IV.1. A szakközépiskolai, illetve az arra épülő szakképzés szakmai programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV.1. A szakközépiskolai, illetve az arra épülő szakképzés szakmai programja"

Átírás

1 SZAKMAI PROGRAM 131

2 A szakképzés egy olyan hidat kell, hogy alkosson, amely a fiataloknak járható utat biztosít egy nagy tradícióval rendelkező oktatási rendszer és egy rendkívül gyorsan változó, újabb és újabb igényeket megfogalmazó gazdaság között. Ez csak olyan hídon lehetséges, ahol a hídfőállások stabilak /Benedek András/ IV. Szakmai program IV.1. A szakközépiskolai, illetve az arra épülő szakképzés szakmai programja A szakmai program készítésénél figyelembe vett jogszabályok az évi LXXIX. törvény a közoktatásról az évi LXXVI. törvény a szakképzésről az évi XVI. törvény a gazdasági kamarákról valamint az évi LXXX. törvény évi módosítása a felsőoktatásról a 7/1993. (XII.30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről a 2/1997. (I.22.) MüM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről a 9/1993. (XII.30.) MüM MKM együttes rendelet az iskolarendszerű szakképzésben résztvevő tanulók juttatásairól a 10/1993. (XII.30.) MüM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. A szakközépiskolai szakmai program fő részei: a szakközépiskolában folyó szakmai képzés az érettségire épülő szakképzés a szakképzés személyi feltételei óratervek (szakmai orientáció, szakmai alapozó, OKJs szakképzés) szakmai tantárgyi programok A középfokú szakképzés széles szakmai alapozást nyújt a felsőfokú képzésbe való bekapcsolódáshoz, a gyors munkaerőpiaci irányultságú szakképzéshez, az életpályán szükséges többszöri szakmaváltáshoz. A szakképzésnek ki kell terjednie a tanulni tudás megalapozására, az együttműködéshez szükséges emberi kapcsolatok, viselkedésmódok, a kommunikáció formáinak megismerésére, fejlesztésére, valamint olyan szakmai és praktikus ismeretekre, amelyek a jogi, vállalkozói, idegen nyelvi ismereteket is magukba foglalják. A szakképzési rendszer fő törekvése, olyan tartalmak kiválasztása és közlése, amelyek segítséget jelentenek a tanulóknak az ismeretek megszerzésében, a folyamatos tanulásban, a végzetteknek a gyors munkahelyváltásban. Előtérbe kerül a személyes jártasság, a problémával való megbirkózás képessége. Olyan tudás kialakítása a cél, amellyel a jelen és a közeljövő igényeinek meg lehet felelni, amellyel tudás és ismeret konvertálható és magában hordozza a továbblépés lehetőségét 132

3 A szakközépiskolában folyó szakképzés A közoktatási törvény a szakközépiskola célját és feladatát a következőképpen fogalmazza meg: A szakközépiskolában a tanuló a középiskolai évfolyamon befejezi az alapműveltségi vizsgára való felkészülést, továbbá felkészül az érettségi vizsgára, valamint felsőfokú iskolai továbbtanulásra, illetve munkába állásra, és felkészül a szakképzésbe való bekapcsolódásra. A szakközépiskolában a kilencedik évfolyamtól kezdődően szakmai orientáció, a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően OKJ szerinti elméleti és gyakorlati szakmai alapozó oktatás folyhat. A szakmai orientációs és alapozó képzési szakaszok olyan ágazati kultúrát közvetítenek, amely bármilyen specializálódás után is szemléletformáló erő marad. A tanulók alapismereteket szereznek az ágazat egészéről, szélesebb szakmai szemléletformálásra van lehetőség. A szakközépiskolai alapozó képzés befejezése után, az érettségit követően, egy vagy két éves specializáló képzésre van lehetőség. A kerettanterv által meghatározott szakterületek közül iskolánkban műszaki és humán szakterületen, szakterületen kívüli belügyi rendészeti szakmacsoportban és szakmai képzést nem tartalmazó szakközépiskolai osztályokban folyik képzés. Műszaki szakterületen informatika, gépész, környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakmacsoport, humán szakterületen szociális szolgáltatás, oktatás és művészetkultúra szakmacsoportok választhatók már a 9. évfolyamon. A szakmai képzést nem folytató szakközépiskolai osztályt azok számára kínáljuk, akik tanulmányi eredménye 2,7 és 3,0 között van, és érettségi vizsgát kívánnak tenni. Az osztályban évolyamon a kötelező közismereti érettségi tárgyakból tanulásmódszertani és felzárkóztató képzés folyik, évfolyamon a magasabb óraszám a tanagyag elmélyítésére használható fel. A tanuló számára kötelező óraszámban 11. évfolyamon humán és műszaki pályaorientáció folyik, 12. évfolyamon a munkába állást segítő szakmai alapozó tárgyak választhatók. A szakközépiskolában a 910. évfolyamon szakmacsoportos orientáció, évfolyamon szakmacsoportos alapozó oktatás folyik. A 910. évfolyamon folyó szakmai orientáció célja, hogy folyamat jellegével, egymásra épülő témák rendszerével segítse a tanulók érzelmi azonosulásának, céltudatosságának és önállóságának kialakulását. Tanulási képességeik fejlesztésével megkönnyítse számunkra az iskola eredményes elvégzését. Segítse a tanulókat rendszerezni a munka világáról eddig szerzett ismereteiket, tapasztalataikat. A évfolyamon szakmai alapozó képzés folyik. A 12. évfolyam elvégzése után a tanulók érettségi vizsgát tesznek. Az érettségi vizsgát követően a tanulók OKJs szakképzésekre 133

4 jelentkezhetnek. A felsőfokú szakképzés indításával intézményünk körzeti térségi igényeket elégít ki. OKJs szakképzések: számítástechnikaiszoftverüzemeltető gazdasági informatikus II. környezetvédelmi technikus (mezőgazdasági szakirány) mezőgazdasági gépésztechnikus pedagógiai asszisztens gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő vagy ügyintéző Felsőfokú szakképzések: (az akkreditálást követően) környezetvédelmi technikus szociális munkás közigazgatási asszisztens A szakközépiskolában folyó szakképzés alapelvei Szakképzési formák indításánál elsődleges szempont számunkra a végzős tanulók elhelyezkedési esélyeinek növelése, a munkaerőpiacon alkalmazható piacképes tudás és alkalmazkodó képesség kialakításával. A szervezés során figyelembe vettük a helyi önkormányzat rendelkezéseit, szülők, diákok és kollégák, valamint a gazdálkodó szervezetek, a munkaerőpiac igényeit. Folyamatos kapcsolattartás szükséges a szülőkkel, diákokkal, gazdálkodó szervezetekkel, a Munkaügyi Központ helyi kirendeltségével, hogy a megváltozott igényekhez időben tudjunk alkalmazkodni. A helyi igényeket felmérve a szakképzést folyamatosan meg kell újítanunk, és ehhez a meglévő személyi és tárgyi feltételeket hozzá kell igazítanunk. A szakképzés szervezésének személyi feltételei Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló törvény 17. ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus, illetve más szakember láthatja el, főállásban vagy szükség szerint részfoglalkozásúként, óraadóként. Diákvállalkozások és oktatás a régió 8 középiskolájában Intézményünk a Diákvállalkozások és oktatás a régió 8 középiskolájában Phare projekt tapasztalatai alapján, (melyben a 2003/2004. tanévben vettünk részt) tanulóink képzésében fontosnak tartja a vállalkozói ismeretek gyakorlati körülmények között történő elsajátítását, mely a tapasztalati tanulás fontos módszertani eszköze. Ennek érdekében iskolánk évente 134

5 felülvizsgálja, hogy mindenkori lehetőségeink alapján mely évfolyamokra, milyen formában tudja alkalmazni ezt a programot. Ezen képzés folytatása során felhasználjuk az említett projekt tapasztalatait, elkészült tananyagait, kollégáink ott szerzett ismereteit. A szakmai képzés óratervei a kerettanterv I (a 2001/2002. tanévben kezdő évfolyamon) és (2003/2004. tanévben kezdő évfolyamon) szerint készültek. Az érettségire épülő szakmai képzés (OKJs képzések) óratervei nem változtak, érvényben vannak a kerettanterv IIre épülő szakképzési évfolyamokon is. Szakmai óratervek Szakmai óraterv 910. évfolyam Humán orientáció (Szociális szolgáltatás, oktatás, művészet, kultúra és egyéb szolgáltatás) kerettanterv I. Tantárgyak Éves óraszámok 9. osztály 10. osztály Egészségtan 74 Tanulásmódszertan 74 Kommunikáció * 74/74 Környezetkultúra * 37/37 Ön és társismeret 74/74 Humán pályák világa 37/37 Összes órák száma * csoportbontásban tanított tárgyak Szakmai óraterv1112. évfolyam Humán orientáció kerettanterv I. Szociális szolgáltatás (éves óraszámok) Tantárgyak 11. osztály 12. osztály K E K E Pszichológiai alapismeret Környezettan Emberi test Társismeret és szociálpszichológia Szociálpszichológia, mentálhigiéné Szakmai gyakorlat * 111/ / / /128 * csoportbontásban tanított tárgy 135

6 Művészet, kultúra (éves óraszámok) Tantárgyak 11. osztály 12. osztály K E K E Pszichológiai alapism Néprajz, társadalomismeret Pedagógia Szociálpszichológia, mentálhigiéné Szakmai informatika * 37/37 37/37 32/32 32/32 Kézműves gyakorlatok * 111/ /111 96/96 96/96 * csoportbontásban tanított tárgyak Oktatás (éves óraszámok) Tantárgyak 11. osztály 12. osztály K E K E Pszichológia Pedagógia Szakmai alapozás gyakorlat * 74/74 74/74 64/64 64/64 * csoportbontásban tanított tárgy Egyéb szolgáltatások (éves óraszámok) Tantárgyak 11. osztály 12. osztály K E K E Pszichológiai alapismeret 74 Irodai ügyvitel 74 Szakmai alapozás gyakorlat * gépírás., szövegszerkesztés tanirodai gyakorlatok 74/74 74/74 Társadalomismeret, életmód 128 Önvédelmi alapismeret * 64/64 Szociálpszichológia, mentálhigiéné * 64/64 * csoportbontásban tanított tárgy 136

7 Szakmai óraterv 910. évfolyam Műszaki orientáció (Informatika, gépész, környezetvédelemvízgazdálkodás, könnyűipar) kerettanterv I. Tantárgyak Éves óraszámok 9. osztály 10. osztály Szakmai alapozás Műszaki pályák világa I. 22 Műszaki pályák világa II. * 30/30 Anyagismeret 52 Műszaki ábrázolás alapja 74 Műszaki ábrázolás gyakorlat * 37/37 Információ és adatgyűjtés gyak. * 74/74 Anyagmegmunkálás gyakorlat * 81/81 Összes órák száma * csoportbontásban tanított tárgyak Tantárgyak Szakmai óraterv évfolyam Informatika kerettanterv I. Éves óraszámok 11. osztály 12. osztály Szakmai alapozás Számítógépprogramozás I. 74 Méréstechnika alapismeretek 37 Számítógépprogramozás II. 32 Adatbázis kezelés 32 Számítástechnikai gyakorlat I. * 111/111 Hardvertechnikai gyakorlat I. * 74/74 Számítástechnikai gyakorlat II. * 96/96 Hardvertechnikai gyakorlat II. * 96/96 Összes óraszám * csoportbontásban tanított tárgyak 137

8 Szakmai óraterv évfolyam Környezetvédelemvízgazdálkodási szakmacsoport kerettanterv I. Éves óraszámok Tantárgyak 11. osztály 12. osztály K E K E Környezetvédelmi alapismeretek Vízgazdálkodási alapismeretek Méréstechnikai gyakorlat * 72 Technológia gyakorlat * 32 Hidrológiai és hidraulikai gyak.* 44 Településgazd. gyakorlat * 20 Hulladékgazd. gyakorlat * 24 Környezeti hatások mérése * 24 Földmérési gyakorlat * 60 Összes kötelező óra Emelt gyakorlat A *gal jelzett tárgyakat csoportbontásban tartják. Szakmai óraterv Számítástechnikai szoftverüzemeltető (32 hét) Tantárgy Heti órák száma Éves órák száma Elmélet Gyakorl.* Elmélet Gyakorl.* Számítástechnikai alapismeretek 2 64 Szövegszerkesztés Táblázatkezelés Adatbáziskezelés Operációs rendszerek Programozási ismeretek Intermet és grafika Összesen Közismeretei tantárgyak Gépírás 2 64 Testnevelés 2 64 Angol nyelv Élet és pályaorientáció 2 64 Összesen Szabad sáv Műszaki ismeretek 3 96 Vállalkozási ismeretek 2 64 Összesen Mindösszesen * A gyakorlati órákat létszámtól függően csoportokban szervezzük. 138

9 Szakmai óraterv Gazdasági informatikus (54 hét) Tantárgyak Heti órák száma Éves órák száma Számítástechnikai alapismeretek Szövegszerkesztés Táblázatkezelés Adatbázis kezelés Szervezési ismeretek Gazdasági ismeretek * Angol nyelv Élet és pályatervezés 1 54 Testnevelés Összesen * Gazdasági ismeretek tantárgy bontása Tantárgyak Heti órák száma Éves órák száma Számvitel Makroökonómia 1 54 Mikroökonómia 1 54 Statisztika 1 54 Pénzügy és adózás 1 54 Marketing 1 54 Gazdasági jog 1 54 Ügyviteli gyakorlat 1 54 Gépírás 1 54 Összesen Szakmai óraterv Számítástechnikai szoftverüzemeltető Esti tagozat Tantárgyak Elmélet Gyakorlat * Szövegszerkesztés 0,5 1,5 / 1,5 Táblázatkezelés 0,5 1,5 / 1,5 Adatbázis kezelés 0,5 1,5 / 1,5 Internet 0,5 1,5 / 1,5 Programozás 1 / 1 Alapismeretek 1 Gépírás 1 / 1 Angol nyelv 2 / 2 Összesen 5,5 / 5 9,5 / 9,5 * A gyakorlati órákat csoportbontásban szervezzük. 139

10 Szakmai óraterv Ruhaipari technikus (modellező szakirány) (középiskolai végzettséggel, szakmai előképzettség nélkül) Tantárgy 1/13. Óraszám 2/14. Óraszám Össze Heti Évi Heti Évi sen Osztályfőnöki óra Társadalomismeretek Társadalmi kapcsolatok Szakmai előkészítő t. Műszaki rajz Szabadkézi rajz, modellrajz Művészettörténet, divatttörténet Vállalkozási, gazdasági és marketing alapismeretek Ruhaipari szakmai elmélet Divatismeret Ruhaipari anyag és áruismeret * Szabásszakrajz Ruhaipari technológia Ruhaipari géptan Munka és környezetvédelem Számítógépes gyártáselőkészít. 3* Szakmai gyakorlat 11* 407 8* Nyári összefüggő gyakorlat szakmai tárgyak Ruhaipari modelltervezés Testnevelés Idegen nyelv Összesen A *gal jelölt tantárgyakat csoportbontásban kell tanítani. Max. létszám 12 fő. 140

11 Szakmai óraterv Ruhaipari technikus (modellező szakirány) (középiskolai végzettséggel, szakmai előképzettség beszámításával) Tantárgyak 13. évfolyam Heti óraszám Évi óraszám Osztályfőnöki óra 1 35 Társadalmi ismeretek 1 35 Vállalkozási, gazdasági és marketing ismeretek 1 35 Divatismeret 1 35 Ruhaipari anyag és áruismeret 2 70 Szabásszakrajz Számítógépes gyártáselőkészítés Szakmai gyakorlat szakmai tantárgyak Ruhaipari modelltervezés Összesen

12 Szakmai óraterv Környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakmacsoport Tantárgy 1/13. évfolyam 2/14. évfolyam Összesen Ssz Elm. Elm. Elm. Megnevezés Elm. ig. Össz. Elm. ig. Össz. Elm. ig. Össz. gyak * gyak* gyak * Osztályfőnöki óra Testnevelés Természet tudományi vizsgálatok Környezetvédelem Méréstechnikai ismeretek: a; Analitika I. b; Analitika II. c; Földmérés I. (148) (148) (140) (140) (140) (140) (140) (140) 4. Műszaki ismeretek: a; Hidrológia és hidraulika b; Gépészeti alapismeretek c; Gépészeti és műszertechnikai ism (148) (148) (148) (148) (148) (148) 5. Műszaki rajz Környezetet terhelő technológiák Környezettechnika I.II Környezetgazdaságtan Jogi és szakigazgatási ismeretek Munkavédelem I Szakmaspecifikus ism Kötelező összesen Szabadon választható kötelező szakmai tantárgyak: * a; Szakmai idegen nyelv b; Vállalkozási ism. c; Informatika d; Települési körny.v. e; Természetvédelem f; Gépészeti alapism ** ** (148) (148) (140) (140) (144) (144) (144) (144) (148) (148) Összesen A *gal jelzett tantárgyakat csoportbontásban tanítjuk. 142

13 A mezőgazdasági gépésztechnikus (OKJ ) kötelező elméleti tantárgyainak teljesítése Az óraterv így teljesíthető, ha már a évfolyamon megkezdődik az általános mellett a szakmára irányuló képzés Kötelező tantárgyak és teljesítése: Tantárgy 9.évf. 10.évf. 11.évf. 12.évf. 13.évf. 14.évf. Össz. Osztályfőnöki Járművezetési ism. 2 (1) 74 Géprajz (2) Gépelemek 74/37 (55+56) Mechanika (2) Anyagismeret és gyártástechn. 52 (3) 74/37 (56+55) 107 Mezőgazdasági ism. 2 (1) 2 (1) 2 (1) 222 Alkalmazott számítástechnika (5) Munka, tűz és környezetvédelem 1 37 Mezőgazdasági munkagépek 2 (6) Mezőgazdasági gépek javítása Szakmai számítások Gazdálkodási ism. 1 (1) 3 (4) 148 (1) Szabad órakeret terhére (2) (3) (4) (5) (6) Műszaki orientációs gyakorlatok Modulként a műszaki orientációs ismeretekben Az ember és környezete, valamint a minőségbiztosítási alapismeretek tantárgyakba építve Műszaki orientációs gyakorlatok Irányítástechnika és villany gyakorlatok, elektrotechnika terhére 143

14 Szakmai óraterv Mezőgazdasági gépésztechnikus (OKJ ) Kétéves képzés esetén, szakközépiskolai végzettség után (szakmai előkészítéssel). Tantárgyak 13. évf. (37 hét) (óra/hét) 14. évf. (35 hét) (óra/hét) Összes óraszám Középiskolában teljesített Tantárgyi összes óra Központi program óraszáma Kötelező elméleti tantárgyak: Osztályfőnöki óra (109) Géprajz Gépelemek (tantárgyi gyakorlat **) Munka, tűz és környezetvédelem K Szakmai számítások Mezőgazdasági erőgépek K Mezőgazdasági munkagépek K Mezőgazdasági gépek javítása K Kötelező elmélet összesen Kötelező gyakorlatok: Szakmai gyakorlatok K Összefüggő nyári gyakorlat (4 hét) (2 hét) Kötelező gyakorlat összesen ** Szabadon választható, + kötelező szakmai elmélet Mezőgazdasági gépek üzemeltetése (2) (1) (109) (109) Környezetbarát technol. eljárások (1) (109) (109) Idegen nyelv (2) (1) (109) (109) Szabadon választható, kötelező szakmai gyak. + Ív és gázhegesztő gyak. (2) Szabadon választható, kötelező szakmai tantárgyak összesen: Szakközépiskolában teljesített: Járművezetési ismeretek

15 Tantárgyak 13. évf. (37 hét) (óra/hét) 14. évf. (35 hét) (óra/hét) Összes óraszám Középiskolában teljesített Tantárgyi összes óra Központi program óraszáma Járművezetési tömbösített gyakorlatok* Mechanika Anyagismeret és gyártástechnológia Mezőgazdasági ismeretek Gazdálk.ismeretek (Üzleti gazdaságtan) Alkalmazott számítástechnika Összes óra/hét Összes óraszám * egyénileg tanított tárgy ** csoportbontásban tanított tárgyak K a középszintű érettségi tantárgyai + a szabad órakeret terhére választható Szakmai óraterv Pedagógiai asszisztens (OKJ ) Tantárgy heti óra évi óra elm. gyak elm. gyak Pedagógia 3 96 Pszichológia 3 96 Gyógypedagógia 1 32 Gyermek és ifjúságvédelem 2 64 Egészségtan 2 64 Szabadidős tevékenységek pedagógiája és módszertana Oktatástechnika Kommunikációpedagógiai 1 32 kommunikáció Életés pályatervezés (osztályfőnöki óra) 1 32 Testnevelés 2 64 Összesen Szakmai gyakorlat Központilag előírt tárgyak 928 összesen 145

16 Szabadon választott kötelező tantárgyak 172 Angol/német nyelv 2 64 Informatika 1 32 Rajz 1 32 Gyermek és ifjúsági irodalom 1 32 MINDÖSSZESEN Javasolt a tantárgyat csoportbontásban oktatni. Elméleti és gyakorlati ismereteket is tartalmazó tantárgyak, az elméleti óra keretében javasolt ezek feldolgozása. Szakmai óraterv Gyermek és ifjúsági felügyelő (OKJ ) Tantárgy heti óra évi óra elm. gyak elm. gyak Pedagógia és szabadidő pedagógia Pszichológia Gyógypedagógia alapismerek 2 70 Gyermek és ifjúságvédelem Gondozási és egészségügyi ismeretek* 2 70 Szociológiai alapismeretek 2 70 Jogi ismeretek* 2 70 Háztartásvezetési ismeretek* Osztályfőnöki óra 1 35 Testnevelés 2 70 Összesen Szakmai gyakorlat* Szakmai képességfejlesztő foglalkozás** Központilag előírt tárgyak 1085 összesen Szabadon választott kötelező tantárgyak 70 Informatika 2 70 MINDÖSSZESEN * Blokkosítva is oktatható **Tréning jelleggel is szervezhető A szakképesítés megszerzéséhez minden tanulónak kötelező 1120 óra foglalkozáson részt vennie. 146

17 Kiegészítés az OKJ autószerelő szakma oktatásához Az oktatás a KHVM 32/1995 (XII.30.) rendelet alapján készült és elfogadott központi program szerint történik. A szabadon választható kötelező szakmai tantárgy óraszámát a B kategóriás vezetői engedély megszerzésére célszerű fordítani a következő óraszámok mellett: Közlekedési ismeretek Elsősegélynyújtási ismeretek Vezetéstechnikai ismeretek Vezetési gyakorlat 25 óra 16 óra 8 óra 25 óra Összesen 74 óra Az autószerkezettant tantárgy követelményéhez irányítástechnikai alapismeretek oktatására Közlekedési ismeretek 2/24.évfolyam terhére: össz. 70 óra. Kötelező szakmai gyakorlatok oktatásához, dokumentációs és diagnosztikus gyakorlat biztosítása a helyi adottságoknak megfelelően, külső munkahely igénybevételével valósítható meg. 147

18 Szakmai óraterv Autószerelő (OKJ száma: ) Sor Tantárgy 1/13.évf. 1/14.évf. Össz. szám Éves Éves Osztályfőnöki óra Gazdasági alapismeretek: gazdasági ismeretek vállakozási ismeretek Munkavédelem Környezetvédelem Műszaki ábrázolás, szakrajz Anyagismeret Gépészeti ismeretek a) Kötések modul b) Hajtások modul Mechanika Elektrotechnika Autószerkezettan Autóvillamosságtan Technológia Kötelező elmélet összesen Szakmai gyakorlatok Alapgyakorlat * Gépész kiegészítő modul * Mechanikai mérések modul * Villamos mérések modul * Autószerelési gyakorlat * Műszaki mérések gyakorlat * Autóműszaki dokumentác. gyak.* Autófenntartási gyakorlat * Gépjármű diagnosztikai gyakorlat* Nyári összefüggő szakmai gyakorlat Kötelező összesen szakmai tantárgyak: a) Alkalmazott számítástechnika * b) Közlekedési ismeretek c) Testnevelés 148 (37) (144) (144) (107) Összesen * csoportbontásban tanított tárgy 148

19 Szakmai óraterv 910. évfolyam Informatika szakmacsoportra Tantárgyak Éves óraszámok 9. osztály 10. osztály Műszaki pályák világa, anyag és 74 eszközismeret Számítástechnikai gyakorlat I.* 111/111 Műszaki ábrázolás és 74 képfeldolgozás alapjai Számítógép programozás I Kép és hang feldolgozás, 111/111 multimédiás alkalmazások Számítógép programozás gyakorlatok I.* * csoportbontásban tanított tárgyak Szakmai óraterv évfolyam Informatika szakmacsoportra Tantárgyak Éves óraszámok 11. osztály 12. osztály Számítógép programozás II 111 Számítógépprogramozási gyakorlatok 185/185 II.* Számítógép programozás III., 64 adatbázis kezelés Számítógépprogramozási gyakorlatok 192/192 III., hardver ismeret és gyakorlat * * csoportbontásban tanított tárgyak Szakmai óraterv 910. évfolyam Szociális szolgáltatások szakmacsoportra Tantárgyak Éves óraszámok 9. osztály 10. osztály Tanulásmódszertan 74 Kommunikáció * 74/74 Környezetkultúra * 37/37 Egészségtan 74 Ön és társismeret* 74/74 Szociális pályák világa * 37/37 * csoportbontásban tanított tárgyak 149

20 Szakmai óraterv évfolyam Szociális szolgáltatások szakmacsoportra Tantárgyak Éves óraszámok 11. osztály 12. osztály Pszichológiai alapismeretek 111 Szakmai kommunikáció, 74/74 mentálhigiéné * Életmód * 111/111 Társadalom ismeret, 96 szociálpolitika Szociálpszichológia 32 Gondozástan * 128/128 * csoportbontásban tanított tárgyak Szakmai óraterv 910. évfolyam Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra Tantárgyak Éves óraszámok 9. osztály 10. osztály Tanulásmódszertan 74 Kommunikáció * 74/74 Környezetkultúra * 37/37 Egészségtan 74 Ön és társismeret* 74/74 Közművelődési és a 37/37 kommunikációs pályák világa * * csoportbontásban tanított tárgyak Szakmai óraterv évfolyam Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra Tantárgyak Éves óraszámok 11. osztály 12. osztály Pszichológiai alapismeretek 111 Néprajz, társadalomismeret 37 Szakmai informatika* 74/74 Kézműves gyakorlat * 74/74 Pedagógia 64 Szociálpszichológia, 64 mentálhigiéné Szakmai informatika * 64/64 Kézműves gyakorlatok* 64/64 * csoportbontásban tanított tárgyak 150

21 Szakmai óraterv 910. évfolyam Oktatás szakmacsoportra Tantárgyak Éves óraszámok 9. osztály 10. osztály Tanulásmódszertan 74 Kommunikáció * 74/74 Környezetkultúra * 37/37 Egészségtan 74 Ön és társismeret* 74/74 Pedagógiai pályák világa * 37/37 * csoportbontásban tanított tárgyak Szakmai óraterv évfolyam Oktatás szakmacsoportra Tantárgyak Éves óraszámok 11. osztály 12. osztály Pszichológia 111 Pedagógia 111 Pedagógiai gyakorlat * 74/74 Pszichológia 128 Pedagógia 64 Pedagógiai gyakorlat * 64/64 * csoportbontásban tanított tárgyak Szakmai óraterv 910. évfolyam Szakmacsoportok kívüli belügyi rendészeti képzés Tantárgyak Éves óraszámok 9. osztály 10. osztály Önvédelem * 74/74 74/74 * csoportbontásban tanított tárgyak Szakmai óraterv évfolyam Szakmacsoportok kívüli belügyi rendészeti képzés Tantárgyak Éves óraszámok 11. osztály 12. osztály Belügyi rendészeti ismeretek Speciális társadalom ismeret Kommunikációs gyakorlat * 74/74 64/64 Önvédelem * 74/74 64/64 *csoportbontásban tanított tárgyak 151

22 Szakmai óraterv 910. évfolyam Humán szakmacsoporthoz igazított, szakmacsoportok kívüli belügyi rendészeti képzés a 2003/2004. tanévben indulók részére Tantárgyak Éves óraszámok 9. osztály 10. osztály Önvédelem * 74/74 * csoportbontásban tanított tárgyak Szakmai óraterv évfolyam Humán szakmacsoporthoz igazított szakmacsoportok kívüli belügyi rendészeti képzés a 2003/2004. tanévben indulók részére Tantárgyak Éves óraszámok 11. osztály 12. osztály Belügyi rendészeti ismeretek Speciális társadalom ismeret Önvédelem * 74/74 64/64 Lövészet 37/37 * csoportbontásban tanított tárgyak Szakmai óraterv 910. Környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakmacsoportra Tantárgyak Éves óraszámok 9. osztály 10. osztály Műszaki ábrázolás 74 Természettudományos vizsgálatok 111/111 Fizikai vizsgálatok* Természettudományos vizsgálatok 74/74 Kémiai vizsgálatok * Természettudományos vizsgálatok 111/111 Biológiai vizsgálatok * * csoportbontásban tanított tárgyak 152

23 Szakmai óraterv évfolyam Környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakmacsoportra Tantárgyak Éves óraszámok 11. osztály 12. osztály Környezetvédelmi alapismeretek Vízgazdálkodási alapismeretek Méréstechnikai gyakorlatok * 74/74 Technológiai gyakorlatok * 37/37 Hidrológiai és hidraulikai 37/34 gyakorlatok * Településgazdálkodási gyakorlatok 64/64 * Földmérési gyakorlatok * 64/64 * csoportbontásban tanított tárgyak Szakmai óraterv 910. évfolyam Gépészet szakmacsoportra Tantárgyak Éves óraszámok 9. osztály 10. osztály Műszaki ábrázolás alapjai 74 Műszaki ábrázolás gyakorlat* 37/37 Információ és adatgyűjtés 74/74 gyakorlatok* Anyagismeret 74 Anyagmegmunkálás gyakorlat* 111/111 * csoportbontásban tanított tárgyak Szakmai óraterv évfolyam Gépészet szakmacsoportra Tantárgyak Éves óraszámok 11. osztály 12. osztály Mechanika 37 Anyag és gyártásismeret 74 Géprajz 74 Az ember és környezete 37 Gépészeti mérések* 37/37 Géprajz gyakorlat* 37/37 Gépelemek 64 Alkalmazott számítástechnika 64 Elektrotechnika 32 Gépi forgácsolás és szerelési 96/96 gyakorlat* * csoportbontásban tanított tárgyak 153

24 Kiegészítő óraterv Szakmai képzést nem folytató szakközépiskolai osztály részére Tantárgyak Éves óraszámok 11. osztály 12. osztály Humán pályák világa * 55,5/55,5 Műszaki pályák világa * 55,5/55,5 Ön és társismeret ** 111/111 Kommunikáció ** 111/111 Informatika és gépírás ** 111/111 ECDL modulok ** 111/111 Környezetvédelmi ismeretek és 111/111 hidrológia gyakorlat ** * csoportbontásban tanított tárgyak, a tanév folyamán féléves ciklusban, minden tanuló számára kötelező ** csoportbontásban tanított tárgyak, a tanulók választása szerint évenként 2 csoportot indítunk, különböző témakörökben. IV.2. A szakiskola, illetve az arra épülő szakképzési szakmai programja A szakmai program elkészítésénél figyelembe vett jogi szabályozók: a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1994, évi XVI. és az évi LXXXIV. törvényekkel módosított szakképzési törvény. Szakiskolánkban, a jelenlegi törvényi szabályozás szerint a 16. életévüket betöltött 8. és 10. osztályt végzettek számára kínálunk szakképzési lehetőségeket. Az iskolában folyó szakképzés céljai Olyan általánosan művelt korszerű szakelméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének megfelelő munkaköröket, foglalkozásokat. Ezen belül: Nyújtson a tanulóknak korszerű szakmai műveltséget, általános és speciális szaktudást a szakma műveléséhez, Fejlesszen ki a tanulókban olyan szakmai tudást, melynek birtokában képesek szakterületükön a technológiai fejlődésből adódó növekvő szakmai követelményeknek megfelelni, Neveljen szakmaszeretetre, fegyelmezett, szakszerű, önálló munkavégzésére, felelősségtudatra és felelősségvállalásra, Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és a folyamatos önművelődés igényét, Vállalkozás esetén készítse fel a tanulókat az alapvető ismeretek megszerzésére. 154

25 A szakmai képzés célja a szakmai követelmények teljesítésén túl, magában foglalja a pedagógiai programban megfogalmazott nevelési célokat, a személyiség formálását, a szocializációs funkciókra való felkészítést is. A szakmai képzés szakaszai: Alapozó képzés (1/11. szakképzés évfolyam) a szakma műveléséhez szükséges speciális szaktudás átadása. Speciális képzés (2/12, 3/13. szakképző évfolyam) a szakma műveléséhez szükséges speciális szaktudás átadása. Az iskolában folyó szakképzés jellemző adatai: A felsorolt képzések iskolarendszeren belül nappali rendszerben kerülnek megszervezésre. OKJ szám Szakképesítés megnevezése Képzési idő A belépéshez szükséges (év) iskola végzettség Varrómunkás 1 alapfokú iskolai végzettség /1 Fémforgácsoló 2 alapfokú iskolai végzettség Kőműves 2 alapfokú iskolai végzettség Szerkezetlakatos 2 alapfokú iskolai végzettség Szobafestő mázoló és tapétázó 2 alapfokú iskolai végzettség Asztalos 2 alapműveltségi vizsga Mezőgazdasági gépész 2 alapműveltségi vizsga Nőiruhakészítő 2 alapműveltségi vizsga Környezet és természetvédelmi 2 alapműveltségi vizsga szakmunkás Élelmiszer és vegyi áru kereskedő 2 alapműveltségi vizsga Valamennyi szakképesítésnél szakmai alkalmassági követelménynek kell megfelelni. Az egyes szakképesítések óratervei: A szabadon választható kötelező szakmai tantárgyak kiválasztása az alábbiak szerint történt: Az adott szakmacsoportba tartozó más szakképesítés speciális szakmai tantárgyai, Az adott szakképesítés kötelező szakmai tananyagát kiegészítő tananyagok. Az adott szakképesítés szakmai tananyagának elsajátítását segítő közismereti kiegészítő tananyagok. A kerettantervi rendelet a szakmai programok átdolgozását is előírja. Konkrétan évente 222 óra (heti 6 óra) közismereti képzést kell adni, ebből az első szakképzési évfolyamon heti 1 óra társadalmi ismeretetikát. 155

26 A nevelőtestület véleménye szerint az évfolyamonkénti 23 órát célszerű informatikára, szakmai matematika, illetve magyar nyelv és kommunikáció tantárgyak tanítására fordítani. Az óratervben a közismereti tárgyak beépítése általában a kötelezően szabadon válaszható tantárgyak rovására történt. A közismereti órák miatt egykét szakmánál a heti óraszám 36ra emelkedett, erre a törvény ad lehetőséget. A mezőgazdasági gépész szakma szakmai képzésébe szakmai alapozás során elsajátított gépészeti ismereteket (szakrajz, gépelemek, mechanika, fémipari alapképzés, közlekedési ismeretek), a képzésbe beszámítjuk, így a képzési időt egy félévvel lecsökkentettük. A beszámítás miatt a mezőgazdasági gépész szakmában csak a gépészeti szakmai előkészítőt végzett tanulók kezdhetik el a szakképző évfolyamot. A Szakképzési törvény 5. (2) bekezdés b) pontja alapján a következő szakmákban új képzési szakmai programok kerültek kiadásra: Asztalos Jóváhagyási szám: 4245/1/2004. I Kőműves Jóváhagyási szám: 4245/1/2004. I Nőiruhakészítő Jóváhagyási szám: 4245/1/2004. I Szobafestőmázoló és tapétázó Jóváhagyási szám: 4245/1/2004. I. 12 Az új programok alapján a szakképzés időtartama 3 évre módosul alkalmazásuk 2005/2006. tanévtől kötelező. Szakmai óratervek Varrómunkás szakképesítés kerettanterv I. Tantárgy Évfolyam 1/11. Ssz. Megnevezés Heti Össz. Összesen 1. Osztályfőnöki 0,5 17,5 17,5 2. Testnevelés Társadalmi gazd.alapismeretek 1,5 52,5 52,5 4. Munka és környezetvédelem Ruhaipari anyag és áruismeret Ruhaipari szakmai ismeretek Kötelező elmélet összesen Ruhaipari gyakorlat * Kötelező gyakorlat összesen Elmélet összesen Gyakorlat összesen Összesen Megjegyzés: * csoportbontást igényel 156

27 Esztergályos szakképesítés kerettanterv I. Tantárgy Évfolyam 1/11. 2/12. Ssz. Megnevezés Heti Össz. Heti Össz. Összesen 1. Osztályfőnöki Testnevelés Társadalmi ismeretek Munka és környezetvédelem Gazdasági alapismeretek Műszaki ábrázolás Szakrajz Anyagismeret Szakmai alapismeretek Szakmai ismeret Műszaki alapismeretek Irányítástechnikai alapismeretek Minőségbiztosítás Kötelező elmélet összesen Műszaki mérések * Szakmai alapgyakorlatok * Szakmai gyakorlatok * Nyári összefüggő gyakorlat Kötelező gyakorlat összesen Kötelező összesen Informatika * Szakmai matematika Speciális forgácsolótech elmélet összesen CNC programnyelvek gépkezelés * gyakorlat összesen Elmélet összesen Gyakorlat összesen Összesen Megjegyzés: * csoportbontást igényel 157

28 Géplakatos szakképesítés kerettanterv I. Tantárgy Évfolyam 1/11. 2/12. Ssz. Megnevezés Heti Össz. Heti Össz. Összesen 1. Osztályfőnöki Testnevelés Társadalmi ismeretek Munka és környezetvédelem Gazdasági alapismeretek Műszaki ábrázolás Szakrajz Anyagismeret Szakmai alapismeretek Szakmai ismeret Műszaki alapismeretek Irányítástechnikai alapismeretek Minőségbiztosítás Kötelező elmélet összesen Műszaki mérések * Szakmai alapgyakorlatok * Szakmai gyakorlatok * Nyári összefüggő gyakorlat Kötelező gyakorlat összesen Kötelező összesen Informatika * Szakmai matematika Tribológia elmélet összesen Hegesztési gyakorlat * gyakorlat összesen Elmélet összesen Gyakorlat összesen Összesen Megjegyzés: * csoportbontást igényel 158

29 Kőműves szakképesítés kerettanterv I. Tantárgy Évfolyam 1/11. 2/12. Ssz. Megnevezés Heti Össz. Heti Össz. Összesen 1. Osztályfőnöki Testnevelés Társadalmi ismeretek Munka és környezetvédelem Gazdasági alapismeretek Vállalkozási ismeretek Építőipari anyag és gyártásism Műszaki rajz Épületszerkezetek szakrajza 0, Épületszerkezetek, építési technológiák 0, Kőműves szakmai ismeretek Építési munkák szakszámít Kötelező elmélet összesen Alapgyakorlatok * Kőműves szakmai gyakorl. * Nyári összefüggő gyakorlat Kötelező gyakorlat összesen Kötelező összesen Építőipari gépek Informatika * Szakmai matematika Magyar nyelv és kommunikáció Fenntartásépítési és felújítási technológiák elmélet összesen Elmélet összesen Gyakorlat összesen Összesen Megjegyzés: * csoportbontást igényel 159

30 Szerkezetlakatos szakképesítés kerettanterv I. Tantárgy Évfolyam 1/11. 2/12. Ssz. Megnevezés Heti Össz. Heti Össz. Összesen 1. Osztályfőnöki Testnevelés Társadalmi ismeretek Munka és környezetvédelem Gazdasági alapismeretek Műszaki ábrázolás Szakrajz Anyagismeret Szakmai alapismeretek Szakmai ismeret Műszaki alapismeretek Irányítástechnikai alapismeretek Minőségbiztosítás Kötelező elmélet összesen Műszaki mérések * Szakmai alapgyakorlatok * Szakmai gyakorlatok * Nyári összefüggő gyakorlat Kötelező gyakorlat összesen Kötelező összesen Informatika * Magyar nyelv és kommunikáció Szakmai matematika elmélet összesen Hegesztési gyakorlat * Fedettívű hegesztési gyakorl. * gyakorlat összesen Elmélet összesen Gyakorlat összesen Összesen Megjegyzés: * csoportbontást igényel 160

31 Szobafestőmázoló és tapétázó szakképesítés kerettanterv I. Tantárgy Évfolyam 1/11. 2/12. Ssz. Megnevezés Heti Össz. Heti Össz. Összesen 1. Osztályfőnöki Testnevelés Társadalmi ismeretek Munka és környezetvédelem Gazdasági alapismeretek Vállalkozási ismeretek Szobafestőmázoló és tapétázó anyag és gyártásism Műszaki rajz Szobafestőmázoló és tapétázó szakrajz 0, Épületszerkezetek, építési technológiák 0, Szobafestőmázoló és tapétázó szakmai ismeretek Szobafestőmázoló és tapétázó munkák szakszámításai Kötelező elmélet összesen Alapgyakorlatok * Szobafestőmázoló és tapétázó szakmai gyakorlatok * Nyári összefüggő gyakorlat Kötelező gyakorlat összesen Kötelező összesen Építőipari gépek Informatika * Szakmai matematika Magyar nyelv és kommunikáció Fenntartásépítési és felújítási technológiák elmélet összesen Elmélet összesen Gyakorlat összesen Összesen Megjegyzés: * csoportbontást igényel 161

32 Asztalos szakképesítés kerettanterv I. Tantárgy Évfolyam 1/11. 2/12. Ssz. Megnevezés Heti Össz. Heti Össz. Összesen 1. Osztályfőnöki Testnevelés Társadalmi ismeretek Munka és környezetvédelem Gazdasági ismeretek Faipari szakmai és gépismeret 2, Asztalos szakmai és gépismeret Faipari szakrajz Asztalos szerkezettanszakrajz Faipari anyagismeret 2, Asztalos anyagismeret Kötelező elmélet összesen Faipari szakmai alapgyakorl. * Asztalos szakmai gyakorl. * Üzemi gyakorlat (nyári) Kötelező gyakorlat összesen Kötelező összesen Informatika * Magyar nyelv és kommunikáció Szakmai matematika elmélet összesen Faesztergályos technológ. * gyakorlat összesen Elmélet összesen Gyakorlat összesen Összesen Megjegyzés: * csoportbontást igényel 162

33 Mezőgazdasági gépész szakképesítés kerettanterv I. Tantárgy Évfolyam 1/11. 2/12. 3/13. Ssz. Megnevezés Heti Össz Heti Össz Heti Össz Össz 1. Osztályfőnöki Testnevelés Társadalmi ismeretek, etika Géprajz Gépelemek Anyagismeret Mezőgazdasági ismeretek Gazdálkodási ismeretek Munka tűz és környezetvéd Mezőgazdasági erőgépek Mezőgazdasági munkagépek Mezőgazdasági gépek jav Szakmai számítások Járművezetési ismeretek Kötelező elmélet összesen Szakmai gyakorlat * Összefüggő szakmai gyak Kötelező gyakorlat összesen Kötelező összesen Informatika * Magyar nyelv és kommunik Szakmai matematika Tribológia elmélet összesen Ív és gázhegesztés gyakorlat összesen Elmélet összesen Gyakorlat összesen Összesen Megjegyzés: * csoportbontást igényel 163

34 Mezőgazdasági gépész szakképesítés kerettanterv I. Tantárgy Évfolyam 1/11. 2/12. Ssz. Megnevezés Heti Össz. Heti Össz. Összesen 1. Osztályfőnöki Testnevelés Társadalmi ismeretek Munkavédelem Gazdálkodási ismeretek Géprajzgépelemek Mezőgazdasági ismeretek Mezőgazdasági erőgépek Mezőgazdasági munkagépek Mezőgazdasági gépek javítása Matematika (szakmai szám.) Fizika (elektrotechnika, hidraulika) 13. Biológia (növénytan, állattan) Elmélet összesen Szakmai gyakorlatok * Gépjármű vezetési gyakorlat 25** Nyári összefüggő gyakorlat Gyakorlat összesen Összesen Megjegyzés: * csoportbontást igényel A járművezetési ismeretek tantárgyat 10.évfolyamon tanulják. ** Minden tanuló számára kötelezően biztosítani kell évi 25 óra vezetési gyakorlatot. 164

35 Nőiruhakészítő szakképesítés kerettanterv I. Tantárgy Évfolyam 1/11. 2/12. Ssz. Megnevezés Heti Össz. Heti Össz. Összesen 1. Osztályfőnöki Testnevelés Társadalmi ismeretek Munka és környezetvédelem Gazdasági alapismeretek Ruhaipari anyag és áruismeret Ruhaipari géptan Ruhaipari technológia Szabásszakrajz Kötelező elmélet összesen Ruhaipari szakmai gyakorlat * Nyári összeföggő gyakorlat Kötelező gyakorlat összesen Kötelező összesen Szabadkézi rajzmodellrajz Informatika * Szakmai matematika Magyar nyelv és kommunikáció elmélet összesen Modellezési gyakorlat * gyakorlat összesen Elmélet összesen Gyakorlat összesen Összesen Megjegyzés: * csoportbontást igényel 165

36 Villanyszerelő szakképesítés kerettanterv I. Tantárgy Évfolyam 1/11. 2/12. Ssz. Megnevezés Heti Össz. Heti Össz. Összesen 1. Osztályfőnöki Testnevelés Társadalmi ismeretek Munka és környezetvédelem Gazdasági alapismeretek Anyagismeret Műszaki rajz Elektrotechnika Szakmai ismeretek I Szakmai ismeretek II Kötelező elmélet összesen Alapgyakorlatok * ** Szakmai gyakorlatok I. * Szakmai gyakorlatok II. * Villamos mérések I. * ** Villamos mérések II. * ** Nyári összefüggő gyakorlat Kötelező gyakorlat összesen Kötelező összesen Informatika * Szakmai matematika Magyar nyelv és kommunikáció elmélet összesen Összetett szakmai gyakorlat I. * Összetett szakmai gyakorlat II.* gyakorlat összesen Elmélet összesen Gyakorlat összesen Összesen Megjegyzés: * csoportbontást igényel ** elméletigényes gyakorlat 166

37 Környezet és természetvédelmi szakmunkás szakképesítés kerettanterv I. Tantárgy Évfolyam 1/11. 2/12. Ssz. Megnevezés Heti Össz. Heti Össz. Összesen 1. Osztályfőnöki Testnevelés Társadalmi ismeretek Környezetvédelem Analítika Földméréstan Gépészeti alapismeretek Települési környezetvédelem Környezettechnika Természetvédelem Erdőgazdálkodási alapismeret Növénytermesztés Állattenyésztés Munkavédelem Kötelező elmélet összesen Természettudományos vizsg. * Analítika gyakorlat * Állattenyésztési gyakorlat Földmérési gyakorlat * Környezetvédelmi gyakorlat * Gépészeti alapgyakorlatok * Környezettechnika gyakorlat * Jogi és szakigazgatási gyak. * Természetvédelmi gyakorlat * Erdőgazdálkodási gyakorlat Növénytermesztési gyakorlat * Üzemi gyakorlat (nyári) Kötelező gyakorlat összesen Kötelező összesen Informatika * Magyar nyelv és kommunikáció Szakmai matematika Vállalkozási ismeretek Szabadon választható köt. elm. össz Elmélet összesen Gyakorlat összesen Összesen Megjegyzés: * csoportbontást igényel 167

38 Varrómunkás szakképesítés Tantárgy Évfolyam 1/11. Ssz. Megnevezés Heti Össz. Összesen 1. Osztályfőnöki 0,5 17,5 17,5 2. Testnevelés Társadalmi gazd.alapismeretek 1,5 52,5 52,5 4. Munka és környezetvédelem Ruhaipari anyag és áruismeret Ruhaipari szakmai ismeretek Kötelező elmélet összesen Ruhaipari gyakorlat * Kötelező gyakorlat összesen Elmélet összesen Gyakorlat összesen Összesen Megjegyzés: * csoportbontást igényel 168

39 Fémforgácsoló szakképesítés Tantárgy Évfolyam 1/11. 2/12. Ssz. Megnevezés Heti Össz. Heti Össz. Összesen 1. Osztályfőnöki Testnevelés Társadalmi ismeretek Munka és környezetvédelem Gazdasági alapismeretek Műszaki ábrázolás Szakrajz Anyagismeret CNC ismeretek Szakmai ismeret Műszaki alapismeretek Irányítástechnikai alapismeretek Minőségbiztosítás Kötelező elmélet összesen Műszaki mérések * Szakmai alapgyakorlatok * Szakmai gyakorlatok * CNC gyakorlat Nyári összefüggő gyakorlat Kötelező gyakorlat összesen Kötelező összesen Alkalmazott számítástechnika * Vállalkozásra nevelés Speciális forgácsoló technológia elmélet összesen CNC programnyelvek gépkezelés * gyakorlat összesen Elmélet összesen Gyakorlat összesen Összesen Megjegyzés: * csoportbontást igényel 169

40 Kőműves szakképesítés Tantárgy Évfolyam 1/11. 2/12. Ssz. Megnevezés Heti Össz. Heti Össz. Összesen 1. Osztályfőnöki Testnevelés Társadalmi ismeretek Munka és környezetvédelem Gazdasági alapismeretek Vállalkozási ismeretek Építőipari anyag és gyártásism Műszaki rajz Épületszerkezetek szakrajza 0, Épületszerkezetek, építési technológiák 0, Kőműves szakmai ismeretek Építési munkák szakszámít Kötelező elmélet összesen Alapgyakorlatok * Kőműves szakmai gyakorl. * Nyári összefüggő gyakorlat Kötelező gyakorlat összesen Kötelező összesen Építőipari gépek Informatika * Szakmai matematika Magyar nyelv és kommunikáció Fenntartásépítési és felújítási technológiák elmélet összesen Elmélet összesen Gyakorlat összesen Összesen Megjegyzés: * csoportbontást igényel 170

41 Szerkezetlakatos szakképesítés Tantárgy Évfolyam 1/11. 2/12. Ssz. Megnevezés Heti Össz. Heti Össz. Összesen 1. Osztályfőnöki Testnevelés Társadalmi ismeretek Munka és környezetvédelem Gazdasági alapismeretek Műszaki ábrázolás Szakrajz Anyagismeret Szakmai alapismeretek Szakmai ismeret Műszaki alapismeretek Irányítástechnikai alapismeretek Minőségbiztosítás Kötelező elmélet összesen Műszaki mérések * Szakmai alapgyakorlatok * Szakmai gyakorlatok * Nyári összefüggő gyakorlat Kötelező gyakorlat összesen Kötelező összesen Informatika * Magyar nyelv és kommunikáció Szakmai matematika elmélet összesen Hegesztési gyakorlat * Fedettívű hegesztési gyakorl. * gyakorlat összesen Elmélet összesen Gyakorlat összesen Összesen Megjegyzés: * csoportbontást igényel 171

szövegszerkesztés 2* 2* - - alapképzés operációs rendszerek 2* 2* - - programozási ismeretek - - 2* 2* V táblázatkezelés - - 3* -

szövegszerkesztés 2* 2* - - alapképzés operációs rendszerek 2* 2* - - programozási ismeretek - - 2* 2* V táblázatkezelés - - 3* - Műszaki szakterület Módosított Ó R A T E R V SZAKKÖZÉPISKOLA 001/00 és 00/003 tanévben beiskolázottaknak TANTÁRGYAK ÉVFOLYAM 9. 10. 11. 1. Informatika szakmacsoport Érettségi Magyar nyelv és irodalom 4

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium

A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium Szakmai program 03. Tartalomjegyzék Az iskola szakképzési rendszere 4 Szakmacsoportos alapozó oktatás szakközépiskolai képzés 4 ÓRATERV (kifutó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÓRATERVEK A 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN INDULT OSZTÁLYOKNAK...3 Villamosipar és elektronika

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói 1.7. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói Magyar-német két tanítási nyelvű gépész ágazat (gépgyártástechnológiai technikus) a 2015/2016-os

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

FODRÁSZ SZAKMA HELYI ÓRATERVE

FODRÁSZ SZAKMA HELYI ÓRATERVE FODRÁSZ SZAKMA HELYI ÓRATERVE 7. Informatika 37 1 - - - - 37 6 2 3 401 8. Fodrász szakmai ism. 148 4 111 3 70 2 329 9. Fodrász anyagismeret 111 3 74 2 70 2 255 10. Fodrász szabadkézi rajz 74 2 - - - -

Részletesebben

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak a évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Műszaki informatika gyakorlat 2 Műszaki ismeretek 2,5 Műszaki gyakorlatok 3 Épületvillamossági

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola

Széchenyi István Szakképző Iskola 5.c. A vendéglátó technikus szakképesítés ( OKJ 52 7822 02 ) iskolai óraterve (ciklus óraszámok) (Érvényes a 2004-2005. tanévt ől) 1/13. évfolyam 2/14. évfolyam Összes Elmélet Gyakorlat Összesen Elmélet

Részletesebben

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail. Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.com Szakmai Programok Budapest, 2013. március 19. Szénásy

Részletesebben

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Kiskőrös PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Kiskőrös PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Kiskőrös PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK 2. RÉSZ 2012. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2

Részletesebben

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60%

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 0,5 0,5 11499-12 Foglalkoztatás

Részletesebben

ÓRATERV Gépészet ágazati képzéshez. 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus

ÓRATERV Gépészet ágazati képzéshez. 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus Gépészet ágazati képzéshez 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus 0 0 1 0 Fizika 3 3 2 0 3 0 0 0 0 3 0 0 2 1 1 1 5 5 5 5 Érettségi felkészítés 1 Munkavédelem 1 1 Elsősegélynyújtás gyakorlat 1 1 Gépészeti

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Szakmai tankönyvjegyzékre felkért könyvek

Szakmai tankönyvjegyzékre felkért könyvek Kiadói kód Szakmai tankönyvjegyzékre felkért könyvek Könyv címe Hova tartozik MK 37215/I Nőiruha-készítő szakrajz I. NGM MK 37216/F-1 Feladatlapok-segédletek a Férfiruha-készítő szakrajz című könyvhöz

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító:

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. KÖTET SZAKMAI PROGRAM 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom Tartalom... 2 S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézmény órahálói 1.6. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézmény órahálói Gimnázium Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4+1 I. idegen

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Szakmai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Szakmai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Szakmai Program 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola szakképzési rendszere...3 1.1 A hatályos alapító okiratban rögzített szakképzési feladatok...3 1.2

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája A történetünk 1950-ben alapították (Állami Vas-Fém-Gépipari Gimnázium) 1955-1991. Latinka Sándor Gépipari Technikum 1993-tól

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 9. évfolyam Duális szakiskolai szakképzés közismereti óraterve Műveltségterület neve Tantárgy neve Óraszám Éves Heti Kommunikációs ismeretek

Részletesebben

A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma Pedagógiai Programjának kiegészítése

A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma Pedagógiai Programjának kiegészítése A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma Pedagógiai Programjának kiegészítése 2016. szeptember 1-től 1. Szakgimnáziumi osztályok óratervei 1. Érettségi előtti

Részletesebben

HELYI TANTERV. 2016/2017 tanév

HELYI TANTERV. 2016/2017 tanév MÁTÉSZALKAI SZC KÁLLAY RUDOLF SZAKKÖZÉPISKOLÁJAA 4 3 2 0 N a g y k á l l ó, K o s s u t h ú t 8. T e l e f o n / f a x : 4 2 / 2 6 3-4 3 5 Elektronikus levélcím: nagykalloi@kallayszaki.hu HELYI TANTERV

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Cseri út 6. OM: 034173 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT Gázfogyasztó-berendezés

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a szakmai

Részletesebben

Siófoki SZC H E L Y I T A N T E R V

Siófoki SZC H E L Y I T A N T E R V Siófoki SZC B a c s á k G y ö r g y S z a k g i m n á z i u m a é s S z a k k ö z é p i s k o l á j a F O N Y Ó D H E L Y I T A N T E R V 06 PREAMBULUM Az iskola adatai: Név: Siófoki SZC Bacsák György

Részletesebben

KERETTANTERV/HELYI TANTERV

KERETTANTERV/HELYI TANTERV BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA 1095 Budapest, Mester u. 23. Telefon/Fax: 06/1/215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu web: telekiblankabp.hu KERETTANTERV/HELYI

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Felvételi tájékoztató 2008. 1 Az Intézmény hivatalos adatai OM azonosító: 029804 Név: Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Cím: 6600, Szentes, Szent I. herceg

Részletesebben

Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 201286

Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 201286 Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 201286 2015/2016. TANÉV Szecskaavató Évnyitó Osztály-daléneklési

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

2016. szeptember 1-től induló szakgimnáziumi osztályok óratervei

2016. szeptember 1-től induló szakgimnáziumi osztályok óratervei A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma Pedagógiai Programjának kiegészítése 2016. szeptember 1-től induló szakgimnáziumi osztályok óratervei 1. Érettségi

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 0. május 4 -én tartandó rendkívüli -

Részletesebben

Gimnázium (2015/16 - )

Gimnázium (2015/16 - ) Gimnázium (2015/16 - ) (emelt óraszámú angol, német, testnevelés, informatika) Tantárgy 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4+1 I. idegen nyelv (angol, német) 3+2 3+2 3+2 3+2 II. idegen nyelv

Részletesebben

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. Nevelési program 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. Alapelvei 1.1.2. Céljai, feladatai és értékei

Részletesebben

Tankönyvjegyzék a kölcsönözhető tankönyvekről

Tankönyvjegyzék a kölcsönözhető tankönyvekről Tankönyvjegyzék a kölcsönözhető tankönyvekről raktári szám cím KN 0010/1 Színes irodalom 9. KN 0010/2 Színes irodalom 9. KN 0011 Irodalmi szöveggyűjtemény 9. KN 0011/2 Irodalmi szöveggyűjtemény 9. KN 0020/1

Részletesebben

1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE

1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE HELYI TANTERV 1 ÓRATERVEK 1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE Tantárgy neve Heti Megjegyzés óraszám Idegen nyelv 13 Intenzív nyelvi felkészítés Informatikai ismeretek 4 Történelem 1 Képességfejlesztés

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Telefon: 88/ Telefon/fax: 88/ Internet cím:

Telefon: 88/ Telefon/fax: 88/ Internet cím: Telefon: 88/560-630 Telefon/fax: 88/560-730 e-mail: isk@ipariszakkozep.hu Internet cím: www.ipariszakkozep.hu Tanulmányi ösztöndíjak a hiányszakmákban Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói 1.4. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint Évfolyam/ I. (11.) II. (12.)

Részletesebben

GÉPÉSZET ÁGAZAT. A képzés négy + egy éves. A szakmai oktatás célja:

GÉPÉSZET ÁGAZAT. A képzés négy + egy éves. A szakmai oktatás célja: 0404 GÉPÉSZET ÁGAZAT A képzés négy + egy éves A szakmai oktatás célja: a műszaki szemlélet kialakítása műszaki feladatmegoldó képesség fejlesztése a technológiai és termelési fejlesztő-tervezőmunka néhány

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PERCZEL MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ÓRATERVEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PERCZEL MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ÓRATERVEK 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PERCZEL MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ÓRATERVEK 2 A Székesfehérvári SZC Perczel Mór Szakképző Iskolájának képzési szerkezete Szakképző Szakiskola:

Részletesebben

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként /13.

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként /13. Szakmai követelmény- modul A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Tantárgyak, témakörök Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti oktatással

Részletesebben

Szakmai program. Pedagógiai Program 2. sz. melléklete

Szakmai program. Pedagógiai Program 2. sz. melléklete Pedagógiai Program 2. sz. melléklete Szakmai program Készült: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 7. (3) bekezdése értelmében a szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettantervek

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE, KÉPZETTSÉGE, TANÍTOTT TANTÁRGYAI

PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE, KÉPZETTSÉGE, TANÍTOTT TANTÁRGYAI PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE, KÉPZETTSÉGE, TANÍTOTT TANTÁRGYAI Végzettség Képzettség Tanított tantárgy okleveles testnevelő Testnevelés, Tömegsport, Osztályfőnöki óra okleveles gazdasági agrármérnök pénzügyi-számviteli

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005 Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/005 Cím: 6723 Szeged, Gyík u. 3. Telefonszám: 62/547-014 Fax: 62/547-017 E-mail: - Honlap:

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ 2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet ágazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek

Részletesebben

ÓRATERVEK 2016/2017. sárgával jelölve a most futó érintett évfolyam/osztály 1 / 25

ÓRATERVEK 2016/2017. sárgával jelölve a most futó érintett évfolyam/osztály 1 / 25 ÓRATERVEK 2016/2017 sárgával jelölve a most futó érintett /osztály 1 / 25 Nyelvi előkészítő os, 5 éves szakgimnáziumi ok előkészítő éve 2016-tól 9/Kny-A két tanítási nyelvű és 9/Ny-B nyelvi előkészítő

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Induló osztályok. informatika év villamosipar és elektronika

Induló osztályok. informatika év villamosipar és elektronika Ágazat Kód Induló osztályok közgazdaság 0001 1 A képzés ideje 5 + 1 év (nyelvi előkészítő) informatika 0003 1 4 + 1 év villamosipar és elektronika 0004 1 4 + 1 év vegyipari 0005 1 4 + 1 év pedagógia 0006

Részletesebben

Tájékoztató az iskola képzési profiljáról. Összeállította: Dr. Takácsné Baranyai Etelka intézményvezető

Tájékoztató az iskola képzési profiljáról. Összeállította: Dr. Takácsné Baranyai Etelka intézményvezető Tájékoztató az iskola képzési profiljáról Összeállította: Dr. Takácsné Baranyai Etelka intézményvezető Kézműves arculat A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Nádudvari Népi Kézműves

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA

TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA Sátoraljaújhely, Fejes István u. 14. SZAKMAI PROGRAMJA Moduláris képzés 2007. Szakmai program I. Képzési szerkezet a 2007-2008-as tanévtől, a moduláris képzés bevezetésének

Részletesebben

Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Ikt.sz: 26. számú melléklet Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Gyula Szent István út 38. HÍD - II szakmai képzés szakmai tantárgyainak felnőtt oktatás esti képzésben

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. magyar nyelv és irodalom - szakos középiskolai - szakos szakvizsga mérnök mérnök közoktatási vezető magyar nyelv és irodalom - szakos középiskolai, informatikus könyvtáros folyamatban:

Részletesebben

3300 Eger, Mátyás király út 165.

3300 Eger, Mátyás király út 165. ISKOLÁNKBAN! 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel.: 36/516-068; Fax: 36/516-069 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu Igazgató neve: Molnár György OM azonosító: 101496 Nyílt napok idpontjai:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016/2017. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév Igazgató: Molnárné Somogyi Margit Műszaki Igazgató: Molnár József Igazgatóhelyettes: Zsemberi Zoltán Kedves pályaválasztó diákok! 14 évesen egy olyan választás előtt

Részletesebben

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Tel.: (46) 530-474 E-mail: Web: OM azonosító: 200315 Igazgató neve: Szász Tamás Pályaválasztási felelős: Molnárné Vaszily Nóra GIMNÁZIUM Az alábbi képzési

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2017/2018. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2017/2018. tanév Igazgató: Molnárné Somogyi Margit Kedves pályaválasztó diákok! FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018. tanév 14 évesen egy olyan választás előtt álltok, amely talán az egész további életeteket meghatározhatja.

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói .5. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint I. (.) évf. II. (2.) évf. Magyar

Részletesebben

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/ Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel/Fax.: 36/516-8 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola 2010/2011. tanév felvételi rendje. Az intézmény igazgatója: Csirmaz István tel: 49 / 505-280

Széchenyi István Szakképző Iskola 2010/2011. tanév felvételi rendje. Az intézmény igazgatója: Csirmaz István tel: 49 / 505-280 Széchenyi István Szakképző Iskola 2010/2011. tanév felvételi rendje Az iskola weblapja: www.szechenyi-mk.sulinet.hu Az intézmény igazgatója: Csirmaz István tel: 49 / 505-280 Az iskolába a tanulók az általános

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók .. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók Felnőttek gimnáziuma (4 évfolyamos) levelező munkarend szerint Tantárgyak 9. évf. 0. évf.. évf. 2. évf. Anyanyelv/kommunikáció

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

ÓRATERV Gépészet ágazati képzéshez Gépgyártástechnológiai technikus

ÓRATERV Gépészet ágazati képzéshez Gépgyártástechnológiai technikus Gépészet ágazati képzéshez 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus Fizika 2 2 2 Munkavédelem 0,5 0,5 Elsősegélynyújtás gyakorlat 0,5 0,5 Vezérléstechnikai alapismeretek 2 Gépegységek szerelése és karbantartása

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak az alábbi címen: Megrendelést csak írásban fogadunk el az alábbi elérhetőségeinken:

Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak az alábbi címen: Megrendelést csak írásban fogadunk el az alábbi elérhetőségeinken: Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak az alábbi címen: Megrendelést csak írásban fogadunk el az alábbi elérhetőségeinken: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 1085 Budapest, Baross

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja Pedagógiai-művelődési program Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja 3.2. Helyi tanterv Szombathely 2007. - 2 -

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE 2010. SZEPTEMBER 21. 2 III. kötet TARTALOMJEGYZÉKE 1. Bevezetés 8 2. Idegen nyelv tanterv-kiegészítés

Részletesebben

Általános ápolási és egészségügyi asszisztens. Érettségi vizsgát követő szakképzési évfolyamon megszerezhető szakképesítések:

Általános ápolási és egészségügyi asszisztens. Érettségi vizsgát követő szakképzési évfolyamon megszerezhető szakképesítések: A 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 14. számú melléklete alapján elkészített helyi tantervek óraszámai alapján összeállított óratervek a nappali rendszerű

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben beosztás végzettsége munkakör mely szakra képesített (minden végzettség, amellyel elláthat

Részletesebben

Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban

Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban Vlcskó Pál Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium szakmai főigazgató-helyettes

Részletesebben

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 102547 Kedves pályaválasztó diákok! 14 évesen egy olyan választás előtt álltok, amely

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANÁRI MESTERSZAK (MA) PEDAGÓGIA ALAPSZAKOS BÖLCSÉSZ Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben