Tájékoztató schengeni C típusú vízumkérelem beadásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató schengeni C típusú vízumkérelem beadásához"

Átírás

1 Tájékoztató schengeni C típusú vízumkérelem beadásához Magyarország december 21-től a schengeni térség teljes jogú tagjává vált. A schengeni államok körébe decemberétől 26 ország tartozik: az Európai Unió 27 tagja közül 22 ország (Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia és Svédország), valamint Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein. (Az Európai Unió tagállamai közül 5 ország - Bulgária, Ciprus, az Egyesült Királyság, Írország és Románia - ugyanakkor továbbra sem része a schengeni térségnek). Így Magyarországra is érvényesek a schengeni tagállamok által kibocsátott vízumok és tartózkodási engedélyek (más tagállamban rövid távú vízumként használhatók fel a tartózkodási engedélyek) és a magyar külképviseletek által kibocsátott egységes schengeni vízumok és a magyar hatóságok által kiállított tartózkodási engedélyek (más tagállamban rövid távú vízumként) is érvényesek a teljes schengeni térségben. A közös schengeni vízum- és beutazási szabályok a félévenként 90 napot meg nem haladó tartózkodásra vonatkoznak. A hosszú távú, félévenként 90 napot meghaladó tartózkodás szabályait az egyes tagállamok saját nemzeti jogszabályai határozzák meg. Vízummentes beutazás (90 napot meg nem haladó időtartamra) A következőkben felsoroljuk, hogy milyen esetekben nem szükséges vízum a schengeni térségbe történő beutazáshoz: Vízummentesen utazhatnak be az 539/2001/EK tanácsi rendelet II. mellékletében (pozitív lista) található országok állampolgárai Albánia (csak a biometrikus útlevéllel rendelkezők), Amerikai Egyesült Államok, Andorra, Antigua és Barbuda, Argentína, Ausztrália,Bahama-szigetek, Barbados, Bosznia-Hercegovina (csak a biometrikus útlevéllel rendelkezők),brazília, Brunei, Bulgária, Chile, Costa Rica, Dél-Korea, Guatemala, Honduras, Hongkong (csak a Hong Kong Special Administrative Region útlevelével rendelkezők), Horvátország, Izrael, Japán, Kanada,,Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (csak akik biometrikus útlevéllel rendelkeznek), Makaó (csak akik rendelkeznek a "Regio Administrativa Especial de Macau" útlevelével), Malajzia, Mauritius, Mexikó, Monaco, Montenegró, Nicaragua, Panama, Paraguay, Románia, Saint Kitts és

2 Nevis, Salvador, San Marino,Seychelle-szigetek, Szentszék, Szerbia (a szerbiai Koordinációs Igazgatóság [Koordinaciona uprava] által kiadott szerb útlevéllel rendelkező személyek kivételével), Szingapúr, Új-Zéland, Uruguay, Venezuela Ezen kívül vízummentesség vonatkozik az alábbiakra: - A vízumkötelezett országok azon állampolgárai, akik rendelkeznek a vonatkozó közösségi rendelet alkalmazásában kiállított kishatárforgalmi engedéllyel, amennyiben a kishatárforgalmi rendszer összefüggésében gyakorolják jogaikat; - Azon iskolai tanulók, akik vízumkötelezettség alá eső harmadik ország állampolgárai, ugyanakkor egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkeznek és az Európai Unión belül iskolai kirándulás keretében diákcsoport tagjaként az adott iskola tanárának kíséretében utaznak (az november 30-i 94/795/IB tanácsi határozat alkalmazása esetén) - A tagállamok egyikében huzamosan élő, menekültként elismert vagy hontalan személyek, valamint más olyan személyek, akik egy ország állampolgárságával sem rendelkeznek, az adott tagállam által kibocsátott úti okmány birtokában 90 napon belüli tartózkodás tekintetében vízummentességet élveznek. Tagállam alatt a schengeni tagállamok, a május 1-jén az EU-hoz csatlakozott 10 állam, valamint Románia és Bulgária értendő; - Az a menekültként vagy hontalanként elismert harmadik országbeli állampolgár, aki az 539/2001/EK tanácsi rendelet II. mellékletében szereplő állam által kiállított úti okmánnyal rendelkezik; - Katasztrófa vagy baleset során a segély- vagy mentő légi jármű személyzetének tagjaként szolgálatot teljesítő, továbbá a segítségnyújtásban közreműködő harmadik országbeli állampolgár; - Az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európa Tanács vagy a Nemzetközi Büntetőbíróság által kiállított úti okmánnyal rendelkező harmadik országbeli állampolgár; - A polgári légi jármű személyzetének tagja és a légi-utaskísérő; - A tengerhajózási személyzet tagja; - A nemzetközi belvízi utakon közlekedő úszólétesítmény személyzetének tagja; - Valamely schengeni tagállam által kiadott, a vízumkérelmek feldolgozásáról és a kiadott vízumok módosításáról szóló kézikönyv 2. mellékletében felsorolt engedéllyel rendelkező külföldi, érvényes úti okmány, valamint az engedély birtokában az engedély érvényességi idején belül 6 havonta legfeljebb 3 hónapig, vízummentesen mozoghat a többi schengeni tagállam területén. - Vízummentesen utazhatnak be azon harmadik országok diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai, melyekkel bilaterális alapon részleges vízummentességi megállapodást kötött Magyarország (az erre vonatkozó táblázat megtalálható itt:

3 Vizummentesseg/) - a diplomata útlevelek birtokosai, akik az egyes harmadik országokkal kötött vízumkönnyítési megállapodások alapján mentesülnek a vízumkötelezettség alól (Pl. ukrán diplomata útlevéllel rendelkezők) A Schengeni Megállapodásnak, valamint a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódexnek a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező személyek mozgása tekintetében történő módosításáról szóló 265/2010/EU rendelet értelmében valamely schengeni tagállam által kiadott hosszú távú tartózkodásra jogosító (D) vízumával rendelkező külföldi bármely hathónapos időszakban három hónapos időtartamra a tartózkodási engedély jogosultjával azonos feltételekkel utazhat más tagállamokba. Nem kell átutazás célú vízumot beszerezni azon, egyébként vízumkötelezett személyeknek, akik már rendelkeznek Svájc vagy Liechtenstein által kiállított tartózkodási engedéllyel december 21-én Schengenhez csatlakozott országok olyan vízumaival, melyeket december 21. előtt adtak ki, de még érvényesek, szintén lehet vízummentesen tranzitálni. A tranzitvízumként elismerhető vízum / tartózkodási engedély érvényességi idejének le kell fedni az átutazás idejét. Az átutazás időtartama az 5 napot nem haladhatja meg. Vízumkötelezett külföldiek beutazása Magyarországra (90 napot meg nem haladó időtartamra) Az 539/2001. EK Tanácsi rendelet rendelkezése alapján, a dokumentum I. mellékletében felsorolt országok állampolgárainak (pl: ukrán állampolgároknak), a schengeni térségbe történő beutazás feltételeként vízum beszerzése szükséges. A következőkben kitérünk a rövid távú (fél éves időszak alatt 90 napot nem meghaladó tartózkodásra jogosító) schengeni vízum megszerzésének általános követelményeire, majd az ukrán állampolgárokra vonatkozó specifikus szabályokra is. (Figyelem!! A vízum előzetes beutazási engedély, amely birtokosát nem jogosítja fel automatikusan a belépésre. A beutazás és tartózkodás feltételeinek igazolását a határátkeléskor is kérhetik az utastól, s amennyiben ezt nem tudja teljesíteni, úgy a határról visszafordíthatják.)

4 A schengeni vízumkiadás alapvető szabályai Schengeni vízumtípusok: repülőtéri tranzit vízum (A): a repülőtér nemzetközi zónájába történő belépésre és ott a célállamba közlekedő járat indulásáig való tartózkodásra jogosít. (Ukrán állampolgárok mentesek az A vízum beszerzésének kötelezettsége alól.) rövid távú tartózkodásra jogosító beutazóvízum (C): egyszeri, kétszeri vagy többszöri beutazásra, a kiadott érvényességi időintervallumon belül az első beutazás időpontjától számított 6 hónapos időszakokon belül összesen 90 napig terjedő tartózkodásra jogosít úgy, hogy a teljes érvényességi időn belül megszakítás nélkül is maximum 90 nap tartózkodás megengedett. Hol kell benyújtani a vízumkérelmet? A schengeni vízum iránti kérelmet annak a tagállamnak a külképviseletén kell benyújtani, mely ország a látogatás fő úti célja (ha a több országot is érintő látogatások egyforma vagy közel egyforma hosszúak, akkor a meghatározó tényező az első úti cél, vagyis az az ország, ahol a kérelmező első ízben lép be a schengeni területre). A szabályok értelmében tehát magyar külképviseleten schengeni vízum iránti kérelmet az a kérelmező nyújthat be, akinek fő úti célja Magyarország. (Példa: Ha valaki európai körútra utazna és Záhonynál lépné át a schengeni határt, majd 1 napot töltene Magyarországon, 1 napot Ausztriában és 3 napot Olaszországban, akkor nem Magyarország az illetékes tagállam. A vízumkérelmet Olaszország adott külképviseletén kell benyújtani.) A határállomásokon főszabály szerint nincs vízumkiadás, erre csak egészen kivételes körülmények esetén (pl. meghalt családtag temetésére történő beutazás, amikor előzetesen nem volt lehetősége a kérelmezőnek vízumot felvenni), s csak akkor kerülhet sor, ha a kérelmező igazolni tudja, hogy nem volt lehetősége előzetesen vízumot felvenni, az alábbi feltételek együttes teljesülése mellett: (1) A kérelmezőnek eleget kell tennie a beutazási és tartózkodási feltételeknek; (2) igazolnia kell, hogy nem volt olyan helyzetben, hogy előzetesen vízumot igényelhessen; (3) visszatérése a származási vagy a lakóhely szerinti országba, illetve valamely schengeni térségen kívüli államokon keresztül történő átutazása bizonyosnak tekinthető.

5 Ki nyújthat be vízumkérelmet az Ungvári Főkonzulátuson? A külképviselet főszabályként az alábbi személyek vízumkérelmeinek elbírálásában illetékes: - ukrán állampolgár - Ukrajnában életvitelszerűen tartózkodó egyéb állampolgárságú személyek - azon személyek, akiknek állampolgárságuk szerinti országában nem működik magyar külképviselet A jogosultak az alábbi módon adhatnak be vízumkérelmet: - Főszabály: az ügyfél személyesen adja be kérelmét - Együttes kérelmezés esetén a családtagok (házastárs, gyermek) vízumkérelmét nagykorú családtag is benyújthatja - szervezett turista utazás esetén az akkreditált utazási iroda által kerül beadásra a kérelem - egyéb csoportos utazás esetén a csoport közjegyző által hitelesített formában meghatalmazott képviselője által kerül beadásra a kérelem Mikor kerülhet beadásra a kérelem? Vízumkérelmet a Főkonzulátus legkorábban a tervezett utazás megkezdése előtt 3 hónappal vesz át. Az Ungvári Főkonzulátus a dokumentumok kézhezvételétől számított 10 naptári napon belül dönt a kérelmekről. (Ez a határidő nem foglalja magába a hiánypótlásra történő felhívás és teljesítése közötti időszakot, illetve szükség esetén a döntés meghozatalának időtartama egyes esetekben 30 naptári napra is kiterjeszthető, különösen akkor, ha a kérelem további vizsgálatot tesz szükségessé.) Az EU-Ukrajna vízumkönnyítési megállapodás alapján ukrán állampolgároknak lehetősége van sürgősségi vízumkérelem beadására a következők szerint: a tagállamok sürgősségi díjat (alapesetben 70 EUR bizonyos kategóriák esetén 35 v. 0 EUR) szabnak ki az olyan vízumok feldolgozására, amelyek esetében a vízumkérelmet és az igazoló dokumentumokat a vízumkérelmező tervezett indulásának időpontja előtti három napon belül nyújtja be.

6 A vízumkérelemre vonatkozó általános követelmények, csatolandó dokumentumok: Általános követelmények: - útlevél, melynek érvényessége 3 hónappal meghaladja a tagállamok területéről történő tervezett távozás napját, vagy több tartózkodás esetén a tagállamok területéről történő tervezett utolsó távozás napját. Ezen kívül legalább két üres oldalt tartalmaz és a megelőző 10 éven belül került kiállításra. - 1 db igazolványkép méretű, jó minőségű színes fénykép, amely 6 hónapnál nem régebbi; - hiánytalanul, olvashatóan kitöltött és a kérelmező által aláírt vízumkérdőív; - egészségügyi biztosítás (a tartózkodás teljes időtartamára, többszöri vízum esetében legalább az első tervezett tartózkodási időszakra és valamennyi schengeni állam területére érvényes, a sürgősségi orvosi ellátás, valamint az egészségügyi okból történő hazaszállítás költségeire legalább euró összegű fedezetet nyújtó utasbiztosítás) - a jogszerű tartózkodás igazolása, amennyiben a kérelmező nem Ukrajna állampolgára. - a vízumdíj megfizetése Támogató dokumentumok: Az általános követelményeken kívül a vízumkérelmezőknek a támogató dokumentumok segítségével igazolniuk kell a beutazás célját, az anyagi fedezet meglétét (az utazás teljes költségére vonatkozóan), a szállás biztosítottságát. Ezen kívül 18 éven aluli kiskorú esetében - abban az esetben, ha szülők nélkül utazna -, közjegyző által hitelesített szülői hozzájáruló nyilatkozat csatolása szükséges a kérelemhez. (Figyelem! A lehetséges támogató dokumentumok következő felsorolása példálózó jellegű, s nem kizárólagos lista. A vízumkérelem elbírálásához további dokumentumokat a konzul bármikor kérhet.

7 1., Az alábbi támogató dokumentumok szükségesek ahhoz, hogy a beutazási cél igazolásra kerüljön. (Ha az úti célt illetően kétség merül fel, a konzul bármilyen egyéb dokumentum bemutatását kérheti.) ( C típusú vízumkérelmeknél cél szerinti bontásban a vízumkérdőív kategóriái alapján) 1. Hivatalos a., Hivatalos küldöttségek azon tagjai esetében, akik Ukrajnához címzett hivatalos meghívást követően valamely tagállam területén értekezleteken, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által tartott eseményeken vesznek részt: - ukrán hatóság által küldött levél annak megerősítésére, hogy a kérelmező a fenti eseményeken történő részvétel céljából a másik fél területére utazó küldöttség tagja - a hivatalos meghívó b., újságírók esetében: - újságírói szakmai szervezet által kiállított igazolás vagy egyéb dokumentum annak igazolására, hogy az érintett személy szakképzett újságíró - munkáltató által kiállított dokumentum arról, hogy az utazás célja az újságírói munka végrehajtása Egyéb dokumentumok: publikációk, referencia anyag csatolása 2. Turizmus A kifizetett szállás igazolása, a kifizetett számla csatolása. (Bizonyos esetekben meghívó csatolása a vendéglátótól, dokumentum a szállást biztosító létesítménytől v. bármely más megfelelő dokumentum, amely a tervezett szállást feltűnteti) Utazási iroda által szervezett csoportos utazás esetén a magyar partner utazási iroda által kiállított és az ukrán utazási iroda által kifizetésre került számla, illetve a szolgáltatást tartalmazó voucher csatolása, valamint a tervezett útiterv pontos leírása 3. Családi vagy baráti látogatás A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) által kiállított és záradékolt meghívólevél vagy közeli hozzátartozó közjegyzői okiratba foglalt meghívólevele és személyi igazolványának/útlevelének fénymásolata.

8 4. Üzleti A fogadó jogi személy vagy vállalat, tehát a magyarországi üzleti partner eredeti meghívólevele személyre szólóan kiállítva. (Elképzelhető ezen kívül a tagállamok állami és helyi hatóságai, vagy a tagállamok területén rendezett kereskedelmi és ipari kiállítások, konferenciák és tudományos tanácskozások szervezőbizottságai által kiállított meghívólevél is) A magyarországi partner szabályszerű működése, illetve a két fél között valódi, tényleges kapcsolat igazolásához szükséges a kereskedelmi-üzleti kapcsolatok fennállásának igazolása a két fél között megkötött szerződés csatolásával, hitelesített, 6 hónapnál nem régebbi cégkivonat csatolása; a cég aláírási címpéldányának bemutatása; és a várható magyarországi szállás igazolása. (Egyéb támogató dokumentumok: a gazdasági szervezet éves nyilvántartásai, éves jelentései, kérelmező munkaszerződése, munkakönyve) - Fuvarozók esetében: Eredeti ukrán ASMAP igazolás benyújtására van szükség. - a tagállamok területére belépő nemzetközi vonatokon alkalmazott vonat-, hűtőkocsi- és mozdonyszemélyzet tagjai esetében: Ukrajna illetékes vasúti társasága által küldött írásbeli kérelem az utazások céljának, időtartamának és gyakoriságának feltűntetésével 5. Kulturális A fogadó szervezet eredetiben benyújtott írásbeli meghívója (kérelme) az említett tevékenységeken történő részvétel céljából. - testvérvárosok által szervezett hivatalos csereprogramok résztvevői esetében: a városok közigazgatási vezetőjének/polgármesterének írásbeli kérelme A testvérvárosok között köttetett együttműködési megállapodás csatolása szintén szükséges. - konferencián való részvétel esetén: a konferencia szervezőjének meghívója (Egyéb dokumentum lehet: konferenciára történt regisztráció igazolása, konferencia részletes programja) 6. Egészségügyi okok (Gyógykezelési cél) a fogadó egészségügyi intézmény igazolása, amely megerősíti az adott intézményben való egészségügyi ellátás szükségességét, a beteg fogadására való hajlandóság, képesség igazolása és annak bizonyítása, hogy a gyógykezelés várható fedezete a kérelmező részére rendelkezésre áll, valamint ukrán orvosi igazolás (zárójelentés stb.) csatolása Egyéb dokumentum lehet: beutaló orvos és a fogadó kórház közötti esetleges levelezés

9 7. Tanulás (Tanulmányi vagy egyéb képzési cél) Oktatási intézmény által kiállított igazolás, amely a beutazás célját alátámasztja (pl: az intézménybe történő beiratkozás igazolása, esetlegesen a fogadó oktatási intézmény által kiállított diákigazolvány csatolása) Egyéb dokumentum lehet: elvégzendő kurzusokról szóló igazolások 8. Sport célú beutazás esetén A fogadó szervezet írásbeli kérelme, küldő egyesület igazolása, hogy a kérelmező az adott egyesület tagja. Egyéb támogató dokumentumok: A két sportegyesület által kötött megállapodás, sporteseményeken adott esetben akkreditáció igazolása 9. Átutazás - az utazás célját igazoló érvényes menetjegy vagy a külföldi használatában lévő és megfelelő módon biztosított közlekedési eszköz forgalmi engedélyének fénymásolata, - szükség esetén célvízum 10. Egyéb Minden olyan kérelem, amely nem illeszthető be az előző kategóriák egyikébe sem, egyéb célú vízumkérelmekként kerülnek feltűntetésre a vízumkérdőíven. Ilyen esetben szintén az az általános elvárás, hogy az előzőekben leírtakkal analóg módon igazolásra kell kerülnie a beutazási célnak, a szállás és ellátás biztosítottságának, illetve az anyagi fedezet meglétének. (A Magyar Köztársaság területén eltemetett hozzátartozó sírhelyének látogatása céljából a sírhely létét és a rokonsági fokot igazoló dokumentum. Ebben az esetben főszabály szerint - legfeljebb 14 napig érvényes C vízumot lehet kiadni. A vízum az utazás céljából fakadóan - egyszeri beutazásra jogosít. A dokumentumokat eredetben kell bemutatni; a sírhely meglétéről szóló iratot mind ukrán, mind magyar hatóság kiadhatja.) A meghívásoknál az alábbi tartalmi követelményeknek kell az írásos kérelemnek megfelelnie: a) a meghívott személyek esetében: vezetéknév, keresztnév, születési idő, nem, állampolgárság, a személyazonosító igazolvány száma, az utazás ideje és célja, a belépések száma, valamint a meghívott személlyel utazó kiskorú gyermekek neve;

10 b) a meghívó személy esetében: vezetéknév, keresztnév és cím, vagy c) a meghívó jogi személy, vállalat vagy szervezet esetében: teljes név és cím, valamint amennyiben a kérelmet szervezet állítja ki, a kérelmet aláíró személy neve és beosztása, amennyiben a meghívó személy jogi személy vagy társaság, illetve annak valamely tagállam területén lévő irodája vagy kirendeltsége, az érintett tagállam nemzeti joga által megkövetelt cégnyilvántartási szám. 2., Az anyagi fedezet igazolásaként az alábbi dokumentumokból minél több szükséges: (a tervezett tartózkodás-, és a származási országba v. egyéb országba történő beutazására is) - eredeti munkáltatói jövedelemigazolás - friss bankszámlakivonatok - hitelkártya és a hitelkártyára vonatkozó számlakivonat - utazási csekk - nyugdíjszelvény, vagy - egyéni gazdálkodó / vállalkozó / egyszemélyes cég esetében a nyilvántartásba vételről szóló igazolás, vagy - érvényes menetjegy, valamint igazolás lefoglalt és befizetett útról, szálláshelyről, vagy - kiskorú esetén a törvényes képviselő közjegyző által hitelesített költségvállalási nyilatkozata a szükséges anyagi fedezet igazolásával, vagy - a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) által kiállított és záradékolt meghívólevél. A konzulátus figyelembe veszi, amennyiben - a kérelmező bizonyítottan ingyenes szálláslehetőségben részesül az utazás során - a tartózkodás teljes v. részleges költségét megbízható költségviselő állja (Figyelem: a fent felsorolt dokumentumokon kívül a konzul bármilyen egyéb dokumentumot bekérhet a kérelmezőtől)

11 3., További általános dokumentumok, melyek segíthetik a vízumkérelem elbírálását - lefoglalt visszaútra szóló, vagy menettérti jegy csatolása - friss pénzforgalmi bankszámla kimutatás - munkaviszony hitelt érdemlő igazolása - társadalombiztosítási hozzájárulás igazolása - rokoni kapcsolatok igazolása a lakóhely szerinti országban (házassági anyakönyvi kivonat, vagy gyermekekre vonatkozó egyéb dokumentum - egyéb támogató dokumentumok A kérelmezők kaphatnak többszöri, akár hosszabb ideig is érvényes vízumot, ha az arra való jogosultágukat, a feltételek meglétét, valamint jóhiszeműségüket elsősorban jogszerűen felhasznált korábbi vízumukkal / vízumaikkal kellően alá tudják támasztani. Vízumdíjak - C típusú schengeni vízumkérelmek feldolgozásának díja a schengeni szabályok szerint 60 EUR. - Azon alapvető személyi kategóriák, melyek vízumkérelmének feldolgozása díjmentes: - EGT állampolgárok családtagjai - 14 év alatti, a szülő útlevelébe bejegyzett gyermek - 6 év alatti, saját útlevéllel utazó gyermek - 5 főnél nagyobb gyermekcsoport tagja - kutatók - Ukrán állampolgárok részére, összhangban az EU-Ukrajna vízumkönnyítési megállapodás szabályaival alapesetben 35 EUR a vízumkérelem feldolgozásának díja. - Ukrán állampolgárok esetében, összhangban az EU-Ukrajna vízumkönnyítési megállapodás szabályaival, a következőkben felsorolt kategóriák szintén mentesülnek a vízumkérelem feldolgozásának díja alól: a) Ukrajnának a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó állampolgárainak közeli hozzátartozói házastársak, gyermekek (beleértve az örökbefogadottakat is), szülők (beleértve a gyámot is), nagyszülők és unokák;

12 b) hivatalos küldöttségek azon tagjai, akik Ukrajnához címzett hivatalos meghívást követően valamely tagállam területén értekezleteken, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által tartott eseményeken vesznek részt; c) a nemzeti kormány vagy helyi önkormányzatok tagjai, parlamenti képviselők, az alkotmánybíróság és a legfelsőbb bíróság tagjai, amennyiben e megállapodás alapján nem mentesülnek a vízumkötelezettség alól; d) tanulók, diákok, posztgraduális hallgatók és kísérőtanárok, akik tanulmányok vagy képzés céljából utaznak; e) fogyatékkal élő személyek és szükség esetén kísérőik; f) olyan személyek, akik dokumentumokkal igazolják humanitárius okokból történő utazásuk szükségességét, beleértve a sürgős egészségügyi ellátásban való részesülést és az ilyen személyt kísérő személyt, közeli hozzátartozó temetésén való részvételt vagy súlyosan beteg közeli hozzátartozó látogatását; g) nemzetközi sportesemények résztvevői és kísérőik; h) tudományos, kulturális és művészeti tevékenységekben beleértve az egyetemi és egyéb csereprogramokat is részt vevő személyek; i) testvérvárosok által szervezett hivatalos csereprogramok résztvevői; j) újságírók; k) nyugdíjasok; l) a tagállamok területére szállító, Ukrajnában nyilvántartásba vett nemzetközi teher- és személyszállító járművek vezetői (3 hónapnál nem régebbi fuvarlevelekkel igazolható) m) a tagállamok területére belépő nemzetközi vonatokon alkalmazott vonat-, hűtőkocsi- és mozdonyszemélyzet tagjai; n) 18 év alatti gyermekek és 21 év alatti eltartott gyermekek. - Sürgősségi díj: A tagállamok 70 EUR-s díjat (Bizonyos, alapesetben díjmentes kategóriák esetén 35 v. 0 EUR) szabnak ki az olyan vízumok feldolgozására, amelyek esetében a vízumkérelmet és az igazoló dokumentumokat a vízumkérelmező tervezett indulásának időpontja előtti három napon belül nyújtja be.

13 1. A vízumdíj a vízumkérelem benyújtásakor banki átutalással fizetendő. 2. A vízum kiadásáért a konzulátus a fenti díjakon felül más díjat nem számít fel. 3. A vízumkérelem elutasítása esetén a vízumdíj nem jár vissza. A vízumkérelmek ellenőrzése, elbírálása A vízumkérelmek elbírálása a konzulok jogköre. A kérelem ellenőrzése céljából a konzul - minden esetben ellenőrzi a beutazási tilalmi listát (SIS) - ellenőrzi a kérelmező korábbi vízumügyeit - meghatározott esetekben konzultálni köteles más tagállamok illetékes hatóságaival - konzultálhat a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal, illetve a Külügyminisztériummal - konzultálhat más schengeni konzulátusokkal - a kérelmezőt személyes megjelenésre kötelezheti - a kérelmezőtől a kérelemhez már csatolt dokumentumokon kívül más dokumentumok, igazolások bemutatását is kérheti. A vízumkérelem elbírálása alapesetben 30 napot, az EU-Ukrajna vízumkönnyítési megállapodás szerint 10 napot vehet igénybe. Fellebbezés, jogorvoslat április 5-ét követően lehetőség van a C típusú vízumkérelem iránti kérelem elutasítása ellen fellebbezni. A fellebbezések benyújtására vonatkozó alapvető szabályok: az elutasító döntéssel szemben a döntés megismerését követően elutasított vízumkérelem esetén nyolc naptári napon belül lehet fellebbezést benyújtani a konzuli tisztviselőnél; a fellebbezést az ügyfél, vagy szabályos meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja nyújthatja be; a fellebbezést magyarul, vagy az Európai Unió más hivatalos nyelvén kell benyújtani; a fellebbezés feltétele, hogy a fellebbezés benyújtásával (beérkezésével) egyidejűleg a fellebbezés díja befizetésre kerüljön;

14 a fellebbezés díja elutasított vízumkérelem esetén 30 EUR, amelyet annak is meg kell fizetnie, aki az elsőfokú eljárásban díjmentesen adta be a kérelmét a díj csökkentésére vagy elengedésére nincs lehetőség; a fellebbezést a külpolitikáért felelős miniszter bírálja el; a fellebbezés elbírálásának határideje a benyújtástól számítva - elutasított vízumkérelem esetén - 15 nap, amelyet semmilyen indokkal nem lehet lerövidíteni, erre irányuló kérelmet nem lehet előterjeszteni; a fellebbezési eljárás ideje alatt a másodfokú hatóság további támogató dokumentumokat kérhet be, valamint az ügyfél (különösen az, akivel az elsőfokú eljárásban nem készült személyes interjú) berendelhető a konzulátusra személyes interjú lefolytatására.

UTAZÁSI OKMÁNYOK ÉS HATÁRÁTLÉPÉS A SCHENGENI ÖVEZETBEN

UTAZÁSI OKMÁNYOK ÉS HATÁRÁTLÉPÉS A SCHENGENI ÖVEZETBEN UTAZÁSI OKMÁNYOK ÉS HATÁRÁTLÉPÉS A SCHENGENI ÖVEZETBEN A Schengeni Térség kibővülésével, illetve a schengeni határok kitolódásának eredményeként a Magyarország nyugati és északi határszakasza nagy részén

Részletesebben

2007.5.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 129/27

2007.5.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 129/27 2007.5.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 129/27 MEGÁLLAPODÁS az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között, az Orosz Föderáció és az Európai Unió állampolgárai számára a rövid idejű tartózkodásra

Részletesebben

Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek

Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Írta: Mészáros Attila Lastofka János Soltis Lilla Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek

Részletesebben

T Á J É K O Z T AT Ó

T Á J É K O Z T AT Ó T Á J É K O Z T AT Ó az ideiglenes tartózkodási engedély kérelmezéséhez 1. Jogosultak köre 2. Fogalom magyarázat 3. A kérelem benyújtása és az eljárással kapcsolatos információk 4. Formanyomtatvány 5.

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI NYUGDÍJEMELÉS

MÉLTÁNYOSSÁGI NYUGDÍJEMELÉS MÉLTÁNYOSSÁGI NYUGDÍJEMELÉS Ki jogosult rá: Akinek nyugellátása és rendszeres pénzellátása együttes havi összege nem haladja meg a 70.000 forintot továbbá: nyugellátásban részesül és az öregségi nyugdíjkorhatárt

Részletesebben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben 2014 Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Bevezetés Az egészségügyi ellátást az Európai Unió polgárainak

Részletesebben

EU: ÉLJÜNK VELE! Kézikönyv és használati útmutató európai uniós mindennapjainkhoz

EU: ÉLJÜNK VELE! Kézikönyv és használati útmutató európai uniós mindennapjainkhoz EU: ÉLJÜNK VELE! Kézikönyv és használati útmutató európai uniós mindennapjainkhoz A Europe Direct szolgáltatás segít választ találni az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire. A szolgáltatás ingyenesen

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: 1 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály (Vezető: Nagy Erika) Pénzbeli ellátások,

Részletesebben

I. Sürgôs/szükséges ellátás. II. Teljes ellátás. III. Gyógykezelési célú utazás. IV. Hol mennyi önrészt kell fizetni?

I. Sürgôs/szükséges ellátás. II. Teljes ellátás. III. Gyógykezelési célú utazás. IV. Hol mennyi önrészt kell fizetni? Bevezetés 2 I. Sürgôs/szükséges ellátás 3 II. Teljes ellátás 6 III. Gyógykezelési célú utazás 8 IV. Hol mennyi önrészt kell fizetni? 10 1 Bevezetés A z Európai Unió akcióprogramokra épülô közös szociálpolitikája

Részletesebben

CLASSIC, PREMIUM és PRIVILEG SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS szabályzata Kiegészítõ Balesetbiztosítással és Sportbaleset és sporteszköz biztosítással

CLASSIC, PREMIUM és PRIVILEG SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS szabályzata Kiegészítõ Balesetbiztosítással és Sportbaleset és sporteszköz biztosítással CLASSIC, PREMIUM és PRIVILEG SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS szabályzata Kiegészítõ Balesetbiztosítással és Sportbaleset és sporteszköz biztosítással Jelen szabályzati pontok a Classic, Premium és Privileg

Részletesebben

A nemzetközi védelemben részesülő személyek családegyesítéséről szóló kézikönyv (2014)

A nemzetközi védelemben részesülő személyek családegyesítéséről szóló kézikönyv (2014) A nemzetközi védelemben részesülő személyek családegyesítéséről szóló kézikönyv (2014) 1 1. Kik hozhatják családtagjaikat Magyarországra? Menekültek Oltalmazottak (kiegészítő védelemben részesített személyek)

Részletesebben

Sportbaleset és sporteszközbiztosítás Személyi felelôsségbiztosítás

Sportbaleset és sporteszközbiztosítás Személyi felelôsségbiztosítás Jelen szabályzati pontok a Classic, Premium és Privileg segítségnyújtás és biztosítás, a Kiegészítõ Balesetbiztosítás, a Sportbaleset és sporteszközbiztosítás, valamint a Privilég Plusz útlemondási biztosítás

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

Sportbaleset és sporteszközbiztosítás Személyi felelôsségbiztosítás

Sportbaleset és sporteszközbiztosítás Személyi felelôsségbiztosítás CLASSIC, PRÉMIUM és PRIVILEG SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS szabályzata Kiegészítõ Balesetbiztosítással és Sportbaleset és sporteszköz biztosítással valamint Classic Plusz, Családi Classic Plusz, Prémium

Részletesebben

Sportbaleset és sporteszközbiztosítás Személyi felelôsségbiztosítás

Sportbaleset és sporteszközbiztosítás Személyi felelôsségbiztosítás CLASSIC, PRÉMIUM és PRIVILEG SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS szabályzata Kiegészítõ Balesetbiztosítással és Sportbaleset és sporteszköz biztosítással valamint Classic Plusz, Családi Classic Plusz, Prémium

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 11., szerda Tartalomjegyzék 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

A Munkaerőpiaci információk gyűjteménye a következő kérdésekre ad tömören választ (a további információkat tartalmazó forráshelyek megjelölésével):

A Munkaerőpiaci információk gyűjteménye a következő kérdésekre ad tömören választ (a további információkat tartalmazó forráshelyek megjelölésével): A munka világa A Magyarországról szóló információkat összefoglaló ország mappa jelen fejezetének célja, hogy összegyűjtse és röviden bemutassa azokat a főbb munkaerőpiaci, munkaügyi, munkajogi tudnivalókat,

Részletesebben

A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával valósul meg. 1

A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával valósul meg. 1 A kísérő nélküli kiskorúak befogadása, hazatérése és integrációja érdekében tett intézkedésekre vonatkozó szakpolitikák és e kiskorúak száma Magyarországon A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

Utazási biztosítás Ügyfél-tájékoztató, Hasznos tudnivalók <ÜFTK212> Utasbiztosítás Különös Feltételek

Utazási biztosítás Ügyfél-tájékoztató, Hasznos tudnivalók <ÜFTK212> Utasbiztosítás Különös Feltételek <UTKF212> Utazási biztosítás Ügyfél-tájékoztató, Hasznos tudnivalók Utasbiztosítás Különös Feltételek Alkalmazandó: 2011.06.01-től Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük bizalmát, hogy biztosítási szerződésének

Részletesebben

Sportbaleset és sporteszközbiztosítás Személyi felelôsségbiztosítás

Sportbaleset és sporteszközbiztosítás Személyi felelôsségbiztosítás Elektronikus úton kötött CLASSIC, PREMIUM és PRIVILEG SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS szabályzata Kiegészítô Balesetbiztosítással és Sportbaleset és sporteszköz biztosítással Jelen szabályzati pontok a Classic,

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Ikt. sz.: SZF/.../2013 A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek ide értve a magyar

Részletesebben

TÓTH Judit A HIV státusz szerepe az idegenrendészetben

TÓTH Judit A HIV státusz szerepe az idegenrendészetben TÓTH Judit A HIV státusz szerepe az idegenrendészetben Külföldinek tekintendő mindenki, aki nem tudja személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy állampolgársági bizonyítvánnyal igazolni, hogy magyar állampolgár.

Részletesebben

4. számú információs füzet. Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

4. számú információs füzet. Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége 4. számú információs füzet Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek

Részletesebben

2009. november PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013)

2009. november PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) KULTÚRA PROGRAM Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség EURÓPAI BIZOTTSÁG PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) 2009. november Oktatási és Kulturális Főigazgatóság http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Részletesebben