Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból"

Átírás

1 Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012 XI. évf. 4. szám

2

3 Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból október - december Szolnok sz.

4 A kiadványt szerkesztette és illusztrálta: Hernyák Gábor Válogatta: Kincses Julianna A könyvek annotációit készítette: Nagyné Farkas Rózsa A folyóiratok annotációit készítette: Darida Andrea Előszót írta: Kincses Julianna Közreadja: Elektronikus formában a könyvajánló elérhető a Könyvtár alportálján:

5 Tartalom Előszó A tudomány általában. Művelődés. Kultúra Olvasás Filozófia Pszichológia Vallás Szociológia Gazdaság. Jog Hadtörténet Oktatási módszerek és eljárások Néprajz Népviselet Folklór Természetvédelem. Természetrajz Fizika Őslénytan Növénytan Gyógyszertan Mezőgazdasági munkálatok Művészet Sport Művelődéstörténet Válogatás folyóiratainkból Könyvtári portálajánló Címmutató Szerzői névmutató Munkatársaink Nyitva tartás Elérhetőségeink

6 ELŐSZÓ 3 Az író fecseghet; de te olvass szűkszavúan. Minden szót, egymás után, előre és hátra hallgatódzva a könyvben, látva a nyomokat, melyek a sűrűbe vezetnek, figyelni a titkos jeladásokra, melyeket a könyv írója talán elmulasztott észlelni, mikor előrehaladt műve rengetegében Gondold meg, hogy csak az ember olvas." /Márai Sándor: Füves könyv / A könyvajánló ajánlója Kedves Olvasó! Ön, egy több mint tíz éve indított kiadvány legújabb számát tartja a kezében. Ez a Könyvajánló a könyvtárunk korábbi, úgynevezett Gyarapodási jegyzék című, belső (főiskolai) használatra gyártott listáját váltotta ki azzal a szándékkal, hogy ez a forma olvasmányosabb, figyelemfelkeltőbb, nagyobb haszonnal forgatható. A negyedéves periodicitással megjelenő füzet válogatást ad legújabb beszerzéseinkből, oktatóink publikációiból. Az eleddig papíralapon készített formátumot anyagi meggondolásból felváltja az elektronikus változat, mely ugyanazt a struktúrát követi, mint azt már megszokhatták, nevezetesen a könyvtári tudományfelosztás általánosból a specifikum felé haladó szerkezetet. Könyvajánlónk legújabb számát a kormányzati támogatásból származó gyarapodásunknak szenteltük. Kizárólag a Márai-program keretében pályázott 700 ezer Ft értékű beszerzésekből válogattunk. A program elsősorban szépirodalmi műveket kínál, igen kevés a szakirodalom, s az a kevés sem igazán illeszkedik a mi könyvtárunk profiljába. Igyekeztünk azonban a lehető leginkább használható dokumentumokat kiválasztani, melyekből most kiadványunkat összeállítottuk. Kincses Julianna központigazgató

7 4 A tudomány általában. Művelődés. Kultúra A TUDOMÁNY ÁLTALÁBAN 1. Vekerdi László ( ) Magyar világ, tudós világ : tudománytörténészek és művelődéstörténészek gyűrűjében / Vekerdi László ; sajtó alá rend. Gazda István. - Budapest : Magyar Tudománytörténeti Intézet, p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN ; 90. ) A kötet érdeme, hogy a szerző eddig nehezen fellelhető, meg nem jelent tudománytörténeti és művelődéstörténeti vonatkozású tanulmányait adja közre. Gyűjteményesen, témakörök szerinti csoportosításban tartalmazza szétszórt esszéit, megemlékezéseit, recenzióit, elemző tanulmányait. Az érdeklődő olvasó a magyar matematika, a fizika, az orvostudomány, a biológia és a művelődés meghatározó nagyjairól, gondolkodóiról és ezen tudományterületek fejlődéstörténetéről kap átfogó képet a tanulmányokból. A kötet méltó megemlékezés hazánk egyik legnagyobb magyar irodalom-, tudomány- és művelődéstörténészéről, könyvtárosáról, közírójáról, polihisztoráról, a hódmezővásárhelyi születésű Vekerdi Lászlóról. MŰVELŐDÉS. KULTÚRA 2. A kulturális örökség / szerk. Erdősi Péter és Sonkoly Gábor ; [ford. Csizmadia Dominika et al.]. - Budapest : L'Harmattan : Atelier, p. : ill. ; 24 cm. - (Atelier füzetek, ISSN ; 7. ) Hazánkban az örökségtudat fogalmának használata egészen napjainkig nélkülözi a szükséges kritikai távolságtartást és a politikai érdekektől való mentességet. Folyamatosan szélesedő irodalmával pedig nagyon nehéz lépést tartani. Ezzel a hiánypótló válogatással a szerkesztők célja az volt, hogy minél több igénynek igyekezzenek megfelelni. Így nem szakosodik, hanem indító szövegeket kínál az örökség legkülönbözőbb aspektusainak tanulmányozásához. A dokumentum hat nagy egysége között megtalálhatóak az elméleti igényű tanulmányok, de legalább ennyi teret kapnak az esettanulmányok is. Ezek földrajzilag is nagyon széles képet mutatnak Németországtól egészen Japánig, és nagy szerep jut a közép-európai, a lengyel, a cseh tanulmányoknak, és magyar szemmel különösen tanulságos a romániai fejezet is. A dokumentum napjaink örökségdiszkurzusai, örökségbiznisze iránt érdeklődőknek ajánlható.

8 Olvasás. Filozófia 5 OLVASÁS 3. Csépe Valéria (1951-) Az olvasó agy : [olvasás, beszéd és az agy] / Csépe Valéria. - Budapest : Akadémiai Kiadó, p. : ill. ; 25 cm A dokumentum a szerző több mint egy évtizedes kutatómunkájának az eredményeit foglalja össze. Elsősorban azt vizsgálja, hogy milyen mechanizmusok zajlanak le az agyban az olvasás során. Olyan fontos kérdésekre keresi a választ, hogy az olvasó ember miként támaszkodik a nyelvi rendszerre, a hallására és a látására. A kötet részletesen bemutatja a diszlexia és a beszédészlelés agyi kísérőtevékenységeit. A tanulmány főleg orvosoknak, pszichológusoknak, pedagógusoknak ajánlott. A téma azonban nem csak a szakmai, hanem a szélesebb olvasóközönség érdeklődésére is számot tarthat, hisz bármelyik családban előfordulhat, hogy egy hozzátartozó az átélt érkatasztrófa után, nem úgy tud olvasni, mint korábban, esetleg a gyermek küzd olvasási nehézségekkel, és segítségre szorul. FILOZÓFIA 4. Habermas, Jürgen (1929-) Megismerés és érdek / Jürgen Habermas ; [ford. Weiss János]. - Pécs : Jelenkor, , [3] p. ; 24 cm. - (Dianoia, ISSN ) A szerzőnek ez a műve a huszadik századi filozófiai irodalom egyik legjelentősebb dokumentuma. A könyv kulcsfogalma a sokértelmű érdek, amelyet vonatkoztatási pontnak tekint. Alapvetése, hogy a fogalom elsősorban nem arra vonatkozik, ami valakinek előnyére, javára vagy hasznára válna, hanem a megismerés összefüggésében inkább érdeklődési irány. A tanulmány hangsúlyos szerepét annak köszönheti, hogy a Frankfurti Iskola hagyományaihoz kötődve, a kritikai elmélet programjának aktualizálására és megújítására törekszik, és annak eredeti társadalomelméleti érdeklődését kelti újból életre. A téma iránt érdeklődő olvasónak elgondolkodtató lehet az a tény, hogy az elemzők a filozófia területén egy egész generációnak utat mutató alapkönyvként értékelik az írást, míg a szerző úgy érezte, hogy az évek során számára a mű érdektelenné lett.

9 6 Filozófia. Pszichológia 5. Kiss Endre ( ) Friedrich Nietzsche evilági filozófiája : életreform és kriticizmus között / Kiss Endre. - Budapest : Gondolat, p ; 25 cm A nagymonográfia elsődleges értékét az adja, hogy nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi szakirodalomban is elsőként kísérli meg, a metapolitikus Nietzsche hatalmas életművének teljes összefoglalását. A szerző nemcsak filozófiájának történeti kialakulását, korszakait, hanem világképének szisztematikáját is áttekinti a műben. A dokumentum történeti, szisztematikus fejezetei, valamint a Nietzsche-recepció és a felvilágosodás nietzschei újrafogalmazása részek átívelik a teljes életrajzot és munkásságot. A kötet minden olvasónak ajánlható, akit érdekel a filozófia és Nietzsche valódi, legendáktól mentes élete és hamisításoktól, félreértésektől megtisztított filozófiája. PSZICHOLÓGIA 6. Wilson, Timothy D. Ismeretlen önmagunk : a tudattalan új megközelítése / Timothy D. Wilson ; [ford. Síklaki István]. - Budapest : Háttér Kiadó, p. ; 18 cm. - (Lélek kontroll, ISSN ) Önmagunk megismerése az ember ősi, ösztönös, mély vágya. Ez a kötet elsősorban arra keresi a választ, hogy ez hogyan lehetséges. A szerző a tudattalant a tudatos én számára rejtőzködő, mégis minden cselekedetünket, jellemünket átszövő bonyolult rendszerként értelmezi. Az író magával ragadó stílusban, számos példa és kísérlet segítségével mutatja be, hogy amit magunkról tudni vélünk, az bizony nagyon gyakran távol áll a valóságtól, csak illúzió. A tudatos hozzáférés korlátainak megértése, határaink felismerése az első lépés a valódi önismeret felé. A dokumentum mindenkinek hasznos kalauz lehet, aki szeretne elindulni önmaga megismerésének útján, és felvállalva azt is, hogy ez nem lesz mindig egyszerű.

10 Pszichológia. Vallás 7 7. Sartre, Jean-Paul ( ) A lét és a semmi : egy fenomenológiai ontológia vázlata / Jean-Paul Sartre ; [ford. Seregi Tamás]. - Budapest : L'Harmattan ; [Szeged] : SZTE Filozófia Tansz., p. ; 22 cm. - (Rezonőr, ISSN ) A dokumentum Sartre fenomenológiai filozófiájának és egzisztencializmusának egyik legfontosabb alapműve. Hiánypótló a kötet, hisz ez az első teljes magyar fordítás. Így a magyar nyelvű olvasók is mélységében, egészében megérthetik a szerző rossz lelkiismeret, vagy éppen a voyeurszituáció híressé vált elemzéseit. A könnyebb megértést szolgálja a kötetben a fordítói szótár és a névmutató is. Minden filozófiai iránt érdeklődőknek izgalmas olvasmánya lehet a mű, amelynek értékét az is emeli, hogy a magyar nyelvre történő átültetés során egyaránt figyelembe vették, hogy hogyan próbálta Sarte lefordítani Heidegger meghatározásait francia nyelvre, de a referenciaként szolgáló fogalmak bevett magyar alakjait is tartalmazza. VALLÁS 8. Motyer, Stephen Ki kicsoda a Bibliában / Stephen Motyer ; a rajzokat Peter Dennis kész. ; ford. Medgyesi Zsófia. - Budapest : Móra Könyvkiadó, 2011, cop p. : színes ill. ; 26 cm Az illusztrációkban bővelkedő kötet több száz bibliai szereplővel ismerteti meg az olvasót. A szerkesztés alapja a történeti időrend, és azon belül a tematikus csoportosítás. Az Ószövetség népeitől, az első emberpártól az Újszövetség népeiig rajzolódik ki egy részletes bibliai tabló. A szerző a nevek egyfajta jelentését is feltárja. Sok esetben az egyes kutatók véleménye a nevek jelentéséről eltérő, azonban a könyv ezek egyfajta, saját értelmezését is feltárja. A könnyebb megértést segíti elő, hogy minden egyes személynél megtalálható a rá vonatkozó bibliai hely, a könyv és a fejezet megjelölése. Így egyszerű visszakeresni az eredeti szövegrészeket a bibliában. A dokumentum a történelem, a bibliai ismeretek iránt fogékony érdeklődők kedvelt olvasmánya és a családok bibliai kézikönyve lehet.

11 8 Vallás 9. Kierkegaard, Søren ( ) Épületes beszédek / Søren Kierkegaard ; [ford. Soós Anita]. - Pécs : Jelenkor, 2011, cop p. - (Søren Kierkegaard művei ; 4.) A dokumentum egy tízkötetesre tervezett sorozat negyedik tagja. A szerző gondolatai az ember létmódjáról az egzisztencialista filozófia számára döntő befolyással bírtak. Vallásos írásainak pedig minden sorát átitatják saját hitküzdelmeinek a stációi. Kierkegaard az 1843 és 1844 közötti időszakban összesen tizennyolc épületes beszédet írt, melyeket Két épületes beszéd, Három épületes beszéd és Négy épületes beszéd címmel foglalta össze. A kötet ezeket az írásokat tartalmazza összegyűjtve. A fordítás alapjául a koppenhágai Kierkegaard Kutatóközpont gondozásában megjelenő Sren Kierkegaards Skrifter történeti-kritikai összkiadás szolgált. A dokumentum a filozófia, a vallás, a 19. század nagy magányos gondolkodója iránt érdeklődő minden szakembernek és olvasónak ajánlható. 10. Kósa László (1942-) Művelődés, egyház, társadalom : tanulmányok / Kósa László. - Budapest : Akadémiai Kiadó, p., [8] t. : ill. ; 21 cm A tanulmánykötet központi gondolata, hogy hogyan találják meg a helyüket a keresztény-keresztyén egyházak a felvilágosodás utáni polgári társadalomban. A dokumentum a szerzőnek a művelődés, az egyház és a társadalom széles témakörébe tartozó, 1978 és 2009 között készült írásaiból ad válogatást. A tanulmányok az egyháztörténet kevéssé ismert, feltáratlan fejezeteit tárgyalják művelődés-, társadalomtörténeti és történeti-néprajzi megközelítésben. A kötet írásai nem teológiai alapú kutatások, így hittani kérdéseket csak nagyon áttételesen tartalmaznak. A szerző elsősorban protestánsokkal, többségében a reformátusokkal foglalkozó tanulmányait adja az érdeklődő olvasó elé ebben a kötetben. A mű a tanulás, a tanítás és az egyéni művelődés hasznos segédeszköze lehet.

12 Szociológia 9 SZOCIOLÓGIA 11. Fromm, Erich ( ) Utak egy egészséges társadalom felé : szociálpszichológiai vizsgálódás / Erich Fromm ; [ford. Szalay Virág]. - Budapest : Napvilág, p. ; 21 cm. - (Társtudomány, ISSN ) A magyar nyelven elsőként megjelenő mű a Menekülés a szabadság elől című írás folytatása. A szerző szándéka, hogy rávilágítson arra a tényre, hogy a huszadik századi demokrácia sok szempontból csak egy másfajta menekülés a szabadság elől. A tanulmány elsősorban az elidegenedés fogalmára koncentrál. Meggyőződése szerint az ember alapvető szenvedélyei abból az igényből fakadnak, hogy új kötődést kell találnia a természettel. Nem elégszik meg a helyzetfeltárással, hanem világosan megfogalmazott javaslatokat is ad egy egészségesebb társadalom működésére. Mély hittel állítja, hogy az elmozdulás, a fejlődés csak akkor következik be, ha a változások egyszerre valósulnak meg a gazdaságban, a társadalomban, a politikában és a kultúrában. A dokumentum a szociológia, szociálpszichológia iránt érdeklődők közkedvelt olvasmánya. 12. Habermas, Jürgen (1929-) A kommunikatív cselekvés elmélete / Jürgen Habermas ; [utószó Felkai Gábor]. - Budapest : Gondolat, p. ; 24 cm. - (Társadalomelmélet - kommunikációtudomány. A kommunikációkutatás klasszikusai, ISSN ) A könyv a kritikai társadalomelmélet alapjainak tisztázását tűzte ki céljául. A kommunikatív cselekvés alapfogalmának megértésén keresztül juthatunk hozzá három egymást korlátozó témakomplexushoz. Ezek a kommunikatív ésszerűsség, a kétlépcsős társadalomfelfogás és a modernitás elmélete. A szerző szerint, a kommunikatív cselekvés elméletének a társadalmi életösszefüggésnek modernitásparadoxonjait középpontba állító fogalom meghatározását, jelentését kell egyértelműen megállapítani. A dokumentum a téma számtalan elméleti elágazásával az elmúlt harminc évben a társadalomfilozófia és az empirikus társadalomkutatás egyik legjelentősebb alapművévé vált. A tanulmány elsősorban azoknak az olvasóknak lehet megkerülhetetlen kézikönyv, akik szakmailag érdeklődnek a társadalomelmélet alapjai iránt.

13 10 Szociológia 13. Luhmann, Niklas ( ) Szociális rendszerek : egy általános elmélet alapvonalai / Niklas Luhmann ; [ford. Brunczel Balázs, Kiss Lajos András] ; [utószó Karácsony András, Tóth Benedek]. - Budapest : AKTI : Gondolat, p. ; 24 cm. - (Társadalomelmélet - kommunikációtudomány. A kommunikációkutatás klasszikusai, ISSN ) A dokumentum a huszadik századi társadalomelmélet egyik meghatározó klasszikusának összefoglaló munkája, alapműve. A szerző ezzel a tanulmánnyal kívánta megalapozni az általános és egységes szociológiai paradigmát, és az egész diszciplína teljes megújulását. Vallja, hogy az általános szociológiai rendszerszemlélet megalkotása, a modern társadalom leírása, és annak jellemzőinek vizsgálata lehet képes megteremteni a tudományterület egységét. Az elmélet középpontjában a önreferenciális rendszerek új, radikális felfogása áll. A legegyszerűbb eszközökkel ábrázolja a szociológiában korábban elérhetetlennek számító fogalmi egységet és a kölcsönfüggőségi viszonyokat. A könyv nem csak a szakembereknek, hanem minden érdeklődő olvasó számára élvezetes tanulmány, mert a szerző világosan, közérthető formában magyarázza el a mai társadalmi rendszerek bonyolult szövedékét. 14. Szóbeli befolyásolás / [szerk.] Síklaki István ; [ford. Síklaki István, Sólyom Barbara]. - Budapest : Typotex, db ; 24 cm. - (Társadalmi kommunikáció, ISSN ) 1. kötet, 2. kötet A kétkötetes dokumentum a nyelv stratégiai használatát ismerteti. Ez olyan területe a társas viselkedésnek, amely igen sok tudományág és szakma számára fontos a nyelvészeten, a szociálpszichológián, pszichoterápián, a médiakutatáson át, egészen a politológiáig és a marketingig. A kötetek bemutatják a stratégiai nyelvhasználat alapjait, és olyan gyakorlati alkalmazásokba is bepillantást engednek, mint a médiaelemzés, a politikai beszédek retorikája, a bírósági befolyásoló beszéd, a reklám vagy a terápiás interjú. Az első kötet a nyelv, a gondolkodás és a kultúra témaköreit elemzi, míg a második a nyelv és a szituáció összefüggéseit vizsgálja. A tanulmánygyűjtemény a téma szakembereinek, és az érdeklődőknek is teljes, átfogó képet ad a stratégiai nyelvhasználatról.

14 Gazdaság. Jog 11 GAZDASÁG 15. Kornai János (1928-) Gondolatok a kapitalizmusról : négy tanulmány / Kornai János. - Budapest : Akadémiai Kiadó, p. : ill. ; 24 cm A szerző munkásságának fő területei a szocialista és kapitalista rendszerek összehasonlítása, a posztszocialista átmenet és a jóléti állam reformjának vizsgálata. Ez a kötet négy tanulmányt tartalmaz a kapitalista piac működési formáiról, ezen belül a túlkereslet és a túlkínálat témaköréből, a hiány és a többlet jelenségeiről, a foglalkoztatással és a munkanélküliséggel, a jövedelemelosztással valamint a társadalmi szolidaritással kapcsolatos problémakörökből. Rávilágít a szocialista és a kapitalista rendszer különbségeire, a kapitalizmus kedvező vonásaira, de annak visszásságaira is. A szerteágazó témákat a szerző tudományfilozófiája és sajátos megközelítése teszi mégis egységes egésszé. A tanulmányok az olvasót a kapitalista rendszer és a közgazdaságtan problémáinak kritikus újragondolására késztetik. JOG 16. A szimbólumok üzenete : a jogi kultúra jelképei: eljárások, szokások, formák és tárgyak / szerk. Mezey Barna. - Budapest : ELTE Eötvös K., p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN ; 14.) A sorozat ezen kötete a jogi és a hatalmi szimbolika témakörének legújabb kutatási eredményeit foglalja össze. A tanulmányok azokról a szimbólumokról, rituálékról és szokásokról szólnak, amelyek átszövik az emberiség történetét és az egyének hétköznapijait egyaránt. A szimbólumok a szolidaritást, az összetartozók meghatározását és a kötelékeket nagyon pontosan körülírják, és rögzítik. A dokumentumban az olvasó szabadon kalandozhat többek között a törzsi és a nemzeti, az uralkodói jelképeknek, a jászkun társadalom jogi tartalmat megtestesítő tárgyainak, a zászlóknak vagy épp a bírói beiktatás ceremóniáinak, a jogi és a peres esetek szimbólumainak világában. A kötet elsősorban szakembereknek ajánlható, de a gazdag illusztrációnak köszönhetően általános érdeklődésre is számot tarthat.

15 12 Hadtörténet. Oktatási módszerek és eljárások HADTÖRTÉNET 17. Erdeös László ( ) A magyar honvédelem egy negyedszázada, / Erdeös László ; [sajtó alá rend., a jegyzeteket és az utószót írta Babucs Zoltán]. - Máriabesnyő- Gödöllő : Attraktor, db ; 22 cm. - (Studia militaria Hungarica, ISSN ; 3.) 1. kötet, 2. kötet A kétkötetes dokumentum huszonöt év magyar katonai történetét foglalja össze a nemzet életének hanyatló korszakában. Trianon után a magyar állam erősen leszűkült államterületével és lecsökkent lélekszámával Európa jelentéktelen kis államainak sorába szorult. Az általános hanyatlással együtt járt az ország politikai és katonai hatalmának hanyatlása is. A dokumentum példátlan értéket képvisel a témakörben, mert hiánytalanul tartalmazza a szerző eredeti, több mint ezerötszáz oldalas kéziratát. Az általa hivatkozott idézetek is a kézirat szerinti változatban maradtak meg. A dokumentum bőséges bibliográfiát tartalmaz. Minden olvasónak ajánlható, aki érdeklődik a magyar honvédelem és hadsereg történeti áttekintése iránt. OKTATÁSI MÓDSZEREK ÉS ELJÁRÁSOK 18. Bednorz, Peter Bevezetés a tanulás lélektanába / Peter Bednorz, Martin Schuster ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Medicina, : ill. ; 21 cm A gazdagon illusztrált kötet szemléletes és alapos áttekintést nyújt az olvasóknak a tanulás pszichológiai elméleteiről. A tanulmánykötet szerzői számos hagyományos és modern megközelítést kifejtenek, amelyeket empirikus és kísérleti úton is alátámasztanak. Felhasználják a határtudományok az agykutatás, a neuropszichológia és a mesterséges intelligencia területén folyó kutatások megállapításait is. A szerzőpáros nem csak elméleti síkon ad alapos áttekintést a témában, hanem azt is bemutatja, hogy az elért eredmények hogyan használhatóak fel pl. az iskolai nevelés, a pszichiátria és a pszichoterápia gyakorlatában. A kötet elsősorban a tanulás és tanítás folyamatát vizsgáló, vagy abban résztvevő szakembereknek nélkülözhetetlen kézikönyv.

16 Néprajz 13 NÉPRAJZ 19. Kós Károly ( ) Néprajz és muzeológia / Kós Károly ; közzéteszi Kós Béla. - Kolozsvár : Kriterion, , [2] p. : ill. ; 25 cm A szerző a romániai magyar néprajztudomány egyik legismertebb képviselője, muzeológus, aki a múzeumot, komplex kutató- és nevelőintézetként fogta fel. A tanulmánykötetben közreadott írásainak legtöbbje eddig csak periodikumokban jelent meg, és így az érdeklődők csak nehezen juthattak hozzájuk. Olyan munkái, tervei is helyet kaptak a dokumentumban, amelyek mostanáig egyáltalán nem láttak napvilágot. Így a kötet nem csak a kutatások kidolgozott eredményeit tartalmazza, de betekintést nyújt a felelősen gondolkodó néprajzkutató kísérleteibe is. Az érdeklődő többek között a kalotaszegi Vista bútorfestéséről, a szilágysági népéletről, a vízivó kanalakról, a múzeumi kutatómunkáról, és a szerző félbemaradt néprajz-gyűjtési útmutatójáról olvashat a színvonalasan illusztrált kötetben. 20. Magyar népi kultúra : alapfogalmak, folklór, anyagi kultúra : tankönyv / Demény István Pál [et al.] ; szerk. Keszeg Vilmos jav., kiad. - Kolozsvár : Ábel Kiadó, p., [8] t.fol. : ill. ; 25 cm Ez az első olyan dokumentum, amely összegző áttekintést ad a magyar népi kultúrával kapcsolatos tudnivalókról az alapfogalmakon át egészen a szakirodalomi háttérig. Meghatározza a néprajztudomány fogalmait, leírja annak történet és legfontosabb ágait. Bepillantást enged a folklór műfajaiba, a népi vallásosság világába, a népszokásokba, a gazdálkodásba, az étkezési szokásokba és az öltözködésbe. A fekete-fehér fotók, a rajzok és a szöveggyűjtemény segítik a megértést. A kötetet elsődlegesen a téma oktatásának tankönyveként állították össze a szerzők, így az egyes fejezetekhez feladatok is tartoznak. A dokumentum ajánlható mind a pedagógusoknak, mind a diákoknak, de izgalmas ismeretanyag tárul fel a lapokról az érdeklődő olvasó számára is.

17 14 Népviselet. Folklór NÉPVISELET 21. Lázár Katalin (1955-) Népi játékok / Lázár Katalin ; [a rajzokat Katona Ágnes kész.] kiad. - Budapest : Planétás : Mezőgazda, cop p. : ill., részben kotta ; 25 cm. - (Hagyomány és vidék, ISSN ) A dokumentum több mint háromszáz eszközös, mozgásos, szellemi, párválasztó játékot, mondókát és kisorsolót ismertet, ír le. A szerző hangsúlyozza azt a meggyőződését, mely szerint nagyon fontos, hogy a gyermekek életéből még korunk felgyorsult világában, a modern, számítógépes és egyéb játékok mellett se maradjanak ki a hagyományos népi játékok. Ezek továbbélése nem csak a magyar kultúra megőrzésének egyik módja, hanem a társakkal, a testvérekkel, a családdal való szorosabb kötelékek kialakításának is az egyik eszöze. A kötet hasznos kézikönyve lehet a pedagógusoknak és természetesen a szülőknek, a nagyszülőknek is. 22. Szendrei János ( ) A magyar viselet történeti fejlődése : 174 szövegközti képpel és hat táblával / Szendrei János ; [kiad. a] Magyar Tudományos Akadémia. - [Hasonmás kiad.]. - Budapest : Históriaantik Könyvesház, , [1] p., 6 t. : ill. ; 35 cm A gazdagon illusztrált dokumentum az eredeti könyv hasonmás kiadása. A szerző tanulmánya alapműnek tekinthető a témakörben. Olyan emlékeket is elemez, amelyek addig vagy egészen ismeretlenek voltak, vagy viselet-történeti szempontból kellő méltatásban nem részesültek. Bemutatja, hogy a magyar öltözködés eredetét a perzsa-tatár viselet határozta meg, amely két irányból, a Kaukázuson át, Oroszországon, Lengyelországon keresztül és Kis-Ázsián, a Balkán félszigeten át a törökök hódító hadjáratai nyomán jutott el hazánk területére. A szerző a tizenharmadik századtól egészen a tizenkilencedig századig követi az öltözködési stílusok változásait, és írja le a magyar társadalom hétköznapi, ünnepi és harci viseletét. A kötet az olvasót egy izgalmas utazásra hívja térben és időben, egészen a magyar viselet gyökeréig.

18 Folklór. Természetvédelem. Természetrajz. 15 FOLKLÓR 23. Liszka József (1956-) - Bevezetés a folklorisztikába : szöveges folklór / Liszka József. - Dunaszerdahely : Lilium Aurum, p. ; 24 cm Közép-Európában a néprajzi, azon belül a folklorisztikai érdeklődés a népköltészet felfedezésével indult. A kötet a szöveges folklór, a népköltészet sajátosságait a nyelvi határokat átlépő közös vonásokra fókuszálva írja le. A szerző nemcsak a témakör általános fogalmait határozza meg, hanem az egyes műfajokat külön-külön is elemzi. Kitér az állandó szókapcsolatok, a közmondás, a gyermekmondóka, a szerelmi líra, a mese, a monda és a városi legenda műfajának meghatározására. Minden egyes definícióhoz bőséges példatár és irodalomjegyzék is kapcsolódik. A szöveges folklór iránt érdeklődő olvasó magyar, szlovák, cseh és német alkotásokon keresztül ismerheti meg a műfajok sajátosságait, nyelvtől független közös elemeit. TERMÉSZETVÉDELEM. TERMÉSZETRAJZ 24. Világörökségek enciklopédiája : 911 kulturális és természeti világörökségi helyszín az UNESCO hivatalos listájáról / [Natascha Albus et al.] ; [ford. Bódogh-Szabó Pál et al.]. - [Budapest] : Kossuth, cop p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm A kötet több mint ezer művészi fotóval illusztrálva, térképekkel, részletes ismertetőkkel mutatja be az emberiség legfontosabb kultúrtörténeti és természetföldrajzi értékeit. Az UNESCO Világörökség Bizottsága által védetté nyilvánított valamennyi világörökségi helyszín megtalálható az enciklopédiában. Olyan távoli, mesés helyeket mutat be többek között, mint a Grand Canyon, a Galápagos-szigetek, a japán Nikkó-sziget szentélyei, a kínai nagy fal és Szamarkand díszes mecsetei, mauzóleumai. A dokumentum az olvasót egy mesés, képzeletbeli világkörüli úton kalauzolja végig, megmutatva mindazokat az értékes kulturális és természeti értéket amelyeket védeni, óvni kell, hogy teljes szépségükben láthassák az eljövendő nemzedékek is.

19 16 Fizika. Őslénytan. FIZIKA 25. Simonyi Károly ( ) A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig / Simonyi Károly jav., bőv. kiad. - Budapest : Akadémiai Kiadó, p., XXXII t., [1] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm A fizika kultúrtörténete egyidős az emberi gondolkodással. A kötet a tudományág kialakulását és fejlődését mutatja be egészen a kezdetektől. A szerző nemcsak a diszciplína legfontosabb mérföldköveit jelentő kísérleteket, elméleteket és bizonyításokat írja le letisztult stílusban, hanem a fizikával szorosan összefonódva kibontakozó egyetemes bölcselet és művészet alkotásaiból választott szemelvényekkel illusztrálva is segíti a megértést. A népszerű, több kiadást megélt mű immár a huszadik század utolsó évtizedét is átfogja, felöleli. A dokumentum a szerző munkásságának tisztelegve, halálának tizedik évfordulóján jelent meg. A mű befogadásához nem szükséges elmélyült fizikai ismeret, így minden érdeklődőnek értékes olvasmánya lehet. ŐSLÉNYTAN 26. Palmer, Douglas A történelem előtti világ atlasza / Douglas Palmer ; [ford. Simon Tamás]. - [Budapest] : Gabo, cop p. : ill., színes ; 30 cm Az igényes kivitelezésű, számos képpel illusztrált dokumentum áttekintést ad az egyes földtörténeti időszakok ősföldrajzi viszonyairól és az élet fejlődéséről. Az olvasó térképsorozaton követheti nyomon, hogy miként helyezkedtek el a régmúlt időkben a szárazföldek, a kontinensek. A szerző leírja a Föld belső és külső erőinek működését, amelyek hegységeket alakítanak ki, vagy rombolnak le, megváltoztatják az éghajlatot és a tengerszintet. Bemutatja azokat a katasztrofális eseményeket is, amelyek többször is meggátolták az élet fejlődését, fajkihalásokat idéztek elő. A könyv végigkíséri az olvasót a Föld geológiai és biológiai fejlődésén, feltárja a földtörténet rejtett titkait, és megeleveníti a régmúlt időszakok élőlényeit és tájait.

20 Növénytan. 17 NÖVÉNYTAN 27. Kállayné Szerényi Júlia (1974-) Magyarország növény- és állatvilága : [képes természeti atlasz] / Kállayné Szerényi Júlia, Merkl Ottó, Főzy István ; Kelemen Ágnes és Jeney Zoltán rajzaival. - [Budapest] : Gulliver, cop p. : ill., színes ; 35 cm Az emberek sokszor távoli tájakra utaznak izgalmas felfedezésekre vágyva, és közben nem is sejtik, tudják, hogy szinte egy karnyújtásnyira a közelükben milyen csodákat rejt a természet. A dokumentum hazánk domb- és hegyvidékeit, végtelen rónáit, folyóit, mocsarait mutatja be. A változatos élőhelyeken olyan különleges növényekre és állatokra bukkanhat az utazó, amelyeket a világon máshol nem találhat. A harminc fejezetre tagolt atlasz a növény- és állatfajok százait mutatja be, színes illusztrációkkal. A családi kirándulások hasznos kalauza lehet a könyv, hogy segítségével az olvasó megismerhesse Magyarország egyedülállóan szép, természeti kincseit, növény- és állatvilágát. 28. Khan, Sarah Vadvirágok / Sarah Khan és Kirsteen Rogers ; [ford. Erdeős Zsuzsanna]. - Budapest : Mérték, p. : ill., színes ; 24 cm. - (A természet tanösvényén ) A sorozatnak ez a kötete a vadvirágok világával és szépségeivel ismerteti meg az olvasóit. Segít a növények beazonosításában, felismerésében, leírja jellemzőiket és természetes élőhelyeiket. Szinte a semmiből nőnek, néha igen zord, mostoha helyeken, mégis felveszik a versenyt színeikkel, szirmaik formájával a gondozott díszkertekben termesztett növényekkel. A szerző nem csak a szépségüket méltatja, hanem azt is kiemeli, hogy mennyire hasznosak ezek a virágok az emberek és az állatok számára. Bemutatja a préselt virág készítés fortélyait, és hasznos tanácsokat ad az ültetéshez, a kertgondozáshoz és annak kialakításhoz is. A könyv minden természetszerető, kertészkedő olvasónak hasznos olvasmánya lehet, kortól függetlenül.

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012 XI. évf. 2. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012. április - június Szolnok

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár hangoskönyv állományából

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár hangoskönyv állományából Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár hangoskönyv állományából 2013 XII. évf. 2. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár hangoskönyv állományából 2013. április - június Szolnok

Részletesebben

Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból. Szolnok 2010. 2-3. szám

Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból. Szolnok 2010. 2-3. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Szolnok 2010. 2-3. szám A kiadványt összeállította: Kaszab István Gábor Válogatta: Kincses Julianna Annotációkat készítette: Nagyné Farkas Rózsa

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL KÉZIRAT A munka elkészítése során az 1999-2009 között (tíz év) megjelent folyóiratcikkeket gyűjtöttem össze, elsősorban és kizárólag azokat, amelyek a történelemoktatás

Részletesebben

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT Könyvtári Hírlevél A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárak tájékoztatója II. évf. 1. szám 2004. január KÜLDETÉSNYILATKOZAT A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Borsod-Abaúj-Zemplén megye legnagyobb

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2014. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2014. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2014. év Lezárva: 2015.01.19. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a féléves jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika -

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika - 1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia 1996. 238 p. A tanulmánykötetben a rendszerváltás után

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2013. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2013. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2013. év Lezárva: 2014.02.10. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi vagy kéthavi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási

Részletesebben

KONYVHET. Az írás olyan, mint a zongorázás Szabó Magda. Bodor Pál (DIURNUS) Az aktuális öregember SZÁMÍTÁS- TECHNIKAI KÖNYVKIADÁS

KONYVHET. Az írás olyan, mint a zongorázás Szabó Magda. Bodor Pál (DIURNUS) Az aktuális öregember SZÁMÍTÁS- TECHNIKAI KÖNYVKIADÁS KONYVHET VI. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2002. OKTÓBER 17. www.konyv7.hu 144 FT KULTURÁLIS KÉTHETILAP SZÁMÍTÁS- TECHNIKAI KÖNYVKIADÁS Kertész Ákos A béke szigete Bodor Pál (DIURNUS) Az aktuális öregember Tarján

Részletesebben

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Hatékony tanulás Gaskó Krisztina Hajdú Erzsébet Kálmán Orsolya Lukács István Nahalka István Petriné Feyér Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium

Részletesebben

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA Készítette CSÜLLÖGNÉ BOGYÓ KATALIN könyvtári informatika szakos hallgató Szakértő DR. KOKAS KÁROLY

Részletesebben

Társadalmi kommunikáció I.

Társadalmi kommunikáció I. KOMMUNIKÁCIÓ Társadalmi kommunikáció I. A sorozat következő kötete: Loet Leydesdorff: A kommunikáció szociológiai elmélete Karl Erik Rosengren KOMMUNIKÁCIÓ TYPOTEX Budapest, 2004 Társadalmi kommunikáció

Részletesebben

Búcsú Dankó Imrétől. zemle. Csorba Csaba

Búcsú Dankó Imrétől. zemle. Csorba Csaba Csorba Csaba Búcsú Dankó Imrétől Kemény hidegben álltam (s körülöttem még legalább százan-százötvenen) a debreceni temetőben 2009. január 5-én. Miközben a szép református zsoltárokat énekeltük, alig tudtam

Részletesebben

Képzés és foglalkoztatás

Képzés és foglalkoztatás Képzés és foglalkoztatás fó kuszban A képzés és foglalkoztatás szereplőit összekötő partnerségek Az Erasmus+ program égisze alatt, ahol a közeljövőben elérhető pályázati források döntő része a mobilitás

Részletesebben

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztője: Arapovics Mária Megjelent az

Részletesebben

Óvodai környezeti nevelés

Óvodai környezeti nevelés Óvodai környezeti nevelés Óvodapedagógusok felkészülését segítő művek Ajánló bibliográfia Oktatási Minisztérium Budapest, 2002. A bibliográfiát összeállították: Bihariné Krekó Ilona Eperjesy Barnáné Kanczler

Részletesebben

KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN

KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN KÖRNYEZETI NEVELÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAMIRODA KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉS A FELHÍVÁSÁRA BEÉRKEZETT PÁLYAMUNKÁK

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A blended-learning módszer bevezetése a pénzügyőrök szakképzésébe DÉZSI ZSOLT Témavezető: Dr. Szelei Ildikó őrnagy

Részletesebben

Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt

Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt TARTALOM BEKÖSZÖNTÕ 6 Pintér Róbert Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt A NETIS (Network for Teaching Information Society, Hálózat az információs társadalom tanításáért)

Részletesebben

VÁLOGATOTT SZAKDOLGOZATI ANNOTÁCIÓK 2012

VÁLOGATOTT SZAKDOLGOZATI ANNOTÁCIÓK 2012 VÁLOGATOTT SZAKDOLGOZATI ANNOTÁCIÓK 2012 SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOK 145 Adorjánné Fehér Éva GAZDASÁGI NACIONALIZMUS A 20-AS ÉVEKBEN Dolgozatom az 1920-as évek nacionalista jellegû gazdasági döntéseit tárja

Részletesebben

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi

Részletesebben

Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak

Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak Adaptációs kézikönyv Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív program 2.1 intézkedés Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

NAPJAINK SAJTÓMŰFAJAINAK VIZSGÁLATA A RETORIKAI-STILISZTIKAI

NAPJAINK SAJTÓMŰFAJAINAK VIZSGÁLATA A RETORIKAI-STILISZTIKAI Kökényesi Nikoletta Judit NAPJAINK SAJTÓMŰFAJAINAK VIZSGÁATA A RETORIKAI-STIISZTIKAI SZÖVEGEEMZÉS MÓDSZERÉVE Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Textológiai program A Doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati felelõsségvállalásról szóló konferencia elõadásaiból 1

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben

GYI Gyermekkönyvtári információ - 19. hírlevél (2007. november 30.)

GYI Gyermekkönyvtári információ - 19. hírlevél (2007. november 30.) GYI Gyermekkönyvtári információ - 19. hírlevél (2007. november 30.) A Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely szakirodalmi tájékoztatója Szerkesztő: Oláh Rozália GYI Gyermekkönyvtári információ - 19. hírlevél (2007.

Részletesebben

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária SZINOPTIKUM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztette: Farkas Adrienn és Tóth Daniella Borítóterv: Mérei Fanni

Részletesebben

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről.

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről. A segítő szakmák pszichológiai képzésének mai helyzete és megújítási lehetőségeik a modern szakirodalmak és módszerek tükrében. Ajánlás. Készítette: dr. Ritter Andrea A téma aktualitása Gáspár Mihály és

Részletesebben