak az Áttérés a kompetencia alapú oktatásra (HEFOP/2005/3.1.3 és ) pályázatok kapcsán. A hosszúra nyúlt tanácskozáson a Intézetünket Emmer Gáborné, Soltészné Szabó Emőke és Szekeres Lászlóné szaktanácsadók képviselték. 28. A óvodavezetők kerületi munkaközösségi foglalkozásán elfogadott helyzetfelmérő kérdőív alapján Emmer Gáborné az óvodai könyvállományának gondozásáról készít beszámolót, mely az intézményvezetői értekezleten kerül ismertetésre. 29. Az Erzsébetvárosi Esélyek Házában a Családok, Gyermekek, Nők Esélyegyenlősége Munkacsoport ülésén a Biztos kezdet című modellkísérleti program magyarországi megvalósulásának lehetőségeiről és a tapasztalatokról tanácskoztak. Az ülésen Rezsdovics Györgyné vett részt. 30. Sikeresen lezárult A tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése a természettudományi tantárgyaknál Pesterzsébet általános iskoláiban című projekt, amelyet egy KOMA (Közoktatási Modernizációs Közalapítvány) pályázat kapcsán valósítottunk 9

10 12 HÉT TÖRTÉNÉSE meg az előző tanévben. Az iskolák munkaközösség-vezetői az első munkaközösségi foglalkozáson átvették az elemzésekből és az oktatói program-csomagból elkészült kiadványt és CD-t. Az innovációban érintett igazgatókat részletesen tájékoztattuk a fejlesztés tapasztalatairól október ***** 07. Az MM Publication Kiadó (www.pannon-literatura.hu/mm/mm) munkatársa tett látogatást intézményünkben, bemutatta kiadványait, pedagógus továbbképzési kínálatát és módszertani munkájukat. Közel 100 db angoloktatást segítő tankönyvvel és CD-vel ajándékozta meg könyvtárunkat. 10. A Hajós Alfréd Általános Iskola pedagógusai, tanulói nagyszerű programsorozattal szenteltek több figyelmet ezen a héten a matematikának, a fizikának és a kémiának. A tudománytörténeti kiállítást Dr. Nagyné Koczog Tünde nyitotta meg, a többi programon Szekeres Lászlóné és Soltészné Szabó Emőke képviselte Intézetünket. A programról többet a SZÖRFÖZÉS rovatban lehet olvasni. 11. A Pince Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda a XX. ker. Ferenc utca 1. sz. alatt nyitotta meg kapuit a kerületi ifjúság számára. Tanácsért, segítségért fordulhatnak a fiatalok az új intézmény munkatársaihoz, használhatják a helyiségeket. Ugyanitt folytatja munkáját a megújult Morvay László szakkör is. A megnyitón Dr. Nagyné Koczog Tünde vett részt. 10. Intézetünk nyolcadszor fogadta szakmai gyakorlatra a BME Peda- 11. gógia Tanszék közoktatási vezető szakos hallgatóit. A hallgatók tájékoztatást kaptak a kerület oktatási intézményeiről, a feladatellátásról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásról, valamint megismerkedtek az Intézetünk életében elmúlt öt év kiemelkedő eseményeivel, a pályázatok megvalósításának eredményeképpen létrejött kutatási, illetve összefoglaló dokumentumaival, tapasztalataival. 10

11 12 HÉT TÖRTÉNÉSE 17. Hatodik alkalommal került sor a Millenniumi Kupa és a Szent István Kupa történelmi vetélkedőkre, melyekről a SZÖRFÖZÉS rovatban részletesebben is olvashatnak. 18. Az Apáczai Könyvkiadó székházában Adalékok a hon- és népismeret modul tanításához címmel szerveztek konferenciát, melyen Bondor Mária vett részt. A gondosan válogatott előadók a népművészet és néphagyomány több oldalát is bemutatták, miközben rámutattak ezen értékek jelenlétére napjaink művészetében, építkezésében, életfelfogásában. Kétségkívül a rendezvény csúcspontjának számított prof. Kallós Zoltán neves népdalgyűjtő előadása, és az ő mondanivalóját szemléltető, színesítő népviseletbe öltözött válaszúti kislányok éneke. 19. A Magyar Történelmi Társulat történelmi műhelybeszélgetései idén is folytatódnak a Magyar Tudományos Akadémián. Ez alkalommal a Rendiség és reneszánsz Magyarországon témakört taglalták olyan neves akadémikusok, mint Kubinyi András történész és Marosi Ernő művészettörténész az MTA alelnöke. Kerületünk történelemtanárai közül Koltai Elvira (Hajós Alfréd Általános Iskola) és Bondor Mária (PPI) vettek részt a rendezvényen. 19. A veszprémi Városi Művelődési Központ meghívására munkatársunk, Emmer Gáborné mutatta be az Iskolakönyvtáros című folyóiratot a könyvtári lapok találkozóján a 20. születésnapját ünneplő Március 15. úti klubkönyvtárban. 19. Az őszi Pesterzsébeti Pedagógiai Napok első napi programjaként Lepenye Mária matematika-fizika szakos tanár, tanfolyamvezető A gondolkodás fejlesztésének egy hatékony eszközrendszere 9-15 évesek számára címmel tartott előadást a közel 110 fős hallgatóságnak a Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Máté János termében. 20. Fogjunk össze! pszichológusok, pedagógusok a gyermekekért címmel a Nevelési Tanácsadóval közösen Intézetünk szakmai délutánt rendezett a pedagógiai napok folytatásaként a Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Máté János termében. A rendezvényt Majoros József, 11

12 12 HÉT TÖRTÉNÉSE az Oktatási, Kulturális és Sportosztály vezetője nyitotta meg. A Nevelési Tanácsadó vezetőinek előadásai után több helyszínen folytak a műhelyfoglalkozások, ahol a szakszolgálat területén munkálkodók és a gyakorló pedagógusok folytattak élénk eszmecserét. Az interaktív foglalkozások fogadtatása kedvező volt a résztvevők körében, sokan igénylik az ilyen fajta párbeszédet. Dr. Szakács Katalin igazgató nyitó előadásának kivonata megtalálható az EX CHATEDRA rovatban. 20. Az 1956-os forradalom emlékére megrendezésre került a hagyományos Fáklyás futás, amelyről a SZÖRFÖZÉS rovatban olvashatnak részletesen. 24. Az Intézet két munkatársa Soltészné Szabó Emőke és Bondor Mária igazgatói értekezleten beszámolt a 2004/2005. tanév májusában végzett 5. osztályos kompetencia, illetve az őszi 5. és a tavaszi 6. osztályos helytörténet-, helyismeret kerületi mérések tapasztalatairól. Az elemzésekből részleteket közlünk GÓRCSŐ rovatunkban. 24. A Nemzetközi Iskolai Könyvtári Világnap tiszteletére szakmai összejövetelt tartottak az oktatási intézmények könyvtárostanárai, melyre meghívták FSZEK XX/2 fiókkönyvtár gyermekkönyvtárosát, Kékesi Ilonát. A könyvtárostanárok bemutatták iskolájuk könyvtárát, annak sajátosságait, szóltak az eredményekről és a gondokról, majd a Nagy Könyv játékban való részvétel újabb lehetőségeiről döntöttek, így felelve meg az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szövetsége Kalandra fel idei jelszavának. 24. A muzsika világa címmel kerületi programsorozatot szervezett Krónerné Rózsavölgyi Ildikó, fővárosi ének szaktanácsadó. A Budapest Saxophone Quartet (Szepesi Bence, Puskás Levente, Tószegi Bernát, Horváth Marcell) sikeres előadását az Ady Endre, a Baross Gábor, a Hajós Alfréd és a Lázár Vilmos iskolák közel 450 felső tagozatos tanulója hallgathatta meg a Csili Művelődési Központ Bubik István Teremben. A műsoron klasszikus zeneművek, majd modern átiratok szerepeltek, valamint kedves színfoltként egyenként bemutatták a megszólaltatott hangszereket. 12

13 12 HÉT TÖRTÉNÉSE A három alkalommal sorra kerülő programsorozatot Pesterzsébet Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottsága, valamint a Pesterzsébet Művelődésért Közalapítvány támogatja. 27. A Csepeli Pedagógiai Napok keretében a résztvevők nagy érdeklődéssel hallgatták Görög Ibolya protokoll szakértő: A viselkedéskultúra helye a kommunikációban című előadását. A téma mindenki számára figyelemfelkeltő volt, hiszen az illem és protokoll szabályok a mindennapi kommunikáció, a magabiztos fellépés fontos részét képezik. A pedagógus pedig minden mozdulatával mintát nyújt a felnövekvő ifjúság számára. Az előadáson Verőcei Gáborné vett részt. ***** Szekeres Lászlóné Igazgatóhelyettes Régi tankönyvek Perőcsényi Péter gyűjteményéből 13

14 GÓRCS Kompetencia mérések 2005-ben Pesterzsébeten A 2004/2005-ös tanévben a Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatásával lehetőségünk nyílt több területen felmérni, néhány, az iskolai oktatással kapcsolatos kompetencia fejlettségét. A 2004 őszén végzett technikamérésről részletesebben olvashattak legutóbbi kiadványunkban. Helyismeret mérésünk során kíváncsiak voltunk arra, milyen ismeretekkel rendelkeznek tanulóink lakóhelyükről és környékéről. Az 5. osztályosok mérése a gondolkodási kompetenciák fejlettségét vizsgálta. Az egyéni teljesítmények megjelenítésével lehetőség nyílik a személyre szabott, egyéni fejlesztésre is. 5. osztályos tanulók kompetencia mérésének tapasztalatai I. A kompetencia meghatározott funkció teljesítésére való alkalmasság. A kompetenciák működése információfeldolgozás által valósul meg. Az ember esetében az információfeldolgozásnak emellett önálló funkciói is vannak (például kutatás, szándékos tanulás) (Nagy József: XXI. század és nevelés 13. old.) Matematikai kompetencia készség- és képesség-komponenseit a teljesség igénye nélkül kissé részletesebben vizsgálhatjuk: Készségek: számlálás, számolás, mennyiségi következtetés, becslés, mérés, mértékegység váltás, szövegesfeladat-megoldás Gondolkodási képesség: rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, induktív következtetés, valószínűségi következtetés, érvelés, bizonyítás Kommunikációs képesség: relációszókincs, szövegértés, szövegértelmezés, térlátás, térbeli viszonyok, ábrázolás, prezentáció Tudásszerző képesség: problémaérzékenység, problémareprezentáció, eredetiség, kreativitás, problémamegoldás Tanulási képesség: figyelem, rész-egész észlelés, emlékezet, feladattartás, feladat-megoldási sebesség II. A mérést május 10-én közel 400 ötödik osztályos tanuló írta meg. A feladatlapokat a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet munka- 14

15 GÓRCS társai állították össze. A feladatlapok javítását és az adatok gépre vitelét a kerületi matematika munkaközösség tagjai végezték. Az adatok statisztikai feldolgozása, elemzése a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézetben történt. Mivel a mérés célja, hogy segítse az országos kompetencia mérésekre való felkészülést, illetve az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges képességek fejlesztését, a tanulók egyéni teljesítményeit is megjelenítettük. Az iskolai matematika munkaközösségek október elején olyan anyagot kaptak, amelyből egyénenként megállapítható, melyik tanuló milyen területen és milyen mértékben szorul fejlesztésre, illetve melyek azok a területek, amelyek fejlesztésére kiemelt figyelmet kell fordítani. A kollégák már az éves munka tervezésekor felhasználhatják a kerületi mérés általános tapasztalatait. Ötleteket, javaslatokat, későbbiekben igény szerint módszertani segítséget is tudunk nyújtani a fejlesztéshez. Így hosszabb idő áll rendelkezésre az eredményesebb fejlesztő munkához, az országos mérésre való felkészüléshez, a tapasztalatok hasznosításához, a kompetencia központú oktatás megvalósításához. A dolgozatok eredményeit az előző évben tapasztaltakkal is összehasonlítottuk. A csoport ,04% ,09% 13,05% B csoport ,40% ,03% 15,63% A dolgozatban négy olyan feladat található, amely a tavalyi mérés során is vizsgált kompetenciát mért. Ezeket az alábbiakban hasonlítottuk össze. A csoport Konvertáló képesség 2004/4. 18,46% Kombinatív képesség 2004/5. 72% B csoport Konvertáló képesség 2004/5. 12,45% 2005/5. 39,74% Változás: 27,29% Kombinatív képesség 2004/6. 24,89% 15

16 GÓRCS 2005/4. 16,41% Változás: - 55% Szóanalógia 2004/8. 38,69% 2005/9. 45,38% Változás: 6,7% Számanalógia 2004/7. 40,46% 2005/7. 53,33% Változás: 12,87% Szóanalógia 2004/11. 33,26% 2005/8. 59,47% Változás: 26,2% Számanalógia 2004/10. 22,53% 2005/4. 15,44% Változás: - 7% Azt, hogy melyik feladat milyen készség, vagy képesség szintjét vizsgálta, s a tanulók milyen teljesítményt nyújtottak, az iskoláknak küldött részletes elemzésekben, valamint a matematikát tanító kollégáknál részletesen megtalálhatók. Az A csoport kombinatív készséget mérő feladata 16,41%-os teljesítménnyel sokkal gyengébben sikerült a tavalyinál. Ennek oka valószínűleg az, hogy szokatlan szövegű feladatot kaptak a tanulók. Tipikus hiba volt, hogy nem olyan számokat írtak fel, melyek számjegyeinek különbsége három, hanem hármasával növekvő számsort kezdtek el írni. A feladat eredményességét jelentősen befolyásolta a tanulók felületes olvasása következtében kialakult helytelen szövegértelmezés. A B csoportban az analógiás gondolkodást mérő feladatok közül a szám-analógiát vizsgáló feladat sikerült a legkevésbé. Egy számpiramis hiányzó helyeit kellett kitölteni úgy, hogy a képzési szabályt megadták a feladat készítői. Azokat az elemeket, ahol egyszerűen a képzési szabályt kellett alkalmazni, a tanulók negyede írta be helyesen, de a fordított gondolkodást igénylő elemeket mindössze 1-2 tanuló tudta meghatározni. III. Részletes elemzés III/1 Kompetenciák szerinti teljesítmények 1.1. Készség: meghatározott feladat, munka ellátásához elengedhetetlen tudás, gyakorlat, amelyre az egyén tanulás, képzés vagy gyakorlati tapasztalatok útján tesz szert. A matematikai készségek közül a számolás, mennyiségi következtetés, valószínűségi következtetés, becs- 16

17 GÓRCS lés, mértékváltás, szöveges feladatok megoldásának vizsgálata szerepelt a feladatok között. Az A/2. feladat a különböző hónapokban ledolgozott összes munkaórák számának legjobb becslését igényelte. A becslés alsó tagozatban fontos szerepet kap a műveletvégzés oktatásakor, fejlesztése felső tagozatban is fontos, különösen a fejszámolás és a számológéppel való műveletvégzések során. Az A/3. feladat megoldásában a megértésen túl szerepet játszott a feladat-megoldási rutin is. A nagyon gyenge eredmény legfőbb oka, hogy a gyerekek találgatással próbálták a helyes választ megadni, elvétve találkoztunk csak olyan megoldással, ahol konkrét számokkal hajtották végre a feladatban szereplő számolást, s ez alapján adták meg a helyes választ. A későbbiek során rá kell szoktatni tanítványainkat arra, hogy célszerűbb a konkrét példán vagy példákon végzett számolás alapján levonni a következtetést, mint találgatni. A B/4. feladatában megadott összetett szabály alapján kellett a számpiramist kitölteni. A feladat nem csak a tanulók számolási készségét, hanem szabálykövetési képességét, figyelmét és analógiás gondolkodását is vizsgálta. A gyenge teljesítmény okai feltehetően: a szokatlan feladatforma, a kétműveletes szabály, és több szám meghatározása esetében a fordított gondolkodás szükségessége. Az A csoport analógiás gondolkodást igénylő feladata mutatja, hogy egy egyszerűbb számolási szabályt hagyományos formában tartalmazó feladat jóval eredményesebb, 50% fölötti teljesítménnyel sikerült. A B/6. feladat a mennyiségi következtetés készségszintjét méri, s bár 5. osztályban még nem foglalkoztak arányossággal, mégis 60%-uk helyesen következtetett. Látható, hogy gyakorlati példán még a fordított arányosság is több, mint a gyerekek felének nem okoz problémát. A 7. feladat egy gyakori, számológéppel elkövetett számolási hibát (elütés), illetve annak javítását modellezi. A 94,74%-os megoldási szint jelzi, hogy amennyiben konkrét számokkal kell a feladatot végrehajtani, a hiba megállapítása és javítása sikeresebb (v.ö.:a/3) Kommunikációs képességek Vizuális, nyelvi, vagy formális kommunikáció szintjét az A csoportban az 5. és 6., a B csoportban az 1, 3 és 9. feladat vizsgálta. Mint ál- 17

18 GÓRCS talában a legtöbb esetben, itt sem beszélhetünk tisztán egyetlen képesség vizsgálatáról. A legjellemzőbb képesség szerint kerültek a feladatok ebbe a csoportba. Az A/5. feladat a relációs szókincs és a mértékegység váltás vizsgálatára egyaránt alkalmas volt, és nagyfokú figyelmet igényelt a tanulóktól. A válaszok értékelésénél hibának tekintettük, ha valaki beírta ugyan a helyes választ, de mellette helytelen név is szerepelt. 3% és 25% között találkoztunk ilyen hibával. A legeredményesebb a 15. és 18. itemben a legalább, illetve a maximum szó jelentésével kellett tisztában lenni, mértékváltásra nem volt szükség. Leggyengébb a 17. item, mert az 1 kg 30 g-os tömeg váltását könnyű téveszteni, 103 dkg helyett sokan 130 dkg-ot írtak. Ezt a választ helyesen mindössze a tanulók 15%-a adta meg. Összességében 50%-hoz közeli eredmény született ebben a feladatban. Figyelembe véve, hogy a mérésekben a mértékváltás a leggyengébben sikerült feladatok közé tartozik, ez nem számít rossz eredménynek. Az A/6. feladatban egy vásárlás alkalmával kapott számláról kellett különböző információkat kikeresve a feltett kérdésekre válaszolni. A B/1. feladat a vizuális és formális kommunikációs képességek szintjét vizsgálta. Hiányos táblázat kitöltése grafikon alapján, illetve hiányos grafikon megrajzolása táblázat alapján volt a feladat. A közel 70%-os eredmény elfogadható, de figyelembe kell venni, hogy az oszlopgrafikon az, amellyel a tanulók alsó tagozatban legtöbbször találkoznak. A tanítás során figyelni kell majd arra, hogy a grafikonok minél szélesebb körének készítését és adatainak leolvasását sajátítsák el a tanulók 8. osztály, illetve iskolai tanulmányaik végéig. A 9. feladat szövegértést vizsgált. A tanulóknak a szövegből kikeresett adatokkal kellett a feltett kérdésekre válaszolni, illetve párosításokat végezni Gondolkodási képességek Az A csoport 1.; 4.; 5.; 6.; 7. és a 8., a B csoport 2.; 3.; 5.; 6., 7 és a 10. feladataival a gondolkodási képesség különböző területeinek fejlettségét próbáltuk feltérképezni. Az A/1 és A/4 feladatok a kombinatív képességeket vizsgálták. A kerettanterv fontosnak tekinti a kombinatív képesség fejlesztését, a 18

19 GÓRCS gyerekek is szívesen foglalkoznak ilyen feladatokkal. Az 1. feladatban egy esemény "igaz", "nem igaz", illetve "lehet, hogy igaz, de nem biztos" bekövetkeztét kellett megállapítani. 56% volt a helyes megoldások aránya. A 4. feladat megoldásáról a cikk elején, az előző évi teljesítménnyel való összehasonlításnál szóltunk. Az analógiás gondolkodás az alapja a típusfeladatok felismerésének, megoldási algoritmusok elsajátításának, problémamegközelítési szabályok használhatóságának. Az analógia komoly segítség a megismerésben és a problémamegoldásban gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, ugyanakkor a helytelenül feltételezett analógia számtalan hiba forrása lehet, ezért mindkét csoportban több feladat vizsgálta a tanulók analógiás gondolkodását. Az A/7. feladat 3 részfeladatból állt, kettőben egy számsor egyszerű (egy műveletes) szabályát, a harmadikban kétműveletes szabályt kellett felismerni és alkalmazni. Az A/8. analógiás gondolkodást igénylő feladata egyszerűbb, ennek megfelelően eredményesebb is volt. A megadott minta szerint elrendezett ábrasor megtalálása a tanulók 79,49% -ának sikerült. A nyelvi analógiák feladatában (A/9., B/8.) az egyik szópár analógiájára kellett egy másik szópárt képezni, a megadott szóhoz a felsorolt lehetőségek közül a megfelelőt kiválasztani. Az analógia alapja lehet például a tartalmi kapcsolat, a rész-egész viszonya, eredmény - forrás, ok-okozati kapcsolat, stb. A feladatok nehézségi foka megegyezett a tavalyival, mégis az idei évben az egyes részelemek 10-30%-kal is sikeresebbek voltak (45,38% és 59,47%). Egy feladat nehezebbnek bizonyult (érzékszervhez kellett az érzetet párosítani), ez csak a tanulók kb. ötödének sikerült. Itt a tipikus hiba az érzékszervhez az érzékelés párosítása volt. A B/2 és B/5 feladatok is a gondolkodási képességeket vizsgálták. Az elsőnél meg kellett találni a szabályt, amely szerint a labdák követik egymást. Ez majdnem a tanulók háromnegyedének sikerült. A javítók tapasztalatai szerint azok tudtak eredményesen dolgozni, akik megfelelő rajzot készítettek. Ez megfelel annak, hogy ismereteink sze- 19

20 GÓRCS rint az ötödikesek gondolkodása még konkrét, s nem fogalmi síkon mozog. A B/5. feladat a tanulók többféle képességét vizsgálta. A szövegértés és konvertáló képesség, de a kreativitásnak is szerepe van. Az első kérdésre még a tanulók 85,8%-a válaszolt helyesen, de csak 22,6% tudta megállapítani, Hány éves volt a húga, amikor feleannyi idős volt, mint Andris? Azok közül, akik helyesen állapították meg Andris és húga jelenlegi korát, kb. a fele tudta megmondani, hány évesek lesznek együtt 10 év múlva. Azt, hogy jelenlegi együttes korukhoz 80 év hiányzik, hogy 99 évesek legyenek, kb. annyian számolták ki, mint az előző kérdést, de mindössze 10% a helyes megoldás aránya, mert sokan elfeledkeztek arról, hogy ez a 80 év a két testvérre együttesen vonatkozik Problémamegoldó képesség A B/3. feladat éppúgy összetett, mint az A csoport 5. feladata. A nyelvi és formális kommunikáción kívül szükség van számolási készségre, mértékváltásra, relációs szókincsre, és problémamegoldásra is. A feladat eredménye 50,32%. Legnehezebbnek a legkorábban Budapestre érkező busz kiválasztása bizonyult, a több szempont figyelembe vétele miatt. III/2. Egyéb összefüggések 2.1. Legsikeresebb és a legkevésbé sikeres itemek A legjobban sikerült itemek közé mindkét csoportban a 70%-nál jobban, míg a leggyengébbek közé a 30%-nál gyengébben sikerült itemeket soroltam. Előbbibe 25 item, utóbbiba 18 elem került a 78 itemből. A legjobbak között többségben vannak a kommunikációs készség fejlettségi szintjét mutató itemek, míg a gyengébbek között a matematikai készségek és a gondolkodási képesség itemei vannak túlsúlyban Teljesítmények iskolánként és feladatonként Az iskolák feladatonkénti teljesítményeinek táblázatában jeleztük minden iskolánál, mely feladatban teljesített a kerületi átlag felett. Az A csoportban 3 iskola mindegyik feladatban eredményesebb volt a kerületi átlagnál. A B feladatlapnál csak egy iskola teljesített minden feladatban átlag felett, két iskolának két feladata gyengébb ennél. Mind- 20

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November 2008 Kedves Olvasók! Az Európai Unióban folyó Oktatás és képzés 2010 munkaprogram egyik kiemelt témája az egész életen át tartó tanulást szolgáló

Részletesebben

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IV/3 2004. május Kedves Olvasók! 2004. május 1-je emlékezetes nappá vált történelmünkben: Magyarország az európai államok politikai és gazdasági közösségének

Részletesebben

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2014. 1 I. BEVEZETÉS, STATISZTIKAI ALAPADATOK A Köznevelési törvény arra kötelezi

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze:

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze: Beszámoló az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 2013/2014. tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Beszámolómat a következő szempontok alapján

Részletesebben

Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:

Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján: József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola BESZÁMOLÓ a 2014/2015-ös tanévben végzett munkáról Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:... Krén Józsefné

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám ADD A KEZED! című konzorciumban megvalósuló, nyertes Eu-s pályázatunk megvalósítása során, közös tanulási folyamatban bizonyítjuk, hogy: A tapasztalatok többet érnek

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban

A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban mindegy, hogy képességeid mekkorák, fő, hogy a tőled telhető legjobbat formáld belőlük és

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május 2008 Kedves Olvasók! A februárban megjelent számunkban megígértük, hogy a HEFOP 2.1.5. pályázat Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM. Bartok Péter 2013.

Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM. Bartok Péter 2013. Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Bartok Péter 2013. Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola Pedagógiai

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben