BESZÁMOLÓ. A Búza Lakásszövetkezet év gazdálkodásáról és az Igazgatóság tevékenységéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. A Búza Lakásszövetkezet 2014. év gazdálkodásáról és az Igazgatóság tevékenységéről"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A Búza Lakásszövetkezet év gazdálkodásáról és az Igazgatóság tevékenységéről Az Igazgatóság fő feladatait a Közgyűlés évre elfogadott határozat végrehajtása mellett a lakásszövetkezet napi működési feltételeinek biztosítása az épületek állagmegóvása és fenntartása határozta meg. Rendszeres feladatot jelentett a jogi képviselet biztosítása a folyamatban lévő peres ügyekben, a közös költség hátralékok követeléseink jogi úton történő érvényesítése. A Lakásszövetkezet érdekeinek képviselete és érvényesítése a fővárosi és kerületi önkormányzati döntések folyamatában, valamint a szolgáltatókkal szemben szintén folyamatos feladatot igényelt. Az Igazgatóság havonta rendszeresen tartott testületi ülést. Az Igazgatóság és a gondnokság a meghirdetett fogadóidőket kivételes esettől (szabadság, betegség) eltekintve megtartotta, azonban az igényekhez igazodóan a fogadó időkön túl is rendelkezésre állt. I. Kiemelt feladatok A évben az Igazgatóságnak kiemelt feladatok közül a lépcsőház bejárati portálok előtt lévő, összesen 12 darab oszlop lábazatának szigetelési munkálatait saját kivitelezéssel végeztük el. A fennmaradó 7db oszlop szigetelését ez év első felében tervezzük. Szintén saját kivitelezéssel készítettük el valamennyi gyerekkocsi tároló helyiségben a hiányzó nyílászárók szerkezeti és szerelési munkálatait. Az év során a közgyűlés határozatának megfelelően két fontos levélszavazást készítettünk elő és bonyolítottunk le, melynek munkálataiban négy fő felkért tulajdonostárs is részt vett. A felkért tulajdonostársak személyesen is elkötelezettek voltak a felújítási javaslatok írásbeli szavazásának sikerességében, elfogadottságában. Sajnos az írásbeli szavazásra bocsátott felújítás és karbantartási javaslatból egyik sem kapta meg a szükséges támogatottságot. 1. A kapuportálok és a lépcsőházak nyílásszerkezetének felújítására az Igazgatóság csak megbízható kivitelezőktől kért árajánlatot. A kivitelező kiválasztásánál elsődleges szempont volt, az ár-értékarány. Az írásbeli szavazásra olyan nyílászáró elfogadására készítettünk javaslatot, amely a legkorszerűbb tartós alumínium szerkezetű, és a biztonsági többrétegű üvege jó hőszigetelést is biztosított. Természetesen ennek az ára magasabb, mint a közönséges műanyag nyílászáróké, azonban a minősége és a tartóssága az árkülönbözöttnél jóval magasabb értéket biztosít. Tekintettel arra, mivel a nyílászárók cseréje jelentős kiadással jár, és sokan vannak nehéz anyagi körülmények között, ezért az írásbeli szavazólapon az egyszerű többségi szavazás helyett magasabb elfogadottság mértékére is biztosítva volt a döntési lehetőség, mellyel éltek is a szavazók. 2. Az erkélyek vasszerkezetének a korrózió védelmére és szerkezeti javításaira szintén megfelelő számú árajánlatból lehetett kiválasztani a levélszavazásra a megfelelő kivitelezőt. Mivel a levélszavazás javaslatában szerepelt a közös teherviselés elfogadásának lehetősége, ezért az előkészítő bizottság az elfogadottsághoz feltételként a szavazólapon a kétharmados döntési arány választását is szerepeltette. Tekintettel arra, miszerint a lakások többsége erkélyes, ezért a korrektség megkívánta, hogy a közös teherviselés döntéséhez a magasabb arányú elfogadottság legyen. Mindkét írásbeli szavazás esetében az alapvető problémát a szavazásban résztvevők alacsony száma jelentette. Bár az 52% szavazat az egyszerű többséget biztosította, azonban a döntéshez 1

2 magasabb szavazati arányra lett volna szükség. A szavazásból távolmaradó hiányzó 136 szavazat esetében a legnagyobb problémát az jelenti, hogy nem ismerhető meg a véleményük, így nem is lehet az elkövetkező szükségessé váló döntések előkészítésénél azokat figyelembe venni. A döntésképtelenség feloldásához az alapszabályban szükséges megoldást biztosítani. 3. Az Igazgatóság a Vízművek Zrt. szolgáltatóval folytatott tárgyalások eredményeképpen a lakóközösségnek felajánlották, hogy bizonyos feltételek teljesülése mellett eltekintenek a főmérő órával szemben történő elszámolással. Az alkalmazott rendszer szerint az épület főmérőjén mutatott fogyasztás mennyiségéből jóváírásra kerülnek a lakások mellékmérőin mért és leadott fogyasztás. Mivel a főóra és a mellékmérők összesen mért fogyasztása között évről évre számottevő különbség jelentkezett, ennek eredményeként a lakóközösségnek minden elszámoló évben jelentős összeget kellett pluszként a közös költség terhére kifizetni. A évben ,-Ft víz és csatornadíj terhelte a költségvetést. Az első feltétel volt, hogy a szolgáltató minden lakásban ellenőrizni kívánta a vízórák szabályos bekötését, az esetleges hibák, hiányosságok megállapítását, valamint a főórával szemben keletkező tényleges mért különbséget. Ezért két alkalommal az épületben teljesen el kellett volna zárni 2-3 órára a vízfogyasztást, hogy azonos időpontban lehessen a mérőket leolvasni. A második feltétel szerint a megállapított hibák kijavítása és újbóli fogyasztás ellenőrzése, mely szerint a főórával szembeni mennyiségi különbség 5%-ot nem haladhatja meg. Az Igazgatóság a feltételek tejesítésének megszervezése érdekében minden tulajdonostárs részére elfogadó nyilatkozatot adott ki, melyet aláírva kellett visszajuttatni. Az elfogadó nyilatkozat a lakóközösségből nem várt módon nagy ellenállást váltott ki, melynek eredményeképpen, az a megismételt írásbeli és személyes kérésünk ellenére is összesen 39 tulajdonosi hozzájárulást a mai napig nem tudtuk megkapni. A hozzájárulást kifejezetten megtagadta 8 tulajdonostárs, az Apát u épületből 2 tulajdonostárs, a Búza u épületből és 5 tulajdonostárs, és az Apát u ,- Búza u épületből 1 tulajdonostárs. Mivel a Vízművek feltételeit nem tudjuk biztosítani a lakóközösség egy részének elutasítása okán, ezért minden marad a régi elszámolási rendszer szerint. A főóra és a mellékmérők közötti mennyiségi különbséget a továbbiakban is a lakóközösségnek a közös költségből kell kifizetni. A mindenkori jelentkező többletfizetési kötelezettségünket az ez évben aktuális vízóracsere alkalmával abban az esetben tudjuk mérsékelni, amennyiben megfelelő pontosságú mellékmérőket szereltetünk fel. A garázstulajdonosok a vízkivételi helyekre történő hitelesített vízóra cseréket azzal a felelősségtudattal és költség viselésével vállalták, hogy részükről ne legyen akadály a teljes körűen mért vízfogyasztás biztosításának. Ez a közösség iránti felelősségteljes magatartás is kudarcot szenvedett egy szűk kisebbség nemtörődömsége és kinyilvánított ellenállása miatt. II. Épületek állagmegóvása és a karbantartási munkák Az épületek állagmegóvása és a karbantartási munkák végzése körében az előző évhez viszonyítva jelentősen, több mint kétszeresére ( ,-Ft) nőttek kiadásaink. Sok feladatot adott a csatornadugulások elhárítása, csőtörés helyreállítása (82.800,-Ft), csatorna alapvezeték csere (Búza u. 22. sz. épület ,-Ft), a bejárati kapuk és a kaputelefonok folyamatos javítása, melyet többségében saját magunk végzünk, valamint a panelhézagokból a darázsfészkek felszámolása. Befejeztük az előző évben elkezdett kapuk előtti bejárati útszakaszok világításának korszerűsítését. A kapualjak megvilágítását est-hajnal mozgásérzékelővel láttuk el. A tapasztalatok azt igazolták, hogy az alkalmazott világítás kis költség ráfordítás mellett biztonságosabbá tette a 2

3 bejárati útszakaszon történő közeledést. A szerelési munkálatokat saját kivitelezéssel (műszaki gondnok) oldottuk meg. III. A Lakásszövetkezet szervezeti működése és annak szükséges és indokolt költségtényezői A Lakásszövetkezet működéséhez nélkülözhetetlen szervezeti és annak szükséges és indokolt költségéről az Igazgatóság részletes tájékoztatást kíván biztosítani, mivel a lakóközösségben - konkrét személyekhez köthető valótlan, félrevezető állítások terjesztése történik. 1./ Belső szolgáltatást biztosító munkatársak tevékenységének jelentősége. Elsőként kell megemlíteni az egyesek által fölöslegesnek tartott műszaki gondnoki és takarítói feladatok ellátásának szükségességét és gazdaságosságát. A vádaskodások és félrevezető hamis állítások abban fejeződnek ki, hogy az Igazgatóság nagy bérköltség ráfordítással működteti a Lakásszövetkezetet. Az írásban is terjesztett állítások szerint felesleges és indokolatlan költségelemet jelent a műszaki gondnok és a takarítói munkakört ellátó munkatársaknak kifizetett bér. Ezzel szemben az Igazgatóság arról van meggyőződve, hogy a feladatkörök ellátása és az ellenértékként kifizetett költség nem takarítható meg, sőt a kiváltásukra javasolt külső szolgáltatás igénybevétele azonos szintű minőség esetén, a lakóközösségnek több kiadásába kerülne. Ugyan jelentősen csökkenne a könyvelési tételként kimutatatható bérköltség, viszont ezzel szemben nagyobb mértékben növekedne a vásárolt szolgáltatás költsége, végső soron a közös költség terhelése. A vásárolt szolgáltatás mindig drágább megoldás, mivel a szolgáltató haszonelv alapján működik, ezért a szolgáltatás árában a tevékenység bérköltségén felül a saját nyeresége is szerepel. A műszaki gondnok tevékenységében végzett feladatok majd teljes egészében az épületek állagmegóvása és a karbantartási munkákból áll. Feladatkörében az ügyeleti szolgálaton felül azt is ellátja, amiért a FŐTÁV részére átalánydíjas szolgáltatás fejében kellene fizetni. Például az egyéni radiátorok hiba megállapítása, kisebb hibák elhárítása és a fűtési rendszer ellenőrzése és légtelenítése. A feladatkörébe tartozóan részt vesz a pihenőpark gondozásában a kerítések karbantartásában is. Nem hagyható figyelmen kívül az a nagyfokú segítségnyújtás sem, amit a lakóközösség rászoruló (idős, egyedülálló, hozzá nem értő) tagjai részére a munkaidején kívül a lakásban lévő műszaki javításokat gyorsan és megbízhatóan biztosít. Számításaink szerint amennyiben ezeket a feladatokat nem bérköltséget jelentő saját foglalkoztatásban, hanem vásárolt szolgáltatással oldanánk meg, lényegesen, mintegy 50%-kal több pénzbeli ráfordításba kerülne. Az adminisztratív gondnok tevékenységi köre ugyan nem változott, de ettől az évtől részmunkaidőben látja el. A feladatot ellátó munkatárs szakmai és gyakorlati felkészültsége magas színvonalú. Munkaköre sokrétűen összetett, tevékenysége nélkülözhetetlen. Munkája eredményeként kell értékelni, hogy több éve viszonylag alacsony szinten sikerül tartani a közös költség hátralék összegét és a nagyobb összeggel tartozók számát. Az úgynevezett átmenetileg tartozók aránya 82% (68 fő), akik három hónapon belüli összeggel vannak a fizetési kötelezettségüktől elmaradva. Nincs olyan lakóközösségi tag, aki a tartozását nem fizeti. Ebben a vonatkozásban a Lakásszövetkezetünk kintlévősége a hasonló nagyságú lakóközösségekhez viszonyítva összehasonlítatlanul jobb, százalékban az arányát nem is érdemes említeni! A lépcsőházak és az épületek részeit képező területek takarítása épületenként egy fő részfoglalkozásban történő alkalmazással jó színvonalon megoldott. A foglalkoztatási alapbérek visszafogottak, a minimálbért mindössze 11.5%-kal haladják meg. A jelenleg jól működő saját foglakoztatással szemben a takarításra fordított bérköltség csökkentésére a jelenlegi gyakorlatot bírálók, külső szolgáltatás igénybevételén túl olyan elképze- 3

4 léseket akarnak megvalósítani, hogy csökkenteni akarják a takarításra fordított időt. Például, nem kellene minden nap, csak hetente egyszer takarítani, vagy mindenki maga takarítson. Ezen elképzeléseket nem kívánjuk minősíteni, mert arra nem alkalmasak. 2. Vásárolt szolgáltatások Könyvelési feladatok A Lakásszöveti törvény által előírt könyvelési feladatait egy jó nevű, külföldi érdekeltségű cégeket is kiszolgáló könyvelői cég végzi. Ennek a költsége a ráfordított munkával arányában nem nőtt, hanem alku alapján sikerült annak a csökkenését elérni. Összehasonlításképpen (mert javaslatképen megfogalmazódott) a LÉTÉSZ a kedvezményes szolgáltatása árajánlata magasabb volt, ezért nem merült fel a változtatás igénye. A legutóbbi szakértői ellenőrzés a könyvelési munkára lényeges kifogása nem volt. Jogi képviselet A Lakásszövetkezet ügyvédi szolgáltatást még abban az esetben is kénytelen igénybe venni, amennyiben peres ügye nincs, mert az egyszerű közös költség fizetés elmaradások behajtását a jogszabály előírása szerint csak ügyvéd közreműködésével lehet intézni. A jogi szolgáltatást, az ügyeinket és körülményeinket alaposan ismerő nagy felkészültséggel rendelkező egykori tulajdonostársunk biztosítja. A jogi szolgáltatás, melyben a peres ügyeink intézése is szerepel, viszonylag alacsony átalánydíjas megállapodás alapján történik. A jogi eljárások során megítélt ügyvédi költség minden esetben a lakóközösség bevételét képezi. A belső szolgáltatást végző munkatársak tevékenységére a lakóközösségünknek a megalakulás óta kifejezett igénye volt, melynek feltételeit a közgyűlés értelemszerűen minden esetben biztosította. Ennek megváltoztatására irányuló törekvések olyan hamis állításokkal akarják megtéveszteni a közösség tagjait, melyek veszélyeztetik a lakásszövetkezetünk jó színvonalú működését, az önrendelkezésünket, valamint létrehozza a kiszolgáltatottságot. A döntés a lakóközösség bölcsességének kompetenciája, azt az Igazgatóság nem akarja elvitatni, csupán az ésszerű és szakmailag is megalapozott javaslataival a helyes és megfelelően átgondolt döntés meghozatalához kíván segíteni. IV. Interneten a Lakásszövetkezet /buzalksz.net16.net/ A közösség honlapján minden aktuális és hasznos információ megtalálható, mely a mindennapokra ad használható eligazodást a lakóközösségünket érő eseményekről. Azok, akik a honlapot rendszeresen látogatják, tapasztalhatták, hogy számtalan olyan információt találnak, amelyek a lakóközösséget érintő fontos kérdésekben adnak eligazodást. (Például megtalálható a kerületi polgármesterhez címzett köszönőlevél is, amelyben elismeréssel szóltunk a lakótelepünket érintő közlekedési rend korszerűsítéséről, a belső utak egyirányúsításáról, a gépkocsi parkoló helyek bővítéséről, valamint a Szentendrei úton történő gyalogos átkelőhely kialakításáról. V. Fűtéskorszerűsítés tapasztalatai A FŐTÁV tájékoztatása szerint a fűtésre felhasznált hőmennyiség tekintetében a bázisévhez képest továbbra is csökkenést értünk el. A január december 31. időszakban az Apát u sz. épület az előző év 24,1% szemben 31,3%, az Apát u , Búza u sz. épület 28%-kal szemben 32,1%, és a Búza u sz. épület 20,5%-kal szemben 26,2% megtakarítást ért el. A meg- 4

5 takarítások azért is figyelemre méltóak, mivel a fűtött napok átlagos hőmérséklete évben 7,1 0 C volt a évben mért 7,2 0 C-al szemben. A Techem Kft. az éves elszámolásokat ez év január hónap végére elvégezte. Az Igazgatóság és a Felügyelő Biztos közösen tételesen ellenőrizte az elszámolást és a tapasztalt hibákat a szolgáltató felé jelezte és kijavítatta. Az ellenőrzések során tapasztaltuk, hogy csökkentek az azonos típusú lakások közötti fogyasztási különbségek. Az előző évekhez viszonyítva, mely szerint lakástípusokként a legkisebbhez mért legnagyobb fogyasztás mértéke a szeres volt, ezzel szemben 8-10 szeres a tárgyévi különbség. A fűtési költségek utólagos elszámolása a Közgyűlés határozatának megfelelően évtől megszűnt. A fűtési költségek új elszámolási módja, hogy a Techem szolgáltató a költségosztók mérése alapján kiszámított arányszámok adják meg a következő évben érvényes költségarányokat, amely ennek, valamint az adott épület tárgyhavi energia felhasználása alapján a FŐTÁV számítja ki a fizetési kötelezettséget. Folyamatosa figyelemmel kísértük a melegvíz szolgáltatásban és a lakásfűtésre beérkezett észrevételeket, azokat a lehető legrövidebb idő alatt kivizsgáltuk és szükséges intézkedéseket megtettük. Legnagyobb probléma az Apát utca 12. számú épület garzonlakások meleg-víz strangján jelentkezett, melyet csak a cirkulációs vezeték teljes hosszának cseréjével lehetett megszüntetni. A fűtés beindítása után minden épület fűtési rendszerét légtelenítettük. A légtelenítést több alkalommal is el kellett végezni, ahogy a lakások helyiségeinek fűtését fokozatosan indították be. A beérkezett panaszok alapján a lakások fűtési rendszerét is ellenőriztük, és az apróbb hibákat kijavítottuk. Több olyan panaszt vizsgáltunk ki, melyeknél tapasztaltuk, hogy a fűtésre tett panasz oka nem a rendszer hibája, hanem a problémát a fűtőtestek alacsony hőleadó teljesítménye okozta. Főként azon lakások esetében jelentkezett a probléma, melyeknél a nappali, az étkező, a konyha, valamint a közlekedő folyosók a közfalak kivétele miatt egy légtérré változott. Ezért az eredetileg a nappali helyiség légterére tervezett radiátornak kettőháromszorosára megnőtt légteret kellett volna megfelelően ellátni, ami a radiátor korlátozott teljesítménye miatt ez nem lehetséges. VI. Zöldfelület gondozás Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által kiírt zöldfelület gondozási pályázaton évben is részt vettünk, azonban támogatást nem kaptunk. A támogatás hiánya miatt a saját betervezett forrásunkból csak a gondozáshoz legszükségesebb kiadásokat vettük figyelembe. A zöldfelület gondozás keretében dísznövényekről, virágokról és virágpalántákról gondoskodtunk. Továbbá a föld javításához virágföldet, komposztot és műtrágyát biztosítottunk. Sajnos ez évben is csak egy szűk tulajdonosi kör vett részt a környezetünk gondozásában, ami nem elég ahhoz, hogy az egész zöldfelületet, amely szerencsénkre a közvetlen környezetünkhöz tartozik, teljes egészében megfelelően karban tudjuk tartani. Főként a pihenőpark sínylette meg a rendszeres kertgondozás hiányát. 5

6 VII. Érdekképviselet és érdekérvényesítés Az Igazgatóság a lakóközösség képviselete és érdekei érvényesítése keretében részt vett minden lényeges kerületi és országos rendezvényen. A meghirdetett LÉTÉSZ (Lakásszövetkezetek és Társasházak Érdekképviseleti Szakmai Szövetsége), LOSZ (Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége) érdekképviseleti fórumokon és konferenciákon, valamint a kerület Önkormányzata által szervezett lakóközösségek képviselői fórumain vettünk részt. Lakásszövetkezetünk elnökét a lakóközösségünket megtisztelően megválasztották a LÉTÉSZ elnökség tagjának. Ez mindenképen a közösségünk működése értékelésének fokmérője és elismerése. Ennek alapján a lakóközösségünk közvetlenül is képviselettel részt vesz és befolyással lehet a LÉTÉSZ és a fővárosi és a kerületek önkormányzata együttműködése által biztosított a lakóközösségek érdekképviselete megvalósításában. A Budapesti Vízművek szolgáltatónál a bekötési vízmérő figyelmen kívül hagyásának érvényesítése ügyében el tudtuk érni, hogy Budapesten számunkra elsődlegesen bizonyos feltételek teljesítése alapján a lakóközösségünk területén alkalmazható lehetne a kizárólag az almérőkkel szemben történő elszámolás. Sajnos az előzőekben ismertetett okok miatt a felkínált lehetőséggel a közösségünk nem kívánt élni. Ennek figyelembevételével az Igazgatóság célul tűzte maga elé, hogy a év során a lakásokban lejárt hitelességű fogyasztásmérők kötelező cseréje alkalmával a legjobb megoldást keresse, mely biztosítja a pontos mérést és ezért a legkisebb különbség érhető el a főmérőn mért mennyiséggel szemben. A Kaszásdűlő lakótelep közlekedési rendje évben megváltozott, és bővült a parkolóhelyek száma is. A szükségességét az indokolta, hogy a lakótelep belső útjain kétirányú gépjármű közlekedés volt megengedve, azonban a parkoló kocsik miatt ez nem volt biztosítható. A megnövekedett számú gépkocsik biztonságos és szabályos parkolásához időszerűvé vált a parkolóhelyek számának növelése. A közvetlen lakókörnyezetünkben az Apát u számú épület előtti parkolót, amely az Igazgatóság kezdeményezésére és kijárására lett kialakítva majd felújítva. A Búza utca számú épület előtt a közlekedési útszakaszon útburkolati festéssel jelöltek ki parkolóhelyeket. Ezen kívül egyirányú forgalmúvá tették az Apát utca teljes hosszát. Előzmény; a lakótelep közlekedési rendjének felülvizsgálatát és a parkolók bővítését először évben egyéni képviselői indítvánnyal és a LÉJÓB Egyesület (Lakóközösségek Életminősége Javításáért Óbuda-Békásmegyer Egyesület) támogatásával sikerült elérni, hogy az Önkormányzat felvegye munkatervébe. Az ujjá választott képviselőtestület azonban nem vette tárgysorozatba, ezért a témában döntés nem születhetett. Ettől az időponttól minden lehetőséget kihasználva évenként írásban és szóbeli javaslatként szorgalmaztuk a téma napirendre vételét, de mindig elhárították a kérésünket. A fordulat a december hónapban megtartott lakóközösségek képviselői fórumán következet be, mivel sikerült az önkormányzat vezetésétől ígéretet kapni, hogy évben sor kerülhet az önkormányzat munkaprogramjába felvenni. A január hónapban megrendezésre kerülő lakóközösségek vezetők fórumán tájékoztatást kaptunk, hogy legkésőbb az év második felében megvalósul a lakótelepünk közlekedési rendjének módosítása és a parkolóhelyek bővítése. Ennek a megvalósítására az Önkormányzat külön pénzügyi forrást biztosított. Tekintettel arra, miszerint III. negyedév végére a Békásmegyeri és a Pók utcai lakótelepen elvégezték a szükséges fejlesztéseket és úgy tűnt, hogy a Kaszásdűlő lakótelep ebből kimarad, október hónapban sürgetőleg írásban fordultunk Bús Balázs polgármester úrhoz a beígért fejlesztések megvalósításáért. A polgármester úr válaszlevelében elkötelezte magát, hogy december hónap végére a fejlesztések java része meg fog történni, melyet be is tartott. 6

7 A kerületben július hónaptól kerül bevezetésre a fizető parkolási rend. A lakótelepünket úgy érinti, hogy a fizető parkoló északi körzeti határa a Bogdáni útnál végződik. Feltételezésünk szerint a bevezetést követően a gépkocsival közlekedők sokan fogják igénybe venni a lakótelepünk parkolóhelyeit, ezért az amúgy is kevés parkolóhely az idegenek parkolása miatt még szűkösebb lesz. A városvezetés felé a lakóközösségek képviselők fórumán javaslattal éltünk, hogy a lakótelep parkolóit az itt lakók számára valamilyen módon tegyék védetté. A városvezetés közlése szerint csak a fizető övezet kiterjesztésével tudják elképzelni a védettség biztosítását. A kiterjesztés második ütemben fog megtörténni, melyet az első ütem tapasztalatai alapján fognak kialakítani. Annyi mindenesetre történt, hogy a HÉV vonalával párhuzamosan a Búza utca bizonyos szakaszában úgynevezett P+R parkolóhelyet alakítottak ki, ami bizonyos mértékben enyhíteni hivatott az esetleges vendégparkolók várható terhelését. Az Igazgatóság hónapok óta tárgyal a Fővárosi Közterület Fenntartó (FKF) szolgáltatóval a szelektív hulladékgyűjtés korrekt módon történő átvállalása miatt. Előzmény: A FKF szolgáltató képviselője másfél évvel ezelőtt megtartott lakóközösségek képviselői fórumán arról adott tájékoztatót, hogy a Fővárosi Önkormányzat Budapest területén őket jogosította fel a lakossági szelektív hulladék gyűjtésével. Tekintettel arra, hogy a kerületünkben az Önkormányzat szervezésében már évek óta jól működő szelektív hulladékgyűjtési rendszer van, itt fokozatosan fogja a tevékenységét kiterjeszteni. A tájékoztató során több harmadik kerületi lakóközösség vezetője jelezte, hogy a hulladék elszállítására az ASCO Kft. szolgáltatóval korrekt szerződést kötött, amely jelenleg is fennáll. Ennek megfelelően az FKF is a saját szolgáltatói szerződésében hasonló feltételeket szükséges biztosítania. Ezek közül a legfontosabbak, a térítésmentes elszállítás, a szállítás sűrűsége szükség szerint, valamint térítésmentesen biztosítani az edények mozgatását a tároló helyiségből. Ezzel szemben az FKF mindent figyelmen kívül hagyva csak arról volt hajlandó értesíteni, hogy mikor szállítják ki a szelektív hulladéktároló edényeiket. Mindezek után közbenjárási segítséget kértük a kerület Polgármesteri Hivataltól, melynek a lényege, hogy az FKF egyenrangú szerződő partnerként kezeljen bennünket. Ugyanakkor levélben tájékoztattuk az FKF illetékes vezetőjét, hogy nem zárkózunk el a velük történő szolgáltató váltástól, azonban kérjük a szolgáltatói szerződésben rögzíteni a fentiekben felsorolt kéréseinket, melynek alapján az ASCO Kft. szolgáltatóval meglévő szerződést felbontjuk. VIII. Jogi beavatkozást igényelt ügyeink A kialakult gyakorlatnak megfelelően a Búza Lakásszövetkezet jogi természetű ügyeit az Igazgatóság - a korábbiakhoz hasonlóan jelen időszakban is - a tartós megbízással rendelkező állandó jogi képviselőnkkel, nevezetesen dr.fehér Zsolt ügyvéd bevonásával, egyben valamennyi ügyre vonatkozóan külön dokumentált eseti megkeresés útján és szükség esetén alkalmi személyes egyeztetés keretében kezeli. Az ügyek folytonossága következtében - a korábbiakra való részletes visszautalást mellőzve ugyan, de kénytelenek vagyunk rögzíteni, hogy - a 2014.tárgyi évben végzett jogi munkák között a következőket kívánjuk kiemelni, illetőleg tételesen megemlíteni: - Ügyvédi fizetési felszólítások kiküldése a közös költséggel illetve a fűtéskorszerűsítési hozzájárulással elmaradók részére; - Fizetési meghagyásos eljárások indítása; - Végrehajtási eljárások indítása; - Szűcs Árpád és Szűcs Árpádné alperesek ellen közös költség megfizetése tárgyában, folyamatban volt másodfokú eljárásban a Fővárosi Törvényszék 46.Pf /2013. számon hozott ítéletet 2014.április 22-én. A döntés értelmében Szűcs Árpádnak ,-Ft és annak 2007.szeptember 1-jétől a kifizetés napjáig járó, míg Szűcs Ár- 7

8 pádnénak ,-Ft- és annak 2006.december 1-jétől a kifizetés napjáig járó, a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot kell megfizetnie. A megítélt összegek részletekben való megfizetése Búza Lakásszövetkezet felé folyamatban van alperesek részéről. - Bertalan József szerződés közjegyzői záradékoltatás; - Javaslatok leírásra végrehajtás eredménytelensége és behajthatatlanság okán :Elek Sándor, Petővári Roland, Cvitkovics Károlyné, Adverclean Bt. és Litresits Gábor volt bérlők vonatkozásában; - Jogi állásfoglalás Gamocsné tartozás rendezés tárgyában; - Rendkívüli közgyűléssel kapcsolatos jogi állásfoglalás és teendők, egyben a rendkívüli közgyűlési kezdeményezések kezelése, egyben írásbeli válaszok összeállítása; - Bérleti szerződés módosítása bérleti jog átruházása tárgyában MML Petrol Bt, mint bérleti jog átadó és Trill Ibolya mint bérleti jog átvevő, valamint Búza Lakásszövetkezet mint bérbeadó között; - Tartozás átütemezési megállapodások szerkesztése és érvényesítése; A fent megjelölt ügyekhez kapcsolódó és bővebben fejtegetendő eljárási kérdés, hogy hosszú évek óta állandó és talán legérzékenyebben érintett ügykör a tulajdonostársak közös költség hátralékának kezelése. Ezt egyébiránt a fűtéskorszerűsítés során jelentkező hiányokkal együttesen, külön hivatkozott kimutatások felhasználásával, de egységes módon érvényesítjük. Amint az megállapítható immáron az esetek számszerűsített többségében a tulajdonostársak a jogkövetkezmények kilátásba helyezését is tartalmazó ügyvédi felhívások, illetőleg a peren kívüli eljárások és a végrehajtás közvetlen folyamatba helyezésének hatására rendezték elmaradásaikat vagy a tartozások részletekben történő megfizetését vállalták. Az elmúlt évek értékelésével egybevetve leszögezhető, hogy a véglegesített fizetési mutatók a 2014.évben pozitív értelemben megváltoztak és bár az eljárások a korábbiakhoz képest időszakosan jelentős többlet munkaterheket képeznek, ellenben mégis felgyorsultak és eredményesebbnek mutatkoznak. A számos esetben késedelmes vagy önkéntesen nem teljesített költségek külön ügyvédi felszólításra való befizetéseinek tételeiben megítélésem szerint még jelentősebb kedvező változások észlelhetők. E körben külön megjegyezni kívánom, hogy a múlt esztendőben több már időközben beérett végrehajtási eljárás, azaz a törvényes behajtás valós bevételeket hozott. Mi több egyes ingatlanok végrehajtási joggal történő megterhelését, történetesen földhivatali végrehajtási jog joghatályos bejegyzését követően hirdetményi árverés kitűzésére, avagy azon kívüli értékesítésre került sor. Ezekből az elmaradt közös költségeket, fűtéskorszerűsítési díjakat közvetlenül vagy közvetve realizáltuk, míg a fizetőképes és a megfelelő fizetőkészséggel bíró új tulajdonos-, illetve lakásszövetkezeti tagtársakkal az együttműködés egyelőre biztosított. Összességében a behajtások bevételi statisztikája és az egyenleg időközben lényegesen javult függetlenül az általános gazdasági helyzet okozta fizetési fegyelem esetleges romlásától. Ez egyébiránt a belső nyilvántartások áttekinthetőséget célzó kimunkáltságának, illetőleg a gyakorlati elvek hatékonyabb alkalmazásának betudhatóan, valamint az abban résztvevők időközbeni tapasztalatainak és elektronikus eljárási rendszernek is köszönhetően mind működőképesebbnek bizonyul. A fentiek szerint a hónapos zárással, figyelemmel kísért adatok alapján tartozást felhalmozó ellenérdekűekkel szemben számos ügyvédi felszólítást küldtünk ki, majd a teljesítés elmaradása esetén közel a határidő leteltéhez azonnali elektronikus fizetési meghagyást, majd a fizetés vagy eltérő megállapodás hiányában a jogerős közjegyzői határozat birtokában a végrehaj- 8

9 tás kérelmet szintúgy előterjesztjük. Az elmaradók közül néhány esetben az általános jelleggel kidolgozott, de személyre szabott tartozás átütemezési megállapodást kötöttünk, melyben a felhalmozott pénztartozás jogalapját és összegszerűségét elismerve részletfizetési kedvezményben részesültek az arra érdemesek. 2/a. Közös költségtartozások megoszlása (2014. december 31. állapot) A tartozók alsó felső összege (Ft.) összesen (Ft.) aránya (%) fő felett Összesen: /b. Közös költségtartozások megoszlása (2014. december 31. állapot) A havi elmaradás (hó) fő összesen (Ft.) aránya (%) 0-1 havi elm havi elmaradás havi elmaradás Több havi elmaradás Összesen:

10 2014. év rezsicsökkentés kimutatás a szolgáltatók tájékoztató adatai alapján Fűtés díja fizetett összeg megtakarítás Búza u. 16. iroda Búza u. 26. hőközpont Összesen: Vízdíj Apát. u ép Búza. u ép Apát. u ép./ Búza. u Összesen: Csatornadíj Apát. u épület Búza. u épület Apát. u ép./ Búza. u Összesen: *Szemét szállítás díja Apát u (10 lépcsőház) Búza u (9 lépcsőház) Összesen: *A szemétszállítás megtakarítás összege a tény adataink alapján eltér a szolgáltató által közöltektől. A rezsicsökkentés előtt évben a szemétszállítás díjként ,-Ft összeget fizettünk. Ennek alapján, a szolgáltató állításával szemben a számításaink szerint a tényleges megtakarítás ,-Ft összegről ,- Ft összegre csökkent, melynek a különbsége Ft. a ténylegesen kimutatható megtakarítás. 10

11 Számszaki beszámoló indokolása A Lakásszövetkezet a év költségvetési terve ,-Ft pénzügyi eredménytervezéssel, és ,-Ft felújítás alapképzésre fordítandó összeg biztosítását írta elő. A kiadások fedezete ,-Ft volt tervezve. I. Bevételek alakulása Az indokolást igénylő eltérés a Költségtérítés (I./2.), Bérleti díj bevétel (I./4.), a Közüzemi díj térítése (I./5.), az Egyéb bevételek (I./6.), Önkormányzat támogatás (I./8.) sorában jelentkezik. Az I./2. Költségtérítés soron lévő többletbevételt a meglévő és a vállalkozások bérlésére nem értékesíthető helyiségek lakóközösség tagjai részére történő bérbe adásának számszerű növelése okozta. Az (I./4.) bérleti díj bevételének többlete az elmaradások befizetései okozták. (I./5) közüzemi díj térítésének összegének különbsége nem befolyásolható, az minden esetben a szolgáltatást igénybevevő bérlők részére szóló továbbszámlázást jelent. Az I./6. egyéb bevételek többlete a biztosítási kártérítési ( ,-Ft), fűtéskorszerűsítésre befizetett és fel nem használt bevételek elszámolásából, valamint a kapott bírságok bevételekből ( ,-Ft) adódtak. Az I./8. soron jelentkező különbség a zöldfelület gondozási pályázatunk eredménytelenségének a következménye. II. Költségek és ráfordítások A tervezett költségek tényleges alakulását a számszaki beszámoló részletező táblázatai tartalmazzák. Az anyagköltség (II/1.) tervezettől történő eltérése lényegében a szükségessé váló karbantartási anyagok kevesebb vásárlásából, a víz és csatornadíj közösséget terhelő alacsonyabb költségéből, áramdíj növekedéséből (Apát u. 20. sz. helyiségbérlő ELMŰ tartozását a Bírósági ítélet alapján ránk terhelt ,-Ft összege), a nyomtatványköltségek emelkedése, a másolópapírok mennyiségi emelkedése miatt, valamint a zöldfelület gondozásra fordított kevesebb kiadásai miatt következett be. A (II.2) az Igénybe vett szolgáltatások -nál az eltérés lényegében az Épületfenntartás jellegű szolgáltatások körében jelentkező többlet költség okozza. A szemétszállítás költségének eltérése a tervezettől abból származik, hogy a rezsicsökkentésből több megtakarításra számítottunk. Az Egyéb fennt-i szolgáltatás kiadásainak különbségét az előre nem tervezhető kiadások okozzák. Például, a csatorna dugulások elhárítása, a csőtörés helyreállítása (82.800,-Ft), a szennyvízcsatorna alapvezeték cseréje ( ,-Ft). A (II./3.) Egyéb szolgáltatások költséghelyen jelentkező növekedés lényegében a hatósági díj rovatba tartozó költségek emelkedése, a biztosítási díj a szolgáltatás bővítése miatti emelkedése, valamint az új FUNDAMENTA Lakáskassza szerződéskötés kiadása miatt a bankköltségeknél (3x74.000,-Ft) következett be. II./4 Bérköltség A költséghelyen jelentkező kisebb költség, az adminisztratív gondnok bércsökkentésének az eredménye, mivel a munkaidejét közös megegyezéssel csökkentett részmunkaidőre (átlagosan napi 6 óra) változtattuk. 11

12 II./5 Személyi jellegű egyéb kifizetések A költséghelyen jelentkező különbség a nem tervezhető igénybe vett betegszabadság után járó (83.355,-Ft) kiadás, valamint a táppénz hozzájárulás kiadásának következménye. A (II./6.) bérjárulék betervezett kiadásoktól történő eltérés oka lényegében a betervezettől kisebb bérköltség alakulásának a következménye. Az Egyéb ráfordítások (II/7.) különbségének oka, a nem tervezett késedelmi pótlék, a bekövetkezett káresetek növekedése, valamint a behajthatatlan követelés leírásának a következménye. III. Pénzügyi eredmény A számszaki beszámolóban jelentett tényleges pénzügyi eredmény ,-Ft. Ebből az épület-felújítási megtakarítás miatt a Lakáskassza befizetésre fordítottunk ,-Ft öszszeget, valamint az Önkormányzat felé hiteltörlesztés miatt ,-Ft fizettünk. 12

13 A év költségvetési tervjavaslat indokolása A költségvetés tervezésénél az Igazgatóság figyelembe vette a közüzemi szolgáltatási díjak árcsökkentéseit, a fenntartásra és állagmegóvásra szükséges anyagok, szolgáltatások ismert és számításba vehető árváltozásait. A tervezett kiadások forrásfedezetének tervezésénél bevételi forrásként vettük számításba a tagi befizetések és az egyéb bevételeken kívül a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába került helyiségek után a költség-hozzájárulás címén esedékes befizetési kötelezettségeket, valamint a saját tulajdonban lévő helyiségek bérleti díjának várható bevételeit. Kiemelt feladatok között az Igazgatóság az alábbi munkálatok és feladatok, elvégzését javasolja. 1. Az Apát utca , és Búza utca számú épület bejárati portálok előtt lévő, összesen 7 darab oszlop lábazatának szigetelése saját kivitelezéssel. (anyag megvan) 2. Az erkélyek korrodálását nagyban befolyásolja, hogy a tetőszinteken kialakított esővető nem megfelelő méretű, ezáltal a csapadék korlátról korlátra csurog. A probléma kezelését leggazdaságosabban úgy tudjuk megoldani, ha a legfelső szinten lévő erkélyekre egységes műszaki tartalmú esőelvezetőt szerelünk fel. Az esőelvezető saját gyártású kivitelezéssel megoldható. (35 db anyagköltség előkalkulációja ,-Ft) 3. A lépcsőházak előterének a földszinti pihenőig történő tisztasági festése azért szükséges, mivel több lépcsőház esetében tapasztalható a falfelület elkoszolódottsága. A festést saját kivitelezéssel megoldható. (anyagköltség előkalkulációja ,-Ft.) 4. Szellőző kémények tisztítása azért időszerű, mert az elmúlt harminc év alatt olyan lerakódás keletkezett, ami miatt a szellőző rendszer hatékonysága csökkent. (megkért árajánlat ,-Ft) 5. A lakásokban lejárt hitelességű vízórák cseréjének a megszervezése és lebonyolítása. Az Igazgatóság által történő szervezést az alábbi előnyök indokolják: A mérőórák viszonylag nagy darabszáma miatt nagyobb árkedvezményre van lehetőség. Biztosítható, hogy megfelelően jó minőségű, azonos típusú mérőórák kerüljenek beépítésre, amely garantálja a fogyasztásarányos mérés elérhetőségét az épületeinkben. Szakmai szempontokat is figyelembe véve indokolt az egységes mérőóráknál olyan típus kiválasztása, amely alkalmas a távleolvasást lehetővé tevő elektronikai egység későbbi fogadására. Továbbá, a WC-t kiszolgáló csatlakozó vezetékekre egységesen nedvesen futó mérőszerkezetek felszerelése szükséges, annak érdekében, hogy a mérés a nyomó és elfordító szelepes öblítés esetében is kellő pontosságú legyen. A távleolvasás bevezetése biztosítja a Vízművekkel történő későbbi olyan megállapodás lehetőségét, amely egyszerűsítheti a szolgáltató által előírt elszámolási és ellenőrzésbeli kötelezettség teljesítését. Amint azt tapasztalhattuk, a Vízművek megszüntette a Díjbeszedő közvetítésével történő elszámolás és ellenőrzés rendszerét, mivel ezen túl azt közvetlenül gyakorolja. 13

14 Az Igazgatóság már évben a Vízművekkel történő tárgyalása következtében vizsgálta, hogy az elkövetkezendő vízóracsere alkalmával a pontosabb mérés biztosítása végett milyen megoldást lehet alkalmazni. A piacon elérhető legpontosabb és legmegbízhatóbb vízórát a MOM cég tudja biztosítani, azonban a magas ára miatt (23.000,-Ft/óra) kénytelenek voltunk más megoldást keresni. A bekért árajánlatok (6db.) közül kettő kivitelező cég, aki számunkra elfogadható középkategóriás (B-meters GSD-8) minőségű vízórát kedvező áron tudja a gyártótól beszerezni és ebből az egyik (AQUAMETER KFT.) a teljes körű szolgáltatást tudja biztosítani. A teljes körű szolgáltatás tartalmazza a mérő cseréjét, hitelesítést, régi mérők elszállítását, dokumentálás ügyintézését. Mindezeket egy folyamatban tudja biztosítani, ezért nem kell a különálló ügyek miatt többszöri alkalommal a lakás tulajdonosának időt fordítani. Igény esetén saját költségre külön szolgáltatás (szelepcsere, flexibilis csatlakozók, szerelőablak stb.) is igényelhetők. (2. sz. melléklet) Javaslat a évi közös-költség és költség-hozzájárulási díjak fizetési kötelezettségekre (2013. évben beállított díjak) megnevezés havi díj Lakások közös-költsége 153,-Ft/m 2 75 m ,- 73 m ,- 55 m ,- 53 m ,- 28 m ,- 27 m ,- Garázs közös-költsége: 63,50-Ft/m 2 Raktárak (22m 2 ) költség-hozzájárulása 300,-Ft/m 2 *Fövárosi Önk. helyiségek költséghozzájárulási díja: (2006 óta változatlan) 300,-Ft/m 2 *A Fővárosi Önkormányzat a megkötött kétoldalú megállapodás alapján a tulajdonában lévő üzlethelyiségek után költség-hozzájárulást teljesít, melynek mértéke nem lehet több a raktárak költség-hozzájárulási díjánál. Budapest, április Igazgatóság nevében: Mészáros György Igatóság elnöke 14

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS Időpont: 2014.01.22 17:00 Megismételt közgyűlés: 2014.01.22 17:30 Helyszín: Eötvös Lóránd általános iskola, étkező Lakatos úti 2. számú Lakásszövetkezet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Búza Lakásszövetkezet év gazdálkodásáról és az Igazgatóság tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Búza Lakásszövetkezet év gazdálkodásáról és az Igazgatóság tevékenységéről - 1 - BESZÁMOLÓ A Búza Lakásszövetkezet 2011. év gazdálkodásáról és az Igazgatóság tevékenységéről A lakásszövetkezet napi működési feltételeinek biztosítása mellett, a jelentősebb feladatok között szerepelt

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2012. november 22.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2012. november 22. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról

Részletesebben

A Fundamenta Lakáskassza Zrt. 2008. 04. 01.-től érvényes, egységes szerkezetű DÍJTÁBLÁZATA (BETÉTSZERZŐDÉS)

A Fundamenta Lakáskassza Zrt. 2008. 04. 01.-től érvényes, egységes szerkezetű DÍJTÁBLÁZATA (BETÉTSZERZŐDÉS) (BETÉTSZERZŐDÉS) DÍJ MEGNEVEZÉSE MÉRTÉKE INDOKA/ALAPJA ESEDÉKESSÉGE, KÖNYVELÉSE Számlanyitási díj új szerződés kötésekor 1% Egyszeri, a betétszámla megterhelésével Szerződéskötéskor Számlanyitási díj emeléskor

Részletesebben

2010-es évi beszámoló és a 2011-es év ismertetése a Wesselényi u. 40. Társasház közös képviseleti tevékenységéről, kiadásairól, bevételeiről

2010-es évi beszámoló és a 2011-es év ismertetése a Wesselényi u. 40. Társasház közös képviseleti tevékenységéről, kiadásairól, bevételeiről WESSELÉNYI U. 40. TÁRSASHÁZ 2010-es évi beszámoló és a 2011-es év ismertetése a Wesselényi u. 40. Társasház közös képviseleti tevékenységéről, kiadásairól, bevételeiről RUSTLER KFT. Tisztelt Tulajdonos!

Részletesebben

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS Időpont: 2014.05.26 17:00 Megismételt közgyűlés: 2014.05.26 17:30 Helyszín: Eötvös Lóránd általános iskola, étkező Lakatos úti 2. számú Lakásszövetkezet

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2010. évi tapasztalatairól. Előterjesztő:

T Á J É K O Z T A T Ó. a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2010. évi tapasztalatairól. Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2010. évi tapasztalatairól Ó z d, 2011. május 30. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ü g y v e z e t ő j e A nem lakáscélú

Részletesebben

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről augusztus 31.

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről augusztus 31. Beszámoló az Egyek Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásokról és üzlethelyiségekről 2015. augusztus 31. Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbi beszámolóval teszek eleget az Egyek Nagyközség

Részletesebben

*/ Kerület Kőbányai ' " "P^selo-íesfületülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

*/ Kerület Kőbányai '  P^selo-íesfületülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE */ Kerület Kőbányai ' " "P^selo-íesfületülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Budapest,...,,,..,.,,,Jíl1í; :í,^ i v Tárgy: Javaslat a Budapest X. ker., Hős u. 15/a-b. lakóépület

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, és az önkormányzati tulajdonú vízi közüzemű által biztosított

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. BESZÁMOLÓ 2006. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2006. év költségvetése ez időszakban

Részletesebben

~8. szám ú előterjesztés

~8. szám ú előterjesztés ~8. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részére a Budapest X. kerület,

Részletesebben

-, '.., BUDAPEST KOBANYAli ONKOIUIANYZAT ~~ ~ /1996. (I.30.) sz. önkormányzati rende1ete

-, '.., BUDAPEST KOBANYAli ONKOIUIANYZAT ~~ ~ /1996. (I.30.) sz. önkormányzati rende1ete ... t x j c s j i G /s G c ~ 'J'-:') "... :.:. i -, '.., BUDAPEST KOBANYAli ONKOIUIANYZAT ~~---.. -~---- - -- - --. 8/1996. (I.30.) sz. önkormányzati rende1ete a Budapest Kőbányai Önkormányzat tu1ajdonában

Részletesebben

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről augusztus 31.

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről augusztus 31. Beszámoló az Egyek Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásokról és üzlethelyiségekről 2016. augusztus 31. Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbi beszámolóval teszek eleget az Egyek Nagyközség

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a lakáscélú, illetve nem lakáscélú helyiségek üzemeltetésének évi tapasztalatairól. Előterjesztő:

T Á J É K O Z T A T Ó. a lakáscélú, illetve nem lakáscélú helyiségek üzemeltetésének évi tapasztalatairól. Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó a lakáscélú, illetve nem lakáscélú helyiségek üzemeltetésének 2015. évi tapasztalatairól Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. Ü g y v e z e t ő j e Ó z d, 2016. július 21. 1. A nem lakáscélú

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottság Elnökétől Képviselő-testület 2016. március hónap 31. napján tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

A LAKBÉR MÉRTÉKÉRŐL és a KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁRÓL

A LAKBÉR MÉRTÉKÉRŐL és a KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁRÓL Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (X.22.) számú RENDELETE A LAKBÉR MÉRTÉKÉRŐL és a KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁRÓL (Egységes szerkezetben) 1 1 Módosította: 6/2009.(II.19.) sz.

Részletesebben

Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT

Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT Pásztói polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT A személyes

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 12. 15. Javaslat Mészáros Lászlóné által önkormányzati tulajdonba adott lakás helyreállítási munkálatainak végrehajtására

Részletesebben

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 23/2007. (IV.25.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahasználati díjának bérlőkre történő áthárításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolója és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Pannon Volán Zrt. 2012. évi beszámolója Iktatószám: 5202/2013. Melléklet:

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS IntercisaLakásszövetkezet február 26.

ZÁRSZÁMADÁS IntercisaLakásszövetkezet február 26. ZÁRSZÁMADÁS 2015. IntercisaLakásszövetkezet BESZÁMOLÓ 2.-7. oldal: Az igazgatóság beszámolója a 2015. évben végzett munkáról, valamint a 2016. évi pénzügyi és műszaki tervekről Határozati javaslatok Egyszerűsített

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

Bonyhád Város Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. Bonyhád Város Képviselő - testületének november 24-i rendes/rendkívüli testületi ülésére

Bonyhád Város Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. Bonyhád Város Képviselő - testületének november 24-i rendes/rendkívüli testületi ülésére Bonyhád Város Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS Bonyhád Város Képviselő - testületének 2016. november 24-i rendes/rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről,

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14. Üzleti jelentés A 2012. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2013. május 14. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

TARTOZÁSOK KEZELÉSE SZABÁLYZAT

TARTOZÁSOK KEZELÉSE SZABÁLYZAT TARTOZÁSOK KEZELÉSE SZABÁLYZAT Abasár 2016 PREAMBULUM Abasár Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénnyel, az államháztartás

Részletesebben

A rendelet hatálya Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Általános rendelkezések 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 13/1997. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1 a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek

Részletesebben

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről. 2013. augusztus 31.

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről. 2013. augusztus 31. Beszámoló az Egyek Nagyközség Önkormányzat tulajdoná lévő bérlakásokról és üzlethelyiségekről I.kategóriás lakások: Egyek, Fő u. 59. sz. Egyek, Fő u. 4. sz. Egyek, Deák F. u. 4. sz. Egyek, Víg u. 1/a sz.

Részletesebben

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva.

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. amely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. képviseletében: Kósa Lajos polgármester),

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/10/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1/2012.(05.9.) számú lakásszövetkezeti határozat:

JEGYZŐKÖNYV. 1/2012.(05.9.) számú lakásszövetkezeti határozat: JEGYZŐKÖNYV Készült a Pécs-Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 2012. május 9-én 18 00 órai kezdettel megtartott évi rendes közgyűlésén a PÉTÁV Kft. Pécs, Tüzér u. 18-20. számú rendezvénytermében.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-i ülésére 6. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI ATTITŰDÖK

ÖNKORMÁNYZATI PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI ATTITŰDÖK A legkevésbé fontos feladat Sok fontosabb feladat van Közepes fontos feladat Fontos feladat A legfontosabb feladat Sokkal szegényebb szegényebb Ugyanolyan gazdagabb Sokkal gazdagabb Sokkal Ugyanolyan jobb

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Tóth Illés. Nyírtávhő Kft.

Tóth Illés. Nyírtávhő Kft. Tóth Illés műszaki igazgató Nyírtávhő Kft. Társaságunkról Lakásszám 15 647 db Közületi fogyasztó 1 003 db A fűtött légtérfogat g A melegvíz mennyiség 3 951 ezer lm 3 505 ezer m 3 /év A forró víz hőszállító

Részletesebben

Meghívó. Tisztelt Tulajdonosok!

Meghívó. Tisztelt Tulajdonosok! Botfalvai Bt. Budapest Termál u. 2/B tel.:06-30-556-2229 vagy 06-30-373-8834 Fax.: 06-1-814-3340 Email: info@zugloikozoskepviselet.hu Web: www.zugloikozoskepviselet.hu vagy www.zugloitarsashazuzemeltetes.hu

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET az 51/2011. (XII. 16.) számú rendelte (továbbiakban: Rendelet) alapján kerületi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben) 1 Budapest

Részletesebben

Tájékoztató A fizetési nehézségekkel küzdő adósok részére a rendelkezésre álló áthidaló megoldásokról

Tájékoztató A fizetési nehézségekkel küzdő adósok részére a rendelkezésre álló áthidaló megoldásokról Tájékoztató A fizetési nehézségekkel küzdő adósok részére a rendelkezésre álló áthidaló megoldásokról Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékszövetkezet, figyelemmel a Magatartási Kódexben vállalt kötelezettségeire,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 15. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz Csaba,

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-5/2016. Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 28 i rendes ülésére. Bizottsági tárgyalás nélkül javasolt napirendre venni

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 28 i rendes ülésére. Bizottsági tárgyalás nélkül javasolt napirendre venni Új napirendi pont 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28 i rendes ülésére Tárgy: Csikóstőttős Község Önkormányzatának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/10/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 29-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 6/1997.(1998.I.1.) számú. r e n d e l e t e. önkormányzati tulajdonú bérlakások béreinek megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 6/1997.(1998.I.1.) számú. r e n d e l e t e. önkormányzati tulajdonú bérlakások béreinek megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 6/1997.(1998.I.1.) számú r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonú bérlakások béreinek megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése az árak megállapításáról

Részletesebben

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza 2011. május 19. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére Új napirendi pont Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) rendelet

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994. (VIII. 8.), 19/1994. (XI. 21.), 8/1999.(V. 1.), 13/1999.(XI. 30), 8/2002.(IV.30), 9/2003. (IV.29.), 13/2005.(IX.01.) és a 9/2006.(III.28.) számú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó

Részletesebben

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről augusztus 31.

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről augusztus 31. Beszámoló az Egyek Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásokról és üzlethelyiségekről augusztus 31. Az alábbi beszámolóval teszek eleget az Egyek Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. MÁJUS 17 -ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Tárgy: Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Új napirend Egyszerű többség Dombóvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Apáczai Oktatási Központ felújítása során keletkezett

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Tisztelt Képviselők! A szociális igazgatásról és szociális ellátás szabályairól szóló többször módosított 1993. évi III. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

A fogyasztókat érintő változások 2013-2014

A fogyasztókat érintő változások 2013-2014 A fogyasztókat érintő változások 2013-2014 2013. december 13 Balog Róbert FŐTÁV Zrt. Kapcsolati és üzletfejlesztési igazgató FŐTÁV stratégiai célkitűzések a szolgáltatás színvonalának emelése, a fogyasztói

Részletesebben

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja 60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete Tiszaújváros Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakásszövetkezetek és társasházak részére a lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak 2015. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A tulajdonosi háttérfelelősségből fakadó kötelezettségek Iktatószám:

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/743/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: A. Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérleti díjáról szóló rendelet

Részletesebben

A szabályozás célja. A szabályozás tárgyi hatálya

A szabályozás célja. A szabályozás tárgyi hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 22/2015. (V. 28.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Magyarország

Részletesebben

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló.

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Jegyzője Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Telefon 263-026. 9-109/2010. Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület március 29-ei rendes ülésére. Orosz György gazdasági irodavezető

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület március 29-ei rendes ülésére. Orosz György gazdasági irodavezető Budakalász Város Polgármestere 55/2012.(III.29.) sz. előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. március 29-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Pf. 78. Tel.: 95/323-555, Fax.:95/ 320-230 e-mail: onkormanyzat@sarvar.hu ELŐTERJESZTÉS a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet

Részletesebben

TÁRSASHÁZI KISOKOS HOGYAN ÉRTÉKESÍTHETŐ A KÖZÖS TULAJDONI RÉSZ, KI DÖNTHET AZ ELIDEGENÍTÉSRŐL?

TÁRSASHÁZI KISOKOS HOGYAN ÉRTÉKESÍTHETŐ A KÖZÖS TULAJDONI RÉSZ, KI DÖNTHET AZ ELIDEGENÍTÉSRŐL? TÁRSASHÁZI KISOKOS MIKOR ALAPÍTHATÓ TÁRSASHÁZ? Társasházat fennálló vagy felépítendő épületre lehet alapítani, ha abban legalább két, külön tulajdonként bejegyezhető lakás, illetőleg nem lakás céljára

Részletesebben

2016. évi üzleti terv

2016. évi üzleti terv 2016. évi üzleti terv 2016. terv 2015. tény Eltérés (Ft) Index (%) 9111 Családi ház hulladékszállítás 159 673 062 631 058 376-471 385 314 25,3% 9112 Társasházak hulladékszállítás 155 085 769 624 788 797-469

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

A bírósági ügyforgalom főbb adatai 2013.

A bírósági ügyforgalom főbb adatai 2013. A bírósági ügyforgalom főbb adatai 213. Országos Bírósági Hivatal Budapest, 214. Érkezés Érkezés 26 27 28 29 21 211 212 213 A bíróságokhoz érkezett ügyek száma összesen 1 343 317 1 478 264 1 598 916 1

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL A 17/1999. (V. 13.) 3, A 33/2000. (X. 24.) 4, A 42/2000.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról Püspökladányi Víziközmű Társulat Elnökétől 4150 Püspökladány, Kossuth u. 26. E L Ő T E R J E S Z T É S a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A társasházi közös költség viselésének szabályai és az igényérvényesítés nehézségei nem fizetés esetén Azaz: Mit szabályoz a törvény és mit (nem)

A társasházi közös költség viselésének szabályai és az igényérvényesítés nehézségei nem fizetés esetén Azaz: Mit szabályoz a törvény és mit (nem) A társasházi közös költség viselésének szabályai és az igényérvényesítés nehézségei nem fizetés esetén Azaz: Mit szabályoz a törvény és mit (nem) szabályoz a társasház? a) A társasház tipikus működési

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL Kötegyán Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására

Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására Gödöllői Távhő Kft. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2005. december 15-i ülésére Tárgy: Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására Előterjesztő:

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT. EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy mielőbb

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víziközmű-társulat működésével

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei nyilvános ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei nyilvános ülésére Budakalász Város Polgármestere 44/2011.(II.24.)számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. február 24-ei nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a temető üzemeltetés körében 2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének július 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének július 24-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének 2014. július 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kft. 2014. I. féléves gazdálkodásáról Előadó: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató Tisztelt Taggyűlés!

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 16. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

KIVONAT. 23/2015. (VIII.17.) TKM bizottsági határozat

KIVONAT. 23/2015. (VIII.17.) TKM bizottsági határozat Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának 2015. augusztus

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető 3980-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012. évi üzleti terve Az előterjesztést

Részletesebben

J a v a s l a t a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 2008. évi prémiumfeladatainak értékelésére és 2009. évi prémiumfeladatainak kiírására

J a v a s l a t a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 2008. évi prémiumfeladatainak értékelésére és 2009. évi prémiumfeladatainak kiírására SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250; Fax: 32/422-386; E-mail: polgarmester@.salgotarjan.hu Szám:19975-3 /2009. J a v a s l a t a Salgó

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e

Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért és az önkormányzati tulajdonú közüzemű csatornahálózatért fizetendő díjak

Részletesebben