Végzettség: középiskolai tanári oklevél, matematika - fizika szak, budapesti Pázmány Péter (Eötvös Loránd ) Tudományegyetem (1950)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Végzettség: középiskolai tanári oklevél, matematika - fizika szak, budapesti Pázmány Péter (Eötvös Loránd ) Tudományegyetem (1950)"

Átírás

1 1 Dr. Obádovics J. Gyula életrajz!!!! Az elsö 18 év: születés, szülőház, szülők, nagyszülők, bunyevác dédanyámmal töltött óvoda előtti évek, első tanítónő, polgári, tanítóképző, otthoni munka.!!! Rövid összefoglaló okl. középiskolai mat.-fiz. szakos tanár, a matematikai tudományok kandidátusa, dr. rer. nat., dr. techn., Professor emeritus. Született: Baja, Pásztor u. 27. (Lakott még Bajaszentistván Magyar u. 6. ( ); Darázs u. 21. ( ); Budapest ( ); Miskolc ( ); Budapest (1970 ), Balatonszárszó (1995 ). Iskolái bajai szállásvárosi áll. elemi iskola ( ) és bajaszentistváni róm. kath. elemi népiskola ( ) bajai áll. s. községi polgári fiúiskola ( ) bajai m. kir. áll. líceum és tanítóképző ( ), líceumi érettségi bizonyítvány szept. 24. kiegészítő gimnáziumi érettségi bizonyítvány Bp. IX. ker. áll. Fáy András gimnázium dec. 13. budapesti kir. magyar Pázmány Péter tudományegyetem bölcsészettudományi kar, mennyiségtan - természettan ( ) (Középiskolai tanárképző Intézet ) I. félév rendkívüli hallgató. Végzettség: középiskolai tanári oklevél, matematika - fizika szak, budapesti Pázmány Péter (Eötvös Loránd ) Tudományegyetem (1950) A matematika különböző fejezeteit előadó tanárai voltak: Fejér Lipót, Kerékjártó Béla, Fejes Tóth László, Rényi Alfréd, Riesz Frigyes, Szász Pál, Turán Pál. A tudományos kutatómunkához szükséges ismeretek alapjait Fejes Tóth László Geometriai proszemináriumán és Fejér Lipót Matematikai szemináriumán sajátította el. Családi adatok: nős (1953), felesége Arany Margit angol-orosz szakos nyelvtanár, három lányuk van, kettő középiskolai tanár, harmadik egyetemi docens (mat.-fiz; mat.- techn.; agrármérnök,- műszaki tanár- matematikus.). Unokák száma 13; 5 lány, 8 fiú, 8 dédunoka Külföldi és hazai tanulmányok: Matematikai és számítástudományi témakörben 2 hónap a Belgrádi Egyetemen, 2 hónap a Londoni Állami Egyetem Számítástudományi Intézetében; matematikai és számítástudományi világkonferenciákon való részvétel és előadás tartása; vezetéstudományi nemzetközi szemináriumokon való részvétel és előadás tartása. Részt vett és előadásokat tartott itthoni Neumann, Bolyai és Statisztikai társulatok által szervezett konferenciákon. MTA levelező aspirantúra gépi numerikus módszerek témában, számítástechnikai gyakorlat szerzésére kijelölt munkahelye MTA Számítástechnikai Központ ( ). (Aspiránsvezető: Frey Tamás). Program írás az M-3 első hazai számítógépre. Életút: 2 év KPM Oktatási Osztály, miniszteri előadó; Oktatás: 1 év Műszaki Egyetem Gallai tanszék meghívott tanársegéd: heti 7 óra gyak. vezetés, 2 év Műszaki Tanárképző Főiskola Matematikai Tanszékén, adjunktus; 18 év a Miskolci Egyetem Matematikai Tanszékén, adjunktus, docens, 10 év az ELTE Numerikus és Gépi Matematikai Tanszékén másodállású docens. 10 évet az Országos Vezetőképző Központban ill. a MüM Számítástechnikai Intézetének igazgatójaként tevékenykedett, majd 1988-ig a GATE Mezőgazd. Gépészmérnöki Kara Matematikai és Számítástechnikai Int. tszv. egy. tanára, int. ig tól nyugdíjas egyetemi tanár, Kodolányi János Főiskola Matematika-Statisztika Tanszék tanára., május 31.- professor emeritus. A főiskolások évente megrendezésre kerülő Országos Hajós György Matematika Versenyének 2004 óta Versenybizottsági elnöke. Gyémánt oklevél Tudományos fokozata: Műszaki doktor (dr techn. 1962), Természettudományi doktor (dr rer. nat. 1968), a matematikai tudományok kandidátusa (1967). Oktatási tevékenysége: Főiskolai és egyetemi oktatóként 55 év alatt tanárjelöltek és mérnökjelöltek ezreit tanította matematikára, számítástechnikára, numerikus módszerek alkalmazására, és a pedagógus munka szeretetére. Az utóbbi eredményeként hallgatói közül ma is 18-an a Miskolci Egyetem oktatói. Munkássága révén elérte, hogy a Miskolci Egyetemen a hazai műszaki felsőoktatás tananyagába elsőként kötelező tárgy legyen a mérnöki számítások végzéséhez nélkülözhetetlen numerikus módszerek és a számítástechnika, melynek eredményes oktatásához három számítógép telepítésével Számítástechnikai Labort hozott létre. A számítástechnika egyetemi oktatásának problémái témában több nemzetközi konferenciát szervezett. Az ELTE TTK Gépi numerikus módszerek Tanszékének docenseként Numerikus módszerek és Számítástechnika tárgyakat oktatott ( ). Numerikus módszerek és programozásuk címmel egyetemi tankönyvet írt, amely minden eljárás FORTRAN IV nyelven írt programját is tartalmazza.

2 2 A GATE Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar Matematika Tanszéke mellett megszervezte a Számítástechnikai Tanszéket és a Számítóközpontot. A Matematikai és Számítástechnikai Intézet tanszékvezető egyetemi tanáraként végzett oktatási munkáját jól jellemzi, hogy végzős hallgatói aranygyűrűs kiváló tanárnak választották. 80 évesen is a Kodolányi János Főiskola Matematika-Statisztika Tanszék aktív oktatója volt Egyetemi oktatómunkája mellett a Borsodi Vezető Továbbképző Iskola valamint az általa megszervezett Munkaügyi Számítástechnikai Intézet továbbá az Országos Vezetőképző Központ tanfolyamain számítástechnikai ismereteket hazánkban elsőként piacorientált interaktív vezetői játékokkal oktatott, és e témában elért eredményeiről több nemzetközi szemináriumon előadást tartott. A számítástechnikai OKJ tanfolyamokon Minisztériumi megbízással elnöki teendőket lát el. Publikációs tevékenysége: Több egyetem jegyzet megírása után 1958-ban megjelent Matematika c. könyve szinte minden család könyvespolcán megtalálható. A 2012-ben megjelent 19. magyar, és a korábban megjelent német nyelvű kiadásokkal együtt Obádovics: Matematika jelent meg, ill. fogyott el. Több százezer érettségi, egyetemi és főiskolai felvételi vizsgára készülő diák ebből a könyvből készült fel. Az iskolai használatra nem kötelezően előírt matematika könyvek egyike sem ért el ilyen sikert, és ekkora példányszámot. Idézet a Bolyai Társulat Könyvbizottságának bírálatából (1968): Ez a kiváló könyv kiváló segítség a matematikát tanulók és tanítók részére ez indokolja sok magyar kiadás népszerűségét és külföldi kiadásainak sikerét. Jó stílusa és könnyen érthető fogalmazása miatt különösen sok dicséretet kapott Idézet a Technika, III. évf. 1. számából: A világos előadáson kívül a lényeg finom hangsúlyozásával, az ábraanyag gondos kiválasztásával és ötletes kialakításával a hasonló idegen nyelvű könyvek közül is kiemelkedik. A Tankönyvkiadó által kiadott matematika és számítástechnika tárgyú Bevezetés a programozásba. Társszerző: Szelezsán János, és a Numerikus módszerek és programozásuk. Egyetemi tankönyv a Tankönyvkiadó javaslatára nívódíjban részesült. 24 szakkönyve közül a matematika és számítástechnika tárgyú könyvek, a megjelenésük időpontjában részben új ismereteket közöltek, hiánypótlóak, és az egyetemi és főiskolai oktatás nélkülözhetetlen segédkönyvei voltak az általa írt 30 egyetemi jegyzettel együtt. Kitüntetései: Neumann János Emlékérem (1980), MTESZ-díj (1984), Munka Érdemrend ezüst fokozat (1973); Munka Érdemrend arany fokozat (1981); GATE végzős gépészmérnökhallgatók által adományozott aranygyűrű (1986); Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Emlékérem (1997). Jubileumi Kari Emlékérem (1999); A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kit. (2003). Főbb művei: Matematika (1. kiadás 1958, 18. magyar kiad ( eladott példány)); Pattantyús: Gépész- és Villamosmérnökök Kézikönyve. I. kötet (1959, társszerzőkkel, 2 kiadás); Taschenbuch der Elementar-Mathematik (mit praktischen Anwendungen, 1962, 2 kiadás); Matematikai összefoglaló (1968, társszerzővel); Gyakorlati számítási eljárások (1972); Felsőbb matematikai összefoglaló műszakiaknak (1973, társszerzővel); Bevezetés a programozásba (1974, nívódíjas, társszerzővel); Numerikus módszerek és programozásuk (1975, nívódíjas egy. tankönyv, 2 kiadás); Közönséges differenciálegyenletek (1989); Lineáris algebra I-II. (1989); Számítástechnika. A BASIC-től a gépi kódig C64. (1989, társszerzőkkel); Valószínűségszámítás és matematikai statisztika ( Átdolgozott és bővített kiadás), Gazdaságmatematikai alapok (1998); Felsőbb matematikai feladatgyűjtemény (1999, 2 kiadás, 3. kiadás (2011), Felsőbb matematika (társszerzővel, 1999, 3 kiadás(2009), Lineáris algebra példákkal (2001), Mátrixok és differenciálegyenlet-rendszerek (2005); Differenciálszámítás és alkalmazása. Matematikai olvasókönyv I. (2011). Integrálszámítás és alkalmazása. Matematikai olvasókönyv II. (2013). Vektoralgebra, mátrixok, determinánsok, többváltozós függvények. Matematikai olvasókönyv III. (2015). Sámán Simon Egy tizenéves vallomásai (Versek, 1999), továbbá 58 tud. publikáció, 30 egyetemi jegyzet, példatár, matematikai és számítástechnikai szakkönyvek. A matematika területén elért új tudományos eredményeit a differenciálegyenlet-rendszerre vonatkozó kezdeti és peremértékproblémáról, konstans együtthatójú lineáris differenciálegyenlet-rendszerek új megoldásáról, valamint sajátértékek kiszámításáról írt doktori és kandidátusi értekezése és tudományos folyóiratokban megjelent cikkei, valamint a Mátrixok és differenciálegyenlet-rendszerek c. könyve tartalmazzák. Oktatás területén elért fontosabb eredményei: a műszaki egyetemek korszerű matematika anyagának bevezetése, és a számítástechnika oktatásának megalapozása. A magyar vezetőképző tanfolyamokon a vezetése alatt működő intézet alkalmazta először a számítógépes interaktív vezetői játékokat. MUNKÁSSÁGÁNAK RÉSZLETESEBB ISMERTETÉSE 1949/50 tanév kezdetén az ELTE Természettudományi Kar Oktatási Osztálya engedélyt adott, hogy a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Személyzeti Főosztályán alakuló Oktatási Osztályon miniszteri előadói kinevezéssel munkába álljon, és felmentette az ötödik év elméleti előadásainak látogatása alól. Feladata volt: - Az oktatási tárcától a közlekedési tárca profiljának megfelelő ipari technikumok átvétele és új technikumok szervezése; - A tárca területéhez tartozó idős, ún. szigorló mérnökök nyilvántartásba vétele és számukra egyetemi konzultációk szervezése, hogy megszerezhessék mérnöki diplomájukat;

3 3 - A tárca területéhez tartozó tanfolyam vezetői részére elkészíteni az egységes nevelési és módszertani útmutatót, valamint a tanfolyamok ellenőrzése; - Új központi káderképző tanfolyamok tematikájának kidolgozása, szervezése és irányítása. Az általa szervezett és teljes tematikával ellátott tanfolyamok közül megemlítendő a vállalatvezetői tanfolyam, melynek kétéves esti és hároméves levelező változata is működött, valamint az egyéves bennlakásos vasúti nevelőtisztképző tanfolyam. Négy technikum szervezését és tantervének összeállítását, ill. jóváhagyását végezte el. Ezek voltak a székesfehérvári útépítő, a békéscsabai vízműépítő, a budapesti út-, vasút-, hídépítő és a postaforgalmi technikumok. Oktatási tevékenysége: A Budapesti Műszaki Egyetem matematika oktatásával szorosabb ismeretséget 1950/51 tanév első felében kötött. Dr. Gallai Tibor egyetemi tanár a BME I. Matematikai Tanszékének akkori vezetője heti hét óra gyakorlat tartására hívta meg, melyet a KPM hozzájárulásával elvállalhatott. 1951/52 tanévben a KPM-től a Műszaki Tanárképző Főiskola Matematikai Tanszékére kérte áthelyezését, ahol adjunktusi beosztással heti óra előadást és 4-6 óra gyakorlatot tartott a technikumi szaktanárképzős és az MTH iskola vasipari és matematika szakos hallgatói részére. Mivel megfelelő tankönyv nem állt a különböző előképzettségű hallgatók rendelkezésére, ezért jegyzetet írt számukra ben a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem rektora (dr. Sályi István) és Matematikai Tanszék vezetője (dr. Borbély Samu akadémikus) személyes megkeresésére beleegyezett, hogy áthelyezzék a Miskolci Egyetem Matematikai Tanszékére, ahol 1963-ig adjunktusi, 1964-től 1971-ig docensi beosztásban dolgozott. 1953/54 és 1954/55 tanévben a nappali tagozat matematika gyakorlatai mellett az esti tagozaton előadásokat tartott tól számítástechnika és numerikus módszerek tárgykörben fakultatív előadásokat tartott, majd 1962-től e két témakört kötelező tárgyként oktatta. Oktatómunkája fejlesztése érdekében rendszeresen foglalkozott szakdidaktikai kérdésekkel. Az első féléves matematikai zárthelyi és kollokvium eredményeit összevetette az érettségi és felvételi eredményekkel. Több éves vizsgálatai alapján levonta azt a következtetést, hogy az első félévben akkor eredményesebb a matematika oktatás, ha a hallgatók matematikatudásának szintre hozása néhány hetes következetes munkával megvalósult. Ennek elősegítésére számos példatár és jegyzet megírásában vett részt. Tapasztalata alapján kialakult elképzeléseit az 1958-ban megjelent Matematika (középiskolai, technikumi tanulók, egyetemi hallgatók és technikusok számára gyakorlati alkalmazásokkal) c. könyve igyekezett megvalósítani. Könyve sikert aratott és eddig 18 kiadást ért meg. A magyar kiadás mellett a harmadik átdolgozott kiadást az Akadémiai Kiadó a B. G. Teubner Verlagsgesellschaft-tal közösen megjelentette német nyelven 1962-ben, melynek népszerűségét az 1964-ben megjelent második kiadás jelezte. A Matemetika magyar és német nyelvű kiadása együtt példányban fogyott el. Oktató-nevelő munkájának mérhető eredményei közül megemlíthető, hogy azok a tanulókörök, amelyek négy féléven keresztül irányítása alatt tanulták a matematikát, negyedik félév végére mindig a legjobbak között voltak és gyakran e tanulóköröknél a matematika szigorlati jegyek átlaga egy jeggyel jobb volt a többi tanulókörhöz képest. Az ilyen mérhető eredményen túl általában sikerült megszerettetnie a matematikát, és az oktató-nevelő munka iránt is érdeklődést tudott felkelteni. Munkája és példamutatása is hozzájárult ahhoz, hogy hallgatói közül többen megkedvelték az oktatói munkát. Volt hallgatói közül kb. 18-an ma is egyetemi oktatók, közülük többen akadémikusok és 1966 között megszervezte a Matematikai Tanszéken belül a Számítástechnikai Laboratóriumot, mely három tárolt programú elektronikus számítógéppel és több asztali elektronikus, elektromechanikus, mechanikus számológéppel, valamint matematikai műszerekkel állt a korszerű mérnökképzés szolgálatában. A Laboratórium az ODRA és CELLATRON számítógépeket üzemeltetők országos összefogójává vált. A számítástechnikai oktatáshoz nélkülözhetetlen anyagokat szerkesztésével "Számítástechnikai füzetek" sorozatban jelentette meg. Társszerzőként a Pattantyús sorozat első kötetének munkájában is részt vett, mely két kiadásban jelent meg. A beiskolázás problémáival, a matematika oktatás kérdéseivel és reformjával kapcsolatos elképzeléseiről cikke jelent meg a Felsőoktatási szemlében és a Mi Egyetemünk c. egyetemi lapban. Kidolgozta a Számítástechnika és a Numerikus módszerek és programozásuk tananyagát, melynek alapján a műszaki egyetemek hazai matematika oktatása mellett e két tárgy elsőként a miskolci egyetemen kötelező tárgyként bevezetésre került. A mellékletben felsorolt könyvei közül nívódíjban részesült a Matematika, a Numerikus módszerek és programozásuk című egyetemi tankönyv, valamint a Bevezetés a programozásba című társszerzővel írt könyv. A számítástechnikai eszközökhöz az oktatási tárcától az egyetemi beruházási keretektől függetlenül szerzett beruházási keretek tették lehetővé a Matematikai Tanszéken belül a Számítástechnikai Labor szervezését. Az akkori gépészkari dékán egy beszélgetés során kijelentette, hogy nem járul hozzá a számítástechnikai labor további fejlesztéséhez, számítástudományi tanszék létrehozását nem fogja támogatni. (L. ** A számítástechnikai tevékenységével kapcsolatos munkásságának részletes leírása) Mivel nem tudta összeegyeztetni oktatásfejlesztésre vonatkozó véleményét a dékán állásfoglalásával, így februárjában elfogadta az Országos Vezetőképző Központ Számítástechnikai Osztályára való Munkaügyi Minisztériumi

4 4 kinevezését, mely akkor az országba telepítet számítógépek közül a legkorszerűbbel rendelkezett s az ILO támogatását élvezte. Az osztályt következetes és eredményes munkával önálló MüM Számítástechnikai Intézetté fejlesztette, mely 1981-ig hat főosztállyal végezte oktatási- kutatási és alkalmazási tevékenységét. Az intézetvezetés mellett az egyetemi oktatást változatlanul szívügyének tekintette, ezért párhuzamosan 1970-től 1981-ig az ELTE TTK Numerikus és Gépi Matematikai Tanszékén másodállásos docensi beosztásban numerikus módszerek és számítástechnika tárgyakat oktatott től 1988-ig a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar Matematikai és Számítástechnikai Intézetének igazgatója és a Matematikai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. A Számítástechnikai Központból Számítástechnikai Tanszéket és Számítástechnikai Labort szervezett. Megírta a matematika oktatás teljes anyagához a logikusan elrendezett jegyzeteket és példatárakat, valamint társszerzőkkel a számítástechnika jegyzeteit ban a Kar ötödéves hallgatói gyűrűavató szakestélyükön "kiváló tanárnak" választották, és aranygyűrűvel tüntették ki. Tudományos munkája: differenciálegyenletek, differenciálegyenlet-rendszerek, approximáció elmélet, kerületértékproblémák, sajátértékproblémák, (* l.a végén) numerikus algebra, gépi numerikus módszerek, vezetők számítástechnikai oktatása témakörökhöz tartozik. Megjelent dolgozatai mellett kiemelkedőbb eredménye volt 1962-ben a "Differenciálegyenlet-rendszerek sajátértékproblémái és sajátértékek kiszámítása elektronikus digitális matematikai gép felhasználásával" c. műszaki doktori, 1967-ben pedig a "Differenciálegyenlet-rendszerre vonatkozó kezdeti és peremértékproblémáról" c. kandidátusi értekezésének megvédése ben műszaki doktorrá, 1967-ben a matematikai tudományok kandidátusává, 1968-ban pedig természettudományi doktorrá avatták. Irányításával a MüM Számti Matematikai Alkalmazások Főosztályán dolgozó munkatársai ritka mátrixok témakörében és végeselemek módszerének elméletében és alkalmazásában elért eredményei nemzetközi érdeklődést váltottak ki. A témában kandidátusi disszertáció is megvédésre került. Az Intézet szervezte meg az ország első végeselem szemináriumát s az előadásokat megjelentette. Vezetésével négy munkatársa egyetemi doktori címet szerzett. Aspiránsa numerikus módszerek témában védte meg kandidátusi disszertációját. Tanulmányutak: őszén 2 hónapos tanulmányúton volt Belgrádi Egyetem székhellyel. Kinntartózkodása alatt a belgrádi Statisztikai Hivatalba telepített Európa akkori legnagyobb kapacitású számítógépének programozásával is megismerkedett, valamint előadást tartott a Zágrábi Egyetem Matematikai Intézetében ben meghívásra részt vett és előadást tartott az "Elektronikus számológépek és alkalmazásuk" 5. kollokviumán Magdeburgban, melyet a Technische Hochschule Otto von Guericke II. Matematikai Intézete szervezett ben háromhetes lengyelországi tanulmányútja alatt a krakkói, wroclawi és a varsói műszaki egyetemek matematikai és számítástechnikai tanszékein tanulmányozta a gépi numerikus módszerek és számítógépek oktatási módszereit. Több számítóközpontban megismerkedett a programozási munka szervezésével, tervezésével és ellenőrzésével, valamint a számítóközpontok vezetési módszereivel, továbbá az ODRA-1013 típusú számítógéppel ban részt vett a moszkvai nemzetközi matematikai világkongresszusán, ahol előadást is tartott májusában részt vett az "International Computing Symposium 1970" elnevezésű rendezvényen a bonni egyetemen és az azt megelőző kétnapos "Komputer szimulációs technika" c. szemináriumon. A szemináriumot R. D. Parslow professzor vezette a Brunel egyetemről, betekintést adott a szimulációs módszerek ipari alkalmazásának gyakorlati értékéről augusztusában részt vett az "IFIP World Conference on Computer Education" elnevezésű egyhetes rendezvényen Amszterdamban. Ez a konferencia nagyon alapos elemzését adta a számítógéptudomány oktatásának általános iskolai szinttől az egyetemi szintig, valamint meghatározta a számítógépnek az oktatásban elfoglalt helyét februárjában részt vett az ICL egyik London melletti oktatási központjában számítóközpontok vezetői számára szervezett egyhetes kurzuson őszén két hónapra az University of London, Institute of Computer Science munkájába kapcsolódott be és tanulmányozta a számítástudomány témakörében folyó postgraduális képzést. Az Intézetben előadást is tartott ben és 1973-ban egy-egy hétig tanulmányozta az angliai számítástechnikai iskolai oktatást, valamint az NCE, a BCS és az ICL tanfolyami oktatásrendszerét ben részt vett az EUROCOMP konferencián Londonban, 1975-ben pedig az IFIP 2. Oktatási Világkonferencián Marseilleben ben Wroclawban rendezték a KGST országok AIR. A-4 Szakértőtanács 5. Szakképzési Szemináriumát, melyen a magyar delegáció tagjaként vett részt és tartott előadást.

5 ban Szófiában, 1979-ben Tbilisziben részt vett a számítógépes vezetői játékok egy-egy hetes szemináriumán s előadást is tartott. Szakmai társadalmi tevékenysége: Több éven keresztül a Bolyai János Matematikai Társulat miskolci csoportja vezetőségében mint szakosztályvezető végzett munkát. Ilyen minőségben Borsod megye területén kb. 100 matematikai előadást szervezett és előadásokat is tartott a megye középiskoláiban ban megszervezte a Neumann János Számítógéptudományi Társaság Borsodi tagozatát, melynek 1973-ig elnöke volt. Tagja volt az Országos elnökségnek, volt főtitkár helyettes, elnök helyettes. Az ország minden megyeszékhelyén és több városban megszervezte az NJSZT megyei, ill. helyi szervezetét. A Társaság rendezvényein számos előadást tartott. Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia Igazgatástudományi Bizottságának, valamint két időszakon keresztül a Matematikai Osztály Számítástudományi Bizottságának, továbbá több éven keresztül köztestületének tagja tól nyugállományú egyetemi tanár, de sem az oktatást sem a matematikával és számítástudománnyal való aktív foglalkozást nem hagyta abba. A Matematika könyvének átdolgozott és bővített 19. kiadása mellett hat új matematika könyve jelent meg. Matematika előadásokat tartott a Veszprémi Egyetem Székesfehérvárra kihelyezett felsőfokú tanfolyamain, valamint az OM megbízásából rendszeresen vizsgaelnöki teendőket lát el közép- és felsőfokú számítástechnikai szakképesítő vizsgákon. A főiskolások évente megrendezésre kerülő Országos Hajós György Matematika Versenyének 2004 óta Versenybizottsági elnöke. ( n) *) A differenciálegyenlet-rendszerek témakörben végzett kutató munkájának egyik fontos eredménye a W p függvénytér bevezetése, amely az egyváltozós függvények területén megfelel a Szoboljev-értelemben vett általánosított deriváltakkal rendelkező többváltozós függvényekből álló W p n ( ) függvénytérnek. A függvénytér bevezetése azonban teljesen független a Szoboljev-féle elmélettől, pusztán valósfüggvénytani eszközökre szorítkozik. A differenciálegyenlet-rendszerek kezdetiérték problémáit L p -térbe tartozó együttható függvényekkel vizsgálta s így a klasszikus eredmények lényeges általánosítását érte el. Caratheodory-féle elmélet foglalkozik a megoldás létezésének és unicitásának kérdéseivel a klasszikusnál általánosabb feltételek mellett is, azonban a disszertáció eredményei a Caratheodory-féle elméletből nem következnek és attól teljesen függetlenek. A legfontosabb eredményei, hogy a differenciálegyenlet-rendszer együtthatóitól függően a megoldás egy meghatározott függvény-banach-térben, ( n) nevezetesen a W p térben nyerhető. A differenciálegyenlet-rendszerekre vonatkozó sajátérték- és peremértékproblémákkal foglalkozva a Green-féle függvénymátrix általánosítását és tulajdonságainak vizsgálatát is tartalmazza a disszertáció, valamint a klasszikusnál általánosabb feltételek teljesülése mellett igazolja a peremérték probléma megoldásának egzisztenciáját és unicitását. Jelentős eredményt ért el a peremértékproblémák közelítő megoldásában. Bevezette a peremfeltételeknek eleget tevő általánosított polinom-vektorok, valamint a minimalizáló polinomvektor fogalmát és megmutatta ennek létezését. E témakörben elért eredményének legfontosabb tétele az, amely megmutatja a minimalizáló polinomvektor-sorozatnak a peremértékprobléma megoldásához való konvergenciáját bizonyos metrikában. Hasonló közelítő eljárások ismertek a variációszámítás direkt módszereinek elméletében. Pl. Michlin: A kvadratikus funkcionálok minimumának problémája c. könyvében hasonló kérdések kerülnek tárgyalásra Hilbert-térben értelmezett operátorok esetében, azonban az ott szereplő eljárások konvergenciáját általánosan csak Hilbert-térbeli norma szerinti konvergenciában lehet igazolni. A disszertációban nyert eredmények viszont nemcsak Hilbert-térben érvényesek, továbbá lényegesen jobb konvergenciát biztosítanak és L 2 térben a kidolgozott algoritmus számítógépes megoldást is lehetővé tesz. ** Nehézipari Műszaki Egyetem (NME) Miskolcon 1949-ben hozták létre a Nehézipari Műszaki Egyetemet (NME), amely 1990-ben vette fel a Miskolci Egyetem (ME) nevet. Korszerű matematika- és számítástechnika oktatás, számítógép telepítés 1955-ig a Matematika Tanszék vezetője Borbély Samu volt, aki fontosnak tartotta, hogy a mérnökképzésben az elméleti matematikaoktatás mellett az alkalmazható matematikai módszerek is kellő hangsúlyt kapjanak. Bár a Tanszéknek kezdetben csak egyetlen Brunschwiga szorzó-osztó számológépe volt, de prizmaderivátor, Coradi- vagy Ott-kurviméter, Ott-integriméter, Coradiintegráf, Mader-Ott harmonikus analizátor és több planiméter szolgálta a célkitűzés megvalósítását. Egyes gépészkari és

6 6 bányamérnöki tanszékek a hallgatóknak kiadott feladatok megoldását hét jegy pontossággal követelték meg. Napirendre került egy tankör létszámával azonos számú számológép beszerzése, de abban az időben, igényléssel évente egy-két számológépet kaphattak az intézmények. Az elosztást a PM. Szervezési- és Ügyvitelgépesítési Intézete végezte. Az Intézet igazgatója, Radnai József, megértette a tanszék problémáját és között, folytonos igénylésem hatására, évente 3-5 számológép megvásárlását tette lehetővé, és így 18 mechanikus-elektromechanikus számológéppel (típusai: Original-Odhner 239. modell kapacitású, Facit CM2-16 modell kapacitású kézi szorzó-osztógép, Facit CA2-16 és Cellatron R43SM elektromechanikus automata számológép) valamint a meglévő grafikus műszerekkel 1962-ben megalakult a Számítástechnikai Laboratórium, vezetésére megbízást Obádovics J. Gyula kapott, melynek megerősítésére 1968-ban újra sor került. A Számítástechnikai Labor fejlesztésével kapcsolatos egyetemen belüli ügyintézés megkönnyítésére dr Gáspár Gyula tanszékvezető egyetemi tanár a gazdasági Főigazgatóhoz a következő, 468/1968 iktatószámú, Miskolc, 1968, nov. 2. keltezésű levelet írta: Értesítem Főigazgató Elvtársat, hogy a tanszéki ügyintézés célszerű decentralizációja érdekében megbíztam DR. Obádovics J. Gyula egyetemi docenst, hogy a Tanszék Számítástechnikai Laboratóriumával kapcsolatos ügyekben teljes jogú helyettesemként eljárjon. Obádovics 1959-ben az M-3-as számítógépet megismerve, Gépi numerikus módszerek témával levelező aspiranturára jelentkezett. A felvételi bizottság Hajós György, Rényi Alfréd, Turán Pál, mivel azt megelőzően ilyen témájú aspiránssal még nem találkozott szovjet aspirantúrát akarta javasolni, de Rényi javaslatára megegyezett, hogy Frey Tamás legyen az aspiránsvezető, és Munkahelyként jelöljék ki a MTA Számítóközpontját ben, a Belgrádi Egyetemre szóló két hónapos tanulmányút keretében a Belgrádi Statisztikai Hivatalba telepített akkor Európa legnagyobb IBM számítógépének programozási tanfolyamán már megismerhette a FORTRAN IV programozási nyelvet ben Differenciálegyenlet-rendszerek sajátértékproblémái és sajátértékek kiszámítása elektronikus digitális matematikai gép felhasználásával c. disszertáció megvédésével műszaki doktorrá, a levelező aspirantúra befejeztével, 1966-ban megírt és 1967-ben megvédett Differenciálegyenlet-rendszerre vonatkozó kezdeti és peremértékproblémáról c. disszertáció alapján a matematikai tudományok kandidátusává avatták ben és 1963-ban Numerikus módszerek, gyakorlati matematika címmel fakultatív tárgy került meghirdetésre, amelyen átlagban 18 gépészhallgató és bányászhallgató vett részt. A gyakorlatokat a Számítástechnikai Laborban végezték. Fontos szempont volt a mérnöki számítások megtervezése, mások általi ellenőrizhetősége, logikai lépések blokkdiagramos rögzítése. A gyakorlatokon a számológéppel végzett munka mellett egy két című fiktív gép 10 utasításból álló gépi kódos utasításrendszerében egyszerű programok megírására is sor került, mely előkészítette az M-3-as számítógép programozásának ismertetését. E tárgy keretében először lehetett számítógépet igénylő módszereket is ismertetni (relaxálás módszere, gradiens módszer, kollokációs módszer). Jegyzetek: Obádovics J. Gy.:Matematika V. (Gyakorlati matematika), Obádovics J. Gy. Fónyad Zoltán: Példatár a gyakorlati matematikához. Fontos változás 1964-ben történt. A műszaki matematikaoktatás a műszaki egyetemek között elsőként a Bányamérnöki Karon kötelező tárgyként 9 félévre bővült. Ez azt jelentette, hogy az első négy félévi matematika tananyagon túl (matematika szigorlat után), jelentős óraszámban került sor numerikus módszerek (3+2), számítástechnika (2), matematikai programozás (2), lineáris algebra (2), majd a következő évtől, a Gépészmérnöki Karon is, valószínűségszámítás (2), komplexfüggvénytan (2) oktatására ben az egyetem forint hozzájárulása nélkül, pusztán szakmai kapcsolat révén a Számítástechnikai Laborba telepítetésre került egy forint értékű CELLATRON SER 2C típusú, fixpontos aritmetikájú, teljesen tranzisztorizált, törpe teljesítményű, speciális egycímű, univerzális számítógép, mely gépi kódban volt programozható (a gépet sosem kellett kifizetni). A gép mágnesdobos operatív memóriájában 127 tízjegyű decimális számot és 381 utasítást lehetett tárolni. Az operatív memória elérési ideje: 11 msec. Közepes műveleti sebessége: 15 művelet/sec. Bemenőegysége: 2 db 32 jel/sec teljesítményű lyukszalag olvasó. Kimenőegysége: 10 jel/sec teljesítményű lyukszalag lyukasztó és 10 jel/sec teljesítményű villamos írógép. A telepítést Radnai József közreműködése tette lehetővé, aki meggyőzte a gyártó cég képviseletét, hogy csak akkor lehet eladni ilyen számítógépet, ha az egyetem az oktatási célok szolgálata mellett, a vállalati kapcsolatait felhasználva, alkalmazói programokkal bemutatókat szervez. A Számítástechnikai Labor ez utóbbit vállalva, létrehozta a Miskolci MTESZ keretében a Számítástechnikai Bizottságot, amely 1968-tól Neumann János Számítástechnikai Társulat néven működött. A Bányamérnöki Kar, miután meggyőződött a számítógép használhatóságáról, egy második CELLATRON SER 2C telepítéséhez beruházási keretéből forintot biztosított, és így 1966-tól a hallgatók a feladataik nagy részét számítógéppel oldhatták meg. Volt olyan gépészkari tanszékvezető, aki ezt helytelenítette, mondván, hogy a hallgatók így nem tanulják meg az igazi mérnöki munkát. Nehezen fogadták el azt, hogy a 8-10 órás kézi szorzó-osztógéppel végzett, rutin számítást igénylő feladatmegoldást a CELLATRON számítógép hallgatónként 5 perc alatt teljesíti. Nem hatott az az érv, hogy a számítógép használata lehetővé teszi, hogy a hallgatók 8-10 órával többet fordíthatnak elméleti tudásuk gyarapítására. A numerikus módszerek és számítástechnika oktatásával a gyakorlati órák száma ugrásszerűen megnőtt, és ezt a meglévő matematikagyakorlati órák mellett csak egy önkéntes, áldozatvállalásra kész csapat tudta ellátni, akik a Számítástechnikai Labor egyéb munkáiban is részt vettek: Fónyad Zoltán, Salánki József, Fehér Sándor, Szóda Lajos, Erdélyi Zoltán, Berkes Rudolfné, Schmauser Károlyné. A mérnöki munkákat Lángos István és Varjú Attila látta el. Ők ketten a CELLATRON SER 2C mágnesdobja két tartalék sávjának felhasználhatóvá tételéhez terveztek egy nyomtatott áramkört, melyet egy közönséges sütőtepsiben házilag marattak. Az országban megrendelésre több Cellatron számítógépet is átalakítottak ben Obádovics egy Lengyelországi tanulmányútról szóló Művelődésügyi Minisztériumhoz küldött beszámolójában szerepelt az ELWRO cég által gyártott ODRA-1013 típusú számítógép részletes leírása, azzal a megjegyzéssel, hogy URAL és MINSZK típusú számítógépek helyett, egyetemek számára, tanszéki keretben is üzemeltethető ODRA-t célszerű telepíteni.

7 7 A Művelődésügyi Minisztérium 1966-ban megvásárolt két ODRA-t, és az MTA Számítóközpontjának igazgatója Frey Tamás javaslatára az egyiket az NME Matematikai Tanszék Számítástechnikai Laborja, a másikat a Budapesti Műszaki Egyetem Folyamatszabályozási Tanszéke kapta. (A NME hosszas vita után, csak akkor fogadta el, amikor a Minisztérium közölte, hogy a forint beruházási keret nem csökkenti az Egyetem beruházási keretét). A következő években több egyetem és intézet kapott ODRA-1013 típusú számítógépet. (Két-három év után ODRA-1204, és ODRA-1304 gépeket kaptak az egyetemek) Az ODRA-1013 lebegő- és fixpontos aritmetikájú, teljesen tranzisztorizált, kis teljesítményű, egycímű, 39 bit szóhosszúságú univerzális számítógép. A gépben egy 256 szó kapacitású ferrittároló 8 sec elérési idővel és egy 8192 szó kapacitású, 11 msec elérési idejű mágnesdob tároló van. Közepes műveleti sebessége 300 műv./sec. Bemenőegysége: 300 jel/sec, ill jel/sec teljesítményű lyukszalag olvasó. Kimenőegysége: 150 jel/sec teljesítményű lyukszalag lyukasztó és 10 jel/sec teljesítményű géptávíró. Programozható gépi kódban és MOST-1 autókódban, mely az ELLIOTT A 103 autókódtól egy-két utasításban és egy-két karakter használatában különbözik. Az ODRA-1013 rövidesen mind az oktatás mind a tanszékek által vállalt KK munkákat végzők körében közkedvelt lett. Az ilyen jellegű munkákba Szarka Zoltán és Törő Béla is bekapcsolódott. A Labor a társtanszékek érdeklődő oktatói részére, valamint a MTESZ szervezésében vállalatok megrendelésére programozási tanfolyamokat tartott, továbbá hazai és nemzetközi konferenciákat rendezett. Számítástechnikai füzetek sorozatban megjelentette Az ODRA-1013 elektronikus digitális számológép programozása gépi kódban, 1.sz. füzetet (Erdélyi Z.- Obádovics J. Gy.- Törő B.), és Programozás MOST-1 autókódban, 2. sz. füzetet (Erdélyi Z.- Obádovics J. Gy.), amelyet több egyetem és intézet is használt, így. Pl. az ELTE hallgatói számára Mogyoródi József példányt rendelt tól a NME szakmérnöki szakok mindegyikén szerepelt egy félévi anyagként számítástechnikai tárgy. (Obádovics J. Gy.- Salánki József: Matematika VI. Elektronikus számolóberendezések és programozás. Tankönyvkiadó, 1966, 1968.) 1966-ban egy tantervi korszerűsítés nyomán a Gépészmérnöki Karon létrehozták a matematika-, fizika- és mechanika igényes Alkalmazott Mechanikai Szakirány (GAM) szakot. Ebben, az 5. félévtől induló képzésben, csak a négy félév vizsgáin, szigorlatain legjobb eredményt elért hallgató vehetett részt. Itt numerikus módszerek és programozásuk, számítástechnika tárgyak mellett felsőbb analízis címén az analízis, a differenciál- és integrálegyenletek, az integráltranszformációk, a komplex függvénytan, a valószínűségszámítás elméleti és gyakorlati tárgyköreiből kaptak széleskörű képzést. A felsőbb analízis oktatásának legnagyobb részét Vincze Endre, Nikodémusz Antal és Schmauser Károlyné végezte. Az e szakon végzettek közül többen a Matematikai Tanszék ill. a Számítástechnikai Labor munkatársai lettek ig 183 GAM szakos hallgató kapott mérnöki oklevelet. A korszerűsített matematikaoktatáshoz megfelelő könyvek írására terv készült, melyben eredetileg 8 kötet szerepelt, de a Tankönyvkiadónál Gáspár Gyula szerkesztésében csak az alábbi 7 kötet jelent meg: Műszaki Matematika I. (Gáspár Gyula, Raisz Iván, Huszthy László), Műszaki Matematika II. (Gáspár Gyula, Raisz Iván, Szarka Zoltán), Műszaki Matematika III. (Gáspár Gyula, Raisz Iván, Szarka Zoltán), Műszaki Matematika IV. (Gáspár Gyula, Raisz Iván, Salánki József), Műszaki Matematika V. Valószínűségszámítás. (Vincze Endre), Műszaki Matematika VI. Komplex függvénytan (Gáspár Gyula, Szarka Zoltán), Műszaki Matematika VII. Matematikai programozás (Hosszú Miklós), Eredetileg a Műszaki Matematika V. kötete a Numerikus módszerek és programozásuk lett volna, helyesen, hiszen az 5. félév anyaga volt. A kéziratát Obádovics 1967 őszén átadta a szerkesztőnek, hogy a terv szerint 1968-ban megjelenhessen, de félév után közölte a szerkesztő, hogy elfogyott a pénz, nem lehet kiadni. Kissé meglepő volt, mert 1969-ben a IV., VI., VII. kötetre, 1972-ben V. kötetként a Valószínűségszámításra és 1977-be a az elmaradt III. kötetre is volt pénz. Minthogy a hallgatók várták a könyvet, 1969-ben a Gondolat Kiadó örömmel elfogadta a kéziratot a kiadását jó üzletnek tekintette, mivel a szerző Matematika könyvéből a Műszaki Könyvkiadó már példányt eladott és 1972-ben Gyakorlati számítási eljárások címmel megjelentette példányban. A könyv első része a mérnöki gyakorlatban használható számítási eljárásokat írja le gazdag példaanyaggal, a második része pedig a számítástechnikai alapismeretek után a programozás teljes menetét oktatható formában írja le, példákkal szemléltetve MOST-1 autokódban. A szakma jelentős szakemberei hézagpótló műnek tekintették, és az egyetemeken tankönyvként használták. A sorozatból kihagyott könyv végül mégis elkészült, mert 1972-ben a Gépészmérnöki Kar Dékánja felkérte Obádovics J. Gyulát, hogy Numerikus módszerek és programozásuk címmel írjon egyetemi tankönyvet, amelyet 1975-ben a Tankönyvkiadó az Oktatási Miniszter rendeletére megjelentetett. Ebben már a FORTRAN IV programozási nyelv, valamint az összes numerikus módszer algoritmusának futtatható programja is megtalálható. A Tankönyvkiadó a könyvet nívódíjjal jutalmazta. A Számítástechnikai Labort nem egyetemi oktatásba is bevonták, így pl. információfeldolgozási gyakorlatokat tartott a Borsodi Vezető és Szervező Továbbképző Iskola tanfolyamain, numerikus és számítástechnikai órákat tartott az akkori Földes F. Gimnázium specmat osztályában ben a Bolyai János Matematikai Társulat megismerve a Számítástechnikai Labor munkáját úgy döntött, hogy a nyári Országos Vándorgyűlést a Miskolci Egyetemen rendezi meg Számítástechnikai Vándorgyűlés címmel. A pedagógusok számára a számítástechnikai, programozási előadásokat és gyakorlatokat Obádovics és a Labor munkatársai tartották. A MOST-1 autokód előadásokat Kalmár László akadémikus is végig hallgatta, írt egy rövid programot és le is futtatta. A pedagógusok annak örültek, hogy végre ember-gép kapcsolatba kerülhettek, nem kellett programírás-kártyalyukasztás-próbafuttatás-javítás-kártyalyukasztás-próbafuttatás, véget nem érő munkát végezniük. Az általános- és középiskolai tanárok közül sokan, az ekkor szerzett alapokat bővítve váltak a számítástechnikai tárgy oktatójává, számítástechnikai szakkörök vezetőjévé. A Tankönyvkiadó a tanári munkát, a szakköri foglalkozásokat ben a következő könyvek kiadásával segítette: Hámori Miklós: Ismerkedés a komputerrel; Obádovics-Szelezsán: Bevezetés a programozásba; Kovács Győző: A számítógépek technikája.

8 novemberében a Matematikai Tanszék vezetője közölte, hogy szabadulni szeretne a Számítástechnikai Labor fokozatosan növekvő pénzügyi, beruházási problémáitól, ezért megbízza a Labor vezetőjét, hogy készítsen előterjesztésre alkalmas tervet a Matematikai Tanszéktől független egységként működő Számítástechnikai Tanszék létrehozására. Mivel Obádovics már korábban az országos számítástechnikai fejlesztési keretből fedezhető nagyteljesítményű számítógép telepítésének beruházására kedvező ígéretet kapott, így a Számítástechnikai Tanszékre és Számítástechnikai Központra együttes tervet készített. A tervet többszöri egyeztetés után a Matematikai Tanszék vezetője december közepén átadta a Gépészmérnöki Kar Dékánjának januárjában a Dékán beszélgetésre hívta a Labor vezetőjét, és a terv mellett szóló érvek meghallgatása után, indoklás nélkül közölte, hogy semmilyen számítástechnikai fejlesztést nem támogat. A beszélgetést követően a Munkaügyi Minisztérium egyik miniszterhelyettese megkereste a Labor vezetőjét, és közölte, hogy annak ellenére, hogy korábban már két ízben nemleges választ kaptak az ILO támogatásával létrehozott Országos Vezetőképző Központ Számítástechnikai Osztályára szeretnék kinevezni. A legkorszerűbb számítógépet üzemeltető 16 fős Osztályból oktató, kutató és munkaügyi információrendszert kidolgozó Intézetet kellene szervezni és ehhez azonnali beléptetéssel 18 álláshelyet, a jövőben pedig, a feladatok növekedésének ellátásához megfelelő számú álláshelyet biztosítanak. Az ICL 1905/E típusú számítógép telepítését az Osztály korábbi vezetője Kovács Győző vezényelte. A géphez háttértárolóként négy mágnesszalagos egység és két akkor még embargósnak számító lemezegység csatlakozott. Az utóbbival lehetővé vált a gép gyorsaságának a kihasználása. Kitérő.1981-ig a Munkaügyi Számítástechnikai Intézet (MÜMSZÁMTI) továbbá az Országos Vezetőképző Központ (OVK) tanfolyamain számítástechnikai ismereteket hazánkban elsőként piacorientált interaktív vezetői játékokkal oktatattak, és e témában elért eredményeiről több nemzetközi szemináriumon előadást tartottak ben Angol szakértők közreműködésével többek között kéthetes Számítóközpont vezetői, valamint hathetes, egész napos Rendszerszervezői tanfolyamot szerveztek, amelyhez egyhetes vállalati gyakorlat is tartozott, amely alatt a hallgatóknak el kellett készíteni egy vállalati részfolyamat teljes értékű rendszertervét. Az Intézetnek ritkamátrixok témában végzett kutató munkáját ismertető előadása a Ljubljanai számítástechnikai világkonferencián nemzetközi elismerést váltott ki. Obádovics a Számítástechnikai Osztályt következetes munkával önálló MüM Számítástechnikai Intézetté fejlesztette, mely 1981-ig hat főosztállyal országosan elismert, eredményes oktatási- kutatási és alkalmazási tevékenységet végzett ben egy véletlen folytán telepíthetett egy lyukkártyarendszert kiváltó 6 munkahelyes adatelőkészítő Redifon számítógépet, amellyel a műszaki főosztály fejlesztő munkája révén meg tudták oldani a 7 csatornás és a 9 csatornás mágnesszalagok konvertálását is. Abban az időben ez nagyon nagy előnyt jelentett, mert egyedül csak a MüMSzámti volt erre képes. A Redifon azzal, hogy a nagyméretű adathalmaz ellenőrzési munkáját gyorsan el tudta végezni és egy szűkebb Cobol-hoz hasonló nyelven programozható volt, továbbá az adatokat rendezve mágnesszalagra írta, így az ICL 1905/E nagy számítógép munkájának kb. 25%-kát megtakarította. Az első Redifon Seecheck rendszert a Chinoin Gyógyszergyár vette meg, ahol a képzések alatt, az Intézet Műszaki Főosztályvezetője, Kiss Sándor tolmácsolt, és nagyon jó tapasztalattal jött vissza az Intézetbe. Az angol cégtől származó Redifon Seecheck rendszer 1975-től üzemelt a MÜM SZÁMTI-ban. A Csepel Autó gyár, a számára leszállított rendszer átvételére a főhatóságától nem kapott engedélyt, biztonsági okokra hivatkozva. A MüMSzámti azonban vállalva egy fegyelmi büntetéssel járó meghurcoltatást és pénzbeli büntetést is bemutató üzemeltetésre elfogadta. Induló konfiguráció: Data General Nova 1200 számítógép, 2,5 Mbyte mágneslemez, 6 operátori 1 szupervisor terminál, 7 csatornás mágnesszalag, nyomtató. Programozása: Input formatting és Validator. A Seecheck data entry rendszer hatékonysága abban rejlett, hogy a Redifon egy szokásostól eltérő adatbeviteli folyamatszervezést fejlesztett ki (ma azt mondanánk, hogy a munkafolyamat megszervezése gép teljesítményre volt optimalizálva). Az input táblás rekord definíció igen nagysebességű ellenőrzést tett lehetővé és bonyolult összetett ellenőrzésekhez a fordítóprogramja felesleges kódoktól mentes rutinokat generált. Teljes MÜMSZÁMTI konfiguráció kiépítése (már törvényesen): második 5 Mbyte-os lemezegység, 9 csatornás mágnesszalag, + 6 további operátori terminál, valamint egy kihelyezett terminál a hozzátartozó speciális modemekkel. Alkalmazások: A rendszer képességének bemutatására elsőként készült el a Szakiskolák tanévnyitó statisztika beviteli program, ami kiküszöbölte a javítási ciklusokat és az átfutási idő hetekben mérhetően javult. Az adatbeviteli ellenőrzések nagy részét a Cobol programokból a munkatársak kivették és átprogramozták a data entry rendszerre. Néhányat kiemelve: 1. Minisztériumi törvények, rendeletek, végrehajtási utasítások nyilvántartási rendszere, 2. Bibdos könyvtári állomány feltöltő és építő rendszere, 3. Dunaújvárosi Vasmű bérelszámolási rendszere, 4. Malév repülőjegy beviteli rendszere, 5. Magyar Rádió közvélemény kutatás beviteli rendszere. A Seecheck rendszer tette lehetővé, hogy kis alkalmazásoknál képernyős paraméteres lekérdezést lehetett egyes alkalmazásoknál bevezetni. Ezek között említésre méltó alkalmazások születtek, pl. az ICL-en képzett eredmények Seecheck-re vitele a minisztériumi gyors igények kielégítését tette lehetővé. Az oktatásban felhasználható volt élő tantermi demóként (előadásokon, munkaügyi értekezleten a résztvevők tettek fel kérdéseket, amelyre az adatbázisból

9 9 nyerhető gyors információkat kaphattak), továbbá kutatók részére szociológiai kutatási adatok és orvosi leletállományok kezelésére készültek rendszerek. Magyarországon elsőként a MüMSzámti szervezte meg és készítette el a MÜM napi sajtófigyelő rendszerét, mely már szöveganalízist és előfordulási gyakoriság alakulását követő modulokat is tartalmazott. Az átfutási idő üzemszerűen egy napon belüli volt. Más főhatóságnál, az MTI-it is beleértve ilyen jellegű működő alkalmazás még nem volt. Külön fejezete a Seecheck alkalmazásoknak a kihelyezett terminál használata volt. Bemutató alkalmazás készült többek között a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság kecskeméti kórházban tartott kórházi számítástechnikai alkalmazások szimpóziuma, továbbá a Taurus Gumigyár és a vidéki Volán társaságok számára. A MÜM SZÁMTI hardware fejlesztő gárdája kifejlesztett egy Redifon terminálok üzemeltetéséhez használható modemet, mely sok alkalmazásban és demo-ban élőben is szerepelt. A fejlesztő munka megalapozta az Erdélyi György és társai által szabadalmaztatott egy vonalon működő több terminálos modem gyártását és forgalmazását. A Seecheck rendszer technológiáját és gyártási licencét a lengyelek megvették és Mera 9150 néven az ESZR program tagja lett. A Mera 9150-ből több mint 100 db-ot adtak el Magyarországon, az utolsó működő rendszereket 2005 körül, több mint 20 éves szolgálat után vonták ki. Egy példánya a szegedi Informatikatörténeti Múzeumban látható. Megemlítendő, hogy Obádovics 1979-ben a Győri Főiskolának az oktatás támogatása címén az Intézetben két év üzemeltetése után egy maximális kiépítettségű R-20-as számítógépet adott át egyszerű könyvjóváírással. Új ára Ft volt. (Bakó András volt az átvevő). Gödöllői Egyetem 1980-ban a Gödöllői Egyetem egyetemi tanári pályázatot írt ki. Hét pályázó közül Obádovicsot választottak, és így 1981-től 1988-ig a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar Matematikai és Számítástechnikai Intézetének igazgatója és a Matematikai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára volt. Idejének nagy részét intézetszervezés és a korszerű matematika- és számítástechnika oktatás megszervezése kötötte le. A Számítástechnikai Központból Számítástechnikai Tanszéket és Számítástechnikai Labort szervezett. Megírta a matematika oktatás teljes anyagához a logikusan elrendezett jegyzeteket és példatárakat (Matematika I., II., III. Matematikai példatár I., II., III.), valamint a számítástechnikai tárgy jegyzeteit. (Az ABC-80 személyi számítógép és a BASICprogramozási nyelv; Számítástechnika I. BASIC-programozási nyelv C-64 alkalmazásokkal (Társszerzőkkel); Számítástechnika. A BASIC-től a gépi kódig C-64. (Társszerzőkkel, NOVOTRADE kiadás). A negyed és ötöd éveseknek Numerikus módszerek és alkalmazásuk címmel fakultatív előadásokat tartott. Obádovics a főállása mellett az ELTE Numerikus és Gépi Matematikai Tanszék másodállású docenseként numerikusmódszerek és FORTRAN IV programozási nyelvet oktat, matematikus, fizikus, geológus, biológus hallgatóknak. Programjaikat a MüMSZÁMTI-ban futtathatták ben két hónapot a Londoni Állami Egyetem Számítástudományi Intézetében a számítástudomány témájú posztgraduális képzést tanulmányozza, mert hasznosnak tartja a hazai számítástechnikai szakemberképzés, és különösen az előkészületben lévő 3 éves programozó matematikus szak tananyag összeállítása szempontjából. Visszajőve annak teljes tantervét és vizsga feladatait a Numerikus és Gépi Matematika Tanszék vezetőjének, Kátai Imrének átadta. A tananyag tárgyai, amelyek tankönyveit is elhozta, a következők voltak: List processing, A comparative study of programming languages, Recursive techniques in programming, Basic machine principles, Time-sharing computer systems, Assemblers and loaders, Automatic syntactic analysis, Compiling techniques, Executive programs and operating systems, Computer-based library and information systems, Computer handling of chemical structure information, Optimum packing and depletion, Quick Cobol, Introduction to operating systems. A 3 éves programozó matematikus szak egyeztetett programját a Munkaügyi Minisztérium véleményezésre a MüM SZÁMTI -hoz is elküldte, ahonnan a szak szükségessége mellett szóló véleményt kapott. Az indoklásban szerepelt, hogy a tanfolyamot végzett, szűk gyakorlati ismeretekkel rendelkező munkatársak mellett szükség van olyan, vezetésre is képes szakemberekre, akik a számítógépek ésszerű, széleskörű alkalmazásához az iskolarendszerű oktatásban elsajátítható elméleti és gyakorlati tudás birtokában vannak. Így a Művelődésügyi Minisztériumon kívül a Munkaügyi Minisztérium is jóváhagyta, és 1972/73-as tanévben mindhárom tudományegyetemen elindulhatott a képzés ben a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán létrehoztak a vállalati igényeknek megfelelően, egy Rendszerszervezői ágazatot is. A tárgyak nagyobb részét a Matematikai Intézet, ill. a közben megalakult Számítástechnikai Tanszék oktatta. Sajnos ez a jól sikerült ágazat is a folyamatos korszerűsítések következtében hamar megszűnt. FONTOSABB TUDOMÁNYOS CIKKEI 1. Differenciálegyenlet-rendszerekkel kapcsolatos sajátértékproblémák néhány elvi kérdéséről. (Társszerzővel). MTA Számítástechnikai Központ Tájékoztató. 8. kötet oldal 2. Közvetett függvények deriválási szabályán alapuló elemi módszer differenciálegyenletek megoldására. NME Közleményei. 8. kötet oldal 3. Eigenvalue Problems of Differential Equation Systems and the Computation of Eigenvalues with the Use of Electronic Digital Computing Machines. NME Idegennyelvű Közleményei. 23. kötet oldal

10 10 4. O nyeszkolkih principiálynüh voproszah zadacs o szobsztvennüh znacsényijah otnoszityelyno szisztyem differenciálynüh uravnyenyij. (Társszerzővel). Acta mathematics Academiae Scientiarium Hungaricae füz oldal 5. Determinánsok értékének kiszámításáról és egy új gyakorlati módszer ismertetése. NME Közleményei. 12. kötet oldal 6. Die numerische Lösung mit einem Differentialgleichungssystem verbundener Randwertprobleme mit dem programmgesteuerten Ziffernrechenautomaten. Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Hochschule Otto von Guericke Magdeburg Heft oldal 7. Csiszlennoje resenyije krajevoj zadacsi, otnoszjascsijeszja k szisztyémam linyejnüh obüknovennüh differenciálynüh uravnyenyij vtarova porjadka na elektronnüh cifrovüh vücsiszlityelynüh masinah. NME Idegennyelvű Közleményei. 25. kötet oldal 8. Isszledovanyije nailucsseva priblizsenyija k resenyiju krajevüh zadacs dlja szisztyem obüknovennüh linyejnüh differenciálynüh uravnyényij n-ovo porjadka. Matematikai Világ Kongresszus, Moszkva, Teziszü oldal 9. Differenciálegyenlet-rendszerre vonatkozó kezdeti és peremértékproblémáról. Kandidátusi értekezés Isszledovanyije nailucsseva priblizsenyija, k resenyiju krajevüh zadacs, obüknovennüh linyejnüh differenciálynüh uravnyényij n-ovo porjadka. NME Idegennyelvű Közleményei. 27. kötet oldal 11. Isszledovanyije nailucsseva priblizsenyija, k resenyiju krajevüh zadacs dlja szisztyem obüknovennüh linyejnüh differenciálynüh uravnyényij v prosztransztve Lp a, b. NME Idegennyelvű Közleményei. XXXI. kötet oldal ( n) 12. Opregyelenyije i isszledovanyije prosztransztva vektorfunkcii sz odnoj peremennoj Wp a, b. NME Idegennyelvű Közleményei. XXXI. kötet oldal 13. Priblizsenyije polinomialynümi vektorami k resenyiju krajevoj zadacsi szisztyemü differencialynüh uravnyenyij, Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominate, separatum Sectio Computatorica, Tomus, I oldal 14. A számítástechnika és alkalmazásainak oktatása a vezetőtovábbképzésben. (Társszerzővel). Automatizálás, Bp.12. sz oldal 15. Obucsenyije primenyenyiju vücsiszlityelynoj techniki v szisztyeme podgotovki rukovogyityelej v VNR oldal. Wroclaw, Lengyelország AIR Konferencia. 16. Differenciálegyenlet-rendszerrel kapcsolatos Cauchy-féle probléma Lp a, b -beli együtthatófüggvényekkel. NME Közleményei. IV. sorozat. Természettudományok, 22/1976 kötet, 1-3 füzet, oldal 17. Differenciálegyenlet-rendszerrel kapcsolatos peremértékprobléma megoldásának közelítése polinomvektorokkal. MÜM SzÁMTI, Intézeti Tájékoztató 1.sz. Bp oldal 18. Egyszerű módszerek programok hatékonyságának javítására, STRUKTURA, kötet oldal n n 19. A new method for finding the Jordan normal form and the transformation matrix of a matrix A R, and for the solution of systems of linear differential equations with constant coefficients. Elküldve a SIAM Journal on Computing számára (2006. júniusában) n n 20. Egy új módszer az A R mátrix Jordan-féle normálalakjának és transzformációmátrixának előállítására, valamint az állandó együtthatójú lineáris differenciálegyenlet-rendszerek megoldására. Matematikai Lapok, 2013/ oldal MEGJELENT KÖNYVEI 1. Matematika. (Középiskolai, technikumi tanulók, egyetemi hallgatók és technikusok számára gyakorlati alkalmazásokkal). Műszaki Kiadó, Bp oldal. 1. kiadás 13. kiadás (bővített és átdolgozott kiadás). SCOLAR KIADÓ, Bp oldal 19. kiadás SCOLAR KIADÓ, Bp oldal 2. Taschenbuch der Elementar-Mathematik (mit praktischen Anwendungen). Akadémiai Kiadó Bp. Terra-Leipzig BG Teubner Verlagsgesellschaft. (a 3. magyar kiadás átdolgozott változata) oldal 2. kiadás Pattantyús: Gépész- és Villamosmérnökök Kézikönyve. I. kötet. (Társszerzőkkel) Szerk.: Dr. Sályi István. Műszaki Könyvkiadó, Bp oldal 2. kiadás Matematikai összefoglaló. (Társszerzővel). Műszaki Könyvkiadó, Bp oldal 5. Vezetési ismeretek III. Információ feldolgozási gyakorlatok számítógépekkel a Borsodi Vezető Továbbképző Iskola tanfolyamain c. fejezet. (Társszerzővel). Szerk.: dr. Susánszky János. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp oldal 6. Gyakorlati számítási eljárások. Gondolat Kiadó. Bp oldal 7. Felsőbb matematikai összefoglaló. (Társszerzővel). Műszaki Könyvkiadó, Bp oldal 8. Bevezetés a programozásba. (Társszerzővel). Tankönyvkiadó, Bp oldal. (Nívódíjas). 9. Numerikus módszerek és programozásuk. Egyetemi tankönyv. Tankönyvkiadó, Bp oldal. (Nívódíjas).

11 11 2. kiadás Matematika I-II. LSI Alkalmazástechnikai Tanácsadó Szolgálat, Bp oldal 11. Lineáris algebra I-II. LSI Alkalmazástechnikai Tanácsadó Szolgálat, Bp oldal 12. Közönséges differenciálegyenletek I-II. LSI Alkalmazástechnikai Tanácsadó Szolgálat, Bp oldal 13. Numerikus módszerek I-II. LSI Alkalmazástechnikai Tanácsadó Szolgálat, Bp oldal 14. Számítástechnika. A BASIC-től a gépi kódig C64. (Társszerzőkkel). Novotrade, Bp oldal 15. Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. SCOLAR KIADÓ, Bp oldal 6. átdolgozott és bővített kiadás oldal 16. Gazdaságmatematikai alapok. Perfekt, Bp oldal 17. Felsőbb matematikai feladatgyűjtemény (összefoglaló, megoldások). SCOLAR KIADÓ, Bp oldal. 3. kiadás (2011) 18. Felsőbb matematika. (társszerző: Szarka Zoltán). SCOLAR KIADÓ, Bp oldal. 3. átdolgozott és bővített kiadás oldal. 19. Lineáris algebra példákkal. SCOLAR KIADÓ, Bp oldal. Második javított kiadás (2010) 430 oldal. 20. Ki volt igazából Neumann János? Nemzeti Tankönyvkiadó. (Társszerzőkkel, 5 40 oldal), Bp Mátrixok és differenciálegyenlet-rendszerek. SCOLAR KIADÓ, Bp oldal 22. Differenciálszámítás és alkalmazása. Matematikai olvasókönyv I. SCOLAR KIADÓ, Bp oldal. 23. Integrálszámítás és alkalmazása. Matematikai olvasókönyv II. SCOLAR KIADÓ, Bp Vektoralgebra, mátrixok, determinánsok, többváltozós függvények. Matematikai olvasókönyv III. (2015). 25. Sámán Simon: Egy tizenéves vallomásai. Versek. SCOLAR KIADÓ, Bp oldal 26., 27., 28. Regények. EGYETEMI, TANFOLYAMI JEGYZETEI E/1. Mennyiségtan és algebra (Közlekedési tanfolyamok hallgatói részére) (Társszerzővel). KPM Oktatási Osztály, Bp oldal E/2. Mértan (Közlekedési tanfolyamok hallgatói részére) (Társszerzővel). KPM Oktatási Osztály, Bp oldal E/3. Matematika 2. (Műszaki Tanárképző Főiskola hallgatói részére). Felsőoktatási Jegyzetellátó, Bp oldal E/4. Matematikai példatár 1. (Társszerzővel) Felsőoktatási Jegyzetellátó, Miskolc, oldal E/5. Matematikai példatár 2. Közoktatási Jegyzetellátó, Miskolc, oldal E/6. Matematika 2. (Társszerzőkkel). Felsőoktatási Jegyzetellátó, Miskolc, oldal E/7. Matematika 2. (Társszerzőkkel). Felsőoktatási Jegyzetellátó, Bp oldal E/8. Matematika I. (Mélyfúrási geofizikus szakmérnöki szak hallgatói részére). (Társszerzővel). Tankönyvkiadó, Bp oldal E/9. Matematika V. (Gyakorlati matematika). Tankönyvkiadó, Bp oldal 2. kiadás kiadás kiadás (javított) 1968 E/10. Példatár a Matematika V.-höz. (Számítástechnikai gyakorlatok). (Társszerzővel). Tankönyvkiadó, Bp oldal E/11. Matematika II. (Mélyfúrási geofizikus szakmérnöki szak hallgatói részére). Tankönyvkiadó, Bp oldal E/12. Matematika VI. (Elektronikus számolóberendezések és programozás). (Társszerzővel). Tankönyvkiadó, Bp oldal E/13. Az ODRA 1013 elektronikus digitális számológép programozása gépi kódban. (Társszerzőkkel). PM Szervezési és Ügyvitelgépesítési Int. sokszorosítója. Bp oldal 2. kiadás (javított és bővített). NME Soksz. Üzem, Miskolc, oldal E/14. Programozás MOST - 1 autokódban. Számítástechnikai füzetek 2. (Társszerzővel). NME Soksz. Üzem, Miskolc, oldal 2. kiadás 1969 E/15. ODRA 1013 programozási összefoglaló. Számítástechnikai füzetek 3. (Társszerzőkkel). NME Soksz. Üzem, Miskolc, oldal E/16. Matematika VI. (Elektronikus számolóberendezések és programozás. Átdolgozott kiadás). (Társszerzővel).Tankönyvkiadó, Bp oldal E/17. A számítástechnika fejlődése, jelenlegi helyzete és problémái hazánkban. ELTE Állami és Jogtudományi Kar A számítástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása a jogtudományban és az államigazgatásban c. jegyzet, Tankönyvkiadó, Bp oldal E/18. Az elektronikus számítógép a vezetés eszköze. (Társzerzőkkel). OVK - SzÁMTI, Bp oldal E/19. A számítástechnika fejlődése és alkalmazási lehetőségei, különös tekintettel az egészségügyre. Az egészségügyi vezetés alapjai 7. kötet. ESZTIK, Bp oldal

12 12 E/20. Számítástechnika I. Gödöllői Agrártudományi Egyetem, oldal E/21. Az ABC - 80 személyi számítógép és a BASIC-programozási nyelv. Számítástechnikai füzetek, GATE MSZI, oldal E/22. Matematika I. GATE, Gödöllő, oldal E/23. Az ABC - 80 személyi számítógép és a BASIC-programozási nyelv. GATE, oldal E/24. Matematika II. GATE, oldal E/25. Matematika III. GATE, oldal E/26. Matematikai Példatár I. GATE, oldal E/27. Matematikai Példatár II. GATE, oldal E/28. Matematikai Példatár III. GATE, oldal E/29. Számítástechnika I. BASIC programozási nyelv C - 64 alkalmazásokkal. (Társszerzőkkel). GATE, E/30. Számítástechnika I. Példatár. (Társszerzővel). GATE, oldal FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT KÜLÖNBÖZŐ TÉMÁJÚ CIKKEI F/1. A matematikai felvételi vizsga, a felmérő dolgozat és a műszaki egyetemek matematika oktatásának néhány kérdéséről. Felsőoktatási Szemle, Bp sz oldal F/2. A matematika oktatásáról. A Mi Egyetemünk, Miskolc, F/3. A matematika oktatás reformjához. A Mi Egyetemünk, Miskolc, F/4. Az elektronikus számítógép - a vezetés eszköze I. Vezetőképzés III. évf. 4. sz. Bp oldal F/5. Elektronikus számítógép a vezetés eszköze. Feladatok, alkalmazási területek, az egységes számítógéprendszer. Vezetőképzés IV. évf. 9. sz. Bp oldal F/6. Számítástechnikai Intézetünk oktatási, kutatási és szolgáltatási tevékenysége. Vezetőképzés IV. évf. 12. sz. Bp oldal F/7. A számítástechnika és alkalmazásainak oktatása a vezetőtovábbképzésben. (Társszerzővel). Automatizálás, Bp.12. sz oldal F/8. Principialynüje i metodologicseszkije voproszi prepodavanyija primenyenyij EVM v uszoversensztvovanyii rukovodjascsih kadrov. (Társszerzővel). OVK, Bp oldal. Dokladi i visztuplenyija. Szófia, F/9. Zastosowanie EMC w procesie doskonalenia kadr kierowniczych. Warszawa. (Társszerzővel). Doskonalenie kadr kierowniczych, Biuletyn Informacyjny Nr.12/ oldal F/10. A Munkaügyi Miniszterium információrendszerének fejlesztése. (Társszerzővel). Számítástechnika, VI. évf. 11. sz nov. F/11. A számítógépes vezetési játékok meghatározása, fejlesztési és alkalmazási lehetőségei. Bp. Információ-Elektronika 6. sz oldal F/12. Mit várunk a számítógépes vezetési információrendszertől? MÜM SzÁMTI Intézeti Tájékoztató 2. sz. Bp oldal F/13. Programok hatékonyságának javításáról, NJSZT I. Országos Kongresszusa, Szeged, II. kötet oldal F/14. Újtípusú számítógépes vezetési játék kidolgozásáról és alkalmazásáról. MÜM SzÁMTI Intézeti Tájékoztató 3. sz. Bp oldal NYOMTATÁSBAN IS MEGJELENT TUDOMÁNYOS ELŐADÁSAI T/1. Vektordifferenciálegyenlet-rendszerek és alkalmazásuk. Előadás a Zágrábi Egyetem Matematikai Intézetében, T/2. Iszszledovanyije najlucssevo priblizsenyija k resenyiju krajevüh zadacs dlja szisztyem obüknovennüh linyejnüh differenciálynüh uravnyényij n-ovo porjadka. Matematikai Világkongresszus, Moszkva, Teziszü oldal T/3. Nagyméretű lineáris rendszerek megoldásának numerikus problémái. Modern matematikai módszerek alkalmazása az anyagmozgatási folyamatok tervezéseiben. Országos Tudományos Műszaki Konferencia. Miskolc, oldal T/4. "Business Game" típusú programrendszerekkel támogatott vezetőképzés Magyarországon. Előadás a Londoni Egyetem Számítástudományi Intézetében. T/5. Obucsenyije primenyenyiju vücsiszlityelynoj techniki v szisztyeme podgotovki rukovogyityelej v VNR. Wroclaw, Lengyelország AIR Konferencia oldal. T/6. Ob opregyelenyii upravlencseszkih igr sz iszpolzovanyiem EVM o vozmozsnosztyah ih razvityija i primenyenyija. Számítógépes vezetői játékok 3. nemzetközi szemináriuma kiadványa II. kötet, Bp. MÜM SzÁMTI szept oldal T/7. Razrabotka i primenyenyije kompjuternüh upravlencseszkih igr novava tipa. Insztitut Szocialjnogo Upravlenyija PRI CK BKP Upravlencseszkie igrü, Szofija oldal (5. Mezsdunarodnüj szeminar po upravlencseszkim igram, X ) T/8. A számítógépes vállalati információrendszer és szerepe a tartalékok feltárásában. MKT Stat. Szakosztály Iparstatisztikai és Üzemgazdasági Szekció 9. Vándorgyűlése, Statisztikai Kiadó, Bp oldal

13 13 T/9. Az informatika és kapcsolata más tudományokkal. MKT Stat. Szakosztály, Informatikai Szekció IV. Vándorgyűlése, Szeged, oldal T/10. Végeselemek módszerének elméleti, gyakorlati és számítógépes problémái, 1. szeminárium előadásai. (Szerkesztő). MÜM SzÁMTI kiadvány, Bp oldal T/10. Modálmátrix alkalmazása lineáris differenciálegyenlet-rendszerek megoldására. Neumann János Tudományos Tanácskozás, Nyíregyháza, Technika Háza, november 15. T/11. Egy új módszer az állandó együtthatójú lineáris differenciálegyenlet-rendszer megoldására (modálmátrixos módszer). Matematika, fizika, számítástechnika főiskolai oktatók XXVII. Konferenciája, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, T/12. Gyengén meghatározott lineáris egyenletrendszerek megoldásáról. A Műszaki Főiskolák Hajós György Matematikai Versenye (26.), Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola, T/13. Egy új algoritmus a Jordan-mátrixnak és transzformációs mátrixának előállítására. Matematika, fizika, számítástechnika főiskolai oktatók XXVIII. Konferenciája, Nyíregyházi Főiskola, T/14. Függvényábrázolások. A Műszaki Főiskolák Hajós György Matematikai Versenye (27.), Budapesti Műszaki Főiskolák, Informatikai Kar, DISSZERTÁCIÓK D/1. Differenciálegyenlet-rendszerek sajátértékproblémái és sajátérték kiszámítása elektronikus digitális matematikai gép felhasználásával. Doktori értekezés, Miskolc, oldal. Rövidítve megjelent a NME Közleményei XIV. kötetben, oldal. D/2. Differenciálegyenlet-rendszerre vonatkozó kezdeti és peremértékproblémáról. Kandidátusi értekezés oldal. A kandidátusi értekezés tézisei, MTA KESZ Sokszorosító, Bp oldal.

14 14 FŐ- ÉS MÁSODÁLLÁSÚ MUNKAHELYEI Főállású munkahelyei: : KPM Oktatási Osztály, miniszteri előadó Másodállású munkahelyei: : Budapesti Műszaki Egyetem, Matematikai (Gallai) Tanszék, óraadó tanársegéd : Műszaki Tanárképző Főiskola, Matematikai Tanszék, adjunktus : Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc, Matematikai Tanszék, adjunktus, docens, Számítástechnikai Labor vezető : Budapest, MüM Számítástechnikai Intézet, igazgató : Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc, Matematikai Tanszék, docens, Számítástechnikai Labor vezető : Agrártudományi Egyetem, Gödöllő, Gépészmérnöki Kar, Matematikai Tanszék vezetője, Matematikai és Számítástechnikai Intézet igazgatója : ELTE TTK Gépi Numerikus Módszerek Tanszék, docens 1988 nyugállományú egyetemi tanár Kodolányi János Főiskola Matematika-Statisztika Tanszék tanára máj : Székesfehérvári Oktató Központ, Számítástechnikai felsőfokú tanfolyam matematika oktatója 1998 Veszprémi Egyetem Székesfehérvári kihelyezett képzési helye, Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés, Matematikai tantárgy oktatója Professor emeritus

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS www.njszt.hu/files/neumann/infotortenet Projektek Sántáné-Tóth Edit santane.edit@gmail.com NJSZT ITF 2010.03.11. A projekt indulásáról Kiindulásként

Részletesebben

a Közgazdaságtudományi Egyetemen 1. rész

a Közgazdaságtudományi Egyetemen 1. rész a Közgazdaságtudományi Egyetemen 1. rész Csépai János janos.csepai@uni corvinus.hu 1 Hogy kerül ez ide?? http://kultura.hu/img/upload/200908/samu eloember vertesszolos.jpg 2 A terv matematika szak létrehozása

Részletesebben

A számítástechnika oktatásának kezdete az Óbudai Egyetem előd-intézményében a KKVMF-en II. (1976-) Sima Dezső. 2010. március 11.

A számítástechnika oktatásának kezdete az Óbudai Egyetem előd-intézményében a KKVMF-en II. (1976-) Sima Dezső. 2010. március 11. A számítástechnika oktatásának kezdete az Óbudai Egyetem előd-intézményében a KKVMF-en II. (1976-) Sima Dezső ITF 2010. március 11. Tagolás 1. A status quo (1976. júl. 15.) 2. Tánc a kés élén (1. felvonás)

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2014/2015. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

Havas Iván életrajza

Havas Iván életrajza Havas Iván életrajza 1935.06.23-án, Budapesten születtem. Házas vagyok, 2 gyermekem és 3 felnőtt unokám van. 1953-ban a budapesti Eötvös József gimnáziumban érettségiztem. 1953 1958-ig az Építőipari és

Részletesebben

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Gazdaságinformatikus szak nappali tagozat Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/5 Tantárgy megnevezése Matematikai alapok 1 Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979.

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. Dr. Czeglédy István PhD publikációs jegyzéke 1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. 2. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre II. OOK. Nyíregyháza,

Részletesebben

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak MATEMATIKA (A tantárgy tartalma és a tananyag elsajátításának időterve.) Összeállította: Kis Miklós adjunktus Tankönyvek (mindhárom félévre): 1. Scharnitzky

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

Hatályba lépett: május 4-én

Hatályba lépett: május 4-én A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FIZIKAI INTÉZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a BME Természettudományi Kar Tanácsa 2011. május 4-én Hatályba lépett: 2011. május 4-én

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak 2016/2017. tanév 1. félév 1. Matematika I. 42439/1. Vektorgeometria és lineáris algebra 2.900,- 42440 Analízis 3.900,- 1190 Matematika feladatok 3.220,- 2. Informatika I. 1186/I. Számítástechnika I. 2.200,-

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató

Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel szakok nappali tagozat Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató 2016/17 tanév I. félév 1/5 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Szlávi Péter: Szakmai önéletrajz

Szlávi Péter: Szakmai önéletrajz Szlávi Péter: Szakmai önéletrajz Személyi adatok: Név: Szlávi Péter Születési idő: 1955. augusztus 6. Születési hely: Budapest Lakcím: 1118 Budapest, Gazdagréti tér 1. Telefon: 246 6137 Képzettség: Végzettség:

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz I. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016-os tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági matematika I. (Analízis) Tanszék: Módszertani

Részletesebben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: programozó matematikus szak Tagozat: nappali Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 1.

Pénzügyi számvitel 1. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 1. Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány Nonprofit szakirány Pénzintézeti szakirány Vállalkozási szakirány Nappali tagozat 2015/2016.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak I EGYETEM JEGYZETBOLT I EGYETEM 2016/2017. tanév 1. félév 1. Matematika I. 42439/1. Vektorgeometria és lineáris algebra 2.900,- 42440 Analízis 3.900,- 1190 Matematika feladatok 3.220,- 2. Informatika I.

Részletesebben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: programozó matematikus szak Tagozat: levelező Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika Kar 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kerékgyártó Györgyné

Oktatói önéletrajz Dr. Kerékgyártó Györgyné Dr. Kerékgyártó Györgyné egyetemi tanár Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1958-1963 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Általános Közg. Kar tanári B szak

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék Tárgy neve: Munka- és szociális jog 3. Szak: jogász Neptun-kódja: 30703 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2. A hazai számítástechnika-oktatás bölcsője, az MTA KKCs...37

Tartalomjegyzék. 2. A hazai számítástechnika-oktatás bölcsője, az MTA KKCs...37 Tartalomjegyzék Előszó...................................... 3 A könyv szerkezete............................... 5 A könyv megírásának körülményei........................ 12 Köszönetnyilvánítás..............................

Részletesebben

A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban

A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban (összegző megállapítások) 1. Bevezetés, a vizsgálat célkitűzései A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtását az Országgyűlés és a Kormány

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN Dr. Kocsis Imre DE Műszaki Kar Dr. Papp Ildikó DE Informatikai

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató 2015/2016. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL. Csákány Anikó BME Matematika Intézet

A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL. Csákány Anikó BME Matematika Intézet A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL Csákány Anikó BME Matematika Intézet Előzmények 1. Fizika felmérő 2008 2. A TTK Dékáni Kollégium 2008. okt. 30-i ülésén elhatározta,

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

Számvitel 1. c. tárgy tanulmányozásához TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdaságinformatikus alapszak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I.

Számvitel 1. c. tárgy tanulmányozásához TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdaságinformatikus alapszak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 1 c. tárgy tanulmányozásához Gazdaságinformatikus alapszak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK A tárgy oktatásának

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Tudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Tudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Tudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Informatikai Intézet Cím: 3515

Részletesebben

Matematika alapszak (BSc) 2015-től

Matematika alapszak (BSc) 2015-től Matematika alapszak (BSc) 2015-től módosítva 2015. 08. 12. Nappali tagozatos képzés A képzési terv tartalmaz mindenki számára kötelező tárgyelemeket (MK1-3), valamint választható tárgyakat. MK1. Alapozó

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

A Dr. Szalai György Kerekasztal beszélgetés 30 éve. Telkes Róbert igazgató ADUVIZIG

A Dr. Szalai György Kerekasztal beszélgetés 30 éve. Telkes Róbert igazgató ADUVIZIG A Dr. Szalai György Kerekasztal beszélgetés 30 éve Telkes Róbert igazgató ADUVIZIG Az MHT BKKM-i. területi szervezete, Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztálya és az ADUVIZIG által rendszeresen megszervezett,

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév II. félév 1 A

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

MATEMATIKA-TUDOMÁNYI ROVAT

MATEMATIKA-TUDOMÁNYI ROVAT MATEMATIKA-TUDOMÁNYI ROVAT Rovatvezető: Dr. Szántai Tamás Rovatszerkesztők: Bottyán Zsolt 51 Kun Mária XX. HAJÓS GYÖRGY MATEMATIKA VERSENY (1998. április 15-17.) Kun Mária egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós

Részletesebben

AZ EGYETEM TÖRTÉNETE. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme.

AZ EGYETEM TÖRTÉNETE. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme. AZ EGYETEM TÖRTÉNETE Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme. Pázmány Péter esztergomi érsek 1635-ben Nagyszombat városában alapította

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005.

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005. CV - Dr. Nagy Enikõ Dr. Nagy Enikõegyetemi tanársegéd Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Iroda: A épület, 315. irodatelefon: 74/528-300/1304Email: neniko@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Nagy Enikõ

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve I. KÉPZÉS-OKTATÁS Ssz. Oktatás, oktatásszervezés 1. A tantárgyfelosztás, az elkészült órarendek, az óraterhelés kari szintű koordinálása

Részletesebben

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév 2. félév Tantárgy megnevezése: Konszolidált beszámoló

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI TERV (Érvényes: 2012-2013. tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) Az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolában a szervezett képzésben részt

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

7 ~ idegen nyelven: 9

7 ~ idegen nyelven: 9 Fekete: kitöltése mindenki számára kötelező Piros: kitöltése a társadalomtudomány számára kötelező, másoknak opcionális Kék: kitöltése a matematika és természettudományok, valamint az élettudományok számára

Részletesebben

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár A Baranya megyei Mérnöki Kamara Örökös tagja Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár Budapesten 1933. május 25-én született. A Moszkvai Építészmérnöki Egyetem Szerkezetépítő Szakán 1956-ban végzett. Diplomája

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdasági- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika. Békefi Zsuzsa Kubatov Antal

Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika. Békefi Zsuzsa Kubatov Antal Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika Békefi Zsuzsa Kubatov Antal BÉKEFI ZSUZSANNA 1967-ben kezdte középiskolai tanári pályáját matematika-fizika szakos tanári végzettséggel. Két évig a keszthelyi Vajda

Részletesebben

Lévai András. életútja, munkássága, az energetikai oktatás kezdetei. Dr. Gács Iván ny. egyetemi docens. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Lévai András. életútja, munkássága, az energetikai oktatás kezdetei. Dr. Gács Iván ny. egyetemi docens. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Lévai András életútja, munkássága, az energetikai oktatás kezdetei Dr. ny. egyetemi docens BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 1/16 Életútja Született: 1908. december 22. Oravicán (Erdély) Középiskola:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

J A V A S L A T EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE. E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére

J A V A S L A T EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE. E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére A Villamosmérnöki és Informatikai Kar meghírdetett i állásaira az alábbi

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek III. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Döntési módszerek TÁVOKTATÁS Tanév 2014/2015 II- félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Döntési módszerek Tanszék: Matematika-Statisztika Tantárgyfelelős

Részletesebben

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS 1946-ban született Pécsett egy iparos család egyetlen gyermekeként. 1960-ban jelentkezett a Zipernowski Károly

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: FOGLALKOZÁSI TERV NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ALAPOZÓ ÉS GÉPGYÁRTTECHN. TANSZÉK Szakirányú gyakorlat I. tantárgy 2010/2011. tanév, I. félév GM1B. III. évfolyam Gyak.jegy, kredit: 2 Tanítási hetek száma:

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás 1 Dr. Horváth Csaba Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet egyetemi docens, intézetigazgató horvath.csaba@rkk-obuda.hu okl. gépészmérnök (BME) gépészeti

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: ACÉLSZERKEZETEK Tárgykód: PMKSTNE050 Heti óraszám 1 : 2 ea, 2 / 1 gy, 0 lab Kreditpont: 4 / 4 / 3 / 2 Szak(ok)/ típus 2 : Építőmérnök BSc / Gépészmérnök BSc.,

Részletesebben