Elsõ félévünk az akarattyai óvodában. Kis országok, nagy sikerek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elsõ félévünk az akarattyai óvodában. Kis országok, nagy sikerek"

Átírás

1

2

3 2012. február Balatonkenesei Hírlap 3 Elsõ félévünk az akarattyai óvodában Az óvodás korú gyermekek életében a jól felállított napirend, az ebbe való beletanulás, az e szerinti mindennapi élet adja a biztonságot, a szabadságot. A következõ lépték az õsszel kezdõdõ népszokások, jeles napok, zöld jeles napok, ünnepek egymásutánisága, bekövetkezte, évrõl évre pontosan ugyanakkor. Nekünk felnõtteknek is ebben van a szabadságunk. Csupán egy apró paradoxon: amíg a gyermekeknek ballag az idõ, nekünk felnõtteknek rohan! Pedig az öt hónap, az öt hónap! S mi minden történt ez alatt! Mennyi élmény, mennyi munka, mennyi tapasztalás, fáradozás, öröm, kudarc és siker! Mióta világ a világ, az óvodák életét a négy évszak körforgása irányította. A kompetencia alapú neveléssel most már a négy õselem is jelen van intézményünk életében. Hogy is van ez? Szeptember, október, november az õsz Kis országok, nagy sikerek Sok izgalommal követtük a január 16-án kezdõdött és két héten át zajlott kézi- és vízilabda Európa-bajnokság eseményeit. Számunkra igen kedvezõ volt a nyitás: férfi kéziseink döntetlent értek el az oroszokkal szemben, a vízilabda válogatottunk pedig négy góllal legyõzte a világbajnok olaszokat. Reménykeltõk voltak nõi pólósaink mérkõzései is. A végeredmény: kézilabda csapatunk 8. lett, a két vízilabda válogatott pedig bronzérmet szerzett. Kis szerencsével elõbbre jutottak volna a mieink, azonban így is elégedettek lehetünk sikereikkel. Sokkal népesebb, nagyobb sportmúlttal, jobb anyagiakkal és fejlettebb társadalmi viszonyokkal rendelkezõ államok alakulatait utasították maguk mögé. Ugyanezt több kis ország csapatáról szintén elmondhatjuk. Ennek következtében a 3 csoport 4-4 elõdöntõs, tehát összesen 12 elõkelõ helyezettje közül mindössze csak két együttes küzdött az átlagnál nagyobb és népesebb ország képviseletében. Nevezetesen az olasz férfi pólós és a spanyol férfi kézis. hónapjai. A kompetenciában szeptember a levegõ õselem utolsó, harmadik hónapja, az október, november, december pedig a tûz elemé. A négy évszakban december már a télhez tartozik, januárral pedig már letelt telünk kétharmada. A kompetenciában viszont január a víz õselem elsõ harmada. Itt vagyunk immár a nevelési év felénél télvíz idején, a búcsúzó januárral. Mire az újság megjelenik februárban, lassan vége lesz a télnek. A kompetenciában pedig február és március a víz elemé. S akárhogyis, de csakhamar itt a várva várt tavasz! De mirõl is akartam írni? Hogy telt el az elsõ félévünk? További szavak helyett beszéljenek inkább a képek a színes borító oldalon! Nyáron pedig újra jelentkezem. Addigra már túl leszünk a második félévünkön. Gyermekeink és kolléganõim nevében is: Pulai Istvánné Ez persze lehetne a véletlen mûve is. Azt szoktuk mondani, hogy a labda gömbölyû, a tehetségen és a pénzen kívül ezekben a játékokban a pillanatnyi helyzet, a fáradtság, a rossz utasítás, az elbizakodottság, az indiszponáltság és még annyi minden döntõ lehet. Az országok nagysága és lélekszáma, amely gazdasági, társadalmi és politikai vonatkozásban elõkelõ helyet biztosíthat, a sport küzdõterein nem dominál. A legutóbbi Európa-bajnokság arra is jó példa, hogy megfelelõ irányítás mellett bizonyos hátrányok növelhetik az önérzetet, az öntudatot, az egymásért és közösségekért vállalt felelõsséget, összességében pedig a hazafias érzést. Máskülönben nehéz volna megindokolni a pár százezres Izland kézilabdásainak harcosságát, a dánok és szerbek elsõségét, a görögök, horvátok helytállását, Montenegró 2. helyezettségét. És a mindenkit elárasztani szándékozó kozmopolita közeg dacára kimondom: a mi lányaink és fiaink elõkelõ szereplését is. Márkus Zoltán A kenesei országgyûlés 480. évfordulója A jeles évfordulóról megemlékezõk elõször a templom kertjében gyûltek össze január 28-án. Koszorút helyeztek el az országgyûlés tiszteletére 30 évvel ezelõtt állított kopjafán, melyet elõzõleg Vér László állított helyre. A megemlékezés ezt követõen a szomszédos Gyülekezeti házban folytatódott elõadással és vetített képekkel.

4 4 Balatonkenesei Hírlap február FELHÍVÁS Balatonkenese Város Önkormányzata felmérést készít annak érdekében, hogy a közüzemi tartozást felhalmozókon állami támogatás igénybevételével, lehetõségeihez mérten segíteni tudjon. A felmérés minél pontosabb elkészítése érdekében kérjük azokat, akiket ez érint, szíveskedjenek jelentkezni február 15-ig a Területi Szociális Szolgáltató Intézménynél (Balatonkenese, Fõ u. 43. Tel: (88) ) adatfelvétel céljából. Jelentkezésüket várjuk! Tömör István polgármester Kérjük Önt, hogy személyi jövedelemadója 1%-át ajánlja fel a Balatonkenese Városért Közalapítványnak. Adószámunk: Tisztelt Lakosság! Ugye, az ön számára megnyugtató, ha a Polgárõrség tagjai óvják nyugalmát, védik lakóházaikat, vigyáznak vagyontárgyaikra? De ehhez kell az Önök anyagi támogatása, legalább fizetésének 1%-a, mert csak így tudjuk a vállalt társadalmi feladatunkat ellátni. Adományát tisztelettel várjuk: KÉRDÕÍV MINTA Név... Cím... Elérhetõség (telefon, )... Gyermekek száma:... A háztartásban élõk száma:... A háztartásban élõ jövedelemmel rendelkezõk száma:... Adósság típusa: Adósság összege: Áram Gáz Víz és csatorna Szemétszállítás Telefon Személyi kölcsön Lakáshitel Gépkocsi hitel Egyéb tartozások, hitelek Önkormányzati Polgárõrség 8174 Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. Adószám: Köszönettel: Torda István, a polgárõrség elnöke TÁTORJÁN JÁTÉKVÁR Balatonkenese, Dózsa György tér / , 30/ Bölcsõde - Családi napközi - Családi játéktár, játszóház - Gyermekfelügyelet - Születésnapi zsúrok - Házi gyermekfelügyelet egyéni igény szerint - Játék- és jelmezkölcsönzés - Babaápolási termékek - Barátságos árak, helyi kedvezmények, bérletek Nyitva tartás: Hétfõtõl péntekig: 8-17 óráig Szombaton: óráig, vasárnap: zárva

5 2012. február Balatonkenesei Hírlap 5 A Hory család Kenesén I. Pár évvel ezelõtt ifj. Simon Lajos azzal keresett meg, hogy egy papírgyûjtés alkalmával a papírhalom tetején meglátott egy könyvet és belelapozva kenesei öszszefüggéseket talált. Miután a könyvet elolvasta, rájött, hogy a könyv történelmileg fontos dolgokat ír. Ezután úgy döntött, hogy a könyvet nekem ajándékozza. Ezt az elhatározását most is megköszönöm. A könyvet elolvasva a magyar történelem közötti részének teljesen világos diplomáciai történetét ismertem meg, sokadszor is elgondolkozva az iskolában tanított történelem tényein. A könyv adatai: cím: Bukaresttõl Varsóig Írta: Hory András /a könyv az õ naplói és jegyzetei alapján készült/ Sajtó alá rendezte, a bevezetõ tanulmányt írta, magyarázó jegyzetekkel ellátta: Pritz Pál Kiadó: Gondolat- Budapest 1987 Hory elsõ látogatására indul 1935-ben A következõ sorok ennek a könyvnek a szövegét, sorait idézve próbálják bemutatni Hory Andrást, a diplomatát. * Hory András: született január 5-én Kolozsvárott. Mindkét ágon nemesi családok leszármazottja. A jogászi végzettségû apa Hory Béla a megyei árvaszék elnöke, emellett széleskörû tevékenységet fejt ki a bankélettõl a jótékonysági mozgalmakon át az irodalomszervezésig. Édesanyja szentháromsági Magyary Ilona. A Magyary család birtokai a század derekán még szinte fél karéjban ölelik körül Kolozsvárt. A család és a rokonság konzervatív nacionalizmusa alakítja gondolkodását. Édesapja szigorú takarékosságra neveli. A családban végzett munkája után már gyermekként is honoráriumot kap. A fiatal gyermekirodalmi ambícióit édesapja közvetlenül is támogatja: tizenegy éves korában Hory a házhoz járó Gartenlaube címû ifjúsági folyóiratból egy hosszabb novellát magyarra fordított, melyet apja könyvecske formában kinyomtattatott. Innen ered kitartó szívóssága, hogy a mostoha sorssal dacolva, ismét és ismét papírra vetette nem csekély terjedelmû feljegyzéseit, visszaemlékezéseit. Hazaszeretetének két fontos összetevõje van: Az egyik a küzdelmes történelmi múlt iránti tisztelete, a másik pedig a szülõföld rajongó szeretete. Tanulmányait végig kitûnõen végzi, miközben Európa különbözõ fõiskoláit járja német, francia, angol, latin, ógörög nyelvet tanul, s gyakorol. Kitüntetéses doktorrá avatása 1909 elején történik. Elsõ állása: a Darányi Ignác vezette földmûvelésügyi minisztériumban fizetés nélküli segédfogalmazó, majd 1912-tõl fizetéses segédfogalmazó, és két évre Bukarestbe utazik földmûvelésügyi segédszolgálatra. Innen visszatérve a vámpolitikai osztályra került, és egyre közelebb a célhoz, hogy diplomata lehessen. Mire 1919 februárjában megkapja a követségi tanácsosi kinevezést, tagja a porosz johannita lovagrendnek és a Ferenc József-rend lovagkeresztjének tulajdonosa. Hory aktív diplomáciai pályafutásának két évtizedét könnyebb összefoglalni, mint pályakezdésének elsõ esztendeit ig a bukaresti követség elsõ beosztott tisztviselõje tõl 1927-ig belgrádi, majd 1933 végéig római követ, ben a külügyminiszter állandó helyettese, ezután Lengyelország összeomlásáig varsói követ õsze után a németek közbelépésére - újabb követi megbízást már nem kap. A miniszter közvetlen rendelkezése alá helyezik, de - az augusztusi Turnu Severin-i megbízatásától eltekintve - külügyi munkát nem végezhet végén nyugállományba helyezik. S amiért mindezt kijegyzeteltem, a következõ: Amikor ugyan is elõször járt Hory András - nyugdíjazása után - a Fõvárosi Üdülõ hatvanholdas szép parkjában, egy, a vasútállomás közelében egy fenyõk közé elbújt kis ház annyira megtetszett neki, hogy késõbb megvette. Ezt elõsegítette Karafiáth Jenõvel való barátsága is. (Karafiáth Jenõ ( ) 1922-tõl 1931-ig a nemzetgyûlés ill. a képviselõház háznagya, majd vallás és közoktatási miniszter, Budapest fõpolgármestere, az akarattyai fürdõegylet örökös elnöke.) A Hory családot sok idõs kenesei ember személyesen is ismerte. Következõ lapszámunkban folytatjuk Hory András kenesei tartózkodásáról szóló történetet. Vér László GYEREKEK! OLVASÓKÖR-t szervezünk a könyvtárlátogató iskolásoknak. Minden hónap elsõ hétfõjén találkozhattok egymással a városi könyvtár olvasótermében. Megoszthatjátok társaitokkal olvasmányélményeiteket, illusztrálhatjátok kedvenc meséiteket! Mire számíthattok még? Ajánlásokat írhattok a többieknek, könyvjelzõt készíthettek különbözõ technikákkal. Vetélkedõk, szókincsfejlesztõ játékos feladatok, szituációs játékok, közös olvasás, versenyek, szellemi totók, új könyvek és sok izgalmas idõtöltés vár rátok! Elsõ alkalommal március 5-én hétfõn 14 órakor várunk minden könyvbarátot! Csatlakozzatok az Olvasókörbe! Jelentkezési lapokat március elején kaphattok a könyvtárban.

6 6 Balatonkenesei Hírlap február Példás összefogás a rendkívüli hidegben Nem érte igazán váratlanul a rendkívül hideg idõjárás a lakosságot, a hivatalos és civil szervezeteket, hiszen a meteorológiai szolgálat elõre jelezte, és a mi kontinentális éghajlatunkon ez természetes is. Mégis szót kell ejteni arról, hogy ez a rendkívülinek mondható idõjárás milyen csodálatos társadalmi összefogásra késztette az embereket. A Belügyminiszter úr nyilatkozata után megmozdult mindenki, akinek lehetõsége van a segítségnyújtásra. Már az õsszel megtörtént a veszélyeztetett csoportba sorolható emberek és tartózkodási helyeik feltérképezése, felkeresése. És most ne csak a hajléktalanokra gondoljanak! Sok idõs ember él egyedül. Köztük és a fiatalabbak között is vannak, akik betegek, rokkantak, elesettek, nem tudják ellátni magukat megfelelõen. Sokan élnek a települések külterületein, kiesõ helyeken, rossz körülmények között, akiknek nincsenek szomszédjai, akikre nem figyel senki. Õk azok, akikre ebben a hidegben figyelnünk kell! Nem csak a rendõrség dolgozott ki végrehajtási tervet a hidegben bajba kerülõ emberek megóvására a fagyhaláltól, hanem az önkormányzatok, a szociális szolgálatok, segélyszervezetek, alapítványok és a polgárõrök is komoly erõfeszítéseket tesznek, hogy senki se fagyjon meg. A rendõrség feladata, hogy folyamatosan, visszatérõen járja a területet, rendszeresen felkeresse az ismert tartózkodási helyeket, elesett embereket saját otthonaikban, hogy szükség esetén jelezze a társhatóságoknak: hol, milyen segítségre van szükség. A meleg teával, takaróval, tájékoztatással nem mindig lehet megoldani a problémát. Gyakran hatékonyabb segítség kell. Szükség esetén mentõt hívnak, értesítik a várpalotai Január 20-ig alig esett csapadék, mely az utazók, kirándulók és szabadban dolgozók kedvét szegte volna, ugyanakkor aggódtunk, hogy a tavalyi aszályt követõen idén is szárazság sújtja országunkat. Panasz nélkül viseltük a nem túl hideg napokat, és megelégedéssel tekintettünk a gázóra állására, de nyugtalanított bennünket: ha így folytatódik az idõjárás, nem porladnak szét az õszi szántás hatalmas hantjai, s nem pusztulnak el az ártalmas rovarok és más kártevõk. De ma vasárnap van, január 15-e, a hétköznapok sûrû gondjai után ne gyötörjük magunkat tõlünk független ambivalenciákkal! Egy kattintás, és nézzük inkább a televíziót! Kedvjavító kínálat: Önök kérték, majd Szeretlek Magyarország Azonban megdöbbentõ hírszalag fut vidám képsor alatt. Katasztrófa közlemény egy orosz mûholdról, melynek nem tudni, hova hullnak darabjai. No hiszen, csak nem a mi házunkra? Ha így történnék egymázsás súly ellen mit sem védene a tavalyelõtt fölkerült és agyondicsért Bramac-cserép. Tovább hatolva az amorf fémtárgy a pincében landolna, ahol boraink üvegballonokban tisztulnak, és véletlenül sem egy szétfröccsent ûrszonda részre várakoznak. Felhívás értelmében kézzel nem is érinthetném, Egy vasárnap hírei krízisközpontot, melegedõ helyre szállítják a rászorultakat, felveszik a kapcsolatot a polgárõrökkel, akik járõröznek, segítenek az ellátásban, önkormányzatokkal, amelyek kályhát, tüzelõt adnak, átmeneti szállást biztosítanak. És miért írok most errõl? Az emberségért, amellyel találkozunk nap, mint nap ebben a hidegben. Sorra érkeznek a lakossági bejelentések a Balatonalmádi Rendõrkapitányságra minden településrõl. Az állampolgárok nem mennek el a hajléktalan vagy a hidegben akár saját hibájából, akár betegség miatt utcán, földön fekvõ embertársaik mellett. Bejelentik, ha nem látnak valakit a megszokott idõben, ha nem füstöl a kémény, ha nem tudják, hová lett a szomszéd, ha nem jelentkezik a rokon, ha idegen vackolja be magát valahova. Nem is gondolják, ezzel mennyire megkönnyítik a munkánkat. Minden településrõl érkezett már olyan bejelentés, amelyet ellenõrizve emberéletet mentettünk meg. Rendõrként azt kívánom, hogy ez a gondolkodás, ez a gondoskodás, ez az egymásra figyelés maradjon meg a szebb idõkre is. Hogy mindig vegyük észre, bajban van a szomszédunk, barátunk, régen hallottunk a rokonokról, ismerõsökrõl, hogy valami szokatlan történt a környezetünkben. Az idõben érkezõ segítség ér a legtöbbet! És rendõrként tudom azt is, hogy a bûncselekmények elkövetõit elriasztja, ha figyelik, ha rákérdeznek, mit keres a környéken, ha érzékeli, hogy egy közösség tagjai törõdnek egymással. Ezzel pedig mindannyian a saját jobb biztonság érzetünkért, a jó közbiztonságért teszünk valamit. Stanka Mária r. õrnagy hogy a féltettebb csopakitól odébb tessékeljem. Megégetne? Megrázna? Vagy olyan lennék tõle? De viccen kívül: ha a becsapódó darab nem a fejemre esne, jelentenem kéne a 105- ös számon. Mi jön még? Nem A radványi sötét erdõben, hanem a ravaszdiban halálra sújtott egy tapasztalt munkást a kivágott fa. Talán közrejátszott az erõs szél, de veszélyes üzemben minden óvatlan pillanat okozhat tragédiát. Hallgatjuk a novemberben meghalt Gyõri Szabó József vidám dalát, majd frontális ütközésrõl értesülünk. Egy halott és több súlyos sebesült. Újabb tudósítás a Costa Concordia luxushajó megfeneklésérõl, miközben az épp száz éve elsüllyedt Titanicra emlékezünk. Ezután a kõbányai MÉH-telepen történt kutyaharapás 9 éves áldozatáról kapunk hírt. Hiába a klasszikus figyelmeztetés, hogy (Cave canem!) õrizkedj a kutyától, ne higgy benne, védtelenül ne lépj a falka közé! Folytathatnám az intelmeket, de fájdalmas esetek igazolják, hogy hiába. Vasárnap esti hírek. Aggodalmak, félelmek, mulasztások és hibák, amelyeket nem enyhít az Önök kérték, és amelyek által keserédes a Szeretlek Magyarország. Márkus Zoltán

7 2012. február Balatonkenesei Hírlap 7 A Tátorján Nyugdíjas klub idei tervei A klub programját úgy állítottuk össze, hogy az ráépül településünk fontosabb kulturális eseményeire. Így nyitottabbá tehetjük rendezvényeinket. Több lehetõség nyílik az emberi kapcsolatok ápolására, találkozásokra. Nyugdíjas klubunk szeretettel vár minden érdeklõdõt! Három olyan programot hirdetünk, melyek csak akkor tudnak megvalósulni, ha lesz elegendõ (legalább 10-20) jelentkezõ. 1. Tegyünk többet az egészségünk megõrzéséért! Nordic Walking mozgás-gyaloglás sportolási lehetõséggel! Galambos Lászlóné /Betti óvó néni/ vezetésével a legjobb kezekben leszünk! 2. Nagymamák és nagypapák számítógépes alapismereteket nyújtó tanfolyama indul. Jelentkezés: március 10-ig. (Árakat annak függvényében tudunk kalkulálni, ha már tudjuk a részt vevõk számát.) 3. Õsztõl rendszeressé tennénk a színházlátogatásainkat a balatonfûzfõi Mûvelõdési Házban. Bérletek vásárlására lesz majd lehetõség. Ha szívesen részt venne havonta, kezdetben 1-2 alkalommal ezeken a vidám hangulatú programokon, kérem, jelentkezzen! Az idõ múlhat, a szépség és a jóság, a szeretet és az igazság nem múlik el az évszakokkal, nem múlik el az emberekkel, hanem örökös, mint a testetlen valóság, s ezekbõl annyit kap mindenki, amennyit megérdemel. Fekete István Ez az idézet évtizedek óta meghatározója életemnek. Örömmel osztom meg Önökkel! Zongorné Mátray Piroska, a klub elnöke A Tátorján Nyugdíjasklub 2012-es évi programja Program ideje Program helye Program megnevezése I. 20. Kultúra Háza Kultúra napja /program tervezése/ II. 28. Balatonfûzfõ Színházi elõadás III. 06. Iparosház Nõnapi köszöntõ III. Kultúra Háza Kisakadémiai elõadás III. 15. Kossuth szobornál Ünnepi megemlékezés III. Agárd Kirándulás IV. 07. Tájház Húsvétolás IV. 19. Balatonfûzfõ Színházi elõadás V. 02. Iparosház Nagymamák köszöntése /gyermekek mûsora/ V Kultúra Háza Pünkösdi Tátorján Fesztivál /palacsinta fesztivál/ VI. 11. Iparosház Az I. félévi programok, tapasztalatok összegzése VI. 30. Balatonakarattya Zenés szombat esték VI. 13. Széchenyi park X. Balatoni Kapunyitó /halászléfõzõ verseny/ VII Rákóczi park Közös program az akarattyai nyugdíjasklub tagjaival VIII. 20. Díszkút Szent István ünnepe VIII. 25. Széchenyi park VIII. Lecsófesztivál IX. 10. Iparosház Kötetlen beszélgetés /szüreti készülõdés/ IX. 22. Kultúra Háza elõtti tér Szüreti vigadalom /nagyik sütije/ X. 01. Sportcsarnok Idõsek világnapja X. 20. Tájház Múltidézõ Teadélután X. 23. Bakó Liget 56-os emlékkõ Nemzeti ünnep, megemlékezés XI. 10. Kultúra Háza Együttmûködés a NABE csoporttal Márton napi libaságok XI. 12. Iparosház Névnapozás /ünnepi elõzetes/ XI. Balatonfûzfõ Színházi elõadás XI. Kultúra Háza Kisakadémiai elõadás XII. 10. Iparosház Évzáró találkozás Adventi, karácsonyi köszöntõ gyermekmûsor XII. 22. Sportcsarnok Mindenki karácsonya

8 8 Balatonkenesei Hírlap február Kedves Szülõk! Bölcsõdénk 2004 óta mûködik Balatonkenesén. Az elmúlt években közel 100 kisgyermekes család mindennapjait támogattuk gondozó-nevelõ munkánkkal, azzal, hogy szakszerû és színvonalas ellátást nyújtottunk gyermekeik számára. Nehéz döntés elõtt állnak, amikor úgy határoznak, hogy gyermeküket bölcsõdébe kívánják elhelyezni. Változás következik be az életükben, és sok kérdés merül fel. Milyen is egy bölcsõde? Megfelelõ ellátásban részesül-e gyermekünk? Fogják õt szeretni? Milyen szempont szerint döntsünk? Mit várnak el a választott intézménytõl? Én most azzal szeretnék segíteni, hogy bemutassam, milyen lehetõséget kínál intézményünk, a Kippkopp Óvoda és Bölcsõde. Integrált intézményként mûködünk, ami esetünkben nem pusztán azt jelenti, hogy egy épületben az óvodával. Mind óvodánk (elõminõsített referencia intézmény, Zöld óvoda, Madárbarát óvoda), mind Helyi Óvoda programunk elismert. Ennek alapját a hagyományõrzés, népszokások, anyanyelvünk mûvelése adják. A bölcsõdei nevelés alapelveit kiegészítve az óvodai program is szerves része életünknek, a kompetencia alapú neveléssel együtt. Ez a szakmai együttmûködés biztosítja a bölcsõdeóvoda közötti zökkenõmentes átmenetet. Csecsemõ és kisgyermeknevelõ, -gondozóként összhangban dolgozom óvodapedagógus kolleganõmmel, és a gyakorlatban is igazoljuk, hogy az óvodai programok, az év jeles napjainak ünneplése izgalommal és örömmel tölti el a bölcsõdés korú gyermekeket is. Ezek az alkalmak nemcsak azért értékesek, mert együtt készülünk rájuk, hanem azért is, mert a késõbbiekre nézve érzelmi biztonságot nyújt nekik. Megismerik leendõ óvónõjüket, õsszel ismerõsként üdvözlik óvodástársaikat. A hideg évszak elmúltával ezek az alkalmak még gyakoribbá válnak. Bízunk benne, hogy az elkövetkezendõben is sok szülõ és gyermek ismerheti meg bölcsõdénk elõnyeit. Ezek sokban segítik a késõbbi, óvodai beilleszkedést, ízelítõt nyújtva az óvodai nevelésrõl is. Intézményünk szeretettel várja az érdeklõdõ szülõket és gyermekeiket áprilisi nyílt napunkon. A pontos idõpontról késõbb adunk tájékoztatást. Bölcsõdénkbe a beiratkozás folyamatos, 18 hónapos kortól várjuk a kicsiket. Füstös Edit gondozónõ Tanár úrnak köszönettel Mint már annyiszor, jan. 16-án magával ragadó elõadást tartott az akarattyai nyugdíjasoknál Márkus Zoli bácsi. A doni áldozatokra emlékeztünk. Mint gyermekkorom idején, most is eltûnt tér, idõ az elbeszélés alatt. Újra kisdiák voltam, és ámultan hallgattam tanáromat. Eszembe jutottak azok a csodálatos versek, prózák, Ady, Petõfi, Arany János versek, melyeket csak Zoli bácsi tudott elmondani. Olyan érzelmekkel, amit csak õ tudott. Most felnõtt fejjel értem igazán, hogy mit is kaptunk tõle. Még most is, ha beszélgetünk, úgy érzem, én vagyok a kisdiák, és õ a tanár bácsi, aki fütyörészve, hóna alatt a naplóval jön az osztályba. Itt szeretném megköszönni, hogy ebben a romló világban mindig szán ránk idõt. Sem az idõhiány, sem a hideg nem tartja vissza. Úgy gondolom, szeret köztünk lenni. Köszönjük, és ezután is várjuk, hogy megtiszteljen bennünket jelenlétével. Kívánunk neki jó egészséget, és hogy még sok-sok tollat koptasson írásai közben. Horváthné Liszkóczi Klára CSÍZIÓ Február 20 - március 21. (Böjtelõ hava - Böjtmás hava) Február 24.: (Jégtörõ) Mátyás napja - Amit Zsuzsanna esetleg meghagyott a télbõl, azt Mátyás elviszi. Mátyás megtöri a jeget. Azt is mondják, ha nem talál jeget, akkor csinál. - A halászok számára nagy nap ez, mert elkezdõdik a csukák ívása. - Mátyás osztja a sípokat a madaraknak, hogy kedvükre fújhassák nótáikat. Idõjósló nap.: Ha jeget talál pusztít, ha nem talál, épít. Vetõ nap: A férfiak búzát, árpát, zabot, az asszonyok mákot, sárgarépát és borsót. Március 4.: Kázmér napja - Kiengedik a méheket a kaptárból. Március 12.: Gergely napja - I. ( Nagy Szent ) Gergely kimagaslik a pápák sorából. A gregorián zene elnevezés neki állít emléket. Régente Gergely napon az ifjak és a gyermekek katonást játszottak, a várost, falut körüllovagolták. Szent Gergely vitézei verselve,énekelve új diáktársakat toboroztak az iskolákba. Ezt a szokást nevezték Gergely - járásnak. A szokás gyökerei egészen Róma márciusi hadi ünnepéig nyúlnak vissza. A Gergely-járás egyúttal tavaszünnep. Gergely megrázza szakállát, azaz az õ napján még eshet ugyan hó, de utána bízvást palántázhat, vethet a parasztember. Idõjósló nap.: Gergely napi szél Szent György napig él. Gergely napja ha világos, az éve se lesz hiányos. - Ezen a napon ültetik kis cserépbe, faládákba a palántának való magot. Március 15.: Nemzeti ünnepünk Március 18, 19, 21.: Sándor, József, Benedek - Zsákban hozzák a meleget. Errõl a zsákról azt is tudni véli a göcselyi nép, hogy ebbõl ereszti ki Benedek a szárnyas rovarokat. Szerintük Sándor, József a szegény nép ellenségei, mert a böjti szelek szétkócolják a zsúpfedeles háztetõket. Benedekkel elnézõbbnek, mert véle - naptárilag - legalábbis - valóban megjõ a tavasz. - Most ültetik a fokhagymát, krumplit, kaprot. - Ekkor térnek vissza a gólyák. Március 21.: A csillagászati tavasz kezdete - Ezen a napon a nappalok, valamint az éjszakák hossza az egész földgolyón egyenlõ. Innen a neve napéjegyenlõség. Forrásmunka.: Napról napra, kiadja a Pedellus Bt. Debrecen Pulai Istvánné

9 2012. február Balatonkenesei Hírlap 9 Reggeli bevásárlásra a bolt felé menet kisnyugdíjas és özvegy barátom a Balaton felõl szokásos útvonalukon kelet felé áradó vadludak százairól elmélkedett: - No hiszen, hiába szállnak: a száraz õszben alig zsendült búzavetéseket vastagon fedi a hó. Errõl már bizonyára meggyõzõdtek a madarak, de belsõ parancs késztette õket. Nyugtalan volt a vonulásuk. Alig gágogott egy-egy gúnár, s a közismert alakzatokból falkányian kiszakadtak. Betódultak egy másik láncba, majd abból is kiváltak. Valamilyen elõnyben reménykedve önállósodtak volna, de ehhez sohasem verõdtek elegen sorba. Egykedvûen szemléltük a vadludak kósza repülését, barátom azonban már nem róluk szólt:- Több mint kéthete, mióta ez a zord idõ tart, az én házamban folyamatosan 16 Celsius fok van. Többet nem engedhetek meg magamnak. Sok hasonló sorsú ember van a faluban és az országban. Ötven-hatvan éve sok ház épült. A korábbiakkal ellentétben több szobás, tágas lakások. A gyermekek felnõttek és kirepültek, a szülõk egyike meghalt. Nõtt az egyedül élõk száma. Fûteni viszont ugyanúgy kell, mintha öten vagy ennél is többen laknának, de fizetni csak egy nyugdíj összegbõl lehet. Összegbõl? Amelybõl azonban nem csak melegedni, hanem élni is kell. Barátom szava után a marosvásárhelyi Sz. Sándor ismerõsöm jutott eszembe, akihez 1981-ben az államilag sötétségre kárhoztatott utcákon kóborogva végre oda találtunk, és fáztunk, fáztunk. Sándor érvelt: - Ceausescu egész Romániára 17 Gerincmasszázs Tudja-e hogy a gerincünk állapota hatással van szerveinkre? Milyen betegséget okozhatnak a gerincelváltozások? Mi a masszázs? Az ember biológiai felépítésébõl adódóan gerincünk állapota minden részünkre kiterjed, vagyis nincs olyan betegség, melynek kialakulását ne a gerinc elváltozása segítené elõ. Az egyes csigolyák elmozdulásából leggyakrabban elõforduló betegségek és szervi hatásai (a teljesség igénye nélkül) példákkal. Nyaki csigolyáknál: fejfájás, nyakmerevség, fülfájás, pajzsmirigy betegség, felsõkar fájdalom, ideg-torok-mirigymandula gyulladás. Hát csigolyáknál: szív, tüdõ, epe, máj, gyomor, cukorbaj, allergia, vese betegségei, reuma, meddõség. Lumbális csigolyáknál:székrekedés, hasmenés, bél gyulladások, lumbágó, lúdtalp, klimax. Szakrális csigolyáknál: csípõficam, gerincgörbület, aranyér. Szerencsére az esetek többségében a gerinc és az izületek harmóniájának visszaállítása után megszûnnek a kísérõ betegségek is. A masszázs olyan gyógyító és egészség megõrzõ eljárás amelyet kezünkkel végzünk, a test felületén meghatározott fogásokkal. E fogások segítségével vissza állítjuk a szervezet energiáinak akadálymentes áramlását, amellyel a szervezetben gyógyító hatást lehet kiváltani. A kézzel végzett masszázs nem helyettesíthetõ a masszírozó gépekkel és a gyógyeszközökkel. A gerinc masszázzsal az egész embert kezeljük. Gerincünket ajánlatos évente 3 alkalommal helyre rakatni. A mellékelt ábrán gerincoszlopunk felosztása látható: - nyaki csigolyák 7 db - háti csigolyák 12 db - lumbális (agyéki) 5 db - szakrum (keresztcsont) 5 db összecsontosodott csigolya - farkcsigolya 3-5 db Mészáros István Hóban, fagyban Celsius fokot rendelt el. Azt nem tudjuk, hogy a szekurité hívei ezt hogy játszották ki Mindig tudtuk: a közép-európai térségben szeszélyes az idõjárás. Például országos fagy június 4-én, június 18- án havazott nálunk. Az es, az ös, majd az es zord telekrõl gyakran hallunk. A kegyetlen hideg 1792-ben október 4-tõl április 13-ig tartott. Baja térségében 2005-ben -20,2 C fokot mértek, de ez a zimankó csak 5-6 napig tartott. A mostani január 30-án -11C fokkal vette kezdetét, közben tovább csökkent a hõmérséklet, s február második felében is fázunk. Méltatlankodunk, hogy az úzok által ûzött besenyõk elõl menekülve Árpád apánk a morvák meg a frankok nyomán miért nem melegebb tájon táborozott le. Idén azonban Sziciliában, Dél-Spanyolországban is több éve nem tapasztalt hideg és hó lepte a tájat. A legutóbbi híradás szerint hazánkban 35 embertársunk fagyott meg. Saját házukban, fûtetlen helyiségekben 28-an. Barátommal egyszerre léptünk ki a boltból. Az õ kezében üresen lengett a szatyor. Valami az egyik zsebében is elfért. De õ nem tûnt szomorúnak. Rózsaszín volt az arca, mint a célba érõ versenyzõnek. Én már elfeledkeztem a vadludakról, de õ továbbra is aggályoskodott: - Nem tudom, szegények, tudtak-e valamit kapirgálni a hóban, fagyban. Márkus Zoltán

10 10 Balatonkenesei Hírlap február Gõzerõvel készülnek csapataink - hírek a Balatonkenese Katica Pékség LC életébõl - Sikeres hónapon vagyunk túl, mivel a BLC vezetõsége eredményes tárgyalásokat követõen több poszton megerõsítette a felnõtt keretet. Az igazolásoknál fontos szempont volt, hogy a hiányposztokra keressünk balatonkenesei kötõdésû játékosokat. A következõ játékosok érkeztek: Bozai Gyula Nagytétény csapatától érkezett hozzánk, de elõtte több NB 1-es klubnál is rúgta a bõrt. Gyula félig KENESEINEK mondja magát, hiszen itt van nyaralójuk, így a játékosok ismerõsként köszöntötték. Blaski Gábor több jó csapatnál is megfordult, így rutinja nagy segítségére lehet csapatunknak. Gábor a Peremarton SE csapatától érkezett, de hazajött... Gazdig László több neves egyesületnél játszott, tizenkét évig az osztrák harmadik vonalban terelgette a játékszert. Legutóbb Bakonynánán játszott egy fél szezont, ahol az õsszel 24 gólt szerzett. Mind a három játékosban van közös, gólt rúgtak az elsõ BLC mérkõzésükön. Rajtuk kívül a Hollandiába távozó Szokoli helyére Horváth Tamás érkezett Polgárdi csapatából. Tamásra a belsõ védelemben számítunk. Rajtuk kívül Király Antal érkezett, és persze Balatonkeneséhez rokoni szálak kötik. A BLC meghívást kapott a Füred-kupára (nagypályás felkészülési torna), ahol NB 3-as és megye elsõ osztályú csapatok versengenek. Tizenhat egyesület négy csoportba lett beosztva. Elsõ mérkõzés: Gyulafirátót SE (Megye I.) Balatonkenese Katica Pékség LC 2:3 Elsõ osztályú ellenfelünk nagy mellénnyel fogadott minket a füredi mûfüves pályán. Játékosaink nagyon jól alkalmazták a Szabó Zsolt által elvárt taktikai elemeket. BLC: Rauch G.- Fekete A; Hencz D; Horváth T; Kremzer K;- Hatos N; Németh L; Sipos; (Takács P.); Rusvai Gy; (Kuti Cs.) Takács L; (Major M.); - Pillók G. Gól: Takács László, 3 Második mérkõzés: Alsóõrs SE (Megye I.) Balatonkenese Katica Pékség LC 1:9 Az idõjárás ellenére jó körülmények fogadták a csapatokat a füredi mûfüves pályán. A vasárnap délelõtti mérkõzésen több új igazolású játékos elõször húzta fel a KENESE mezét. Csapatunk jó napot fogott ki, és látványos gólokat szerezve gyõzte le a magasabb osztályban vitézkedõ Alsóõrs SE csapatát. BLC: Rauch G Hencz D (Major M.); Balogh G; Horváth T; Kremzer K (Takács P.); - Pillók G (Hatos N.); Blaski G(Németh L.); Rusvai Gy; Takács L; - Gazdig L (Sipos D.); - Bozai Gy Gól: Gazdig László 3, Takács László 2, Pillók Gergõ, Bozai Gyula, Blaski Gábor, Hatos Norbert A csoportkörbõl még egy mérkõzés van hátra, Várpalota BSE (NB3) ellen. Ifjúsági csapatunk (U19) folytatja a Bakos Tibor által kidolgozott felkészülési programját. Érdekesség, hogy a fiatalok kérésére együtt készülnek a serdülõkkel (U16), az erõnléti és a futó edzéseket tartják közösen. Az U19 elõször Balatonfüred FC utánpótlás csapatával mérkõzik meg a felkészülés idõszakában. A legkisebbek továbbra is a teremben edzenek, és szépen haladnak. A létszám nagyon bíztató, de Vajda Béla továbbra is várja a focizni vágyó gyermekek jelentkezését! A nõi csapat is készül a tavaszi rajtra, és több villámtornára nevezett be. A felnõtt nõi csapat várja 15 éves kortól a jelentkezõket, csütörtökön esténként a csarnokban. * Idén is rendezünk sportbált. Ezúttal az óvoda ad otthont a rendezvénynek, március 10-én. A rendezvényre sok meglepetéssel készül a vezetõség, további részletek és plakátunkon. Sok szeretettel várjuk az óvodába mindenkit, ahol szórakozva támogathatja kedvenceit. Kedves Sportbarátok! Tisztelt Szurkolóink! A 2008 Balatonkenese Labdarúgó Club aktív sportfejlesztõ és ifjúság nevelõ tevékenysége kapcsán 2011-tõl támogatható az adó 1%-val. Azok a barátaink, akik elismerik munkánkat és adójuk 1%-val további segítséget nyújtanak számunkra, az adóbevallásuk elkészítésénél a: Támogatott szervezet neve rovatban: 2008 Balatonkenese Labdarúgó Club nevet írják, és a Támogatott szervezet adószáma rovatba: adószámot tüntessék fel. Az 1%-ból befolyt összeg az egyesület egyéb forrásaival együtt az utánpótlás képzését és versenyeztetését segíti. Köszönjük, hogy gondolnak ránk! Zubor Zoltán elnök A Kelet-Balatoni Borlovagrend március 10-én szombaton 9 órától a Balaton keleti tájegységén kézmûves borversenyt szervez a Kultúra Házában. Nevezni elõzetesen lehet március 8-ig a bormintákkal és nevezési díjjal. A bormintákat fajtánként 2 db 0,75 literes palackban Keresztes Jánosnál (06 30/ ) lehet leadni a Nagykuti u. 36. szám alatt. A versenyen való részvételi díj: 500 Ft mintánként. A balatonkenesei és balatonakarattyai boros gazdák boraiból kerül sor az Év borának megválasztására. A borverseny után vacsorára várunk mindenkit, melynek ára: 600 Ft/ fõ. Mindenkit borbaráti szeretettel várunk! További információ:

11 2012. február Balatonkenesei Hírlap 11 Interjú Polgár Sándorral és feleségével, Németh Zsuzsannával A Polgár család közismert és elismert Balatonkenesén. Sándor szülei, akiket közelebbrõl ismerhettem, már sajnos nem élnek. Szerették a közösséget, tagjai voltak a Szivárvány Népdalkörnek, és szorgalmas embereknek ismerték õket, akik rendes, munkájukban kitartó, egyenes gerincû gyermekeket neveltek, köztük az interjú egyik alanyát, Sándort. Hogyan emlékszik gyermekkorára? Milyen útravalót kapott a szüleitõl? P. S.: Négyen voltunk testvérek, rendszeres munkára szoktattak bennünket, mindenkinek megvolt a feladata. Mivel õk három mûszakban dolgoztak, szükség is volt a mi segítségünkre. Ez egy életre szóló tartást adott, a munkához való hozzáállásban. Hol végezte iskolai tanulmányait? P. S.: Általános iskolába Kenesén jártam. A középiskolát Balatonfûzfõn végeztem, ahol elsajátítottam a villanyszerelõi szakmát. Az ehhez kapcsolódó gyakorlati képzés a Nitrokémia keretein belül történt. A tanulás befejeztével mi volt az elsõ keresõ tevékenysége? P. S.: A gyakorlati képzés helyén, a Nitrokémiánál dolgoztam további két évig, majd a Csopaktája TSZ építõipari ágazata következett, ahol öt évet töltöttem el. Itt tovább bõvült a szakmai tudásom, ugyanis épületgépészeti tevékenységet folytattunk. Mikortól mûködik a saját vállalkozása? P. S.: 1984-ben mellékállásban villanyszerelési javító tevékenységgel kezdtem foglalkozni a lakosság körében, majd 1985-ben elindítottam a vállalkozást. Milyen volt családja hozzáállása ehhez az elhatározásához? P. S.: Kicsit féltettek, hiszen ez akkoriban újdonságnak számított, bizonytalannak tûnt. De támogatták az elképzelésemet olyannyira, hogy feleségem otthagyta elõzõ munkahelyét az anyagbeszerzési tevékenység ellátása érdekében. Hány fõt foglalkoztatnak? P. S.: Feleségem eleinte segítõ családtagként vett részt a vállalkozásomban. Késõbb, amikor már megerõsödött a villanyszerelési vállalkozásunk, felvetõdött egy másik tevékenység elkezdése. Feleségem 1993-tól kezdte el a Villker Barkácsbolt mûködtetését, egyéni vállalkozóként. Elõször hiánypótlóként, a villanyszereléssel kapcsolatos anyagokkal kereskedtünk, majd a vásárlók igényei szabták meg, hogy merre felé bõvítsük az árucikkek palettáját. Hogyan történt a munkatársak kiválasztása, és hány fõvel dolgoznak most? N. Zs.: Kezdetekben egy kolléga dolgozott az üzletben, a késõbbiekben még egy fõvel bõvítettük a létszámot, mivel idõközben a választék és a vásárlók körének fokozatos bõvülése ezt igényelte. Emlékszem, hogy korábban sok éven át lelkesen támogatták gáláns adományokkal a közösségi rendezvények szervezését. Vajon a mai gazdasági körülmények között megtehetik-e? P. S.: Így igaz, régebben többfelé tudtunk adakozni, manapság már ezt nem nagyon tudjuk megtenni. A gyerekekre mindig is különösen nagy gondot fordítottunk, - lehetõségeinkhez mérten- a mai napig igyekszünk adományainkkal segíteni az iskolai rendezvények megszervezését. Egyébiránt hogy érinti a vállalkozásotokat a jelenlegi gazdasági helyzet? P. S.: Most az a fontos, hogy túléljük a válságot. N. Zs.: Folytatnám Sándor gondolatát: az én vállalkozásomban is jóval kisebb forgalmat tudunk generálni, mivel az építõipar halódik. Felvesznek-e profilbõvítést vagy váltást? N. Zs.: Egyenlõre a fentiek miatt nem gondolkodunk nagy, csak kis lépésekben, már lehetõség van a kártyás fizetésre is üzletünkben. P. S.: Továbbképzésekre, tanfolyamokra járunk, hogy lépést tudjunk tartani a folyamatosan változó elõírásokkal. Az EON regisztrált szerelõjeként végezhetünk mérõhely kiépítést is, aminek a dokumentálása nem egyszerû feladat. Milyen a kapcsolatuk a többi kenesei, akarattyai vállalkozással? N. Zs.: A környékbeli vállalkozókkal jó a kapcsolatunk, rugalmasan tudunk együtt dolgozni. Igyekszem beszerezni számunkra a szükséges árucikkeket, hogy az õ munkájukban se legyen fennakadás, ne kelljen a mai horribilis benzinárakon a nagyvárosokba utazni. Segítjük egymást. Ha nálunk keres valaki szakembert, igyekszünk helybélit ajánlani, természetesen más vállalkozók is ajánlanak minket. Ez így mûködik. Mindent a vásárlóért! P. S. : A hozzám forduló helyi és környékbeli villanyszerelõ kollégáknak igyekszem szakmai tanácsokat adni. Például az új szabványokkal, vagy nyomtatványok kitöltésével kapcsolatban. Elégedettek-e a munkájukban elért eredményekkel? N. Zs.: 30 évvel ezelõtt nem gondoltam volna, hogy ilyen és ekkora vállalkozást fogok felépíteni. Elégedettséggel tölt el, hogy munkánkkal hasznára vagyunk a településnek és az itt élõ embereknek. Természetesen ehhez munkatársaim kitartó munkája is hozzájárul, akik a vállalkozás beindítása óta velem együtt vállvetve tartják a frontot. Ha a városunkban élõ fiatalok megkérdeznék, hogyan érdemes vállalkozni a mai világban, mit tanácsolnátok nekik? P. S.: Minden szakmában, így a villanyszerelésben is kell az utánpótlás, de aki manapság belekezd, az jól kösse fel a fehérnemût. Kiemelt figyelmet kell fordítani a megbízások pontosítására, többszöri egyeztetésre, mert könnyen adódhatnak félreértések. Sajnos elõfordulhat, hogy az elvégzett munkát hosszú ideig vagy egyáltalán nem fizetik ki. Akinek nincs elég tartaléka ilyen esetekre, az bizony könnyen csõdbe mehet. N. Zs.: Ne ugorjanak fejest vállalkozás indításába, elõbb tájékozódjanak, hogy mi az, amire szükség lehet. Tartsák szem elõtt, hogy egy bolt sok idõt és energiát igényel, amíg az emberek megismerik, valamint lépést kell tartani a változásokkal. Mint a legtöbb munkában, itt is szükség van a szakmai rátermettségre és kitartásra. Köszönöm az interjút, remélem, az olvasókban és az új ismerõsökben egyformán pozitív kép alakult ki Önökrõl. Végezetül: kinek adják tovább a labdát, ki legyen a következõ interjúalany? Szabó Andrásékra gondoltunk, akik szintén régóta tartják fent a vállalkozásukat. Sörédi Györgyné

12 12 Balatonkenesei Hírlap február RENDEZVÉNYTERV Kedves Olvasóink! Örömmel nyújtom át idei rendezvénytervünket! Természetesen apró változások elõfordulhatnak év közben, de szórólapokkal, kiadványokkal és újságunk hasábjain is tájékoztatunk majd részletesen. A címlapunkra visszahoztunk a kultúra napi hangulatból egy kis ízelítõt, mert az a célunk, hogy az év valamennyi rendezvénye, kulturális programja hasonló élményeket, felemelõ pillanatokat hozzon. Azon a januári estén mintegy százötvenen tapasztaltuk meg a kulturális együttlétek fontosságát, a közösségépítés szándékának elõtérbe helyezését. Megintcsak Czakó Gyula szavai jutnak eszembe a századelõrõl: Úgy ismerünk benneteket, mint derék, értelmes és jóravaló népet, akik tudtok szeretni, lelkesedni, vannak még eszmények, egyszerû, egyenes és becsületes szívetekben. Ha mindez igaz volt 1913-ban, minden bizonnyal az elmúlt - egy híján- száz esztendõ még hozzá tett, nem is keveset! Használjuk csak nyugodtan a közösségben megélt programokat olyan célokra, melyek ezeket a gondolatokat támasztják alá! Kedves Olvasóink! Várjuk önöket sok-sok szeretettel - külön meghívók nélkül is - a Kultúra Háza programjaira! Várjuk még a részletes programterv kidolgozása elõtt véleményüket, javaslataikat. Ha vannak környezetükben olyan fellépõk, aki szívesen bemutatkoznának a kenesei, akarattyai közönség elõtt, kérjük, szólítsák meg õket, keressenek bennünket! Legyenek a programok valóban mindenkié! Az internetes portálon hamarosan elindítunk egy olyan fórumot, amelyen keresztül lehet elõadókat, fellépõket javasolni. Igyekszünk a programok választásakor mindezeket az ajánlásokat, véleményeket figyelembe venni! Sokszor elég egy apró kis gondolat, egy apró kis gesztus, hogy másképp értékeljük a hétköznapi történéseket. Egy rövid, de õszinte köszönetlevél csodákat tett a Kultúra Napján. Továbbra is ugyanabban a hangulatban, ugyanazzal a lelkesedéssel ismét köszönöm közönségünknek a helyi kultúra iránti érdeklõdésüket! Várjuk Önöket egész éven át! Gyõrfi Károlyné intézményvezetõ Idõpont Rendezvény megnevezése Helyszín Célok, várható eredmények Március 4. Tavaszváró Kultúra Háza Szórakoztató vidám családi programok Március-Április Kisakadémia Kultúra Háza Igényes elõadások irodalmi, ismeretterjesztõ - 3 alkalommal ismert elõadók, mûvészek közremûködésével Március Varázsmûhely Kultúra Háza Ébresszük fel a madarakat! péntekenként heti rendszerességgel Tavaszi szél vizet áraszt... Legyünk mi is forradalmárok! Kertész leszek... Húsvétvárás Március-Április-Május Olvasókör Könyvtár Vetélkedõk, szókincsfejlesztõ játékos feladatok. heti rendszerességgel Fiókkönyvtár Március 15. Nemzeti ünnep Kossuth tér Az ünnephez méltó kulturális mûsor Március 21. Víz Világnapja Könyvtár Vetélkedõ a Balatonról, elõadás vizeinkrõl, Fiókkönyvtár a víz fontosságáról Április Varázsmûhely Kultúra Háza Gyöngyvilág péntekenként heti rendszerességgel Óvjuk, védjük környezetünket! (Madarak és fák napja) Szalvétaálom Április 4. Tavaszi szüneti Könyvtár Húsvéti ünnepkörrel kapcsolatos beszélgetések, húsvéti készülõdés Fiókkönyvtár játszóházi foglalkozások, rajzverseny Április 7. Húsvétolás Tájház Tojásfestés, díszítés, Tojáskeresõ játék Húsvéti népszokások felelevenítése Április 11. Költészet Napja Könyvtár Verseskötet bemutatása Április 11. Költészet Napja Fiókkönyvtár Kedvenc verseim: Versolvasás, megzenésített versek hallgatása Április Rendhagyó néprajzi óra Tájház Minden általános iskolai osztály a Tájházban heti rendszerességgel jusson el a Tájházba! Április15-Május 15. Tátorján túrák Tátorján tanösvény A tanösvény megismertetése Május 1. Majális Vak Bottyán strand Szórakoztató programok, baráti körök, civil szervezetek közösségépítõ rendezvénye Május Rendhagyó néprajzi óra a Tájházban Tájház Minden általános iskolai osztály jusson el heti rendszerességgel a Tájházba! Május Tájházi foglalkozás óvodásoknak Tájház Az óvodások is ismerjék meg a Tájházat! Május Varázsmûhely Kultúra Háza Édesanyám, virágosat álmodtam (Anyák napi készülõdés) péntekenként heti rendszerességgel Pingvinjáték, Nepomuki-nap Május Pünkösdi Benne: Kultúra Háza elõtti tér, Tátorján fesztivál Május 27: Gyermeknap / Rákóczi park, Újszülöttek ligete, Dózsa Gy. tér Babák rózsakertje Május 26. Kiállítás: Felemelõ Évszázad: Tájház Pünkösdi játszóház, kulturális, A paraszti polgárosodás tárgyi világa - hagyományõrzõ programok Vasból készült helyi tárgyak kiállítása. Fókuszban a kovácsmesterség Június 23. Szent Iván Éjszakája Tájház Tûzugrás, Tûzzsonglõrök bemutatója Zöldségszobrok készítés, Szalonnasütés énekléssel Június 23. Szezonnyitó Alsóréti strand Szórakoztató programok Június 27-tõl Tájházi szerdák Tájház Miénk a Balaton! Programsorozat heti rendszerességgel Balatoni kirakók, puzzlék, Balatoni rejtvények

13 2012. február Balatonkenesei Hírlap 13 Június 30-augusztus 18-ig Zenés Szombat Esték Napfény parkoló Szórakoztató zenés, táncos esték 6 alkalommal Június 30-augusztus 18-ig Zenés Szombat Esték Széchenyi park Szórakoztató zenés, táncos esték 5 alkalommal Június 30. HÁRSFESZTIVÁL Balatonakarattya, Szórakoztató programok Kisfaludy sétány; Rákóczi park Július Tájházi szerdák Tájház Ki mit tud a horgászatról? Programsorozat Halakkal való ismerkedés, rajzolás, színezés, heti rendszerességgel Balatoni hajózás, fürdõzés Július X. BALATONI KAPUNYITÓ Széchenyi park Benne: Július 21. Keszegrágók ; kulturális rendezvénysorozat Keszegsütõ és halászléfõzõ verseny és gasztronómiai napok Július 14. Kapunyitó a Tájházban Tájház A Tájház szerepének erõsítése a turizmusban Egy éves az Év Tájháza Július ÍZEK, BOROK, LEGENDÁK Rákóczi park; Kulturális és gasztronómiai napok Benne: Zenélõ kilátó Kisfaludy sétány Augusztus AKARATTYAI NAPOK Rákóczi park Hagyományos kulturális és szórakoztató programok Augusztus Tájházi szerdák Tájház Nyári gyümölcsök, zöldségek kavalkádja Programsorozat heti rendszerességgel kóstolás, alkotás belõlük, színezés, nyomdakészítés, Barchobajáték NYÁRBÚCSÚZTATÓ NYOLC NAP a VIII. Lecsó fesztivállal Augusztus 18-tól augusztus 25-ig IDÕPONT PROGRAM NEVE HELYSZÍN HAGYOMÁNYÖRZÕ HÉTVÉGE Augusztus 18. szombat Folklóparádé Széchenyi park Augusztus 19. vasárnap Szabadtéri Színházi Est Széchenyi park Augusztus 20. hétfõ Szent István király ünnepe Díszkút; Rákóczi park Augusztus 20. hétfõ Esti ünnepi program - Tûzijátékkal Széchenyi park Augusztus 21. kedd Családi programok; Széchenyi park Színpadon: Esti sztárvendég Augusztus 22. szerda Gyermek hagyományõrzõ programok, játszóházak Széchenyi park Színpadon: Esti sztárvendég Augusztus 23. csütörtök Sportmaraton Széchenyi park (falmászás, kerékpáros versenyek, futóverseny) Augusztus 24. péntek Zöld parki Balatonparty Széchenyi park az élhetõbb környezetért Augusztus 25. szombat VIII. Országos Lecsó Fesztivál Széchenyi park Gasztronómiai program szórakoztató rendezvényekkel Szeptember 22. Szüreti vigadalom Kultúra Háza elõtti tér A szüreti hagyományok felelevenítése szórakoztató programokkal Október 1. Idõsek Világnapja Sportcsarnok A nyugdíjas korúak megünneplése kulturális programokkal Október Rendhagyó néprajzi óra a Tájházban Tájház Minden általános iskolai osztály heti rendszerességgel jusson el a Tájházba! Október Varázsmûhely Kultúra Háza Itt van az õsz, itt van újra péntekenként heti rendszerességgel (õszi témájú foglalkozás) Falevél lenyomatok, Alkotás õszi termésekbõl Október 20. Múzeumok Õszi Fesztiválja: Tájház Tökfaragás, Tökgurító-verseny Tök Jó Nap Tökös ételek kóstolója, Tökös színezõk Október 23. Nemzeti ünnep - megemlékezés Bakó Liget Az ünnephez méltó kulturális programok Október- November Kisakadémia Kultúra Háza Igényes elõadások irodalmi, ismeretterjesztõ - elõadások 3 alkalommal témakörökben. November 10. Múzeumok Õszi fesztiválja: Tájház Lampion-készítés Márton-napi libaságok Libás ételek kóstolója, Libakeresõ játék, Libás színezõk November 24. Múzeumok Õszi Fesztiválja: Tájház Beszélgetés régi balatonkenesei emberekrõl, Múltidézõ teadélután eseményekrõl teázás mellett, kukoricamorzsolás, adventi ajándékkészítés November Rendhagyó néprajzi óra a Tájházban Tájház Minden általános iskolai osztály heti rendszerességgel jusson el a Tájházba! November Varázsmûhely Kultúra Háza Márton napi hagyományok, Lúdgégenyaklánc-fûzés Libás képek színezése, Libaösszerakó November Mindenkinek ajánlom Könyvtár Olvasást népszerûsítõ pályázat indítása December 6. Mini Mikulás Fest Sportcsarnok Mikulásváró szórakoztató programok December Varázsmûhely Kultúra Háza Várjuk együtt a Mikulást! Kiskarácsony, nagykarácsony, Ajándékkészítés December Adventi gyertya-gyújtások Szabadtéri koszorúnál, Állomás téren December Mindenki karácsonya Béri Balogh Ádám tér Települési karácsonyi rendezvény

14 14 Balatonkenesei Hírlap február

15 2012. február Balatonkenesei Hírlap 15 Sajnos, ritkán került sor arra Kenesén, hogy az általános iskolát végzettek továbbra is szerepeljenek. Saáry Sándor rendezõ (1960-ban volt nyolcadikos, a többiek késõbb) vezetésével kitûnõ együttmûködés alakult ki a két csoport között, ami kitûnik Sanyi hozzám írt a számunkra is elõkészített díszletekrõl és színpadi világításról: Tisztelt Tanár Úr! Remélem, a díszlet elnyeri tetszését. Igaz, hogy önzõ módon saját célunk vezérelt az elhelyezésben, de úgy érzem, hogy Önöket sem fogja a mûsorban gátolni. A bejövetelnél úgy célszerû, ha a szereplõk oldalról állnak a középsõ függöny elé, míg a kórusnál a be-és kivonulást talán a legcélszerûbb két oldalról begyakorolni. (A függönyök csak rajzszeggel vannak rögzítve, így közöttük bajos az átjutás.) A megbeszélt oldalvilágítást sajnos, nem tudtuk beállítani a zsinór rövidsége miatt. A lámpák mûködnek, s valószínû, hogy hosszabbítóval egy fizika-szakkörös fiú is be tuja állítani. Sok sikert a mûsorhoz! március 12. Tisztelettel: Sanyi és L. Éva U.i: A közös elõadást legjobb lenne 23-án, pénteken 18 órakor megtartani. Sanyi A Gyere, ha ráérsz... utolsó programja április 22-én egy diaképes (Petõfi egyetlen hiteles fényképe, szülõháza, szülei; Aszód, Sopron, Borozó, Orlai Petrich Soma: Petõfi Debrecenben, a János vitéz címlapja, Szendrey Júlia, Petõfi rajza Aranyról, Petõfi a táborban, a segesvári csata), zenés (Kodály Zoltán: Nemzeti dal, Szabó Ferenc: Föltámadott a tenger) betétekkel, rajzos, szöveges feladatokkal (riport, mûsorszerkesztés) az órákon tanultakra és a programokon hallottakra építve Petõfi-vetélkedõ volt. Horváth Tivadar szakfelügyelõnk Várpalotára került, és a mûvelõdési osztály vezetõje lett. Utódja Dr. Szentmiklósy Lászlóné (Gizike) Vörösberényben tanító kolléganõnk Tivadarhoz hasonlóan munkánkat, törekvéseinket látva elismeréssel nyilatkozott rólunk látogatásakor. A járási mûvelõdési osztály vezetõje, Werner Ottó minden évben megszervezte a Nevelõk napjá -t Veszprémben ban a mûsorért Gizike lett a felelõs, s engem is kért, hogy tehetséges versmondóját, Szász Ágit hallgassam meg, mert úgy gondolja, hogy versének egy-egy részlete zenei aláfestéssel talán még hatásosabb lehetne. Ágit hallgatva, jónak találtam az elgondolást, és Vivaldi, Tartini, Beethoven, Rachmaninov zenéjébõl válogattam Áprily Lajos: Húsz négysoros címû versciklusához. (Hangfelvétel) A megye pedagógusainak ünneplésére április 28-án a veszprémi színházban került sor. Ritka élményben volt részem, mert gyors megbeszélés után különbözõ megvilágítás is párosulhatott a vershez úgy, hogy fent együttmûködve a technikusokkal kezemben a szöveggel a függöny elõtt szavaló Ágira figyelve szívdobogva vezényelhettem a zenék és fények indítását, váltakoztatását... ROLETTI CUKRÁSZDA 8174 Balatonkenese, Széchenyi u. 18. Tel.: Nyitva tartás: Hétfõ: , Kedd-Vasárnap: Minden nap friss péksütemény, kenyér, kifli, zsemle. "NÕNAPRA -TORTÁK ÉLÕ VIRÁGGAL!" Rendelését eladhatja a fenti telefonszámon. ARCHÍV 39. A felcsattanó taps megkönnyebbülés volt, de emlékeztetett is. Ilyen közel szerettem volna egykor a színházhoz kerülni! A régi vágy szunnyadva mindig létezett, és most néhány percre a boldogan meghajló kislány felébresztette: Óh, Színház! Köszönöm, hogy megérintettél, / Köszönöm, hogy megérinthettelek! írtam Életünk könyvé -be. Jól ismerte problémánkat két szakfelügyelõnk. Gizike áthelyezésre ösztönzött mindkettõnket egy igényesebb közegbe, Tivadar pedig igazgatói pozíciót ajánlott Várpalotára a 2. számú általános iskolába. Hajnalig tartó töprengések után május 16-án levélben megköszöntem a megtiszteltetést: Legszívesebben igennel válaszolnék, mert tudom, hogy közeledben, Veled igazán pedagógusok lehetnénk... Ismersz bennünket, körülményeinket, ezért a részletezést felesleges magyarázkodásnak érzem. Sokféle szempont összevetése alapján innen a szakítás számunkra kedvezõtlennek látszik...döntésünket reméljük, megérted, hisz pályafutásunk alatt Te voltál az egyetlen biztos pont életünk legkritikusabb idõszakában, amiért mindig nagy hálával gondolunk Rád. (Részlet) Magunk számára május 14. címmel verset írtam: Ha az út felénél eléd áll egy Ember, S arra kér, hogy utadat cseréld fel, Mersz-e lépni, indulni az újba? Két marokkal belekapni a sorsba? Le tudod-e dönteni hideg ésszel, Évek alatt megérlelt mersszel, Amit megtaláltál, hogy itt eressz gyökeret mélyen, mint a nyár? Boldogít-e úgy a tágult horizont, Hogy feledni tudd, mit nem felejt a csont: A velõkbe égett arcokat, harcokat, Lázadva-lázító sikert, kudarcokat? Mert ki mindig érzi a napok szerelmét, A szívét is növeszti, nemcsak a testét! Megoldja s dobja a fondorlat csuháját, Nem adja könnyen megkínzott önmagát! Ünnepnek számított, ha néha-néha könyvet, vagy hanglemezt tudtunk vásárolni. Igyekeztünk annyira takarékoskodni, hogy legalább minden hónapban legyen az értéknek számító irodalom és zene által ünnepünk, de ugyanígy voltunk a filmezéssel is (normál 8 mm). Már a vásárlást megelõzõ várakozás tájékozódó töltekezéssel, izgalommal telt el, hogy a megjelenõ kedvenc vajon nem okoz-e csalódást. Így toppant be megelégedésünkre 1972-ben Nagy László válogatott kötete az Arccal a tengernek, immár második kiadásban. (Az elsõrõl lemaradtunk!) A 70-es évek próbatételei során gyakran forgattuk József Attilát. Sorait családi szállóigéinkké tettük, s biztos fogódzóként magunkénak tudhattuk. Nagy László kötetébõl elsõként a felszólított József Attila! lett egy újabb sikeres kibontakozás reményében mindennapjaink fohásza: József Attila! te add nekem a reményt, mert nélküle romlott a világ, a vér eves, bár a fogad vicsorog, bár a nyakad csikorog, bólints, hogy érdemes, Segíts, hogy az emberárulók szutykát erõvel gyõzze a szív szép szóval a száj! (Részletek) És a Mennyegzõ szép szavaival szólva a dörgõ idõben, arccal a tengernek feszültünk... Kecskés József

16 16 Balatonkenesei Hírlap február Könyvelés, bérszámfejtés teljes körû ügyintézéssel SZAKKÉPZETT KOLLÉGÁKKAL VÁLLALJUK KFT-K, BT-K, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK KÖNYVELÉSÉT, TELJES KÖRÛ ÜGYINTÉZÉSSEL: SZÉCHENYI KÁRTYA IGÉNYLÉSE, HOSSZABBÍTÁSA KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS HAVI JÁRULÉK BEVALLÁSOK ÉS UTALÁSOK KÉSZÍTÉSE TELJES ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE IS!) Igény szerint vállalunk továbbá önálló bérszámfejtést utaláslistával és vegyes-bér nyomtatással, valamint 08-as bevallás készítéssel. Irodánk 1998 óta mûködik Lepsényben, és 2011-ben irodát nyitottunk Balatonakarattyán is. ELÉRHETÕSÉGEINK: Vargáné Jakab Zsuzsa vállalkozó Tel./fax: 22/ ; 22/ Mobil: 30/ ; 30/ NYITVATARTÁS: Lepsény, Fõ út 1,: H, Sz, P: K, Cs: Balatonakarattya, Gyóni G. út 20. K, Cs: Balatonkenesén a Patkó utcában 9 lakásos sorházban lakások eladók 138 m-tõl. A lakások kb 60%-os készültségûek, tartalmaznak garázst, pincét, 4 szobát, konyhát, fürdõszobát, külön wc-t, kamrát. A lakásokhoz kis kert is tartozik. A lakások irányára jelen állapotban 6,9 M Ft+ÁFÁ-tól. Érdeklõdni ,

17 2012. február Balatonkenesei Hírlap forintos hirdetések ELADÓ közvetlen vízparti ingatlan Balatonkenesén a Kikötõ utcában. (1398 nm-es telken lévõ 222 nm alapterületû, kétszintes (2 x ~222 nm), lapos tetõs családi ház). Ár: 165M Ft. Érd.: 06-70/ KULCSMÁSOLÁS, ZÁRJAVÍTÁS, ZÁRCSERE, KÉSÉLEZÉS, TALABÉR KÁROLY 8174 BALATONKENESE MIKES KELEMEN U. 20/1. TEL.: 88/ MOBIL: Számítógépek teljes körû karbantartása, adatmentés, vírusirtás, helyszínre történõ kiszállással Idõseknek vagy gondozottaknak éjszakai felügyeletet vállalok. Ceragen- E ágy használata megbeszélés szerint. Tel: Saeco Kávégépek eladása, szervizelése. Tel:06/30/ Eladó Balatonkenesén 4890 m 2 -zártkert /öreghegy/ felújításra szoruló pincével, panoráma kilátással a Balatonra, csak egyben eladó! Ár: 13,5 M Ft. Érd: vagy Maszlag Építõipari KFT. Fõ profilunk az építés Adóbevallások elkészítését vállalom. Bejelentkezés: ; Pércsi Valéria, Balatonkenese, Fõ u. 6. Balatonalmádiban, sövénytuja és tiszafa valamint norman fenyõ nagyválasztékban õstermelõtõl eladó. Érdeklõdni: 88/ ESTE Ismét nyit a POKOL PINCE! Minden szombaton disco. Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket! Használt fiú-lány gyermekruhák kabátok, cipõk, csizmák megkímélt állapotban olcsón eladók Balatonkenesén. Babahordozó 5000 Ft; Babakocsi 5000 Ft. Érd: 06/30/ Két szobás, összkomfortos családi házat keresek ÉVES albérletnek Balatonkenesén, Háziállat tartási lehetõséggel! Sûrgõsen! Érd: 06/30/ Idõsgondozói, házvezetõnõi és szobaasszonyi képzettséggel munkát vállalok Balatoni Kertek! Vállalunk alkalmi és éves szinten: Kertépítést, sziklakertépítést locsoló rendszer kiépítést /torró/ stb. kertápolást, metszést, bozót irtást /parlagfû/ sövényápolást, fûnyírást térburkolat, térkõ lerakást kézi és gépi földmunkát bobcat-tal veszélyes fák kivágását ág és sitt, egyéb hulladék elszállítását lomtalanítást, fuvarozást lakatos munkákat (kerítéskészítés, stb.) házfelügyeletet, karbantartást gondnokságot, lakástakarítást /víztelenítést/ Honlap: Tel.:

18 18 Balatonkenesei Hírlap február KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK: A Polgárõrség telefonszáma: Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek, a közterület-felügyelõk a következõ számon hívhatóak hétvégén is: Városgondnokság elérhetõsége: , mobil: Hulladéktömörítõ címe: Balatonkenese, Dózsa György út végén december 1-jétõl 2012.március 31-ig heti két alkalommal tart nyitva: kedden óráig, valamint pénteken óráig. Csak zöldhulladékot illetve kommunális hulladékot lehet beszállítani. Átvételi díja: 3125 Ft/m 3 Szili Balázs Egyéni vállalkozó, asztalos Vállalok egyedi bútor és nyílászáró gyártást, javítást, zárcserét, bérgyalulást, egyéb famunkákat. Lapra szerelt bútorok összeállítása (IKEA, Retz) 06-70/ T- Regina Autósiskola Kft. Tanfolyam indul Balatonkenesén Ft kedvezménnyel. Nem kell utaznia, autóink házhoz mennek. JELENTKEZÉS ÉS ÉRDEKLÕDNI Tel.: 30/ Este ORVOSI ÜGYELET: BALATONALMÁDI, PETÕFI SÁNDOR U TEL.: 88/ LAPZÁRTA: MÁRCIUS 9. BALATONKENESEI HÍRLAP Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja Polgármester: Tömör István Alapító szerkesztõk: Czakó Gyula Kürthy Lajos - Taródi Flink Kornél Szerkesztõség: Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. Tel./fax: ; Felelõs szerkesztõ: Gyõrfi Károlyné Olvasószerkesztõ: Márkus Zoltán Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfûzfõ-gyártelep Közérdekû információk A Polgármesteri Hivatal címe: Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. web: (88) , (88) Fax: (88) Az Igazgatási Csoport és a Pénzügyi Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ, szerda: Péntek: 8 12 A Mûszaki Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ, péntek: 8 12 Szerda: A polgármester ügyfélfogadási ideje: Kedd: 8 12 A jegyzõ ügyfélfogadási ideje: Szerda: 8 12 A Küngösi kirendeltségen: Kedd: 8 12 A Pénzügyi Csoportnál a pénztári órák idõpontja: Hétfõ: és Szerda: és Településrészi Önkormányzat Balatonakarattya, Iskola u. 6. Képviselõi fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõjén óra között Háziorvosi ellátás: Balatonkenese, Táncsics u sz. körzet: Dr. Németi Sándor (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ-kedd: Szerda, csütörtök: 8 12 Péntek: sz. körzet: Táncsics u. 3. Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: 8 10 Péntek: 8 10 Balatonkenese Város Önkormányzata a házi gyermekorvosi ellátást helyettesítéssel kívánja ellátni október 1. napjától az álláshely betöltéséig. Gyermekorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. (88) Rendelési idõ: Hétfõ-péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. (88) Rendelési idõ: Hétfõ-péntek: Fogorvosi körzet: Elõzetes bejelentkezés alapján Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Thury Vivien (88) Rendelési idõ: Hétfõ, csütörtök: Szerda, péntek: 8 12 Változott rendelési idõ: Kedd, 8-13 Tátorján Gyógyszertár: Balatonkenese, Balaton u. 57. (88) Hétfõ-péntek: 8 17 Állatorvos: Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2. Dr. Zoltán Levente (88) Hétfõ-péntek: Területi Szociális Szolgáltató: Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) Szakápolói szolgálat Balatonkenese, Kossuth u. 42. (88) Városgondnokság Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) Óvoda Balatonkenese, Balatoni u. 63. (88) Balatonakarattya, Bakony u. 7. (06-30) Iskola Balatonkenese, Bajcsy Zsilinszky u. 10. (88) honlap: Kultúra Háza: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Tourinform Iroda: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Könyvtár: Balatonkenese, Táncsics M. u. 22. (88) Nyitva tartás: Hétfõ: Kedd, csütörtök: Péntek: 10 14; Szerda: zárva Tájház: Balatonkenese, Kossuth u. 6. (06-30) Nyitva tartás: keddtõl szombatig: 10 12; Könyvtár, Közösségi Ház: Balatonakarattya, Iskola u. 6. (06-30) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Idõsek Klubja: Balatonkenese, Táncsics M. u. 20. Nyitva tartás: Hétfõtõl péntekig Sportcsarnok: (88) Rendõrség: Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u (88) , Vízirendõrség: Siófok, (84) Vasútállomás: (88) (akarattyai vonatközlekedésrõl is információ itt) EON: Veszprém, Radnóti tér 1. (40) Mûszaki hibabejelentés: (40) Mérõóra-állás bejelentés: (40) DRV ZRt. Ügyfélszolgálat Siófok Gázmûvek: Veszprém, Mártírok útja 9. (88)

19

20

RENDEZVÉNYTERV- 2012.

RENDEZVÉNYTERV- 2012. RENDEZVÉNYTERV- 2012. Időpont Rendezvény megnevezése Helyszín Célok, várható eredmények Célcsoport Részt vevők várható száma Szakmai felelős Tervezett költség (nettó) JANUÁRTÓL - PÜNKÖSDIG Január 20. Magyar

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR MUNKATERVE

A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR MUNKATERVE Közművelődési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. Tel./Fax: 88/594-500 E-mail: kulturakenese@pr.hu www.balatonkenese.hu A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR MUNKATERVE Bevezetés:

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. 01. 14. 9 12.00 Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés i Kistérség 2015. évi programok Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR 3. Húsvétváró Húsvéti készülődés 4. Húsvét vigiliája 5. Locsolóbál 8. Óvodai húsvétolás 9. A költészet napja alkalmából Regionális

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE Semmi sem nehéz. Ezt kell gondolnod, Mielőtt bármit is tennél. Semmi sem könnyű. Ezt kell érezned, Mielőtt bármit is mondanál. (Sri Chinmoy) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2015. Az

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA Dátum óra rendezvény helyszín rendező/felelős Január 23. (péntek) 17.00 Magyar Kultúra Napja Január 28. 13.00 Csudajó játszóház könyvtár könyvtár Február

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

A 2015/16. tanév munkaterve

A 2015/16. tanév munkaterve A 2015/16. tanév munkaterve Alakuló értekezlet augusztus 24., hétfő Javítóvizsgák augusztus 25., kedd Tankönyvosztás augusztus 26-27. szerda-csütörtök Elsősök előkészítője augusztus 26-27. szerda-csütörtök

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22.

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Hétfő 07. 18. 9.15-10.00 Bemutatkozás-ismerkedés. 10.00-12.00 Zeneiskola - Fúvószenekar bemutatója, hangszerek kipróbálása

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév Sárospataki Református Általános Iskola ESEMÉNYNAPTÁRA 2014-2015-es tanév Augusztus 08.25 hétfő 9.00 Alakuló értekezlet, Gimnáziumban Nagy-Baló Csaba, Timáriné K. S. 08.25. hétfő 10.00 Munkaközösségi Timáriné,

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard)

Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard) Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2014. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám Kedves Olvasó! Örömmel mondhatjuk el, hogy REGINA Fórum jótékonysági boltunkat a februári nyitás óta nagy érdeklődéssel fedezi fel a lakosság, és örömének ad hangot,

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft).

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft). 2007. SZEPTEMBER KÖNYVTÁR ISKOLAI PROGRAMOK SPORT KLUBOK, FOGLALKOZÁSOK ZENÉS RENDEZVÉNYEK EGYHÁZI ÉLET MOZI, SZÍNHÁZ OÁZIS KIÁLLÍTÁS, VÁSÁR SZAKKÖRÖK, TANFOLYAMOK A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN: Szeptemberben

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013.

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. A legjobb orvosok: Dr.Elégedettség, Dr. Higgadtság, és Dr. Jókedély (C.H.Spurgeon) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja: a

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása 536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre szóló munkatervének jóváhagyása VARGA DOMOKOS ÁMK TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

ÉS AKKOR JÖTT A NYUSZI! HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS A NAPKÖZIBEN

ÉS AKKOR JÖTT A NYUSZI! HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS A NAPKÖZIBEN iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2011. június 5. évf. 3. szám BÚCSÚZUNK!

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben