J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 4/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Közmeghallgatás május 6. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének május 6-án órai kezdettel megtartott üléséről. Helye: Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár Tárnok, Fő utca 43. Jelen vannak: Szolnoki Gábor Károly polgármester Radics Ernő alpolgármester dr. Bánovics István Bökönyi Endre Dr. Gergely István Hegedűs Márta Éva Klemné Zabó Ágnes Zombori Ferenc Távolmaradók: Halas Gábor Később érkezett: - Tanácskozási joggal jelen van: dr. Simon Mária Jegyző dr. Jenei-Kiss Gergely Aljegyző Jelen vannak: Pajter-Szivák Zsuzsa Jegyzőkönyvvezető Vendégek: Dr. Mihályiné Opéczy Mária, Dr. Mihályi Ferenc, Szabó Miklósné, Rompos Károly, Tamók Gyula, Simonné Kovács Szilvia, Hosszú Lajos, Tibenszky Tibor, Németh Ferenc, Gál János, Vida János, Bánki László 2

3 Szolnoki Gábor polgármester: köszönti a képviselőket, a hivatal dolgozóit, és a megjelent lakosságot. Elmondja, hogy 8 fővel határozatképes a képviselő-testület. Halas Gábor képviselő úr jelezte, hogy késni fog, és a Klemné Zabó Ágnes képviselő asszonynak korábban el kell mennie. Elmondja, hogy az Mötv. 54. alapján a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatokra, kérdésekre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni. Elmondja, hogy mindig megkérdezik a közmeghallgatás előtt, hogy miért kell előre megadni a kérdéseket, és miért írásban. Ennek oka, hogy a törvény ezt képviselő-testületi ülésként tartja számon, ennek pedig törvényi előírásai vannak. Ahogy a képviselő-testületi ülésre is előterjesztések készülnek, és ahogy a képviselő-testület, a lakosság részére is ezek a törvények az irányadók, tehát közérdekű kérdést előre kell megfogalmazni. Elmondja, hogy ez állandó problémát okoz a közmeghallgatáson, hiszen a nem előre feltett kérdésre a képviselő-testület nem tud válaszolni. Hozzáteszi, hogy olyan kérdés nem hangozhat el a lakosságtól, amire nem születik válasz, azonban a közmeghallgatás keretein belül azokra a kérdésekre születik válasz, amiket a lakosok a törvényeknek megfelelően előre feltettek. A mai közmeghallgatásra 12 sorszámmal 58 kérdés érkezett, és ami eddig nem volt, 25 témát vetettek fel, de mivel a témákban kérdést nem tettek fel, azért a téma szerint fog majd választ adni, majd a közmeghallgatás végén, ha valakinek kérdése van, arra is választ fog kapni. Elmondja, hogy a kérdések előtt egy beszámolóval kezdi a közmeghallgatást. Bánki András: kérdezi, hogy készíthetnek-e videofelvételt? Szolnoki Gábor polgármester: válasza, hogy nincs akadálya. A beszámoló kezdetén szeretne néhány gondolat erejéig megemlékezni az országgyűlési választásokról. Április 6-án az országgyűlési választások napján két fontos esemény történt. Lezárult egy négy éves kormányzati ciklus és elindult a következő négy esztendő. Sok izgalmat okozott a választás, különösen az utolsó néhány hétben, de ma már vége van, és érdemes előre tekinteni. Tárnok számára a legfontosabb eredmény az, hogy az elmúlt négy esztendőben kialakított parlamenti, kormányzati kapcsolatokat nem kell újra kiépíteni, megtorpanás nélkül tudnak tovább dolgozni a következő években től, a Fidesz-KDNP kormányzásának kezdetétől új lendületet kapott az önkormányzat is, olyan négy esztendő van mögöttük, amire nem volt példa az elmúlt évtizedekben a helyi fejlesztésekben és beruházásokban. A kormányzati intézkedésekkel együtt Tárnok nagyközség gazdasági helyzete biztos lábakon áll, ezért az elkövetkezendő év fejlesztési terveit is kidolgozták a lakossággal együttműködve. Jövőt tervezni csak úgy lehet, ha a kormányzat partnerként tekint a településre, ez a partneri viszony jelenleg megvan. Megtörtént az egyeztetés is az új parlamenti képviselővel, Aradszki András országgyűlési képviselő egyértelműen kinyilvánította, hogy minden település önkormányzatát ugyanolyan erővel fogja képviselni. Elmondja, hogy május 25-én Európai Parlamenti választások lesznek, mindenkit arra kér, hogy az Európai Parlamenti választáson is éljen állampolgári jogaival. Elmondja, hogy az Európai beruházási alapok és Európai Unióval való kapcsolattartás Tárnok előnyére válik. Fontos elvárás minden választópolgár részéről, hogy olyan parlamenti képviselete legyen az Európai Unióban, ami a nemzeti érdekeket képviseli. Hiszen csak akkor tudnak valamit elérni, ha erős és határozott magyar képviselőik vannak. A október 1-jei önkormányzati választások eredményeként a településen az Otthon Tárnokon Választási Szövetség (OTVSZ) alakított képviselő-testületet. Ezt megerősítették a 2010-es önkormányzati választás alkalmával is, most pedig az új választások előtt röviden szeretné áttekinteni, az elmúlt két ciklus eredményeit. 3

4 Az elmúlt négy év önkormányzatot érintő változásai a rendszerváltás idején bekövetkezett változásokhoz hasonlíthatók. Az elmúlt 22 év alatt egyre több feladatot és egyre kevesebb központi finanszírozást kaptak az önkormányzatok. Az elmúlt 22 év tapasztalatai, előnyei és hibái alapján a 2012-es évben a kormányzat nekifogott az önkormányzat reformjának. Az elmúlt években gyakorlatilag 20 törvényi változás történt, az Alaptörvénytől kezdve, az önkormányzatokról szóló törvény, a nemzeti vagyonról, közszolgálati tisztviselőkről, szabálysértési nyilvántartási rendszerről, államháztartásról, nemzeti köznevelésről, állatok védelméről, nemzetiségek jogairól, katasztrófavédelemről, alkotmánybíróságról, kéményseprőipari közszolgáltatásról, járások kialakításáról, Magyarország gazdasági stabilitásáról, viziközmű szolgáltatásáról, a hulladékgazdálkodásról szóló törvény, hogy csak a legfontosabbakat sorolja. Mindezek a változások pedig érintették az önkormányzat, a képviselő testület rendeletalkotási munkáját is, ebben a ciklusban ezek folyamatos követése, a változások helyi rendeleti követése, az új rendeletek megalkotása nagyon sok feladatot adott, és ad folyamatosan. Ebben a ciklusban történt meg az, ami a parlamentben éppen most megtörtént, a képviselői szám csökkentése. Ezzel kapcsolatban pedig kiemeli azt, hogy az előbb sorolt változások és a továbbiakban ismertetett hatalmas fejlesztési munkák mellett a kisebb létszámú testület, kevesebb számú bizottságokkal, illetve a Polgármesteri Hivatal és az intézmények munkatársai a legnagyobb hatékonysággal dolgoztak. Az előző év januárjától működő járási rendszerrel az államreform, a közigazgatási reform harmadik szakasza kezdődött meg. A reform a kormányhivatalok megalakulásával folytatódott, és a most kialakított járási hivatalokkal vált teljessé január 1-jével az államigazgatási feladatok egy része átkerült a járási hivatalokhoz, a helyi ügyek azonban megmaradtak az önkormányzatoknál. A járási hivatalok végzik az okmányirodai, gyermekvédelmi, gyámügyi, egyes szociális és támogatási feladatokat. A kormányhivatalok kialakítása megtörtént ország minden településén, így Tárnokon is. Tárnok Nagyközség Önkormányzatának a Pest Megyei Kormányhivatallal kötött megállapodása alapján az átadott ügyeken túl a tárnoki Polgármesteri Hivatal 5 fő köztisztviselőt és 3 irodát, az ahhoz kapcsolódó felszerelési és berendezési tárgyakkal együtt, adott át az érdi járásnak. Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatal A épületének 3 irodájában január 1-jétől a Kormányhivatal munkatársai dolgoznak. Az elmúlt időszakban ezért mérhetetlen sok feladat szakadt a Polgármesteri Hivatal, és a Képviselő-testület nyakába. Azon kívül, hogy a településfejlesztésben, a fizikai munkákban is jeleskednek (csatornát kell építeni, korszerűsíteni kellett az intézményeket), azon kívül gyakorlatilag nincs olyan része az életüknek jogszabályi tekintetben, ami ne változott volna meg. Ekkora változás az önkormányzatiság léte óta nem érintette az önkormányzatokat. Ma már látszik, hogy ezt a feladatot jól végezték el, a megváltozott világban felkészülten tudnak dolgozni. Elmondja, hogy nagy türelemre volt szükségük az elmúlt években, mert azon kívül, hogy feltúrták az utcájukat, azon kívül (amit a lakosság kevésbé tud), feltúrták a közéletüket is, és minden átalakult körülöttük. Lehet az új rendszert kritizálni, lehet szeretni vagy nem szeretni, a törvények és szabályok betartása azonban hivatásbeli és választott tisztségviselői kötelességük. Csak a törvények és szabályok megértése és elfogadása, azok tiszteletben tartása jelenthet biztos alapot a jövőbeli munkáknak. De e változások közepette természetesen helyi munkavégzés sem lassult le, sőt, igen nagy lendületet kapott mind a tárnoki, mind a térségi munka. Itt is szeretné megköszönni minden képviselőtársának, az intézményvezetőknek és dolgozóinak, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, a lakosság résztvevő közösségének az elmúlt években végzett munkáját, mert azt látja, hogy ilyen kemény ciklus, ilyen kemény évek az önkormányzat életében nem voltak az utóbbi évtizedekben. A feszített munka során pedig természetesen kialakultak feszültségek, előtérbe kerültek aggodalmak és félelmek, de ezzel kapcsolatban csak azt a gondolatot ismételné meg, ami elhangzott a csatornázási lakossági fórumon. Ez a hatalmas változás próbára teszi közösséget. A 4

5 változás alól kibújni, azt kikerülni nem lehet, egy lehetőség van, haladni vele és a lehetőségeik szerint mindent a település hasznára kell fordítani. Ha a közösség erős, ha méltó a jövőre, akkor ezekből a változásokból sokkal nagyobb erővel tud kikerülni. Elmondja még, hogy a nagy változás küszöbén számára ez az egyetlen alternatíva: bízik képviselőtársaiban, a települési vezetésben, az intézményvezetőkben, a köztisztviselőkben és közalkalmazottakban, valamennyi önkormányzati dolgozóban és leginkább Tárnok lakosságában. Nélkülük a később felsoroltak nem történhettek volna meg. Úgy tűnik, hogy a válság közepette, és a változások közepette sikeres településként működik Tárnok. Elmondja, hogy ebben az évben, ebben a ciklusban sem adtak sem az önkormányzatnak, sem az embereknek semmit egyszerűen és könnyen. Gazdasági, társadalmi válság közepette minden tervet átírt valami új szabály, minden fogaskerék közé kerültek homokszemek, az önkormányzatok munkájával kapcsolatban minden átalakult, megváltozott. De mindezek ellenére a település fejlődik. Ezek a változások legnagyobb áldozatot a lakosságtól kérték, nincs ma településen olyan lakos, akit a nagyberuházások valamelyik része ne érintett volna közvetlenül vagy közvetve. A ma üzenete azonban az, hogy meg kell becsülni, mindent, ami előre visz, ami épít, ami a közösség fejlődését segíti, azért dolgozni kell. Fizikailag lehetetlen dolog az, hogy ilyen nagy munkák során ne sérüljenek egyéni érdekek. Még egy családi ház építését sem lehet megúszni gondok nélkül, hát még olyan nagy munkákat, mint amik mögött vannak. Ezek a munkák tízezer embert érintetek, sokszor konfliktusokkal. Beszámol róla, hogy 2006-ban, az önkormányzati váltáskor csőd közeli pénzügyi helyzetben volt Tárnok önkormányzata, és a jövőkép hiánya jellemezte a települést. A csőd közeliség pedig azt jelentette, hogy két hónappal az önkormányzati váltás után kiderült, hogy év végén még a munkabérek kifizetése is gondot okozott. Kiderült, hogy a vállalások meghaladják a rendelkezésre álló kereteket. Sokszor szeretnék ezt elfelejteni, de szeretné tisztázni a helyzetet. Azért volt ez a helyzet megdöbbentő, mert az önkormányzati váltásra készülve voltak terveik, úgy gondolták, hogy ha vannak tervek és elképzelések, akkor amögött vannak pénzügyi tartalékok. Végül jó szakmai döntéssel a Jövő záloga kötvény kibocsátásával teremtették meg a fejlesztések anyagi alapját úgy, hogy a csőd közeli állapot ellenére sem a lakosságnak, sem pedig az önkormányzatnak nem kellett többlet terheket vállalnia ban a kötvény kibocsátásakor végzett számítások, a kötelező auditálás, az akkori gazdasági körülmények között megalapozottan alátámasztották, hogy a megváltoztatott, szigorú és takarékossá tett működés, illetve a tervezett, bevételt termelő beruházások alapján rendelkeznek a visszafizetés pénzügyi feltételeivel óta szigorú költségvetési gazdálkodást folytattak. A fejlesztések mellett működésre hitelt nem vettek fel, az addigi gyakorlattal ellentétben likvid hitel felvételére sem kényszerültek. Tehát a ma eredményei alapján mindenki láthatja: jól döntöttek, ez tény. A választások után tehát sikerült megerősíteni csőd közeli helyzetben átvett pénzügyeket, szigorú, törvényes, átlátható és takarékos pénzügyi politikát valósítottak meg, több tízmilliós működési hiányt dolgoztak le. Átalakították intézményeket és megszüntették a működésképtelen, pénzfaló részeket. Az önkormányzat ma hatékonyabban és gazdaságosabban látja el feladatait, átlátható, világos és törvényes rendszerben. Hozzáteszi, hogy hiteles könyvvizsgáló céget szerződtettek, mely folyamatosan vizsgálja az önkormányzatot, az intézmények munkáját pedig belső ellenőrrel vizsgáltatják. Előteremtették a működéshez szükséges pénzt anélkül, hogy ehhez vagyontárgyat kellett volna értékesíteni. Beszámol róla, hogy a lakosság tájékoztatása részben a Tárnokhír újságon keresztül valósul meg, részben lakossági fórumokon keresztül. A Tárnokhírt 2007-től ingyenessé tették, közben pedig elindítottak egy új települési hírportált. Ez egyébként épp a napokban újult meg teljesen. Ilyen megújulás előtt áll az önkormányzati honlap is. Hozzáteszi, hogy az önkormányzati döntéseken, rendeletalkotásokon kívül a csatorna pályázat uniós határozata alapján átalakították az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft. (ÉTV), 5

6 működését, megalakították és elindították az új csatorna-szolgáltató céget, az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft-t (ÉTCS). További két új, térségi önkormányzati céget is alapítottak, az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulást (ÉTSZH) és az Érd Térségi Hulladékgazdálkodási Kft-t (ÉTH). A fejlesztések tekintetében elmondja, hogy 1,5 milliárd forint értékben kötvényt bocsátottak ki, ez jelentette a fedezetet napjainkig a különböző pályázati önerőknek. Az elmúlt években programjuknak megfelelően az óvodákat 91 férőhellyel bővítették, így az induló 307 férőhelyről 398-ra nőtt ezekben az intézményekben az elhelyezhető gyermekek száma. Sikeresen működik emellett az önkormányzat által kialakított Családi Napközi is. A bölcsőde elkészültével pedig még tovább, 127-re emelkedik a férőhely bővítések száma, ez a térségben egyedülálló módon több, mint 30%-os férőhelybővülést eredményezett. Ezek a fejlesztések eddig 12 új munkahely létesítését eredményezték, a bölcsődeépítés végére pedig ez a szám eléri a 24-et. Emellett elkészült a Rákóczi úton, illetve a Fő utcában egy-egy játszótér, valamint Okmányiroda nyílt a településen. Tájékoztatásul elmondja, hogy a környezetvédelmi és közbiztonsági kérdésekben az Öreghegy volt az első, aminek neki kellett ugrani 2006-ban. Tevékenységük eredményeképpen jelentősen csökkent a keletkező illegális hulladékmennyiség, évi 900 tonnáról néhány év alatt 100 tonna alá csökkent ban indult el a szervezett lakossági szemétszállítás ezen a területen. Elkészült a régi szemétbánya rekultivációja őszén elindították a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést, ez bevezetésre került Tárnok összes intézményében és a hivatalban is, folyamatosak az iskolai papírgyűjtési akciók és lehetőség van az építési törmelék elhelyezésére is a Tárnoki Kőtörőben. Ezen kívül minden év szeptemberében megszervezik az elektronikai hulladékgyűjtési napot is. Telepített automata esővízszivattyúk kerültek kiépítésre és beüzemelésre Tárnokliget leginkább érintett részén, melyek közvetlenül a Benta-patakba nyomják az esővizet. Kiemeli, hogy természetesen a legnagyobb környezetvédelmi beruházást a teljes települési csatornahálózat megépítése jelenti, erről külön is szeretne szólni. Az első ciklusban elindították a mezőőrséget és a közterület-felügyeletet, környezetvédelmi, közbiztonsági munkájuknak ezek az emberek, illetve hatóságok jelentik az alapjait. A közterületfelügyelet a belterületen látja el feladatait, a mezőőrség pedig elsősorban a külterületi mezőgazdasági földterületek őrzésében, a gazdálkodás rendjének fenntartásában működik közre szeptemberében együttműködési megállapodást kötöttek a Pest Megyei Rendőrkapitánysággal, a helyi rendészeti szerv működtetésére. Mindezeken felül a rendőrség által szervezett közbiztonsági akciókban a rendőrség irányításával, közreműködésével és támogatásával közösen is részt vesznek ezen rendészeti szerv tagjai. A bűnüldözés, bűncselekmény felderítés azonban nem feladatuk, arra jogszabályi lehetőségük sincsen, de mindent megtesznek, hogy támogassák a rendőrség munkáját. Elmondja, hogy önként vállalt feladatként kiemelkedően sokat tesznek a közbiztonság javításáért. A rendőrség, a polgárőrség anyagi támogatása nem irányítása, a helyi rendőrőrs épületének biztosítása, infrastrukturális működtetése, lakástámogatás, gépjárművek vásárlása, üzemanyagköltségük biztosítása, külön rendőri szolgálat finanszírozása, a közterület-felügyelet, a mezőőrség működtetése és a térfigyelő rendszer telepítése mind ide tartozik. Hozzáteszi, hogy minden évben folyamatosan bővítik a közvilágítási hálózatot a beérkező igények alapján októbere után azonnal megkezdték az évek óta szünetelő csatornaépítéseket, az uniós pályázat beadásáig a Zrínyi és a Deák utcák Benta-patak felőli szakaszán, a Hatvani, Szigetvári, Debreceni utcák, valamint a Jókai utca Benta utcától az Egyenlőség utcáig terjedő szakaszán építettek lakossági és önkormányzati önerővel közösen csatornát. Természetesen a legnagyobb beruházás a teljes települési csatornázás megépítése volt. Ennek az óriási közművesítési, környezetvédelmi beruházásnak az a mottója, hogy Jobbá tesszük életünket. Valóban így van. Élhetőbb, értékesebb, tisztább környezetben élhetnek mostantól. Külön öröm számára az, hogy a kezdetektől fogva nagy az érdeklődés a beruházás 6

7 iránt. Ez pedig nem csak abban nyilvánult meg, hogy a projekt kezdetén az érintett lakosság döntő többsége akarta ennek megvalósítását, Tárnokon az érintett lakosság több, mint 80 %-a mondott igent a közműtársulat alakulására, hanem a beruházás alatt, illetve annak mostani befejezésekor is számos kérdést fogalmaznak meg az érintettek. De ez teljesen természetes dolog, hiszem ilyen méretű, ennyi embert érintő beruházásra az elmúlt 25 évben nem került sor, 25 év alatt pedig sok kérdés fogalmazódott volna meg, így tehát sokkal nagyobb az érdeklődés, sokkal több a megválaszolandó kérdés. A csatornázással kapcsolatban az emberek kérése, felhatalmazása és bizalma egyértelműen megnyilvánult az OTVSZ Egyesület felé, ez a legfontosabb része lett a programjuknak, és megvalósították. Ez a bizalom teremtett Tárnokon is óriási értéket. Ezért köszönet jár mindenkinek, aki ebben részt vett, különösen minden érintett lakosnak. Elmondja továbbá, hogy egy esztendő alatt 23 kilométer csatorna-gerincvezetéket építtettek többet, mint Tárnok addigi történetének összes gerincvezeték építése -, továbbá 16 kilométer házi bekötővezeték épült, 6 db szennyvíz átemelő, és természetesen egy új szennyvíztisztító mű is elkészült, ami fogadni képes három település teljes szennyvízmennyiségét. A tárnoki beruházás értéke meghaladta a 3 milliárd forintot. Ehhez 23 kilométernyi utat kellett felbontani és helyreállítani, a befejezésre tervezett 1700 újonnan közművesített háztartásban több mint 5 ezer embert közvetlenül, de a munkák természeténél fogva szinte minden tárnoki embert érintett ez a munka. Hiszen itt élnek, itt közlekednek, és minden lakosnak viselni kellett az óriási építéssel járó óriási felfordulást, forgalomtereléseket, zajt, sarat vagy éppen port szóval mindent, ami ezzel járt. Mindent, amit 25 évre lehetett volna elosztani. Nagy próba volt ez mindannyiuk számára, és nem szabad elfelejteni, hogy nem csak a csatornaépítéssel kapcsolatban. Hiszen választási programjuk alapján más terveket is készítettek, ezek közül pedig a csatornaépítés idejére esett nyolc önkormányzati ingatlan teljes energetikai korszerűsítése, amely érintett minden pedagógust, minden iskolás gyermeket és szüleiket, rengeteg óvodás gyermeket és szüleiket. Ha pedig ez még nem lett volna elég, másfél esztendeig készült közben az új vasútállomás, közvetlenül azután, mikor befejeződött a településen a Bentapatak teljes mederrekonstrukciója. Visszatérve a csatornázásra, óriási lehetőség volt jobbá, szebbé és élhetőbbé tenni a települést. Várható eredményei a zöldebb környezet, a termőföldek minőségének javulása és az ingatlanok értékének növekedése. Abban a szerencsés helyzetben volt a tárnoki embereknek jelentős része, hogy az addigi szabályozások gyengesége miatt nem rendelkezett zárt emésztővel. 100 liternyi befolyó szennyvízből 10 liternyi távozott igazoltan. Attól kezdve, hogy a csatornázás elindul, valóban óriási környezetvédelmi változás történik. Az értéknövekedésről kicsit kevesebbet hallani, pedig érdemes átgondolni és megérteni, hogy minden egyes résztvevő ingatlan milliós értéknövekedést könyvelhet el. Tárnok értéke is szintén nagyot nő, mind az itt lakók, mind az ide vágyó emberek, illetve gazdaság fejlesztésében érdekelt befektetők részére is. De nem csak csatornát építettek, hanem számos egyéb fejlesztést, korszerűsítést végeztek el, a végén szeretné ezeket összegezni. Az egészségvédelem és szociális ellátás terén megemlíti a HPV elleni oltás ingyenes bevezetését a 13 éves lány korosztály részére. Elmondja, hogy minden évben több alkalommal egészségnapot, véradást és tüdőszűrést szerveznek. Biztosított a 24 órás orvosi ügyelet, megtörtént az Egészségház komplex felújítása is, a képviselő-testület pedig épp a napokban döntött arról, hogy önkormányzati támogatással valamennyi iskoláskorú gyermek részére egészségkártyát készíttet, ami a szakmai adatok alapján megnyugtató, biztonságos adminisztratív segítséget adhat nekik különböző, az egészségüket érintő esetekben és helyzetekben. Hozzáteszi, hogy az önkormányzat folyamatosan biztosítja a rászoruló emberek támogatását, a hivatal szakmai munkatársai, illetve Szociális Bizottság munkájával a megfelelő célú önkormányzati segélyeken és programokon keresztül. Oktatás és nevelés kérdésében elmondja, hogy a tavalyi évtől kezdődően az iskola állami kezelésben van. A Klebelsberg Intézményfenntartó központ vezetője elmondta, hogy Tárnok olyan szempontból példaértékű, hogy ugyan az állam végzi az oktatást és ő gondozza az épületet, 7

8 azonban az önkormányzat mindent megtett, hogy a tárnoki iskolába járó gyermekek számára komfortosabb, biztonságosabb, kényelmesebb épületet tudjanak átadni. Elmondja, hogy elindították továbbá a sportiskolává való átalakítást. Ebbe a témakörbe tartozik még a Bursa Hungarica ösztöndíj, óvodafejlesztés illetve bölcsődeépítés, Családi Napközi kialakítása. Természetesen nem szűnt meg a kapcsolat iskolával sem. Kultúra, sport és szabadidő szervezése tekintetében az elmúlt két ciklus alatt a kétszázat is meghaladja azoknak az önkormányzati rendezvényeknek a száma, ahol emlékezhetett, ünnepelhetett vagy éppen szórakozhatott a tárnoki lakosság. A sport és szabadidő szervezése az ebben munkálkodó civil és sportszervezetek folyamatos és kiemelt támogatásával valósul meg, akik mindezen felül már rendszeres alakítói és résztvevői a települési rendezvényeknek ban öt civil szervezet működött Tárnokon, mára már meghaladja számunk a harmincat. A civil szervezetek számának növekedésének alapja a civil pályázati rendszer kidolgozása volt, amin keresztül átláthatóan és törvényesen biztosítható e szféra segítése, támogatása. Kiegészíti azzal, hogy megalapították a Tárnok Kiváló Fiatal Sportolója díjat, elindult a Fiatalok Klubja az Ifjúsági Ház épületben, ahol 4 millió forint értékben játszóteret is építettek, a Tárnok KSK és a Bolha Foci Tanoda pedig kiemelt támogatást is kap. Hozzáteszi, hogy Tárnokért díj, illetve Radetzky díj adományozásáról szóló rendeletet fogadtak el, előbbiben a kitüntetésben évente öt, utóbbiban egy ember részesül szeptemberétől az élsportolók támogatására ösztöndíj program indult, melynek keretén belül minden évben három tárnoki sportoló részesül havi ösztöndíjban. Az előzőekben utalt arra, hogy összegezni szeretné a megvalósult pályázati és önerős fejlesztéseket október 1-je óta 15 eredményes pályázaton vannak túl, melyek a következők: Ifjúsági Pont pályázat 1,5 millió Ft Bérlakásépítés pályázat 30 millió Ft ÁROP 3.A.1/A/ Tárnok Nagyközség Polgármesteri Hivatalának szervezési működési fejlesztése 15 millió Ft KMOP 3.3.4/A Szemléletformáló és tényfeltáró kampány az agglomerációs környezeti problémák enyhítésére Regionális kampány Budapest agglomerációs területek környezeti problémák bemutatására Tárnok és Törökbálint mintaterületen 7/2011. (III.9.) BM rendelet iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésére, felújításra. (Tornaterem felújítása) Teljes költség: Ft. KMOP-5.2.1/A Tárnok Kulturális intézmény, közösségi szolgáltatás és településközpont fejlesztés Teljes költség: ,-Ft KMOP Tárnok Nagyközség területén lévő volt kommunális hulladéklerakó rekultivációja Teljes költség: ,-Ft Csatorna pályázat: teljes beruházási költség meghaladja a 3 milliárd forintot, Csatorna önerő pályázat, - KEOP-5.3.0/A/ Tárnok nagyközség Önkormányzati Intézményeinek energetikai korszerűsítése Teljes költség: ,-Ft KMOP Tárnok bölcsőde építése Teljes költség: ,-Ft, 4/2014.(I.31.) BM rendelet a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása. (Pitypang tagóvoda felújítása) teljes költség eléri a 35 millió forintot, Bölcsőde önerő pályázat, ASP pályázat integrált önkormányzati kommunikációs rendszer ennek részeként újul meg az önkormányzati honlap, Köz-Ért Kft. utcabútor pályázata 4 millió Ft. 8

9 Összegzi, hogy az elmúlt időszakban tehát 15 pályázaton szerepeltek eredményesen. Az tényekhez még az is hozzátartozik, hogy sikeres pályázatot nyújtottak be iskolaépítésre is, azonban az akkori állami forráshiány miatt nem tudták megvalósítani. Hozzáteszi, hogy jelenleg kész pályázati anyaggal rendelkeznek egy új óvoda építésére, a Művelődési Ház felújításának további, befejező ütemére, a Fő utcának a Kegyeleti Parktól való megújítására, illetve benyújtották a következő, ig tartó uniós támogatási periódusra a tárnoki fejlesztési terveket, ami ezeket is tartalmazza. Ami már biztos, hogy a pályázatok által megvalósult tárnoki fejlesztések értéke mára meghaladta a 3,7 milliárd forintot, ez pedig gazdasági, beruházási sikertörténete Tárnoknak. Az EU önerő pályázatok végleges elszámolására még várnak, de ma már látszik, hogy annak végeztével több százmillió forintos támogatást realizálhat az önkormányzat. Elmondja, hogy a felújítások, építések, korszerűsítések az elmúlt két ciklusban az alábbiakat érintették: Egészségház, 10 lakásos önkormányzati bérlakás, Művelődési Ház, Marton utcai iskolaépület, alsós iskola, annak tornaterme, felsős iskola, a felsős iskola tornaterme, KSK új sportöltöző, Templom utcai óvoda, Hétszínvirág óvoda, Ifjúsági Ház, a hivatal A épület, két új játszótér, Idősek Otthona épülete és parkja, templomtér, családi napközi kialakítása, teljes útépítés az Álmos és Tass valamint a Halász utcában, a Kossuth utca Marton utca és Ulicska utca közötti részén, és a Köz-Ért Kft. épületének elkészítése. Ez utóbbiról pedig azt kell tudni, hogy saját erős önkormányzati tulajdonú épület építésére az elmúlt évtizedekben nem került sor. A lakossággal, szakmai szervezetekkel együttműködve elkészítették Tárnok hosszú távú fejlesztési koncepcióját, melynek legfőbb irányai a települési műszaki infrastruktúra további fejlesztése és a szétszakadt településrészek egyesítése. Ez egy új településközpont kialakításával valósítható meg a jelenleg beépítetlen Odlúk területén. Ennek folytatásaként futna át a település új átkötő utcája a Vereckei utca nyomvonalán, a Dózsa György út és a Sóskúti út között. A települést kettévágó Benta-völgy az ökoháló részét képezi, tehát védelem alatt áll. Itt beépítés nem valósítható meg, de egy jól használható parkként értelmezhető a településközpontban, új nevén: Ökopart, természet közeli zöld- és vízfelületek kialakításával Tárnok szerves részévé válhat, tanösvényeknek, szabadidős tevékenységeknek, turisztikai célpontoknak adhat helyet. A Bentára nézve, az ökofolyosó határára fordulva alakítandó ki egy térfal. Ez a Benta két oldalán új utcákat, sétányokat jelenthet. Itt valósítható meg egy új, az ifjúság részére kialakítandó sportés szabadidő központ. Az egyre növekvő lakosságszám befogadására szükség van ütemezett lakóterület-fejlesztésre is: ez az Odlúk, a Berki területén, illetve a Dózsa György út mentén valósítható meg. Turisztikai fejlesztésekhez Tárnoknak rendkívül jó lehetőségei vannak: Ófalu - Benta-völgy - Kőfejtő vonala, Horgásztó. Az Ófalu történelmi jellegének megőrzésével, múzeumok, kulturális intézmények kialakítása, a Fő utca vegyes-használatú utcaként történő kialakítása díszburkolattal, terekkel, találkozóhelyekkel. A Benta mentén a fent említett Ökopart kiépítése, sétányokkal, sportolási lehetőséggel. A Kőfejtő és az öreg-hegyi borospincék hasznosítása vendéglátói célokra. A fejlesztésekhez kapcsolódóan szálláslehetőségek biztosítása az idelátogatók számára. A Sóskúti út átmenő forgalma nagy teher mindenkinek, ezért ennek kihasználására kereskedelmi szolgáltatások kiépítése, termelői áruk értékesítése kerülhet előtérbe, helyi vállalkozásokkal telephelyek megvalósítása önkormányzati segítséggel. Elmondja, hogy a jelenleg is folyó mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése fontos, akár primőrtermelés megvalósításával. Az M7 autópálya mentén - a sóskúti ipari terület folytatásaként ipari, gazdasági fejlesztés megvalósítása betelepülő vállalkozásokkal és adópolitikai támogatással. A mezőgazdasági termeléshez kapcsolódóan feldolgozó üzemek létesítése az elképzelés a 9

10 mezőgazdasági területek határán. Az üzemekhez vezető feltáró út építése a Dózsa György úttal párhuzamosan. Tárnok teljes területén közlekedést és az infrastruktúrát továbbra is fejleszteni kell, akár átkötő utak létesítésével a településen a Dózsa György út és a Sóskúti út között - így összekapcsolva a szétszakadó településrészeket. Az Öreghegyen elkezdődött szegregáció megakadályozására infrastruktúra-fejlesztés és útépítés. Továbbá a teljes településfejlesztésre vonatkozóan megújuló technológiákat kell alkalmazni a fejlesztés összes szintjén. Az összegzésben megfogalmazott infrastruktúrafejlesztés alatt elsősorban az intézményrendszer folyamatos fejlesztését érti bölcsődei, óvodai férőhelyek létesítése, utak korszerűsítése és a külterület közművesítési fejlesztése. Ez jelenti ma a település hosszú távú településfejlesztési koncepcióját. Visszatérve a csatornaépítéssel kapcsolatos beszámolóhoz, a csatornaépítéssel tehát befejeződött a belterület teljes közművesítése. Most indulhat a következő fejlesztési periódus, a teljes település úthálózatának szilárd burkolattal való ellátása, és ezzel párhuzamosan a 2010-ben elkezdett tervezés alapján a belvízelvezetést szolgáló vízelvezető árokrendszer felújítása. A 2014-es költségvetés elfogadásával útépítési programjuk első üteméhez már megindult a gyakorlati előkészítési munka, a tervezésre, kivitelezésre szóló ajánlatok bekérése. Illetve Érddel és Diósddal ismét összefogva egyéb kormányzati, illetve pályázati források bevonását indították el. A csatornaépítési munkák befejezésével tehát tovább folytathatják az infrastruktúrafejlesztéseket. Nagyon fontos további lépése ez a csatornázásnak, hiszen ezek a beruházások biztosítják nagyrészt, hogy a csatornarendszer biztonságosan működjön, ne kerüljön bele talajvíz, illetve csapadékvíz, hanem vízelvezető árkokon keresztül jusson el a megfelelő helyre. Emellett pedig természetesen az aszfaltburkolat létesítése jelentősen növeli az érintett lakosság komfortérzetét. Jelenleg 43 utca szerepel a fejlesztési listán, valamennyi nem szilárd burkolatú belterületi út, illetve útszakasz. Ezzel együtt megtörténik az Öreghegyen a Szőlőhegyi út folytatásaként az Újhegyi út földhivatali-térképészeti kimérése, ami az első lépés ahhoz, hogy a burkolat korszerűsítése megkezdődjön. Továbbá a végéhez közeledik már a Szőlőhegyi út Tárnok közigazgatási határáig történő felújítása is. Visszatérve a belterületi utakra, megtörtént valamennyi út állapotának rendszerszerű felmérése, ezek hossza eléri a 11 kilométert. Mára elkészült az a lista is, amely megmutatja, melyik utcák esetében mi az aktuális feladat. Ahol már készítettek építési terveket, ott a kivitelezés költsége, ahol nem, ott emellett a tervezés költsége is megállapításra került. Kialakult a teljes, ma megbecsülhető költségigény, majd a munkák sorrendje. A sorrenddel kapcsolatban, azoknak az utcáknak a korszerűsítése indulhat el, ahol a teljes közművesítés már évekkel ezelőtt megtörtént, tehát teljesen konszolidáltnak tekinthető. Az útépítési program a teljes település valamennyi útját érinti. A ma becsült teljes költség meghaladja a 600 millió forintot, ez pedig több éves programot jelent. Ez azonban már része az Otthon Tárnokon Választási Szövetség Egyesület (OTVSZ) közötti településfejlesztési programjának. Ráadásul megmutatja azt is, hogy mennyi dolog van közműfejlesztés vagy infrastruktúra fejlesztés területén. A gyakorlati munkálatok megrendelésére nyár elején kerülhet sor, és meg is kezdődnek a munkák. Az eddig elsorolt, megvalósult fejlesztéseken kívül ma már a gyakorlatban is elindult a mintegy két hektár területű Ifjúsági Centrum terveinek készítése, a teljes belterületi úthálózat szilárd burkolattal való ellátásának tervezése, a KSK új vizesblokkjának építése, a Marton utcai óvoda felújításának munkálatai és Tárnok első bölcsődéjének építése. Ez utóbbival kapcsolatban fontos megemlékezni arról, hogy 25 éves szünet után ez lesz Tárnok első zöldmezős intézményfejlesztési beruházása, az Ifjúsági Centrummal kapcsolatban pedig arról, hogy oda egy olyan komplex létesítményt terveznek, ami a legszélesebb körben biztosítja majd a fiatalok sport- és szabadidős igényeinek kielégítését csodálatos környezetben és a lakosság legkisebb zavarásával. 10

11 Végezetül a sok építés, felújítás mellett szeretné hangsúlyozni, hogy az elmúlt két ciklusban nem csak hatalmas méretű fejlesztések és beruházások történtek, nem csak a közelebbi és távolabbi jövő gyakorlati munkáinak tervezése történt meg, de számos olyan, az Otthon Tárnokon Választási Szövetség Egyesület (OTVSZ) által indított, illetve támogatott kezdeményezés is, melyek más módon érintik, más módon határozzák meg mindennapi életüket, és ma már részesei Tárnok mindennapi életének. Egy részükről már említést tett a beszámolóban. Ilyen döntések, ünnepek, rendeletek és programok, melynek kialakításában részt vettek: Tárnokért díj, Idősek világnapja, Fiatalok Karácsonya, Pörköltfőző fesztivál. (2003-tól), Falusi disznóvágás és táncház, Kiváló Fiatal Sportoló Díj, Sportolói ösztöndíj, óvodapedagógusi díj, állandó környezetvédelmi rajzpályázat, Anyatejes világnap, Költészet Napja, Nyárbúcsúztató Lecsófőző Fesztivál és Sportnap, elektronikus hírportál, havi Tárnokhír, Falukarácsony, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, Takarítsuk ki Tárnokot! köztisztasági akciónap, elektronikai hulladékgyűjtés, Szent Mihály napi sokadalom, Középiskolások Ösztöndíja pályázat, Radetzkyek napja, Radetzky díj, Anyák Napja, évvégi sportgála, HPV elleni védőoltás, hosszú távú településfejlesztési koncepció, civilek támogatási pályázata, hogy csak a legfontosabbakat sorolja fel. Összegzésképpen elmondja, hogy munkával teli nyolc esztendő van mögöttük, évtizedes tervek pedig előttük, ami azt mutatja, hogy érdemes és szükséges dolgozni Tárnokért. Elmondja, hogy most következik a közmeghallgatásnak az a része, melyben a szabályok alapján a feltett kérdésekre adja meg a válaszokat. Mint már az elején említette, ennek törvény által szabályozott rendje van, ez alapján pedig csak kérdésekre tud választ adni a közmeghallgatás keretében, a közben felmerülő kérdésekre pedig a közmeghallgatás után fognak választ kapni. Elmondja, hogy 12 sorszámmal 58 kérdés és 25 téma érkezett, melyekben téma szerinti tájékoztatást fog adni. Hozzáteszi, hogy a lakosságon múlik, hogy mennyire tudják tartani a törvény által előírt rendet. Nyomatékosítja, hogy minden feltett kérdésre válaszol, ahol pedig témát jelöltek meg, ott téma szintű választ tud adni, és a közmeghallgatás végén valamennyi kérdésre válaszolni fog. 1. sorszámmal Dr. Mihályiné Opéczy Mária három témát jelölt meg. Az első: hulladékszállítás és szemétszállítási díj. Ezzel kapcsolatban azt a választ tudja adni, hogy Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2001-ben közszolgáltatási szerződést kötött a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.- vel a települési szilárd (kommunális) hulladék elszállítására és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására. Az FKF Zrt.-vel kötött 10 éves szerződés 2011-ben lejárt. A 2011-ben kiírt közbeszerzési pályázat eredménytelen lett, de az FKF Zrt ben továbbra is ellátta Tárnokon a lakossági kommunális hulladék gyűjtését és szállítását. Az FKF Zrt. a ben kötött Tárnok számára nagyon előnyös közszolgáltatási szerződés alapján a hulladékszállítási díjat hosszú éveken keresztül nem emelte ben a FKFV rendezni kívánta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját, de kormányzati döntés alapján a szükséges emelést nem tudta végrehajtani. Az FKF Zrt. ezért 2012-ben is a évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fenntartása mellett látta el a közszolgáltatást a településen. Tárnok Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2012-ben Diósd Község és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzataival közösen megalapította az Érd és Térsége Hulladékgazdálkodási Társaságot. Dr. Mihályiné Opéczy Mária (1. sorszám): megköszönné, ha ezt befejezné. Szolnoki Gábor polgármester: szeretné megadni a témakörben a tájékoztatást. Dr. Mihályiné Opéczy Mária: nem kéri a tájékoztatást, mert abszolút értelmetlen, mert a Tárnokhírben nem ez jelent meg. 11

12 Szolnoki Gábor polgármester: tájékoztatja, hogy a közmeghallgatásnak, mint képviselő-testületi ülésnek évtizedek óta szabálya van. Ha az emberek kérdéseket fogalmaznak meg, arra születnek válaszok, ha valaki témakört jelölt meg, mint Ön is, akkor mivel ebben a témakörben semmiféle kérdés nem érkezett, azt a tájékoztatást meg tudja adni a képviselő-testület nevében, amit a hulladékszállítással kapcsolatban ma képviselő-testületi álláspontként képviselni tud. Minden egyéb olyan vita, amire csak a közmeghallgatás végén van mód. Dr. Mihályiné Opéczy Mária: köszöni, de akkor eláll ettől a három témakörtől, mert a Tárnokhírben nincs arról szó, hogy kérdést vagy témakört kell megjelölni. Kérdezi, hogy hol van a lakosság értesítve arról, hogy kérdéseket tegyen fel. Szolnoki Gábor polgármester: megismétli, hogy a képviselő-testület munkáját a törvények és szabályok határozzák meg. Az önkormányzat rendelkezik szervezeti és működési szabályzattal, mely nyilvános és ismerhető, a közmeghallgatásra való felhívás pedig erre hivatkozva mindig rögzíti, hogy kérdéseket írásban előre kell feltenni, legkésőbb a közmeghallgatás előtt egy órával. Dr. Mihályiné Opéczy Mária: köszöni, de akkor eláll ezektől a témaköröktől. Holló Szilvia: javasolja, hogy ne álljon el. Dr. Mihályiné Opéczy Mária: közli, hogy akkor tessék elmondani mind a hármat. Szolnoki Gábor polgármester: a második téma az adósságkonszolidáció, ezzel folytatná Dr. Mihályiné Opéczy Mária: válasza, hogy rendben van. Szolnoki Gábor polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy a 2008-ban kibocsátott CHF névértékű kötvény tőketörlesztését 2013-ban kezdte meg önkormányzat. Az eredeti szerződés szerint április 15-én volt esedékes az első, CHF értékű tőketörlesztés. A Képviselő-testület 38/2013. (III. 25.) számú önkormányzati határozata alapján a törlesztés prolongálva lett július 15-ig, amikor a törlesztést teljesítették. Az elmúlt két esztendő legnagyobb hatású változását az önkormányzat adósságkonszolidációja jelentette. A fejlesztési kötvény kibocsátása kapcsán ez Tárnokot is érintette. Ilyen hatású, ilyen horderejű, az önkormányzatokat érintő kormánydöntésre nem került sor a rendszerváltás óta. Az első ütemben maximum 70%-os adósságkonszolidációról volt szó, második ütemben pedig az adósság teljes részét konszolidálták. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások 2013januárjában kezdődtek, az adósságrendezés mértéke Tárnok esetében 65% lett. A háromoldalú szerződést (önkormányzat, állam, bank) június 2-án írták alá a felek. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján a Magyar Állam átvállalta a kötvénytartozásunk 65 %-át szeptember 16-án az aláírt háromoldalú szerződés alapján a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. törölt az önkormányzat számlájáról CHF névértékű kötvényt. Az óvadékként kezelt millió forint 65%-át (325 millió Ft) a törvény értelmében az Államkincstár részére átutalták. Döntött a képviselő-testület a fel nem használt kötvényrész visszaváltásáról, 175 millió forintot váltottak vissza 2013áprilisában, ezzel a teljes futamidőre vetített adósságszolgálat a évben 70%-kalcsökkent. A év végén döntött az állam az önkormányzatok teljes hitelállományának átvállalásáról februárjában született meg a döntés a képviselő-testület részéről. A teljes önkormányzati kötvény- és egyéb hitelállomány átvállalása megtörtént az állam részéről január 1-jével. A harmadik téma a Meteor körüli talajmunkálatok, ezzel kapcsolatban sok kérdés érkezett már, tájékoztatásul elmondja, hogy az M7 Ingatlanfejlesztő Kft. tulajdonában lévő területen folynak mint magánterületen talajrendezési munkálatok. Lakossági bejelentésre megkeresték a járási 12

13 kormányhivatalt, mint illetékes építéshatóságot, hogy vizsgálják ki az ott folyó munkálatokat. A kormányhivatal az ellenőrzés során jogszabályellenes magatartást nem állapított meg. Az anyagot kivizsgálásra továbbította Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. E vizsgálat eredményéről nem érkezett jelzés. 2. sorszámmal két témát jelölt meg Dr. Mihályi Ferenc a csapadékvíz-elvezetéssel, illetve az utak aszfaltozásával kapcsolatban. Csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatban csak azt tudja megerősíteni, amit eddig elmondott: a csatorna közművesítés befejezése után, az útépítésekkel együtt ezeket a munkálatokat is el kell végezni minden utca esetében ben készült el a teljes település vízrendezéséről szóló terv, ez alapján kívánják megvalósítani, nem egy év alatt, hanem folyamatosan, ahogy haladnak az utak felújításával. Az utak aszfaltozásával kapcsolatban, ahogy korábban elmondta, az egész települést érintően elindult a tervezés. Hozzáteszi, hogy értelemszerűen sor kell, hogy kerüljön a régen közművesített és megromlott állapotú utak karbantartására is. Az útépítéseket itt kell elkezdeni és folyamatosan haladni. Ennek költségbecslése még nem készült el, hogy mit jelentene a teljes település már aszfaltos útjainak karbantartása. Dr. Mihályi Ferenc (2. sorszám): megköszöni a választ, de szeretné néhány dologgal kiegészíteni. A csatornaépítéskor felhívták Polgármester úr figyelmét, hogy itt az idő, meg lehet kezdeni a csapadékvíz elvezetést is, amiről régen szó volt. Polgármester úr azt mondta mikor, ha nem most? Véleménye szerint a kérdésben benne van a válasz: nem most. Ez azt jelenti, hogy a szavahihetősége bizonyos mértékig megkérdőjelezhető. Folytatja azzal, hogy a csatornaépítés folyamán az utcájukban 20 méteres szakaszon kétszer bontották fel a csatornát. A csatorna 35 méter mélyen fut, az történt, hogy nagyon szakszerűtlenül rakták le a csatornát. Kérdezi, hogy mikor volt utoljára a Duna utcában gyalog? Szolnoki Gábor polgármester: válasza, hogy kb. három héttel ezelőtt. Dr. Mihályi Ferenc: javasolja, hogy menjen el újra és nézze meg, mert kb. fél méteres lyukak éktelenkednek, és meglehetősen veszélyes. Szolnoki Gábor polgármester: szeretné mederben tartani a beszélgetést, lesz még csatornával kapcsolatos kérdés, ahol általánosan érinteni fogják. Elmondja, hogy a mostani felhőszakadások kapcsán a 23 km felbontott út esetében ő maga a tegnapi napon 12 olyan helyet talált, ahol változás történt például a tömörítésben, amit garanciális kötelezettséggel a csatornaépítőknek meg kell javítani. Minden egyes garanciális munkát el kell végezniük. Addig nyugodt, amíg azok a bontások, ahol hibákat találnak, megtörténnek, mert ez azt jelenti, hogy megtalálták a hibát, és ki akarják javítani. Elmondja, hogy akkor van baj, ha olyan aknák kerülnek elő, amikre senki nem számított, ilyenről pedig egyelőre nem tudnak. Dr. Mihályi Ferenc: elmondja még, hogy az építők az utakat átadták a csatornaépítés befejezése után, ahol a technológiai fegyelmet maximálisan nem tartották be, ennek okai a hibák, és azt mondták, hogy ez olyan minőségű út, hogy akár aszfaltozni is lehetne. Ha megnézi az utakat, arra lehet aszfaltozni, de nem érdemes. Hozzáteszi, hogy négyéves garanciát adtak a csatornaépítők, de ha ilyen rossz munkát végeztek, akkor sok helyen várható hasonló hiba, mint ami náluk. Kérdezi, hogy megkockáztatják-e azt, hogy amikor az utak már aszfaltozva vannak, akkor jönnek elő a csatornaépítés hibái, és akkor bonthatják az aszfaltot, bonthatják a csatornát. Szolnoki Gábor polgármester: elmagyarázza, hogy ez nem egészen így van, aszfaltozni azokat az utakat lehet, amelyek konszolidálódtak. Azok az utak pedig, amiket most csatornáztak, majd akkor válnak konszolidálttá, ha a szakemberek kijelentik. Dr. Mihályi Ferenc: szerint akkor sokáig fognak várni. 13

14 Szolnoki Gábor polgármester: véleménye szerint nem kell sokáig várni. A következő kérdező Szabó Miklósné, két témakört adott le, az egyik a beszámoló, kéri magyarázza el, hogy ez mire vonatkozik. Szabó Miklósné (3. sorszám): véleménye szerint Polgármester úr elvi tévedésben van, ez a rendszer, hogy írásban kell bejelenteni, ez nem egy évtizede, csak azóta van, mióta ő polgármester. Megalázónak tartja és korlátozza a szólásszabadságot, mert Polgármester úr beszámolójához nem lehet hozzászólni, mert nem tudják előre, hogy miről szól. Azért jelölte meg így az egyik témát, hogy beszámoló, a másik nagy téma pedig a csatornázás, amely 3500 embert érint. Hozzáteszi, hogy az önkormányzat adófizető állampolgárok pénzéből gazdálkodik, minden fillér, amit költenek, az ő pénzük. Idős, öreg nyugdíjasok a férjével, évi Ft. áfa és különböző adó, amit levonnak tőlük, tehát jogosnak érzi azt a lehetőséget, hogy feltegyenek olyan kérdéseket is, amire nem tudtak előre jelentkezni. Szolnoki Gábor polgármester: elmagyarázza, hogy azt, hogy kérdést lehet-e feltenni egy közmeghallgatáson, a törvény mondja ki. Hozzáteszi, hogy minden évben egy óra után úgy dönt a képviselő-testület, hogy tehetnek fel még kérdéseket, aminek az az eredménye, hogy 4-5 óra után felállnak az emberek és hazamennek, mert elindul egy parttalan vita és azt nem veszik tudomásul, hogy ez egy képviselő-testületi ülés. Szabó Miklósné: 24 éve volt a rendszerváltás. Kérdezi, hogy akkor még nem volt érvényben ez a törvény? Mert akkor nem így volt, feltehették a kérdéseiket. Szolnoki Gábor polgármester: válasza, hogy nem tehették fel, és nem kaptak rá választ. Szabó Miklósné: kinek a kötelessége, mióta megszűntek a közmunkások, a buszmegállók takarítása? Szolnoki Gábor polgármester: tudomása szerint még mindig dolgoznak közmunkások. Szabó Miklósné: kéri, hogy vizsgálják felül, mert a régi orvosi rendelő előtti buszmegállóban van egy hatalmas aprószemű sárga szilvafa, tavaly is három hónapig szagolták a bűzt, a cefreszagot. A járdán nem lehetett közlekedni, a buszmegállóban nem lehetett megmaradni a bűztől három hónapig. Már most kezd potyogni, beleragad a cipőtalpába is. Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy a Köz-Ért. Kft feladata lesz majd ennek ellátása Szabó Miklósné: javasolja, hogy vagy takarítsák fel, vagy vágják ki. Szolnoki Gábor polgármester: válasza, hogy lehet, hogy csak a kivágás jelent megoldást, meg fogja nézetni. Szabó Miklósné: rátér a csatornázásra. A közműtársulás, ami alakult 2008-ban. Szolnoki Gábor polgármester: az a közmű társulat. Szabó Miklósné: folytatja, hogy a mandátumuk lejárt, és szeretné tudni mikor volt vagy lesz új vezetőség választás, lakossági küldöttválasztás, mert nem szeretné, ha úgy zajlana, mint legutóbb. Ragaszkodik hozzá, hogy olyan közgyűlés legyen, ahol a lakosok jelölik ki a képviselőket, akik a vezetőségben részt vesznek. Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy továbbítja a közműtársulat felé a kérést. Az önkormányzat ebben a kérdésben sem nem adatkezelő, se nem szervezetkezelő. 14

15 Szabó Miklósné: megjegyzi, hogy akkor is az önkormányzat vezette le az ülést. Szolnoki Gábor polgármester: elmagyarázza, hogy ebben van egy kis tévedés, a szervezőbizottságban részt vett az önkormányzat, de nincs már szervezőbizottság, és nincs önkormányzati beleszólás. Ezért mondta, hogy a jelzést továbbítani fogja a társulat felé. Hozzáteszi, hogy nem tud dönteni a társulat ügyeiben, mert az önálló jogi személy. Szabó Miklósné: várja az értesítést, hogy mikor hívják össze a közgyűlést. Elmondja, hogy van nála egy kimutatás a csatornaépítés költségeiről, az önkormányzati önrész 22,1 %, az EU-s támogatás 77,9 %, ez 100 % költség. Tudomása szerint a lakossági befizetések 460 millió Ft feletti összeget tesznek ki. Szolnoki Gábor polgármester: válasza, hogy nem tudja megmondani, hogy a társulat részére mennyit fizettek be. Szabó Miklósné: folytatja, hogy ha vásárol valamit, számlát kell kapnia. Szolnoki Gábor polgármester: akinek LTP-je van, annak kell kapnia minden évben elszámolást. Szabó Miklósné: közli, hogy egy összegben fizette be, és nem kapott számlát. Dr. Simon Mária: kérdezi, hogy miért kellene erről számlát kapnia? Elmagyarázza, hogy nem fognak róla számlát kapni, mivel nem vállalkozásként csinálja társaság az érdekeltségi hozzájárulás beszedését, a csekkel bizonyítják, hogy befizették. Szabó Miklósné: elmondja, hogy van nála egy számla, utólagos befizető, nettó Ft-ot fizetett be. Kérdezi, hogy létezik ez, mikor ők Ft-ot fizettek be Szolnoki Gábor polgármester: kérdezi, hogy mikor fizette be? Szabó Miklósné: nem tudja, átadja a számlát. Szolnoki Gábor polgármester: véleménye szerint, ha jól értelmezi a számlát, ezt az ÉTV részére fizette meg valaki közműfejlesztési hozzájárulásként. Dr. Simon Mária: elmagyarázza, hogy ez az ÉTV Kft. számlája, amely kft. a vizet és a csatornát szolgáltatja, ő számlaköteles. Szabó Miklósné: tehát nekik nem jár számla. Szolnoki Gábor polgármester: véleménye szerint, ez már a meglévő csatornára való rákötést jelenti, azt nem a társulat intézi. Szabó Miklósné: kérdezi, hogy az hogyhogy ilyen kevésbe kerül? Szolnoki Gábor polgármester: válasza, hogy nem tudja megmondani, hogy ő mit fizetett be előtte. A számlán az áll, hogy hónapban utólagos csatlakozási díjként fizetett meg valaki Ft-ot. Hozzáteszi, hogy ezért kell a kérdéseket előre feltenni. Ha valaki közérdekű adatot kér egy közszereplőtől, akkor ő a közérdekű adatért felel. Elmondja, hogy mindig ide jutnak el, mindig elindul egy demokratikus játék, hogy lehet szétzilálni a képviselő-testület ülését, és mindig hatványozottabb a választás évében. Senki nem fogja tudni megmondani, hogy azt a számlát 2010-ben valaki miért, milyen feltételekkel, és hogy fizette be. 15

16 Szabó Miklósné: egy mondattal még térjenek vissza a csatorna-kérdésre. Reméli, hogy össze fogják hívni a közgyűlést, ahol meg tudnak mindent, ami rájuk tartozik, és tisztázni fogják a dolgokat. Szolnoki Gábor polgármester: válasza, hogy továbbítani fogja a kérdést. Kiegészítésként elmondja a csatornázással kapcsolatban bár a Tárnokhírben ezek az adatok már olvashatók voltak -, hogy a képviselő-testület 2008-ban a Tárnok területén megépülő csatornahálózat EU-s pályázatának benyújtásához szükséges önerőt a víziközmű társulat által vállalt lakossági érdekeltségi hozzájárulás, valamint az azt kiegészítő önkormányzat által kibocsátott kötvény (saját erő) fedezettel kívánta biztosítani az akkor ismert adatok és számok tükrében. A törvény által megalakult vízgazdálkodási társulat tagjai döntöttek az érdekeltségi hozzájárulás mértékéről. A befizetendő összeget nem az önkormányzat, hanem a társulat veti ki, törvény alapján neki kell behajtani, illetve, ha nem fizetik meg, azt adók módjára kell behajtania. A társulat az alapító okirata és az önkormányzattal kötött megállapodás alapján a jóváhagyott összeget átutalja az önkormányzat részére, melyet addig ez alatt az öt éves periódus alatt az önkormányzat megelőlegezett, illetve jelenleg is megelőlegez. A társulat a lakossági fedezetet kb. 330 millió Ft hitelfelvétellel biztosította volna, azzal a feltétellel, hogy annak kamatfizetési kötelezettségét ami akkor kb. 85 millió Ft volt - az önkormányzat fizeti ki. Azonban a testület 2012 februárjában úgy döntött, hogy a társulat részére megelőlegezi a teljes önerőt a kötvény terhére, így a társulatnak nem kell majd hitelt felvennie, értelemszerűen az önkormányzatnak se kell majd kamatot fizetnie. Tájékoztatásul elmondja, hogy a beruházási költségek, tervezési előkészítési és egyéb költségek meghaladják a 150 millió Ft-ot, a tárnoki vonalas létesítmények 2,6 milliárd forintba kerülnek, a szennyvíztisztító-mű tárnoki része kb. 400 millió Ft-ba kerül, az önkormányzati költségek pedig 2014 januárjában már meghaladták a 400 millió Ft-ot. A költségek a projekt előkészítésétől kezdve kizárólag önkormányzati forrásból származtak. Hozzáteszi, hogy sokan érdeklődtek ezzel kapcsolatban: valamennyi a beruházással kapcsolatos szám és költség adat, mint adatsor tájékoztató jellegű, hiszen minden költségelem pontos meghatározására csak a projekt teljes befejezésekor, a hivatalos zárás után kerülhet sor, amikor minden projektelemre minden kötelezettség kifizetésre kerül, illetve az EU záró ellenőrzése alapján nem változik meg a támogatási intenzitás. Ugyanígy igaz ez az LTP-s befizetésekre is, mert az, hogy mennyit, kik fizettek, és milyen rendszerességgel, az csak akkor derül majd ki, amikor lejár a szerződésük, és megkapják a tájékoztatást, hogy milyen összegek kerültek befizetésre. Tamási Katalin: kérdezi, hogy a csatornázáshoz lehet-e hozzászólni. Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy lesz még csatornával kapcsolatos kérdés, javasolja, hogy várják meg. Tamási Katalin: elmondja, hogy már egy éve vár, és senkitől nem kap választ. Ugyan nincs sorszáma, de Jegyző asszonynak akart átadni valamit. Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy Jegyző asszony, most nem fog jogi kérdésben választ adni. Tamási Katalin: elmondja, hogy egy évvel ezelőtt kezdődött a problémája patkányokkal, bűzzel él együtt az egész utcával. Szolnoki Gábor polgármester: megjegyzi, hogy azt állította, hogy nem kapott rá választ, de tudomása szerint közigazgatási eljárás is folyik az ügyben. Tamási Katalin: közli, hogy mégse történik semmi. 16

17 Szolnoki Gábor polgármester: válasza, hogy azért, mert a szomszéd nem hajlandó bizonyos dolgokat megtenni. Tamási Katalin: problémája, hogy Polgármester úr a talajterhelési díjat, hatszázvalahány ezer forintot elengedett ennek a nőnek, ők meg szagolják a bűzét, a döglegyeket meg a patkányokat. Szolnoki Gábor polgármester: tájékoztatja, hogy a polgármester nem enged el talajterhelési díjat. Van kedvezmény a testület döntése alapján, amely szociális alapon van. De a lakosság kezdeményezheti, hogy szűnjön meg a szociális alapú talajterhelési kedvezmény, ha ez a lakossági igény. Tamási Katalin: közli, hogy a szegénység nem egyenlő a mocsokkal, két lakos van az utcában és olyan koszban élnek, hogy ez már elviselhetetlen. Megjegyzi, hogy ha most nem kap választ, akkor felsőbb szervekhez fordul. Szolnoki Gábor polgármester: tudomása szerint az ÁNTSZ is volt kint kétszer. Dr. Simon Mária: felhívja rá a figyelmet, hogy hatósági ügyről beszélnek közmeghallgatáson. Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy ne is beszéljenek róla tovább. Tamási Katalin: elmondja, hogy amennyiben most nem kap választ, bírósághoz fordul. Szolnoki Gábor polgármester: elmagyarázza, hogy nem tud választ kapni most hatósági ügyben. Hosszú Lajos: kéri, hogy lépjenek tovább a négyes sorszámra. Szolnoki Gábor polgármester: jelzi, hogy mással szemben is türelmesek voltak. Hosszú Lajos: kérdezi, hogy a hölgy a négyes sorszámú-e. Tamási Katalin: válasza, hogy nem, mert nem tudott róla. Hosszú Lajos: elmondja, hogy ők beadták a kérdéseket és sorszámot kaptak. Szolnoki Gábor polgármester: következő 4. sorszámmal, Rompos Károly tett fel kérdéseket. Első kérdése: A tárnoki rendőrök a túlórás szolgálati idejükben hány bűnözőt fogtak el, illetve milyen intézkedéseket foganatosítottak és milyen óraszámban. Válaszában elmondja, hogy az önkormányzat nem célfeladatra ad támogatást, és nincs is számonkérési joga. Megteheti a rendőrség, hogy kiadja az adatot, hogy abban az időben, amikor abból az összegből valamilyen szolgálatot elláttak elfogtak-e valakit, de nem fogják megtenni, mert önkormányzati szinten nem lehet fejvadászatra pénzt adni. Elmondja, hogy nem lehet a rendőrt az önkormányzatnak felelősségre vonni. Dönthet úgy az önkormányzat, hogy támogatja a rendőrség munkáját, de a rendőrségnek bűnüldözési, bűnfelderítési feladata van, az önkormányzatnak pedig a helyi közbiztonság segítése bizonyos feltételekkel. Rompos Károly: kérdezi, hogy akkor mire fizetnek? Szolnoki Gábor polgármester: válasza, hogy többlet jelenlétre. Rompos Károly: ha valakinek valamit fizet, akkor azért valami értéket vár el. Szolnoki Gábor polgármester: elmagyarázza, hogy az önkormányzat támogatást ad a rendőrségnek. 17

18 Rompos Károly: kéri, hogy akkor neki is adjanak támogatást. Szolnoki Gábor polgármester: elmondja, hogy sok lakos kap támogatást megfelelő feltételekkel. Rompos Károly: kérdezi, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy kapjon. Szolnoki Gábor polgármester: válasza, hogy olyan szociális helyzetbe kellene kerülnie. Rompos Károly: ezzel kapcsolatban kéri, hogy ne töröljék a cikket, amit ír a Tárnokhírbe. Szolnoki Gábor polgármester: rendben. Következő kérdése: mi lett az eredménye az Ön honlapján meghirdetett közbiztonsági ötletelésnek, melyeket valósította meg az önkormányzat? Válasza, hogy amit a honlapra feltett, azt a Belügyminisztériumtól kapta, mert elindult egy olyan igényfelmérés, amiben tesztelték Magyarország valamennyi önkormányzatát és ebben kérték a polgármesterek segítségét. Tudomása szerint érkezett Tárnokról három vagy négy olyan javaslat, ami mint tárnoki lakossági/önkormányzati javaslat elkerült a Belügyminisztériumhoz, hogy abból mi lett, azt nem tudja megmondani. Következő kérdése: szeretné megtudni, hogy miért nem lehetséges Tárnokon is Közbiztonságért díjat alapítani? Válasza, hogy lehet közbiztonságért díjat alapítani, de ezzel kapcsolatban még igény, javaslat, ötlet nem érkezett. A kérdés második fele: Szerintem az évi 100 ezer Ft-ot ki tudná gazdálkodni az önkormányzat. Tájékoztatja, hogy azon vitatkozhatnának, hogy egy díjért jár-e pénz vagy sem, társadalmi elismerésért, mint például Tárnokért díjért nem jár. Rompos Károly: javasolja, hogy a támogatásból, amit nem tudnak ellenőrizni, csípjenek le Ft-ot és adják oda annak, aki közbiztonságért díjat kap. Szolnoki Gábor polgármester: közbiztonságért díjat nem biztos, hogy rendőr kapja. Rompos Károly: bárki kaphat, akit a plénum úgy ítél meg. Szolnoki Gábor polgármester: pozitívnak tartja a javaslatot. Következő kérdése: Kíváncsi lennék mi lett az alpolgármester Úr által beharangozott közbiztonsági szakértő munkájának eredménye? Vagy csak porhintés volt az egész? Válaszában elmondja, hogy valóban megkerestek egy közbiztonsági szakértőt, aki ígéretet tett arra, hogy budapesti minta alapján letesz egy olyan tervet az asztalra, amiben integráltan lehet alkalmazni a közterület-felügyeletet, a mezőőrséget, a rendőrséget és a polgárőrséget, ez az anyag azonban azóta sem érkezett meg, közöttük pedig nincsen olyan közbiztonsági szakértő, aki ezt össze tudná fogni. Radics Ernő: elmondja, hogy a második körös oktatás folyik a II. kerületben, és május végén zárul az összevont vizsga, és akkor áll majd össze az a szakmai anyag, amit majd Belügyminiszter úr jóváhagy és alkalmazásra javasolja a települések számára. Szolnoki Gábor polgármester: utolsó témája: Szeretnék javaslatot tenni, hogy a közmunkaprogram keretében alkalmazott postás juttassa el a Tárnokhírt a családokhoz. Tájékoztatásul elmondja, hogy ezt akkor lehet megoldani, ha a közmunkaprogram keretében postást küldenek, ugyanis nagyon szigorú a rendszer, ha például kazánkovácsot küldenek, akkor nem lehet másra alkalmazni. Elmondja, hogy nem lehet közmunka program keretében postaszolgálatot elláttatni. Rompos Károly: tudomása szerint az adó-értesítéseket egy közmunkás viszi ki. 18

19 Szolnoki Gábor polgármester: válasza, hogy nem, egy hivatali dolgozó viszi ki. Most se a posta látja el. Ha jelzés van, hogy valahova nem jut el, a Köz-Ért Kft. felel a terjesztésért. Megköszöni a jelzést, abban kér segítséget, hogy jelezzék, ha valahova nem jut el, és továbbítja. 5. sorszámmal Tamók Gyula tett fel kérdéseket: A sportpályák szinte káosza miért alakult így? A Rozbora-stadion fejlesztése miért nem történik meg? A jelenlegi sportpálya használhatósága megkérdőjelezhető a bölcsőde közelsége miatt. Egy település, három széttagolt sportlétesítmény. Válaszában elmondja, hogy valóban így van, a település az elmúlt évtizedekben úgy gondolkozott, úgy tervezett, hogy így kívánják megvalósítani. Hozzáteszi, hogy az elképzelésük az, hogy hosszútávon valószínűleg a nagyobb sportrendezvényeknek jó lenne a település majdani zöldközpontjába, az úgynevezett Rozbora-stadionba kerülni. A bizottságok már tárgyalták, hogy a harmadik pálya, ami az Egészségháznál van, mivel az magántulajdonban van, a magántulajdonos úgy gondolta, hogy 15 év után szeretné a vagyonát valamire hasznosítani. Ez a feladat még megoldásra vár. A sportpálya mellett pedig, az edzőpályán huszonvalahány éve intézményi területként iskola, vagy óvodaépítésre kijelölt terület volt, amíg az nem valósul meg, a Községi Sportkör edzésekre használhatta. Hozzáteszi, hogy a bölcsőde pályázat alapja az volt, hogy mindenképpen önkormányzati, közintézmény építésére alkalmas terület legyen a bölcsőde helye, más ilyen terület a helyi építési szabályzatban kijelölve nem volt, ezért került oda. Tamók Gyula: véleménye szerint nem a kérdésre válaszolt. Szolnoki Gábor polgármester: javasolja, hogy akkor beszéljék át. Tamók Gyula: elmondja, hogy a mostani vezetés meghirdette, hogy fel fogják építeni, és az előző önkormányzat hagyta lepusztulni. Úgy tudja, hogy el lett adva magánembernek, egy befektetőnek. Ami pedig a bölcsődét illeti, nem a bölcsődét kritizálja, hanem a bölcsődének régen ki volt jelölve, a Hazatérők útján egy saroktelek, amire a társasházat építették, az volt kijelölve, ezt biztosan tudja. Az aggodalma az, hogy így is siralmas a sportpálya környéke, és most odakerül a bölcsőde, akkor egymást fogják zavarni, nézők befogadására nem nagyon lesz lehetőség. A bevezetőhöz hozzáteszi, hogy miért alakult ki ez a helyzet, nem először van így, tavaly ugyanez volt, hogy cirkusz lett a közmeghallgatásból, mert a csatornázást előrevette, holott a csatornázásról egy teljesen külön fórumot kellene tartani. Az utóbbi években ezek a fórumok megszűntek, a csatornázás sokakat érint, arról mélyebb részletességgel kellene beszélni. Várja a további válaszokat. Szolnoki Gábor polgármester: a csatornázásra visszautalva, azok az emberek, akik az elmúlt két csatornafórumon feltették a kérdéseiket, azok azt tanúsítják, hogy volt csatornafórum. Akik viszont valóban kérdeznek, azok naponta kérdeznek. Az az ember, aki meg akarja tudni, hogy az utcájában lévő problémával mit kell tenni, általában nem vár egy évet, hanem bemegy a hivatalba és intézkedik. A közmeghallgatáson a közt érdeklő kérdés, hogy például miért épül a bölcsőde erre a helyre. A következő kérdése: A közlekedési táblák zavarosak. Miért? Erre válaszolva elmondja, hogy kb. másfél éve indult el egy párbeszéd közöttük is, melynek eredményeképpen valamennyi olyan területen a közlekedési táblák meghatározásra és kijelölésre kerültek, ami az embereket érinti és zavarja. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy erre költségvetési keretet a évi zárszámadásban tudnak biztosítani. Ez megtörtént, a KRESZtáblák megrendelése elindult, az eddig beérkezett igények, illetve a közútkezelő hatóság szakmai javaslatai alapján. Tamók Gyula: legutóbb azt mondta Polgármester úr, hogy áprilisban ki fognak kerülni. Szolnoki Gábor polgármester: elmagyarázza, hogy pénz nélkül nem kerülhetnek ki, a költségvetésben most már szerepelnek a közlekedési táblák, és ha befárad a hivatalba, megnézheti a komplett anyagot. Következő kérdése: A Dózsa György úton kifelejtett csatornaépítés mennyibe kerül, ki ezért a felelős? Mikorra lesz meg? Válaszában elmondja, 19

20 hogy tavaly ugyanezt a kérdést feltették és ugyanúgy meg lett válaszolva, mint ahogy most is megteszi. Elmondja, hogy a Dózsa György úton néhány ház kimaradt az uniós csatornapályázatból, azért mert a tervezéskor azt látták a tervezők, hogy az ellenkező oldalon húzódik csatorna, és az ott is van, hiszen a túloldalon lévő házaknak a csatorna ellátását nem a belső utcákból látták el, hanem kihozták az útra, és ez szerepel a terveken. A tervezők azt látták, hogy ott van csatorna és kimaradt. Amikor kiderült, akkor az önkormányzat úgy döntött, hogy ezt pótolni kell, így 5 millió Ft-os keretet biztosítottak arra, hogy önkormányzati és lakossági erőből megvalósítják a csatornát. Egyszerű tervezési hiba volt, amit korrigálni fognak. Következő kérdése: A településközpont építése mikor kezdődik meg? Nem tudja megmondani, a tervek elkészültek, kialakult az odluki területnek az a fejlesztési koncepciója, ami alapján egységes rendbe van foglalva az egész. Akár ütemezetten is megkezdhetik vállalkozások az építkezéseket, ha van igény rá. Következő kérdés: Miből tevődik össze a 11 km-es aszfaltos út megvalósítása, mely utcákat érinti? Kérdezi, hogy felsorolja-e, vagy elég a válasz, hogy mindet. Tamók Gyula: kérdezi, hogy elérhető-e valahol írásban. Szolnoki Gábor polgármester: válasza, hogy magával hozta. Mindegyik utca szerepel rajta, amin van közmű, és nincs aszfalt, szerepelnek közte azok az utcák, amik négy évvel ezelőtt lettek befejezve és szerepelnek azok az utcák is, amik most lettek befejezve. Sorolja: Tisza, Duna, Siklósi, Pápai, Ceglédi, Győri, Egri, Szegedi, Debreceni, Szigetvári, Hatvani, Szolnoki, Fehérvári stb. minden olyan utca szerepel benne, ami csatornázott. Folytatódik a lista még másfél oldalon keresztül. Tamók Gyula: elmondja, hogy neki a lista bármikor jó. Szolnoki Gábor polgármester: folytatja, hogy volt még egy közbevetése, ami a Nyár utca siralmas állapotáról szól. Elmondja, hogy befejezték a csatornázást, el kell indulnia az aszfaltozásnak, aztán eljutnak oda, hogy el kell indulni azoknak az utaknak a javításával, amelyek régen lettek csatornázva. Ha megnézik a Fő utca templomnál lévő zsákutcáját látja, hogy ott is előfordul olyan, hogy egy 15 évvel ezelőtt fektetett csatorna nyomvonala megsüllyed, meg kell majd javítani, ez is a következő ciklusok feladata, hogy ezt fenntartsa és továbbfejlessze. Utolsó kérdése: Az elmúlt évben ígéretet kaptam a Dózsa György úton járda építésére, mikor valósul meg? Válasza, hogy ebben az évben szintén a felszabaduló fejlesztési források terhére ennek megindul a tervezése, a zárszámadásban ez jóváhagyásra került. Első ütemben folytatódik a Hétszínvirág óvodától a Rákóczi útig történő járdaépítés, illetve felújításra kerül az Odlúk előtti járda, azért csak felújításra, mert ott mindenképpen fejlesztések valósulnak meg. Továbbá tervben van a Benta utca végén, a hídon való átkelés biztosítása, hogy akik Ligetről mennek az iskola felé, azok fel tudjanak menni a hídra és el tudjanak menni a sportcentrum előtt. A 6. sorszám Simonné Kovács Szilviáé, az első témája Helyi vállalkozók nem tudja mit ért ez alatt. Simonné Kovács Szilvia: kérdezi, hogy akkor tehet-e fel ezzel kapcsolatban kérdést. Szolnoki Gábor polgármester: válasza, hogy kérdezzen, de ha számszaki adatszolgáltatási válasz kell rá, az nehéz lesz. Simonné Kovács Szilvia: kérdezi, hogy az elmúlt nyolc évben a 3,7 milliárdból, akik ide adóznak helyben, ebből ők mennyit kaptak. Szolnoki Gábor polgármester: tájékoztatja, hogy az adózókról nincs ilyen információja, ez adótitok. Legutóbb küldtek a vállalkozásoknak levelet, hogy ilyen adatok közölhetők-e, de nem járultak hozzá. 20

Kitűztük a székely lobogót

Kitűztük a székely lobogót 2013. ÁPRILIS Kitűztük a székely lobogót Áprilisi programajánlat: Április 11. Költészet napi irodalmi est Április 20. A Föld napja Takarítsuk ki Tárnokot! Április 19. Véradás Április 20. Hajtóka Táncház

Részletesebben

tarnokhir_2009_április_pagina.in1 1 2009.04.01. 15:34:45

tarnokhir_2009_április_pagina.in1 1 2009.04.01. 15:34:45 tarnokhir_2009_április_pagina.in1 1 2009.04.01. 15:34:45 GÉPKOCSIS-SZÁLLÍTÁST KÉR ELSŐSORBAN TÁRNOK BELTERÜLETÉN HETI KB. 1-2 ALKALOMMAL ÖSSZECSUKHATÓ KEREKESSZÉKKEL, JÁRÓKERETTEL KÖZLEKEDŐ NŐ 06 30 619

Részletesebben

2014. ÁPRILIS. Áprlisi programok:

2014. ÁPRILIS. Áprlisi programok: 2014. ÁPRILIS Áprlisi programok: Április 11. Költészet napja a könyvtárban Április 12. Karate nap a Művelődési Házban Április 20. Húsvéti Locsolóbál a Művelődési Házban Április 26. Hajtóka Táncház a Művelődési

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak:

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselők közül jelen vannak: (12 fő)

JEGYZŐKÖNYV. A képviselők közül jelen vannak: (12 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14.

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Benczés Miklós, Fodor Zoltán, Dr. Mokrai Mihály

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Benczés Miklós, Fodor Zoltán, Dr. Mokrai Mihály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE I-2175-25/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. szeptember 27. napján 10.00 órai kezdettel a i Hivatal Konferencia termében (Miskolc,

Részletesebben

Farsang az óvodában. Farsang az iskolában. Polgármesteri beszámoló. Fotók: Nádudvari János

Farsang az óvodában. Farsang az iskolában. Polgármesteri beszámoló. Fotók: Nádudvari János Farsang az óvodában Farsang az iskolában Fotók: Nádudvari János Polgármesteri beszámoló Nagykovácsi gyerekek a budapesti Angel Dance gálán 2013. február Fotó: Barta Mária Farsang a Nyugdíjas klubban Megint

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám Átadták a felújított kapukat Díszőrség kiíséretében adták át februárban az Egri Vár felújított főbejáratát,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban (ll 05 Budapest, Szent László tér 7-14.) 2011. november 24-én 17

Részletesebben

A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének

A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének mesélte Faller Dezső, aki a Magyar Szocialista Párt színeiben, a 2010-es önkormányzati választások óta listás képviselőként

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE III70.105/2005. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

TÁRNOKI LOVAGI NAP ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE

TÁRNOKI LOVAGI NAP ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS 20. TÁRNOKI LOVAGI NAP ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE EGÉSZSÉGHÁZ PARKOLÓ 15.00-23.00 15.00 - LOVAGI TORNA A SPORTPÁLYÁN 18.00 - ÜNNEPI MŰSOR A SZÍNPADON 20.00 - OCHO MACHO

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. augusztus 8-i soros n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

1. Gerlai András Lesz e még több közúti csomópontban fényjelzést váltást jelző óra. Szerintem nagyon jó. Nem csabai vagyok.

1. Gerlai András Lesz e még több közúti csomópontban fényjelzést váltást jelző óra. Szerintem nagyon jó. Nem csabai vagyok. 1. Gerlai András Lesz e még több közúti csomópontban fényjelzést váltást jelző óra. Szerintem nagyon jó. Nem csabai vagyok. Ezen igényt a jövő éves költségvetés tervezésénél szerepeltetjük. A városi jelzőlámpák

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1 Borhi Zsombor tanácsnok 1-2 dr. Csató László tanácsnok 1-3 Csutor Ferenc tanácsnok 1-4 Dér Tamás képviselő

Részletesebben

Gyalogtúra, futás, kerékpározás,

Gyalogtúra, futás, kerékpározás, obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page 1 XIII. évfolyam 6. szám 2007. március 16. Mûholdas helymeghatározás a 86-os buszon Õsszel bezár a Zápor utcai fûtõmû Zsivótzky Gyula 70 éves Kísérleti jelleggel indította

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

J E G Y Z ŐK Ö N Y V. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-i nyílt üléséről

J E G Y Z ŐK Ö N Y V. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-i nyílt üléséről J E G Y Z ŐK Ö N Y V Készült: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-i nyílt üléséről H e l y e: Városháza díszterme Jelenlévőképviselők: Bagdi Sándorné, Bánóczy Lajos, Bozsányi István,

Részletesebben