Új minôségfejlesztési módszer a magyar egészségügyben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új minôségfejlesztési módszer a magyar egészségügyben"

Átírás

1 MINÔSÉGBIZTOSÍTÁS, MINÔSÉGFEJLESZTÉS Eredeti közlemény Új minôségfejlesztési módszer a magyar egészségügyben S IX SIGMA A RADIOLÓGIÁBAN Dévai Tünde, Pálinszki András, Balázs György, Doros Attila BEVEZETÉS Célunk az volt, hogy bemutassuk a Six Sigma módszer elsô hazai egészségügyi alkalmazását. Az ismertetett metodológia alkalmazásával bármilyen termelési, illetve szolgáltatási folyamat minôsége javítható. A minôségjavító módszer, amelyet a General Electric Company az egész világon alkalmaz, a hatszigmás", abszolút minôségre törekszik. A hat szigma azt jelenti, hogy egymillió hibalehetôségbôl maximum 3,4 hiba következhet be. MÓDSZEREK Projektünk során két hazai egészségügyi intézményben, a Heim Pál Gyermekkórház CT és Intervenciós Radiológiai Osztályán, valamint a Semmelweis Egyetem Transzplantációs Klinikáján tanulmányoztuk a CT-leletezési tevékenységet. Elsô lépésként egy hétig mértük a leletezési idôt, amelyet a vizsgálat vége és a radiológus által jóváhagyott lelet kiadása között eltelt idôvel definiáltunk. A leletezési idôt statisztikai módszerekkel elemeztük, majd az eredmények ismeretében különbözô javaslatokat tettünk a folyamat javítása érdekében. A javaslatoknak megfelelô folyamatmódosítások elvégzését követôen megismételtük a mérést. Újabb statisztikai elemzésekkel értékeltük a módosított folyamatot, és megállapítottuk a javulás mértékét, valamint biztosítottuk a folyamat javított szinten való továbbmûködését. EREDMÉNYEK A Heim Pál Gyermekkórházban a leletezési idô átlagértéke 3,32 óráról 0,73 órára, a szórás 12,14 óráról 0,77 órára csökkent. Így a folyamat 2,8-rôl több mint 6 szigmássá vált. A folyamatjavítási projekt hatására a Transzplantációs Klinikán a leletezési idô átlagértéke 62,84 óráról 27,1 órára, a szórás 36,39 óráról 16,89 órára csökkent. Így a folyamat 1,2-rôl 2,3 szigmássá vált. A két intézetben kapott eredmények viszonylag nagyfokú eltérését az orvosok és asszisztensek eltérô létszáma, illetve a radiológiai vizsgálati módszerek közötti különbség magyarázza. KÖVETKEZTETÉS Eredményeink alátámasztják, hogy a Six Sigma módszer sikeresen alkalmazható a magyar egészségügyben a leletezési folyamat javítására. Feltehetôen ugyanígy alkalmazható lesz minôségjavításra a radiológia egyéb munkafolyamataiban is. Six Sigma, minôségjavító módszer, minôségbiztosítás, radiológia Six Sigma in Radiology A methodology for quality improvement in Hungarian health care INTRODUCTION The aim of this study was to introduce the Six Sigma methodology in the Hungarian health care for quality improvement. The quality of any producing and service processes can be improved by this methodology. The methodology used all over the world by the General Electric Company for quality improvement, aims to get the absolute six sigma quality. Six sigma means that from 1 million defect possibilities only 3,4 would be defect. METHODS The transcription process was the selected process in both hospitals (Heim Pál Children s Hospital and Department of Transplantational Surgery, Semmelweis University) what we targeted to improve. First we measured the transcription time for a week s period. The transcription time was defined as the period between the end of the radiology examination, and the first draft of the transcribed report. Based on statistical analysis we made recommendations how to improve the process. Having implemented these we repeated the measurement. At the end we identified the level of improvement of the process using statistic tools, and we ensured the stability of the improved process. RESULTS The mean of the transcription time decreased from 3.32 hours to 0.73 hours and the variance from hours to 0.77 hours in Heim Pál Hospital. The process capability became from 2.8 to more than 6 sigma. The mean of the transcription time decreased from hours to 27.1 hours and the variance from hours to hours in the Department of Transplantational Surgery. The process capability became from 1.2 to 2.3 sigma. The relatively big difference between the results of the two hospitals was caused by the differences regarding the number of the staff and the profile of the two hospitals. CONCLUSION We verified that Six Sigma methodology can be used successfully in Hungarian health care to improve the transcription process. It can be used for improving the quality of any process in radiology as well. Six Sigma quality, methodology for quality improvement, radiology DR. DÉVAI TÜNDE (levelezô szerzô/correspondent), PÁLINSZKI ANDRÁS: General Electric Medical Systems, H-1036 Budapest, Lajos u DR. BALÁZS GYÖRGY: Heim Pál Gyermekkórház, CT és Intervenciós Radiológiai Osztály/Heim Pál Children s Hospital, Department of CT and Interventional Radiology, Budapest; DR. DOROS ATTILA: Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar, Transzplantációs Klinika/Semmelweis University, Faculty of Medicine, Department of Transplantational Surgery, Budapest Érkezett: május 14. Elfogadva: június

2 2. ábra. Hatszigmás folyamat. A szórás hatszorosa is a tûréshatáron belül van. Nincs hiba Az élet bármely területén végzett tevékenység folyamatként is értelmezhetô, és minden folyamatnak van mérhetô és számszerûsíthetô kimenetele (eredménye) 1, 2. Ha mérjük ezt a kimenetet, meg tudjuk állapítani, hogy mennyire tér el a mért kimenet az általunk optimálisnak (célnak) tartott értéktôl, sôt, azt is meg tudjuk állapítani, hogy az adott folyamatra meghatározott maximális és minimális érték között helyezkedik-e el a mért kimeneti érték, vagy kívül esik ezen a tartományon. Amennyiben a maximum- és minimumtartományon kívül esik a mért kimeneti érték, akkor hibáról beszélhetünk. Ha pontos képet szeretnénk kapni az adott folyamatunk eredményességérôl, akkor a mért adatok birtokában egy rövid és egyszerû elemzést kell végeznünk, amely megmutatja, hogy mekkora a munkafolyamatot jellemzô adatok szórása 3. Minél nagyobb a szórás, annál kiszámíthatatlanabb a módszer a kimenetel szempontjából. A szigma (σ) a statisztikában a standard normáleloszlás szórását jelenti. A Six Sigma módszer lényege, hogy annak eredményeképpen a munkafolyamat mért szórásának hatszorosa is még a tûréshatáron belül maradjon. Az 1. és a 2. ábrán a háromszigmás és a hatszigmás folyamatot ábrázoltuk. Mint az ábrákból is látható, az eredményesség javításának kulcsa a szórás (σ) csökkentése. A hatszigmás eredmény más szavakkal úgy is kifejezhetô, hogy 1 millió kimeneti érték közül csupán 3,4 lehet hibás. Az 1. táblázatban néhány, a mindennapi életbôl vett példával illusztráljuk a különbséget 4, 5. A Six Sigma módszert a General Electric Company dolgozta ki, de a világon más nagy cégek is alkalmazzák, mint a Motorola Incorporation, a Texas Instruments és az Asea Brown Boveri. Vizsgálatunk célja az volt, hogy tanulmányozzuk, eredményes lehet-e a módszer Magyarországon is, az egészségügyi ellátás egy területén a minôség fejlesztésére. MÓDSZEREK A szerzôk november és január között, a Heim Pál Kórház CT és Intervenciós Radiológiai Osztályáján, valamint a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karának Transzplantációs Klinikáján az ott dolgozók segítségével elvégeztek egy-egy projektet. A projekt célja az volt, hogy a CTvizsgálatok leletezési idejét a helyi vezetôk által meghatározott tûréshatárok alá csökkentsék. A Six Sigma módszer 5 részletes ismertetése a jelen tanulmánynak nem célja, ezért lényegét csupán röviden foglaljuk össze a következôkben. 1. táblázat. Példák az eredményesség javulására 1. ábra. Háromszigmás folyamat. A szórás háromszorosa esik a tûréshatáron belül. Az eredmény 6,6% hiba 99%-os teljesítés (3,8σ) 99,99966%-os teljesítés (6σ) elveszett postai 7 elveszett postai cikk cikk óránként óránként az USA-ban az USA-ban 10 értékelhetetlen 1 értékelhetetlen röntgenröntgenfelvétel hetente felvétel 5 és fél évente 2 pontatlan CT-lelet 1 pontatlan CT-lelet hetente 28 évente 128 Dévai Tünde: Új minôségfejlesztési módszer a magyar egészségügyben

3 3. ábra. A leletezési folyamat lépései 2. táblázat. Az adatlapon szereplô legfontosabb adatok Kitöltô Beírandó adat Adminisztrátor Betegazonosító Asszisztens/ A vizgálat típusa 1 5. operátor A vizsgálat vége A felvételek átadásának Radiológus Az orvos azonosítója A leletezés kezdetének Adminisztrátor Az adminisztrátor azonosítója A kazetta leadásának A lelet kinyomtatásának Radiológus A lelet aláírásának 1. CT-angiográfia (3D); 2. koponya + gerinc + sella; 3. mellkas; 4. has + kismedence; 5. egyéb A munka sikerének titka a folyamatképesség. A folyamatképesség kulcsfontosságú teljesítménymutatóinak egyike a szigma, azaz a szórás. A szigmaskála bármely munkafolyamat jellemzésére alkalmazható. A szigma aktuális mérésekbôl vagy hibaadatokból számítható. A szigmaskála kiszûri a bonyolultságot, így homogén vagy heterogén öszszehasonlítások végezhetôk. Ismerve egy folyamat hibáját, szintértékelô diagramot használhatunk a folyamatnak megfelelô szigmaszint meghatározásához. Ennek oka, hogy a szigmaskála tökéletes korrelációban áll a hibákkal. Ha ismerjük egy folyamat szigmáját, könnyen megérthetjük, mit csinálunk jól, és mit kell javítanunk 5. A leletezési idôt mint folyamatot kezelve lépésekre bontottuk (3. ábra), és az egyes lépések idôtartamát is regisztrálni képes adatlapot készítettünk. Az adatlap (2. táblázat) segítségével egy héten át mértük a leletezési idôt. A mért adatokat számítógépre vittük, majd egy speciális szoftver segítségével megrajzoltuk a folyamatra jellemzô eloszlási görbét, és megállapítottuk a szórás mértékét 4. Ezt követôen további grafikai elemekkel kiegészített statisztikai módszereket (leíró statisztika, halszálkadiagram, Pareto-chart, T-teszt, F-teszt) használva elemeztük a folyamatot, és meghatároztuk azokat a pontokat, amelyeknek jobb szabályozásával a folyamat eredményessége javítható 6 8. A munkafolyamatban talált gyenge pontokra megfogalmaztunk olyan eljárásokat, amelyeknek betartása esetén azok kontrollálhatóbbakká válnak, illetve negatív hatásuk jelentôsen csökkenthetô (4. ábra). A folyamat módosítására tett javaslataink a következôk voltak: Biztosítani kell, hogy a CT-laboratóriumban tartózkodó orvos a felvételek elkészülésének ütemében hozzá tudjon kezdeni a leletezéshez (lehetôség szerint ne hívják másik munkahelyre, ne osszák be egyidejûleg két munkahelyre). Ha az elôzô pont nem teljesülhet, a mûszak végén kell a leletezést elvégezni. A diktafonba mondott leletek leírása folyamatosan történjék. Mivel a leletek átnézése általában rövidebb idôt vesz igénybe, az elkészült leletek ellenôrzésének prioritást kell biztosítani. Az egyszerûbb vizsgálatok esetén a diktafon használata nem javasolt. A javasolt változtatások bevezetését követôen egy héten át ismételten mértük a leletezési idôt, és az eredményeket az elôzményekkel összehasonlítva értékeltük. 4. ábra. Halszálkadiagram. Az ok-okozati összefüggések elemzése v: vizsgálat; l: leletezés M A G Y AR RADIOLÓGIA 2001;75(3):

4 EREDMÉNYEK A Heim Pál Gyermekkórházban célul tûztük ki, hogy a leletezési idô átlaga 3 óra legyen, de ne haladja meg a 6 órát. A leletezési idô elsô heti mérésének eredményét mutatja a 3. táblázat. A vizsgált idôszakban 78 vizsgálat történt. A leletezési idô átlaga 3,32 óra volt, a szórás 12,14 óra. A hiba 9%, ami azt jelenti, hogy a folyamat képessége 2,8 szigma volt. A folyamatot statisztikai alapon vizsgáltuk, a lehetséges javításokat megfogalmaztuk és alkalmaztuk, ennek eredménye ugyancsak a 3. táblázatban látható. A második mérési periódusban 70 vizsgálat történt. A leletezési idô átlaga 0,73 órára csökkent, a szórás 0,77 óra lett, ezzel a hiba 0%. Így a folyamat hatszigmássá vált. Ennek grafikus ábrázolása az 5 7. ábrán látható. A Transzplantációs Klinikán az volt a célunk, hogy a leletezési idô átlaga 24 óra legyen, de ne haladja meg a 48 órát. A leletezési idô elsô heti mérésének eredményeit mutatja a 4. táblázat. 44 beteget vizsgáltak az adott idôszakban. Egy lelet elkészítésének átlaga 62,84 óra volt, a szórás 36,39 óra. A hiba 59,09%, így a folyamatképesség 1,2 szigmás. 5. ábra. A leletezési idô folyamatképességi görbéje. Látható a mért értékek tûréshatárok közötti eloszlása 3. táblázat. A Heim Pál Kórházban mért adatok. A második mérés a folyamatjavító beavatkozás után történt 6. ábra. Az átlagértékek változása 1. mérés 2. mérés Mintanagyság Átlag 3,32 óra 0,73 óra Szórás 12,14 óra 0,77 óra Hibák 9% 0% Folyamatképesség 2,8 szigma 6+ szigma 4. táblázat. A Transzplantációs Klinikán mért adatok. A második mérés a folyamatjavító beavatkozás után történt 1. mérés 2. mérés Mintanagyság Átlag 62,84 óra 27,10 óra Szórás 36,39 óra 16,89 óra Hibák 59,09% 21,05% Folyamatképesség 1,2 szigma 2,3 szigma 7. ábra. A szórásértékek változása A projekt utáni állapot jellemzôit is a 4. táblázatban tüntettük fel. Ebben a periódusban 57 vizsgálat történt, a leletezési idô átlaga 27,1 óra lett, a szórás 16,89 óra. Ezzel a hiba 21,05%-ra csökkent. A folyamatképesség 2,3 szigmássá nôtt. Grafikai ábrázolása a ábrán látható. 130 Dévai Tünde: Új minôségfejlesztési módszer a magyar egészségügyben

5 MEGBESZÉLÉS 8. ábra. A leletezési idô folyamatképességi görbéje 9. ábra. Az átlagértékek változása 10. ábra. A szórásértékek változása A példákat látva kijelenthetjük, hogy a külföldön már alkalmazott módszerrel hazai környezetben is komoly eredményeket sikerült elérnünk mind a két intézményben. Az eredmények eléréséhez nélkülözhetetlen volt a projekt végrehajtásában érintett dolgozók aktív és hatékony közremûködése. Mint azt a cikk elsô felében említettük, ilyen és hasonló projektek egy radiológiai osztályon belül bármilyen folyamat javítására indíthatók: például csökkenthetô a betegek várakozási, növelhetô a betegforgalom. A közleményben bemutatott leletezési idô természetesen nem csökkenthetô egy bizonyos szint alá, mivel az a minôség rovására mehet. Ezért nagyon fontos, hogy a felsô tûréshatárt az adott környezetnek és adottságoknak megfelelôen határozzák meg. Számos minôségmérô rendszer hagyományosan a minôségköltségre fókuszál. A Six Sigma azonban abból indul ki, hogy a minôség ingyenes, mivel minél többet teszünk a nullahibás termelés érdekében, annál nagyobb lesz a befektetés megtérülése. Ezenkívül a szigmamódszerrel a munkafolyamat tényezôit közös nevezôre hozhatjuk. Ez a hiba/egység és a szigma. E mutatók használata közös nyelvet biztosít, lehetôvé teszi a különbözô munkafolyamatok eredményességének összehasonlítását, továbbá azt is, hogy saját szintünket értékeljük a miénkhez hasonló folyamatok hatékonyságának tükrében. Köszönetnyilvánítás Ezúton is köszönjük dr. Weszelits Violának és dr. Harkányi Zoltánnak, hogy lehetôvé tették a projektek megvalósulását osztályukon. Köszönjük továbbá mindkét intézet közremûködô dolgozóinak az aktív részvételt. Irodalom 1. Kiemele MJ, Schmidt SR, Berdine RJ. Basic statistics. New York: Air Academy Press and Associates; Ott L. An introduction to statistical methods and data analysis. Massachusetts: Duxbury Press; John PWM. Statistical design and analysis of experiments. New York: The MacMillan Company; Six Sigma Green Belt Program. GE Medical Systems (for internal usage only). Milwaukee, Mikel JH. The vision of Six Sigma: A readmap for breakthrough. Phoenix: Sigma Publishing Company; Keki RB. Using design of experiments to make it happen. New York: World Class Quality; Gunter BH. The use and abuse of Cpk, Part 2. Quality Progress 1989;May: Kane VE. Process Capability Indices. J Quality Tech 1986;18(1): Szerkesztôségi megjegyzés: A szerkesztôség örömmel közöl minden olyan kéziratot, amely a radiológiai munka minôségének javításával foglalkozik. A Six Sigma módszert a szerzôk a CT-vizsgálatok leletezési idejének mérésénél hasznosították, és sikeresnek értékelték a tényt, hogy ezt sikerült csökkenteni. Várjuk olvasóink, gyakorló orvosok, asszisztensek véleményét a közlemény megállapításaival kapcsolatban. M A G Y AR RADIOLÓGIA 2001;75(3):

A minőségirányítás eszközei

A minőségirányítás eszközei A minőségirányítás eszközei Bevezetés A minőségirányítás eszközei között bemutatott minőségtechnikák általában valamely minőséggel kapcsolatos probléma megoldását segítik elő. Egy adott szervezet minőségjavítása

Részletesebben

Lean Management. A Lean alkalmazható kis-, közepes- és nagyméretû szervezeteknél, a legkülönfélébb iparágakban és szolgáltatási területeken egyaránt.

Lean Management. A Lean alkalmazható kis-, közepes- és nagyméretû szervezeteknél, a legkülönfélébb iparágakban és szolgáltatási területeken egyaránt. 2008/4 A Hat Szigma és egy pohár sör A Lean Menedzsment és a Hat Szigma evolúciója A Hat Szigma alkalmazása a kis- és középvállalatoknál Változtatások az egészségügyben, a minõség szempontjai Átadták a

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Statisztikai módszerek bemutatása az akusztikai kutatásokban

SZAKDOLGOZAT. Statisztikai módszerek bemutatása az akusztikai kutatásokban SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT Statisztikai módszerek bemutatása az akusztikai kutatásokban Kádas Dániel Péter Villamosmérnöki főiskolai szak Távközlési

Részletesebben

A Hat Szigma és egy pohár sör Hat Szigma a kis és közepes vállalkozásokban

A Hat Szigma és egy pohár sör Hat Szigma a kis és közepes vállalkozásokban A dolgozat szerkesztett formában megjelent a Minőség és Megbízhatóság XLII. évfolyam 4. szám, 2008. augusztusi számában A Hat Szigma és egy pohár sör Hat Szigma a kis és közepes vállalkozásokban Tóth Csaba

Részletesebben

EUROPEAN ORGANIZATION FOR

EUROPEAN ORGANIZATION FOR 2010/6 ISO 9001 Lean Hat Szigma Kiválóság ISO 9001 minőségirányítási rendszer egy kkv-nál Dunaferr salakok megfelelőségének tanúsítása Kano elmélete vonzó minőségről és csomagolásról Az üzleti etika keretei

Részletesebben

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI Mennyire elégedett Ön a Magyar Minőséggel?

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI Mennyire elégedett Ön a Magyar Minőséggel? TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK A Lean Hat Szigma Dr. Aschner Gábor A megfelelőségértékelés testületei és szabványai Földesi Tamás Vállalatirányítási rendszerek szerepe és jelentősége

Részletesebben

A jelen gyógyszeripari minőségrendszere és a Six Sigma Összefoglaló az 55. EOQ világkongresszus gyógyszeripari előadásaiból

A jelen gyógyszeripari minőségrendszere és a Six Sigma Összefoglaló az 55. EOQ világkongresszus gyógyszeripari előadásaiból A jelen gyógyszeripari minőségrendszere és a Six Sigma Összefoglaló az 55. EOQ világkongresszus gyógyszeripari előadásaiból Nagy Péter József, okleveles vegyészmérnök, EOQ QSM (EGIS Nyrt.) Bevezetés Változások

Részletesebben

A Hat Szigma és egy pohár sör

A Hat Szigma és egy pohár sör A dolgozat szerkesztett formában megjelent a Minőség és Megbízhatóság XLII. évfolyam 4. szám, 2008. augusztusi számában A Hat Szigma és egy pohár sör Hat Szigma a kis és közepes vállalkozásokban Tóth Csaba

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM 1 2 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna PhD FELELŐS SZERKESZTŐ: PROF. DR. MED. HABIL. DR. TECHN. DÉSI ILLÉS

Részletesebben

Ellenőrizze folyamata stabilitását!

Ellenőrizze folyamata stabilitását! Ellenőrizze folyamata stabilitását!, avagy mindig készítsen gyors spc grafikont cp / cpk elemzés előtt Lean Six Sigma projektjében Lean Six Sigma projekt végrehajtása során kevésbé tapasztalt folyamatfejlesztők

Részletesebben

Angyal Judit, ÁOK, VI. évfolyam Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Mária utcai Részleg, Budapest

Angyal Judit, ÁOK, VI. évfolyam Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Mária utcai Részleg, Budapest Angyal Judit, ÁOK, VI. évfolyam Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Mária utcai Részleg, Budapest A védőnők által végzett szemészeti szűrővizsgálatok hatékonysága Magyarországon Célkitűzés: a Magyarországon

Részletesebben

A hat szigma módszer

A hat szigma módszer A hat szigma módszer Lipi Szabolcs Bevezetés Az ezredforduló globalizált világa egyre nagyobb kihívást támaszt a piaci szereplőkkel szemben. Azon vállalatoknak, amelyek a világméretűvé szélesedett versenyben

Részletesebben

A folyamat-újraszervezési (BPR) projektek tapasztalatai az egészségügyben

A folyamat-újraszervezési (BPR) projektek tapasztalatai az egészségügyben A folyamat-újraszervezési (BPR) projektek tapasztalatai az egészségügyben Dr. Palicz Tamás, Vártok Józsefné, Dr. Szócska Gábor Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Igazgatóság Az egészségügyi szervezetek fejlesztése,

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

On-line tanulmánykötet. www.ecosym.wix.com/kvik. Főszerkesztő: dr. Hamar Farkas Ph.D. A borító Czeizel Balázs grafikus ötlete alapján készült

On-line tanulmánykötet. www.ecosym.wix.com/kvik. Főszerkesztő: dr. Hamar Farkas Ph.D. A borító Czeizel Balázs grafikus ötlete alapján készült Budapesti Gazdasági Főiskola, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Közgazdasági és Társadalomtudományi Intézeti Tanszéki Osztály Szimpózium kötete On-line tanulmánykötet www.ecosym.wix.com/kvik

Részletesebben

Dunakavics. A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam IV. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok

Dunakavics. A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam IV. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok Dunakavics A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam IV. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok Baráth Artur A különböző közegészségügyi információs és informatikai rendszerek

Részletesebben

Befektetések kockázatának mérése*

Befektetések kockázatának mérése* Befektetések kockázatának mérése* Bugár Gyöngyi PhD, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense E-mail: bugar@ktk.pte.hu Uzsoki Máté, a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója E-mail: uzsoki.mate@gmail.com

Részletesebben

ROBUSZTUS LINEÁRIS REGRESSZIÓ ALKALMAZÁSA PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSEKBEN

ROBUSZTUS LINEÁRIS REGRESSZIÓ ALKALMAZÁSA PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSEKBEN DOI: 10.12663/PsyHung.1.2013.1.2.4 ROBUSZTUS LINEÁRIS REGRESSZIÓ ALKALMAZÁSA PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSEKBEN Takács Szabolcs 1 Smohai Máté 2 1 Károli Gáspár Református Egyetem és Budapest Főváros Kormányhivatala

Részletesebben

Minõségügyi keretrendszerek a statisztikai hivatalokban*

Minõségügyi keretrendszerek a statisztikai hivatalokban* Tanulmányok Minõségügyi keretrendszerek a statisztikai hivatalokban* Földesi Erika, a KSH főosztályvezetőhelyettese E-mail: Erika.Foldesi@ksh.hu Kajdi László, a KSH tanácsosa E-mail: Laszlo.Kajdi@ksh.hu

Részletesebben

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Minőségirányítási rendszerek az építőiparban Bálint Julianna

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Minőségirányítási rendszerek az építőiparban Bálint Julianna TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Minőségirányítási rendszerek az építőiparban Bálint Julianna Kell-e ISO egy építészirodának? Barna Krisztina Az építési projektek irányítása, különös

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Statisztikai Szemle A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: DR. BAGÓ ESZTER, DR. BELYÓ PÁL (a Szerkesztőbizottság elnöke), DR. FAZEKAS KÁROLY, DR. HARCSA ISTVÁN, DR.

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban Doktori értekezés dr. Gábor Katalin Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Mester Csaba. A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban. A PhD értekezés tézisei

Mester Csaba. A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban. A PhD értekezés tézisei MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Mester Csaba A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban A PhD értekezés tézisei A DOKTORI ISKOLA NEVE: VÁLLALKOZÁSELMÉLET- ÉS GYAKORLAT

Részletesebben

TARTALOM CONTENTS. A MINŐSÉG JAVÍTÁSÁNAK / FEJLESZTÉSÉNEK TECHNIKÁI SPC statisztikai folyamatszabályozás

TARTALOM CONTENTS. A MINŐSÉG JAVÍTÁSÁNAK / FEJLESZTÉSÉNEK TECHNIKÁI SPC statisztikai folyamatszabályozás TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK A siker receptje, avagy út a Magyar Közigazgatási Minőségdíj eléréséhez Csigáné Brocskó Márta Minőségrendszerek egy városiasodó település önkormányzatánál

Részletesebben

CONTENTS TARTALOM. Decoration

CONTENTS TARTALOM. Decoration TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK A magyar oktatás előtt álló kihívások Sipos János Minőség és felsőoktatás Mang Béla A kreditrendszer bevezetése ahogyan hallgatóink és oktatóink

Részletesebben

Úton az AMA-módszer bevezetéséig az Erste Bankban 2

Úton az AMA-módszer bevezetéséig az Erste Bankban 2 2007. hatodik évfolyam 4. szám 309 Armai Zsolt Homolya Dániel Kasnyik Klára Kovács Ottó Szabolcs Gergely Úton az AMA-módszer bevezetéséig az Erste Bankban 2 A működési kockázat kezelése és modellezése

Részletesebben

NÕVÉR. AZ ÁPOLÁS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA A Magyar Ápolástudományi Társaság szakmai együttmûködésével 2005. február, 18. évfolyam 2.

NÕVÉR. AZ ÁPOLÁS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA A Magyar Ápolástudományi Társaság szakmai együttmûködésével 2005. február, 18. évfolyam 2. ÕVÉR AZ ÁPOLÁS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA A Magyar Ápolástudományi Társaság szakmai együttmûködésével 2005. február, 18. évfolyam 2. szám TARTALOMJEGYZÉK EREDETI KÖZLEMÉY Határon innen és túl... 3 Piczil Márta,

Részletesebben

formája a körvizsgálat. Az említett útmutató Fücsök Ferenc Eur. Ing (MAROVISZ) ffucsok@mailbox.hu

formája a körvizsgálat. Az említett útmutató Fücsök Ferenc Eur. Ing (MAROVISZ) ffucsok@mailbox.hu MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS QUALITY ASSURANCE BESZÁMOLÓ A MAROVISZ ELSŐ JÁRTASSÁGI KÖRVIZSGÁLATÁRÓL REPORT ABOUT THE PROFICIENCY TEST OF MAROVISZ FÜCSÖK FERENC Kulcsszavak: ultrahangos vastagságmérés, körvizsgálat,

Részletesebben