Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. IV. 20. Eredménykimutatás a szállodákban. Dr. Juhász László PhD

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. IV. 20. Eredménykimutatás a szállodákban. Dr. Juhász László PhD"

Átírás

1 Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet IV. 20. Eredménykimutatás a szállodákban Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás

2 Vázlat Szállodavezetés és gazdálkodás első kötet I. Szállodaüzemeltetés elméleti alapjai 1. Szállodavezetés integrációja 2. Szállodagazdálkodás esszenciája 3. Szállodavezetés gazdálkodási környezte 4. Szállodák tulajdonjoga, használati joga és üzemeltetési formái 5. Szállodák és szállodavállalatok piaci fejlődésének szakaszai II. Piaci-gazdálkodás a szállodaiparban 6. Szállodaipar piaci elemei 7. Szállodavezetés tárgya, a szálloda 8. Szállodák tevékenységei 9. Szállodai árak 10. Piaci-gazdálkodás tevékenységei III. Bevételgazdálkodás a szállodákban 11. Szobakiadás bevétel-gazdálkodása 12. Szállodai vendéglátás bevételei 13. Szállodák szabadidős turisztikai bevételei 14. Szállodák hivatásturisztikai bevételei 15. Bevételgazdálkodás elmélete Szállodavezetés és gazdálkodás második kötet IV. Szállodagazdálkodás szellemi és anyagi erőforrásai 16. Turisztikai vállalkozások erőforrás igénye 17. Élőmunka igény a szállodákban 18. Személyi ráfordítások tényezői 19. Szállodák költségei 20. Eredmény-kimutatás a szállodákban V. Eredménygazdálkodás a szállodaiparban 21. Szobakiadási tevékenységének gazdálkodása 22. Szállodai vendéglátás tevékenységeinek gazdálkodása 23. Specializáció költségei 24. Általános tevékenységek gazdálkodása 25. Szállodagazdálkodás vezetői döntései VI. Szállodagazdálkodás speciális területei 26. Eszközgazdálkodás a szállodákban 27. Innováció, kutatás, fejlesztés és beruházás a szállodaiparban 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban 29. Kontrolling gyakorlata a szállodákban 30. Minőségbiztosítás és biztonság a szállodákban 2

3 Tartalomjegyzék IV. 20. Szállodák eredmény-kimutatása 4 1. Eredmény-kimutatás célja 5 2. Számviteli eredmény-kimutatás Számviteli eredmény-kimutatás szerkezete 8 3. Eredmény-kimutatások szerkezete Eredmény-kimutatások általános szerkezeti felépítése Egyéb ráfordítások Összköltség és forgalmi költség eljárás Összköltség eljárással készülő eredmény-kimutatás Egyszerű eredmény-kimutatás Forgalmi költség eljárással készülő eredmény-kimutatás Tevékenységek közvetlen eredménye Szállodák eredmény-kimutatásának felhasználási területei Eredményszintek Szállodák eredményességének tényezői Jövedelmezőség releváns tényezői Átlagos eredményszintek Szállodák piaci értéke Inspiráció Virtuális szálloda témaköre Virtuálisszállodánk eredmény-kimutatása Eredmény-kimutatás és éves beszámoló Elszámoltatási rendszer Egy szállodavállat negyedéves gyorsjelentése Ellenőrző kérdések Összefoglaló 51 Szójegyzék 52 IV. Szállodagazdálkodás erőforrásai összefoglaló 55 Referencia lista 56 Dr. Juhász László PhD. 3

4 IV. 20. Szállodák eredmény-kimutatása Cél, a költségek ismertetése után, bemutatni a költséggazdálkodással és tervezéssel összefüggő eredménykimutatás tartalmát, szintjeit és felépítését. Szállodavezetésnek az eredmény-kimutatások készítése, nem cél, hanem egyfelől vezetői eszköz másfelől tőrvényi kötelezettség. 1 Két fajta eredmény-kimutatást használunk a hétköznapokban a kötelező számviteli kimutatást és a szálloda adottságait figyelembe vevő szakmait. A számviteli kimutatást a tőzsdei cégek negyedévente a többi vállalkozás évente egyszer évvégén készítik el, a mérleggel egy időben mert annak a melléklete. A számviteli eredmény-kimutatás tartalma és szerkezete tőrvényben rögzített, de több változat készíthető a könyvelő és a tulajdonos közös döntése alapján. A szakmai eredmény-kimutatást havonta készítjük el és tartalma illetve szerkezete a szállodavezetés és tulajdonosok közös döntése. A VIR szerves része a havi eredménykimutatás (Profit & Loss Report). 1. Dia. UAS és hazai számvitel kapcsolata. Szerző szerkesztése A hazai számvitelben 1992 óta van a nemzetközi közel azonos könyvelési és eredménykimutatási tőrvény. Korábban nagyon eltért a nemzetközi (International Accounting System) IAS módszerektől. A HAS Hungarian Accounting System már csak nagyon kismértékben, főleg a konszolidálásban tér el a nemzetközi rendszertől. Az Uniform Account System és a hazai számvitel előírásai azonosak. 2 1 Számviteli Tőrvény előírásának megfelelőn 2 Napjainkban nincs jelentősége a korábbi szakmai érdekességnek, hogy a szállodák UAS használták. Dr. Juhász László PhD. 4

5 1. Eredmény-kimutatás célja Számviteli eredménykimutatás elkészítése nem cél, elkészítését a számviteli tőrvény írja elő. A mérleg elkészítése kötelező és ennek melléklete az eredmény-kimutatás, az eredmény levezetését bemutató számviteli okmány. 3 Számviteli kimutatás az eredmény levezetését mutatja be. A mérleg leadása a cégbíróságoknak kötelező. Nyílt részvénytársaság esetében a nyilvános közzététel is kötelező. Ezért ha valaki a szállodák vagy szállodavállalatok eredmény-kimutatásait szeretné elemezni, akkor utánajárással, hozzáférhet az éves mérlegekhez és azok mellékletéhez az eredmény-kimutatáshoz. 2. Dia. Szállodák eredmény-kimutatása Szerző szerkesztése. Szakmai eredménykimutatás elkészítése sem cél. A szakmai eredménykimutatás egy vezetési eszköz. A tervek elkészítésével jelöljük ki a következő év céljait. Évközben a terveket havonta monitorozzuk és így kontrolláljuk, hogy a szálloda elérje a kitűzött célokat. Az elkészítések frekvenciáját és részletességét a szállodavezetés dönti el. Egy szakszerűen vezetett szálloda biztos, hogy havonta elkészíti a szakmai eredmény-kimutatását. A célok megfogalmazása éves szintre történik. A stratégiai célok középtávúak, de nem olyan konkrétak, mint az éves célkitűzések. Előfordul, hogy a szálloda piaci célja például a december hónapban a csoportos üzleti szegmensben 10 százalékkal növelni a bankett részleg bruttó eredményét. Ilyenkor a célok elérésének monitorozása miatt szükséges az eredményeket havi szinten kimutatni. A szakmai eredmény-kimutatás akkor hatékony, ha a vendégstatisztikai kimutatásokkal és a bevételi tervekkel együtt kerül kidolgozásra. A 3 Az eredmény levezetése a bevételekből a költségeken keresztül, az eredményig. Dr. Juhász László PhD. 5

6 szakmai eredmény-kimutatás felépítésének alkalmasnak kell lenni a tervezési, a beszámoltatási, a felelőségi és a motivációs rendszerekkel való együttműködésre. A havonta elkészített szakmai eredmény-kimutatás a vezetői információs egyik alapeleme. A vendégstatisztikai kimutatás elkészül már a következő hónap első napján, addig az eredménykimutatás a hónapzárást 4 követő napon lesz kész. Eredmény, egy adott időszak alatt realizált nettóbevételek és ráfordítások különbsége. Hosszabb távon kumulált eredmény felhasználásával készített átlagos valamint előrevetített eredményszint, a szálloda jövedelemtermelő képességét fejezi ki. Eredménykimutatás, számviteli okmány, az éves beszámoló része. Egy adott időszakra vonatkozóan, összevontan mutatja meg a vállalkozás bevételeit, ráfordításait, különböző eredményszintjeit valamint az adózott és a mérleg szerinti eredményét. Az éves beszámoló részeként beadott számviteli okmányban szerepelő eredmény-kimutatás szállodavállalat vagy tulajdonos döntése alapján kimutatható összköltség eljárással vagy forgalmi költség eljárással. A számviteli eredmény-kimutatás az adott év és az előző év adatait mutatja be, két oszlopban. Realizált bevétel, a ténylegesen teljesített szolgáltatások után realizált bruttó szállodai forgalom illetve bevétel, engedményekkel, sztornókkal, levonásokkal, javításokkal csökkentve. A bevétel a teljesített szolgáltatások ellenértéke, ha a vevő elismerte a teljesítést. A jövedelemgazdálkodásban mindig nettóbevétellel kell számolni. Az eredménykimutatás mindig nettóbevételeket tartalmaz. Ráfordítás, nem csak rendszeres üzletmenet és alaptevékenység ellátása érdekében felmerült költségeket tartalmazza, hanem például adókat és kötbéreket is. A költség a szolgáltatás teljesítése érdekében felhasznált élő és holtmunka pénzértékben kifejezett összege. Az eredménykimutatás tartalmazza a nettóbevételeket, a költségeket és a ráfordításokat. Szállodavállalatok általában a forgalmi költség módszert alkalmazzák, 5 bár a végeredmény az elért eredmény, az összköltség és forgalmi költség módszer kimutatásban azonos. A számítástechnikai rendszerek elterjedésével a könyvelési programok képesek a vendégfogadási, vendéglátás, bérszámfejtés és egyéb rendszereken keresztül bevitt alapadatokat felhasználni és különböző formákban kimutatni és abból jelentéseket, mérleget készíteni. 4 A hónapzárás lehet az ötödik vagy akár a tizedi napon is, a számvitel politikában leírtak alapján. 5 Költség helyeket különítenek el és ezek eredmény-kimutatásait felhasználják a vezetői döntéseknél. Dr. Juhász László PhD. 6

7 2. Számviteli eredmény-kimutatás A számvitelben használatos eredmény-kimutatás bemutatja egy adott időszak, jellemzően üzleti év 6 bevételeit, ráfordításait, továbbá ezek különbözeteként a vállalkozás nyereségét, illetve veszteségét. A számviteli eredmény-kimutatás egyik oszlopában mindig szerepel az előző évi adatsor értéke a másik oszlopban az adott év eredmény-kimutatás sorai. Az eredmény-kimutatás dokumentumát felhasználva a tulajdonosok, befektetők, szállítók és hitelezők megismerik egy vállalkozás, könyvvizsgáló által záradékolt teljesítményét. Az éves beszámolóban az eredménykimutatás a tulajdonosi szint dokumentuma. Az eredmény-kimutatások több éves elemzése alapján következtetéseket lehet levonni a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. A vállalkozások jövőbeni kockázatát is fel lehet becsülni, felismerve az esetleges csőd lehetőségét az éves beszámolók elemzésével. 3. Dia Szállodák számviteli eredmény-kimutatása modell Szerző szerkesztése. A dia szemlélteti a számviteli eredmény-kimutatás szerkezetét. A jobb oldalon szerepel kiemelve az öt eredményszint - üzleti tevékenységek eredménye, - szokásos vállalkozási eredmény, - adózás előtti eredmény, - adózott eredmény, - mérlegszerinti eredmény. Baloldalon az eredményszinteket módosító tényezők kerültek bemutatásra. Látható, hogy az értékcsökkenési leírás az üzleti tevékenység eredménye előtt szerepel az egyéb 6 Magyarországon és a szállodaiparban a naptári év (január 1 december 31) és az üzleti év egybeesik. Az üzleti év ugyanakkor lehet például április 1 - március 31 időszakban. Dr. Juhász László PhD. 7

8 ráfordításokkal egy csoportban, de ennek a csoportnak az elemei a szakmai bruttó üzemeltetési eredmény (GOP) után kerülnek kimutatásra. Szállodavezetést befolyásoló tényezők lehetnek lehetőségek vagy korlátok. Az eredménykimutatásból szerzett információknak is vannak a lehetőségeken túl korlátai is. A számviteli eredmény-kimutatás statikus képet mutat egy időszak eseményeiről, utólag. Különösen a szállodaiparban és a szolgáltatásokban szükséges ismerni a cég piaci pozícióját. A szolgáltató szektor szempontjából lényeges a munkavállalók ismerete, az eredmény-kimutatás nem ismerteti piaci helyzetet és a létszámot, annak összetételét szakképzetségét. Ezért a mélyebb elemzéseknél az üzleti jelentés, a mérleg és az eredménykimutatás együttes vizsgálatát kell elvégezni Számviteli eredmény-kimutatás szerkezete A számviteli eredmény-kimutatásnak, mint minden eredmény-kimutatás első eleme a bevétel, ezt követően a költségek a nem szerinti hármas bontásban szerepelnek, - anyag, - bér, - egyéb ráfordítások. 4. Dia. Virtuális szállodavállalat eredmény-kimutatása Szerző szerkesztése. A dia szemlélteti a hármas költség nem első két elemének sorait. Anyag és bérköltség szintjei a szakmai eredmény-kimutatásban az úgynevezett bruttó üzemeltetési eredmény, a Gross Operating Profit (GOP). Az egyéb ráfordítások számbavétele után jutunk el a szakmai nettó eredményig. A bevétel és kiadások különbsége a számvitel első szintjén az üzleti tevékenység eredménye, ez felel meg a szakmai kimutatás nettóüzemeltetési Dr. Juhász László PhD. 8

9 eredmény, a Net Operation Profit szintjével. A pénzügyi műveletek eredményével korrigálva a szokásos vállalkozási eredményt kapjuk. A rendkívüli műveletek, az adózás és az osztalék kifizetése után kapjuk a mérleg szerinti eredményt. Számviteli eredmény-kimutatás sorai Összköltség eljárással készült mérleg A eredmény-kimutatás ezer Ft-ban. Látható, hogy az anyagi jellegű ráfordítások (IV.) és személyi jellegű ráfordítások (V.) valamint az üzleti tevékenység eredménye (A.) hasonló szinten vannak %. A kimutatás egy elképzelt szállodavállalat eredmény-kimutatása. Az üzleti tevékenység eredménye 23%. Az anyagjellegű ráfordítások (3.100 e Ft) 24% és a személyi jellegű (2.960 e Ft) 23%, egyéb költségek (3.000 e Ft). Az együttes érték (9.060 e Ft) 70%-a a bevételnek. 5. Dia. Virtuális szállodavállalat eredmény-kimutatása Szerző szerkesztése. Az 1990-es végén nem volt kiemelkedő a 30%-os GOP szint. Külön elemzést érdemel az egyéb költségek összege, bár annak egyharmada a szállodaingatlanok bérleti díj. Az üzleti tevékenység eredménye (A.) felel meg a szakmai NOP szintnek 23% és ez meglehetősen magas a példa szállodánál. A mérlegszerinti eredmény a nettó bevétel 17%-a. A szokásos vállalkozási 24%. A példa szállodavállalat esetében sem a pénzügyi, sem a rendkívüli ráfordítások eredménye nem meghatározó nagyságú és így az eredményszintet nem befolyásolja csak összesen három százalékkal. A számviteli eredmény-kimutatás a mérlegbeszámoló melléklete. A könyvvizsgáló által audit kimutatás. A Cégbíróságon elérhető minden vállalkozás mérlege, mert május végéig kötelező leadni a mérleget. Dr. Juhász László PhD. 9

10 3. Eredmény-kimutatások szerkezete Az eredmény-kimutatás lehet számviteli vagy szakmai. Megkülönböztetünk összköltség vagy forgalmi költség alapú kimutatást. Lehet az eredmény-kimutatás egyszerű vagy összetett. Minden eredmény-kimutatás alapját jól tükrözi az eredmény fogalma. A szolgáltatások ellenértéke, az elért bevételek és a szolgáltatások előállításához szükséges élő és holtmunka értékének, a különbsége az eredmény. Bevételek és ráfordítások különbsége. Ez alapján a szállodai eredmény-kimutatásoknak is van egy általános szerkezete és tartalma, - bevételek - ráfordítások - eredmény. A tartalom a bevételek, a költségek és a ráfordítások részletességén alapul. Egyszerű szervezetek, mint a családi-szállodák, esetében az eredmény-kimutatás általában a lehető legegyszerűbb. Szállodavállalatok a konszolidálás érdekében egységes kimutatást alkalmaznak. Ugyanakkor részletesebb eredmény-kimutatást készítenek, a gazdasági folyamatok részletes megismerése miatt. A szállodaláncok kialakulásának egyik tényezője a szakmai tudás. Ez elsősorban és kezdetben a piaci-gazdálkodásban elért kiemelkedő és folyamatszabályozásra is alkalmas tőkésített tudást jelentette. Napjainkra a több ezer szállodát is üzemeltetnek a szállodavállalatok, például a legtöbb szállodát a Wydham Hotel Group 7 üzemelteti ez szálloda. A több ezer szállodaüzemeltetése lehet tulajdonjog, használati jog alapján vagy üzemeltetési szerződéssel, de a névhasználati szerződés is a szállodavállalat szállodái közé sorolja az adott esetben a csalási-szállodát vagy önállószállodát. Ilyen nagyszámú egységek konszolidált eredmény-kimutatása csak egységes rendszer alapján készült tervek, jövedelmezőségi jelentések és eredmény-kimutatásokkal készülhet el Eredmény-kimutatások általános szerkezeti felépítése A szállodák és vállalkozások általános eredmény-kimutatása a bevételeket, költségeket, ráfordításokat veszi sorba és végül eljutunk az eredményig. A felsorolás követi a szakmai eredményszinteket. A bevételtől a közvetlen eredményszint után eljutunk a szakmailag legismertebb bruttó üzemeltetési eredményszintig. Majd a nettóüzemeltetési eredményszintig, amely megfelel a számviteli üzleti tevékenység eredményszintjével (A. sor), szakmai nevén a Net Operation Profit szintje. A mellékelt dia jól szemlélteti az általános eredményszinteket a bevétettől a nettóüzemeltetési eredményig. Szakmai eredményszintek három - a tevékenységek közvetlen eredménye, - a bruttó üzemeltetési eredmény (GOP) és - nettóüzemeltetési eredmény (NOP). 7 Wyndham Hotel Worldwide csoport tizenkét márkanevet foglal magába ezek közül a legismertebbek a Ramada, Days Inn, Travelodge, Wyndham Hotels & Resorts Dr. Juhász László PhD. 10

11 Számvitel szerint az eredményszintek száma hét - Üzleti tevékenységek eredménye (A), - Pénzügyi műveletek eredménye (B), - Szokásos vállalkozási eredmény (C), - Rendkívüli eredmény (D), - Adózás előtti eredmény (E), - Adózott eredmény (F), - Mérlegszerinti eredmény (G). 6. Dia Szállodák üzemeltetési eredményszint kimutatás általános modellje Szerző szerkesztése Bevételek Az eredmény-kimutatás első elemei a bevételek. A nettóbevételek csoportosításnak egyik kötelező lehetőségét a számviteli tőrvény írja elő. Első elkülönítés, a belföldi bevételek és az export bevételek kimutatása. Ebből a szempontból export bevételnek minősül az, amikor a szerződést egy nem Magyarországon bejegyzett céggel kötötte a szálloda. Nem a fizetési eszköz forint vagy deviza az elkülönítés alapja, hanem a szerződött cég bejegyzési országa, - belföldi árbevétel, - export árbevétel. Második elkülönítés az ÁFA kulcsok szerint lehet. A bevételeket a könyvelés, számvitel és adózás is különcsoportosítja az általános forgalmi adó kulcs szerint. Rendszeresen eltér Dr. Juhász László PhD. 11

12 az ÁFA kulcs a szállás, az étel, az ital és egyéb szolgáltatások között. A 2006 évtől majd két évig egyforma adókulcs volt minden termékre és szolgáltatásra hazánkban. Jelenleg a szállás és vendéglátás általános forgalmi adó kulcsa eltérő, - szállás tevékenység (18%), - vendéglátás étel és ital, egyéb bevételek (25%). 8 Harmadik elkülönítési, csoportosítási lehetőséget a szállodák esetében a tevékenységek szerinti bontás jelenti. Itt is alapvetően a szállodai szobakiadás jelenik meg külön. A szállodai szobaár bevételének további bontása nincs, mert csak a szobakiadás és pótágy szolgáltatás bevétele sorolható ide. Más bevételi tényező nincs a szállástevékenységben. Ezt követi a vendéglátás bevétele ahol már az ÁFA kulcsok miatt is, de általában az étel, ital és egyéb vendéglátási bevételeket külön jelenteti meg az eredmény-kimutatás. Specializációs és egyéb tevékenységek bevétele jeleníti meg ez a kimutatás a költségviselő szerinti megjelenítésben, - szállásdíj, - vendéglátás árbevétele - étel, - ital, - egyéb, - típusszolgáltatások - gyógyászat, - wellness kezelés, - bankett, - sport, - egyéb bevételek - szállás, - vendéglátás, - kommunikáció, - egyéb. Negyedik elkülönítés a bevétel kimutatási lehetőség csak azokra a szállodákra jellemző, ahol a költségviselő helyett a költséghely kerül megjelölésre. A szállodai vendéglátásra és típus tevékenységekre jellemző, hogy több üzlet is lehet, ilyenkor a bevétel és költségek kimutatását is üzletenként vagy szegmenseként jeleníti meg a szálloda. Ilyenkor az étterem, a lobby bár, a kávézó, a bankett üzlet kerül külön kimutatásra. Hasonlóan lehet a specializációkat külön kimutatni gyógyászat, wellness, konferencia. Amikor a szállodavezetés dönt a bevételek elkülönítésről, akkor a költségek elkülönült kimutatását is meg kell oldani. A bevétel és költség együttes elkülönített kimutatása adja meg a lehetőséget egyes üzletek vagy szegmensek teljesítmény értékelésének év. Dr. Juhász László PhD. 12

13 Közvetlen költségek Az adott tevékenységek ellátáshoz, a bevétel eléréséhez igénybe vett költségek. A közvetlen költségek követik a költségek nem szerinti csoportosítását, így a közvetlen költségek is lehetnek anyag, személyi és anyagi jellegű, működtetési költségek. Anyag költség A szállodai vendéglátásban, a gyógyászati kezeléseknél és a wellness szolgáltatásoknál felmerülő közvetlen anyag költségek közül kiemelkedő a vendéglátás anyag felhasználási költsége, más néven az eladott áruk beszerzési értéke. A bankett szolgáltatásokra a közvetített szolgáltatások díja a jellemző. Személyi költségek Minden tevékenység ellátáshoz a volumen ismeretében szükség van élőmunkára. Az élőmunka közvetlen személyi költségébe tartoznak a részleg munkatársai, akik a tevékenység ellátásában közvetlenül részt vesznek. Elsődleges költség (Prime Cost) A közvetlen költségeken belül a szállodai vendéglátás egyik speciális költsége a primary cost, az elsődleges költség. Magába foglalja a közvetlen anyagfelhasználás és személyi költséget. Anyagi költségek Az anyagi jellegű szolgáltatások ellenértéke a tevékenységek működtetésében felmerülő összes költséget tartalmazza Közvetlen eredmény A közvetlen tevékenység bevételeinek és költségeinek különbsége. A közvetlen eredményszint az első eredményszint. A szállodagazdálkodáson belül a szállás, a vendéglátás és a specializációs tevékenységeknek mutatjuk ki a közvetlen költség és eredményszintjeit Általános költségek A közvetett költségekre jellemző, hogy a tevékenység ellátása a szálloda üzemelését biztosítja, de közvetlenül, nem generál bevételt. Ugyanakkor nem rendelhető a költség egyik bevételképző tevékenységhez sem. Ezért közvetett a költség, általános vagy funkcionális költségnek azért nevezzük, mert ezeknek a tevékenységeknek az ellátását biztosítja. Általában három - négy szakirányú tevékenységet különbözet meg - az értékesítés, - az adminisztráció, - a karbantartás és - energiabiztosítás. A szálloda működtetésével kapcsolatos általános tevékenységeknek is elkülönítjük az anyag, személyi és anyagi költségeiket. A szállodagazdálkodás második költségszintje az általános vagy funkcionális költségszint. 9 Ezen belül a funkcionális tevékenységek egyedi költségszintjeit is kimutatjuk a tervezési és beszámoltatási rendszer vezetői eszközeként. 9 Első költségszint a tevékenységek közvetlen költségeinek szintje. Dr. Juhász László PhD. 13

14 Bruttó üzemeltetési eredmény Az összes (szállás, vendéglátás, specializáció, egyéb) közvetlen eredményből levonjuk, az általános költségeket akkor kapjuk az üzemegységi, bruttó üzemeltetési eredményt. Üzemegységi eredménynek is szokták nevezni, mert a szállodaláncok és csoportok esetében általában ez az eredmény-kimutatás lokális, szállodai, üzemegységi szintje. A bruttó működtetési eredmény elterjedt nevén a GOP (gross operating profit). Amennyiben és ha a szállodák a könyvelésük során valóban csak a közvetett és általános költségeket jelenítik eddig a szintig, akkor a tartalom egyforma. Ez az egységes tartalom ad lehetőséget arra, hogy a szállodák nemzetközi és hazai összehasonlításában a Gross Operating Profit, a bruttó működtetési eredményszintjét használja a szakma. Ez szakmailag a legismertebb és a folyamatciklus szerint a második eredményszint és harmadik költségszint. A GOP szint a versenyképesség és jövedelemteremtő képességnek is indikátora és állandó eleme a vezetői információs rendszernek. Nagyon alkalmas gazdasági célkitűzésnek és szállodaigazgatói prémium feladatnak. Előfordul, hogy a vezetők prémium feladatait meghatározza a szervezet vezetése, de a teljes prémium kifizetést a tervezett GOP eléréséhez köti Egyéb ráfordítások A költség nem szerinti csoportban és a számviteli eredmény-kimutatásban is megjelennek az értékcsökkenés, az egyéb költségek és egyéb ráfordítások. A szállodai eredménykimutatásban az egyéb ráfordítások elemei - a helyi adók, - a tulajdonosi döntések, - az értékcsökkenés, Mivel ez a szint már a szakmai elemzéseken kívül esik így annak eldöntése, hogy milyen ráfordítás elemek kerülnek itt kimutatásra, tulajdonosi döntés. Az egyéb ráfordítások csoportba kerülhet, például a pénzügyi műveletek eredménye, vagy csak a szállodát közvetlenül érintő beruházási vagy forgóeszköz hitelek kamatfizetése. Szállodavállalatok esetében pénzügyi és eszközgazdálkodási döntések a központban vannak ezét a pénzügyi ráfordításokat és az értékcsökkenést is külön mutatják ki. Az egyéb ráfordításoknál a ténylegesen a szállodát érintő helyi adók és tulajdonosi döntések ráfordításai szerepelnek. Ez tekintjük a negyedik költség vagy első ráfordításszintnek Nettóüzemeltetési eredmény Ez az eredményszint felel meg általában, de nem teljes értékűen és nem mindig a számvitelben üzleti tevékenység eredménye szintjének. Amennyiben és ha az egyéb 10 A prémium feladatok a munkakörhöz kapcsolódó célokat tartalmazza, de lehet egy egységes kitétel, hogy amennyiben a szálloda nem éri a tervezett GOP összeget, akkor a prémiumok nem kerülnek kifizetése. Az értékesítési vezető hiába érte el turistacsoport tervezett átlagárát nem részesül prémiumba, ha a szálloda összességében nem éri el tervezet GOP összeget, ezt előre kell közölni a vezetéssel a feladatok kitűzésénél. Dr. Juhász László PhD. 14

15 ráfordítások pénzügyi bevételeket és ráfordításokat illetve azok eredményét tartalmazzák, akkor a két szint eltér egymástól. A szállodaiparban Nett Operating Profit néven ismert egyben a harmadik eredményszint, követve a közvetlen eredmény és a bruttó üzemeltetési eredményszintet. A nettóüzemeltetési eredményszint alatt már általában kizárólagosan tulajdonosi vagy vállalat központi döntések léteznek. Így a családi-szállodák és az egyszerű szervezetű önálló-szállodák igazgatóknak gyakrabban kell pénzgazdálkodási, egyéb ráfordítási és rendkívüli gazdálkodási döntésekkel találkozzanak rendszeresen. Szállodaláncok és szállodacsoportok egységigazgatói csak rendkívüli esetben dönthetnek ilyen jellegű kérdésekben. Ezért a szint a szakmai gazdálkodás utolsó eredmény illetve költségszintje. 7. Dia Szállodák üzemeltetési eredmény-kimutatás egyéb ráfordítások. Szerző szerkesztése A dia összefoglalva mutatja az egyéb ráfordítások elemeit kiemelve a helyi adókat, az szálloda ingatlanra vonatkozó és azt terhelő tulajdonosi döntéseken alapuló költségeket. Előfordul, hogy az értékcsökkenési leírást nem itt mutatják ki a szállodák, hanem egy következő lépésben Pénzügyi műveletek eredménye Szállodavállalatok ingatlan portfóliójának összetétele eltérő - helyszínű (Budapest, Balaton vidék, külföld), - eltérő specializációjú (üzleti, városi, gyógy, wellness, termál, sport) és - eltérő kategóriájú (1* vagy 5* csillagos). A pénzgazdálkodás, a készpénzkezelése, a Cash Management kiemelkedő pénzműveleti eredményeket jelenthet, a központosított pénzgazdálkodásnak köszönhetően Dr. Juhász László PhD. 15

16 szállodacsoportoknál és klasszikus szállodalánc vállaltoknál. A szállodacsoport előnye értékelhető, hiszen eltérő időszakokban is kiegyenlítődött bevételi forrásuk van. Léteznek szállodaláncok és szállodacsoportok, ahol a lokális, helyi portfolió alul diverzifikált. Ilyenkor ez a szállodavállalatnak nem előnye, de hátránya lehet az ingatlanportfolió. A harmonikus ingatlanportfolió biztosítja a kiegyenlített volumen megoszlást és így a bevétel éves egyenletes megoszlása javítja a fizetőképességet Szokásos vállalkozási eredmény A szokásos vállalkozási eredménykimutatás, a nevében is benne van a szokásos vállalkozási eredményszint jelenti, az általános üzletviteli döntések szintjét. A nettóüzemeltetési eredmény és a pénzügyi műveletek eredményének különbsége Rendkívüli műveletek eredménye A rendkívüli műveletek eredménye például eszközgazdálkodási döntések eredménye lehet. Amikor nem használt vagy fejlesztéssel pótolt eszközöket ad el a vállalkozás. A rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások különbsége Adózás előtti eredmény Ezt követi a számvitelben az adózás előtti eredmény, majd az adók befizetése után (társasági adó 10%) 11 kerül kimutatásra az adózott eredmény Adózott eredmény Ebből fizethető osztalék vagy feltölthető az eredménytartalék és ezzel növekszik a sajáttőke. Az eredménytartalékot osztalékfizetésre vagy az ingatlanfejlesztésre fordítják a tulajdonosok Mérlegszerinti eredmény Az osztalék vagy eredménytartalék levonásával kapjuk a vállalkozás, a szálloda tényleges könyvvizsgált mérlegszerinti eredményét. A szállodák általános eredmény-kimutatási szerkezete követhető minden típusú eredménykimutatás esetében és szakmai kimutatásoknál is. Ez az út, ahogy a diverzifikált bevételektől eljutunk a szokásos vállalkozási eredményen keresztül a mérlegszerinti eredményig évben. Dr. Juhász László PhD. 16

17 4. Összköltség és forgalmi költség eljárás A számviteli eredmény-kimutatás szerkezete nem ad elégséges információt a szállodai eredményképződés folyamatáról a vezetői döntésekhez, ezért alkalmaznak szakmai eredmény-kimutatásokat. Elsődleges eltérés az idő intervallum. A szakmai kimutatás legalább havonta elkészül, a számviteli csak félévente illetve évente. A szakmai és számviteli eredménykimutatás közti különbséget jól szemlélteti a vezetői számvitel és számvitel összevetése. 12 A szakmai kimutatásoknak összhangban kell lennie az általános eredménykimutatás felépítésének. A szakmai kimutatásnak meg kell felelnie a céljának. Vezetői eszközként használjuk, adott esetben cél lehet a szálloda összes eredményének egyszerű kimutatása, vagy lehet adott esetben a szálloda egy adott éttermének vagy szegmens eredménykimutatása. A szakmai eredmény-kimutatás is lehet összköltség alapú vagy forgalmi költségeljárású, lehet A vagy B típusú, lehet egyszerű vagy összetett, de minden esetben az előállítás céljának kell megfelelnie. A szakmai eredmény-kimutatás havonta elkészítjük, szakmában P&L Report elnevezés a megszokott (Profit and Loss Report). Szálloda szakmai eredmény-kimutatás szerkezete Bevételek a különböző tevékenységeké, az igényeknek megfelelő bontásban (tevékenységek, részlegek, üzletek, szegmensek, cikkcsoportok). Közvetlen anyag és közvetített szolgáltatási költségei, kiemelve az eladott áruk beszerzési értékét. Közvetlen személyi költség és primary cost követi az árrés kimutatást. Általános költségek részlegenként kerülnek kimutatásra. Bruttó üzemeltetési eredmény (GOP) az összes közvetlen eredmény és általános költségek különbsége. Egyéb ráfordítások levonása után kapjuk a nettóüzemeltetési eredményt, amely megfelel a számvitel üzleti tevékenység eredmény sorával, ha nem tartalmazza a pénzügyi és rendkívüli ráfordításokat. Pénzügyi műveletek eredménnyel korrigált eredményszintje a szokásos vállalkozási eredményszint a mérlegben Összköltség eljárással készülő eredmény-kimutatás Az eredmény-kimutatás jellegétől függően a szállodai tevékenység eredményét, a Sztv. 71. (1) 13 bekezdése szerint kétféle módon állapíthatják meg, összköltség eljárással és forgalmi költség eljárással. Az összköltség eljárással készített eredmény-kimutatás főbb jellemzőit következőképpen foglalható össze. 12 Szállodavezetés és gazdálkodás VI fejezet Vezetői számvitel. 13 Számviteli Tőrvény Dr. Juhász László PhD. 17

18 Összköltség eljárással készülő eredmény-kimutatást az egyszerű szervezetű szállodák közül a családi-szállodák és önálló-szállodák használják. Összköltség eljárással készülő eredmény-kimutatásban az adott időszak összes hozamát, állítjuk szembe az összes költséggel illetve ráfordítással. Összköltség eljárás a költség nem (anyag, bér, egyéb) szerinti kimutatáson alapul. A szálloda által végzett résztevékenységek jövedelmezőségének elemzéséhez önmagában nem alkalmas. Ezért használják családi és kisebb önálló szállodák Egyszerű eredmény-kimutatás okai és jellemzői Az egyszerű eredmény-kimutatás alapja az összköltség eljárás. A családi-szállodák egyszerű szervezetek, ezért az eredménykimutatás is egyszerű. A közvetlen irányítás jellemzi az egyszerű szervezeteket a tulajdonos és vezetés egy személy általában és mindent egy kézben tart zsebből vezetés. Az információk és döntések egyszemélyes döntések. Amennyiben és ha a döntések egyszemélyesek, akkor a vezetés egyszerű Pocket Management, a zsebből vezetés a jellemző és elfogadott vezetési módszer. Szakértők sem várják el egy tizenegy szobás családi-szállodától, hogy a részletes eredmény-kimutatást készítsen. A szerző személyes tapasztalata, egy vidéki kis családi vállalkozás vezetői információs rendszere évente egy asztali naptár volt, amely tartalmazott minden szükséges információt. A vendégek adatait és vendégéjszakák számát, a számlákon keresztül a költségekig. Napi szinten rögzített információs rendszer alapja, ez az asztali naptár volt. Az éves naptárok eltéve adták az irattárat a tulajdonosnak és minden szükséges információja meg volt a döntésekhez. A számlákat ennek ellenére átadják a könyvelőjének, aki szakmai kötelezettségnek megfelelően elkészíti a cég, a szálloda könyvelését. Egyszerű szervezeti felépítés esetén alacsony az irányítási színt, vezetési szakemberek megfogalmazásával lapos a szervezeti piramis. Kevés munkatársat alkalmaznak. A keresztmunkakörök és az általános feladat ellátás elfogadott. A családtagok besegítése és részvétele a feladatok ellátásában szükséges. Egyszerű a szervezet, egyszerű az adminisztráció, egyszerű az eredmény-kimutatás. Bevétel kimutatás A számvitel 9. számla osztálya tartalmazza a bevételeket. Az egyszerű eredménykimutatásban is megjelenik az eltérő tevékenységek vagy ÁFA kulcsok szerinti bevételbontások. A mellékelt dián szereplő példa jól szemlélteti az egyszerű eredmény-kimutatás bevételi bontását. Természetesen csak azokat a bevételeket, amelyek az adott szállodában ténylegesen realizálódnak. Költségek kimutatása A számvitel 5. számlaosztálya tartalmazza a költségeket. 51 Anyag költség Az egyszerű összköltség eljárással készült eredmény-kimutatásban az 51. számlaszám alatt, megjelenik minden tevékenység anyag költsége. Kiemelten a vendéglátás anyag felhasználási, a karbantartó anyagok, a bekészítések és a fogyóeszközök is. Dr. Juhász László PhD. 18

19 52 Igénybevett szolgáltatások Az szálloda minden részlegének igénybevett szolgáltatása kimutatásra kerül, a telefon, bérleti díjak, a fenntartási költségek a bankett lebonyolítás költségei is. 53 Egyéb szolgáltatások Ide soroljuk be például a reklám, a szobafoglalás és banki költségeket. 54 Bér Az alapbér, pótlékok, pénzbeli motivációk. 55 Személyi jellegű egyéb kifizetések A tiszteletdíjak, ösztöndíjak és egyéb kifizetéseket soroljuk ide. 56 Bér járulékok Az számlaosztály költségei együttesen adják a személyi költségeket, de elkülönülten kerülnek kimutatásra, a bérek és járulékok is. A bér költség az alapbérek, pótlékok, jutalmak, prémiumok összege adja a bérköltséget. Személyi jellegű egyéb kifizetések a tiszteletdíjak, a költségtérítések, a nem pénzbeli motiváció és saját személyzetet kiváltó költségeket tartalmazza. A bérjárulékok minden járulékot és hozzájárulást. 57 Értékcsökkenési leírás Végül, de nem utolsó sorban az értékcsökkenési leírás kerül kimutatásra ez egyszerű eredmény-kimutatásban. 8. Dia Szállodák egyszerű eredmény-kimutatásának bevétel és költség csoportjai. Szerző szerkesztése Ez az eljárás és felépítés jellemzi az családi és önálló szállodák által alkalmazott egyszerű, összköltség eljárással készült eredmény-kimutatást. Dr. Juhász László PhD. 19

20 4.2. Egyszerű eredmény-kimutatás Az egyszerű szervezetek csoportjába tartozó szállodák, eredmény-kimutatása egyszerű eredménykimutatás. Az egyszerű eredmény-kimutatásban a költség nem szerinti bontást alkalmazva összköltség eljárással mutatják ki az eredményt. Egyszerű eredménykimutatás ismérvei, - összköltség eljárással készül, - egyszerű bontásban készül. 14 A dián is látható, hogy például a személyi költségek (bér, személyi jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékok) kimutatása összköltség eljárású. Az eredmény-kimutatás nem részletezi, hogy például a 15 fős személyzet milyen tevékenységi területeken van alkalmazva és így mely tevékenységnél, mint költségviselőnél jelenik meg a személyi költség. A családi-szállodák jellemzője, hogy a munkatársak szűkség szerint minden feladatot ellátnak a munkaköri besorolásuktól függetlenül. Hasonlóan a többi költséghez az anyag vagy egyéb szolgáltatások a szálloda összes költsége kerül kimutatásra. 9. Dia Szállodák egyszerű eredmény-kimutatás összköltség eljárással. Szerző szerkesztése Forgalmi költség eljárással készülő eredmény-kimutatás Az összköltség eljárással készült egyszerű eredmény-kimutatáshoz képest további tételsorok felvétele szükséges, ha azokat a különböző tevékenységek eredményének bemutatására hasznosnak vagy szükségesnek ítéli meg a vezetés. Amikor a szállodai tevékenységek kiterjedtek akkor szükség van a költséghelyek elemzésére. A forgalmi 14 Itt és most az egyszerű azt is jelenti, hogy nem részletes a kimutatás csak a fősorokat tartalmazza. Dr. Juhász László PhD. 20

21 költség eljárás a költséghely szerinti csoportosítást alkalmazza. A forgalmi költség eljárás az értékesítés önköltségét figyelembe vevő módszer. Forgalmi eljárással készülő eredménykimutatás a bevételképző tevékenységek szerint, - a költségviselő vagy - a költséghely szerint mutatja be az eredményt, a tevékenység hozamát. Összeállításakor az egyéb ráfordításokkal növelt költséget kell szembeállítani a tevékenység árbevételével. Hatékonyabban szolgálja a vezetők információigényét, mivel többek között a tevékenység hozamainak és a közvetlen költségeinek szembeállításával alkalmas résztevékenységek részletes elemzésére. A közvetett költségek főbb funkciók szerinti részletezése többletinformációt jelent. Ezt önmagában nem a választott eredménykimutatási eljárás, hanem a mögöttes nyilvántartási rendszer és annak részletessége biztosítja Tevékenységek közvetlen eredménye A forgalmi eljárás választ ad arra a kérdésre, hogy egyes szolgáltatások milyen nagyságrendben és arányban járulnak hozzá a szálloda eredményéhez. 10. Dia. Szállodák egyszerű eredmény-kimutatása forgalmi eljárással. Szerző szerkesztése A dián egyszerű forgalmi eljárással készült kimutatás látható. A tevékenységek bevételei, költségei és eredményei megjelenek. Sem a bevétel sem a költségek nincsenek részletezve. Az eredmény megállapítás és kimutatás módszere alapján a bevételt és eredményt termelő tevékenységeknél, az elért közvetlen árbevételből levonjuk az eléréséhez szükséges közvetlen költségeket, a szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült szellemi és anyagi Dr. Juhász László PhD. 21

22 erőforrások pénzben kifejezett összegét és megkapjuk a tevékenység közvetlen eredményeit. Második szakaszban az általános költségek csoportosított felsorolása választ ad arra, hogy az üzemegységek által kitermelt eredményből mennyi és milyen arányú költség szükséges szálloda üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges általános funkciók elvégzésére. Az üzemegységek eredményéből levonva az általános költségeket megkapjuk a bruttó üzemeltetési eredményt. Harmadik szakaszban soroljuk fel azokat az egyéb ráfordításokat, amelynek alakulására a szállodai vezetésnek nincs vagy kevés a ráhatása, nem tudja befolyásolni őket, a vezetés számára ezek adottságok. Elnevezésük egyéb ráfordítások. Összköltség és forgalmi eljárás készített eredmény-kimutatás is lehet egyszerű vagy összetett. Egyszerű a kimutatás esetében például az összköltség eljárással készített eredmény-kimutatásban az élőmunka költsége úgy jelenik meg, hogy bérköltség, személyi egyéb kifizetések és bérjárulékok. Részletes kimutatásban az összetett bérköltség további egyszerű költségekre van bontva. A szállodavállalatok esetében a központi irányítás és a tervezés áttekinthetősége miatt szükséges a részletesebb kimutatások alkalmazása. Ebben az esetben az alapbér, a pótlékok, a XIII havi bér, a jutalmak, a prémiumok mind külön kerülnek kimutatásra. A bruttó üzemeltetési eredményből levonva az egyéb ráfordításokat kapjuk meg a szálloda nettó üzemeltetési eredményét Szállodák eredmény-kimutatásának felhasználási területei Az eredmény-kimutatások felhasználásának fő területe - az elemzés, - a tervezés, - a beszámoltatás. Elemzés a tényszámok összevetése egy adott időszakra, évre vagy hónapra a terv és vagy bázisidőszak adataival. A bázis az előző időszak adatait jelenti. A tervszámok a következő időszakra, hónapra, évre vagy évekre vonatkoznak. Úgy a bázis, mint a tervszámoknál az eltérés nagysága és mértéke jelenti az elemzés és a döntés előkészítés alapját. A statisztikai mutatószámok, a szintmutatók, a viszonyszámok és a szakmai mutatószámok mind mérvadóak és relevánsak az elemzésnél. A viszonyítandó az eredmény és költségszintek ezeket viszonyítjuk a bevételhez, amely lehet a tevékenység közvetlen bevétel vagy a szálloda teljes bevétele. Az elemzés csak az értékeléssel együtt használható hatékonyan. Tervezéshez az eredményszint és költségszint nagysága és alakulása elemzési lehetőséget biztosít a szállodavezetésnek. A bruttó üzemeltetési eredmény a bevételhez viszonyítva lehet 20 30%. Ebben az adott szálloda esetében, az eredményszint nem vagy csak nagyon kivételesen emelhető 30%-ról például 40%-ra. A gazdasági célok arra irányulnak, hogy 30 százalékot egy két százalékponttal növelje a szállodavezetése. A tervhez való elemzés megmutatja, hogy az eredeti elképzelésünkhöz képest eltérünk a céloktól. Dr. Juhász László PhD. 22

23 Amennyiben nagyobb mértékben térünk el a céloktól akkor szükséges akcióterv készítése. Az akcióterv célja az eredeti cél elérése, például a 30%-os GOP szint elérése. Az akcióterv feladatait lépésről kidolgozzuk, hogy milyen lépéseket, cselekedeteket, akciókat, feladatokat kell megtenni a cél elérése érdekében. Beszámoltatás, egyik módszere a havi vezetői értekezletek megtartása, ahol a részlegvezetők beszámolnak a területek havi tevékenységéről és annak hasznosságáról valamint a célok elérésének szintjéről, ehhez használjuk az eredmény-kimutatást. A másik lehetőség a vezetőmunkatársak evés értékelése, amikor a prémium feladatok értékeléséhez használjuk az eredmény-kimutatást Eredményszintek A szállodák eredményszintje a folyamat ciklikusság szerint a következőképen alakulnak, - közvetlen tevékenységek eredmények szintje, szállás, vendéglátás, bankett, sport, gyógyászat, - bruttó üzemeltetési eredményszint, GOP, - nettóüzemeltetési eredményszint, NOP, üzleti tevékenység eredményszintje, - pénzügyi műveletek eredményszintje, - szokásos vállalkozási eredményszint. 11. Dia Szállodák eredmény és felelőségi szintjei. Szerző szerkesztése A dia összefoglalva mutatja az üzemeltetés négy eredményszintjét. Kiemelve a felelősségeket. Az általános költségek szintjén nem beszélhetünk eredményszintről, mert Dr. Juhász László PhD. 23

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. III.11. Szobakiadás bevétel-gazdálkodása. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. III.11. Szobakiadás bevétel-gazdálkodása. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Első kötet III.11. Szobakiadás bevétel-gazdálkodása Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010-2014 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.9. Szállodák szobaára. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.9. Szállodák szobaára. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Első kötet II.9. Szállodák szobaára Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010-2014 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat Szállodavezetés

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. III.12. Szállodai vendéglátás bevételei. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. III.12. Szállodai vendéglátás bevételei. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Első kötet III.12. Szállodai vendéglátás bevételei Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010-2014 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. III.14. Szállodák hivatásturisztikai bevételei. Dr.

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. III.14. Szállodák hivatásturisztikai bevételei. Dr. Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Management Első kötet III.14. Szállodák hivatásturisztikai bevételei Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010-2014 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. TÓTH JÓZSEF KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék 2009 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

III.10 Szálloda vendégfogadási részlege

III.10 Szálloda vendégfogadási részlege 1 Bevezetés a szállodák világába (Introduction to Hotels) III. Szállodák részlegei (Hotel Departments) III.10 Szálloda vendégfogadási részlege (Front Office Department) 2013 2 Vázlat Bevezetés a szállodák

Részletesebben

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc)

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) SÁFRÁNY FERENC SZÁMVITELI ALAPOK, MÉRLEG ÉS EREDMÉNY ELEMZÉS Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Számviteli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A felsőoktatás finanszírozása, a közpénzek hatékony. Önköltségszámítás az államháztartási számvitel új szabályozási keretei között.

A felsőoktatás finanszírozása, a közpénzek hatékony. Önköltségszámítás az államháztartási számvitel új szabályozási keretei között. Pavlik Lívia Önköltségszámítás az államháztartási számvitel új szabályozási keretei között Sajátosságok a felsőoktatásban Összefoglaló: Az elmúlt év végén a kormány elfogadta az új felsőoktatási stratégiát.

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA IV. Évfolyam 3. szám - 2009. szeptember Pap Andrea pap.andrea@zmne.hu EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA Absztrakt Egy vállalkozás gazdálkodásának átfogó elemzésére leggyakrabban a számviteli beszámolók

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás, Levelező tagozat Export Import szakirány AZ ÁRKÉPZÉS SZEREPE PROFITORIENTÁLT VÁLLALATOKNÁL, ÁRKÉPZÉSI MEGODÁSOK

Részletesebben