A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KÖRLEVELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KÖRLEVELE"

Átírás

1 A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG Mozgalom a vallási megújulásért A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KÖRLEVELE

2 Címképünkhöz: advent idején a születésre várunk Advent idején a születésre várunk, erre készülünk lelkünkben. Ezért fordulunk ilyenkor az angyali üdvözlet képi és írásos megjelenítéseihez, melyekben Jézus Krisztus születését adja hírül Máriának Gábriel arkangyal. Az európai képírásban megszámlálhatatlan ábrázolás készült erről a szent pillanatról, és már korán kialakultak a képírás tradicionális elemei, melyekkel csak a reneszánsz idején mertek szakítani a művészek. A keleti és a nyugati egyházban némiképp eltérő ábrázolási formák alakultak ki, és az ortodox egyház még azután is ragaszkodott a hagyományos ábrázolás-típusokhoz, amikor nyugaton már a művészek szabadon, saját elképzelésüket követve alkották meg a témát megjelenítő képeiket. De éppen a keleti Egyház ikonfestői bizonyára az egyházatyák sugallatára jelenítették meg először az angyali üdvözletet úgy, hogy a születendő gyermek Mária szíve fölött lebegve jelenik meg, amikor Mária meghallja a híradást a születésről. A borítón látható ikonfestmény az Usztjugi angyali üdvözlet címet viseli, alkotója ismeretlen, valószínűleg szerzetes, mint ebben az időben szinte minden ikonfestő. A novgorodi ikonfestő iskolához tartozott, amit a kép stílusjegyeiből lehet kiolvasni. Az orosz ikonfestészet aranykorának tartják a 11. század végétől a 16. század kezdetéig tartó időszakát ennek a festőiskolának. Nagyon régi kép, alkotója a 12. század első felében festette fára a hagyományos temperafestékkel, amihez tojást használtak kötőanyagként. A festmény ma Moszkvában a Tretyakov Galériában látható. A keleti egyházban az ikonokat szent tárgyakként tisztelték, és egyesek ezt valamiféle bálványimádásnak vélik. De Pavel Florenszkij, az ikonfestészet legnagyobb értője erről azt mondja, hogy a hívők számára ezek a képek mintegy ablakot nyitottak a szellemi világba, ily módon a rajtuk látható lényeket jelenvalónak, élő valóságnak érezték. Az ikonok keletkezését pedig a fajjumi múmiaportrékra vezeti vissza, melyeken az elhunytakat mint a halálban élőket ábrázolták, többnyire fiatalon, életük virágjában, függetlenül attól, hogy milyen idősen távoztak a földi világból A festményen Mária vörös palástban, kék ruhában egy kis emelvényen áll, arcát felénk fordítja és a egyenesen ránk tekint. Jobb kezét szíve felé közelíti, ahol a ruha vörösén áttűnik-átfénylik egy piros színű kicsiny emberalak nem újszülött kisgyermek, inkább olyan 12 éves forma fiúcska, akit a tradicionális királyi pózban, mintegy trónon ülve, tanító mozdulattal kezét felemelve látunk. Mária bal kezében írástekercset tart, ami mindenkor az angyali üdvözlet ábrázolások fontos eleme volt, hiszen a Szentírásban jövendöli meg a próféta az eljövendő Messiást: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, és nevezi azt Immánuelnek. (Ézsaiás, 7, 14.) Nyugaton gyakran olvasás közben, könyvvel kezében ábrázolták Máriát az angyali üdvözlet képeken, olykor pontosan kivehető a szöveg is, ami éppen az imént idézett hely a Bibliából. (Például Grünewald Isenheimi oltárán). A kép bal oldalán áll Gábriel arkangyal, jobb kezét üdvözlő-áldó gesztussal Mária felé nyújtja. Legfölül kék színű, 2

3 félkör alakú mezőben, fehér ruhában, trónuson ülve az eljövendő Megváltó, a mindeneken uralkodó Krisztus Pantokrátor jelenik meg kicsiben. Alig kivehető, apró pirosas színű angyal-figurák veszik körül. A kék mező szélén ezüstös csillagokat látunk: égi jelenéssel van dolgunk, ami egyidejűleg Mária szívében is végbemegy. De ez a motívum egyben az idők végezetére, az Utolsó ítéletre is utal, amikor Krisztus megítéli az eleveneket és holtakat a Jelenések könyvében megírtak szerint. A háttér arany színe már megkopott, tompa, sárgás színben játszik, és a száradástól a századok során összezsugorodott fatáblák függőleges sávjai jól kivehetővé váltak. A 1130-as, 40-es években született ikonfestmény lassan 900 éve sugározza színeivel és formáival a jó hírt, amit az evangéliumok szava közvetít az emberiségnek. Aki elmélyed a kép szemlélésében, azt a mély hitet és örömérzést élheti át, amit azokban a régi időkben a hívők karácsony ünnepének közeledtével átéltek. A reánk tekintő Mária arca békét és szelíd örömöt áraszt, tekintete szemünkbe és szemünkön át lelkünk mélyére hatol. Az ismeretlen művész üzenete évszázadok távolán át ér el hozzánk: forduljunk benső világunk felé, fogadjuk be a születés minden karácsonykor mindig újra megismétlődő csodáját. Hegedűs Miklós A karácsonyi emberszentelő szertartások A Keresztény Közösség karácsonyi emberszentelő szertartásainak különlegessége, hogy az éjféli, a reggeli és délelőtti szertartások különböző időszaki imával hangzanak el december 25-én. A szenteste éjjelén kezdődő szertartásban érzékelhetjük a fényt, amely a sötétbe világít. Gyógyító hatása a tudásnál is erősebb sejtéssé válik imánkban. A reggeli szertartás által a gyógyító Ige élővé teheti szavainkat és akaratunkat. A délelőtti szertartáson pedig elhangzik átfogó emberi életfeladatunk és a szellemi lényekkel egybefüggő fejlődésünk célja. A három szertartás folyamata egységet alkot, amelyben a megtestesülő Ige egyre mélyebben áthatja a megtestesült embert, és egész évre szóló szellemi erőforrást nyújt az emberhez méltó élethez. Karácsonyi szertartás iskolás gyermekeknek Évente két alkalommal, pünkösdkor és karácsony napján teljesen más szavak hangzanak el a gyermekeknek az oltárnál. A karácsonyi szertartáson jól érzékelhető az Evangélium és a szertartás szavainak közös szellemi forrása. Átélhetővé válik a karácsonyi esemény a szívünkben, amely melegséget és bátorítást nyújt a következő évhez. 3

4 Krisztus új közelsége életünkben Sorstapasztalatok és antropozófiai összefüggések 2013 szeptemberében a Szombathelyi Perintparti Waldorf Iskolában jártak lelkészeink Gwendolyn Fischer és Silye Imre. Az előadások, mozgásgyakorlatok és beszélgetések sorozata alapkőletételnek számított a nyugat-magyarországi Keresztény Közösség számára. Először adhatott helyet az iskola épülete az emberszentelő szertartásnak, s a jövőben évente kétszer lesz lehetősége a Szombathely vonzáskörzetében élőknek részt venni hasonló rendezvényen. A résztvevők az Őrségből, Burgenlandból, a Balaton-felvidékről és Budapest környékéről érkeztek a találkozónkra. Czakó Anikó és Szalay László vezetésével euritmiával és Bothmer-gimnasztikával hangolódhattunk rá az előadások feltáruló szellemi tartalmára, amit a gyakorlatok játékosan és művészi módon átélhetővé tettek. A következőkben összefoglalok néhány gondolatot Gwendolyn Fischer előadásaiból. Egy átmeneti korszakban élünk, hiszen az emberiség korábbi képességeivel már nem rendelkezünk, az újak pedig még születőben vannak. A szellemit csak akkor érzékelhetjük, ha fejlesztjük az érzékelő és megismerő képességeinket. Így ébredhet fel bennünk egy új tisztánlátó képesség, amelyet tudatosság hat át. Életerőinket folyamatosan áthatja a szellemi, és ez élő párbeszédet teremt a szellemi világ, szellemi lényünk és a fizikai testünk között. Így tárulhat fel az új látás számára az életerők alkotta étertestünkben a jelentős életeseményeink összefüggése. Az éteri érzékelés először a másik ember, a TE érzékelésével kezdődik, és ebben a tapasztalásban a szellemi személyessé válik. Krisztus lényének érzékelése nem mindig lehetséges, de Krisztus megjelenése bárhol, bármikor lehetséges: MINDENHOL SZENTFÖLD VAN. Ma már minden ember képes magába fogadni Krisztus lényét, ha csak néhány pillanatra is. Krisztus érzékelésének az alapja az étertest érzékelése, de elengedhetetlen hozzá egyfajta morális hozzáállás, az önzetlen, bölcs és ítéletmenetes megközelítés. Feltámadása által Krisztus lénye áthatotta az egész Föld auráját, szeretete teljesen áthatotta a Földet, de ezt a szeretetet élővé kell tennünk, hogy az emberi lény képes legyen fejlődni. Szabadon dönthetünk arról, hogy a szeretetünket mire használjuk. Bárhol találkozhatunk Krisztussal, úgy, ahogy Pál apostol Damaszkusz előtt. A damaszkuszi élmény mindenütt lehetséges. Abban az időben, amikor Krisztus az emberek között járt, szükségszerű volt, hogy észrevegyék, érzékeljék, és érdeklődjenek iránta, sőt, az is szükségszerű volt, hogy szembehelyezkedjenek vele. Az lett volna a legnagyobb akadálya küldetése betöltésének, ha senki nem figyel fel rá. A hétköznapi életünkben az aktív érdektelenség bánt bennünket a legmélyebben. Ezért mély életérzésünkké tehetjük azt, hogy érdeklődéssel figyeljünk másokra, és 4

5 visszafogjuk magunkban az elsőként felmerülő gondolatokat, a hirtelen ítélkezést. Ehhez az empátia fejlesztésére van szükség, hogy lényünk minden szintjén együtt érezhessünk a másik emberel, és ezáltal képessé váljunk egy új közelségre. Amikor minden támaszt elveszítünk, akkor ébrednek fel igazán azok a belső erők, amelyek fejlesztik lényünket. Az esti beszélgetésben Gwendolyn Fischer szólt a spirituális materializmusról, a nacionalizmusról és a természettudományos szemléletmódról is. Szellemi materializmusnak nevezhető az, amikor egy ember szemléletéből hiányzik az emberiségre irányuló nagyobb távlat. Amikor valaki nem akar tanulni, nem akar fejlődni, s így nem az önnevelés a célja, hanem spirituális technikákkal akarja elérni saját céljait. A lelki materializmus egyik megnyilvánulása a nacionalizmus, mert a vérségi szintről, a fizikai síkból eredezteti az ember identitását, így legyengíti az érdeklődést aziránt, hogy ki az a lény, aki most éppen az adott nemzetiségben testesül meg. A nemzet szintjén a valódi kérdések a következők lehetnek: - Az a nép, ahol élek, milyen mértékben támogatja életfeladatomat? - Mivel járulok hozzá nemzetem fejlődéséhez? - Fejlődőképességhez tudom-e segíteni azt a nemzetet, amelyben élek? Énünkhöz szólnak ezek a kérdések, és a megtestesült én -ek kulturális közösségében, a nép szintjén jelennek meg a kérdésekre adott válaszaink, tetteink következményei. A természettudományos szemléletmód területén nagyon sok változás van. Az idegsebészet, és az agykutatás már belátja, hogy szellemi erők formálják az agyat. A fizika eljutott odáig, hogy nem minden kutatásnak van magyarázható eredménye. Krisztus szellemi keresztre feszítésének és feltámadásának korában élünk. Rajtunk múlik, hogy mennyire tud élővé válni és hatni a Feltámadott lénye. Krisztus megtett értünk mindent, amit tehetett, ma már nekünk kell egyre több mindent tenni a fejlődés érdekében. A XIX. század közepén és második felében nagyon sok törekvés és esemény ki akarta oltani a Krisztus-impulzust. Ebben az időben fogalmazta meg Petőfi Sándor a Sors nyiss nekem tért! kezdetű versében a bensőséges vágyát Krisztus érzékeléséért. Hogyan lehet teret teremteni Krisztus számára? Egyik legfontosabb feladatunk, hogyan találjuk meg magunkban saját cselekedeteink indíttatását. Irányt kell adni a tetteinknek, és ennek belső törvényeken kell alapulnia. Minden imával egyfajta magot vetünk el az éteri látás képességének fejlődéséért. Élővé kell tenni az imát! A Legyen meg a Te akaratod által egy magasabb, isteni akarat nyilvánul meg saját akaratunkban. A meditáció fejleszti a gondolkodásunkat, akaratunkat és magasabb szintű képességeinket. 5

6 Krisztus érzékeléséhez mindenkinek rendelkezésére áll a csodálkozás, az együttérzés, és a lelkiismeret képessége. A csodálkozás egyfajta megnyílás, a határok kitágítása. A tartalma mindig több, mint valami információ, és sok mindent megmozdít az emberben. Megújítja az embert, mint valami eke, ami felszántja a lélek bensőjét. A csodálkozás minden tudás kezdete, és többet jelent, mint a gondolkodás, mert érzést visz a gondolkodás tartalmába, így átváltoztató hatása van. Ugyanakkor a csodálkozás sérülékennyé is tesz bennünket, mert áthatja bensőnket az, amire rácsodálkozunk, és ezáltal kiszolgáltatottá válunk. Két ősi mozdulatot teszünk a csodálkozásban: az elengedés és a megnyílás mozdulatát. Először el kell engedni azt, amit korábban éreztem, gondoltam, utána meg kell nyílni az új iránt. Ez a két belső mozdulat alapvető feltétele a szellemi érzékelésnek! Az elfogulatlanság és annak gyakorlása is nagyon fontos a magasabb világok érzékeléséhez, a tisztánlátáshoz. Az együttérzés képessége az egyik legalapvetőbb keresztényi eszmén nyugszik: Szeresd felebarátod, mint tenmagadat! Mi a magja az önmagam iránti szeretetnek? Végtelen hálával szerethetem a fejlődési lehetőségemet, és ez az, amit adnom kell a másiknak is, erősítve az ő fejlődési akaratát. Ezt közvetíti az Örülök, hogy vagy! érzés. Az együttérzésből fakadó szeretet az, ami képes a másikat kisegíteni a nehéz időkben. Akarni kell csendes kísérőtársává, barátjává válni a másiknak! A lelkiismeretünkből ered, ha elkötelezzük magunkat egy magasabb eszme iránt, ami belső tartást ad. Éljünk úgy, hogy keressük az újat, és legyünk nyitottak az igazságra. A szellemi iránti elkötelezettségünk szelídíteni tudja a temperamentumunk szélsőségeit is. Haladjunk fokozatosan a jövőbeli lényünk felé, afelé, akivé válhatunk, ami örökkévalóság értékű. Ezekkel a gondolatokkal zárult tartalmas napunk a szombathelyi Waldorf iskola euritmiatermében. Vasárnap az emberszentelő szertartás előtt, Juhász Júlia vezetésével énekeltünk. A szertartásénekek mellett, egy Szent Mihály-dal is felzendült több szólamban: Tűnik a nappali fény Éled a szív-remény Fátyolos őszön át Bátorít Szent Mihály. Nagyon szép, átlényegítő két napot tölthettünk együtt. Annak reményében zárom e sorokat, hogy tavasszal, Húsvét után újra hasonló mélységekben erősíthetjük belső fényünket Szombathelyen, a Perintparti Waldorf Iskolában. Köszönjük az idehozott fényt, melegséget, az iskola tizenkettedik osztályosainak pedig a finomságokkal teli, hangulatos büfét! Bálint Orsolya feljegyzéseit kiegészítette Silye Imre 6

7 Gwendolyn Fischer prédikációja a Krisztus új közelsége életünkben nevű rendezvény emberszentelő szertartásán Szombathelyen, szeptember 22-én A Lukács evangélium 7. fejezetében olvasható: Jézus Nain városába ment. Vele tartottak tanítványai és mások is, igen sokan. Amikor a város kapujához közeledett, íme, egy halottat hoztak ki, egy özvegy asszony egyetlen fiát. Rengeteg ember kísérte őket a városból. Amikor az Úr meglátta, megesett a szíve az özvegyasszonyon és megszólította: Ne sírj! Aztán odalépett a koporsóhoz és megérintette azt. Akik vitték a koporsót, megálltak. Ő pedig így szólt: Ifjú, mondom neked, kelj föl! A halott felült, és elkezdett beszélni. Ekkor átadta őt anyjának. Mindnyájukat elfogta a félelem, és magasztalták Istent ezekkel a szavakkal: Nagy próféta támadt közöttünk Meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt egész Júdeában és a környéken mindenfelé. Kedves Keresztény Közösség! Az elmúlt évtizedekben sok embernek volt halál közeli élménye valamilyen drámai esemény következtében, és akik beszéltek erről, megajándékoztak bennünket tapasztalataikkal. Ezek a beszámolók részleteikben és minőségükben eltérőek, de mindegyik mély bizonyossággal szól a fizikai test nélküli létezésről. Közülük sokan azt is tudják, hogy valójában nem akartak visszatérni a testükbe, mert olyan végtelenül hálásak voltak annak a lénynek a jelenlétéért, akivel akkor találkoztak. Ez a lény fogad be bennünket a halál kapujánál, amikor az igazi otthonunk ajtója megnyílik. Mélyebben ismer bennünket, mint mi saját magunkat, elfogad bennünket mindazzal együtt, ami hozzánk tartozik, és figyelmet szentel mindarra, amit tanultunk és tapasztaltunk. Szavakkal nem lehet leírni fényének sugárzó erejét és szeretetének melegét. Ezért ébred rá az, aki ebbe a világba érkezik, hogy mélyen ismeri ezt a világot. Bár elfelejtette, de bensőségesen szereti, szellemi otthonaként. Néhány ember tudatában erősen megjelenik egy olyan feladat, amit még nem teljesítettek be a Földön, és ami arra vár, hogy újra megragadja valaki. Ez a feladat, ez a hívás segített nekik abban, hogy képesek legyenek mégis visszatérni a Földre, és újra megragadni a testüket. Segített nekik, hogy egészségesek akarjanak lenni, újra megtanuljanak állni, gyakorolják a járást, és képességeikkel ismét hozzá akarjanak járulni a földi élethez. Átváltozva és mély bátorítást átélve ragadták meg újra a néha nehéz és bonyolult sorsukat. 7

8 Kedves Keresztény Közösség! Földi életútja óta Krisztus nemcsak a halál utáni világban tapasztalható meg, rejtve mindig jelen van a földi feladatainkban. Hiszen az életben mutatkozó feladataink valójában a saját fejlődésünket segítik. Ki tudja, hogy nem ez volt-e a legfontosabb, amit a naini ifjú megtapasztalt Krisztussal találkozva, és vele sokan mások, akik ott voltak. A naini ifjú feltámasztása, a neki szóló felhívás, hogy térjen vissza a testébe és egyenesedjen fel, egy nyilvános, sok ember előtt történő misztériumtett volt. Nem szabad túl elhamarkodottan a saját sorsunkhoz hasonlítani ezt, de nem is kell idegennek, távolinak éreznünk. Hiszen minket is az életbe hív Krisztus, újra meg újra. Mi is megragadhatjuk a felegyenesítő erőinket ott, ahol találkozunk vele, az oltárnál vagy az élet bármely helyzetében. Mi is megpróbálhatunk úgy beszélni, hogy szavaink helytálljanak az Ő jelenlétében. A naini ifjú egy őskép, példakép mindannyiunk számára. 8

9 Személyes beszámoló a nyári közösségi táborról Vártam a nyári családi tábort. Szertartások. Szabad beszélgetések a közösség tagjaival. Tematikus beszélgetések Imrével - csupa örömteli tevékenység! Ezen kívül boldogan fogadok minden olyan lehetőséget, ahol emberekkel lehetek együtt, ott vannak a gyerekeim (vagy egy részük), de mégsem kizárólag róluk szól a napom. Csak a kiskamasszal és a két kicsivel jelentkeztem, Theo (a férjem) a hétvégére tervezett utánunk jönni. Örültem is, hogy a nagyfiaink máshova utaztak, mert nem tudtam, mennyire élveznék, és értelemszerűen a kamaszok nyavalygása a fenti pozitívumokat erősen tompította volna. A Nemesvámosi Waldorf iskola egy álomszép hely, mesebeli kerttel. Bőven termő gyümölcsfák, játszótér, kerti tűzrakóhely, fákkal körülvett sportpálya. Ja, és szinte minden utcát Kossuth Lajos utcának hívnak. Az iskola utcáját a szemben lévő gólyafészekről lehetett beazonosítani. A hét első felében velünk volt Daniel és lánya, Clara, a bécsi gyülekezetből. Danielt az összes gyerek úgy egy perc alatt zárta a szívébe, és persze a felnőttek is aztán. Clara életteli, mégis nagyon finom lénye nem kevésbé volt népszerű. A reggeli ébredés nem is volt olyan kellemes Clara hegedűszója nélkül, miután elmentek! Miről szóltak a napjaink? Volt reggeli Bothmer gimnasztika, a délelőtti foglalkozások keretén belül beszélgetés/témafeldolgozás, szabad mozgás. Ez idő alatt a gyerekeknek külön programjuk volt: nemezeltek, kézműves alkotásokat készítettek. Közben el kellett készülnie az ebédnek, amihez mindenki hozzájárult kisebb-nagyobb (illetve néhányan nagyon nagy) mértékben. Délután aztán a felnőttek is táplálhatták a szívet a művészeteken keresztül: kártolhattak, fonhattak, gyöngyékszert készíthettek, babácskát varrhattak. Az ezt követő családi Bothmer a többség szerint a nap fénypontja, így igyekeztem erőt venni magamon és nem ellógni a futkosós, labdázós programot, bár egyik tevékenységet sem keresném önszántamból. De tényleg be kell vallanom, hogy a hangulat ezekben az órákban hágott a tetőfokára, és ez az öröm mindenkire át tudott ragadni. A vacsora és az esti mese után tartották a szervezők a nap megbeszélését, ezeken csak részben tudtam ott lenni, a gyerekek fektetése miatt. A kultikus zárást követően általában én is lefeküdtem. A hét közepén megérkezett Dan Judith, aki a férjem szerint egy követ is rá tud bírni az éneklésre. Nagyon, nagyon sokat énekeltünk, és vele a komoly tanulás is "öröméneklés" volt, mindenki reméli, hogy jövőre is sikerül elcsábítani, mert nagy tervek születtek, hogy milyen dalokat kellene írni és megtanulni a gyülekezettel. Az egynapos kirándulás célállomása a Hegyestű lett, szerencsére a legkisebbeknek sem okozott gondot a megmászása. Utána indultunk csobbanni a tóba, de lehetett volna picit melegebb, vagy a szél enyhébb, mert így a felnőttek kevesebbet fürödtek. Tábortűz az utolsó este. Emberszentelő szertartás vasárnap. Ezekről nem lehet írni, csak megélni lehet őket. 9

10 Konklúzió: a belégzés és kilégzés, a kötöttség és lazaság, a koncentráció és a pihenés harmóniája, a test, lélek és szellem megmozgatása. A gyerekeim szomorúan indultak haza, nehéz volt elválni az új barátoktól. Hogy jó volt-e a tábor? A sztorikat itthon elmesélve a 17 évesnek, az duzzogva mondta, hogy biztos jövőre is egybeesik majd a versenytánc-táborával és nem fog tudni jönni, pedig akarna. Azt hiszem, abszolút árulkodó, ha egy nagykamasz az anyjával/szüleivel és a kistesókkal el akar menni egy vallási tematikájú családi táborba... Huffman Szilvi Közösségi nyári tábor jövőre Nyári táborunkat az idén a megújulás és a friss erőkkel való töltekezés reményében szervezzük. Különös figyelmet szeretnénk szentelni a gyerekek és az ifjúság programjaira, valamint a szellemi munkára, a közösségépítésre és a testi pihenésre is. A gyermekeknek és felnőtteknek szóló változatos programmal szeretnénk lehetővé tenni annak megélését, hogy szabadságra teremtett lények vagyunk, ugyanakkor felelősséget kell éreznünk a testvériség gyakorlásáért. Egyéni képességeink felajánlásával közös értékeket akarunk teremteni, és intenzív szellemi munkával új kapcsolódási lehetőséget nyújtani a közösségünk iránt érdeklődőknek. Erősíteni akarjuk az összetartozás érzését, és segíteni abban, hogy egyre többen felismerjék a közösségi sorskapcsolatok jelentőségét a kereszténység szellemében. A nyári élményekből ízelítőt a februári családi napunkon is kaphattok. Várunk Benneteket és ötleteiteket, hogy megújulva, együtt tartalmassá és élménydússá tudjuk varázsolni a nyár egy hetét közel a Balaton parthoz. Javasolt naptári előjegyzés: július hete Keresztény Közösségi tábor. Pontos időpontról és helyről időben értesítést küldünk. Az együtt táborozás intenzív élménye a Közösséget erősíti! Szeretettel hívunk, várunk! A szervezők nevében: Bujdosó Judit 10

11 Csoportmunkák, konferenciák a közeljövőben Mit tesz az angyal a lelkünkben? Rudolf Steiner Mit tesz az angyal az asztráltestben? című előadásából olvasunk egyegy szakaszt, és beszélgetünk a tartalommal kapcsolatos gondolatainkról, a felmerülő kérdésekről. Ez a rendezvényünk is teljesen nyitott, bármikor lehet csatlakozni. A gondolkodás-érzés-akarat fejlesztése A nyári táborunkban merült fel az igény, hogy gyakorlatok segítségével is foglalkozzunk a gondolat-érzés-akarat fejlesztésével. Nagy segítséget nyújtanak ehhez a mellékgyakorlatok (más néven tudati gyakorlatok), melyekre elég naponta néhány perc figyelmet fordítani. Rudolf Steiner szerint ezeknek a gyakorlatoknak a végzése alapvető feltétele annak, hogy haladjunk a szellemi megismerési úton. Az összejöveteleket havonta tartjuk, összesen hét alkalommal (6 gyakorlat + visszatekintés). A csoport nyitott, mindenkit szeretettel látunk bármelyik alkalomra! Beszélgetés a hitvallás egy-egy mondatáról A Credo tartalmáról beszélgetve értelmezzünk és elmélyítünk egy-egy motívumot. Ez élőbbé teszi az egyéni vallásos életünket és szertartásaink közösségi erőforrását. Munkatársak találkozója Havonta egy alkalommal találkozunk azokkal, akik hordozzák a Keresztény Közösség életét. Megbeszéljük a gyülekezetünk fejlődésével kapcsolatos kérdéseket és feladatokat. Szeretettel fogadunk ezeken a találkozókon mindenkit, aki szeretne betekinteni a munkánkba, vagy tenni valamit a közösségünkért, ami alkalmanként is lehetséges. Asszonykör Kötetlen beszélgetések a nők életéről a családban, a közösségben és a világban. Érdeklődni lehet Palotásné Erzsinél, tel Gandhi öröksége A szegények erőszak nélküli küzdelme Indiában Anand Mandaiker a Keresztény Közösség indiai származású papja első alkalommal jár Magyarországon március első napjaiban. Mandaiker úr a héttagú vezetőség tagja. Felkértük őt, hogy előadásain túl a vezetőség munkájáról is beszéljen és a Keresztény Közösség fejlődéséről a világ különböző térségeiben. 11

12 Szervátültetés Igen? Nem? Ezt a konferenciát az önálló ítéletalkotás érdekében rendezzük természettudományos és szellemtudományi ismeretekre alapozva, az Antromedicarttal és a Magyar Antropozófiai Társasággal együttműködve. Dr. Heike Baumgart gyermekorvos és Dr. Hinrich Baumgart, a gráci Gyermekklinika Intenzívosztályának főorvosa, valamint Gwendolyn Fischer, közösségünk papja lesznek az előadóink február 14. péntek 18 órától február 15. szombat 18 óráig a Pesthidegkúti Waldorf Iskolában. A további részletekről külön programismertetőben tájékoztatunk majd. Kapcsolattartás A papok címe: Gwendolyn Fischer Messendorfberg 64, Graz, A-8042 Tel.: Silye Imre 1038 Budapest, Templom utca 44. Tel.: Mobil: Szertartásokra jelentkezés, hírlevélre feliratkozás és további tájékoztatás: Postacímünk: 1051 Budapest, Nádor u. 34. I/1. Telefonszámunk: 1/ , vagy 30/ A megújított hét szentséget ápoljuk a Keresztény Közösségben. Szertartásaink és rendezvényeink nyilvánosak. Akkor tudjuk folytatni a tevékenységünket, ha Ön is hozzájárul az anyagi alap megteremtéséhez rendszeres hozzájárulásával vagy egy adományával. A Keresztény Közösség Egyház MagNet Magyar Közösségi Bank Személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásához adószámunk: Köszönjük az eddigi támogatásokat és várjuk a további munkát lehetővé tevő segítséget! 12

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KÖRLEVELE

A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KÖRLEVELE A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KÖRLEVELE Címlapunkon: a wells-i katedrális Az angol gótikus építészet nagyra becsült értéke, a wells-i katedrális látható a címlapon, amelyet a XII. század végén kezdtek építeni.

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Vasárnapi gondolatok 2013. 06. 09. Évközi 10. vasárnap

Vasárnapi gondolatok 2013. 06. 09. Évközi 10. vasárnap novakgyula.blog.hu 1/7 Vasárnapi gondolatok 2013. 06. 09. Évközi 10. vasárnap Olvasmány: 1Kir 17,17-24 Az özvegy fiának feltámasztása 17 Ezek után az események után történt, hogy az asszony fia, akié a

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

MINERVA minőségi érdekérvényesítés a Magyar Waldorf Szövetségben, TÁMOP 251-07/1-2008-0101 HATÁROK KORLÁTOK NÉLKÜL

MINERVA minőségi érdekérvényesítés a Magyar Waldorf Szövetségben, TÁMOP 251-07/1-2008-0101 HATÁROK KORLÁTOK NÉLKÜL MINERVA minőségi érdekérvényesítés a Magyar Waldorf Szövetségben, TÁMOP 251-07/1-2008-0101 HATÁROK KORLÁTOK NÉLKÜL műhelymunka és konferencia WALDORF-SZÜLŐK és a WALDORF-PEDAGÓGIA IRÁNT ÉRDEKLŐDŐK számára

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Egység Hírlevél 45. szám

Egység Hírlevél 45. szám Egység Hírlevél 45. szám Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Sri Amma Janmadinája (születésnapja) alkalmából különleges meditáció lesz Sri Amma Bhagavannal augusztus 15-én, magyar idő szerint reggel

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon CE csendesnap Kolozsvár, 2016. április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A Libanoni CE a CEVSz-ben Raffi Messerlian lelkész a CEVSz választmányi tagja.

Részletesebben

Lepramisszió. Magyarország

Lepramisszió. Magyarország Felemeló szeretet Lepramisszió Magyarország 2017 2017-es naptárunk lapjain rövid összefoglalást kapunk arról: milyen tevékenységeket végez a Nemzetközi Lepramisszió, s benne mi, magyar támogatók. Gyógyítás,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

Tisztelt Szakszervezeti Tag!

Tisztelt Szakszervezeti Tag! Tisztelt Szakszervezeti Tag! Kérem, engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam szállodánk a Két Korona Wellness Hotel ajánlatait. Szállodánk Balatonszárszón az egyik legkedveltebb üdülőövezetben található.

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március LOCSOLÓVERSEK Húsvéthétfőn szokásosnál ragyogóbban kelt a nap; Kiugrottam az ágyamból egyetlenegy perc alatt. Kölnivízzel a zsebemben míg eljöttem

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak *

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak * EVALUÁCIÓ MÁJUSI CSEREPROGRAM 1. Milyen volt a tíznapos októberi csereprogram szervezettsége? - jó volt ****** - érdekes programok voltak ******** - jól szervezett volt ******** jó volt a programok aránya

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje.

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje. Kérdés: Mit jelent az, hogy a mostban élni? Válasz: Nem a múltban élést jelenti. Nem a múltban élést, ahol negatív blokkok, negatív gondolatok, negatív érzelmek, félelmek, negatív programok, babonák, negatív

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI?

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? az ifjúság nevelése egy olyan országban, mely létéhez és szabadságához ragaszkodik, tekintettel minden honpolgárnak hazája iránti kötelességére, tökéletes kell, hogy legyen (Széchenyi

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben