Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból"

Átírás

1 Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012 XI. évf. 4. szám

2

3 Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból október - december Szolnok sz.

4 A kiadványt szerkesztette és illusztrálta: Hernyák Gábor Válogatta: Kincses Julianna A könyvek annotációit készítette: Nagyné Farkas Rózsa A folyóiratok annotációit készítette: Darida Andrea Előszót írta: Kincses Julianna Közreadja: Elektronikus formában a könyvajánló elérhető a Könyvtár alportálján:

5 Tartalom Előszó A tudomány általában. Művelődés. Kultúra Olvasás Filozófia Pszichológia Vallás Szociológia Gazdaság. Jog Hadtörténet Oktatási módszerek és eljárások Néprajz Népviselet Folklór Természetvédelem. Természetrajz Fizika Őslénytan Növénytan Gyógyszertan Mezőgazdasági munkálatok Művészet Sport Művelődéstörténet Válogatás folyóiratainkból Könyvtári portálajánló Címmutató Szerzői névmutató Munkatársaink Nyitva tartás Elérhetőségeink

6 ELŐSZÓ 3 Az író fecseghet; de te olvass szűkszavúan. Minden szót, egymás után, előre és hátra hallgatódzva a könyvben, látva a nyomokat, melyek a sűrűbe vezetnek, figyelni a titkos jeladásokra, melyeket a könyv írója talán elmulasztott észlelni, mikor előrehaladt műve rengetegében Gondold meg, hogy csak az ember olvas." /Márai Sándor: Füves könyv / A könyvajánló ajánlója Kedves Olvasó! Ön, egy több mint tíz éve indított kiadvány legújabb számát tartja a kezében. Ez a Könyvajánló a könyvtárunk korábbi, úgynevezett Gyarapodási jegyzék című, belső (főiskolai) használatra gyártott listáját váltotta ki azzal a szándékkal, hogy ez a forma olvasmányosabb, figyelemfelkeltőbb, nagyobb haszonnal forgatható. A negyedéves periodicitással megjelenő füzet válogatást ad legújabb beszerzéseinkből, oktatóink publikációiból. Az eleddig papíralapon készített formátumot anyagi meggondolásból felváltja az elektronikus változat, mely ugyanazt a struktúrát követi, mint azt már megszokhatták, nevezetesen a könyvtári tudományfelosztás általánosból a specifikum felé haladó szerkezetet. Könyvajánlónk legújabb számát a kormányzati támogatásból származó gyarapodásunknak szenteltük. Kizárólag a Márai-program keretében pályázott 700 ezer Ft értékű beszerzésekből válogattunk. A program elsősorban szépirodalmi műveket kínál, igen kevés a szakirodalom, s az a kevés sem igazán illeszkedik a mi könyvtárunk profiljába. Igyekeztünk azonban a lehető leginkább használható dokumentumokat kiválasztani, melyekből most kiadványunkat összeállítottuk. Kincses Julianna központigazgató

7 4 A tudomány általában. Művelődés. Kultúra A TUDOMÁNY ÁLTALÁBAN 1. Vekerdi László ( ) Magyar világ, tudós világ : tudománytörténészek és művelődéstörténészek gyűrűjében / Vekerdi László ; sajtó alá rend. Gazda István. - Budapest : Magyar Tudománytörténeti Intézet, p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN ; 90. ) A kötet érdeme, hogy a szerző eddig nehezen fellelhető, meg nem jelent tudománytörténeti és művelődéstörténeti vonatkozású tanulmányait adja közre. Gyűjteményesen, témakörök szerinti csoportosításban tartalmazza szétszórt esszéit, megemlékezéseit, recenzióit, elemző tanulmányait. Az érdeklődő olvasó a magyar matematika, a fizika, az orvostudomány, a biológia és a művelődés meghatározó nagyjairól, gondolkodóiról és ezen tudományterületek fejlődéstörténetéről kap átfogó képet a tanulmányokból. A kötet méltó megemlékezés hazánk egyik legnagyobb magyar irodalom-, tudomány- és művelődéstörténészéről, könyvtárosáról, közírójáról, polihisztoráról, a hódmezővásárhelyi születésű Vekerdi Lászlóról. MŰVELŐDÉS. KULTÚRA 2. A kulturális örökség / szerk. Erdősi Péter és Sonkoly Gábor ; [ford. Csizmadia Dominika et al.]. - Budapest : L'Harmattan : Atelier, p. : ill. ; 24 cm. - (Atelier füzetek, ISSN ; 7. ) Hazánkban az örökségtudat fogalmának használata egészen napjainkig nélkülözi a szükséges kritikai távolságtartást és a politikai érdekektől való mentességet. Folyamatosan szélesedő irodalmával pedig nagyon nehéz lépést tartani. Ezzel a hiánypótló válogatással a szerkesztők célja az volt, hogy minél több igénynek igyekezzenek megfelelni. Így nem szakosodik, hanem indító szövegeket kínál az örökség legkülönbözőbb aspektusainak tanulmányozásához. A dokumentum hat nagy egysége között megtalálhatóak az elméleti igényű tanulmányok, de legalább ennyi teret kapnak az esettanulmányok is. Ezek földrajzilag is nagyon széles képet mutatnak Németországtól egészen Japánig, és nagy szerep jut a közép-európai, a lengyel, a cseh tanulmányoknak, és magyar szemmel különösen tanulságos a romániai fejezet is. A dokumentum napjaink örökségdiszkurzusai, örökségbiznisze iránt érdeklődőknek ajánlható.

8 Olvasás. Filozófia 5 OLVASÁS 3. Csépe Valéria (1951-) Az olvasó agy : [olvasás, beszéd és az agy] / Csépe Valéria. - Budapest : Akadémiai Kiadó, p. : ill. ; 25 cm A dokumentum a szerző több mint egy évtizedes kutatómunkájának az eredményeit foglalja össze. Elsősorban azt vizsgálja, hogy milyen mechanizmusok zajlanak le az agyban az olvasás során. Olyan fontos kérdésekre keresi a választ, hogy az olvasó ember miként támaszkodik a nyelvi rendszerre, a hallására és a látására. A kötet részletesen bemutatja a diszlexia és a beszédészlelés agyi kísérőtevékenységeit. A tanulmány főleg orvosoknak, pszichológusoknak, pedagógusoknak ajánlott. A téma azonban nem csak a szakmai, hanem a szélesebb olvasóközönség érdeklődésére is számot tarthat, hisz bármelyik családban előfordulhat, hogy egy hozzátartozó az átélt érkatasztrófa után, nem úgy tud olvasni, mint korábban, esetleg a gyermek küzd olvasási nehézségekkel, és segítségre szorul. FILOZÓFIA 4. Habermas, Jürgen (1929-) Megismerés és érdek / Jürgen Habermas ; [ford. Weiss János]. - Pécs : Jelenkor, , [3] p. ; 24 cm. - (Dianoia, ISSN ) A szerzőnek ez a műve a huszadik századi filozófiai irodalom egyik legjelentősebb dokumentuma. A könyv kulcsfogalma a sokértelmű érdek, amelyet vonatkoztatási pontnak tekint. Alapvetése, hogy a fogalom elsősorban nem arra vonatkozik, ami valakinek előnyére, javára vagy hasznára válna, hanem a megismerés összefüggésében inkább érdeklődési irány. A tanulmány hangsúlyos szerepét annak köszönheti, hogy a Frankfurti Iskola hagyományaihoz kötődve, a kritikai elmélet programjának aktualizálására és megújítására törekszik, és annak eredeti társadalomelméleti érdeklődését kelti újból életre. A téma iránt érdeklődő olvasónak elgondolkodtató lehet az a tény, hogy az elemzők a filozófia területén egy egész generációnak utat mutató alapkönyvként értékelik az írást, míg a szerző úgy érezte, hogy az évek során számára a mű érdektelenné lett.

9 6 Filozófia. Pszichológia 5. Kiss Endre ( ) Friedrich Nietzsche evilági filozófiája : életreform és kriticizmus között / Kiss Endre. - Budapest : Gondolat, p ; 25 cm A nagymonográfia elsődleges értékét az adja, hogy nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi szakirodalomban is elsőként kísérli meg, a metapolitikus Nietzsche hatalmas életművének teljes összefoglalását. A szerző nemcsak filozófiájának történeti kialakulását, korszakait, hanem világképének szisztematikáját is áttekinti a műben. A dokumentum történeti, szisztematikus fejezetei, valamint a Nietzsche-recepció és a felvilágosodás nietzschei újrafogalmazása részek átívelik a teljes életrajzot és munkásságot. A kötet minden olvasónak ajánlható, akit érdekel a filozófia és Nietzsche valódi, legendáktól mentes élete és hamisításoktól, félreértésektől megtisztított filozófiája. PSZICHOLÓGIA 6. Wilson, Timothy D. Ismeretlen önmagunk : a tudattalan új megközelítése / Timothy D. Wilson ; [ford. Síklaki István]. - Budapest : Háttér Kiadó, p. ; 18 cm. - (Lélek kontroll, ISSN ) Önmagunk megismerése az ember ősi, ösztönös, mély vágya. Ez a kötet elsősorban arra keresi a választ, hogy ez hogyan lehetséges. A szerző a tudattalant a tudatos én számára rejtőzködő, mégis minden cselekedetünket, jellemünket átszövő bonyolult rendszerként értelmezi. Az író magával ragadó stílusban, számos példa és kísérlet segítségével mutatja be, hogy amit magunkról tudni vélünk, az bizony nagyon gyakran távol áll a valóságtól, csak illúzió. A tudatos hozzáférés korlátainak megértése, határaink felismerése az első lépés a valódi önismeret felé. A dokumentum mindenkinek hasznos kalauz lehet, aki szeretne elindulni önmaga megismerésének útján, és felvállalva azt is, hogy ez nem lesz mindig egyszerű.

10 Pszichológia. Vallás 7 7. Sartre, Jean-Paul ( ) A lét és a semmi : egy fenomenológiai ontológia vázlata / Jean-Paul Sartre ; [ford. Seregi Tamás]. - Budapest : L'Harmattan ; [Szeged] : SZTE Filozófia Tansz., p. ; 22 cm. - (Rezonőr, ISSN ) A dokumentum Sartre fenomenológiai filozófiájának és egzisztencializmusának egyik legfontosabb alapműve. Hiánypótló a kötet, hisz ez az első teljes magyar fordítás. Így a magyar nyelvű olvasók is mélységében, egészében megérthetik a szerző rossz lelkiismeret, vagy éppen a voyeurszituáció híressé vált elemzéseit. A könnyebb megértést szolgálja a kötetben a fordítói szótár és a névmutató is. Minden filozófiai iránt érdeklődőknek izgalmas olvasmánya lehet a mű, amelynek értékét az is emeli, hogy a magyar nyelvre történő átültetés során egyaránt figyelembe vették, hogy hogyan próbálta Sarte lefordítani Heidegger meghatározásait francia nyelvre, de a referenciaként szolgáló fogalmak bevett magyar alakjait is tartalmazza. VALLÁS 8. Motyer, Stephen Ki kicsoda a Bibliában / Stephen Motyer ; a rajzokat Peter Dennis kész. ; ford. Medgyesi Zsófia. - Budapest : Móra Könyvkiadó, 2011, cop p. : színes ill. ; 26 cm Az illusztrációkban bővelkedő kötet több száz bibliai szereplővel ismerteti meg az olvasót. A szerkesztés alapja a történeti időrend, és azon belül a tematikus csoportosítás. Az Ószövetség népeitől, az első emberpártól az Újszövetség népeiig rajzolódik ki egy részletes bibliai tabló. A szerző a nevek egyfajta jelentését is feltárja. Sok esetben az egyes kutatók véleménye a nevek jelentéséről eltérő, azonban a könyv ezek egyfajta, saját értelmezését is feltárja. A könnyebb megértést segíti elő, hogy minden egyes személynél megtalálható a rá vonatkozó bibliai hely, a könyv és a fejezet megjelölése. Így egyszerű visszakeresni az eredeti szövegrészeket a bibliában. A dokumentum a történelem, a bibliai ismeretek iránt fogékony érdeklődők kedvelt olvasmánya és a családok bibliai kézikönyve lehet.

11 8 Vallás 9. Kierkegaard, Søren ( ) Épületes beszédek / Søren Kierkegaard ; [ford. Soós Anita]. - Pécs : Jelenkor, 2011, cop p. - (Søren Kierkegaard művei ; 4.) A dokumentum egy tízkötetesre tervezett sorozat negyedik tagja. A szerző gondolatai az ember létmódjáról az egzisztencialista filozófia számára döntő befolyással bírtak. Vallásos írásainak pedig minden sorát átitatják saját hitküzdelmeinek a stációi. Kierkegaard az 1843 és 1844 közötti időszakban összesen tizennyolc épületes beszédet írt, melyeket Két épületes beszéd, Három épületes beszéd és Négy épületes beszéd címmel foglalta össze. A kötet ezeket az írásokat tartalmazza összegyűjtve. A fordítás alapjául a koppenhágai Kierkegaard Kutatóközpont gondozásában megjelenő Sren Kierkegaards Skrifter történeti-kritikai összkiadás szolgált. A dokumentum a filozófia, a vallás, a 19. század nagy magányos gondolkodója iránt érdeklődő minden szakembernek és olvasónak ajánlható. 10. Kósa László (1942-) Művelődés, egyház, társadalom : tanulmányok / Kósa László. - Budapest : Akadémiai Kiadó, p., [8] t. : ill. ; 21 cm A tanulmánykötet központi gondolata, hogy hogyan találják meg a helyüket a keresztény-keresztyén egyházak a felvilágosodás utáni polgári társadalomban. A dokumentum a szerzőnek a művelődés, az egyház és a társadalom széles témakörébe tartozó, 1978 és 2009 között készült írásaiból ad válogatást. A tanulmányok az egyháztörténet kevéssé ismert, feltáratlan fejezeteit tárgyalják művelődés-, társadalomtörténeti és történeti-néprajzi megközelítésben. A kötet írásai nem teológiai alapú kutatások, így hittani kérdéseket csak nagyon áttételesen tartalmaznak. A szerző elsősorban protestánsokkal, többségében a reformátusokkal foglalkozó tanulmányait adja az érdeklődő olvasó elé ebben a kötetben. A mű a tanulás, a tanítás és az egyéni művelődés hasznos segédeszköze lehet.

12 Szociológia 9 SZOCIOLÓGIA 11. Fromm, Erich ( ) Utak egy egészséges társadalom felé : szociálpszichológiai vizsgálódás / Erich Fromm ; [ford. Szalay Virág]. - Budapest : Napvilág, p. ; 21 cm. - (Társtudomány, ISSN ) A magyar nyelven elsőként megjelenő mű a Menekülés a szabadság elől című írás folytatása. A szerző szándéka, hogy rávilágítson arra a tényre, hogy a huszadik századi demokrácia sok szempontból csak egy másfajta menekülés a szabadság elől. A tanulmány elsősorban az elidegenedés fogalmára koncentrál. Meggyőződése szerint az ember alapvető szenvedélyei abból az igényből fakadnak, hogy új kötődést kell találnia a természettel. Nem elégszik meg a helyzetfeltárással, hanem világosan megfogalmazott javaslatokat is ad egy egészségesebb társadalom működésére. Mély hittel állítja, hogy az elmozdulás, a fejlődés csak akkor következik be, ha a változások egyszerre valósulnak meg a gazdaságban, a társadalomban, a politikában és a kultúrában. A dokumentum a szociológia, szociálpszichológia iránt érdeklődők közkedvelt olvasmánya. 12. Habermas, Jürgen (1929-) A kommunikatív cselekvés elmélete / Jürgen Habermas ; [utószó Felkai Gábor]. - Budapest : Gondolat, p. ; 24 cm. - (Társadalomelmélet - kommunikációtudomány. A kommunikációkutatás klasszikusai, ISSN ) A könyv a kritikai társadalomelmélet alapjainak tisztázását tűzte ki céljául. A kommunikatív cselekvés alapfogalmának megértésén keresztül juthatunk hozzá három egymást korlátozó témakomplexushoz. Ezek a kommunikatív ésszerűsség, a kétlépcsős társadalomfelfogás és a modernitás elmélete. A szerző szerint, a kommunikatív cselekvés elméletének a társadalmi életösszefüggésnek modernitásparadoxonjait középpontba állító fogalom meghatározását, jelentését kell egyértelműen megállapítani. A dokumentum a téma számtalan elméleti elágazásával az elmúlt harminc évben a társadalomfilozófia és az empirikus társadalomkutatás egyik legjelentősebb alapművévé vált. A tanulmány elsősorban azoknak az olvasóknak lehet megkerülhetetlen kézikönyv, akik szakmailag érdeklődnek a társadalomelmélet alapjai iránt.

13 10 Szociológia 13. Luhmann, Niklas ( ) Szociális rendszerek : egy általános elmélet alapvonalai / Niklas Luhmann ; [ford. Brunczel Balázs, Kiss Lajos András] ; [utószó Karácsony András, Tóth Benedek]. - Budapest : AKTI : Gondolat, p. ; 24 cm. - (Társadalomelmélet - kommunikációtudomány. A kommunikációkutatás klasszikusai, ISSN ) A dokumentum a huszadik századi társadalomelmélet egyik meghatározó klasszikusának összefoglaló munkája, alapműve. A szerző ezzel a tanulmánnyal kívánta megalapozni az általános és egységes szociológiai paradigmát, és az egész diszciplína teljes megújulását. Vallja, hogy az általános szociológiai rendszerszemlélet megalkotása, a modern társadalom leírása, és annak jellemzőinek vizsgálata lehet képes megteremteni a tudományterület egységét. Az elmélet középpontjában a önreferenciális rendszerek új, radikális felfogása áll. A legegyszerűbb eszközökkel ábrázolja a szociológiában korábban elérhetetlennek számító fogalmi egységet és a kölcsönfüggőségi viszonyokat. A könyv nem csak a szakembereknek, hanem minden érdeklődő olvasó számára élvezetes tanulmány, mert a szerző világosan, közérthető formában magyarázza el a mai társadalmi rendszerek bonyolult szövedékét. 14. Szóbeli befolyásolás / [szerk.] Síklaki István ; [ford. Síklaki István, Sólyom Barbara]. - Budapest : Typotex, db ; 24 cm. - (Társadalmi kommunikáció, ISSN ) 1. kötet, 2. kötet A kétkötetes dokumentum a nyelv stratégiai használatát ismerteti. Ez olyan területe a társas viselkedésnek, amely igen sok tudományág és szakma számára fontos a nyelvészeten, a szociálpszichológián, pszichoterápián, a médiakutatáson át, egészen a politológiáig és a marketingig. A kötetek bemutatják a stratégiai nyelvhasználat alapjait, és olyan gyakorlati alkalmazásokba is bepillantást engednek, mint a médiaelemzés, a politikai beszédek retorikája, a bírósági befolyásoló beszéd, a reklám vagy a terápiás interjú. Az első kötet a nyelv, a gondolkodás és a kultúra témaköreit elemzi, míg a második a nyelv és a szituáció összefüggéseit vizsgálja. A tanulmánygyűjtemény a téma szakembereinek, és az érdeklődőknek is teljes, átfogó képet ad a stratégiai nyelvhasználatról.

14 Gazdaság. Jog 11 GAZDASÁG 15. Kornai János (1928-) Gondolatok a kapitalizmusról : négy tanulmány / Kornai János. - Budapest : Akadémiai Kiadó, p. : ill. ; 24 cm A szerző munkásságának fő területei a szocialista és kapitalista rendszerek összehasonlítása, a posztszocialista átmenet és a jóléti állam reformjának vizsgálata. Ez a kötet négy tanulmányt tartalmaz a kapitalista piac működési formáiról, ezen belül a túlkereslet és a túlkínálat témaköréből, a hiány és a többlet jelenségeiről, a foglalkoztatással és a munkanélküliséggel, a jövedelemelosztással valamint a társadalmi szolidaritással kapcsolatos problémakörökből. Rávilágít a szocialista és a kapitalista rendszer különbségeire, a kapitalizmus kedvező vonásaira, de annak visszásságaira is. A szerteágazó témákat a szerző tudományfilozófiája és sajátos megközelítése teszi mégis egységes egésszé. A tanulmányok az olvasót a kapitalista rendszer és a közgazdaságtan problémáinak kritikus újragondolására késztetik. JOG 16. A szimbólumok üzenete : a jogi kultúra jelképei: eljárások, szokások, formák és tárgyak / szerk. Mezey Barna. - Budapest : ELTE Eötvös K., p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN ; 14.) A sorozat ezen kötete a jogi és a hatalmi szimbolika témakörének legújabb kutatási eredményeit foglalja össze. A tanulmányok azokról a szimbólumokról, rituálékról és szokásokról szólnak, amelyek átszövik az emberiség történetét és az egyének hétköznapijait egyaránt. A szimbólumok a szolidaritást, az összetartozók meghatározását és a kötelékeket nagyon pontosan körülírják, és rögzítik. A dokumentumban az olvasó szabadon kalandozhat többek között a törzsi és a nemzeti, az uralkodói jelképeknek, a jászkun társadalom jogi tartalmat megtestesítő tárgyainak, a zászlóknak vagy épp a bírói beiktatás ceremóniáinak, a jogi és a peres esetek szimbólumainak világában. A kötet elsősorban szakembereknek ajánlható, de a gazdag illusztrációnak köszönhetően általános érdeklődésre is számot tarthat.

15 12 Hadtörténet. Oktatási módszerek és eljárások HADTÖRTÉNET 17. Erdeös László ( ) A magyar honvédelem egy negyedszázada, / Erdeös László ; [sajtó alá rend., a jegyzeteket és az utószót írta Babucs Zoltán]. - Máriabesnyő- Gödöllő : Attraktor, db ; 22 cm. - (Studia militaria Hungarica, ISSN ; 3.) 1. kötet, 2. kötet A kétkötetes dokumentum huszonöt év magyar katonai történetét foglalja össze a nemzet életének hanyatló korszakában. Trianon után a magyar állam erősen leszűkült államterületével és lecsökkent lélekszámával Európa jelentéktelen kis államainak sorába szorult. Az általános hanyatlással együtt járt az ország politikai és katonai hatalmának hanyatlása is. A dokumentum példátlan értéket képvisel a témakörben, mert hiánytalanul tartalmazza a szerző eredeti, több mint ezerötszáz oldalas kéziratát. Az általa hivatkozott idézetek is a kézirat szerinti változatban maradtak meg. A dokumentum bőséges bibliográfiát tartalmaz. Minden olvasónak ajánlható, aki érdeklődik a magyar honvédelem és hadsereg történeti áttekintése iránt. OKTATÁSI MÓDSZEREK ÉS ELJÁRÁSOK 18. Bednorz, Peter Bevezetés a tanulás lélektanába / Peter Bednorz, Martin Schuster ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Medicina, : ill. ; 21 cm A gazdagon illusztrált kötet szemléletes és alapos áttekintést nyújt az olvasóknak a tanulás pszichológiai elméleteiről. A tanulmánykötet szerzői számos hagyományos és modern megközelítést kifejtenek, amelyeket empirikus és kísérleti úton is alátámasztanak. Felhasználják a határtudományok az agykutatás, a neuropszichológia és a mesterséges intelligencia területén folyó kutatások megállapításait is. A szerzőpáros nem csak elméleti síkon ad alapos áttekintést a témában, hanem azt is bemutatja, hogy az elért eredmények hogyan használhatóak fel pl. az iskolai nevelés, a pszichiátria és a pszichoterápia gyakorlatában. A kötet elsősorban a tanulás és tanítás folyamatát vizsgáló, vagy abban résztvevő szakembereknek nélkülözhetetlen kézikönyv.

16 Néprajz 13 NÉPRAJZ 19. Kós Károly ( ) Néprajz és muzeológia / Kós Károly ; közzéteszi Kós Béla. - Kolozsvár : Kriterion, , [2] p. : ill. ; 25 cm A szerző a romániai magyar néprajztudomány egyik legismertebb képviselője, muzeológus, aki a múzeumot, komplex kutató- és nevelőintézetként fogta fel. A tanulmánykötetben közreadott írásainak legtöbbje eddig csak periodikumokban jelent meg, és így az érdeklődők csak nehezen juthattak hozzájuk. Olyan munkái, tervei is helyet kaptak a dokumentumban, amelyek mostanáig egyáltalán nem láttak napvilágot. Így a kötet nem csak a kutatások kidolgozott eredményeit tartalmazza, de betekintést nyújt a felelősen gondolkodó néprajzkutató kísérleteibe is. Az érdeklődő többek között a kalotaszegi Vista bútorfestéséről, a szilágysági népéletről, a vízivó kanalakról, a múzeumi kutatómunkáról, és a szerző félbemaradt néprajz-gyűjtési útmutatójáról olvashat a színvonalasan illusztrált kötetben. 20. Magyar népi kultúra : alapfogalmak, folklór, anyagi kultúra : tankönyv / Demény István Pál [et al.] ; szerk. Keszeg Vilmos jav., kiad. - Kolozsvár : Ábel Kiadó, p., [8] t.fol. : ill. ; 25 cm Ez az első olyan dokumentum, amely összegző áttekintést ad a magyar népi kultúrával kapcsolatos tudnivalókról az alapfogalmakon át egészen a szakirodalomi háttérig. Meghatározza a néprajztudomány fogalmait, leírja annak történet és legfontosabb ágait. Bepillantást enged a folklór műfajaiba, a népi vallásosság világába, a népszokásokba, a gazdálkodásba, az étkezési szokásokba és az öltözködésbe. A fekete-fehér fotók, a rajzok és a szöveggyűjtemény segítik a megértést. A kötetet elsődlegesen a téma oktatásának tankönyveként állították össze a szerzők, így az egyes fejezetekhez feladatok is tartoznak. A dokumentum ajánlható mind a pedagógusoknak, mind a diákoknak, de izgalmas ismeretanyag tárul fel a lapokról az érdeklődő olvasó számára is.

17 14 Népviselet. Folklór NÉPVISELET 21. Lázár Katalin (1955-) Népi játékok / Lázár Katalin ; [a rajzokat Katona Ágnes kész.] kiad. - Budapest : Planétás : Mezőgazda, cop p. : ill., részben kotta ; 25 cm. - (Hagyomány és vidék, ISSN ) A dokumentum több mint háromszáz eszközös, mozgásos, szellemi, párválasztó játékot, mondókát és kisorsolót ismertet, ír le. A szerző hangsúlyozza azt a meggyőződését, mely szerint nagyon fontos, hogy a gyermekek életéből még korunk felgyorsult világában, a modern, számítógépes és egyéb játékok mellett se maradjanak ki a hagyományos népi játékok. Ezek továbbélése nem csak a magyar kultúra megőrzésének egyik módja, hanem a társakkal, a testvérekkel, a családdal való szorosabb kötelékek kialakításának is az egyik eszöze. A kötet hasznos kézikönyve lehet a pedagógusoknak és természetesen a szülőknek, a nagyszülőknek is. 22. Szendrei János ( ) A magyar viselet történeti fejlődése : 174 szövegközti képpel és hat táblával / Szendrei János ; [kiad. a] Magyar Tudományos Akadémia. - [Hasonmás kiad.]. - Budapest : Históriaantik Könyvesház, , [1] p., 6 t. : ill. ; 35 cm A gazdagon illusztrált dokumentum az eredeti könyv hasonmás kiadása. A szerző tanulmánya alapműnek tekinthető a témakörben. Olyan emlékeket is elemez, amelyek addig vagy egészen ismeretlenek voltak, vagy viselet-történeti szempontból kellő méltatásban nem részesültek. Bemutatja, hogy a magyar öltözködés eredetét a perzsa-tatár viselet határozta meg, amely két irányból, a Kaukázuson át, Oroszországon, Lengyelországon keresztül és Kis-Ázsián, a Balkán félszigeten át a törökök hódító hadjáratai nyomán jutott el hazánk területére. A szerző a tizenharmadik századtól egészen a tizenkilencedig századig követi az öltözködési stílusok változásait, és írja le a magyar társadalom hétköznapi, ünnepi és harci viseletét. A kötet az olvasót egy izgalmas utazásra hívja térben és időben, egészen a magyar viselet gyökeréig.

18 Folklór. Természetvédelem. Természetrajz. 15 FOLKLÓR 23. Liszka József (1956-) - Bevezetés a folklorisztikába : szöveges folklór / Liszka József. - Dunaszerdahely : Lilium Aurum, p. ; 24 cm Közép-Európában a néprajzi, azon belül a folklorisztikai érdeklődés a népköltészet felfedezésével indult. A kötet a szöveges folklór, a népköltészet sajátosságait a nyelvi határokat átlépő közös vonásokra fókuszálva írja le. A szerző nemcsak a témakör általános fogalmait határozza meg, hanem az egyes műfajokat külön-külön is elemzi. Kitér az állandó szókapcsolatok, a közmondás, a gyermekmondóka, a szerelmi líra, a mese, a monda és a városi legenda műfajának meghatározására. Minden egyes definícióhoz bőséges példatár és irodalomjegyzék is kapcsolódik. A szöveges folklór iránt érdeklődő olvasó magyar, szlovák, cseh és német alkotásokon keresztül ismerheti meg a műfajok sajátosságait, nyelvtől független közös elemeit. TERMÉSZETVÉDELEM. TERMÉSZETRAJZ 24. Világörökségek enciklopédiája : 911 kulturális és természeti világörökségi helyszín az UNESCO hivatalos listájáról / [Natascha Albus et al.] ; [ford. Bódogh-Szabó Pál et al.]. - [Budapest] : Kossuth, cop p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm A kötet több mint ezer művészi fotóval illusztrálva, térképekkel, részletes ismertetőkkel mutatja be az emberiség legfontosabb kultúrtörténeti és természetföldrajzi értékeit. Az UNESCO Világörökség Bizottsága által védetté nyilvánított valamennyi világörökségi helyszín megtalálható az enciklopédiában. Olyan távoli, mesés helyeket mutat be többek között, mint a Grand Canyon, a Galápagos-szigetek, a japán Nikkó-sziget szentélyei, a kínai nagy fal és Szamarkand díszes mecsetei, mauzóleumai. A dokumentum az olvasót egy mesés, képzeletbeli világkörüli úton kalauzolja végig, megmutatva mindazokat az értékes kulturális és természeti értéket amelyeket védeni, óvni kell, hogy teljes szépségükben láthassák az eljövendő nemzedékek is.

19 16 Fizika. Őslénytan. FIZIKA 25. Simonyi Károly ( ) A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig / Simonyi Károly jav., bőv. kiad. - Budapest : Akadémiai Kiadó, p., XXXII t., [1] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm A fizika kultúrtörténete egyidős az emberi gondolkodással. A kötet a tudományág kialakulását és fejlődését mutatja be egészen a kezdetektől. A szerző nemcsak a diszciplína legfontosabb mérföldköveit jelentő kísérleteket, elméleteket és bizonyításokat írja le letisztult stílusban, hanem a fizikával szorosan összefonódva kibontakozó egyetemes bölcselet és művészet alkotásaiból választott szemelvényekkel illusztrálva is segíti a megértést. A népszerű, több kiadást megélt mű immár a huszadik század utolsó évtizedét is átfogja, felöleli. A dokumentum a szerző munkásságának tisztelegve, halálának tizedik évfordulóján jelent meg. A mű befogadásához nem szükséges elmélyült fizikai ismeret, így minden érdeklődőnek értékes olvasmánya lehet. ŐSLÉNYTAN 26. Palmer, Douglas A történelem előtti világ atlasza / Douglas Palmer ; [ford. Simon Tamás]. - [Budapest] : Gabo, cop p. : ill., színes ; 30 cm Az igényes kivitelezésű, számos képpel illusztrált dokumentum áttekintést ad az egyes földtörténeti időszakok ősföldrajzi viszonyairól és az élet fejlődéséről. Az olvasó térképsorozaton követheti nyomon, hogy miként helyezkedtek el a régmúlt időkben a szárazföldek, a kontinensek. A szerző leírja a Föld belső és külső erőinek működését, amelyek hegységeket alakítanak ki, vagy rombolnak le, megváltoztatják az éghajlatot és a tengerszintet. Bemutatja azokat a katasztrofális eseményeket is, amelyek többször is meggátolták az élet fejlődését, fajkihalásokat idéztek elő. A könyv végigkíséri az olvasót a Föld geológiai és biológiai fejlődésén, feltárja a földtörténet rejtett titkait, és megeleveníti a régmúlt időszakok élőlényeit és tájait.

20 Növénytan. 17 NÖVÉNYTAN 27. Kállayné Szerényi Júlia (1974-) Magyarország növény- és állatvilága : [képes természeti atlasz] / Kállayné Szerényi Júlia, Merkl Ottó, Főzy István ; Kelemen Ágnes és Jeney Zoltán rajzaival. - [Budapest] : Gulliver, cop p. : ill., színes ; 35 cm Az emberek sokszor távoli tájakra utaznak izgalmas felfedezésekre vágyva, és közben nem is sejtik, tudják, hogy szinte egy karnyújtásnyira a közelükben milyen csodákat rejt a természet. A dokumentum hazánk domb- és hegyvidékeit, végtelen rónáit, folyóit, mocsarait mutatja be. A változatos élőhelyeken olyan különleges növényekre és állatokra bukkanhat az utazó, amelyeket a világon máshol nem találhat. A harminc fejezetre tagolt atlasz a növény- és állatfajok százait mutatja be, színes illusztrációkkal. A családi kirándulások hasznos kalauza lehet a könyv, hogy segítségével az olvasó megismerhesse Magyarország egyedülállóan szép, természeti kincseit, növény- és állatvilágát. 28. Khan, Sarah Vadvirágok / Sarah Khan és Kirsteen Rogers ; [ford. Erdeős Zsuzsanna]. - Budapest : Mérték, p. : ill., színes ; 24 cm. - (A természet tanösvényén ) A sorozatnak ez a kötete a vadvirágok világával és szépségeivel ismerteti meg az olvasóit. Segít a növények beazonosításában, felismerésében, leírja jellemzőiket és természetes élőhelyeiket. Szinte a semmiből nőnek, néha igen zord, mostoha helyeken, mégis felveszik a versenyt színeikkel, szirmaik formájával a gondozott díszkertekben termesztett növényekkel. A szerző nem csak a szépségüket méltatja, hanem azt is kiemeli, hogy mennyire hasznosak ezek a virágok az emberek és az állatok számára. Bemutatja a préselt virág készítés fortélyait, és hasznos tanácsokat ad az ültetéshez, a kertgondozáshoz és annak kialakításhoz is. A könyv minden természetszerető, kertészkedő olvasónak hasznos olvasmánya lehet, kortól függetlenül.

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

Kézikönyvek, segédkönyvek

Kézikönyvek, segédkönyvek Kézikönyvek, segédkönyvek Fajtájuk, felépítésük és használatuk 2010.10.17. Készítette : Platthy Zsuzsa Informatikus könyvtáros Meghatározás: Segédkönyvek A gyors tájékozódás segédeszközei. Jellemzőjük:

Részletesebben

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4.

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. Pedagógiai információforrások, adatbázisok Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. HOL? HOGYAN? HA UGYAN! Ma már tudjuk, hogy egy értelmes sor vagy egy pontos hír körül mérföld hosszúságú

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal.

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. ELTE Reader Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. Az ELTE Eötvös Kiadó a tudományegyetem intézményi könyvkiadója. Könyvkiadóként keressük azokat a lehetőségeket, amelyek a digitális publikálásban rejlenek. Egyetemi

Részletesebben

CIKK-LAPOZÓ 2013. DECEMBER. 2013. december. Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

CIKK-LAPOZÓ 2013. DECEMBER. 2013. december. Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ Cikk-lapozó 2013. december Cikk-lapozó 2013. december havi folyóiratcikk gyarapodási jegyzék 2013. december A folyóiratcikkeket feldolgozta: Darida Andrea, tájékoztató könyvtáros Takácsné Bán Erzsébet,

Részletesebben

Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor szeptember 12.

Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor szeptember 12. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2014. szeptember 12. Tittel Pál (1784-1831) Csillagkoronák éjféli barátja 1200 négyzetméter 220 olvasótermi férőhely 67 hallgatói számítógép + WIFI 2013-ban

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

Bemutatkozik az MTA Könyvtára

Bemutatkozik az MTA Könyvtára TARTALOM Bemutatkozik az MTA Könyvtára 1. alapozó program A mintegy 60-90 perces látogatás során levetítjük a könyvtár történetéről és kincseiről készült kisfilmet, bemutatjuk a különféle funkciójú olvasói

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

Médiaajánlat 2012. Rólunk írták. logisztikai és beszerzési döntéshozók, valamint beszállítóik elérésére

Médiaajánlat 2012. Rólunk írták. logisztikai és beszerzési döntéshozók, valamint beszállítóik elérésére Médiaajánlat 2012 logisztikai és beszerzési döntéshozók, valamint beszállítóik elérésére Rólunk írták» Szakmailag az ország leghitelesebb szervezete.» Nagyszerű szakmai rendezvények.» Gyors és rugalmas

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés?

Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés? Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés? - Szelektív hulladékgyűjtési kommunikációs szakmai nap 2010.február 4. Simányi Zsuzsanna Hulladéksors szakmai folyóirat

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN HOPP FERENC ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI KISKÖNYVTÁRA

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN HOPP FERENC ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI KISKÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN NKA PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3438/00216 Pályázati beszámoló elérési útvonalai Szépművészeti Múzeum honlapján http://www.szepmuveszeti.hu/data/cikk/86/cikk_86/nka_beszamolo_hopp_muzped_kiskonyvtar.pdf

Részletesebben

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Könyvtárhasználat Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Ez a mű Creative Commons Nevezd meg!-ne add el!-így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc alatt van. A licenc szövegének megtekintéséhez látogasd

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK MATEMATIKA FIZIKA BIOLÓGIA FÖLDRAJZ KÉMIA Az OFI kínálata - természettudományok Matematika Matematika Ajánlatunk:

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN MAGAZIN KIAJÁNLÓ 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN PERSPECTIVE Lapunkon keresztül alternatív perspektívát adunk Olvasóinknak a jövő technológiai újításaihoz és a mögöttük fellelhető üzlet

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Szakirodalom-kutatás Szakmai közösség: eredetiség nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Kétféle ismeret van: magunk rendelkezünk a szükséges információval, vagy tudjuk, hogy

Részletesebben

CIKK-LAPOZÓ 2014. JÚNIUS

CIKK-LAPOZÓ 2014. JÚNIUS Cikk-lapozó 2014. június Cikk-lapozó 2014. június havi folyóiratcikk gyarapodási jegyzék 2014. június A folyóiratcikkeket feldolgozta: Tasnádiné Tóth Ilona, tájékoztató könyvtáros Takácsné Bán Erzsébet,

Részletesebben

Szeminárium a környezetbarát csomagolás témakörében

Szeminárium a környezetbarát csomagolás témakörében Szeminárium a környezetbarát csomagolás témakörében SCA Packaging Hungary 2011. április 13. Szentendre A szeminárium témája Fenntarthatatlan jelen, élhető jövő Zöld image, de gazdaságos megoldások? Milyen

Részletesebben

Keresés az EBSCO Host adatbázisaiban http://search.ebscohost.com/

Keresés az EBSCO Host adatbázisaiban http://search.ebscohost.com/ Keresés az EBSCO Host adatbázisaiban http://search.ebscohost.com/ Az EBSCO (Elton B. Stephens Company) folyóiratel fizetési és adatbázisszogáltató cég több mint félévszázados múltra tekint vissza. 250

Részletesebben

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése Nappali tagozat Tantárgyi útmutató 2014/2015. tanév 2. félév

Részletesebben

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 11 2. sz. melléklet Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 1. Az iskolai könyvtár gyűjtőköri alapelvei 1.1. Általános alapelvek Követendő alapelv, hogy a gyarapítás és apasztás folyamatosságával és

Részletesebben

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai SZMSZ VIII. sz. melléklete A kutatóközpontok szabályzatai A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Tantárgyi útmutató

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2013/2014. tanév országos döntő I. kategória, 7-8. évfolyam 2014. április 23. szerda versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma: Elérhető pontszám: 71

Részletesebben

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Könyvek: Biedermann, Hans: Szimbólumlexikon. Budapest: Corvina, 1996. (301 B 63) Dhanjal, Beryl: Jelek és jelképek : múlt és jelen. Budapest: Ventus

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS HATÁRTERÜLETEI

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS HATÁRTERÜLETEI MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS HATÁRTERÜLETEI MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS HATÁRTERÜLETEI INTERJÚK KUTATÓKKAL AKADÉMIAI KIADÓ Szerkesztette Kömlõdi Ferenc Az elõszót írta: Tatai Gábor ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Matematı ka Informatı ka Közgazdaságtan Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Ruff János, Tóth Julianna: 15 próbaérettségi matematikából (középszint írásbeli) MX-236,

Részletesebben

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok Könyvtárhasználat / könyvtárismeret Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok KÖNYVEK ELHELYEZÉSE A POLCON FELTÁRÁS SZÉPIRODALMI DOKUMENTUMOK ISMERETKÖZLŐ (SZAKIRODALMI) DOK. /SZAKRENDI CSOPORTOSÍTÁS/

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára állományának gyűjtését, állományalakítását az alábbiak szerint kell végezni. 1./ A könyvtár feladataival összefüggő

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI TERV (Érvényes: 2012-2013. tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) Az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolában a szervezett képzésben részt

Részletesebben

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév 2. félév Tantárgy megnevezése: Konszolidált beszámoló

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre?

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI mint tankönyvkiadó 2014. október 1-jén az OFI átvette a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. és az Apáczai

Részletesebben

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY Illendő dolog az, sőt szükség, hogy az, ki az idegen országokat akarja meglátni, elsőben tudja az maga Hazáját. Bod Péter BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY MEGYEI DÖNTŐ I. kategória 2006/2007 A versenyző

Részletesebben

Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése

Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése A MINDENNAPOS MűVÉSZETI NEVELÉS MEGVALÓSULÁSÁNAK LEHETőSÉGEI TANTÁRGYAK KÖZÖTTI INTEGRÁCIÓS PROJEKTEK GÁSPÁR TAMÁS Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, 2007. május 15. július 14. * Az Egy nyomdamûhely titkaiból Gyomai Kner Nyomda, 1882 2007 címmel az

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 6622 NAGYMÁGOCS, SZENTESI ÚT 40. GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN A NYILVÁNOS ÉS AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRI GYARAPÍTÁS) NAGYMÁGOCS, 2014. augusztus

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

Firkáljon kedvére ritka krónikák lapjára!

Firkáljon kedvére ritka krónikák lapjára! 2013 július 02. Flag 0 Értékelés kiválasztása Givenincs Firkáljon kedvére Még értékelve Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A kultúrához és az információhoz való hozzáférés túlzás nélkül korunk egyik kulcskérdése.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA FÖLDVÁRI ISTVÁN OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÉMAVEZETŐ Témaegységek 1. A

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Témakör: A turizmus elmélete, a turizmus alapjai, alapfogalmai, tendenciái A turizmus fogalma,

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató

Hallgatói tájékoztató Hallgatói tájékoztató Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából a CC.Consultatio Kft. meghirdeti a Bevezetés a forrásanyagok kutatásába és tudományos on-line adatbázisok használata

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ

FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ 2010 a Sanoma company Perfekt Universitas TARTALOMJEGYZÉK Bevezetõ...3 Könyvértékesítés...4 A Perfekt Kiadó kiadványai A Budapesti Gazdasági Fõiskola alaptankönyvei...7

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

6. Vezetéstudományi Konferencia Menedzsment kihívások Taylor után 105 évvel. 1. KÖRLEVÉL (2016. január 13.)

6. Vezetéstudományi Konferencia Menedzsment kihívások Taylor után 105 évvel. 1. KÖRLEVÉL (2016. január 13.) 6. Vezetéstudományi Konferencia Menedzsment kihívások Taylor után 105 évvel 1. KÖRLEVÉL (2016. január 13.) Tisztelt Kollégák! 2011-ben hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg Szegeden az 1. Vezetéstudományi

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

diplomás pályakövetés II.

diplomás pályakövetés II. diplomás pályakövetés II. elhelyezkedés, alumni, jó gyakorlatok Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 2009. július Készült

Részletesebben

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon Antaliné Hujter Szilvia KKMK, helyismereti szaktájékoztató Győr, 2012. július A témaválasztás indoka Információs társadalom

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRA Készítette: Kolozsváriné Kottán Eleonóra TARTALOM 1. Az iskolai könyvtár feladata 2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 3. Iskolánk gyűjtőkörét

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA Dunaújvárosi Főiskola szenátusa a Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2.sz. mellékleteként 5-2009/2010. sz. határozatával 2009.

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Keresés osztályozási jelzet szerint a BDK online katalógusában

Keresés osztályozási jelzet szerint a BDK online katalógusában Keresés osztályozási jelzet szerint a BDK online katalógusában Az Osztályozási jelzet menüpont segítségével a művek tartalmának feltárására szolgáló Egyetemes Tizedes Osztályozás jelzetei szerint keresheti

Részletesebben

FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE

FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE Kolozsvár, 1999 A példatár megjelenését a Magyar Oktatási Miisztérium támogatta Az elektronikus változat elkészítését az Emberi Erőforrások

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben