Támop PEJ jelentések:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támop PEJ jelentések:"

Átírás

1 Támop PEJ jelentések: 1 sz. PEJ jelentés: A projekt keretében a XVIII. ker. SOFI 4 munkatársának továbbképzését biztosítjuk. A tervezett beiskolázások közül egy munkatársunk (Marton Andrea) továbbképzését elhalasztottuk, tekintettel arra, hogy az általa kiválasztott szak - Gyermekjátékdráma - jelen oktatási évben nem került beindításra ben a képzés indításával párhuzamosan nevezett beiskolázása megtörténik. A projekt keretében a 2010/2011. oktatási évben 3 munkatársunk vesz részt pedagógus továbbképzésen: Koós Mária gyógypedagógus, munkaközösség vezető: BUDAPESTI MÛSZAKI EGYETEM - KÖZOKTATÁS VEZETŐ ÉS PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA Tallér Zsuzsanna gyógypedagógus: ELTE-BGGYK - SZOMATOPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Katona Éva gyógypedagógus, logopédus: ELTE BGGYK - AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK PEDAGÓGIÁJA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Az intézmény a projekt előírásainak megfelelően az érintettekkel tanulmányi szerződést kötött. A 2010/11. oktatási év beindításával párhuzamosan biztosítottuk a továbbképzésben résztvevők számára az 50 %-os munkaidő kedvezményt, a szerződésben rögzített elvárásoknak megfelelően. Az intézményben gondoskodtunk a megfelelő tájékoztatásról a projekt előrehaladásával, a munkatársak beiskolázásával kapcsolatban (hirdetőtáblák) Folyamatban van a projektről szóló tájékoztató anyag kerületi sajtóban való megjelentetése is. Az intézmény honlapján sor került a projekt megvalósulásával kapcsolatos legfontosabb információk ismertetésére.

2 A kapott támogatás felhasználása - tekintettel arra, hogy a projekt tényleges megvalósulása a 2010/11. oktatási évvel indul, az alábbiak szerint történt: Beszerzésre és kiadásra került 4 db. laptop, melyet az érintett pedagógusok a projekt célkitûzéseinek megvalósulása érdekében használnak fel. Sor került a továbbképzésen résztvevők jelentkezési díjának kifizetésére. Jelenleg folyamatban van a jegyzetek, tankönyvek beszerzése, a tandíjak kifizetése, a költségvetésben foglaltaknak megfelelően. 2. sz. PEJ jelentés: A projekt szakmai előrehaladása a tervezett ütemben történik, kivéve egy pedagógus képzését, aki hónapban a választott szak indításának eltörlése miatt nem tudta tanulmányait elkezdeni. A projektben résztvevő három pedagógus az első félévben teljesítette az előadások látogatásával, gyakorlatokkal, vizsgákkal kapcsolatos elvárásokat az alábbiak szerint: I. Tallér Zsuzsanna: Eötvös Lóránt Tudományegyetem Szomatopedagógia szakirányú továbbképzés 2010/2011 a tanulmányok első féléve Az első félévben 8 tantárgyunk volt, melyek szisztematikusan egymásra épültek 1. A mozgás élettana és idegélettana 2. A szomatopedagógiai rehabilitáció alapjai I. /funkcionális diagnosztika / 3. Gyógytorna alapismeretek, gyógytorna alapozó gyakorlat 4. Alapismeretek a korai agyi károsodás gyógypedagógiai rehabilitációjáról 5. A testnevelés tanítás módszertana 6. Bázisterápiák alapozó tréning 7. Pedagógiai gyakorlat 8. Speciális szükségletûek adaptált testnevelése (SZAVA)

3 Az elméleti oktatással párhuzamosan a gyakorlati képzés is folyt. Ez nagymértékben segítette az ismeretek pontosítását, rögzítését. A különböző hatású / mobilizáló, erősítő / gyakorlatokat, saját testünkön és csoporttársainkon tapasztalhattuk meg, a tágas, eszközökkel jól fölszerelt tornateremben. II. Katona Éva: Autizmus szakirányú továbbképzés 1. félév ( tanév) 1. Adatok a képzésről - 38 főből 2 fő logopédus 2. Az autizmus definíciója, tünetei - az autizmus spektrum-zavarról - az autista triász: reciprok kommunikáció társas viselkedés-szervezési zavarok rugalmas viselkedés-szervezésbeli zavarok 3. Az autizmus kognitív háttere: - a naív tudatelmélet (mentalizáció) zavara - a centrális koherencia zavara - a végrehajtó tevékenységek zavara 4. Az autizmus gyakorisága: 0,5 %! Növekszik-e az autisták száma? Az autizmus genetikai hátteréről. Az eltérő agyi fejlődésről.. 5. Terápiás irányelvek: - a strukturált oktatás! - a vizuális támogatás! 6. Hasznos címek és telefonszámok III. Koós Mária Budapesti Mûszaki Egyetem Ú 1. félév Haladási ütem: 1. Konzultáció: 2. Tkv. A rész o. 2. Konzultáció: 1. Tkv. végig

4 3. Konzultáció: 3. Tkv. végig A rész 1-49.old B rész old. Konzultációs időpontok: 1. Konzultáció: szeptember11. BME 9ó. 2. Konzultáció: október 02. BME 9ó. 3. Konzultáció: 2010.november 13. BME 9ó. Vizsgák: Integráció és szegregáció Kollokvium (írásban, teszt) (Bp. Bimbó u. 51. Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium) Közigazgatási vezetési ismeretek Kollokvium (Bp. Bimbó u. 51. Ady Endre Fővárosi Gyakorló kollégium) Félévközi jegy: A közoktatási intézmény és környezete Közoktatási rendszer-és szervezettan Intézményi gyakorlat november Feladat a félévközi jegyekért: 1. Mutassa be intézménye mikro és makro-társadalmikörnyezetét, ismertesse a környezetében ható nevelési tényezőket. Követelmény: A feladatot a tanult környezeti tényezők alkotó elemzésével kell megoldani. Terjedelem: Maximum 4 oldal. Értékelés: A közoktatási intézmény és környezete félévközi tárgyból félévközi jegy. 2.Mutasson be munkahelyét, azt az intézménytípust, amiben dolgozik neveléstörténeti és közoktatás rendszertani aspektusból. Követelmény: Az adott intézménytípus (Pl.: óvoda) fejlődéstörténetét és közoktatási rendszertani helyét kell definiálni (törvényi háttérrel)

5 Terjedelem: Maximum 4 oldal. Értékelés: Közoktatási rendszer-és szervezettanból félévközi jegy. A projekt résztvevői valamennyien beszámoltak a képzéssel kapcsolatos tapasztalataikról, melyek intézményünk honlapján megtalálhatók. A képzéshez kapcsolódó kötelezettségeket az előírásoknak megfelelően teljesítettük. A három pedagógus munkaidejének 50 %-át a pedagógus képzésre fordítják, munkabérüket 100 %ban kézhez kapják. Az oktatáshoz szükséges jegyzetek, tankönyvek beszerzése az első félév során megtörtént, jelenleg a második félév anyagához szükséges beszerzések történnek. Projekt menedzsment díjazása évre megtörtént. 3.sz. PEJ jelentés: A jelentéstételi időszakban tanulmányaiknak (előadások, konzultációk, gyakorlatok, vizsgakötelezettségek) a projekt három résztvevője eleget tett. Sor került a második félévi tandíjak befizetésére, valamint jegyzetek, szakkönyvek vásárlására. A projekt résztvevői beszámoltak az elmúlt félév projekthez kapcsolódó eredményeiről: Katona Éva: Autizmus spektrumzavarok pedagógiája A félév során ( hó) a résztvevők az autizmussal élő gyermekek (és felnőttek) speciális szükségleteivel, (törvényi leírása a 2/2005-ös OM rendeletben) a beavatkozások általános módszertanával, az egyéni felmérések technikáival, a kommunikációs és a szociális készségek fejlesztésével, valamint a problémás viselkedések kezelésével foglalkoztak.

6 Autizmussal élő gyermekek esetében kulcsfontosságú az érzelmileg biztonságos, bejósolható és kiszámítható, a gyermek számára érthető környezet megteremtése. Ez elsősorban a minden területen megjelenő vizuális támogatással, a struktúrált, valamint a viselkedéses módszereken alapuló oktatással érhető el. A terápia megtervezéséhez minden gyermek esetében egyéni felmérésekre van szükség. A kommunikációs készségek fejlesztése során fontos szempont, hogy bár az autizmus spektrumzavarban a nyelvi készségek nem feltétlenül érintettek, de a kommunikációs problémák minden esetben megtalálhatók. A félév során megismerték a különböző kommunikációs és beszédindító módszereket (pl.:pecs módszer) foglalkoztak az echolalia különböző formáival, valamint a súlyosan károsodott kommunikációs funkció átmeneti vagy tartós pótlására szolgáló AAK-s (augmentatív és alternatív kommunikációs) eszközökkel. Megismerték a szociális készségek fejlesztésének többféle megközelítését, így az Én-könyv készítését, a Szociális történetekírását, a kortárs segítők szerepét és a mentalizációs készségek fejlesztésében használt elmeolvasástanításának módszerét is. A problémás viselkedések kezelése c. tantárgy támpontokat adott a viselkedések pontos, objektív leírásához, e viselkedések jegyzőkönyvezéséhez, valamint az elérni kívánt viselkedés kiválasztásának szempontjaihoz. Döntő jelentőségû, hogy egy problémás viselkedés jelentkezésekor észrevegyük, megtaláljuk a viselkedés hátterében húzódó valódi okokat, amelyek mindig az autizmus okozta sérülésekben keresendők! A félév végén 3 napos gyakorlatra került sor a Delej utcai módszertani központban, ahol mindennapos tanításinevelési helyzetekben alkalmazhatták az eddig tanultakat. Tallér Zsuzsanna (Eötvös Lóránt Tudományegyetem Szomatopedagógia szakirányú továbbképzés) év, a tanulmányok második féléve

7 A második félévben 11 tantárgy tanítására került sor, melyeknél a gyakorlat és az elmélet szorosan összekapcsolódott: 1. Szenzoros integrációs terápia 2. Mozgásnevelés elmélete és gyakorlata 3. A szomatopedagógiai rehabilitáció alapjai II. 4. Mozgásszervi károsodások kórtana 5. Mozgáskorlátozottak számítógépes oktatása 6. Úszásoktatás módszertana-elmélet 7. Frostig terápia 8. Mozgáskorlátozottak nyelvi fejlődési és kommunikációs zavarai, kommunikációs technikák és terápiák 9. Mozgáskorlátozottak pszichológiája 10. Mozgáskorlátozottak pszichodiagnosztikája 11. Pedagógiai gyakorlat A 30 órás pedagógiai gyakorlatot a Mexikói úti Országos Mozgásjavító Intézményben töltötték a hallgatók, súlyosan mozgáskorlátozott gyerekek között. A két hét emberileg és szakmailag is nagy kihívást jelentett. Rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodtak a hospitálások és mozgásnevelés órák alatt: 1. Megismerték a különböző óratípusokat 2. A mozgásnevelés órák felépítését, egyénre szabottságát 3. A bentlakó gyerekek életkörülményeit, szabadidős elfoglaltságait 4. A gyerekek hivatalos dokumentációit, vizsgálatait 5. Az ott dolgozó mozgásnevelők sokrétû és színes munkáját 6. A testtartást, helyzetváltoztatást segítő különböző eszközöket - Orvosi eszközök - Gyógyászati segédeszközök: testközeli, test távoli, életvitelt segítő - A fekvést segítő éjszakai eszközök 7. A foglalkozásokon alkalmazott speciális eszközöket

8 A gyakorlat mindaz orvosi mind a gyógypedagógiai korrekciós és rehabilitációs lehetőségek széles tárházát mutatta meg. A mozgáskorlátozattak pszichológiája tárgyunk segítségével a résztvevők még nagyobb betekintést kaptak a sérültek mindennapi életébe és problémáiba. Koós Mária Vezetőképző (BMEU) Tréning: 2011.március Balatonvilágos Gyakorlat: Vizsgák: Közoktatási rendszer-és szervezettan Szigorlat ( között) Sajátos pedagógiai és pszichológiai ismeretek Kollokvium (Bp. Bimbó u. 51. Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium) Pedagógus szerepek Évközi jegy Közoktatási rendszer-és szervezettan Évközi jegy A közoktatási intézmény és környezete Évközi jegy hónaptól a tervezettnek megfelelően 4 munkatársunk vesz részt a projekt megvalósításában, mivel Marton Andrea is megkezdi tanulmányait. 4 sz. PEJ jelentés: A jelentés időtartama alatt a pályázati projektben résztvevő munkatársaink közül három fő tanulmányainak harmadik félévét kezdte meg, illetve fejezte be, Marton Andrea munkatársunk pedig szeptember hónapban sikeresen elkezdte tanulmányait az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán. Nevezett által kiválasztott szakon a 2010/11. oktatási évben nem indult képzés, így került sor a Játékmentor szak kiválasztására, melynek első félévét eredményesen elvégezte.

9 án Katona Éva gyógypedagógus az ELTE BGYK "Autizmus spektrum zavarok pedagógiája szakirányú továbbképzési szakon" sikeres záróvizsgát tett, és ennek eredményeként gyógypedagógus, autizmus spektrum zavarok pedagógiája szakirányú szakképzettséget szerzett. A szakmai képzettség megszerzésével kapcsolatban újságcikk jelenik meg a közeljövőben a projekt részeként a kerületi Városkép c. lapban. A projektek résztvevői beszámoltak a félév eredményeiről: Koós Mária 3.szemeszter BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék Közoktatási Vezető és Pedagógus-szakvizsga Szakirányú Továbbképzési Szak A 3. félévben három konzultációra került sor, melyet dr. Benedek István tartott. Előadásain átfogó ismereteket kaptak a résztvevők a közoktatási intézmények működésének hatékonyságáról, az alkalmazott vezetéselméletekről. a vezető személyiségről, a sajátos pedagógiai tevékenységről. A félév során leadott nagydolgozatok témái: 1.Mutasson be egy intézményi esélyteremtő, felzárkóztató szakmai programot, ismertesse tézisvázlatát, módszertanát 2.Mutasson be vezetői stílusokat (például Lewin és Likert rendszere alapján). Elemezze saját vezetői stílusát, szaktanárként, vezetőként. Az évközi jegyek követelményét két kisdolgozat megírásával kellett teljesíteni. A gyakorlatot a Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központ-ban végezte. Az itt töltött két nap alatt Herczeg Katalin intézményvezető irányításával betekintést nyerhettek a jelenlévők a pedagógiai szolgáltató szerteágazó, sikeres tevékenységébe. A félévet a következő vizsgák teljesítésével zárta: A közoktatási intézmény és környezete és pedagógus szerepek- Összevont szigorlat A közoktatási intézmény hatékonysága- Kollokvium

10 Katona Éva ELTE BGYK.Autizmus spektrum zavarok pedagógiája 3. szemeszter A tovbbképzés három féléve a következő tanegységeket foglalta magába: - Alapozó képzés - gyermekpszichiátriai ismeretek, kognitív fejlődéslélektan, kognitív és viselkedésterápia - Szakmai törzsanyag - szakirányú alapozó ismeretek. Az autizmus spektrum zavarokklinikai, kognitív pszichológiai és társadalmi vonatkozásai - Szakirányú szakterületi ismeretek - az autizmussal élő személyek sajátos nevelési/oktatási/fejlesztési/terápiás igényei - Összefüggő szakmai gyakorlatok az Autizmus Alapítvány Módszertani Központjában A szakirányú képzésen végzett gyógypedagógusok képesek, illetve alkalmasak - az autizmussal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek speciális nevelési, fejlesztési szükségleteinek megállapítására, - fejlesztési tervek kidolgozására az egyéni felmérés alapján, - gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési terápiás és pervenciós, rehabilitációs feladatok ellátására, - gyógypedagógiai folyamatok eredményeinek értékelésére, -egészségügyi,korai fejlesztési, oktatási, valamint szociális intézményekben a fejlesztő tevékenység területeinek és eszközeinek meghatározására, - szakmai irányítás mellett az autizmussal, az autizmussal élő személyekkel, illetve a felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos vizsgálati, kutatási részfeladatok elvégzésére. Tallér Zsuzsanna ELTE BGYK Szomatopedagógia szakirányú képzés 3. szemeszter Munkatársunk a beszámolási időszakban tanulmányai harmadik félévét végezte. Tanulmányai során mind az elméleti mind a gyakorlati vizsgakövetelményeknek sikeresen eleget tett. Számos fénykép készült a gyakorlati feladatok időtartama alatt, melyből néhányat mellékelünk. A gyakorlat során megismerkedtek az orvosi és a gyógypedagógiai korrekciós és rehabilitációs lehetőségek széles tárházával. Az elméleti és gyakorlati ismeretek mellett betekintést nyertek a hallgatók a mozgássérültek mindennapi életébe és problémáiba is.

11 Marton Andrea ELTE Tanító és Óvóképző 1. szemeszter Fejlődés és játék szakirodalmi beszámoló: - Susanna Millar. játékpszichológia Gianni Rodari: A képzelet grammatikája Justné Kéri Hedvig: ősi és népi játékok élménylefolyása és jelentősége A játéktörténeti bevezető témái voltak: Bevezetés -vélemények a jó játékszerről Egy óvodai csoport játékszerei A projekt végrehajtása a tervezettnek megfelelően halad, júniusában valamennyi érintett munkatársunk befejezi tanulmányait.

Speciális oktató, nevelő Szakmabemutató információs mappa

Speciális oktató, nevelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FEKETE BEÁTA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KOVÁCS DITTA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

1. EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

1. EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ AZ AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY 2006. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A beszámoló szerkezete: Az Alapítvány szakmai tevékenységének ellátására az alábbi részintézményekben került sor: Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái

A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái mesterházi zsuzsa: a különtámogatást igénylõ... 255 A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái magyar nyelv hagyományosan gyógypedagógusnak

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény bemutatása... 4 1.1. Az intézmény arculata... 4 1.2. Alaptevékenységek... 4 1.3. Az intézmény tanulói... 4 2. Szolgáltatási kínálat, képzési szerkezet... 7 2.1. Az intézmény

Részletesebben

Ajánlások az autizmus-specifikus alapszolgáltatások kialakításához a közoktatásban: működésük minimális és optimális szakmai feltételrendszere

Ajánlások az autizmus-specifikus alapszolgáltatások kialakításához a közoktatásban: működésük minimális és optimális szakmai feltételrendszere Ajánlások az autizmus-specifikus alapszolgáltatások kialakításához a közoktatásban: működésük minimális és optimális szakmai feltételrendszere 2010. április Készült az OKM és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

[A Kormány] h a t á r o z a t a. 1. Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó

[A Kormány] h a t á r o z a t a. 1. Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó 1 A Kormány 1 /2009. ( ) h a t á r o z a t a az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről szóló 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat

Részletesebben

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

Referencia intézményi dokumentumok

Referencia intézményi dokumentumok 2013. Referencia intézményi dokumentumok Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Referenciai-intézményi dokumentumok 1. sz. melléklet: Referenciai-intézmény szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv)

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Írta Gosztonyi Nóra Őszi Tamásné sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Budapest,

Részletesebben

szerepkeresés szakirányú továbbképzések a szakmai megújulás folyamatában

szerepkeresés szakirányú továbbképzések a szakmai megújulás folyamatában Kovács zsuzsa szerepkeresés szakirányú továbbképzések a szakmai megújulás folyamatában A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara a 2010/2011 tanévben indította el a Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest S Z A K D O L G O Z A T Irányító tanár: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Tamás Eszter gyógypedagógus szakvizsga

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar A KORAI FEJLESZTÉS-GONDOZÁS ÉS A FEJLESZTÕ FELKÉSZÍTÉS ELMÉLETÉT ÉS GYAKORLATÁT BEMUTATÓ INFORMÁCIÓHORDOZÓK GYÛJTEMÉNYE Gyakorló szakemberek és szülõk számára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2011.

Pedagógiai Programja 2011. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Programja 2011. Készült: 2011. június 30. 2011. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI, HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI, HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI, HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS TERV 2014-2015 Esélyegyenlőségi terv törvényi háttere: Törvények Petrovay György Katolikus Általános Iskola, A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1993.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

Csepregi András Stefanik Krisztina 01. rész. Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja

Csepregi András Stefanik Krisztina 01. rész. Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja 01. rész Csepregi András Stefanik Krisztina Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja Készült a Koncepció kialakítása a diagnosztikus ellátórendszer

Részletesebben

BMSZKI MÓDSZERTAN 2012 ÉVI BESZÁMOLÓ

BMSZKI MÓDSZERTAN 2012 ÉVI BESZÁMOLÓ BMSZKI MÓDSZERTAN 2012 ÉVI BESZÁMOLÓ MUNKATÁRSAK: FEHÉR BORÓKA TATÁR BABETT VIDA JUDITH 1 1. REGIONÁLIS MÓDSZERTANI TEVÉKENYSÉGEK A Közép-magyarországi régió Módszertani feladatait a Magyar Máltai Szeretetszolgálat,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére autista gyermekek ellátásában résztvevő pedagógusok továbbképzéséről Budapest

Részletesebben

TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0207 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) BESZÁMOLÓ

TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0207 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) BESZÁMOLÓ TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0207 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) BESZÁMOLÓ A Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskolában a TÁMOP - 3.1.5-09/A-2-2010-0207

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló a Brunszvik Teréz Óvoda működéséről... 2 Belső Ellenőrzés 2009. évi munkatervének

Részletesebben

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Az autizmussal élő gyermekek nevelés -

Részletesebben

2/2005. (III. 1.) OM rendelet

2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben