Tájékoztató schengeni C típusú vízumkérelem beadásához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató schengeni C típusú vízumkérelem beadásához"

Átírás

1 Tájékoztató schengeni C típusú vízumkérelem beadásához Magyarország december 21-től a schengeni térség teljes jogú tagjává vált. A schengeni államok körébe decemberétől 26 ország tartozik: az Európai Unió 27 tagja közül 22 ország (Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia és Svédország), valamint Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein. (Az Európai Unió tagállamai közül 5 ország - Bulgária, Ciprus, az Egyesült Királyság, Írország és Románia - ugyanakkor továbbra sem része a schengeni térségnek). Így Magyarországra is érvényesek a schengeni tagállamok által kibocsátott vízumok és tartózkodási engedélyek (más tagállamban rövid távú vízumként használhatók fel a tartózkodási engedélyek) és a magyar külképviseletek által kibocsátott egységes schengeni vízumok és a magyar hatóságok által kiállított tartózkodási engedélyek (más tagállamban rövid távú vízumként) is érvényesek a teljes schengeni térségben. A közös schengeni vízum- és beutazási szabályok a félévenként 90 napot meg nem haladó tartózkodásra vonatkoznak. A hosszú távú, félévenként 90 napot meghaladó tartózkodás szabályait az egyes tagállamok saját nemzeti jogszabályai határozzák meg. Vízummentes beutazás (90 napot meg nem haladó időtartamra) A következőkben felsoroljuk, hogy milyen esetekben nem szükséges vízum a schengeni térségbe történő beutazáshoz: Vízummentesen utazhatnak be az 539/2001/EK tanácsi rendelet II. mellékletében (pozitív lista) található országok állampolgárai Albánia (csak a biometrikus útlevéllel rendelkezők), Amerikai Egyesült Államok, Andorra, Antigua és Barbuda, Argentína, Ausztrália,Bahama-szigetek, Barbados, Bosznia-Hercegovina (csak a biometrikus útlevéllel rendelkezők),brazília, Brunei, Bulgária, Chile, Costa Rica, Dél-Korea, Guatemala, Honduras, Hongkong (csak a Hong Kong Special Administrative Region útlevelével rendelkezők), Horvátország, Izrael, Japán, Kanada,,Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (csak akik biometrikus útlevéllel rendelkeznek), Makaó (csak akik rendelkeznek a "Regio Administrativa Especial de Macau" útlevelével), Malajzia, Mauritius, Mexikó, Monaco, Montenegró, Nicaragua, Panama, Paraguay, Románia, Saint Kitts és

2 Nevis, Salvador, San Marino,Seychelle-szigetek, Szentszék, Szerbia (a szerbiai Koordinációs Igazgatóság [Koordinaciona uprava] által kiadott szerb útlevéllel rendelkező személyek kivételével), Szingapúr, Új-Zéland, Uruguay, Venezuela Ezen kívül vízummentesség vonatkozik az alábbiakra: - A vízumkötelezett országok azon állampolgárai, akik rendelkeznek a vonatkozó közösségi rendelet alkalmazásában kiállított kishatárforgalmi engedéllyel, amennyiben a kishatárforgalmi rendszer összefüggésében gyakorolják jogaikat; - Azon iskolai tanulók, akik vízumkötelezettség alá eső harmadik ország állampolgárai, ugyanakkor egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkeznek és az Európai Unión belül iskolai kirándulás keretében diákcsoport tagjaként az adott iskola tanárának kíséretében utaznak (az november 30-i 94/795/IB tanácsi határozat alkalmazása esetén) - A tagállamok egyikében huzamosan élő, menekültként elismert vagy hontalan személyek, valamint más olyan személyek, akik egy ország állampolgárságával sem rendelkeznek, az adott tagállam által kibocsátott úti okmány birtokában 90 napon belüli tartózkodás tekintetében vízummentességet élveznek. Tagállam alatt a schengeni tagállamok, a május 1-jén az EU-hoz csatlakozott 10 állam, valamint Románia és Bulgária értendő; - Az a menekültként vagy hontalanként elismert harmadik országbeli állampolgár, aki az 539/2001/EK tanácsi rendelet II. mellékletében szereplő állam által kiállított úti okmánnyal rendelkezik; - Katasztrófa vagy baleset során a segély- vagy mentő légi jármű személyzetének tagjaként szolgálatot teljesítő, továbbá a segítségnyújtásban közreműködő harmadik országbeli állampolgár; - Az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európa Tanács vagy a Nemzetközi Büntetőbíróság által kiállított úti okmánnyal rendelkező harmadik országbeli állampolgár; - A polgári légi jármű személyzetének tagja és a légi-utaskísérő; - A tengerhajózási személyzet tagja; - A nemzetközi belvízi utakon közlekedő úszólétesítmény személyzetének tagja; - Valamely schengeni tagállam által kiadott, a vízumkérelmek feldolgozásáról és a kiadott vízumok módosításáról szóló kézikönyv 2. mellékletében felsorolt engedéllyel rendelkező külföldi, érvényes úti okmány, valamint az engedély birtokában az engedély érvényességi idején belül 6 havonta legfeljebb 3 hónapig, vízummentesen mozoghat a többi schengeni tagállam területén. - Vízummentesen utazhatnak be azon harmadik országok diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai, melyekkel bilaterális alapon részleges vízummentességi megállapodást kötött Magyarország (az erre vonatkozó táblázat megtalálható itt:

3 Vizummentesseg/) - a diplomata útlevelek birtokosai, akik az egyes harmadik országokkal kötött vízumkönnyítési megállapodások alapján mentesülnek a vízumkötelezettség alól (Pl. ukrán diplomata útlevéllel rendelkezők) A Schengeni Megállapodásnak, valamint a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódexnek a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező személyek mozgása tekintetében történő módosításáról szóló 265/2010/EU rendelet értelmében valamely schengeni tagállam által kiadott hosszú távú tartózkodásra jogosító (D) vízumával rendelkező külföldi bármely hathónapos időszakban három hónapos időtartamra a tartózkodási engedély jogosultjával azonos feltételekkel utazhat más tagállamokba. Nem kell átutazás célú vízumot beszerezni azon, egyébként vízumkötelezett személyeknek, akik már rendelkeznek Svájc vagy Liechtenstein által kiállított tartózkodási engedéllyel december 21-én Schengenhez csatlakozott országok olyan vízumaival, melyeket december 21. előtt adtak ki, de még érvényesek, szintén lehet vízummentesen tranzitálni. A tranzitvízumként elismerhető vízum / tartózkodási engedély érvényességi idejének le kell fedni az átutazás idejét. Az átutazás időtartama az 5 napot nem haladhatja meg. Vízumkötelezett külföldiek beutazása Magyarországra (90 napot meg nem haladó időtartamra) Az 539/2001. EK Tanácsi rendelet rendelkezése alapján, a dokumentum I. mellékletében felsorolt országok állampolgárainak (pl: ukrán állampolgároknak), a schengeni térségbe történő beutazás feltételeként vízum beszerzése szükséges. A következőkben kitérünk a rövid távú (fél éves időszak alatt 90 napot nem meghaladó tartózkodásra jogosító) schengeni vízum megszerzésének általános követelményeire, majd az ukrán állampolgárokra vonatkozó specifikus szabályokra is. (Figyelem!! A vízum előzetes beutazási engedély, amely birtokosát nem jogosítja fel automatikusan a belépésre. A beutazás és tartózkodás feltételeinek igazolását a határátkeléskor is kérhetik az utastól, s amennyiben ezt nem tudja teljesíteni, úgy a határról visszafordíthatják.)

4 A schengeni vízumkiadás alapvető szabályai Schengeni vízumtípusok: repülőtéri tranzit vízum (A): a repülőtér nemzetközi zónájába történő belépésre és ott a célállamba közlekedő járat indulásáig való tartózkodásra jogosít. (Ukrán állampolgárok mentesek az A vízum beszerzésének kötelezettsége alól.) rövid távú tartózkodásra jogosító beutazóvízum (C): egyszeri, kétszeri vagy többszöri beutazásra, a kiadott érvényességi időintervallumon belül az első beutazás időpontjától számított 6 hónapos időszakokon belül összesen 90 napig terjedő tartózkodásra jogosít úgy, hogy a teljes érvényességi időn belül megszakítás nélkül is maximum 90 nap tartózkodás megengedett. Hol kell benyújtani a vízumkérelmet? A schengeni vízum iránti kérelmet annak a tagállamnak a külképviseletén kell benyújtani, mely ország a látogatás fő úti célja (ha a több országot is érintő látogatások egyforma vagy közel egyforma hosszúak, akkor a meghatározó tényező az első úti cél, vagyis az az ország, ahol a kérelmező első ízben lép be a schengeni területre). A szabályok értelmében tehát magyar külképviseleten schengeni vízum iránti kérelmet az a kérelmező nyújthat be, akinek fő úti célja Magyarország. (Példa: Ha valaki európai körútra utazna és Záhonynál lépné át a schengeni határt, majd 1 napot töltene Magyarországon, 1 napot Ausztriában és 3 napot Olaszországban, akkor nem Magyarország az illetékes tagállam. A vízumkérelmet Olaszország adott külképviseletén kell benyújtani.) A határállomásokon főszabály szerint nincs vízumkiadás, erre csak egészen kivételes körülmények esetén (pl. meghalt családtag temetésére történő beutazás, amikor előzetesen nem volt lehetősége a kérelmezőnek vízumot felvenni), s csak akkor kerülhet sor, ha a kérelmező igazolni tudja, hogy nem volt lehetősége előzetesen vízumot felvenni, az alábbi feltételek együttes teljesülése mellett: (1) A kérelmezőnek eleget kell tennie a beutazási és tartózkodási feltételeknek; (2) igazolnia kell, hogy nem volt olyan helyzetben, hogy előzetesen vízumot igényelhessen; (3) visszatérése a származási vagy a lakóhely szerinti országba, illetve valamely schengeni térségen kívüli államokon keresztül történő átutazása bizonyosnak tekinthető.

5 Ki nyújthat be vízumkérelmet az Ungvári Főkonzulátuson? A külképviselet főszabályként az alábbi személyek vízumkérelmeinek elbírálásában illetékes: - ukrán állampolgár - Ukrajnában életvitelszerűen tartózkodó egyéb állampolgárságú személyek - azon személyek, akiknek állampolgárságuk szerinti országában nem működik magyar külképviselet A jogosultak az alábbi módon adhatnak be vízumkérelmet: - Főszabály: az ügyfél személyesen adja be kérelmét - Együttes kérelmezés esetén a családtagok (házastárs, gyermek) vízumkérelmét nagykorú családtag is benyújthatja - szervezett turista utazás esetén az akkreditált utazási iroda által kerül beadásra a kérelem - egyéb csoportos utazás esetén a csoport közjegyző által hitelesített formában meghatalmazott képviselője által kerül beadásra a kérelem Mikor kerülhet beadásra a kérelem? Vízumkérelmet a Főkonzulátus legkorábban a tervezett utazás megkezdése előtt 3 hónappal vesz át. Az Ungvári Főkonzulátus a dokumentumok kézhezvételétől számított 10 naptári napon belül dönt a kérelmekről. (Ez a határidő nem foglalja magába a hiánypótlásra történő felhívás és teljesítése közötti időszakot, illetve szükség esetén a döntés meghozatalának időtartama egyes esetekben 30 naptári napra is kiterjeszthető, különösen akkor, ha a kérelem további vizsgálatot tesz szükségessé.) Az EU-Ukrajna vízumkönnyítési megállapodás alapján ukrán állampolgároknak lehetősége van sürgősségi vízumkérelem beadására a következők szerint: a tagállamok sürgősségi díjat (alapesetben 70 EUR bizonyos kategóriák esetén 35 v. 0 EUR) szabnak ki az olyan vízumok feldolgozására, amelyek esetében a vízumkérelmet és az igazoló dokumentumokat a vízumkérelmező tervezett indulásának időpontja előtti három napon belül nyújtja be.

6 A vízumkérelemre vonatkozó általános követelmények, csatolandó dokumentumok: Általános követelmények: - útlevél, melynek érvényessége 3 hónappal meghaladja a tagállamok területéről történő tervezett távozás napját, vagy több tartózkodás esetén a tagállamok területéről történő tervezett utolsó távozás napját. Ezen kívül legalább két üres oldalt tartalmaz és a megelőző 10 éven belül került kiállításra. - 1 db igazolványkép méretű, jó minőségű színes fénykép, amely 6 hónapnál nem régebbi; - hiánytalanul, olvashatóan kitöltött és a kérelmező által aláírt vízumkérdőív; - egészségügyi biztosítás (a tartózkodás teljes időtartamára, többszöri vízum esetében legalább az első tervezett tartózkodási időszakra és valamennyi schengeni állam területére érvényes, a sürgősségi orvosi ellátás, valamint az egészségügyi okból történő hazaszállítás költségeire legalább euró összegű fedezetet nyújtó utasbiztosítás) - a jogszerű tartózkodás igazolása, amennyiben a kérelmező nem Ukrajna állampolgára. - a vízumdíj megfizetése Támogató dokumentumok: Az általános követelményeken kívül a vízumkérelmezőknek a támogató dokumentumok segítségével igazolniuk kell a beutazás célját, az anyagi fedezet meglétét (az utazás teljes költségére vonatkozóan), a szállás biztosítottságát. Ezen kívül 18 éven aluli kiskorú esetében - abban az esetben, ha szülők nélkül utazna -, közjegyző által hitelesített szülői hozzájáruló nyilatkozat csatolása szükséges a kérelemhez. (Figyelem! A lehetséges támogató dokumentumok következő felsorolása példálózó jellegű, s nem kizárólagos lista. A vízumkérelem elbírálásához további dokumentumokat a konzul bármikor kérhet.

7 1., Az alábbi támogató dokumentumok szükségesek ahhoz, hogy a beutazási cél igazolásra kerüljön. (Ha az úti célt illetően kétség merül fel, a konzul bármilyen egyéb dokumentum bemutatását kérheti.) ( C típusú vízumkérelmeknél cél szerinti bontásban a vízumkérdőív kategóriái alapján) 1. Hivatalos a., Hivatalos küldöttségek azon tagjai esetében, akik Ukrajnához címzett hivatalos meghívást követően valamely tagállam területén értekezleteken, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által tartott eseményeken vesznek részt: - ukrán hatóság által küldött levél annak megerősítésére, hogy a kérelmező a fenti eseményeken történő részvétel céljából a másik fél területére utazó küldöttség tagja - a hivatalos meghívó b., újságírók esetében: - újságírói szakmai szervezet által kiállított igazolás vagy egyéb dokumentum annak igazolására, hogy az érintett személy szakképzett újságíró - munkáltató által kiállított dokumentum arról, hogy az utazás célja az újságírói munka végrehajtása Egyéb dokumentumok: publikációk, referencia anyag csatolása 2. Turizmus A kifizetett szállás igazolása, a kifizetett számla csatolása. (Bizonyos esetekben meghívó csatolása a vendéglátótól, dokumentum a szállást biztosító létesítménytől v. bármely más megfelelő dokumentum, amely a tervezett szállást feltűnteti) Utazási iroda által szervezett csoportos utazás esetén a magyar partner utazási iroda által kiállított és az ukrán utazási iroda által kifizetésre került számla, illetve a szolgáltatást tartalmazó voucher csatolása, valamint a tervezett útiterv pontos leírása 3. Családi vagy baráti látogatás A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) által kiállított és záradékolt meghívólevél vagy közeli hozzátartozó közjegyzői okiratba foglalt meghívólevele és személyi igazolványának/útlevelének fénymásolata.

8 4. Üzleti A fogadó jogi személy vagy vállalat, tehát a magyarországi üzleti partner eredeti meghívólevele személyre szólóan kiállítva. (Elképzelhető ezen kívül a tagállamok állami és helyi hatóságai, vagy a tagállamok területén rendezett kereskedelmi és ipari kiállítások, konferenciák és tudományos tanácskozások szervezőbizottságai által kiállított meghívólevél is) A magyarországi partner szabályszerű működése, illetve a két fél között valódi, tényleges kapcsolat igazolásához szükséges a kereskedelmi-üzleti kapcsolatok fennállásának igazolása a két fél között megkötött szerződés csatolásával, hitelesített, 6 hónapnál nem régebbi cégkivonat csatolása; a cég aláírási címpéldányának bemutatása; és a várható magyarországi szállás igazolása. (Egyéb támogató dokumentumok: a gazdasági szervezet éves nyilvántartásai, éves jelentései, kérelmező munkaszerződése, munkakönyve) - Fuvarozók esetében: Eredeti ukrán ASMAP igazolás benyújtására van szükség. - a tagállamok területére belépő nemzetközi vonatokon alkalmazott vonat-, hűtőkocsi- és mozdonyszemélyzet tagjai esetében: Ukrajna illetékes vasúti társasága által küldött írásbeli kérelem az utazások céljának, időtartamának és gyakoriságának feltűntetésével 5. Kulturális A fogadó szervezet eredetiben benyújtott írásbeli meghívója (kérelme) az említett tevékenységeken történő részvétel céljából. - testvérvárosok által szervezett hivatalos csereprogramok résztvevői esetében: a városok közigazgatási vezetőjének/polgármesterének írásbeli kérelme A testvérvárosok között köttetett együttműködési megállapodás csatolása szintén szükséges. - konferencián való részvétel esetén: a konferencia szervezőjének meghívója (Egyéb dokumentum lehet: konferenciára történt regisztráció igazolása, konferencia részletes programja) 6. Egészségügyi okok (Gyógykezelési cél) a fogadó egészségügyi intézmény igazolása, amely megerősíti az adott intézményben való egészségügyi ellátás szükségességét, a beteg fogadására való hajlandóság, képesség igazolása és annak bizonyítása, hogy a gyógykezelés várható fedezete a kérelmező részére rendelkezésre áll, valamint ukrán orvosi igazolás (zárójelentés stb.) csatolása Egyéb dokumentum lehet: beutaló orvos és a fogadó kórház közötti esetleges levelezés

9 7. Tanulás (Tanulmányi vagy egyéb képzési cél) Oktatási intézmény által kiállított igazolás, amely a beutazás célját alátámasztja (pl: az intézménybe történő beiratkozás igazolása, esetlegesen a fogadó oktatási intézmény által kiállított diákigazolvány csatolása) Egyéb dokumentum lehet: elvégzendő kurzusokról szóló igazolások 8. Sport célú beutazás esetén A fogadó szervezet írásbeli kérelme, küldő egyesület igazolása, hogy a kérelmező az adott egyesület tagja. Egyéb támogató dokumentumok: A két sportegyesület által kötött megállapodás, sporteseményeken adott esetben akkreditáció igazolása 9. Átutazás - az utazás célját igazoló érvényes menetjegy vagy a külföldi használatában lévő és megfelelő módon biztosított közlekedési eszköz forgalmi engedélyének fénymásolata, - szükség esetén célvízum 10. Egyéb Minden olyan kérelem, amely nem illeszthető be az előző kategóriák egyikébe sem, egyéb célú vízumkérelmekként kerülnek feltűntetésre a vízumkérdőíven. Ilyen esetben szintén az az általános elvárás, hogy az előzőekben leírtakkal analóg módon igazolásra kell kerülnie a beutazási célnak, a szállás és ellátás biztosítottságának, illetve az anyagi fedezet meglétének. (A Magyar Köztársaság területén eltemetett hozzátartozó sírhelyének látogatása céljából a sírhely létét és a rokonsági fokot igazoló dokumentum. Ebben az esetben főszabály szerint - legfeljebb 14 napig érvényes C vízumot lehet kiadni. A vízum az utazás céljából fakadóan - egyszeri beutazásra jogosít. A dokumentumokat eredetben kell bemutatni; a sírhely meglétéről szóló iratot mind ukrán, mind magyar hatóság kiadhatja.) A meghívásoknál az alábbi tartalmi követelményeknek kell az írásos kérelemnek megfelelnie: a) a meghívott személyek esetében: vezetéknév, keresztnév, születési idő, nem, állampolgárság, a személyazonosító igazolvány száma, az utazás ideje és célja, a belépések száma, valamint a meghívott személlyel utazó kiskorú gyermekek neve;

10 b) a meghívó személy esetében: vezetéknév, keresztnév és cím, vagy c) a meghívó jogi személy, vállalat vagy szervezet esetében: teljes név és cím, valamint amennyiben a kérelmet szervezet állítja ki, a kérelmet aláíró személy neve és beosztása, amennyiben a meghívó személy jogi személy vagy társaság, illetve annak valamely tagállam területén lévő irodája vagy kirendeltsége, az érintett tagállam nemzeti joga által megkövetelt cégnyilvántartási szám. 2., Az anyagi fedezet igazolásaként az alábbi dokumentumokból minél több szükséges: (a tervezett tartózkodás-, és a származási országba v. egyéb országba történő beutazására is) - eredeti munkáltatói jövedelemigazolás - friss bankszámlakivonatok - hitelkártya és a hitelkártyára vonatkozó számlakivonat - utazási csekk - nyugdíjszelvény, vagy - egyéni gazdálkodó / vállalkozó / egyszemélyes cég esetében a nyilvántartásba vételről szóló igazolás, vagy - érvényes menetjegy, valamint igazolás lefoglalt és befizetett útról, szálláshelyről, vagy - kiskorú esetén a törvényes képviselő közjegyző által hitelesített költségvállalási nyilatkozata a szükséges anyagi fedezet igazolásával, vagy - a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) által kiállított és záradékolt meghívólevél. A konzulátus figyelembe veszi, amennyiben - a kérelmező bizonyítottan ingyenes szálláslehetőségben részesül az utazás során - a tartózkodás teljes v. részleges költségét megbízható költségviselő állja (Figyelem: a fent felsorolt dokumentumokon kívül a konzul bármilyen egyéb dokumentumot bekérhet a kérelmezőtől)

11 3., További általános dokumentumok, melyek segíthetik a vízumkérelem elbírálását - lefoglalt visszaútra szóló, vagy menettérti jegy csatolása - friss pénzforgalmi bankszámla kimutatás - munkaviszony hitelt érdemlő igazolása - társadalombiztosítási hozzájárulás igazolása - rokoni kapcsolatok igazolása a lakóhely szerinti országban (házassági anyakönyvi kivonat, vagy gyermekekre vonatkozó egyéb dokumentum - egyéb támogató dokumentumok A kérelmezők kaphatnak többszöri, akár hosszabb ideig is érvényes vízumot, ha az arra való jogosultágukat, a feltételek meglétét, valamint jóhiszeműségüket elsősorban jogszerűen felhasznált korábbi vízumukkal / vízumaikkal kellően alá tudják támasztani. Vízumdíjak - C típusú schengeni vízumkérelmek feldolgozásának díja a schengeni szabályok szerint 60 EUR. - Azon alapvető személyi kategóriák, melyek vízumkérelmének feldolgozása díjmentes: - EGT állampolgárok családtagjai - 14 év alatti, a szülő útlevelébe bejegyzett gyermek - 6 év alatti, saját útlevéllel utazó gyermek - 5 főnél nagyobb gyermekcsoport tagja - kutatók - Ukrán állampolgárok részére, összhangban az EU-Ukrajna vízumkönnyítési megállapodás szabályaival alapesetben 35 EUR a vízumkérelem feldolgozásának díja. - Ukrán állampolgárok esetében, összhangban az EU-Ukrajna vízumkönnyítési megállapodás szabályaival, a következőkben felsorolt kategóriák szintén mentesülnek a vízumkérelem feldolgozásának díja alól: a) Ukrajnának a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó állampolgárainak közeli hozzátartozói házastársak, gyermekek (beleértve az örökbefogadottakat is), szülők (beleértve a gyámot is), nagyszülők és unokák;

12 b) hivatalos küldöttségek azon tagjai, akik Ukrajnához címzett hivatalos meghívást követően valamely tagállam területén értekezleteken, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által tartott eseményeken vesznek részt; c) a nemzeti kormány vagy helyi önkormányzatok tagjai, parlamenti képviselők, az alkotmánybíróság és a legfelsőbb bíróság tagjai, amennyiben e megállapodás alapján nem mentesülnek a vízumkötelezettség alól; d) tanulók, diákok, posztgraduális hallgatók és kísérőtanárok, akik tanulmányok vagy képzés céljából utaznak; e) fogyatékkal élő személyek és szükség esetén kísérőik; f) olyan személyek, akik dokumentumokkal igazolják humanitárius okokból történő utazásuk szükségességét, beleértve a sürgős egészségügyi ellátásban való részesülést és az ilyen személyt kísérő személyt, közeli hozzátartozó temetésén való részvételt vagy súlyosan beteg közeli hozzátartozó látogatását; g) nemzetközi sportesemények résztvevői és kísérőik; h) tudományos, kulturális és művészeti tevékenységekben beleértve az egyetemi és egyéb csereprogramokat is részt vevő személyek; i) testvérvárosok által szervezett hivatalos csereprogramok résztvevői; j) újságírók; k) nyugdíjasok; l) a tagállamok területére szállító, Ukrajnában nyilvántartásba vett nemzetközi teher- és személyszállító járművek vezetői (3 hónapnál nem régebbi fuvarlevelekkel igazolható) m) a tagállamok területére belépő nemzetközi vonatokon alkalmazott vonat-, hűtőkocsi- és mozdonyszemélyzet tagjai; n) 18 év alatti gyermekek és 21 év alatti eltartott gyermekek. - Sürgősségi díj: A tagállamok 70 EUR-s díjat (Bizonyos, alapesetben díjmentes kategóriák esetén 35 v. 0 EUR) szabnak ki az olyan vízumok feldolgozására, amelyek esetében a vízumkérelmet és az igazoló dokumentumokat a vízumkérelmező tervezett indulásának időpontja előtti három napon belül nyújtja be.

13 1. A vízumdíj a vízumkérelem benyújtásakor banki átutalással fizetendő. 2. A vízum kiadásáért a konzulátus a fenti díjakon felül más díjat nem számít fel. 3. A vízumkérelem elutasítása esetén a vízumdíj nem jár vissza. A vízumkérelmek ellenőrzése, elbírálása A vízumkérelmek elbírálása a konzulok jogköre. A kérelem ellenőrzése céljából a konzul - minden esetben ellenőrzi a beutazási tilalmi listát (SIS) - ellenőrzi a kérelmező korábbi vízumügyeit - meghatározott esetekben konzultálni köteles más tagállamok illetékes hatóságaival - konzultálhat a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal, illetve a Külügyminisztériummal - konzultálhat más schengeni konzulátusokkal - a kérelmezőt személyes megjelenésre kötelezheti - a kérelmezőtől a kérelemhez már csatolt dokumentumokon kívül más dokumentumok, igazolások bemutatását is kérheti. A vízumkérelem elbírálása alapesetben 30 napot, az EU-Ukrajna vízumkönnyítési megállapodás szerint 10 napot vehet igénybe. Fellebbezés, jogorvoslat április 5-ét követően lehetőség van a C típusú vízumkérelem iránti kérelem elutasítása ellen fellebbezni. A fellebbezések benyújtására vonatkozó alapvető szabályok: az elutasító döntéssel szemben a döntés megismerését követően elutasított vízumkérelem esetén nyolc naptári napon belül lehet fellebbezést benyújtani a konzuli tisztviselőnél; a fellebbezést az ügyfél, vagy szabályos meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja nyújthatja be; a fellebbezést magyarul, vagy az Európai Unió más hivatalos nyelvén kell benyújtani; a fellebbezés feltétele, hogy a fellebbezés benyújtásával (beérkezésével) egyidejűleg a fellebbezés díja befizetésre kerüljön;

14 a fellebbezés díja elutasított vízumkérelem esetén 30 EUR, amelyet annak is meg kell fizetnie, aki az elsőfokú eljárásban díjmentesen adta be a kérelmét a díj csökkentésére vagy elengedésére nincs lehetőség; a fellebbezést a külpolitikáért felelős miniszter bírálja el; a fellebbezés elbírálásának határideje a benyújtástól számítva - elutasított vízumkérelem esetén - 15 nap, amelyet semmilyen indokkal nem lehet lerövidíteni, erre irányuló kérelmet nem lehet előterjeszteni; a fellebbezési eljárás ideje alatt a másodfokú hatóság további támogató dokumentumokat kérhet be, valamint az ügyfél (különösen az, akivel az elsőfokú eljárásban nem készült személyes interjú) berendelhető a konzulátusra személyes interjú lefolytatására.

Tájékoztató szerb állampolgárok számára a schengeni vízumról

Tájékoztató szerb állampolgárok számára a schengeni vízumról Tájékoztató szerb állampolgárok számára a schengeni vízumról Vízummentes beutazás Vízum nélkül utazhatnak Magyarországra az EU-, illetve EGT-tagállamok állampolgárai, valamint az alábbi országok (1) állampolgárai.

Részletesebben

HU ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Magyarországi beutazás és tartózkodás szabályai schengeni csatlakozásunk után

HU ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Magyarországi beutazás és tartózkodás szabályai schengeni csatlakozásunk után HU ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Magyarországi beutazás és tartózkodás szabályai schengeni csatlakozásunk után Magyarország 2007. december 21.-től a schengeni térség teljes jogú tagjává vált. Magyarországra is

Részletesebben

Vízummentes beutazás

Vízummentes beutazás Vízummentes beutazás Vízum nélkül utazhatnak Magyarországra az EU-, illetve EGT-tagállamok állampolgárai, valamint az alábbi országok (1) állampolgárai. Vízummentesek az EGT-tagállamok állampolgárainak

Részletesebben

Amennyiben Ferihegy 1 és 2 terminál közötti, vagy Ferihegy 1-en belül száll át, átutazóvízumot kell beszereznie!

Amennyiben Ferihegy 1 és 2 terminál közötti, vagy Ferihegy 1-en belül száll át, átutazóvízumot kell beszereznie! I. Általános kérdések Szükségem van-e vízumra Magyarországra? Vízum nélkül az EU tagállamok állampolgárai, valamint az alábbi országok állampolgárai utazhatnak Magyarországra: Amerikai Egyesült Államok,

Részletesebben

1. CIKK CÉL ÉS HATÁLY

1. CIKK CÉL ÉS HATÁLY AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió; és Grúzia, a továbbiakban: a Felek; Azzal az óhajjal, hogy megkönnyítsék a gazdasági, humanitárius, kulturális, tudományos és egyéb kapcsolatok biztos fejlesztéséhez

Részletesebben

Vízumkötelezett külföldiek beutazása Magyarországra (90 napot meg nem haladó időtartamra)

Vízumkötelezett külföldiek beutazása Magyarországra (90 napot meg nem haladó időtartamra) Vízummentes beutazás (90 napot meg nem haladó időtartamra) - Vízummentesen utazhatnak be az 539/2001/EK tanácsi rendelet 2. mellékletében (pozitív lista) található országok állampolgárai - Amerikai Egyesült

Részletesebben

A kérelmező annál a magyar külképviseletnél adhatja be kérelmét, amelyik abban az országban működik,

A kérelmező annál a magyar külképviseletnél adhatja be kérelmét, amelyik abban az országban működik, Magyarország 2007. december 21-től a schengeni térség teljes jogú tagja. Magyarországra is érvényesek a schengeni tagállamok által kibocsátott vízumok és tartózkodási engedélyek, és a magyar külképviseletek

Részletesebben

T Á J É K O Z T AT Ó

T Á J É K O Z T AT Ó T Á J É K O Z T AT Ó az ideiglenes tartózkodási engedély kérelmezéséhez 1. Jogosultak köre 2. Fogalom magyarázat 3. A kérelem benyújtása és az eljárással kapcsolatos információk 4. Formanyomtatvány 5.

Részletesebben

MEGERŐSÍTVE azon szándékot, hogy vízummentes utazási rendszert hozzanak létre az Orosz Föderáció és az Európai Unió között;

MEGERŐSÍTVE azon szándékot, hogy vízummentes utazási rendszert hozzanak létre az Orosz Föderáció és az Európai Unió között; MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ KÖZÖTT, AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLLAMPOLGÁRAI SZÁMÁRA A RÖVID IDEJŰ TARTÓZKODÁSRA JOGOSÍTÓ VÍZUMOK KIADÁSÁNAK MEGKÖNNYÍTÉSÉRŐL A FELEK,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.27. C(2012) 1152 final A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) a vízumkérelmezők által Egyiptomban (Kairó és Alexandria) benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzékének

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

MELLÉKLET. a Bizottság végrehatjási határozatához

MELLÉKLET. a Bizottság végrehatjási határozatához EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.22. C(2014) 7594 final ANNEX 1 MELLÉKLET a Bizottság végrehatjási határozatához a C(2011)5500 végleges végrehajtási határozatnak a címe és a vízumkérelmezők által Kínában

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról A

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy még inkább megkönnyítsék az emberek közötti kapcsolatokat,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy még inkább megkönnyítsék az emberek közötti kapcsolatokat, 2013.6.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 168/11 MEGÁLLAPODÁS Az Európai Unió és Ukrajna között az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából Tartózkodási kérelem látogatás céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első

Részletesebben

3.lépés:Szükséges dokumentumok előkészítése

3.lépés:Szükséges dokumentumok előkészítése 3.lépés:Szükséges dokumentumok előkészítése Az alábbi táblázat alapján a 2. lépésben foglalt vízum típus szerint készítse elő a szükséges dokumentumokat: Típus Szükséges dokumentumok 1 A retúr repülőjegy

Részletesebben

Error! Unknown document property name. HU

Error! Unknown document property name. HU Error! Unknown document property name. EURÓPAI BIZOTTSÁG A vízumkérelmek feldolgozásáról és a kiadott vízumok módosításáról szóló kézikönyv EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT változata az alábbak alapján: A

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A biztosítottak körében már ismert E-111 jelű nyomtatványt 2005. november 1-jétől Magyarországon

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem jövedelemszerzés céljából

Tartózkodási engedély kérelem jövedelemszerzés céljából Tartózkodási kérelem jövedelemszerzés céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás ideje:... év... hó...

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem gyógykezelés céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelettel [Vastag betűvel szedve a 2007.

Részletesebben

UTAZÁSI OKMÁNYOK ÉS HATÁRÁTLÉPÉS A SCHENGENI ÖVEZETBEN

UTAZÁSI OKMÁNYOK ÉS HATÁRÁTLÉPÉS A SCHENGENI ÖVEZETBEN UTAZÁSI OKMÁNYOK ÉS HATÁRÁTLÉPÉS A SCHENGENI ÖVEZETBEN A Schengeni Térség kibővülésével, illetve a schengeni határok kitolódásának eredményeként a Magyarország nyugati és északi határszakasza nagy részén

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából Tartózkodási kérelem kutatás céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

Pályázati felhívás KARI KIUTAZÁSI TÁMOGATÁS

Pályázati felhívás KARI KIUTAZÁSI TÁMOGATÁS Pályázati felhívás KARI KIUTAZÁSI TÁMOGATÁS Az ELTE ÁJTK a (a továbbiakban: KÖB) pályázatot ír ki Kari Kiutazási Támogatás elnyerésére. I. A pályázat célja Azon hallgatók előfinanszírozott, egyszeri Kari

Részletesebben

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem Nemzeti tartózkodási engedély kérelem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem Nemzeti tartózkodási engedély kérelem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép beutazás helye:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET

Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: JAVASLAT A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a Zöld-foki Köztársaság és

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.14.)

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.14.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.14. C(2012) 9330 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.14.) a tagállamok illetékes hatóságai által a személyek határokon történő ellenőrzése során használandó közös Határőrök

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 8.10.2010 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: A Tim Gerber, német állampolgár által benyújtott 0656/2007. sz. petíció az Oroszországgal megkötött, a vízumok

Részletesebben

MELLÉKLETEK. schengeni körutazói vízum létrehozásáról

MELLÉKLETEK. schengeni körutazói vízum létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.1. COM(2014) 163 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK a schengeni körutazói vízum létrehozásáról és a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló Egyezmény, valamint az

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: JEGYZŐKÖNYV, II. MELLÉKLET JOGI

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

Magyar állampolgárok beutazása az európai országokba

Magyar állampolgárok beutazása az európai országokba Magyar állampolgárok beutazása az európai országokba Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2010. Magyar állampolgárok beutazása az európai országokba Utazás az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye:

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból Tartózkodási kérelem tanulmányi célból Kérelmet átvevő hatóság: : ügyszám Gépi Tartózkodási kiadása első alkalommal Arcfénykép beutazás helye: beutazás ideje:... év... hó... nap Tartózkodási vízum száma:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS az Európai Unió és az Azerbajdzsán Köztársaság között a vízumok kiadásának megkönnyítéséről

MEGÁLLAPODÁS az Európai Unió és az Azerbajdzsán Köztársaság között a vízumok kiadásának megkönnyítéséről 2014.4.30. L 128/49 MEGÁLLAPODÁS az Európai Unió és az Azerbajdzsán Köztársaság között a vízumok kiadásának megkönnyítéséről AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió; és AZ AZERBAJDZSÁN KÖZTÁRSASÁG, a

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem vállalaton belüli áthelyezés céljából, illetve a hosszú távú mobilitási engedély kiállításához

Tartózkodási engedély kérelem vállalaton belüli áthelyezés céljából, illetve a hosszú távú mobilitási engedély kiállításához Tartózkodási kérelem vállalaton belüli áthelyezés céljából, illetve a hosszú távú mobilitási kiállításához Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Tartózkodási kiállítása Arcfénykép helye Beutazás helye

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.5. COM(2015) 103 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata az Európai Unió és az Egyesült Arab Emírségek közötti, a rövid távú tartózkodásra

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS az Európai Unió és az Örmény Köztársaság között a vízumok kiadásának megkönnyítéséről

MEGÁLLAPODÁS az Európai Unió és az Örmény Köztársaság között a vízumok kiadásának megkönnyítéséről L 289/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.10.31. MEGÁLLAPODÁS az Európai Unió és az Örmény Köztársaság között a vízumok kiadásának megkönnyítéséről AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió; valamint

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája

Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája A következő felsorolás tartalmazza azoknak az országoknak a nevét, amelyek részesei az irodalmi és a művészeti

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból Tartózkodási kérelem tanulmányi célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG 01/15-ös tanév Erasmus kiegészítő támogatás pályázati kiírása és a csatolandó dokumentumok Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: EHSZÖB) az

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Magyar állampolgár hallgatók egészségbiztosítása Amennyiben az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23.

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23. ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása 2016. február 23. Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE (. 15 (2006. március Az 561/2006/EK rendelet területi hatálya Magyarország területén az Európai Unió területén (! ellenőriz Svájc területén!? (AETR

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 4. oldalon E 411 ( 1 ) INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

EU Kék Kártya iránti kérelem

EU Kék Kártya iránti kérelem EU Kék Kártya iránti kérelem Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: EU Kék Kártya kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás ideje:...

Részletesebben

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet Hirdetmény szolgáltatás díjairól forgalmazott és már nem forgalmazott lakossági és vállalkozói számlákra/számlacsomagokra vonatkozó devizakülföldi/devizabelföldi természetes- és nem természetes személyek

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei Ez a irányelv minden olyan európai piacra vonatkozik, ahol az Amway 2015. április 1-én saját leányvállalatai

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK EXIMBANK ZRT. 2016. OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK Hatályos 2016. október 21. 2016. október 21-től hatályos országkockázati besorolás és kockázatvállalási

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.9.25. COM(2012) 560 final 2012/0271 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a Zöld-foki Köztársaság és az Európai Unió polgárai

Részletesebben

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Lőrinci Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:..

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

Ideiglenes magánútlevél igénylése

Ideiglenes magánútlevél igénylése Ideiglenes magánútlevél igénylése I., Ideiglenes magánútlevél igénylése a rövid időre (turistáskodás, üzleti út, stb.) az Egyesült Királyságba látogató magyar állampolgároknak Ha a magyar állampolgár útlevelét,

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Nemzetközi átigazolás és Versenyengedély kiváltás nagykorú amatőr labdarúgók esetében (18. életévüket betöltött játékosok) 2013.

Nemzetközi átigazolás és Versenyengedély kiváltás nagykorú amatőr labdarúgók esetében (18. életévüket betöltött játékosok) 2013. Nemzetközi átigazolás és Versenyengedély kiváltás nagykorú amatőr labdarúgók esetében (18. életévüket betöltött játékosok) 2013. Tartalomjegyzék Bevezető....~3~ Általános ismertető: nagykorú amatőr labdarúgók

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017

Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017 Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2016/2017-es tanévre. I. Általános tudnivalók A program célja, hogy

Részletesebben

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015 Interrail Örömmel üdvözöljük Önt az Interrail tel utazók széles táborában! Reméljük, utazásai során sok nagyszerű élményben lesz része. Jó időt, kellemes útitársakat kívánunk!

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Dr. Hódi Sándor Főosztályvezető-helyettes Nemzetközi és Európai Uniós Főosztály Tematika 1. Egészségügyi ellátások

Részletesebben

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak Cél Telefonszám kezdete Bruttó percdíj (Ft) Afganisztán 93* 99,06 Albánia 355* 99,06 Albánia mobil 3556* 406,4 Albánia prémium 35542* 406,4 Algéria 213* 38,1 Algéria mobil 2135* 406,4 Algéria mobil 2136*

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e Tájékoztató Okmányirodai ügyintézéssel kapcsolatos legfőbb tudnivalókról Útlevél ügyek - személyazonosító igazolvány (SZIG hiányában kártya típusú vezetői engedély/állampolgársági bizonyítvány/, érvényes

Részletesebben

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT C 271 E/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.10.7. III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2014. január 1-től 2014. I. félévre vonatkozó országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok (táblázatban

Részletesebben