Pénzügyi és bankmarketing I. rész. Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi és bankmarketing I. rész. Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár"

Átírás

1 Pénzügyi és bankmarketing I. rész Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

2 A pénzügyi szolgáltatások marketingje A pénzügyi szektor a legutolsók között van, akik alakalmazták a marketinget A marketing hatékonyságának mérése a hitelkátrya szegmensen kezdődött rövid ciklusú hitel, jól modellezhető fogyasztói magatartás FS marketing paradoxonja A bankok birtokolják a legtöbb információt a fogyasztói magatartásról Jelentős a külső környezet hatása, ezért csak a fogyasztói magatartás modellezése nehéz Szolgáltatásmarketing elemek Két piacon dolgozik: hitelezés (valódi fogyasztók), betétgyűjtés (szállítók) Betétesek Beszerzési marketing Bank Piaci marketing Hitelfelvevők

3 A tantárgy szerkezete I. A szolgáltatásmarketing elemk a pénzügyi szolgáltatások marketingjében - A szolgáltatás fogalma - A szolgáltatásmarketing fejlődése - A szolgáltatások sajátosságai és marketingkövetkezmények - A szolgáltatásmarketing-mix elemei - A szolgáltatásmarketing kulcskérdeései - minőség, folyamatok, sztenderdizálás, fogyasztói magatartás, szegmentáció, kapcsolati marketing, panaszhelyzet kezelés II. A pénzügyi szolgáltatások környezete és a marketing-mix A piac Bankmarketing-mix (termék, ár, értékesítés, kommunikáció, sajátos változók)

4 A szolgáltatás fogalma

5 A szolgáltatás fogalma A szolgáltatás minden olyan cselekvés vagy teljesítmény, amelyet az egyik fél felajánlhat a másiknak, és ami lényegében nem tárgyiasult, és nem eredményez tulajdonjogot semmi fölött. Előállítása vagy kapcsolódik fizikai termékhez, vagy nem. Kotler, 2008 Szolgáltató ágazatok. Minden cég, amelynek kibocsátása megfoghatatlan, nem anyagi áru Szolgáltatások. Bármely cég álatal kibocsátott megfoghatatlan, nem anyagi áru. Szolgáltatási foglalkozások. Nem termelnek anyagi javat, de minden ágazatban megtalálhatók. Szolgáltatási funkciók. A nem gazdasági jellegű szolgáltatásokat is tartalmazzák. A szolgáltatás egy piac által elfogadott teljesítés, amelynek alapja a fogyasztó rendelkezésére bocsátott szolgáltatóképesség. Bruhn, 2001

6 Termék vs.szolgáltatás Termékek Konkrét, reális, kézzelfogható. Ha megvásároljuk, tulajdonosává válunk. Újból, ismételten eladható. A termék eladás előtt kirakható. A terméket mind a termelő, mind a vásárló raktározhatja. A fogyasztást megelőzi a termelés. A termelés, az eladás és a fogyasztás térben elszigetelődnek, lokalizálva vannak. Szállítható. Szolgáltatások Elvont. Semminek nem válunk a tulajdonosává. Újból, ismételten nem eladható. A szolgáltatás nem rakható ki, nem létezik a megvásárlás előtt. Nem raktározható. A termelés és a fogyasztás általában időben egybeesik. A szolgáltatás, a fogyasztás és gyakran az árusítás is térben nincsenek elszigetelve. A szolgáltatás nem szállítható, de a szolgáltató igen. A fogyasztó nem vesz részt a gyártási A fogyasztó a szolgáltatási folyamat résztvevője. folyamatban. A termelő cég és az ügyfél között csak közvetett A legtöbb esetben kötelező a közvetlen kapcsolat. kapcsolat létezhet. A szolgáltatás nem exportálható, de a szolgáltató Exportálható. rendszer igen.

7 A szolgáltatások fejlődése a jelenkorban A szolgáltatások fejlődése hozzájárul: A humán, anyagi és pénzügyi erőforrások hasznosításához A társadalom szükségleteinek magasabb szintű kielégítéséhez A termelés növekedéséhez, korszerűsítéséhez A értékesítési folyamatok ésszerűsítéséhez A gazdasági hatékonyság növeléséhez A munka és szabadidő ésszerű kihasználásához A munkaerő szakmai felkészítéséhez A lakosság jólétének növeléséhez A gazdaság exportképességének javításához A gazdasági szerkezet korszerűsítéséhez A gazdasági versenyképesség javításához

8 A szolgáltatások nemzetgazdasági jelentősége A szolgáltató gazdaság jellemzői a modern világ szolgáltatásainak két meghatározó jellemzője az emberközpontúság és tudásintenzitás a szolgáltatás szektorra alapult gazdaságoknak több jól képzet munkaerőre van szüksége, elősegítve a tudásalapú társadalom kialakulását megfoghatatlanság, a szolgáltatások egyik főbb jellemzője, nem igényel anyagi javak felhasználását, így a gazdaság környezetbarát jellegét erősíti az átmeneti gazdaságokban a szolgáltatás szektor növekedése igen nagy a technológia fejlődés és az outsourcing hozzájárul a szolgáltatás szektor fejlődéséhez napjainkban a szolgáltatás szektor egy modernizálási folyamaton megy keresztül, a magas technológiának köszönhetően szolgáltatás hálózatok jelennek meg, a modern szolgáltatások aránya nő a terciális gazdadaságban hangsúlyt fektetnek a cégeknek kínált szolgáltatásokra A szolgáltató szektor a nemzetgazdaságok vezető szektora.

9 A szolgáltatáspiac jellemzői és sajátosságai A piac méreteit hasonló mutatókkal jellemezzük, mint a termékek esetében A mennyiségi eladások máshogy értelmezhetőek Egymásba kapcsolódó piacok (kiegészítő szolgáltatások) Rugalmasabb kereselt Elsődleges szükségletek rugalmatlan Másodlagos, harmadlagos szükségletek - rugalmas kereslet A kereslet erős időbeni ingadozása Gyakori a helyi piac Aktív és passzív elemek Jellemzően rugalmatlan kapacitás kínálat Homogén termékszerkezet/választék

10 Szolgáltató gazdaságok? Mezőgazdaság Ipar Szolgáltatások EU 27 1,70% 24,70% 73,50% Románia 6,60% 38,80% 52,40% Magyarország 3,50% 31,20% 66,90% Törökország 9,90% 26,50% 64,20% AEÁ 1% 20% 79% Egyes ágazatok részesedése a GDP-ből, 2010 Mezőgazdaság Ipar Építőipar Szállítás, kereskedelem, kommunikáció Üzleti, pénzügyi Egyéb szolgálta-tások EU 27 1,70% 18,70% 6% 20,80% 29% 23,70% Románia 6,60% 29% 9,80% 23,30% 15,30% 13,80% Magyarország 3,50% 27,20% 4% 20,80% 23,70% 22,40% Törökország 9,90% 21,80% 4,70% 29,70% 22,10% 12,40% Forrás: eurostat.eu

11 A szolgáltató szektor Romániában 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% A hozzáadott érték ágazati eloszlása, RO 2012 Szolgálta tások 52% Ipar 42% Alkalmazottak átlagos aránya, RO 28,5% 31,4% 36,1% 37,6% 40,7% 43,4% 44,7% 43,8% 43,4% 6,2% 8,6% 10,7% 12,3% 7,2% 14,9% 6,8% 16,9% 17,1% 7,6% 17,2% 17,3% 17,1% 9,0% 47,2% 8,5% 7,7% 7,7% 8,0% 42,4% 40,5% 36,7% 31,1% 28,7% 28,3% 29,0% 29,2% Mezőgaz daság 6% Kereskedelem, HoReCa, Szállítás 25% Pénzügyi szolgáltatások 6% Közszolgáltatás ok 23% Szolgáltatások Kereskedelem Építőipar Ipar Mezőgazdaság A szolgáltató szektor hozzáadott értékének megoszlása, RO 2012 Kulturális, szabadidő 6% Információ és kommunikáció 9% Professzionális szolgáltatások 13% Ingatlanügyletek 18% Forrás: insse.ro

12 A szolgáltatásmarketing fejlődése

13 A szolgáltatásmarketing fejlődése Állítom, hogy a szolgáltatásmarketing más menedzsment megközelítést igényel A marketingmenedzsment feladatai két vetületben különböznek a termelőszférától. Az egyik a fizikai javak és a szolgáltatások közötti lényegi különbségből származik a másik pedig abból, hogy a marketingtervezés és végrehajtás környezet más. Lovelock, 1981 AMA, 1981 Service Marketing conference gyümölcsözőbb megközelítés lenne, ha tovább építenének a fejlett és elfogadott marketinghagyományokat a fizikai és a nem fizikai elemek (ugyanis) minden termékben benne vannak. Következésképpen ugyanaz az általános stratégiaalkotási folyamat felel meg minden terméknek Nem fizikai javakat vagy szolgáltatásokat értékesítünk, (hanem) az előnyök egy olyan kombinációját, amely fizikai és nem fizikai elemeket is tartalmaz. Enis&Roering, 1981

14 A szolgáltatásmarketing fejlődési szakaszai I. Laposkúszás (Crawling out) II. Berobbanás (Scurrying out) III. Felemelkedés (Walking erect) IV. Szolgáltatásközpontú marketing (Service Dominant Logic) 2004-jelen

15 I. Laposkúszás (Crawling out) Útkeresés időszaka A későbbi nagy nevek ekkor kezdtek publikálni Fizikai termék kontra megfoghatatlan szolgáltatás Lynn Shostack (1977) Elszakadás a termékmarketingtől Leonard Berry (1980) A szolgáltatásmarketing más

16 II. Berobbanás (Scurrying out) AMA konferencia tisztázza a szolgáltatásmarketing helyét Első szolgáltatásmarketing szakfolyóirat Ekkor jelennek meg az alapozó modellek Szolgáltatásosztályozás, Lovelock Gap-modell, Berry et al. Service encounter, Solomon et. al. Relationship-marketing koncepció, Berry 7P, Booms és Bitner Belső marketing, Grönroos Legend in marketing Hanken School of Economics Finland Szolgáltatás és kapcsolati marketing Részletes info Dr. Christian Grönroos Levitt (1981) megfogalmazza a szolgáltatásmarketing legfontosabb feladatát: a tárgyiasítást

17 III. Felemelkedés (Walking erect) Európai szolgáltatásmarekting műhelyek megjelenése Újabb módszerek Fókusz: melyek a kimondottan szolgáltatásspecifikus problémák Marad a régi vita termék vs. szolgáltatás mindig a termék és szolgáltatásmarketing keverékét alkalmazzuk, a szolgáltatásmarketing lehet domináns vagy sem Új koncepció relationship marketing, Grönroos

18 IV. Szolgáltatásközpontú marketing (Service Dominant Logic) 2004-jelen Lusch és Vargo (2004) Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, Journal of Marketing. A csere lényege a szolgáltatás nyújtása A fogyasztók nem termékeket vagy szolgáltatásokat vásárolnak, hanem olyan ajánlatokat, amelyek értékteremtő szolgáltatásokat nyújtanak. Gummerson, 1995 SDL-tézisei Az üzleti tranzakcióban a csere alapegysége a felhasznált kompetencia A nagy, bürokratikus vállalati rendszerek elfedik az eredeti cserét. A fizikai termék a tárgyiasult szolgáltatás elosztásának közvetítője. A versenyelőnyt a kompetenciák biztosítják. A vevőaktivitás alapján a vevő egyben szállító és gyártó is. Az eladó csak értékajánlatot tesz, az értékteremtés a fogyasztó tevékenysége. Fogyasztó- és kapcsolatorientáció.

19 Szolgáltató-szektor változása Demográfiai hatások kor-összetétel idősödő társadalom Jövedelmi polarizálódás rétegszolgáltatások növekvő jólét Életmódváltozás környezet és egészségtudatos fogyasztó női munkavállalók hagyományos családszerepek felbomlása több szabadidő Globalizálódás Jogi környezet Technológiai fejlődés bonyolultabb világ komplexebb termékek rengeteg új termék

20 A szolgáltatások osztályozása

21 A szolgáltatások osztályozása SZERINT ÁRU (piaci, kereskedelmi) NEM ÁRU RENDELTETÉSÜK SZERINT IPARI, B2B FOGYASZTÓI Tiszta tárgyialult termék Munkán alapuló Szakképzetlen munkán alapuló Szakképzett munkán alapuló Tárgyiasult termék kisérő szolgáltatással MUNKAIGÉNYÜK SZERINT Szakmai/professzionális szolgáltatások Automatizált Hibrid Berendezésen alapuló Viszonylag szakképzett Jelentős szolgáltatás kiegészítő termékkel Magasan szakképzett Tiszta szolgáltatás

22 A felszerelések és a személyzet relatív fontossága a szolgáltatások területén

23 A szolgáltatások osztályozása a tevékenység természete és a haszonélvező típusa szerint Dr. Christopher Lovelock Yale School of Management Harvard Business School Szolgáltatásmarketing kurzusok MBA-n Az AMA életműdíja A tevékenység természete Megfogható Megfoghatatlan Egyén Orvosi Személyszállítás Kozmetikai Étterem Oktatás Informatikai szolgáltatások Színház Múzeum Haszonélvező Tárgy Teherszállítás Karbantartás Tisztítás Banki szolgáltatás Jogi szolgáltatás Könnyvvitel Biztosítás

24 A szolgáltatások osztályozása a személyesítés szintje és a kialakuló kapcsolat függvényében

25 A kapcsolat jellege szerint Jellemzők Szoros kapcsolat Laza kapcsolat Létesítmény elhelyezés Létesítmény berendezés Terméktervezés közel a fogyasztóhoz a fogyasztó fizikai és pszichológiai igényeinek és elvárásainak kielégítése a környezet és a fizikai termék együtt határozzák meg a szolgáltatás természetét a kínálat, a szállítás vagy a munkaerő mellé település a létesítménynek a termelést kell erősítenie a fogyasztó nem kerül kapcsolatba a szolgáltató környezettel, így a termék kevesebb jellemzővel is meghatározható a fogyasztó a megmunkálási lépések nagy részébe nincs bevonva a fogyasztó többn yire csak a teljesítés időpontjában érintett rendelésfelvétel és termeléssimítás egyaránt lehetséges csak technikai képzettséget igényel Folyamattervezés a termelési folyamat szakaszai közvetlen, azonnali hatást gyakorolnak a fogyasztóra Ütemezés a fogyasztó a termelésütemezés része, alkalmazkodni kell hozzá a megrendelések nem raktározhatók, a Termeléstervezés termelés simítása üzletvesztéshez vezet a fogyasztói kapcsolattartás képességével Munkaerő képzettsége rendelkező munkaerő Minőségszabályozás a minőségi normát a fogyasztó határozza a minőségi normák általában mérhetők és meg, ezáltal ez nagyon változó így rögzítettek a kiszolgálási idő a fogyasztói igények a munka a fogyasztót képviselő Időnormák függvénye, ezért az időnormák jellegükből helyettesítőkön pl. nyomtatványokon fakadóan lazák folyik, ezért az időnormák viszonylag feszesek lehetnek Fizetés a változó output időarányos fizetést tesz a meghatározható output szükségessé teljesítményarányos fizetést tesz lehetővé az értékesítés elvesztésének csökkentése a raktározható output lehetővé teszi a Kapacitástervezés érdekében a kapacitást a csúcskereslethez kapacitás átlagkeresleti szinthez igazítását kell igazítani Előrejelzés rövid távú, időorientált hosszú távú, output orientált

26 Sztenderdizálás vagy adaptálás Optimális elérhetőség biztosítása Szolgáltató szemályzet szerepe az igénykielégítésben A szolgáltatás testreszabhatósága Magas Alacsony Vevő-szolgáltató kapcsolat jellege Egy helyszín A szolgáltató egységek Több helyszín Magas Alacsony Jogi szolgáltatások Egészségügy Építészet Taxi Oktatás (egyéni) Telefon Hotel Kereskedelmi bank Oktatás (tömeg) Betegségmegelőzés Tömegközlekedés Gyorsétterem Mozi Vevő keresi fel a szolgáltatót A szolgáltató megy a vevőhöz A szolgáltató és vevő egymástól távol dolgoznak Színház Fodrász Fogorvos Kertész Taxi TV Autóbusz Gorsétterem-lánc Kereskedelmi bank Posta Szervíz Bankautomata Telefon

27 A szolgáltatások sajátosságai és marketingkövetkezmények

28 A szolgáltatások sajátosságai HIPI-elv Megfogtatlanság Intangibility Megfoghatatlanság Változékonyság Romlékonyság Romlékonyság Perishability Elválaszthatatlanság Inseparability Elválaszthatatlanság Változékonyság Heterogeneity H változékonyság (heterogenity). A szolgáltatás teljesítménye térben és időben változó (ingadozó). I nem-fizikai természet (intangibility). Nem tapintható, nem ízlelhető, nem szagolható és nem látható. Megismeréséhez a vevőnek át kell élnie a szolgáltatás igénybevételét (tapasztalati termék!) P nem tárolható jelleg (perishability). A ma el nem fogyasztott szolgáltatás nem pótolható, elveszett forgalmat jelent (pl. a szállodai férőhely). Azt is jelenti, hogy a szolgáltatás végterméke nem helyezhető el a készáruraktárban. (pl. maga a hajvágás művelete) I elválaszthatatlanság (inseparability). A szolgáltatás nyújtása és felhasználása időben és térben elválaszthatatlan egymástól, azaz a termelés és a fogyasztás egy időben megy végbe

29 A pénzügyi termékek/szolgáltatások sajátosságai Termék Szolgáltatás Elválaszthatóság az ajánlat legyártása megelőzi annakigénybe vételét Tartós, nem romlékony pl. hitelkártya Tömegtermelés, tömegértékesítés lehetősége - hitelkonstrukció Megfoghatatlanság A hozzáférés minősége meghatározza a teljes minőséget Alacsony belépési fizikai korlátok. Nem kell raktározni. Gyors termékfejlesztés. Íróasztalnál. Ötlet=termék Exkluzivitás hiánya, nem védhető le Forrás: Evelyn Ehrlich,Duke Fanelli, The Financial Services Marketing Handbook

30 A megfoghatatlanság A szolgáltatás eredménye nem kézzel fogható Ez a szolgáltatások fő sajátossága Következmények Fizikai érintés lehetetlensége Elvont ajánlat tárgyiasítása Elképzelés nehézsége Korlátozott kipróbálás Nem kirakható Nehéz összehasonlítani az ajánlatokat Az észlelt megfoghatatlanság mérhető Magas fogyasztói kockázat

31 Megfoghatatlanság A megfoghatatlanságból eredő problémák kezelése Megfogható elemek hangsúlyozása Szájreklám ösztönzése Ingyenes kipróbálás lehetősége Garancianyújtás Erős szervezeti imázs megteremtése

32 Az elválaszthatatlanság A termelés, szállítás és fogyasztás időben egybe esik A szolgáltató és fogyasztó jelen van szoros kapcsolat Az interakció közvetlen hatással van a minőségre Az elválaszthatatlanság számos marketingfunkció gyakorlását teszi lehetővé (pl. információgyűjtés, testreszabás, kommunikáció) Problémák A selejtet előre nem lehet kezelni, csak utólag panasz-szituáció Nehéz a szabványosítás Az újítás a fogyasztó tanítását igényli Csoportos fogyasztásnál több fogyasztó is befolyásolja a folyamatot

33 Az elválaszthatatlanságból fakadó problémák kezelése Munkatársak megfelelő kiválasztása, képzése, motiválása Vevői részvétel bátorítása Vevők megfelelő irányítása, képzése Telephely és nyitvatartás vevői igények szerint Szétválasztás (személyes megjelenés visszaszorítása)

34 A változékonyság A minőségi szint nem állandó Erős humán tényező: szolgáltató+fogyasztó Humánerőforrás-intenzív szolgáltatásoknál jelentősebb Szabványosításra való törekvés Változékonyság = megismételhetetlenség Műszaki fejlesztés eredményezhet jó helyettesítést

35 Romlékonyság Nem lehet tárolni Egyenetlen kereslet kihasználatlan kapacitás Jelentős marketing-feladatok (pl. ösztönzés, kommunikáció, árdifferenciálás, fogyasztói co-production, stb.) A tárolhatatlanság plusz költséget okoz Alacsony A romlékonyság költségei Magas fodrászat biztosítás autószervíz Vegyi tisztító Szálloda Szórakoztató park Légitársaság

36 Romlékonyság elveszített forgalom Maximális kihasználtság csökken a szolg. min. Optimális kihasználtság fölös kap. Alacsony kihasználtság 1. időciklus 2. időciklus

37 Romlékonyság A kapacitáskorlát okai Idő - jogi, tanácsadási, könyvelési, orvosi szolgáltatások Munkaerő - klinika, ügyvédi iroda, posta Berendezés - (állóeszköz jellegű állomány) légitársaság gépparkja, közművek Eszközök, anyagok - (a berendezések befogadókapacitása) helyek száma, fogyóanyag mennyiség

38 Kínálat menedzselése Az egy vendégre, vevőre fordított idő csökkentésével a kapacitások kihasználásának hatékonysága növelhető az alábbi módokon: a kiszolgálás folyamatának egyszerűsítésével a kiszolgálási tevékenység közötti várakozási idők csökkentésével néhány tevékenység átszervezésével, a szolgáltatási folyamaton kívüli végrehajtásával. A szolgáltatási folyamathoz közvetlenül nem kapcsolódó tevékenységek kiszervezhetők A vevők, vendégek aktív részesévé tehetők a szolgáltatási folyamatnak A kapacitás rugalmasságának növelésével a keresleti csúcsok könnyebb kiszolgálására van lehetőség.

39 A kapacitás és kereslet összehangolásának stratégiái Kereslet terelése Keresleti csúcsok esetén Kommunikációs üzenetek Előnyök nyújtása Diszkrimináció Negatív marketing Az igénybevevők készletezése Keresleti völgyek esetén Intenzív reklám Diverzifikálunk új szegmens bevonására Kedvezményes árak Nyitvatartási idő módosítása Rugalmas kapacitás Keresleti csúcsok esetén Időbeni elérhetőség javítása Több kiképzett alkalmazott Részidős alkalmazottak foglalkoztatása Bérelt kapacitás Alvállalkozók bevonása Keresleti völgyek esetén Karbantartási és átalakítási munkák Szabadságolás Továbbképzés Létszámcsökkentés

40 A szolgáltatások jellemzőiből adódó marketingproblémák Jellemzők Probléma Stratégia Heterogenitás - a standardizálás és - szolgáltatások iparosítása minőségellenőrzés problémás - szolgáltatások fogyasztósítása - a szolgáltatások nem tárolhatók - megfogható célok hangsúlyozása - a szolgáltatásokat nem lehet védeni a fogyasztón keresztül - személytelen források helyett személyes források alkalmazása - a szolgáltatásokat nem lehet készen - szájreklám alkalmazása ajánlatos Megfoghatatlanság bemutatni, leközölni - erős szervezeti image kialakítása - az árakat nehéz fixálni - költségbecslés alkalmazása fix árak kialakításához - hosszan előre megtervezett Nem tárolható jelleg - a szolgáltatásokat nem lehet raktározni kommunikációk - a változó keresletnek megfelelő stratégia alkalmazása - kereslet és kapacitás párhuzamos közelítése - a fogyasztó a termelésben van (az - közvetlen eladás stratégiája ügyfél befolyásolni tudja a gyártást) - a közönséggel való kapcsolat Elválaszthatatlanság - a többi fogyasztó is a termelésben megválasztása és gyakorlata személyes van legyen - a szolgáltató központi - a fogyasztó irányítása szükséges tömegtermelése bonyolult - több lábon állás politikájának alkalmazása Forrás: NÉMETH György PAPP Ilona: Szolgáltatásmenedzsment, Aula Kiadó, Budapest, 1995., p. 385.

41 Szolgáltatásmarketing-mix A szolgáltatástervezés és értékesítés sajátos kérdései

42 Szolgáltatás marketing-mix Booms és Bitner Termék Product Ár Price Értékesítés Place Kommunikáció Promotion Fizikai bizonyítékok Phisical evidence Személyzet Personnel/ People Folyamatok Process Szolgáltatások Design Minőség Garancia Választék Technológia Brand Kapacitás Árszint Minőség/ár arány Árdifferenciálás Listaár Kedvezmények Fizetési határidő Hitelezés Fizetési módszerek Csatornák Közvetítők Lefedettség Gravitáció Telephelyválasztás E-csatorna Reklám Személyes eladás Vásárlásösztönzés PR Direkt marketing Arculat Csatornák, eszközök Belső/külső Design Stílus Hangulat Illat Színek Berendezés Funkcionlaitás Alkalmazottak megjelenése Szervezeti kultúra Toborzás Kiválasztás Motiválás Támogatás Mérés Szervezeti keret Fő szolgáltatás Támogató szolgáltatások Bekapcsolódási szint

43 Szolgáltatás-marketing eszközrendszere (7P elv) 1. Termék -marketing (Product) kiegészítő,kapcsolódó szolg. szerepe fontosabb bonyolultabb minőségi viszonyok (a minőség biztosítása az egyik legnehezebb feladat) specifikáció szerepe nagyobb nem fizikai jelleg, megfoghatatlanhoz megfoghatót párosítani bizalmi viszony kiépítése a vevővel nem szabványosítható, erős az utánzási hajlam egzakt paraméterekkel nem írható le

44 Szolgáltatás-marketing eszköz-rendszere (7P elv) 2. Ármarketing (Price) a fix költség szerepe nagyobb szorosabb és ár és a minőség kapcsolata nagyobb a gazdaság, jog,hatóság szerepe nagy szórás az árban 3. Marketingcsatornák (Place) hagyományos értelemben nem használhatók (időbeli és térbeli rés) az értékesítési csatornák rövidebbek (közvetítő kereskedő) általában saját tulajdonúak nem tárolható jelleg

45 Szolgáltatás-marketing eszköz-rendszere (7P elv) 4. Promóció (kommunikáció) (Promotion) személyes eladás (fő eszköz) nagyobb a PR, arculat szerepe hatékony reklám az image, ill. szimpátia reklám sales promotion szerepe kisebb a word of mouth hatás erősebb 5. Emberi tényezők (People) a személyzet kulcsfontosságú a személyzet kiválasztása kritikus elem klasszikus minőség-ellenőrzés nem alkalmazható a belső PR szerepe felértékelődik

46 Szolgáltatás-marketing eszköz-rendszere (7P elv) 6. Tárgyi elemek (Physical evidence) az ígéret kézzel fogható közvetítői a szolgáltatás színvonalára utal kialakítása a funkciónak és célcsoportnak megfelelően történik 7. Folyamat (Process) az ügylet teljesítése hosszabb időt vesz igénybe adás-vétel folyamat jellegű a folyamat már a találkozás előtt elkezdődik

47 A szolgáltatásmarketing kulcskérdései Szolgáltatásminőség Folyamatok tervezése Sztenderdizálás szintje Fogyasztói magatartás és kockázatcsökkentés Piacszegmentálás Kapcsolati marketing és hűségesítés Panaszhelyzetek kezelése szolgáltatási hiba helyreállítása (service recovery)

48 A szolgáltatások minőségmodellje

49 Szolgáltatás-minőség modellje 1. Rés az igénybevevők elvárásai és azok felismerése közti különbség. Feladat: Ismerd meg az igénybevevőt (kutatás, panaszszituáció elemzése, alkalmazottak adatgyűjtése). Közvetlen kommunikáció a vezetés és frontszemályzet között. 2. Rés eltérés az azonosított elvárások és a minősg specifikációja között. Feladat: megfelelő minőségsztenderdek kidolgozása. Ügyfélorientált sztenderdek kialakítása. Világos célok, prioritások megfogalmazása. Ismétlődő feladatok szabványosítása, egyedi esetek specifikus kezelése. 3. Rés eltérés a meghatározott és az effeltíve nyájtott szolgáltatás között. Feladat: alkalmazottak feladatainak tisztázása, kiválasztás, képzés, motiválás, csapatmunka, ügyfelek bevonása a folyamatba. 4. Rés - eltérés az igért és nyújtott minőség között. Feladat: Ateljesítmény meg kell feleljen az igéreteknek. Személyzet bevonása a kommunikációba. Szolgáltatásparaméterek tükrözése a reklámban, differenciált választékpolitika. 5. Rés eltérés az elvárt és tapasztalt szolgáltatás között. R5=f(R1, R2, R3, R4)

50 A SERVQUAL szolgáltatásminőség mérőskála Tárgyi tényezők... modern berendezése van.... berendezése vizuálisan tetszetős.... alkalmazotai kellemes megjelenésűek.... az alkalmazott anyagok (prospektus, közlemény) szépek. Megbízhatóság... a határidőket betartja.... őszinte éredklődéstmutat a probélmám iránt.... elsőre hibátlanul teljesíti a szolgáltatást... időben nyújta a szolgáltatást, ahogy megigérte.... ragaszkodik a hibamentes munkavégzéshez. Reagálási készség Biztonságérzet Empátia... az alkalmazottak viselkedése magabiztosságot kelt a vevőben... a tranzakció során biztonságban érzem magam... az alkalmazottak előzékenyek... az alkalmazottak tudják a választ a kérdésremre... külön figyel rád... kényelmes a nyitvatartási idő.... az alkalmazottak személyesen figyelnek rád... a te érdekeidet tartják szem előtt... az alkalmazottak megértik a köölünleges igényeim.... az alkalmazottak pontosan megmondják, hogy mikor végik a szolgáltatást.... az alkalmazottak azonnali szolgáltatást nyújtanak... az alkalmazottak hajlandóak segíteni... az alkalmazottak sosem túl egfoglaltak ahhoz, hogy kiszolgáljanak. Az elvárt és kapott szolgáltatás kiértékelésének szempontjai.

51 A szolgáltató rendszer SERVUNCTION

52 SERVUCTION modell Fogalmak: A modell elemei: Előnyök összessége vevői elvárások vevőként eltérő lehet (szegmentáció) szolgáltatáscsomagok összeállítása Szolgáltatásélmény igénybevételből, megtapasztalásból eredő haszon semleges kategória Interakció a szolgáltatás előállítása és fogyasztása egy időben történik kölcsönhatás eladó vevő között Szolgáltatógyár szolgáltatás helyszíne speciális: itt van a vevő is! Vevő ( A vevő) a vevő a szolgáltatás integrált része aktív részese a szolgáltatás folyamatának Kapcsolattartó személyzet (front office) munkatársak kiválasztása, képzése, motivációja (belső marketing) vevőkkel való kapcsolattartás képessége Látható tárgyi környezet szolgáltatás minőségmércéje Láthatatlan szervezet és rendszer háttérben működő folyamatok Más vevők ( B vevő) Az összes tényező együttesen határozza meg a végső előnyöket a vevő szolgáltatás élményét.

53 Sztenderdizálás kérdései A szolgáltatás-mix összetétele A szolgáltatás végső megítélésében összegződik a kimenet (vagyis a hagyományos értelmű termék ) és a kölcsönhatás (vagyis az ember és a folyamat ) minősége. Ezt a két oldalt együtt ábrázolja a szolgáltatás-intenzitási mátrix. A szolgáltatás-intenzitási mátrix alapján végezhető el az adott szervezet stratégiai pozícionálása. Széles választékú, fogyasztói igényre formált, sokféle jellemzővel kiegészített, egyedi és drága szolgáltatás Szűk választékú, szabványosított, tömegméretekben kínált, egyforma, de olcsó szolgáltatások Magas intenzitású, sok személyes találkozást, és nagy szakértelmet követelő ( high touch ) kapcsolat Alacsony intenzitású, kevéssé személyhez kötött, ugyanakkor együttműködésre alapozott ( low touch ) kapcsolat A kölcsönhatás intenzitása: (a folyamat és az ember) Kimenet ( a termék ) VEVŐ OLDALI KAPCSOLAT

54 A szolgáltatás-intenzitás mátrix Változatosság Szabvány termék Magas intenzitás Private banking Előtér Szolgáltatás-intenzitás mátrix Alacsony intenzitás Folyószámla ügyletek Műhely Futószalag Rugalmas Funkcionális folyamatok Mereven előírt sorrend Háttér Termék-folyamat mátrix

55 A szolgáltatások működési alapelvei A szolgáltató szféra több évtizedes dilemmája, ami a mai napig sem került feloldásra és várhatóan nem is fog rövid időn belül - a testre szabás és a sztenderdizálás között folyik. Mindkettőnek megvan a nagyon alapos közgazdaságtani és piaci logikája, mégis eltérő ágazatokban láthatunk példát mindkettő létjogosultságára. Az egyéni igények kielégítése a szolgáltatás menedzsment és marketing megközelítés központi eleme, míg a sztenderdizálás a klasszikus közgazdaságtan alapelveire épül. A hagyományos közgazdaságtan a termelékenység növelését tekinti a gazdasági tevékenységek elsődleges sikerkritériumának és így jut el a költségcsökkentésen és méretgazdaságosságon át a sztenderdizálásig. Ezzel szemben a szolgáltatás menedzsment az egyéni fogyasztói igények kielégítését tartja gazdaságilag elsődlegesnek és így a minőség fogalmát helyezi előtérbe, szemben a költségcsökkentéssel. A szolgáltatások termelékenységét egyébként is nehéz makroökonómiai értelemben vizsgálni, mivel már az input és output oldal pontos meghatározása és mérése is nehézségekbe ütközik, jórészt az előbb említett nagyfokú testre szabottságnak köszönhetően.

56 Szolgáltatások sztenderdizálása A szolgáltatások sztenderdizálásának a következők a szervezeti előnyei: Fogyasztói megelégedettség (mindannyiszor ugyanazt az elvárt olcsó terméket kapják) Minőségbiztosítás sokat javul Könnyű a költségek befolyásolása Jó lehetőségek a termelékenység növelésére Jó lehetőségek az ár növelésére. Az innováció rendszerbe foglalható (Ez ismételhető egy kifejlesztett szakértői rendszeren keresztül, ami növeli az innovációs befektetések megtérülését) A sztenderd szolgáltatásoknak megvan az az előnye, hogy a szolgáltatások hagyományos jellemzői közül nem igaz rájuk, hogy nem ismételhetők. Így ha minőségi hiba történik, az igenis javítható. (takarítás, gyors étterem, befektetés (kompenzáció) Ez utóbbi állapot azonban az eredeti közgazdaságtani megközelítésekben nem szereplő piaci tényezőt, a bizalom meglétét feltételezik.

57 HIT és BIZALOM A piac ebben az értelmezésben nem mennyiség és ár által uralt, hanem minőség és elvárások alapján. A hagyományos gazdasági megközelítésekkel ellentétben optimális modellt nem érdemes keresni, mert a folyamat kezdetén, sem a szolgáltató sem maga a fogyasztó nem tudja pontosan meghatározni, mely megoldást fogja legjobbnak találni. Így az elvárások gazdaságtana alapján a fogyasztó magát a szolgáltatási folyamatot, mint eredményt preferálja, mivel a lehetséges kimenetről nincs tökéletes képe és információja. Ezért aztán a bizalom, mint közgazdasági fogalom (Williamson, 1975) helyett pontosabb a hit kifejezést használni, amely szerint a szolgáltatás igénybe vevője soha nem tudja objektívan meghatározni, hogy megfelelőáron, megfelelő mennyiséget kapott-e. Ezért aztán a fogyasztó megelégedettsége azon múlik, hogy azt hiszi-e, hogy megfelelő paraméterek mentén nyújtották számára a szolgáltatást. Amennyiben erről meg van győződve, úgy ezért hajlandó folyamatosan magasabb árat is fizetni.

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Néhány nagy ambícióval rendelkező fiatal saját vállalkozást tervez. A képzési idő alatt nagy szorgalommal, odafigyelve a napi feladatokra, igyekeztek

Részletesebben

Dr. Szántó Szilvia. Szolgáltatásmarketing

Dr. Szántó Szilvia. Szolgáltatásmarketing Dr. Szántó Szilvia Szolgáltatásmarketing Az előadás témái 1./ A szolgáltatási szektor növekedése 2. / A szolgáltatás fogalma, szolgáltatás-tipológia 3./ A szolgáltatásmarketing modellje 4./ A szolgáltatások

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

Szerző: Takács András Pécs, 2007.

Szerző: Takács András Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén

Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén Tartalom VII. A vendégelégedettség mérése a szállodai gyakorlatban... 494 1. Bevezetés... 494 2. A szolgáltatások sajátosságai... 495 3. A vendég elégedettsége... 498 3.1 A szolgáltatásminőség... 502 3.2

Részletesebben

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? 1 Vállalkozási formák 1. Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Reális üzleti terv 2. Hasonlítsa

Részletesebben

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ FENNTARTHATÓSÁG? SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ "Mindenkinek vannak álmai, azonban az álmodozókat az különbözteti meg a sikeresektől, hogy utóbbiak tudják, a hogyant, és végrehajtják a mikéntet"

Részletesebben

Marketing. Alapfogalmak. Váczi Ildikó. Mi a marketing?

Marketing. Alapfogalmak. Váczi Ildikó. Mi a marketing? Marketing Váczi Ildikó Alapfogalmak Mi a marketing? Alapfogalmak A marketing az egyéni és szervezeti célok megvalósulását elősegítő tervezési végrehajtási folyamat, mely során elképzelések, áruk és szolgáltatások

Részletesebben

MUNKAANYAG. Koralewsky Vilmosné. A marketing alapfogalmai. A követelménymodul megnevezése: Marketingtevékenység

MUNKAANYAG. Koralewsky Vilmosné. A marketing alapfogalmai. A követelménymodul megnevezése: Marketingtevékenység Koralewsky Vilmosné A marketing alapfogalmai A követelménymodul megnevezése: Marketingtevékenység A követelménymodul száma: 0002-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-30 A MARKETING

Részletesebben

VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON

VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZI NEMZETKÖZI MARKETING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban

A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban PhD értekezés Mester Csaba Témavezető: Veresné Dr. Somosi Mariann

Részletesebben

Bevezetés a marketing világába I.

Bevezetés a marketing világába I. Bevezetés a marketing világába I. Írta és szerkesztette dr. Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! EZEN KIADVÁNY SEM EGYBEN, SEM RÉSZLETEIBEN NEM SOKSZOROSÍTHATÓ, NEM MÁSOLHATÓ A SZERZŐ ENGEDÉLYE NÉLKÜL!

Részletesebben

Sikeres vállalkozás alapjai A gazdasági tevékenység fogalma Az a több szakaszos körfolyamat, amely magába foglalja az anyagi javak termelését, elosztását, cseréjét (forgalmazását) és fogyasztását (felhasználását).

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA LEKTOR DR. BIRÓ ZOLTÁN 1 TARTALOM Bevezetés 4 I. Üzleti vállalkozás 6 A. A vállalat tevékenységi rendszere 6 1. A vállalkozási tevékenység általános

Részletesebben

Szállodai értékesítés - Lexikon

Szállodai értékesítés - Lexikon KJBTTU024 Szállodai értékesítés Szerző: Pohner Tamás Szakmai lektor: Bártfai Endre György Szállodai értékesítés - Lexikon 4 P 1. P: Termékpolitikai eszközök (Product): 2. P: Árpolitikai eszközök (Price):

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

Marketingkommunikáció a desztináció menedzsmentben

Marketingkommunikáció a desztináció menedzsmentben BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY Marketingkommunikáció a desztináció menedzsmentben Készítette: Semsei Sándor

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VEVŐÉRTÉKELÉS EGYÉNI ÉS SZERVEZETI VÁSÁRLÓK ESETÉBEN

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VEVŐÉRTÉKELÉS EGYÉNI ÉS SZERVEZETI VÁSÁRLÓK ESETÉBEN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VEVŐÉRTÉKELÉS EGYÉNI ÉS SZERVEZETI VÁSÁRLÓK ESETÉBEN Az ajánlással szerzett ügyfelek jellemzői és hatásuk a vevőértékre szervezetközi viszonylatban Ph.D. értekezés Neumann-Bódi

Részletesebben

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Tartalomjegyzék 1. Vállalkozások... 4 1.1. Egyéni vállalkozások...

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

II. MODUL. Üzleti terv készítési ismeretek. Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI

II. MODUL. Üzleti terv készítési ismeretek. Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI II. MODUL Üzleti terv készítési ismeretek Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI Tartalomjegyzék Üzleti tervezéssel kapcsolatos alapfogalmak... 21 Az üzleti terv bevezető,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás, Levelező tagozat Export Import szakirány AZ ÁRKÉPZÉS SZEREPE PROFITORIENTÁLT VÁLLALATOKNÁL, ÁRKÉPZÉSI MEGODÁSOK

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A BOR DISZTRIBÚCIÓS CSATORNÁINAK MARKETING SZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE A BORVÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGED 55/2008 mottó a környezet változásáról: Azok számára alakulnak jól

Részletesebben

A villamos energia mint áru

A villamos energia mint áru 7 A villamos energia mint áru Vágómarha Chicago-ban, vagy hagymás rostélyos a Gundelban? Tisztelt Olvasó! Ez a cikk a villamos energia, mint forgalomképes áru marketing jellemzôit foglalja össze. Összefoglalásunk

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben