Ember és üdvösség kapcsolata buddhista és keresztény tanítások tükrében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ember és üdvösség kapcsolata buddhista és keresztény tanítások tükrében"

Átírás

1 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Levelező Tagozat Ember és üdvösség kapcsolata buddhista és keresztény tanítások tükrében Szakdolgozat Készítette: Kerékjártó Mihály Konzulens: Dr. Kránitz Mihály Budapest, 2009

2 2 Tartalom Bibliográfia.. 3 Bevezetés 7 I. Az ember Az ember fogalma A Gaudium et Spes az emberről Az emberi személy buddhista és keresztény tanítások tükrében A személyes-én kérdése Különbözőségben az egység és egységben a különbözőség 22 II. Az üdvösség Az üdvösség fogalma A Nostra Aetate az üdvösségről Az üdvösség buddhista és keresztény tanítások tükrében.. 28 (Nirvána Mennyország, Üresség Abszolútum) III. Segítségek az emberré válás útján Buddhista és keresztény etika (tíz-tíz parancsolat) Az éberség eszközei (ima, meditáció, rózsafüzér, jóga, böjt, lelkigyakorlat) A szenvedés Az egységtudat hiánya A világ káprázata Az öntermészet tagadása a buddhizmusban Az öntermészet megjelenése a buddhizmusban és keresztény vonatkozások A szenvedés, mint a bűn következménye, és mint másokért vállalt áldozat. 50 Befejezés. 53 Páli és szanszkrit kifejezések magyarázata. 57

3 3 Bibliográfia Szentíráskiadások Biblia, Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás, SZIT, Budapest Szent Biblia, Magyar Biblia-Tanács, Budapest Újszövetségi Szentírás, Szent Gellért Kiadó, Szeged, Pannonhalma, Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest Szentírás, Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest Kézikönyvek, lexikonok A II. Vatikáni Zsinat tanítása (A zsinati döntések magyarázata és okmányai), SZIT, Budapest A Katolikus Egyház Katekizmusa, SZIT, Budapest BALÁZS, K., Újszövetségi szómutató szótár, Logos, Budapest Buddhista lexikon, szerk. HETÉNYI, E., Trivium, Budapest A dogmatika kézikönyve I., szerk. SCHNEIDER, T., Vigilia, Budapest HAAG, H., Bibliai lexikon, SZIT, Budapest Idegen szavak és kifejezések szótára, szerk. BAKOS, F., Akadémiai Kiadó Kossuth Kiadó, Budapest KRÁNITZ, M.-SZOPKÓ, M., Teológiai kulcsfogalmak szótára, SZIT, Budapest Magyar Értelmező Kéziszótár, Akadémia, Budapest SCHWANK, B., János (Scriptura 4.), Agapé, Szeged Szent Zsolozsma (Az imaórák liturgiája II., Nagyböjt és Húsvéti idő), Budapest 1991.

4 4 Tanulmányok GOVINDA, LAMA A., A Bodhiszattva-Ideál: fáklya korunk sötétségében, in Évfordulók (szerk. HORVÁTH JÓZSEF), Buddhista Misszió Dokumentáció, Budapest 1984, GOVINDA, LAMA A., A buddhizmus perspektívái a mai világban, in Évfordulók (szerk. HORVÁTH JÓZSEF), Buddhista Misszió Dokumentáció, Budapest 1984, PRESSING, L., A boldogság mint misztérium, in A boldogság mint misztérium (Négy tanulmány), Orient Press, Budapest 1993, WEBER, R.-SELLON, E., Beszélgetés Lama Anagarika Govindával ( Der Kreis 1979, ford. Gyenes, J.), in Évfordulók (szerk. HORVÁTH JÓZSEF), Buddhista Misszió Dokumentáció, Budapest 1984, Forrásművek II. JÁNOS PÁL,Redemptor Hominis, SZIT, Budapest II. JÁNOS PÁL, Redemptoris Mater, SZIT, Budapest XIV. DALAI LÁMA, ŐSZENTSÉGE, A tudat átalakítása, Szukits Kiadó, XVI. BENEDEK, Deus caritas est, SZIT, Budapest BALTHASAR, H. U. V., Mit szabad remélnünk? (Megközelítések 2), Sík Sándor Kiadó, Budapest Bevezetés a buddhista megváltástanba, Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, Budapest BIESINGER, A., Engedjétek hozzám gyermekeiteket! (A hitre nevelésről szülőknek), Egyházfórum, BOLBERITZ, P., Isten, ember, vallás, Ecclesia, Budapest BOULAD, H., Az egység víziója (Ω füzetek 7), Korda Kiadó, Budapest BUBER, M., Én és Te, Európa, Budapest Buddha beszédei, szerk. VEKERDI, J., Helikon, Budapest DAVID-NEEL, A.-LAMA YONGDEN, Titkos tanítások a tibeti buddhista szektában, Buddhista Misszió, Budapest Dhammapada, az erény útja, ford. FÓRIZS, L., Farkas Lőrinc Imre, Budapest Előd, I., Vallás és egyház, SZIT, Budapest FARKAS, J., Tíz segítség az emberréválás útján (Igehirdetések a Tízparancsolatról), Somhegyi Kiadó, Velence FROMM, E. SUZUKI, D. T., Zen buddhizmus és pszichoanalízis, Helikon Kiadó, 2006.

5 5 GENRO MESTER, Tetteki Tosui, Vasfurulya zen-koan, Buddhista Misszió, Budapest GESZTELYI, T., Pannoniai vésett ékkövek, (MOYΣΕΙΟΝ sorozat 2.), Enciklopédia Kiadó, Budapest GIUSSANI, L., A nevelés kockázata (Pázmány könyvek sorozat 5.), SZIT, Budapest GLASENAPP, H. V., Az öt világvallás, Akkord, Budapest GOVINDA, LAMA A., A korai buddhista filozófia lélektani attitűdje, Orient Press, Budapest GUENTHER, H. V., A tibeti buddhizmus gyöngyszemeiből, Buddhista Misszió, Budapest HANKISS, E., A tízparancsolat ma, Helikon, Budapest HEGEL, G. W. F., A szellem fenomenológiája, Akadémiai Kiadó, Budapest HETÉNYI, E., Buddha Dharma Sangha - A Megvilágosodott élete, tanítása és közössége, Buddhista Misszió Dokumentáció, Budapest HETÉNYI, E., Buddha Dharma Sangha - A Megvilágosodott élete, tanítása és közössége, Anno Kiadó, Budapest, HETÉNYI, E., Buddhizmus a buddhológia tükrében, Laude Kiadó, Budapest HETÉNYI, E., A buddhizmus zen-aspektusa japán szövegek tükrében, Buddhista Misszió Dokumentáció, Budapest HOFF, B., Micimackó és a tao, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest IDŐSEBB PLINIUS, Természetrajz XXXIII-XXXVII. (Az ásványokról és a művészetekről), ford. Darab, Á.-Gesztelyi, T., Enciklopédia, Budapest JÓZSEF, A., Összes versei, Osiris Kiadó, Budapest KERESZTY, R., Jézus Krisztus, SZIT, Budapest LÉNÁRD, J., Dhammó, Buddhista Misszió Dokumentáció, Budapest LIPTAY, L., Az Abszolútum odisszeája a buddhizmusban, Kalligram, Pozsony LOEW, J., Elmélkedések Jézus Krisztusról, OMC, Bécs NIGG, W., Assisi Szent Ferenc,Kairosz, Budapest PLATÓN, Összes művei I-III., Európa, Budapest PRESSING, L., Hová tűntek a csodák?, Orient Press, Budapest RAFAEL, J., A tradicionális jóga rendszere, Buddhista Misszió Dokumentáció, Budapest RATZINGER, J., A keresztény hit, OMC, Bécs SAHN, S., A zen iránytűje, Cartaphilus, Budapest 2008.

6 6 Satipatthana-A buddhista meditáció szíve (A Satipatthana Sutta szövege és kommentárjai), ford. PRESSING, L., Orient Press, Budapest SKILTON, A., A buddhizmus rövid története, Corvina,Budapest STINISSEN, W., A keresztény meditáció mélységei, Sarutlan Kármelita Nővérek, Magyarszék SZÁNTÓ, K., Egyháztörténelem, Jel, Budapest TAKÁCS, L., A buddhizmus kialakulása, Buddhista Misszió Dokumentáció, Budapest TAKÁCS, L., A védizmus és a brahmanizmus kialakulása, Buddhista Misszió Dokumentáció, Budapest Titkos tanítások (Válogatás az Upanisádokból), (Prométheusz könyvek 14) szerk. VEKERDI, J., Helikon, Budapest 1987 USZÓ 6. (Tanulmányok az intézet előadásaihoz), Buddhista Misszió, Budapest WEI-LANG, A hatodik patriarcha sutrája, Buddhista Misszió Dokumentáció, Budapest ZIMMER, H., Siva kozmikus gyönyöre, Buddhista Misszió Dokumentáció, Budapest 1985.

7 7 Bevezetés Jelen dolgozat az üdvösség témakörében íródott, de nem az egyetlen üdvözítő vallásról szándékozik szólni, mely gondolat előtérbe helyezése sok esetben csak arra alkalmas, hogy válaszfalakat emeljen ember és ember közé, hanem az üdvös világnézetről. Arról a világhoz való viszonyról, amely több vallás alapjainál is megtalálható, így a 2500 éves buddhizmus és a 2000 éves kereszténység esetében is. Ugyanakkor nem szinkretista célzattal készült, hanem hogy a II. Vatikáni Zsinat tanítását követve képesek legyünk értékelni a jót más vallásokban, és ne legyünk eleve elutasítóak azokkal szemben. Jézus azt mondja magáról: Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet (Jn 14,6.), tehát, ha egy másik vallásban, vagy annak követőjében igaz dolgot vélünk felfedezni, akkor szükségképpen Jézust kell, felfedezzük benne, még ha ennek nem is vagyunk mindig tudatában. Katolikus, egyetemes voltunk pedig egyetemes nyitottságra szólít fel minket, különösen annak fényében, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. (1Tim 2,4.) Az igazságot nem mi találjuk ki, csak képesek vagyunk annak belátására (lásd matematika). A buddhizmus és a kereszténység összehasonlításában azokra a találkozási pontokra kívántam rámutatni, melyek esetében ugyanazon igazság - a kultúrkörbeli különbözőségek miatt, vagy éppen azok ellenére - néha eltérő, néha azonos formában mutatkozik meg. A több ezer éves emberi tapasztalat alapján feltételezhető, hogy míg a hamis természetéből fakadóan megszűnik, addig a jelenségvilágban megmutatkozó igazság nem keletkezik, és nem múlik el soha. Erről a maradandóságról szép dialógust találhatunk az Apostolok Cselekedeteiben: Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit keresztfára feszítve megöltetek. Isten jobbjára emelte, fejedelemmé és Megváltóvá, hogy megtérítse Izraelt, és megbocsássa bűneit. Mi ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk, és a Szentlélek is, akit az Isten megadott azoknak, akik engedelmeskednek neki. Ennek hallatára haragra gerjedtek, és meg akarták őket ölni. De felállt a főtanácsban egy Gamáliel nevű farizeus, aki az egész nép előtt tiszteletben állt, s törvénytudó volt. Egy kis időre kiküldte az embereket, majd beszédet intézett a többiekhez:»izraelita férfiak! - szólt hozzájuk. - Fontoljátok meg jól, mit akartok ezekkel az emberekkel tenni! Mert nemrégiben föllépett Teudás, sokra tartotta magát, és vagy négyszáz férfi mellé

8 8 szegődött. De megölték, azokat pedig, akik hittek benne, szétszúrták és megsemmisítették. Utána a népszámlálás idején a galileai Júdás állt elő, és megnyerte magának a népet. Ő is elpusztult, és akik követték, azok szétszóródtak. Ezért most azt mondom nektek, hagyjátok békén ezeket az embereket, és engedjétek őket szabadon. Ha ez az elgondolás vagy mozgalom emberektől származik, magától felbomlik. De ha Istentől van, nem tudjátok szétoszlatni őket, és úgy látszana, mintha Istennel szállnátok szembe«. Elfogadták érvelését. Behívatták az apostolokat, megvesszőztették őket, aztán rájuk parancsoltak, hogy Jézus nevében ne beszéljenek, és szabadon engedték őket. Boldogan távoztak a főtanácsból, mert méltók lettek rá, hogy Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek. Továbbra is mindennap tanítottak a templomban és a házakban, hirdették, hogy Jézus a Krisztus. (ApCsel 5,30-42.) A különböző ősi szent iratokat és a legújabb kori reflexiókat úgy próbáltam egymás mellé rendelni, hogy azokból nyilvánvalóvá váljék, ami a két vallásban az egyetemes igazságra, a közös eredetre utal. A vallásalapítók alábbi szavai működésük célját jelölik meg: Azért születtem e világra, hogy megalapítsam e földön az igazság birodalmát. 1 Terjesszétek az Igazságot, és ismertessétek meg a Tannal embertársaitokat is. Végül is minden lény polgára lesz az Igazság Birodalmának. 2 Sziddhártha Gautama, a történelmi Buddha Arra születtem, s azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról.. (Jn 18,37.) megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket." (Jn 8,32.) Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz vonzok." (Jn 12,32.) Jézus Krisztus 1 HETÉNYI, E., Buddha, Dharma, Sangha, Anno 1994, HETÉNYI, E., Buddha, Dharma, Sangha, Buddhista Misszió 1983, 40.

9 9 A téma megalapozása szempontjából fontos, hogy miképpen értelmezzük az igazságot, ezért a következőkben az igazság és a valóság közötti viszonyra szeretnék rávilágítani. József Attila is felhívja a figyelmünket erre a kérdésre: az igazat mondd, ne csak a valódit, a fényt, amelytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. (Thomas Mann üdvözlése, 1937) 3 Egy egyszerű példával könnyen érzékeltetni lehet az igazság és a valóság közti viszony lényegét. Tegyük fel, hogy egy előadáson a hallgatóság jelentős része az első néhány sorban foglal helyet, hátul alig ülnek. Ebben az esetben, ha csak a terem első feléről készítünk felvételeket, úgy tűnhet, hogy tele volt a terem az adott időpontban, ha csak a hátsó részeket mutatjuk meg, ennek az ellenkezője látszik igaznak. Ezek a megközelítési módok a valóság körébe tartoznak, amennyiben létező (valóságos) az, amit megmutatnak, de ha az egész teremről készítünk teljes képet, az már az igazság körébe tartozik. 4 Természetesen abban az esetben, ha megtelt a terem, de csak az egyik felét mutatjuk meg, akkor a valóság megfelel az igazságnak a résztvevők létszámát tekintve. Így a valóság bizonyos esetben megegyezik az igazsággal, máskor pedig káprázatként viselkedik. Ezzel kapcsolatban lényeges, hogy amikor káprázatról beszélünk, ezalatt nem azt értjük, hogy amit tapasztalunk, az nem létező, hanem hogy másképpen igaz, mint ahogy tapasztaljuk. Úgy is meg lehet fogalmazni, hogy a káprázat olyan valóság, amely elfedi az igazságot. Ezek alapján az igazság pedig a teljességben van. 5 Hegel szavaival élve: Az igaz az egész. Az egész pedig csak a fejlődése által kiteljesülő lényeg. 6 Erről, illetve ennek teilhardi (krisztológiai) megközelítéséről az ember fogalma című részben bővebben esik majd szó. Jézus az Atyával és a szenvedő emberrel is azonosítja magát. Ez a tény, és az ellenségszeretet parancsa is csak a teljesség felől közelítve érthető. Mert Úgy tetszett (az Atyának), hogy benne (Jézusban) lakjék az egész teljesség. (Kol 1,19.) 3 JÓZSEF, A. összes versei, Osiris, Budapest A gondolatmenet ezen része lényegében Szabó István filmrendező előadásán hangzott el a 90-es években az Örökmozgó Filmmúzeumban. 5 Előfordul, hogy helyenként a köznyelvben elterjedt értelmezés alapján a valóság kifejezést használom az igaz dolgokra, természetesen olyan valóságot értve alatta, amely megfelel a teljességnek. 6 HEGEL, G.W.F.: A szellem fenomenológiája, Akadémiai Kiadó, Budapest 1979, 18.

10 10 A Samádhirája-szútra 7 így szól: Minden dolog lényege Tiszta, mint az ég. Mindent ismersz, ha ismered az egyet Egyet nézel, s meglátsz mindent, Amikor egyet látsz 8 A két tanítás lényeges találkozási pontja, hogy a dolgok nem úgy igazak, mint ahogy tapasztaljuk őket. A dolgozat a vallások közötti dialógus szellemében vizsgálja ezt a problémakört, különös tekintettel a mahájána buddhizmusban megjelenő keresztényi attitűdre, ami a Bodhiszattva ideálban fogalmazódik meg, és lényeges eleme a karuna, a részvét, amellyel a Bodhiszattva üdvéről lemondva a szenvedők felé fordul, és azok megmentésén munkálkodik. 9 7 Királyi Iratgyűjtemény (Mahájána Szentirat), ld. Buddhista lexikon, szerk. HETÉNYI, E., Trivium, Budapest A tibeti buddhizmus gyöngyszemeiből, Buddhista Misszió, 1984, Megjegyzendő, hogy a részvét már a buddhizmus alapjainál döntő fontosságú, mert a Megvilágosodott azért indítja el a tan kerekét, mert felébred benne a részvét a többi lény iránt. Tehát a mahájána csak visszanyúl az alapokhoz, amikor a részvét és az együttérzés felkeltését és ezek tökéletes átélését teszi tanítása egyik fő motívumává.

11 11 I. Az ember 1. Az ember fogalma A Magyar Értelmező Kéziszótár meghatározásában az ember gondolkodásra, beszédre, termelőeszközök készítésére, kultúra teremtésre való képességével az élővilágból kiemelkedő, legfelsőbb rendű élőlény, homo sapiens. 10 A teológiai kulcsfogalmak szótára szerint a latin homo ember szó a föld értelmű humus szóból származik, az ember tehát földi. Ez a társítás több nyelvben szerepel, különösen a héberben, ahol az Ádám név az ádámáh szóhóz kapcsolódva a földet jelenti. A Teremtés könyvében Isten agyagból formálja az embert.(ter 2,7.) A zsidó-keresztény kinyilatkoztatás az embert mindig másokkal való kapcsolatában gondolta el, a nemek, a család, a nép és az egyetemes testvériség keretében. A Biblia nem választja külön az emberben a testet és a lelket, a személyt egységben látja. Az embernek a testi valósága törékenységét, korlátait másokkal való kapcsolatát fejezi ki, lelki dimenziója pedig saját titkára és az Istennel való kapcsolatára mutat rá. A bűn rombolja le az ember és Isten közötti hidat, és torzítja el az embernek másokhoz és a dolgokhoz való viszonyát. Az Isten által elgondolt ember, az igazi Ádám Jézus lesz (Róm 5,14-15.). 11 A történelem során többféle emberértelmezéssel találkozhatunk. Ezek két fő csoportra oszthatók, a szélsőségesen spirituális és a szélsőségesen materiális emberképre. A kereszténységen belül voltak időszakok, amikor a szélsőséges spiritualista emberkép uralkodott, ennek eretnek formája az anyagot és a testet rossznak, sötétnek tartó dualista gnoszticizmus. A szélsőséges materialista világképben az ember, mint magasabb rendű állat jelenik meg, bár a dialektikus materializmus már elismeri az emberben a magasabb rendű tudati, szellemi szférát, de azt az anyagból vezeti le. Az ember viszont ezekkel szemben úgy is tekinthető, mint mikrokozmosz, mely magába sűríti az univerzum minden anorganikus és organikus anyagát, mint mikrokozmosz a makrokozmoszban Ld. Magyar Értelmező Kéziszótár, Akadémia, Budapest Ld. KRÁNITZ, M., SZOPKÓ, M., Teológiai kulcsfogalmak szótára, SZIT, Budapest Ld. BOLBERITZ, P., Isten, ember, vallás, Ecclesia, Budapest

12 12 Míg a keresztények az Isten képmását tisztelik minden emberben, mert Isten az embert képére és hasonlatosságára teremtette, illetve Krisztust, aki bár megkötözött formában, de mindenkiben jelen van, addig a buddhisták a minden lényben benne rejlő Buddha-természetet, mert mindenkiben benne van a lehetőség, hogy Buddhává váljon. A buddhizmusban az emberi létnek azért van döntő szerepe, mert ez az egyetlen létforma, melyből közvetlen út vezethet a megvilágosodáshoz. Keresztény szempontból pedig ez a döntő szerep Jézus Krisztusban (aki valóságos Isten és valóságos ember) jelölhető meg. Egyházunknak van egy szentje, aki tökéletes nyitottsággal közelített minden létezőhöz, még a halálhoz is, és minden létezőt testvéri szeretettel tudott szeretni, mert közösséget érzett mindennel, mindenben Isten munkájának tükröződését tudta felfedezni. Ő Assisi Szent Ferenc, akinek Naphimnusza 13 univerzalitásával buddhista meditációs gyakorlatként is 13 Mindenható, fölséges és jóságos Úr, Tied a dicséret, dicsőség és imádás, És minden áldás. Minden egyedül téged illet, Fölség, És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. Áldott légy, Uram, s minden alkotásod, Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap, Aki a nappalt adja és aki reánk deríti a te világosságod. És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes: A te képed, Fölséges. Áldjon, Uram, téged Hold nénénk és minden csillaga az égnek; Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drágaszépnek! Áldjon, Uram, tégedet Szél öcsénk, Levegő, felhő, jó és rút idő, kik által élteted minden te alkotásodat. Áldjon, Uram, tégedet Víz húgunk, oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos. Áldjon, Uram, Tűz bátyánk; Vele gyújtasz világot éjszakán. És szép ő és erős, hatalmas és vidám. Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk, Ki minket hord és enni ad. És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. Áldjon, Uram, téged minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát. És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát. Boldogok, kik tűrnek békességgel, Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát. Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál, Aki elől élő ember el nem futhat. Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,

13 13 megállná a helyét. Henri Boulad rávilágít arra, hogy ez a szent ferenci attitűd Teilhard de Chardinnál, mint tudományos meglátás jelenik meg: Teilhard Krisztusa egy kozmikus Krisztus, egy gigantikus Krisztus. Minden képzeletet felülmúlóan az! Ez az Omega Pont egyesíteni tudja nemcsak a most és itt létező emberiséget, téged és engem, hanem az előttünk élőket, és mindenkit, aki élni fog majd. És az egész Kozmoszt, a tengert, a csillagokat, növényeket, állatokat, az életet is! Olyan ez, mint egy hatalmas hullám, mely réges-régen elindult, és Krisztusban a tetőfokára lép a történelem végén. De mindez rajtunk keresztül, az emberben, az emberen keresztül megy végbe! Ahogy az élet rejtve volt az anyagban, és az ember rejtve volt az életben, Krisztus, az Omega, rejtve van az emberben. És mindez már létezett a kezdetek kezdetétől, az evolúció kezdeti momentumától fogva. Így az evolúció nem csak cosmogenesis, nem csak biogenesis és antropogenesis, hanem Christogenesis is. Mert Teilhard számára Krisztus nem pusztán a csecsemő, mely az áldott Szűz Mária méhében megfogant, és 2000 éve a világra jött. Nem! Krisztus ugyanakkor egy kozmikus valóság, aki a kezdetek kezdetétől az. Ő az Alfa, mert Ő az Omega, és Ő az Omega, mert Ő az Alfa. Az evolúció az, ahogy Krisztus maga előjön az anyagon, az életen, az emberen, a történelmen keresztül, addig, amikor majd megjelenik kozmikus, teljes és látható formában, hogy mint fő egyesítse az egész folyamatot önmagában. 14 És boldogok, aki magukat megadták a te szent akaratodnak, Második halál nem fog fájni azoknak. Dicsérjétek az Urat és áldjátok, És mondjatok hálát neki, És nagy alázatosan szolgáljátok. (Ford. SÍK SÁNDOR) 14 BOULAD, H., Az egység víziója (Ω-füzetek 7), Korda, Kecskemét 2000,

14 14 2. A Gaudium et Spes az emberről Az ember többszörösen összetett voltából indul ki a konstitúció, amennyiben szétszakítottságáról (hogy egyszerre rejlik lényében a jó és a bűnös), ugyanakkor test és lélek egységéről beszél. (GS 13-14) Lényeges, hogy a Zsinat szembeszáll a korábbi, Gnosztikus-Manicheus szektákból sok keresztény tudatába beszivárgott testi alacsonyabb rendűséggel, miszerint a test a bűn melegágya, mely fogva tartja a nemes lelket, és a biblikus elemet érvényesítve kijelenti, hogy az ember a teremtett világ csúcsa, akire Isten rábízta minden alkotását. Igaz ugyan, hogy a jónak alkotott ember visszaélt szabadságával, és a bűn következtében meghasonlott önmagával, de Isten ennek ellenére nem vonta vissza megbízását. A konstitúció hangsúlyozza a lelkiismeret méltóságát, a törvényt, melyet Isten írt az ember szívébe, mely által megtalálható az igazság szerinti megoldás minden helyzetben. Az ember szabadságával kapcsolatban kijelenti, hogy az emberi méltóság megkívánja, hogy tudatosan és szabad választás alapján cselekedjünk, mert csak ez méltó Istenképűségünkhöz. Az emberi lét célját, megoldását pedig Krisztusban, az új emberben jelöli meg, aki kinyilatkoztatásával megmutatja az embernek magát az embert, és feltárja előtte nagyszerű hivatását. (GS 22) Fontos, hogy mindez azonban nemcsak a keresztény hívőre vonatkozik, hanem minden jó szándékú emberre is, akinek szívében láthatatlan módon működik a kegyelem. Mivel Krisztus mindenkiért meghalt, és mivel az embernek valójában csak egy végső hivatása van, mégpedig az isteni, vallanunk kell: a Szentlélek mindenkinek módot ad arra Isten tudja, miképpen -, hogy a húsvét titkában részesedjék. (GS 22) A GS felhívja a figyelmet az ember közösségi voltára, kiemelve, hogy nem lehet Istent szeretni az ember szeretete nélkül. A társadalom rendjének zavarait alapvetően az emberi önzés és gőg okozzák. Törekedni kell a közjó előmozdítására, a társadalmi rend igazságosságára, a személy méltóságának tiszteletben tartására. A zsinat áttérve a gyakorlati és időszerű következményekre újra és újra sürgeti a tiszteletet az ember iránt: mindenki köteles embertársait kivétel nélkül úgy tekinteni, mint másik önmagát, (GS 27) A 29. pont minden ember lényegi egyenlőségét és a társadalmi igazságosság fontosságát tárgyalja. Minden embernek szellemi lelke van, Isten képmására van teremtve, és Krisztus

15 15 mindnyájunkat megváltott. Éppen ezért a 30. pont a közösséggel való kapcsolatot, a társadalmi felelősségvállalást a mai ember egyik legfontosabb feladataként jelöli meg. A dokumentum kijelenti, hogy az egyház a hitre támaszkodva igyekszik segítséget nyújtani az egyénnek az emberi természet méltóságának megóvásában a végletes elméletekkel szemben. Erőteljesen hirdeti az ember jogait, rámutatva ugyanakkor az isteni törvénytől elszakított jog veszélyeire is. (GS 41) A társadalom egységét a Krisztuson alapuló egyház egysége erősíti és teszi teljessé. Az egyház tagjainak tevékenyen részt kell vállalniuk a társadalom szolgálatában. Az a keresztény, aki elhanyagolja földi feladatait, valójában embertársaival, sőt magával az Istennel szemben fennálló kötelességeit hanyagolja el, és így éppen az örök üdvösségét veszélyezteti. (GS 42) Az egyház, miközben segít a világnak, és maga is sokat kap tőle, arra az egyre törekszik, hogy eljöjjön az Isten országa és megvalósuljon az egész emberi nem üdvössége. (GS 45) A konstitúció kiemelten foglalkozik a házasság, a család szentségével, a gyermekvállalással (ami az élet továbbadásának fontosságán túl, hozzájárul a szülők megszentelődéséhez is), és az emberi élet védelmével már a fogantatástól kezdve, rámutatva a fogantatás transzcendenciájára: legyen arról meggyőződve mindenki, hogy az ember életét és az életfakasztás feladatát nem lehet ennek a világnak kereteibe szorítani, ennek mértékével mérni és csak ebből kiindulva értelmezni, hanem mindig figyelembe kell venni az ember örök rendeltetését is. (GS 51) A zsinati atyák végezetül kifejtik, hogy: Olyan párbeszédre vágyódunk, amelyet a kellő okosságon kívül csakis az igazság szeretete vezérel. E vágyakozásunk senkit sem mellőz, tehát azokat sem, akik az emberi szellem csodálatos értékeit megbecsülik ugyan, de azok Teremtőjét nem ismerik el; azokat sem, akik ellenfelei az egyháznak, és különféle módon támadják. Az Atyaisten mindennek kezdete és végső célja, valamennyien arra vagyunk tehát hivatva, hogy testvérek legyünk. Éppen ezért, ha egyszer ugyanaz az emberi és isteni hivatás szólít mindnyájunkat, akkor erőszak és hátsó gondolatok nélkül együttműködhetünk, és együtt is kell működnünk, hogy igazi békében épüljön a világ. (GS 92)

16 16 3. Az emberi személy buddhista és keresztény tanítások tükrében 3.1. A személyes-én kérdése Korunk joggal nevezhető az individualizmus korának, mely eszme, illetve magatartásforma több alapvető ponton is veszélyezteti az egészséges társadalom létét, elsősorban a család intézményének válságával. A család állapotának (mint a társadalom alapsejtjének) ismerete elengedhetetlen az össztársadalmi problémák megértéséhez, illetve az azok megoldására tett kísérletekhez. A család pedig individuumokból jön létre, és ahhoz, hogy ezek az egyének ne az egoitás fundamentumán álljanak, tisztában kell lenniük (vagy legalább törekedniük kell arra, hogy tisztába jöjjenek) önmagukkal. A vallások üdvös szerepe abban is megmutatkozik, hogy általában segítik az egyént abban, hogy felismerje a mindenségben betöltött helyét, ezáltal önazonos és áldozatkész tagjává váljék társadalmának, közösségként megélve azt. Elmondhatjuk, hogy úgy a buddhizmusnál, mint a kereszténységnél az ember önmaga helytelen meghatározásából fakadó egoitása alapvető problémaként jelenik meg. A buddhizmus kritikával közelít a személyes én kérdéséhez, amikor azt mondja, hogy a személyiség szüli az önzést. A személyiség maga a Mara, a kísértő, a fátyol szemeink előtt, csapda, mely paradicsomi boldogságot ígér. A személyiség boldogsága vezet minden szenvedéshez, mert minden vágy újnak forrása, és ahol a személyiség van, ott nem lelhet otthonra az igazság, melyben az öröklét nyugszik. 15 A keresztény tanításból kiderül, hogy Jézus emberi személlyel nem rendelkezik. A Khalkédón dogma kimondja: egy és ugyanaz a Krisztus, Fiú, Úr, Egyszülött két természetben keveredés nélkül/változás nélkül, megosztás nélkül/elszakíthatatlanul lett ismertté az egyesülés által nem szüntetve meg a természetek különbözőségét, sőt megőrizve mindkét természet sajátságait, egy személybe (proszópon) és egy valóságba (hüposztaszisz) összevonva; nem két személyre osztva és elkülönítve, hanem egy és ugyanazon egyszülött Fiút, Isten-Igét valljuk, az Úr Jézus Krisztust 16 Ennek alapján Jézus úgy valóságos ember, hogy nincs egy külön isteni és egy külön emberi személye, tehát csak isteni személye van és emberi nincs. 15 Ld. HETÉNYI, E., Buddha Dharma Sangha, Anno, Budapest 1994, 8., A Dogmatika Kézikönyve I,. szerk. SCHNEIDER, T., Vigilia, Budapest 2002, 372.

17 17 Érdemes a fentieket összevetni a János evangélium egyik részletével: ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz. Aki szereti életét, az elveszíti, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti az örök életre. (Jn 12,24b-25.) A görög nyelv az életet, az életminőségeket gazdagabban fejezi ki, mint a mi nyelvünk: biosz - biológiai élet; pszükhé - én, az ember saját ösztönnel rendelkező személyisége, az ego; zoé 17 - isteni életünk, ami bennünk van, ami létbe hívott és létben tart. Sajnálatos módon a fordítók ezt a három életminőséget ugyanazzal az élet szóval jelölik. Jézus ebben a szakaszban nem a biológiai életünkről beszél, hanem a pszükhét és a zoét, egónkat és isteni életünket állítja szembe egymással. 18 Az ember több mint ez a három életminőség, ez a többlet szabadságunkban van. Eldönthetjük, melyik életminőségünket részesítjük előnyben, tőlünk függ, hogy teljesen szabadon, szabadságunkkal kit vagy mit ajándékozunk meg, hogy kit vagy mit szolgálunk. Jézus határozottan tanítja, két Úrnak nem szolgálhatunk. Tőlünk függ, hogy melyik életminőségünket veszítjük el. Vagy az énünk (egónk, ill. az abból fakadó önösség) van a középpontban, vagy isteni életünk. Jézus ránk bízza egoitásunk lebontását. /Felállítható a búzaszem-pszükhé-emberi személy és a termés-zoé-emberi személy elhalása összefüggés./ Patandzsali a Jógaszútrában rendkívül tisztán fogalmaz, amikor kijelenti: Az»én vagyok«- ság [abból a hamis képzetből fakad, mely szerint]: mintha a [színről-színre] látás és a [közönséges] tapasztalás egylényegű lenne. (II-2.6) 19 Szent Pál pedig azt mondja, hogy: Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem. (Gal 2,20a.) Mint ahogy azt már láttuk, a káprázat nem azt jelenti, hogy amit tapasztalok, az nem létező, hanem azt, hogy másképpen igaz, mint ahogy tapasztalom. Ez a tükörben homályosan 20 látás. 17 Amulett-szerep tulajdonítható a késői császárkorban megjelenő (IV.század) üvegkameó függőknek is gyakori ábrázolás a béka, melynek két oldalán a ZO-HN (életet) felirat is megjelenik.. Ez a boldog, hosszú életre vonatkozó jó kívánság, a latin vivas megfelelője. A béka az egyiptomi szimbolikában ami az amulettábrázolások leggyakoribb forrása a születés, az újjászületés és a termékenység jelképe volt. (GESZTELYI, T., Pannoniai vésett ékkövek, [MOYΣΕΙΟΝ sorozat 2], Enciklopédia Kiadó, Budapest 1998, 61.) Mivel a zoé az isteni életre utal a biosszal és a pszükhével szemben, ezért joggal feltételezhető, hogy a tiltás ellenére, (mint azt Gesztelyi Tamás is említi másutt) ezt a fajta gemmát keresztények viselhették amulettként az isteni életet, az Istenben való újjászületést kívánva. 18 Vö. SCHWANK, B., János (Scriptura 4.), Agapé, Szeged 2001, 18., Dhammapada, az erény útja, Farkas Lőrinc Imre, Budapest 1994, Utalás az 1Kor 13,12-re.

18 18 Keresztény szempontból jól rávilágít erre a kérdésre például a Kol 1,15-20.: Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülötte. Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és a láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Mindent általa és érte teremtetett. Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn. Ő a testnek, az Egyháznak a feje. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben. Úgy tetszett (az Atyának), hogy benne lakjék az egész teljesség, s hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, minthogy Ő a kereszten vérével békességet szerzett.. A Mt 25,40.-ben pedig ezt olvashatjuk: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek, és mivel Jézus ezzel a kijelentésével az üdvösség feltételét jelöli meg, ebből következik, hogy amit másoknak teszünk, szükségképpen magunknak is tesszük egyben. A nem-különbözőség tudata, önmagunk másokkal való azonosítása hozta létre a buddhizmusban a Bodhisattva-ideált. Ez legszebben a Bodhisattva-fogadalomban fogalmazódik meg: Inkább veszem magamra az egész világ szenvedését, minthogy saját üdvöm kedvéért hátat fordítsak a világnak, mielőtt minden lény el nem éri a Megvilágosodást. 21 Jézus pedig azt mondja, Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz vonzok." (Jn 12,32.) Szépen írja le Martin Buber, zsidó filozófus a káprázat megszűnését, bár ő nem így nevezi: Aki az Isten színe elé lép, először lesz számára a világ teljesen jelenvalóvá, a jelenlét teljességében, az örökkévalóságtól megvilágítottan, s immár képes rá, hogy egy szóban Te-t mondjon minden lények lényegéhez Az erkölcsi ítéletet, persze, egyszer s mindenkorra maga mögött hagyta: a gonosz ember az ő számára az, aki történetesen mélyebb felelősséggel van reá bízva, az, akinek nagyobb szüksége van az ő szeretetére; 22 A keresztény embert is megkísérti az, hogy nem igaz módon látja a valóságot, s mivel ezt tudja, ezt a káprázatot bűnként éli meg, és képes bocsánatért esedezni: Bocsásd meg nekünk, hogy nem ismertük fel Krisztus jelenlétét a szegényekben, a szenvedőkben és azokban, akik terhünkre vannak, - és hogy nem becsültük meg Fiadat ezekben az embertársainkban! 23 Látható, hogy a személy problémájának megoldása a viszonyban található meg. 21 GOVINDA, LAMA A., A buddhizmus perspektívái a mai világban, in Évfordulók (szerk. HORVÁTH JÓZSEF), Buddhista Misszió Dokumentáció, Budapest 1984, BUBER, M., Én és Te, Európa, Budapest 1991, Szent Zsolozsma (Az imaórák liturgiája II., Nagyböjt és Húsvéti idő), Budapest 1991, 244.

19 19 D. T. Suzuki a Zen Buddhizmusról tartott előadásai egyikében a személy szabadságáról azt vallja, hogy a személy csak akkor szabad, ha nem személy. Akkor szabad, ha megtagadja önmagát, és felolvad az egészben. Hogy pontosabbak legyünk: akkor szabad, amikor önmaga és mégsem önmaga 24. Hozzátehetjük, hogy a keresztény gondolkodásban a szabadság az, ami Istenképűségünk alapját adja. Megdöbbentő hasonlóság fedezhető fel Joseph Ratzingernél, aki Krisztusról, mint Logoszról így beszél: Ő a»kimondott lét«, egyszersmind kapcsolat a beszélő és a megszólítottak között. Így a Logosz krisztológiája, mint a Szó teológiája ismét a viszony gondolata előtt nyitja meg a lét értelmezését. Ismét áll ugyanis: a szó lényegileg»valakitől kinduló«és»valaki más felé irányuló«, olyan egzisztencia, amely teljes egészében út és feltárulás Az én az, amit egészen bírok és legkevésbé tulajdonom egyszerre. Ismét áttörtük tehát a tiszta szubsztancia fogalmát (- az, ami önmagában fennáll!) és megvilágítottuk, mennyire fel kell, hogy fogja valamely önmagát igazán értő lény, hogy saját magában, léte szempontjából, nem saját tulajdona: hogy csak akkor találja meg önmagát, ha eltávolodik önmagától és így viszonyszerűségében rátalál igazi és eredeti mivoltára. 25 Joseph Ratzinger immár XVI. Benedekként tanúságot tesz a helyes viszony mellett Az Isten szeretet kezdetű enciklikájában: Ha életemből teljesen hiányzik az Istennel való érintkezés, akkor a másikban mindig csak a másikat látom, és nem ismerhetem föl benne az isteni képmást. Ha pedig teljesen kihagyom az életemből a felebaráthoz való odafordulást és csak»jámbor«akarok lenni, csak»vallási kötelezettségeimet«akarom teljesíteni, akkor elsorvad az Istennel való kapcsolatom is. Ez a kapcsolat ekkor csak»korrekt«, de szeretet nélküli. Csak akkor leszek érzékeny Isten iránt is, ha él bennem a készség, hogy közeledjek a felebaráthoz és kifejezzem iránta a szeretetemet. A szeretet»isteni«, mert Istentől jön, és Istennel egyesít minket, ebben az egyesítő folyamatban olyan közösséggé»mi«-vé alakít, mely legyőzi elkülönüléseinket és eggyé tesz, hogy a végén,»isten legyen minden mindenben«(vö. 1Kor 15,28). 26 Ide kívánkozik még egy-egy gondolatsor kortárs keresztény és buddhista tanítóktól, melyek az egységtudat erősítését és az embertársainkkal szemben esetlegesen felbukkanó indulat, ellenszenv legyőzését szolgálják. 24 FROMM, E. Suzuki, D. T., Zen buddhizmus és pszichoanalízis, Helikon Kiadó, 2006, RATZINGER, J., A keresztény hit, OMC, Bécs 1983, XVI. Benedek, Deus caritas est, SZIT, Budapest 2006, 24.

20 20 Luigi Giussani, a Comunione e Liberazione mozgalom életre hívója, korunk nagy katolikus nevelője olyan szoros egységként értelmezi az emberek közösségét, hogy kijelenti, ami a másikkal történik, azt hozzám szóló isteni üzenetnek kell tekintenem egészen addig, hogy a másik ember által elkövetett hibát azért engedheti meg Isten, hogy engem megtérésre intsen ezért nem mondhatunk ítéletet a másik felett. Amilyen én előtted vagyok, Istenem, azon keresztül tudom segíteni ezt a testvéremet vagy a gyerekemet, aki nekem fájdalmat okoz. Azon keresztül, ami én vagyok. Ez tesz képessé arra, hogy tiszteljük a szabadságot, ezt a titokzatos dolgot, ami által képesek vagyunk a Létet, vagyis végcélunk értelmét kijelenteni, és vele szembe nézni. 27 Pressing Lajos buddhista tanító egyik meditációs gyakorlatával pedig arra világít rá, hogy hogyan láthatjuk kiválasztottságunkat igaz módon, gőgtől mentesen. Gyakorlatában az emberben lévő érzést, hogy kiválasztott, különb a többinél, pozitív előjellel látja el. Ennek lényege, hogy az ember úgy viszonyul a környezetéhez, a többi emberhez, hogy azok már mind megvilágosodott Bodhiszattvák, és csak ő az egyetlen (a kiválasztott), aki még nem világosodott meg. A többiek mind azon dolgoznak, hogy ő is elérje a megvilágosodást. Erre persze azonnal közbevethetnénk, hogy igenis meggyőződhetünk arról, hogy a többiek nem Bodhiszattvák, hiszen egyáltalán nem úgy viselkednek, ahogyan a mi elképzelésünk szerint egy tökéletes embernek viselkednie kell: gonoszok, csúnyák, buták, erőszakosak, lopnak, csalnak, hazudnak, kegyetlenek, érzéketlenek, fölényesek és így tovább. A Bodhiszattva összes tökéletességeit két alaptulajdonságában lehet összefoglalni: az egyik az, hogy meg van világosodva, a másik pedig a mérhetetlen részvét. Ezért, bár meg van világosodva, mégis vállalja, hogy megszülessen közöttünk a tökéletlen emberi testben, például azért, hogy ilyen módon segítségére legyen azoknak, akik még nincsenek megvilágosodva. Ha így tekintjük a dolgot, akkor arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a többi ember azért látszik ilyen rondának és tökéletlennek, mert ezt csupán eljátsszák számunkra, még pedig azért, hogy bennünket, akik ki lettünk választva a megvilágosodásra, hozzásegítsenek ennek a célnak a megvalósításához. Mérhetetlen részvétükben még azt is vállalták, hogy tökéletlen testben és tökéletlen lelki alkattal szülessenek, sőt sokan közülük még a rossz ember szerepét is hajlandók eljátszani, és rossz emberként születnek meg, vállalva a rossz tettek összes karmikus következményeit, például az utána következő pokolbéli szenvedéseket. 27 GIUSSANI, L., A nevelés kockázata (Pázmány könyvek sorozat 5.), SZIT, Budapest 2005, 119.

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Lét szemlélet cselekvés

Lét szemlélet cselekvés Balaton Lét szemlélet cselekvés Gondolatok korunk értelmiségi kereszténységéről Az ember egész életén át a boldogulás útját keresi, melynek kulcsfontosságú állomása önmaga identitásának megtalálása. A

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL/1. A fejlődni szó szerint annyit jelent, mint kibontani egy tekercset, vagyis olyan, mintha egy könyvet olvasnánk. A természetnek, mint könyvnek

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában Lukács László Piarista húsvét, Kecskemét, 2013. márc. 30. II. János Pál: Az egyház iránytűje a 3. évezredre Mára a zsinat eseménye: történelem: 50 éve

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422.

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422. Pinchas Lapide, a jeruzsálemi American College Újszövetség-professzora, a Der Jude Jesus című könyv [1] szerzője, zsidó hitének, zsidó világképének rövid foglalatát a Zsidó hitem lényege című írásában

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása L E C T O R I U M R O S I C R U C I A N U M Bevezetés az egyetemes bölcsességtudományba és a rózsakeresztes útba - 2. este Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása Az ember, a Föld, az

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCS 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ 4. oldal I.1. Az intézmény

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 25. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Új kiadás János első levele

Új kiadás János első levele 1 Új kiadás János első levele Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI.

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. Ha aa magasban ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából SZENT ISTVÁNTÁRSULAT az Apostoli

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot)

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS

Részletesebben

Egy lelkipásztori megújulás lelkiségi forrásai

Egy lelkipásztori megújulás lelkiségi forrásai 1 Egy lelkipásztori megújulás lelkiségi forrásai Várnai Jakab OFM Hogyan evangelizáljunk? Mi az evangelizációs megújulások spirituális háttere? Mit tudunk ebből levonni a mai helyzetre nézve? Bármennyire

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2.

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem!. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Szövegbe ékelt, szó szerinti idézetre úgynevezett macskakörmöt

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

GAZDAG SZEGÉNYEK (ASSISI FERENC ÉS A SZERZETESRENDEK)

GAZDAG SZEGÉNYEK (ASSISI FERENC ÉS A SZERZETESRENDEK) GAZDAG SZEGÉNYEK (ASSISI FERENC ÉS A SZERZETESRENDEK) (olvasmány, egyházi iskolában ajánlott téma) Gyülekezeti óraszám: 0. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom:jos Colijn:

Részletesebben