ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ. Édesvíz Kiadó Budapest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ. Édesvíz Kiadó Budapest"

Átírás

1 ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ S Z A K A S Z A I Édesvíz Kiadó Budapest

2 TARTALOM Előszó 7 Prológus 11 Bevezetés Mi az elme? Az elme kiművelése Együttérzés Az egykedvűség mint a szerető jóság 53 gyökerének kifejlesztése 5. A szenvedés természetének azonosítása Bölcsesség A nyugodt megállapodottságról és 105 a különleges felismerésről való meditáció közös előfeltételei 8. A nyugodt megállapodottság gyakorlása 119

3 6 A meditáció szakaszai 9. A különleges felismerés megvalósítása Módszer és bölcsesség egyesítése 155 Glosszárium 175 Bibliográfia és idézett művek 181 Jegyzetek 183

4 ELŐSZÓ Nagy örömünkre szolgál, hogy közreadhatjuk Kamalasíla 1 A meditáció szakaszai című írását Őszentsége, a Dalai Láma kommentárjaival. Azóta, hogy Őszentsége ezeket a kommentárokat hozzáfűzte a szöveghez ben, erősen élt bennünk a vágy, hogy könyv formájában is elérhetővé tegyük őket. Sokat dolgoztunk rajta, most pedig boldogok vagyunk, hogy a fáradozásaink gyümölcse beérett. Kamalasíla ácsárja a IX. században élt. Nagy tudós szent volt, a nagy apát, Sántaraksita tanítványa. Az ilyen tanítók együtt érző munkálkodásának köszönhető, hogy Tibetben Buddha tanításainak egy teljes és tiszta formája virágzott ki. Kamalasíla egyedi szerepet töltött be ebben a folyamatban, ő volt ugyanis az első indiai tudós szent, aki egy jelentőségteljes szöveget alkotott Tibetben, szem előtt tartva a tibeti emberek szükségleteit, mindeközben pedig arra törekedett, hogy eloszlassa a köztük elterjedt félreértéseket. Sajnos, a mostani zűrzavaros idők és különösen a Tibetet ért tragédia miatt a komoly tanítványoknak és gyakorlóknak régóta nem volt lehető-

5 8 A meditáció szakaszai ségük, hogy ilyen fontos szövegeket hallgassanak, róluk olvassanak, gondolkozzanak vagy meditáljanak. Ezt felismerve Őszentsége, a Dalai Láma, a megannyi rá nehezedő teher és kötelezettség ellenére, jelentős erőfeszítéseket tett ennek a tradíciónak a megőrzése érdekében, hogy elősegítse az ilyen fontos és ritka szövegek tanulmányozását és gyakorlatba ültetését. Ezért aztán több esetben is tanításaiba foglalta a A meditáció szakaszait. Boldogok vagyunk, hogy közölhetjük a kommentárokat, amiket Manaliban fűzött a szöveghez; ez a városka a Kullu-völgy északi részén, India Himachal Pradesh államában fekszik, amely régóta jó kapcsolatokat ápol a tibetiekkel és az indotibeti határon élő emberekkel. Őszintén reméljük, hogy szerény erőfeszítéseinkkel mi is hozzájárulhatunk Kamalasíla ácsárja feddhetetlen tanításainak megőrzéséhez. Reméljük, hogy mindaz a pozitív benyomás, amit az olvasók e könyv által szereznek, elősegíti majd, hogy minden érző lény elérje a buddhaság végső boldogságát. Minden érdemet, ami ezt a munkát illetné, a Buddhadharma kivirágzásának, az érző lények közti békének, és Őszentsége, a Dalai Láma, illetve a többi nagy spirituális tanító és gyakorló hosszú életének ajánlunk. Hálásak vagyunk Susan Kysernek, szerkesztőnknek a Snow Lion kiadónál, felbecsülhetetlenül értékes tanácsaiért, amelyek nagyban emelték a végső változat színvonalát, és mindenkinek, aki közvetlenül vagy közvetve segített abban, hogy vállalkozásunkat siker koronázza. A magyar kiadásnak alapul szolgáló angol kiadás fordítását a következő csapat végezte el: Geshe Lobsang

6 Előszó 9 Jordhen, aki a dharamszalai Buddhista Dialektika Intézetében végzett tanulmányokat, 1989 óta pedig Őszentsége, a Dalai Láma mellett tölt be vallási asszisztensi és személyes tolmácsi feladatokat; Losang Choephel Ganchenpa, aki szintén a Buddhista Dialektika Intézetében tanult, és immár több mint egy évtizede dolgozik buddhista fordítóként, kezdetben a dharamszalai Tibeti Könyvek és Levelek Tárában, majd Ausztráliában; és Jeremy Russell, a dharamszalai Norbulingka Intézet által kiadott Chö-Yang, the Voice of Tibetan Religion and Culture című munka szerkesztője.

7 PROLÓGUS Indiai nyelven Bhavanakrama, tibeti nyelven Compai Rimpa. Hódolat az ifjú Mandzsusrínak 2! A meditáció szakaszait fogom röviden elmagyarázni azoknak, akik a mahájána szútrákat követik. Az okos embernek, aki gyorsan kívánja elérni a mindentudást, szándékos erőfeszítést kell tennie, hogy beteljesítse ennek okait és feltételeit. A nagy szellemi mester, Kamalasíla A meditáció szakaszai című műve három részre tagolódik: kezdetire, középsőre és végsőre. En most meditáció szakaszainak középső részéről fogok beszélni. Ennek az értekezésnek az alapvető témái a bódhicsitta 3 ébredő elméje és a tökéletes szemlélet. A végső buddhasághoz kétféle szellemi út vezet: a módszeré és a bölcsességé. Ez a két minőség hozza létre a fizikai testet, más néven rupakáját, és a bölcsességtestet, más néven dharmakáját. Az első a más érző lények jóllétéért való munkálkodás tökéletességét, a második pedig az ember saját céljainak tökéletességét jelöli. A bódhicsitta megteremtésének módszerei és az

8 12 A meditáció szakaszai üresség felismerésének bölcsessége együtt jelentik a buddhista tanítások alapját, ez a szöveg pedig tiszta kifejtését adja a megvilágosodás felé vezető buddhista út ezen két aspektusának. Ha közelebbről megvizsgáljuk ezeket a tanításokat, megértjük, hogy a bódhicsitta, vagy ébredő elme gyökere az együtt érző gondolkodás. A megvilágosodás eme eszméjét át kell ültetnünk a gyakorlatba, a bölcsességgel együtt, amely felismeri minden jelenségek végső természetét, az ürességet. Ez a tudás a különleges felismerés és a nyugodt és megállapodott elme egyesülése, amely egyhegyűen koncentrál tárgyára, az ürességre. A legtöbbetek, akik most hallgatjátok ezt a beszédet, Indiából, Lahaul, Kinnaur és Spiti körzetéből érkeztetek, és rendelkeztek némi előzetes tudással. És mégis, a tanítási technika, amit használni fogok, elsősorban azoknak kedvez majd, akik nem hisznek a vallásban. Nekik szeretném megmutatni, hogyan válhat érdekessé az ember számára a vallás, és különösképpen a buddhizmus. Számos érvelési mód létezik, amely felkeltheti az érdeklődésünket a vallás iránt. Ily módon megszülethet bennünk a felismerés, hogy a vallás nem puszta hiten alapszik, hanem a hit az értelemmel és a logikával karöltve kel életre. Alapjában véve kétféle hit létezik: az, amelyik nem alapszik semmilyen tapintható logikán, és az, amely mögött ott áll az értelem. A második fajta hit esetében az ember megvizsgálja hite tárgyát, és megnézi, milyen jelentőséggel bír szükségleteire és kívánalmaira. Vagyis, a hit az után alakul ki benne, hogy belátta az előnyeit. Általában a buddhizmusban, és különösen a ma-

9 Prológus 13 hájána ösvényen ezért először mindig megvizsgáljuk a tanítások tartalmát, és csak azokat fogadjuk el, amelyek logikusak és értelmesek, a logikátlanokat pedig elvetjük. Ezért pedig előfordul, hogy olyan tanításokat, amiket maga a Buddha fogalmazott meg, nem szó szerint kell értenünk, hanem le kell fordítanunk. Azokat az írásos tanításokat, amelyek nem állják ki a logikai elemzés próbáját, nem szabad szó szerint vennünk. A másik oldalról viszont, ha egy írásos tanítás kiállja a logikai elemzés próbáját, szó szerint kell vennünk. Ugyanakkor, ha egy másik írásos tanítást keresnénk annak eldöntésére, hogy megkülönböztessük azokat az írásos tanításokat, amelyeket szó szerint kell vennünk, azoktól, amelyeket le kell fordítanunk, a végtelen regresszió hibájába esünk. Ezért mindkétféle írásos tanítást a logika szerint kell megvizsgálnunk. Láthatjuk tehát, hogy a buddhista szövegek tanulmányozásában a logikának nagyon fontos szerep jut. Mielőtt azonban belekezdenénk a vizsgálódásainkba, alapvetően lényeges, hogy tanulmányozzuk azokat a technikákat, amikkel próbára tehetjük elemzésünk tárgyát. Azok számára, akik a gyakorlatban szeretnék követni a Buddha tanításait, a puszta hit nem elég. A hitet meg kell támogatni az értelemmel. Tanulás közben mindig kövessetek logikus módszert. Szeretném, ha jól figyelnétek arra, amit mondok; készítsetek jegyzeteket, vagy használjatok más eszközöket, hogy később vissza tudjátok idézni az elhangzottakat. Először is, hadd magyarázzam el, hogy mit értünk áldás alatt, amikor például egy láma áldásáról, vagy

10 14 A meditáció szakaszai a Dharma áldásáról esik szó buddhista szövegekben. Az áldásnak mindig a ti saját elmétekből kell megszületnie. Nem olyasvalami, ami kívülről jön, jóllehet egy láma áldásáról, vagy a három menedék áldásáról beszélünk. Amikor elmétek pozitív minőségei megnövekednek, negatív minőségei pedig lecsökkennek, ez jelenti az áldást. Tibetiül az áldás szó [byin-rlab, ejtsd: csin-lap] két részre tagolható - a byin nagyszerű lehetőséget" jelent, a rlab pedig átalakulást". A byin-rlab jelentése tehát nem más, mint átalakulni egy nagyszerű lehetőséggé. Az áldás olyan pozitív minőségek kifejlesztését jelenti, amelyeknek nem voltatok birtokában azelőtt, illetve a már kifejlesztett pozitív tulajdonságaitok továbbfejlesztését. Emellett az elme tisztátalanságainak csökkentésére is utal, amelyek a teljesség minőségeinek kifejlesztését akadályozzák. A valódi áldást tehát akkor kapjátok, amikor elmétek erényes tulajdonságai megerősödnek, tökéletlen tulajdonságai pedig erejüket veszítik. A szöveg azt mondja: Az okos embernek, aki gyorsan kívánja elérni a mindentudást, szándékos erőfeszítést kell tennie, hogy beteljesítse ennek okait és feltételeit." Ez azt jelenti, hogy ez a könyv elsősorban a meditáció módszereivel és gyakorlatával foglalkozik, nem pedig azoknak a tárgyaknak a kimerítő elemzésével, amelyeket a filozofikusabb hangvételű munkák cáfolnak vagy mutatnak be. Nem arról van szó, hogy a buddhista tanításoknak két különálló és egymástól független csoportja létezne hogy egyes művek csupán az értekezést szolgálnák, míg mások csupán a gyakorlatot. Minden szöveg tartalmaz olyan tanításokat, amelyek segítenek az

11 Prológus 15 elme megfékezésében. Ugyanakkor a hangsúlyok egyértelműen különbözőek az egyes szövegeken belül. Vannak, amelyek elsősorban a tanulmányozásra és az elmélkedésre alkalmasak, míg mások különös hangsúlyt fektetnek a meditáció gyakorlatára. A jelen szöveg az utóbbi csoportba tartozik. Épp ezért, tartalmának megfelelően, A meditáció szakaszai címet viseli. Es, amint a cím is sugallja, a szöveg azt mondja el, mi kell hozzá, hogy a szellemi ösvény lépései a megfelelő sorrendben bontakozzanak ki a meditáló elmefolyamában, nem pedig összevissza és rendezetlenül. A meditáció szakaszainak három része közül ez a középső. Kamalasíla ácsárja eredetileg a saját indiai anyanyelvén tanította. Maga a szöveg is a szanszkrit címmel kezdődik, amelyet azért őriztek meg, hogy jótékonyan hasson az olvasóra, és nyitottá tegye az elméjét erre a szent nyelvre. A cím indiai irodalmi nyelven való feltüntetésének történelmi dimenziói is vannak. Mióta a civilizáció ráköszöntött Tibet havas földjére, és a tibeti nemzet lassan fejlődésnek indult, az itt élő emberek természetes módon kapcsolatot kerestek a szomszédos országokkal. Visszatekintve láthatjuk, hogy a tibetiek sok pozitív szociokulturális elemet vettek át a környező népektől. India például, déli szomszédunk, a vallás, a kultúra és sok egyéb olyan téma forrása volt, amelyek gazdagítják az elmét. Hasonlóképpen az olyan ősi tudományok is, mint az orvoslás, a buddhista filozófia, a szanszkrit nyelv és így tovább, Indiából, a nagy tudósok hazájából érkezett. Ezért tiszteljük mi, tibetiek Szent Földként Indiát. Kína jó ételeiről és sokféle zöld-

12 16 A meditáció szakaszai ségéről ismeretes. A tibeti nyelvben a zöldség szót a kínaiból vettük át, és még ma is nagyon sok zöldséget a kínai nevén hívunk. Ezt kaptuk a kínaiaktól. Hasonlóképpen, mivel a mongol ruhák jól használhatók a hideg éghajlaton, a tibetiek lemásolták ezeket a viseleteket. Vagyis, az évszázadok során a tibetiek mindenféle kapcsolatot alakítottak ki a szomszédaikkal. Átvettünk nagyon sok hasznos dolgot, ugyanakkor kialakítottuk a saját társadalmi és kulturális jellemzőinket. Amikor a szöveg elején azt olvashatjuk, hogy indiai nyelven", az a szöveg hitelességét jelzi - azt, hogy az indiai mesterek tanításaiban gyökerezik. Ezután a szöveg azt mondja, tibeti nyelven", és megadja a tibeti címet. Ez azt jelzi, hogy a szöveget lefordították egy másik ország, Tibet nyelvére. A tibeti nyelv elég gazdag ahhoz, hogy képes legyen nagy tanításokat pontosan kifejezni, köztük a szútrákat és a hozzájuk fűzött kommentárokat. Az évszázadok során a tibeti nyelv fontos közvetítő közege volt mind a buddhizmusról folytatott értekezéseknek, mind a gyakorlati aspektusoknak. Még ma is úgy tűnik, hogy szinte a tibeti az egyetlen nyelv a világon, amely képes teljes mértékben visszaadni és közvetíteni a buddhista tanítások teljességét, beleértve a hinajána, mahájána és tantrikus kánont. A tibeti ezért egy nagyon fontos, és a buddhizmus szemszögéből nézve különösen értékes nyelv. Hódolat az ifjú Mandzsusrínak!" Ez a mondat a fordító főhajtását és kérését fejezi ki. Azért van szükség rá, hogy a tiszteletadással kezdje, hogy képes legyen akadályok nélkül befejezni a munkát. Ahogyan azt a törek-

13 Prológus 17 vését is kifejezi, hogy beteljesítse átmeneti és végső célját. A tiszteletadás Mandzsusrít illeti, a múlt vallásos királyainak egy rendelete nyomán, amelynek az volt a célja, hogy tisztán jelezzék, az adott szútra vagy kommentár a Buddha tanításainak három csoportja [amelyeket pitakának, vagy kosárnak neveznek] közül melyikhez tartozik. Ha a szöveg a Filozófiai értekezések gyűjteményét gyarapítja, a főhajtás minden buddha és bódhiszattva előtt történik. Ha a Tanítások gyűjteményébe tartozik, akkor Mandzsusrít illeti. Ha pedig a szöveg a Fegyelmi rendszabályok gyűjteményébe sorolható, a tiszteletadás a mindentudóknak jár. A fordító tisztelgése tehát hagyományos gyakorlatot követ. A tanítás fő tézise az éntelenség ama bizonyításával kapcsolatos, hogy az ember arra az egyhegyű koncentrációra támaszkodik, amely a különleges felismerés és a nyugodt és megállapodott elme egyesüléséből jön létre. Es, mivel a Tanítások gyűjteményébe tartozik, Mandzsusrít illeti a főhajtás. Az azoknak, akik a mahájána szútrákat követik" kifejezéssel a szerző a meditáció folyamatát fedi fel röviden azok előtt, akik ezt az értekezést tanulmányozzák. Felvetődik hát a kérdés: Mi a végső célja azoknak, akik a mahájána tanításokat követik? A válasz pedig a buddhaság. Mivel a mahájána tanítások végső célja elérni a mindentudás eme állapotát, a gyakorlónak közelről kell megvizsgálnia az eszközöket és módszereket, amik elvezetnek ennek megvalósításához. Vizsgálódásai révén pedig hiba nélkül és teljes mértékben végre kell hajtania a kurzust, amely elősegíti ezt a megvalósítást. Ez tehát a könyv rövid foglalata.

14 BEVEZETÉS Fenséges Nágárdzsuna 4 szavai szerint, Ha a végső megvilágosodást keresitek Magatok és a világ számára, Tápláljatok magatokban önzetlen gondolatot, Amely állhatatos és szilárd, akár egy hegy, És mindent átölelő együttérzést, És transzcendens bölcsességet, mely mentes a kettősségtől. Nekünk, akik boldogságot kívánunk mások és önmagunk számára, átmenetileg éppúgy, mint hosszú távon, törekednünk kell a mindentudás állapotának elérésére. Együttérzés, önzetlen gondolkodás és a tökéletes szemlélet az alapjai és nélkülözhetetlen elemei a legmagasabb szintű megvilágosodáshoz vezető ösvénynek. Ezek találkozásánál van hitünk Urunk, a Buddha tanaiban, és beengedést nyerünk tanításaiba. Mentessé válunk a legfőbb akadályoktól, és sikerül teljesítenünk a kellő feltételeket, hogy tanulmányozhassuk a Buddha tanításainak

15 20 A meditáció szakaszai hatalmas és mélységes aspektusait, elmélkedhessünk a tartalmukon, és meditálhassunk a jelentésükön. így hát, ki kell használnunk mindezt a lehetőséget, hogy a jövőben ne legyen okunk megbánásra, és ne bizonyuljunk önmagunk ellenségének. A kadam 5 rendbéli Szangpuva gese 6 szavai épp erről szólnak. A következő versszakában egyenesen szívem közepébe talál: A tanulás és a tanítások hallgatása akkor helyes, ha jótékony hatással van az elmére. A fegyelmezett viselkedés annak a jele, hogy az ember meghallotta a tanításokat. A szenvedések múlása a meditáció jele. jógi az, aki érti a valóságot. Egy dolgot nagyon tisztán kell látnotok: a Dharma tanításoknak egy feladatuk van, ez pedig nem más, mint az elme megfegyelmezése. A tanítóknak gondoskodniuk kell róla, hogy tanításaik jótékony hatással legyenek tanítványaik elméjére. Instrukcióiknak a saját tapasztalataikon kell alapulniuk, amelyek a Dharma megértéséből következnek. A tanítványoknak is azzal a céllal kell részt venniük a tanításokon, hogy elméjüket fejlesszék. Minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenniük, hogy irányításuk alá vonják fegyelmezetlen gondolataikat. Ezért buzdítalak benneteket arra, hogy kövessétek szorgalmasan a nagy kadampa gesék szavait. Ok azt tanácsolták, hogy az ember teremtsen összhangot az elme és a Dharma között. Ezzel ellentétben, ha a tudást és a gyakorlatot két, egymástól független és különálló entitásként kezeljük, a tanítások hatástalannak bizonyulhatnak. A szellemi gyakorlat során alaposan meg kell vizsgál-

16 Bevezetés 21 nunk önmagunkat, és a Dharmát tükörként kell használnunk, amelyben láthatóvá válnak számunkra testünk, beszédünk és elménk hibái. Mind a tanítónak, mind a tanulónak akarnia kell, hogy a tanítás gyakorlata révén jót tegyen önmagával és másokkal. Ahogyan a lam-rimj imákban találhatjuk: Erős együttérzéstől hajtva, Legyek képes rá, hogy értelmezzem a Buddhadharma kincsét, És új helyekre vigyem, És olyan helyekre, ahol megfogyatkozott. A buddhista tan nem fizikai jellegű. Ezért a buddhizmus terjesztésének és visszaállításának sikere belső szellemiségünktől, vagyis elménk kontinuumától függ. Ha képesek vagyunk csökkenteni az elme hibáit, pozitív minőségei megnövekednek. A Buddha tanainak megőrzése és hirdetése tehát azt jelenti, hogy pozitív átalakulást váltunk ki. Nyilvánvaló, hogy maga a tan nem megfogható létező, vagyis nem lehet adni-venni a piacon, és nem valósítható meg fizikai értelemben. Fordítsatok figyelmet az alapokra, például a hármas gyakorlat végzésére - vagyis kultiváljátok magatokban a lemondás erényét, a bódhicsitta ébredő elméjének tudatosságát, és az üresség felismerésének bölcsességét. A buddhista tanok megőrzésének és továbbadásának felelőssége a miénk - azoké, akiknek hitük van ezekben a tanokban. Ezt pedig a Buddha iránt érzett vonzódásunk és tiszteletünk alapozza meg. Ha mi magunk nem teszünk semmi építőt, csak várjuk, hogy mások tegye-

17 22 A meditáció szakaszai nek, akkor természetesen semmi sem lehetséges. Első lépésként saját elménkben kell kifejlesztenünk azokat a pozitív minőségeket, amiket a Buddha tanított. Aztán, miután megfelelően megfegyelmeztük elménket, reménykedhetünk, hogy segíthetünk mások elméjének megfegyelmezésében is. A nagy Congkapa 8 egyértelműen kimondta, hogy azoknak, akik nem fegyelmezték meg önmagukat, szinte semmi esélyük nincs mások megfegyelmezésére. Ácsárja Dharmakírti 9 nagyon világosan fogalmazta meg ezt az elvet: Ha a módszer homályos [neked], A magyarázat természettől fogva nehéz. A bódhiszattvák, akikben ez a szándék munkál, végső célja, hogy elérjék a megvilágosodás állapotát. Ennek érdekében olyan gyakorlatokat végeznek, amelyek felszámolják az elmére ható zavaró érzelmeket. Ezzel egy időben szellemi felismerések megélésére is törekszenek. Következésképpen a bódhiszattvák a folyamat során megszabadulnak a bennük lévő negatív minőségektől, a pozitívakat pedig kiművelik magukban, és így képessé válnak rá, hogy segítsenek más érző lényeken. A Kommentárok (Dignága 10 ) A hiteles gondolkodás kivonata ' című munkájához így ír: Az együttérzők minden eszközt megragadnak, hogy enyhítsék az élők szenvedését. Ezért nekünk, akik hiszünk a Buddha tanításaiban, mindent meg kell tennünk, hogy kifejlesszük magunkban az erényeket. Ez nagyon fontos. És főleg ebben a

18 Bevezetés 23 mostani korszakban, amikor azt láthatjuk, hogy a Buddha tanításai elkorcsosultak. Mi, tibetiek fennhangon ágálunk a kínaiak ellen, és kritizáljuk őket, amiért pusztítást vittek véghez országunkban. A lényeg azonban az, hogy a buddhizmus követőiként minden körülmények között tartanunk kell magunkat ennek alapelveihez. A tanítások csak akkor érik el céljukat, ha belátjuk a gyakorlás előnyeit, fegyelmezettek maradunk, és pozitív átalakulást indítunk el a szívünkben. Nem úgy, mint az egyéb témákról szóló előadásoknál, amelyeket azért hallgatunk meg, hogy ötleteket nyerjünk és információhoz jussunk. Talán most azt kérdezitek, mik az ismérvei egy igazi Dharma gyakorlónak. A gyakorlat a tíz nem erényes cselekedettől való tartózkodás etikai elvével kezdődik. Pontosan kell azonosítanotok a test, a beszéd és az elme minden negatív tényezőjét, és meg kell értenetek ezek ellenszereit. Ezzel az alapvető tudással az ember elhagyhatja az olyan negatív cselekedeteket, mint a lopás, a hazugság és így tovább, és gyakorolhatja az őszinteséget, a kedvességet, és a többi erényes cselekedetet. A felszentelt szerzeteseknek és szerzetesnőknek a kolostori rendszabályokat kell követniük. Ezek megszabják, miként viseljék a szerzetesi ruhát, hogyan kommunikáljanak másokkal és így tovább. Sőt, még arra vonatkozóan is kapnak utasítást, hogy hogyan nézzenek más emberekre, és hogyan szólítsák meg őket. A Dharma gyakorló egyik legfőbb kihívása, hogy miként álljon ellen zavaró érzelmeinek, és végső soron miként szabadítsa meg magát tőlük. Ennek nehézségét az az egyszerű igazság okozza, hogy ezek a zavaró érzelmek

19 24 A meditáció szakaszai a kezdetek kezdetétől fogva mindenféle szenvedést okoznak nekünk, embereknek. Ha valaki megtámad bennünket, vagy ellenség üldöz, kiabálni és sírni kezdünk. A külső ellenségek azonban, legyenek bármilyen kegyetlenek is, csupán egy életen át vannak ránk hatással. Ezen az életen túl nincs hatalmuk felettünk. Másrészt azonban, a romboló érzelmek a mi belső ellenségeink, amelyek egyértelműen képesek katasztrófákat okozni a következő életeinkben is. Valójában ezek a mi legrosszabb ellenségeink. A Dharma gyakorló igazi próbáját épp ezért ez adja: ha zavaró érzelmei szűnőben vannak, akkor a gyakorlat hatásos. Ez az igaz gyakorló azonosításának legfőbb kritériuma, és nem az, hogy mennyire tűnik szentnek külső megjelenésében. A meditáció célja nem más, mint hogy csökkentse az elme káprázatait, és végső soron gyökerüknél fogva teljesen eltávolítsa őket. Azáltal, hogy tanulmányozza és gyakorolja a tanítás mély és hatalmas aspektusait, a gyakorló, aki egyre jobban belemerül az éntelenségről való meditációba, végül megérti a valóságot. Nektek, akik a tanításokat hallgatjátok, alapvetően fontos ismernetek ennek hatékony eszközeit. Ehhez mentessé kell válnotok a hallgató (akit egy edényhez hasonlíthatunk) három hibájától, és ki kell fejlesztenetek magatokban a hat kedvező szándékot. A hibák közül az első az, ha úgy hallgattok, mintha egy fejjel lefelé fordított edény volnátok. Ilyenkor fizikailag talán jelen vagytok a tanításokon, mentálisan azonban valahol egész máshol jártok. Vagyis, amikor valaki tanít valamit nektek, egyáltalán nem hallgattok rá. Nem érdekel bennete-

20 Bevezetés 25 ket, amit mond, és meg sem halljátok. Ez nyilvánvalóan nagy akadálya a tanulásnak, amit el kell hárítanotok, hogy teljes figyelemmel és érdeklődéssel vehessetek részt a tanításokon. A második hiba, ha úgy hallgattok, mintha lyukakkal teli edény lennétek. Ilyenkor, noha odafigyeltek a tanításokra, nem jegyzitek meg a tartalmukat. Ez a tudatosság és az emlékezet hiányát jelzi. A Dharma gyakorlása azt jelenti, hogy képesnek kell lennetek tanulni abból, amit hallottatok. Nem időtöltés, mint például a mesehallgatás. A tanítások útmutatást adnak nektek arra nézve, hogyan élhettek értelmes életet, és alakíthattok ki megfelelő hozzáállást a dolgokhoz. Épp ezért, ha azt szeretnétek, hogy hasznotokra váljanak, tudatosan meg kell tartanotok őket. A tanulás minden folyamata során, legyen az hallgatás, olvasás stb., teljes figyelemmel kell lennetek, és törekednetek kell rá, hogy megjegyezzétek a tanítások tartalmát. Ha az érdeklődésetek nem teljes, és csak félig figyeltek, az információknak csupán a felét fogjátok megjegyezni, és csupán csak rövid időre. Hogy ne így legyen, el kell gondolkodnotok azon, amit hallottatok, újra meg újra. Ez lehetővé teszi, hogy a tudás hoszszú időre benne maradjon a fejetekben. A tanítások megjegyzésének másik módszere a vita, amin a klasszikus vitázó iskolák is alapulnak. A hallgató harmadik hibája a motivációval kapcsolatos, és ahhoz hasonlítják, amikor egy edénybe mérget öntenek. A tanítások hallgatása közben el kell kerülnötök a csalárd indítékokat. Minden cselekedetet, de különösen a Dharma gyakorlást - a szent szövegek hallgatá-

21 26 A meditáció szakaszai sát és olvasását - csakis jó szándékú indítékkal végezzétek. Igyekezzetek irányításotok alá vonni a fegyelmezetlen elmét, és fokozatosan törekedjetek a buddhaság állapota felé, hogy minden érző lény javát szolgálhassátok. Óva intelek benneteket attól, hogy a Dharma tudást más tudományokhoz hasonlóan pusztán megélhetési célokra akarjátok használni. Most pedig engedjétek meg, hogy rátérjek a fő témámra, Kamalasíla A meditáció szakaszai című művére. A szerző végtelenül jó volt Tibethez. A nagy Congkapa tiszteletre méltó tudósként emlegeti, nem érdemtelenül. A sok szöveg közül, amiket írt, a jelen mű és A középút megvilágítása a legtöbbre tartott. A meditáció szakaszai átadási útvonala igencsak ritka. Tibet közép- és délnyugati régióiban az átadás nem volt széleskörű. Elszigetelt helyeken talán ismerték. Khunnu láma Tendzin Gyalcen Khámban kapta meg a tanítást, majd továbbadta Szerkong rinpocsénak. Akkoriban én nem jutottam hozzá a tanításhoz, jóllehet szerettem volna. Ugy gondoltam, hogy mivel a szöveg nem túl hoszszú, nem gond, ha későbbre halasztóm. Helyette olyan, más fontos értekezésekkel kapcsolatos tanításokat igyekeztem megkapni, mint például Putön Rincsen Drup 11 Nagy magyarázat a Kálacsakráról 12 című műve, a Kálacsakra összefoglaló tantráy&., és a hatkötetes Magyarázatok a Makulátlan Fény című nagy kommentárokhoz. Épp Svájcban voltam, amikor kaptam egy táviratot, hogy Szerkong rinpocse eltávozott, Jongzin Ling rinpocse pedig gyengélkedik. Belém nyilallt a felismerés, hogy nagy árat kell fizetnem, amiért nem igyekeztem

22 Bevezetés 28 megkapni A meditáció szakaszaival kapcsolatos tanításokat. Szomorú voltam, és a veszteség érzése gyötört. Ezek után minden lámától és gesétől arról érdeklődtem, hogy ki viszi tovább az átadás vonalát. Egyszer aztán, amikor Bodh Gajában 13 jártam, találkoztam a szákja apáttal, Szangye Tendzinnel. Elmondta nekem, hogy ő kapott tanításokat A meditáció szakaszairól egy öreg lámától, Khámból, aki Lhászában járt zarándoklaton. Azt gondoltam, hogy mivel Khunnu láma rinpocse is Khámból kapta a tanításokat, ez a vonal ugyanaz, így megbízhatok a tanítások hitelességében. Korábban, ha új szövegek tanulmányozásába kezdtem, mindig kikértem Jongzin Ling rinpocse tanácsát. Ekkor azonban már nem élt. Tiszteletre méltó Gen Nyima viszont szintén Bodh Gajában tartózkodott, velem egy időben. így hát elmondtam neki, mire készülök, és kikértem a véleményét. Áldását adta rá. így történt, hogy a szakja apát 14, Szangye Tendzin átadta nekem a tanításokat. Nagyon boldog voltam és szerencsésnek éreztem magamat, ez pedig automatikusan megszabadított a lelkifurdalás terhétől. Ez a szakja apát igen ismert, és nagy tiszteletben áll a szakja körökben. Manapság a nyolcvanas éveiben jár. Ahogy tudom, a szövegről nincsenek írásos magyarázatok; én legalábbis nem találkoztam velük. A nagy Congkapa hosszan idéz belőle Az ösvény nagy állomásai című művében, ezért gondolom, hogy ideális lesz, ha ebből a forrásból egészítem ki a saját magyarázataimat. Kamalasíla csodálatos szolgálatot tett a Buddha tanainak. Állhatatos és jó szándékú törekvésével tökéletes

23 28 A meditáció szakaszai alapot teremtett a tanításoknak az idő alatt, amíg Tibetben élt. A vallásos érzületű tibeti király, Thriszong Decen 15 hívta meg Sántaraksita 16 ácsárját és guru rinpocsét, azaz Padmaszambhavát 17. Ez a három nagyszerű ember végtelenül kegyes volt Tibet havas földjéhez. Az ő közbenjárásuknak és együttműködésüknek köszönhető, hogy létrejött az országban a buddhizmusnak egy teljes válfaja, amely magában foglalja a tantrákat is. Sántaraksita ácsárja tisztában volt a veszéllyel, hogy félreértik és félreértelmezik a filozófiát, ezért meghagyta, hogy ilyen esetben forduljanak Kamalasílához. A történelem arról tanúskodik, hogy ezen okból hívták Kamalasílát Tibetbe, és így született meg A meditáció szakaszai. Az első rész végén a szerző maga is említi, hogy Thriszong Decen személyes kérésére írta meg a szöveget. A tibeti emberek érdekében, hogy meggyökereztesse köztük a buddhizmus tanait, a nagy Kamalasíla volt olyan jó, hogy eljött Tibetbe. A meditáció szakaszai három része Tibetben íródott, és a kínai Hosang 18 volt az egyik katalizátora. Általános filozófiai elvei más lapra tartoznak, az azonban bizonyos, hogy Hosang buddhista szemlélettel kapcsolatos értelmezése téves volt. Kamalasíla ácsárja azért írta meg ezt a szöveget, hogy megelőzze ezeknek a téves nézeteknek a terjedését. Ebből is láthatjuk, hogy azokban az időkben a tiszteletben álló emberek óriási tudományos és erkölcsi nagyságról tettek tanúbizonyságot. Kifinomult nyelven cáfolták a téves nézeteket, és sosem ellenfeleik személyét támadták. Ehelyett tiszta és világos foglalatát adták a filozófiai nézeteknek, a meditációnak és a viselkedésnek, ahogyan a Budd-

24 Bevezetés 29 ha tanította. így a Buddha tanai túlragyogták az alantas és hamis nézeteket, amelyek aztán maguktól elsorvadtak. Ennek a drága szövegnek különleges karmikus kapcsolódása van Tibethez, a Hó Országához. Egyértelmű tehát, hogy a szerző, Kamalasíla végtelenül kegyes és jó volt a tibetiekhez. A történelem azonban azt mutatja, hogy a tibeti nép ahelyett, hogy megfelelően kifejezte volna háláját, elkövetett néhány hibát. Történt néhány keresetlen incidens. Ha máshogy nézzük, élhetünk a tibeti mondással: Ahol a Dharma kivirágzik, az ördög sem alszik." Hogy jól megalapozott világi és vallási intézmények jöjjenek létre Tibetben, guru rinpocse megteremtette a feltételeket és megáldotta a környezetet. De még ezekben az időkben is akadtak emberek, akik akadályozták mindezt. Sőt, néha még mintha maga a király sem tartotta volna be guru rinpocse kéréseit. Szomorú ezt látni. De persze, másképp is nézhetjük. A buddháknak és a bódhiszattváknak egyetlen dolguk van: az érző lényekért tevékenykedni. Avalokitésvara 19 például különleges módon kötődik Tibethez, és nagyon sok jót tett velünk számos élete során. Mi, tibetiek azonban még most is végeláthatatlan problémákkal nézünk szembe. De ki kell tartanunk. A nemzetközi helyzet képlékeny és folyton változik. Az igazság támogatókra lel, és az igazság drága. Mára sikerült megfelelő alapokra helyeznünk a jövőnket. Mindannyiunknak szorgalmasan kell munkálkodnunk, hogy betöltsük személyes küldetésünket ebben az életben, és a következőkben, miközben ugyanúgy figyelmet kell szentelnünk a közös-

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Miért van szükség éleslátásra *

Miért van szükség éleslátásra * 7 Miért van szükség éleslátásra * (ii) Hogyan képezd magad az éleslátásban (ii) Hogyan képezd magad az éleslátásban [564] Amint már elmagyaráztam, 232 a meditatív nyugalom jellegzetességei a következők:

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái A tudat változásai Atma Center, 2009. 09. 11. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

Buddha, Dharma, Sangha

Buddha, Dharma, Sangha Buddha, Dharma, Sangha Buddha: törekvés a megvilágosodásra - van szenvedés - ezt felismerni. Dharma: a szenvedésnek van oka, ezt felismerni. Ez az ok, a vágy (következménye a létkerék tanában van). A szenvedés

Részletesebben

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM "Vágyad éppúgy helyreállítja az igazságot, ahogy az igazság elvesztése is egy vágyadnak volt köszönhető. A csodák tanítása, Törzsszöveg, 20. VIII. 1.2. A. Amikor arra gondolok:

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről Németh Norbert eddigi előadásai 2011. január 28. Bevezetés a bardó tanításokba Nyugati és keleti hozzáállás Tibeti Halottaskönyv A helyes beállítódásról Bardókról általában Az élet utáni állapotválotzásokról

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Láma Csöpel GYÓGYÍTÓ ERŐTÉR. Tudat-test energiamező. egészség-tudat AZ INFORMATIKA KORÁBAN és az ősi gyökerű műveltségekben TUDATÉPÍTÉS

Láma Csöpel GYÓGYÍTÓ ERŐTÉR. Tudat-test energiamező. egészség-tudat AZ INFORMATIKA KORÁBAN és az ősi gyökerű műveltségekben TUDATÉPÍTÉS TUDATÉPÍTÉS Láma Csöpel GYÓGYÍTÓ ERŐTÉR Tudat-test energiamező egészség-tudat AZ INFORMATIKA KORÁBAN és az ősi gyökerű műveltségekben Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Alapvető szemléletváltás Földünkön

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

A Harminchét Bodhiszattva Gyakorlat

A Harminchét Bodhiszattva Gyakorlat A Harminchét Bodhiszattva Gyakorlat Ngulcsu Thogme Zangpo Tisztelet és hódolat Lokeshvarának! Három kapummal mindig tisztelettel borulok le a legtökéletesebb mester és oltalmazó, Csenrézi előtt, aki bár

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Csöpel Láma NYUNGNE. Az Együttérzés Buddhájának böjtös gyakorlata

Csöpel Láma NYUNGNE. Az Együttérzés Buddhájának böjtös gyakorlata Csöpel Láma NYUNGNE Az Együttérzés Buddhájának böjtös gyakorlata 2 nyungne A meditáció A meditáció segítségével megtanuljuk méltányolni a jelent, végtelen gazdagságával és lehetőségeivel együtt. Ehhez

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Test, mint Univerzum. 2013. október 7.

Test, mint Univerzum. 2013. október 7. Test, mint Univerzum 2013. október 7. Üdvözöllek benneteket! Mória vagyok. Egy olyan témát hoztam be nektek, ami a figyelmetek középpontjában van, de talán nem így. Bánjatok a testetekkel úgy, mint egy

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

[45] MITSUGO. Titkos tanítás

[45] MITSUGO. Titkos tanítás 1 [45] MITSUGO Titkos tanítás Az összes Buddha által őrzött és fenntartott Nagy Utat a következő koan fejezi ki: Te olyan vagy, én olyan vagyok és mindketten óvjuk elődeink erényeit és osztozunk megvilágosodásukban.

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Az értelem elemei. Az értelem elemei. Tartalom. Megjegyzés

Az értelem elemei. Az értelem elemei. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Az értelem és elemei: a tudás, az intelligencia és a beleérző képesség. Mennyire járnak ezek együtt, és milyen kombinációkban fordulnak elő az emberekben? Mi jellemzi a zsenit, tehetséget és a

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára. Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon

Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára. Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon feltérképez minden fejezetet, röviden összefoglalja értelmüket és rávilágít

Részletesebben

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Erkölcstan tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

A boldogság emlék* A tanulmány eredetileg előadás formájában hangzott el Pécsett, a Pszichológiai Kultúra Hete rendezvényén, 1985 októberében.

A boldogság emlék* A tanulmány eredetileg előadás formájában hangzott el Pécsett, a Pszichológiai Kultúra Hete rendezvényén, 1985 októberében. Pressing Lajos M A BOLDOGSÁG MINT MISZTÉRIUM A boldogság emlék* élyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! 1 Arra kértek, hogy a mai estén a boldogságról beszéljek Önöknek. Én azonban nem kívánok arról szólni,

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái Mi a jóga? Atma Center, 2009. 08. 21. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Hírlevél. Ferenc pápa Laudato Si (Áldott légy a közös ház gondozásáról) enciklikája

Hírlevél. Ferenc pápa Laudato Si (Áldott légy a közös ház gondozásáról) enciklikája vissza a hírlevélhez Ferenc pápa Laudato Si (Áldott légy a közös ház gondozásáról) enciklikája A Szent István Társulatnál jelent meg szeptember 28-án Ferenc pápa Laudato si kezdetű enciklikájának magyar

Részletesebben

XV. KARMAPA KHATYAB DORDZSE. A belső ragyogás. gyakorlata. Oltalmazó Csenrézi. meditációjának magyarázata. A lények javáért szüntelen hulló eső

XV. KARMAPA KHATYAB DORDZSE. A belső ragyogás. gyakorlata. Oltalmazó Csenrézi. meditációjának magyarázata. A lények javáért szüntelen hulló eső XV. KARMAPA KHATYAB DORDZSE A belső ragyogás gyakorlata Az Oltalmazó Csenrézi meditációjának magyarázata A lények javáért szüntelen hulló eső Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar KIADJA A Magyarországi

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A gyermek, aki sosem voltam

A gyermek, aki sosem voltam A gyermek, aki sosem voltam Emlékezések Annette Kuhn Ez a történet egy fényképrõl szól; vagy inkább sok történet egy témára, melyeket sok fényképrõl el lehetne mondani. A képen látható hatéves kislány

Részletesebben

BUDDHA, DHARMA, SZANGHA

BUDDHA, DHARMA, SZANGHA BUDDHA, DHARMA, SZANGHA Buddha = törekvés a megvilágosodásra Dharma = Buddha tana Szangha = Közösség BUDDHA Az emberi élet célja nem más, mint a megvilágosodásra való törekvés. Hogy ez a törekvés az emberi

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

12 A NYER ÉNKÉP hírneve és imázsa mi milyennek látjuk önmagunkat. képünk van saját magunkról mit gondolunk, érzünk és hiszünk

12 A NYER ÉNKÉP hírneve és imázsa mi milyennek látjuk önmagunkat. képünk van saját magunkról mit gondolunk, érzünk és hiszünk 12 A NYERŐ ÉNKÉP Egy országnak, egy iparágnak, egy cégnek, egy szervezetnek, egy terméknek, vagy egy személynek, mind van hírneve és imázsa. Nagyon fontos az, hogy mint cég, vagy személy, milyennek látnak

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A SIKER MOTORJA: HISZEM, HOGY KÉPES VAGYOK RÁ! WALTER MISCHEL PILLECUKORTESZT. Hogyan fejlesszük önuralmunkat?

A SIKER MOTORJA: HISZEM, HOGY KÉPES VAGYOK RÁ! WALTER MISCHEL PILLECUKORTESZT. Hogyan fejlesszük önuralmunkat? A SIKER MOTORJA: HISZEM, HOGY KÉPES VAGYOK RÁ! 3 WALTER MISCHEL PILLECUKORTESZT Hogyan fejlesszük önuralmunkat? A SIKER MOTORJA: HISZEM, HOGY KÉPES VAGYOK RÁ! 5 Judynak, Rebeccának, Lindának A SIKER MOTORJA:

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS házi András emlékére Lőrincz Róza neje 1907"; ennek hasonmása szintén használatban van, melyen ez a felirat olvasható: özv. Jakabházi An-drásné Lorinczi Róza emlékére." Jakabházi András és neje sírja az

Részletesebben

Az állandósult szókapcsolatokról, különös tekintettel a szórendre 1

Az állandósult szókapcsolatokról, különös tekintettel a szórendre 1 Chikán Ildikó Az állandósult szókapcsolatokról, különös tekintettel a szórendre 1 grammatika, szórend, állandósult szókapcsolat Külföldiek számára a magyar nyelv egyik kényes pontja a szórend. Az intézetben

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata mari szerzői kiadása - Budapest 2012 ISBN 978-963-08-4652-3 Semmilyen jog nincs fönntartva!

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 21. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A rész (30 pont) 1. Írja a megfelelő

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Építési engedélyezési eljárások TERC Kft., Budapest, 2013.

Építési engedélyezési eljárások TERC Kft., Budapest, 2013. Mednyánszky Miklós Építési engedélyezési eljárások TERC Kft., Budapest, 2013. Mednyánszky Miklós, 2013 TERC Kft., 2013 A könyv részeit vagy egészét közölni a szerzőre és a kiadóra vonatkozó adatok feltüntetése

Részletesebben

Miért van szükség közigazgatási minimumra?

Miért van szükség közigazgatási minimumra? Dr. Dudás Ferenc közigazgatási elemzõ, az MKKSZ szakmapolitikai vezetõje, a KözigPress fõszerkesztõje Miért van szükség közigazgatási minimumra? Iránymutató és példaadó Mesterek után mindig nehéz szólni.

Részletesebben

ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ. Készítette:

ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ. Készítette: ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ Készítette: A Magánpénzügyi Akadémia - vagyonteremtés önerőből - A Magánpénzügyi Akadémia küldetése: közérthetővé tenni a pénzügyeket, ezzel az évtized végére

Részletesebben

A szóbeli vizsgán nem kap pontot lásd az első oszlopot! A szóbeli vizsgán nem kap pontot. A szóbeli vizsgán nem kap pontot lásd az első oszlopot!

A szóbeli vizsgán nem kap pontot lásd az első oszlopot! A szóbeli vizsgán nem kap pontot. A szóbeli vizsgán nem kap pontot lásd az első oszlopot! ICF-kompetenciák Az egyes szintekhez tartozó minimumkészségek leírása alapján. A szürke háttérben azok a kritériumok szerepelnek, amelyek meglétekor a jelölt nem felel meg a vizsgán. Kompetenciák ACC szint

Részletesebben

Az álom-lényeg gyakorlatok magyarázatai kétfélék. Első az álmok kulcsfontosságú pontjainak alkalmazása, a második az álomban való cselekvés

Az álom-lényeg gyakorlatok magyarázatai kétfélék. Első az álmok kulcsfontosságú pontjainak alkalmazása, a második az álomban való cselekvés Írta: Kertz Gergely Tibeti jóga (Csögyal Namkhai Norbu - Az a termzetes fény gyakorlata) *Az alábbiakban a tibeti jógáról olvashattok, megpróbáltam kiragadni a könyv lényegét a fontosabb dolgokat kiírni

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Patandzsali Jóga- szútrái

Patandzsali Jóga- szútrái Patandzsali Jóga- szútrái A szenvedés forrásai Atma Center, 2010. 02. 12. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Igazlelkű férjnek és apának lenni

Igazlelkű férjnek és apának lenni Igazlelkű férjnek és apának lenni Kedves papságviselő testvéreim, hat évvel ezelőtt ugyanitt álltam előttetek és beszéltem arról, hogyan tudjuk támogatni családunkat, mint papságviselők. A Cövek Elnökség

Részletesebben

Á S Á R. Human Development Team. Human Development Team Budapest, Neszmélyi u. 40. Akkreditáció: AL-1606

Á S Á R. Human Development Team. Human Development Team Budapest, Neszmélyi u. 40. Akkreditáció: AL-1606 Heam I. M I L Y E N C É L A O A N H A Z N L O M A C É L K I Ű Z É, M I N F E J L E Z É I E Z K Ö Z? eam 1. udják-e a beosztottaim, mi az elsődleges küldetése és az általános célja a szervezetünknek? 2.

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Lodzsong a szellem képzése. Csöpel Láma. A megvilágosult 2. KÖTET. Csekawa Jese Dordzse gyökérszövege A szellem képzése hét pontban

Lodzsong a szellem képzése. Csöpel Láma. A megvilágosult 2. KÖTET. Csekawa Jese Dordzse gyökérszövege A szellem képzése hét pontban Lodzsong a szellem képzése Csöpel Láma A megvilágosult harcos 2. KÖTET Csekawa Jese Dordzse gyökérszövege A szellem képzése hét pontban III Hogyan tegyük a nehéz helyzeteket a szabadulás ösvényévé IV A

Részletesebben

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Egység Hírlevél 41. szám Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Sri Bhagavan születésnapja (Janmadina) alkalmából különleges meditáció lesz Sri AmmaBhagavannal március 7-én, indiai idő szerint délelőtt

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA ISTEN AZ ÖN SZERETÃ MENNYEI ATYJA Isten az ön Mennyei Atyja. Személyesen ismeri önt, és jobban szereti, mint azt el tudná képzelni. Azt szeretné, hogy ön boldog

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

HALÁL, KÖZTES LÉT, ÚJJÁSZÜLETÉS

HALÁL, KÖZTES LÉT, ÚJJÁSZÜLETÉS HALÁL, KÖZTES LÉT, ÚJJÁSZÜLETÉS Őszentsége a XIV. Dalai Láma tanítása I. 1 ( ) A halált, amelyet senki sem akar, régóta vizsgálják a vallásokon belül és azon kívül. A buddhizmusban a Buddha első tanítása

Részletesebben

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ...

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ... 2. munkalap: ÉRTÉKEIM - 1. Dátum:... - 2. oldal - Mindennapi NLP A most következő feladattal megismerheted az alapvető értékeidet. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 3. levelét.

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben