GE STAR Awards: A GE Foundation Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GE STAR Awards: A GE Foundation Program"

Átírás

1 GE STAR Awards: A GE Foundation Program Pályázati utasítások Első lépés Állapítsa meg a jogosultságát Kérjük, jelölje be az IGEN vagy a NEM dobozt minden alábbi állításnál: Igen Nem Igen Nem Igen Nem A General Electric Company vagy egyik többségi tulajdonában lévő társvállalat alkalmazottjának eltartottja (vér szerinti/örökbe fogadott/mostohagyermeke) vagyok. (Megjegyzés: a legfelső vezetői csapatban (Senior Executive Band) alkalmazottaknak és a vállalati vezetőknek a gyermekei vagy eltartottjai nem jogosultak pályázni.) Jelenleg a középiskola utolsó évére vagy az állam által fenntartott, magán illetve egyházi iskolában a felső szintű középiskolában rendelkezésre álló legmagasabb tanulmányi szintre (vagy annak annak megfelelőre, beleértve az otthoni oktatást is) vagyok beiratkozva. Olvassa el a GYIK részt, ha Kanadából, Indiából vagy Magyarországról pályázik. Először fogok beiratkozni posztszekunder oktatásra nappali tagozatos alapképzésre egy akkreditált négyéves főiskolán vagy egyetemen; vagy egy akkreditált közösségi főiskolán illetve egy szakmunkásképző intézetben a 2012 es évben. Ha az IGEN dobozt jelölte be mindegyik fenti állításnál, jogosult a GE STAR Awards programra pályázni. Ha a NEM dobozt jelölte be egy vagy több fenti állításnál, nem jogosult pályázni. Második lépés Állítsa össze a pályázati csomagot 1. Pályázati lap. A pályázat minden oldalát gépírással vagy nyomtatott kézírással csak fekete vagy kék tintával lehet kitölteni. A kitöltött pályázati lap a következőkből áll: a. Tevékenységei, díjai és kitüntetései. Ezen a helyen írjon a Válogató bizottságnak azokról a tevékenységekről, amelyekben részt vett például önkéntes tevékenységek, sporttevékenységek stb. Sorolja fel azokat a kapott díjakat és kitüntetéseket, amelyeket a pályázati verseny szempontjából lényegesnek tart. b. Személyes esszé. Az esszét gépelve vagy nyomtatott kézírással kell írni, és nem lehet 500 szónál hosszabb. Az esszé tárgyában a pályázati lap tartalmaz további útmutatásokat. c. A GE alkalmazott adatai. Ezt annak a szülőnek kell kitölteni és aláírni, aki GE alkalmazott. Szükség van a GE alkalmazott kilencjegyű GE Global azonosító számára (más néven Oracle I.D. vagy Single Sign On (SSO) I.D.). 2. Eredeti leckekönyv vagy bizonyítvány a középiskolájától. Ennek tartalmaznia kell valamennyi óráját és osztályzatát mindegyik tanévben, amelyre beiratkozott. Ha az eredeti nem elérhető, az iskolájától egy dombornyomású szárazpecséttel vagy bélyegzővel ellátott hiteles másolat is elfogadható. Az illetékes iskolai tisztviselőnek egy lezárt borítékba kell tennie a leckekönyv kivonatot, aláírnia a boríték hátoldalát a lezárt hajtókán, és a borítékot Önnek odaadnia, hogy a pályázatával elküldje. NE nyújtson be az általános iskolában kapott bizonyítvány másolatokat vagy érmeket/kitüntetéseket illetve leckekönyv kivonatokat. 3. (Nem kötelező:) a következők eredményei o o Egyetemi felvételi vizsgák, ha vannak ilyenek és/vagy elérhetők, Standardizált iskolai tesztpontok (pl. SAT, ACT stb.) ha vannak ilyenek és/vagy elérhetők (a teszteredmények másolatai vagy a leckekönyv kivonaton közölt teszteredmények elfogadhatók) 4. Egy Ajánlólevél lap. A referencialap kitöltésén kívül a referenciát adónak írásbeli értékelést kell csatolnia (gépelve vagy olvasható kézírással), amely a főiskolai jelentkezéshez korábban elkészített levelet is tartalmazhat. A referencialapot és ajánlólevelet kitöltő személynek ezeket a dokumentumokat lezárt borítékba kell tennie, aláírnia a boríték hátoldalát a lezárt hajtókán és Önnek odaadnia a borítékot, hogy a pályázatával elküldje. Harmadik lépés Küldje el a teljes pályázati csomagot az IIE részére; február 15 előtti postabélyegzővel. Addig ne küldje el a teljes pályázati csomagját az IIE részére, amíg a második lépésben felsorolt mind a négy tétel nincs meg. A második lépésben felsorolt mind a négy tételt egy borítékban együtt kell elküldeni az IIE részére. A teljes csomagot a következő címre küldje: GE STAR Awards International Institute of International Education 809 United Nations Plaza New York, NY USA Hiányos vagy késői pályázatok nem kerülnek figyelembe vételre.

2 Hungarian A pályázat kizárólag szeptember 15 től február 15 ig érvényes A pályázó adatai GE STAR Awards pályázat: A GE Foundation Program. Gépelve vagy nyomtatott betűkkel olvashatóan, kék vagy fekete tintával kérjük kitölteni. Családnév (vezetéknév) Utónév (keresztnév) Második utónév Utca, házszám Helység Megye Postai irányítószám Ország E mail cím (az a cím, amelyet rendszeresen ellenőriz) Telefonszám (országhívó és körzetszám is, ha van) Születési dátum (év/hónap/nap) Neme (nem kötelező) Második e mail cím (nem kötelező) Állampolgárság vagy állandó lakóhely szerinti ország VÁLASSZON EGYET AZ ALÁBBIAK KÖZÜL (további információ a GYIK ban található). Ez a pályázat az alábbi kategóriára szól: 4 éves iskola kategóriája (pl. 4 éves egyetem/főiskola) 2 éves iskola kategóriája (pl. 2 éves közösségi főiskola) A pályázó oktatással kapcsolatos adatai Középiskola/felső szintű középiskola adatai Középiskola/felső szintű középiskola neve Középiskolai/ felső szintű középiskolai érettségi várható dátuma Utca, házszám Helység Megye Postai irányítószám Ország Telefonszám (országhívó és körzetszám is, ha van ilyen) Faxszám (országhívó és körzetszám is, ha van ilyen) Osztályzatok átlaga (GPA), ha van ilyen Osztályrangsor (ha van ilyen) Kisasszony/Asszony/Úr/Dr. Utónév (keresztnév) Családnév (vezetéknév) E mail A tanár neve, akit jelenlegi közép/felső szintű középiskolájában megjelöl arra, hogy az iskolának adandó díjat megkapja Kisasszony/Asszony/Úr/Dr. Utónév (keresztnév) Családnév (vezetéknév) E mail A közép/felső szintű középiskola vezető tisztviselője (pl. iskolaigazgató) 1/7. oldal GE STAR Awards Pályázat

3 Egyetem vagy főiskola adatai Mikor kezdi az egyetemet vagy főiskolát? (év/hónap) Egyetem vagy főiskola befejezésének várható ideje? (év/hónap) A keresett diploma fajtája (pl. főiskolai diploma, oklevél, 2 éves főiskolai diploma stb.) Tervezett szak vagy tanulmányi terület Egyetemek, főiskolák vagy szakképző intézmények, amelyekre jelentkezett vagy jelentkezni akar (az iskola hivatalos nevét használja, ne rövidítéseket): Első intézmény: Jelöljön be egyet: Felvéve Értesítés függőben Tervezett jelentkezés Második intézmény: Jelöljön be egyet: Felvéve Értesítés függőben Tervezett jelentkezés Harmadik intézmény: Jelöljön be egyet: Felvéve Értesítés függőben Tervezett jelentkezés Negyedik intézmény: Jelöljön be egyet: Felvéve Értesítés függőben Tervezett jelentkezés Díjak és kitüntetések Soroljon fel valamennyi díjat, amit az elmúlt öt évben kapott, és úgy gondolja, hogy a verseny szempontjából fontos. Kérjük, írjon egy rövid mondatot a díj természetéről. Díj/kitüntetés Leírás Átvétel éve(i) (pl. 2009) 2/7. oldal GE STAR Awards Pályázat

4 Tevékenységek Soroljon fel minden iskolai vagy közösségi tevékenységet, amelyben az elmúlt öt évben részt vett. Ne használjon rövidítéseket! Jelölje be az évet, amelyben részt vett a tevékenységben. A gyakorisághoz (GYAK) írja be a következőt: W = hetente, M = havonta, S = időszakosan, Y = évente, O = egyszeri tevékenység Tevékenység GYAK Beosztás/kiegészítő leírás Iskolai (beleértve az iskolai köröket, diákönkormányzatot, zenekart stb.): Sportolás: Vezetői programok/gyakorlatok (pl. cserkészek, 4 H stb.) Önkéntes munka: Egyéb (pl. részmunkaidős tevékenység, vallási csoportok,magán ének zeneórák): 3/7. oldal GE STAR Awards Pályázat

5 Gyakorlat és célok Szándéknyilatkozat (250 szó vagy annál kevesebb) Kérjük, írjon a kiválasztott főiskolai/egyetemi szakról. Miért választotta ezt a szakot? Ha még nem döntötte el, írjon néhány olyan szakról, amelyeket számításba vesz, és indokolja meg, hogy miért. 4/7. oldal GE STAR Awards Pályázat

6 Esszé (500 szó vagy annál kevesebb) Kérjük, hogy ezen az oldalon írjon olvashatóan nyomtatott betűkkel vagy gépelve. Ha egy külön papírlapra akar gépelni, erre a nyomtatványra írja rá: See Attached, és az esszét világosan jelölje meg a GE STAR Awards Personal Essay felirattal. Ellenőrizze, hogy a neve rajta legyen az esszé külön oldalán, majd csatolja ehhez a nyomtatványhoz. Az esszét elbeszélő formában kell írni, és NE a tények puszta felsorolása legyen. Ez az esszé lehetőséget nyújt arra, hogy elmondjon magáról olyan dolgokat, amelyekről úgy érzi, hasznosak lehetnek az értékelő bizottság számára. Érdeklődéssel fogják olvasni. Kérjük, hogy 500 szóra vagy annál kevesebbre korlátozza az esszét. Tárgy 2022 ben vagyunk: Mi volt a legnagyobb eredménye, vagy mire a legbüszkébb? Fejtse ki, hogyan érte el és miért. 5/7. oldal GE STAR Awards Pályázat

7 A GE alkalmazott adatai Alkalmazott/nyugdíjas szülő vagy gondviselő adatai Megszólítás (egyet jelöljön be): Kisasszony Asszony Úr Dr. GE alkalmazotti státusa (egyet jelöljön be): jelenleg alkalmazott nyugdíjas elhunyt alkalmazott elhunyt nyugdíjas GE Industry Focus Group (egyet jelöljön be): GE Capital GE Corporate GE Home & Business Solutions GE Energy GE Technology Infrastructure Global Growth and Operations Tüntesse fel, melyik GE Business Segment ben dolgozik: Családi név (vezetéknév) Utónév (keresztnév) Második utónév Munkahely címe (lakcím, ha nyugdíjas/elhunyt) Helység Megye Postai irányítószám Ország Munkahelyi e mail cím (ha nincs, otthoni e mail) Munkahelyi telefonszám (országhívó és körzetszám is, ha van ilyen) Munkahelyi faxszám (országhívó és körzetszám is, ha van ilyen) GE Global I.D. (más néven SSO, Single Sign On I.D. vagy Oracle I.D.) Minden GE alkalmazottnak van valamelyik kilencjegyű száma. Keresse meg a humánerőforrás menedzsert (HRM), ha nem tudja a számát. (KÖTELEZŐ) A pályázó az alkalmazott eltartottja (egyet jelöljön be): Igen Nem A pályázónak a GE alkalmazotthoz való rokonsági foka Állampolgárság szerinti ország Alkalmazott humánerőforrás menedzsere (HRM) Humánerőforrás menedzser (HRM) e mail címe vagy telefonszáma Tanúsítom, hogy a fenti alkalmazotti adatok legjobb tudomásom szerint hiánytalanok és pontosak. Tudomásul veszem, hogy a legfelső vezetői csapatban (Senior Executive Band) alkalmazottak és a vállalati vezetők gyermekei nem jogosultak pályázni. Alkalmazott/nyugdíjas aláírása Dátum Tanúsítvány Tanúsítom, hogy megfelelek a program alapkövetelményeinek, és hogy a szolgáltatott információ a legjobb tudomásom szerint hiánytalan és pontos. Amennyiben kérik, beleegyezem, hogy bizonyítékkal szolgálok a pályázatomban megadott információkról. Téves információ bármely odaítélt díj megszűnését eredményezheti. A pályázat a benyújtását követően az Institute of International Education (IIE) tulajdonába kerül. Pályázó aláírása Dátum 6/7. oldal GE STAR Awards Pályázat

8 Kiegészítő dokumentumok Köszönjük, hogy kitölti a pályázatot a GE STAR Awards: A GE Foundation Program ra. Már majdnem a végére ért! A kitöltött pályázaton kívül az alább felsorolt dokumentumok eredeti példányát (ahol lehetséges) vagy olvasható, hiteles másolatát kell benyújtania mindegyik tanévre, amikor a középiskolába beiratkozott. Ahhoz, hogy a pályázati csomagja hiánytalannak minősüljön, ellenőrizze, hogy az alábbiakat egy borítékban küldi el: kitöltött Pályázati formanyomtatvány hivatalos leckekönyv kivonat (tanulmányi eredmények), lezárt borítékban egy Referencia lap és Ajánlólevél, lezárt borítékban (Nem kötelező:) az alábbiak eredményei: o egyetemi felvételi vizsgák (ha vannak ilyenek és/vagy elérhetők) vagy o standardizált teszteredmények stb. (ha vannak ilyenek és/vagy elérhetők). A teszteredmények másolatai és a leckekönyvkivonaton jelentett teszteredmények elfogadhatók. A hiánytalan pályázati csomagot legkésőbb február 15 i postabélyegzővel ellátva kell feladni ahhoz, hogy figyelembe legyen véve. Elkésett vagy hiányos pályázatok nem vehetők figyelembe. Küldje el egy borítékban a következő címre: GE STAR Awards International Institute Of International Education 809 United Nations Plaza New York, NY USA A pályázattal megadott információ csak a verseny céljaira kerül felhasználásra, és a legnagyobb mértékű titoktartással kezelik. Valamennyi adathoz csak az Institute of International Education tagjai és a válogató bizottság fér hozzá. A döntőbe jutottak munkaviszonyára vonatkozó információt is, beleértve a GE Global ID t, az alkalmazott nevét, a GE Industry Focus Groupot, a GE Business t és a várost, államot, országot, ahol a munkahelyük van, a GE és a GE Foundation rendelkezésére bocsátják a jogosultság ellenőrzése, a díj bejelentése és díjkiosztási ünnepség céljából. Továbbá, a döntőbe jutottak neve, az iskola, város, állam és ország hozzáférhető lesz a GE és a GE Foundation számára a díj bejelentése és díjkiosztási ünnepség céljából. A pályázati csomag a benyújtás után az IIE tulajdona lesz. A pályázat vagy a pályázati csomag bármely része nem fog visszakerülni a pályázóhoz. 7/7. oldal GE STAR Awards Pályázat

9 Pályázat a GE STAR Awards: A GE Foundation Programra Bizalmas Referencialap és Ajánlólevél részére (pályázó neve) Útmutató: Ezt a referencialapot és ajánlólevelet olyan személynek kell írnia, aki jól ismeri a pályázót (de NEM egy családtag) például egy tanár/oktató/professzor, cserkészparancsnok, tanórán kívüli szakköri tanácsadó, munkáltató/munkahelyi felügyelő stb. Ezt a lapot és levelet elkészítő személynek ezeket lezárt borítékba kell tennie, aláírnia a boríték hátoldalát a hajtókán és visszajuttatnia a pályázónak. 1) Mióta ismeri a pályázót? Ország 2) Milyen minőségben ismeri a pályázót? (Egyet jelöljön be) Tanár vagy professzor Cserkészparancsnok Önkéntes tanácsadó Munkáltató vagy munkahelyi felügyelő Egyéb (kérjük pontosítsa) 3) Kérjük, hogy az alábbi minősítő táblázatban értékelje a pályázót más olyan hallgatókkal összehasonlítva, akiket szakmai pályafutása alatt megismert. Iskolai teljesítmény Szellemi képesség Munkaszokások Társadalmi felelősségtudat Találékonyság és kezdeményezés Független tanulási képesség Kiváló Nagyon jó Átlagos Átlag alatti 4) Jelölje be, hová sorolható a pályázó az Ön osztályának jelenlegi vagy legutóbbi hallgatói között. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% (Legmagasabb/kiváló) (Legutolsó/átlag alatti) 5) Mellékeljen egy egyoldalas ajánlólevelet (gépelve) a pályázó korábbi teljesítményéről és azon képességéről, hogy hogyan követ nyomon és végez el sikeresen egy tanulmányi programot a javasolt területen (ez tartalmazhatja a főiskolai jelentkezésekhez korábban készített levelet). ÉSZREVÉTELEIT A LEGSZIGORÚBB BIZALMASSÁGGAL KEZELIK! Kérjük, hogy töltse ki ezt a lapot és juttassa vissza a pályázónak egy aláírt, lezárt borítékban, hogy a teljes pályázati csomag része lehessen. Név Aláírás Dátum E mail Intézmény vagy vállalat, cég ha van ilyen: Bizalmas Referencialap és Ajánlólevél: 1/1. oldal

10 GE STAR Awards: A GE Foundation Program Gyakran ismételt kérdések Kérjük, olvassa el és nyomtassa ki referenciaként. Programleírás: A GE STAR Awards verseny világszerte nyitva áll a jogosult GE alkalmazottak és nyugdíjasok gyermekei számára. A szelektív pályázati eljárás során kiválasztott kedvezményezettek egy egyszeri díjban részesülnek a két kategória egyikében a felsőoktatás első évi költségének a fedezésére. Az első kategória a négyéves főiskolára/egyetemre (vagy az USA n kívül ennek megfelelőre) járók számára van; a második a kétéves közösségi főiskolára/műszaki szakképző intézménybe járók számára. A győztesek a jelenlegi középiskolájukból kiválasztanak egy tanárt is elismerésként, és hogy irányítsa az iskolának adott díj felhasználását. A négyéves iskolába járó kedvezményezettek 3500 dolláros díjban részesülnek; a díj a középiskola számára 500 dollár lesz. A kétéves iskolába járó kedvezményezettek 1500 dolláros díjat kapnak; a díj a középiskola számára 500 dollár lesz. A kedvezményezettek rendkívül szelektív globális versenyben kerülnek kiválasztásra, amelyet az Institute of International Education (IIE), egy nemzetközi nonprofit oktatási csereszervezet függetlenül bonyolít le. A pályázókat a következő követelmények alapján válogatják ki: Iskolai teljesítmény és képesség (osztályrangsor, osztályzatok átlaga, teszteredmények stb.) Tanórán kívüli és közösségi tevékenységek, beleértve a szakmai gyakorlatot A tanuló személyes tapasztalatai és céljai, egy írásbeli nyilatkozat alapján Egy Referencialap Jogosultság: Ki jogosult pályázni? A jogosult GE alkalmazott vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke; az a mostohagyermek, aki egy jogosult alkalmazottal lakik; vagy egy másik gyermek, aki állandó jelleggel a jogosult alkalmazottal lakik, egyedül attól az alkalmazottól részesül támogatásban, és akinek az alkalmazott vagy annak házastársa a bíróság által kijelölt állandó gondviselője; és Az állam által fenntartott, magán vagy egyházi iskolában a felső szintű középiskolában rendelkezésre álló legmagasabb tanulmányi szintre van beiratkozva (vagy utolsó éves középiskolai tanulónak megfelelő szintre, beleértve az otthoni oktatásban részesülő tanulókat is). (A nem egyesült államokbeli pályázók olvassák el az országukra vonatkozó egyedi hivatkozást); és Aki először iratkozik be posztszekunder képzésre nappali tagozaton alapképzés egy akkreditált négyéves főiskolán vagy egyetemen; vagy egy akkreditált közösségi főiskolán illetve műszaki szakképző intézményben. Megjegyzés: Ha Ön a naptári év folyamán iratkozik be először posztszekunder/egyetemi tanulmányokra, most jelentkezzen a 2012 es versenyre. Ha Ön a naptári év folyamán iratkozik be először posztszekunder/egyetemi tanulmányokra, akkor a 2013 as versenyre kell jelentkeznie, amelyet majd 2012 őszén jelentenek be. Ha nem az USA ból pályázik, kérjük, nézze meg az országára vonatkozó alábbi hivatkozást: Magyarország: Ha egy 3 5 éves egyetemi szintű posztszekunder programra akar beiratkozni, amelyen főiskolai diplomát szerez (Egyetemi vagy Főiskolai Oklevél), akkor a 4 éves kategóriáért fog pályázni a középiskola utolsó évében (12. évfolyam). Ha egy 2 éves nem egyetemi szintű posztszekunder programra akar beiratkozni, mint például egy mőszaki vagy szakképző program, amelyen bizonyítványt szerez (Bizonyítvány), akkor a 2 éves kategóriáért fog pályázni a középiskola utolsó évében (12. évfolyam). További segítségért forduljon az IIE European Office hoz Budapesten a telefonszámon. 1/6. oldal GE STAR Awards GYIK

11 Pályázatok: 4 éves kategória: [elérhető különböző nyelveken a balra lévő hivatkozás használatával] 2 éves kategória: [elérhető különböző nyelveken a balra lévő hivatkozás használatával] Ki a jogosult alkalmazott? A pályázat határidejekor (2012. február 15.) a General Electric Company vagy a többségi tulajdonában lévő társvállalat alkalmazásában állók. Megjegyzés: azok az alkalmazottak, akiknek a gyermekeit díjazásra választották ki, jogosultaknak kell maradniuk a díjkihirdetés időpontjában (2012. július 1 én vagy akörüli időpontban); vagy Azok az alkalmazottak, akik közvetlenül a General Electric Company tól vagy a többségi tulajdonában lévő társvállalattól mentek nyugdíjba; vagy Azok az alkalmazottak, akik a General Electric Company nál való aktív munkaviszony alatt vagy közvetlenül a General Electric Company tól illetve a többségi tulajdonában lévő társvállalattól történt nyugdíjba vonulásuk után haltak meg. MEGJEGYZÉS: Érvényes GE SSO ID szükséges. A legfelső vezetői csapatban (Senior Executive Band) alkalmazottaknak és a vállalati vezetőknek a gyermekei nem jogosultak. A GE Global ID ugyanaz e, mint az SSO ID? Igen, a GE Global ID, a Single Sign On ID és az Oracle ID mind arra az egyedi 9 jegyű számra vonatkozik, amellyel minden GE alkalmazott rendelkezik. Ha Ön nem tudja az ID számát, kérjen segítséget a humánerőforrásmenedzsertől. Mi történik, ha nem tudom az SSO ID t? Ha Ön alkalmazott, kérjen segítséget a humánerőforrás menedzsertől. Ha nyugdíjas vagy egy nyugdíjas házastársa, kérheti a nyugdíjas SSO ID t, ha bejelentkezik a GE juttatásokról szóló weboldalára (https://benefits.ge.com a bejelentkezési lapon egy hivatkozást fog látni az először használó felhasználók számára a fiók felállításához), vagy felhívhatja a GE nyugellátási információs központját az telefonszámon. Mikor van a pályázat határideje? Valamennyi pályázatot és kísérőanyagot legkésőbb február 15 i postabélyegzővel ellátva keleti zónaidő szerint esti 11:59 óráig kell elküldeni az IIE részére. A KÉSEDELMES BENYÚJTÁSOK ÉS HIÁNYOS PÁLYÁZATI CSOMAGOK NEM KERÜLNEK ELBÍRÁLÁSRA. FELLEBBEZÉSNEK HELYE NINCS. Hol kaphatok pályázati lapot? A pályázat PDF verziója letölthető a webhelyről. GE alkalmazottak kérhetnek nyomtatványt a megfelelő ország GE képviselőjétől. GE nyugdíjas letöltheti a PDF verziót a webhelyről. Honnan tudjam, hogy melyik programra pályázzak? Ha egy négyéves főiskolára vagy egyetemre akar beiratkozni (vagy az USA n kívül az annak megfelelőre ), akkor a 4 éves kategória díjára kell pályáznia. Ha közösségi főiskolára vagy szakképző, kereskedelmi illetve szakképző intézménybe akar beiratkozni, a 2 éves kategória díját kell megpályáznia. Pályázhatok e mindkét programkategóriában? Mi történik, ha nem tudom, hogy egyetemi vagy közösségi főiskolai programra fogok beiratkozni? Ha nem tudja, hogy egy négyéves egyetemre vagy közösségi főiskolai programra fog e jelentkezni, pályázhat mindkét kategóriában. Azonban mindegyikre külön pályázatot kell benyújtania. 2/6. oldal GE STAR Awards GYIK

12 Ha április elseje előtt eldönti, kérjük, azonnal értesítse az Institute of International Educationt (IIE). Pályázata a megfelelő programkategóriából visszavonásra kerül. Ha díjat nyer egy kategóriában, de úgy dönt, hogy posztszekunder programot vált, kérjük, olvassa el alább a Díjkiosztás alatti kérdést Mi történik, ha megváltoztatom a posztszekunder programot? Jelölhetek e olyan tanárt, aki nem a jelenlegi középiskolámban dolgozik? Nem. A jelölt tanárnak abban a középiskolában kell dolgozni, amelyben Ön érettségizni akar. Otthoni oktatásban részesülök. Jogosult vagyok e a GE STAR Awards programra, és jelölhetem e a szüleimet tanárjelöltnek? Igen, otthoni oktatásban részesülőként jogosult a GE STAR Awards programra mindaddig, amíg a felső szintű középiskolai oktatás utolsó évében van. A szüleit nem lehet tanárjelöltnek megjelölni; azonban választhat valakit jelöltnek, például a cserkészparancsnokot, egy tanórán kívüli iskolai klub vezetőjét vagy a közösség egyik tagját, amennyiben a jelölt nonprofit szervezethez tartozik. Vegye figyelembe, hogy ennek a személynek a díja nem az egyéné, hanem azé a nonprofit szervezeté lesz, amelyhez az tartozik. A díjat a jelölt nonprofit szervezetének oktatási célokra kell felhasználnia. Mennyire fontos a személyes tapasztalatokról és célokról szóló írásbeli nyilatkozat (esszé)? A pályázat esszé része lehetőség Önnek arra, hogy magáról olyan információt adjon, ami nincs felsorolva a pályázatában, amelyről úgy érzi, hogy hasznos lehet a bírálóbizottság számára. A bizottság egyenlő fontossággal veszi figyelembe az írásbeli nyilatkozatát és az iskolai teljesítményét, tanórán kívüli tevékenységeit és referencialapjának a tartalmát. Az esszé megírásához nincs jó vagy rossz módszer. Minden egyén másként közelíti meg ezt a részt. Ezzel lehetőség van arra, hogy a pályázatát egyedivé tegye, és kiegészítse azt, ami már szerepel a pályázat többi részében. A pályázati lapon kívül szükséges e még valamit benyújtani? Igen, az IIE részére egy csomagot kell küldenie a következőkkel: 1. A kitöltött pályázati lap aláírt példánya 2. Az osztályzatok/iskolai nyilvántartás legutóbbi hivatalos kivonata, amelyet az iskola egy lezárt borítékban ad 3. (Nem kötelező:) az egyetemi felvételi vizsgák eredményei, standardizált teszteredmények stb. (ha vannak ilyenek és/vagy elérhetők). A teszteredmények másolata vagy kivonaton közölt teszteredmények elfogadhatók. 4. Referencialap és ajánlólevél (lezárt borítékban Önnek visszajuttatva). Kérjük, hogy csak egy Referencialapot és ajánlólevelet küldjön. További lapok és levelek nem kerülnek elbírálásra. *Az IIE egyik fenti dokumentumot vagy teljes pályázati csomagot sem tudja elfogadni e mailben vagy faxon. Kell e referenciát küldenem? Igen. A pályázathoz csatolt referencialap kötelező. Kitöltheti egy tanár, tanácsadó, munkaadó stb., aki ismeri az iskolai eredményeit és/vagy munkahelyi és önkéntesként szerzett tapasztalatát. Ez a referencia további információt nyújt Önről a válogató bizottságnak, amikor elbírálja a pályázatát. A laphoz egy ajánlólevelet kell mellékelni. Ha a lap hiányosan van kitöltve, az ajánlólevelét nem veszik figyelembe. Kérjük, hogy csak EGY ajánlólevelet küldjön. További leveleket nem vesznek figyelembe. Amint az a referencialapon szerepel, a referenciát szigorúan bizalmasan kezelik, és az ajánlónak lezárt borítékban kell azt Önnek átadni. Az ajánlólevelet a lezárt borítékban küldje el az IIE részére a többi kísérődokumentummal együtt. Mi történik, ha csak egy hivatalos példányom van a szükséges kísérődokumentumból? 3/6. oldal GE STAR Awards GYIK

13 Ha a dokumentumból csak egy hivatalos példány van, elfogadunk hivatalos aláírással vagy bélyegzővel ellátott másolatot (például a hivatalos leckekönyv kivonat másolatát az iskolaigazgató aláírásával). Az IIE elfogad e kísérő dokumentumokat e mailben vagy faxon? Nem. Az IIE nem tud elfogadni e mailben vagy faxon küldött dokumentumokat, és csak azokat a dokumentumokat veszi figyelembe, amelyeket postán küldtek el a pályázat határidején vagy azt megelőző postabélyegzővel ellátva. Honnan fogom tudni, hogy beérkezett e a pályázatom és a kísérődokumentumok? Az IIE e mailben visszaigazolást küld egy érvényes e mail címre. Tájékoztatjuk, hogy a benyújtott pályázatok mennyisége miatt az IIE munkatársai nem tudják telefonon történő érdeklődésre ellenőrizni a pályázatok és kísérődokumentumok átvételét. MEGJEGYZÉS: HA ÁPRILIS 20 IG NEM KAP VISSZAIGAZOLÁST, AKKOR AZ ÖN FELELŐSSÉGE ÉRDEKLŐDNI AZ IIE NÉL. Mi történik, ha a pályázati csomagom elveszik a postán? Ha április 20 ig nem kap visszaigazolást arról, hogy a pályázati csomagja hiánytalan, az Ön felelőssége érdeklődni az IIE nél. Az IIE nem felelős semmilyen postán elveszett dokumentumért. Kiválasztás: Minden pályázót ugyanabban a kategóriában bírálnak e el? Nem. A kiválasztási eljárás négy általános kategóriából áll: USA beli diákok a 2 éves kategóriában USA beli diákok a 4 éves kategóriában Nem USA beli diákok a 2 éves kategóriában Nem USA beli diákok a 4 éves kategóriában Mindegyik diák a saját országának oktatási és értékelési rendszere alapján kerül elbírálásra. A GE Foundation vagy a GE alkalmazottak részt vesznek e a vizsgálóbizottságban? Nem. A pályázatokat az IIE által szervezett független bizottság vizsgálja meg. A GE és a GE Foundation alkalmazottjai nem vesznek részt az elbírálási folyamat semelyik részében sem. Értesítés: Mikor értesítenek a pályázatom státusáról? Az IIE e mailben értesít minden pályázót a státusáról. Az értesítő leveleket elektronikus úton küldik a pályázati lapon megadott e mail címre. Az értesítő leveleket nem a General Electric vagy a GE Foundation, hanem az IIE küldi e mailben legkorábban július 1 én. MINDEN DÖNTÉS VÉGLEGES; FELLEBBEZÉSNEK HELYE NINCS. Hogyan értesülnek a jelölt tanárok a kifizetésről? Az IIE elektronikus úton értesíteni fog minden tanárt, aki díjra volt jelölve. A tanári értesítő leveleket nem a General Electric vagy a GE Foundation, hanem az IIE küldi a tanárnak a pályázati nyomtatványon megadott e mail címre legkorábban július 15 én. 4/6. oldal GE STAR Awards GYIK

14 Díjkiosztás: Mire használhatom a díjat? A díjak célja az, hogy segítsék a diákokat az első évi kiadásaik fedezésében a 4 éves főiskolán vagy egyetemen (a 4 éves kategóriában) vagy a közösségi főiskolán illetve szakképző műszaki iskolában (a 2 éves kategóriában), és a díj felhasználható a tandíj, tankönyvek, laborköltség, szállás és étkezés vagy más kapcsolódó oktatási költség fizetésére. Az IIE a díjról nem ad adóigazolást. Mikor kapom meg a díjamat? A díj elnyeréséről szóló levél aláírt eredeti, teljes példányának és a beiratkozás igazolásának kézhezvételét követően az IIE a lakcímére csekken elküldi Önnek a díjat. Megjegyezzük, hogy mivel esetleg nem kapja meg a beiratkozási igazolást az első félév kezdetéig, előfordulhat, hogy a díját nem fogja időben megkapni a tandíj befizetésének határidejére. Az aláírt eredeti díj elnyeréséről szóló levél és a beiratkozási igazolás elküldése után 3 5 hét feldolgozási időre lehet szükség, hogy megkapja a díját. Mikor kapja meg a felső szintű középiskolám a csekkét? Az IIE a csekket a fent említett dokumentumok kézhezvételét követően küldi el a felső szintű középiskolájának. Hová küldik a díjról kiállított csekket? A díjról kiállított csekket közvetlenül az Ön lakcímérére küldik, és az Ön nevére fizetendő ki. Ugyanakkor küldenek egy csekket közvetlenül a középiskolájának. Nem a General Electric vagy a GE Foundation, hanem az IIE küldi a díjról kiállított csekkeket. A diákok csekkjét nem állítják ki vagy küldik el az Ön főiskolájának vagy egyetemének. Az Ön felelőssége intézkedni a szociális segélyirodában, amennyiben szükséges. A tanároknak szóló csekket azt követően állítják ki, ahogy a fent említett dokumentumok a diákoktól beérkeztek. A csekkeket a jelölt tanár iskolájának állítják ki. Melyek a beiratkozás igazolásának elfogadható formái? A beiratkozás igazolásával bizonyítania kell azt a határozott szándékát, hogy a posztszekunder oktatási intézmény óráira beiratkozik. Felvételi levelek vagy befizetett letétek visszaigazolása nem elegendő. Egyet az alábbiak közül be kell nyújtania: A megfelelő egyetemi tisztviselőtől egy beiratkozást igazoló levél, amely szerint beiratkozott az órákra; vagy Az egyetemi hivataltól a bizonylat másolata, amely elismeri a tandíjbefizetést arra az évre; vagy A hivatalos visszaigazolás egy példánya az órákra történt beiratkozásról arra az évre (kinyomtatott online regisztráció elfogadható). A beiratkozás igazolásának tartalmaznia kell az Ön nevét, az iskola nevét, és meg kell jelölnie azt a félévet, amelyikre beiratkozott. Mi történik, ha megváltoztatom a posztszekunder programot? Mi történik a díjjal? Ha egy négyéves főiskola vagy egyetem költségeire kapja a díjat, és úgy dönt, hogy helyette egy közösségi/junior/szakképző/műszaki főiskolára akar járni, vissza kell adnia a díjat, és azt egy alternatív kedvezményezett kapja meg. Fordított helyzetben ugyanez történik. Ha úgy dönt, hogy nem vesz részt a posztszekunder programban, elveszíti a díjat, és azt egy alternatív kedvezményezett kapja. Ha a posztszekunder tanulmányok elhalasztása mellett dönt, a díjra akkor lesz jogosult, amikor beiratkozik az órákra, az eredeti kezdési időponttól számított egy éven belül. Ha a tanulmányait több mint egy évre halasztja el, az IIE egyedileg felülvizsgálja a díjstátusát és dönt a jóváhagyásáról az elvesztés lehetőségével együtt. Mi történik, ha kihagyok egy évet? Ha Ön egy évet ki akar hagyni az érettségi és a posztszekunder tanulmányai között, még a felső szintű középiskola utolsó évében KELL jelentkeznie a programra. Amennyiben díjat nyerne, a díj átvételét elhalasztaná egy évre addig, amíg beiratkozik a posztszekunder tanulmányokra. Nem jogosult a programra pályázni a 5/6. oldal GE STAR Awards GYIK

15 kihagyott év alatt azt követően, hogy befejezte a felső szintű középiskolát, még ha nem is kezdte el a posztszekunder tanulmányait. Mi történik, ha az én országomban kötelező a sorkatonai szolgálat a felső szintű középiskola és a posztszekunder tanulmányok között? Ha az Ön országában kötelező a nemzeti sorkatonai szolgálat az érettségi és a posztszekunder tanulmányok között, még a felső szintű középiskola utolsó évében KELL jelentkeznie a programra. Amennyiben díjat nyerne, a díj átvételét elhalasztaná egy évre, amíg befejezi a szolgálatot, és beiratkozik a posztszekunder tanulmányokra. Nem jogosult a programra pályázni a sorkatonai szolgálat alatt azután, hogy befejezte a felső szintű középiskolát, még ha nem is kezdte el a posztszekunder tanulmányait. Hogyan jelentsem ezt a díjat az adóbevallási nyomtatványon? Minden személy adózási helyzete különböző; további információért forduljon országában egy adószakértőhöz. Kapcsolattartási információ: Kihez fordulhatok további kérdéseimmel? Angol nyelven a díjprogrammal kapcsolatos kérdésekkel forduljon a kezelő szervezethez, az Institute of International Education (IIE) hoz az alábbi telefonon, faxon vagy e mailben: GE STAR Awards International Telefon: Institute of International Education Fax: United Nations Plaza E mail: New York, NY USA Anyanyelvén a díjprogrammal kapcsolatos kérdésekkel forduljon a kijelölt GE ország vagy üzleti kapcsolattartóhoz. Egyéb GE vel kapcsolatos kérdésekkel forduljon a humánerőforrás irodához. Ezt a programot a GE Foundation kizárólagos döntése alapján nyújtják, és nem része az alkalmazottaknak adott juttatásoknak. Adatvédelmi nyilatkozat: A pályázattal megadott információ csak a verseny céljaira kerül felhasználásra, és a legnagyobb mértékű titoktartással kezelik. Valamennyi adathoz csak az Institute of International Education tagjai és egy válogató bizottság fér hozzá. A döntőbe jutottak munkaviszonyára vonatkozó információt is, beleértve a GE Global ID t, az alkalmazott nevét, a GE Industry Focus Groupot, a GE Business t és a várost, államot, országot, ahol a munkahelyük van, a GE és a GE Foundation rendelkezésére bocsátják a jogosultság ellenőrzése, a díj bejelentése és a díjkiosztó ünnepség céljából. Továbbá, a díj kedvezményezettjeinek neve, az iskola, város, állam és ország hozzáférhető lesz a GE és a GE Foundation számára a díj bejelentése és a díjkiosztó ünnepség céljából. A pályázati csomag a benyújtása után az IIE tulajdona lesz. A pályázat vagy a pályázati csomag egyik részét sem kapja vissza a pályázó. 6/6. oldal GE STAR Awards GYIK

HOME OFFICE (WRS) Kitöltési útmtató

HOME OFFICE (WRS) Kitöltési útmtató HOME OFFICE (WRS) Kitöltési útmtató Ezen útmutató arról ad tájékoztatást, hogy mikor kell díjat fizetni a regisztrációs igazolás kérelmezésekor, és hogyan kell kitölteni a befizetési szelvényt. 1. A díj

Részletesebben

ADATLAP A JELENTKEZİ TÖLTI KI (kérjük nyomtatott nagybetővel és fekete tintával kitölteni)

ADATLAP A JELENTKEZİ TÖLTI KI (kérjük nyomtatott nagybetővel és fekete tintával kitölteni) Jelentkezési lap 2008-2010 A PÁLYÁZATI ŐRLAP KITÖLTÉSE ELİTT KÉRJÜK, FIGYELMESEN TANULMÁNYOZD ÁT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓT! ADATLAP A JELENTKEZİ TÖLTI KI (kérjük nyomtatott nagybetővel és fekete tintával kitölteni)

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

Munkavállalói Regisztrációs Rendszer (WRS) kérőlap kitöltési útmutató

Munkavállalói Regisztrációs Rendszer (WRS) kérőlap kitöltési útmutató Munkavállalói Regisztrációs Rendszer (WRS) kérőlap kitöltési útmutató Tartalom A rész: Háttérinformációk a WRS kérelemhez 1. Kinek szükséges regisztrálnia? 2. Kinek nem kell regisztrálnia? 3. Mikor nyújtsam

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Felvételi a középfokú iskolákban a 2012/2013. tanévben

Oktatási Hivatal. Felvételi a középfokú iskolákban a 2012/2013. tanévben Oktatási Hivatal Felvételi a középfokú iskolákban a 2012/2013. tanévben 2012 Tartalom 1. A középfokú felvételi eljárás résztvevői... 3 2. A középfokú felvételi eljárás szakaszai... 3 3. Az általános felvételi

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK http://healthcareeruk.com Tartalom Gyakran Ismételt Kérdések Egyesült Királyság... 4 1. Milyen országokból közvetít a HealthCareerUK?... 4 2. Milyen országokban van lehetőség

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

J1- vízumkérelem: Nem bevándorló tanulók és csereprogramok résztvevői számára meghatározott vízumkategória.

J1- vízumkérelem: Nem bevándorló tanulók és csereprogramok résztvevői számára meghatározott vízumkategória. A CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉSE mely létrejött egyrészről a CAMPLEADERS HUNGARY KFT. Székhely: 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 72. Adószám: 13611167-2- 04, Cg.: 04-09- 006880 KSH: 13611167-7810- 113-04

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK)

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2014. ÉVBEN INDULÓ RENDŐR SZAKKÉPZÉSRŐL

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2014. ÉVBEN INDULÓ RENDŐR SZAKKÉPZÉSRŐL FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2014. ÉVBEN INDULÓ RENDŐR SZAKKÉPZÉSRŐL A Rendőrség rendészeti szakközépiskolai, érettségire épülő, nappali tagozatos szakképzést indít az országos képzési jegyzékben szereplő rendőr

Részletesebben

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ÚTMUTATÓ AZ IGÉNYBEJELENTÉS TÁPPÉNZ, TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLY, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ, BALESETI TÁPPÉNZ IGÉNYLÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. 11T1041 Bejelentő és változás-bejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól A magánnyugdíj-pénztári tagság megszűnése

Részletesebben

Miskolc 2014. január 27. 1

Miskolc 2014. január 27. 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Miskolc és agglomerációja digitális közösség projekt keretében meghirdetett, informatikai eszközök térítésmentes használatának igénylésére természetes személyek által benyújtható nyílt

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus felülethez a LEADER 2013. keretében nyújtandó támogatások esetében, a benyújtandó pályázatok vonatkozásában Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók...

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ORDO ACADEMICUS PPKE BTK TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alapképzési szakok Nappali tagozat 2011/2012. tanév Borito_PPKE_BTK_Tan_Tajek_BA.indd

Részletesebben

I. A pályázati folyamat

I. A pályázati folyamat I. A pályázati folyamat A finanszírozási formákat tekintve főszabály szerint a NEA támogatások utófinanszírozottak, de pályázói kérésre a kollégium előfinanszírozást hagyhat jóvá. A. A PÁLYÁZATI FOLYAMAT

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

Magyarországon tanulni. Tájékoztató füzet Magyarországon élô külföldi szülôknek és fiatal felnôtteknek

Magyarországon tanulni. Tájékoztató füzet Magyarországon élô külföldi szülôknek és fiatal felnôtteknek Magyarországon tanulni Tájékoztató füzet Magyarországon élô külföldi szülôknek és fiatal felnôtteknek Írta: Medjesi Anna Lektorálta: Erdélyi Zsuzsanna Fényképek: Hernád Géza és Rónai Gergely Grafikai kivitelezés:

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY OM azonosító: 029328 Nyilvántartási szám: 05-0182-05 Akkreditálási szám: AL-0926 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. Levélcím: 3501

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap Frissítve: 2013.12.20. Kedves Ügyfelünk! A 14T1041-es adatlap

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2012. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben