Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézetünk hírei. Közérdekű információk"

Átírás

1

2 Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 005/006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 6. A szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészeinek kezdő napja Az FVM illetékességi körébe tartozó szakképzések szakmai írásbeli vizsgái Február 7. Német nyelv OKTV második forduló (I. kategória) Február 8. Német nyelv OKTV második forduló (II. kategória) Február 9. Kémia OKTV második forduló (I. és II. kategória) Február 10. A február márciusi írásbeli érettségi vizsgák kezdete A szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészeinek befejező napja Értesítések megküldése a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok és a 8 évfolyamos gimnáziumok egységes írásbeli felvételi vizsgáján részt vettek számára az eredményekről Francia nyelv OKTV második forduló (I. és II. kategória) Február 11. Informatika OKTV második forduló (I. kategória) Február 13. Magyar irodalom OKTV második forduló Február 14. Angol nyelv OKTV második forduló Február 15. A jelentkezés határnapja a május júniusi érettségi vizsgákra és a felsőfokú továbbtanulásra Latin nyelv OKTV második forduló Február 16. Fizika OKTV második forduló (I., II. és III. kategória) Február 17. A középfokú iskolákba való jelentkezés, a tanulói adatlapok és a jelentkezési lapok megküldésének határideje a tanév rendjéről szóló rendlelet előírásai szerint Földrajz OKTV második forduló Február 0. A középfokú iskolák általános felvételi eljárásának kezdete Biológia OKTV második forduló (I. és II. kategória) Február 1. Spanyol nyelv OKTV második forduló Február. Művészettörténet OKTV második forduló Február 3. Orosz nyelv OKTV döntő Február 5. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja Február 8. Olasz nyelv OKTV második forduló (I. kategória) Március 1. A május júniusi érettségi vizsgákra vonatkozó összesítő jelentés iskola általi megküldésének határnapja Olasz nyelv OKTV második forduló (II. kategória) Március. Matematika OKTV döntő (I., II. és III. kategória)

3 Március 4. Március 6. Filozófia OKTV első forduló A február márciusi írásbeli érettségi vizsgák utolsó napja Az Európai Unió kialakította új, idegen nyelvekkel foglalkozó portálját, mely az Unió valamennyi hivatalos (0) nyelvén elérhető. A portálon számos, nyelvekkel kapcsolatos téma és információ érhető el, így olvashatunk a nyelvtanulást és a nyelvi sokféleséget ösztönző uniós politikákról, programokról, megismerhetjük a hivatalos nyelvek használatát szabályozó rendelkezéseket, az Unió fordító és tolmács szolgálatait, és általában betekintést nyerhetünk a nyelvoktatásról és nyelvtanításról Európában: A HP festékkazetta újrahasznosítási program keretén belül a 005. december 31- ig felhalmozott pontok beváltására a program weboldalán található katalógus alapján 006. június 31-ig van lehetőség. A begyűjtés 006. január 1-je után is folytatódik, országos gyűjtőhálózatukon keresztül. A gyűjtőhelyek listája az alábbi linken érhető el: takeback.htm. JOGSZABÁLYFIGYELŐ Magyar Közlöny Intézményvezetők rovata 31/005. (XII..) OM rendelet A nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról (MK 166. szám, o.) A jogszabály vonatkozik valamennyi nevelési-oktatási intézményre, többcélú intézményre. A rendelet meghatározza a rövid név (többcélú intézmény hivatalos nevéből képzett olyan kifejezés, amely tartalmazza az egyedi megnevezést, vagy annak rövidebb változatát) és rövidített név (elektronikus nyilvántartásban használható legfeljebb 3 karakter) kialakítására vonatkozó változásokat. A nevelési-oktatási intézmény megnevezésénél tartalmaznia kell az intézmény jogszabály szerinti elnevezését [. (1). A többcélú intézmény esetében a. (3) bekezdésében felsorolt neveket az ellátott feladatnak megfelelően kell szerepeltetni. Középiskolák esetében a szakiskola és szakközépiskola helyett szakképző iskola, gimnázium és szakközépiskola helyett középiskola, speciális szakiskola és készségfejlesztő speciális szakiskola helyett speciális szakiskola elnevezés is használható.

4 Az intézmények egyedi elnevezéséről a jogszabály 3. -a, a névhasználatról a 4. rendelkezik. A rendelet alapján 007. július 1-jéig kell a fenntartónak az intézmények névhasználatát felülvizsgálni, és ha szükséges, az alapító okiratot módosítani, és ezt a jogszabályban meghatározott szerveknek megküldeni. 3/005. (XII..) OM rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról (MK 166. szám, o.) 1. Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény az alapító okirat alapján élelmiszerárusító üzlet, vagy automata üzemeltetésére megállapodást kíván kötni, előtte be kell szerezni az iskola-egészségügyi szolgálat véleményét, amely arról foglal állást, hogy az árukínálat megfelel-e az egészséges táplálkozás kívánalmainak. A nyitva tartás tekintetében az intézményvezető beszerzi az iskolai/kollégiumi szülői szervezet és a diákönkormányzat egyetértését. 3. Az alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti alapvizsgát a továbbhaladás feltételeként a 004/005. tanévben tanulmányaikat megkezdő tanulóktól lehet megkövetelni. 4. Az iskola tanulóiról a tanévkezdést követő 30 napon belül törzslapot állít ki. Ezen szerepelnie kell az iskola nevének, címének, OM azonosítójának, a tanuló azonosító számának, év végi minősítésének, osztályzatainak, a tanuló ügyeivel kapcsolatos döntéseknek, határozatoknak. A tanuló azonosító számát a bizonyítványba is be kell jegyezni. A bizonyítvány záradékában fel kell tüntetni az alapműveltségi vizsga, érettségi vizsga, szakmai vizsga, művészeti alapvizsga és záróvizsga letételét. 5. A középfokú iskolai felvételi eljárás közös szabályait egészíti ki. A felvételi eljárásban részt vevő tanulók személyes adatait az Iroda szeptember 15-ig törli az adatbázisból. A felvételi adatait az Iroda statisztikai célból tárolja, kezeli és felhasználás céljaira átadhatja. A jelentkezési lapon a tanuló hivatalos (törzslapon szereplő) neve és azonosító száma tüntethető fel. A rendelet 006. január 1-jén lépett hatályba. Feladatok intézményvezetők számára: Az intézményvezető 006. február 8-ig vizsgálja felül az élelmiszerárusító üzlet működtetésére vonatkozó szerződést. Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy a bizonyítványokba bekerüljön a tanuló azonosítószáma. 005: CLIII. tv. A Magyar Köztársaság 006. évi költségvetéséről (MK 167. szám 1. kötet, o.) Az önkormányzatok közoktatással összefüggő normatívái:

5 Területek, jogcímek Normatív támogatások Ft/fő 3. sz. melléklet 15. Óvodai nevelés Ft 16. Iskolai oktatás 1 4. évfolyam Ft 5 8. évfolyam Ft évfolyam Ft iskolai szakképzés, elmélet Ft iskolai szakképzés, gyakorlati képzés Ft 17. Különleges gondozás keretében nyújtott támogatás gyógypedagógiai ellátás: óvoda, általános Ft iskola, középfok korai fejlesztés Ft fejlesztő felkészítés Ft 18. Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág Ft képző-, iparművészeti, táncművészeti, színés bábművészeti ág Ft 19. Kollégium kollégiumi nevelés, oktatás Ft Arany János program Ft Arany János OM program szerint Ft SNI-s gyermekek kollégiumi oktatása Ft 0. Hozzájárulások egyéb közoktatási feladatokhoz napközi Ft különleges helyzetűek Ft nem magyar nyelvű és roma kisebbségi Ft oktatás nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű, Ft nyelvi előkészítés pedagógiai-szakmai szolgáltatás 70 Ft igénybevételére 1. Egyéb hozzájárulások óvodai, iskolai bejáró Ft intézményi társulás óvodájába, iskolájába bejáró Ft kistelepülések (1500 fő alatt) Ft kistelepülések ( fő) Ft. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások

6 étkeztetés Ft tanulók ingyenes tankönyvellátása Ft 5. sz. melléklet (az igénylés feltételeiről február 15-ig OM BM millió Ft keretösszeg PM rendelet jelenik meg) Gyermek- és ifjúsági feladatok 170,0 Kiegészítő támogatás nemzetiségi oktatáshoz 1 100,0 ECDL számítógép-kezelői vizsga díjának 60,0 visszatérítése Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása 1 78,0 Szakiskola, szakközépiskola 9. évfolyamán a 400,0 gyakorlati oktatás támogatására Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok 5 400,0 8. sz. melléklet Ft/fő Pedagógus-szakvizsga, továbbképzés Ft Szakszolgálat Többcélú kistérségi társulás, ill. intézményi társulás által fenntartott óvodába, iskolába járó tanulók ellátása* tagintézményként működő óvodába, iskolába járó tanulók után közoktatási szakszolgálati feladat: továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás nevelési tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés, logopédia, gyógytestnevelés Ft Ft Ft 000 Ft 9000 Ft /fő/ szakszolgálat Illetménypótlék számítási alapja (költségvetési Ft törvény 60. -a) Kiemelt munkáért járó keresetkiegészítés 5 50 Ft (költségvetési törvény 63. -a) Pedagógus szakkönyvvásárlás (költségvetési Ft törvény 63. -a) * A többcélú kistérségi támogatás igénybevételének szabályai: A többcélú kistérségi támogatás alapján járó kiegészítő támogatás nem jár a városok által kötött fenntartói társulás alapján a városi tanulók után. Az intézmény székhelyén állandó lakhellyel rendelkező tanulók után a támogatás 50%-a vehető igénybe. Iskolabusz fenntartásával utaztatott gyermekek után a normatíva összegével azonos plusz támogatás jár.

7 A normatíva igénybevételének a következő létszámhatárok a feltételei: Óvoda esetén: a 005/006-os nevelési évben indított csoportok esetében az átlaglétszám 75%-a, azaz 15 fő, a., 3. nevelési évben együttesen az 50%-a, azaz 10 fő. A 006/007-es nevelési évben indított első és második nevelési évben együttesen az átlaglétszám 75%-a (15 fő), a további csoport esetén 50%-a (10 fő). Általános iskola esetén: a 005/006-os tanévben indított 1. és 5. évfolyamok átlaglétszámának 75%-a, azaz 1. osztályban 16 fő, 5. osztályban 17 fő, 4. és 6 8. évfolyamokon együttesen az 50%-a, azaz 11 fő. A 006/007-es tanévben 1. és 5 6. évfolyamokon együttesen az átlaglétszám 75%-a, azaz 16,5 fő. A fennmaradó évfolyamok együttes átlaglétszáma 50%, azaz 11 fő. 005: CLIV. tv. A Munka Törvénykönyvéről szóló 199. évi XXII. törvény, valamint egyéb munkaügyi tárgyú törvények módosításáról (MK 168. szám 1. kötet, o.) 005: CLXIII. tv. Az adózás rendjéről szóló egyes rendelkezések alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról (MK 168. szám 1. kötet, o.) 310/005. (XII. 5.) Korm. rendelet A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 0/1997. (II. 13.) Kormányrendelet módosításáról (MK 168. szám 1. kötet, o.) 005: CLXXII. tv. A közbeszerzésről szóló 005. évi CXXIX. törvény módosításáról (MK 170. szám 1. kötet, o.) 8/005. (XII. 8.) FMM EüM e. r. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/00. (II. 8.) SZCSM EüM együttes rendeletének módosításáról (MK 171. szám 1. kötet, o.) 6/006. (I. 13.) Korm.r. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásról (MK 3. szám, 46. o.) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra jogosult az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó, aki nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. A jogosultságot a települési önkormányzat határozatlan időre állapítja meg. Alapja a kérelmező által benyújtott kérelem, valamint a jogosultságot igazoló dokumentum. /006. (I. 13.) IM r. A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegzések és az éves statisztikai összegzések mintáiról (MK 3. szám, 65. o.)

8 1/006. (I. 13.) PM r. A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, az adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásáról (MK 3. szám, 41. o.) 3/006. (I. 18.) FVM r. A 006. évi iskolatej program első félévének szabályozásáról szóló 115/005. (XII. 15.) FVM rendelet módosításáról (MK 4. szám, 447. o.) Oktatási Közlöny 9/005. (X. 8.) OM r. Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/003. (XII. 7.) OM rendelet módosításáról (OK 34. szám, o.) Közlemények: Az Oktatási Minisztérium tájékoztatója a 005. évi szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámolásáról, bevallásáról és befizetéséről (OK 34. szám, o.) Közlemény: Az Oktatási Minisztérium Országos szakmai vizsgáztatói névjegyzékének kiegészítéséről (OK 36/II. szám, o.) Hatályos Jogszabályok Elektronikus Gyűjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon december 1- jétől elérhető a Hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteménye (HJEGY). A szolgáltatás az önkormányzati rendeletek kivételével minden hatályos törvényt és az állami irányítás egyéb jogi eszközeit (rendeleteket, utasításokat stb.) is tartalmazza. A gyűjtemény ingyenesen és korlátozások nélkül használható. Pályaválasztás Középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsga A középfokú beiskolázás felvételi eljárást megelőző írásbeli felvételi vizsgáinak feladatsorai és javítókulcsai hozzáférhetőek lesznek a és a honlapokon az alábbi időpontoktól: o A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok feladatsorai és megoldókulcsai: 006. január o A 9. évfolyamra történő beiskolázás feladatsorai és megoldókulcsai: 006. január o A pótló írásbeli felvételi vizsgák feladatsorai és megoldókulcsai valamennyi évfolyamon: 006. február

9 Az Országos Felsőoktatási Információs Központ közleménye: A B-lappal is csak 3000 Ft-ot kell fizetni! Az Országos Felsőoktatási Információs Központ felhívja az idei felvételi eljárás keretében a felsőoktatásba jelentkezni szándékozók figyelmét, hogy ellenőrizzék a B jelű jelentkezési lappal vásárolt csekken szereplő összeget. Az eljárásban a B jelű lappal befizetendő díj 3000 Ft, ennek az összegnek kell szerepelnie a csekken. Amennyiben nem ezt az összeget találják, cseréltessék ki a jelentkezési lapot a vásárlás helyén, ugyanis a 3000 Ft helyett néhány csekken Ft került feltüntetésre. Hátrányos helyzetű fiatalok főiskolai, egyetemi tanulmányait elősegítő program Az Oktatási Minisztérium (OM) egységes, egymásra épülő, az óvodától a diplomáig tartó esélyteremtő rendszerének egyik fontos eleme a Szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányait elősegítő program. Az OM 006-ban újra meghirdeti a programot. A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló 69/000. (XII. 6.) Korm. rendelet 19/A. -a szabályozza a hátrányos helyzetű fiatalok felvételét. Annak a hátrányos helyzetű fiatalnak, aki költségtérítéses képzésre nyer felvételt, az oktatási miniszter engedélyezheti az államilag finanszírozott képzésben történő tanulmányait, illetve, ha az adott intézményben nincs költségtérítéses képzés, az érintett fiatal a szak, szakpár államilag finanszírozott ponthatárának legalább 80%-ával, de legalább 7 ponttal felvételt nyerhet. Az így felvehetők száma összesen nem haladhatja meg a Kormány által jóváhagyott évente felvehető államilag finanszírozott összlétszám 3%-át. A rendelet szerint hátrányos helyzetűnek minősül az a jelentkező, aki középfokú tanulmányai során átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, vagy állami gondozott volt, vagy középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, illetve kiegészítő családi pótlékban részesült, és a törvényes felügyeletet gyakorló szülők tanulmányaikat legfeljebb az iskola 8. évfolyamán fejezték be. A kedvezményes bejutás lehetőségén túl az így felvett hallgatókat mentori rendszer segíti tanulmányaik során, hogy kezdeti hátrányaikat leküzdjék, behozzák lemaradásukat. Az Oktatási Minisztérium a B típusú intézményi jelentkezési lap kitöltésére vonatkozóan javasolja, hogy az a jelentkező, aki a hátrányos helyzetűek felsőfokú tanulmányait elősegítő program segítségével szeretné főiskolai/egyetemi tanulmányait elkezdeni, jelölje meg mindkét rubrikát. Elsőként az államilag finanszírozott (Á) képzésre kívánok jelentkezni, másodikként a költségtérítéses (K) képzésre kívánok jelentkezni részt jelölje meg. A B típusú intézményi jelentkezési lap Egyéb közlendők c. rovatában, illetve a mellékelt kérvényben röviden vázolni kell a jelentkező családjának

10 anyagi helyzetét, csatolni kell a szülők/törvényes képviselők iskolai végzettségéről szóló nyilatkozatot, a kiegészítő családi pótlékra jogosultságot igazoló jegyzői nyilatkozatot. Azon tanulóknak, akik középfokú tanulmányuk során átmeneti, vagy tartós nevelésben, vagy állami gondozásban voltak, az ezt igazoló hivatalos dokumentumokat kell mellékelniük. A jelentkezési lapok postai feladási határideje: 006. február 15. A programmal kapcsolatos bővebb információt az OM Hátrányos Helyzetű és Roma Gyermekek Integrációjáért Felelős Miniszteri Biztos Hivatalának munkatársától, Szegedi Dezsőtől 1/ ) kaphatnak. Továbbképzések Tisztelt Intézményvezetők, kedves Pedagógusok! Köszönettel vettük jelentkezéseiket a 005 márciusában kiadott továbbképzési programajánlat alapján választott akkreditált továbbképzéseinkre. Örömmel értesítjük Önöket, hogy a 005/006. tanév első félévében közel harminc csoportot tudtunk elindítani a különböző témákban. Több programunk egy-egy tantestület megrendelésére kihelyezett formában zajlott/zajlik. A tanfolyamok többsége már befejeződött, ám az alábbi képzések várhatóan a tanév második félévében indulnak. Ezekre még szívesen fogadunk további jelentkezőket. (A jelentkezéseket írásban, a szokott formában szíveskedjenek elküldeni.) Sorszá m Kód - szám Cím Ismerkedés a hazai tájakkal és megismertetésük módszereivel Mozgóképkultúra és médiaismeret alapozó kurzus A pedagógusok konfliktuskezelésének korszerű gyakorlata. Kommunikációs fejlesztő program A foglalkozások időpontjai 006. március Várható: 006. március 006. február 13., 14., 7., 8., március 13., 14., 7. Egész napos túra terep Helyszíne A tanfolyam indításának feltétele min. 3 fő jelentkezése. Jelenleg 1 jelentkező van óra MPI, 9. em. panorámaterem

11 Prezentációkészítési ismeretek számítógépes alapismeretekkel rendelkező pedagógusok számára Számítástechnikai alapismeretek, internethasználat és szövegszerkesztés alapszinten Várható: 006. március Várható: 006. március Heti egy alkalom (kb. csütörtök) Heti egy alkalom (kb. csütörtök) MPI, számítástechnikaterem MPI, számítástechnikaterem Természetesen a jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk az összes meghirdetett tanfolyamunkra. Amennyiben valamely programon megalakul a minimum 15 fős csoport, a tanfolyamot azonnal elindítjuk. A választásban továbbra is segítséget nyújtunk majd az új, 006 márciusában megjelenő, 006/007. tanévre vonatkozó továbbképzési programajánlatunkkal. Bízva abban, hogy mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelő tanfolyamot, és a konzultációra, tapasztalatcserére is alkalmas kellemes együttlétek mellett magas színvonalú szakmai ismereteket nyújtó képzésben lesz/van részük, a továbbiakban is állunk rendelkezésükre. Várjuk a jelentkezéseket! További jelentkezőket várunk! Új, 60 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési programot indítunk Számítástechnikai alapismeretek, internethasználat és szövegszerkesztés alapszinten címmel. A képzés célja, hogy a képzésben részt vevők olyan informatikai ismeretekre tegyenek szert, melyekre alapozva hatékonyabban tudnak dolgozni a munkahelyükön. Ismerjék meg a számítástechnikai eszközök alapvető használatát. Tudjanak számítógépen egyszerű dokumentumokat (pl. óravázlat, egyszerű feladatlap, rövid beszámoló) készíteni, tárolni, rendszerezni, előkeresni, újrafelhasználni. Tudjanak alapesetekben információt keresni interneten, elektronikus levelet írni, küldeni és fogadni. Szerezzenek olyan ismereteket, amelyek alkalmassá teszik őket újabb informatikai ismeretek befogadására. Legyenek képesek önálló ismeretszerzéssel a folyamatos önképzésre. A képzés időtartama: 60 óra. A foglalkozások tervezett ideje: heti 1 alkalommal, délután óráig. A továbbképzés helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, Győr, Árpád út 3.

12 A képzés indításának feltétele minimum 1 fő jelentkezése. Jelentkezési határidő: 006. február 8. Részvételi díj: Ft/fő. A továbbképzésről bővebb információt az MPI munkatársától, Kákonyi Ágnestől ( 96/59-410) kérhetnek. Tisztelt Tanfolyami Jelentkezők! Áttekintve a kompetenciafejlesztő tanfolyamokra történő jelentkezéseket, az alábbi tanfolyamokat tudjuk elindítani tavasszal..13. Számítógépkezelés, szövegszerkesztés, internet-felhasználás 0 óra/4 alkalom.. Az iratkezelés jogszabályoknak megfelelő működtetése a közoktatási intézményekben 10 óra/ alkalom Az induló tanfolyamok időpontjait levélben közöljük. A nem induló tanfolyamok jelentkezőit kérjük, szíveskedjenek a fenti képzésekből választani, és azt számunkra telefonon vagy írásban mielőbb jelezni. A csoportok még nem teltek be, így örömmel fogadnánk további érdeklődőket is! A Sopron és környéki középfokú iskolákban tanító fizikatanárokat szakmai módszertani délutánra hívja Fülöp Viktorné megyei szaktanácsadó. Helyszín: Sopron, Berzsenyi D. Evangélikus Líceum. Időpont: 006. március. (csütörtök) 15 óra. A programot Puppi Józsefné, a gimnázium tanára, listás szaktanácsadó vezeti. Téma: Érettségi és versenyfeladatok bemutatása, megbeszélése. Rajz és vizuális kultúrát Mosonmagyaróvár és környéke általános és középiskoláiban oktatók számára 006. február 3-án 14 órakor módszertani foglalkozást tart Lázárné Verebes Ilona megyei szaktanácsadó a Bolyai János Általános és Közgazdasági Szakközépiskolában (Régi Vámház tér 6.). Témája: Korszerű módszerek, kreatív technikák. Aktualitások. A tanév során megjelent új tankönyvekkel való ismerkedés. Ha mód van rá, a kollégák hozzanak magukkal 1 gyermekek által készített munkát! Szeretettel várunk minden rajzot tanító kollégát! Középiskolai kollégiumok igazgatói, igazgatóhelyettesei, nevelőtanárai figyelmébe! Az MPI szervezésében 006. február 16-án óráig dr. Havas Péter szociálpszichológus, a Körlánc Országos Környezeti Nevelési Egyesület elnöke előadást tart A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata a kollégiumban témában. Helyszíne: Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, Győr, Árpád út 3. Részvételi díj: 6800 Ft/fő. Jelentkezés és információ: Litresits Józsefné megyei szaktanácsadónál 0/ , e-

13 mail: A rendezvény megszervezésének feltétele minimum 15 fő jelentkezése! Várjuk valamennyi kollégium képviselőjét! Tanulmányi versenyek Az MPI szervezésű országos tanulmányi versenyek aktuális nevezési határidői: Az Oktatási Közlöny 005. évi XLIX. ÉVFOLYAMÁNAK 16/II. SZÁMA eredeti kiírásban részletesen tartalmazza azokat az országos szintig felmenő tanulmányi versenyeket, amelyeknek nagy részét a megyei fordulóig intézetünk szervezi. A 005. október első hetében minden iskola számára eljuttatott TANULMÁNYI VERSENYEK 005/006. tanév c. kiadványunk megyénkre vonatkoztatva részletesen tartalmazza az egyes versenyekről szóló tudnivalókat. A kiadvány honlapunkon is megtalálható. Az alábbiakban közölt információk csak kiadványunk időpontokat, helyszíneket és jelentkezési határidőket tartalmazó kivonata. Figyelem! Az alábbiakban a nevezési határidő alatt nem a feladás, hanem az MPI-be érkezés időpontja értendő! A feladásnál figyelembe kell venni, hogy a posta csak külön díj ellenében garantálja a két napon belüli továbbítást. VIZUÁLIS KULTÚRA KOMPLEX VERSENY AZ 1 1. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA KÉPZŐMŰVÉSZET Beküldési határidők: 5 8. évfolyamos és középiskolás tanulók: 006. február 10. A pályamunkákat a versenybizottság elnökének címére kérjük beküldeni: Lázárné Verebes Ilona megyei szaktanácsadó, Petőfi Sándor ÁMK, 901 Győr- Ménfőcsanak, Kisdobos u Eredményhirdetés és kiállítás: 006. március. (csütörtök) 15 óra. Helyszíne: Győr-Ménfőcsanak, Petőfi Sándor ÁMK. KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUMI SZAVALÓVERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló nevezési határideje: 006. március 10., MPI típusú nevezési adatlapon kell nevezni az MPI-be, Litresits Józsefné megyei szaktanácsadónak címezve. A borítékon kérjük feltüntetni a verseny nevét is! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰEK VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYE A megyei forduló nevezési határideje: 006. február 10., MPI típusú nevezési adatlapon a megyei fordulót rendező iskola címére: Éltes Mátyás Általános Iskola és Diákotthon, 900 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 4. A megyei forduló időpontja: 006. február 4. (péntek) 9 óra.

14 Helyszíne: Mosonmagyaróvár, Éltes Mátyás Általános Iskola és Diákotthon. BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló időpontja: 006. február 14. (kedd) 10 óra. Helyszíne: Győr, Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára. Az országos I. forduló időpontja: 006. március 16. (csütörtök). Helyszíne: Győr, Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára. ORSZÁGOS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY AZ 5 1. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló időpontja: 006. február 3. (csütörtök) 9 óra. Helyszíne: Győr, Zichy Palota. LOGO ORSZÁGOS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TANULMÁNYI VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei (területi) forduló időpontja: 006. február 5. (szombat) óra. Helyszíne: Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium. KAZINCZYRÓL ELNEVEZETT SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló időpontja: 006. március 8. (szerda) gimnáziumi tanulók: 8 óra; szakközépiskolák, szakmunkásképzők: 14 óra. Helyszíne: Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium. KÖZÉPISKOLAI ARANY JÁNOS BALLADAMONDÓ VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló eredménylistája intézetünk honlapján található meg. IMPLOM JÓZSEF KÖZÉPISKOLAI HELYESÍRÁSI VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló eredménylistája intézetünk honlapján található meg. SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló időpontja: 006. február 7. (kedd) óra. Helyszíne: Győr, Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforgalmi, Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet. POLGÁR AZ EURÓPAI DEMOKRÁCIÁBAN ORSZÁGOS TANULMÁNYI CSAPATVERSENY A 9 1. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A regionális forduló időpontja: 006. március. (csütörtök) 10 óra.

15 Helyszíne: Győr, Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat díszterme. ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI ILLEMTANI CSAPATVERSENY A 9 1. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló időpontja: 006. március 3. (péntek) 14 óra. Helyszíne: Győr, Pálffy Miklós Kereskedelmi Középiskola. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA Az iskolai forduló időpontja: 006. február 14. (kedd) óra. A versenyre nevezett iskolák az MPI által az igényelt darabszámban küldött, központilag készített feladatlapokat a résztvevőkkel megíratják, és javítókulcs alapján javítják. IRINYI JÁNOS ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI KÉMIAVERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA Az iskolai forduló időpontja: 006. február 8. (szerda) óra. A megyei fordulóba jutott tanulók névsorát 006. február 4-től tesszük közzé intézetünk honlapján: KITAIBEL PÁL BIOLÓGIAI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló időpontja: 006. március 9. (csütörtök) óra. Helyszíne: Sopron, Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium. A Legügyesebb Kollégista és Kollégium vetélkedő megyei döntőjére 006. február 9-én 10 órakor kerül sor, amelyre várjuk a megyei kollégiumi csapatok jelentkezését! Helyszín: Sopron, Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium tornaterme, Széchenyi tér 11. Információ: Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium, Sopron, Lackner Kristóf u. 7., Koltai Attila kollégiumvezető, 99/ , Litresits Józsefné megyei szaktanácsadó: Jelentkezési határidő: 006. február 6. A részletes versenykiírást en ill. levélben a kollégiumoknak elküldtük. Tanítást, tanulást segítő eszközök Az MPI Szakkönyvtárának legújabb dokumentumai: Könyvek: 1. Gellért Ildikó: Érvelj vagy elemezz. Békéscsaba: Item, 003. Martonné Tamás Márta: Fejlesztő pedagógia. Bp.: ELTE, 00

16 3. Mesterházi Zsuzsa: Diszkalkuliáról pedagógusoknak. Bp.: ELTE, Nagy Márta: Mindenki középiskolája. Bp.: OKI, 003 Tankönyvek: 1. Baloghné Juhász Valéria: Magyar nyelv és irodalom 10. Debrecen: Pedellus Nov., 004. Dr. Bernek Ágnes: Általános természetföldrajz: Témazáró feladatlapok. Bp.: NTK, Dr. Franyó István: Biológiai kompendium. Bp.: Korona, Pethőné Nagy Csilla: Szöveggyűjtemény 11. Bp.: Korona 005 A megyei intézmények hírei Üdülési lehetőség Csopakon A Pedagógus Szakszervezet Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete ismételten meghirdeti kedvezményes üdülési lehetőségeit a csopaki Pedagógus Üdülőkben, a Fürdő u és a Hársfa u. 1. sz. alatt. Kellemes, családias környezetben, fürdőszobás, tévével ellátott szobákkal, közös konyhával, társalgóval, programajánlattal, elfogadható áron étkezési lehetőségek kínálatával várják a pihenni vágyókat. Az üdülők a vízparttól, vonat- ill. autóbuszmegállótól kb. 5 percre találhatók. o Rövidebb kikapcsolódásokhoz ajánlják a hosszú hétvégéket: Ft/fő/3 éjszaka ill Ft/fő/4 éjszaka áron. o Előszezon: június 10 július 7-ig, illetve június 15 július 5-ig. Utószezon: augusztus 4 szeptember 13-ig, illetve augusztus 6 szeptember 15-ig. Szakszervezeti tagoknak: Ft/fő/6 éjszaka; nem szakszervezeti tagoknak: Ft; nyugdíjas szakszervezeti tagoknak: Ft; nyugdíjas nem szakszervezeti tagoknak: Ft; 6 éven aluli gyermek részére 50% kedvezmény. o Főszezon: július 6 augusztus 3-ig, illetve július 8 augusztus 5-ig. Szakszervezeti tagoknak: Ft/fő/6 éjszaka; nem szakszervezeti tagoknak: Ft, 6 éven aluli gyermek részére 40% kedvezmény. Tanulócsoportokkal kirándulásra, vándortábor megszervezésére és erdei iskola lebonyolítására is alkalmas az üdülők épülete. Részletes programajánlat kérhető a 96/ ös telefonszámon vagy ben: Jelentkezési határidő: 006. március 7. Tanulmányi versenyek

17 A Vocational Academy Két Tannyelvű Általános Iskola és Két Tannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola által meghirdetett angol nyelvi versenyek: o o VOCATIONAL ACADEMY KÖZÉPISKOLAI ANGOL NYELVI FORDÍTÓ VERSENY A verseny időpontja: 006. április óra. Jelentkezési határidő: 006. április 4. Nevezési díj: 600 Ft/fő, amelyet a verseny napján számla ellenében készpénzben kérnek kiegyenlíteni a helyszínen. A verseny felelőse: Mednyánszki Jusztina, középiskolai nyelvi vezető A megye középiskoláiból iskolánként összesen 5 főt várnak a 10., 11. és 1. évfolyamokról. A versenyen egy maximum oldal terjedelmű, az iskola nyelvi munkaközössége által kiválasztott autentikus irodalmi alkotás fordítására kerül sor angolról magyar nyelvre. A fordításra rendelkezésre álló idő: óra. A fordításhoz egynyelvű és kétnyelvű szótár használható. VOCATIONAL ACADEMY MEGYEI KÖZÉPISKOLAI ANGOL NYELVI PREZENTÁCIÓS VERSENY A verseny időpontja: 006. március óra. Jelentkezési határidő: 006. március 6. A jelentkezés módja: faxon, levélben vagy ben. A nevezés díja: 600 Ft/fő, amelyet a verseny napján számla ellenében készpénzben kérnek kiegyenlíteni a helyszínen. A verseny felelőse: Mednyánszki Jusztina, középiskolai nyelvi vezető A verseny célja a diákok angol nyelvű kommunikációs és előadókészségének fejlesztése és mérése. A 10., 11. és 1. évfolyamokról várnak jelentkezőket, iskolánként összesen 5 főt. A verseny perces prezentáció jellegű kiselőadásból áll, melyhez az iskola által biztosított írásvetítő vagy projektor használható (a projektorral csak CD-n elkészített anyag mutatható be). A jelentkezők a következő téma közül választhatnak: 1. Az amerikai őslakosok kultúrája. Rocklegendák a zene történetét meghatározó angolszász előadó vagy együttes bemutatása Az értékelés szempontjai: A prezentáció anyagának mennyisége (értékelés 0 5 pontig terjedően) A prezentáció anyagának minősége (értékelés 0 5 pontig terjedően) A prezentáció felépítése (értékelés 0 5 pontig terjedően) A vizuális segédanyagok használata (értékelés 0 5 pontig terjedően)

18 A prezentáció nyelvezete (értékelés 0 5 pontig terjedően) Ajánlott irodalom a prezentációs technikák használatához: Mark Powell: Presenting in English (LTP) Comfort: Effective presentations (OUP) Bradbury: Successful presentation skills (Kogan Page Limited, London) Gelb: Present Yourself (Aurum Press, London) Howe: Visitron. Presentations (Longman) Sweeney: English for Business Communications (CUP) Németh Erzsébet: Közszereplés (Osiris Kiadó) Jelentkezés: Vocational Academy Két Tannyelvű Általános Iskola és Két Tannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola, 907, Győr, Ipar utca 51/B, 96/ , 96/ , A Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola, valamint a szombathelyi Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Nyugat-Dunántúl, az erőt adó régió címmel 6. alkalommal hirdeti meg regionális művelődéstörténeti, idegenforgalmi és turisztikai vetélkedőjét Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye összes középiskolás (9 1. évfolyamos) tanulója számára. A vetélkedő témája: a nyugat-dunántúli régió építészeti emlékei; szellemi öröksége (történelem, irodalom, zene); gyalog-, kerékpár- és vízitúrák, lovas turizmus; természeti értékek; gasztronómia és bor; gyógyturizmus. A vetélkedő menete: 1. forduló: írásbeli: feladatlap kitöltése (006. február március),. forduló: szóbeli döntő az 1. fordulóban legjobb eredményt elért 10 csapat részvételével 006. május végén. A vetélkedő résztvevői: Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye középiskoláinak 3 fős csapatai. (Egy iskola tetszőleges számú csapatot indíthat, a szóbeli döntőbe iskolánként max. csapat juthat be!) A vetélkedő díjazása: az helyezett csapatok felkészítő tanáraikkal együtt az eddigiekhez hasonlóan értékes könyvutalványban és könyvjutalomban részesülnek. A jelentkezéseket az alábbi címre kérik küldeni: Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola 9400 Sopron, Ferenczy J. u 3., dr. Szakály Attila szaktanár, 99/ Jelentkezési határidő: 006. február 10. Nevezési díj: 000 Ft/csapat, amelyet a jelentkezést követően, a feladatlappal együtt kipostázott sárga befizetési csekken kérnek befizetni.

19 Hírek innen onnan Pályázati felhívások Válogatás a Pályázatfigyelő 006/01. számának pályázati felhívásaiból: 18. oldal Téma: Segítség! közös gondolkodás a pedagógiai-szakmai szolgáltatás múltjáról, jövőjéről. Beadási határidő: 006. február 8. Beadási cím: Budapesti Pedagógusok Szakmai Szervezete, 11 Budapest, Duna dűlő 5/B, Téma: Recefice rajzpályázat. Beküldési határidő: 006. február 15. Beküldési cím: Recefice Közhasznú Alapítvány, 1703 Budapest, Pf oldal Téma: Kötelezők képregényben. Beküldési határidő: 006. április 30. Beküldési cím: Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht., Sulinet Programiroda, Áltisk. szerkesztőség, 1538 Budapest, Pf oldal Téma: Mobilitási projektek a Leonardo da Vinci szakképzési programban. Beadási határidő: 006. február 10. Beadási cím: Tempus Közalapítvány/Leonardo Nemzeti Iroda, 1438 Budapest 70, Pf oldal Téma: Európai Együttműködési Projektek a tanárok alap- és továbbképzése területén/comenius.1. Benyújtási határidő: 006. március 1. Beadási cím: Tempus Közalapítvány, 1134 Budapest, Váci út emelet (Duna Office Center), 1/ , 6. oldal Téma: Az üveghegyen is túl meseillusztrációk. Beadási határidő: 006. március 15. Beadási cím: Oktatási, Közművelődési, Sport- és Ifjúsági Iroda, Goda Andrásné, Az üveghegyen is túl, 1181 Budapest, Városház u. 16. Válogatás a SANSZ 006/1. számának pályázati felhívásaiból: 11. oldal Téma: A családi és a munkahelyi kötelezettségek összehangolásának elősegítése. HEFOP/ /. Benyújtási határidő: 006. február 8. Bővebb információ: Téma: Az üveghegyen is túl pályázat a mesék világának megjelenítésére óvodások és kisiskolások számára. Beadási határidő: 006. március 15. Beadási cím: Oktatási, Közművelődési, Sport- és Ifjúsági Iroda, Goda Andrásné, Az üveghegyen is túl, 1181 Budapest, Városház u. 16.

20 1. oldal Téma: Pályázat számítógép- és internethasználatról szóló ingyenes képzésekre. További információ: 1. oldal Téma: Rajzpályázat. Beküldési határidő: 006. február 15. Beküldési cím: Recefice Közhasznú Alapítvány, 1703 Budapest, Pf oldal Téma: Együtt pihen a család pályázat családok részére. Benyújtási határidő: 006. április 30-ig. Beküldési cím: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, 1519 Budapest, Pf. 563, Téma: Vakációs program pályázat szakmunkástanulók részére. Beadási határidő: 006. április 30-ig. Beadási cím: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, 1519 Budapest, Pf. 563, Téma: Esély a pihenésre pályázat fogyatékkal élők részére. Benyújtási határidő: 006. április 30-ig. Beadási cím: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, 1519 Budapest, Pf. 563, 5. oldal Téma: Zenei pályázat. Benyújtási határidő: folyamatos. Benyújtási cím: Páter Tamás Alajos Alapítvány, 104 Budapest, Rómer Flóris u oldal Téma: A Magyar Földrajzi Múzeum rajzversenye. Beküldési határidő: 006. március 1. Beküldési cím: 030 Érd, Budai út 4., oldal Téma: Helyi kezdeményezések támogatása. Beadási határidő: 006. április 10. Beküldési cím: Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, DIA, 1063 Budapest, Kmety György u oldal Téma: Fotópályázat. Beküldési határidő: 006. március 1. ill. május 1. Beküldési cím: Fényképezés a Vizuális Nevelés Szolgálatában Alapítvány, 1538 Budapest, Pf. 457, 1/01-569, 33. oldal Téma: Comenius.1. A tanárok alap- és továbbképzésének fejlesztése. Beadási határidő: 006. március 1. A pályázatokat az Európai Bizottság pályázati űrlapon feltüntetett címére kell benyújtani: 34. oldal Európa Tanács Tanár-továbbképzési Programok További információ: Tempus Közalapítvány, 1438 Budapest 70., Pf Infóvonal: 1/37-130, 35. oldal Téma: Leonardo da Vinci pályázatok. Beadási határidő: 006. február 10. Beadási cím: Tempus Közalapítvány, 1438 Budapest 70, Pf. 508, 1/37-130, ,

Intézetünk hírei. Közérdekű információk. Intézményvezetők rovata

Intézetünk hírei. Közérdekű információk. Intézményvezetők rovata Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 005/006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Március 1. Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás kezdő napja (az iskola által megadott

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. A pedagógiai-szakmai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ HATODIK és NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓKNAK! A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2015/2016-os tanévre a HATÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: soproniszig.hu

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat.

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat. Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító:

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A 2016. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A B C 1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga 2. magyar nyelv és irodalom Középszintű érettségi írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalom, magyar mint

Részletesebben

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/20 Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete alapján. augusztus 28-29-30. 30. 31.

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER T E R V E Z E T

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER T E R V E Z E T OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER T E R V E Z E T Tárgy: A 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II.24.) OM rendelet módosítása Budapest, 2006. június TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ A 2006/2007. tanév rendjéről

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 2017/2018. tanévre 6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0001 Egy osztály 6 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv, angol nyelvből emelt szintű (TAGOZAT)

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás 2013. Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

A felsőoktatási felvételi eljárás 2013. Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola A felsőoktatási felvételi eljárás 2013 Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Jogszabályi helyzet A 500 pont, azaz 400+100 pontos rendszer. A minimális pontszám alapképzésben és egységes,

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu www.hajdu-ped.sulinet.hu OM azonosító: 102-310 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0185-04

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/2017

Eseménynaptár 2016/2017 Eseménynaptár 2016/2017 A tanítási év A 2016/2017 tanévben a tanítási év első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök). Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK

HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATA A TOVÁBBTANULÓK ÉS SZÜLEIK RÉSZLETES, PONTOS TÁJÉKOZTATÁSA. A BEKÜLDENDŐ DOKUMENTUMOK

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: 029743 Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. Telefonszám: 62/548-936 Fax: 62/548-936 E-mail: rmgszeged@gmail.com Honlap: www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Elérhetőségeink OM kód: 032286 Igazgató: Pálfalvai Zoltán Telephely kód: 001 Pályaválasztási felelős: Szabóné Básti Csilla Iskola címe: 3100 Salgótarján, Kissomlyó

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez 1. sz. melléklet (Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez... Az élő idegen nyelvek versenyén a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról 1. sz. melléklet (Jelentkezési lap)... Jelentkezési lap OKTV-re tantárgy kategória felkészítő tanár(ok)...... a tanuló aláírása a szülő (gondviselő) aláírása (Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú.)

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat 1204 Budapest, Török Flóris u. 89. és fax: 283-0624 283-0858 www.eotvos-szki.sulinet.hu Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye Versenyszabályzat A verseny kiírója: Eötvös

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre

Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre OM azonosító: 036391 Paks Dózsa György út 103. http://vakbottyangimnazium.hu Iskolánk felsőfokú tanulmányokra

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 3600 Ózd, 48-as út 6. Telefon, fax: 48/569-371; 48/479-153 Honlap: www.szikszi-ozd.hu E-mail: szikszi@szikszi.sulinet.hu OM-azonosító: 029306 F E

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások 2012. Tavaszi érettségi vizsgaidőszak STATISZTIKA Vizsgázók : 10.602 fő Értékelt tantárgyi

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 200/2006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 10. Értesítések megküldése a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok és a 8 évfolyamos gimnáziumok egységes

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK a 2014/2015-ös tanévre jelentkezőknek Október 15. A középiskoláknak meg kell határozniuk tanulmányi területeik belső kódjait (régen: tagozatkód)*. NYÍLT NAPOK

Részletesebben

Középiskolai felvételi eljárás tanév

Középiskolai felvételi eljárás tanév Középiskolai felvételi eljárás 2016-2017. tanév 1. Középiskolai felvételi eljárás Legfontosabb dátumok 2016.11.15. Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli vizsgát

Részletesebben

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2010/11-es tanévre

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2010/11-es tanévre Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2010/11-es tanévre Iskolánk bejárata Karácsonyi hangverseny Szüreti nap, gólyaavató Görögországi kirándulás A felvételi eljárás Az iskolánkba

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben