VII. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) A.) A felvételi eljárással kapcsolatos információk beszerzésének helye, elérhetősége:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VII. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) A.) A felvételi eljárással kapcsolatos információk beszerzésének helye, elérhetősége:"

Átírás

1 VII. Társadalomtudományi ar (BCE T).) felvételi eljárással kapcsolatos információk beszerzésének helye, elérhetősége: Társadalomtudományi ar Dékáni Hivatal 1093 Budapest, özraktár u Telefon: , , 482,7214, ; Fax: Honlap: B.) lapképzésben meghirdetett szakok és a szakokhoz kapcsolódó felvételi követelmények épz. szint unkarend Fin. forma Választható szak Önköltség (félév) épz. idő (félév) Irányszám min. < max. Érettségi követelmények kommunikáció és médiatudomány Ft 6 20 < 85 nemzetközi tanulmányok Ft 6 20 < 160 politológia Ft 6 20 < 55 kettőt kell választani: magyar v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv(1) szociológia (magyar nyelven) Ft 6 20 < 65 szociológia (angol nyelven) Ft 6 15 < 20 (1) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol. Specializálódás a képzés során Valamennyi alapképzési szakon lehetőség nyílik szakirány felvételére. jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei szociológia (angol nyelven) alapképzési szakra felvételt nyert hallgatók idegen nyelvi képzési hozzájárulást fizetnek, melynek összege Ft/félév.

2 Felvételi pontok számítása z egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2012 szeptemberében induló képzések érettségizetteknek c. könyv 1. sz. táblázata tartalmazza. külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik. Csatolandó dokumentumok jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok másolatát, így a pontszámításhoz szükséges eredményeket (pl. középiskolai bizonyítvány, érettségi bizonyítvány), és a többletpontokat igazoló dokumentumokat mellékelni kell a jelentkezéshez. később megszerzett dokumentumok másolatát legkésőbb július 10-ig kell benyújtani az alábbi címre: évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés" Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf C.) esterképzésben meghirdetett szakok és a szakokhoz kapcsolódó felvételi követelmények épz. szint unkarend Fin. forma Választható szak Önköltség (félév) épz. idő (félév) Irányszám min. < max. Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák kommunikáció- és médiatudomány Ft 4 20 < 50 felvételi vizsga (Sz) nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven) Ft 4 20 < 130 bel- és külpolitikai ismeretek (Í) nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) Ft 4 15 < 20 Studies on Foreign and Domestic ffairs (í) összehasonlító helyi fejlesztési tanulmányok (angol nyelven) Ft 4 5 < 25 Social Science (Í) politikatudomány Ft 4 20 < 55 politikatudomány (Í) szociálpolitika Ft 4 20 < 30 felvételi vizsga (Sz) szociológia Ft 4 20 < 45 felvételi vizsga (Sz) L kommunikáció és médiatudomány(2) Ft 4 20 < 50 felvételi vizsga (Sz) L szociológia (2) Ft 4 15 < 40 felvételi vizsga (Sz)

3 L tanár közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek)(1) (2) Ft 4 20 < 40 marketing és gazdaságtani ismeretek (í) (1) képzési idő a hallgató előképzettségének függvényében változhat. (2) levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: 5 hétvége péntek, szombat. Specializálódás a képzés során Valamennyi mesterképzési szakon (kivéve a tanár-közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) mesterképzési szakot) a jelentkezők számától függően egy vagy több szakirány közül történő választásra nyílik lehetőség. jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) képzésre felvételt nyert hallgatók idegen nyelvi képzési hozzájárulást fizetnek, melynek összege Ft/félév. z összehasonlító helyi fejlesztési tanulmányok (angol nyelven) közös mesterképzés négy egyetem együttműködésében valósul meg: Trentoi Egyetem (oordinátor egyetem, Olaszország), Regensburgi Egyetem (émetország), Ljubljanai Egyetem (Szlovénia) és Budapesti Corvinus Egyetem. Ezen szakon tanuló hallgatók a képzés során több félévet az említett egyetemeken töltenek. z képzésre felvételt nyert hallgatók idegen nyelvi képzési hozzájárulást fizetnek, melynek összege Ft/félév. mesterképzésre való jelentkezés feltételei nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezőknek a arnál ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményezniük. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb július 10-ig kell benyújtani. kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szak jelentkezéshez felsőfokú oklevél szükséges az alábbi feltételek szerint: 1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szak főiskolai szintű kommunikáció szak. 2. eghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: bölcsészettudományi és társadalomtudományi képzési területek. E területek alapképzési szakjain végzettek akkor adhatják be jelentkezésüket, ha összesen legalább 30 kredittel rendelkeznek az alábbi ismeretkörökből: társadalomtudományi kommunikáció- és médiatudományi ismeret.

4 3. z összes többi Bologna- és nem Bologna-rendszerű, azaz régi típusú főiskolai és egyetemi (1993. LXXX. törvény szerinti) szakon végzett hallgatók akkor adhatják be jelentkezésüket, ha legalább 30 kredittel rendelkeznek az alábbi ismeretkörökből: a kommunikációelmélet alapjai médiarendszerek, médiaszabályozás a társadalomkutatás módszerei társadalomtörténet felvett hallgatónak mindösszesen 60 kredittel kell rendelkeznie a fenti témakörökből. Ezek közül mint említettük legalább 30 kreditet a korábbi tanulmányai során, a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. korábbi tanulmányok során megszerzett kreditek beszámításáról az intézmény reditátvételi Bizottsága az ún. előzetes kreditelismerési eljárás keretében dönt (lásd lentebb). nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak (magyar és angol nyelven) jelentkezéshez felsőfokú oklevél szükséges az alábbi feltételek szerint: 1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe - nemzetközi tanulmányok alapképzési szak, - egyetemi szintű nemzetközi kapcsolatok szak, - főiskolai szintű nemzetközi kapcsolatok szak, - egyetemi szintű nemzetközi tanulmányok szak (a LXXX. törvény szerinti szakok, azaz nem Bologna-rendszerű, régi típusú főiskolai és egyetemi szakok). 2. eghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: kommunikáció- és médiatudomány, politológia, szociológia, társadalmi tanulmányok, kulturális antropológia, szociális munka, szociálpedagógia, informatikus-könyvtáros, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus, vendéglátás, üzleti szakoktató, igazgatásszervező, nemzetközi igazgatási, biztonság- és védelempolitika, határrendészeti és védelmi vezetői, nemzetbiztonsági, katonai vezetői, történelem, anglisztika, germanisztika, romanisztika, szlavisztika, romológia, keleti nyelvek és kultúrák, szabad bölcsészet alapképzési szakok. E szakokon végzettek akkor adhatják be jelentkezésüket, ha összesen legalább 30 kredittel rendelkeznek az alábbi ismeretkörökből: társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia, jogi-igazgatási ismeretek: közjogtudomány, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika, gazdasági jog, gazdasági ismeretek: közgazdaságtan, makro- és mikroökonómia, vállalatgazdaságtan, pénzügytan, politikatudományi: politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi tanulmányok,

5 történeti, kulturális és nyelvtudományi ismeretek: gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténeti ismeretek, nyelvtudományi, filológiai ismeretek területein. 3. z összes többi Bologna- és nem Bologna-rendszerű, azaz régi típusú főiskolai és egyetemi (1993. LXXX. törvény szerinti) szakon végzett hallgatók akkor adhatják be jelentkezésüket, ha legalább 30 kredittel rendelkeznek az alábbi ismeretkörökből: gazdasági ismeretek: közgazdaságtan, makro-és mikroökonómia vállalatgazdaságtan, pénzügytan, jogi-igazgatási ismeretek: közjogtudomány, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika, gazdasági jog, politikatudományi: politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi tanulmányok, társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia, történeti, kulturális és nyelvtudományi ismeretek: gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténeti ismeretek, nyelvtudományi, filológiai ismeretek felvett hallgatónak mindösszesen 60 kredittel kell rendelkeznie a fenti témakörökből. Ezek közül mint említettük legalább 30 kreditet a korábbi tanulmányai során, a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. korábbi tanulmányok során megszerzett kreditek beszámításáról az intézmény reditátvételi Bizottsága az ún. előzetes kreditelismerési eljárás keretében dönt (lásd lentebb). összehasonlító helyi fejlesztési tanulmányok (angol nyelven) jelentkezéshez főiskolai vagy egyetemi diploma szükséges az alábbi feltételek szerint: 1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe szociológia, politológia, és nemzetközi tanulmányok (társadalomtudományi képzési területről), közszolgálati, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, turizmus- vendéglátás (a gazdaságtudományok képzési területről) alapképzési szak. 2. eghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a társadalomtudomány képzési területen a kulturális antropológia, a kommunikáció- és médiatudomány, a társadalmi tanulmányok alapképzési szak, továbbá a gazdaságtudományok képzési területen az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a gazdálkodás és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a pénzügy és számvitel alapképzési szak, a műszaki képzési területen a környezetmérnöki, a műszaki menedzser, a műszaki szakoktató alapképzési szak, az agrár képzési területen a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szak, valamint a jogi és igazgatási képzési területen az igazgatásszervező és a nemzetközi igazgatási alapképzési szakok. E szakon végzettek akkor adhatják be jelentkezésüket, ha összesen legalább 20 kredittel rendelkeznek az alábbi ismeretkörökből: társadalomtudományi alapismeretek gazdasági és jogi ismeretek

6 3. hallgatóknak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek felsőoktatási törvényben meghatározott összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: szociológia, politikatudomány, jogi ismeretek, gazdasági ismeretek, nemzetközi ismeretek, statisztika, társadalomkutatás módszerei. Ezek közül legalább 30 kreditet a korábbi tanulmányai során, a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. korábbi tanulmányok során megszerzett kreditek beszámításáról az intézmény reditátvételi Bizottsága az ún. előzetes kreditelismerési eljárás keretében dönt (lásd lentebb). politikatudomány mesterképzési szak jelentkezéshez felsőfokú oklevél szükséges az alábbi feltételek szerint: 1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe - nemzetközi tanulmányok, politológia, társadalmi tanulmányok, igazgatásszervezői alapképzési szakok, - egyetemi szintű politológia szak, - egyetemi szintű nemzetközi kapcsolatok szak, - egyetemi szintű nemzetközi tanulmányok szak, - közigazgatási szakok (1993. LXXX. törvény szerinti szakok, azaz nem Bologna rendszerű, "régi típusú" főiskolai és egyetemi szakok). 2. eghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: kommunikáció- és médiatudomány, kulturális antropológia, szociológia, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, történelem, szabad bölcsészet, andragógia alapképzési szakok, osztatlan, egységes jogász mesterképzési szak. E szakon végzettek akkor adhatják be jelentkezésüket, ha összesen legalább 30 kredittel rendelkeznek az alábbi ismeretkörökből: Európa tanulmányok jogi, állam-, és közigazgatási ismeretek közjogi és alkotmánytani ismeretek közpolitikai és gazdaságpolitikai ismeretek nemzetközi politika, gazdasági és jogi ismeretek politikatudományi ismeretek történeti és politikatörténeti ismeretek 3. z összes többi Bologna- és nem Bologna-rendszerű, azaz régi típusú főiskolai és egyetemi (1993. LXXX. törvény szerinti) szakon végzett hallgatók akkor adhatják be jelentkezésüket, ha legalább 40 kredittel rendelkeznek az alábbi ismeretkörökből: Európa tanulmányok jogi, állam- és közigazgatási ismeretek közjogi és alkotmánytani ismeretek közpolitikai és gazdaságpolitikai ismeretek nemzetközi politikai, gazdasági és jogi ismeretek

7 politikatudományi ismeretek történeti és politikatörténeti ismeretek felvett hallgatónak mindösszesen 60 kredittel kell rendelkeznie a fenti témakörökből. Ezek közül mint említettük legalább 40 kreditet a korábbi tanulmányai során, a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. korábbi tanulmányok során megszerzett kreditek beszámításáról az intézmény reditátvételi Bizottsága az ún. előzetes kreditelismerési eljárás keretében dönt (lásd lentebb). szociálpolitika mesterképzési szak jelentkezéshez felsőfokú oklevél szükséges az alábbi feltételek szerint: 1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe szociális munka és szociálpedagógia alapképzési szak, - egyetemi szintű szociológia szak (az LXXX. törvény szerinti szakok, azaz nem Bologna rendszerű, "régi típusú" főiskolai és egyetemi szakok). 2. eghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia szak. E szakokon végzettek akkor adhatják be jelentkezésüket, ha összesen legalább 30 kredittel rendelkeznek az alábbi ismeretkörökből: szociális munka szociálpolitika alapismeretek 3. z összes többi Bologna- rendszerű és nem Bologna-rendszerű, azaz "régi típusú főiskolai és egyetemi (1993. LXXX. törvény szerinti) szakon végzett hallgatók akkor adhatják be jelentkezésüket, ha összesen legalább 30 kredittel rendelkeznek az alábbi ismeretkörökből: szociális munka szociálpolitika szociológia és jogtudomány alapismeretek felvett hallgatónak mindösszesen 60 kredittel kell rendelkeznie a fenti témakörökből. Ezek közül mint említettük legalább 30 kreditet a korábbi tanulmányai során, a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. korábbi tanulmányok során megszerzett kreditek beszámításáról az intézmény reditátvételi Bizottsága az ún. előzetes kreditelismerési eljárás keretében dönt (lásd lentebb).

8 szociológia mesterképzési szak jelentkezéshez főiskolai vagy egyetemi diploma szükséges az alábbi feltételek szerint: 1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe - szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szak, - egyetemi szintű szociológia szak (1993. LXXX. törvény szerinti szakok, azaz nem Bologna-rendszerű, régi típusú főiskolai és egyetemi szakok). 2. eghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: történelem, nemzetközi tanulmányok, politológia, szociális munka, szociálpedadógia, informatikuskönyvtáros, kommunikáció- és médiatudomány, kulturális antropológia, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmusvendéglátás, üzleti szakoktató, osztatlan, egységes jogász mesterképzési szak. E szakon végzettek akkor adhatják be jelentkezésüket, ha összesen legalább 20 kredittel rendelkeznek az alábbi ismeretkörökből: szociológia társadalomtudományi alapismeretek 3. z összes többi Bologna- és nem Bologna-rendszerű, azaz "régi típusú főiskolai és egyetemi (1993. LXXX. törvény szerinti) szakon végzett hallgatók akkor adhatják be jelentkezésüket, ha legalább 30 kredittel rendelkeznek az alábbi ismeretkörökből: gazdasági és jogi ismeretek kommunikációs és kulturális alapismeretek szociológiai és társadalomkutatási ismeretek társadalomtudományi alapismeretek felvett hallgatónak mindösszesen 60 kredittel kell rendelkeznie a fenti témakörökből. Ezek közül mint említettük legalább 30 kreditet a korábbi tanulmányai során, a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. korábbi tanulmányok során megszerzett kreditek beszámításáról az intézmény reditátvételi Bizottsága az ún. előzetes kreditelismerési eljárás keretében dönt (lásd lentebb). tanár-közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) mesterképzési szak jelentkezéshez felsőfokú oklevél szükséges az alábbi feltételek szerint: 1. Csak egy szakképzettség megszerzése esetén, 4 félév, 120 kredit. Tanári modul: 40 kredit, szakmai modul: 50 kredit, szakmai gyakorlat: 30 kredit. ( modul)

9 2. esterfokozatot adó nem tanári szakképzettség megszerzését követően vagy valamely mesterszakkal párhuzamosan felvett egy szakmai tanári szakképzettség esetén 3 félév, 90 kredit. Tanári modul: 40 kredit, szakmai modul: 30 kredit, szakmai gyakorlat: 20 kredit. (B modul) 3. Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában a tanári mesterfokozat és a korábbi szakképzettségnek megfeleltethető tanári szakképzettség esetén, 3 félév, 90 kredit. Tanári modul: 10 kredit, szakmai modul: 60 kredit, szakmai gyakorlat: 20 kredit. (C modul) Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: emberi erőforrások alapképzési szak gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak főiskolai szintű gazdasági szakok egyetemi szintű gazdasági szakok gazdaságtudományi képzési területen meghatározott, az adott tanári szakképzettségével azonos vagy azonos képzési ághoz tartozó alapképzési szak, valamint a gazdasági szakoktató szak azonos vagy hasonló szakiránya; ez utóbbi esetben a pedagógiai-pszichológiai ismeretek tekintetében 30 kredit teljesítését kell igazolni. z adott alapképzési szak közgazdász szakképzettség hiányzó ismereteinek kreditjeit a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan - a mesterszintű közgazdász-tanári képesítő vizsgára való jelentkezésig - a felsőoktatási intézmény által meghatározottak szerint kell megszerezni. tanári képesítés pedagógiai-pszichológiai ismeretei tekintetében 30 kredit teljesítését kell igazolni. Ha a korábbi főiskolai és egyetemi szintű szakok megfelelősége nem állapítható meg, a megfelelő szakterületen szerzett 110 kredit értékű tanulmányok teljesítése az adott tanári szakképzettség megválasztásának feltétele, melynek megfeleltethetőségét a felsőoktatási intézmény saját hatáskörben ítéli meg. Felvételi pontok számítása esterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. 70 pont szerezhető a szakonként lebonyolított felvételi vizsgával. 25 pont szerezhető a mesterképzési szakra jelentkezés bemeneti feltételeit teljesítő oklevél minősítése alapján úgy, hogy az egytől ötig terjedő skálán mért minősítést öttel megszorozva áll elő a pontszám. a mesterképzési szakra jelentkezők összesen legfeljebb 5 többletpontra jogosultak. Összpontszám aximum szerezhető összpontszám: 100 pont. em számítható összpontszám annak a jelentkezőnek, aki a felvételi vizsgán nem érte el a megszerezhető pontszám 50%-át, azaz 35 pontot. Többletpontok mesterképzési szakra jelentkezők esetében a többletpont jogcímek az alábbiak: OTD-án elért 1-3. helyezésért maximum 2 többletpont,

10 fogyatékosság: 1 többletpont, gyermekgondozás: 1 többletpont, halmozottan hátrányos helyzet: 1 többletpont hátrányos helyzet: 1 többletpont. Csatolandó dokumentumok jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok másolatát mellékelni kell a jelentkezéshez. később megszerzett dokumentumok másolatát legkésőbb július 10-ig kell benyújtani az alábbi címre: évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés" Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf végzettséget (pl. felsőfokú végzettséget igazoló oklevél) és a többletpontokat igazoló dokumentumok csatolását nem kéri a ar. Írásbeli felvételi vizsga időpontja: május 17.: nemzetközi tanulmányok (angol nyelven), nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven) mesterképzési szakok. Írásbeli felvételi vizsga időpontja: május 18.: összehasonlító helyi fejlesztési tanulmányok (angol nyelven) politikatudomány, tanárközgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) mesterképzési szakok. Szóbeli felvételi vizsga időpontja: május : szociálpolitika, szociológia mesterképzési szakok. Szóbeli felvételi vizsga időpontja: május : kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szak. z eljárási díj összege (vizsgánként): Ft. D.) Szakirányú továbbképzésekre történő jelentkezés épz. szint unkarend Fin. forma S L S L Választható szak humánszolgálati tanácsadó közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga Önköltség (félév) épz. idő (félév) Irányszám min. < max Ft 2 15 < Ft 4 15 < 30 - S E külügyi szakmenedzser Ft 4 15 < 30 - S L S L S L pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen pedagógus szakvizsga teljesítményértékelési és minőségfejlesztési szakterületen társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács Ft 4 15 < Ft 4 15 < Ft 3 12 < 20 - Felvételi követelmények

11 jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei humánszolgálati tanácsadó szakirányú továbbképzésen a részvétel feltétele: felvételt nyerhetnek a humánszolgálati képzési területeken (egészségügy, munkaügy, szociális ügyek, oktatás) szerzett alapképzésben (BSc/B), mesterképzésben (Sc/), főiskolai vagy egyetemi oklevéllel, valamint a bármilyen közgazdaságtudományi oklevéllel rendelkezők. felvételi eljárás során előnyt jelent a humánszolgálati területen szerzett szakmai tapasztalat. jelentkezés formája: jelentkezési lapon vagy levélben, vagy személyesen. Csatolandó dokumentumok: oklevél másolata. Érdeklődni lehet: 1093 Budapest, özraktár u. 4-6., tel/fax: (1) Jelentkezési határidő: közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzésen a részvétel feltétele: alapképzésben (BSc/B), mesterképzésben (Sc/) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat vagy egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség. jelentkezés formája: jelentkezési lapon vagy levélben, vagy személyesen. Csatolandó dokumentumok: oklevél másolata. Érdeklődni lehet: 1093 Budapest, özraktár u. 4-6., tel/fax: (1) Jelentkezési határidő: külügyi szakmenedzser szakirányú továbbképzésen a jelentkezés feltétele bölcsészettudományi, társadalomtudományi, természettudomány, gazdaságtudományok, műszaki, pedagógusképzés, művészet, jogi- és igazgatási, nemzetvédelmi és katonai képzési területek mesterképzési szakjain szerzett végzettség. jelentkezés formája: jelentkezési lapon vagy levélben, vagy személyesen. Csatolandó dokumentumok: alapvégzettséget igazoló oklevél. Érdeklődni lehet: 1093 Budapest, özraktár u. 4-6., 503. szoba, tel/fax: (1) , (1) Jelentkezési határidő: pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen szakirányú továbbképzésen a jelentkezés feltétele alapképzési szakok/főiskolai szintű végzettség: tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógus, 2006 előtti képzési rendszerben szerzett főiskolai szintű tanári szakképzettség, egyetemi szintű tanári oklevél, illetve 2006 utáni képzési rendszerben tanári mesterképzés szakon szerzett oklevél (bármely szakképzettséggel). jelentkezés formája: jelentkezési lapon vagy levélben, vagy személyesen. Csatolandó dokumentum: oklevél másolata. Érdeklődni lehet: 1093 Budapest, özraktár u. 4-6., tel/fax: (1) Jelentkezési határidő: pedagógus szakvizsga teljesítményértékelési és minőségfejlesztési szakterületen szakirányú továbbképzésen a jelentkezés feltétele lapképzési szakok/főiskolai szintű végzettség: tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógus, előtti képzési rendszerben főiskolai szintű tanári szakképzettség, előtt szerzett egyetemi szintű tanári oklevél, illetve utáni képzési rendszerben tanári mesterképzési szakon szerzett oklevél (bármely szakképzettséggel). jelentkezés formája: jelentkezési lapon vagy levélben, vagy személyesen. Csatolandó dokumentum: oklevél másolata. Érdeklődni lehet: 1093 Budapest, özraktár u. 4-6., tel/fax: (1) Jelentkezési határidő: társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzésen a jelentkezés feltétele a 2006 előtti felsőoktatási rendszerben szerzett bármilyen felsőfokú, egyetemen vagy főiskolán szerzett oklevél 2006 utáni felsőoktatási rendszerben bármely területen szerzett B/BSc oklevél. Felsőfokú C típusú vagy azzal egyenértékű nemzetközi nyelvvizsga. Elbeszélgetés, kommunikációs készség és általános tájékozottság mérése. jelentkezés formája: jelentkezési lapon vagy levélben, vagy személyesen. Csatolandó dokumentumok: alapvégzettséget igazoló

12 oklevél és nyelvvizsga-bizonyítvány másolatai. Érdeklődni lehet: 1093 Budapest, özraktár u. 4-6., tel.: (1) Jelentkezési határidő: E.) izárólag külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzések - F.) ás felsőoktatási intézményből történő átvétel szabályai 1. Átvételi kérelmet adhat be, aki hazai, vagy külföldi felsőoktatási intézményben megkezdett alapképzés szintű tanulmányait a ar azonos (ekvivalens) szakán kívánja folytatni. z átvételi kérelmet indexmásolattal és az átvétel indoklásának feltüntetésével kell benyújtani július 15-éig a ar Dékáni Hivatalába. z átvételi kérelem benyújtására a hallgatónak 60 kredit teljesítése után van lehetősége, ha kumulált tanulmányi átlaga eléri a 4,0-t. Csak költségtérítéses képzésre adható be a kérelem, nappali tagozatról lehetséges az átvétel. ülföldi tanulmányok esetén egyéni elbírálás alapján dönt a Felvételi és Átvételi Bizottság. kérelem díjköteles, 7100 Ft. ( befizetési csekk a ar Dékáni Hivatalában átvehető vagy postai úton eljuttatjuk a kérelmezőnek.) 2. Átvétel kommunikáció és médiatudomány, nemzetközi tanulmányok, politológia, szociológia alapképzési szakra, I. vagy II. évfolyamra, nappali tagozatra lehetséges. 3. ar Felvételi és Átvételi Bizottsága bírálja el a kérelmeket. z átvétel nem automatikus. ari Tanács által jóváhagyott keretek betöltése a kérelmező intézménye, tanulmányi eredménye és indokai alapján történik. keret betöltése nem kötelező. 4. z elutasított átvételi kérelmek esetében fellebbezésnek méltányossági alapon sincs helye. G.) ari szintű eljáró szervek és összetételük z adott képzésre történő felvétellel kapcsolatos feladatok ellátására a ar bizottságokat hoz létre: - a javítások felülvizsgálatára felülvizsgáló bizottságot, - az írásbeli dolgozatok javítására javító bizottságokat, - felvételi és átvételi bizottságot, - saját vizsgák előkészítésére tétel összeállító bizottságot. bizottságok összetételét és működési rendjét - az érintett intézeti igazgatók javaslata alapján - a dékán saját hatáskörben határozza meg.

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. július 23. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Képz. Munkarend Forma

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. január 31. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK Képz. Munkarend

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Elfogadva a 2013. december 11-i szenátusi ülésen Határozat száma: SZE 1261/3.7/2013. (XII.11.)

Elfogadva a 2013. december 11-i szenátusi ülésen Határozat száma: SZE 1261/3.7/2013. (XII.11.) A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2014/2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁSRA Elfogadva a 2013. december 11-i szenátusi ülésen Határozat száma: SZE 1261/3.7/2013. (XII.11.) A Szenátus a felsıoktatásról

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL egységes szerkezetben az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17. számú módosítással (a módosítások lábjegyzetben jelölve) Debrecen,

Részletesebben

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte. ELTE-PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

terület M N A andragógia 4 BÖLCS 20 < 50 felvételi elbeszélgetés (Sz) M N K andragógia 4 BÖLCS M N A interkulturális pszichológia és pedagógia 4

terület M N A andragógia 4 BÖLCS 20 < 50 felvételi elbeszélgetés (Sz) M N K andragógia 4 BÖLCS M N A interkulturális pszichológia és pedagógia 4 ELTE PPK Intézmény elérhetősége: Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb

Részletesebben

Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2014. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz

Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2014. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz lapképzések: BCE-KERTK Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar kertészmérnöki (Beregszász) (4) K kertészmérnöki (Beregszász) (4) 210000 7 10 < 25 biológia v. fizika v. földrajz v. intika v. kémia

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. (1) bekezdésének

Részletesebben

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 5. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer 2009. S z a b á l y z a t Oldal: 2/156. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás oktatási igazgató oktatási rektorhelyettes a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19. 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 1. Ki tehet érettségi vizsgát, milyen feltételekkel? Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA FELVÉTELI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 10. sz. melléklete) Elfogadva: 2009. szeptember 29., hatályba lép: 2009. szeptember 30-án Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése - végzettségi szint:

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE Gödöllő, 2013. február 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1)

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben. Kiskőrös, 2012. január 12-én

A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben. Kiskőrös, 2012. január 12-én A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben Kiskőrös, 2012. január 12-én Felsőoktatási törvény 54. (1) Az alapképzésben és a felsőfokú szakképzésben az államilag támogatott hallgatói helyeket a felvételi

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

Közlemény A Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2011. szeptemberben induló képzések Érettségizetteknek és a

Közlemény A Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2011. szeptemberben induló képzések Érettségizetteknek és a Közlemény A Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2011. szeptemberben induló képzések Érettségizetteknek és a Mesterképzések felsőoktatási felvételi tájékoztatója 2011. szeptemberben induló képzések Diplomásoknak

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

2 Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar sze-győr képzések

2 Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar sze-győr képzések 2 Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között

Részletesebben

Mester képzés keretében felvehető szakképzettségek listája

Mester képzés keretében felvehető szakképzettségek listája 1 IX. Szakmai melléklet Mester képzés keretében felvehető listája A) ELŐKÉPZETTSÉGGEL FELVEHETŐ TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉGEK: A tanári mesterszak pályázat keretében választható közismereti tanári szakképzettségei

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) Önköltség (félév) Képzési idő (félév)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) Önköltség (félév) Képzési idő (félév) SZAIRÁNYÚ TOVÁBBÉPZÉSE 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi ar (ELTE-BT) Intézmény elérhetősége: 1088 Budapest, VIII. kerület, Múzeum krt. 4., Rákóczi út 5. tel: (1)411-6500/5276, 5287

Részletesebben

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések 2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

Vajdaság BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Vajdaság BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben