J e g y z ő k ö n y v. Készült: május 26-án órakor az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet /1038 Bp. Zsirai M. u. 1-2./ közgyűlésén.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2015. május 26-án 18.00 órakor az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet /1038 Bp. Zsirai M. u. 1-2./ közgyűlésén."

Átírás

1 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: május 26-án órakor az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet /1038 Bp. Zsirai M. u. 1-2./ közgyűlésén. Közgyűlés helye: 1038 Bp. Csobánka tér 7. Veres Péter Gimnázium aulája. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerintiek. Karácsony Istvánné elnök: Tisztelt közgyűlés! Szeretettel köszöntöm a megjelent Tulajdonostársakat, a Szövetkezetünk vezetőségét és a felügyelő bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a jelenlevők létszáma 35 fő + 15 meghatalmazás. A közgyűlés nem határozatképes. A jelenlegi jogszabályok szerint a közgyűlést 15 perc múlva megismételjük és akkor már függetlenül létszámától a közgyűlés az eredetei napirendi pontokkal határozatképes. Köszönöm óra megismételt közgyűlés Karácsony Istvánné elnök: Tisztelt Jelenlévők! A megismételt közgyűlésünkön megállapítom, hogy a jelenlevők létszáma 47 fő tulajdonos és 15 meghatalmazás. A lakásszövetkezetekről szóló évi al módosított szabályzat alapján a megismételt közgyűlés határozatképes. Javaslatot teszek a levezető elnök személyére. Levezető elnöknek javaslom Rozdolszky Károly ügyvezető igazgatót. Kérném a közgyűlést, hogy szavazzon. A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül 47 fő + 15 meghatalmazás igen szavazattal Rozdolszky Károlyt levezető elnöknek megválasztja. Felkérem ügyvezető igazgató urat, hogy a levezető elnöki teendőket lássa el. Rozdolszky Károly: Köszönöm a közgyűlés bizalmát. Mielőtt megkezdenénk a közgyűlés érdemi részét, szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a terem használatára óráig kaptunk lehetőséget. Ezért kérnék minden Tulajdonostársat, hogy lehetőség szerint hozzászólásaikat a napirendi pontokkal kapcsolatban tegyék fel. A napirendi pontokon kívüli észrevételeiket az Egyebek napirendi pontban ismertessék. Továbbá tájékoztatom a megjelent tulajdonostársakat arról, hogy a közgyűlésről hangfelvétel készül. Mielőtt rátérnénk a napirendi pontok megszavaztatására, egy kedves kötelességemnek szeretnék eleget tenni. Tájékoztatom, a tisztelt közgyűlést arról, hogy szövetkezetünk Elnökét Karácsony Istvánnét a szövetkezetek területén végzett kimagasló munkájáért a Lakásszövetkezetek Országos Elnöksége elismerő kitüntetésben részesítette. Kedves Elnök asszony. A Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága, Felügyelő bizottsága és nem utolsó sorban az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet szövetkezeti tagsága nevében tisztelettel köszöntöm a kitüntetés alkalmából és további munkájához jó egészséget kívánok. Szerény ünnepi megemlékezés után folytassuk a munkánkat.

2 2 Rozdolszky Károly: Kérem a tulajdonos társakat,hogy szavazzanak a napirendi pontokra, melynek lajstrom száma 1/26/05/2015 számú határozat. A közgyűlés a Napirendi pontokat ellenszavazat és tartózkodás nélkül 47 fő+15 meghatalmazás igen szavazattal elfogadja. Rozdolszky Károly: Jegyzőkönyv készítő megválasztása. Javaslatot teszek Borbély Gabriella pénztáros személyére. Kérem a tagságot arról, hogy Borbély Gabriella a közgyűlésen készült hangfelvételről jegyzőkönyvet készítsen. Kérem, szavazzunk. A közgyűlés Borbély Gabriellát ellenszavazat és tartózkodás nélkül 47 fő+15 meghatalmazás igen szavazattal jkv. készítőnek megválasztja. Rozdolszky Károly: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztására megkérem a közgyűlés résztvevőit, hogy válasszunk 2fő jegyzőkönyv hitelesítőt. Kérem, jelentkezzenek. Jelentkezik: Hetey Barna és Hárshegyi Sándorné Kérem, szavazzunk Hetey Barna személyére. A közgyűlés Hetey Barnát ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással, 46 fő+15 meghatalmazás igen szavazattal jkv. hitelesítőnek megválasztja. Kérem, szavazzunk Hárshegyi Sándorné személyére. A közgyűlés Hárshegyi Sándornét ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással, 46 fő+15 meghatalmazás igen szavazattal jkv. hitelesítőnek megválasztja. Rozdolszky Károly: Következő napirendi pontunk a szövetkezet elnökének beszámolója. Megkérem Karácsony Istvánnét a szövetkezet elnökét, hogy 2014-es évről a beszámolóját tartsa meg. Karácsony Istvánné: Köszönöm és először szeretnék engedélyt kérni, hogy ülve tartsam meg a beszámolót. Köszönöm. Tisztelt közgyűlés. Ismételten köszöntöm a megjelent tulajdonostársakat. Mint minden évben, idén is először a kintlévőségek alakulásáról szeretnék Önöknek beszámolni, hisz nonprofit szervezetként ennek alakulása nagyban befolyásolja szövetkezetünk zökkenőmentes működését. Mindnyájan tudjuk, hogy csak a valóban befolyt közös költség és bérleti díj összegéből lehet gazdálkodni, javításokat, felújításokat elvégezni és a házaink üzemeltetését biztosítani. A kintlévőségek behajtására 2014-ben és idén is minden jogilag lehetséges és megengedett lehetőséget megtettünk. A kiküldött anyagokból is látszik, hogy közös költség kintlévőség, közel 4 millió forinttal és a bérletesek tartozása is, de még mindig igen magas. Vezetőségünk minden törvényileg lehetséges eszközt bevetett, hogy kintlévőségünk csökkenjen. Folytattuk az évek során már bevált részletfizetési szerződések kötését, azon tulajdonosokkal, akik rendelkeznek jövedelemmel és szerették volna tartozásukat rendezni, de egy összegben, ezt nem tudják megfizetni. Ezt a lehetőséget, minden tartozó tulajdonosnak felajánljuk emlékeztető és felszólító levélben, hisz az a célunk és érdekünk, hogy befolyjon az előírt közös költség. Nem célunk, hogy hosszú és költséges jogi huza-vona után a jogi procedúrában résztvevő, közjegyzői iroda és bírósági irodák, végrehajtók bevétele növekedjen.

3 3 Ezeknek az eljárásoknak igen magas a költsége, amit mindig nekünk a közösségnek kell megelőlegeznünk, megfizetni és csak azok után kaphatjuk vissza, ha a tartozás megfizetésre került. Először emlékeztetőt küldünk a hátralékos tulajdonosoknak, majd felszólító levelet térti vényesen, mert ez a feltétele a jogi úton való továbblépésre. Ezután következhet a fizetési feladás, amit kérésünkre a közjegyző bocsájt ki. Ennek nem teljesítése után bírósági feladás következhet. Ezeket természetesen az előírt eljárási összegek, illetékek befizetésének kell megelőznie. Még az eljárások során is a hátralékos tulajdonos ellentmondással élhet, ami lassítja a behajtást. Csak ezek után következik a jogerős bírósági határozat után a végrehajtás. Ezután kezdhetik meg a munkabérből, egyéb bevételekből a letiltást. Közben a jelzálogjogot is bejegyeztetjük, megint az illeték befizetését követően, illetőleg a végrehajtási jog bejegyzés is nekünk kerül pénzbe. Ezt még felsorolni is hosszú idő, hát még a gyakorlatban. Ezeket azért soroltam fel, hogy szemléltetni tudjam, hogy ez egy igen hosszú és munkaigényes folyamat. Március végéig kilakoltatási moratórium volt érvényben, ezért szüneteltették az árverezéseket, ezt kihasználva az árverezésekre kijelölt lakás tulajdonosok nyugodt szívvel nem fizették a közös költséget. Az árverezésre kijelölt lakások tulajdonosai még a végrehajtóknál is megkifogásolhatják az eljárást, ezzel is lassítják az eredményességet ben 10 ingatlant írtak ki árverezésre, ebből 4 lakást többször is megpróbáltak árverezni sikertelenül. 2 lakást sikerült elárverezni, de az árverezésből befolyt összegből szövetkezetünk nem kapott semmit, mert a pénzt elvitte a bank, mert hitel terhelte a lakást. Így nem csak a tartozás összegét kell leírnunk, de az eljárások megindítására, lefolytatására kifizetett összeg is elveszett. Az általunk kért végrehajtások során 5 db. személygépkocsit foglaltak le. A Nemzeti Eszközkezelő 4 nagy összegű tartozással rendelkező tulajdonos esetében vásárolta meg a lakást, és 2 lakás vásárlása van folyamatban. Ebben az esetben a volt tulajdonos által felhalmozott közös költségtartozásokat le kell írni a szövetkezetünknek. A Nemzeti Eszközkezelő lesz a tulajdonos és bérlőként maradhat tovább a lakásban a volt tulajdonos. Neki kellene tovább fizetni a közös költséget, amit többségében a jó szokása szerint nem fizet. A kintlévőség további emelkedésének másik előidézője, hogy a még érvényben lévő hatályos jogszabály alapján a Fővárosi Vízművek kizárja a számlázási rendszeréből a 3 hónapot meghaladó tartozókat, illetőleg azokat, akik nem cseréltették le a lejárt mellék vízmérőjüket. Ezek után szövetkezetünknek vízóra nélküliként kell, hogy nyilvántartsa a lakásokat. Ezzel a jogszabállyal szövetkezetünket még nehezebb helyzetbe hozzák, mert nem hogy nem fizetik ezek a tulajdonosok az emelt közös költséget, még a víz-csatornadíjjat is szövetkezetünknek kell kifizetni. Az Igazgatóság azon döntése, hogy a biztosítási kárösszegek kifizetése pénztáron keresztül történjen, jó lépésnek bizonyult. Így a tartozók nem vehetik fel a kiutalt összeget, hanem a tartozásuk törlesztésére könyveljük fel. Hiszen aki nem fizet közös költséget, az nem fizet biztosítást sem, tehát egyértelmű, hogy nem kaphat kárösszeget. Természetesen, akinek nincs tartozása, annak a pénztáron keresztül kifizetjük a kiutalt kárösszeget. A 2014 évben is sok gondot okozott, hogy több lakóházban megjelentek az ágyi poloskák, egerek és lassan annak örülünk, ahol csak csótányok vannak. Volt 4 olyan házunk, ahol teljes fertőzöttség volt ágyi poloskával. Mint már tudjuk az ágyi poloska nagyon könnyen szaporodó, de igazán nagyon nehezen kiirtható.

4 4 A legnagyobb probléma az, hogy még mindig sokan azt hiszik, hogy ezt szégyellni kell. Ezt nem szégyellni kell, hanem tenni kell ellene, ha a lakásunkban felfedezzük a jelenlétét. Ezt megszüntetni csak a tulajdonosok közreműködésével és velük együttműködve lehet. Ennek a problémának megoldásán nagyon sokat dolgoztunk és mondhatom a legtöbben együttműködőek voltak, akik nem, azokat szép szóval meggyőztük mi és azok a szomszédjai, akiknél már volt fertőzöttség. Nagyon sok költségbe került szövetkezetünknek is /pl.: monitoring csapda beszerzése, mely alapján már a fertőzöttség legelején, ahol még a tulajdonosok sem észlelték az ágyi poloska jelenlétét jelezte, hogy jelen van a lakásban /de az volt a cél, hogy megszüntetésre kerüljön ez a fertőzöttség. Kijelenthetem, hogy sikerrel jártunk és jelenleg nincs fertőzött házunk. Ezért is kérem most és kértem az előző közgyűlésen is Önöket, hogy senki ne vigyen fel a lakásába az utcára kitett fotelt, ágyat, még ha az látszatra jól is néz ki, mert ezek a bútorok nem véletlenül vannak az utcára kidobva. Ha bevisszük a lakásunkba, ezzel felvisszük a fertőzöttséget is. A másik olyan eset, amikor csak a tulajdonosok segítő együttműködésével sikerült megoldani a problémát, az ominózus gáz elzárás. A Lukács 5. szám alatti házban egy tulajdonos gázszivárgást észlelt, akik hívták a Gázműveket, akik azonnal elzárták a gázt és a szolgáltatásból a házat kizárták. Azt, hogy hol szivárog esetlegesen a gáz, csak úgy tudták leellenőrizni, ha mind a 100 lakásba egy nap alatt bejutnak. Hiszik, nem hiszik, nem azt mondom, hogy problémamentesen, de sikerült megszervezni. Ehhez találnunk kellett a Gázművekkel szerződésben lévő vállalkozót, aki időben és megfizethető összegért elvégzi a hiba elhárítását, megszüntetését és vállalja, hogy nyomáspróba sikeres végeztével a Gázműveknek átadja a rendszert és ezután visszakapcsolják a 100 lakásba a gázt. Ezt a problémát két hét alatt sikerült megoldani. Ezúton tájékoztatom Önöket arról, hogy szövetkezetünk vezetőségének igen nagy erőfeszítésébe kerül, hogy ilyen kintlévőségek mellett a fontosabb dolgokat, magát az üzemeltetést zökkenőmentesen biztosítani tudjuk, illetve a takarékossági szempontok figyelembevételével a legszükségesebb javításokat el tudjuk végezni. Folytattuk a felvonók szükségszerinti, az ÉMI által előírt javításokat. Az elavult szellőzőmotorokat, folyamatosan /pénzügyi lehetőségek figyelembe vételével / energiatakarékos, környezetkímélő motorokra cseréltük és cseréltetjük le. Az új motorok hatásosságát bizonyítja, hogy ahol ez cserére került, az áramköltség csökkent. Folytattuk az elektromos hálózat/gerincvezeték/ felülvizsgálatát és energiatakarékos, környezetbarát lámpatestek felszerelését. Természetesen a munkák folyamatosságának feltétele a pénzügyi források megléte, mely elsősorban a közös költség fizetési morál javításával érhető el. A tetőkön a szükséges kijavításokat elvégeztük. A felmerült panelhézag szigetelési problémákat elhárítottuk. Megkezdtük a balesetveszélyes erkélykilépők ellenőrzését és esetleges javítását. A sérült és balesetveszélyes PVC szegélyek szükséges javítását elvégeztük.

5 5 Szövetkezetünk vezetése a törvényi előírásoknak megfelelően minden hónap 15.-ig kifüggesztette és kifüggeszti a kimutatott rezsicsökkentéssel kapcsolatos anyagot. Szövetkezeti törvény azt is előírja, hogy kimutatott rezsicsökkenés felhasználásáról a közösségnek döntést kell hozni. Javaslom, hogy a rezsicsökkentés eredményét, a kintlévőség figyelembevételével, a házak üzemeltetésére, a kimutatások elkészítésének költségeire használjuk fel, illetőleg a közös költség összegét nem emeljük. Legvégén szeretném bejelenteni, hogy szövetkezetünknek tartozása sem a közművekkel, sem a szolgáltatókkal, sem az adóhatósággal szemben nincs. A havi számláinkat folyamatosan teljesítjük. Az Önkormányzatnál pályázat útján elnyert kamatmentes hitelt az ütemezés szerint mindig időben teljesítjük. Tehát bizton állítom, hogy az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet működéséhez minden feltétel biztosítva van és a 2014.év számai alapján, biztos alapokon működő 2015.évet kezdünk el és folytatunk szövetkezetünknél. Köszönöm figyelmüket. Rozdolszky Károly: Megköszönöm az elnök asszony beszámolóját. Kérdezném a megjelent tulajdonosokat valami hozzászólása, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban? Nincs. Akkor megkérem a közgyűlést, hogy szavazzunk az elnök asszony 2014.évi beszámolójával kapcsolatban, melynek lajstrom száma 2/26/05/2015 számú határozat. Megállapítom, hogy a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül 51 fő + 15 meghatalmazás igen szavazattal elfogadta Karácsony Istvánné elnök asszony beszámolóját. Rozdolszky Károly: Következő napirendi pontunk a főkönyvelő beszámolója. Megkérem Piller Ferencné főkönyvelőt, hogy ismertesse szövetkezetünk 2014 évi mérlegét. Piller Ferencné főkönyvelő: Tisztelt közgyűlés. Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet évi gazdálkodásáról, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó pénzügyi helyzetről szeretnék Önöknek a megküldött 2014 évi egyszerűsített éves beszámolóban szereplő adatokról részletesebb tájékoztatást adni. Már Önök előtt a szövetkezet főbb gazdasági mutatói ismertek, hiszen a szövetkezet tömbönkénti elszámolásánál részletesen bemutattuk az árbevételek és költségek alakulását. A hátralékosok kimutatásaiból tömbönként megállapítható a közös költség, víz-csatorna és egyéb kintlévőségek, melyek pénzügyi teljesítése nem történt meg az adott időszakban, vagyis a évben. A mérlegbeszámoló eszköz oldalán a befektetett eszközök közül a tárgyi eszközök értéke 2013 évhez képest 2014 évben Ft-al csökkent. A forgó eszközök között szereplő pénzeszközök állománya Ft-al növekedett. A követeléseknél értékvesztés könyveltünk el az igen magas kintlévőségek miatt, amely Ft. annak ellenére, hogy a behajthatatlan követelésként Ft. könyvelésre illetve kivezetésre került a bírósági végzések határozatai alapján. A számviteli törvény a pénzügyi helyzet valódisága értelmében a több éves követelésekre, kintlévőségekre az 55 értelmében értékvesztést ír elő, ez szerepel a mérlegben, e miatt jelentősen csökkent a vevő követelés. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az értékvesztés címén kivezetett követelésről a szövetkezet lemond. A több tízmilliós követelés a bírósági végrehajtás fázisában van, nem fejeződött be, nincs tudomásunk az ügy kimenetelére vonatkozóan.

6 6 Nem lehet tudni, a lakás árverezése során a szövetkezet a végrehajtásra benyújtott több tízmillió forintból mennyit kap meg, így az óvatosság és a pénzügyi valódiság érdekében a pénzügyi helyzetről valós képet adjunk az értékvesztés lehetőségével élünk. A közös költség behajtása érdekében a szövetkezet minden lehetőséget megragad, ugyanis folyamatosan a tulajdonostársak felszólítást kapnak a tartozásukról. A szövetkezet kezdeményezi és szorgalmazza a részletfizetési megállapodások lehetőségeit is, annak érdekében, ha nem is határidőben, de egy záros határidőn belül a tartozás szűnjön meg és ezzel egyidejűleg természetesen a tárgy havi fizetések maradéktalanul teljesüljenek. Majd amikor az intézkedések sikertelenek, jogi úton bírósági végrehajtásra kerül sor, azonban ez a folyamat több évet vesz igénybe és sok esetben nem jár eredménnyel, mert a lakások árverezése után az igen sok egyéb tartozás, mely a Közületi Szolgáltatóknak, Pénzintézeteknek megfizetésre kerül, a szövetkezet már csak behajthatatlan követelésre számíthat, ami a pénzügyi helyzetünkben változást nem jelent. Ezek az intézkedések igen sok pénzt emésztenek fel, a végrehajtási összegek jelentősen megemelkedtek, ugyancsak a végrehajtási illetékek. Az aktív időbeli elhatárolásban jelentkező 43 ezer forint a 2015 évi költségekkel kapcsolatos, mely 2014 évben került kifizetésre./önadózó, kamera internet költségek/ Az eszközök összesen értéke Ft. Áttérek a forrás oldalon jelentkező tételekre. A saját tőke változásában a 2013 évi tőke változás és a 2014 évi tárgyévi alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység eredménye tükröződik, így összességében Ft.-tal növekedett a szövetkezet saját tőke állománya. Jelentős a változás a kötelezettségek változásában, ugyanis az ablaktörlesztéssel kapcsolatos hitel tartások törlesztései megszűntek, kivéve az OTP felé mindegy Ft.hitel tartozás áll fenn, melynek törlesztő részletei hamarosan kifutnak. A kötelezettségek közül a hosszú lejáratú kötelezettségek csökkenését láthatjuk a megküldött 2014 évi beszámoló mérlegéből, mely az ablak korszerűsítésével kapcsolatos, a hitelek csökkenésével van összefüggésben. Hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepel az ÓBUDA Békásmegyer Önkormányzatától kapott kamatmentes hitel is, melyek törlesztése havonta a megadott határidőben történik. A hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepel még az üzleti helységek bérbeadásával kapcsolatos kötelezettségek vállalása, ugyanis a bérlők kauciót kötelesek fizetni. Rövid lejáratú kötelezettségekben a szállítói tartozások mutatkoznak, valamint a NAV felé jelentkező december havi bér utáni járulékok, ezek teljesítése mindig a tárgyhót követő 12.-e, az esedékes járulékok pénzügyi kiegyenlítése Január 12.-e volt. Ez határidőben meg is történt. A forrás oldalon a mérlegsor utolsó sora az átmenő passzívák, mely a szállítói számlákból áll, ennek értéke összességében Ft. Nevesítve a szállítókat, ELMŰ Nyrt. áram számlái Ft. Díjbeszedő Zrt. vízdíj számlái Ft. valamint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. csatornadíj számlái Ft. A passzív időbeli elszámolásra azért kerül sor, mert a 2014 évi költségek kiszámlázása az említett cégek vonatkozásában Január és Február hónapokban történik, azonban, hogy a mérleg valódisága érvényesüljön, a költségek elszámolásra kerülnek.

7 7 Az árbevételeknek és a költségeknek azonos időszakban kell, hogy elszámolást nyerjenek, így kerül sor a passzív időbeli elhatárolás könyvelésére. Természetesen a 2014 évben lekönyvelt átmenő tételek Januárban stornírozásra kerülnek. Források összesen sora Ft. Az árbevétel és költségek alakulásáról is ejtenék néhány szót. Az árbevétel alakulásában jelentős változás, mely a tömbönkénti kimutatásban is látható, az alap tevékenységben jelentkezik, mivel az ablaktörlesztéssel kapcsolatosan az állami támogatással járó kedvezmény jóváírása a tulajdonosok felé, valamint az egy összegben kifizetett ablak törlesztések mind az alaptevékenység árbevételében jelentkezik, mint előírás. Így az alaptevékenység adózás előtti eredménye Ft. valamint a vállalkozás tárgyévi eredménye Ft. Tehát az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet összes tárgyévi eredménye 16,880,000.-Ft. Az alap tevékenységnél jelentkező árbevétel előírása pénzügyi szempontból nem realizálható, hiszen az igen magas közös költség kintlévőség komoly pénzügyi nehézségeket okoz, így javaslom a közgyűlésnek, hogy adózott Ft. az eredmény tartalékba kerüljön. Összegezve a szövetkezetnek tovább kell folytatni a szigorú gazdasági és pénzügyi munkát, hogy az eredmények tovább javulhassanak, itt gondolok elsősorban a pénzügyi fegyelem további szigorítására, a közös költség kintlévőség csökkentésére tett további intézkedésekre. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Rozdolszky Károly: Megköszönöm főkönyvelőnk beszámolóját, s megkérem könyvvizsgálónkat, Ludasiné Vizy Saroltát, tartsa meg beszámolóját. Ludasiné Vizy Sarolta könyvvizsgáló: Elvégeztem az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet 2014 évi pénzügyi kimutatásainak az átvilágítását. Ezek a pénzügyi kimutatások a pénzügyi helyzet kimutatásból, azaz a mérlegből a 2014 évre vonatkozó átfogó jövedelem kimutatásból, azaz az eredmény kimutatásból, illetve az ezeket megerősítő szöveges kiegészítésből állnak. Ezek fordulónapja ugye December 31.-e volt. Az ellenőrzésem során semmi nem utalt arra, hogy ezek a pénzügyi kimutatások ne adnának megbízható és valós képet az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet December 31.-én fennálló pénzügyi helyzetéről illetve a 2014 évi teljesítményéről, a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. A 2014 évi teljesítményről eredmény kimutatásról csak annyit szeretnék mondani, hogy az ebben az évben is az alapfeladatok ellátása volt a jellemző ettől eltérő vagy rendkívüli gazdasági esemény nem történt, így a bevételek alakulása mondhatnánk, hogy adott szinte, a számokat az előbb Piller Ferencné főkönyvelő elmondta. Sajnos a vállalkozási árbevétel csökkent valamelyest, a helyett ugye, hogy nőne a vállalkozási kedv, tehát ebben a gazdasági helyzetben nem ez a jellemző, mert ha az nőne, akkor talán a szövetkezet ebből származó bevételei is növekedhetnének. A pénzügyi helyzet kimutatása december 31.-én a mérlegben van összefoglalva. A mérleg eszköz illetve forrás oldalán csökkenés mutatkozik, az eszköz oldalon a követelések között, ez egy számszaki csökkenés, ezt az előbb Piller Ferencné elmondta, hogy értékvesztés elszámolására került sor ebben az évben. A forrás oldalon a kötelezettségek mutatnak jelentős csökkenést, ez pedig a hitelek visszafizetését tükrözi. Az előbbieknek megfelelően a mérleg fő összeg is csökkent az előző évhez képest. A saját töke az növekedett, mégpedig ezzel a Ft.-al, ami a 2014 évi eredmény.

8 8 Következtetés képen összefoglalva a 2014 évi pénzügyi kimutatások, a mérleg, az eredmény kimutatás és az ezeket szövegesen kiegészítő melléklet a számviteli törvény előírásainak megfelelően lett összeállítva. Én csak ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Hogyha esetleg kérdés van és tudok, akkor szívesen választok. Rozdolszky Károly: Megköszönöm a főkönyvelő és a könyvvizsgáló beszámolóját. Ha a tulajdonostársaknak észrevételük, kérdésük van, akkor azt tegyék meg. Nincs. Akkor megkérem a közgyűlést, hogy a évi mérleg elfogadását szavazza meg, melynek lajstrom száma 3/26/05/2015 számú határozat. Kérem, szavazzunk. Megállapítom, hogy a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül 51 fő + 15 meghatalmazás igen szavazattal elfogadta Piller Ferencné főkönyvelő és Ludasiné Vizy Sarolta könyvvizsgáló beszámolóját. Rozdolszky Károly: Következő napirendi pont a 2015.évi költségvetés a tényadatok és a költségvetési tervezet. A 2014 évi költségvetési tény adatokat, akiket érdekelt bejöttek, amivel nem értettek egyet ott tisztáztuk. Nem szeretném húzni az időt, ezért egy rövid áttekintést szeretnék a költségvetési terv és tény adatokkal kapcsolatban. Bevétel rovatban a bérleti díj bevételeknél csökkenés tapasztalható, ugyanis egy-két bérlőtől meg kellet válnunk, mivel nem tudták teljesíteni a fizetési kötelezettségüket. Ellenük fizetési meghagyást illetve felszámolási eljárást kezdeményeztünk. Bevételünk további növelése érdekében tárgyalásokat folytatunk különböző bankokkal, nagyobb áruházakkal házaink tetején elhelyezendő reklámfelületek kiajánlása céljából. Marketing tevékenységünk várhatóan a 2015 év második felében hozhat pozitív eredményeket. A felvonó műszaki ügyelet bevételei sajnos nem hozták meg a tervezett eredményt. Itt egy percre szeretnék elidőzni és tájékoztatást adni a tisztelt közgyűlésnek a kialakult helyzetről. Több szövetkezet takarékossági intézkedésre hivatkozva felmondta a felvonók műszaki ügyeletét. A felvonók műszaki ügyeletét távfelügyeleti rendszerrel igyekeztek pótolni. Meg kell itt jegyeznem, támaszkodva gondnokok és a lakók visszajelzésére, az új rendszer közel sem olyan jó, mint amit a szövetkezetünk biztosított. Hiba esetén a felvonókba benn rekedt emberek kimentése több időt vesz igénybe az új távfelügyeleti rendszerrel. A szövetkezet vezetésének továbbra is fő célkitűzése a 2015 évben a fokozott marketing munka, újabb partnerek bekapcsolása a jelenleg is jól működő felvonó ügyeleti rendszerbe. Jó hírként elmondhatom, hogy a régi partnerek közül többen érdeklődtek arról, hogy lehetne ismételten bekapcsolódni a rendszerünkbe. Ennek azonban számos akadálya van, részben anyagi vonzata és részben a jelentkezőszövetkezetek, társasházak tulajdonosainak az akaratnyilvánítása. Éppen ezért a 2015 évben óvatosabban terveztünk egy szerényebb bevétellel számolva. A közös költség határidőn túli befizetéséről származó késedelmi kamat láthatóan csökkent a tervezet a tavalyi évhez viszonyítva, ez abból adódott, hogy a bírósági végzések ugyan jelentős mértékben felgyorsultak, de ez sajnos nem járt egyenes arányban a fizetési kötelezettség növekedésével. A bírósági eljárások folyamatos kezdeményezésével kívánjuk elérni a közös költség kintlévőségünk rendbetételét.

9 9 A biztosítótól a tervezett kártérítés összege jelentősen megnövekedett. A tulajdonosokat ért kár összege Ft., a fennmaradó közel Ft-ot a szövetkezet egyéb javításokra tudta felhasználni.pl: Tombak csövekre, lefolyó törése zúzódása, csatorna. Következő a munkabérek. A létszám stabilizálását úgy tűnik sikeresen oldottuk meg azzal, hogy már 2005-től a főállású alkalmazottak helyettesítésére /szabadság, betegállomány, stb./ 3 fő nyugdíjas dolgozóval tudunk számolni. A tervezett bérkeretet minimálisan léptük túl, a 2014 évben jóváhagyott bérkerethez képest. Üzemeltetési költségek. Az üzemeltetési költségek alakulása, az infláció mértékét figyelembe véve elfogadhatónak mondható. Meg kell azért itt említeni, hogy ez annak betudható, hogy jelentős mértékű takarékossági intézkedéseket tettünk az elektromos energia terén a beszerzett új, korszerű és környezetbarát szellőzőmotorok alkalmazásával. A 2015 évben ezeknek az új motoroknak további beállításával kívánjuk az energia megtakarítását tovább fokozni. Már a 2014 évben elkezdtük és a 2015 évben tovább folytatjuk a vizsgálódást a víz-csatorna díjjak körüli anomáliák rendezése érdekében, a Díjbeszedővel, a Vízművekkel és a Csatornázási Művekkel. Itt is jelentős pozitív eredmények realizálásával számolhattunk. Jelentős eredményként könyvelhetjük el azt, hogy bevontuk a kommunikátor szolgálatot a tulajdonos társaink által szövetkezetünknél leadott vízóra lapok feldolgozásába, továbbá nem kis eredmény az sem, hogy a 2014 évtől bevontuk a diszpécser szolgálatot lépcsőházak fővízmérőinek leolvasásába is, ezáltal pontosabbá téve a számlázást. Itt egy percre szeretnék megállni és tájékoztatni a tulajdonos társakat az alábbiakról: Bizonyára többen hallottak arról, hogy kormányrendelet írja elő azt, hogy 8 évenként a vízórákat hitelesíteni és plombálni kell. Akiknél ez aktuálissá vált, elvégeztette az előírásnak megfelelően a vízórákkal kapcsolatos munkákat. Ez eddig nem is jelentett volna különösebb említést, azonban több tulajdonosnál kiugrott, hogy az eddig leadott óra állások nem stimmelnek. Az eltérések nem egy-két m3-t jelentettek, hanem jelentősebb mennyiséget, volt olyan, akinél ez 300 m3 volt, de volt olyan is, akinél m3-t jelentett. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a fővízmérő és a mellékvízmérők különbözete igen nagy volt és ezt a közös költségből kellett fizetni, egyes tulajdonos társak miatt. Több tulajdonosnál előfordult olyan eset is, hogy éppen ekkor jött rá, hogy áll a vízórája. Volt olyan eset is, hogy a tulajdonos maga cserélte le a vízóráját és a régi órát állítólag kidobta a szemétbe, vagyis az új vízóra leolvasó lapon leadott állását hozzá igazította a korábban leadotthoz. A Fővárosi Vízművek úgy döntött az anomáliák további rendezése érdekében, hogy évente egy alkalommal nemcsak a fővízmérőt, hanem közvetlenül a szövetkezet tulajdonosainak mellékvízmérőit is leolvassa és fotózással is rögzíti. Ez az alkalom most volt 2015 áprilisában. Volt itt egy ki félreértés a tulajdonosoknál. Mindenki azt hitte ezután már nem kell többet a szövetkezet felé leadni a vízóraállásokat. Ezt ugyanúgy le kell adni. Ez az első alkalom volt, hogy csináltak egy tabula rasát a Vízműveknél, fotózással rögzítették, úgyhogy kiderült a mostani számlázásnál, mert jöttek a tulajdonosok és mondták, hogy ők nem ezt adták le nekünk. A vízművek azt fogadta el, amit lefotózott, ezáltal nagyon sok tulajdonosnál jelentkezett a különbözet.

10 10 A házak napi takarítást a tervezetnél kevesebb költséggel sikerült megoldani. A szerződésen kívüli munkálatok is kedvezőbben alakultak a tervezetthez képest. Tulajdonostársaink kérésének tettünk eleget azzal, hogy külön kezeltük a napi takarításon kívüli munkákat, úgymint a kutyapiszok eltakarítása, festék eltakarítása, hányás eltakarítása, szemétledobók dugulásának magszüntetése, fertőtlenítése, szellőző rendszerek eldugításának megszüntetése, szellőző csövek javítása illetve cseréje. Szellőző csövek eldugítása, szemét ledobók eldugítás és rongálás. Ezeket fotókkal szeretném illusztrálni és ezennel megtekintésre átadni a közgyűlés résztvevőinek, így a tulajdonosok is meg tudják nézni, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban ezek a különböző események. A gépkocsi költségeknél kismértékű csökkenés keletkezett, ez a benzin költségek folyamatos változása miatt alakult. A Magyar Telekom költségek csökkentek. Tájékoztatásul a mobil telefon költségek tartalma, a felvonó felügyeleti rendszerrel kapcsolatos, ugyanis a felvonókban egy mobil előfizetéses számmal működő rendszer van kiépítve. Ennek egy, havi előfizetési díja van, a beszélgetés ingyenes, sőt az SMS küldése is ingyenes. A külső kivitelezőkkel végzett feladatok tervezett költségét jó részt sikerült a kereteken belül megoldani. Több lépcsőházainknál sikerült a cirkulációs vezetékek kiépítését megvalósítani. Természetesen itt sem volt egyszerű a munkák végzése, mert több tulajdonostársunk nem volt hajlandó a vállalkozót beengedni a lakásába, részben azért, mert a szerelőfalat lecsempézte, részben azért, mert nem volt hajlandó hozzájárulni ahhoz, hogy másoknak megoldódjon a meleg víz problémája és ne kelljen sokáig folyatni a vizet, hogy langyosodjon. Folyamatosan végezzük, az elavul, elöregedett csatornarendszer felújítását. A pénzügyi lehetőségeinket figyelembe véve beszereztünk és kicseréltünk energiatakarékos és környezetbarát szellőző motorokat. A rendszergazdai tevékenység, új számlázó és könyvelő rendszer kiépítése, ami jelentős eredmény. Az anyagi lehetőségekhez képest ahol nagyon szükséges volt, elvégeztettük a lépcsőházakban tisztasági festéseket. Ezt ne úgy képzeljük el, mint egy lakásban komplett, több rétegben átfestett falak, hanem amit az ÁNTSZ is elfogad, egyszeri tisztasági festés. De ezzel is problémák jelentkeztek, mert egy pár nap múlva már biciklikerék, cipőtalp és cigi csikk nyomok voltak körben a falon. Sikerült megoldani a Lukács Gy. u. 5 szám alatt lépcsőházban a gázszivárgásból eredő gáz hálózat kijavítását, szükségszerinti cseréjét. Több helyen ahol a PVC burkolat jelentősen megsérült, baleset veszélyesé vált, folyamatosan kicseréltük, illetve kijavítottuk. Rendszeresen karbantartottuk az villanyhálózatot, felújítottuk a meglévő rendszereket, illetve folyamatosan kiépítettük az időkapcsolókat, mellyel a szellőző motorok működtetését igyekszünk korlátozni.

11 11 Folyamatosan végeztetjük a felvonók javítását a szakhatóság előírása szerint, természetesen a havonként történő rendszeres karbantartás mellett. Ezeket a munkákat a szakhatóság írta elő. Folyamatosan végeztük a tető szigetelési javításokat és ehhez csatlakozott a lépcsőházak előtetőinek folyamatos javításait. Az előtetők szigetelését az tette indokolttá, hogy a lefolyó esővíz rendszeresen áztatta a bejárati ajtókat, küszöböket, kaputelefonokat. A biztonsági előírásokat szem előtt tartva elvégeztük az Érintésvédelmi és Tűzrendészeti vizsgálatokat. Folyamatosan végeztük és végezzük a lépcsőházainkban lévő Lakatosipari munkákat, nevesítve Bejárati ajtók, szemétleöntő ajtók, konténertároló ajtók, XI. szinten rácsos ajtók (hontalanok kizárása érdekében). Bizonyára nem ismeretlen önök előtt az, hogy a szellőző rendszert kiszolgáló szellőző motorok és járókerekek igen nagy terhelésnek vannak kitéve. Egy-egy lépcsőházat 9-10 szellőző motor szolgál ki lépcsőház esetén ez egy tetemes mennyiség és ezeket folyamatosan karbantartottuk, esetenként lecseréltük. A motorok mennyisége kb. 450 db. Az üvegezés zömét a bejárati ajtók üvegezése teszi ki. A törések fő indítéka az, hogy amikor a tulajdonostársak elsőre nem tudják kinyitni az ajtót, megoldásként betörik az üveget. Tisztelet a kivételnek. Sok esetben tapasztaltuk, hogy gyerekek és nem a kisgyerekek, kövekkel hajigálják a bejárati ajtók üvegeit. Utolsóként szeretném megemlíteni a hulladék anyagok elszállításának költségét. A kedves tulajdonostársak, tisztelet a kivételnek, folyamatosan kipakolják a konténertárolók elé a feleslegessé vált lim-lomokat, szekrényektől kezdve, az ajtókig, bejárati, kijárati ajtók, polcok, lámpatartók, rekamiék, fotelek, székek és minden elképzelhető anyagok. Természetesen ezeket a Fővárosi szemétszállító nem szállítja el, hanem a közterület felügyelők járják a területet és a szövetkezetet feljelentik abban az esetben, ha nem gondoskodunk ezek elszállításáról. Ahogy az egyik nap elszállítjuk, már délután elindul a lomok ismételt kihelyezése. Tapasztaltunk olyan esetet is, hogy a lomok kihelyezése az éjszakai órákban történt. A nyomtatvány-irodaszer tételnél fokozott takarékossággal terveztünk. Az üzemorvosi költségeknél is megtakarítást sikerült elérni. A könyvszakértői tételen sikerült a terven belül maradni. Bankköltség az átutalássokkal kapcsolatos költségek A 45 lépcsőház biztosításának összege emelkedett, de itt meg kell említenem, hogy a kárhányadunk jelentősen túllépte a megengedettet. Az ügyvédi munkadíj megnövekedése az egyre több behajtási, végrehajtási és árverezési feladatok ellátásából adódik, illetve a végrehajtó költsége. LÉTÉSZ Tagsági díj a szövetkezetek érdekképviseletét ellátó szerv díja.

12 12 Rovarirtási költség csótány és egérirtásra kifizetett költség. Iparűzési adó, Építményadó az Önkormányzatnak befizetendő adók. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság egyöntetű véleménye alapján, a 2015 évben közös költség emelést nem tervezünk. Megkérem a tisztelt közgyűlést, ha ezzel kapcsolatban észrevételük vagy kérdésük van, kérem, tegyék meg. Tessék parancsolni. Hermann János Lukács 17. 5/14.: Két kérdésem, hozzászólásom lenne. Az elsőre tulajdonképpen megkaptam a választ. Megnézetem a víz-csatorna díjjak hátralékának emelkedését és az elmúlt három évben, évente Ft-al emelkedett. Itt csak a tendencia veszélyességére szeretném figyelmét felhívni, de úgy vettem észre, a Vízművek és a Csatornázási Művek is észrevette ezt a dolgot és ezért fényképezik le az óra állását, mert ők is ezt a tendenciát észrevették. Én szeretném megerősíteni, hogy amit csak a Lukács Gy. u ben látok, hát a szövetkezetet is, de ez, hogy az elmúlt három évben Ft-al emelkedett. A másik a szelektív hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban. A mi lépcsőházunk előtt úgy néz ki, hogy kevés az a 1 db műanyagos és 1 db papíros gyűjtő. A műanyagos hamar megtelik, és ahogy Igazgató úr is mondta, nem csak televíziót tesznek oda mellé meg papír szemetet, hanem rengeteg műanyagot is. Nem lehetne-e több gyűjtőt kihelyezni, sőt még egy kérdésem lenne. Ne a ház elé, mert rettentő ronda, hanem a hátsó bejárathoz tegyék, ahol a nagy kuka bejárata is található. Ez a kérésem. Karácsony Istvánné: Akkor rögtön válaszolnék is. Megrendeltük az FKF-től a plusz gyűjtőedényeket. Hátulra azért nem tudjuk, mert akik jönnek elszállítani, sajnos ezt nem mi szabályozzuk, hogy szállítják el, onnan hátulról nem viszik el ezeket a konténereket, csak elölről. A takarító nőknek, mert minden kedden reggel jönnek elszállítani, átcipelni a házon az nem egy kis súly, de azt, hogy kevés, azt mi is észrevettük és megrendeltük már két hónappal ezelőtt. Elég lassan reagálnak, de minden képen fogom sürgetni a dolgot. Szönyi Ildikó Zsirai M. u 3. 3/28. : Én ahhoz kapcsolódnék, hogy mi minden van lerakva a szelektív hulladékgyűjtő mellé. Most minden házban van ez az ominózus közös tároló és azon jelszóval, hogy onnan kiviszik, ellopják, nincs mindenkinek kulcsa hozzá. Na, most ugyanúgy kiviszik és ellopják, ami mozdítható és használható, de zömében oda amúgy is kidobásra szánt holmikat viszi le. Tehát az én javaslatom mindenképp az lenne, hogy nem is mindenkinek, de házanként legalább három tulajdonosnak legyen kulcsa, akit fel lehet keresni, és ha akár költözés van, akár haláleset történik és szortírozás, akár ágybetét akár bármi egyéb, azt a három tulajdonos egyikét felkeresi, és oda be lehet rámolni. Én szerintem így egy kicsikét nagyobb rendet lehetne rakni, vagy rendet tartani, vagy segítséget nyújtani azoknak, akik szortírozni szeretnének. A másik kérdésen pedig az lenne, hogy ugye nálunk ebben a háztömbben, a Zsirai 1-3.-ban, elhalasztódott a ház felújítás. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy egy kis ráfordítást mindenképp kellene valahogy tennünk, mert Én most már 13 éve lakom itt és a bejárati kapu még nem volt lefestve. Valami ordenáré módon néz ki és mivel Én kutyát sétáltatok, látom, hogy a nem felújított házaknál, nem hogy lefestve, még kicserélve is van. Tehát egy normál, szép bejárati kapu vasráccsal együtt.

13 13 Én szerintem ez lenne a legelemibb, illetve a földszinti radiátorok és postaládák szintén ordenáré. Nem tudom kinek volt a játéka a lemezek, lamellák, mint a harmonika úgy néznek ki. Ha valaki ott bejön, rögtön első ránézésre az egész kapualj, ahogy kinéz az borzalmas. Tehát én a kapu lefestését komolyan mondom, szerzek lakótársakat és szívesen megcsináljuk társadalmi munkában, ha valaki elmondja mi a menete és milyen festék kell a kapu lefestéséhez. Köszönöm. Nekem ezek voltak a kérdéseim. Rozdolszky Károly: Köszönöm az észrevételt és a pénzügyi lehetőségeinknek megfelelően igyekszünk ezeket a kéréseket megoldani. Tessék parancsolni. Melchner Magdolna Jendrassik Gy. u. 3. 2/5. : Nekem lenne többféle kérdésem. Az első az lenne, és a legfontosabbnak tartom, hogy az elektromos helység mely alattunk van, nagyon hangos zaj szűrődik ki. Rozdolszky Károly: Zúgnak a trafók. Melchner Magdolna Jendrassik Gy. u. 3. 2/5. : Egyfolytában zúgnak éjjel-nappal. Éjjel nagyon hallani és az, hogy alattunk egy nagyfeszültségű helyiség van, így vettem a lakást, ezt nem kifogásolhatom, de a zaj az gondolom nagy probléma, legalább is nekem és az alattam levőnek is. Jeleztem az Elektromos Műveknek, majd kijönnek, de szeretném kérni az önök segítségét is, illetve még olyan aggályaim vannak, hogy ott szemben ki van ásva az árok kb. egy hete szabadon mennek a vezetékek, félig van becsövezve a Nemzeti Dohánybolt előtt, áll a vízben a kábel és ott volt egy robbanás, biztos tudnak róla, hát nem tudom, hogy nem e befolyásolja az alattunk lévő helyiségben ezt a zajt. Ebben kérném a segítségüket, hogy esetleg önök is jelezzék, hogy vizsgálják át az elektromos helyzetet, mert elég sokszor van áram kimaradás. Van úgy, hogy az egyik lakásban van áram, két emelettel magasabban nincs. Tehát ilyen össze-vissza. Tudom ez is Elektromos Művek probléma, csak esetleg ezt is megnézhetnék, ha kijönnek. Rozdolszky Károly: Bocsánat. Közben, had válaszoljak. Köszönöm az észrevételét. Holnap felveszem a kapcsolatot az Elmű-vel és ebben az ügyben intézkedem. Melchner Magdolna Jendrassik Gy. u. 3. 2/5. : A Nemzeti Dohányboltos működtetője is szólt. Neki is azt válaszolták, hogy majd kijönnek. Ígérgetik már egy pár hete és félünk attól, hogy baj történik. A másik kérdésem a panelhézag szigeteléssel kapcsolatosan mondták, hogy az volt régebben. Nálunk a Jendrassik 3-8.-ig tömbre nem volt erre egy forint sem fordítva. Nekem olyan problémám lenne, illetve már többször jelezte a fiam, Ő a negyediken lakik, penészedik a sarki szoba. Ez évek óta probléma. Egyszer már lett ott pótolva, de nem megfelelő. Kérem, nézessék át. Rozdolszky Károly: Meg fogom nézetni. Melchner Magdolna Jendrassik Gy. u. 3. 2/5. : Akkor lenne egy olyan észrevételem, a hátralékosokkal kapcsolatban, hogy három éve ez a névsor nem változik, egy-egy ember cserélődik. Lehetne egy olyan kérés, nem tudom ez mennyire törvénybe ütköző, számszakilag kimutatni, hogy ezek a lakó ennyi és ennyi forinttal tartoznak, illetve hogy ezek az ügyek hol tartanak. Végrehajtás alatt, vagy milyen fázisban vannak. Ez a Jendrassik Gy. u. 2.-ben gyönyörűen kimutatva forintra megvan.

14 14 Lehet, hogy ez is ösztönző arra, hogy talán az anyagi viszonyokat figyelembe véve, ha nem olyan sokkal, de látja az ember hogy hogy él, mint él, talán oda lehetne ez irányba hatni. Ha ezt máshol lehet, talán nálunk is meg lehetne szavaztatni, ha úgy gondolják a többiek is. Azt szeretném még, ha már itt vagyok, a Jendrassik 8. tetőn van valami átjátszó vagy antenna. Rozdolszky Károly: Ezt a kérdést kérem, az egyebek napirendi pontban feltenni szíveskedjék. Karácsony Istvánné: Most a költségvetéssel kapcsolatban kérdezzenek, hogy tudjunk zárni és utána megyünk az egyebekre. Rozdolszky Károly: Köszönöm szépen. Drankné Bodnár Éva Hollós K. L. u /12.: Benyújtom a levelemet. Kész. Mert az volt tavaly is, hogy Volt a közgyűlésen?. Mondtam, hogy nem tudtam eljönni. A következő. Én a Hollós 14.-ben lakom Drankné Bodnár Éva vagyok. Nincs a vízóra leolvasáshoz gyűjtő láda lépcsőházanként, amire szerintem szükség lenne. Már a 21. században, hogy akik önökhöz tartoznak és több mint két buszmegállóra laknak, mert ott lakunk Csillaghegy végibe. Rozdolszky Károly: Elnézést kérek. Hogyha lehet, ezt az egyebekben beszéljük meg. Drankné Bodnár Éva Hollós K. L. u /12.: Lehet, hogy nem fogom tudni, inkább leadom akkor. A másik a Telenor Zrt. bérli az egyik földszinti tárolónkat. Egészségügyi szempontból felmérés készülte? Mit jelent az, hogy a szemétledobónál hatalmas kábelköteg van, és rá van írva Vigyázz, lézerveszély! Szíves vagyok. Szóval, azért ezt megfigyeltük? Rozdolszky Károly: Ennek utána fogunk nézni. De ezt a levelet tessék azért leadni. Drankné Bodnár Éva Hollós K. L. u /12.: Jó, ott leadom. Köszönöm. Rozdolszky Károly: Köszönöm. Ha más nincs, akkor megkérem a tisztelt közgyűlést, hogy szavazzunk a 2015 évi költségvetési tervről, melynek lajstromszáma 4/26/05/2015 számú határozat. Megállapítom, hogy a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül 52 fő + 15 meghatalmazás igen szavazattal elfogadta a 2015 évi költségvetési tervet, melynek lajstromszáma 4/26/05/2015. Rozdolszky Károly: Megkérem, Szlávik Jánosnét tartsa meg a felügyelőbizottság beszámolóját. Szlávik Jánosnét: Tisztelt Közgyűlés! Szeretettel köszöntöm a megjelent tulajdonostársakat. Megint eltelt egy év és megint együtt közösen elemezzük a 2014 évet. Tevékenységünkkel igyekeztünk mindenkor érvényesíteni a tulajdonosok érdekeit. Ennek a gondolatnak a jegyében vettünk részt az Igazgatósági valamennyi ülésén, fejtettük ki véleményünket, ismertettük a banki folyamatokra, pénzgazdálkodásra és az Igazgatóság egyéb tevékenységére kiterjedő ellenőrzéseink tapasztalatait és észrevételeinket. Fogadóóráink alkalmával meghallgattuk Tulajdonostársaink panaszait és tőlünk telhetően egyeztetéseket végeztünk szövetkezeten belüli egyéni érdeksérelmek ügyében.

15 15 Sok panaszbejelentés érkezett a Tulajdonostársaktól, hogy nyugalmukat sűrűn zavarja hangos rádió, TV, kopácsolás, fúrás, zajos viselkedés, folyamatos leáztatások. Tudjuk, hogy mindenki érzékenyebb, az emberek nem toleránsak egymással szemben, de kérjük, hogy gondoljanak arra, hogy minden lakónak és Tulajdonostársnak joga van a nyugodt pihenéshez. Felhívtuk az Ügyvezető Igazgató figyelmét arra, hogy Januártól megalakult a Nemzeti Kormányhivatal III. kerületi hatósága, ahol hivatalos eljárás keretében orvosolhatjuk a problémákat. Figyelemmel kísértük a kintlévőségek behajtását, egyúttal azt is észleltük, hogy a munkájuk eredményeként, megnőtt a bírósági végrehajtások és árverezések száma. Ellenőrzéseink során minden esetben kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy lépcsőházaink folyosói ne legyenek telepakolva bútorokkal, lomokkal. Ha ilyet tapasztaltunk, mindig felhívtuk a tulajdonosok és a vezetőség figyelmét is, előrevetítve egy esetleges katasztrófavédelmi ellenőrzést és lám idén ez meg is történt. Házaink bejárása során, felmerült minden problémát az ellenőrzési naplóba beírtunk, ennek megoldását folyamatosan ellenőriztünk. A hatályos szövetkezeti törvény alapján a rezsicsökkenés minden hónapban kiírásra került a házainknál, ennek ellenőrzését, fényképpel való dokumentálását a felügyelő bizottság végezte el. Azt is ellenőriztük a diszpécser szolgálattal közösen, hogy az előírt határidőig kint maradtak-e ezek a kimutatások, és ha valaki ezeket eltávolította, ezek esetleges pótlására felhívtuk a vezetőség figyelmét. Minden hónapban véletlenszerűen ellenőriztük a vészhívó rendszeren keresztül beérkezett beszélgetéseket, bejelentéseket és az erre tett intézkedéseket. A diszpécser központban már olyan technika van, hogy rögzíti a hívást, így bármikor visszahallgatható. Ezzel a lehetőséggel lehet bizonyítani az esetleges félreértéseket mindkét fél részéről megnyugtatóan és a naplóban való bejegyzés pontosságát is ellenőrizni lehet. Az ősz sem volt problémamentes. Gázszivárgás miatt a gázművek lezárta a gázt a Lukács György utca 5. szám alatt. A vezetőségnek nem kis feladata adva, hogy megtalálja arra a megoldást, hogy minél rövidebb időn belül visszaálljon a szolgáltatás. Tette ezt annak ellenére, hogy közben minden lehetséges fórumon feljelentették őket. Az ebben az esetben végzett munkájuk is bizonyította, hogy profi módon tudják kezelni a problémákat. Az alapszabályunk értelmében javaslatot teszek a tisztségviselők a közgyűlés által már korábban elfogadott tiszteletdíjának felosztására. Az Igazgatóság elnökének a megszavazott keretből: 2014 évre bruttó FT-ot. A felügyelőbizottság elnökének a megszavazott keretből: 2014 évre bruttó Ft-ot. A beszámolóm végén szeretném megköszönni megtisztelő figyelmüket és támogatásukat, egyben kérném a beszámolóm és előterjesztésem elfogadását. Köszönöm, hogy meghallgattak.

16 16 Rozdolszky Károly: Köszönöm szépen a felügyelő bizottság elnökének beszámolóját. Ha valakinek kérdése vagy észrevétele van ezzel kapcsolatban, kérem, tegye fel. Nincs. Köszönöm. Akkor megkérem a tisztelt közgyűlést, hogy szavazzunk a felügyelő bizottság elnökének beszámolójáról, melynek lajstromszáma 5/26/05/2015 számú határozat. Kérem, szavazzunk. Megállapítom, hogy a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül 51 fő + 15 meghatalmazás igen szavazattal elfogadta a felügyelő bizottság beszámolóját, melynek lajstromszáma 5/26/05/2015. Rozdolszky Károly: Az igazgatóság elnökének tisztelet díja Ft. A tisztelet díjjak felosztására pedig a 6/26/05/2015 lajstromszámú határozatot kérem, szavazzunk. Megállapítom, hogy a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül 51 fő + 15 meghatalmazás igen szavazattal elfogadta a tisztelet díjjak felosztását, melynek lajstromszáma 6/26/05/2015. Rozdolszky Károly: Megkérem a tisztelt közgyűlést, hogy szavazzunk a felügyelő bizottság elnökének illetve a tagok tisztelet díjáról, ami Ft.-. A lajstromszáma 7/26/05/2015. Kérem, szavazzunk. Megállapítom, hogy a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül 51 fő + 15 meghatalmazás igen szavazattal elfogadta a felügyelő bizottság tiszteletdíját, melynek lajstromszáma 7/26/05/2015. Rozdolszky Károly: Elérkeztünk az egyebekhez. Most kérném feltenni a kérdéseket. Kérném kifáradni a mikrofonhoz. Blumenfeld Mihályné Lukács Gy. u. 7. 6/20.: Segítségüket szeretném kérni, ugyanis a mi házunkban volt az a rengeteg ágyi poloska és vannak olyan tisztelt tulajdonos társak, akik a mai napig nem a saját lakásukat fújják, hanem a lépcsőházat. Allergiásak, betegek vagyunk és köhögünk tőle. Mit lehet lépni vagy tenni ellene? Én többször beszóltam a liftből önöknek, hogy jöjjön ki egy diszpécser és szagolja végig. Ez a negyedik emeleten történik általában, Ági tudja, miről beszélek. Felfelé jön a szag. Állítólag aki ezt csinálja megkérdezte az ÁNTSZ-t, és azt a választ kapta, hogy nyugodtan fújkálhatják. Tudomásom szerint, egy zárt helyiségben, még egyszer hangsúlyozom, zárt helyiség a lépcsőház. Ezt nem teheti meg. Megteheti a saját lakásában, de zárt helyiségben, ahol az emberek egészségét veszélyezteti, nem teheti meg. Hiába beszéltünk vele, mindenkit letorkollnak, és ugyanúgy folytatják ezt a tevékenységet. A negyediktől fölfelé pedig megfulladnak az emberek. Ablakot nem nyithatunk. Nem tudom, kihez kellene fordulni. Én már gondoltam az ÁNTSZ-től kezdve mindenre, nem tudom, de egyszerűen bosszantó, felháborító és egészségre ártalmas. Ebben kérem a segítségüket. Karácsony Istvánné: Válaszolnék is. Tudom, kiről van szó, mert többször beszéltünk. Behívattam a tulajdonost és megpróbáltam vele tisztázni a dolgot, de sajnos ezt nem lehet, megmondom őszintén, ezt be kell vallanom. Bejön hozzám és elmondom, hogy a Kormányhivatal melyik Szabálysértési Előadójához tudnak fordulni, mert mi nem vagyunk hatóság, bármit megtettünk nem ment és akkor ez a Kormányhivatal, mint hatóság, el fog tudni járni.

17 17 Bernáth Zita Hollós K. L. u /6.: Egy kérdésem van. Még életemben nem voltam ilyen közgyűlésen, de azt tudom, hogy egy házban dolgozni, hangos munkát, tehát fúrni, faragni tudtommal 8 órától lehet délután 6 óráig. Jó. Ezen szeretném, ha lehetne változtatni. Ne 8 órakor kezdődjön, hanem 9 órakor és ne 6 órakor fejeződjön be, hanem 5 órakor. Szombaton pedig 10 órakor kezdhessék, hogy az ember tudjon pihenni, hogyha van rá lehetőség, ezeken az időpontokon lehessen változtatni. Reggel 8 óra az egy kicsit korai. Karácsony Istvánné: A válaszom erre, hogy a legközelebbi közgyűlésen napirendi pontra tűzzük, mert ezt meg kell szavaztatni. Ez közgyűlés által megszavazott házirendben van rögzítve. Legközelebb feltesszük szavazásra a kérdést. Természetesen hozzáteszem, hogy házirend ide, házirend oda, mindenki tudja nagyon jól, hogy annyira nem toleránsak az emberek, hogy igazán nem veszik ezt sem figyelembe. Amikor ilyen probléma van és beszólnak, írunk egy levelet a tulajdonosnak, küldünk egy házirendet, mert ha azt betartanák, már jó lenne. Kérését figyelembe vesszük és a legközelebbi közgyűlésen megszavaztatjuk. Bernáth Zita Hollós K. L. u /6.: Van a házban a tájékoztató. Elvileg az a tájékoztató a lifttel szembeni falon, a hátam mögött van és oda senki nem néz. Először is nincs olyan világítás, hogy lehessen látni. Ki lehetne írni a bejárati ajtóra, vagy a lift ajtóra, ragasszák ki és tájékoztassák a lakókat, hogy mi a helyzet. Ne azon az üzenő falon, mert az olyan helyen van, hogy nem lehet látni, ha bárki ki ír valamit. Karácsony Istvánné: A fontos dolgokat mindig a liftajtóra tesszük. Bernáth Zita Hollós K. L. u /6.: De a mi házunkban sajnos nem. Jó? Tehát ha ezt is meg kell szavaztatni, gondolom. Karácsony Istvánné: Ezt nem kell megszavazni. Természetesen. A házirendről volt szó, mert e jogszabály úgy írja elő, hogy közgyűlési határozat alapján lehet módosítani. Legközelebb. Bernáth Zita Hollós K. L. u /6.: Legközelebb. Nagyon szépen köszönöm. Szűcs Imréné Lukács Gy. u. 4. 6/55.: Én igaz hogy megszavaztam ezt a tiszteletdíjat, de szívem szerint nem egészen értek vele egyet. Ugyanis 35 éve itt lakunk és elhangoznak mindig, hogy ezt csinálják, azt csinálják, és úgy le vannak ezek a házak pukkanva. Az elnök asszony beszámolójában azt mondta, hogy ki lettek cserélve a peremek meg ez lett kicserélve. Nálunk nem lett semmi kicserélve. A PVC padló nagyon hullámos, most oldalt lógnak ezek a szegélyek. Én írtam Igazgató úrnak egy 5 pontos beadványt, amiben vannak apróbb részletek, melyben felírtam többek között ezt is, amit a Hölgy előttem mondott, például azt a táblát. Ha most erre nincs pénz, tiszteletdíjra honnan van pénz? Kérdezem Én. És még sorolhatnék nagyon sok mindent, ami Isten igazából bennem van, de értelmetlennek tartom és Én azért szólaltam föl, hogy ezt elmondjam. Köszönöm szépen. Rozdolszky Károly: Köszönjük szépen az észrevételt. Mint ahogy elmondtuk az Elnök asszony és Én is, amire lehetőség van, igyekszünk az üzemeltetést biztosítani, de addig, amíg 51 milliós kintlévőség van, addig örülünk, hogy levegőt tudunk venni és egyáltalán üzemeltetni tudjuk a házakat, a liftetek. Tehát azért vannak dolgok, amiket intézni kell, amik fontosak. Tessék parancsolni.

18 18 Melchner Magdolna Jendrassik Gy. u. 3. 2/5. : Nálunk is volt egér. Három hétig tartott és tényleg kijöttek egy pár nap múlva és az óta nincs. Viszont olyan kérdésem lenne, hogy legközelebb jöjjön ki valaki az úriemberrel és ellenőrizze le, hogy mindenhova elhelyezte-e a csapdákat ahova a szálmán írta. Vannak ilyen kételyeim. Tudom, hogy el is lopják, sajnos ilyen is előfordult, illetve az, hogy közös helyiségnek minősüljön a szárító helyiség is, igaz hat ember használja, de úgy gondolom, hogy ha olyan dolog van, oda is ki lehessen helyezni. Ez is vitatémánk volt. A másik kérdésem az lenne, hogy nálunk úgy időközönként, például nálam a másodikon, ötödiken és a hatodikon szokott ilyen büdösség lenni, ami 2-3 havonta előfordul őszi, tavaszi esős időben. Esetleg a szellőző motor cseréje miatt van, mert ez azóta megoldódni látszik és remélem tartós lesz, tehát ha ez annak az eredménye, akkor azt köszönöm. És még lenne egy olyan kérdésem, hogy a Jendrassik 8. tetején vannak antennák és a tízediken lakó család reklamál, amikor találkoztunk, hogy kérdezzem meg, mert, hogy a lakásuk fölött van, van-e ebből bevétel, kap-e a ház ebből, mert ez rájuk veszélyes, zavaró. Rozdolszky Károly: Erre rögtön válaszolok. Nem zavaró. Semmi féle zavart nem okoznak ezek a hullámos, amiről önök beszélnek. Volt egy-két tulajdonod, aki fel lett piszkálva és megjelent a férj félrészegen és előadta ott a kérdést, hogy szörnyű meg borzalmas, meg a felesége, meg a szíve, meg a hátgerince, úgyhogy Én ezen nem csodálkoztam, ha ilyen részegen hazaállít és a asszony hátgerincével problémái vannak, de be vannak ezek mérve és még egyszer bemérettem mikor ez előfordult. Úgyhogy semmiféle károsodás. Melchner Magdolna Jendrassik Gy. u. 3. 2/5. : Ebből van haszna a háznak? Rozdolszky Károly: Egy pillanat. Önnek van mobiltelefonja? Melchner Magdolna Jendrassik Gy. u. 3. 2/5. : Van. Rozdolszky Károly: Zavarja Önt? Érez bármilyen rezgést? Karácsony Istvánné: Sokkal nagyobb kárt okozhat. Melchner Magdolna Jendrassik Gy. u. 3. 2/5. : Az elektromos helyiség, az zavar. Ha bedugom a fülem is zavar. Rozdolszky Károly: Ez teljesen tévhit, ha valaki azt hiszi. Hogy ebből bármi szörnyűség lesz. Volt, már aki próbálta ezt orvossal is igazolni, hogy az Ő felesége vagy férje ezért halt meg. De nem ezért halt meg sem a feleség sem a férj. Ez nem okoz semmi károsodást. A másik pediglen, a bevétel. Abból 50% a házra vagy tömbre van, a fennmaradó 50% pedig a többi házra. Karácsony Istvánné: A legbiztosabb bevétel. Melchner Magdolna Jendrassik Gy. u. 3. 2/5. Egy utolsó kérdésem lenne, hogy a fűtésrendszerrel kapcsolatban. Terveznek-e bármit a közeljövőben, akár milyen megoldás is jobb lenne, minthogy ablakot kelljen nyitni, mert fok meleg van és megy ki a meleg az utcára. Hogy áll ez a dolog?

19 19 Karácsony Istvánné: Igen. Tervezünk felújítást mindenképpen. A Fejlesztési Minisztérium már tavaly november óta ígérgeti minden hónapban, hogy ki jön a pályázat. Azt mindannyian tudjuk, hogy pályázat nélkül önerőből nem tudjuk megcsinálni. Már fel vagyunk készülve. Mihelyt kijön a pályázati kiírás, akkor szövetkezetünk természetesen indulni fog ezen a pályázaton, de a feltétele, hogy írják már ki, olyan feltételekkel, amilyennek a mi házainknak is megfeleljenek. Mindenki tudja, hogy a most nagy dirrel-dúrral ki lett írva ez az Otthon Melege című pályázat 60 lakás alatti házaknál. Ilyen társasház vagy szövetkezet nagyon minimális van. Ezt kiírták és nagyon szépen hangzott, de az igazi pályázat kiírása még mindig várat magára. Melchner Magdolna Jendrassik Gy. u. 3. 2/5. Köszönöm szépen. És ha még megjegyzésként nálunk a Jendrassik 3.-ban a hátsó kapun meg lehet már kulccsal bemenni, csak elölről. Köszönöm. Rozdolszky Károly: Meg fogjuk nézni. Holnap megnézetem. Tessék parancsolni. Hermann János Lukács 17. 5/14.: Nem beszéltem össze az előző Hölggyel, egyezik a felvetésünk. Tavaly Március 26.-án volt egy közgyűlés a fűtéskorszerűsítési Zöld Út Programmal kapcsolatban. Én Április 10.-én el is mentem a megjelölt helyre ahol lehetett beszélni szakemberrel és kaptam egy szép oldalt és vártam, hogy jöjjenek, aztán olyan helyzetbe kerültem, hogy nem tudtam utána nézni a dolognak, sajnos, pedig szerettem volna. Most úgy látszik, hogy valamiről lemaradtam. Azt szeretném kérdezni, tudnak-e mondani arról, hogy ez a Zöld Út Program miért halt el, mert semmi hang nincs róla és az előző Hölgy is a fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatban kérdezett. Ez a cég, GOOD IMPTESS, náluk voltam Április 10.-én és aztán semmi. Megegyeztünk abban, hogy valamikor jönnek és egy ilyen bejárást tartanak, egy referencia helyen, de semmi nem lett. Karácsony Istvánné: Akkor egy pár szóban válaszolnék erre. Sajnos mindenki tudja, hogy pénzügyileg történtek gondok a befektetőknél és így pénzügyi likvidációs problémák miatt ez leállt és a Főtáv sem úgy állt a dolgokhoz, ahogy kell. Mindnyájan tudjuk, hogy a vezetőségnek az a dolga, hogy csak olyan beruházásba mehet bele, ami biztos. Tehát, miután voltak ezek a banki dolgok, nem akarom részletezni, melyik bank, meg hogy, így sajnos most pénzügyileg úgy állnak, hogy ezt az ígért, ahogy a közgyűlésen ígért összeget letenni nem tudják egy bankszámlaszámra, közben az a bank meg is szűnt, úgyhogy egyelőre addig, amíg a pénzügyi oldala nem biztosítottak, ezzel nem szabad foglalkoznunk. Hermann János Lukács 17. 5/14.: Köszönöm szépen. Rozdolszky Károly: Köszönöm. Tessék parancsolni. Őze Ferencné Zsirai M. u. 1. 7/67.: Dicsérni szeretném a szövetkezetet. Akármikor leszóltam, mindig jöttek. Most szeretnék valamit tisztázni. A bejárati ajtóhoz van kamera? Tudniillik megmondom miért. A hetedik emeleten rendszeresen illemhelyként használják a szemétledobó előtti részt. Mi kiírjuk, hogy ez micsoda és mindig otthagyják a cókmókúkat. Mindig leszólnak, kitakarítanak. Kéthárom nap múlva megint ott van. Lássuk, hogy ki jön be. Rozdolszky Károly: Máris válaszolok erre. Van kamera, azt lehet látni, hogy ki jön be, meg ki megy ki, csak az a probléma, hogy ebből nem igazán lehet tudni, hogy a 100 lakásos házban hova megy. Annyira nem ismerjük a lakókat.

20 20 Őze Ferencné Zsirai M. u. 1. 7/67.: Ez csak ezen a télen van. Rozdolszky Károly: Tessék, ide figyelni. Amikor ez a kamerarendszer elindult, el lett mondva, hogy ennek akkor lenne értelme, ha mind a 10 emeleten, a folyosókon lennének kamerák. Akkor nagyon sokan tiltakoztak a tulajdonosok közül, hogy a Ő személyiségi jogaik sérülnek, meg ne legyen senki kíváncsi arra, hogy ki jön hozzá meg ki megy el, ezért aztán ez abba is maradt. Egyszer költséges, másodszor nagy volt a tulajdonosok ellenállása. Most meg van az a lehetőség, hogy vissza lehet nézni, megfigyelni, hogy ki jön be és ki megy ki, de viszont a rendőrség sem tud semmit. A lakó megteszi a feljelentést, hogy például betörtek, megteszi a feljelentést, mi prezentáljuk a kamerafelvételeket, kívülről is, belülről is, a rendőrség nem tud vele mit kezdeni. Őze Ferencné Zsirai M. u. 1. 7/67.: Nagyon sokan bejönnek, és ott tanyáznak. Fölhívtam már számtalanszor a rendőrséget, kijöttek, vagy elvitte Őket vagy nem, vagy elzavarták, nem tudom, de ez most már rendszeres ezen a télen. Nem tudom. Ott alszanak a hajléktalanok. Rozdolszky Károly: Egyet tudok ígérni, hogy a diszpécser szolgálatunk este fokozott ellenőrzéssel kijár, ellenőriz és kihívja a rendőrséget, de egyedül Ő sem mer 4-5 fiatallal nekiállni vitatkozni. Őze Ferencné Zsirai M. u. 1. 7/67.: Másik. Ne csak másra, magunkra is nézzünk, a lakókara is. Sajnos a lakók olyan szemetet csinálnak, nem takarítanak, mindent szanaszét hagynak, és ha az ember kitakarítja a szemétledobót, másnap már ugyan olyan. Szóval mindenki hibás. Rozdolszky Károly: Sajnos, ezzel nem tudunk mit kezdeni. Tessék, parancsolni. Nagy Istvánné Zsirai M. u /95.: Én is a kamera miatt szeretnék kérdezni. Többször volt, hogy a házból beszóltak, mert lent valaki lepakolta a szemetet a hétvégén, akkor szintén volt olyan, hogy a tízediken valaki bepiszkolt. Mikor beszóltam, hogy szeretném megnézni azt a két lányt, aki bejött és mit kerestek fent, akkor Ön azt mondta, hogy nem lehet. Rozdolszky Károly: Nem is lehet. Most is azt tudom mondani. Nagy Istvánné Zsirai M. u /95.: Akkor miért van kamera? Kinek fizetjük? Rozdolszky Károly: Várjon, elmondom. Ö megteszi a feljelentést a rendőrség felé, szólnak mely időpontban történt az eset, mi felvételt elkészíttetjük. Még Én sem nézhetem meg, mert a rendszergazda külső cég veszi fel. Nem is nézhetünk bele. Nagy Istvánné Zsirai M. u /95.: Gyakorlatilag, a lakásonkénti 200.-FT-ot, nem egy összeg, de akkor azt kinek fizetjük? Rozdolszky Károly: A rendszergazdád fizetjük. Nagy Istvánné Zsirai M. u /95.: Honnan hova megy? A rendszergazda ki? Rozdolszky Károly: Aki a kamerákat felügyeli. Ez egy külső cég. Lementik a felvételt, amit elvisz a rendőrség. Nagy Istvánné Zsirai M. u /95.: A másik pedig, mikor működik a kamera? Pirosnak kéne lennie.

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS Időpont: 2014.05.26 17:00 Megismételt közgyűlés: 2014.05.26 17:30 Helyszín: Eötvös Lóránd általános iskola, étkező Lakatos úti 2. számú Lakásszövetkezet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1/2012.(05.9.) számú lakásszövetkezeti határozat:

JEGYZŐKÖNYV. 1/2012.(05.9.) számú lakásszövetkezeti határozat: JEGYZŐKÖNYV Készült a Pécs-Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 2012. május 9-én 18 00 órai kezdettel megtartott évi rendes közgyűlésén a PÉTÁV Kft. Pécs, Tüzér u. 18-20. számú rendezvénytermében.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2016. május 03-án 18.00 órakor az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet /1038 Bp. Zsirai M. u. 1-2./ közgyűlésén. Közgyűlés helye: 1038 Bp. Csobánka tér 7. Veres Péter Gimnázium

Részletesebben

2010-es évi beszámoló és a 2011-es év ismertetése a Wesselényi u. 40. Társasház közös képviseleti tevékenységéről, kiadásairól, bevételeiről

2010-es évi beszámoló és a 2011-es év ismertetése a Wesselényi u. 40. Társasház közös képviseleti tevékenységéről, kiadásairól, bevételeiről WESSELÉNYI U. 40. TÁRSASHÁZ 2010-es évi beszámoló és a 2011-es év ismertetése a Wesselényi u. 40. Társasház közös képviseleti tevékenységéről, kiadásairól, bevételeiről RUSTLER KFT. Tisztelt Tulajdonos!

Részletesebben

*/ Kerület Kőbányai ' " "P^selo-íesfületülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

*/ Kerület Kőbányai '  P^selo-íesfületülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE */ Kerület Kőbányai ' " "P^selo-íesfületülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Budapest,...,,,..,.,,,Jíl1í; :í,^ i v Tárgy: Javaslat a Budapest X. ker., Hős u. 15/a-b. lakóépület

Részletesebben

Meghívó. Tisztelt Tulajdonosok!

Meghívó. Tisztelt Tulajdonosok! Botfalvai Bt. Budapest Termál u. 2/B tel.:06-30-556-2229 vagy 06-30-373-8834 Fax.: 06-1-814-3340 Email: info@zugloikozoskepviselet.hu Web: www.zugloikozoskepviselet.hu vagy www.zugloitarsashazuzemeltetes.hu

Részletesebben

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS Időpont: 2014.01.22 17:00 Megismételt közgyűlés: 2014.01.22 17:30 Helyszín: Eötvös Lóránd általános iskola, étkező Lakatos úti 2. számú Lakásszövetkezet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Korábbi nevén Kreditjog Nyrt) (székhely: 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban:

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

2014. május 28-án 17 órakor

2014. május 28-án 17 órakor M E G H Í V Ó Értesítem a Tisztelt tulajdonost, hogy a DUNA Társasház részére 2014. május 28-án 17 órakor közgyűlést tartunk. Helyszín: Aquincum Általános Iskola Napirend: 1) Levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére 1558-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012.

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. 88/2012. (XII. 13.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat

Részletesebben

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52. Időpont: 2014. december 18 11 10 óra Az Igazgatótanács

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2011. május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 246/2002. (XII. 23.)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

íll számú előterjesztés

íll számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés íll számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi számviteli változásokhoz kapcsolódóana Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Beszámoló 2012. I. Az İrmezıi Ifjúsági Lakásfenntartó Szövetkezet gazdálkodása. A beszámoló formája, könyvvezetés módja, beszámoló tartalma

Beszámoló 2012. I. Az İrmezıi Ifjúsági Lakásfenntartó Szövetkezet gazdálkodása. A beszámoló formája, könyvvezetés módja, beszámoló tartalma İrmezıi Ifjúsági Lakásfenntartó Szövetkezet 1112 Budapest, Igmándi u.11 Beszámoló 2012 I. Az İrmezıi Ifjúsági Lakásfenntartó Szövetkezet gazdálkodása. Az İrmezıi Ifjúsági Lakásfenntartó Szövetkezet tevékenységét

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2.

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. napirendi pont) Tárgy: A MKVK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 2013. évi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS IntercisaLakásszövetkezet február 26.

ZÁRSZÁMADÁS IntercisaLakásszövetkezet február 26. ZÁRSZÁMADÁS 2015. IntercisaLakásszövetkezet BESZÁMOLÓ 2.-7. oldal: Az igazgatóság beszámolója a 2015. évben végzett munkáról, valamint a 2016. évi pénzügyi és műszaki tervekről Határozati javaslatok Egyszerűsített

Részletesebben

Akácfa Körúti Lakásfenntartó Szövetkezet KÜZGYŰLÉSI HATÁROZATOK KÖNYVE. Legutolsó bejegyzés: Lezárva

Akácfa Körúti Lakásfenntartó Szövetkezet KÜZGYŰLÉSI HATÁROZATOK KÖNYVE. Legutolsó bejegyzés: Lezárva Akácfa Körúti Lakásfenntartó Szövetkezet KÜZGYŰLÉSI HATÁROZATOK KÖNYVE 2011 Legutolsó bejegyzés: 2011.12.31. Lezárva A könyv tartalmának hitelességét a határozatokhoz kapcsolódó közgyűlési jegyzőkönyvek

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 19.10 h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr. Sződi Károly osztályvezető Jegyzőkönyv A Képviselő-testület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ADÓSZÁM: 18016512-1-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2013.05.23. Horváth Zsolt Képviselő FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 22-én 14 órától tartandó rendes ülésére a PROGÁDOR Kft évi mérlegbeszámolójáról

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 22-én 14 órától tartandó rendes ülésére a PROGÁDOR Kft évi mérlegbeszámolójáról E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. május 22-én 14 órától tartandó rendes ülésére a PROGÁDOR Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójáról Tisztelt Képviselő-testület! Gádoros Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17.

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39.), - a továbbiakban: Társaság,- 2014. március 17. napján 10.00 órakor

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18642304-1-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december

Részletesebben

Forrás Waldorf Iskola évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló

Forrás Waldorf Iskola évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló Statisztikai számjel: 18532717-8520-599-08 OM-azonosító: 101503 9027 Győr, Madách u. 10. tel.: 96/322-469 2009. évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló Győr, 2010. május 31. Statisztikai számjel: 18532717-8520-599-08

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Jelentés. a MIT közgyűlése részére a 2013. gazdasági beszámolóról

Jelentés. a MIT közgyűlése részére a 2013. gazdasági beszámolóról Jelentés a MIT közgyűlése részére a 2013. gazdasági beszámolóról Megvizsgáltam a Magyar Írástanulmányi Társaság 2013. évi gazdálkodásáról készült egyszerűsített beszámolót és mellékleteit, valamint az

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére 3890/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat I. Alapadatok A

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a lakáscélú, illetve nem lakáscélú helyiségek üzemeltetésének évi tapasztalatairól. Előterjesztő:

T Á J É K O Z T A T Ó. a lakáscélú, illetve nem lakáscélú helyiségek üzemeltetésének évi tapasztalatairól. Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó a lakáscélú, illetve nem lakáscélú helyiségek üzemeltetésének 2015. évi tapasztalatairól Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. Ü g y v e z e t ő j e Ó z d, 2016. július 21. 1. A nem lakáscélú

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.16 10:52:15 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 5 1 Település: Budapest Közterület neve: Zrínyi Közterület jellege: utca Házszám: 14 Lépcsőház:

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. 2 Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ BESZÁMOLÓ. a CSEVAK Zrt. behajtási tevékenységéről

CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ BESZÁMOLÓ. a CSEVAK Zrt. behajtási tevékenységéről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ BESZÁMOLÓ a CSEVAK Zrt. behajtási tevékenységéről Készítette: Marosi Imréné gazdasági igazgató Előterjesztő: Szenteczky János vezérigazgató

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22209685-2-42 Cégjegyzék szám: 01-09-921458 1068 Budapest Városligeti fasor 38. 2011. Fordulónap: 2011.12.31. Beszámolási időszak: 2011.01.01. 2011.12.31. Budapest, 2012. május 02. P.h. A társaság

Részletesebben

K I E G É S Z I T Ő M E L L É K L E T PÁPAI FÚVÓSOK EGYESÜLETE 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójához A Pápai Fúvósok Egyesületét a Veszprém Megyei Bíróság 3286. számon jegyezte be, a végzés 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8.

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8. JEGYZŐKÖNYV Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat 2013. május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről 2013. május 8. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bács-Kiskun megyében, Tompa Város Polgármesteri Hivatalában, Tompa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010.december 31. I.Alap-adatok

Kiegészítő melléklet 2010.december 31. I.Alap-adatok Kiegészítő melléklet 2010.december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Lc: 2030 Érd, Radnai u. 75.. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2011. évi 12. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. április 27-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Antal

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Kiegészítő melléklet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Kiegészítő melléklet 1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 01-2014. december 31. 2 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 25-i nyílt üléséről Tartalmazza az 5/2014.(IX.25.) 6/2014.(IX.25.) 7/2014.(IX.25.)

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére

Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út. 14 : 231-3163 Fax: 231-3152 e-mail: trippon.n@ujpest.hu Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tisztelt

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgáló által nincsenek alátámasztva Magyar Diabtes Társaság 2006.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.06.30 13:25:40 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 6 4 Település: Budapest Közterület neve: Szabadföld Közterület jellege: út Házszám: 43/a.

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Kék Nefelejcs Alapítvány

Kék Nefelejcs Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008. Kék Nefelejcs Alapítvány 4405, Nyíregyháza, Bóbita u. 43. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. Vagyon felhasználása

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben