2015. május 28-i rendes képviselő-testületi ülés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. május 28-i rendes képviselő-testületi ülés"

Átírás

1 Napirend előtt: május 28-i rendes képviselő-testületi ülés 276/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt, hogy mai ülésén az alábbi, 181. számú előterjesztést Javaslat A évi kerületi sportcélú támogatások elnevezésű pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására sürgősséggel, 13. napirendként napirendre tűzi. 17 igen 3 tartózkodás e l f o g a d v a 277/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt, hogy mai ülésén az alábbi, 184. számú előterjesztést Javaslat az új globális éghajlatvédelmi megállapodás sikerének előmozdítása érdekében tett felhívás támogatására sürgősséggel, 17. napirendként napirendre tűzi. 17 igen 3 tartózkodás e l f o g a d v a 278/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt, hogy mai ülésén az alábbi, 183. számú előterjesztést Javaslat jogerős bírósági döntésben meghatározott fizetési kötelezettség teljesítésére fedezet biztosítására az 5.Pf /2014. számú ügyben Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző sürgősséggel, 20. napirendként napirendre tűzi. 1

2 16 igen 1 nem 3 tartózkodás e l f o g a d v a 279/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt, hogy mai ülésén az alábbi, 182. számú előterjesztést Javaslat Kolonics György sport-érdemérem adományozására sürgősséggel, zárt ülés keretében, 22. napirendként napirendre tűzi. 17 igen 3 tartózkodás e l f o g a d v a 280/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T mai ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: Napirend előtt: Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-10) Előadó: Nyílt ülés: Napirend 1. pontja: (168. sz. előterjesztés) Javaslat Dr. Bíró Tamásné, (született: Gyulai Julianna) háziorvossal történő előszerződés megkötésére Napirend 2. pontja: (169. sz. előterjesztés + Mellékletek Rendelettervezet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermekfogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról szóló 36/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 2

3 Napirend 3. pontja: (167. sz. előterjesztés Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról Napirend 4. pontja: (163. sz. előterjesztés) Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2013.(III.06.) önkormányzati rendelete módosításáról Napirend 5. pontja: (170. sz. előterjesztés) Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról Napirend 6. pontja: (165. sz. előterjesztés) Javaslat Csepel Településfejlesztési Koncepció kidolgozásához szükséges döntésekre Napirend 7. pontja: (177. sz. előterjesztés + Mellékletek) Javaslat Budapest XXI. kerület, Kossuth Lajos utca Ü1 (hrsz:208529/8) és Ü2 (hrsz:208495/27) üzletközpontok és kapcsolódó közterület értékmegőrző rekonstrukciójára, arculat és design váltására ötletpályázat kiírására, lebonyolítására- Napirend 8. pontja: (173. sz. előterjesztés) Javaslat Budapest XXI. Kerület közigazgatási területén a csapadékvíz elvezetésének koncepcióterv kidolgozására Napirend 9. pontja: (160. sz. előterjesztés) Javaslat az engedéllyel rendelkező terv vízjogi létesítési engedélye érvényességének meghosszabbítására, valamint új vízjogi engedélyes tervdokumentáció beszerzésére Napirend 10. pontja: (174. sz. előterjesztés) Javaslat a évben megvalósításra kerülő belterületi utak szilárd útburkolat építésére, valamint csapadékvíz elvezetésére 3

4 Napirend 11. pontja: (175. sz. előterjesztés)+ (Mellékletek) Javaslat Budapest XXI. kerület, II. Rákóczi Ferenc út 345. hrsz: /10 alatti Vízmű lakótelep ingatlan területén utcai kerítés, kapuk, beléptető rendszer és biztonsági kamerák kiépítésére Napirend 12. pontja: (171. sz. előterjesztés) Javaslat a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. kezdeményezésére a /6 helyrajzi számú, természetben a Szent László utca és Kőrösi Sándor utca között elhelyezkedő földrészleten gázelosztó vezeték elhelyezésének engedélyezéséről és annak biztonsági övezetére vezetékjog alapításáról Napirend 13. pontja: (181. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés Javaslat A évi kerületi sportcélú támogatások elnevezésű pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására Napirend 14. pontja: (166/1. sz. előterjesztés) Javaslat támogatások nyújtására Napirend 15. pontja: (179. sz. előterjesztés) Javaslat a 149/2015. (III.26.) (Javaslat a csepeli egyházak részére nyújtandó évi működési támogatás elosztására) határozat módosítására Napirend 16. pontja: (176. sz. előterjesztés) Javaslat egyszeri illetve rendszeres étkeztetési támogatás nyújtására a Majd Megnövök Baptista Óvoda részére Napirend 17. pontja: (184. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés Javaslat az új globális éghajlatvédelmi megállapodás sikerének előmozdítása érdekében tett felhívás támogatására Napirend 18. pontja: (180. sz. előterjesztés) Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részéről benyújtott évi pályázatok elbírálására Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester Napirend 19. pontja: (164. sz. előterjesztés) Javaslat ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra Előterjesztő: Tenk András képviselő Napirend 20. pontja: (183. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés Javaslat jogerős bírósági döntésben meghatározott fizetési kötelezettség teljesítésére fedezet biztosítására az 5.Pf /2014. számú ügyben Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző 4

5 Napirend 21. pontja: (178. sz. előterjesztés) Beszámoló a Képviselő-testület nak végrehajtásáról Zárt ülés: Napirend 22. pontja: (182. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés Javaslat Kolonics György sport-érdemérem adományozására Napirend 23. pontja: (172/1. sz. előterjesztés) Javaslat magasabb vezetők (óvodavezetők és helyetteseik) kinevezésének visszavonására Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester Napirend 24. pontja: (161. sz. előterjesztés) Javaslat krízislakás-kiutalás visszavonására és krízislakás kiutalására Napirend 25. pontja: (162. sz. előterjesztés) Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában 17 igen 3 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 1. pontja: (168. sz. előterjesztés) Javaslat Dr. Bíró Tamásné, (született: Gyulai Julianna) háziorvossal történő előszerződés megkötésére 281/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület számú felnőtt háziorvosi körzet praxis jogának jogosultjával, vagy Budapest XXI. Kerület számú felnőtt háziorvosi körzetre praxisjoggal rendelkező gazdasági társasággal (melynek ügyvezetésre jogosult tagja az előszerződést kötő háziorvos) a jogszabályoknak megfelelő előszerződést, illetve Feladat-ellátási szerződést köt, egyben felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására, a szükséges nyilatkozatok kiadására, valamint a Feladat-ellátási szerződés aláírására. Határidő: Előszerződés vonatkozásában végrehajtására: június 30. Feladat-ellátási szerződés vonatkozásában végrehajtásra: augusztus 31. 5

6 végrehajtás előkészítéséért: Nagyné Kovács Tímea referens 20 igen Napirend 2. pontja: (169. sz. előterjesztés) Rendelettervezet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermekfogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról szóló 36/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 17/2015. (VI.03.) önkormányzati rendelet háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról szóló 36/2011. (IX.29.) Kt. rendeletének módosításáról szóló rendeletét megalkotja. rendelet kihirdetéséért: Huszák József irodavezető 1 nem 0 tartózkodás m e g a l k o t v a Napirend 3. pontja: (167. sz. előterjesztés) Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról 18/2015. (VI.03.) önkormányzati rendelet z önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) Kt. rendeletének módosításáról szóló rendeletét megalkotja. rendelet kihirdetéséért: Huszák József irodavezető 15 igen 1 nem 3 tartózkodás m e g a l k o t v a 6

7 Napirend 4. pontja: (163. sz. előterjesztés Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2013.(III.06.) önkormányzati rendelete módosításáról 19/2015. (VI.03.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - a közterületek rendjéről és használatáról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete módosításáról (1. számú melléklet), szóló rendelete módosításáról szóló rendeletét megalkotja. rendelet kihirdetéséért: Huszák József irodavezető 1 nem 0 tartózkodás m e g a l k o t v a 20/2015. (VI.03.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról (2. számú melléklet) szóló rendelete módosításáról szóló rendeletét megalkotja. rendelet kihirdetéséért: Huszák József irodavezető 1 nem 0 tartózkodás m e g a l k o t v a Napirend 5. pontja: (170. sz. előterjesztés) Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról 7

8 21/2015. (VI.03.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló 25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendeletét megalkotja. rendelet kihirdetéséért: Huszák József irodavezető 15 igen 1 nem 4 tartózkodás m e g a l k o t v a Napirend 6. pontja: (165. sz. előterjesztés) Javaslat Csepel Településfejlesztési Koncepció kidolgozásához szükséges döntésekre 282/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja a településfejlesztési koncepció fejlesztési irányait az alábbiak szerint: A Településfejlesztési koncepció fejlesztési irányai Csepel hosszú távú fejlesztési célrendszere ( ) Jövőkép Csepel, meglévő ipari tradícióira és a munkaerő piaci potenciáljára alapozott, dinamikusan bővülő gazdaságával versenyképes munkafeltételeket, folyamatosan megújuló, élhető, a rekreációnak is teret biztosító városi környezetet, vonzó életkörülményeket biztosít a kerület lakói számára. Csepel, mint Budapest része és a Csepel-sziget meghatározó települése megerősíti pozícióját mindkét funkció tekintetében, javítva ezzel a térségben betöltött szerepét. Átfogó célok Csepel térségi gazdasági központ pozíciójának erősítése, a befektetők számára vonzó helyi üzleti környezet továbbfejlesztésével, valamint a helyi gazdaság ágazati sokszínűségének biztosításával Csepel népességmegtartó képességének és a lakosság életminőségének javítása, a városi környezet és az elérhető települési szolgáltatások fejlesztésével Csepel térségi szerepkörének erősítése, a funkcionális sokszínűség biztosításával 8

9 Részcélo k Fejlett, innovatív hozzáadott értéket képviselő helyi gazdaság kialakítása, új munkahelyek létrehozásáv al A kerületi közlekedési infrastruktúra fejlesztése és az átmenő forgalom által okozott környezeti terhelés csökkentése A kerület funkció ellátottságának további javítása A társadalmi integráció és a helyi közösségi identitás erősítése a hátrányos helyzetből adódó különbségek mérséklése, folyamatos végrehajtás előkészítéséért: Dr. Polinszky Tibor mb. főépítész 15 igen 1 nem 4 tartózkodás e l f o g a d v a 283/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csepel a lehetőségek szigete Helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészek a településfejlesztési koncepcióhoz című dokumentum megfelel a tervezés alapjának., folyamatos végrehajtás előkészítéséért: Dr. Polinszky Tibor mb. főépítész 15 igen 1 nem 4 tartózkodás e l f o g a d v a 284/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Csepel a lehetőségek szigete Településfejlesztési Koncepció című dokumentum-tervezetet partnerségi egyeztetésre bocsájtja. Határidő: június 30. végrehajtás előkészítéséért: Dr. Polinszky Tibor mb. főépítész 15 igen 1 nem 4 tartózkodás e l f o g a d v a 9

10 285/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Csepel Integrált Településfejlesztési Stratégia középtávú célrendszere című dokumentummal megállapítja az integrált településfejlesztési stratégia irányait. Csepel Integrált Településfejlesztési Stratégia középtávú célrendszere Jelölés Középtávú célok Beavatkozási területek 1.1 Gazdaság területek, kiemelten a barnamezős területek versenyképességének előmozdítása 1 2 Dinamikus gazdasági szerkezet támogatása Térségi szerepkör erősítése 1.2 Magas hozzáadott értéket előállító, innovatív technológiákat alkalmazó helyi vállalkozások támogatása 1.3 A mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása (Munkahely megőrzés, fejlesztés) 1.4 Kereskedelem és szolgáltatások minőségi fejlesztése 2.1 Szolgáltatások, funkciók széles körét kínáló kerületi központ 2.2 Környező településekkel történő szorosabb együttműködés a versenyhelyzet javítása érdekében 2.3 A fenntartható térségi közlekedési rendszer elősegítése 3.1 Lakótelepek komplex rehabilitációja 3 4 Minőségi környezetfejlesztés a városrészi karakternek megfelelően Egészséges, befogadó, erős identitású 3.2 A megfelelő életminőséget nem biztosító lakott területek fejlesztése 3.3 Városi közterületi rendszer és műszaki infrastruktúra fejlesztése 3.4 Lakókörnyezet javítását szolgáló közösségi zöldfelületek minőségi fejlesztése, rekreációs lehetőségek bővítése 3.5 Duna-parti területek sport és rekreációs és turisztikai célú fejlesztése a természeti értékek védelme mellett 3.6 A fenntartható helyi közlekedési rendszer biztosítása 4.1 Humán infrastruktúra fejlesztése 4.2 Sportolás és aktív szabadidős időtöltés 10

11 társadalom korosztálytól független elérhetőségének biztosítása 4.3 A társadalmi integráció erősítése, a hátrányos helyzetből adódó különbségek mérséklése, folyamatos végrehajtás előkészítéséért: Dr. Polinszky Tibor mb. főépítész 15 igen 1 nem 4 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 7. pontja: (177. sz. előterjesztés) Javaslat Budapest XXI. kerület, Kossuth Lajos utca Ü1 (hrsz:208529/8) és Ü2 (hrsz:208495/27) üzletközpontok és kapcsolódó közterület értékmegőrző rekonstrukciójára, arculat és design váltására ötletpályázat kiírására, lebonyolítására- 286/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. kerület, Kossuth Lajos utca Ü1 (hrsz.: /8) és Ü2 (hrsz.: /27) üzletközpontok és kapcsolódó közterületek színvonalas építészeti megújítása érdekében meghívásos tervpályázati eljárást (Ötletpályázat) kell lefolytatni, továbbá úgy dönt, hogy az Ötletpályázat előkészítésére (felmérések, állapotvizsgálatok, szakvélemények) bruttó Ft-ot, az ötletpályázat kiírására, lebonyolítására és díjazására bruttó Ft-ot, összesen bruttó Ft-ot biztosít a évi általános tartalék terhére. Határidő: szeptember 30. végrehajtás előkészítéséért: Süle László ügyvezető igazgató, Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Halmos Istvánné városgazdálkodási 18 igen 2 tartózkodás e l f o g a d v a 287/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert a Budapest XXI. kerület, Kossuth Lajos utca Ü1 (hrsz.: /8) és Ü2 (hrsz.: /27) üzletközpontok és kapcsolódó közterületek 11

12 színvonalas építészeti megújítása érdekében tervpályázat (Ötletpályázat) kiírására, lebonyolítására és az Ötletpályázat lebonyolítása kapcsán valamennyi szükséges döntés meghozatalára. Határidő: október 30. végrehajtás előkészítéséért: Süle László ügyvezető igazgató, Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 18 igen 2 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 8. pontja: (173. sz. előterjesztés) Javaslat Budapest XXI. Kerület közigazgatási területén a csapadékvíz elvezetésének koncepcióterv kidolgozására 288/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. kerület közigazgatási területén lévő csapadékvíz elvezetés Koncepció tervének és topográfiai térképének kidolgozására a szükséges fedezetet, összesen bruttó Ft összeget biztosít a évi általános tartalék terhére, valamint felhatalmazza a Polgármestert a Koncepcióterv és a topográfiai térkép beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára. Határidő: március 31. végrehajtás előkészítéséért: Süle László ügyvezető igazgató, Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Halmos Istvánné városgazdálkodási 20 igen Napirend 9. pontja: (160. sz. előterjesztés) Javaslat az engedéllyel rendelkező terv vízjogi létesítési engedélye érvényességének meghosszabbítására, valamint új vízjogi engedélyes tervdokumentáció beszerzésére 289/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. kerület, Csónak utca (Hajós u. Damjanich J. u. szakaszhatár között) kapcsán az új vízjogi engedélyes tervdokumentáció beszerzését, valamint a Pálma 12

13 utca (Dinnyés u. Szent István út szakaszhatár között) tekintetében vízjogi létesítési engedély meghosszabbítását támogatja, melynek megvalósításához szükséges bruttó ,- Ft fedezetet a évi költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosítja. Határidő: november 30. végrehajtás előkészítéséért: Süle László ügyvezető igazgató, Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 1 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 10. pontja: (174. sz. előterjesztés) Javaslat a évben megvalósításra kerülő belterületi utak szilárd útburkolat építésére, valamint csapadékvíz elvezetésére 290/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T évi normatív központi útépítési támogatásból, a eft-ból a évi költségvetésben tervezett - Jegenye utca (Hollandi út Dinnyés utca) eft, - Muskátli utca (Jegenye utca Muskátli utca) eft, - Börzsönyi utca (Vezeték utca Cserháti utca) eft útépítéseket az alábbi útépítési és csapadékvíz elvezetési feladatokra módosítja: - Jegenye utca (Hollandi út Dinnyés utca) eft, - Muskátli utca (Jegenye utca Muskátli utca) eft, - Börzsönyi utca (Vezeték utca Cserháti utca) eft - Kecsege utca (Kórus utca Damjanich J. utca) eft, - Kokilla tér (Motor utca Mázoló utca) eft. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a megnevezett megépítendő útszakaszok beemelésével a 2015-ös költségvetési rendelet módosítását terjessze a Képviselő-testület elé. Határidő: december 31. végrehajtás előkészítéséért: Süle László ügyvezető igazgató, Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Halmos Istvánné városgazdálkodási 13

14 20 igen Napirend 11. pontja: (175. sz. előterjesztés) Javaslat Budapest XXI. kerület, II. Rákóczi Ferenc út 345. hrsz: /10 alatti Vízmű lakótelep ingatlan területén utcai kerítés, kapuk, beléptető rendszer és biztonsági kamerák kiépítésére 291/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest XXI. ker. II. Rákóczi Ferenc út 345. Hrsz.: (200025/10) Vízmű Lakótelep utcai kerítése, kapui, beléptető rendszere és biztonsági kamerák kiépítésére, telepítésére bruttó Ft-ot biztosít a évi általános tartalék terhére, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beruházás lebonyolításhoz szükséges döntéseket meghozza, szerződéseket aláírja, továbbá az Önkormányzat nevében megállapodást kössön az érintett Társasházakkal az elkészült berendezések üzemeltetésével kapcsolatban. Határidő: december 31. végrehajtás előkészítéséért: Süle László ügyvezető igazgató, Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Halmos Istvánné városgazdálkodási 292/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. ker. II. Rákóczi Ferenc út 345. (Hrsz.: /10) Vízmű Lakótelep utcai kerítése, kapui, beléptető rendszere és biztonsági kamerái építési-telepítési munkái előkészítésével, tervezésével, kivitelezésével a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft-t bízza meg, mint szakmai előkészítőt. Határidő: október 15. végrehajtás előkészítéséért: Süle László ügyvezető igazgató, Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 14

15 Napirend 12. pontja: (171. sz. előterjesztés) Javaslat a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. kezdeményezésére a /6 helyrajzi számú, természetben a Szent László utca és Kőrösi Sándor utca között elhelyezkedő földrészleten gázelosztó vezeték elhelyezésének engedélyezéséről és annak biztonsági övezetére vezetékjog alapításáról 293/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest XXI. Kerület, belterület /6 helyrajzi számú ingatlan, természetben a Szent László utcában elhelyezkedő ingatlan összesen 47 m²-es területére a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. javára szóló vezetékjog bejegyzését, valamint a vezeték elhelyezését és üzemeltetését biztosító jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező - megállapodást és annak mellékletét képező vázrajzot jóváhagyja, és felhatalmazza Polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: december 31. végrehajtás előkészítéséért: Pintér István vezérigazgató Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Napirend 13. pontja: (181. sz. előterjesztés) Javaslat A évi kerületi sportcélú támogatások elnevezésű pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására 294/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 234/2015.(IV.30.) Kt. határozatban szereplő, a csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok részére Ft-os keretösszeget, Ft-ra megemeli, a évi költségvetésről szóló 10/2015. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2/a számú mellékletében foglalt céltartalékok között sorszámon szereplő Sportcélú támogatások előirányzat terhére. végrehajtás előkészítéséért: Halmos Istvánné városgazdálkodási 15

16 295/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok részére vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a 294/2015. (V.28.) Kt. határozattal megemelt pályázati összeggel, a 235/2015.(IV.30.) Kt. határozattal kiírt évi pályázati felhívásra benyújtott, annak megfelelő, alább felsorolt pályázatokra az alábbiak szerint: Pályázó Egyesületek Igényelt támogatás: Javasolt támogatás Börcsök Ifjúsági Röplabda Sport Egyesület Buffalo Club Burattino Szociális és Kulturális Egyesület Csep- Gól FC Csepel Barakúda Búvár Sportegyesület Csepel Dolphins Sport Club Csepel Hungary Club Csepel Íjász- és Hagyományőrző Egyesület Csepel Kosár Suli Csepel Sziget SE Csepeli Diák Atlétika Club Ft Csepeli Diáksport Egyesület Csepeli Kajak - Kenu Egyesület Csepeli Öttusa és Vízi-Sport Egyesület Csepeli Padaván Sportegyesület Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club Csepeli Vívó Egyesület Délpesti "DragfonTeam" Kick-Boksz és Szabadidősport Egyesület Pénzügyör SE Profi-Team Életmód Egyesület Sakk Kultúra Alapítvány Összesen: A támogatás átadása kizárólag írásbeli támogatási megállapodással történhet. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatások nyújtására vonatkozó jogszabályi feltételeknek, valamint a fent meghatározott feltételeknek megfelelően a támogatottakkal a támogatási megállapodást megkösse. 16

17 Határidő: a pályázók kiértesítésére: június 5. a megállapodások megkötésére: július 15. végrehajtás előkészítéséért: Sándor Bernadett kabinet asszisztens 296/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T évi sportcélú támogatások pályázati felhívásra benyújtott Csepeli Kézilabda SE (határidőn túl érkezett pályázat), Csepeli Karate SE, Island Rock Csepel Táncsport Egyesület nem részesülnek támogatásban. Határidő: a pályázó kiértesítésére: június 5. végrehajtás előkészítéséért: Sándor Bernadett kabinet asszisztens Napirend 14. pontja: (166/1. sz. előterjesztés) Javaslat támogatások nyújtására 297/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T évi költségvetésről szóló 10/2015. (III.12.) számú önkormányzati rendelet 2/a számú mellékletében foglalt céltartalékok között sorszámon szereplő Önkormányzati általános célú támogatás előirányzat terhére bruttó Ft, azaz háromszázezer forint összegben vissza nem térítendő támogatást nyújt a Katolikus Karitász - Caritas Hungarica (székhelye:1111 Budapest, Bartók Béla út 30., képviseli: Dr. Boldvai József világi szervező). A támogatási összeget a támogatott kizárólag a Szent Erzsébet Karitász Bál megrendezési költségeire fordíthatja. A támogatás átadása kizárólag írásbeli támogatási megállapodással történhet. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatások nyújtására vonatkozó jogszabályi feltételeknek, valamint a fent meghatározott feltételeknek megfelelően a támogatottal a támogatási megállapodást megkösse. Határidő: megállapodás megkötésére: július

18 végrehajtás előkészítéséért: Samna Gábor kabinetfőnök Halmos Istvánné városgazdálkodási 298/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T évi költségvetésről szóló 10/2015. (III.12.) számú önkormányzati rendelet 2/a számú mellékletében foglalt céltartalékok között sorszámon szereplő Önkormányzati általános célú támogatás előirányzat terhére bruttó Ft, azaz kétszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt Málik Irén szabadfoglalkozású művésznek, melyet kizárólag életmű katalógusának kiadási költségeire fordíthat. A támogatás átadása kizárólag írásbeli támogatási megállapodással történhet. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatások nyújtására vonatkozó jogszabályi feltételeknek, valamint a fent meghatározott feltételeknek megfelelően a támogatottal a támogatási megállapodást megkösse. Határidő: megállapodás megkötésére: július 15. végrehajtás előkészítéséért: Samna Gábor kabinetfőnök Halmos Istvánné városgazdálkodási 299/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T évi költségvetésről szóló 10/2015. (III.12.) számú önkormányzati rendelet 2/a számú mellékletében foglalt céltartalékok között sorszámon szereplő Önkormányzati általános célú támogatás előirányzat terhére bruttó Ft, azaz kétszázötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesületének (képviseli: Szabóné Szőke Hajnalka elnök, székhelye: 1211 Budapest, Posztógyár utca 7.), melyet kizárólag a két nyári kirándulásuk utazási költségeire fordíthat. A támogatás átadása kizárólag írásbeli támogatási megállapodással történhet. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatások nyújtására vonatkozó jogszabályi feltételeknek, valamint a fent meghatározott feltételeknek megfelelően a támogatottal a támogatási megállapodást megkösse. 18

19 Határidő: megállapodás megkötésére: július 15. végrehajtás előkészítéséért: Samna Gábor kabinetfőnök Halmos Istvánné városgazdálkodási 300/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T évi költségvetésről szóló 10/2015. (III.12.) számú önkormányzati rendelet 2/a számú mellékletében foglalt céltartalékok között sorszámon szereplő Önkormányzati általános célú támogatás előirányzat terhére bruttó Ft, azaz százötvenezer forint összegben vissza nem térítendő támogatást nyújt a Csepeli Mosolygó Dalkör Kulturális Hagyományőrző Egyesület (székhelye: Budapest, Bánya utca 31. II/14, képviseli: Vargáné Kótai Margit elnök) részére. A támogatási összeget a támogatott kizárólag az egyesület tagjainak vásárolni kívánt fellépő ruhák, hangszerek vásárlására, valamint utazási költségek finanszírozására fordíthatja. A támogatás átadása kizárólag írásbeli támogatási megállapodással történhet. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatások nyújtására vonatkozó jogszabályi feltételeknek, valamint a fent meghatározott feltételeknek megfelelően a támogatottal a támogatási megállapodást megkösse. Határidő: megállapodás megkötésére: július 15. végrehajtás előkészítéséért: Samna Gábor kabinetfőnök Halmos Istvánné városgazdálkodási 301/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T évi költségvetésről szóló 10/2015. (III.12.) számú önkormányzati rendelet 2/a számú mellékletében foglalt céltartalékok között sorszámon szereplő Önkormányzati általános célú támogatás előirányzat terhére bruttó Ft, azaz százötvenezer forint összegben vissza nem térítendő támogatást nyújt a Csepeli Népdal-és Nótakör Kulturális Hagyományőrző Egyesület (székhelye: 1214 Budapest, Simon Bolivár stny. 4-8., képviseli: Grebenár Imre elnök) részére. 19

20 A támogatási összeget a támogatott kizárólag fellépő ruhák megvásárlására, utazási költségekre, szállás költségeire, technikai költségekre, illetve működési költségeire fordíthatja. A támogatás átadása kizárólag írásbeli támogatási megállapodással történhet. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatások nyújtására vonatkozó jogszabályi feltételeknek, valamint a fent meghatározott feltételeknek megfelelően a támogatottal a támogatási megállapodást megkösse. Határidő: megállapodás megkötésére: július 15. végrehajtás előkészítéséért: Samna Gábor kabinetfőnök Halmos Istvánné városgazdálkodási Napirend 15. pontja: (179. sz. előterjesztés) Javaslat a 149/2015. (III.26.) Kt. (Javaslat a csepeli egyházak részére nyújtandó évi működési támogatás elosztására) határozat módosítására 302/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T 149/2015. (III.26.) Kt. határozatában megjelölt Csepel-Belváros Római Katolikus Egyházközség elnevezést Budapest Csepel-Belváros Római Katolikus Plébániára módosítja. végrehajtás előkészítéséért: Samna Gábor kabinetfőnök 303/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T 149/2015. (III.26.) Kt. határozatában megjelölt Csepel-Jézus Szíve Római Katolikus Egyházközség elnevezést Budapest Csepel-Csillagtelep Római Katolikus Plébániára módosítja. 20

21 végrehajtás előkészítéséért: Samna Gábor kabinetfőnök Napirend 16. pontja: (176. sz. előterjesztés) Javaslat egyszeri illetve rendszeres étkeztetési támogatás nyújtására a Majd Megnövök Baptista Óvoda részére 304/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Majd Megnövök Baptista Óvoda (székhelye: 1214 Budapest, Űrhajós utca 4/A.) által igénybe vett étkeztetési szolgáltatási díjfizetés elmaradásának (2015. április 30. napjáig fennálló tartozás) rendezése érdekében a évi költségvetés általános tartaléka terhére bruttó ,- Ft, azaz bruttó hárommillió ötszáznegyvenhétezer-háromszáznegyven forint vissza nem térítendő támogatást nyújt az Óvoda részére a célból, hogy a tartozását a Humán Szolgáltatások Igazgatósága felé rendezze, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a jogszabályi feltételeknek megfelelő támogatási megállapodás aláírására. Határidő: június 30. végrehajtás előkészítéséért: Halmos Istvánné városgazdálkodási dr. Vincze Anikó aljegyző 305/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Majd Megnövök Baptista Óvoda (székhelye: 1214 Budapest, Űrhajós utca 4/A.) az ellátásban részesülő gyermekek május 1. napja és december 31. napja közötti időtartamra vonatkozó étkeztetésének finanszírozására támogatási megállapodást köt, melynek fedezetére ,- forint keretösszeget biztosít a évi költségvetés általános tartaléka terhére, egyben felhatalmazza a Polgármestert a jogszabályi előírásoknak megfelelő támogatási megállapodás aláírására. Határidő: június

22 végrehajtás előkészítéséért: Halmos Istvánné városgazdálkodási dr. Vincze Anikó aljegyző Napirend 17. pontja: (184. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés Javaslat az új globális éghajlatvédelmi megállapodás sikerének előmozdítása érdekében tett felhívás támogatására 306/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Áder János köztársasági elnök úr felhívásához a Fővárosi Önkormányzattal együtt csatlakozva támogatja Al Gore, az Amerikai Egyesült Államok Nobel-díjjal kitüntetett volt alelnökének azon kezdeményezését, amelynek célja, hogy egy új globális éghajlatvédelmi megállapodás létrehozása érdekében a 2015 decemberében Párizsban megrendezésre kerülő ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Felek Konferenciájára összegyűlő világ vezetőit egységre és cselekvésre ösztönözzék. A Képviselő-testület a helyi lakosság figyelmének felhívása és a minél szélesebb körű támogatás érdekében felkéri a Polgármestert, hogy a kezdeményezésről és a klímavoks lehetőségéről minden rendelkezésére álló fórumon tájékoztassa a csepelieket. Határidő: június 1. végrehajtás előkészítéséért: Stein Tibor sajtófőnök Napirend 18. pontja: (180. sz. előterjesztés) Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részéről benyújtott évi pályázatok elbírálására és támogatások odaítélésére Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester 307/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben a céltartalékok között, a sorszámon szereplő előirányzat terhére összesen bruttó Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Csepeli Görög Önkormányzat által benyújtott, a pályázati felhívásnak megfelelő pályázatokra: 22

23 - Népzenei koncert a Mydrosz zenekarral és barátaival Ft - A görög dal napja Ft A pályázó csepeli nemzetiségi önkormányzattal kötendő támogatási megállapodás alapján kerül kifizetésre a pályázati felhívásban foglaltak szerint. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. Határidő: pályázók kiértesítésére: június 5. megállapodás megkötésére: június 30. végrehajtás előkészítéséért: Ábel Attila alpolgármester Halmos Istvánné városgazdálkodási 308/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben a céltartalékok között, a sorszámon szereplő előirányzat terhére összesen bruttó Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Csepeli Német Önkormányzat által benyújtott, a pályázati felhívásnak megfelelő pályázatokra: - Csepeli német nemzetiségi hagyományápoló gyermek tánc- és életmódtábor Ft - A Csepeli Német Nemzetiségi Ifjúsági Táncegyüttes részvétele az EurofolkItalia 2015 nemzetközi táncfesztiválon Ft A pályázó csepeli nemzetiségi önkormányzattal kötendő támogatási megállapodás alapján kerül kifizetésre a pályázati felhívásban foglaltak szerint. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. Határidő: pályázók kiértesítésére: június 5. megállapodás megkötésére: június 30. végrehajtás előkészítéséért: Ábel Attila alpolgármester Halmos Istvánné városgazdálkodási 23

24 309/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben a céltartalékok között, a sorszámon szereplő előirányzat terhére összesen bruttó Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Csepeli Örmény Önkormányzat által benyújtott, a pályázati felhívásnak megfelelő pályázatokra: - Világosító Szent Gergely ünnepe Ft - Jereváni Világ Örmény Kongresszus Ft - Az Örmény Független Köztársaság kikiáltásának ünnepe Ft - Csepeli Örmény Filmnap Ft A pályázó csepeli nemzetiségi önkormányzattal kötendő támogatási megállapodás alapján kerül kifizetésre a pályázati felhívásban foglaltak szerint. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. Határidő: pályázók kiértesítésére: június 5. megállapodás megkötésére: június 30. végrehajtás előkészítéséért: Ábel Attila alpolgármester Halmos Istvánné városgazdálkodási 310/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben a céltartalékok között, a sorszámon szereplő előirányzat terhére összesen bruttó Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Csepeli Román Önkormányzat által benyújtott, a pályázati felhívásnak megfelelő pályázatokra: - Anyaországi kapcsolattartás, romániai út Ft - Októberi szüret Ft - Advent, télapó Ft A pályázó csepeli nemzetiségi önkormányzattal kötendő támogatási megállapodás 24

25 alapján kerül kifizetésre a pályázati felhívásban foglaltak szerint. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. Határidő: pályázók kiértesítésére: június 5. megállapodás megkötésére: június 30. végrehajtás előkészítéséért: Ábel Attila alpolgármester Halmos Istvánné városgazdálkodási 311/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben a céltartalékok között, a sorszámon szereplő előirányzat terhére összesen bruttó Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Csepeli Ukrán Önkormányzat által benyújtott, a pályázati felhívásnak megfelelő pályázatokra: - Ukrán nyelvű napközis tábor csepeli gyerekek részére Ft - Tymcsenkivszky olvasatok c. tanári szimpóziumon való részvétel Ukrajnában Ft - Kárpátaljai festőművészek kiállítása és zenés est Ft A pályázó csepeli nemzetiségi önkormányzattal kötendő támogatási megállapodás alapján kerül kifizetésre a pályázati felhívásban foglaltak szerint. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. Határidő: pályázók kiértesítésére: június 5. megállapodás megkötésére: június 30. végrehajtás előkészítéséért: Ábel Attila alpolgármester Halmos Istvánné városgazdálkodási 25

26 Napirend 19. pontja: (164. sz. előterjesztés) Javaslat ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra Előterjesztő: Tenk András képviselő 312/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy július 1-től a tulajdonában, illetve a 100 %-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságok tulajdonában (résztulajdonában) álló ingatlan vagyon elidegenítésével kapcsolatos szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, az ingatlan természetbeni elhelyezkedését, helyrajzi számát, az ingatlan értékbecslését, a szerződés felek általi aláírásától számított 14 napon belül a Polgármesteri Hivatal internetes portálján, illetve a gazdasági társaság saját internetes portálján közzé kell tenni. A közzétételnek oly módon kell történnie, hogy a szerződések közzétételi helye elérhető legyen a főoldalról, illetve a gazdasági társaság saját honlapjának főoldaláról, valamint a szerződések kereshetőek legyenek legalább a szerződés tárgya, értéke, az ingatlan természetbeni elhelyezkedése, helyrajzi száma, valamint a szerződést kötő felek neve szerint. Határidő: július 1. végrehajtás előkészítéséért: a gazdasági társaság esetén: az igazgató az önkormányzati tulajdon esetén: az aljegyző Napirend 20. pontja: (183. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés Javaslat jogerős bírósági döntésben meghatározott fizetési kötelezettség teljesítésére fedezet biztosítására az 5.Pf /2014. számú ügyben Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző 313/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Fővárosi Törvényszék a 6.P /2013/15. számú, május 21. napján kelt döntését helyben hagyó, a Fővárosi Ítélőtábla május 21. napján kelt döntésében foglalt, Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatalát terhelő fizetési kötelezettség teljesítésére ,- Ft azaz kettőmillióhatszáznyolcvanhatezer-kilencszázharminc forint összeget biztosít az általános tartalék terhére. végrehajtás előkészítéséért: dr. Szeles Gábor jegyző 26

27 14 igen 5 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 21. pontja: (178. sz. előterjesztés) Beszámoló a Képviselő-testület nak végrehajtásáról 314/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - a 359/2014. (VI.26.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejét december 31-re módosítja. - a 455/2013. (VII.18.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejét december 31-re módosítja. - az 546/2014. (XI.27.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejét november 30-ra módosítja. - a 28/2014. (II.07.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejét december 31-re módosítja. - a 32/2015. (I.29.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejét augusztus 31-re módosítja. - a 242/2015. (IV.30.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejét június 15-re módosítja. - a 243/2015. (IV.30.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejét június 15-re módosítja. - a 244/2015. (IV.30.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejét június 16-ra módosítja. végrehajtás előkészítéséért: Huszák József irodavezető 13 igen 2 nem 4 tartózkodás e l f o g a d v a 315/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T 414/2014. (IX.25.) Kt. számú és a 252/2015. (IV.30.) Kt. határozatát visszavonja. végrehajtás előkészítéséért: Huszák József irodavezető 27

28 13 igen 2 nem 4 tartózkodás e l f o g a d v a 316/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Képviselő-testület nak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, valamint a felelősök figyelmét felhívja a még le nem járt határidejű határozatok végrehajtásának határidőben történő teljesítésére. végrehajtás előkészítéséért: Huszák József irodavezető Zárt ülés : 13 igen 2 nem 4 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 22. pontja: (182. sz. előterjesztés) Javaslat Kolonics György sport-érdemérem adományozására 317/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kolonics György Sport-érdemérem díjat adományoz Mendrey Tamás tőrvívó részére, továbbá nettó Ft (kettőszázezer) jutalomban részesíti, amelyet a évi költségvetés tartalmaz. Határidő: június 04. végrehajtás előkészítéséért: Samna Gábor kabinetfőnök 318/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő- testülete úgy dönt, hogy Kolonics György Sport-érdemérem díjat adományoz Kolonics György, Kolonics Györgyné, Györe Attila és Horváth Csaba részére, továbbá nettó Ft (kettőszázezer) jutalomban részesíti, amelyet a évi költségvetés tartalmaz. 28

29 Határidő: június 04. végrehajtás előkészítéséért: Samna Gábor kabinetfőnök 7 igen 8 nem 4 tartózkodás e l u t a s í t v a Napirend 23. pontja: (172/1. sz. előterjesztés) Javaslat magasabb vezetők (óvodavezetők és helyetteseik) kinevezésének visszavonására Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester 319/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri az óvoda-intézmények vezetőit, hogy június 30-i hatállyal, a 18/2015. (I.29.) Kt. határozat alapján történő intézményátszervezéssel összefüggésben a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegyék meg az intézményvezető-helyettesek vezetői megbízatása visszavonása tárgyában. Határidő: június 30. Morovik Attila alpolgármester végrehajtás előkészítéséért: Baldauf Myrtill köznevelési referens Furák János GSZI, igazgató 12 igen 6 nem 1 tartózkodás e l f o g a d v a 320/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy (a 18/2015. (I.29.) Kt. határozat alapján történő) intézményátszervezés miatt az alábbiakban megjelölt óvoda-intézmények vezetőinek vezetői megbízatását június 30-al visszavonja július 01-jétől vezetői megbízatás hiányában az alábbi felsorolás szerinti közalkalmazottak a kinevezésük szerinti munkakörben kerülnek továbbfoglalkoztatásra. BARNA MÁRIA Gyermekláncfű Óvoda székhely: 1213 Budapest, Csalitos u (törzskönyvi szám: ), GUGCSÓNÉ NAGY JUDIT Játéksziget Óvoda székhely: 1214 Budapest, Jupiter u. 24/a. (törzskönyvi szám: ), 29

30 POMOTHY GYÖRGYNÉ Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvodák Német Nemzetiségi Csoport Deutsche Nationalitatengruppe székhely: 1215 Budapest, Árpád u. 2. (törzskönyvi szám: ), PAP ERIKA Aprajafalva - Gyermeksziget Óvoda székhely: 1214 Budapest, Béke tér 13. (törzskönyvi szám: ), MOLNÁR TÍMEA Erdősor Festő Utcai Óvoda székhely: 1214 Budapest, Erdősor u (törzskönyvi szám: ), SZILASSY ÉVA Hétszínvirág Óvoda székhely: 1211 Budapest, Kiss J. alt. u (törzskönyvi szám: ), PAPP LÁSZLÓNÉ Kádár Katalin Óvoda székhely: 1212 Budapest, Széchenyi u. 92/a. (törzskönyvi szám: ), KAKUSZ IMRÉNÉ Tátika - Napsugár Óvoda székhely: 1211 Budapest, Kiss J. alt. u. 52. (törzskönyvi szám: ), SZAKTER EDINA Kerek Világ Óvoda székhely: 1211 Budapest, Posztógyár u. 3. (törzskönyvi szám: ), PÉHL ZSUZSANNA Csillagtelepi Óvodák székhely: 1214 Budapest, Szabadság u. 14/a. (törzskönyvi szám: ). Határidő: június 30. Morovik Attila alpolgármester végrehajtás előkészítéséért: Baldauf Myrtill köznevelési referens Furák János GSZI, igazgató 12 igen 6 nem 1 tartózkodás e l f o g a d v a 321/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T z Önkormányzat fenntartásában működő óvodák azon intézményvezetői és intézményvezető helyettesei tekintetében, akiknek a vezetői megbízatása a 18/2015. (I.29.) Kt. határozat alapján június 30. napjával visszavonásra került, a június 30. napja előtti vezetői kinevezésükben meghatározott vezetői megbízási idejük lejártáig biztosítja részükre a vezetői pótléknak megfelelő összeghez szükséges fedezetet, határozott idejű kereset kiegészítés jogcímen. Határidő: folyamatos Morovik Attila alpolgármester végrehajtás előkészítéséért: Baldauf Myrtill köznevelési referens Furák János GSZI, igazgató 30

31 12 igen 6 nem 1 tartózkodás e l f o g a d v a Napirend 24. pontja: (161. sz. előterjesztés) Javaslat krízislakás-kiutalás visszavonására és krízislakás kiutalására 322/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Lakatos István 1212 Budapest, Görgey A. tér.... szám alatti lakos számára történő krízislakás kiutalásáról szóló 204/2015. (IV.30.) Kt. határozatát visszavonja. végrehajtás előkészítéséért: Pintér István vezérigazgató 323/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Mursa Gusztáv krízislakás iránti kérelmét elfogadja, indokoltnak tartja és felhatalmazza a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-t, hogy a 1215 Budapest, Árpád u.... szám alatti lakásra bérleti szerződést kössön hat hónap időtartamra, november 30-ig. végrehajtás előkészítéséért: Pintér István vezérigazgató Napirend 25. pontja: (162. sz. előterjesztés) Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában 324/2015. (V.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény, valamint a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni 31

32 ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi 1. sorszám alatti a polgármester által átruházott hatáskörben hozott csepeli lakhatási támogatás ügyben benyújtott fellebbezés tárgyában úgy dönt, hogy a fellebbezést elutasítja és az I. fokú határozatot helybenhagyja. 1. Rácz Aladár Bp. XXI., Védgát u. (szül.:, an.: ) Ikt. szám: VIII /2015 végrehajtás előkészítéséért: Tamás Judit irodavezető 32

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mai ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mai ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: Napirend előtt: 279/2016. (VII.28.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt, hogy mai ülésén az alábbi, 177. számú előterjesztést

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

Határidő: december 31. Borbély Lénárd polgármester Végrehajtás előkészítéséért felelős: Lantai-Metz Tímea ágazatvezető

Határidő: december 31. Borbély Lénárd polgármester Végrehajtás előkészítéséért felelős: Lantai-Metz Tímea ágazatvezető Napirendek: Napirend 1. pontja: (184. sz. előterjesztés) Javaslat a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társasággal történő előszerződés megkötésére Előterjesztő: 297/2016. (IX.08.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

2015. június 25. Kt. ülés határozatai

2015. június 25. Kt. ülés határozatai Napirend előtt: 2015. június 25. Kt. ülés 325/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt, hogy mai ülésén az

Részletesebben

2016. szeptember 21. képviselő-testületi ülés

2016. szeptember 21. képviselő-testületi ülés 2016. szeptember 21. képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 312/2016. (IX.21.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd javaslatát figyelembe

Részletesebben

2015. december 15-i rendes képviselő-testületi ülés

2015. december 15-i rendes képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. december 15-i rendes képviselő-testületi ülés 556/2015. (XII.15.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Hudák János ügyrendi javaslatára

Részletesebben

2014. január 14-i rendkívüli testületi ülés K I V O N A T

2014. január 14-i rendkívüli testületi ülés K I V O N A T 2014. január 14-i rendkívüli testületi ülés K I V O N A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 14-én (kedd) 08,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület május 25-i rendes ülésének határozatai

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület május 25-i rendes ülésének határozatai Napirend előtt: 2016. május 25-i rendes képviselő-testületi ülés 167/2016. (V.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt,

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására Készítette: Damm Mária Szociális és Egészségügyi Ágazat koordinátora Előterjesztő:

Részletesebben

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg:

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg: K I V O N A T Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2015. szeptember 23-án (szerda) 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) megtartott nyílt

Részletesebben

2015. február 26. Kt. ülés határozatai

2015. február 26. Kt. ülés határozatai Napirend előtt: 2015. február 26. Kt. ülés 61/2015. (II.26.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szenteczky János javaslatára úgy dönt, hogy a 47. számú

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Javaslat a 679/2007. (XI. 27.) Kt számú határozat kiegészítésére

POLGÁRMESTER. Javaslat a 679/2007. (XI. 27.) Kt számú határozat kiegészítésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat a 679/2007. (XI. 27.) Kt számú határozat kiegészítésére Készítette: dr. Szeles Gábor jegyző Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztő

Részletesebben

2015. január 29-i rendes képviselő-testületi ülés

2015. január 29-i rendes képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 29-i rendes képviselő-testületi ülés 13/2015. (I.29.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt,

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mai ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mai ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: Napirenden kívül: 170/2015. (IV.30.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Hudák János képviselő ügyrendi javaslatára úgy dönt, hogy az óvodák összevonásával

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben

250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 260/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozattal megválasztott

Részletesebben

2016. május 5-i rendes képviselő-testületi ülés

2016. május 5-i rendes képviselő-testületi ülés 2016. május 5-i rendes képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 122/2016. (V.05.) Kt. H A T Á R O Z A T mai ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: Napirend előtt: Tájékoztató az előző

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Tájékoztatás Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 26-án tartandó rendes nyilvános ülésére Napirend előtti Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztést

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: május 18.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: május 18. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT A 768/2009.(XI.24.) Kt. számú határozat módosítására Készítette: Kiss István OSZI igazgató Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2015. (X.01.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Napirend 4. pontja: Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság 2015. I. féléves Munkatervére Előterjesztő: Szuhai Erika elnök

Napirend 4. pontja: Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság 2015. I. féléves Munkatervére Előterjesztő: Szuhai Erika elnök 37/2015.(I.26.)SZEFOB Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottsága a mai ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: Nyílt ülés: Napirend 1. pontja: (14. sz. előterjesztés) Javaslat az óvodák szervezeti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 18-i rendkívüli

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (I.27) határozata - ZÁRT ülésen hozott -

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (I.27) határozata - ZÁRT ülésen hozott - 18/2016. (I.27) határozata A mezőkövesdi egészségügyi alapellátást érintő támogatási kérelem elbírálása 1. A Képviselő-testület Dr. Fehér Edit háziorvos kérelmét megtárgyalta, és a praxis működési költségeinek

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepeli Romaintegrációs Program megvalósításával kapcsolatos döntésekre

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepeli Romaintegrációs Program megvalósításával kapcsolatos döntésekre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csepeli Romaintegrációs Program megvalósításával kapcsolatos döntésekre Készítette: S. Szabó Ferenc közéleti-és nemzetközi munkatárs

Részletesebben

A Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

A Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1/2014.(XI.24.)SZEFOB A Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: Nyílt ülés: Napirend 1. pontja: Javaslat a Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. Kivonat. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. Kivonat. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete Önkormányzata Képviselő-testülete Iktatószám: I-165-228/2015. Kivonat a Képviselő-testület 2015. november 19-i rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 224/2015. (XI. 19.) XI.ÖK határozat 21 igen szavazattal,

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2014. november 25-i PEÜB ülés határozatai

2014. november 25-i PEÜB ülés határozatai 2014. november 25-i PEÜB ülés határozatai 1/2014.(XI.25.)PEÜB és Ügyrendi Bizottsága - Dobák István javaslata alapján - úgy dönt, hogy az önkormányzati törvény 60. (1) bekezdése előírásának eleget téve

Részletesebben

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/11/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. április 10-én megtartott

Részletesebben

2015. szeptember 24. rendes Kt. ülés határozatai

2015. szeptember 24. rendes Kt. ülés határozatai 2015. szeptember 24. rendes Kt. ülés Napirend előtt: 410/2015. (IX.24.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt, hogy mai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság november 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság november 18-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-518/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. november 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. május 28-án (csütörtök) 09.00 órai kezdettel tartja ülését a Városháza nagytermében, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-32/2015. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. március 12-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 24/2015.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT

JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. április 04-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. egyes módosító rendeletek hatályon kívül helyezéséről

RENDELETTERVEZET. egyes módosító rendeletek hatályon kívül helyezéséről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET egyes módosító rendeletek hatályon kívül helyezéséről Készítette: Kernné dr. Kulcsár Dóra igazgatási irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

2015. március 26. Kt. ülés határozatai

2015. március 26. Kt. ülés határozatai Napirend előtt: 2015. március 26. Kt. ülés határozatai 115/2015. (III.26.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szenteczky János ügyrendi javaslatára úgy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2014.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. a Tamariska domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges intézkedési terv elfogadására

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. a Tamariska domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges intézkedési terv elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a Tamariska domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges intézkedési terv elfogadására Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi naprendet fogadta el:

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi naprendet fogadta el: Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2010. november 02-án (kedden) 10,00 órakor a Józsefvárosi

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 129/2016. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. június 29-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról. 2.

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. november 07-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/9/2015. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 12. rendes ülését. 2012. július 19-én (csütörtök) 15 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 12. rendes ülését. 2012. július 19-én (csütörtök) 15 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 12. rendes ülését 2012. július 19-én (csütörtök) 15 00 órára hívom össze. A Képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén meghozott

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/11/2016. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata - ZÁRT ülésen hozott. Lakáscélú támogatási kérelem

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata - ZÁRT ülésen hozott. Lakáscélú támogatási kérelem 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata Lakáscélú támogatási kérelem Mezőkövesd város Képviselő-testülete a lakáscélú támogatások iránt benyújtott kérelmeket megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

Részletesebben

2011. január 27. Képviselő-testületi ülés

2011. január 27. Képviselő-testületi ülés 2011. január 27. Képviselő-testületi ülés 1/2011.(I.27.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Németh Szilárd sürgősségi indítványára - úgy dönt, hogy a Javaslat a Csepeli Egészségügyi

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. január 18-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-50/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása 2014. november 27. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. 203/2014. (XI.27.) számú határozat Tárgy: napirend elfogadása 1) Aprók Háza Óvodával kapcsolatos kérdések (pedagógiai asszisztens továbbfoglalkoztatása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

K I V O N A T Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 101/2016.(V.26.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi napirendjére: Javaslat a Gyáli Rendőrőrs parancsnoki kinevezéséhez való hozzájárulásra című előterjesztést. Fenti

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT

POLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET POLGÁRMESTER CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT az önkormányzattal területi felnőtt lakosság ellátásra szerződött, az alapellátásban egyéni-, vagy társas vállalkozóként működő háziorvosi

Részletesebben

451. számú előterjesztés

451. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 451. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a védett építészeti értékek megőrzésének

Részletesebben

1/8 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/8 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/8 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/24/2008. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 5. rendkívüli ülését június 25-én (szerda) órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 5. rendkívüli ülését június 25-én (szerda) órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendkívüli ülését Napirend: 2008. június 25-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

2016. évi MUNKATERVE

2016. évi MUNKATERVE Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi MUNKATERVE 2016. március 16-tól - 2017. március 15-ig melyet a Képviselő-testület a 33/2016. (II.16.) számú határozatával

Részletesebben

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők:

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők: ülésének könyvéből. 159/2016. (VII.27.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. július 27-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 8/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság szeptember 8-i üléséről. 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság szeptember 8-i üléséről. 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat Tárgy:Napirend 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok

Részletesebben

K i v o n a t. H a t á r o z a t

K i v o n a t. H a t á r o z a t 20.4. 4271-86/2011. (IV. 14.) JÜKB. sz.. megtárgyalta Dr. Gyimesi László önkormányzati képviselő által előterjesztett Az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 10/2011. (III. 02.)

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-332/2013. 14/2013. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2013. december 05-ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 371/2013.

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés 2016. május 31-i határozatai 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiakban állapítja meg: Nyílt ülés keretében tárgyalja: 1. Beszámoló

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERULET CSEPEI, ON KORMNYZATA

BUDAPEST XXI. KERULET CSEPEI, ON KORMNYZATA BUDAPEST XXI. KERULET CSEPEI, ON KORMNYZATA ALPOLGARMESTER JAVASLAT a Csillagtelepi dvodak intezmenyvezetoi megbizasara Keszitette: Eloterieszto: Baldauf Myrtill koznevelesi referens Morovik Attila alpolgarmester

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Készítette: Ábrahámné Turner

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 18-i ülésén

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Igényelt támogatás (bruttó bér 100%): Szükséges saját forrás (27% járulék):

Igényelt támogatás (bruttó bér 100%): Szükséges saját forrás (27% járulék): 130/2015.(VII.02.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúhadházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

1/8 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/8 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/8 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/25/2008. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008.

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 61. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Személyi ügyek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 16-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. október 30. 14. szám H A T Á R O Z A T O K 541/2014. (X.30.) közgyűlési hat. - tól 544/2014. (X.30.) közgyűlési hat. az Agria Humán Közhasznú

Részletesebben

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el:

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el: Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2010. december 14-én (kedden) 10,00 órakor a Józsefvárosi

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben