Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézetünk hírei. Közérdekű információk"

Átírás

1

2 Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 005/006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 6. A szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészeinek kezdő napja Az FVM illetékességi körébe tartozó szakképzések szakmai írásbeli vizsgái Február 7. Német nyelv OKTV második forduló (I. kategória) Február 8. Német nyelv OKTV második forduló (II. kategória) Február 9. Kémia OKTV második forduló (I. és II. kategória) Február 10. A február márciusi írásbeli érettségi vizsgák kezdete A szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészeinek befejező napja Értesítések megküldése a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok és a 8 évfolyamos gimnáziumok egységes írásbeli felvételi vizsgáján részt vettek számára az eredményekről Francia nyelv OKTV második forduló (I. és II. kategória) Február 11. Informatika OKTV második forduló (I. kategória) Február 13. Magyar irodalom OKTV második forduló Február 14. Angol nyelv OKTV második forduló Február 15. A jelentkezés határnapja a május júniusi érettségi vizsgákra és a felsőfokú továbbtanulásra Latin nyelv OKTV második forduló Február 16. Fizika OKTV második forduló (I., II. és III. kategória) Február 17. A középfokú iskolákba való jelentkezés, a tanulói adatlapok és a jelentkezési lapok megküldésének határideje a tanév rendjéről szóló rendlelet előírásai szerint Földrajz OKTV második forduló Február 0. A középfokú iskolák általános felvételi eljárásának kezdete Biológia OKTV második forduló (I. és II. kategória) Február 1. Spanyol nyelv OKTV második forduló Február. Művészettörténet OKTV második forduló Február 3. Orosz nyelv OKTV döntő Február 5. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja Február 8. Olasz nyelv OKTV második forduló (I. kategória) Március 1. A május júniusi érettségi vizsgákra vonatkozó összesítő jelentés iskola általi megküldésének határnapja Olasz nyelv OKTV második forduló (II. kategória) Március. Matematika OKTV döntő (I., II. és III. kategória)

3 Március 4. Március 6. Filozófia OKTV első forduló A február márciusi írásbeli érettségi vizsgák utolsó napja Az Európai Unió kialakította új, idegen nyelvekkel foglalkozó portálját, mely az Unió valamennyi hivatalos (0) nyelvén elérhető. A portálon számos, nyelvekkel kapcsolatos téma és információ érhető el, így olvashatunk a nyelvtanulást és a nyelvi sokféleséget ösztönző uniós politikákról, programokról, megismerhetjük a hivatalos nyelvek használatát szabályozó rendelkezéseket, az Unió fordító és tolmács szolgálatait, és általában betekintést nyerhetünk a nyelvoktatásról és nyelvtanításról Európában: A HP festékkazetta újrahasznosítási program keretén belül a 005. december 31- ig felhalmozott pontok beváltására a program weboldalán található katalógus alapján 006. június 31-ig van lehetőség. A begyűjtés 006. január 1-je után is folytatódik, országos gyűjtőhálózatukon keresztül. A gyűjtőhelyek listája az alábbi linken érhető el: takeback.htm. JOGSZABÁLYFIGYELŐ Magyar Közlöny Intézményvezetők rovata 31/005. (XII..) OM rendelet A nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról (MK 166. szám, o.) A jogszabály vonatkozik valamennyi nevelési-oktatási intézményre, többcélú intézményre. A rendelet meghatározza a rövid név (többcélú intézmény hivatalos nevéből képzett olyan kifejezés, amely tartalmazza az egyedi megnevezést, vagy annak rövidebb változatát) és rövidített név (elektronikus nyilvántartásban használható legfeljebb 3 karakter) kialakítására vonatkozó változásokat. A nevelési-oktatási intézmény megnevezésénél tartalmaznia kell az intézmény jogszabály szerinti elnevezését [. (1). A többcélú intézmény esetében a. (3) bekezdésében felsorolt neveket az ellátott feladatnak megfelelően kell szerepeltetni. Középiskolák esetében a szakiskola és szakközépiskola helyett szakképző iskola, gimnázium és szakközépiskola helyett középiskola, speciális szakiskola és készségfejlesztő speciális szakiskola helyett speciális szakiskola elnevezés is használható.

4 Az intézmények egyedi elnevezéséről a jogszabály 3. -a, a névhasználatról a 4. rendelkezik. A rendelet alapján 007. július 1-jéig kell a fenntartónak az intézmények névhasználatát felülvizsgálni, és ha szükséges, az alapító okiratot módosítani, és ezt a jogszabályban meghatározott szerveknek megküldeni. 3/005. (XII..) OM rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról (MK 166. szám, o.) 1. Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény az alapító okirat alapján élelmiszerárusító üzlet, vagy automata üzemeltetésére megállapodást kíván kötni, előtte be kell szerezni az iskola-egészségügyi szolgálat véleményét, amely arról foglal állást, hogy az árukínálat megfelel-e az egészséges táplálkozás kívánalmainak. A nyitva tartás tekintetében az intézményvezető beszerzi az iskolai/kollégiumi szülői szervezet és a diákönkormányzat egyetértését. 3. Az alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti alapvizsgát a továbbhaladás feltételeként a 004/005. tanévben tanulmányaikat megkezdő tanulóktól lehet megkövetelni. 4. Az iskola tanulóiról a tanévkezdést követő 30 napon belül törzslapot állít ki. Ezen szerepelnie kell az iskola nevének, címének, OM azonosítójának, a tanuló azonosító számának, év végi minősítésének, osztályzatainak, a tanuló ügyeivel kapcsolatos döntéseknek, határozatoknak. A tanuló azonosító számát a bizonyítványba is be kell jegyezni. A bizonyítvány záradékában fel kell tüntetni az alapműveltségi vizsga, érettségi vizsga, szakmai vizsga, művészeti alapvizsga és záróvizsga letételét. 5. A középfokú iskolai felvételi eljárás közös szabályait egészíti ki. A felvételi eljárásban részt vevő tanulók személyes adatait az Iroda szeptember 15-ig törli az adatbázisból. A felvételi adatait az Iroda statisztikai célból tárolja, kezeli és felhasználás céljaira átadhatja. A jelentkezési lapon a tanuló hivatalos (törzslapon szereplő) neve és azonosító száma tüntethető fel. A rendelet 006. január 1-jén lépett hatályba. Feladatok intézményvezetők számára: Az intézményvezető 006. február 8-ig vizsgálja felül az élelmiszerárusító üzlet működtetésére vonatkozó szerződést. Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy a bizonyítványokba bekerüljön a tanuló azonosítószáma. 005: CLIII. tv. A Magyar Köztársaság 006. évi költségvetéséről (MK 167. szám 1. kötet, o.) Az önkormányzatok közoktatással összefüggő normatívái:

5 Területek, jogcímek Normatív támogatások Ft/fő 3. sz. melléklet 15. Óvodai nevelés Ft 16. Iskolai oktatás 1 4. évfolyam Ft 5 8. évfolyam Ft évfolyam Ft iskolai szakképzés, elmélet Ft iskolai szakképzés, gyakorlati képzés Ft 17. Különleges gondozás keretében nyújtott támogatás gyógypedagógiai ellátás: óvoda, általános Ft iskola, középfok korai fejlesztés Ft fejlesztő felkészítés Ft 18. Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág Ft képző-, iparművészeti, táncművészeti, színés bábművészeti ág Ft 19. Kollégium kollégiumi nevelés, oktatás Ft Arany János program Ft Arany János OM program szerint Ft SNI-s gyermekek kollégiumi oktatása Ft 0. Hozzájárulások egyéb közoktatási feladatokhoz napközi Ft különleges helyzetűek Ft nem magyar nyelvű és roma kisebbségi Ft oktatás nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű, Ft nyelvi előkészítés pedagógiai-szakmai szolgáltatás 70 Ft igénybevételére 1. Egyéb hozzájárulások óvodai, iskolai bejáró Ft intézményi társulás óvodájába, iskolájába bejáró Ft kistelepülések (1500 fő alatt) Ft kistelepülések ( fő) Ft. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások

6 étkeztetés Ft tanulók ingyenes tankönyvellátása Ft 5. sz. melléklet (az igénylés feltételeiről február 15-ig OM BM millió Ft keretösszeg PM rendelet jelenik meg) Gyermek- és ifjúsági feladatok 170,0 Kiegészítő támogatás nemzetiségi oktatáshoz 1 100,0 ECDL számítógép-kezelői vizsga díjának 60,0 visszatérítése Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása 1 78,0 Szakiskola, szakközépiskola 9. évfolyamán a 400,0 gyakorlati oktatás támogatására Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok 5 400,0 8. sz. melléklet Ft/fő Pedagógus-szakvizsga, továbbképzés Ft Szakszolgálat Többcélú kistérségi társulás, ill. intézményi társulás által fenntartott óvodába, iskolába járó tanulók ellátása* tagintézményként működő óvodába, iskolába járó tanulók után közoktatási szakszolgálati feladat: továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás nevelési tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés, logopédia, gyógytestnevelés Ft Ft Ft 000 Ft 9000 Ft /fő/ szakszolgálat Illetménypótlék számítási alapja (költségvetési Ft törvény 60. -a) Kiemelt munkáért járó keresetkiegészítés 5 50 Ft (költségvetési törvény 63. -a) Pedagógus szakkönyvvásárlás (költségvetési Ft törvény 63. -a) * A többcélú kistérségi támogatás igénybevételének szabályai: A többcélú kistérségi támogatás alapján járó kiegészítő támogatás nem jár a városok által kötött fenntartói társulás alapján a városi tanulók után. Az intézmény székhelyén állandó lakhellyel rendelkező tanulók után a támogatás 50%-a vehető igénybe. Iskolabusz fenntartásával utaztatott gyermekek után a normatíva összegével azonos plusz támogatás jár.

7 A normatíva igénybevételének a következő létszámhatárok a feltételei: Óvoda esetén: a 005/006-os nevelési évben indított csoportok esetében az átlaglétszám 75%-a, azaz 15 fő, a., 3. nevelési évben együttesen az 50%-a, azaz 10 fő. A 006/007-es nevelési évben indított első és második nevelési évben együttesen az átlaglétszám 75%-a (15 fő), a további csoport esetén 50%-a (10 fő). Általános iskola esetén: a 005/006-os tanévben indított 1. és 5. évfolyamok átlaglétszámának 75%-a, azaz 1. osztályban 16 fő, 5. osztályban 17 fő, 4. és 6 8. évfolyamokon együttesen az 50%-a, azaz 11 fő. A 006/007-es tanévben 1. és 5 6. évfolyamokon együttesen az átlaglétszám 75%-a, azaz 16,5 fő. A fennmaradó évfolyamok együttes átlaglétszáma 50%, azaz 11 fő. 005: CLIV. tv. A Munka Törvénykönyvéről szóló 199. évi XXII. törvény, valamint egyéb munkaügyi tárgyú törvények módosításáról (MK 168. szám 1. kötet, o.) 005: CLXIII. tv. Az adózás rendjéről szóló egyes rendelkezések alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról (MK 168. szám 1. kötet, o.) 310/005. (XII. 5.) Korm. rendelet A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 0/1997. (II. 13.) Kormányrendelet módosításáról (MK 168. szám 1. kötet, o.) 005: CLXXII. tv. A közbeszerzésről szóló 005. évi CXXIX. törvény módosításáról (MK 170. szám 1. kötet, o.) 8/005. (XII. 8.) FMM EüM e. r. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/00. (II. 8.) SZCSM EüM együttes rendeletének módosításáról (MK 171. szám 1. kötet, o.) 6/006. (I. 13.) Korm.r. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásról (MK 3. szám, 46. o.) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra jogosult az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó, aki nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. A jogosultságot a települési önkormányzat határozatlan időre állapítja meg. Alapja a kérelmező által benyújtott kérelem, valamint a jogosultságot igazoló dokumentum. /006. (I. 13.) IM r. A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegzések és az éves statisztikai összegzések mintáiról (MK 3. szám, 65. o.)

8 1/006. (I. 13.) PM r. A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, az adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásáról (MK 3. szám, 41. o.) 3/006. (I. 18.) FVM r. A 006. évi iskolatej program első félévének szabályozásáról szóló 115/005. (XII. 15.) FVM rendelet módosításáról (MK 4. szám, 447. o.) Oktatási Közlöny 9/005. (X. 8.) OM r. Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/003. (XII. 7.) OM rendelet módosításáról (OK 34. szám, o.) Közlemények: Az Oktatási Minisztérium tájékoztatója a 005. évi szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámolásáról, bevallásáról és befizetéséről (OK 34. szám, o.) Közlemény: Az Oktatási Minisztérium Országos szakmai vizsgáztatói névjegyzékének kiegészítéséről (OK 36/II. szám, o.) Hatályos Jogszabályok Elektronikus Gyűjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon december 1- jétől elérhető a Hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteménye (HJEGY). A szolgáltatás az önkormányzati rendeletek kivételével minden hatályos törvényt és az állami irányítás egyéb jogi eszközeit (rendeleteket, utasításokat stb.) is tartalmazza. A gyűjtemény ingyenesen és korlátozások nélkül használható. Pályaválasztás Középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsga A középfokú beiskolázás felvételi eljárást megelőző írásbeli felvételi vizsgáinak feladatsorai és javítókulcsai hozzáférhetőek lesznek a és a honlapokon az alábbi időpontoktól: o A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok feladatsorai és megoldókulcsai: 006. január o A 9. évfolyamra történő beiskolázás feladatsorai és megoldókulcsai: 006. január o A pótló írásbeli felvételi vizsgák feladatsorai és megoldókulcsai valamennyi évfolyamon: 006. február

9 Az Országos Felsőoktatási Információs Központ közleménye: A B-lappal is csak 3000 Ft-ot kell fizetni! Az Országos Felsőoktatási Információs Központ felhívja az idei felvételi eljárás keretében a felsőoktatásba jelentkezni szándékozók figyelmét, hogy ellenőrizzék a B jelű jelentkezési lappal vásárolt csekken szereplő összeget. Az eljárásban a B jelű lappal befizetendő díj 3000 Ft, ennek az összegnek kell szerepelnie a csekken. Amennyiben nem ezt az összeget találják, cseréltessék ki a jelentkezési lapot a vásárlás helyén, ugyanis a 3000 Ft helyett néhány csekken Ft került feltüntetésre. Hátrányos helyzetű fiatalok főiskolai, egyetemi tanulmányait elősegítő program Az Oktatási Minisztérium (OM) egységes, egymásra épülő, az óvodától a diplomáig tartó esélyteremtő rendszerének egyik fontos eleme a Szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányait elősegítő program. Az OM 006-ban újra meghirdeti a programot. A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló 69/000. (XII. 6.) Korm. rendelet 19/A. -a szabályozza a hátrányos helyzetű fiatalok felvételét. Annak a hátrányos helyzetű fiatalnak, aki költségtérítéses képzésre nyer felvételt, az oktatási miniszter engedélyezheti az államilag finanszírozott képzésben történő tanulmányait, illetve, ha az adott intézményben nincs költségtérítéses képzés, az érintett fiatal a szak, szakpár államilag finanszírozott ponthatárának legalább 80%-ával, de legalább 7 ponttal felvételt nyerhet. Az így felvehetők száma összesen nem haladhatja meg a Kormány által jóváhagyott évente felvehető államilag finanszírozott összlétszám 3%-át. A rendelet szerint hátrányos helyzetűnek minősül az a jelentkező, aki középfokú tanulmányai során átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, vagy állami gondozott volt, vagy középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, illetve kiegészítő családi pótlékban részesült, és a törvényes felügyeletet gyakorló szülők tanulmányaikat legfeljebb az iskola 8. évfolyamán fejezték be. A kedvezményes bejutás lehetőségén túl az így felvett hallgatókat mentori rendszer segíti tanulmányaik során, hogy kezdeti hátrányaikat leküzdjék, behozzák lemaradásukat. Az Oktatási Minisztérium a B típusú intézményi jelentkezési lap kitöltésére vonatkozóan javasolja, hogy az a jelentkező, aki a hátrányos helyzetűek felsőfokú tanulmányait elősegítő program segítségével szeretné főiskolai/egyetemi tanulmányait elkezdeni, jelölje meg mindkét rubrikát. Elsőként az államilag finanszírozott (Á) képzésre kívánok jelentkezni, másodikként a költségtérítéses (K) képzésre kívánok jelentkezni részt jelölje meg. A B típusú intézményi jelentkezési lap Egyéb közlendők c. rovatában, illetve a mellékelt kérvényben röviden vázolni kell a jelentkező családjának

10 anyagi helyzetét, csatolni kell a szülők/törvényes képviselők iskolai végzettségéről szóló nyilatkozatot, a kiegészítő családi pótlékra jogosultságot igazoló jegyzői nyilatkozatot. Azon tanulóknak, akik középfokú tanulmányuk során átmeneti, vagy tartós nevelésben, vagy állami gondozásban voltak, az ezt igazoló hivatalos dokumentumokat kell mellékelniük. A jelentkezési lapok postai feladási határideje: 006. február 15. A programmal kapcsolatos bővebb információt az OM Hátrányos Helyzetű és Roma Gyermekek Integrációjáért Felelős Miniszteri Biztos Hivatalának munkatársától, Szegedi Dezsőtől 1/ ) kaphatnak. Továbbképzések Tisztelt Intézményvezetők, kedves Pedagógusok! Köszönettel vettük jelentkezéseiket a 005 márciusában kiadott továbbképzési programajánlat alapján választott akkreditált továbbképzéseinkre. Örömmel értesítjük Önöket, hogy a 005/006. tanév első félévében közel harminc csoportot tudtunk elindítani a különböző témákban. Több programunk egy-egy tantestület megrendelésére kihelyezett formában zajlott/zajlik. A tanfolyamok többsége már befejeződött, ám az alábbi képzések várhatóan a tanév második félévében indulnak. Ezekre még szívesen fogadunk további jelentkezőket. (A jelentkezéseket írásban, a szokott formában szíveskedjenek elküldeni.) Sorszá m Kód - szám Cím Ismerkedés a hazai tájakkal és megismertetésük módszereivel Mozgóképkultúra és médiaismeret alapozó kurzus A pedagógusok konfliktuskezelésének korszerű gyakorlata. Kommunikációs fejlesztő program A foglalkozások időpontjai 006. március Várható: 006. március 006. február 13., 14., 7., 8., március 13., 14., 7. Egész napos túra terep Helyszíne A tanfolyam indításának feltétele min. 3 fő jelentkezése. Jelenleg 1 jelentkező van óra MPI, 9. em. panorámaterem

11 Prezentációkészítési ismeretek számítógépes alapismeretekkel rendelkező pedagógusok számára Számítástechnikai alapismeretek, internethasználat és szövegszerkesztés alapszinten Várható: 006. március Várható: 006. március Heti egy alkalom (kb. csütörtök) Heti egy alkalom (kb. csütörtök) MPI, számítástechnikaterem MPI, számítástechnikaterem Természetesen a jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk az összes meghirdetett tanfolyamunkra. Amennyiben valamely programon megalakul a minimum 15 fős csoport, a tanfolyamot azonnal elindítjuk. A választásban továbbra is segítséget nyújtunk majd az új, 006 márciusában megjelenő, 006/007. tanévre vonatkozó továbbképzési programajánlatunkkal. Bízva abban, hogy mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelő tanfolyamot, és a konzultációra, tapasztalatcserére is alkalmas kellemes együttlétek mellett magas színvonalú szakmai ismereteket nyújtó képzésben lesz/van részük, a továbbiakban is állunk rendelkezésükre. Várjuk a jelentkezéseket! További jelentkezőket várunk! Új, 60 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési programot indítunk Számítástechnikai alapismeretek, internethasználat és szövegszerkesztés alapszinten címmel. A képzés célja, hogy a képzésben részt vevők olyan informatikai ismeretekre tegyenek szert, melyekre alapozva hatékonyabban tudnak dolgozni a munkahelyükön. Ismerjék meg a számítástechnikai eszközök alapvető használatát. Tudjanak számítógépen egyszerű dokumentumokat (pl. óravázlat, egyszerű feladatlap, rövid beszámoló) készíteni, tárolni, rendszerezni, előkeresni, újrafelhasználni. Tudjanak alapesetekben információt keresni interneten, elektronikus levelet írni, küldeni és fogadni. Szerezzenek olyan ismereteket, amelyek alkalmassá teszik őket újabb informatikai ismeretek befogadására. Legyenek képesek önálló ismeretszerzéssel a folyamatos önképzésre. A képzés időtartama: 60 óra. A foglalkozások tervezett ideje: heti 1 alkalommal, délután óráig. A továbbképzés helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, Győr, Árpád út 3.

12 A képzés indításának feltétele minimum 1 fő jelentkezése. Jelentkezési határidő: 006. február 8. Részvételi díj: Ft/fő. A továbbképzésről bővebb információt az MPI munkatársától, Kákonyi Ágnestől ( 96/59-410) kérhetnek. Tisztelt Tanfolyami Jelentkezők! Áttekintve a kompetenciafejlesztő tanfolyamokra történő jelentkezéseket, az alábbi tanfolyamokat tudjuk elindítani tavasszal..13. Számítógépkezelés, szövegszerkesztés, internet-felhasználás 0 óra/4 alkalom.. Az iratkezelés jogszabályoknak megfelelő működtetése a közoktatási intézményekben 10 óra/ alkalom Az induló tanfolyamok időpontjait levélben közöljük. A nem induló tanfolyamok jelentkezőit kérjük, szíveskedjenek a fenti képzésekből választani, és azt számunkra telefonon vagy írásban mielőbb jelezni. A csoportok még nem teltek be, így örömmel fogadnánk további érdeklődőket is! A Sopron és környéki középfokú iskolákban tanító fizikatanárokat szakmai módszertani délutánra hívja Fülöp Viktorné megyei szaktanácsadó. Helyszín: Sopron, Berzsenyi D. Evangélikus Líceum. Időpont: 006. március. (csütörtök) 15 óra. A programot Puppi Józsefné, a gimnázium tanára, listás szaktanácsadó vezeti. Téma: Érettségi és versenyfeladatok bemutatása, megbeszélése. Rajz és vizuális kultúrát Mosonmagyaróvár és környéke általános és középiskoláiban oktatók számára 006. február 3-án 14 órakor módszertani foglalkozást tart Lázárné Verebes Ilona megyei szaktanácsadó a Bolyai János Általános és Közgazdasági Szakközépiskolában (Régi Vámház tér 6.). Témája: Korszerű módszerek, kreatív technikák. Aktualitások. A tanév során megjelent új tankönyvekkel való ismerkedés. Ha mód van rá, a kollégák hozzanak magukkal 1 gyermekek által készített munkát! Szeretettel várunk minden rajzot tanító kollégát! Középiskolai kollégiumok igazgatói, igazgatóhelyettesei, nevelőtanárai figyelmébe! Az MPI szervezésében 006. február 16-án óráig dr. Havas Péter szociálpszichológus, a Körlánc Országos Környezeti Nevelési Egyesület elnöke előadást tart A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata a kollégiumban témában. Helyszíne: Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, Győr, Árpád út 3. Részvételi díj: 6800 Ft/fő. Jelentkezés és információ: Litresits Józsefné megyei szaktanácsadónál 0/ , e-

13 mail: A rendezvény megszervezésének feltétele minimum 15 fő jelentkezése! Várjuk valamennyi kollégium képviselőjét! Tanulmányi versenyek Az MPI szervezésű országos tanulmányi versenyek aktuális nevezési határidői: Az Oktatási Közlöny 005. évi XLIX. ÉVFOLYAMÁNAK 16/II. SZÁMA eredeti kiírásban részletesen tartalmazza azokat az országos szintig felmenő tanulmányi versenyeket, amelyeknek nagy részét a megyei fordulóig intézetünk szervezi. A 005. október első hetében minden iskola számára eljuttatott TANULMÁNYI VERSENYEK 005/006. tanév c. kiadványunk megyénkre vonatkoztatva részletesen tartalmazza az egyes versenyekről szóló tudnivalókat. A kiadvány honlapunkon is megtalálható. Az alábbiakban közölt információk csak kiadványunk időpontokat, helyszíneket és jelentkezési határidőket tartalmazó kivonata. Figyelem! Az alábbiakban a nevezési határidő alatt nem a feladás, hanem az MPI-be érkezés időpontja értendő! A feladásnál figyelembe kell venni, hogy a posta csak külön díj ellenében garantálja a két napon belüli továbbítást. VIZUÁLIS KULTÚRA KOMPLEX VERSENY AZ 1 1. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA KÉPZŐMŰVÉSZET Beküldési határidők: 5 8. évfolyamos és középiskolás tanulók: 006. február 10. A pályamunkákat a versenybizottság elnökének címére kérjük beküldeni: Lázárné Verebes Ilona megyei szaktanácsadó, Petőfi Sándor ÁMK, 901 Győr- Ménfőcsanak, Kisdobos u Eredményhirdetés és kiállítás: 006. március. (csütörtök) 15 óra. Helyszíne: Győr-Ménfőcsanak, Petőfi Sándor ÁMK. KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUMI SZAVALÓVERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló nevezési határideje: 006. március 10., MPI típusú nevezési adatlapon kell nevezni az MPI-be, Litresits Józsefné megyei szaktanácsadónak címezve. A borítékon kérjük feltüntetni a verseny nevét is! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰEK VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYE A megyei forduló nevezési határideje: 006. február 10., MPI típusú nevezési adatlapon a megyei fordulót rendező iskola címére: Éltes Mátyás Általános Iskola és Diákotthon, 900 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 4. A megyei forduló időpontja: 006. február 4. (péntek) 9 óra.

14 Helyszíne: Mosonmagyaróvár, Éltes Mátyás Általános Iskola és Diákotthon. BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló időpontja: 006. február 14. (kedd) 10 óra. Helyszíne: Győr, Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára. Az országos I. forduló időpontja: 006. március 16. (csütörtök). Helyszíne: Győr, Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára. ORSZÁGOS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY AZ 5 1. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló időpontja: 006. február 3. (csütörtök) 9 óra. Helyszíne: Győr, Zichy Palota. LOGO ORSZÁGOS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TANULMÁNYI VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei (területi) forduló időpontja: 006. február 5. (szombat) óra. Helyszíne: Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium. KAZINCZYRÓL ELNEVEZETT SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló időpontja: 006. március 8. (szerda) gimnáziumi tanulók: 8 óra; szakközépiskolák, szakmunkásképzők: 14 óra. Helyszíne: Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium. KÖZÉPISKOLAI ARANY JÁNOS BALLADAMONDÓ VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló eredménylistája intézetünk honlapján található meg. IMPLOM JÓZSEF KÖZÉPISKOLAI HELYESÍRÁSI VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló eredménylistája intézetünk honlapján található meg. SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló időpontja: 006. február 7. (kedd) óra. Helyszíne: Győr, Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforgalmi, Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet. POLGÁR AZ EURÓPAI DEMOKRÁCIÁBAN ORSZÁGOS TANULMÁNYI CSAPATVERSENY A 9 1. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A regionális forduló időpontja: 006. március. (csütörtök) 10 óra.

15 Helyszíne: Győr, Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat díszterme. ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI ILLEMTANI CSAPATVERSENY A 9 1. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló időpontja: 006. március 3. (péntek) 14 óra. Helyszíne: Győr, Pálffy Miklós Kereskedelmi Középiskola. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA Az iskolai forduló időpontja: 006. február 14. (kedd) óra. A versenyre nevezett iskolák az MPI által az igényelt darabszámban küldött, központilag készített feladatlapokat a résztvevőkkel megíratják, és javítókulcs alapján javítják. IRINYI JÁNOS ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI KÉMIAVERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA Az iskolai forduló időpontja: 006. február 8. (szerda) óra. A megyei fordulóba jutott tanulók névsorát 006. február 4-től tesszük közzé intézetünk honlapján: KITAIBEL PÁL BIOLÓGIAI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló időpontja: 006. március 9. (csütörtök) óra. Helyszíne: Sopron, Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium. A Legügyesebb Kollégista és Kollégium vetélkedő megyei döntőjére 006. február 9-én 10 órakor kerül sor, amelyre várjuk a megyei kollégiumi csapatok jelentkezését! Helyszín: Sopron, Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium tornaterme, Széchenyi tér 11. Információ: Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium, Sopron, Lackner Kristóf u. 7., Koltai Attila kollégiumvezető, 99/ , Litresits Józsefné megyei szaktanácsadó: Jelentkezési határidő: 006. február 6. A részletes versenykiírást en ill. levélben a kollégiumoknak elküldtük. Tanítást, tanulást segítő eszközök Az MPI Szakkönyvtárának legújabb dokumentumai: Könyvek: 1. Gellért Ildikó: Érvelj vagy elemezz. Békéscsaba: Item, 003. Martonné Tamás Márta: Fejlesztő pedagógia. Bp.: ELTE, 00

16 3. Mesterházi Zsuzsa: Diszkalkuliáról pedagógusoknak. Bp.: ELTE, Nagy Márta: Mindenki középiskolája. Bp.: OKI, 003 Tankönyvek: 1. Baloghné Juhász Valéria: Magyar nyelv és irodalom 10. Debrecen: Pedellus Nov., 004. Dr. Bernek Ágnes: Általános természetföldrajz: Témazáró feladatlapok. Bp.: NTK, Dr. Franyó István: Biológiai kompendium. Bp.: Korona, Pethőné Nagy Csilla: Szöveggyűjtemény 11. Bp.: Korona 005 A megyei intézmények hírei Üdülési lehetőség Csopakon A Pedagógus Szakszervezet Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete ismételten meghirdeti kedvezményes üdülési lehetőségeit a csopaki Pedagógus Üdülőkben, a Fürdő u és a Hársfa u. 1. sz. alatt. Kellemes, családias környezetben, fürdőszobás, tévével ellátott szobákkal, közös konyhával, társalgóval, programajánlattal, elfogadható áron étkezési lehetőségek kínálatával várják a pihenni vágyókat. Az üdülők a vízparttól, vonat- ill. autóbuszmegállótól kb. 5 percre találhatók. o Rövidebb kikapcsolódásokhoz ajánlják a hosszú hétvégéket: Ft/fő/3 éjszaka ill Ft/fő/4 éjszaka áron. o Előszezon: június 10 július 7-ig, illetve június 15 július 5-ig. Utószezon: augusztus 4 szeptember 13-ig, illetve augusztus 6 szeptember 15-ig. Szakszervezeti tagoknak: Ft/fő/6 éjszaka; nem szakszervezeti tagoknak: Ft; nyugdíjas szakszervezeti tagoknak: Ft; nyugdíjas nem szakszervezeti tagoknak: Ft; 6 éven aluli gyermek részére 50% kedvezmény. o Főszezon: július 6 augusztus 3-ig, illetve július 8 augusztus 5-ig. Szakszervezeti tagoknak: Ft/fő/6 éjszaka; nem szakszervezeti tagoknak: Ft, 6 éven aluli gyermek részére 40% kedvezmény. Tanulócsoportokkal kirándulásra, vándortábor megszervezésére és erdei iskola lebonyolítására is alkalmas az üdülők épülete. Részletes programajánlat kérhető a 96/ ös telefonszámon vagy ben: Jelentkezési határidő: 006. március 7. Tanulmányi versenyek

17 A Vocational Academy Két Tannyelvű Általános Iskola és Két Tannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola által meghirdetett angol nyelvi versenyek: o o VOCATIONAL ACADEMY KÖZÉPISKOLAI ANGOL NYELVI FORDÍTÓ VERSENY A verseny időpontja: 006. április óra. Jelentkezési határidő: 006. április 4. Nevezési díj: 600 Ft/fő, amelyet a verseny napján számla ellenében készpénzben kérnek kiegyenlíteni a helyszínen. A verseny felelőse: Mednyánszki Jusztina, középiskolai nyelvi vezető A megye középiskoláiból iskolánként összesen 5 főt várnak a 10., 11. és 1. évfolyamokról. A versenyen egy maximum oldal terjedelmű, az iskola nyelvi munkaközössége által kiválasztott autentikus irodalmi alkotás fordítására kerül sor angolról magyar nyelvre. A fordításra rendelkezésre álló idő: óra. A fordításhoz egynyelvű és kétnyelvű szótár használható. VOCATIONAL ACADEMY MEGYEI KÖZÉPISKOLAI ANGOL NYELVI PREZENTÁCIÓS VERSENY A verseny időpontja: 006. március óra. Jelentkezési határidő: 006. március 6. A jelentkezés módja: faxon, levélben vagy ben. A nevezés díja: 600 Ft/fő, amelyet a verseny napján számla ellenében készpénzben kérnek kiegyenlíteni a helyszínen. A verseny felelőse: Mednyánszki Jusztina, középiskolai nyelvi vezető A verseny célja a diákok angol nyelvű kommunikációs és előadókészségének fejlesztése és mérése. A 10., 11. és 1. évfolyamokról várnak jelentkezőket, iskolánként összesen 5 főt. A verseny perces prezentáció jellegű kiselőadásból áll, melyhez az iskola által biztosított írásvetítő vagy projektor használható (a projektorral csak CD-n elkészített anyag mutatható be). A jelentkezők a következő téma közül választhatnak: 1. Az amerikai őslakosok kultúrája. Rocklegendák a zene történetét meghatározó angolszász előadó vagy együttes bemutatása Az értékelés szempontjai: A prezentáció anyagának mennyisége (értékelés 0 5 pontig terjedően) A prezentáció anyagának minősége (értékelés 0 5 pontig terjedően) A prezentáció felépítése (értékelés 0 5 pontig terjedően) A vizuális segédanyagok használata (értékelés 0 5 pontig terjedően)

18 A prezentáció nyelvezete (értékelés 0 5 pontig terjedően) Ajánlott irodalom a prezentációs technikák használatához: Mark Powell: Presenting in English (LTP) Comfort: Effective presentations (OUP) Bradbury: Successful presentation skills (Kogan Page Limited, London) Gelb: Present Yourself (Aurum Press, London) Howe: Visitron. Presentations (Longman) Sweeney: English for Business Communications (CUP) Németh Erzsébet: Közszereplés (Osiris Kiadó) Jelentkezés: Vocational Academy Két Tannyelvű Általános Iskola és Két Tannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola, 907, Győr, Ipar utca 51/B, 96/ , 96/ , A Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola, valamint a szombathelyi Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Nyugat-Dunántúl, az erőt adó régió címmel 6. alkalommal hirdeti meg regionális művelődéstörténeti, idegenforgalmi és turisztikai vetélkedőjét Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye összes középiskolás (9 1. évfolyamos) tanulója számára. A vetélkedő témája: a nyugat-dunántúli régió építészeti emlékei; szellemi öröksége (történelem, irodalom, zene); gyalog-, kerékpár- és vízitúrák, lovas turizmus; természeti értékek; gasztronómia és bor; gyógyturizmus. A vetélkedő menete: 1. forduló: írásbeli: feladatlap kitöltése (006. február március),. forduló: szóbeli döntő az 1. fordulóban legjobb eredményt elért 10 csapat részvételével 006. május végén. A vetélkedő résztvevői: Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye középiskoláinak 3 fős csapatai. (Egy iskola tetszőleges számú csapatot indíthat, a szóbeli döntőbe iskolánként max. csapat juthat be!) A vetélkedő díjazása: az helyezett csapatok felkészítő tanáraikkal együtt az eddigiekhez hasonlóan értékes könyvutalványban és könyvjutalomban részesülnek. A jelentkezéseket az alábbi címre kérik küldeni: Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola 9400 Sopron, Ferenczy J. u 3., dr. Szakály Attila szaktanár, 99/ Jelentkezési határidő: 006. február 10. Nevezési díj: 000 Ft/csapat, amelyet a jelentkezést követően, a feladatlappal együtt kipostázott sárga befizetési csekken kérnek befizetni.

19 Hírek innen onnan Pályázati felhívások Válogatás a Pályázatfigyelő 006/01. számának pályázati felhívásaiból: 18. oldal Téma: Segítség! közös gondolkodás a pedagógiai-szakmai szolgáltatás múltjáról, jövőjéről. Beadási határidő: 006. február 8. Beadási cím: Budapesti Pedagógusok Szakmai Szervezete, 11 Budapest, Duna dűlő 5/B, Téma: Recefice rajzpályázat. Beküldési határidő: 006. február 15. Beküldési cím: Recefice Közhasznú Alapítvány, 1703 Budapest, Pf oldal Téma: Kötelezők képregényben. Beküldési határidő: 006. április 30. Beküldési cím: Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht., Sulinet Programiroda, Áltisk. szerkesztőség, 1538 Budapest, Pf oldal Téma: Mobilitási projektek a Leonardo da Vinci szakképzési programban. Beadási határidő: 006. február 10. Beadási cím: Tempus Közalapítvány/Leonardo Nemzeti Iroda, 1438 Budapest 70, Pf oldal Téma: Európai Együttműködési Projektek a tanárok alap- és továbbképzése területén/comenius.1. Benyújtási határidő: 006. március 1. Beadási cím: Tempus Közalapítvány, 1134 Budapest, Váci út emelet (Duna Office Center), 1/ , 6. oldal Téma: Az üveghegyen is túl meseillusztrációk. Beadási határidő: 006. március 15. Beadási cím: Oktatási, Közművelődési, Sport- és Ifjúsági Iroda, Goda Andrásné, Az üveghegyen is túl, 1181 Budapest, Városház u. 16. Válogatás a SANSZ 006/1. számának pályázati felhívásaiból: 11. oldal Téma: A családi és a munkahelyi kötelezettségek összehangolásának elősegítése. HEFOP/ /. Benyújtási határidő: 006. február 8. Bővebb információ: Téma: Az üveghegyen is túl pályázat a mesék világának megjelenítésére óvodások és kisiskolások számára. Beadási határidő: 006. március 15. Beadási cím: Oktatási, Közművelődési, Sport- és Ifjúsági Iroda, Goda Andrásné, Az üveghegyen is túl, 1181 Budapest, Városház u. 16.

20 1. oldal Téma: Pályázat számítógép- és internethasználatról szóló ingyenes képzésekre. További információ: 1. oldal Téma: Rajzpályázat. Beküldési határidő: 006. február 15. Beküldési cím: Recefice Közhasznú Alapítvány, 1703 Budapest, Pf oldal Téma: Együtt pihen a család pályázat családok részére. Benyújtási határidő: 006. április 30-ig. Beküldési cím: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, 1519 Budapest, Pf. 563, Téma: Vakációs program pályázat szakmunkástanulók részére. Beadási határidő: 006. április 30-ig. Beadási cím: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, 1519 Budapest, Pf. 563, Téma: Esély a pihenésre pályázat fogyatékkal élők részére. Benyújtási határidő: 006. április 30-ig. Beadási cím: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, 1519 Budapest, Pf. 563, 5. oldal Téma: Zenei pályázat. Benyújtási határidő: folyamatos. Benyújtási cím: Páter Tamás Alajos Alapítvány, 104 Budapest, Rómer Flóris u oldal Téma: A Magyar Földrajzi Múzeum rajzversenye. Beküldési határidő: 006. március 1. Beküldési cím: 030 Érd, Budai út 4., oldal Téma: Helyi kezdeményezések támogatása. Beadási határidő: 006. április 10. Beküldési cím: Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, DIA, 1063 Budapest, Kmety György u oldal Téma: Fotópályázat. Beküldési határidő: 006. március 1. ill. május 1. Beküldési cím: Fényképezés a Vizuális Nevelés Szolgálatában Alapítvány, 1538 Budapest, Pf. 457, 1/01-569, 33. oldal Téma: Comenius.1. A tanárok alap- és továbbképzésének fejlesztése. Beadási határidő: 006. március 1. A pályázatokat az Európai Bizottság pályázati űrlapon feltüntetett címére kell benyújtani: 34. oldal Európa Tanács Tanár-továbbképzési Programok További információ: Tempus Közalapítvány, 1438 Budapest 70., Pf Infóvonal: 1/37-130, 35. oldal Téma: Leonardo da Vinci pályázatok. Beadási határidő: 006. február 10. Beadási cím: Tempus Közalapítvány, 1438 Budapest 70, Pf. 508, 1/37-130, ,

Intézetünk Szakkönyvtára 2005. december 22-től január 1-jéig zárva tart.

Intézetünk Szakkönyvtára 2005. december 22-től január 1-jéig zárva tart. Intézetünk hírei Közérdekű információk Intézetünk Szakkönyvtára 2005. december 22-től január 1-jéig zárva tart. JOGSZABÁLYFIGYELŐ Magyar Közlöny Intézményvezetők rovata 2005: CVI. törvény: A felsőoktatásról

Részletesebben

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3. III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.oldal 1.2. Kinél fessünk?

Részletesebben

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008.

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008. Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Sulimix iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008 1 Sulimix Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Szakmai szerkesztő: Kelédiné

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány 2015/16 tanévre Baranya megye Tartalom I. fejezet... 5 Kedves Olvasó!... 5 Hova tovább? A közoktatás intézményei a 8. osztály után... 7 A felvételi eljárás ütemezése

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja 2010. szeptember Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja A tartalomból A 2010/2011. tanév rendje... 3. oldal A középfokú iskolai felvételi

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

Hatások ellenhatások a nevelésben

Hatások ellenhatások a nevelésben 2009. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Hatások ellenhatások a nevelésben címmel 2009. november 24 25 26-án Lillafüreden, a Hotel

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2012. június Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde... 3. oldal Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda

Részletesebben

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete Tartalom BEVEZETŐ... 4 Csorna területén működő középfokú oktatási intézmények... 9 ARANY JÁNOS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA... 9 CSORNAI

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2 Tartalomjegyzék I. A 2010/2011. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások...

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT

ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT A KomáromEsztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és a Középdunántúli Regionális Pedagógiai Intézet PÁLYAVÁLASZTÁSI KIADVÁNYA A 2012/2013. TANÉVRE Általános és középiskolát

Részletesebben

A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1121 Budapest Budakeszi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Csongrád megyei pályaválasztási tájékoztató 2015 2016. tanév Csongrád megyei továbbtanulási lehetőségek a középfokú oktatási intézményekben

Csongrád megyei pályaválasztási tájékoztató 2015 2016. tanév Csongrád megyei továbbtanulási lehetőségek a középfokú oktatási intézményekben Csongrád megyei pályaválasztási tájékoztató 2015 2016. tanév Csongrád megyei továbbtanulási lehetőségek a középfokú oktatási intézményekben Felelős kiadó: Bacsa Judit Főigazgató Csongrád Megyei Pedagógiai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél

Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél Tisztelt TehetségTársunk! Ezúton küldjük Önnek februári Hírlevelünket, amely aktuális híreket és információkat tartalmaz a Magyar Géniusz Program munkájáról, a

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN Szervező: Kötegyáni Baráti Kör Egyesület - Lakiteleki Népfőiskola kihelyezett tagozata Időpont: 2015.

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre. - alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők részére -

Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre. - alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők részére - Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre - alapfokú gel rendelkezők részére - Békés Megyei Pedagógiai Intézet 2014 A tájékoztatóban szereplő adatokat a középfokú iskolák szolgáltatták.

Részletesebben