ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ. Édesvíz Kiadó Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ. Édesvíz Kiadó Budapest"

Átírás

1 ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ S Z A K A S Z A I Édesvíz Kiadó Budapest

2 TARTALOM Előszó 7 Prológus 11 Bevezetés Mi az elme? Az elme kiművelése Együttérzés Az egykedvűség mint a szerető jóság 53 gyökerének kifejlesztése 5. A szenvedés természetének azonosítása Bölcsesség A nyugodt megállapodottságról és 105 a különleges felismerésről való meditáció közös előfeltételei 8. A nyugodt megállapodottság gyakorlása 119

3 6 A meditáció szakaszai 9. A különleges felismerés megvalósítása Módszer és bölcsesség egyesítése 155 Glosszárium 175 Bibliográfia és idézett művek 181 Jegyzetek 183

4 ELŐSZÓ Nagy örömünkre szolgál, hogy közreadhatjuk Kamalasíla 1 A meditáció szakaszai című írását Őszentsége, a Dalai Láma kommentárjaival. Azóta, hogy Őszentsége ezeket a kommentárokat hozzáfűzte a szöveghez ben, erősen élt bennünk a vágy, hogy könyv formájában is elérhetővé tegyük őket. Sokat dolgoztunk rajta, most pedig boldogok vagyunk, hogy a fáradozásaink gyümölcse beérett. Kamalasíla ácsárja a IX. században élt. Nagy tudós szent volt, a nagy apát, Sántaraksita tanítványa. Az ilyen tanítók együtt érző munkálkodásának köszönhető, hogy Tibetben Buddha tanításainak egy teljes és tiszta formája virágzott ki. Kamalasíla egyedi szerepet töltött be ebben a folyamatban, ő volt ugyanis az első indiai tudós szent, aki egy jelentőségteljes szöveget alkotott Tibetben, szem előtt tartva a tibeti emberek szükségleteit, mindeközben pedig arra törekedett, hogy eloszlassa a köztük elterjedt félreértéseket. Sajnos, a mostani zűrzavaros idők és különösen a Tibetet ért tragédia miatt a komoly tanítványoknak és gyakorlóknak régóta nem volt lehető-

5 8 A meditáció szakaszai ségük, hogy ilyen fontos szövegeket hallgassanak, róluk olvassanak, gondolkozzanak vagy meditáljanak. Ezt felismerve Őszentsége, a Dalai Láma, a megannyi rá nehezedő teher és kötelezettség ellenére, jelentős erőfeszítéseket tett ennek a tradíciónak a megőrzése érdekében, hogy elősegítse az ilyen fontos és ritka szövegek tanulmányozását és gyakorlatba ültetését. Ezért aztán több esetben is tanításaiba foglalta a A meditáció szakaszait. Boldogok vagyunk, hogy közölhetjük a kommentárokat, amiket Manaliban fűzött a szöveghez; ez a városka a Kullu-völgy északi részén, India Himachal Pradesh államában fekszik, amely régóta jó kapcsolatokat ápol a tibetiekkel és az indotibeti határon élő emberekkel. Őszintén reméljük, hogy szerény erőfeszítéseinkkel mi is hozzájárulhatunk Kamalasíla ácsárja feddhetetlen tanításainak megőrzéséhez. Reméljük, hogy mindaz a pozitív benyomás, amit az olvasók e könyv által szereznek, elősegíti majd, hogy minden érző lény elérje a buddhaság végső boldogságát. Minden érdemet, ami ezt a munkát illetné, a Buddhadharma kivirágzásának, az érző lények közti békének, és Őszentsége, a Dalai Láma, illetve a többi nagy spirituális tanító és gyakorló hosszú életének ajánlunk. Hálásak vagyunk Susan Kysernek, szerkesztőnknek a Snow Lion kiadónál, felbecsülhetetlenül értékes tanácsaiért, amelyek nagyban emelték a végső változat színvonalát, és mindenkinek, aki közvetlenül vagy közvetve segített abban, hogy vállalkozásunkat siker koronázza. A magyar kiadásnak alapul szolgáló angol kiadás fordítását a következő csapat végezte el: Geshe Lobsang

6 Előszó 9 Jordhen, aki a dharamszalai Buddhista Dialektika Intézetében végzett tanulmányokat, 1989 óta pedig Őszentsége, a Dalai Láma mellett tölt be vallási asszisztensi és személyes tolmácsi feladatokat; Losang Choephel Ganchenpa, aki szintén a Buddhista Dialektika Intézetében tanult, és immár több mint egy évtizede dolgozik buddhista fordítóként, kezdetben a dharamszalai Tibeti Könyvek és Levelek Tárában, majd Ausztráliában; és Jeremy Russell, a dharamszalai Norbulingka Intézet által kiadott Chö-Yang, the Voice of Tibetan Religion and Culture című munka szerkesztője.

7 PROLÓGUS Indiai nyelven Bhavanakrama, tibeti nyelven Compai Rimpa. Hódolat az ifjú Mandzsusrínak 2! A meditáció szakaszait fogom röviden elmagyarázni azoknak, akik a mahájána szútrákat követik. Az okos embernek, aki gyorsan kívánja elérni a mindentudást, szándékos erőfeszítést kell tennie, hogy beteljesítse ennek okait és feltételeit. A nagy szellemi mester, Kamalasíla A meditáció szakaszai című műve három részre tagolódik: kezdetire, középsőre és végsőre. En most meditáció szakaszainak középső részéről fogok beszélni. Ennek az értekezésnek az alapvető témái a bódhicsitta 3 ébredő elméje és a tökéletes szemlélet. A végső buddhasághoz kétféle szellemi út vezet: a módszeré és a bölcsességé. Ez a két minőség hozza létre a fizikai testet, más néven rupakáját, és a bölcsességtestet, más néven dharmakáját. Az első a más érző lények jóllétéért való munkálkodás tökéletességét, a második pedig az ember saját céljainak tökéletességét jelöli. A bódhicsitta megteremtésének módszerei és az

8 12 A meditáció szakaszai üresség felismerésének bölcsessége együtt jelentik a buddhista tanítások alapját, ez a szöveg pedig tiszta kifejtését adja a megvilágosodás felé vezető buddhista út ezen két aspektusának. Ha közelebbről megvizsgáljuk ezeket a tanításokat, megértjük, hogy a bódhicsitta, vagy ébredő elme gyökere az együtt érző gondolkodás. A megvilágosodás eme eszméjét át kell ültetnünk a gyakorlatba, a bölcsességgel együtt, amely felismeri minden jelenségek végső természetét, az ürességet. Ez a tudás a különleges felismerés és a nyugodt és megállapodott elme egyesülése, amely egyhegyűen koncentrál tárgyára, az ürességre. A legtöbbetek, akik most hallgatjátok ezt a beszédet, Indiából, Lahaul, Kinnaur és Spiti körzetéből érkeztetek, és rendelkeztek némi előzetes tudással. És mégis, a tanítási technika, amit használni fogok, elsősorban azoknak kedvez majd, akik nem hisznek a vallásban. Nekik szeretném megmutatni, hogyan válhat érdekessé az ember számára a vallás, és különösképpen a buddhizmus. Számos érvelési mód létezik, amely felkeltheti az érdeklődésünket a vallás iránt. Ily módon megszülethet bennünk a felismerés, hogy a vallás nem puszta hiten alapszik, hanem a hit az értelemmel és a logikával karöltve kel életre. Alapjában véve kétféle hit létezik: az, amelyik nem alapszik semmilyen tapintható logikán, és az, amely mögött ott áll az értelem. A második fajta hit esetében az ember megvizsgálja hite tárgyát, és megnézi, milyen jelentőséggel bír szükségleteire és kívánalmaira. Vagyis, a hit az után alakul ki benne, hogy belátta az előnyeit. Általában a buddhizmusban, és különösen a ma-

9 Prológus 13 hájána ösvényen ezért először mindig megvizsgáljuk a tanítások tartalmát, és csak azokat fogadjuk el, amelyek logikusak és értelmesek, a logikátlanokat pedig elvetjük. Ezért pedig előfordul, hogy olyan tanításokat, amiket maga a Buddha fogalmazott meg, nem szó szerint kell értenünk, hanem le kell fordítanunk. Azokat az írásos tanításokat, amelyek nem állják ki a logikai elemzés próbáját, nem szabad szó szerint vennünk. A másik oldalról viszont, ha egy írásos tanítás kiállja a logikai elemzés próbáját, szó szerint kell vennünk. Ugyanakkor, ha egy másik írásos tanítást keresnénk annak eldöntésére, hogy megkülönböztessük azokat az írásos tanításokat, amelyeket szó szerint kell vennünk, azoktól, amelyeket le kell fordítanunk, a végtelen regresszió hibájába esünk. Ezért mindkétféle írásos tanítást a logika szerint kell megvizsgálnunk. Láthatjuk tehát, hogy a buddhista szövegek tanulmányozásában a logikának nagyon fontos szerep jut. Mielőtt azonban belekezdenénk a vizsgálódásainkba, alapvetően lényeges, hogy tanulmányozzuk azokat a technikákat, amikkel próbára tehetjük elemzésünk tárgyát. Azok számára, akik a gyakorlatban szeretnék követni a Buddha tanításait, a puszta hit nem elég. A hitet meg kell támogatni az értelemmel. Tanulás közben mindig kövessetek logikus módszert. Szeretném, ha jól figyelnétek arra, amit mondok; készítsetek jegyzeteket, vagy használjatok más eszközöket, hogy később vissza tudjátok idézni az elhangzottakat. Először is, hadd magyarázzam el, hogy mit értünk áldás alatt, amikor például egy láma áldásáról, vagy

10 14 A meditáció szakaszai a Dharma áldásáról esik szó buddhista szövegekben. Az áldásnak mindig a ti saját elmétekből kell megszületnie. Nem olyasvalami, ami kívülről jön, jóllehet egy láma áldásáról, vagy a három menedék áldásáról beszélünk. Amikor elmétek pozitív minőségei megnövekednek, negatív minőségei pedig lecsökkennek, ez jelenti az áldást. Tibetiül az áldás szó [byin-rlab, ejtsd: csin-lap] két részre tagolható - a byin nagyszerű lehetőséget" jelent, a rlab pedig átalakulást". A byin-rlab jelentése tehát nem más, mint átalakulni egy nagyszerű lehetőséggé. Az áldás olyan pozitív minőségek kifejlesztését jelenti, amelyeknek nem voltatok birtokában azelőtt, illetve a már kifejlesztett pozitív tulajdonságaitok továbbfejlesztését. Emellett az elme tisztátalanságainak csökkentésére is utal, amelyek a teljesség minőségeinek kifejlesztését akadályozzák. A valódi áldást tehát akkor kapjátok, amikor elmétek erényes tulajdonságai megerősödnek, tökéletlen tulajdonságai pedig erejüket veszítik. A szöveg azt mondja: Az okos embernek, aki gyorsan kívánja elérni a mindentudást, szándékos erőfeszítést kell tennie, hogy beteljesítse ennek okait és feltételeit." Ez azt jelenti, hogy ez a könyv elsősorban a meditáció módszereivel és gyakorlatával foglalkozik, nem pedig azoknak a tárgyaknak a kimerítő elemzésével, amelyeket a filozofikusabb hangvételű munkák cáfolnak vagy mutatnak be. Nem arról van szó, hogy a buddhista tanításoknak két különálló és egymástól független csoportja létezne hogy egyes művek csupán az értekezést szolgálnák, míg mások csupán a gyakorlatot. Minden szöveg tartalmaz olyan tanításokat, amelyek segítenek az

11 Prológus 15 elme megfékezésében. Ugyanakkor a hangsúlyok egyértelműen különbözőek az egyes szövegeken belül. Vannak, amelyek elsősorban a tanulmányozásra és az elmélkedésre alkalmasak, míg mások különös hangsúlyt fektetnek a meditáció gyakorlatára. A jelen szöveg az utóbbi csoportba tartozik. Épp ezért, tartalmának megfelelően, A meditáció szakaszai címet viseli. Es, amint a cím is sugallja, a szöveg azt mondja el, mi kell hozzá, hogy a szellemi ösvény lépései a megfelelő sorrendben bontakozzanak ki a meditáló elmefolyamában, nem pedig összevissza és rendezetlenül. A meditáció szakaszainak három része közül ez a középső. Kamalasíla ácsárja eredetileg a saját indiai anyanyelvén tanította. Maga a szöveg is a szanszkrit címmel kezdődik, amelyet azért őriztek meg, hogy jótékonyan hasson az olvasóra, és nyitottá tegye az elméjét erre a szent nyelvre. A cím indiai irodalmi nyelven való feltüntetésének történelmi dimenziói is vannak. Mióta a civilizáció ráköszöntött Tibet havas földjére, és a tibeti nemzet lassan fejlődésnek indult, az itt élő emberek természetes módon kapcsolatot kerestek a szomszédos országokkal. Visszatekintve láthatjuk, hogy a tibetiek sok pozitív szociokulturális elemet vettek át a környező népektől. India például, déli szomszédunk, a vallás, a kultúra és sok egyéb olyan téma forrása volt, amelyek gazdagítják az elmét. Hasonlóképpen az olyan ősi tudományok is, mint az orvoslás, a buddhista filozófia, a szanszkrit nyelv és így tovább, Indiából, a nagy tudósok hazájából érkezett. Ezért tiszteljük mi, tibetiek Szent Földként Indiát. Kína jó ételeiről és sokféle zöld-

12 16 A meditáció szakaszai ségéről ismeretes. A tibeti nyelvben a zöldség szót a kínaiból vettük át, és még ma is nagyon sok zöldséget a kínai nevén hívunk. Ezt kaptuk a kínaiaktól. Hasonlóképpen, mivel a mongol ruhák jól használhatók a hideg éghajlaton, a tibetiek lemásolták ezeket a viseleteket. Vagyis, az évszázadok során a tibetiek mindenféle kapcsolatot alakítottak ki a szomszédaikkal. Átvettünk nagyon sok hasznos dolgot, ugyanakkor kialakítottuk a saját társadalmi és kulturális jellemzőinket. Amikor a szöveg elején azt olvashatjuk, hogy indiai nyelven", az a szöveg hitelességét jelzi - azt, hogy az indiai mesterek tanításaiban gyökerezik. Ezután a szöveg azt mondja, tibeti nyelven", és megadja a tibeti címet. Ez azt jelzi, hogy a szöveget lefordították egy másik ország, Tibet nyelvére. A tibeti nyelv elég gazdag ahhoz, hogy képes legyen nagy tanításokat pontosan kifejezni, köztük a szútrákat és a hozzájuk fűzött kommentárokat. Az évszázadok során a tibeti nyelv fontos közvetítő közege volt mind a buddhizmusról folytatott értekezéseknek, mind a gyakorlati aspektusoknak. Még ma is úgy tűnik, hogy szinte a tibeti az egyetlen nyelv a világon, amely képes teljes mértékben visszaadni és közvetíteni a buddhista tanítások teljességét, beleértve a hinajána, mahájána és tantrikus kánont. A tibeti ezért egy nagyon fontos, és a buddhizmus szemszögéből nézve különösen értékes nyelv. Hódolat az ifjú Mandzsusrínak!" Ez a mondat a fordító főhajtását és kérését fejezi ki. Azért van szükség rá, hogy a tiszteletadással kezdje, hogy képes legyen akadályok nélkül befejezni a munkát. Ahogyan azt a törek-

13 Prológus 17 vését is kifejezi, hogy beteljesítse átmeneti és végső célját. A tiszteletadás Mandzsusrít illeti, a múlt vallásos királyainak egy rendelete nyomán, amelynek az volt a célja, hogy tisztán jelezzék, az adott szútra vagy kommentár a Buddha tanításainak három csoportja [amelyeket pitakának, vagy kosárnak neveznek] közül melyikhez tartozik. Ha a szöveg a Filozófiai értekezések gyűjteményét gyarapítja, a főhajtás minden buddha és bódhiszattva előtt történik. Ha a Tanítások gyűjteményébe tartozik, akkor Mandzsusrít illeti. Ha pedig a szöveg a Fegyelmi rendszabályok gyűjteményébe sorolható, a tiszteletadás a mindentudóknak jár. A fordító tisztelgése tehát hagyományos gyakorlatot követ. A tanítás fő tézise az éntelenség ama bizonyításával kapcsolatos, hogy az ember arra az egyhegyű koncentrációra támaszkodik, amely a különleges felismerés és a nyugodt és megállapodott elme egyesüléséből jön létre. Es, mivel a Tanítások gyűjteményébe tartozik, Mandzsusrít illeti a főhajtás. Az azoknak, akik a mahájána szútrákat követik" kifejezéssel a szerző a meditáció folyamatát fedi fel röviden azok előtt, akik ezt az értekezést tanulmányozzák. Felvetődik hát a kérdés: Mi a végső célja azoknak, akik a mahájána tanításokat követik? A válasz pedig a buddhaság. Mivel a mahájána tanítások végső célja elérni a mindentudás eme állapotát, a gyakorlónak közelről kell megvizsgálnia az eszközöket és módszereket, amik elvezetnek ennek megvalósításához. Vizsgálódásai révén pedig hiba nélkül és teljes mértékben végre kell hajtania a kurzust, amely elősegíti ezt a megvalósítást. Ez tehát a könyv rövid foglalata.

14 BEVEZETÉS Fenséges Nágárdzsuna 4 szavai szerint, Ha a végső megvilágosodást keresitek Magatok és a világ számára, Tápláljatok magatokban önzetlen gondolatot, Amely állhatatos és szilárd, akár egy hegy, És mindent átölelő együttérzést, És transzcendens bölcsességet, mely mentes a kettősségtől. Nekünk, akik boldogságot kívánunk mások és önmagunk számára, átmenetileg éppúgy, mint hosszú távon, törekednünk kell a mindentudás állapotának elérésére. Együttérzés, önzetlen gondolkodás és a tökéletes szemlélet az alapjai és nélkülözhetetlen elemei a legmagasabb szintű megvilágosodáshoz vezető ösvénynek. Ezek találkozásánál van hitünk Urunk, a Buddha tanaiban, és beengedést nyerünk tanításaiba. Mentessé válunk a legfőbb akadályoktól, és sikerül teljesítenünk a kellő feltételeket, hogy tanulmányozhassuk a Buddha tanításainak

15 20 A meditáció szakaszai hatalmas és mélységes aspektusait, elmélkedhessünk a tartalmukon, és meditálhassunk a jelentésükön. így hát, ki kell használnunk mindezt a lehetőséget, hogy a jövőben ne legyen okunk megbánásra, és ne bizonyuljunk önmagunk ellenségének. A kadam 5 rendbéli Szangpuva gese 6 szavai épp erről szólnak. A következő versszakában egyenesen szívem közepébe talál: A tanulás és a tanítások hallgatása akkor helyes, ha jótékony hatással van az elmére. A fegyelmezett viselkedés annak a jele, hogy az ember meghallotta a tanításokat. A szenvedések múlása a meditáció jele. jógi az, aki érti a valóságot. Egy dolgot nagyon tisztán kell látnotok: a Dharma tanításoknak egy feladatuk van, ez pedig nem más, mint az elme megfegyelmezése. A tanítóknak gondoskodniuk kell róla, hogy tanításaik jótékony hatással legyenek tanítványaik elméjére. Instrukcióiknak a saját tapasztalataikon kell alapulniuk, amelyek a Dharma megértéséből következnek. A tanítványoknak is azzal a céllal kell részt venniük a tanításokon, hogy elméjüket fejlesszék. Minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenniük, hogy irányításuk alá vonják fegyelmezetlen gondolataikat. Ezért buzdítalak benneteket arra, hogy kövessétek szorgalmasan a nagy kadampa gesék szavait. Ok azt tanácsolták, hogy az ember teremtsen összhangot az elme és a Dharma között. Ezzel ellentétben, ha a tudást és a gyakorlatot két, egymástól független és különálló entitásként kezeljük, a tanítások hatástalannak bizonyulhatnak. A szellemi gyakorlat során alaposan meg kell vizsgál-

16 Bevezetés 21 nunk önmagunkat, és a Dharmát tükörként kell használnunk, amelyben láthatóvá válnak számunkra testünk, beszédünk és elménk hibái. Mind a tanítónak, mind a tanulónak akarnia kell, hogy a tanítás gyakorlata révén jót tegyen önmagával és másokkal. Ahogyan a lam-rimj imákban találhatjuk: Erős együttérzéstől hajtva, Legyek képes rá, hogy értelmezzem a Buddhadharma kincsét, És új helyekre vigyem, És olyan helyekre, ahol megfogyatkozott. A buddhista tan nem fizikai jellegű. Ezért a buddhizmus terjesztésének és visszaállításának sikere belső szellemiségünktől, vagyis elménk kontinuumától függ. Ha képesek vagyunk csökkenteni az elme hibáit, pozitív minőségei megnövekednek. A Buddha tanainak megőrzése és hirdetése tehát azt jelenti, hogy pozitív átalakulást váltunk ki. Nyilvánvaló, hogy maga a tan nem megfogható létező, vagyis nem lehet adni-venni a piacon, és nem valósítható meg fizikai értelemben. Fordítsatok figyelmet az alapokra, például a hármas gyakorlat végzésére - vagyis kultiváljátok magatokban a lemondás erényét, a bódhicsitta ébredő elméjének tudatosságát, és az üresség felismerésének bölcsességét. A buddhista tanok megőrzésének és továbbadásának felelőssége a miénk - azoké, akiknek hitük van ezekben a tanokban. Ezt pedig a Buddha iránt érzett vonzódásunk és tiszteletünk alapozza meg. Ha mi magunk nem teszünk semmi építőt, csak várjuk, hogy mások tegye-

17 22 A meditáció szakaszai nek, akkor természetesen semmi sem lehetséges. Első lépésként saját elménkben kell kifejlesztenünk azokat a pozitív minőségeket, amiket a Buddha tanított. Aztán, miután megfelelően megfegyelmeztük elménket, reménykedhetünk, hogy segíthetünk mások elméjének megfegyelmezésében is. A nagy Congkapa 8 egyértelműen kimondta, hogy azoknak, akik nem fegyelmezték meg önmagukat, szinte semmi esélyük nincs mások megfegyelmezésére. Ácsárja Dharmakírti 9 nagyon világosan fogalmazta meg ezt az elvet: Ha a módszer homályos [neked], A magyarázat természettől fogva nehéz. A bódhiszattvák, akikben ez a szándék munkál, végső célja, hogy elérjék a megvilágosodás állapotát. Ennek érdekében olyan gyakorlatokat végeznek, amelyek felszámolják az elmére ható zavaró érzelmeket. Ezzel egy időben szellemi felismerések megélésére is törekszenek. Következésképpen a bódhiszattvák a folyamat során megszabadulnak a bennük lévő negatív minőségektől, a pozitívakat pedig kiművelik magukban, és így képessé válnak rá, hogy segítsenek más érző lényeken. A Kommentárok (Dignága 10 ) A hiteles gondolkodás kivonata ' című munkájához így ír: Az együttérzők minden eszközt megragadnak, hogy enyhítsék az élők szenvedését. Ezért nekünk, akik hiszünk a Buddha tanításaiban, mindent meg kell tennünk, hogy kifejlesszük magunkban az erényeket. Ez nagyon fontos. És főleg ebben a

18 Bevezetés 23 mostani korszakban, amikor azt láthatjuk, hogy a Buddha tanításai elkorcsosultak. Mi, tibetiek fennhangon ágálunk a kínaiak ellen, és kritizáljuk őket, amiért pusztítást vittek véghez országunkban. A lényeg azonban az, hogy a buddhizmus követőiként minden körülmények között tartanunk kell magunkat ennek alapelveihez. A tanítások csak akkor érik el céljukat, ha belátjuk a gyakorlás előnyeit, fegyelmezettek maradunk, és pozitív átalakulást indítunk el a szívünkben. Nem úgy, mint az egyéb témákról szóló előadásoknál, amelyeket azért hallgatunk meg, hogy ötleteket nyerjünk és információhoz jussunk. Talán most azt kérdezitek, mik az ismérvei egy igazi Dharma gyakorlónak. A gyakorlat a tíz nem erényes cselekedettől való tartózkodás etikai elvével kezdődik. Pontosan kell azonosítanotok a test, a beszéd és az elme minden negatív tényezőjét, és meg kell értenetek ezek ellenszereit. Ezzel az alapvető tudással az ember elhagyhatja az olyan negatív cselekedeteket, mint a lopás, a hazugság és így tovább, és gyakorolhatja az őszinteséget, a kedvességet, és a többi erényes cselekedetet. A felszentelt szerzeteseknek és szerzetesnőknek a kolostori rendszabályokat kell követniük. Ezek megszabják, miként viseljék a szerzetesi ruhát, hogyan kommunikáljanak másokkal és így tovább. Sőt, még arra vonatkozóan is kapnak utasítást, hogy hogyan nézzenek más emberekre, és hogyan szólítsák meg őket. A Dharma gyakorló egyik legfőbb kihívása, hogy miként álljon ellen zavaró érzelmeinek, és végső soron miként szabadítsa meg magát tőlük. Ennek nehézségét az az egyszerű igazság okozza, hogy ezek a zavaró érzelmek

19 24 A meditáció szakaszai a kezdetek kezdetétől fogva mindenféle szenvedést okoznak nekünk, embereknek. Ha valaki megtámad bennünket, vagy ellenség üldöz, kiabálni és sírni kezdünk. A külső ellenségek azonban, legyenek bármilyen kegyetlenek is, csupán egy életen át vannak ránk hatással. Ezen az életen túl nincs hatalmuk felettünk. Másrészt azonban, a romboló érzelmek a mi belső ellenségeink, amelyek egyértelműen képesek katasztrófákat okozni a következő életeinkben is. Valójában ezek a mi legrosszabb ellenségeink. A Dharma gyakorló igazi próbáját épp ezért ez adja: ha zavaró érzelmei szűnőben vannak, akkor a gyakorlat hatásos. Ez az igaz gyakorló azonosításának legfőbb kritériuma, és nem az, hogy mennyire tűnik szentnek külső megjelenésében. A meditáció célja nem más, mint hogy csökkentse az elme káprázatait, és végső soron gyökerüknél fogva teljesen eltávolítsa őket. Azáltal, hogy tanulmányozza és gyakorolja a tanítás mély és hatalmas aspektusait, a gyakorló, aki egyre jobban belemerül az éntelenségről való meditációba, végül megérti a valóságot. Nektek, akik a tanításokat hallgatjátok, alapvetően fontos ismernetek ennek hatékony eszközeit. Ehhez mentessé kell válnotok a hallgató (akit egy edényhez hasonlíthatunk) három hibájától, és ki kell fejlesztenetek magatokban a hat kedvező szándékot. A hibák közül az első az, ha úgy hallgattok, mintha egy fejjel lefelé fordított edény volnátok. Ilyenkor fizikailag talán jelen vagytok a tanításokon, mentálisan azonban valahol egész máshol jártok. Vagyis, amikor valaki tanít valamit nektek, egyáltalán nem hallgattok rá. Nem érdekel bennete-

20 Bevezetés 25 ket, amit mond, és meg sem halljátok. Ez nyilvánvalóan nagy akadálya a tanulásnak, amit el kell hárítanotok, hogy teljes figyelemmel és érdeklődéssel vehessetek részt a tanításokon. A második hiba, ha úgy hallgattok, mintha lyukakkal teli edény lennétek. Ilyenkor, noha odafigyeltek a tanításokra, nem jegyzitek meg a tartalmukat. Ez a tudatosság és az emlékezet hiányát jelzi. A Dharma gyakorlása azt jelenti, hogy képesnek kell lennetek tanulni abból, amit hallottatok. Nem időtöltés, mint például a mesehallgatás. A tanítások útmutatást adnak nektek arra nézve, hogyan élhettek értelmes életet, és alakíthattok ki megfelelő hozzáállást a dolgokhoz. Épp ezért, ha azt szeretnétek, hogy hasznotokra váljanak, tudatosan meg kell tartanotok őket. A tanulás minden folyamata során, legyen az hallgatás, olvasás stb., teljes figyelemmel kell lennetek, és törekednetek kell rá, hogy megjegyezzétek a tanítások tartalmát. Ha az érdeklődésetek nem teljes, és csak félig figyeltek, az információknak csupán a felét fogjátok megjegyezni, és csupán csak rövid időre. Hogy ne így legyen, el kell gondolkodnotok azon, amit hallottatok, újra meg újra. Ez lehetővé teszi, hogy a tudás hoszszú időre benne maradjon a fejetekben. A tanítások megjegyzésének másik módszere a vita, amin a klasszikus vitázó iskolák is alapulnak. A hallgató harmadik hibája a motivációval kapcsolatos, és ahhoz hasonlítják, amikor egy edénybe mérget öntenek. A tanítások hallgatása közben el kell kerülnötök a csalárd indítékokat. Minden cselekedetet, de különösen a Dharma gyakorlást - a szent szövegek hallgatá-

21 26 A meditáció szakaszai sát és olvasását - csakis jó szándékú indítékkal végezzétek. Igyekezzetek irányításotok alá vonni a fegyelmezetlen elmét, és fokozatosan törekedjetek a buddhaság állapota felé, hogy minden érző lény javát szolgálhassátok. Óva intelek benneteket attól, hogy a Dharma tudást más tudományokhoz hasonlóan pusztán megélhetési célokra akarjátok használni. Most pedig engedjétek meg, hogy rátérjek a fő témámra, Kamalasíla A meditáció szakaszai című művére. A szerző végtelenül jó volt Tibethez. A nagy Congkapa tiszteletre méltó tudósként emlegeti, nem érdemtelenül. A sok szöveg közül, amiket írt, a jelen mű és A középút megvilágítása a legtöbbre tartott. A meditáció szakaszai átadási útvonala igencsak ritka. Tibet közép- és délnyugati régióiban az átadás nem volt széleskörű. Elszigetelt helyeken talán ismerték. Khunnu láma Tendzin Gyalcen Khámban kapta meg a tanítást, majd továbbadta Szerkong rinpocsénak. Akkoriban én nem jutottam hozzá a tanításhoz, jóllehet szerettem volna. Ugy gondoltam, hogy mivel a szöveg nem túl hoszszú, nem gond, ha későbbre halasztóm. Helyette olyan, más fontos értekezésekkel kapcsolatos tanításokat igyekeztem megkapni, mint például Putön Rincsen Drup 11 Nagy magyarázat a Kálacsakráról 12 című műve, a Kálacsakra összefoglaló tantráy&., és a hatkötetes Magyarázatok a Makulátlan Fény című nagy kommentárokhoz. Épp Svájcban voltam, amikor kaptam egy táviratot, hogy Szerkong rinpocse eltávozott, Jongzin Ling rinpocse pedig gyengélkedik. Belém nyilallt a felismerés, hogy nagy árat kell fizetnem, amiért nem igyekeztem

22 Bevezetés 28 megkapni A meditáció szakaszaival kapcsolatos tanításokat. Szomorú voltam, és a veszteség érzése gyötört. Ezek után minden lámától és gesétől arról érdeklődtem, hogy ki viszi tovább az átadás vonalát. Egyszer aztán, amikor Bodh Gajában 13 jártam, találkoztam a szákja apáttal, Szangye Tendzinnel. Elmondta nekem, hogy ő kapott tanításokat A meditáció szakaszairól egy öreg lámától, Khámból, aki Lhászában járt zarándoklaton. Azt gondoltam, hogy mivel Khunnu láma rinpocse is Khámból kapta a tanításokat, ez a vonal ugyanaz, így megbízhatok a tanítások hitelességében. Korábban, ha új szövegek tanulmányozásába kezdtem, mindig kikértem Jongzin Ling rinpocse tanácsát. Ekkor azonban már nem élt. Tiszteletre méltó Gen Nyima viszont szintén Bodh Gajában tartózkodott, velem egy időben. így hát elmondtam neki, mire készülök, és kikértem a véleményét. Áldását adta rá. így történt, hogy a szakja apát 14, Szangye Tendzin átadta nekem a tanításokat. Nagyon boldog voltam és szerencsésnek éreztem magamat, ez pedig automatikusan megszabadított a lelkifurdalás terhétől. Ez a szakja apát igen ismert, és nagy tiszteletben áll a szakja körökben. Manapság a nyolcvanas éveiben jár. Ahogy tudom, a szövegről nincsenek írásos magyarázatok; én legalábbis nem találkoztam velük. A nagy Congkapa hosszan idéz belőle Az ösvény nagy állomásai című művében, ezért gondolom, hogy ideális lesz, ha ebből a forrásból egészítem ki a saját magyarázataimat. Kamalasíla csodálatos szolgálatot tett a Buddha tanainak. Állhatatos és jó szándékú törekvésével tökéletes

23 28 A meditáció szakaszai alapot teremtett a tanításoknak az idő alatt, amíg Tibetben élt. A vallásos érzületű tibeti király, Thriszong Decen 15 hívta meg Sántaraksita 16 ácsárját és guru rinpocsét, azaz Padmaszambhavát 17. Ez a három nagyszerű ember végtelenül kegyes volt Tibet havas földjéhez. Az ő közbenjárásuknak és együttműködésüknek köszönhető, hogy létrejött az országban a buddhizmusnak egy teljes válfaja, amely magában foglalja a tantrákat is. Sántaraksita ácsárja tisztában volt a veszéllyel, hogy félreértik és félreértelmezik a filozófiát, ezért meghagyta, hogy ilyen esetben forduljanak Kamalasílához. A történelem arról tanúskodik, hogy ezen okból hívták Kamalasílát Tibetbe, és így született meg A meditáció szakaszai. Az első rész végén a szerző maga is említi, hogy Thriszong Decen személyes kérésére írta meg a szöveget. A tibeti emberek érdekében, hogy meggyökereztesse köztük a buddhizmus tanait, a nagy Kamalasíla volt olyan jó, hogy eljött Tibetbe. A meditáció szakaszai három része Tibetben íródott, és a kínai Hosang 18 volt az egyik katalizátora. Általános filozófiai elvei más lapra tartoznak, az azonban bizonyos, hogy Hosang buddhista szemlélettel kapcsolatos értelmezése téves volt. Kamalasíla ácsárja azért írta meg ezt a szöveget, hogy megelőzze ezeknek a téves nézeteknek a terjedését. Ebből is láthatjuk, hogy azokban az időkben a tiszteletben álló emberek óriási tudományos és erkölcsi nagyságról tettek tanúbizonyságot. Kifinomult nyelven cáfolták a téves nézeteket, és sosem ellenfeleik személyét támadták. Ehelyett tiszta és világos foglalatát adták a filozófiai nézeteknek, a meditációnak és a viselkedésnek, ahogyan a Budd-

24 Bevezetés 29 ha tanította. így a Buddha tanai túlragyogták az alantas és hamis nézeteket, amelyek aztán maguktól elsorvadtak. Ennek a drága szövegnek különleges karmikus kapcsolódása van Tibethez, a Hó Országához. Egyértelmű tehát, hogy a szerző, Kamalasíla végtelenül kegyes és jó volt a tibetiekhez. A történelem azonban azt mutatja, hogy a tibeti nép ahelyett, hogy megfelelően kifejezte volna háláját, elkövetett néhány hibát. Történt néhány keresetlen incidens. Ha máshogy nézzük, élhetünk a tibeti mondással: Ahol a Dharma kivirágzik, az ördög sem alszik." Hogy jól megalapozott világi és vallási intézmények jöjjenek létre Tibetben, guru rinpocse megteremtette a feltételeket és megáldotta a környezetet. De még ezekben az időkben is akadtak emberek, akik akadályozták mindezt. Sőt, néha még mintha maga a király sem tartotta volna be guru rinpocse kéréseit. Szomorú ezt látni. De persze, másképp is nézhetjük. A buddháknak és a bódhiszattváknak egyetlen dolguk van: az érző lényekért tevékenykedni. Avalokitésvara 19 például különleges módon kötődik Tibethez, és nagyon sok jót tett velünk számos élete során. Mi, tibetiek azonban még most is végeláthatatlan problémákkal nézünk szembe. De ki kell tartanunk. A nemzetközi helyzet képlékeny és folyton változik. Az igazság támogatókra lel, és az igazság drága. Mára sikerült megfelelő alapokra helyeznünk a jövőnket. Mindannyiunknak szorgalmasan kell munkálkodnunk, hogy betöltsük személyes küldetésünket ebben az életben, és a következőkben, miközben ugyanúgy figyelmet kell szentelnünk a közös-

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5 Láma Ole Nydahl A Nagy Pecsét A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja 2006 ISBN 963060594-5 Fordítás alapjául szolgáló kiadás: Lama Ole Nydahl The Great Seal 2004, San Francisco Fordította: Csöndes

Részletesebben

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma David R. Hawkins A valódi Én hatalma A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David R. Hawkins / The Eye of the I Veritas Publishing, Sedona, Arizona, USA, 2001 Fordította Újhelyi Bálint Szerkesztette

Részletesebben

Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS

Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS A MEGVALÓSÍTÁS GYÖNGYFÜZÉRE* Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS Az ébred fel, aki akar. László András A XX. század második felének spiritualitásában egészen

Részletesebben

Mi valójában az áldás?

Mi valójában az áldás? TANTRA A Tantra útjának követéséhez a bizalom, az odaadás és a tisztánlátás elengedhetetlen követelmények. Úgy kezdhetünk neki, hogy tisztának látjuk magunkat, bízunk magunkban és saját Buddha-természetünkben.

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés...4 Ching Hai Legfelsõbb Mester rövid életrajza...8

TARTALOM. Bevezetés...4 Ching Hai Legfelsõbb Mester rövid életrajza...8 TARTALOM 1 TARTALOM Bevezetés...4 rövid életrajza.....8 A túlvilág rejtélye.........16 elõadása 1992. június 26. ENSZ New York Beavatás: a Quan Yin módszer...61 Az öt szabály...64 Miért legyünk vegetáriánusok?...66

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR M_-R, TAR-PA M E G S Z A B A D U L Á S Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR 3. SZÁM 2000. JÚLIUS Karma Csagme: Csenrézi mar tri A mahamudra és

Részletesebben

dharma A tanító-tanítvány kapcsolat A tartalomból: a nyugati buddhizmus lapja tél 11. szám 2014/3

dharma A tanító-tanítvány kapcsolat A tartalomból: a nyugati buddhizmus lapja tél 11. szám 2014/3 a nyugati buddhizmus lapja dharma A tanító-tanítvány kapcsolat A tartalomból: Ven. Vadzsramálá: Tanítók és tanítványok a buddhizmusban Dzsamgon Kongtrul Lodro Thaje: A tanító-tanítvány kapcsolatról Alexander

Részletesebben

Buddhapada Alapítvány, Budapest

Buddhapada Alapítvány, Budapest Ácsán Szucsittó Buddhista meditáció Az alapok Ácsán Szucsittó Buddhista meditáció Az alapok Buddhapada alapítvány 2007 Ajahn Sucitto: Buddhist Meditation: The Foundations, Amaravati Publications, 1998.

Részletesebben

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR 3. SZÁM 2000. JÚLIUS Csenrézi, az Oltalmazó, a nagy együttérzés bódhiszattvája A különböző hagyományok mélységes

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Takáts Péter Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Új mani-fest Budapest, 2009 Tartalom 9. Az idő és az ember viszonyáról 11 10. Az értekezletek elmélete 31 11. A jövő és a menedzsment

Részletesebben

A FELTÉTELNÉLKÜLISÉG A BUDDHIZMUSBAN, A ZENBEN ÉS SAJÁT ÉLETÜNKEN BEVEZETÉS

A FELTÉTELNÉLKÜLISÉG A BUDDHIZMUSBAN, A ZENBEN ÉS SAJÁT ÉLETÜNKEN BEVEZETÉS A FELTÉTELNÉLKÜLISÉG A BUDDHIZMUSBAN, A ZENBEN ÉS SAJÁT ÉLETÜNKEN BEVEZETÉS Ezt az elvonulást mindannyian együtt csináljuk. Megköszönöm mindenkinek, aki segített. Együtt valósítjuk meg. Nagyon hálás vagyok,

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

TATTVA. A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata

TATTVA. A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata TATTVA A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata Budapest, 2008 TATTVA A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta

Részletesebben

A teljesítmény lélektana

A teljesítmény lélektana Brian Tracy Phoenix szemináriuma A teljesítmény lélektana Bevezető... 2 A hét lelki törvény... 7 Képességeink Kibontakoztatása... 16 Tudat alatti erıforrások... 25 Vegyük kezünkbe sorsunkat!... 29 A negatív

Részletesebben

Buddhapada Alapítvány, Budapest

Buddhapada Alapítvány, Budapest Ácsán Szumédhó Csittavivéka A csöndes tudat tanítása Ácsán Szumédhó Csittavivéka A csöndes tudat tanítása Buddhapada Alapítvány, 2004 Kiadásunk az alábbi két mû fordítása alapján készült: The Four Noble

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma Emile Coué: Elméd gyógító hatalma 2 Fontos tudnivalók a könyvről Az Elméd gyógyító hatalma c. könyv a pozitív gondolkodás egyik alapműve. Ez a kötet Coué közvetlen írásai mellett - melyekhez az előszót

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

dharma a tartalomból a nyugati buddhizmus lapja tavasz 4. szám 2011/2 Dharmabódhi Sipos Zoltán: A vadzsra jelképrendszerének eredete és magyarázata

dharma a tartalomból a nyugati buddhizmus lapja tavasz 4. szám 2011/2 Dharmabódhi Sipos Zoltán: A vadzsra jelképrendszerének eredete és magyarázata a nyugati buddhizmus lapja dharma a tartalomból Dharmabódhi Sipos Zoltán: A vadzsra jelképrendszerének eredete és magyarázata Vadzsramatí Ute Volmerg: A szellemi fejlődés esélyei a párkapcsolatban Szammavatí

Részletesebben

újság VIII. évfolyam, 1. szám

újság VIII. évfolyam, 1. szám újság VIII. évfolyam, 1. szám hírek, felhívások Tartalom Hírek, felhívások 2 A jóga szádhana 3 szükségessége Swami Satyananda Saraswati A jóga szerepe 4 az életminõség javításában Swami Niranjanananda

Részletesebben

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011.

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. Leszkoven László A lélek nyelvén Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. 2 I. fejezet Bevezetés mi dolgunk a lelkünkkel? Definíciókkal jobb végezni, mint kezdeni írja egyik művében (Játékfilozófia) Babits Mihály.

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest A fordítás alapjául szolgáló mű Creativity. Flow and the Psychology of Discovery

Részletesebben

NLP JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR. Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok

NLP JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR. Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR NLP Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok Róbert B. Dilts előszavával és John Grinder bevezetőjével Budapest, 2010 Minden gyakorlati idealistának

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

VITA. Martin Buber Vallás és modern gondolkozás [2. oldal] Carl Gustav Jung Vallás és pszichológia [14. oldal]

VITA. Martin Buber Vallás és modern gondolkozás [2. oldal] Carl Gustav Jung Vallás és pszichológia [14. oldal] VITA Martin Buber Vallás és modern gondolkozás [2. oldal] Carl Gustav Jung Vallás és pszichológia [4. oldal] Martin Buber Válasz C. G. Jungnak [22. oldal] Buji Ferenc A hívő és a gnosztikus [26. oldal]

Részletesebben

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás HALMI KRISZTINA SJC Felépülés a függõségbõl és spiritualitás BEVEZETÉS 1. Személyes inspirációk filozófiai alapvetés és hitvallás Hiszek abban, hogy a teremtett világban, az emberiség történelmében és

Részletesebben

Taisen Deshimaru Az út gyakorlása

Taisen Deshimaru Az út gyakorlása Taisen Deshimaru Az út gyakorlása Taisen Deshimaru Az út gyakorlása - kérdések egy zen mesterhez - A fordítás alapjául szolgáló mû: Taisen Deshimaru: Questions to a zen master Elõszó Arkana Published by

Részletesebben

Tájékoztató 55. 2013. tavasz

Tájékoztató 55. 2013. tavasz A Tan Kapuja Buddhista Egyház Tájékoztató 55 2013. tavasz Tartalom A Tan Kapuja Buddhista Egyház...2 Buddhista Nyári Egyetem... 3 Egyházi események... 3 Buddhista Jövő Műhely...5 A Tan Kapuja Zen Közösség...7

Részletesebben