A válasz jogi alapja: a törvény 2. (1) bekezdés b) pontja, törvény 2. (2) bekezdés a) és c) pontjai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A válasz jogi alapja: a törvény 2. (1) bekezdés b) pontja, törvény 2. (2) bekezdés a) és c) pontjai"

Átírás

1 Gyakran ismétlődő kérdések, válaszok 1. Tájékoztatást kérő levelükben annak megállapítását kérték, hogy a gazdasági társaság, amely egy külföldi cég 100 százalékos tulajdonában van és kizárólag az anyacége által gyártott termékek magyarországi nagy-és kiskereskedelmi forgalmazásával foglalkozik, a évi XCV. törvény (továbbiakban: törvény) hatálya alá tartozik, továbbá a törvény alkalmazásának szempontjából beszállítónak minősül. A válasz jogi alapja: a törvény 2. (1) bekezdés b) pontja, törvény 2. (2) bekezdés a) és c) pontjai A gazdasági társaság a törvény hatálya alá tartozik, a törvény szerint nem beszállítónak, hanem kereskedőnek minősül. 2. Tájékoztatást kérő levelében annak megállapítását kérte, hogy a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló évi XCV. törvény (továbbiakban: törvény) hatálya alá tartoznak-e a közüzemi intézményi konyhák, valamint érvényes-e rájuk a 30 napos fizetési határidő. A válasz jogi alapja: a törvény 2. (1) bekezdésének b) pontja, a törvény 2. (2) bekezdésének c) pontja Mindezek alapján a közüzemi intézményi konyhák a felvásárolt mezőgazdasági és élelmiszeripari terméket tipikusan átalakítás után értékesítik a fogyasztók számára, így általában nem terjed ki rájuk a törvény hatálya. Amennyiben a közüzemi intézményi konyha kereskedőnek minősül (a beszállítótól átvett árut változatlan formában értékesíti) kiterjed rá a törvény hatálya. A tájékoztatást kérő által felvetett 30 napos fizetési határidő a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek átruházására irányadó, az agrárpiaci rendtartásról szóló évi XVI. törvény 29. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésre tekintettel. 3. Tájékoztatást kérő levelében annak eldöntését kérte, hogy a gazdasági társaság, amely egy külföldi, de Európában működő cég 100 százalékos tulajdonában van és kizárólag a cég által előállított élelmiszeripari termékeket forgalmazza Magyarországon a évi XCV. törvény alkalmazásának szempontjából beszállítónak, vagy kereskedőnek minősül-e, illetve a törvény személyi hatálya kiterjed-e ezen gazdasági társaságra. A válasz jogi alapja: a törvény 2. (1) bekezdés b) pontja, törvény 2. (2) bekezdés a) és c) pontjai Mindezek alapján a gazdasági társaság a törvény személyi hatálya alá tartozik, a törvény szerint nem beszállítónak, hanem kereskedőnek minősül. 4. Tájékoztatást kérő a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a szóló évi XCV. törvény (a továbbiakban: törvény) alkalmazásával kapcsolatos levelében arra vonatkozóan kért állásfoglalást, hogy a törvény rendelkezései alkalmazandók-e egy a törvény személyi hatálya alá tartozó, beszállítónak nem 1

2 minősülő, kizárólag élelmiszeripari termékek továbbértékesítésével foglalkozó gazdasági társaság, valamint a végső fogyasztók számára értékesítő jogi személyek viszonylatában, illetőleg az egymással kötött szerződéseikre, más szóval két, a törvény értelmében kereskedőnek minősülő személy közötti viszonyrendszerre. Álláspontja szerint egyértelmű, hogy a törvény annak céljára, elnevezésére, továbbá a törvény 3. (2) bekezdésben felsorolt tevékenységekre figyelemmel, kizárólag a kereskedők és a beszállítók viszonyrendszerére vonatkozik. A válasz jogi alapja: a törvény 2. (1) bekezdés b) pontja, törvény 2. (2) bekezdés b) és c) pontjai. Amennyiben a gazdasági társaság közvetlenül kerül szerződéses kapcsolatba a törvény fogalom-meghatározása szerinti beszállítóval (2. (2) a) pont), abban az esetben kereskedőnek minősül, attól függetlenül, hogy a terméket maga értékesíti a fogyasztóknak vagy csak továbbadja más kiskereskedőnek. Ekkor a törvény tárgyi hatálya kiterjed a feldolgozóval meglévő jogviszonyra, rendelkezéseinek megfelelően kell üzleti magatartását alakítania a vállalkozásnak. Amennyiben a gazdasági társaság kizárólag továbbértékesíti a felvásárolt termékeket a végső fogyasztó számára értékesítő kiskereskedelmi vállalkozások számára, abban az esetben e viszonyrendszer tekintetében nem minősül beszállítónak. Ekkor kereskedőként ugyan a törvény személyi hatálya alá tartozik, de a törvény fogalmai szerinti forgalmazói magatartást nem valósítja meg. 5. Tájékoztatást kérő levelében arra vonatkozóan kért választ, hogy a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló évi XCV. törvény (továbbiakban: törvény) által használt mezőgazdasági termék fogalom hol kerül pontosan definiálásra. A törvény tájékoztatást kérő által is hivatkozott 2. (2) bekezdés d) pontja a mezőgazdasági és élelmiszeripari termék fogalmát együttesen határozza meg, ez alapján a törvény alkalmazása során mezőgazdasági és élelmiszeriparinak minősül az-az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács január 28-i 178/2002/EK rendeletének 2. cikke szerinti fogalom alá tartozó termék, amely a végső fogyasztó számára való értékesítéshez további feldolgozást nem igényel. 6. Tájékoztatást kérő levelében választ kért arra vonatkozóan is, hogy a törvény 3. (7) bekezdése szerinti üzletszabályzat készítési és nyilvánosságra hozatali kötelezettség terheli-e azt a október 12. napján bejegyzett társaságot, melynek előző évi nettó árbevétele a húszmilliárd forint összeghatárt nem éri el. A nettó árbevétel számítására vonatkozóan a törvény 6. (3) bekezdése az irányadó, melyet ezen előírás alapján a megelőző üzleti évre vonatkozó éves beszámoló vagy az egyszerűsített éves beszámoló szerinti konszolidált nettó árbevétel alapján kell meghatározni, egy évnél rövidebb működési idő esetén, az adatok éves szintre vetítésével. 7. Tájékoztatást kérő a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a 2

3 szóló évi XCV. törvény (a továbbiakban: törvény) alkalmazásával kapcsolatban arra vonatkozóan kért állásfoglalást, hogy a törvény személyi hatálya alá tartozik-e a gazdasági társasági formában működő beszerzési társulás, amely a beszállítótól megvásárolt terméket kizárólag nagykereskedés részére értékesíti tovább. A válasz jogi alapja: a törvény 2. (1) bekezdés b) pontja, és a törvény 2. (2) bekezdés c) pontja. A fenti jogszabályi rendelkezések alapján a törvény szempontjából az a jogi személy minősül kereskedőnek, amely a beszállítótól mezőgazdasági és élelmiszeripari terméket vásárol fel, majd azt a végső fogyasztó számára értékesíti, vagy átalakítás nélkül továbbértékesíti. A levelében foglaltak alapján a gazdasági társaság a törvény szempontjából kereskedőnek minősül, így kiterjed rá a törvény hatálya. 8. Tájékoztatást kérő a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a szóló évi XCV. törvény (a továbbiakban: törvény) alkalmazásával kapcsolatos állásfoglalást kérő levelében arra vonatkozóan kért választ, hogy a törvény rendelkezései alkalmazandók-e egy az Európai Unió egyik tagállamában bejegyzett cégtől felvásárolt - élelmiszeripari termékek továbbértékesítésével foglalkozó magyar gazdasági társaság, valamint a vele szerződéses kapcsolatban lévő, a végső fogyasztók számára értékesítést végző nagy-, illetve kiskereskedők viszonylatában, illetve, hogy a továbbértékesítés során a magyar gazdasági társaság beszállítónak ( kvázi beszállítónak), a nagy- és kiskereskedők kereskedőnek minősülnek-e, ebből adódóan a törvény rendelkezései ezen viszonylatban is alkalmazandóak-e. Álláspontja szerint a termékek gyártója és a magyar gazdasági társaság szerződéses kapcsolatában a gyártó beszállítónak, a magyar gazdasági társaság pedig kereskedőnek minősül, így a törvény rendelkezéseit viszonylatukban alkalmazni kell. A válasz jogi alapja: a törvény 2. (1) bekezdés b) pontja, törvény 2. (2) bekezdés b) és c) pontjai. Ezen rendelkezések alapján egyezően a tájékoztatást kérő által leírtakkal a magyar gazdasági társaság törvény 2. (2) bekezdés a) pontja szerinti beszállítóval való közvetlen szerződéses kapcsolatában kereskedőnek minősül, függetlenül attól, hogy a terméket maga értékesíti a végső fogyasztónak, vagy csak továbbértékesíti. Ebben az esetben a törvény tárgyi hatálya kiterjed magyar gazdasági társaságra és a feldolgozó közötti jogviszonyra, rendelkezéseinek megfelelően kell üzleti magatartását kialakítani. Amennyiben a magyar gazdasági társaság kizárólag továbbértékesíti a felvásárolt termékeket a nagy-, és kiskereskedelmi vállalkozások számára, abban az esetben e viszonyrendszer tekintetében nem minősül beszállítónak. Ekkor a magyar gazdasági társaság kereskedőként a törvény személyi hatály alá tartozik, de a törvény szerinti forgalmazói magatartást nem valósít meg. A gazdasági társaság által értékesített termékeket megvásárló nagy- és kiskereskedők a törvény szerinti kereskedőnek minősülnek, így annak személyi hatálya alá tartoznak. 9. Levelében továbbá arra vonatkozóan fogalmazott meg kérdést, hogy a évi XCV. törvény mezőgazdasági és élelmiszeripari termék definíciója irányadó-e az agrárpiaci rendtartásról szóló évi XVI. törvényre, valamint arra, hogy a évi XVI. törvény alapján viszonteladónak minősül-e a magyar gazdasági társaság, és ebből 3

4 adódóan a 30 napos fizetési határidőre vonatkozó rendelkezést alkalmazni szükséges-e a magyar gazdasági társaság és a termékek továbbértékesítése folytán vele szerződő nagy- és kiskereskedők viszonylatában. A évi XVI. törvény 29. (1) bekezdése szerint a termelő, a feldolgozó, a viszonteladó és a forgalmazó, egymás között megkötött, a törvény hatálya alá tartozó mezőgazdasági és élelmiszeripari termék a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásáról szóló évi CIII. törvény 3. (2) bekezdés b), c), f) és g) pontjaiban meghatározott termékek kivételével átruházására irányuló szerződéseiben a felek által meghatározott fizetési határidő az áru átvételétől számított 30 napot nem haladhatja meg. A évi XCV. törvény a mezőgazdasági és élelmiszeripari termék fogalmát az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács január 28-i 178/2002/EK rendeletre alapította. Az agrárpiaci rendtartásról szóló törvény nem határozza meg a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek fogalmát, erre vonatkozóan iránymutató lehet a 178/2002/EK rendelet szerinti definíció. Az agrárpiaci rendtartásról szóló törvény alkalmazása szempontjából a magyar gazdasági társaság viszonteladónak minősül és ebből adódóan a 30 napos fizetési határidőre vonatkozó rendelkezést alkalmaznia kell, a magyar gazdasági társaság és a termékek továbbértékesítésére vele szerződő nagy-, illetve kiskereskedők viszonylatában. 10. Tájékoztatást kérő a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a szóló évi XCV. törvény (a továbbiakban: törvény) alkalmazásával kapcsolatos levelében azon álláspont megerősítését kérte, hogy a kereskedő saját márkás termékét gyártó beszállító köteles teljes egészében viselni a kereskedő által előírt, vagy elvégeztetett minőség-ellenőrzés költségeit. Levelében elfogadta az MgSzH munkaanyagában szereplő azon megállapítást, mely szerint egy adott termék bevizsgálási költségét a beszállító és kereskedő között arányosan meg kell osztani azzal, hogy a hibásnak minősülő termék vizsgálatának költsége áthárítható a beszállítóra. Tájékoztatást kérő ezen általános megfogalmazás alapján alapesetként a termék bevizsgálási költségének 50-50%-os megosztását határozza meg azzal, hogy hibásnak minősülő termék vizsgálatának költsége teljes egészében áthárítható a beszállítóra. A költségek ilyen arányú megoszlásának alapesetként történő kezelése megítélésünk szerint nem mond ellen az MgSzH munkaanyagában írtaknak. Véleményük szerint sajátmárkás termékek gyártása esetében a minőség-ellenőrzés költségeit teljes egészében a beszállítónak kell viselni, mivel a termék kereskedő márkaneve alatti forgalomba hozatala, ehhez kapcsolódóan a sajátmárkás termékek körébe történő felvételt megelőző, valamint a folyamatos minőségellenőrzés teljes egészében a gyártó érdek- és felelősségi körébe tartozik. Az MgSzH álláspontja szerint sajátmárkás termék gyártatása, illetve forgalmazása a kereskedő érdeke is, ellenkező esetben sajátmárkás termék gyártására nem kötne beszállítóival szerződést. A sajátmárkás termékek bevizsgálása mind a beszállító, mind a kereskedő érdeke, mivel alapvetően nem a termék jogszabályi előírásoknak, hanem a 4

5 kereskedő által meghatározott minőségi követelményeknek való megfelelősége megállapítását szolgálja. Ezen vizsgálati költségek teljes mértékben a beszállítóra történő áthárítása tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül, a hibás árura eső vizsgálati költség kivételével. Természetesen a jogszabályi előírásokon alapuló minőség-ellenőrzési költségeket az abban meghatározott személy köteles viselni. 11. Tájékoztatást kérő az MgSzH szakmai anyagának azon pontjával kapcsolatban fogalmazott meg kérdést, amely a tájékoztatást kérő véleménye szerint azt mondja ki, hogy a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló évi XCV. törvény rendelkezései kiterjednek a külföldi székhelyű vállalkozásnak egy hazai székhelyű vállalkozással kereskedelmi-beszállítói tárgyban kötött szerződés alapján létrejött együttműködésére. Ugyanakkor egy szakmai szövetség álláspontja szerint az európai jogszabályok szerint választhatnak a felek, mely ország szabályai érvényesek együttműködésükre. Mint ahogy az, az MgSzH hivatkozott szakmai anyagában is szerepel, a évi XCV. törvényt a jogalkotásról szóló évi XI. törvénnyel együttesen kell értelmezni. Az évi XI. törvény kimondja, hogy jogszabály hatálya kiterjed az ország területén a magánszemélyekre és jogi személyekre. Ezen rendelkezéssel való együttesen értelmezés alapján, a törvény személyi hatálya alá tartozik a beszállító, illetve kereskedő, amennyiben magyarországi bejegyzett székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkezik. A szerződő felek a tájékoztatást kérő által felvetett esetben, egy külföldi székhelyű vállalkozás és egy hazai székhelyű vállalkozás közötti együttműködésre irányadó jog választásának lehetősége a szerződéses kapcsolatokra vonatkozik, azaz a szerződő felek arról dönthetnek, hogy a közöttük lévő jogviszonyra, a felek közti polgári jogi viszonyokra mely állam joga az irányadó, azonban a felek által tanúsított magatartásra vonatkozó közigazgatási jogi rendelkezések tekintetében nincs jogválasztási szabadság, tevékenységüket az adott állam jogszabályainak megfelelően kötelesek folytatni. A hivatkozott 593/2008/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdése egyértelműen kimondja, hogy a rendelet nem alkalmazható közigazgatási ügyekre, már pedig a tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmának megsértése miatti eljárás közigazgatási ügy. 12. A szerződéses kötelezettségekre vonatkozó jog tekintetében az 593/2008/EK rendelet ad iránymutatást, amely szerint a szerződésre a felek által választott jog az irányadó, ennek megfelelően a magyarországi és a külföldi jogi személy között az általuk kikötött jog az irányadó. Dr. Sólyom László köztársasági elnök említett állásfoglalásában egyértelműen kijelentette, hogy a törvény hatálya - értelemszerűen - csak a Magyar Köztársaság területére, illetve Magyarországon honos jogalanyokra terjed ki, a külföldön nem magyar jogalanyok által kötött jogügyletekre nem. A törvény tárgyi hatálya sem lépheti túl a nemzeti jog kereteit. Az irányadó jog választásának lehetősége a szerződéses kapcsolatokra vonatkozik, azaz a szerződő felek arról dönthetnek, hogy a közöttük lévő jogviszonyra, a felek jogaira és kötelezettségeire mely állam joga az irányadó, azonban a felek tevékenységüket annak helye szerinti állam jogszabályainak megfelelően kötelesek folytatni. A hivatkozott 593/2008/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdése egyértelműen kimondja, hogy a rendelet nem 5

6 alkalmazható közigazgatási ügyekre, már pedig a tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmának megsértése miatti eljárás közigazgatási ügy. 13. Tájékoztatást kérő a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a szóló évi XCV. törvény (a továbbiakban: törvény) alkalmazásával kapcsolatos állásfoglalást kérő levelében választ kért az árváltozásra vonatkozó beszállítói észrevétel jogszerű alkalmazhatóságáról. Az árváltozás feltételeiben a Megrendelő azt rögzítette, hogy a Szállítónak az árváltozási kérelmét legalább 30 nappal annak tervezett hatálybalépése előtt el kell juttatnia a Megrendelő részére, aki 30 napon belül dönt, hogy azt elfogadja-e. Amennyiben nem kerül az áremelési javaslat megrendelő által elfogadásra, Szállító vállalja, hogy annak elutasításától számított 30 napig az eredeti áron szállít, ezt követően van lehetősége az áruszállítás felfüggesztésére. A válasz jogi alapja: a törvény 3. (2) bekezdés a) pontja. A fenti rendelkezés szerint tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül a kereskedő számára egyoldalúan előnyös kockázatmegosztást eredményező feltételek előírása a beszállítóval szemben. A törvény alapján azért minősül tisztességtelen forgalmazói magatartásnak az elutasítástól számított 30 napig az eredeti áron való szállítás, mivel a kereskedő a 30 napos bírálati időt kihasználhatja az árváltozás hatálybalépéséig, annak tudatában, hogy nem írja alá az árváltoztatást, tehát van ideje keresni új beszállítót. A mennyiben az áremelést és szállítói programváltozást az életbelépésig megrendelő írásban nem fogadja el, úgy Szállító jogosult a további szállításokat haladéktalanul felfüggeszteni, feltéve, hogy kellő időt, jelen esetben 30 napot biztosított az árváltoztatás elbírálására. 14. Tájékoztatást kérő a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a szóló évi XCV. törvény (a továbbiakban: Tfmtv.) alkalmazásával kapcsolatosan állásfoglalást kért a termék ellenértékének a beszállító részére történő 30 napon túli kifizetése esetén a határidő számítására, valamint az ellenérték megfizetésének teljesítési helyére. Álláspontja szerint a fizetési határidő meghatározásának kérdésében a Polgári Törvénykönyv szabályai alkalmazandóak, melyek szerint a napokban megállapított határidőbe a kezdő napot nem kell beszámítani, illetve ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le. Az ellenérték megfizetésének teljesítési helyére vonatkozóan szintén a Polgári Törvénykönyv szabályai alkalmazandóak, melyek szerint a pénzfizetés teljesítése a kötelezett bankszámlájának megterhelésével megtörténik, függetlenül attól, hogy eltérő bank esetén a jogosult bankja csak másnap, vagy esetleg később jut hozzá a megfizetett összeghez. A válasz jogi alapja: a törvény 3. (2) bekezdés h) pontja. A Tfmtv. 3. (2) bekezdés h) pontja szerint tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül a termék ellenértékének - hibás teljesítés esetének kivételével - a beszállító részére a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét (átvételét) 6

7 követő harminc napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a számlát az átvételt követő tizenöt napon belül a kereskedő rendelkezésére bocsátja, továbbá a (2b) bekezdésében foglalt rendelkezés be nem tartása. Az idézett jogszabályi rendelkezés egyértelműen kimondja, hogy a termék ellenértékének beszállító részére történő 30 napon túli kifizetése tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül, viszont nem tiltja a 30 napon belüli, bármikor történő kifizetést, a kereskedő ennek megfelelően kialakíthatja az üzletmenetét. A Tfmtv. jelen előírás a Polgári Törvénykönyvben rögzítetthez képest speciális szabályt tartalmaz. Az ellenérték megfizetésének teljesítési helyére vonatkozóan a fenti megállapítás helytálló, miszerint a pénzfizetés teljesítése a kötelezett bankszámlájának megterhelésével megtörténik. 15. Tájékoztatást kérő a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a szóló évi XCV. törvény (a továbbiakban: Tfmtv.) alkalmazásával kapcsolatosan a forinttól eltérő valutában történő megállapodás esetén a beszerzési, illetve önköltségi ár alatti értékesítés megítélésével összefüggésben kért állásfoglalást. A válasz jogi alapja: a törvény 3. (2) bekezdés q) pontja. A Tfmtv. 3. (2) bekezdés q) pontja határozza meg a beszerzési és önköltségi ár alatti értékesítést az alábbiak szerint: a terméknek - az árukészletnek a kereskedő tevékenységének beszüntetése vagy profilváltás miatt történő legfeljebb tizenöt napos és a mezőgazdasági igazgatási szervnek előzetesen bejelentett kiárusítása, valamint nem teljes értékű termék kiárusítása esetének kivételével - a beszállító által számlázott átadási ára, illetve a kereskedő általi saját előállítás esetén önköltségi ára alatt történő forgalmazása a kereskedő által a végső fogyasztó felé. A kérdés arra irányult, hogy a forinttól eltérő valutában történő beszállítói ármeghatározás és fizetés esetén megvalósul-e a beszerzési ár alatti értékesítés tilalma, akkor, amikor a kereskedő a forgalmazási ár megállapításának időpontjában a beszerzési ár felett határozta meg a forgalmazási árat, és az értékesítés utólagosan az árfolyamváltozásra tekintettel válik beszerzési ár alattivá. Az MgSzH a beszállító általi teljesítés időpontjában érvényes MNB középárfolyamot veszi figyelembe a nem forintban megadott számlázott egységár értékének átszámításakor. A beszállító általi teljesítés időpontját követő árfolyam-változtatás nincs hatással a beszerzési ár alatti értékesítésre. 16. Tájékoztatást kérő a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a szóló évi XCV. törvény (a továbbiakban: törvény) alkalmazásával kapcsolatosan fogalmazott meg kérdéseket, a bejelentésre, a vizsgálat lefolytatására, a bizonyításra, a szankcionálás lehetőségeire, illetve a fellebbezésre vonatkozóan. A válasz jogi alapja: a törvény 4, 6. -a, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény. 7

8 A bejelentést, amennyiben az megalapozottnak tűnik, a bejelentett ügyfél értesítése követi a hatósági ellenőrzésről, az ellenőrzés időpontjáról, az esetlegesen megvizsgálandó szerződések, iratok, és számlák előkészítéséről. A törvény tág határok között ad lehetőséget a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékok felleléséhez az eljárási szabályok között, így például jogosult az eljáró hatóság az ellenőrzött helyiségbe, illetve létesítménybe belépni, az ellenőrzés tárgyát képező vagy azzal kapcsolatos iratokat, dokumentációkat, adathordozókat megismerni és azokról másolatot, illetve kivonatot készíteni, a helyszínen kép-, illetve hangfelvételt készíteni. A vizsgálat keretében a beszállítóknál is folytatható ellenőrzés. Amennyiben a megvizsgált anyagok alapján megállapítható a tisztességtelen forgalmazói magatartás, abban az esetben hatósági eljárás megindítására, majd az ügyet lezáró határozat meghozatalára kerül sor. A határozatban kiszabott termékpálya-felügyeleti bírság legkisebb mértéke százezer forint, legmagasabb mértéke ötszázmillió forint, de legfeljebb a kereskedő által elért nettó árbevétel tíz százaléka. A kereskedő által a bírság jogerős kiszabásától, illetve a kötelezettségvállalás jóváhagyásától számított- két éven belüli ismételten tanúsított bármely tisztességtelen forgalmazói magatartás esetén a termékpálya-felügyeleti bírság összege a korábban kiszabott bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de legalább ötszázezer forint, legfeljebb kétmilliárd forint azzal, hogy a kereskedő által elért nettó árbevétel tíz százalékánál nagyobb nem lehet. A fellebbezés tekintetében a mezőgazdasági igazgatási szerv e törvény szerinti eljárásában hozott döntése ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye, azaz az MgSzH döntése ellen bírósági felülvizsgálati kérelem nyújtható be. Az MgSzH nem csak bejelentés alapján indíthat vizsgálatot, hanem saját hatáskörben, hivatalból is megteheti azt. 17. Tájékoztatást kérő a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a szóló évi XCV. törvény (továbbiakban: törvény) szerinti üzletszabályzatokkal, azok közzétételével, szankcionálásával kapcsolatosan. A válasz jogi alapja: a törvény 3. (2) bekezdés o) pontja, valamint a 6. (1) bekezdése. Az üzletszabályzatokhoz kapcsolódó tisztességtelen forgalmazói magatartást a törvény 3. (2) bekezdésének o) pontja állapítja meg, annak nyilvánosságra hozatalának elmulasztása, a nyilvánosságra hozott üzletszabályzattól való eltérés, valamint azon kívüli feltételek alkalmazása esetében. Tisztességtelen forgalmazói magatartás megállapítása esetén a törvény 6. (1) bekezdése alapján termékpálya-felügyeleti bírság szabható ki, melynek legkisebb mértéke százezer, legmagasabb mértéke ötszázmillió forint, de legfeljebb a kereskedő által elért nettó árbevétel tíz százaléka. Továbbá a kijelölt mezőgazdasági igazgatási szerv a törvény 9. -a alapján eltilthatja a kereskedőt az üzletszabályzatban szereplő rendelkezés alkalmazásától, ha az nem egyértelmű 8

9 megfogalmazású, a szolgáltatás, illetve ellenszolgáltatás nincs pontosan meghatározva, vagy a kereskedő által felszámított díj nem költségarányos. Megjegyzendő továbbá, hogy a Hivatal a törvény alkalmazásával kapcsolatos előzetes szakmai egyeztetéseken vállalta, hogy a forgalmazók által megküldött üzletszabályzatokat kiértékelését követően az általánosítható megállapításokról tájékoztató jellegű összefoglalót készít. Ezen vállalás teljesítéseként az MgSzH honlapján ( megtalálható A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló évi XCV. törvény végrehajtásának, az MgSzH üzletszabályzatokat érintő összefoglaló értékelése című közlemény. A közlemény tartalmazza az üzletszabályzatokkal összefüggésben tapasztalt jellemző hiányosságokat, hibákat, a törvény előírásaitól való eltéréseket. 18. Tájékoztatást kérő a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a szóló évi XCV. törvény (továbbiakban: törvény) végrehajtásával kapcsolatosan fogalmazta meg kérdéseit az alábbi esetekre: A)a felek (beszállító és nagykereskedő) a tárgyalás során negyedéves, adott forgalmi értékhez kötött bónuszban állapodnának meg (gyakorlatilag bónuszelőleg), amely negyedéves forgalmi érték kevesebb lenne, mint a bázis forgalom adott időszakra eső, időarányos része. A bónusz összeget a felek minden negyedévben elszámolnák, majd év végén kerülne sor a végleges elszámolásra. Ezzel kapcsolatosan a kérdés arra irányul, hogy a bázisforgalom negyedévre eső időarányos része lehet-e kiindulási alap, valamint, hogy a szerződő felek az adott negyedévre megállapíthatnak-e alacsonyabb forgalmi összeget. A válasz jogi alapja: a törvény 3. (2) bekezdés a) pontja A progresszív bónusz alkalmazása tisztességes forgalmazói magatartásnak minősül, amennyiben reális többletteljesítmény áll mögötte a kereskedő részéről a beszállító felé. Ezért a progresszív bónusz fogalmával ellentétes, amennyiben a kereskedő indokolatlanul alacsony értékesítési célokat (volumen, érték) kíván az egyes bónuszsávok esetében meghatározni. Az előlegfizetés tekintettel a többletteljesítmény elvárására bónusz jellegű kifizetésnél tisztességtelennek minősülhet egy vizsgálat során. B)Abban az esetben, ha a kereskedő a beszállító által gyártott termék beszállítását, mivel azt a beszállító nem vállalja, elvégzi, ezen tevékenységért felszámíthat-e fuvartérítést (logisztikai díjat), mivel a kereskedelmi törvény és a törvény között logisztikai díj kérdését eltérően kezeli. A válasz jogi alapja: a törvény 3. (2) bekezdés c) pontja. A törvény a kereskedelmi törvénnyel egyenrangú, azok között nincs alá-fölé rendeltségi viszony, ebből következően az egyes forgalmazói magatartásokat a két törvény az azokban meghatározott követelmények mellett önállóan értékeli. A törvény alapján tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül a kereskedő üzleti érdekeit szolgáló költségek részben vagy egészben történő áthárítása a beszállítóra a kereskedő részéről. 9

10 19. Tájékoztatást kérő a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a szóló évi XCV. törvényben (továbbiakban: törvény) foglalt utólagos árkedvezménnyel kapcsolatosan érdeklődik az alábbi esetek minősítéséről (jogszerű-e, a törvénynek megfelelő-e, arányos-e, együttesen alkalmazható-e). Utólagos visszatérírés1: -Amennyiben a kereskedelmi partnerhez tartozó valamennyi üzlet, -minimum heti egy karton terméket rendel, -a beszállító által szállított valamennyi termékből, úgy a partner a megvásárolt termékek vételárát figyelembe véve legfeljebb 6 % utólagos visszatérítést kap. Utólagos visszatérítés2: -amennyiben a kereskedelmi partner éves teljesített nettó összforgalma a következő mértékben meghaladja az előző évben teljesített nettó összforgalom értékét, számára a következő utólagos kedvezmény jár: amennyiben az éves forgalom a bázisforgalom mértékét meghaladja, úgy legfeljebb 0,1 % mértékű visszatérítés jár a teljesült teljes éves forgalom után, amennyiben az éves forgalom a bázisforgalom mértékét 5 %-kal meghaladja, úgy az előző pont szerinti mérték kétszeresének megfelelő mértékű visszatérítés jár a teljesült teljes éves forgalom után, amennyiben az éves forgalom a bázisforgalom mértékét 10 %-kal meghaladja, úgy az előző pont szerinti mérték háromszorosának megfelelő mértékű visszatérítés jár a teljesült teljes éves forgalom után. A válasz jogi alapja: a törvény 3. (2) bekezdés r) pontja. Az 1. kondíció a törvénynek megfelelő, ha az reális követelményt tartalmaz (a minimum heti egy karton rendelés alapján nem ítélhető meg a bázis forgalom volumene termékenként, valamint a várható kereslet termékenként stb. körülmények). A 6%-os visszatérítési mérték abban az esetben ítélhető meg, ha rendelkezésre állnak a megítéléshez szükséges adatok (pl. az egyes termékek nyereségtartalma a 6%-os visszatérítés mellett). A 2. kondícióként megjelölt progresszív bónusz többletértékesítési követelményt tartalmaz, a törvénynek megfelelő, viszont az egyes sávokhoz tartozó százalékos visszatérítési mértékek arányossága különböző adatok alapján állapíthatóak meg. Az adott visszatérítés arányosságát meghatározza elsősorban az adott termék nyereségtartalma, azaz milyen mértékű visszatérítést bír el, a termékek egymáshoz viszonyított visszatérítései, az azonos termék más beszállítóknál alkalmazott visszatérítései, a termék iránti piaci kereslet, a termék piaci bevezetettsége, ismertsége, a termék előállításának várható körülményei, mértéke a bázishoz viszonyítottan stb. Az 1. és a 2. kondíciók együttes alkalmazásához a törvény nem ad lehetőséget az ugyanazon forgalomra vetítetten kifizetésre kerülő dupla visszatérítés mérték miatt. Technikailag megoldható a párhuzamos elszámolás évvégén, a kettő közül a nagyobb visszatérítés alkalmazható. 20. Tájékoztatást kérő a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a 10

11 szóló évi XCV. törvény (a továbbiakban: törvény) alkalmazásával kapcsolatosan a beszállítótól kapott és a végső fogyasztónak nyújtott árengedmény elszámolásáról kért állásfoglalást. A válasz jogi alapja: a törvény 3. (2) bekezdés f) pontja és (2a) bekezdése. Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül a kereskedő által a végső fogyasztónak nyújtott árengedményhez az árengedmény fogyasztó irányába történő nyújtásának időtartamánál hosszabb időtartamra, valamint mennyiségénél nagyobb mennyiségre vonatkozó akár részleges mértékű beszállítói hozzájárulás kikötése, vagy a kereskedő által a végső fogyasztónak nyújtott árengedménynél nagyobb mértékű beszállítói hozzájárulás kikötése, továbbá a (2a) bekezdésében foglalt rendelkezés be nem tartása. A törvény 3. (2a) bekezdése előírja, hogy kereskedő által a beszállító hozzájárulásával a végső fogyasztónak nyújtott árengedmény fogyasztó irányába történő nyújtásának végső időpontjától számított harminc napon belül a kereskedőnek a nyújtott árengedményről és az azzal érintett termékmennyiségről el kell számolnia a beszállító felé. A törvény 3. (2) bekezdés f) pontjában foglaltakra figyelemmel nem minősül tisztességtelen forgalmazói magatartásnak, ha a kereskedő az akciós időszakot a beszállító értesítése mellett meghosszabbítja annak érdekében, hogy a beszállító által nyújtott teljes árengedmény tömeg átadásra kerüljön a végső fogyasztó felé. A tartósan alacsony ár alkalmazása esetén az elszámolás azonos az akciós értékesítésnél leírtakkal. 21. Tájékoztatást kérő a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a szóló évi XCV. törvény (a továbbiakban: törvény) alkalmazásával kapcsolatosan azon álláspont megerősítését kérte, hogy a kereskedő saját márkás termékét gyártó beszállító köteles teljes egészében viselni a kereskedő által előírt, vagy elvégeztetett minőség-ellenőrzés költségeit. A válasz jogi alapja: a törvény 3. (2) bekezdés ed) pontja. A sajátmárkás termék gyártatása, illetve forgalmazása a kereskedő érdeke is, ellenkező esetben sajátmárkás termék gyártására nem kötne beszállítóival szerződést. A sajátmárkás termékek bevizsgálása mind a beszállító, mind a kereskedő érdeke, mivel alapvetően nem a termék jogszabályi előírásoknak, hanem a kereskedő által meghatározott minőségi követelményeknek való megfelelősége megállapítását szolgálja. Ezen vizsgálati költségek teljes mértékben a beszállítóra történő áthárítása tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül, a hibás árura eső vizsgálati költség kivételével. Természetesen a jogszabályi előírásokon alapuló minőség-ellenőrzési költségeket az abban meghatározott személy köteles viselni. 22. Tájékoztatást kérő arról érdeklődött, hogy a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló évi XCV. törvény (a továbbiakban: törvény) nyújthat-e védelmet a termelők, integrátorok számára. A válasz jogi alapja: a törvény 2. (1)-(2) bekezdése. 11

12 A törvény célja a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kereskedelmét végző szervezetek, valamint azok beszállítói közötti tisztességes üzleti magatartás érvényesülésének biztosítása. A törvény hatálya kizárólag a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre terjed ki, amely a 2. (2) bekezdés d) pontja alapján olyan az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács január 28-i 178/2002/EK rendeletének 2. cikke szerinti fogalom alá tartozó termék, amely a végső fogyasztó számára való értékesítéshez további feldolgozást nem igényel. 23. Tájékoztatást kérő arról érdeklődött, hogy a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló évi XCV. törvény (a továbbiakban: törvény) kapcsán a negyedévente elszámolt bónuszok mellett fizethető-e a halmozott forgalom után is bónusz. A felek (beszállító és nagykereskedő) a tárgyalás során negyedéves, adott forgalmi értékhez kötött növekedési (három sávos) bónuszban állapodnának meg, reális forgalmi célkitűzések mellett, negyedéves utólagos elszámolás mellett. A negyedéves célkitűzéseken túlmenően a forgalom növelése céljából a beszállító a halmozott forgalom alapján az éves forgalmi célkitűzés elérését követően a teljes éves beszerzési értékre előre rögzített mértékű visszatérítést fizet. A válasz jogi alapja: a törvény 3. (2) bekezdés r) pontja. A törvény szerint tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül a kereskedő által forgalmazott termékmennyiség alapján érvényesíthető árkedvezmény, jutalék vagy díj - bármilyen jogcímen történő - felszámítása a beszállító felé, a kereskedőt a forgalmazott termékmennyiség növelésére ösztönző - a felek által megállapított valamely korábbi időszakban elért vagy becsült mértékhez képesti többletértékesítés alapján megállapított, a termék kereskedelmi forgalmának tulajdonságaival összefüggő, arányos mértékű - utólagos árkedvezmény kivételével. A negyedéves forgalmazott termékmennyiség után megfizetésre kerül a bónusz, ezért a halmozott forgalom után bónusz érvényesítése tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül, mivel az éves forgalmi követelmény után már megfizetésre került negyedévente a bónusz. 24. Tájékoztatást kérő arról érdeklődött, hogy a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló évi XCV. törvény (a továbbiakban: törvény) 3. (2) bekezdés f) pontja és (2a) bekezdés szerinti elszámolásnak megfelele, ha a nagykereskedő bekéri a végső fogyasztónak értékesítő kiskereskedőktől az elszámolásokat és ezeket összesítve számol el a beszállítóval, úgy hogy a nagykereskedő a kiskereskedőkkel az adatszolgáltatásuk alapján nem számol el. A válasz jogi alapja: a törvény 3. (2) bekezdés f) pontja és a (2a) bekezdés. A törvény alapján tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül a kereskedő által a végső fogyasztónak nyújtott árengedményhez az árengedmény fogyasztó irányába történő nyújtásának időtartamánál hosszabb időtartamra, valamint mennyiségénél nagyobb 12

13 mennyiségre vonatkozó - akár részleges mértékű - beszállítói hozzájárulás kikötése, vagy a kereskedő által a végső fogyasztónak nyújtott árengedménynél nagyobb mértékű beszállítói hozzájárulás kikötése, továbbá a (2a) bekezdésében foglalt rendelkezés be nem tartása. A (2a) bekezdés az elszámolási kötelezettséget tartalmazza, nevezetesen hogy a kereskedő által a beszállító hozzájárulásával a végső fogyasztónak nyújtott árengedmény fogyasztó irányába történő nyújtásának végső időpontjától számított harminc napon belül a kereskedőnek a nyújtott árengedményről és az azzal érintett termékmennyiségről el kell számolnia a beszállító felé. A törvény alapján a kiskereskedőnek el kell számolnia a nagykereskedő felé a tőle kapott engedménnyel, ha az beszállítótól származott, majd a nagykereskedőnek el kell számolnia a beszállítóval a beszállítótól kapott engedményre vonatkozóan. A törvény kereskedőt említ, a fogalomba beletartozik a nagykereskedő és a kiskereskedő. 13

Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok

Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok 1. Tájékoztatást kérı levelükben annak megállapítását kérték, hogy a gazdasági társaság, amely egy külföldi cég 100 százalékos tulajdonában van és kizárólag az anyacége

Részletesebben

2009. évi XCV. törvény

2009. évi XCV. törvény 2009. évi XCV. törvény a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról A magyarországi élelmiszer termékpálya

Részletesebben

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt 2040 Budaörs, Kinizsi út / 9-es mellék ÜZLETSZABÁLYZAT

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt 2040 Budaörs, Kinizsi út / 9-es mellék  ÜZLETSZABÁLYZAT TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. 00-36-20-827-0000 / 9-es mellék www.tesco.hu ÜZLETSZABÁLYZAT 2011.február 1. 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3. AZ

Részletesebben

Magyar Lapterjesztő Zrt 1097 Budapest, Táblás u (1) ÜZLETSZABÁLYZAT

Magyar Lapterjesztő Zrt 1097 Budapest, Táblás u (1) ÜZLETSZABÁLYZAT Magyar Lapterjesztő Zrt 1097 Budapest, Táblás u. 32. 06 (1) 347-7300 www.lapker.hu ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. július 15. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3. AZ IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

Tisztességtelen forgalmazói magatartás ellenőrzése

Tisztességtelen forgalmazói magatartás ellenőrzése Tisztességtelen forgalmazói magatartás ellenőrzése Dr. Velő Zsuzsanna osztályvezető Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Élelmiszeripari Körkép 2017. április 10. 2009.évi XCV. Törvény 2009. október 12-én az Országgyűlés

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL

MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény alkalmazásának hatósági végrehajtási

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-56/2005/5. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Villas Austria GmbH (Ausztria) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti

Részletesebben

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. 00-36-20-827-5838 www.tesco.hu ÜZLETSZABÁLYZAT

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. 00-36-20-827-5838 www.tesco.hu ÜZLETSZABÁLYZAT TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. 00-36-20-827-5838 www.tesco.hu ÜZLETSZABÁLYZAT 2014. július 7. 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3. AZ IGÉNYBEVEHETŐ

Részletesebben

2009. évi XCV. törvény

2009. évi XCV. törvény 2009. évi XCV. törvény a mezıgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról 1 A magyarországi élelmiszer termékpálya

Részletesebben

Qrmkgyűlá Hivatala évi... törvény

Qrmkgyűlá Hivatala évi... törvény Qrmkgyűlá Hivatala i< 1, rivrbá : ~gó2 C ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség Érkezett: 2012 MÁJ t Képviselői önálló indítván y 2012. évi... törvény a mezőgazdasági és élelmiszeripari

Részletesebben

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax:

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax: VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj 87/2005/12. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Hochtief Construction AG eljárás alá vont vállalkozás ellen összefonódás engedélyezése

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: -

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: - Ügyiratszám: KS/2794-5/2015. Tárgy: az országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatás ának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával (UPC RM20) Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

v é g z é s t. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti.

v é g z é s t. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/70/2015. Iktatószám: Vj/70-8/2015. Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében dr. Farkas Mária Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapest, 2014. szeptember 19. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FEGYELMI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 2. Készítette: Monoki László FB. elnök Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 1. Szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat

Részletesebben

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt 2040 Budaörs, Kinizsi út ÜZLETSZABÁLYZAT

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt 2040 Budaörs, Kinizsi út ÜZLETSZABÁLYZAT TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. 00-36-20-827-5838 www.tesco.hu ÜZLETSZABÁLYZAT 2016. június 20. 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3. AZ IGÉNYBEVEHETŐ

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat célja... 3 A szabályzat hatálya... 3 Közérdekű adatok köre...

Részletesebben

Miért fontos az alkalmazandó jog meghatározása a határon átnyúló ügyleteknél?

Miért fontos az alkalmazandó jog meghatározása a határon átnyúló ügyleteknél? Miért fontos az alkalmazandó jog meghatározása a határon átnyúló ügyleteknél? Vannak olyan határokon átnyúló ügyletek, amelyek esetében nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy az adott ügylettel kapcsolatos

Részletesebben

forgalomból történő kivonását rendelem el.

forgalomból történő kivonását rendelem el. Iktatószám: Tárgy: BA/001/00754-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a QX-IMPEX Kft.

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t VERSENYTANÁCS Vj 185/2006/24. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Axiál Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS IRÁNYELVE a 2006/112/EK

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések kományjrn : Országgyűlés Hi,vatala ( A Cb 5 5- Értett: 2009 JÚN 3 0. 2009. évi törvény a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásába n a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Módosítva: 2014. január 1. Alkalmazandó: 2013. október 1-től visszavonásig

ÜZLETSZABÁLYZAT. Módosítva: 2014. január 1. Alkalmazandó: 2013. október 1-től visszavonásig A társaság neve: dm Kft. Székhelye: 2046 Törökbálint Depo Pf.:4. Telefonszáma: 06-23-516-199 Internet elérhetősége: www.dm-drogeriemarkt.hu ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014. január 1. Alkalmazandó: 2013.

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax:

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax: VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-203/2004/22. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. kérelmezőnek összefonódás engedélyezése

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2013. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE AZ ÖNKORMÁNYZAT 1/2013.

Részletesebben

Ingóság, felesleg értékesítése

Ingóság, felesleg értékesítése Horváth János. Ingóság, felesleg értékesítése Nem minősül a kereskedelmi törvény szerint kereskedelmi tevékenységnek, ha a terméket nem üzletszerű gazdasági tevékenységként értékesíti valaki. Üzletszerű

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet) munkadokumentum Távoli területek lakosainak közlekedésére irányuló szociális támogatás Először az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásának

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete a településen működő vállalkozások támogatásának helyi szabályairól Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860. Vj 133/2004/12 Ikt.sz.: /2004

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860. Vj 133/2004/12 Ikt.sz.: /2004 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj 133/2004/12 Ikt.sz.: /2004 A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Részvénytársaság

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

A rendelet hatálya. A hozzájárulás mértéke. A hozzájárulás mértékét jelen rendelet 1. számú melléklete határozza meg.

A rendelet hatálya. A hozzájárulás mértéke. A hozzájárulás mértékét jelen rendelet 1. számú melléklete határozza meg. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2009. (III.20.) számú önkormányzati rendelete a csapadékvíz-elvezető csatorna közművesítési hozzájárulásról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax:

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax: VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj 12/2005/7. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a PLUS Élelmiszer Diszkont Kft. I. rendű; valamint OMV Hungária Ásványolaj Kft.

Részletesebben

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16.

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16. - Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés 2010. április 16. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

Bejelentés. a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:...

Bejelentés. a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... Bejelentés a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... 2. A kereskedő cégjegyzékszáma,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

EKAER kérdések és válaszok

EKAER kérdések és válaszok EKAER kérdések és válaszok Cseppgolyós gáz értékesítésénél a mennyiséget utólag egyeztetik 2015. március 11. Kérdés: Cégünk cseppfolyós argon gázt értékesít belföldi adóalanyok részére. A szállítást minden

Részletesebben

J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS. önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére

J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS. önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére Készítette: dr. Csertus Mónika igazgatási ágazatvezető Előterjesztő: dr.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:......

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:...... 1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: (az itt közölt adatok a Számviteli Politika cégismertető részében fognak szerepelni) NÉV: Székhely: Telephely/ek/:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható.

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható. A kis értékű követelések európai eljárása 1. A vonatkozó Európai Uniós jogszabály A határokon átnyúló, kis értékű fogyasztói és kereskedelmi követelések egyszerűsített és gyorsított elbírálására vonatkozó

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA L 306/32 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA (2016. november 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket?

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket? FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS 2015 Mikor vihetem vissza a hibás terméket? Készítette: A Forum Controll Egyesület a támogatásával A leggyakoribb téves tájékoztatások: A pénztártól való távozás után reklamációt

Részletesebben

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére r Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2014. március 14. Hatályba lépésének időpontja:

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

Működési engedély iránti kérelem Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás miatt

Működési engedély iránti kérelem Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás miatt Ózdi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-141 Működési engedély iránti kérelem Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás miatt

Részletesebben

A díjképzés általános szabályai

A díjképzés általános szabályai A díjképzés általános szabályai Ht. 46. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat - a vegyes hulladék mennyiségével arányosan a költségekre, továbbá az árakra, illetve a díjra vonatkozó közgazdasági

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009.

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43.

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43. A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Versenytanács megállapítja, hogy az engedélykérési kötelezettség nem áll fenn.

h a t á r o z a t o t A Versenytanács megállapítja, hogy az engedélykérési kötelezettség nem áll fenn. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYTANÁCS Vj-140/2000/10. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Takarék Bróker Értékpapír Forgalmazó és Tanácsadó Rt kérelmezőnek vállalkozások összefonódásának engedélyezése

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint Iktatószám: Tárgy: KE/001/00079-0007/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az Energetikai Központ Zrt. (1053 Budapest, Magyar u. 36.; adószám: 23342385-2-41), a továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE a méhészeti járművekre 2017. évben igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról I. A támogatás jogszabályi alapja A méhészeti járművekre

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja: Havi és egyszeri díjak Optikai hálózaton nyújtott szolgáltatás (nettó Ft): Forgalmi korlát (GB)

HATÁROZAT. megállapítja: Havi és egyszeri díjak Optikai hálózaton nyújtott szolgáltatás (nettó Ft): Forgalmi korlát (GB) HATÁROZAT Ügyiratszám: KS/29049-6/2016. Tárgy: a Magyar Telekom országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatása legmagasabb díjának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával új kiskereskedelmi

Részletesebben

2010. évi CIII. törvény. a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról

2010. évi CIII. törvény. a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról 2010. évi CIII. törvény a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról Az Országgyűlés a hírközlési- és a médiafelügyelet integrált hatósági rendszerének kialakítása érdekében, biztosítva

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től

A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től 1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény ármegállapítással kapcsolatos, 57. 57/A. 57/B. és 57/D -ainak előírásai: 57. (1) A távhő legmagasabb hatósági

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

HATÁROZAT. Ügyiratszám: KS/ /2016.

HATÁROZAT. Ügyiratszám: KS/ /2016. HATÁROZAT Ügyiratszám: KS/24096-6/2016. Tárgy: az országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatás díjának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával (UPC RM23) Ügyintéző: Szombati Attila,

Részletesebben

LX. ÉVFOLYAM 9. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. november 13.

LX. ÉVFOLYAM 9. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. november 13. LX. ÉVFOLYAM 9. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. november 13. LX. ÉVFOLYAM 9. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. november 13. T A R T A L O M S z á m T á r g y Oldal Törvény 2009. évi LXXXVII. törvény Az agrárpiaci rendtartásról

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007. (XI. 15.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

A Kereskedelmi Hatóság I. negyedévi ellenőrzési jelentése. Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

A Kereskedelmi Hatóság I. negyedévi ellenőrzési jelentése. Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése A kábítószer-prekurzorokra vonatkozó kötelezettségek teljesítése 5 A dokumentációs kötelezettségeknek a laboratóriumi felhasználások során is eleget kell tenni. Jogszabályoknak megfelelő, Az éves ellenőrzési

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A társaság neve: Magyar Hipermarket Kft. Székhelye: 2045 Törökbálint, Torbágy u. 1. Internet elérhetősége: www.cora.

ÜZLETSZABÁLYZAT. A társaság neve: Magyar Hipermarket Kft. Székhelye: 2045 Törökbálint, Torbágy u. 1. Internet elérhetősége: www.cora. A társaság neve: Magyar Hipermarket Kft. Székhelye: 2045 Törökbálint, Torbágy u. 1. Internet elérhetősége: www.cora.hu ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2010. augusztus 12. napjától visszavonásig 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben