I. Köztisztasági feladatok részletes leírása tevékenység fajtája szerint, a jellemző alapadatok feltüntetésével (4.sz.mell.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Köztisztasági feladatok részletes leírása tevékenység fajtája szerint, a jellemző alapadatok feltüntetésével (4.sz.mell.)"

Átírás

1 A Közpark Nonprofit Kft évi üzleti terve 2008 év folyamán vettem át a Közpark Nonprofit Kft vezetését. E rövid időszak alatt igyekeztem a céget az új igényeknek megfelelően átszervezni. Ezt a munkát kívánom folytatni 2009-ben is. Ennek során elválasztottuk a főállású szakipari munkát,és a közfoglalkoztatás keretein belül végzett munkát. Szakipar esetén igyekszünk gyorsan, hatékonyan az önkormányzat, illetve az esetleges külső megrendelő igényeit kielégíteni. A közfoglalkoztatás területét az önkormányzat Közfoglalkoztatási Tervének megfelelően szervezzük, illetve mint munkáltató végezzük a feladatokat. Itt is igyekszünk a jobb szervezéssel hatékonyabban elvégezni a munkát. Szeretnénk a köztisztaság területén nagyobb eredményeket elérni, aktívan bekapcsolódunk a komposztálási programba, illetve elkezdtük az összegyűjtött szemetet szelektíven válogatni. Az alábbiakban részletezett köztisztasági és parkfenntartási feladatokat a Zöldprogram Irodával történt egyeztetés alapján állítottuk össze. I. Köztisztasági feladatok részletes leírása tevékenység fajtája szerint, a jellemző alapadatok feltüntetésével (4.sz.mell.) 1. Parki szemétszedés, szemétgyűjtők ürítése, gyűjtőzsákok cseréje, pótlása, a zsákba gyűjtött szemét összeszedése és elszállítása gyűjtőkonténerekbe Alap feladatok részletes leírása: Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületek hulladéktól történő megtisztítása kézi szemétszedéssel, a területre kihelyezett, az önkormányzat által telepíttetett parki hulladékgyűjtők ürítése, a beléjük helyezett (három különböző méretű) feliratozott (KÖZPARK) gyűjtőzsákok cseréje, hiány esetén pótlása. A megjelenés gyakorisága a gyakorlati tapasztalatok alapján külön ütemtervben kerül meghatározásra. A feladat minőségi követelményei egzakt módon nem határozhatóak meg, követelmény általában a gyufás doboznál nagyobb méretű, darabos szervetlen hulladék kézzel, vagy kézi eszközökkel ( szurkáló bot ) történő összegyűjtése, illetve a kijelölt területen lévő összes hulladékgyűjtő kiürítése valamint a gyűjtőzsákok időközönkénti cseréje. A fentiekben felsorolt feladatokat jellemzően közfoglalkoztatásban alkalmazott munkások végzik főállású területfelelős dolgozóink mellett. A zsákokba összegyűjtött hulladék a kijelölt ideiglenes depónia helyekről naponta tehergépkocsival kerül elszállításra a Temesvár utcai telephelyen elhelyezett hulladékgyűjtő konténerekbe (összesen 3 db 4 m 3 űrtartalmú). A hulladék belső szállítását jellemzően Társaságunk főállású dolgozója végzi egy közhasznú rakodó segítségével. A konténereket meghatározott időnként az FKF Zrt. üríti ki tömörítős tehergépkocsival.

2 Elvégzendő mennyiségek összesített adatai: - takarítandó felület: kb m 2 - parki hulladékgyűjtők száma jelenleg: kb. 520 db - kutyapiszok gyűjtő 131 db A napi szemétszedést és hulladékgyűjtő ürítést az alábbi helyszíneken és létszámokkal tervezzük végezni: - Hétfőtől-péntekig: Corvin Hunyadi ltp.: 2-4 fő közfoglalkoztatásban alkalmazott Lehel Kosárfonó ltp.: 2-4 fő közfoglalkoztatásban alkalmazott Jáhn - Kisfaludy ltp.: 3-4 fő fő közfoglalkoztatásban alkalmazott Simonyi Vécsey ltp.: 3-4 fő fő közfoglalkoztatásban alkalmazott - Péntek: Bocskay-, Eötvös-, Csokonai sétányok, lépcsőikkel: 5-10 fő közmunkás - Hétfőtől péntekig: Fő utca sétáló szakasza végig + a Templom tér mindkét oldala, Kossuth tér, Városház tér, Ötvenhatosok tere : 2 fő fő közfoglalkoztatásban alkalmazott - Hétfőtől péntekig: Wekerlei parkok, kertvárosi terek, Élmunkás ltp.: 1 fő területfelelős - Heti 3 alkalommal: KÖKI építkezés miatt, csak ellenőrzés szerűen Összesen: 2 fő főállású területfelelős dolgozó plusz fő jellemzően közfoglalkoztatásban alkalmazott segédmunkás ( összesen m.óra / év) 2/A Kutyapiszok gyűjtőeszközökkel kapcsolatos feladatok ellátása a kapcsolódó szállításokkal A feladat részletes leírása: A kerület közterületeire telepített kutyaürülék gyűjtő edények száma 131, a heti öt alkalommal speciális tasakokkal történő feltöltése, az adagolóeszközök mellett elhelyezett speciális hulladékgyűjtő edények ürítése, gyűjtőzsákok cseréje, az adagolószekrények környezetének tisztántartása, takarítása szükség szerint. A gyűjtött hulladék a Temesvár utcai telephelyen elhelyezett hulladékgyűjtő konténerekbe kerül. A napi kb. 42 km-nyi terület bejárásához robogót, télen gépkocsit biztosítunk. Elvégzendő mennyiségek összesített adatai: - adagolószekrények száma jelenleg: db - megjelenés gyakorisága: heti 5 alkalom - a feladat ellátáshoz szükséges létszám: 1 fő főállású ( 1900 m.óra / év) 3. A gyűjtött, zsákos hulladék deponálási helyszínre szállítása teherautóval. A köztisztasági feladatokhoz tartozik még a gyűjtött, zsákos hulladék deponálási helyszínre szállítása, ezt egy főállású sofőrrel, és egy közfoglalkoztatásban alkalmazott rakodóval a Társaság Toyota teherautója végzi. A feladat ellátásához szükséges létszám naponta: 1+1 fő (3800 m.óra / év) 2

3 4. Köztisztasági célgép üzemeltetése, kiszolgálása a kapcsolódó szállításokkal A feladat részletes leírása: A köztisztasági feladatok magasabb színvonalú ellátása érdekében az Társaságunk kistraktort üzemeltet a hozzá tartozó pótkocsival, és egyéb adapterekkel, mely alkalmas többek szállítási, hó- és síkosság-mentesítési, feladatok ellátására. A gép üzemeltetése főállású dolgozónkkal történik. Feladat a gép napi munkájának megszervezése, az üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb feladatok (javítás, szerviz stb.) ellátása, a géphez a kijelölt tevékenység függvényében kiszolgáló személyzet /pl. rakodók/ biztosítása. A célgép által összegyűjtött anyagot a Temesvár utcai telephelyen elhelyezett hulladékgyűjtő konténerekből az FKF Zrt. szállítja el tömörítős tehergépkocsival. A feladat ellátásához szükséges átlagos létszám naponta: 2+1 fő (5700 m.óra) 5. Járdaseprő célgép üzemeltetése, kiszolgálása a kapcsolódó szállításokkal A feladat részletes leírása: A közterületeken átvezető járdák, nagyobb egybefüggő burkolatú közterek (Fő u. Templom tér, Városház tér, stb.) gépi takarítása heti 1-2 alkalommal a rendelkezésünkre álló Hako 300 típusú járdaseprő géppel. Az összegyűjtött vegyes hulladék elszállítása Fkf. konténereibe. A pontos munkatervet az 9.számú melléklet tartalmazza. - a feladat ellátásához szükséges átlagos létszám naponta: 1 fő (1900 m.óra) 6. Takarítás kéziszerszámokkal Alap feladatok részletes leírása: Az intenzív közterület használatának időszakában a megnövekedő munkaszükséglet kielégítésére csakúgy, mint 2008-ban egyrészt a ROMA program keretében foglalkoztatott dolgozókkal kívánjuk ellátni a feladatokat. A Munkaügyi Központ tájékoztatása szerint idén csak 5 fő Roma dolgozó foglalkoztatásához kíván támogatást nyújtani. A hiányzó 15 főt a közcélú foglalkoztatás létszámkeretéből szeretnénk feltölteni. Feladatuk a játszóterek, homokozók takarítása, díszburkolatok, járdák söprése. Kézi hulladékgyűjtés alkalmával méreténél, összetételénél vagy mennyiségénél fogva kézzel nem gyűjthető hulladék kéziszerszámokkal (lomb-, cirok,- vesszőseprű, lapát) történő összegyűjtése, szállításra előkészítése kijelölt területen. A feladat teljesítése során a kijelölt területről mindennemű hulladék összegyűjtésre kerül (kivéve a külön kezelést igénylő veszélyes hulladékot, gépjárműroncsot és építési törmeléket, ezek elszállítása eseti megrendelés alapján történik). Külön kiemelt figyelmet kapnak a felújított, vagy felújításra váró, nagy forgalmú játszóterek, ezeken belül is azok homokozó felületei, szilárd burkolattal ellátott részei. Ezeken a területeken heti rendszerességgel a cigaretta csikkek, italos kupakok, üvegszilánkok, napraforgó és tökmaghéj stb. is feltakarításra kerülnek. Az ilyen módon takarítandó játszóterek száma kb. 22 db. 3

4 A feladat ellátásához szükséges létszám 9 hónap naponta: 20 fő (28500 m.óra) 7. Hó és síkosság-mentesítési feladatok ellátása kézi és gépi erővel, a kapcsolódó szállításokkal Téli időszakban havazás esetén, illetve a járdák csúszóssá válásakor minden rendelkezésre álló létszámmal az egyéb esedékes feladatok minimalizálása mellett az önkormányzat által kezelt közterületeken a gyalogosközlekedés feltételeinek biztosítása külön feladat- és ütemterv szerint. A feladat elvégzése egy vagy több egységben, önállóan, vagy célgéppel végzett tevékenységhez rendelt módon történik. Célgépeink: 3 db kertészeti kistraktor hótolólappal és két sószóró adapterrel felszerelve, valamint 2 db benzinmotoros hómarógép. A részletes útvonaltervet a 2. számú mellékle tartalmazza. Elvégzendő mennyiségek összesített adatai: - hó és síkosság-mentesítésben érintett burkolt felületek (25%): kb m 2 - a feladat átlagos színvonalú ellátásához szükséges létszám naponta: 3-8 fő ( m.óra) 8. Ügyeleti jellegű takarítási feladatok ellátása a kapcsolódó szállításokkal Alap feladatok részletes leírása: A kerület nagy forgalmú közterületein munkaszüneti- és ünnepnapon ügyeleti jellegű ( 8 m.óra/alk.) takarítási feladat ellátása az 1. pontban részletezett tartalommal. Ügyeleti jellegű takarítási feladatok ellátása az Önkormányzat által szervezett rendezvények helyszínein, ünnepségeken alapvetően a rendezvényt megelőzően az 1-2. pontban megjelölt tartalommal külön igény szerint. (pl. Templom tér, Városház tér, Ötvenhatosok tere, Kossuth tér; március 15-i, október 23.-i megemlékezések, koszorúzások, augusztus 20-i körmenet, Hősök Napja, Kispesti Napok, Autómentes Nap, Karácsony, stb.) A feladatot közmunkásokkal és főállású dolgozókkal kívánjuk elvégeztetni. A zsákokba összegyűjtött hulladék a kijelölt ideiglenes depónia helyekről elszállításra kerül a Temesvár utcai telephelyen elhelyezett hulladékgyűjtő konténerekbe. - a feladat ellátáshoz szükséges átlagos létszám 2 fő + tehergépjármű (kb. 850 m.óra) 9. A köztisztasági feladatokhoz kapcsolódó hulladék szállítási feladatok megszervezése A feladatok részletes leírása: a) Az 1-5. pontban megjelölt, un. napi takarítási munkák során gyűjtött hulladék ideiglenes helyszíni deponálást követően a kijelölt gyűjtőhelyre (Temesvár utcai telephely területén; gyűjtőkonténerek) belső szállítás során kerül saját tehergépkocsi, utánfutó, pótkocsis kistraktor révén. A gépkocsit, traktorokat főállású dolgozók vezetik, a szükséges rakodómunkások jellemzően közmunkások. A köztisztasági munkák során gyűjtött hulladék kerületből történő elszállíttatása a szerződött közszolgáltatóval (FKF Zrt.) valósul meg. Feladat a teljesítés ellenőrzése, az elszámolás lebonyolítása. A hulladékot a jelzéstől számítva 72 órán belül el kell szállítani! 4

5 Elszállítandó hulladék mennyisége: kb m 3 / év 10. Az 1-7. pontban megjelölt feladatok ellátásához szükséges anyagok, eszközök, felszerelések beszerzése, kezelése és tárolása A feladatok részletes leírása: A feladat a köztisztasági feladatok teljes tevékenységi körére kiterjedően a szükséges anyagok és eszközök beszerzése, kezelése és tárolása, melyek közül a fontosabbak a mennyiség megjelölésével: - útszóró só és hintő anyagok (mosott homok, zeolit) 2t / 15 m 3 - hulladékgyűjtő zsákok (három fajta méret) db - kutyapiszok gyűjtő papírtasak, komplett db - kutyapiszok gyűjtő PE tasakok (két fajta típus) db - lomb-, cirok-, vesszőseprők, (hó)lapátok 200 db - kötelező munkavédelmi eszközök, megkülönböztető mellények, védőital (téli, nyári) Köztisztasági munkákra fordított költségek összesítése I. Főállású köztisztasági dolgozók (8 fő) bére és járulékai ,-Ft II. Napi takarítás során gyűjtött hulladékok elszállítása ,-Ft III. Közterületen hagyott illegális lakossági hulladék elszállíttatása ,-Ft IV. Köztisztasági célgépek (járdaseprő, 2 traktor, tgk., robogó) üzemeltetése: ,-Ft V. Lakossági akciók (lomb és avargyűjtés) Ft VI. Egyéb, anyagjellegű költségek: ,-Ft Összesen: ,-Ft II. Parkfenntartási feladatok részletes leírása a tevékenység fajtája szerint, a jellemző alapadatok feltüntetésével (5.sz.mell.) Közpark Nonprofit Kft. által gondozott kispesti parkokkal kapcsolatos munkák Területek leírása - feladatok, fenntartási kategóriánként csoportosítva I. kategória: öntözött, reprezentatív szerepet betöltő parkok 5

6 II. kategória: kiemelten kezelt reprezentatív szerepet is betöltő parkok III. kategória: lakótelepi, és egyéb, általános közfunkciót betöltő parkok IV. kategória: egyéb ún. külterjes zöldfelületek I. Öntözött parkok gyep, cserje felület II. Kiemelten kezelt, nem öntözött parkok Helyszín Gyepfelület Cserjefelület Kós Károly tér m (1940) m 2 Vas Gereben sáv (Szegfű-Zengő) 3540 m m 2 Vas Gereben sáv (M5-Nádasdy) m m 2 III. Lakótelepi és egyéb parkok (3. kategória) Helyszín Gyepfelület Cserjefelület Pannónia úti ltp m m 2 Zalaegerszeg úti ltp m m 2 Wekerlei háromszögek 9500 m m 2 Hungária út m m 2 Hungária úti játszótér 5058 m m 2 Pannónia út 3050 m m 2 Élmunkás ltp m m 2 IV. Egyéb, külterjes zöld (gyep) területek Nagykőrösi m 2 Gyep pázsit felület: m 2 Cserje sövény felület: m 2 Összesen: m 2 Parkfenntartás alapvető feladatainak szakmai ismertetése Alapfeladatként a közszolgáltatási tevékenység keretei között kell megoldani az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közcélú parkok, és egyéb zöldfelületeinek minden parkalkotó elemre kiterjedő ápolási üzemeltetői munkáinak az összességét. A parkfenntartási üzemeltetési feladatok ellátásának színvonalát a növényzet-, ill. a lakossági igényeken túlmenően, általánosságban a növény-, és talajápolási feladatok egyes műveleteire fordított élő munka mennyisége és minősége határozza meg. Ezzel összefüggésben az egyes parkalkotó elemek (gyep-, cserje, stb.) esetében a munkaműveletek elvégzésének gyakorisága, 6

7 ismétlődésének száma (pl.: kaszálások száma, stb.) határozható meg egzakt módón. A fentiekben foglaltak illetve az elmúlt évek tapasztalata, és adatai alapján a legalapvetőbb munkák feladattervét állítottuk össze az egyes parkalkotó elemekre vonatkozóan. A feladattervekben foglalt alkalmak, ill. azok időpontjai változhatnak az adott év időjárásának függvényében. (Pl. csapadékos nyári időjárás esetén szükségszerűen csökkenteni kell a locsolásra fordított munkaórák számát, míg a kaszálásokkal járó feladatok jelentősen megnőhetnek. Aszályos nyár esetében: fordított a munka szükséglet.) A feladattervekben nem szereplő, de szükségszerűen, és esetenként elvégzendő feladatokat is a közszolgáltatási megállapodás keretein belül kell ellátni. Előre nehezen határozhatók meg a feladatok azon köre, melyek pl., a parkterületek rendeltetéstől eltérő használata, vagy igénye indokol, vagy a károkozásokkal-, és egyéb közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos kérések. Ezen közszolgáltatáshoz kapcsolódó indokolt kérések teljesítésének színvonala, és gyorsasága nagymértékben befolyásolják az érintett lakosság közszolgáltatásról alkotott véleményét. Mivel igazán színvonalas (intenzív) parkfenntartás, csak öntözött keretek között képzelhető el, ezért az öntözőhálózatok, a rájuk telepített ívó kutak üzemeltetése, mint közszolgáltatási tevékenység, szorosan kapcsolódik a növényápolási munkákhoz. A lehetőségek természetesen korlátozottak: az utóbbi években a hálózatok állapota, ill. költségvetési korlátok miatt parkterületeink kb. 5 8 % - t tudtuk öntöztetni. Az öntözőhálózatok tekintetében a főbb feladatok: hálózatok, ívó kutak üzemeltetése, hálózati sérülések feltárása javítása. A növény-, és talajápolással összefüggő közszolgáltatási feladatoknak az alábbi parkalkotó elemekre mindenképpen ki kell terjednie: gyep-, pázsit felületek fenntartása, cserje-, sövényfelületek fenntartása, virágágyások-, rózsaágyások fenntartása, homokozó felületek fenntartása, gyöngykavics és, egyéb felületek fenntartása, előbbi feladatokhoz kapcsolódó szállítások. Fenti közszolgáltatási feladatadatok egészülnek ki, a növényápolási munkákhoz (parkfenntartáshoz) szorosan kötődő öntözőhálózati, ívó kutakkal kapcsolatos üzemeltetési, hibaelhárítási feladatokkal. 7

8 Parkfenntartási feladatok, az egyes munkaműveletek részletes leírása a tevékenység fajtája szerint 1. Gyep pázsit felületek fenntartása Alap feladatok részletes leírása: a jellemzően önkormányzati tulajdonú és kezelésű parkok, valamint azokat övező zöldsávok (jellemzően fasorok) területén fenntartási szintenként különböző mértékben. - kaszálás, gyűjtés: gépi kaszálás nagyteljesítményű önjáró fűnyíró géppel, szabdalt területek szélező kaszálása damilos szélvágógéppel, kaszálék gyűjtése géppel (traktor + trolág) és kézzel a közjárdák lesöprésével, a keletkezett kaszálék közvetlen közeli depónia helyre történő megfelelő deponálásával (lerakóhelyre szállítás nélkül) - tavaszi pázsittakarítás: a téli csapadék felszáradása után a teljes gyepfelület részben géppel (trolág), de főleg kézzel történő átgereblyézése a gyep megszellőztetésével, a gyűjtött anyagok depóniahelyre történő belső szállításával (lerakóhelyre szállítás nélkül) Részben köztisztasági jellegű tevékenység. - tápanyag utánpótlás: folyékony, vagy szilárd műtrágya kijuttatása géppel (traktor + műtrágyaszóró adapter) és/vagy kézzel - felülvetés: régi gyepfelület talajának átszellőztetése, meghasogatása, tápanyag utánpótlás, fűmagvetés egy menetben fűnyíró traktorra szerelt ú. n. vertikutiren adapterrel, a fű kelesztő öntözésével (földterítés nélkül) - őszi lombgyűjtés: a folyamatos őszi lombhullás idején - lehetőleg a levelek mind teljesebb lehullása után a terület átgereblyézése kézzel, traktorvontatású trolággal, a gyűjtött avar deponálása (lerakóhelyre szállítás nélkül) 2. Cserje sövény felületek fenntartása - cserje kapálás: cserjealjak gyomirtása kapával, a keletkezett kapálék kigereblyézése és összegyűjtése depóniahelyre - víztányérozás: jellemzően öntözött sorfák, parkfák tövének kapálása, a földből gátszerű építmény készítése az öntözővíz megtartása céljából, kapálék kigereblyézése, összegyűjtése depóniahelyre. - cserjemetszés: parki cserjék, cserjefoltok vegetációs időn kívüli visszavágása, elsűrűsödött cserjék ritkító, válogató metszése kézzel (karos ágvágó olló, metszőolló), vagy géppel (sövényvágó gép), beteg, elszáradt vesszők eltávolítása tőből a nyesedék összegyűjtésével depóniahelyre. - sövény nyírás, ifjítás: sövénynek ültetett parki cserjék, cserjefoltok finomabb visszavágása kézzel (sövényvágó olló) vagy géppel (sövénynyírógép), ifjítás esetén nem csak az 1 éves hajtások, hanem az idősebb ágrészek is levágásra kerülnek. Nyesedék összegyűjtése depóniahelyre. - cserjealjak gereblyézése: cserealjak őszi lombtól történő kéziszerszámos (gereblye, lombseprű) megtisztítása az őszi lombgyűjtéssel és a tavaszi pázsittakarítással egy menetben. Történhet gépi úton, lombfújó géppel is. Anyagok összegyűjtése depóniahelyre. Részben köztisztasági jellegű tevékenység. 8

9 - gyomfák irtása: cserjeállományból az idegen fásszárú növények ( ecetfa = bálványfa, zöldjuhar, eperfa, nyárfa) kivágása karos ágvágóval, fejszével, fűrésszel a kivágott anyagok depóniahelyre történő szállításával 3. Parkok öntözése a május 1. október 31. i időszakban 1. kategóriájú parkokban A parkok időjárástól is függő a korábbi évekhez viszonyítva hatásosabb (magasabb színvonalú) öntözéséhez az alábbi minimális kapacitás becsülhető Irodánk sok éves tapasztalata alapján (Hatékony munkaszervezést és teljesítést feltételezve: un. rotációs munkaszervezés szerint). - Műszaki feltételek meglévő öntözőhálózatok használatával: - Teljes felületi, parki öntözés: öntözési helyszínenként 2 db locsolótömlő + 1 db kerti szórófej, 1db kézi porlasztó. Virágágyások és környezetükben a szórófej mellőzhető. - Facsemeték és planténerek (kőágyások is) öntözése öntözőhálózatokkal nem rendelkező területeken: 1 db kis teherautó lajttal felszerelve. Személyi feltételek - Május 1. május 31.. között i-, és október 1. október 31. i időszak: 4 fő/nap kapacitás, területi létszámmal (Öntözési elő- és utószezon ). - Június 1. szeptember 30. i időszak: 11 fő/nap kapacitás területi létszámmal (Öntözési főszezon ). - A Közpark Nonprofit Kft. parkok öntözésére beosztott munkatársai természetesen az egyéb parkgondozói feladatokat is el tudják látni a reprezentatív parkokban - Egyéb kalkulációs alap: öntözési idény napokban, időszakonként: , várható csapadék eloszlást figyelembe véve kalkulálható öntözési napok száma: Továbbá: 8 ó s munkanap, 900 Ft/ó rezsi óradíj. Öntözendő területi leírások, csak I. kategóriás un. reprezentatív parkokban: - Teljes felületi öntözések: Városház tér, Ötvenhatosok tere, Kossuth tér, Templom tér mindkét oldala Fő u (Kispest Tv előtt is), Bocskai díszudvar (GYÁO előtt), Klapka Szigligeti játszótér, Hunyadi tér, Vas G. sáv: Szegfű Áchim, és Nádasdy Zengő szakasz Élmunkás ltp. i süllyesztett játszótérrel, Kós K. tér: központi rész. - Virágágyások (+ rózsaágyások), és környezetük öntözése: Katica u. 19, Rákóczi u. 33, Hunyadi Ady sarok, Arany J. József A u. sarok, Zrínyi domb mellett, Üllői rézsűn: Simonyi és Vécsey u. nál, Szondi tér, Kisfaludy Üllői sarok, Toldy díszkert Mindösszesen: kb m2 - n - Lajtkocsis öntözések: wekerlei kőedények, József A. u. i planténerek (+ Kazinczy u.), Nádasdy u.: Hoffher Tisztiorvos u., évi parki virágos parki díszfák (külön lista szerint), i. parki telepítések (külön lista szerint) Mindösszesen: kb: 450 db 9

10 - Lajtkocsis öntözés eddig nem részletezett igényelt (minimális) kapacitása: öntözési idény teljes időszakában: hetente 2 alkalommal, összesen: 50 alkalommal. 4. Gyöngykavics felületek fenntartása - gyöngykavics sarabolás: gyöngykavics borítású felületek gyommentesítő ápolása sekélyen végzett kapálással, ú. n. saraboló kapával, a kapálék kigereblyézésével és depóniahelyre történő belső szállításával. - gyöngykavics átgereblyézés: sarabolás nélküli, gereblyével végzett felületápolás, felületegyengetés főleg kiemelt fenntartású területeken, pl. ünnepségeket megelőzően, a kigereblyézett anyagok depóniahelyre történő hordásával. - gyöngykavics felülterítés: gyöngykavics felületek megújítása friss gyöngykavics helyszínre szállításával, szétterítésével, elgereblyézésével kb. 2-3 cm-es vastagságban - vegyszeres gyomirtás: gyöngykavicsos, murvás felületek gyommentesítése a felület mechanikus mozgatása nélkül, totális hatású gyomírtószer permetezésével, esetleg granulátum formájában történő kiszórásával Ápolt gyöngykavics felületek: kategória: Templom tér, Ötvenhatosok tere, Hunyadi tér, Vas Gereben sáv, Kós Károly tér, kb m 2 3. kategória: Lehel-Eötvös játszótér, Katica u.-i játszótér, Simonyi-Csokonai játszótér, Irányi-Klapka játszótér, Klapka-Szigligeti játszótér, Deák- Vécsey játszótér, Jókai- Zrínyi játszótér, szánkózó domb, Árpád- Nagysándor udvar, átjáró, Petőfi-Nagysándor szánkózó domb, Toldy díszkert összesen kb m 2 5. Homokozó felületek fenntartása - homokozó fertőtlenítés: homokozó kigereblyézése, majd felásása, azt követően PB-gázzal történő hevítése a kórokozók hőhatáson alapuló elpusztítása okán - homokozó felásása: homokozó kigereblyézése, majd felásása az összetömörödöttség megszüntetése és a gyommentesség érdekében - homok pótlása, cseréje: hiányzó homok mennyiség pótlása friss homok helyszínre szállításával szétterítésével, szükség esetén szennyes homok kitermelése a homokozóból, konténerbe töltése és elszállítása sitt lerakó helyre. 6. Fiatal fák és planténerek és egyéb vízhálózatról nem öntözhető növényfelületek lajtkocsis öntözése - lajtkocsis öntözés: tehergépjárműre szerelt víztartályról gravitációs módon, vagy öntözőszivattyúval történő locsolóvíz kijuttatás 7. Parkfenntartási feladatokhoz kapcsolódó hulladék szállítási feladatok megszervezése (alvállalkozó) Feladat a szállíttatás megszervezése, a teljesítés ellenőrzése, az elszámolás lebonyolítása. 10

11 Az 1-6. pontban megjelölt, jellemzően zöldfelület és parkfenntartási munkák során gyűjtött hulladék belső szállítást és ideiglenes helyszíni deponálást követően legkésőbb 48 órán belül kerül elszállításra a Közpark Kft által üzemeltetett Temesvár utcai tárolóba, ahol a darabos zöldhulladék darálásos aprításra kerül, és a parkfenntartási jellegű munkák során gyűjtött hulladékkal együtt elszállításra és végleges elhelyezésre (komposztálásra) kerül. Ezt a feladatot szerződött alvállakozó végzi. Elszállítandó hulladék mennyisége: kb m 3 / év 8. Az 1-6. pontban megjelölt feladatok ellátásához szükséges anyagok, eszközök, felszerelések, beszerzése, bérlése, üzemeltetése és tárolása. A feladat a fenntartási feladatok teljes tevékenységi körére kiterjedően a szükséges anyagok és eszközök beszerzése, üzemeltetése és tárolása, melyek közül a fontosabbak a mennyiség megjelölésével: - bányahomok, mosott homok, fenyőkéreg 100 m 3 - termőföld 25 m 3 - gyöngykavics 24 m 3 - Konténeres évelők 250 m2 11

12 Főbb munkaműveletek gyakoriságának ismertetése Parkalkotó elemek, főbb munkaműveletek munkafolyamat alk. mennyiség összesen Pázsitfelületek fenntartása: Gépi kaszálás sík területen szabdalt területek szélezésével Ft Külterjes kaszálás Ft Kaszálék gyűjtése kaszálás után burkolatok seprésével Ft Tavaszi pázsittakarítás Ft Őszi pázsittakarítás Ft Pázsit öntözése Ft Cserje metszés, ifjítás Ft Sövény metszés, ifjítás Ft Kapálás Ft Cserje, sövényalj ásása Ft Konténeres évelők ültetése anyagárral 5 db/m Ft Homokozó felületek fenntartása: Homokozó lazítása 30 cm mélységben Ft Szennyes homok kiszedése, elszállítása Ft Friss homok betöltése homokozóba anyagárral Ft Homokozó körüli szennyes homok összegyűjtése, elszállítása Ft Homokozó fertőtlenítése PB gázzal Ft Gyöngykavics felületek fenntartása: Gyöngykavics terítése 1 cm vastagságban anyagárral Ft Gyöngykavics gyomirtása anyagárral Ft Gyöngykavics sarabolása, növényi hulladék összegyűjtésével Ft Parki zöldhulladék elszállítása lerakóhelyi díjjal Ft Sitt, szemét elszállítása lerakóhelyi díjjal Ft Faültetési munkák: Gödörásás kézzel Ft Talajcsere anyagárral Ft Talajjavítás tőzeggel 0,06 t/m Ft Földlabdás fa ültetése anyagár nélkül 3 db támrúddal, kötözéssel, dréncsővel, beöntözéssel Ft Egyéb Képesítést nem igénylő fizikai munka Ft Fenyőkéreg terítése anyagárral Ft Kertészeti feladatok összesen: Ft 12

13 III. Szakipari munkák (6.sz.mell.) Parkfenntartási munkákkal összefüggő egyéb ellátandó szakipari feladatok III./1. Locsolóhálózatok ivó kutak és szökőkutak karbantartásával, hibaelhárításokkal kapcsolatos üzemeltetői feladatterv Alapadatok: parkterületeink tekintetében, mintegy m 2 (belterjesként nyilvántartott) parkterületet érintően található öntözőhálózat. A hálózatok állapotáról nincsenek pontos adatok, de azok jelentős részben elöregedtek. Emiatt a hálózatok egy része (kb.: 35%) jellemzően üzemen kívül van. Az öntözőhálózatok teljes hossza: fm, melyeken 487 db vízkivételi lehetőség (kerti csap) található. A hálózatok fogyasztását összesen 67 helyszínen 92 db vízmérő óra méri. Kerületünkben 50 db ivókút található: csappal felszerelt vagy csap nélküli műköves típusok, Popeye -típusú, Ildikó -típusú, Innoterm SABA K 2/III és ejektoros -típusú. A Közpark Kft a Templom téren és a fő utca Üllői úti végén található szökőkút karbantartásáért és napi üzemeltetésért felelős. Feladatok részletes leírása: - Felszíni vízveszteségek észlelése, vízveszteségek megszüntetése rendszerek (szakaszelzárók, csapok) lezárásával. - Vízmérőóra állások évente 2 alkalommal történő teljes körű leolvasása, mérőszámok vízmérő helyek állapotának ellenőrzése, adatok dokumentálása, tavaszi rányitások, ill. őszi lezárások végrehajtása. A leolvasások két alkalmának célszerű időszaka: 04. hó (+ rányitások), , (+ lezárások). Esetleges vízmérőóra cserék ellenőrzése, ennek kapcsán óraállások egyeztetése. - Hálózati csősérülések feltárása, csősérülések elhárítása, burkolatok (felületek) helyreállításával. - Meghibásodás (rongálás) esetén felszíni szerelvények javítása pótlása: öntöző csapok, ivó kutak nyomógombjainak, illetve teljes egészének cseréje, csapszekrények, akna fedőlapok, stb. - Ívó kutak karbantartása üzemszerű működtetése, ivó- és dísz kutak téli fagyvédelméről való gondoskodás. - A szökőkutak tavaszi beüzemelése és téli lezárása, fagyvédelme - Üzemidőszakban a szökőkutak napi kétszeri ellenőrzése, tisztán tartása, illetve 2 hetenkénti fertőtlenítése, vízcseréje és a szivattyúk karbantartása. Fenti munkálatok napi elvégzését 1: 500 s léptékű locsolóhálózati térképek segítik elő. A feladat jellegéből adódóan külön műszaki tervet nem készítettünk. Elszámolási alap: hibaelhárításra fordított munkaóra mennyiség, felhasznált anyag költsége. 13

14 14

15 III./2. Parki, köztéri berendezési tárgyak szükség szerinti javításával, elbontásával kapcsolatos üzemeltetői feladatterv Feladatok részletes leírása: -Parki szemét és kutyapiszokgyűjtők javítása, komoly meghibásodás esetén elbontásuk, esetlegesen újak kihelyezése. Jelenleg kb. 650 db parki szemét illetve kutyapiszok gyűjtő edény található a fenntartási területen, ezek jelentős része ún. Ceglédi típusú szemetes edény, a Fő utca sétáló szakaszán található még néhány újabb, Metrum -típusú gyűjtőedény is. Fellelhetők még az ún. ládás -típusú szemétgyűjtők is kisebb számban. A szemétgyűjtő edények kb %-a kisebb-nagyobb felújításra, (egyengetés, hegesztés, drótozás, fenéklemez csere), 5-10%-a cserére szorul. Törések, rongálások kijavítása is jelentős. Gyűjtőedényekre 2009-ben Ft keretösszeget különítettünk el. -Padok javítása, deszkák pótlása, cseréje, mázolása, padroncsok elbontása, áthelyezése, esetlegesen új padok kihelyezése. A kerületben lévő közterületi padok száma pontosan nem ismert, számuk néhány százra tehető. A legjellegzetesebb típusok: Amerikai típusú, Városligeti -típusú, Schönbrunn -típusú, Tóth típusú, sakkasztal + pad garnitúrák, ülőfalak, stb. A padok állapotáról részletes felmérés nem áll rendelkezésünkre, egyes helyszíneken az elmúlt években történtek felújítások a Városgazdálkodási Iroda részéről is (az utóbbi időben műanyag paddeszkákkal), valamint a Közpark Nonprofit Kft. is végzett ilyet fadeszkák felhasználásával. Sok helyszínen szorulnának még felújításra (vagy elbontásra?) padok, azonban elsődlegesen el kell dönteni, mennyire használják azokat valójában, illetve a lakók egyetértenek-e azok felújításával. Néhány helyszínen a meglévő padroncsok teljes, vagy részleges elbontása lenne a feladat, és csak kevés a valóban felújításra váró darab. Éves szinten kb. 100 db pad felújítását tervezzük. -Parki figyelmeztető táblák javítása, pótlása, cseréje, újak kihelyezése. A táblákkal kapcsolatos munkát a Zöldprogram Iroda megrendelése alapján végzünk. Újabban műanyag hordozófelületre szitanyomással felvitt szövegű táblát helyezünk ki, általában betontuskós rögzítéssel. -Játszóterek biztonsági előírásoknak megfelelő üzemeltetése, kihelyezett játékok karbantartása, estleges elbontása. A játszószerekkel kapcsolatos munkákat a Zöldprogram Iroda megbízása alapján végezzük. Legjelentősebb munkák a kapuk, kerítések elhasználódás és rongálás miatti javítása. Az érvényben lévő, a köztéri játszószerekre és játszóterekre vonatkozó szabványok alapján átépített játszóterek fenntartása és a játszószerek ellenőrzése és karbantartása is a Közpark Kft feladatköréhez tartozik. Az ehhez kapcsolódó munkák: - Játszószerek illetve a játszótér üzembiztonságának napi ellenőrzése karbantartási munkák és kisebb javítások elvégzése - Játszószerek 3 havonta történő ellenőrzése - Játszóterek nyitása és zárása - Az elhasználódott vagy megrongált játszószerek cseréje illetve új játszószerek és egyéb köztéri bútorok telepítése a Zöldprogram iroda külön megrendelésére készülhetnek. 15

16 A feladat jellegéből adódóan műszaki tervet és ellenőrzési naplót készítünk. Elszámolási alap: a javítási, bontási munkákra fordított munkaóra mennyiség, felhasznált anyag költsége. munkafolyamat alk. menny. összesen Köztéri padok áthelyezése Ft Köztéri padok kihelyezése anyagár nélkül Ft Köztéri padok bontása Ft Schönbrunn típusú padok felújítása (lécezés, festés) Ft Városliget típusú padok felújítása (lécezés, festés) Ft Amerikai típusú padok felújítása (lécezés, festés) Ft Köztéri szemetesek bontása Ft Köztéri szemetesek kihelyezése anyagár nélkül Ft Köztéri szemetesek kihelyezése anyagárral Ft Köztéri szemetesek javítása Ft Iker kutya ürülékgyűjtő kihelyezése anyagárral Ft Fém Kutyatiltó tábla kihelyezése anyagárral Ft Pálma típusú, vagy azzal egyenértékű növényládák kihelyezése anyagárral Ft Kutyafuttatók felújítása Meglévő kutyafuttatók kerítéseinek felújítása, kutyajátszószerek, parkberendezési tárgyak kihelyezése Ft Öntözőhálózatok, szökőkutak karbantartása Ivókutak tavaszi megnyitása, téli elzárása, üzemeléssel, karbantartással Ft Autómata öntözőrendszerek karbantartása, téliesítése, tavaszi beüzemelése, kisebb javítási munkák elvégzése Ft Szökőkutak tavaszi beüzemelése, téliesítése Ft Szökőkutak karbantartása, fertőtlenítse, kisebb javítási munkák elvégzése Ft Szökőkutak karbantartása, fertőtlenítse, kisebb javítási munkák elvégzése Ft Vízmérő órák leolvasása Ft Vízszerelési munkák Ft Kerületben található játszóterek napi, heti, havi ellenőrzési munkáinak elvégzése GKM rendeletben leírtaknak megfelelően. Szükséges dokumentumok vezetése, kisebb javítási munkák azonnali elvégzése. Balesetveszélyes helyzetek azonnali megszüntetése. Kerítéssel védett játszóterek napi nyitása-zárása Ft Egyéb Egyéb szakipari munkák Ft Képesítést nem igénylő fizikai munka Ft Egyéb anyagköltség Ft 16

17 Szakipari feladatokra tervezett összeg: Ft IV. Zöldkommandó A tavalyi évi működésük tapasztalatai alapján, döntés született, hogy idén társaságunk működése keretében dolgozzanak. Ennek folyamán átszerveztük működésüket, hogy a nap 24 órájában a közterületen tudjanak tartózkodni. Feladatuk az illegálisan kipakolókkal szembeni fellépés mellett a lerakók azonnali megszüntetése. Megelőzésként szórólapokkal hívják fel a lakosok figyelmét az esetleges szabálysértés elkövetésére. A kommandó hatékony működését bizonyítja az év első hónapjaiban lefolytatott több szabálysértési eljárás illegális hulladék lerakás ügyben. A Zöldkommandó működésére felhasználható éves keretösszeg: Ft V. Közfeladatok ellátását irányító szervezet fenntartásával összefüggő költségek A Közpark Nonprofit Kft. fő tevékenységi köre a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének és foglalkoztatásának elősegítése, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások megszervezése. A Társaság e feladatainak ellátása során olyan közfeladatokat lát el, melyről egyébként a kerületi Önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ezen feladatok elvégzéséhez, valamint a kerületi köztisztasági, parkfenntartási feladatok koordinálásához szükséges szervezet tervezett fenntartási költsége 2009-ben Ft. (3.számú melléklet) VI. Vállalkozási tevékenység A közhasznú tevékenységet kiegészítő, vállalkozásban végzett (takarítási, kertrendezési, kaszálási és egyéb szakipari feladatokkal összefüggő) munkák eredményével többletforráshoz segítjük a Közpark Nonprofit Kft-t re mintegy 3 mft nyereséget tervezünk, melyet az alapfeladatok ellátására fordítunk. (8.sz.melléklet) A vállalkozás területén szeretnénk bővíteni a lakosság, a lakásszövetkezetek, társasházak és az Önkormányzati intézmények részére nyújtott szolgáltatásokat, amit versenyképes árakkal és rugalmas végrehajtással szeretnénk elérni. Bevételt remélünk a már meglévő gépeink, berendezéseink, eszközeink szabad kapacitásának harmadik fél részére történő értékesítésétől. Folytatni kívánjuk az FKF Zrt. által kibocsátott zöldhulladék, és kommunális szemétgyűjtő zsákok árusítását, ezzel is segítve környezetükre igényes lakók időnként felmerülő hulladék elhelyezési problémáit. 17

18 Meg kívánjuk erősíteni elért pozíciónkat a VAMŰSZ által kezelt önkormányzati ingatlanok fenntartási, kert- és parkgondozási, köztisztasági feladatainak körében. Vállalkozási tevékenységünk során megszerzett piaci pozícióink megőrzésére törekszünk, fejleszteni elsősorban olyan tevékenységeket kívánunk, melyek közvetve vagy közvetlenül is segítik kiemelt feladataink megvalósulását. Már az év első negyedében sikerült újabb társasházakkal szerződést kötnünk előkertjeik gondozására. Az abból befolyó bevétel közvetlenül, míg az ott végzett munka közvetve is segíti a rendezett közterületi kép érdekében végzett köztisztasági tevékenységünket; lakossági kertrendezések esetében a munkavégzéskor termelődő hulladék kezelése is megoldódik, ezáltal kevesebb kerülhet ki közterületeinkre illegális hulladékként. Telephelyünkön elkezdtük a szelektív hulladékgyűjtést, ami egyrészt munkahelyet teremt, másrészt csökkenthető a hulladék mennyisége. Temesvár utcai telephelyünkön lehetőséget kívánunk biztosítani, hogy a lakosság beszállíthasson kisebb-nagyobb mennyiségű zöldhulladékot vagy építési törmeléket kedvező áron (amennyiért a FKF Zrt. tőlünk elszállítja). Ezzel is az illegális szemétlerakás ellen kívánunk fellépni. A Közpark Nonprofit Kft évi üzleti terve a képviselő-testület által elfogadott pénzügyi lehetőségek szerint lett tervezve. A bevételek és kiadások tervezett alakulása (1.sz.melléklet) a évi tényleges adatok ismeretében összehasonlítható. A felhasználható anyagi forrásokból igyekszünk a vállalt feladatokat minél hatékonyabban elvégezni. Budapest március 25. Bán Zoltán ügyvezető 18

ÜZLETI TERV 2012. FŐKERT Nonprofit Zrt.

ÜZLETI TERV 2012. FŐKERT Nonprofit Zrt. ÜZLETI TERV 2012 FŐKERT Nonprofit Zrt. TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 I. Közszolgáltatási tevékenység, jogszabályi környezet... 8 I.1. Közszolgáltatási szerződés tevékenységi köre... 10 I. 2.

Részletesebben

A Józsefvárosi Önkormányzat. Zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepciója

A Józsefvárosi Önkormányzat. Zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepciója A Józsefvárosi Önkormányzat Zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepciója Józsefváros, 2014 Tartalomjegyzék Környezetvédelmi Vízió és Misszió Józsefvárosban... 3 I. fejezet: Józsefváros adottságai...

Részletesebben

o FKF FOVAROBI -

Részletesebben

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 Lesenceistvánd Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez

Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez A szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának, a már lerakott és a képződő hulladékok

Részletesebben

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12.

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Jóváhagyta:.. Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Tartalom: 1 Általános információk... 3 1.1 A szervezet főbb

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ Készült Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2012. március - áprilisában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:64 /2014 Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve 1. Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve 2015. január 14. Készítette: Gulyás László Címlap 2. 1. A Kft. általános bemutatása 3. 1.1. Alapadatok 3. 1.2. Előzmények

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: 06-5114-12/2007 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

il(\. szám ú előterjesztés

il(\. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere il(\. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Környezetvédelmi Program 2013. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról,

Részletesebben

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 1003-28/2008. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n JAVASLAT az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet

Részletesebben

A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a) Szervezeti és Működési Szabályzata

A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a) Szervezeti és Működési Szabályzata A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a) módosításokkal egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzata A módosítások vastag és dőlt

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KECSKEMÉTI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT KFT.

KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KECSKEMÉTI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: KECSKEMÉTI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT KFT. Kecskemét, 2014. február 3. Lassú Tibor Attila ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék: 1, A település bemutatása.........

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT Tedd, amit most kell, és ne halaszd későbbi időre, késve teszed másnap azt, ami ma elmaradott. /Ovidius/ Készült: 2010. június BEVEZETÉS

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-5326-4/2015. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, 2010. ÉVI ÜZLETI TERV

BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, 2010. ÉVI ÜZLETI TERV Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kossuth út 116. Szám: 1-76/2010. BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, 2010. ÉVI ÜZLETI

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010. (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a köztisztaságról

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010. (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a köztisztaságról SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010. (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a köztisztaságról (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki 35/2004. (IX. 17.) számú rendelete a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának

Részletesebben