Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. IV. 20. Eredménykimutatás a szállodákban. Dr. Juhász László PhD

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. IV. 20. Eredménykimutatás a szállodákban. Dr. Juhász László PhD"

Átírás

1 Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet IV. 20. Eredménykimutatás a szállodákban Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás

2 Vázlat Szállodavezetés és gazdálkodás első kötet I. Szállodaüzemeltetés elméleti alapjai 1. Szállodavezetés integrációja 2. Szállodagazdálkodás esszenciája 3. Szállodavezetés gazdálkodási környezte 4. Szállodák tulajdonjoga, használati joga és üzemeltetési formái 5. Szállodák és szállodavállalatok piaci fejlődésének szakaszai II. Piaci-gazdálkodás a szállodaiparban 6. Szállodaipar piaci elemei 7. Szállodavezetés tárgya, a szálloda 8. Szállodák tevékenységei 9. Szállodai árak 10. Piaci-gazdálkodás tevékenységei III. Bevételgazdálkodás a szállodákban 11. Szobakiadás bevétel-gazdálkodása 12. Szállodai vendéglátás bevételei 13. Szállodák szabadidős turisztikai bevételei 14. Szállodák hivatásturisztikai bevételei 15. Bevételgazdálkodás elmélete Szállodavezetés és gazdálkodás második kötet IV. Szállodagazdálkodás szellemi és anyagi erőforrásai 16. Turisztikai vállalkozások erőforrás igénye 17. Élőmunka igény a szállodákban 18. Személyi ráfordítások tényezői 19. Szállodák költségei 20. Eredmény-kimutatás a szállodákban V. Eredménygazdálkodás a szállodaiparban 21. Szobakiadási tevékenységének gazdálkodása 22. Szállodai vendéglátás tevékenységeinek gazdálkodása 23. Specializáció költségei 24. Általános tevékenységek gazdálkodása 25. Szállodagazdálkodás vezetői döntései VI. Szállodagazdálkodás speciális területei 26. Eszközgazdálkodás a szállodákban 27. Innováció, kutatás, fejlesztés és beruházás a szállodaiparban 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban 29. Kontrolling gyakorlata a szállodákban 30. Minőségbiztosítás és biztonság a szállodákban 2

3 Tartalomjegyzék IV. 20. Szállodák eredmény-kimutatása 4 1. Eredmény-kimutatás célja 5 2. Számviteli eredmény-kimutatás Számviteli eredmény-kimutatás szerkezete 8 3. Eredmény-kimutatások szerkezete Eredmény-kimutatások általános szerkezeti felépítése Egyéb ráfordítások Összköltség és forgalmi költség eljárás Összköltség eljárással készülő eredmény-kimutatás Egyszerű eredmény-kimutatás Forgalmi költség eljárással készülő eredmény-kimutatás Tevékenységek közvetlen eredménye Szállodák eredmény-kimutatásának felhasználási területei Eredményszintek Szállodák eredményességének tényezői Jövedelmezőség releváns tényezői Átlagos eredményszintek Szállodák piaci értéke Inspiráció Virtuális szálloda témaköre Virtuálisszállodánk eredmény-kimutatása Eredmény-kimutatás és éves beszámoló Elszámoltatási rendszer Egy szállodavállat negyedéves gyorsjelentése Ellenőrző kérdések Összefoglaló 51 Szójegyzék 52 IV. Szállodagazdálkodás erőforrásai összefoglaló 55 Referencia lista 56 Dr. Juhász László PhD. 3

4 IV. 20. Szállodák eredmény-kimutatása Cél, a költségek ismertetése után, bemutatni a költséggazdálkodással és tervezéssel összefüggő eredménykimutatás tartalmát, szintjeit és felépítését. Szállodavezetésnek az eredmény-kimutatások készítése, nem cél, hanem egyfelől vezetői eszköz másfelől tőrvényi kötelezettség. 1 Két fajta eredmény-kimutatást használunk a hétköznapokban a kötelező számviteli kimutatást és a szálloda adottságait figyelembe vevő szakmait. A számviteli kimutatást a tőzsdei cégek negyedévente a többi vállalkozás évente egyszer évvégén készítik el, a mérleggel egy időben mert annak a melléklete. A számviteli eredmény-kimutatás tartalma és szerkezete tőrvényben rögzített, de több változat készíthető a könyvelő és a tulajdonos közös döntése alapján. A szakmai eredmény-kimutatást havonta készítjük el és tartalma illetve szerkezete a szállodavezetés és tulajdonosok közös döntése. A VIR szerves része a havi eredménykimutatás (Profit & Loss Report). 1. Dia. UAS és hazai számvitel kapcsolata. Szerző szerkesztése A hazai számvitelben 1992 óta van a nemzetközi közel azonos könyvelési és eredménykimutatási tőrvény. Korábban nagyon eltért a nemzetközi (International Accounting System) IAS módszerektől. A HAS Hungarian Accounting System már csak nagyon kismértékben, főleg a konszolidálásban tér el a nemzetközi rendszertől. Az Uniform Account System és a hazai számvitel előírásai azonosak. 2 1 Számviteli Tőrvény előírásának megfelelőn 2 Napjainkban nincs jelentősége a korábbi szakmai érdekességnek, hogy a szállodák UAS használták. Dr. Juhász László PhD. 4

5 1. Eredmény-kimutatás célja Számviteli eredménykimutatás elkészítése nem cél, elkészítését a számviteli tőrvény írja elő. A mérleg elkészítése kötelező és ennek melléklete az eredmény-kimutatás, az eredmény levezetését bemutató számviteli okmány. 3 Számviteli kimutatás az eredmény levezetését mutatja be. A mérleg leadása a cégbíróságoknak kötelező. Nyílt részvénytársaság esetében a nyilvános közzététel is kötelező. Ezért ha valaki a szállodák vagy szállodavállalatok eredmény-kimutatásait szeretné elemezni, akkor utánajárással, hozzáférhet az éves mérlegekhez és azok mellékletéhez az eredmény-kimutatáshoz. 2. Dia. Szállodák eredmény-kimutatása Szerző szerkesztése. Szakmai eredménykimutatás elkészítése sem cél. A szakmai eredménykimutatás egy vezetési eszköz. A tervek elkészítésével jelöljük ki a következő év céljait. Évközben a terveket havonta monitorozzuk és így kontrolláljuk, hogy a szálloda elérje a kitűzött célokat. Az elkészítések frekvenciáját és részletességét a szállodavezetés dönti el. Egy szakszerűen vezetett szálloda biztos, hogy havonta elkészíti a szakmai eredmény-kimutatását. A célok megfogalmazása éves szintre történik. A stratégiai célok középtávúak, de nem olyan konkrétak, mint az éves célkitűzések. Előfordul, hogy a szálloda piaci célja például a december hónapban a csoportos üzleti szegmensben 10 százalékkal növelni a bankett részleg bruttó eredményét. Ilyenkor a célok elérésének monitorozása miatt szükséges az eredményeket havi szinten kimutatni. A szakmai eredmény-kimutatás akkor hatékony, ha a vendégstatisztikai kimutatásokkal és a bevételi tervekkel együtt kerül kidolgozásra. A 3 Az eredmény levezetése a bevételekből a költségeken keresztül, az eredményig. Dr. Juhász László PhD. 5

6 szakmai eredmény-kimutatás felépítésének alkalmasnak kell lenni a tervezési, a beszámoltatási, a felelőségi és a motivációs rendszerekkel való együttműködésre. A havonta elkészített szakmai eredmény-kimutatás a vezetői információs egyik alapeleme. A vendégstatisztikai kimutatás elkészül már a következő hónap első napján, addig az eredménykimutatás a hónapzárást 4 követő napon lesz kész. Eredmény, egy adott időszak alatt realizált nettóbevételek és ráfordítások különbsége. Hosszabb távon kumulált eredmény felhasználásával készített átlagos valamint előrevetített eredményszint, a szálloda jövedelemtermelő képességét fejezi ki. Eredménykimutatás, számviteli okmány, az éves beszámoló része. Egy adott időszakra vonatkozóan, összevontan mutatja meg a vállalkozás bevételeit, ráfordításait, különböző eredményszintjeit valamint az adózott és a mérleg szerinti eredményét. Az éves beszámoló részeként beadott számviteli okmányban szerepelő eredmény-kimutatás szállodavállalat vagy tulajdonos döntése alapján kimutatható összköltség eljárással vagy forgalmi költség eljárással. A számviteli eredmény-kimutatás az adott év és az előző év adatait mutatja be, két oszlopban. Realizált bevétel, a ténylegesen teljesített szolgáltatások után realizált bruttó szállodai forgalom illetve bevétel, engedményekkel, sztornókkal, levonásokkal, javításokkal csökkentve. A bevétel a teljesített szolgáltatások ellenértéke, ha a vevő elismerte a teljesítést. A jövedelemgazdálkodásban mindig nettóbevétellel kell számolni. Az eredménykimutatás mindig nettóbevételeket tartalmaz. Ráfordítás, nem csak rendszeres üzletmenet és alaptevékenység ellátása érdekében felmerült költségeket tartalmazza, hanem például adókat és kötbéreket is. A költség a szolgáltatás teljesítése érdekében felhasznált élő és holtmunka pénzértékben kifejezett összege. Az eredménykimutatás tartalmazza a nettóbevételeket, a költségeket és a ráfordításokat. Szállodavállalatok általában a forgalmi költség módszert alkalmazzák, 5 bár a végeredmény az elért eredmény, az összköltség és forgalmi költség módszer kimutatásban azonos. A számítástechnikai rendszerek elterjedésével a könyvelési programok képesek a vendégfogadási, vendéglátás, bérszámfejtés és egyéb rendszereken keresztül bevitt alapadatokat felhasználni és különböző formákban kimutatni és abból jelentéseket, mérleget készíteni. 4 A hónapzárás lehet az ötödik vagy akár a tizedi napon is, a számvitel politikában leírtak alapján. 5 Költség helyeket különítenek el és ezek eredmény-kimutatásait felhasználják a vezetői döntéseknél. Dr. Juhász László PhD. 6

7 2. Számviteli eredmény-kimutatás A számvitelben használatos eredmény-kimutatás bemutatja egy adott időszak, jellemzően üzleti év 6 bevételeit, ráfordításait, továbbá ezek különbözeteként a vállalkozás nyereségét, illetve veszteségét. A számviteli eredmény-kimutatás egyik oszlopában mindig szerepel az előző évi adatsor értéke a másik oszlopban az adott év eredmény-kimutatás sorai. Az eredmény-kimutatás dokumentumát felhasználva a tulajdonosok, befektetők, szállítók és hitelezők megismerik egy vállalkozás, könyvvizsgáló által záradékolt teljesítményét. Az éves beszámolóban az eredménykimutatás a tulajdonosi szint dokumentuma. Az eredmény-kimutatások több éves elemzése alapján következtetéseket lehet levonni a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. A vállalkozások jövőbeni kockázatát is fel lehet becsülni, felismerve az esetleges csőd lehetőségét az éves beszámolók elemzésével. 3. Dia Szállodák számviteli eredmény-kimutatása modell Szerző szerkesztése. A dia szemlélteti a számviteli eredmény-kimutatás szerkezetét. A jobb oldalon szerepel kiemelve az öt eredményszint - üzleti tevékenységek eredménye, - szokásos vállalkozási eredmény, - adózás előtti eredmény, - adózott eredmény, - mérlegszerinti eredmény. Baloldalon az eredményszinteket módosító tényezők kerültek bemutatásra. Látható, hogy az értékcsökkenési leírás az üzleti tevékenység eredménye előtt szerepel az egyéb 6 Magyarországon és a szállodaiparban a naptári év (január 1 december 31) és az üzleti év egybeesik. Az üzleti év ugyanakkor lehet például április 1 - március 31 időszakban. Dr. Juhász László PhD. 7

8 ráfordításokkal egy csoportban, de ennek a csoportnak az elemei a szakmai bruttó üzemeltetési eredmény (GOP) után kerülnek kimutatásra. Szállodavezetést befolyásoló tényezők lehetnek lehetőségek vagy korlátok. Az eredménykimutatásból szerzett információknak is vannak a lehetőségeken túl korlátai is. A számviteli eredmény-kimutatás statikus képet mutat egy időszak eseményeiről, utólag. Különösen a szállodaiparban és a szolgáltatásokban szükséges ismerni a cég piaci pozícióját. A szolgáltató szektor szempontjából lényeges a munkavállalók ismerete, az eredmény-kimutatás nem ismerteti piaci helyzetet és a létszámot, annak összetételét szakképzetségét. Ezért a mélyebb elemzéseknél az üzleti jelentés, a mérleg és az eredménykimutatás együttes vizsgálatát kell elvégezni Számviteli eredmény-kimutatás szerkezete A számviteli eredmény-kimutatásnak, mint minden eredmény-kimutatás első eleme a bevétel, ezt követően a költségek a nem szerinti hármas bontásban szerepelnek, - anyag, - bér, - egyéb ráfordítások. 4. Dia. Virtuális szállodavállalat eredmény-kimutatása Szerző szerkesztése. A dia szemlélteti a hármas költség nem első két elemének sorait. Anyag és bérköltség szintjei a szakmai eredmény-kimutatásban az úgynevezett bruttó üzemeltetési eredmény, a Gross Operating Profit (GOP). Az egyéb ráfordítások számbavétele után jutunk el a szakmai nettó eredményig. A bevétel és kiadások különbsége a számvitel első szintjén az üzleti tevékenység eredménye, ez felel meg a szakmai kimutatás nettóüzemeltetési Dr. Juhász László PhD. 8

9 eredmény, a Net Operation Profit szintjével. A pénzügyi műveletek eredményével korrigálva a szokásos vállalkozási eredményt kapjuk. A rendkívüli műveletek, az adózás és az osztalék kifizetése után kapjuk a mérleg szerinti eredményt. Számviteli eredmény-kimutatás sorai Összköltség eljárással készült mérleg A eredmény-kimutatás ezer Ft-ban. Látható, hogy az anyagi jellegű ráfordítások (IV.) és személyi jellegű ráfordítások (V.) valamint az üzleti tevékenység eredménye (A.) hasonló szinten vannak %. A kimutatás egy elképzelt szállodavállalat eredmény-kimutatása. Az üzleti tevékenység eredménye 23%. Az anyagjellegű ráfordítások (3.100 e Ft) 24% és a személyi jellegű (2.960 e Ft) 23%, egyéb költségek (3.000 e Ft). Az együttes érték (9.060 e Ft) 70%-a a bevételnek. 5. Dia. Virtuális szállodavállalat eredmény-kimutatása Szerző szerkesztése. Az 1990-es végén nem volt kiemelkedő a 30%-os GOP szint. Külön elemzést érdemel az egyéb költségek összege, bár annak egyharmada a szállodaingatlanok bérleti díj. Az üzleti tevékenység eredménye (A.) felel meg a szakmai NOP szintnek 23% és ez meglehetősen magas a példa szállodánál. A mérlegszerinti eredmény a nettó bevétel 17%-a. A szokásos vállalkozási 24%. A példa szállodavállalat esetében sem a pénzügyi, sem a rendkívüli ráfordítások eredménye nem meghatározó nagyságú és így az eredményszintet nem befolyásolja csak összesen három százalékkal. A számviteli eredmény-kimutatás a mérlegbeszámoló melléklete. A könyvvizsgáló által audit kimutatás. A Cégbíróságon elérhető minden vállalkozás mérlege, mert május végéig kötelező leadni a mérleget. Dr. Juhász László PhD. 9

10 3. Eredmény-kimutatások szerkezete Az eredmény-kimutatás lehet számviteli vagy szakmai. Megkülönböztetünk összköltség vagy forgalmi költség alapú kimutatást. Lehet az eredmény-kimutatás egyszerű vagy összetett. Minden eredmény-kimutatás alapját jól tükrözi az eredmény fogalma. A szolgáltatások ellenértéke, az elért bevételek és a szolgáltatások előállításához szükséges élő és holtmunka értékének, a különbsége az eredmény. Bevételek és ráfordítások különbsége. Ez alapján a szállodai eredmény-kimutatásoknak is van egy általános szerkezete és tartalma, - bevételek - ráfordítások - eredmény. A tartalom a bevételek, a költségek és a ráfordítások részletességén alapul. Egyszerű szervezetek, mint a családi-szállodák, esetében az eredmény-kimutatás általában a lehető legegyszerűbb. Szállodavállalatok a konszolidálás érdekében egységes kimutatást alkalmaznak. Ugyanakkor részletesebb eredmény-kimutatást készítenek, a gazdasági folyamatok részletes megismerése miatt. A szállodaláncok kialakulásának egyik tényezője a szakmai tudás. Ez elsősorban és kezdetben a piaci-gazdálkodásban elért kiemelkedő és folyamatszabályozásra is alkalmas tőkésített tudást jelentette. Napjainkra a több ezer szállodát is üzemeltetnek a szállodavállalatok, például a legtöbb szállodát a Wydham Hotel Group 7 üzemelteti ez szálloda. A több ezer szállodaüzemeltetése lehet tulajdonjog, használati jog alapján vagy üzemeltetési szerződéssel, de a névhasználati szerződés is a szállodavállalat szállodái közé sorolja az adott esetben a csalási-szállodát vagy önállószállodát. Ilyen nagyszámú egységek konszolidált eredmény-kimutatása csak egységes rendszer alapján készült tervek, jövedelmezőségi jelentések és eredmény-kimutatásokkal készülhet el Eredmény-kimutatások általános szerkezeti felépítése A szállodák és vállalkozások általános eredmény-kimutatása a bevételeket, költségeket, ráfordításokat veszi sorba és végül eljutunk az eredményig. A felsorolás követi a szakmai eredményszinteket. A bevételtől a közvetlen eredményszint után eljutunk a szakmailag legismertebb bruttó üzemeltetési eredményszintig. Majd a nettóüzemeltetési eredményszintig, amely megfelel a számviteli üzleti tevékenység eredményszintjével (A. sor), szakmai nevén a Net Operation Profit szintje. A mellékelt dia jól szemlélteti az általános eredményszinteket a bevétettől a nettóüzemeltetési eredményig. Szakmai eredményszintek három - a tevékenységek közvetlen eredménye, - a bruttó üzemeltetési eredmény (GOP) és - nettóüzemeltetési eredmény (NOP). 7 Wyndham Hotel Worldwide csoport tizenkét márkanevet foglal magába ezek közül a legismertebbek a Ramada, Days Inn, Travelodge, Wyndham Hotels & Resorts Dr. Juhász László PhD. 10

11 Számvitel szerint az eredményszintek száma hét - Üzleti tevékenységek eredménye (A), - Pénzügyi műveletek eredménye (B), - Szokásos vállalkozási eredmény (C), - Rendkívüli eredmény (D), - Adózás előtti eredmény (E), - Adózott eredmény (F), - Mérlegszerinti eredmény (G). 6. Dia Szállodák üzemeltetési eredményszint kimutatás általános modellje Szerző szerkesztése Bevételek Az eredmény-kimutatás első elemei a bevételek. A nettóbevételek csoportosításnak egyik kötelező lehetőségét a számviteli tőrvény írja elő. Első elkülönítés, a belföldi bevételek és az export bevételek kimutatása. Ebből a szempontból export bevételnek minősül az, amikor a szerződést egy nem Magyarországon bejegyzett céggel kötötte a szálloda. Nem a fizetési eszköz forint vagy deviza az elkülönítés alapja, hanem a szerződött cég bejegyzési országa, - belföldi árbevétel, - export árbevétel. Második elkülönítés az ÁFA kulcsok szerint lehet. A bevételeket a könyvelés, számvitel és adózás is különcsoportosítja az általános forgalmi adó kulcs szerint. Rendszeresen eltér Dr. Juhász László PhD. 11

12 az ÁFA kulcs a szállás, az étel, az ital és egyéb szolgáltatások között. A 2006 évtől majd két évig egyforma adókulcs volt minden termékre és szolgáltatásra hazánkban. Jelenleg a szállás és vendéglátás általános forgalmi adó kulcsa eltérő, - szállás tevékenység (18%), - vendéglátás étel és ital, egyéb bevételek (25%). 8 Harmadik elkülönítési, csoportosítási lehetőséget a szállodák esetében a tevékenységek szerinti bontás jelenti. Itt is alapvetően a szállodai szobakiadás jelenik meg külön. A szállodai szobaár bevételének további bontása nincs, mert csak a szobakiadás és pótágy szolgáltatás bevétele sorolható ide. Más bevételi tényező nincs a szállástevékenységben. Ezt követi a vendéglátás bevétele ahol már az ÁFA kulcsok miatt is, de általában az étel, ital és egyéb vendéglátási bevételeket külön jelenteti meg az eredmény-kimutatás. Specializációs és egyéb tevékenységek bevétele jeleníti meg ez a kimutatás a költségviselő szerinti megjelenítésben, - szállásdíj, - vendéglátás árbevétele - étel, - ital, - egyéb, - típusszolgáltatások - gyógyászat, - wellness kezelés, - bankett, - sport, - egyéb bevételek - szállás, - vendéglátás, - kommunikáció, - egyéb. Negyedik elkülönítés a bevétel kimutatási lehetőség csak azokra a szállodákra jellemző, ahol a költségviselő helyett a költséghely kerül megjelölésre. A szállodai vendéglátásra és típus tevékenységekre jellemző, hogy több üzlet is lehet, ilyenkor a bevétel és költségek kimutatását is üzletenként vagy szegmenseként jeleníti meg a szálloda. Ilyenkor az étterem, a lobby bár, a kávézó, a bankett üzlet kerül külön kimutatásra. Hasonlóan lehet a specializációkat külön kimutatni gyógyászat, wellness, konferencia. Amikor a szállodavezetés dönt a bevételek elkülönítésről, akkor a költségek elkülönült kimutatását is meg kell oldani. A bevétel és költség együttes elkülönített kimutatása adja meg a lehetőséget egyes üzletek vagy szegmensek teljesítmény értékelésének év. Dr. Juhász László PhD. 12

13 Közvetlen költségek Az adott tevékenységek ellátáshoz, a bevétel eléréséhez igénybe vett költségek. A közvetlen költségek követik a költségek nem szerinti csoportosítását, így a közvetlen költségek is lehetnek anyag, személyi és anyagi jellegű, működtetési költségek. Anyag költség A szállodai vendéglátásban, a gyógyászati kezeléseknél és a wellness szolgáltatásoknál felmerülő közvetlen anyag költségek közül kiemelkedő a vendéglátás anyag felhasználási költsége, más néven az eladott áruk beszerzési értéke. A bankett szolgáltatásokra a közvetített szolgáltatások díja a jellemző. Személyi költségek Minden tevékenység ellátáshoz a volumen ismeretében szükség van élőmunkára. Az élőmunka közvetlen személyi költségébe tartoznak a részleg munkatársai, akik a tevékenység ellátásában közvetlenül részt vesznek. Elsődleges költség (Prime Cost) A közvetlen költségeken belül a szállodai vendéglátás egyik speciális költsége a primary cost, az elsődleges költség. Magába foglalja a közvetlen anyagfelhasználás és személyi költséget. Anyagi költségek Az anyagi jellegű szolgáltatások ellenértéke a tevékenységek működtetésében felmerülő összes költséget tartalmazza Közvetlen eredmény A közvetlen tevékenység bevételeinek és költségeinek különbsége. A közvetlen eredményszint az első eredményszint. A szállodagazdálkodáson belül a szállás, a vendéglátás és a specializációs tevékenységeknek mutatjuk ki a közvetlen költség és eredményszintjeit Általános költségek A közvetett költségekre jellemző, hogy a tevékenység ellátása a szálloda üzemelését biztosítja, de közvetlenül, nem generál bevételt. Ugyanakkor nem rendelhető a költség egyik bevételképző tevékenységhez sem. Ezért közvetett a költség, általános vagy funkcionális költségnek azért nevezzük, mert ezeknek a tevékenységeknek az ellátását biztosítja. Általában három - négy szakirányú tevékenységet különbözet meg - az értékesítés, - az adminisztráció, - a karbantartás és - energiabiztosítás. A szálloda működtetésével kapcsolatos általános tevékenységeknek is elkülönítjük az anyag, személyi és anyagi költségeiket. A szállodagazdálkodás második költségszintje az általános vagy funkcionális költségszint. 9 Ezen belül a funkcionális tevékenységek egyedi költségszintjeit is kimutatjuk a tervezési és beszámoltatási rendszer vezetői eszközeként. 9 Első költségszint a tevékenységek közvetlen költségeinek szintje. Dr. Juhász László PhD. 13

14 Bruttó üzemeltetési eredmény Az összes (szállás, vendéglátás, specializáció, egyéb) közvetlen eredményből levonjuk, az általános költségeket akkor kapjuk az üzemegységi, bruttó üzemeltetési eredményt. Üzemegységi eredménynek is szokták nevezni, mert a szállodaláncok és csoportok esetében általában ez az eredmény-kimutatás lokális, szállodai, üzemegységi szintje. A bruttó működtetési eredmény elterjedt nevén a GOP (gross operating profit). Amennyiben és ha a szállodák a könyvelésük során valóban csak a közvetett és általános költségeket jelenítik eddig a szintig, akkor a tartalom egyforma. Ez az egységes tartalom ad lehetőséget arra, hogy a szállodák nemzetközi és hazai összehasonlításában a Gross Operating Profit, a bruttó működtetési eredményszintjét használja a szakma. Ez szakmailag a legismertebb és a folyamatciklus szerint a második eredményszint és harmadik költségszint. A GOP szint a versenyképesség és jövedelemteremtő képességnek is indikátora és állandó eleme a vezetői információs rendszernek. Nagyon alkalmas gazdasági célkitűzésnek és szállodaigazgatói prémium feladatnak. Előfordul, hogy a vezetők prémium feladatait meghatározza a szervezet vezetése, de a teljes prémium kifizetést a tervezett GOP eléréséhez köti Egyéb ráfordítások A költség nem szerinti csoportban és a számviteli eredmény-kimutatásban is megjelennek az értékcsökkenés, az egyéb költségek és egyéb ráfordítások. A szállodai eredménykimutatásban az egyéb ráfordítások elemei - a helyi adók, - a tulajdonosi döntések, - az értékcsökkenés, Mivel ez a szint már a szakmai elemzéseken kívül esik így annak eldöntése, hogy milyen ráfordítás elemek kerülnek itt kimutatásra, tulajdonosi döntés. Az egyéb ráfordítások csoportba kerülhet, például a pénzügyi műveletek eredménye, vagy csak a szállodát közvetlenül érintő beruházási vagy forgóeszköz hitelek kamatfizetése. Szállodavállalatok esetében pénzügyi és eszközgazdálkodási döntések a központban vannak ezét a pénzügyi ráfordításokat és az értékcsökkenést is külön mutatják ki. Az egyéb ráfordításoknál a ténylegesen a szállodát érintő helyi adók és tulajdonosi döntések ráfordításai szerepelnek. Ez tekintjük a negyedik költség vagy első ráfordításszintnek Nettóüzemeltetési eredmény Ez az eredményszint felel meg általában, de nem teljes értékűen és nem mindig a számvitelben üzleti tevékenység eredménye szintjének. Amennyiben és ha az egyéb 10 A prémium feladatok a munkakörhöz kapcsolódó célokat tartalmazza, de lehet egy egységes kitétel, hogy amennyiben a szálloda nem éri a tervezett GOP összeget, akkor a prémiumok nem kerülnek kifizetése. Az értékesítési vezető hiába érte el turistacsoport tervezett átlagárát nem részesül prémiumba, ha a szálloda összességében nem éri el tervezet GOP összeget, ezt előre kell közölni a vezetéssel a feladatok kitűzésénél. Dr. Juhász László PhD. 14

15 ráfordítások pénzügyi bevételeket és ráfordításokat illetve azok eredményét tartalmazzák, akkor a két szint eltér egymástól. A szállodaiparban Nett Operating Profit néven ismert egyben a harmadik eredményszint, követve a közvetlen eredmény és a bruttó üzemeltetési eredményszintet. A nettóüzemeltetési eredményszint alatt már általában kizárólagosan tulajdonosi vagy vállalat központi döntések léteznek. Így a családi-szállodák és az egyszerű szervezetű önálló-szállodák igazgatóknak gyakrabban kell pénzgazdálkodási, egyéb ráfordítási és rendkívüli gazdálkodási döntésekkel találkozzanak rendszeresen. Szállodaláncok és szállodacsoportok egységigazgatói csak rendkívüli esetben dönthetnek ilyen jellegű kérdésekben. Ezért a szint a szakmai gazdálkodás utolsó eredmény illetve költségszintje. 7. Dia Szállodák üzemeltetési eredmény-kimutatás egyéb ráfordítások. Szerző szerkesztése A dia összefoglalva mutatja az egyéb ráfordítások elemeit kiemelve a helyi adókat, az szálloda ingatlanra vonatkozó és azt terhelő tulajdonosi döntéseken alapuló költségeket. Előfordul, hogy az értékcsökkenési leírást nem itt mutatják ki a szállodák, hanem egy következő lépésben Pénzügyi műveletek eredménye Szállodavállalatok ingatlan portfóliójának összetétele eltérő - helyszínű (Budapest, Balaton vidék, külföld), - eltérő specializációjú (üzleti, városi, gyógy, wellness, termál, sport) és - eltérő kategóriájú (1* vagy 5* csillagos). A pénzgazdálkodás, a készpénzkezelése, a Cash Management kiemelkedő pénzműveleti eredményeket jelenthet, a központosított pénzgazdálkodásnak köszönhetően Dr. Juhász László PhD. 15

16 szállodacsoportoknál és klasszikus szállodalánc vállaltoknál. A szállodacsoport előnye értékelhető, hiszen eltérő időszakokban is kiegyenlítődött bevételi forrásuk van. Léteznek szállodaláncok és szállodacsoportok, ahol a lokális, helyi portfolió alul diverzifikált. Ilyenkor ez a szállodavállalatnak nem előnye, de hátránya lehet az ingatlanportfolió. A harmonikus ingatlanportfolió biztosítja a kiegyenlített volumen megoszlást és így a bevétel éves egyenletes megoszlása javítja a fizetőképességet Szokásos vállalkozási eredmény A szokásos vállalkozási eredménykimutatás, a nevében is benne van a szokásos vállalkozási eredményszint jelenti, az általános üzletviteli döntések szintjét. A nettóüzemeltetési eredmény és a pénzügyi műveletek eredményének különbsége Rendkívüli műveletek eredménye A rendkívüli műveletek eredménye például eszközgazdálkodási döntések eredménye lehet. Amikor nem használt vagy fejlesztéssel pótolt eszközöket ad el a vállalkozás. A rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások különbsége Adózás előtti eredmény Ezt követi a számvitelben az adózás előtti eredmény, majd az adók befizetése után (társasági adó 10%) 11 kerül kimutatásra az adózott eredmény Adózott eredmény Ebből fizethető osztalék vagy feltölthető az eredménytartalék és ezzel növekszik a sajáttőke. Az eredménytartalékot osztalékfizetésre vagy az ingatlanfejlesztésre fordítják a tulajdonosok Mérlegszerinti eredmény Az osztalék vagy eredménytartalék levonásával kapjuk a vállalkozás, a szálloda tényleges könyvvizsgált mérlegszerinti eredményét. A szállodák általános eredmény-kimutatási szerkezete követhető minden típusú eredménykimutatás esetében és szakmai kimutatásoknál is. Ez az út, ahogy a diverzifikált bevételektől eljutunk a szokásos vállalkozási eredményen keresztül a mérlegszerinti eredményig évben. Dr. Juhász László PhD. 16

17 4. Összköltség és forgalmi költség eljárás A számviteli eredmény-kimutatás szerkezete nem ad elégséges információt a szállodai eredményképződés folyamatáról a vezetői döntésekhez, ezért alkalmaznak szakmai eredmény-kimutatásokat. Elsődleges eltérés az idő intervallum. A szakmai kimutatás legalább havonta elkészül, a számviteli csak félévente illetve évente. A szakmai és számviteli eredménykimutatás közti különbséget jól szemlélteti a vezetői számvitel és számvitel összevetése. 12 A szakmai kimutatásoknak összhangban kell lennie az általános eredménykimutatás felépítésének. A szakmai kimutatásnak meg kell felelnie a céljának. Vezetői eszközként használjuk, adott esetben cél lehet a szálloda összes eredményének egyszerű kimutatása, vagy lehet adott esetben a szálloda egy adott éttermének vagy szegmens eredménykimutatása. A szakmai eredmény-kimutatás is lehet összköltség alapú vagy forgalmi költségeljárású, lehet A vagy B típusú, lehet egyszerű vagy összetett, de minden esetben az előállítás céljának kell megfelelnie. A szakmai eredmény-kimutatás havonta elkészítjük, szakmában P&L Report elnevezés a megszokott (Profit and Loss Report). Szálloda szakmai eredmény-kimutatás szerkezete Bevételek a különböző tevékenységeké, az igényeknek megfelelő bontásban (tevékenységek, részlegek, üzletek, szegmensek, cikkcsoportok). Közvetlen anyag és közvetített szolgáltatási költségei, kiemelve az eladott áruk beszerzési értékét. Közvetlen személyi költség és primary cost követi az árrés kimutatást. Általános költségek részlegenként kerülnek kimutatásra. Bruttó üzemeltetési eredmény (GOP) az összes közvetlen eredmény és általános költségek különbsége. Egyéb ráfordítások levonása után kapjuk a nettóüzemeltetési eredményt, amely megfelel a számvitel üzleti tevékenység eredmény sorával, ha nem tartalmazza a pénzügyi és rendkívüli ráfordításokat. Pénzügyi műveletek eredménnyel korrigált eredményszintje a szokásos vállalkozási eredményszint a mérlegben Összköltség eljárással készülő eredmény-kimutatás Az eredmény-kimutatás jellegétől függően a szállodai tevékenység eredményét, a Sztv. 71. (1) 13 bekezdése szerint kétféle módon állapíthatják meg, összköltség eljárással és forgalmi költség eljárással. Az összköltség eljárással készített eredmény-kimutatás főbb jellemzőit következőképpen foglalható össze. 12 Szállodavezetés és gazdálkodás VI fejezet Vezetői számvitel. 13 Számviteli Tőrvény Dr. Juhász László PhD. 17

18 Összköltség eljárással készülő eredmény-kimutatást az egyszerű szervezetű szállodák közül a családi-szállodák és önálló-szállodák használják. Összköltség eljárással készülő eredmény-kimutatásban az adott időszak összes hozamát, állítjuk szembe az összes költséggel illetve ráfordítással. Összköltség eljárás a költség nem (anyag, bér, egyéb) szerinti kimutatáson alapul. A szálloda által végzett résztevékenységek jövedelmezőségének elemzéséhez önmagában nem alkalmas. Ezért használják családi és kisebb önálló szállodák Egyszerű eredmény-kimutatás okai és jellemzői Az egyszerű eredmény-kimutatás alapja az összköltség eljárás. A családi-szállodák egyszerű szervezetek, ezért az eredménykimutatás is egyszerű. A közvetlen irányítás jellemzi az egyszerű szervezeteket a tulajdonos és vezetés egy személy általában és mindent egy kézben tart zsebből vezetés. Az információk és döntések egyszemélyes döntések. Amennyiben és ha a döntések egyszemélyesek, akkor a vezetés egyszerű Pocket Management, a zsebből vezetés a jellemző és elfogadott vezetési módszer. Szakértők sem várják el egy tizenegy szobás családi-szállodától, hogy a részletes eredmény-kimutatást készítsen. A szerző személyes tapasztalata, egy vidéki kis családi vállalkozás vezetői információs rendszere évente egy asztali naptár volt, amely tartalmazott minden szükséges információt. A vendégek adatait és vendégéjszakák számát, a számlákon keresztül a költségekig. Napi szinten rögzített információs rendszer alapja, ez az asztali naptár volt. Az éves naptárok eltéve adták az irattárat a tulajdonosnak és minden szükséges információja meg volt a döntésekhez. A számlákat ennek ellenére átadják a könyvelőjének, aki szakmai kötelezettségnek megfelelően elkészíti a cég, a szálloda könyvelését. Egyszerű szervezeti felépítés esetén alacsony az irányítási színt, vezetési szakemberek megfogalmazásával lapos a szervezeti piramis. Kevés munkatársat alkalmaznak. A keresztmunkakörök és az általános feladat ellátás elfogadott. A családtagok besegítése és részvétele a feladatok ellátásában szükséges. Egyszerű a szervezet, egyszerű az adminisztráció, egyszerű az eredmény-kimutatás. Bevétel kimutatás A számvitel 9. számla osztálya tartalmazza a bevételeket. Az egyszerű eredménykimutatásban is megjelenik az eltérő tevékenységek vagy ÁFA kulcsok szerinti bevételbontások. A mellékelt dián szereplő példa jól szemlélteti az egyszerű eredmény-kimutatás bevételi bontását. Természetesen csak azokat a bevételeket, amelyek az adott szállodában ténylegesen realizálódnak. Költségek kimutatása A számvitel 5. számlaosztálya tartalmazza a költségeket. 51 Anyag költség Az egyszerű összköltség eljárással készült eredmény-kimutatásban az 51. számlaszám alatt, megjelenik minden tevékenység anyag költsége. Kiemelten a vendéglátás anyag felhasználási, a karbantartó anyagok, a bekészítések és a fogyóeszközök is. Dr. Juhász László PhD. 18

19 52 Igénybevett szolgáltatások Az szálloda minden részlegének igénybevett szolgáltatása kimutatásra kerül, a telefon, bérleti díjak, a fenntartási költségek a bankett lebonyolítás költségei is. 53 Egyéb szolgáltatások Ide soroljuk be például a reklám, a szobafoglalás és banki költségeket. 54 Bér Az alapbér, pótlékok, pénzbeli motivációk. 55 Személyi jellegű egyéb kifizetések A tiszteletdíjak, ösztöndíjak és egyéb kifizetéseket soroljuk ide. 56 Bér járulékok Az számlaosztály költségei együttesen adják a személyi költségeket, de elkülönülten kerülnek kimutatásra, a bérek és járulékok is. A bér költség az alapbérek, pótlékok, jutalmak, prémiumok összege adja a bérköltséget. Személyi jellegű egyéb kifizetések a tiszteletdíjak, a költségtérítések, a nem pénzbeli motiváció és saját személyzetet kiváltó költségeket tartalmazza. A bérjárulékok minden járulékot és hozzájárulást. 57 Értékcsökkenési leírás Végül, de nem utolsó sorban az értékcsökkenési leírás kerül kimutatásra ez egyszerű eredmény-kimutatásban. 8. Dia Szállodák egyszerű eredmény-kimutatásának bevétel és költség csoportjai. Szerző szerkesztése Ez az eljárás és felépítés jellemzi az családi és önálló szállodák által alkalmazott egyszerű, összköltség eljárással készült eredmény-kimutatást. Dr. Juhász László PhD. 19

20 4.2. Egyszerű eredmény-kimutatás Az egyszerű szervezetek csoportjába tartozó szállodák, eredmény-kimutatása egyszerű eredménykimutatás. Az egyszerű eredmény-kimutatásban a költség nem szerinti bontást alkalmazva összköltség eljárással mutatják ki az eredményt. Egyszerű eredménykimutatás ismérvei, - összköltség eljárással készül, - egyszerű bontásban készül. 14 A dián is látható, hogy például a személyi költségek (bér, személyi jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékok) kimutatása összköltség eljárású. Az eredmény-kimutatás nem részletezi, hogy például a 15 fős személyzet milyen tevékenységi területeken van alkalmazva és így mely tevékenységnél, mint költségviselőnél jelenik meg a személyi költség. A családi-szállodák jellemzője, hogy a munkatársak szűkség szerint minden feladatot ellátnak a munkaköri besorolásuktól függetlenül. Hasonlóan a többi költséghez az anyag vagy egyéb szolgáltatások a szálloda összes költsége kerül kimutatásra. 9. Dia Szállodák egyszerű eredmény-kimutatás összköltség eljárással. Szerző szerkesztése Forgalmi költség eljárással készülő eredmény-kimutatás Az összköltség eljárással készült egyszerű eredmény-kimutatáshoz képest további tételsorok felvétele szükséges, ha azokat a különböző tevékenységek eredményének bemutatására hasznosnak vagy szükségesnek ítéli meg a vezetés. Amikor a szállodai tevékenységek kiterjedtek akkor szükség van a költséghelyek elemzésére. A forgalmi 14 Itt és most az egyszerű azt is jelenti, hogy nem részletes a kimutatás csak a fősorokat tartalmazza. Dr. Juhász László PhD. 20

21 költség eljárás a költséghely szerinti csoportosítást alkalmazza. A forgalmi költség eljárás az értékesítés önköltségét figyelembe vevő módszer. Forgalmi eljárással készülő eredménykimutatás a bevételképző tevékenységek szerint, - a költségviselő vagy - a költséghely szerint mutatja be az eredményt, a tevékenység hozamát. Összeállításakor az egyéb ráfordításokkal növelt költséget kell szembeállítani a tevékenység árbevételével. Hatékonyabban szolgálja a vezetők információigényét, mivel többek között a tevékenység hozamainak és a közvetlen költségeinek szembeállításával alkalmas résztevékenységek részletes elemzésére. A közvetett költségek főbb funkciók szerinti részletezése többletinformációt jelent. Ezt önmagában nem a választott eredménykimutatási eljárás, hanem a mögöttes nyilvántartási rendszer és annak részletessége biztosítja Tevékenységek közvetlen eredménye A forgalmi eljárás választ ad arra a kérdésre, hogy egyes szolgáltatások milyen nagyságrendben és arányban járulnak hozzá a szálloda eredményéhez. 10. Dia. Szállodák egyszerű eredmény-kimutatása forgalmi eljárással. Szerző szerkesztése A dián egyszerű forgalmi eljárással készült kimutatás látható. A tevékenységek bevételei, költségei és eredményei megjelenek. Sem a bevétel sem a költségek nincsenek részletezve. Az eredmény megállapítás és kimutatás módszere alapján a bevételt és eredményt termelő tevékenységeknél, az elért közvetlen árbevételből levonjuk az eléréséhez szükséges közvetlen költségeket, a szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült szellemi és anyagi Dr. Juhász László PhD. 21

22 erőforrások pénzben kifejezett összegét és megkapjuk a tevékenység közvetlen eredményeit. Második szakaszban az általános költségek csoportosított felsorolása választ ad arra, hogy az üzemegységek által kitermelt eredményből mennyi és milyen arányú költség szükséges szálloda üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges általános funkciók elvégzésére. Az üzemegységek eredményéből levonva az általános költségeket megkapjuk a bruttó üzemeltetési eredményt. Harmadik szakaszban soroljuk fel azokat az egyéb ráfordításokat, amelynek alakulására a szállodai vezetésnek nincs vagy kevés a ráhatása, nem tudja befolyásolni őket, a vezetés számára ezek adottságok. Elnevezésük egyéb ráfordítások. Összköltség és forgalmi eljárás készített eredmény-kimutatás is lehet egyszerű vagy összetett. Egyszerű a kimutatás esetében például az összköltség eljárással készített eredmény-kimutatásban az élőmunka költsége úgy jelenik meg, hogy bérköltség, személyi egyéb kifizetések és bérjárulékok. Részletes kimutatásban az összetett bérköltség további egyszerű költségekre van bontva. A szállodavállalatok esetében a központi irányítás és a tervezés áttekinthetősége miatt szükséges a részletesebb kimutatások alkalmazása. Ebben az esetben az alapbér, a pótlékok, a XIII havi bér, a jutalmak, a prémiumok mind külön kerülnek kimutatásra. A bruttó üzemeltetési eredményből levonva az egyéb ráfordításokat kapjuk meg a szálloda nettó üzemeltetési eredményét Szállodák eredmény-kimutatásának felhasználási területei Az eredmény-kimutatások felhasználásának fő területe - az elemzés, - a tervezés, - a beszámoltatás. Elemzés a tényszámok összevetése egy adott időszakra, évre vagy hónapra a terv és vagy bázisidőszak adataival. A bázis az előző időszak adatait jelenti. A tervszámok a következő időszakra, hónapra, évre vagy évekre vonatkoznak. Úgy a bázis, mint a tervszámoknál az eltérés nagysága és mértéke jelenti az elemzés és a döntés előkészítés alapját. A statisztikai mutatószámok, a szintmutatók, a viszonyszámok és a szakmai mutatószámok mind mérvadóak és relevánsak az elemzésnél. A viszonyítandó az eredmény és költségszintek ezeket viszonyítjuk a bevételhez, amely lehet a tevékenység közvetlen bevétel vagy a szálloda teljes bevétele. Az elemzés csak az értékeléssel együtt használható hatékonyan. Tervezéshez az eredményszint és költségszint nagysága és alakulása elemzési lehetőséget biztosít a szállodavezetésnek. A bruttó üzemeltetési eredmény a bevételhez viszonyítva lehet 20 30%. Ebben az adott szálloda esetében, az eredményszint nem vagy csak nagyon kivételesen emelhető 30%-ról például 40%-ra. A gazdasági célok arra irányulnak, hogy 30 százalékot egy két százalékponttal növelje a szállodavezetése. A tervhez való elemzés megmutatja, hogy az eredeti elképzelésünkhöz képest eltérünk a céloktól. Dr. Juhász László PhD. 22

23 Amennyiben nagyobb mértékben térünk el a céloktól akkor szükséges akcióterv készítése. Az akcióterv célja az eredeti cél elérése, például a 30%-os GOP szint elérése. Az akcióterv feladatait lépésről kidolgozzuk, hogy milyen lépéseket, cselekedeteket, akciókat, feladatokat kell megtenni a cél elérése érdekében. Beszámoltatás, egyik módszere a havi vezetői értekezletek megtartása, ahol a részlegvezetők beszámolnak a területek havi tevékenységéről és annak hasznosságáról valamint a célok elérésének szintjéről, ehhez használjuk az eredmény-kimutatást. A másik lehetőség a vezetőmunkatársak evés értékelése, amikor a prémium feladatok értékeléséhez használjuk az eredmény-kimutatást Eredményszintek A szállodák eredményszintje a folyamat ciklikusság szerint a következőképen alakulnak, - közvetlen tevékenységek eredmények szintje, szállás, vendéglátás, bankett, sport, gyógyászat, - bruttó üzemeltetési eredményszint, GOP, - nettóüzemeltetési eredményszint, NOP, üzleti tevékenység eredményszintje, - pénzügyi műveletek eredményszintje, - szokásos vállalkozási eredményszint. 11. Dia Szállodák eredmény és felelőségi szintjei. Szerző szerkesztése A dia összefoglalva mutatja az üzemeltetés négy eredményszintjét. Kiemelve a felelősségeket. Az általános költségek szintjén nem beszélhetünk eredményszintről, mert Dr. Juhász László PhD. 23

19. Szállodák költséggazdálkodása Költségek. 2. Csoportosítás Költségek csoportjai. 3. Költségek szakmai rendszere Szakmai szintek

19. Szállodák költséggazdálkodása Költségek. 2. Csoportosítás Költségek csoportjai. 3. Költségek szakmai rendszere Szakmai szintek 19. Szállodák költséggazdálkodása Költségek 1 1.Költség meghatározása Költség fogalma 2. Csoportosítás Költségek csoportjai 3. Költségek szakmai rendszere Szakmai szintek 4. Költségszintek Költségszint

Részletesebben

25. Szállodák eredménygazdálkodása. 1. Eredménygazdálkodás elmélete. 2. Eredménygazdálkodás. 3. Költségcsökkentés vezetői döntései

25. Szállodák eredménygazdálkodása. 1. Eredménygazdálkodás elmélete. 2. Eredménygazdálkodás. 3. Költségcsökkentés vezetői döntései 25. Szállodák eredménygazdálkodása 1 1. Eredménygazdálkodás elmélete 2. Eredménygazdálkodás 3. Költségcsökkentés vezetői döntései 4. Költséggazdálkodás prioritása 5. Szakmai számítások 6. Inspiráció 7.

Részletesebben

19. Szállodák költséggazdálkodása Költségek. 2. Csoportosítás Költségek csoportjai. 3. Költségek szakmai rendszere Szakmai szintek

19. Szállodák költséggazdálkodása Költségek. 2. Csoportosítás Költségek csoportjai. 3. Költségek szakmai rendszere Szakmai szintek 19. Szállodák költséggazdálkodása Költségek 1 1.Költség meghatározása Költség fogalma 2. Csoportosítás Költségek csoportjai 3. Költségek szakmai rendszere Szakmai szintek 4. Költségszintek Költségszint

Részletesebben

Kínálati szobaár. Rack Rate 2013.10.16. 1. Kínálati szobaár Rack Rate

Kínálati szobaár. Rack Rate 2013.10.16. 1. Kínálati szobaár Rack Rate 9. Szállodák árai Szállodai szobaárak 1 Forgalom - Bevétel 1. Kínálati szobaár Kínálati szobaár 2. Kínálati ár meghatározásának folyamata Rack Rate 3. Keresleti szobaár Átlagár 4. Szállodai szobaárak Ártípusok

Részletesebben

6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás. 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai. 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll

6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás. 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai. 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll 1 6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai F&B Features 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll 3. Szállodai vendéglátás költségei F&B Costs

Részletesebben

2013.08.19. 2.6. Szállodák szobaár Szállodai szobaárak Bevétel. 2. Kínálati ár meghatározásának folyamata Rack Rate. 3. Keresleti szobaár Átlagár

2013.08.19. 2.6. Szállodák szobaár Szállodai szobaárak Bevétel. 2. Kínálati ár meghatározásának folyamata Rack Rate. 3. Keresleti szobaár Átlagár 1 2.6. Szállodák szobaár Szállodai szobaárak Bevétel 1.Kínálati szobaár Kínálati szobaár 2. Kínálati ár meghatározásának folyamata Rack Rate 3. Keresleti szobaár Átlagár 4. Szállodai szobaárak Ártípusok

Részletesebben

24. Általános tevékenységének gazdálkodása Funkcionalitás. 1. Általános tevékenységek Support departments. 2. Értékesítési részleg gazdálkodása Sales

24. Általános tevékenységének gazdálkodása Funkcionalitás. 1. Általános tevékenységek Support departments. 2. Értékesítési részleg gazdálkodása Sales 24. Általános tevékenységének gazdálkodása Funkcionalitás 1 1. Általános tevékenységek Support departments 2. Értékesítési részleg gazdálkodása Sales 3. Igazgatási részleg gazdálkodása Administration 4.

Részletesebben

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation 18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses 1 1. Személyi költségek Personal Costs 2. Munkabér Wage 3. Motivációs rendszerek Motivation 4. Személyzet kiváltási lehetőségei External labor cost

Részletesebben

Szállodák személyi ráfordításai

Szállodák személyi ráfordításai Szállodák személyi ráfordításai 1 Személyi ráfordítások 1. Munkabér Bérköltség 3. Motivációs rendszerek Motiválás 4. Személyzet kiváltási lehetőségei Külső munkaerő 5. Személyi ráfordítás mutatószámai

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

1.1.Költség A költség a szolgáltatás teljesítése érdekében felhasznált élő - és holtmunka pénzértékben kifejezett összege.

1.1.Költség A költség a szolgáltatás teljesítése érdekében felhasznált élő - és holtmunka pénzértékben kifejezett összege. 5.19. Szállodák költséggazdálkodása Költségek 1.Költség meghatározása Költség fogalma 2. Csoportosítás Költségek csoportjai 3. Költségek szakmai rendszere Szakmai szintek 4. Költségszintek Költségszint

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

V. Eredménygazdálkodás a szállodaiparban. 21. Szobakiadási tevékenység gazdálkodása. 24. Általános tevékenységek gazdálkodása

V. Eredménygazdálkodás a szállodaiparban. 21. Szobakiadási tevékenység gazdálkodása. 24. Általános tevékenységek gazdálkodása V. Eredménygazdálkodás a szállodaiparban 1 21. Szobakiadási tevékenység gazdálkodása 22. Szállodai vendéglátás tevékenységeinek gazdálkodása 23. Specializáció költségei 24. Általános tevékenységek gazdálkodása

Részletesebben

29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling

29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling 1 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 2. Szállodai kontroling elmélete Kontroling relevancia 3. Kontroling a gyakorlatban Üzemeltetési kontroling

Részletesebben

2013.10.09. 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling

2013.10.09. 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling 1 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 2. Szállodai kontroling elmélete Kontroling relevancia 4. Kontrolling a speciális területei Kontroling

Részletesebben

2013.10.15. 2. Szállodagazdálkodás és tervezés Gazdálkodás és Tervezés. 1. Szállodagazdálkodás fogalma Gazdálkodás

2013.10.15. 2. Szállodagazdálkodás és tervezés Gazdálkodás és Tervezés. 1. Szállodagazdálkodás fogalma Gazdálkodás 2. Szállodagazdálkodás és tervezés Gazdálkodás és Tervezés 1 1. Szállodagazdálkodás fogalma Gazdálkodás 2. Szervezetek gazdálkodási céljai Szállodák céljai 3. Tervezés és tervek Tervezés 4. Szállodai megvalósíthatósági

Részletesebben

Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál

Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál Hozam: az adott időszak alatt értékesített áruk számlázott nettó ellenértéke (értékesítés nettó árbevétele) Ráfordítás: az értékesítés érdekében felmerült közvetlen

Részletesebben

Revenue Management diagram HU and International. Best day to book 90 days before

Revenue Management diagram HU and International. Best day to book 90 days before Revenue Management diagram HU and International E C K P Z N No A M 2014 oct 34 026 27 406 44 650 45 882 0 32 810 0 36 604 44 705 2014 nov 18 322 20 508 33 257 30 485 0 39 728 0 24 342 27 800 2014 dec 18

Részletesebben

Szállodagazdálkodás és tervezés Gazdálkodás és Tervezés Dr. Juhász László PhD BGF KVIFK Turizmus Tanszék

Szállodagazdálkodás és tervezés Gazdálkodás és Tervezés Dr. Juhász László PhD BGF KVIFK Turizmus Tanszék 2. Szállodagazdálkodás és tervezés Gazdálkodás és Tervezés 1 1. Szállodagazdálkodás fogalma Gazdálkodás 2. Szervezetek gazdálkodási céljai Szállodák céljai 3. Tervezés és tervek Tervezés 4. Szállodai megvalósíthatósági

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

3. Motivációs rendszerek. 4. Személyzet kiváltási lehetőségei. Személyi jellegű ráfordítás nagysága 1.1.Létszám nagyság és összetétel

3. Motivációs rendszerek. 4. Személyzet kiváltási lehetőségei. Személyi jellegű ráfordítás nagysága 1.1.Létszám nagyság és összetétel .19. Szállodák személyi ráfordításai Személyi költségek 1.Személyi ráfordítások Költségek költsége 2. Munkabér Bérköltség 3. Motivációs rendszerek Motiválás 4. Személyzet kiváltási lehetőségei Külső munkaerő.

Részletesebben

V. Eredménygazdálkodás a szállodaiparban. 21. Szobakiadási tevékenység gazdálkodása. 22. Szállodai vendéglátás tevékenységeinek gazdálkodása

V. Eredménygazdálkodás a szállodaiparban. 21. Szobakiadási tevékenység gazdálkodása. 22. Szállodai vendéglátás tevékenységeinek gazdálkodása V. Eredménygazdálkodás a szállodaiparban 21. Szobakiadási tevékenység gazdálkodása 22. Szállodai vendéglátás tevékenységeinek gazdálkodása 23. Specializáció költségei 24. Általános tevékenységek gazdálkodása

Részletesebben

4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése Tulajdonjog. 1. Szállodák fejlődési szakaszai Szerves fejlődés

4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése Tulajdonjog. 1. Szállodák fejlődési szakaszai Szerves fejlődés 4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése Tulajdonjog 1 1. Szállodák fejlődési szakaszai Szerves fejlődés 2. Szállodaipar döntés hozó szereplői Szállodaipar szereplői 3. Szállodák tulajdon és használati

Részletesebben

V. Eredménygazdálkodás a szállodaiparban. 21. Szobakiadási tevékenység gazdálkodása. 24. Általános tevékenységek gazdálkodása

V. Eredménygazdálkodás a szállodaiparban. 21. Szobakiadási tevékenység gazdálkodása. 24. Általános tevékenységek gazdálkodása V. Eredménygazdálkodás a szállodaiparban 1 21. Szobakiadási tevékenység gazdálkodása 22. Szállodai vendéglátás tevékenységeinek gazdálkodása 23. Specializáció költségei 24. Általános tevékenységek gazdálkodása

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies Management. Marketing and Revenue Management Functional Strategy

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies Management. Marketing and Revenue Management Functional Strategy Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies Management Marketing and Revenue Management Functional Strategy Startegy Misszió jövőkép stratégiai stratégia az elérés útja Stratégia

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

12. Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B. 1. Miért vendéglátás? Why F&B. 2. Szállodai vendéglátás Hotel F&B

12. Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B. 1. Miért vendéglátás? Why F&B. 2. Szállodai vendéglátás Hotel F&B 12. Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B 1 1. Miért vendéglátás? Why F&B 2. Szállodai vendéglátás Hotel F&B 3. Szállodai vendéglátás árbevételi terve F&B Turnover 4. Szállodai vendéglátás

Részletesebben

2013.08.19. 4. Disztribúció Disztribúció. 5. Szobafoglalás Foglalás

2013.08.19. 4. Disztribúció Disztribúció. 5. Szobafoglalás Foglalás 1 2.7. Piaci gazdálkodás tevékenységei a szálláshely szolgáltatásban Piaci gazdálkodás 1. Marketingterv célja Piaci célok 2. Marketingterv felépítése Marketingterv 3. Szálláshelyek értékesítése Értékesítés

Részletesebben

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management 1 Master of Arts International Hotel (Companies) Management 9. Szállodavállalatok emberi erőforrás gazdálkodás irányítása Cél, az emberi erőforrás gazdálkodás szállodavállalati szintű irányításának áttekintése

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái.

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor Az eredménykimutatás Számviteli okmány

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái Üzleti számvitel XXI. Elõadás Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Az eredménykimutatás Számviteli

Részletesebben

17. Élőmunka igény a szállodákban Emberi Erőforrás. 1. Szállodai élőmunka gazdálkodás elmélete. 4. Szállodák létszámának nagysága Létszámszámítás

17. Élőmunka igény a szállodákban Emberi Erőforrás. 1. Szállodai élőmunka gazdálkodás elmélete. 4. Szállodák létszámának nagysága Létszámszámítás 17. Élőmunka igény a szállodákban Emberi Erőforrás 1 1. Szállodai élőmunka gazdálkodás elmélete 2. Élőmunka Emberi Erőforrásterv 3. Szállodai létszám sajátosságai 4. Szállodák létszámának nagysága Létszámszámítás

Részletesebben

2013.08.19. 4.15. Szállodák gazdálkodási környezete Környezet. 2. Turizmus belső környezete Szálloda és Turizmus

2013.08.19. 4.15. Szállodák gazdálkodási környezete Környezet. 2. Turizmus belső környezete Szálloda és Turizmus Szállodavezetés és gazdálkodás I. Szállodák e 1 4.15. Szállodák gazdálkodási e Környezet 1. Környezet és szállodavezetés Vezetés és Külső Gazdasági 2. Turizmus belső e Szálloda és Turizmus 3. Gazdálkodó

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

7. Szállodavezetés tárgya Szálloda. 1. Szálláshely szolgáltatás rendszere Tevékenységek. 2. Szálláshelyek csoportosítása Létesítmények

7. Szállodavezetés tárgya Szálloda. 1. Szálláshely szolgáltatás rendszere Tevékenységek. 2. Szálláshelyek csoportosítása Létesítmények 7. Szállodavezetés tárgya Szálloda 1. Szálláshely szolgáltatás rendszere Tevékenységek 1 2. Szálláshelyek csoportosítása Létesítmények 3. Szállodák Szálloda 4. Szállodák szakmai csoportjai Szakmai csoportok

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Master of Arts. International Hotel management. Strategy Management

Master of Arts. International Hotel management. Strategy Management Master of Arts International Hotel management Strategy Management Stratégiai tervezés Stratégiai tervezésen a szervezet jövőjére vonatkozó hosszú távú tervek kialakítását értjük. A stratégiai tervezés

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Számvitel alapjai Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Eredmény a mérlegben (nyereség esetén) Mérleg Saját tőke Kötelezettségek Mérleg szerinti eredmény Nyereségadó Osztalék,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

23. Specializáció költségei Specialization Cost. 2. Specializáció személyi költségei Specialization staffing

23. Specializáció költségei Specialization Cost. 2. Specializáció személyi költségei Specialization staffing 23. Specializáció költségei Specialization Cost 1.Specializálódott tevékenységek Specialization capacity 2. Specializáció személyi költségei Specialization staffing 3. Közvetlen anyagi költségei Material

Részletesebben

VI. Szállodagazdálkodás speciális területei 7.26. Eszközgazdálkodás és beszerzés Assests 1. Vagyon fogalma, tőke és eszköz összetétele Vagyon

VI. Szállodagazdálkodás speciális területei 7.26. Eszközgazdálkodás és beszerzés Assests  1. Vagyon fogalma, tőke és eszköz összetétele Vagyon VI. Szállodagazdálkodás speciális területei 26. Eszközgazdálkodás a szállodákban 27. Innováció, fejlesztés és beruházás a szállodaiparban 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban 29. Kontrolling gyakorlata a

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

7.26. Eszközgazdálkodás és beszerzés Assests... 2

7.26. Eszközgazdálkodás és beszerzés Assests... 2 7.26. Eszközgazdálkodás és beszerzés Assests... 2 1. Vagyon fogalma és összetétele Vagyon... 2 1.1.Vagyon, tıke és eszköz... 2 1.2. Eszközgazdálkodás... 2 1.3. Turisztikai erıforrások szakmai sajátosságai...

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

2012.10.14. 2. Specializáció személyi költségei. 5. Specializáció mutatószámai

2012.10.14. 2. Specializáció személyi költségei. 5. Specializáció mutatószámai 6.22. Specializáció költségei Specialization Cost 1. Specializálódott tevékenységek Szolgáltatás kapacitások 2. Specializáció személyi költségei Élımunka igény 3. Közvetlen anyagi költségei Anyagi költségek

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

22. Szállodai vendéglátás Hotel F&B Operation. 1. Szállodai vendéglátás sajátosságai F&B Features

22. Szállodai vendéglátás Hotel F&B Operation. 1. Szállodai vendéglátás sajátosságai F&B Features 22. Szállodai vendéglátás Hotel F&B Operation 1 1. Szállodai vendéglátás sajátosságai F&B Features 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségei F&B Payroll 3. Szállodai vendéglátás költségei F&B Costs 4.

Részletesebben

28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance

28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 1 1. Pénzgazdálkodás ágai 2. Pénzügyi eredmény elemei 3. Önfinanszírozás 4. Likviditás vezetői döntései 5. Vezetői számvitel 6. Inspiráció 7. Virtuális szálloda

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64.

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel 0 4 1 0 0 0 1 5 5 4 Cégjegyzék száma Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 2008. év 12. 31. es beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

2013.10.08. 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 1. Pénzgazdálkodás ágai. 2. Pénzügyi eredmény elemei. 3. Önfinanszírozás

2013.10.08. 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 1. Pénzgazdálkodás ágai. 2. Pénzügyi eredmény elemei. 3. Önfinanszírozás 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 1 1. Pénzgazdálkodás ágai 2. Pénzügyi eredmény elemei 3. Önfinanszírozás 4. Likviditás vezetői döntései 5. Vezetői számvitel 6. Inspiráció 7. Virtuális szálloda

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Második kötet. IV. 19. Szállodák költségei. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Második kötet. IV. 19. Szállodák költségei. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Management Második kötet IV. 19. Szállodák költségei Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010, 2015 Második kiadás 1 Vázlat Szállodavezetés és

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Éves beszámoló összeállítása I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Alapfogalmak Vállalkozás működés Eredmény Eredmény csökkentő tételek Eredmény növelő tételek Költségek Ráfordítások Fogalmi

Részletesebben

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 9. AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? 1 EREDMÉNYKATEGÓRIÁK 2 EREDMÉNYKIMUTATÁS MÓDSZEREI 3 GYAKORLÁS 2 1 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS AZ ÉVES MŰKDÉS HATÓTÉNYEZŐIT RÉSZLETEZI 3 PÉNZÜGYI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

2013.10.16. 7. Szállodavezetés tárgya Szálloda. 1. Szálláshely szolgáltatás rendszere Tevékenységek. 2. Szálláshelyek csoportosítása Létesítmények

2013.10.16. 7. Szállodavezetés tárgya Szálloda. 1. Szálláshely szolgáltatás rendszere Tevékenységek. 2. Szálláshelyek csoportosítása Létesítmények 7. Szállodavezetés tárgya Szálloda 1. Szálláshely szolgáltatás rendszere Tevékenységek 1 2. Szálláshelyek csoportosítása Létesítmények 3. Szállodák Szálloda 4. Szállodák szakmai csoportjai Szakmai csoportok

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Tevékenység költségei

Tevékenység költségei Tevékenység költségei Kiadás, ráfordítás, költség Kiadás: minden kifizetés, amely csökkenti a pénzeszközöket Ráfordítás: A vállalkozás eredményét csökkenti. Költség: a költség a tevékenység/termelés során

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

Vezetés számokkal Gyógy wellness szállodák. Gyógy és Wellness Szállodák gazdaságossága mérésének gyakorlata a Danubiusnál

Vezetés számokkal Gyógy wellness szállodák. Gyógy és Wellness Szállodák gazdaságossága mérésének gyakorlata a Danubiusnál Vezetés számokkal Gyógy wellness szállodák Gyógy és Wellness Szállodák gazdaságossága mérésének gyakorlata a Danubiusnál Eltérő gyakorlat alkalmazásának okai Eltérő termék Kiegészítő szolgáltatás, vagy

Részletesebben

Teacher only opens the door!

Teacher only opens the door! Amit kérnek (What they ask ) Teacher only opens the door! 1 Amit mondanak.. What they say. Kommunikáció (Communications) Vendégközpontúság (guest orientation) Csapatmunka (team work) Interperszonális készségek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. 2 Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Második kötet. IV. 17. Élőmunka-gazdálkodás és igény a szállodákban

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Második kötet. IV. 17. Élőmunka-gazdálkodás és igény a szállodákban Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Management Második kötet IV. 17. Élőmunka-gazdálkodás és igény a szállodákban Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010, 2015 Második kiadás 1

Részletesebben

1. Szállodai élőmunka gazdálkodás elmélete Élőmunka igény. 2. Élőmunka Emberi Erőforrásterv. 3. Szállodai létszám sajátosságai Létszám

1. Szállodai élőmunka gazdálkodás elmélete Élőmunka igény. 2. Élőmunka Emberi Erőforrásterv. 3. Szállodai létszám sajátosságai Létszám 17. Élőmunka igény a szállodákban Emberi Erőforrásterv 1 1. Szállodai élőmunka gazdálkodás elmélete Élőmunka igény 2. Élőmunka Emberi Erőforrásterv 3. Szállodai létszám sajátosságai Létszám 4. Szállodák

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999.

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. 54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. december 31-én 3 000 eft jegyzett tőkével alakult, amely összeget

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

27. Innováció, fejlesztés és beruházás a szállodaiparban. 30. Minőségbiztosítás és biztonság-védelem a szállodákban

27. Innováció, fejlesztés és beruházás a szállodaiparban. 30. Minőségbiztosítás és biztonság-védelem a szállodákban VI. Szállodagazdálkodás speciális területei 1 Speciális, mert a alapvetően a szállodavállalatok központjainak és vagy a tulajdonosoknak a döntései meghatározók 26. Eszközgazdálkodás a szállodákban 27.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ORBÁN & POZSONYI CAPITAL MANAGEMENT ZRT. 2008.01.01-2008.12.31-ig terjedő időszakra, mint mérlegbeszámolási időszak.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ORBÁN & POZSONYI CAPITAL MANAGEMENT ZRT. 2008.01.01-2008.12.31-ig terjedő időszakra, mint mérlegbeszámolási időszak. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ORBÁN & POZSONYI CAPITAL MANAGEMENT ZRT. 2008.01.01-2008.12.31-ig terjedő időszakra, mint mérlegbeszámolási időszak. Budapest., 2009.május 22. 2 Általános rész Az Orbán & Pozsonyi

Részletesebben

18518148-8559-569-13 13-01-0003609 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

18518148-8559-569-13 13-01-0003609 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ 1 18518148-8559-569-13 13-01-0003609 statisztikai számjel nyilvántartási szám KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Beszámolási időszak kezdete: 2014.

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I. 2. Fejlesztések területei Fejlesztések. 3. Beruházások típusai Beruházások

1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I. 2. Fejlesztések területei Fejlesztések. 3. Beruházások típusai Beruházások 27. Innováció, fejlesztés, beruházás RDI 1 1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I 2. Fejlesztések területei Fejlesztések 3. Beruházások típusai Beruházások 4. Megtérülési számítások Megtérülések 5.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.6. Szállodaipar piaci elemei. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.6. Szállodaipar piaci elemei. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Első kötet II.6. Szállodaipar piaci elemei Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2015. 2010, 2015 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat Szállodavezetés

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XI. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben