Az Ön szociális biztonsági jogai. Írországban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön szociális biztonsági jogai. Írországban"

Átírás

1 Az Ön szociális biztonsági jogai Írországban

2 A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben állítottuk össze és tettük naprakésszé. A MISSOC hálózatáról további tájékoztatás olvasható a következő címen: A tájékoztató általánosan ismerteti az egyes országokban alkalmazandó szociális biztonsági előírásokat..részletesebb információkat a MISSOC egyéb kiadványaiban talál,amelyek a fenti hivatkozásra kattintva érhetők el. Felveheti a kapcsolatot a tájékoztató I. mellékletében felsorolt illetékes hatóságokkal és intézményekkel is. Az Európai Bizottság, valamint a nevében eljáró személyek nem vállalnak felelősséget az ebben a kiadványban szereplő információk felhasználásáért. Európai Unió, 2012 Sokszorosítás a forrás megjelölésével megengedett július 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet: Általános tudnivalók, szervezet és finanszírozás... 5 Általános tudnivalók... 5 A szociális védelem szerkezete... 6 Finanszírozás... 6 II. fejezet: Egészségügyi ellátások... 8 Mikor jogosult egészségügyi ellátásokra?... 8 Finanszírozott ellátások... 8 Az egészségügyi ellátások igénybevétele... 9 III. fejezet: Táppénz...10 Mikor jogosult táppénzre?...10 Finanszírozott ellátások...10 A táppénz igénybevétele...10 IV. fejezet: Anyasági és apasági ellátások...11 Mikor jogosult anyasági vagy apasági ellátásokra?...11 Finanszírozott ellátások...11 Az anyasági és az apasági ellátások igénybevétele...12 V. fejezet: Rokkantsági ellátások...13 Mikor jogosult rokkantsági ellátásokra?...13 Finanszírozott ellátások...13 A rokkantsági ellátások igénybevétele...13 VI. fejezet: Öregségi nyugdíjak és ellátások...14 Mikor jogosult öregségi ellátásokra?...14 Finanszírozott ellátások...15 Az öregségi ellátások igénybevétele...15 VII. fejezet: Túlélő hozzátartozói ellátások...17 Mikor jogosult túlélő hozzátartozói ellátásokra?...17 Finanszírozott ellátások...18 A hozzátartozói ellátások igénybevétele...19 VIII. fejezet: Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátások...20 Mikor jogosult munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátásokra?...20 Finanszírozott ellátások...20 Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátások igénybevétele...21 IX. fejezet: Családi ellátások...22 Mikor jogosult családi ellátásokra?...22 Finanszírozott ellátások...22 A családi ellátások igénybevétele...23 X. fejezet: Munkanélküliség...24 Mikor jogosult munkanélküli-ellátásokra?...24 Finanszírozott ellátások...25 A munkanélküli-ellátások igénybevétele...25 XI. fejezet: Minimumjövedelem...26 Mikor jogosult a minimumjövedelemhez kapcsolódó ellátásokra?...26 Finanszírozott ellátások...27 A minimumjövedelemhez kapcsolódó ellátások igénybevétele...27 XII. fejezet: Tartós ápolás-gondozás...28 Mikor jogosult tartós ápolás-gondozásra?...28 Finanszírozott ellátások július 3

4 Tartós ápolás-gondozás igénybevétele...30 Melléklet: Az intézmények kapcsolattartási adatai és hasznos honlapok július 4

5 I. fejezet: Általános tudnivalók, szervezet és finanszírozás Általános tudnivalók Írországban alapvetően háromféle szociális biztonsági ellátás létezik: (társadalombiztosítási) járulékalapú ellátások, az egy meghatározott időszakban befizetett jövedelemhez kötött társadalombiztosítási járulékok (Pay-Related Social Insurance PRSI) számának függvényében; nem járulékalapú ellátások (segélyek) a társadalombiztosítási ellátásokra nem jogosult személyek részére; az ellátásokat az anyagi helyzet vizsgálatának függvényében nyújtják; és úgynevezett egyetemes ellátások, mint a gyermek után járó ellátás vagy az ingyenes közlekedés (Free Travel), amelyeket a kedvezményezettek jövedelmi forrásaitól és társadalombiztosítási járulékfizetésétől függetlenül nyújtanak. Mindamellett kevés ilyen egyetemes ellátás létezik. Az ellátások igénybevételéhez eleget kell tennie a vonatkozó rendszer feltételeinek. Egyes kifizetésekhez a PRSI járulékfizetéssel vagy az anyagi helyzet vizsgálatával kapcsolatos követelményeken túlmenően egyéb feltételeknek is eleget kell tenni. Ha például Ön munkakeresési ellátást igényel, rendelkezésre kell állnia, és aktívan munkát kell keresnie. Az e biztosítási rendszerekre nem jogosult személyek a rendelkezésre álló biztosítási rendszerek majdnem mindegyike esetében az azzal párhuzamosan működő nem járulékalapú rendszerek keretében nyújtott ellátásokat igényelhetnek. Az írországi jog szerint nem léteznek különleges szociális biztonsági rendszerek egyes különleges kategóriákba tartozó foglalkoztatottak számára. A munkavállalók és az önálló vállalkozók egyazon társadalombiztosítási rendszerben biztosítottak. Általánosságban biztosított minden tizenhat év feletti, de a nyugdíjkorhatárt (66 év) még el nem ért munkavállaló és önálló vállalkozó. A heti 38 eurónál (összességében) kevesebbet kereső vagy 66 évnél idősebb munkavállalók esetében a biztosítás csak a munkahelyi baleseti és foglalkozási megbetegedési ellátásokat fedezi. Valamennyi írországi állandó lakos jogosult bizonyos egészségügyi szolgáltatásokra. Mit kell tenni a szociális biztonsági rendszerbe való belépéshez? Ha Ön Írországban első ízben munkát vállal, azonnal be kell jelentkeznie a helyi szociális jóléti irodában (Social Welfare Local Office) és személyi közszolgáltatási azonosítószámot (Personal Public Service Number PPS) kell igényelnie. Ez egy egyéni hivatkozási szám, amelyet minden, a közszolgáltatásokkal kapcsolatos eljárás során így többek között a szociális biztonsági ellátásokra és az egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság megállapításához és a jövedelemadó vonatkozásában is használnia kell. Miután megkapta PPS számát, azaz egyedi azonosítóját, forduljon a helyi adóhatósági irodához, ahol nyilvántartásba veszik. Ügyelnie kell arra, hogy nyilvántartásba vetesse magát, és PPS számát bejelentse a munkáltatójának, mert ellenkező esetben PRSI járulékfizetéseit esetleg helytelenül rögzítik július 5

6 Ha ellátást igényel vagy levélváltást folytat a Szociális Védelmi Minisztériummal (Department of Social Protection), mindig tüntesse fel PPS számát. Az azonosítószám segítségével gyorsan megkereshető az Ön dossziéja, így elkerülhető az esedékes szociális ellátások kifizetésének késedelme. A szociális védelem szerkezete A Szociális Védelmi Minisztérium központi hivatalai Buncrana, Carrick-on-Shannon, Dublin, Dundalk, Letterkenny, Longford, Roscommon, Sligo és Waterford városokban találhatók. A helyi szolgáltatásnyújtás egy három régióba szervezett, 125 helyi/fiókirodából álló hálózaton keresztül valósul meg. A Szociális Jóléti Fellebbviteli Hivatal a minisztérium független hivatala, amely a szociális ellátásra való jogosultságokra és a munkavállalói biztosítási jogosultságokkal kapcsolatos kérdésekre vonatkozó határozatok elleni jogorvoslati döntésekért felel. Az Egészségügyi Minisztérium felelősségi körébe tartozik a stratégiai egészségügyi politika megalkotása és értékelése, a forráskérdések, a teljesítménymérés és az átfogó szolgáltatási rendszer irányítása. A minisztérium jelenleg végzi az ország egészségügyi rendszerének szervezeti átalakítását és reformját célzó program végrehajtását. Az egészségügyi és személyes szociális szolgáltatások irányításáért és nyújtásáért a évi egészségügyi törvény értelmében az Egészségügyi Szolgálat (HSE) felel. Az ír állam legnagyobb szervezeteként az Egészségügyi Szolgálat több ezer különböző kórházi és közösségi szolgáltatást biztosít országszerte, és megalakulása az ír közszolgálaton belül végrehajtott eddigi legátfogóbb átalakítási program kezdetét jelentette. Az Egészségügyi Szolgálat által biztosított szolgáltatások négy közigazgatási területen (Dublin Mid-Leinster, Dublin North-East, West és South) belül valósulnak meg. A közösségi szolgáltatások többek között az alapellátás, a közösségi alapú egészségügyi és személyes szociális ellátások, valamint a folyamatos ellátást nyújtó kórházak és szolgáltatások, amelyeket a gyakorlatban elsősorban a 32 helyi egészségügyi iroda biztosít. Finanszírozás A munkavállalói és munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulásokat a Társadalombiztosítási Alapba (Social Insurance Fund) fizetik be, amely állami támogatásban is részesül. A társadalombiztosítási rendszereket ebből a Szociális Védelmi Minisztérium által működtetett alapból finanszírozzák. Ezzel szemben a nem járulékalapú ellátásokat és a gyermek utáni ellátást az általános adóbevételekből finanszírozzák. Az egészségügyi szolgáltatás címén nyújtott természetbeni ellátásokat alapvetően az általános adóbevételekből fedezik. Ezen ellátásokat az Egészségügyi Szolgálat (Health Service Executive HSE) működteti regionális irodáin keresztül, az általános felügyeletet pedig az Egészségügyi Minisztérium (Department of Health and Children) látja el. A teljes PRSI járulékfizetés jogilag a munkáltató felelőssége. A munkavállaló önrészesedését a munkáltató az előbbi munkabéréből köteles visszatartani. A járulékfizetés mértéke a szakmai tevékenység jellege szerint különbözhet. Ezeket járulékfizetési kategóriáknak (Contribution Classes) nevezik július 6

7 A munkavállaló rendszerint általános szociális hozzájárulást (Universal Social Charge) is fizet, amelyet a PRSI járulékkal együtt tartanak vissza, ám amely attól független. Az általános szociális hozzájárulás fizetése nem kötelező, ha a munkavállaló éves jövedelme nem haladja meg a EUR-t; vagy a munkavállaló szociális biztonsági ellátásban részesül. Az általános társadalombiztosítási járulékok mértéke (a természetbeni egészségügyi és anyasági ellátások kivételével) a következő: Munkavállaló: 4%. A százalékos fizetendő érték kiszámításakor a heti kereseteket az első 127 EUR erejéig nem veszik figyelembe. Azok a munkavállalók, akiknek heti keresete nem éri el a 352 EUR összeget, mentesülnek a járulékfizetés alól. Éves felső határ: 75,036. Munkáltató: 8,5% (a Nemzeti Képzési Alaphoz való 0,7%-os hozzájárulással együtt) legfeljebb 356 EUR összegű heti jövedelem után. 10,75% (a Nemzeti Képzési Alaphoz való 0,7%-os hozzájárulással együtt) minden olyan kereset után, ahol a heti jövedelem meghaladja a 356 EUR összeget. Felső határ nincs július 7

8 II. fejezet: Egészségügyi ellátások Mikor jogosult egészségügyi ellátásokra? Írországban az egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság alapvetően a tartózkodási és az anyagi körülmények függvénye. Nemzetiségétől függetlenül minden személy, akit az Egészségügyi Szolgálat (Health Service Executive HSE) írországi állandó lakosként elfogad, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére vagy teljes körűen jogosult (1. kategória, azaz az egészségügyi ellátási kártyával rendelkezők), vagy részben jogosult (2. kategória). Az egészségügyi kártyára való jogosultság elsősorban a személy anyagi körülményeitől függ. A kártya méltánytalanul nehéz körülmények (Undue hardship) esetén is kibocsátható akkor is, ha az érintett a jövedelemküszöböt túllépi. A 70 évnél idősebb, egészségügyi ellátási kártyát igénylő személyekre eltérő jövedelemküszöb vonatkozik. Minden más olyan személy, akinek szokásos lakóhelye Írországban van, korlátozott jogosultsággal rendelkezik. Az egészségügyi ellátási kártyáról a következő címen található további tájékoztatás: Finanszírozott ellátások Minden olyan személy, akinek szokásos lakóhelye Írországban van, ingyenesen jogosult az alábbi ellátásokra: bizonyos hosszan tartó betegségekben szenvedő gyermekek kórházi ápolása; bizonyos betegségekben szenvedő személyek gyógyszerei; fertőző betegség esetén kórházi ápolás, valamint az ilyen betegségek diagnosztizálása és megelőzése. 1. kategória teljes körű jogosultság: az egészségügyi ellátási kártya birtokosai Az 1. kategóriába azok a személyek tartoznak, akik az illetékes Egészségügyi Szolgálat (Health Service Executive) szerint nem képesek viselni a saját vagy az általuk eltartott személyek általános orvosi ellátásának költségeit. Az e kategóriába tartozó személyeket gyakran egészségügyikártya-birtokosnak nevezik, mivel az ellátásokra való jogosultság érdekében számukra ilyen kártyát bocsátanak ki. Indikatív jövedelmek (Income Guidelines) segítségével határozható meg, hogy egy adott személy megfelel-e az előírt feltételeknek. Az egészségügyi ellátási kártya birtokosai a következő szolgáltatásokban részesülhetnek: háziorvosi szolgáltatások; minden kórházi betegellátás (közös kórteremben); a külső konzultációs szolgáltatások során igénybe vett szakorvosi ellátás; egyes fogászati, szemészeti és fülészeti ellátások, valamint protézisek; július 8

9 vényköteles gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, orvosi és sebészeti protézisek; szülészeti és újszülöttellátás; szülés esetén pénzbeli támogatás minden újszülött után; a baleseti vagy sürgősségi osztályon (Accident and Emergency Department) nyújtott ingyenes ellátás. Az egészségügyi ellátási kártyára való jogosultság számos fontos járulékos előnnyel is jár. Ilyen az egészségügyi járulékfizetés alóli mentesség, a középiskolai vizsgadíj alóli mentesség, tankönyvtámogatás, valamint egyes gyermekek számára ingyenes iskolába szállítás. 2. kategória korlátozott jogosultság A teljes körű egészségügyi szolgáltatásokra nem jogosult személyek korlátozott jogosultsággal rendelkeznek: minden kórházi betegellátás (közös kórteremben), törvényben előírt hozzájárulás megfizetése ellenében; a külső konzultációs szolgáltatások során igénybe vett szakorvosi ellátás (kivéve a fogászati kezeléseket és a legtöbb rutin szemészeti és hallásvizsgálatot); szülészeti és újszülöttellátás, ideértve a terhesség alatti, valamint a szülést követő hat hétben az anyának és az újszülöttnek nyújtott háziorvosi gondozást; gyógyszerköltség-térítés egy bizonyos felső határ (2012-ben havi 132 EUR) felett; a hosszan tartó betegségek rendszere (Long-Term Illness Scheme) keretében meghatározott egyes betegségek gyógyszerei. A teljes körű jogosultsághoz előírt jövedelemküszöböt túllépő személyeket jövedelmüktől függően háziorvosi vizitkártya illetheti meg, amely birtokosát ingyenes háziorvosi ellátásra jogosítja. Ez alól kizártak a külső konzultáció keretében nyújtott fogászati kezelések, valamint a szemészeti és a fülészeti rutinellátások, de e szolgáltatásokra jogosultak a gyermekgyógyászati intézmény (Child Health Clinic) által beutalt vagy iskolai orvosi vizsgálaton részt vevő gyermekek. A terhesség és a szülést követő hat hét alatt terhesgondozási, szülészeti és újszülöttellátást biztosítanak. Fizetni kell a baleseti vagy sürgősségi osztályon (Accident and Emergency Department) nyújtott ellátásért, kivéve, ha a beteget oda orvosa utalta be. Az egészségügyi ellátások igénybevétele A teljes körű jogosultsággal rendelkezőknek az Egészségügyi Szolgálattal szerződött és az általános egészségügyi rendszer keretében szolgáltatást nyújtó helyi háziorvosok listájáról kell választaniuk. A háziorvost magánpraxisában felkereső, korlátozott jogosultsággal rendelkező személyek megválaszthatják saját háziorvosukat. Azoknak, akik korlátozott jogosultsággal rendelkeznek, de háziorvosi vizitkártya birtokosai, az Egészségügyi Szolgálattal szerződött és az általános egészségügyi rendszer keretében szolgáltatást nyújtó helyi háziorvosok listájáról kell választaniuk. Szakorvosi egészségügyi ellátás háziorvosi beutalóval vehető igénybe július 9

10 III. fejezet: Táppénz Mikor jogosult táppénzre? A keresőképtelen időszakokban a biztosítottaknak hetenként keresőképtelenségi járadékot (táppénzt) folyósítanak. Amennyiben a keresőképtelenség oka munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés, az ellátás munkahelyi baleseti vagy foglalkozási megbetegedési ellátással (Injury Benefit) helyettesíthető. A táppénzre való jogosultság feltételei: munkaképtelen állapot; teljesíteni kell az előírt járulékfizetési feltételeket: első munkaviszonya kezdete óta 104 heti valós járulékfizetés és a vonatkozó járulékfizetési évben megfizetett vagy jóváírt 39 heti járulékfizetés, amelyből legalább 13 az adott évben vagy valamely más járulékfizetési évben ténylegesen kifizetett járulék, vagy 26 heti járulékfizetés az ellátás igénybevételének évét megelőző két vonatkozó járulékfizetési év mindegyikében. Finanszírozott ellátások A táppénz összege heti 188 EUR. A jogosult felnőttek és gyermekek után heti 124,80 EUR, illetve 29,80 EUR családi pótlékot folyósítanak. A táppénzt rendszerint a betegség negyedik napjától folyósítják. Ha megnyílt az ellátásra való jogosultsága, az a munkaképtelensége teljes időszakára jár Önnek, legfeljebb két évig, ha legalább 260 heti PRSI járulékot teljesített. Ha kevesebb mint 260 valós járulékfizetést teljesített, az ellátás 52 heti keresőképtelenség után megszűnik. A táppénz igénybevétele A táppénzt a munkaképtelenség kezdetétől számított hét napon belül lehet igényelni. Ehhez az orvosa által kiállított keresőképtelenségi igazolást (Certificate of Incapacity for Work) meg kell küldenie a Szociális Védelmi Minisztériumnak. Az igazolást általában minden új keresőképtelen hétre meg kell újítani. A táppénzt, valamint a felnőttnek és minden jogosult gyermeknek járó támogatást hetenként elektronikus átutalással bankszámlára, illetve postai csekken folyósítják július 10

11 IV. fejezet: Anyasági és apasági ellátások Mikor jogosult anyasági vagy apasági ellátásokra? Természetbeni ellátások Minden Írországban lakóhellyel rendelkező nő jogosult a terhességgel és a szüléssel kapcsolatos természetbeni ellátásokra. Anyasági ellátás Anyasági ellátás olyan nőknek folyósítható, akik közvetlenül a szülési szabadság első napja előtt a munkavállalók anyasági védelméről szóló évi törvény (Maternity Protection of Employees Act, 1994) hatálya alá tartozó munkát végeznek. Az ellátásokra való jogosultsághoz a következőkkel kell rendelkezni: a szülési szabadság első napját megelőző 12 hónap során legalább 39 heti valós PRSI járulékfizetés, vagy az első munkaviszony kezdete óta legalább 39 heti valós PRSI járulékfizetés és a referencia-adóévben (Relevant Tax Year) vagy a referencia-adóévet követő évben megfizetett vagy jóváírt legalább 39 heti valós vagy fiktív PRSI járulék, vagy a referencia-adóévben (Relevant Tax Year) legalább 26 heti valós PRSI járulékfizetés és a referencia-adóévet megelőző adóévben legalább 26 heti valós PRSI járulékfizetés. Az önálló vállalkozó nőknek legalább 52 heti valós járulékfizetéssel kell rendelkezniük az igénylés benyújtásának évét megelőző vagy az előtti utolsó lezárt adóévben. Örökbefogadási ellátás Az örökbefogadási ellátás a gyermeket örökbe fogadó személy által igényelhető pénzbeli ellátás. A jogosultság feltételei, az ellátás összege és a folyósítás módja megegyezik az anyasági ellátásra alkalmazott feltételekkel. Finanszírozott ellátások Természetbeni ellátások A terhesség alatti és a szülés utáni ellátás, valamint 6 hetes korig a kórházi újszülöttellátás díjmentes. Lásd még az egészségügyi ellátásokról szóló részt. Anyasági ellátás Az anyasági ellátást 26 héten keresztül folyósítják. Legalább két hetet a szülés várható időpontja előtt, legalább négy hetet pedig a gyermek születése után kell igénybe venni. A folyósított összeg a jövedelmi referencia-adóévben munkával szerzett jövedelem 80%-ának felel meg, az ellátás tekintetében meghatározott heti alsó és felső határon belül, illetve a jogosult felnőttek és gyermekek után járó pótlékokkal megnövelt július 11

12 táppénz összegével egyezik meg, amelyre az érintett betegség miatti munkakiesés esetén jogosult lenne. A kettő közül a magasabb összeget folyósítják. A referencia-adóévet a szülési szabadság kezdetének időpontja határozza meg. Az anyasági és az apasági ellátások igénybevétele Anyasági ellátás Az anyasági ellátást (Maternity Benefit) a szülési szabadság kezdetének választott időpontja előtt hat héttel (önálló vállalkozók esetében tizenkét héttel) kell igényelni. Az igénylési formanyomtatvány a helyi szociális jóléti irodától (Social Welfare Local Office) szerezhető be. Az igénylést orvosának és munkáltatójának kell kitöltenie. A nyomtatványt a Szociális Védelmi Minisztériumhoz kell benyújtani. A kifizetéseket hetenként bankszámlára történő átutalással vagy postán küldött csekken teljesítik július 12

13 V. fejezet: Rokkantsági ellátások Mikor jogosult rokkantsági ellátásokra? A rokkantsági nyugdíjat (Invalidity Pension) a táppénz (Illness Benefit) helyett heti rendszerességgel folyósítják az elismerten tartósan munkaképtelen és a PRSI járulékfizetési feltételeknek megfelelő biztosítottaknak. A rokkantsági nyugdíjra való jogosultsághoz legalább a következőkkel kell rendelkeznie: a biztosítotti jogviszony kezdete óta legalább 260 heti valós, megfelelő mértékű PRSI járulékfizetés, valamint 48 heti (valós vagy fiktív) PRSI járulékfizetés a referenciaként szolgáló járulékfizetési évben. A rokkantsági nyugdíj igénylése előtt általában legalább tizenkét hónapig táppénzben (Illness Benefit) kell részesülnie. Egyes esetekben azonban már ennél korábban is megnyílhat a jogosultság. Finanszírozott ellátások A rokkantsági nyugdíj az életkortól függő átalányösszegű ellátás. A 65 év alatti személyek esetében heti 193,50 EUR, a 65 éves vagy annál idősebb személyek esetében 230,30 EUR. A jogosult felnőttek és gyermekek után pótlékot folyósítanak. Bizonyos feltételek mellett a kedvezményezettek fűtéstámogatásra, villamosenergiatámogatásra, televíziós műsorszolgáltatási díjtámogatásra, telefonbérlési támogatásra és ingyenes közlekedésre is jogosultak lehetnek, valamint az egyedülálló nyugdíjasokat heti 7,70 EUR összegű egyedülállóknak nyújtott támogatás illeti meg. A rokkantsági ellátások igénybevétele Írországi lakosok esetén a rokkantsági nyugdíjat, beleértve a jogosult személyek (felnőttek vagy gyermekek) utáni növekményeket, elektronikus átutalással közvetlenül a bankszámlára folyósítják. Ha Ön máshol tartózkodik, a folyósítás rendszerint havonta történik elektronikus banki átutalással, a helyi pénznemben július 13

14 VI. fejezet: Öregségi nyugdíjak és ellátások Mikor jogosult öregségi ellátásokra? Bizonyos kivételekkel minden 16 év feletti munkavállaló és szakmai képzésben részt vevő személy kötelezően biztosított. Hasonló rendelkezések vonatkoznak az önálló vállalkozókra is. Alapnyugdíj (átmeneti) (State Pension [Transition]) Öregségi nyugdíj minden olyan éves személynek megállapítható, aki felhagy a teljes munkaidőben történő munkavégzéssel, és megfelel a PRSI járulékfizetési feltételeknek. A 65 és 66 év közötti személyek általában nyugdíjasnak minősülnek, amennyiben munkából származó jövedelmük nem haladja meg munkavállalóként a heti 38 eurót, illetve önálló vállalkozóként az évi 3174,35 eurót. A PRSI járulékfizetési feltételek a következők: a társadalombiztosítási járulékfizetést az érintett 55 éves kora előtt megkezdte; legalább 520 valós, megfelelő mértékű járulékfizetés teljesítése; 1953 vagy a biztosítási járulékalapot képező keresőtevékenység megkezdése óta évente átlagosan 24 heti valós vagy fiktív PRSI járulékfizetés teljesítése január 1-jétől az öregségi nyugdíjat nem fizetik. Alapnyugdíj (járulékalapú) (State Pension [Contributory]) Ezt a nyugdíjat a nyugdíjkorhatártól (66 év) minden olyan biztosítottnak megállapítják, aki megfelel bizonyos PRSI járulékfizetési feltételeknek. A jogosultsági korhatár 2012-ben 67 évre, 2028-ban pedig 68 évre nő. Akkor is jogosult rá, ha nem hagy fel a munkavégzéssel. Az ellátás azonban az öregségi nyugdíjjal (State Pension, Transition) nem halmozható. A (járulékalapú) alapnyugdíjat a nyugdíjkorhatár elérését megelőző három hónapban kell igényelni egy minden helyi szociális jóléti irodában és minden postahivatalban beszerezhető formanyomtatványon. A PRSI járulékfizetési feltételek a következők: a társadalombiztosítási járulékfizetést az érintett 56 éves kora előtt megkezdte; legalább 520 valós járulékfizetés teljesítése; évente átlagban legalább tíz heti valós és/vagy fiktív járulék teljesítése 1953-tól (vagy attól az évtől, amelytől kezdve a biztosítási rendszer által fedezett munkakörben dolgozik) a 66. születésnapját megelőző adóév végéig. Az évi átlagban tíz heti valós, teljes mértékű járulékfizetés minimális mértékű (járulékalapú) alapnyugdíjra jogosít. Minden rokkantsági nyugdíjban részesülő személy számára 66. születésnapját követően ezen ellátás helyett automatikusan (járulékalapú) alapnyugdíjat (State Pension [Contributory]) folyósítanak július 14

15 A keresőtevékenységet tizenkét évnél fiatalabb gyermek vagy rokkant személy gondozása céljából megszakító személy tekintetében az ilyen tevékenység címén legfeljebb húsz adóév figyelmen kívül hagyható az éves átlagos valós PRSI járulékfizetés kiszámításánál. Alapnyugdíj (nem járulékalapú) (State Pension [Non-Contributory]) Azok a 66 éves vagy annál idősebb személyek, akik nem jogosultak (járulékalapú) alapnyugdíjra, szokásos lakóhelyük 1 és anyagi helyzetük függvényében (nem járulékalapú) alapnyugdíjban részesülhetnek. Finanszírozott ellátások Az (átmeneti) alapnyugdíj összege (legfeljebb) heti 230,30 EUR. Alacsonyabb összegű nyugdíj jár, ha a nyilvántartásba vett átlagos éves járulékfizetési hetek száma meghaladja a 24-et, de 48-nál kevesebb. A (járulékalapú) alapnyugdíj összege szintén (legfeljebb) heti 230,30 EUR. Alacsonyabb összegű nyugdíj jár, ha a nyilvántartásba vett átlagos éves járulékfizetési hetek száma meghaladja a 10-et, de 48-nál kevesebb. A jogosult felnőttek és gyermekek után pótlékot folyósítanak. Az egyedülálló nyugdíjasok heti 7,70 EUR összegű kiegészítő támogatásban részesülhetnek. Az öregségi ellátások igénybevétele Alapnyugdíj (átmeneti) (State Pension [Transition]) Az öregségi nyugdíjat a hatvanötödik születésnapot megelőző három hónapban, vagy ha a biztosításköteles tevékenységgel az érintett 65 éves kora felett hagy fel, akkor a tevékenység megszűnését követő három hónapon belül kell igényelni. Az igénylési formanyomtatvány minden szociális jóléti irodában és minden postahivatalban beszerezhető. A nyugdíjat, beleértve az eltartott felnőttek és a gyermekek utáni növekményeket, elektronikus átutalással közvetlenül a bankszámlára, vagy elektronikus információtovábbítással (EIT) folyósítják. Utóbbi esetében a kifizetés egy kijelölt postahivatalban mágneskártya használatával történik. Alapnyugdíj (járulékalapú) (State Pension [Contributory]) A (járulékalapú) alapnyugdíjat a nyugdíjkorhatár elérését megelőző három hónapban kell igényelni egy minden helyi szociális jóléti irodában és minden postahivatalban beszerezhető formanyomtatványon. 1 A szokásos lakóhellyel kapcsolatos követelmény azt jelenti, hogy igazolnia kell, hogy általában, folyamatosan és hosszabb idő óta Írországban vagy legalább az Egyesült Királyságot, a Csatorna-szigeteket és a Man-szigetet körülvevő földrajzi övezetben él július 15

16 A nyugdíjat, beleértve a jogosult személyek (felnőttek vagy gyermekek) utáni növekményeket, elektronikus átutalással közvetlenül a bankszámlára, vagy elektronikus információtovábbítással (EIT) folyósítják. Utóbbi esetében a kifizetés egy kijelölt postahivatalban mágneskártya használatával történik július 16

17 VII. fejezet: Túlélő hozzátartozói ellátások Mikor jogosult túlélő hozzátartozói ellátásokra? Özvegyi és túlélő élettársi (járulékalapú) nyugdíj (Widow s, Widower s or Surviving Civil Partner s [Contributory] Pension) Az ilyen ellátások tekintetében bizonyos kivételekkel minden 16 év feletti munkavállaló és szakmai képzésben részt vevő személy, illetve önálló vállalkozó kötelezően biztosított. Az ellátásra jogosult az a túlélő vagy elvált házastárs, aki nem házasodott újra és nem él együtt mással élettársszerű kapcsolatban. A túlélő élettársak nem jogosultak az ellátásokra. A (járulékalapú) özvegyi és túlélő élettársi nyugdíj korától függetlenül azon özvegynek vagy túlélő élettársnak folyósítható, aki akár elhunyt házastársa, akár saját biztosítási nyilvántartása szerint eleget tesz a járulékfizetési feltételeknek. A PRSI járulékfizetési feltételek a következők: legalább 156 valós PRSI járulékfizetés a házastárs halálának vagy nyugdíjba vonulásának időpontjáig, valamint legalább átlagosan 39 heti valós vagy fiktív PRSI járulék teljesítése a házastárs halálának vagy nyugdíjba vonulásának időpontját megelőző három vagy öt adóévben. A figyelembe vett évek száma attól függ, hogyan kedvezőbb az eredmény az éves átlag szempontjából; vagy a nyugdíjminimumhoz évente átlagosan legalább 24 heti valós vagy fiktív PRSI járulék teljesítése a foglalkoztatás kezdetétől a házastárs halálának vagy nyugdíjba vonulásának időpontját megelőző adóév végéig. A maximális nyugdíjhoz évente átlagosan 48 heti valós vagy fiktív PRSI járulék teljesítése szükséges. Haláleseti juttatás Haláleseti támogatást a következő személyek halála esetén folyósítanak: biztosított személy; biztosított házastársa; biztosított özvegye vagy túlélő élettársa; biztosított (tizennyolc évesnél fiatalabb) gyermeke; a járulékfizető nyugdíjas személy tekintetében előírt feltételeket teljesítő felnőtt, ideértve azon felnőtteket is, akik teljesítenék az előírt feltételeket, de más szociális biztonsági ellátásban például közeli hozzátartozó ápolása után járó támogatásban (Carer s Allowance) részesülnek; az előírt feltételeket teljesítő gyermek; árva, vagy (járulékalapú) gyámsági támogatásra jogosult személy. Felnőtt halála esetén haláleseti támogatás (Bereavement Grant) folyósítható az elhunyt vagy házastársa PRSI járulékfizetési nyilvántartása alapján. Gyermek halála esetén akkor folyósítanak haláleseti támogatást, ha az egyik szülő vagy az egyik olyan július 17

18 személy, akivel a gyermek általában együtt lakott, megfelel a PRSI járulékfizetési feltételeknek. A haláleseti támogatás összege 850 EUR. Ellátások és nyugdíjak folyósítása halálesetet követően Ha egy heti rendszerességű ellátásban részesülő személy meghal, bizonyos feltételek mellett a kifizetések a halálesetet követően hat hétig folytatódhatnak. Ez a lehetőség a támogatható felnőtt vagy gyermek utáni növekményben részesülő személy halála esetén is alkalmazandó. Ezen túlmenően, ha a heti rendszerességű ellátásokra támogatható felnőtt után növekmény lenne érvényesíthető amelyet csak azért nem folyósítanak, mert az elhunyt személy házastársa saját jogán is részesül ellátásokban, a házastársnak tett kifizetések a haláleset időpontjától számított hat héten keresztül folytatódnak. Ez a haláleset időpontját követő hat héten keresztül teljesített kifizetés a következőkre is alkalmazandó: egyszülős családnak járó támogatás (One Parent Family Payment) az előírt feltételeknek megfelelő gyermek javára, amennyiben van ilyen, valamint közeli hozzátartozó ápolási ellátása és ápolási támogatás (Carer s Benefit és Carer s Allowance), amennyiben az ápolt személy nem az ápolást nyújtó személy házastársa volt. Finanszírozott ellátások Özvegyi és túlélő élettársi (járulékalapú) nyugdíj (Widow s, Widower s or Surviving Civil Partner s [Contributory] Pension) A nyugdíjat egészen addig folyósítják, amíg a kedvezményezett özvegy marad, és nem költözik össze új élettárssal. A nyugdíj összege a túlélő házastárs és az elvált házastárs életkorától függően változik: 66 év alatt: heti 193,50 EUR; 66 év felett: heti 230,30 EUR. Ha a túlélő házastárs egyedülálló, heti 7,70 EUR összegű kiegészítő támogatás folyósítható. Minden jogosult gyermek után 18 éves koráig (vagy 22 éves koráig, ha nappali tanulmányokat folytat) 29,80 EUR összegű növekmény adható. A növekmény a családi ellátásokkal halmozható. A járulékalapú özvegyi, illetve túlélő élettársi nyugdíjra nem jogosult özvegy személyek nem járulékalapú özvegyi, illetve túlélő élettársi nyugdíjban (Widow s, Widower s or Surviving Civil Partner s [Non-Contributory] Pension) részesülhetnek, feltéve, hogy szokásos lakóhelyük Írországban található, és anyagi helyzetük vizsgálata alapján az előírt feltételeknek megfelelnek július 18

19 Gyámsági támogatás A mindkét szülőjüket elveszítő árvák heti 161 EUR összegű járulékalapú gyámsági támogatásra jogosultak, ha az árva 18 év alatti (vagy 22 év alatti, ha nappali tanulmányokat folytat), és egyik szülője vagy nevelőszülője biztosításköteles jövedelme után legalább 26 heti járulékfizetést teljesített. A járulékalapú gyámsági támogatásra nem jogosult árvák szokásos lakóhelyük és anyagi helyzetük függvényében nem járulékalapú gyámsági támogatásban részesülhetnek. Egyéb ellátások Egyéb ellátás lehet a 6000 EUR összegű egyszeri özvegyi vagy túlélő élettársi támogatás, amely akkor folyósítható, ha a túlélő házastárs legalább egy gyermeket tart el. A hozzátartozói ellátások igénybevétele A nyugdíjat a házastárs halálától számított három hónapon belül kell igényelni a bármely helyi szociális jóléti irodában és a postahivatalokban beszerezhető formanyomtatványon. A nyugdíjat, beleértve a jogosult gyermek(ek) utáni növekményeket, elektronikus átutalással közvetlenül a bankszámlára, vagy elektronikus információtovábbítással (EIT) folyósítják. Utóbbi esetében a kifizetés egy kijelölt postahivatalban mágneskártya használatával történik. Az igénylést a haláleset időpontjától számított tizenkét hónapon belül kell benyújtani a bármely helyi szociális jóléti irodában beszerezhető igénylési formanyomtatványon. További tájékoztatásért forduljon a Szociális Védelmi Minisztériumhoz július 19

20 VIII. fejezet: Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátások Mikor jogosult munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátásokra? A munkavállalók és egyes szakmai képzésben részt vevő személyek kötelezően biztosítottak. Önkéntes biztosításra nincs lehetőség. A munkahelyi balesetet szenvedő vagy a munkakörük miatt bizonyos foglalkozási megbetegedésekben szenvedő biztosítottak részére munkahelyi baleseti és foglalkozási megbetegedési ellátásokat (Occupational Injuries Benefits) állapítanak meg. A biztosítás a lakóhely és a munkahely közötti utazás során bekövetkező baleseteket is fedezi. 56 foglalkozási megbetegedést határoztak meg. A munkahelyi balesetek tekintetében az ellátásra való jogosultságnak nincsenek külön feltételei. Egyes foglalkozási megbetegedések (hallás elvesztése, gümőkór és pneumokoniózis) esetén a kockázatoknak való expozíciónak meghatározott időn keresztül fenn kell állnia. Az ellátás lehet munkahelyi baleseti és foglalkozási megbetegedési ellátás (Injury Benefit), rokkantsági ellátás (Disablement Benefit), keresőképtelenségi pótlék (Incapacity Supplement), orvosi ellátás (Medical Care) vagy haláleseti ellátás (Death Benefits). Finanszírozott ellátások Munkahelyi baleseti és foglalkozási megbetegedési ellátás A munkahelyi baleseti és foglalkozási megbetegedési ellátást a munkaképtelenség idejére a baleset időpontjától vagy a foglalkozási megbetegedés megnyilvánulásától számítva legfeljebb 26 hétig, a keresőképtelenség negyedik napjától folyósítják. Ha a munkaképtelenség e 26 héten túl is fennáll, Ön táppénzre válik jogosulttá. Rokkantsági ellátás Rokkantsági ellátásban (Disablement Benefit) akkor részesülhet, ha fizikai vagy szellemi képességei munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés következtében csökkennek, még akkor is, ha munkaképes marad. Keresőképtelenségi pótlékot (Incapacity Supplement) azon rokkantsági ellátásban (Disablement Benefit) részesülő személyeknek folyósítanak, akik munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés következtében tartósan keresőképtelennek minősülnek, és táppénzre (Illness Benefit) nem jogosultak. Orvosi ellátások A munkahelyi baleseti és foglalkozási megbetegedési ellátások rendszere fedezi az Egészségügyi Szolgálat által finanszírozott vagy az ellátási rendszer (Treatment Benefits) keretében térített költségeken túlmenő orvosi ellátási költségeket július 20

Az Ön szociális biztonsági jogai. a Cseh Köztársaságban

Az Ön szociális biztonsági jogai. a Cseh Köztársaságban Az Ön szociális biztonsági jogai a Cseh Köztársaságban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Romániában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Romániában Az Ön szociális biztonsági jogai Romániában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Olaszországban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Olaszországban Az Ön szociális biztonsági jogai Olaszországban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon Az Ön szociális biztonsági jogai Magyarországon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Dániában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Dániában Az Ön szociális biztonsági jogai Dániában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Svájcban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Svájcban Az Ön szociális biztonsági jogai Svájcban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovákiában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovákiában Az Ön szociális biztonsági jogai Szlovákiában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Belgiumban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Belgiumban Az Ön szociális biztonsági jogai Belgiumban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN Az EU országokban működő családtámogatási rendszerek rövid összefoglalóját tartalmazza a gyűjtemény, a www.euvonal.hu információi alapján. Az egyes országok

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szociális ellátások 2012. 1. 1993. évi III. törvény ellátásai ( a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ) I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Típus Jogosultság Ki állapítja

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Kiadványunk tartalmazza a a 2009. január elsejétől hatályba lépett és még jelenleg is hatályos rendelkezéseket, a kormány válságkezelő

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények

Új Szöveges dokumentum Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények Bevezető Napi munkánk során gyakran tapasztaljuk, hogy a gyermeket vállaló, nevelő szülők nincsenek tisztában az őket megillető ellátásokkal, az igénylés módját,

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2010-10 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Nyugdíj az Európai Unióban

Nyugdíj az Európai Unióban Nyugdíj az Európai Unióban Az Európai Unió szociális biztonsági rendszerekre vonatkozó szabályozásáról 2 Mit kell tudni az egyes nyugellátásokra vonatkozó szabályozásról? 9 Gyakori kérdések a magyar nyugdíjrendszer

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások A mai magyar szociális ellátásokat érintő jogszabályokban való eligazodást nagyban nehezíti az ellátórendszerek szerteágazósága, a gyakori jogszabály változások,

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2011-03 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

Szociális ellátások 2010.

Szociális ellátások 2010. Szociális ellátások 2010. Nem könnyű eligazodni a jogszabályok sokaságában, sem az ellátásokban érintetteknek, sem az ügyintézőknek, sem az ellátások iránt érdeklődőknek. Szociális ellátórendszerünk meglehetősen

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról

Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára A kiadványt kiadta az Együtt a Munkaerôpiac Fejlesztéséért Alapítvány. A projektet támogatta a Holland Királyság

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium TÁJÉKOZTATÓ a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály 2007 2007 1 2 Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

Tartalom Előszó 101 106 107 108

Tartalom Előszó 101 106 107 108 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 3 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 3 A társadalombiztosítási nyugdíj fogalma, fajtái 5 Saját jogú nyugellátások 6 Öregségi nyugdíj 6 Szolgálati idő 6 Előrehozott

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Előszó. Tartalom. 5 5 Szolgálati idő Előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes és korengedményes nyugdíj Rokkantsági nyugdíj

Előszó. Tartalom. 5 5 Szolgálati idő Előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes és korengedményes nyugdíj Rokkantsági nyugdíj Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 3 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 3 A társadalombiztosítási nyugdíj fogalma, fajtái 4 Saját jogú nyugellátások Öregségi nyugdíj 5 5 Szolgálati idő Előrehozott

Részletesebben