www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2007. Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában."

Átírás

1 www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. (Lukács 2:11)

2 TARTALOM Bereczki Sándor: Az Úr közel 3 Drótos Gyöngyi: Őszinte gondolatok adventről, karácsonyról 4 Gottl Márta: Az ajándék 5 Mert született nektek ma a Megtartó 6 Események a Mindenki Templomában 8 Exkluzív interjú a Fekete-Szabó házaspárral 9 Kérdeznek az ifjak 10 A Sion Gyülekezet lapja, december Mindenki Temploma, 1105, Cserkesz u Főszerkesztő: Bereczki Sándor, Vezető Szerkesztő: Bereczki Sándorné, Szerkesztő: Megyeri Gábor, Lektor: Gottl Egonné, Kiadványszerkesztő: Danziger Dániel, Fotók: Bereczki Sándor, Danziger Dani, Fekete-Szabó Béla www. MINDENKITEMPLOMA.HU

3 Az Úr k ö z e l A Biblia ígérete szerint Jézus Krisztus, Aki 2000 évvel ezelőtt véghez vitte a megváltást, visszajön. Nem tudjuk az érkezése dátumát, minden napon készen kell várnunk Őt. Egyházi körökben Jézus születésének az ünneplése, a karácsonyi ünnep előtti heteket adventi időszaknak nevezik. Általában ilyenkor fokozottan szó esik Jézus Krisztus visszajöveteléről, bár az élő hitű keresztyén minden nap várja az Urat, nemcsak liturgikusan az adventi négy vasárnapi istentiszteleten. Az Úr visszajövetelére készülve a következő bibliai szakaszt olvassuk el, és lélekben mélyüljünk el benne. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. (Jak. 4,7-10) A The Living Bible a következőképpen adja vissza a fenti mondatokat: Így adjátok magatokat alázatosan Istennek. Álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek. És amikor egészen közel húzódtok Istenhez, Isten is szorosan közel húzódik hozzátok. Mossátok meg kezeiteket, ti bűnösök, s hadd töltessék be szívetek egyedül Istennel, hogy tisztává és igazzá tehesse kezeiteket és szíveteket. És legyenek ott a könnyek szemeitekben a rossz dolgok miatt, melyeket elkövettetek legyen ott a szomorúság és az őszinte megbánás S aztán amikor felismeritek méltatlanságotokat, hitványságotokat, akkor Ő felemel titeket, bátorságot önt lelketekbe és segít nektek. (Jak. 4,7-10) Az Úr visszajön. Minden szem meglátja Őt. Ez egy nagy nap lesz. Jön, közeledik a megfeszített és feltámadott Krisztus. Mit tegyünk? Hogyan fogadjuk Őt? A Living Bible egy sokat mondó kifejezést használ: Húzódjatok szorosan közel Istenhez. Amikor ezt a mondatot olvassuk, az a kedves pillanat idéződik fel bennünk, amikor kisgyerekkorunkban szorosan közel húzódtunk anyánkhoz vagy apánkhoz, fizikai és lelki közelségük biztonságot jelentett nekünk. Ők magukhoz szorítottak minket és boldogok voltunk együtt. Közel húzódni Istenhez? Szív közelbe kerülni? Lehet, hogy idegenül hat ránk az a gondolat, hogy ilyen közel menjünk Istenhez. De egyáltalán ilyen közel juthatunk-e Hozzá? Közel enged Magához?! Nem űz el és nem taszít el minket? Pedig megérdemelnénk! János apostol az utolsó vacsorán közel húzódott Jézushoz. Hallotta szívdobogását. Akkor is a közelében maradt, amikor mindenki elmenekült a közeléből. Ott állt a kereszt alatt. Közeledjünk Istenhez, s a szeretetének gazdagságában részesülünk. Közel jön hozzánk. Átéljük ugyanazt a boldogságot, mint amikor szüleink magukhoz szorítottak minket, mint szeretett gyermekeiket. Közel akarsz-e jutni az Úrhoz? Félsz a közelségétől? Attól tartasz, hogy Isten közelében lelepleződsz, hogy szembe kell nézned önmagaddal, rendezetlen életeddel, bűneiddel?!. Ő nem vádol, hanem megtisztít és megerősít. Ha közeledünk az Úrhoz, adjuk Neki magunkat alázatosan! Testünket, lelkünket, az egész életünket, hogy bennünk lakozzon. Gondoljuk át, hogy eddig mire adtuk oda az életünket. Versenyt futottunk a világgal. Az emberek szinte minden idejüket a pénzszerzésre, a szexualitásra, hatalomelérésére és megtartására adják. De hová vezet ez? Jól tudjuk mi azt, mégis vakon rohanunk a vesztünkbe. Ha fáj már az, hogy távol kerültünk az Úrtól, hová menjünk a bűnbánatunkkal? A golgotai kereszthez. A Biblia azt üzeni neked, hogy a kereszt alatt temess el mindent, hogy ne szenvedj soha többé attól, ami volt, ami megtörtént veled. Mert csak az élhet igazán Krisztussal, aki előbb meghalt Vele és eltemette ó-emberét. Ne gyászoljuk betegesen a múltunkat, hanem éljünk az Úr szeretetében. A bűnbánatra jutott ember meg is tisztul és beteljesedik az Úr lényével. Mossátok meg kezeiteket, ti bűnösök, s hadd töltessék be szívetek egyedül Istennel, hogy tisztává és igazzá tehesse kezeiteket és szíveteket. Nagy ígéretet kap, aki megtisztult a Bárány vérében: S aztán amikor felismeritek méltatlanságotokat, hitványságotokat, akkor Ő felemel titeket, bátorságot önt lelketekbe és segít nektek. A megalázkodást felmagasztalás követi. Isten ezt szeretetből teszi. Akit visszavárunk, szeret minket. Ezért örömmel várjuk az uraknak Urát és a királyok Királyát, Jézus Krisztust. (Bereczki Sándor) 3

4 A kisfiam egyre gyakrabban kérdezgeti tőlem: Anya, tudod mit szeretnék karácsonyra? Ilyenkor mindig megdöbbenek, hallva a számomra ismeretlen ketyerékről, és felteszem magamnak a kérdést: Mit vár tőlem ez a gyerek? Hogy minden modern, értelmetlen és nem utolsó sorban méregdrága játékot megvegyek, amit a tévében reklámoznak? Fiam kérdésére a reakcióm általában így hangzik: Tudod te egyáltalán, hogy mi a karácsony lényege? Mire ő teljes meggyőződéssel válaszolja, hogy Jézus születése, s immár boldog kórusként ismételjük, hogy nem az ajándékok számítanak, hiszen Ő a legnagyobb ajándék. De hogy őszinte legyek, bennem továbbra is jelen van a szorongás, akárhányszor játszódik el az előbb felvázolt kis jelenet, még ha minden alkalommal le is szűrjük a szükséges konklúziót. Vajon tudom-e telesíteni a gyermekeim várakozását? Nem fogok csalódást okozni nekik? Mint háziasszony is előre gyötrődöm a karácsony közeledtével, az ünnepeket ugyanis csak szépen kitakarított, kínosan tiszta lakásban tudom elképzelni. Megnyugtató, hogy legalább teljesülhetnek régi vágyak, most megkaphatom azt, amit régóta szerettem volna. Csak a családi kasszára vetett futó pillantás tölt el aggodalommal. Ilyen és ehhez hasonló gondok keserítették meg sok éven át karácsonyi készülődést. Úrrá lett rajtam a teljesítménykényszer, és az ebből eredő elégedetlenség Őszinte gondolatok adventről, karácsonyról valószínűleg a gyermekeimre is hatással lehetett. Ne haragudjon az olvasó! Már én is kezdem érzékelni, hogy itt, Karácsony táján nem erről kéne szót ejteni. De fontos a felismerés, hogy az egésznek nem ilyennek kéne lennie, szívem legmélyén én is sokkal többre vágyom mint egy egyszerű ünnepre. Meg is ragadtam az alkalmat, és egy ízben elújságoltam én is a fiamnak hogy mit szeretnék karácsonyra. Egy boldog családot vidám, elé- gedett gyerekekkel. Olyan karácsonyt szeretnék, ahol nem veszik el a sok bába között a gyermek, azaz háziasszonyi- és anyai teendőim mellett is kellő súlyt kap az ünnepelt, Jézus Krisztus. Én Őt már megismertem, de tudom-e úgy ünnepelni a karácsonyt, hogy a gyermekeim és mások is megismerjék? Rá kellett jönnöm, hogy a túlzott igyekezet pont ettől, a lényegtől fosztja meg az ünneplést. Érdemes példát venni Máriáról, aki a kisded Jézussal az ölében látta a rájuk váró szenvedést, az üldöztetést, de tudta, hogy Jézus be fogja tölteni a küldetését is, és az emberiség megkapja általa a legnagyobb ajándékot, az üdvösséget. Próbáljuk meg mi is alkalmazni ezt a szemléletet, és a készülődés emberi oldala mellett bízzunk Benne, és hagyjuk hogy tényleg Róla szólhasson a karácsony. Emlékezzünk meg arról is, hogy Krisztus szerető szívvel fordult az elhagyatottak, a szeretethiányban szenvedők felé. E neves ünnep alkalmával gondoljunk rájuk is, és ha tehetjük, hívjuk meg őket meleg családi fészkünkbe, engedjük, hogy vidámságtól sugárzó csemetéink felvidítsák őket is. (Drótos Gyöngyi) december

5 AZ AJÁNDÉK Mottó helyett, idézek egy évi adventi köszöntőből, Bereczki Sándortól: Az emberi szív olyan sivár tud lenni, mint egy sötét sziklaüreg Isten nélkül. Jelképes üzenete van annak, hogy Jézus egy rideg sziklabarlangban jött e világra: ha befogadjuk őt, nemcsak átformál minket, hanem betölti ürességünket, az életünket. Az én legnagyobb ajándékom, amelyet életemben kaptam Jézus volt. Egy 26 évvel ezelőtti tavaszi napon megértettem az Atya Isten szándékát, hogy kegyelemből mindenkinek akar adni egy ajándékot. Ez Jézus. Ezen felül mondta az Úr, hogy: Hogyne ajándékozna Vele együtt mindent minékünk! Ez az ajándék számomra és számodra is - kétezer éve el lett készítve, és magától az Atyától érkezett. Nem kötődött különleges ünnepnaphoz. Egyszerű hétköznap volt, amikor Isten megajándékozott engem a bűnbánattal, kitakarította a szívemet a lomoktól ahogy karácsony előtt a háziasszonyok szokták a lakást - és elhelyezte benne a Fiát. Örült az ajándékozó, és az egész menny, és örült a megajándékozott, - ebben az esetben én mert tudtam, hogy egy örökkévalóságra elegendő, tökéletes ajándékot kaptam. Így karácsony táján szaladgálunk talán a legtöbbet ajándékok után. Ha annyi időt töltenél el velem, mint amennyit a karácsonyi készülődéssel - töprengsz és szorgoskodsz, lótsz és futsz, csillog-villog a csempe, ragyognak az ablakok, fán a díszek, szőnyeg, függöny és asztalon az ünnepi kalács illatozik, akkor milyen más volna az ünnep. - emlékeztet a Szentlélek. Írok még egy idézetet ugyanennek a évnek adventjére készült kiadványból Szili Orsitól:..Advent. ötletelni, szaladgálni, sütni, főzni, takarítani, barkácsolni, vásárolni, a képeslapokat megírni, és persze el is küldeni. Az ünnepre felkészülni. S mindeközben nem elfelejteni szeretni..közben sokszor elfáradok, talán fel is adom. de várom az Urat. Készülök az ünnepre. mert várom az Urat. Advent. Odakint egyre nagyobb a hideg. Várom az Urat. Itt benn egyre melegebb lesz. Már csak pár aranysárga levél árválkodik a csupasz ágakon. Reménytelenül szürke az ég. De én várom az Urat. Minden megtelik reménységgel. Testvéreim! 2007-ben is csak ugyanazt az Urat várjuk, ugyanazzal a reménységgel és ajándék vásárlás, sütés-főzés, rohangálás közben ne felejtsetek el most se szeretni. Igen, igen. Mindenki tudja, - és aki még nem, annak meg kell tudnia, - hogy Jézus, Aki az Egyetlen, Igazi, Legnagyobb Szeretet, önmagát odaajándékozta nekünk. Köszönjük meg, adjunk érte hálát. Megszületésének, megváltásának, és mennybemenetelének értéke felbecsülhetetlen, és a tudat, hogy eljön újra, számunkra felülmúlhatatlan öröm. Tartsuk magunkat ehhez és boldog karácsonyunk, boldog hívő életünk lesz. 5

6 Mert született nektek ma a Megtartó Karácsony ünnepén Krisztus születését ünnepeljük. Miután József és Mária Názáretből fáradtan megérkeztek Betlehembe, sehol sem találtak szállást. A családoknál és a vendégfogadóknál minden helyet elfoglaltak a népszámlálásra érkezett utasok. Mindenhol elutasították Máriát és Józsefet, jóllehet látták a szükséget. Végül pásztorok fogadták be őket egy istállóban. Jézus, a világ Megváltója nem díszes királyi palotában született meg, hanem kis istállóban nem emberhez méltó körülmények között. És szülé az ő elsőszülött fiát, és bepolyálá őt, és helyezteté őt a jászolba Az evangélisták nem említik, hogy József és Mária az emberek bánásmódja miatt panaszkodtak volna. Az öröm és a szeretet nem engedte, hogy lealacsonyodjanak a kicsinyes és önző emberek szintjére. Azon az éjszakán, amikor egy különös csillag ragyogott az égen, Isten szeretete nyilvánvaló lett, túláradt: megszületett a Messiás. A betlehemi mezőn legeltető pásztorok szívét megremegtette és megmelengette az az örömhír, amit az angyalok hirdettek nekik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. (Lk 2,11) Jézus születése örömhír. A legnagyobb örömhír! Sokan nem tudnak ezzel mit kezdeni. Beteg a lelkük, nem is értik, hogy miért örömhír ez! Reménytelenül élnek egyik napról a másikra. Unalmasnak találják az életet, nem örülnek semminek. Kiégtek, belefáradtak a küzdelmekbe. De mi van velünk? Mi van a mi lelkünkkel? A szeretetlenségtől kihűlt szívünk végre felforrósodik-e? Csüggedt és csalódott szívünknek az evangéliumra van szüksége. Megszületett a Szabadító, a Messiás. Valóra váltak a próféciák. Eljött a Messiás, köztünk van, Immánuel, velünk az Isten! A pásztorok nem elégedtek meg a csodálatos élménnyel, melyben a betlehemi mezőn részesültek. Nekik ennél több kellett! Van ennél több is? Mi az a több? Jézus maga! Az Ő valóságos szeretetében és erejében élni, megalkuvás nélkül! Ezért mindent, a nyájukat, dolgaikat otthagyták az éjszakában, hogy megkeressék, akiről az örömhír szól. A pásztorok Jézus szeretetének vonzáskörébe kerültek. Az angyalsereg megjelenésével nemcsak mennyei fény vette őket körül, hanem Isten szeretete is. Isten mindig szeret. Mindenkit szeret. Ha bűneink miatt nem is érezzük ezt, Ő akkor is folyamatosan szeret. Szeretete olyan, mint egy csendes patak. Mindenki számára elérhető, mindenki meríthet belőle. A pásztorok egy kis sötét istállóban találták meg a gyermek Jézust, Aki a Messiás! Mennyire boldogok voltak! Az újszülött lá december

7 tása nemcsak csodálkozást váltott ki belőlük, hanem vágyat is arra, hogy Isten szeretetében elmerüljenek, hogy többé ne testies módon, földhöz ragadtan éljenek. Aki Krisztust megtalálja, nemcsak örömet talál, hanem életet is. Így az egész élete Krisztusra, a kősziklára épül fel a hit révén és a Szentlélek munkája folytán. Ő mondta: Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. (Máté 7, 24-25) Jézus Krisztus az elveszett világnak üdvösséget szerzett halálával és feltámadásával. Mit jelent ez? Mit értsünk üdvösségen? Szabadulást a Sátán, a bűn és a kárhozat hatalmából, szabadulást a halálból az életre, új életre és örökéletre. Jézus, az Üdvözítő, mert szeretett minket, életét adta értük. Meghalt és feltámadott! Mi csak istállóba fogadtuk be őt, Ő pedig a menny birodalmában készített helyet nekünk. Akik hiszünk áldozatában, bemehetünk az Úr csodálatos országába, arra a helyre, amit még szem nem látott, amiről még fül nem hallott, amit az emberi szív el sem tud képzelni. Aki hisz, üdvözül! Milyen nagy nyereség hinni Jézusban, az Üdvözítőben! Bátran kérheted, hogy téged is mentsen meg, és tegyen országa polgárává. Szükségünk van az üdvözítő kegyelemre, mely a Jézus Krisztusban való hit alapján lehet a mienk. A Biblia így bátorít minket: Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. (Titusz 2,11-14) Karácsony van. Jézus születéséről emlékezünk meg, Isten irántunk való szeretetéről. Ez a szeretet nemcsak boldoggá tesz minket, hanem arra ösztönöz, hogy mi is szeressünk, áldozatokat hozzunk egymásért, és Jézushoz vezessük azokat, akiknek még eddig nem ragyogott fel Krisztus, akik még nem támadtak fel a halálból az életre. A földön az igazi élet csak akkor veszi kezdetét, amikor befogadjuk Krisztust a szívünkbe és elkötelezzük magunkat, hogy harcolni fogunk a bűneink ellen és szentül élünk. Ünnepelünk! Krisztus megszületett. Akiről Pál apostol ezt írja: Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg, és ti Ő benne vagytok beteljesedve (Kol 2,9-10) Ha hívő emberek vagyunk, nemcsak megemlékezünk Krisztus születéséről, hanem be is teljesedünk Vele, hogy Isten akarata szerint élhessünk a mindennapok forgatagában. (Bereczki Sándor) 7

8 Események a Mindenki Templomában Az ünnepi teendők mellett készülünk a Mindenki Temploma ünnepi alkalmaira is. Karácsony napján reggel 10 órától Karácsonyi Istentiszteleten gyülekezünk.a délelőtt első része (communio) a bűnbánat, az elrendezés, az Úrral és egymással való közösség ideje. Ezt követően felszabadultan, örömmel betelve dicsőítjük az Urat, Aki eljött és szeretet által közöttünk van. November elején ünnepeltük lelkipásztorunk, Sándor bácsi 71. születésnapját. Ez alkalomból több ízben is felköszöntöttük. Pénteken a tinédzserekkel és az ifjakkal ünnepeltünk, hétvégén pedig a presbiterek és diakónusok, valamint a gyerekek kívántak boldog születésnapot neki. Vasárnap délután egy zártkörű ünneplésre is sor került a régi hívők részvételével, ahol évtizedekkel ezelőtt készült videók nézegetésével és anekdotázással idéztük fel Sándor bácsi eddigi munkásságának legemlékezetesebb momentumait, és felköszöntöttük Dr. Molnár Istvánt, aki szintén a napokban ünnepelte születésnapját. Ő nagyon sokat segített a gyülekezet nagy horderejű problémáinak megoldásában. Neki is és Sándor bácsinak is köszönetet mondtunk áldozatos munkájukért, a sok jóért amit értünk tettek. December 26-án délután 16 órától pedig a Karácsonyi Színdarabot tekinthetjük meg, melyre fiataljaink hónapok óta lelkiismeretesen készültek. A gyülekezeti gyerekek és fiatalok O. Bódi Éva színművész és drámapedagógus testvérünk rendezésében színdarabot mutatnak be. Éva és segítői (Kollár Aranka, Hessky Klára, Albert Zsuzsi és sokan mások) arra törekedtek, hogy egy gyönyörű karácsonyi történet keretében a gyerekek szája által mondják el az ünnep üzenetét: Jézus Krisztus, a Messiás megszületett, és akinek a szívében van hely számára, ott lakozást vesz Szilveszterkor este 18 órakor Évzáró Istentiszteletet tartunk, utána Úrvacsorai közösségben vesznek részt a gyülekezet tagjai. Szeretetvendégség után a gyülekezet belső körével együtt várhatjuk az újév közeledtét, miközben az elmúlt év eseményeiről, lelki vetületeiről beszélgetünk. Imában is megköszönjük az Úr kegyelmét, és kérjük, hogy tartson meg bennünket az újévben is december

9 Exkluzív interjú a Fekete-Szabó házaspárral Karácsonyi lapszámunk számára Fekete-Szabó Bélát és feleségét, Ágit kértem meg, hogy válaszoljanak néhány aktuális, ünnepekkel kapcsolatos kérdésemre. - Kedves Béla és Ági! Milyen gyerekkori élményeitek vannak a karácsonyról? - Ági: Engem vegyes érzelmek fűznek a gyerekkori karácsonyokhoz. Édesapám alkoholbetegségben szenvedett és ez sokszor tönkretette az ünneplést. Édesanyám próbálta ennek ellenére széppé és szeretetteljessé tenni ezt a pár napot, amennyire csak tőle tellett. Nagyon örültem annak is, amikor többen felkerekedtünk, és rokonok ablaka alatt énekeltünk, majd fennhangon megkérdeztük: Szabad-e itt az Istent dícsérni? Mire igenlő választ kaptunk, mi több nagyanyám mindig hozzátette: Sőt kell is! Ezután beinvitáltak bennünket egy kis vendégségre, közös ünneplésre. Ilyen módon jártunk egyik rokontól a másikig a faluban, majd együtt elmentünk az éjféli misére. - Béla: Nálunk kicsit másként zajlott az ünneplés, mi inkább kisebb családi körben ünnepeltünk, és külsőségekről; takarításról, sütés-főzésről szólt az egész. Előfordult, hogy fogtam magam és szenteste elmentem az erdőbe kirándulni a kutyával, annyira méltatlannak tartottam az ilyenfajta ünneplést. - És hogyan ünneplitek most a karácsonyt? - Természetesen a karácsonyi sütésfőzés és a karácsonyfa a mi ünneplésünknek is szerves részét képezik, márcsak a gyerekek miatt is. El kell ismerni hogy tényleg van valami varázslatos abban amikor a fenyőillat és a frissen sült beigli illata keveredik a lakásban. Mi általában először asztalhoz ülünk, felolvassuk a Bibliából a karácsonyi történetet, majd beszélgetünk, imádkozunk a gyerekekkel együtt. Fontosnak tartjuk, hogy az ajándékozás előtt megemlékezzünk Krisztusról, a mi Megváltónkról, igazi isteni ajándékunkról. - Mit gondoltok, milyen a karácsony, mint ünnep megítélése napjainkban? - Egészen elképesztőnek találjuk, hogy mekkora üzleti fogás lett az egészből. Amikor az ember meghallja a Mennyből az angyalt egy bevásárlóközpontban, eszébe jut hogy a karácsony a legtöbb ember számára már nem a szeretet, hanem az ajándékozás ünnepévé vált. Legalább nálunk, hívőknél kéne másképp lennie. Szívesen emlékszünk vissza egy Karácsony estére, amikor Ági néniékkel ültek egy asztalnál azok, akik amúgy egyedül ünnepeltek volna. Nem voltak nagy ajándékok, csupán énekeltünk, imádkoztunk, beszélgettünk, de fantasztikus légkör jellemezte az egész estét. és a szerény körülmények dacára nem éreztük hogy hiányozna bármi is. A három bölcs drága ajándékkal kedveskedett az Úrnak. Eszünkbe jutott, hogy mi vajon tudunk-e bölcsek lenni, és olyat adni, cselekedni ami igazán kedves az Úr előtt? Mert valóban, a szívből jövő őszinte szeretetnél és törődésnél szebb ajándék nem létezik. M.G. 9

10 Kérdeznek az ifjak Az ifjúsági alkalmakról Gyülekezetünk közössége eredetileg egy ifjúsági ébredésnek köszönhetően alakult ki, és bár az akkori fiatalok ma már mind felnőtt, többnyire családos emberek, a gyülekezet máig igyekszik megtartani fiatalos dinamizmusát. Ezért ma is nagy hangsúlyt kap az ifjakkal való törődés. Sándor bácsi és Ági néni nagy szeretettel fáradozik azon, hogy minden segítséget megkapjon a fiatalság ahhoz, hogy meg tudják állni a helyüket az életben úgy, hogy közben megmaradnak a Krisztusban való lelkiségben. Egészen a kezdetektől fogva voltak ifjúsági találkozók a gyülekezetben. Ezek oldott, fesztelen hangulata már akkor is a legkedveltebb alkalmak egyikévé tette az ifit. Azóta is péntek délutánonként alkalom nyílik arra, hogy a végre együtt lehessenek egy kicsit, megoszthassák egymással a hétköznapok eseményeit, és az ige köré gyűlhessenek. Szeptember óta egy különösen élő kis közösség van kialakulóban az ifjúsági órákon. A fiatalok egyre inkább a sajátjukénak érzik az összejöveteleket, hétről-hétre nagyszerű beszélgetésekre kerül sor és sikerült egy olyan imaközösséget kialakítani, melyben igazán megnyílhatnak egymás előtt, s ezáltal kölcsönösen megépülhetnek, erőt meríthetnek egymás hitéből is. Meglepő, hogy mennyi érdekes téma kerül elő mostanában. Ennek következtében közös megegyezés alapján üzembe lett helyezve egy kis levelesláda, melybe hétköznaponként a fiatalok anonim módon is beledobhatják a kérdéseiket, problémafelvetéseiket, hogy aztán pénteken közösen meg lehessen beszélni. Legutóbb a következő kérdések kerültek elő a ládikából: Mit értsünk meditáció alatt? Érdemes megszívlelni, mire jutottunk: a meditáció szót hétköznapi értelemben az elmélkedés, a szemlélődés, a töprengés kifejezésére használjuk. Ebben az értelemben jól ismerjük az ilyen kifejezéseket: Mit meditálsz ezen? stb. (Keleti) vallási értelemben beszélnek transzcendentális (=tapasztalattól függetlenül létező) meditációról, melyet hét lépésből álló tanfolyamon oktatnak világszerte. Miért vonzó sok embernek a transzcendentális meditáció napjainkban? Mert azt ígéri, hogy gyógyszerek nélkül megszabadít a stressztől, és pozitív hatást fejt ki az egyéni élet minden területén: elme, test magatartás és környezet. A meditáció keleti vallásfilozófiák gondolatrendszerében fejlődött ki, és később jelentős szerepet játszott a keresztény történelmi egyházi ezoterikában (=csak beavatottak számára hozzáférhető tan) is, szerves része volt a szerzetes-nevelés során alkalmazott lelki tréningeknek. A meditációval kialakítottak egy olyan technikát, amely messzemenően alkalmasnak bizonyult az én-erők növelésére, az elmélyedés, az átélés fokozására. A meditációt belsőleg kiürült állapotnak nevezik. A meditáló nyugalmat, kiegyensúlyozottságot érez. Pszichés tartalmakhoz juttatja az elmélyülőt. Például. képek villannak be neki stb. Hitvalló keresztyének ritkán használják a meditáció kifejezést. Többnyire egy bibliai szakaszon való elmélkedést értenek ezen. A hívő emberben nemcsak tanulságos gondolatok ébrednek a bibliaolvasás során, hanem élő, konkrét üzenetet is nyer belőle a Szentlélek munkája révén. Az Úr igéin nemcsak elmélkednünk kell, hanem fel kell ismernünk a személyes, nekünk szóló üzenetet benne. (L.Á.) Ki volt Málkicedek? Noé fia, Sálem királya, vagyis Jeruzsálemé. Amikor Ábrahám,elűzi a négy ellenséges királyt Kánaán földjéről és kiszabadítja Lótot, Malkicedek, Sálem királya kenyérrel és borral köszönti Ábrahámot, hogy hálásan megköszönje neki, amiért megmentette a Jeruzsálemmel szövetséges városok királyait. Málkicedek pap és király volt egyben, egyívású volt Ábrahámmal. Így találkozik Ábrahám önmagával, vagyis felmenőivel, a hellyel ahol Isten próbára teszi az ő hűségét, és ahol örök szövetséget köt vele, a hellyel ahol több mint ezer év múlva az Úr Háza fog állni. (D.D.) december

11 Hanukka Nem sereggel, nem erővel, hanem Isten szellemével így szól az Úr -Zeharjá könyvéből Hanukka azt jelenti felavatás, a fény ünnepének is szokták hívni. Kiszlév (december) hónap 25-én kezdődik hanukka nyolc napja, amikor sem böjtölni, sem gyászolni nem szabad. Miért? Mert a pogányok egykor betörtek a Szentélybe, megfertőzték a szent olajat. Amikor pedig Hasmoneusok legyőzték őket, csak egyetlen olajos hordót találtak, amely a főpap pecsétjével volt lepecsételve. Bár ez csak egy napnyi olajat tartalmazott, mégis csoda történt és nyolc napon át égett. Esztendőre ünneppé avatták e napot, és zsoltárszóval, hálaénekkel magasztalták Istent. (Talmud-Sábbosz) A Szentélyben szokás szerint folyvást égnie kellett a menóra fényeinek (hét ágú gyertyatartó), és ez a kis olaj nyolc napig tartott. Erre a csodára örömmel emlékezve, nyolc napon át minden nap eggyel több hanukka-gyertyát gyújtunk,(nyolc plusz egy ágú) míg az összes nem ég. Képek az Adventi koncertről 11

12 Mi n d e n k i t szeretettel v á r u n k istentiszteleteink re a Mindenki Templomában! Minden kedves olvasónknak áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és boldog Új Esztendőt kívánunk! Karácsony első nap ( délelőtt 10 óra) Karácsony második nap ( délután 16 óra) Szilveszter ( este 18 óra) Úrvacsora és Istentisztelet Gyermek karácsony Évzáró Istentiszteletet Szerdán 17: 00-tól Utcamisszió 18: 00-tól Bibliai tanítás és imaóra Péntek 17: 00-tól Tizenévesek találkozója 18: 00-tól Ifjúsági összejövetel Szombat 18: 00-tól Zenés evangélizáció Vasárnap 10: 00-tól Úrvacsora a közösség tagjai számára 10: 30-tól Gyermek istentisztelet 11: 00-tól Istentisztelet Cím: 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9 Tel.: (+36 1) Fax: (+36 1)

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2014. március P. Tóthné Szakács Zita Böjtben A múlt héten elkapott egy vírus, minek következtében

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett 1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett Világosságos szentolvasó I. Jézus a tisztulás jelképeként alámerült a Jordán vizében. Nekem a gyónás adja a megtisztulást. Milyen gyakran élek a gyónás lehetõségével?

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza KIÁLTÓ SZÓ Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Alapige: János 1,19-23 Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 3. szám 2010. Május, Pünkösd Az Úr legyen veletek! (Ruth könyve 2. rész 4. vers) Egyszerûen szép bibliai köszöntés

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: SZERDA DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben