Merénylet a Vasutasok ellen! A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA. Merénylet a Pályavasutasok ellen! Ezt is jól elintéztük

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Merénylet a Vasutasok ellen! A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA. Merénylet a Pályavasutasok ellen! Ezt is jól elintéztük"

Átírás

1 2005. január VII. évfolyam 1. szám A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA Merénylet a Pályavasutasok ellen! Mint az lapunk olvasói elõtt ismert - a MÁV Rt-nél egyedülálló módon - csak a Pályavasúti Üzletágnál nincs üzletági függelék. Ennek egyetlen egy oka van, a VDSzSz. (... írásunk a 2. oldalon) Ezt is jól elintéztük Tagtársunk - Nagykátáról - azzal a panasszal fordult szakszervezetünkhöz, hogy júniusában tett technikusi vizsgája és technikus munkakörben történõ tényleges foglalkoztatása ellenére a munkáltató nem hajlandó a végzettségének és munkavégzésének megfelelõ munkakörbe, ennek megfelelõ munkaköri kategóriába besorolni és munkabérét ennek megfelelõen megállapítani. (... írásunk a 7. oldalon) Kevesebb igazgató és fb-tag a MÁV-nál Személyi és szerkezeti változásokról döntött a MÁV Rt. igazgatósága. A vasúttársaság vezérkara és felügyelõ-bizottsága januártól két-két fõvel csökken. (... írásunk a 6.oldalon) Olvasói levél Új felállás a MÁV Rt-nél! Már sikerült lerakni a romokat! (... írásunk a 2. oldalon) Az alábbiakban a MÁV Rt. elnök-vezérigazgatóját mutatjuk be korábbi munkahelyének honlapja alapján. (a MÁV Rt honlapja ez ügyben sajnos sem napra kész!) (a szerk.) Született: Kecskeméten, január 12-én Családi állapota: nõs, 4 gyermek apja Felsõfokú tanulmányai: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Pénzügy szak Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Történelem szak Nyelvtudása: angol és német középfok Szakmai tapasztalatai: Tudományos munkatárs, csoportvezetõ, Szövetkezeti Kutató Intézet Tudományos fõmunkatárs, Pénzügykutató Rt Országgyûlési képviselõ tag, Költségvetési, Adó- és Pénzügyi Bizottság elnök, Számvevõszéki Bizottság alelnök, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnökhelyettes, Állami Pénz- és Tõkepiaci Felügyelet (a mai PSZÁF jogelõdje), kezdetben a tõkepiaci intézményekért és a kibocsátókért, késõbb a teljes pénzügyi szféra felügyeleti ellenõrzéséért felelõs Kuratóriumi tag, Közép-európai Brókerképzõ és Értékpapírpiaci Ismeretterjesztõ Alapítvány Kontrolling igazgató, CIB Bank Rt Igazgatóság elnöke, Budapesti Nagybani Piac Rt. Felügyelõ Bizottság tagja, KELER Rt Igazgatóság tagja, majd errõl lemondva a Felügyelõ Bizottság elnöke, MFB Rt Igazgatóság elnöke, Konzumbank Rt június ig a GKM politikai államtitkára 2005 január 01-tõl a MÁV Rt elnök-vezérigazgatója Merénylet a Vasutasok ellen! Mint az lapunk olvasói elõtt ismert a évi Választható Béren Kívüli Javadalmazás (VBKJ) rendszere nem került be az elmúlt évben hatályos Kollektív Szerzõdésbe (KSZ), mert a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete (VDSZSZ) néhány tisztségviselõje úgy gondolta, hogy nem írja alá az errõl szóló megállapodást. Ezzel a felelõtlen lépéssel a VDSZSZ veszélybe sodorta a VBKJ intézményrendszerét az elmúlt évben, hiszen a kollektív megállapodás hiányában a MÁV Rt. bármikor beszüntethette volna a Ft-os keretösszeg folyósítását. NEM TETTE. VASUTASOK! EZT MEGÚSZTUK. (folytatás a 7. oldalon)

2 2 HÉZAG NÉLKÜL PÉT HÍREK január Szentgyörgyi Mihály PMLI alelnök Az év elsõ Üzletági Érdekegyeztetõ Tanácsi (PÉT) ülésére január 11- én került sor. A napirenden az üzletág elsõ negyedévre vonatkozó létszámterve és ehhez kapcsolódóan a további tevékenység-kihelyezések szerepeltek. Az üzletág vezetése arról tájékoztatta a szakszervezeteket, hogy tervei szerint az elsõ negyedévben 886 fõnek (85 fõ forgalom, 643 fõ PMLI, 158 fõ TEBI) kell távoznia a MÁV Rt. létszámából. Az üzletági létszámcsökkenés több, mint 80 százaléka az un. tevékenységkihelyezés keretében kerül új munkáltatójához. Az erõsáramú területen mint ismeretes az északi régió kihelyezésére kiírt sikertelen pályázat miatt kell új pályázatot kiírni. Ennek sikere esetén április végén, május elején 144 fõ felsõvezetékes munkatársunk folytatja tevékenységét a TEB Igazgatóságon kívül. Õk a többiekhez hasonlóan jogutódlással kerülnek új munkáltatójukhoz. Nem lennénk meglepõdve, ha a pályázat nyertese ismét a VASÚTVILL KFT. lenne. A TEB igazgatóság távközlési szakterületén eddig eredménytelen pályáztatások zajlottak. A MÁV vezetése azonban itt sem adta fel eredeti szándékát. Jelenleg a PANTEL Rt.-vel zajlanak intenzív tárgyalások és jogi egyeztetések. A helyzet várhatóan a félév végén tisztázódik és ekkor születik döntés a távközlés üzemeltetésének további sorsáról. A biztosítóberendezéssel foglalkozó szakterületen egyelõre nem tervez tevékenység-kihelyezést a TEB igazgatóság vezetése. Többen fõ - távoznak azonban a PMLI létszámából a tavalyi tevékenység-kihelyezés folytatásaként. Ismeretes, hogy a tervezhetõ pályakarbantartás kiszervezése során a szegedi és szombathelyi régiók esetében a kiírt pályázatra nem volt jelentkezõ. Ez a közbeszerzési törvény értelmében lehetõvé teszi a MÁV Rt. számára, hogy úgynevezett tárgyalásos eljárás keretében történhessen meg a tevékenység kihelyezése. Az eljárásra vonatkozó szabályok betartása mellett az érintett dolgozók évi kihelyezése már nem volt lehetséges. Az üzletág tervei szerint a régió munkavállalói várhatóan február 7-15 között távoznak a MÁV-tól. A szegedi régió a MÁV FKG Kft-hez, a szombathelyi pedig a MÁVGÉP Kft-hez kerül. A pécsi régió esetében a pályázat nem volt eredményes, a jelentkezõ nem elégítette ki a felhívásban támasztott követelményeket. Erre az esetre a közbeszerzési törvény a kihelyezési szándék fenntartása esetén új kiírást tesz szükségessé. Ez egy idõben hosszabb folyamat, így a tevékenységkihelyezésben érintett pécsi kollégák maradhatnak legtovább vasutasok. A pécsi terület tervezhetõ pálya-karbantartási tevékenységet végzõ dolgozói, várhatóan április 15-én kerülnek kihelyezésre az eredménnyel pályázó gazdasági társaság létszámába. Összességében tehát év után további 730 fõ kerül a mûszaki területekrõl kiszervezésre. A forgalmi igazgatóság területén a munkáltató szerint 85 fõ fõként elõadói és betanított munkás munkakörben foglalkoztatott munkavállaló válik feleslegessé, de várhatóan õk sem kerülnek utcára. Az érintettek egy része nyugdíjazható és többük más üzletág vagy igazgatóság területén találhat munkát. A PÉT ülés alkalmat adott szakszervezetünk számára, hogy elsõ benyomásainkat megosszuk a munkáltatóval a kihelyezés eredményezte helyzetrõl. Elmondtuk, hogy a területeken káosz uralkodik, a kft-knek nehézségeket okoz, hogy érdemi munkákkal lássák el a dolgozókat, sok esetben szakmunkásokat köteleznek bozótirtásra. Gondot okoz a munkaeszközökkel történõ ellátás, és nincs a munkavállalóknak munkavédelmi (sárga) mellény, stb. Az üzletági függelék aláírására ismételten nem kerülhetett sor, mert a VDSZSZ azt ismét elutasította, számára nem tetszõ szakszervezetek részvétele miatt. A tárgyaló felek közül többekben felmerült, hogy a VDSZSZ magatartása kimeríti a jóhiszemû joggyakorlás követelményének megsértését. Vajon rendeltetésének megfelelõen gyakorolja-e jogait az aki hozzáállásával több ezer vasutas érdekeinek érvényesülését akadályozza? Merénylet a Pályavasutasok ellen! Mint az lapunk olvasói elõtt ismert a MÁV Rt-nél egyedülálló módon csak a Pályavasúti Üzletágnál nincs üzletági függelék. Ennek egyetlen egy oka van, a VDSzSz. Pontosabban annak néhány tisztségviselõje. Az üzletági függelék már az elmúlt év tavaszán letárgyalásra került, és azóta aláírásra kész. Tudni kell, hogy a Pályavasúti Üzletág üzletági függelék tervezete lényegesen jobb kondíciókat tartalmaz (pl.: készenlét, ügyelet emelt mértékû díjazása, stb.), mint a Kollektív Szerzõdés (KSZ). Mégsem lett aláírva. Pontosabban mindenki aláírná, csak a VDSzSz nem. Ennek az az oka, hogy a VDSzSz néhány tisztségviselõje még mindig vitatja a PVDSZ reprezentativitását. Úgy tûnik, nekik ez a legfontosabb kérdés a világon! Vitatják annak ellenére, hogy napjainkra már három - jogerõs! - bírósági végzés is igazolja szakszervezetünk reprezentativitását. Kínjukban olyan képtelen badarsággal álltak elõ a jelenlévõk nagy derültségére hogy a PML és TEB Igazgatóságok már nem is léteznek, csak Pályavasút van. A jelenlévõ illetékesek ezt ugyan azonnal cáfolták, azonban ezek a rettenthetetlen VDSzSz tisztségviselõk mégsem írták alá a pályavasúti üzletági függeléket. Lelkük rajta! Ezt azonban közel húszezer pályavasutas bánja! Járási Ferenc

3 2005. január HÉZAG NÉLKÜL VÉT HÍREK 3 Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök Még karácsony elõtt született meg a megállapodás a vasutas munkavállalók bérének évi emelésérõl, a Kollektív Szerzõdés - módosításokkal történõ meghosszabbításáról. A megállapodás - az elmúlt évekhez hasonlóan ismét nem bírta valamennyi tárgyaló fél egyetértését. Ezúttal a Vasutasok Szakszervezete (VSZ) nem írta alá a bérekre vonatkozó megállapodást, mert nem értett egyet azzal, hogy a es munkaköri kategóriába sorolt (jellemzõen vezetõ és az irányítás szintjein tevékenykedõ diplomás ügyintézõ) munkavállalók közül a differenciálási lehetõség biztosítása miatt elõfordulhat, hogy nem mindenkinek emelkedik inflációkövetõ mértékben a évi munkabére. Álláspontjuk tiszteletben tartása mellett annál is inkább, mert a béremelés az aláírásuk nélkül is megtörténik a tényszerûség érdekében arra az ellentmondásra kell felhívni a figyelmet, hogy a VSZ a 18 ezer embert alapbéremelésbõl kizáró évi bérmegállapodást aláírta, de most, a néhány száz fõ a mindössze reformprémiumból származó 3,50 %-os bérnövekedésben részesülõ - vezetõ miatt utasította el a megállapodás aláírását. A évi bérintézkedések végrehajtásáról szóló megállapodást a MÁV Rt., a VDSZSZ, a MOSZ és a PVDSZ látta el kézjegyével. Az alábbiakban szürke háttérrel a megállapodás szó szerinti szövegét, az adott pont hátterét, a hozzáfûzött kommentárt, magyarázatot pedig normál betûkkel tesszük közzé: Bérmegállapodás A MÁV Rt. és a szakszervezetek megállapodnak, hogy a Társaság évi bérintézkedéseit a évekre szóló Együttmûködési megállapodás III. fejezetében foglaltaknak megfelelõen, az alábbiak szerint hajtják végre. A megállapodás célja: A évi bérfejlesztés végrehajtási szabályainak meghatározása. A évi bérfejlesztés mértéke: 9,5%, mely tartalmazza: az Országos Érdekegyeztetõ Tanács 6%-os átlagos bruttó keresetnövelési ajánlatát, valamint a reformprémium 3,5 %-os évi mértékét. A bérintézkedések végrehajtásának idõpontja: január 1. A évi bérnövekedés reális megítéléséhez mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a kormányzati prognózis szerint (ne vegyünk rá mérget) az éves áremelkedés (infláció) mértéke 4,50 % lesz. Le kell szögezni, hogy emberemlékezet óta nem fordult elõ, hogy a vasúti bérnövekedés mértéke több, mint kétszerese az inflációnak. További kedvezõ fejlemény, hogy a személyi jövedelemadózásban bekövetkezõ változások önmagukban két százalék körüli mértékkel emelik a legtöbb vasutas munkavállaló kézhez kapott keresetét. A évi bérintézkedések összetevõi: alanyi jogú béremelés a 6-13-as, illetve differenciált a es MÁV munkaköri kategóriákban 2,0 % az új kategória minimumokra történõ ráállás 3,50 % A évi munkakörváltozások bérigényének fedezete 0,50 % évi reformprémium 3,50 % Összesen: 9,50 % Mindezeken túl egyes bérelemek alapbéresítésre kerülnek. A bérintézkedések, illetve azok végrehajtási sorrendje a következõ: 1. Alapbéresítés: évi reformprémium alapbéresítése: A 2004-ben kifizetett, a bázis átlagbérre vetített 3,5%-os mértékû reformprémium alapbéresítését az érintett munkavállalók egyszeri 3,19%- os mértékû személyi alapbéremelésével kell végrehajtani. Az alapbéresítés vetítési alapja a december 31-én és január 1-jén egyaránt statisztikai állományban lévõ munkavállalók december 31-i személyi alapbére A telephelyen kívül végzett munka költségtérítésének (KSZ 62/ A ) alapbéresítése A évben kifizetett, a telephelyen kívül végzett munka költségtérítésének alapbéresítése munkakörönként, a munkakörökben számított tényleges pótlékvonzat figyelembe vételével történik. Az alapbéresítés alapja a december 31-én és január 1- jén egyaránt statisztikai állományban lévõ munkavállalók december 31-i személyi alapbére, illetve a jelen megállapodás 1.1. pontjában érintetteknél az a szerint keletkezett személyi alapbér Az építõipari különélési pótlék (KSZ 57 ) alapbéresítése A évben kifizetett építõipari különélési pótlék alapbéresítése a pályavasút érintett munkaköreiben, a munkakörökben számított tényleges pótlékvonzat figyelembe vételével történik. Az alapbéresítés alapja a december 31-én és január 1- jén egyaránt statisztikai állományban lévõ munkavállalók december 31-i személyi alapbére, illetve a jelen megállapodás 1.1. és 1.2. pontjában érintetteknél az a szerint keletkezett személyi alapbér Egyéb bérelemek alapbéresítése A melléklet szerinti egyéb bérelemek (pótlékok) alapbéresítése társasági szinten történik. Ettõl eltérõen a csoportvezetõi pótlék alapbéresítését a Gépészeti üzletágnál üzletági megállapodás alapján hajtják végre. A mellékletben az alábbi pótlékok szerepelnek a csoportvezetõi pótlék, a felsõvezetõi jármûvek pótléka, a 30 órán túli foglalkoztatás pótléka, a fûtési pótlék, az okmánykezelési pótlék, a pótkocsi vontatási pótlék, a rakodási pótlék, az autódarus pótlék, (folytatás a 4. oldalon...)

4 4 HÉZAG NÉLKÜL január ( folytatás a 3. oldalról) Az alapbéresítések önmagukban nem jelentenek jövedelem-növekedést, de a járandóság egyszer és mindenkorra stabilizálódik a munkavállaló bérében (a munkaszerzõdés részévé válik) és a továbbiakban ez jelenti a különbözõ bérpótlékok (túlóra, mûszakpótlék, készenléti díj, stb.) vetítési alapját. 2. Alanyi jogú bérfejlesztés: MÁV Munkaköri Kategóriába sorolt munkavállalók Alanyi jogú bérfejlesztés: az alapbéresítés utáni személyi alapbérek 2,0%-a. Az alapbéremelés vetítési alapja a december 31-én és január 1-jén egyaránt statisztikai állományban lévõ munkavállalók december 31-i személyi alapbére, illetve a jelen megállapodás pontjában érintetteknél az a szerint keletkezett személyi alapbér. A tárgyalások során a leghevesebb vita a differenciálás lehetõségének biztosítása körül bontakozott ki. A vita már az év végi jutalmazás során elkezdõdött. Egyes szakszervezetek álláspontja szerint a munkáltatói jogkör gyakorlójának semmiféle differenciálisi lehetõséget nem szabad biztosítani, mert õk azzal visszaélnek és nem a tényleges munkavégzés színvonala alapján tesznek különbséget a munkavállalók között. A PVDSZ azon az állásponton volt, hogy az alanyi jogú béremelés biztosítása mellett a szolgálati helyeken elsõsorban az alapbérek tekintetében jelentkezõ ellentmondások felszámolására kell biztosítani lehetõséget. Szakszervezetünk elõtt ismertek az új munkakör-értékelésen alapuló besorolási és bértarifa-rendszer bevezetése során kialakult feszültségek. Az egy munkaköri kategóriába, de egymással alá és fölérendeltségi viszonyban lévõ munkakörökben (pl: pályamester-technikus), az új felvételes fiatalok és a nagy gyakorlattal rendelkezõ munkavállalók között kialakult bérfeszültség csak helyben és a helyi differenciálás biztosításával oldhatók fel. A differenciálási lehetõség lehetetlenné tétele pedig csak konzerválja a jelenlegi helyzetet. A megállapodásba foglalt kompromisszum azt eredményezi, hogy a munkavállalói létszám 90 %-át magában foglaló 6-13-as munkaköri kategóriában a személyi alapbéremelés legkisebb mértéke 5,25 % (1,0319 x 1,02 = 1,0525) lehet. A személyi alapbéremelés ennél magasabb mértékét az új bértarifa minimumtól való lemaradás határozza meg. 3. Bérsávok: Az aláíró felek jelen megállapodásban rögzítik a MÁV Munkaköri Kategóriáihoz rendelt, a piaci Q1 értékhez való közelítést szolgáló zárt személyi alapbérsávokat. A munkaköri kategóriákhoz tartozó személyi alapbérsávokat a melléklet tartalmazza. Valamennyi MÁV Munkaköri Kategóriában a sávminimumra való ráállás (alulról felzárkóztatás) kötelezõ jellegû megvalósítása, kategóriánként 3,5 %-os mértékû bérfejlesztésnek megfelelõ bértömeg erejéig. A MÁV Munkaköri Kategóriákhoz tartozó személyi alapbérsávok Személyi Személyi MÁV alapbér alapbér munkaköri minimuma maximuma kategória (Ft/hó) (Ft/hó) év során a bértarifa-rendszer csak az újfelvételes és a munkakörbe újonnan bekerülõ (áthelyezett) munkavállalókra vonatkozott. Ez egyes területeken komoly bérfeszültséget okozott. Elõfordult, hogy az új felvételesként munkakörbe kerülõ munkavállaló személyi alapbére magasabb volt, mint az õt betanító régebbi munkavállalóé. A bérfejlesztés végrehajtását követõen ez a feszültség mindenképpen oldódik, hiszen nem lesz a MÁV-nál olyan munkaköri kategóriába besorolt munkavállaló, akinek személyi alapbére a fenti tarifaminimumok alatt maradna. Az új bértáblázat szerint meghatározott minimum bérek átlagosan 20 százalékkal magasabbak a 2004-ben alkalmazottaknál, a felsõ határok pedig 6,8 százalékkal nõttek. Mindez azt eredményezi, hogy a vasútnál alkalmazott legkisebb munkabér összege teljes munkaidõben történõ foglalkoztatás esetén ,-Ft/hó, mely tíz százalékkal magasabb az országban alkalmazott minimálbérnél (57.000,-Ft.) 4. További alapbéremelés: MÁV Munkaköri Kategória A munkáltatói jogkört gyakorló differenciálási lehetõségének biztosítása: az egyéni teljesítmények figyelembe vételével, a bérrendszerben meghatározott személyi alapbérsávhatárokon belül az egyénenkénti éves személyi alapbérfejlesztés meghatározása, amely átlagosan 2%-os mértékû. A további alapbéremelés vetítési alapja a december 31-én és január 1-jén egyaránt statisztikai állományban lévõ munkavállalók december 31-i személyi alapbére, illetve a jelen megállapodás pontjában érintetteknél az a szerint keletkezett személyi alapbér. A kompromisszum eredményeként a 6-13-as kategóriában csak alanyi jogú, a es kategóriában pedig csak differenciált alapbéremelésre kerül sor. Nem hagyható figyelmen kívül azonban az sem, hogy a es kategóriába tartozó 2800 vezetõ és felsõfokú végzettségû fõként a közép és felsõirányítás szintjén tevékenykedõ ügyintézõ közül mintegy 1800-nak biztos, hogy emelkedik a bére, hiszen a kategóriájában megállapított bérminimum alatt helyezkedik el. A fennmaradó, mintegy 1000 fõ esetében fordulhat elõ, hogy amennyiben a jogkörgyakorló úgy dönt, ben csak a reformprémiumnak megfelelõ összeggel nõ a keresete. Nyilatkozatuk értelmében a Vasutasok Szakszervezete ezért nem írta alá a bérmegállapodást. A bérfejlesztés a MÁV Rt december 31-én és január 1-jén egyaránt statisztikai állományban lévõ fõállású, teljes- és részmunkaidõs munkavállalói részére jár. A jogi állományban lévõ mun-

5 2005. január HÉZAG NÉLKÜL 5 kavállalók személyi alapbérét a státuszukban bekövetkezõ változás idõpontjában kell rendezni. A keresetemelésben részesülõ munkavállalók vonatkozásában a reprezentatív szakszervezetek munkavállalói csoportok képzésére tehetnek javaslatot, akik között de a csoporton belül maradva az átlagostól eltérõ béremelési módszert indítványozhatnak. A javaslatot tevõ reprezentatív szakszervezetek és a munkáltató között létrejött megállapodásokat az aláíró felek elfogadják. 5. Évközi béremelés: A munkavállalók évi munkakörváltozásainak, elsõsorban az ebbõl adódó MÁV Munkaköri Kategória változások személyi alapbéremelési igényének a fedezetére, a bérfejlesztési forrás 0,5%-a szolgál. Ez az összeg gyakorlatilag bérgazdálkodási tartalékot jelent a MÁV Rt. számára. Szakszervezetünk a tárgyalások során folyamatosan kifejezésre juttatta, hogy figyelembe véve a év végi bérjutalom félmilliárd körüli összegét is, eltúlzottnak ítéli a tartalékolás mértékét. Javasoltuk, hogy az aktuális alapbéremelésbe vonjuk be az elõirányzott tartalék egy további meghatározott hányadát is. A PVDSZ azonban szakszervezeti oldalról sem kapta meg a megfelelõ támogatást javaslataihoz. Álláspontunk szerint a MÁV túltartalékolt, s így bizton számíthatunk arra, hogy év végén ismételten vitatkozhatunk a bérmegtakarítási-jutalom elosztásán: 6. Fel nem használt bértömeg: A év végéig fel nem használt rendelkezésre álló bértömeg személyi alapbér arányos felhasználásáról az aláíró felek év végén megállapodást kötnek. Megállapodás hiányában ezen bértömeg kifizetésére nem kerül sor. 7. Alapbérkiegészítés: évben alapbérkiegészítés jogcímû kifizetésre fordítandó a munkavállalók tárgyhavi alapkeresete 4%-os mértékének megfelelõ összeg. Az aláíró felek február 28-ig az alapbérkiegészítés alapbéresítésérõl tárgyalásokat folytatnak és megállapodást kötnek. Megállapodás hiányában az alapbér-kiegészítést a munkáltató december 31-ig változatlan formában fizeti. A korábbi vasutasnapi jutalomból kialakult bérkiegészítés alapbéresítése már évek óta napirenden van. Abban ugyan valamennyi tárgyaló fél egyetért, hogy ez a bérelem jelenlegi formájában nem jó, de átalakításáról máig nem sikerült egyezséget kötni. Egyes szakszervezetek a gyakorlati idõt elismerõ szolgálati pótlékká alakítanák, mások alapbéresítenék. Az alapbéresítés módját illetõen az automatikus pótlékvonzat figyelembe vételének módján alakulhat ki vita, hogy az személyenként, munkaköri átlagok, vagy az egész MÁV átlag alapján történjen évi reformprémium: Reformprémium jogcímû kifizetésre fordítandó a munkavállalók évi bére 3,5%-os mértékének megfelelõ összeg, amelyet az arra jogosult munkavállalók a ledolgozott munkaidõ szerint alanyi jogon, részletekben, havonta kapnak meg. A reformprémium kifizetésére a korábbi évek gyakorlatának megfelelõen kerül sor évben is. Kollektív Szerzõdés (KSZ) tárgyalás A MÁV Rt. és a szakszervezetek minimális módosításokkal egy évvel, december 31-ig meghosszabbították a Kollektív Szerzõdés hatályát. Az alapbéresített bérelemekre vonatkozó pontok törlése és az évszámok kijavítása mellett a Kollektív Szerzõdés az alábbiak szerint változott január 1-tõl: A MÁV Rt-nél a teljes munkaidõ 0,1 órával csökken, mértéke napi 7,5 óra, heti 37,5 óra. Az átvezénylési díj 900-ról 950,- forintra nõtt. Része lett a Kollektív Szerzõdésnek a MÁV Rt. béren kívüli javadalmazási rendszere, mint a 6. fejezet. Ennek keretében: A munkavállaló nem baleseti halála esetére fizetett összeg forintra emelkedett A rendkívüli élethelyzethez kapcsolódó juttatások (segély) keretösszege 80 millió forintra nõtt. A közeli hozzátartozóját eltemettetõ (temetési segély) forintot kaphat. Választható béren kívüli javadalmazás (VBKJ) A keretösszeg forintra emelkedett. A választható elemek köre bõvült a 3-szor forintos ajándék és az egyszer forintos kultúra utalvány választásának lehetõségével, havi 4000,-Ft. lett az ENNIKÉK utalvány. Néhány egyéb apró szabály megváltozott, így csomagban történõ nyilatkozat lehetõsége megszûnt, de kedvezõ változás, hogy rendes felmondás esetén a már kiadott javadalmazás visszavételétõl eltekintenek. A munkavállalók a napokban töltik ki nyilatkozati lapjukat keretösszegük igénybevételérõl. Az új év elsõ ülése év elsõ ülésére január 11-én került sor. Az év úgy kezdõdött, ahogy az elõzõ befejezõdött. A Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács tagjai sokadszorra lehettek tanúi a VDSZSZ hisztijének. Ezúttal az volt a baj, hogy a VBKJ nyilatkozati lapon a munkáltató közölte azoknak az önkéntes pénztáraknak a nevét akikkel szerzõdésben áll. A VDSZSZ azt szerette volna, ha a pénztári felajánlás során a munkavállaló maga írhatta volna be a pénztár nevét is az üresen hagyott, kipontozott helyre. Volt ott, a tárgyalópartnerek hazugsággal vádolásától kezdve a sértõdött kirohanásig minden. Mindez megadta az alaphangot a további tárgyalásokhoz. Személyi változások a MÁV Rt. élén A munkáltató tájékoztatta a VÉT tagjait, hogy a részvénytársaság alapítói ülésén döntés született arról, hogy január 1-tõl a tisztségébõl távozó Dr. Udvari László helyett Dr. Gaál Gyula álljon a társaság igazgatóságának élén. Az igazgatóság létszámának csökkentése mellett az új elnök megváltozott hatáskört kapott és elnök-vezérigazgatóként irányítja a MÁV Rt-t. A régi vezérigazgató Mándoki Zoltán - a MÁV operatív ügyeit irányítja tovább. Dr Gaál Gyula hatáskörébe az elnöki teendõk ellátása mellett, a straté- (folytatás a 6. oldalon...)

6 6 HÉZAG NÉLKÜL január ( folytatás a 5. oldalról) giai tervezési, a kormányzati kapcsolatok koordinálása, az EU-program igazgatóság tevékenységének felügyelete, a külsõ kommunikáció és a belsõellenõrzés tartozik. Kilenc fõre csökkent a felügyelõ bizottság létszáma is. Távozott a testület élérõl Dr. Márkus Imre, aki az Északi Jármûjavító Kft. ügyvezetõje lett. Mindez érinti a testület munkavállalói képviseletét is, melynek elsõsorban a testületet elfoglaló VDSZSZ és VSZ nem örül. Távozott posztjáról a MÁV Rt. pénzügyi vezérigazgató-helyettese is. Benczédy Mihályné posztját a jövõben Dr Ökrös András tölti be. Január 15-i hatállyal Mándoki Zoltán vezérigazgató döntése alapján két vezetõ megbízatása is megszûnik a MÁV Rt-nél - derült ki a vasúttársaság közleményébõl. Vizsy Ferenc személyszállítási fõigazgató távozik a cégtõl, utódja Mateczné Németh Ágnes. Csiba József gépészeti fõigazgatót is leváltották, õ azonban más beosztásban marad a cégnél. Helyére Zaránd György kerül. A besorolási rendszer Tekintettel arra, hogy a évi bérfejlesztés nagyobbik részét a bérbesorolási rendszeren keresztül kapják meg a munkavállalók a szakszervezetek hangot adtak egyes munkavállalók besorolásával kapcsolatos kifogásaiknak. Kifogásolták, hogy a vasutasok anélkül kapták meg a munkaköri csoportba történõ besorolásukról az értesítést, hogy tényleges munkaköri leírásuk rendelkezésre állna. A PVDSZ javasolta, hogy végre alakuljon meg és kezdje el munkáját az a szakbizottság, mely a év végén megkötött megállapodásnak megfelelõen megkezdheti az érdemi kifogással támadott besorolások felülvizsgálatát. A munkáltató arra tett ígéretet, hogy március végéig mindenki kézhez kapja az új tipusú munkaköri leírásokat, mely megalapozhatja a kifogásokat. Ösztönzik a nyugdíjba vonulást A évben bekövetkezõ létszámcsökkenés 18 százaléka ösztönzött korengedményes vagy elõrehozott nyugdíjazás keretében valósult meg. Az 507 fõ munkavállaló 2-7 havi keresetének megfelelõ juttatásban részesült, ha kezdeményezte idõ elõtti nyugdíjazását. A kedvezõ tapasztalatokból kiindulva 2005-ben is sor kerülhet a nyugdíjba vonulás ösztönzésére. Az ösztönzõ rendszer vonatkozik arra a férfi munkatársra, aki január 1. és december 31. között született és az 58. életéve betöltésétõl korengedményes nyugdíjra, a 60. életéve betöltésétõl elõrehozott öregségi nyugdíjra jogosult. nõi munkatársra, aki január 1. és december 31. között született és 57. életéve betöltésétõl elõrehozott öregségi nyugdíjra jogosult. Az ösztönzés mértéke: elõrehozott öregségi nyugdíjazás esetén a munkavállalót január 31-ig történõ nyugdíjazáskor 7 havi március 31-ig történõ nyugdíjazáskor 6 havi június 30-ig történõ nyugdíjazáskor 4 havi december 31-ig történõ nyugdíjazáskor 2 havi átlagkeresetnek megfelelõ egyösszegû juttatás illeti meg - egyszeri segély jogcímen - a munkaviszony megszûnés napján. korengedményes nyugdíjazás esetén a munkavállalót, ha ban született, korkedvezményre jogosult és legfeljebb 1,5 év munkáltatói befizetés szükséges június 30-ig történõ nyugdíjazáskor 4 havi szeptember 30-ig történõ nyugdíjazáskor 2 havi korengedményes nyugdíjazás esetén a munkavállalót, ha 1947-ben született, korkedvezményre jogosult és legfeljebb 1,5-2 év munkáltatói befizetés szükséges június 30-ig történõ nyugdíjazáskor 3 havi szeptember 30-ig történõ nyugdíjazáskor 2 havi átlagkeresetnek megfelelõ egyösszegû juttatás illeti meg egyszeri segély jogcímen a munkaviszony megszûnés napján. Az ösztönzött nyugdíjba vonulást a munkavállaló kezdeményezheti, de elbírálása a munkáltatói jogkörgyakorló hatáskörébe tartozik, azzal, hogy az így megüresedett munkakört új felvételessel pótolni nem lehet. Kevesebb igazgató és fb-tag a MÁV-nál Személyi és szerkezeti változásokról döntött a MÁV Rt. igazgatósága. A vasúttársaság vezérkara és felügyelõ-bizottsága januártól két-két fõvel csökken. A MÁV Rt. igazgatósága csütörtökön január elsejei hatállyal visszahívta a felügyelõbizottság (fb) élérõl Márkus Imrét - közölte a vasúttársaság. A testület új elnökét csak az Állami Számvevõszékkel történt egyeztetés után nevezik ki. A közlemény szerint változik a bizottság személyi összetétele is, létszáma tizenegyrõl kilenc fõre csökken. Az új testületbe meghívást kapott Udvari László, a MÁV Rt. lemondott elnöke. Az igazgatóság létszáma január elsejétõl ugyancsak kilenc fõre csökken a jelenlegi tizenegyrõl. Tagjai: Gaál Gyula, Mándoki Zoltán, Kugler Flórián, Aba Botond, Kákosy Csaba, Sarlós Miklós, Kovács Péter, Kocsis Imre és Arató András. A gazdasági és közlekedési miniszter szerdán jelentette be, hogy január elsejei hatállyal Gaál Gyulát, a tárca politikai államtitkárát nevezte ki az elnökvezérigazgatói posztra. A MÁV Rt. általános vezérigazgatója továbbra is Mándoki Zoltán. Az elnök-vezérigazgató a vasúttársaságnál elfoglalt fontos szerepének tudatosítására, a társaság stratégiájának érvényre juttatására és a kormányzati kapcsolatok erõsítésére kapott megbízást. Az általános vezérigazgató elsõdleges feladata a vállalat operatív irányítása lesz. MTI

7 2005. január HÉZAG NÉLKÜL 7 Ezt is jól elintéztük! Tagtársunk Nagykátáról azzal a panasszal fordult szakszervezetünkhöz, hogy júniusában tett technikusi vizsgája és technikus munkakörben történõ tényleges foglalkoztatása ellenére a munkáltató nem hajlandó a végzettségének és munkavégzésének megfelelõ munkakörbe, ennek megfelelõ munkaköri kategóriába besorolni és munkabérét ennek megfelelõen megállapítani. Szakszervezetünk megkereste az illetékes osztálymérnököt, aki arról adott tájékoztatást, hogy bár az átsorolással maga is egyetért, annak végrehajtását a vezérigazgatóság nem engedélyezte. A PVDSZ ezt követõen telefonon kereste meg a Kompenzációs Fõosztály vezetõjét, hogy magyarázatot kérjen az ellentmondásra. Ezt követõen a fõosztályvezetõ úr az alábbiakról tájékoztatta szakszervezetünket: Járási Ferenc Úr elnök Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Budapest Bulcsú utca 8-10 Tisztelt Elnök Úr! Telefoni megkeresésükre... munkavállaló ügyében tájékoztatom, hogy a munkavállaló besorolási és bér megállapítási kérelmét elbíráltam. Annak eredményérõl a csatolt mellékletben tájékoztatom. Budapest, január 12. Apavári József fõosztályvezetõ A levélben hivatkozott melléklet értelmében, a munkavállalót augusztus 1-ig visszamenõleges hatállyal- technikusi munkakörbe sorolta és a vonatkozó bértételnek megfelelõ ,- Ft béremelésben részesítette. Az ügy általános tanulságai: A munkavállalót abba a munkakörbe kell besorolni, amelyben ténylegesen foglalkoztatják! A munkavállaló munkabérét a tényleges munkakörének és munkavégzésének megfelelõen kell megállapítani! Legyen Ön is PVDSZ tag! Akinek panasza van kérjük azonnal forduljon a PVDSZ-hez! (Telefon: ) Járási Ferenc elnök PÖKKÖP az interneten: (folytatás az 1. oldalról) Merénylet a Vasutasok ellen! Ezek után a MÁV Rt. és a reprezentatív szakszervezetek december 21-én Megállapodást kötöttek a MÁV Rt évi Béren Kívüli Javadalmazási rendszerrõl, azon belül a Választható Béren Kívüli Javadalmazásokról. Ezzel egy idõben a VBKJ rendszer végrehajtásáról szóló utasítástervezethez a reprezentatív szakszervezetek egyetértésüket adták. Ezen utasítás mellékletét képzõ nyilatkozati lapokon az Önkéntes Pénztárak pontos megnevezése helyett..önkéntes Pénztár szerepel. A munkáltató a munkavállalókhoz ténylegesen eljuttatott nyilatkozati lapokon feltüntette, január 01.-i állapotnak megfelelõen hogy a MÁV Rt. mely Önkéntes Pénztárakkal van szerzõdéses kapcsolatban. (1993. évi XCVI törvény az Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Pénztárakról.) Mindezt a munkáltató annak okán tette, hogy a munkavállalók tisztában legyenek vele, hogy ténylegesen mely pénztárak közül választhatnak, tanulva a tavalyi év hibáiból elkerülendõ a tömegesen hibásan kitöltött nyilatkozati lapokat, illetve ezen hibák kijavításának idõbeli elhúzódását. A VDSZSZ január 06-i keltezéssel az Mt. 23 szerinti kifogással élt, melyben azt írta, hogy a munkáltató a mellékelt és kifogás tárgyát képezõ formanyomtatványt ne terjessze, haladéktalanul intézkedjen arról, hogy az utasításnak megfelelõ formájú és tartalmú formanyomtatványon nyilatkoztassanak újfent minden munkavállalót. Tudni kell, hogy a kifogás benyújtása esetén a munkáltatónak fel kellene függeszteni az adott intézkedését, jelen esetben a VBKJ folyósítását. A munkáltató a kifogást követõ egyeztetésen egyrészt vitatta a kifogás jogalapját, mert véleménye szerint sem a munkavállalókat sem érdekvédelmi szervezeteiket érintõ jogellenes intézkedést nem tett. Másrészt kinyilatkoztatta azt az álláspontját, hogy jóhiszemûen a munkavállalók érdekeit szem elõtt tartva, a teljes körû és pontos tájékoztatás érdekében a nyilatkozati lapok tartalmát nem változtatta meg, csupán pontosította azt. Amennyiben a VDSZSZ követelésének a MÁV Rt. eleget tesz és a nyilatkozati lapok kitöltését, a már kitöltött és leadott lapok rögzítését felfüggeszti, a kiadott lapokat visszavonja, új nyilatkozati lapokat nyomtat, majd azokat a munkavállalókhoz eljuttatja és a nyilatkoztatást újra kezdi, a legjobb esetben is csak március hónapban, vagy egy hosszadalmas bírósági per befejezése után juthatnak hozzá valamikor a munkavállalók ezen javadalmazásukhoz. Vasutasok! Vajon a VDSZSZ néhány tisztségviselõje újabb és teljesen értelmetlen görcsölésének lehetséges következményeit is megússzuk? Járási Ferenc

8 8 HÉZAG NÉLKÜL január A Pályavasút jelene és jövõje / a pályavasúti vezetõk szemével 2004 december havi számunkban A pályavasút jelene és jövõje / a pályavasúti vezetõk szemével címmel riportot közöltünk Dr. Mosóczi László fõigazgató, Szamos Alfonz PLMI igazgató és Jándi Péter TEBI igazgató urakkal. Ugyanazokra a kérdésekre válaszolt Csontos Endre Forgalmi igazgató úr is! Tisztelt munkatársak! Mint tapasztalták 2002-ben a MÁV Rt. élére új menedzsment került kinevezésre, amely a tulajdonos döntése alapján, végre nekilátott a vasút átalakításához, különös tekintettel az Európai Unióhoz való csatlakozás következtében szükséges megfelelõség és átláthatóság biztosítására. A reform sokkterápiaként hat még ma is, hiszen az elmúlt évtizedek felhalmozódott problémáit viszonylag rövid idõn belül kell megoldani. A reform egyik jelszava lehet a racionalizálás. Ez a szó, bár sokaknak létszámcsökkentést jelent, de valójában egy tágabb jelentése van. Ebben egy teljes vertikum jelenik meg: a beruházások, felújítások, karbantartások és az optimális összvasúti létszám harmonizálása, egy európai színvonalú vasút megteremtésére. Hogyan értékeli a évet az átszervezések, illetve tevékenység-kihelyezés eddigi hatásait? A MÁV Rt: átalakításával kapcsolatban a vezetõi döntésnek megfelelõen a forgalmi szakágat a Pályavasúti Üzletág szervezeti egységébe integrálták. A forgalmi szakág speciális helyzetébõl fakadóan tevékenység kihelyezést nem kellett foganatosítani. A évi elõkészítõ munka eredményeként januárjától a forgalmi szakigazgatóság szervezeti felépítése, elnevezése megváltozott és megalakult a Forgalmi Igazgatóság. Az újonnan megalakult irányító szervezet feladatul kapta a forgalmi szakág irányítási és végrehajtó egységeinek a csökkenõ feladatoknak megfelelõ átalakítását. Ennek nyomán a Forgalmi Igazgatóság mûködési rendszere három pilléren nyugszik. 1. Forgalmi Igazgatósági központi szervezet a stratégiai, szabályozási, szakmai irányítási, ellenõrzési és beszámoltatási feladattal, hatáskörrel és felelõsséggel. 2. A Forgalmi Területi Központok az operatív irányítási feladatok ellátása, az ehhez szükséges hatáskörrel és felelõsséggel. 3. A Forgalmi Csomópont az operatív végrehajtó feladatok ellátására, az ehhez szükséges hatáskörrel és felelõsséggel. Ebben az idõszakban 48 csomóponti fõnökségbõl 34 forgalmi csomópont alakult januárjától két csomópont kísérleti jelleggel átalakított mûködési formában üzemel. A Nógrád-Vidéki Térségi Vasút és a Körös- Vidéki Térségi Vasút. A forgalmi csomópontokhoz tartozó állomásfõnökségek száma is csökkent, mivel az elvégzendõ feladatok az üzletágak szétválása következtében szakma specifikussá váltak. Az állomásfõnök feladataiból az árufuvarozási, személyszállítási és egyéb járulékos szolgáltatás (anyag, eszköz, stb.) kikerült. Ennek következtében fõ feladata a forgalmi munkavégzés feltételeinek megteremtésében való közremûködés, a forgalmi ellenõrzõ, irányító tevékenység, a munkáltatási feladatok ellátásának biztosítása, valamint részleges munkáltatói jogkörgyakorlás. Mondhatjuk azt is, hogy kialakultak a forgalmi ellenõrzési körzetek, ahol egy állomásfõnök 2-5 állomás felett gyakorolja feladat meghatározói, irányítói, ellenõrzési feladatait évben nem állt meg a reform folyamata. Ebben az évben több projekt alakult a Projekt Igazgatóság vezetésével, melyben szakértõink együtt mûködtek és továbbra is együttmûködnek a társüzletágak szakértõivel annak érdekében, hogy a külön válásból eredõen megteremtsük az üzletágak profil tisztaságát, a mûködési határfelületek megfelelõ módon történõ szabályozottságát. Kiemelt projekt az ún. H4. Projekt, melyben a pályavasút racionalizálási lehetõségeire dolgozunk ki programot. 1. A H4/1. team az operatív irányítási szint átalakítását tûzte ki célul, mely összhangban van a társüzletágak szervezeti felépítésével. Így a 18 területi központ helyett 6 Pályavasúti Területi Központ alakul, melyek szervezeti rendszerén belül a forgalmi szakágat területi szinten a forgalmi osztályok két alosztálya irányítja. 2. A H4/2 team az operatív végrehajtási szint tevékenységének racionalizálását tûzte ki célul. Ebben került vizsgálat alá a fénysorompók telepítésének lehetõsége és szükségessége, technológiák módosítása, állomás visszaminõsítések és egyéb hatékonyság növelõ intézkedések. A H4/2 Projektben bemutatásra kerültek a beruházások és fejlesztések költség vonzatai is, hiszen az optimalizáció e feltételek hiányában nem valósulhat meg. Az igazgatóságon belül projekt alakult a forgalmi csomópontok mûködési tapasztalatainak értékelésére, és az érdekképviseletek korábbi észrevételeinek orvoslására. Ennek keretében a jelenleg mûködõ 32 forgalmi csomópontból (a két térségit nem számítva) hat forgalmi csomópont mûködését tekintettük át. Megállapítottuk, hogy a vizsgált Hegyeshalom, Gyõr, Cegléd, Szolnok csomópontok leterheltsége nem felel meg a létrehozásukkor tervezett kritériumoknak. Kis területet felügyeltek, a többi csomóponthoz mérve szembetûnõen kevesebb munkavállalóval rendelkeztek. Ezért januárjától a Hegyeshalom-Gyõr csomópont összevonásra került, székhelye Gyõr állomás. A Cegléd-Szolnok csomópont összevonásra került, székhelye Szolnok állomás. A Nagykanizsa, Dombóvár csomópontok igen nagy területet felügyeltek, a munkavállalók létszáma igen magas volt. Ezért a két csomópontból harmadik csomópontot alakítottunk. Így januárjától megkezdte mûködését a kaposvári csomópont, székhely állomása Kaposvár állomás. Az átalakított csomópontoknál néhány állomásfõnökség megszüntetésre került. Így megszûnt Öttevény, Lébény- Mosonszentmiklós és Kimle mint fõnökség és Mosonmagyaróvár állomásfõnöke felügyeli. Hegyeshalom állomás pedig állomásfõnökségként mûködik tovább. Albertirsa mint fõnökség megszûnt és az újonnan alakult Cegléd állomásfõnöke felügyeli. Milyen intézkedések, és milyen ütemezésben várhatóak a Pályavasút területén a évben? évben az állomásüzemeltetéssel összefüggõ gazdálkodási feladatok alól is mentesül a forgalmi igazga-

9 2005. január HÉZAG NÉLKÜL 9 tóság. Így létrejön a tiszta profilú forgalmi szakszolgálat. Természetesen a szervezési tevékenység nem állt meg évben. A továbbiakban is a valós igényekhez, lehetõségekhez, a feltételek változásához és az eredményesebb munkavégzéshez alkalmazkodó szervezetet kell mûködtetni. Ezért várható a igazgatóság szervezeti egységeinek folyamatos vizsgálata és ahol szükséges, ott intézkedéseket hozunk a hatékonyság biztosítására. Ezek a változások milyen hatással lesznek az irányítása alatt álló szervezet munkavállalóira? Érzékelhetõ változást az integrált Pályavasúti Területi Központok létrehozása okoz, míg a többi esetben legfeljebb a jogkörgyakorló személye változik. A PvTK szervezet magában foglalja a PMLI, a TEBI és a FI operatív irányító egységeit. A központ vezetõ az irányítása alá tartozó három szakág felett vezetõi, rendelkezési és munkáltatással összefüggõ jogokat gyakorol. A központ szervezetén belül a felelõsség egyetemleges. Ennek pozitív hatása már abban jelentkezik, hogy a feladatok meghatározása, elosztása, a végrehajtás bekövetelése azonos szervezetben valósul meg. Ennek következtében, továbbá a helyi viszonyok jobb ismerete alapján a döntések is megalapozottabbá, felelõsebbé, végrehajthatóbbá válnak. A szakágak elvi irányító, szabályozó tevékenysége hatásosabb lesz, hiszen nem terheli meg az operatív beavatkozás szükségessége. Végül de nem utolsó sorban az operatív végrehajtó szint, amelynek feladata a tényleges vonatközlekedés lebonyolítása és kapcsolódó technológiák végrehajtása végre egy szintrõl kaphatja a feladat meghatározást. Köszönöm az igazgatóság munkavállalóinak évi áldozatos, gyakran nehéz körülmények között végzett munkáját, és egyben a társigazgatóságok munkavállalóinak is, hiszen példás együttmûködésükkel tudtuk céljainkat megvalósítani. Minden munkatársamnak Boldog Újesztendõt, családi életében jó egészséget, boldogulást és további munkasikereket kívánok. Csontos Endre igazgató Az Interneten egy új oldal indult, amelyet ezúton ajánlunk minden kedves olvasónk figyelmébe! Kedvcsinálóként, íme a honlap bemutatkozó oldala! Jó böngészést! Várjuk további honlap ajánló ötleteiteket! A vasutak.hu célja, hogy online találkozóhelyévé váljon azoknak a szakembereknek és vasútbarátoknak, akik hisznek a vasút megújulásában, az európai vasútpolitika következetes magyarországi megvalósításában, a vidéki vasútállomások funkcióbõvülésében, a haza vasút pálya szabaddá tételében. A vasutak.hu elsõ kísérleti hetei a napokban után újabb szolgáltatások és újabb tartalmak fognak felkerülni az oldalra. A regisztrált tagok hamarosan megkapják elsõ hírlevelüket, amelyben a jövõ idõszak várható eseményeirõl, és a vasutak.hu körül szervezõdõ közösség alakulásáról kapnak híreket. Szeretnénk, ha regisztrált tagjaink egy része bekapcsolódna a vasutak.hu szerkesztésébe is. Reméljük, hogy ezen az oldalon találkozni fognak azok, akik részt kívánnak venni a magyar vasútstratégia kialakításában és megvalósításában, azokkal is, akik csak szeretik a vasutat. A Hírek a címoldalon is láthatók, és bárki küldhet ilyet az árufuvarozás, a személyszállítás és az infrastruktúra-üzemeltetés világából. Híreink a MyYahoo! oldalon, és más RSS-re képes oldalon is olvashatók, a beállításról és a hírszerkesztésrõl rövid szerkesztési útmutató olvasható a FAQ-ban, amit tényleg figyelmesen olvassanak el a hírek küldõi! Kísérleti üzemben mûködnek a Fórumok, bár úgy néz ki, hogy a cikkek utáni Hozzászólás funkció alkalmasabb a vita beindítására, méghozzá a válaszokat is új hozzászólásként beküldve. Tessék kipróbálni! Az Enciklopédiák relatíve lassan épülnek, 59 fogalom és személy meghatározásához bárki hozzátehet, ha t ír nekünk. Örvendetesen gyarapodik viszont a Linkgyûjtemény, ahol szerencsére már regisztrált tagjaink oldalai is szerepelnek, közel kilencven ellenõrzött, minõségi linkkel. A Letöltések között magyarul egyedül itt érhetõ el a vasúti irányelvek konszolidált (változtatásokat is tartalmazó változata, és egyre több megjelenés elõtti vitaanyag, tanulmány. Oldalunk kialakításában minden érdeklõdõ részt vehet, aki elküldi nekünk véleményét, vagy tagként regisztrál, ami semmilyen kötelezettséggel nem jár, viszont kérésre hírlevelet kapnak havonta a hónap legfontosabb vasúti híreirõl, amit nagyon indokolt esetben (pl. az új Vasúti törvény egyeztetésének fordulói) különszám is kiegészít. A tagok zárt rendszerben egymással is kommunikálhatnak, adataikat viszont harmadik félnek nem adjuk ki. Új szolgáltatásunk Regisztrált tagoknak, hogy saját hírforrásként a legördülõ menübõl kiválasztva a BBC európai, gazdasági, tudományos és technológiai híreit, a Guardian könyv- és mûvészetkritikáit, a HVG gazdasági, belföldi, karrier és kulturális híreit, valamint az Ingyenebéd közgazdászoknak és a Jogifórum jogászoknak szóló címlapját is olvashatják szemlében a vasutak.hu-n. Oldalunk tartalmainak fejlesztéséhez egyetlen klikkeléssel is hozzájárulhat, ha kitölti kérdõívünket, aki ennél több idõt szán ránk, használja az Ötletek, javaslatok a vasutak.hu továbbfejlesztésére fórumot, vagy írjon nekünk: szerk kukac vasutak pont hu. PVDSZ az interneten:

10 10 HÉZAG NÉLKÜL január Új felállás a MÁV Rt-nél! Már sikerült lerakni a romokat! OLVASÓI LEVÉL Az elmúlt év nagy kiszervezési hullámai még el sem ültek, itt az újabb össznépi játék: Ki hol dolgozik? címen. Az Osztálymérnökségek megszüntetése és az alakuló Területi Központok szervezése elkezdõdött, sõt már határidõt is tûztek ki: január 15. (azóta február a szerk.-) Eddig az elmélet, ám a valóság - sajnos azt kell írnom, hogy ismét! - egészen más! Az idõjárás legfõbb bûne, hogy sem decemberben, sem januárban nem akar esni a hó! (mondhatnánk: ho-ho-hó!) így a kiszervezett és visszabérelt létszám nem tud havat takarítani! De akkor mit kezdjünk Velük? Ott még, itt már nincsenek otthon. A volt vezetõjük viszont nem kap egyértelmû eligazítást: mit dolgoztasson Velük, hová számolja el Õket, esetleg ha kell, ki adhat Nekik szabadságot? Ezek csak látszólag jelentéktelen kérdések, hiszen valakik ezen idegeskednek, s haza érve, jó ha csak a kutyába rúgnak bele! (persze ez is csúnya dolog, de legalább az asszony, meg a gyerek épp marad! - de csak testileg!) Az Osztálymérnökségeken dolgozók sincsenek jobb helyzetben, hiszen aki marad nem tudhatja még, hogy hol marad, miért marad, meddig marad, mi lesz a dolga? Akik a nagy épületekbe indulnak, hasonló kérdéseken rágódhatnak! A területen járva, beszélgetve és a telefonokat hallgatva, az embernek az az érzése támad, hogy a létszám eltüntetése, mint legfõbb cél (és egyben eszköz!) megtörtént, de az elõre gondolkodásban ennél messzebbre nem igen merészkedett senki! A jótékony hóesés - eddig legalábbis - elmaradt! Itt maradt viszont az idegbaj, a bizonytalanság, a kilátástalanság Panaszkodik aki marad, panaszkodik aki megy, sõt még az is panaszkodik akinek végrehajtani/hajtatni kellene, hiszen nagyon szûk a beavatottak köre! Ez a MÁV vezetés úgy indult, hogy a humán vonalat erõsítette meg, - hiszen azt borítékolni lehetett, hogy a létszám az a szûk-keresztmetszet amit könnyen lehet piszkálgatni! - és a létszámcsökkentés terén úri, már-már nagyvonalú megoldásokat ígért! Ehelyett olyan véleményeket lehet hallani úton-útfélen, hogy: Csak az volt fontos, hogy a létszámot eltüntessék, bármilyen áron, de senki sem tudja, hogy ki és mennyiért fogja elvégezni a munkát! Érdekel-e valakit, hogy a létbizonytalanságba zavart emberek többsége mögött családok, gyerekek, esetleg visszatérítendõ banki kölcsönök vannak? Ha az olcsó vasutas munkaerõre nem volt pénz, a nyereségérdekelt Kft-k jól lakatására honnan lesz? Mennyibe kerül a MÁV-nak a folyamatos átszervezés, abból a pénzbõl mennyivel lehetne növelni a szolgáltatások színvonalát, vagy javítani az állomások, pályák, hidak, berendezések állapotát, korszerûsíteni a technikát? A Mélyen Tisztelt Adófizetõ Utas vajon meddig tûri azt, hogy a pénzébõl, vasút helyett évek óta csak omladozó, romos cirkusz épül? Az átszervezések során a felelõsségi körök hogyan alakulnak, a tartós átmeneti állapotban mindenki tudjae azt, hogy miért felel, illetve mindenkinek meg van-e az eszköze, hogy felelõsségi körében intézkedjen is ha már az övé van befogva a satuba? Van-e ember, aki átlátja a szervezési folyamatokat, vagy mindenki csak annyit szervez amit belát, illetve ameddig a keze elér? Nem lehetne-e egyszer úgy kezdeni a szervezkedést, hogy azt a mûszaki szükségesség irányából cserkésszük be? Szóval az emberekben ilyen ostoba kérdések merülnek fel, ilyen dolgokon morfondíroznak - jegyzem meg, ahelyett, hogy a munkájukra koncentrálhatnának-, és aki morfondírozgat, mélázgat, az elõbb hibázik, vagy Isten ne adja, elõbb éri baleset! Hölgyek, Urak! Nem kéne ezzel pontosabban: nem ezzel kéne? - szórakozni!!! Név és cím a szerkesztõségben! TEB hírek én a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének TEB szakági választmánya ülésezett. A választmányi tagok megvitatták a 2005 évi bérfejlesztést, ismerkedtek az elhíresült H.4. projekttel. A tevékenység-kihelyezéssel kapcsolatban több helyrõl jelezték, hogy a munkavállalók jogai esetenként sérülnek. A választmányi tagok elmondták, hogy a TEB-es munkavállalók körében egyre népszerûbb a PVDSZ, ezt igazolja az utóbbi idõben tapasztalható belépési hullám. Hegedûs István TEB alelnök Az Üzemi Tanácsválasztásokról a TEB-nél A múlt havi számunkban megjelent ÜT választás! címû cikkünkben közöltekkel ellentétben a Balparti Biztosítóberendezési Osztálymérnökségen az Üzemi Tanácsválasztás elmaradt, mert a szervezet átalakítás még nem fejezõdött be a MÁV Rt-nél. Hegedûs István TEB alelnök Tisztelt Kolléganõk és kollégák! Kérjük, hogy adójuk 1 %-ával támogassák az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésû alapítványt. TÁMOGASD A RÁSZORULÓKAT! Köszönjük! PÖKKÖP Felvilágosítás munkanapokon 9 00 és között az alábbi telefonszámokon: városi: ; vasúti: ; (üz.rögz./fax)

11 2005. január HÉZAG NÉLKÜL 11 Az Explorer Vasutas Világjáró Klub (egyesület) idei programterve: PÁRIZS VERSAILLES ( Ft-tól) (szállodában, 2-3 ágyas zuhanyzós szobákban) VELENCE-NÁPOLY-CAPRI-SORRENTO-POMPEI (9.200 Ft tól) (3* szállodában, reggelivel) DÉL - ITÁLIAI KÖRÚT ( Ft tól) (Róma-Siracusa-Taormina-Cattania-Vatikán) ERDÉLY (6.500 Ft tól ) (Félpanzióval, *busszal, idegenvezetõvel) SZICÍLIAI NYARALÁS ( Ft tól) (Bungalókban, sátorral is ) HAJDÚSZOBOSZLÓ ( Ft-tól ) (Egyéni utazással is az év bármely idõszakában) HORVÁT TENGERPART (Brac) I & ( Ft +55 -tól) AUSCHWITZ (4.600 Ft) PRÁGA ÉS KRAKKÓ (4.600 Ft-tól) (25) VELENCE RÓMA (4.600 Ft-tól) (18) ERDÉLY NYÁRON (8.400 Ft tól) (Félpanzióval, busszal idegenvezetõvel) DUNADELTA EXCLUSIVE ( Ft tól) (Teljes ellátással, helyi vezetõvel) ELBA SZIGETE ( Ft tól) (Lakókocsi, Bungaló) A fenti programokon csak egyesületi tagok, MÁV dolgozók és azok családtagjai vehetnek részt. Rendelje meg Úton c. könyvünket: Bankkártya /Telefon használata letiltása külföldön, FIP kedvezményrendszer (szabadjegyek, FIP szabályzat), Biztosítás, Ha bajba kerülsz külföldön (eljárás, külképviseletek listája), Schengeni határok, VÁM szabályok, Gyakorlati tanácsok, Hasznos Vasúti információk (Vasúti szervezetek, cégek stb.) A könyv kiadását a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete is támogatta. További részletek: honlapunkon címen a es vasúti telefonon minden kedden 9-15 h-ig a 06 30/ és a 06 30/ mobil számokon napközben

12 12 HÉZAG NÉLKÜL január Alapítvány a Pályavasutasokért Mottó: Aki kapni akar, tanuljon meg adni! Lao-Ce A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ) 2000-ben megalapította, az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványt. Az alapítvány célja, hogy az amúgy is nehéz anyagi körülmények között élõ pályavasúti munkavállalókat a rendkívüli élethelyzetekben támogassa! Az alapítvány támogatásáért elsõsorban PVDSZ tagok pályázhatnak. Az alapítvány kuratóriuma három havonként tartott ülésein bírálja el a beérkezett kérelmeket, pályázatokat. Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Rt Az alapítvány címe: 1062 Bp. Bulcsú utca 8-10 Telefon: városi: ; vasútüzemi: A pályavasúti szakszervezet (PVDSz) hozta létre a vasutas munkavállalók segélyezésére, megsegítésére és önsegélyezésére a PÖKKÖP-öt, amely szakszervezeti hovatartozás nélkül a vasutas munkavállalók nagy megelégedésére már több éve egyre nagyobb népszerûséggel mûködik. Hogy miért népszerû? Köszönhetõ mindez annak, hogy: a PÖKKÖP havi tagdíja mindössze 4.500,- Ft, mely a VBKJ ,- Ft keretösszegébõl, éves szinten csupán ,- Ft igénybevételét jelenti a munkavállaló számára a PÖKKÖP tagsági viszony létesítése továbbra sem szakszervezetfüggõ!!! a PÖKKÖP szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges várakozási idõ: az elõre tervezhetõ eseményeknél 9 hónap! az elõre nem tervezhetõ eseményeknél mindössze 5 hónap! (kivéve a pénztártag egyéni számláján lévõ összeg, ugyanis itt a várakozási idõ 4 hónap) a PÖKKÖP igen sok jogcímen nyújt segélyt, így önmagában a VBKJ összevont igénybevételére is lehetõséget nyújt (beiskolázási-, felnõttképzési-, üdülési-támogatás, stb.) Miért pont a PÖKKÖP? Azért, mert ha már PÖKKÖP tag vagy, ne hagyd elveszni a korábbi tagsági viszonyodból származó elõnyöket! a PÖKKÖP tagság adómentes, így az éves VBKJ keretbõl igénybevett összeget nem terheli sem adó sem pedig különféle járulék, tehát mindenki a megjelölt összeget adómentesen felhasználhatja! a PÖKKÖP által nyújtott segélyek segíthetnek a nehéz élethelyzetbe került tagjainkon (betegség, kórházi ápolás, haláleset, munkaképesség csökkenés, stb.) és nem csak az általuk befizetett tagdíjuk erejéig, hanem a szolidaritási alapból az igényelt segély teljes összegét felvehetik! P Ö K K Ö P több segély összegét jelentõsen megemelte és bõvítette a PÖKKÖP egyéni tagdíjfizetés esetén, a befizetett tagdíj után adókedvezmény vehetõ igénybe az egységes tagdíjon felüli többletbefizetés 100 %-a az egyéni részbe kerül, és mivel ebbõl a PÖKKÖP nem von kezelési A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a kérelmezõ adatait a kérelem rövid indoklását, valamint az indoklást alátámasztó dokumentumokat a munkáltató kereseti igazolását (házas- illetve élettárs kereset igazolását is!) az igényelt összeget költséget, így a tagdíjon felül, egyénileg befizetett TELJES ÖSSZEG FELVEHETÕ! Hogyan kell belépni a PÖKKÖP-be? a munkavállaló a PÖKKÖP Belépési Nyilatkozat nyomtatványának kettõ kitöltött és aláírt példányát eljuttatja a pénztár címére Születési segély Ft Munkaképesség csökkenési segély (legalább 50 %-ot elérõ munkaképesség csökkenés esetén) Rokkantsági segély (legalább 67 %-ot elérõ munkaképesség csökkenés esetén) Beiskolázási segély Ft Házasságkötési segély Ft Felnõttképzési segély (befejezett félévenként) Ft Temetési segély tag halála esetén Ft eltartott, közeli hozzátartozó esetén Ft Egyszeri árvasági segély Segély megnevezése * Ft Betegségi segély (naponta) 500 Ft Kórházi, szanatóriumi segély elsõ 30 napra Ft a 31. naptól *1 500 Ft Munkanélkülivé válási segély * Ft Gyermek üdülési segély Ft Átmeneti kiegészítõ segély Lakhatási támogatás Gyermeknevelési támogatás Ápolási Fenyõ Segély összege * Ft * Ft egyéni rész egyenlege, amely 4 havonta igényelhetõ *változás (emelt összeg!) 2004 évhez képest! A PÖKKÖP ügyfélfogadási napokat KIZÁRÓLAG hétfõn és pénteken 10 és 13 óra között tart a pénztár székhelyén: 1062 Budapest, Bulcsú u Felvilágosítást munkanapokon 9 és 14 óra között a és a (üzenetrögzítõ, fax) vasútüzemi, valamint a tel/fax (üzenetrögzítõ) Matáv telefonszámokon lehet kérni és kapni. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének havi lapja Kiadja a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Felelõs kiadó: Járási Ferenc elnök, Fõszerkesztõ: Szánthó Géza (tel.: ) Tervezõszerkesztõ: Györgyné Pekár Éva, Szerkesztõség: 1062 Budapest Bulcsú u Telefon/fax: városi: , Üzemi: , és Internet: Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, az anyagok rövidítésének jogát fenntartjuk! Nyomás: B.V.B. Nyomda Eger, Fadrusz u. 4. Tel.: 36/

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!)

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!) 2004. december VI. évfolyam 12. szám Boldog Új Évet! Évek óta, a Nyílt vonal címû újságunkban minden évbúcsúztató cikket azzal szoktunk kezdeni, hogy ismét elmúlt egy év és ehhez teszünk különféle jelzõket,

Részletesebben

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai 2005. április VII. évfolyam 4. szám Autonóm nyilatkozat Újságunk tartalmából Végül Pécs is A MÁV Rt. PMLI által kezelt közforgalmú vasúti hálózat és tartozékai karbantartási és felújítási tevékenységének

Részletesebben

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!!

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!! 2005. december VII. évfolyam 12. szám Kellemes Ünnepeket és eredményekben gazdag Új Évet kíván a PVDSz Betlehemi fényesõ Fekete sivatag az éjjel. Sötét homok pereg a csendbõl. A falakról árnyék csurog,

Részletesebben

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2005. júl.-aug. VII. évfolyam 7-8. szám ITT A NYÁR! és minden ami vele jár... Újságunk tartalmából Pályavasutasok, akik Az 55. Vasutasnap alkalmából a MÁV Rt. Pályavasúti Üzletág munkavállalói közül sokan

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY!

SEGÉLY HELYETT ESÉLY! 2004. október VI. évfolyam 10. szám MOSZ-PVDSZ találkozó 2004 szeptember 13-án kétoldalú egyeztetést tartott a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ). A felek

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani VIII. évfolyam 10. szám Újságunk tartalmából MÁV Kft-k házatáján FKG Kft. A MÁV FKG Kft-nél szeptember 14.-én Üzemi Tanács választást tartottak, melyen a munkavállalók által leadott szavazataikkal közel

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt 2007. november 2007. november IX. évfolyam 11. szám Újságunk tartalmából Ki hogyan (nem) dolgozik ez év végén? Az üzemvitellel közvetlenül össze nem függõ tevékenységet ellátó munkavállalók év végi tevékenységi

Részletesebben

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora?

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora? VIII. évfolyam 12. szám Csatlakoztunk! Újságunk tartalmából Nyugdíjasok aranykora? 2025-re az Európai Unió (EU) lakosságának negyven százaléka lesz idõsebb hatvanévesnél. A nyugdíjrendszerek reformja Európa-szerte

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Új pályavasúti fõigazgató

HÉZAG NÉLKÜL. Új pályavasúti fõigazgató IX. évfolyam 2. szám Újságunk tartalmából Tájékoztatás a foglalkoztatottak létszámának 2006. évi alakulásáról A MÁV ZRt. 2006. évi Üzleti tervét a MÁV ZRt. Igazgatósága 2006. február 21-én fogadta el,

Részletesebben

Teljesen új életünk van?

Teljesen új életünk van? XII. évfolyam 1. szám Teljesen új életünk van? Szinte teljesen újra kell tanulnunk az adótörvényeket: itt a szuperbruttósított szja és a vagyonadó, a béren kívüli juttatások nagy részét adó alá vonták,

Részletesebben

Nőtt a bérünk, de nem eléggé!

Nőtt a bérünk, de nem eléggé! XII. évfolyam 3. szám Nőtt a bérünk, de nem eléggé! Mint minden év márciusában, most is közzé tesszük azt az összehasonlító táblázatot, mely a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresetét

Részletesebben

Gépjármű Használati Megállapodás

Gépjármű Használati Megállapodás 2013. JANUÁR 2013. január XV. évfolyam 1. szám A 2012. esztendő utolsó VÉT ülésén a munkáltató még nem tudott érdemi tárgyalásokat folytatni a 2013. évi béremelésről, foglalkoztatási körülményekről. A

Részletesebben

Biztos, hogy új év kezdődött? A naptár szerint igen, de a jelek szerint minden a tavalyi mederben folyik tovább.

Biztos, hogy új év kezdődött? A naptár szerint igen, de a jelek szerint minden a tavalyi mederben folyik tovább. XVI. évfolyam 2. szám FIGYELEM Az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésű alapítvány (mint kedvezményezett) az idén is várja minden munkavállalónak a törvényben felhatalmazott felajánlását. A rendelkező

Részletesebben

Tovább folyik az Egészségmegőrző Program

Tovább folyik az Egészségmegőrző Program XVI. évfolyam 6. szám Kollektív Szerződés módosítás A Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülésén ismét kisebb korrekciókra került sor a Kollektív Szerződésünkben. A munkáltató a VSz és a VDSzSz támogatásával

Részletesebben

Módosult a Kollektív Szerződés

Módosult a Kollektív Szerződés 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember XIV. évfolyam 9. szám A július 1-től hatályba lépő jogszabályi változások miatt, a nyár derekán folytatott tárgyalások a MÁV Zrt. szempontjából eredményesen zárultak:

Részletesebben

BÉRHELYZET. Gárdonyi Géza: Szeptember. Csalatkoznunk kellett... 2013. szeptember. XV. évfolyam 9. szám

BÉRHELYZET. Gárdonyi Géza: Szeptember. Csalatkoznunk kellett... 2013. szeptember. XV. évfolyam 9. szám 2013. SZEPTEMBER 2013. szeptember XV. évfolyam 9. szám Gárdonyi Géza: Szeptember Elnémult a rigó. Az esteli csöndben az ősz bogár szomorú pri-pri dala szól már. A távoli szőlőkben panaszolja szüntelen:

Részletesebben

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések,

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések, 2011. NOVEMBER 2011. november XIII. évfolyam 11. szám Parlament előtt az új Munka Törvénykönyve Hiába volt minden? Informális egyeztetések, munkáltatói szervezetekkel, szakértőkkel folytatott tárgyalások,

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Beszámolója

A Postás Szakszervezet Beszámolója Postásokkal, postásokért, felelôsen! A Postás Szakszervezet Beszámolója IV. Kongresszus 2005. november 24 26. Foglalkoztatási és szociális biztonság, bérfelzárkóztatás! Tartalomjegyzék Bevezetés...2 I.

Részletesebben

Példás összefogás a vasutas árvíz károsultakért

Példás összefogás a vasutas árvíz károsultakért XII. évfolyam 7. szám Példás összefogás a vasutas árvíz károsultakért A PVDSz Elnöksége tájékoztatja a tagjait, hogy központi költségvetéséből az árvíz-károsultak megsegítésére átutalást teljesített az

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció A BRDSZ LAPJA 2009. FEBRUÁR-MÁRCIUS Rekviem egy rendõrségért Nem értik a cafetériát MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció Tisztújításra készülünk Válaszol a jogász MÁJUSBAN KÜLDÖTTKÖZGYÛLÉS Tisztújításra

Részletesebben

MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás!

MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás! 13. évfolyam, 140. szám, 2012. március A Rotary Fúrási Zrt. R-67-es diesel-elektromos fúróberendezése a kurdisztáni (Irak) térségben (Aqra 1-es fúráspont) Fotó: Kádár Sándor (2012. március 8.) MOL Bányász

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

Elõszó. Tartalom. Jó formában. Munkaügy

Elõszó. Tartalom. Jó formában. Munkaügy Tartalom Munkaügy Munkajogi évforduló kivételesen fontos szabályok a szabadság kiadásáról (Dr. Dudás Katalin) 2 Felmentés a perindítás lehetõsége és a jogszerûség megítélése (Sipõczné dr. Tánczos Rita)

Részletesebben

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa XXI. évfolyam 12. szám Alapítás éve: 1892 2011. december Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván a Mozdonyvezetők Szakszervezete Felhívás Négy évszak

Részletesebben

Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008.

Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008. Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008. SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr. Laczkó Zsuzsa Sellei Anna Dr. Soltész

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET 2008-2012.

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET 2008-2012. VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET 2008-2012. BESZÁMOLÓ A VISZ MUNKAKONGRESSZUSA ELFOGADTA 2012. JÚNIUS 13-ÁN VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET Az emberi élet célja a szolgálat: együttérzést

Részletesebben

Ezerkétszáz új busz kellene A szervezeti átalakítás már lezárult, így elkezdődhet végre a járműpark fejlesztése

Ezerkétszáz új busz kellene A szervezeti átalakítás már lezárult, így elkezdődhet végre a járműpark fejlesztése III. évfolyam, 2015. március 1. szám (2) Ezerkétszáz új busz kellene A szervezeti átalakítás már lezárult, így elkezdődhet végre a járműpark fejlesztése A két éven belül rájuk köszöntő piacnyitás miatt

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Ülésezett a VEB. tóhíresztelések megalapozottságáról is, miszerint a MÁV csoport idei költségtámogatásának

HÉZAG NÉLKÜL. Ülésezett a VEB. tóhíresztelések megalapozottságáról is, miszerint a MÁV csoport idei költségtámogatásának 2009. május 200 009. május XI.. évfolyam 5.. szám Ülésezett a VEB tóhíresztelések megalapozottságáról is, miszerint a MÁV csoport idei költségtámogatásának csökkentése várható. A PVDSz is kifejtette, hogy

Részletesebben

Dolgozó. Postás. UNI Postakonferencia. Budapest, 2009. 01. 28 30. a válság kapcsán. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2. oldal 2009.

Dolgozó. Postás. UNI Postakonferencia. Budapest, 2009. 01. 28 30. a válság kapcsán. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2. oldal 2009. 2009. FEBRUÁR Postás A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Dolgozó UNI Postakonferencia 2. oldal Budapest, 2009. 01. 28 30. 6. oldal Legyen minden nap nõnap! 10. oldal Nyugdíjpénztár Tanácsok, esélyek

Részletesebben