www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2007. Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában."

Átírás

1 www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. (Lukács 2:11)

2 TARTALOM Bereczki Sándor: Az Úr közel 3 Drótos Gyöngyi: Őszinte gondolatok adventről, karácsonyról 4 Gottl Márta: Az ajándék 5 Mert született nektek ma a Megtartó 6 Események a Mindenki Templomában 8 Exkluzív interjú a Fekete-Szabó házaspárral 9 Kérdeznek az ifjak 10 A Sion Gyülekezet lapja, december Mindenki Temploma, 1105, Cserkesz u Főszerkesztő: Bereczki Sándor, Vezető Szerkesztő: Bereczki Sándorné, Szerkesztő: Megyeri Gábor, Lektor: Gottl Egonné, Kiadványszerkesztő: Danziger Dániel, Fotók: Bereczki Sándor, Danziger Dani, Fekete-Szabó Béla www. MINDENKITEMPLOMA.HU

3 Az Úr k ö z e l A Biblia ígérete szerint Jézus Krisztus, Aki 2000 évvel ezelőtt véghez vitte a megváltást, visszajön. Nem tudjuk az érkezése dátumát, minden napon készen kell várnunk Őt. Egyházi körökben Jézus születésének az ünneplése, a karácsonyi ünnep előtti heteket adventi időszaknak nevezik. Általában ilyenkor fokozottan szó esik Jézus Krisztus visszajöveteléről, bár az élő hitű keresztyén minden nap várja az Urat, nemcsak liturgikusan az adventi négy vasárnapi istentiszteleten. Az Úr visszajövetelére készülve a következő bibliai szakaszt olvassuk el, és lélekben mélyüljünk el benne. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. (Jak. 4,7-10) A The Living Bible a következőképpen adja vissza a fenti mondatokat: Így adjátok magatokat alázatosan Istennek. Álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek. És amikor egészen közel húzódtok Istenhez, Isten is szorosan közel húzódik hozzátok. Mossátok meg kezeiteket, ti bűnösök, s hadd töltessék be szívetek egyedül Istennel, hogy tisztává és igazzá tehesse kezeiteket és szíveteket. És legyenek ott a könnyek szemeitekben a rossz dolgok miatt, melyeket elkövettetek legyen ott a szomorúság és az őszinte megbánás S aztán amikor felismeritek méltatlanságotokat, hitványságotokat, akkor Ő felemel titeket, bátorságot önt lelketekbe és segít nektek. (Jak. 4,7-10) Az Úr visszajön. Minden szem meglátja Őt. Ez egy nagy nap lesz. Jön, közeledik a megfeszített és feltámadott Krisztus. Mit tegyünk? Hogyan fogadjuk Őt? A Living Bible egy sokat mondó kifejezést használ: Húzódjatok szorosan közel Istenhez. Amikor ezt a mondatot olvassuk, az a kedves pillanat idéződik fel bennünk, amikor kisgyerekkorunkban szorosan közel húzódtunk anyánkhoz vagy apánkhoz, fizikai és lelki közelségük biztonságot jelentett nekünk. Ők magukhoz szorítottak minket és boldogok voltunk együtt. Közel húzódni Istenhez? Szív közelbe kerülni? Lehet, hogy idegenül hat ránk az a gondolat, hogy ilyen közel menjünk Istenhez. De egyáltalán ilyen közel juthatunk-e Hozzá? Közel enged Magához?! Nem űz el és nem taszít el minket? Pedig megérdemelnénk! János apostol az utolsó vacsorán közel húzódott Jézushoz. Hallotta szívdobogását. Akkor is a közelében maradt, amikor mindenki elmenekült a közeléből. Ott állt a kereszt alatt. Közeledjünk Istenhez, s a szeretetének gazdagságában részesülünk. Közel jön hozzánk. Átéljük ugyanazt a boldogságot, mint amikor szüleink magukhoz szorítottak minket, mint szeretett gyermekeiket. Közel akarsz-e jutni az Úrhoz? Félsz a közelségétől? Attól tartasz, hogy Isten közelében lelepleződsz, hogy szembe kell nézned önmagaddal, rendezetlen életeddel, bűneiddel?!. Ő nem vádol, hanem megtisztít és megerősít. Ha közeledünk az Úrhoz, adjuk Neki magunkat alázatosan! Testünket, lelkünket, az egész életünket, hogy bennünk lakozzon. Gondoljuk át, hogy eddig mire adtuk oda az életünket. Versenyt futottunk a világgal. Az emberek szinte minden idejüket a pénzszerzésre, a szexualitásra, hatalomelérésére és megtartására adják. De hová vezet ez? Jól tudjuk mi azt, mégis vakon rohanunk a vesztünkbe. Ha fáj már az, hogy távol kerültünk az Úrtól, hová menjünk a bűnbánatunkkal? A golgotai kereszthez. A Biblia azt üzeni neked, hogy a kereszt alatt temess el mindent, hogy ne szenvedj soha többé attól, ami volt, ami megtörtént veled. Mert csak az élhet igazán Krisztussal, aki előbb meghalt Vele és eltemette ó-emberét. Ne gyászoljuk betegesen a múltunkat, hanem éljünk az Úr szeretetében. A bűnbánatra jutott ember meg is tisztul és beteljesedik az Úr lényével. Mossátok meg kezeiteket, ti bűnösök, s hadd töltessék be szívetek egyedül Istennel, hogy tisztává és igazzá tehesse kezeiteket és szíveteket. Nagy ígéretet kap, aki megtisztult a Bárány vérében: S aztán amikor felismeritek méltatlanságotokat, hitványságotokat, akkor Ő felemel titeket, bátorságot önt lelketekbe és segít nektek. A megalázkodást felmagasztalás követi. Isten ezt szeretetből teszi. Akit visszavárunk, szeret minket. Ezért örömmel várjuk az uraknak Urát és a királyok Királyát, Jézus Krisztust. (Bereczki Sándor) 3

4 A kisfiam egyre gyakrabban kérdezgeti tőlem: Anya, tudod mit szeretnék karácsonyra? Ilyenkor mindig megdöbbenek, hallva a számomra ismeretlen ketyerékről, és felteszem magamnak a kérdést: Mit vár tőlem ez a gyerek? Hogy minden modern, értelmetlen és nem utolsó sorban méregdrága játékot megvegyek, amit a tévében reklámoznak? Fiam kérdésére a reakcióm általában így hangzik: Tudod te egyáltalán, hogy mi a karácsony lényege? Mire ő teljes meggyőződéssel válaszolja, hogy Jézus születése, s immár boldog kórusként ismételjük, hogy nem az ajándékok számítanak, hiszen Ő a legnagyobb ajándék. De hogy őszinte legyek, bennem továbbra is jelen van a szorongás, akárhányszor játszódik el az előbb felvázolt kis jelenet, még ha minden alkalommal le is szűrjük a szükséges konklúziót. Vajon tudom-e telesíteni a gyermekeim várakozását? Nem fogok csalódást okozni nekik? Mint háziasszony is előre gyötrődöm a karácsony közeledtével, az ünnepeket ugyanis csak szépen kitakarított, kínosan tiszta lakásban tudom elképzelni. Megnyugtató, hogy legalább teljesülhetnek régi vágyak, most megkaphatom azt, amit régóta szerettem volna. Csak a családi kasszára vetett futó pillantás tölt el aggodalommal. Ilyen és ehhez hasonló gondok keserítették meg sok éven át karácsonyi készülődést. Úrrá lett rajtam a teljesítménykényszer, és az ebből eredő elégedetlenség Őszinte gondolatok adventről, karácsonyról valószínűleg a gyermekeimre is hatással lehetett. Ne haragudjon az olvasó! Már én is kezdem érzékelni, hogy itt, Karácsony táján nem erről kéne szót ejteni. De fontos a felismerés, hogy az egésznek nem ilyennek kéne lennie, szívem legmélyén én is sokkal többre vágyom mint egy egyszerű ünnepre. Meg is ragadtam az alkalmat, és egy ízben elújságoltam én is a fiamnak hogy mit szeretnék karácsonyra. Egy boldog családot vidám, elé- gedett gyerekekkel. Olyan karácsonyt szeretnék, ahol nem veszik el a sok bába között a gyermek, azaz háziasszonyi- és anyai teendőim mellett is kellő súlyt kap az ünnepelt, Jézus Krisztus. Én Őt már megismertem, de tudom-e úgy ünnepelni a karácsonyt, hogy a gyermekeim és mások is megismerjék? Rá kellett jönnöm, hogy a túlzott igyekezet pont ettől, a lényegtől fosztja meg az ünneplést. Érdemes példát venni Máriáról, aki a kisded Jézussal az ölében látta a rájuk váró szenvedést, az üldöztetést, de tudta, hogy Jézus be fogja tölteni a küldetését is, és az emberiség megkapja általa a legnagyobb ajándékot, az üdvösséget. Próbáljuk meg mi is alkalmazni ezt a szemléletet, és a készülődés emberi oldala mellett bízzunk Benne, és hagyjuk hogy tényleg Róla szólhasson a karácsony. Emlékezzünk meg arról is, hogy Krisztus szerető szívvel fordult az elhagyatottak, a szeretethiányban szenvedők felé. E neves ünnep alkalmával gondoljunk rájuk is, és ha tehetjük, hívjuk meg őket meleg családi fészkünkbe, engedjük, hogy vidámságtól sugárzó csemetéink felvidítsák őket is. (Drótos Gyöngyi) december

5 AZ AJÁNDÉK Mottó helyett, idézek egy évi adventi köszöntőből, Bereczki Sándortól: Az emberi szív olyan sivár tud lenni, mint egy sötét sziklaüreg Isten nélkül. Jelképes üzenete van annak, hogy Jézus egy rideg sziklabarlangban jött e világra: ha befogadjuk őt, nemcsak átformál minket, hanem betölti ürességünket, az életünket. Az én legnagyobb ajándékom, amelyet életemben kaptam Jézus volt. Egy 26 évvel ezelőtti tavaszi napon megértettem az Atya Isten szándékát, hogy kegyelemből mindenkinek akar adni egy ajándékot. Ez Jézus. Ezen felül mondta az Úr, hogy: Hogyne ajándékozna Vele együtt mindent minékünk! Ez az ajándék számomra és számodra is - kétezer éve el lett készítve, és magától az Atyától érkezett. Nem kötődött különleges ünnepnaphoz. Egyszerű hétköznap volt, amikor Isten megajándékozott engem a bűnbánattal, kitakarította a szívemet a lomoktól ahogy karácsony előtt a háziasszonyok szokták a lakást - és elhelyezte benne a Fiát. Örült az ajándékozó, és az egész menny, és örült a megajándékozott, - ebben az esetben én mert tudtam, hogy egy örökkévalóságra elegendő, tökéletes ajándékot kaptam. Így karácsony táján szaladgálunk talán a legtöbbet ajándékok után. Ha annyi időt töltenél el velem, mint amennyit a karácsonyi készülődéssel - töprengsz és szorgoskodsz, lótsz és futsz, csillog-villog a csempe, ragyognak az ablakok, fán a díszek, szőnyeg, függöny és asztalon az ünnepi kalács illatozik, akkor milyen más volna az ünnep. - emlékeztet a Szentlélek. Írok még egy idézetet ugyanennek a évnek adventjére készült kiadványból Szili Orsitól:..Advent. ötletelni, szaladgálni, sütni, főzni, takarítani, barkácsolni, vásárolni, a képeslapokat megírni, és persze el is küldeni. Az ünnepre felkészülni. S mindeközben nem elfelejteni szeretni..közben sokszor elfáradok, talán fel is adom. de várom az Urat. Készülök az ünnepre. mert várom az Urat. Advent. Odakint egyre nagyobb a hideg. Várom az Urat. Itt benn egyre melegebb lesz. Már csak pár aranysárga levél árválkodik a csupasz ágakon. Reménytelenül szürke az ég. De én várom az Urat. Minden megtelik reménységgel. Testvéreim! 2007-ben is csak ugyanazt az Urat várjuk, ugyanazzal a reménységgel és ajándék vásárlás, sütés-főzés, rohangálás közben ne felejtsetek el most se szeretni. Igen, igen. Mindenki tudja, - és aki még nem, annak meg kell tudnia, - hogy Jézus, Aki az Egyetlen, Igazi, Legnagyobb Szeretet, önmagát odaajándékozta nekünk. Köszönjük meg, adjunk érte hálát. Megszületésének, megváltásának, és mennybemenetelének értéke felbecsülhetetlen, és a tudat, hogy eljön újra, számunkra felülmúlhatatlan öröm. Tartsuk magunkat ehhez és boldog karácsonyunk, boldog hívő életünk lesz. 5

6 Mert született nektek ma a Megtartó Karácsony ünnepén Krisztus születését ünnepeljük. Miután József és Mária Názáretből fáradtan megérkeztek Betlehembe, sehol sem találtak szállást. A családoknál és a vendégfogadóknál minden helyet elfoglaltak a népszámlálásra érkezett utasok. Mindenhol elutasították Máriát és Józsefet, jóllehet látták a szükséget. Végül pásztorok fogadták be őket egy istállóban. Jézus, a világ Megváltója nem díszes királyi palotában született meg, hanem kis istállóban nem emberhez méltó körülmények között. És szülé az ő elsőszülött fiát, és bepolyálá őt, és helyezteté őt a jászolba Az evangélisták nem említik, hogy József és Mária az emberek bánásmódja miatt panaszkodtak volna. Az öröm és a szeretet nem engedte, hogy lealacsonyodjanak a kicsinyes és önző emberek szintjére. Azon az éjszakán, amikor egy különös csillag ragyogott az égen, Isten szeretete nyilvánvaló lett, túláradt: megszületett a Messiás. A betlehemi mezőn legeltető pásztorok szívét megremegtette és megmelengette az az örömhír, amit az angyalok hirdettek nekik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. (Lk 2,11) Jézus születése örömhír. A legnagyobb örömhír! Sokan nem tudnak ezzel mit kezdeni. Beteg a lelkük, nem is értik, hogy miért örömhír ez! Reménytelenül élnek egyik napról a másikra. Unalmasnak találják az életet, nem örülnek semminek. Kiégtek, belefáradtak a küzdelmekbe. De mi van velünk? Mi van a mi lelkünkkel? A szeretetlenségtől kihűlt szívünk végre felforrósodik-e? Csüggedt és csalódott szívünknek az evangéliumra van szüksége. Megszületett a Szabadító, a Messiás. Valóra váltak a próféciák. Eljött a Messiás, köztünk van, Immánuel, velünk az Isten! A pásztorok nem elégedtek meg a csodálatos élménnyel, melyben a betlehemi mezőn részesültek. Nekik ennél több kellett! Van ennél több is? Mi az a több? Jézus maga! Az Ő valóságos szeretetében és erejében élni, megalkuvás nélkül! Ezért mindent, a nyájukat, dolgaikat otthagyták az éjszakában, hogy megkeressék, akiről az örömhír szól. A pásztorok Jézus szeretetének vonzáskörébe kerültek. Az angyalsereg megjelenésével nemcsak mennyei fény vette őket körül, hanem Isten szeretete is. Isten mindig szeret. Mindenkit szeret. Ha bűneink miatt nem is érezzük ezt, Ő akkor is folyamatosan szeret. Szeretete olyan, mint egy csendes patak. Mindenki számára elérhető, mindenki meríthet belőle. A pásztorok egy kis sötét istállóban találták meg a gyermek Jézust, Aki a Messiás! Mennyire boldogok voltak! Az újszülött lá december

7 tása nemcsak csodálkozást váltott ki belőlük, hanem vágyat is arra, hogy Isten szeretetében elmerüljenek, hogy többé ne testies módon, földhöz ragadtan éljenek. Aki Krisztust megtalálja, nemcsak örömet talál, hanem életet is. Így az egész élete Krisztusra, a kősziklára épül fel a hit révén és a Szentlélek munkája folytán. Ő mondta: Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. (Máté 7, 24-25) Jézus Krisztus az elveszett világnak üdvösséget szerzett halálával és feltámadásával. Mit jelent ez? Mit értsünk üdvösségen? Szabadulást a Sátán, a bűn és a kárhozat hatalmából, szabadulást a halálból az életre, új életre és örökéletre. Jézus, az Üdvözítő, mert szeretett minket, életét adta értük. Meghalt és feltámadott! Mi csak istállóba fogadtuk be őt, Ő pedig a menny birodalmában készített helyet nekünk. Akik hiszünk áldozatában, bemehetünk az Úr csodálatos országába, arra a helyre, amit még szem nem látott, amiről még fül nem hallott, amit az emberi szív el sem tud képzelni. Aki hisz, üdvözül! Milyen nagy nyereség hinni Jézusban, az Üdvözítőben! Bátran kérheted, hogy téged is mentsen meg, és tegyen országa polgárává. Szükségünk van az üdvözítő kegyelemre, mely a Jézus Krisztusban való hit alapján lehet a mienk. A Biblia így bátorít minket: Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. (Titusz 2,11-14) Karácsony van. Jézus születéséről emlékezünk meg, Isten irántunk való szeretetéről. Ez a szeretet nemcsak boldoggá tesz minket, hanem arra ösztönöz, hogy mi is szeressünk, áldozatokat hozzunk egymásért, és Jézushoz vezessük azokat, akiknek még eddig nem ragyogott fel Krisztus, akik még nem támadtak fel a halálból az életre. A földön az igazi élet csak akkor veszi kezdetét, amikor befogadjuk Krisztust a szívünkbe és elkötelezzük magunkat, hogy harcolni fogunk a bűneink ellen és szentül élünk. Ünnepelünk! Krisztus megszületett. Akiről Pál apostol ezt írja: Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg, és ti Ő benne vagytok beteljesedve (Kol 2,9-10) Ha hívő emberek vagyunk, nemcsak megemlékezünk Krisztus születéséről, hanem be is teljesedünk Vele, hogy Isten akarata szerint élhessünk a mindennapok forgatagában. (Bereczki Sándor) 7

8 Események a Mindenki Templomában Az ünnepi teendők mellett készülünk a Mindenki Temploma ünnepi alkalmaira is. Karácsony napján reggel 10 órától Karácsonyi Istentiszteleten gyülekezünk.a délelőtt első része (communio) a bűnbánat, az elrendezés, az Úrral és egymással való közösség ideje. Ezt követően felszabadultan, örömmel betelve dicsőítjük az Urat, Aki eljött és szeretet által közöttünk van. November elején ünnepeltük lelkipásztorunk, Sándor bácsi 71. születésnapját. Ez alkalomból több ízben is felköszöntöttük. Pénteken a tinédzserekkel és az ifjakkal ünnepeltünk, hétvégén pedig a presbiterek és diakónusok, valamint a gyerekek kívántak boldog születésnapot neki. Vasárnap délután egy zártkörű ünneplésre is sor került a régi hívők részvételével, ahol évtizedekkel ezelőtt készült videók nézegetésével és anekdotázással idéztük fel Sándor bácsi eddigi munkásságának legemlékezetesebb momentumait, és felköszöntöttük Dr. Molnár Istvánt, aki szintén a napokban ünnepelte születésnapját. Ő nagyon sokat segített a gyülekezet nagy horderejű problémáinak megoldásában. Neki is és Sándor bácsinak is köszönetet mondtunk áldozatos munkájukért, a sok jóért amit értünk tettek. December 26-án délután 16 órától pedig a Karácsonyi Színdarabot tekinthetjük meg, melyre fiataljaink hónapok óta lelkiismeretesen készültek. A gyülekezeti gyerekek és fiatalok O. Bódi Éva színművész és drámapedagógus testvérünk rendezésében színdarabot mutatnak be. Éva és segítői (Kollár Aranka, Hessky Klára, Albert Zsuzsi és sokan mások) arra törekedtek, hogy egy gyönyörű karácsonyi történet keretében a gyerekek szája által mondják el az ünnep üzenetét: Jézus Krisztus, a Messiás megszületett, és akinek a szívében van hely számára, ott lakozást vesz Szilveszterkor este 18 órakor Évzáró Istentiszteletet tartunk, utána Úrvacsorai közösségben vesznek részt a gyülekezet tagjai. Szeretetvendégség után a gyülekezet belső körével együtt várhatjuk az újév közeledtét, miközben az elmúlt év eseményeiről, lelki vetületeiről beszélgetünk. Imában is megköszönjük az Úr kegyelmét, és kérjük, hogy tartson meg bennünket az újévben is december

9 Exkluzív interjú a Fekete-Szabó házaspárral Karácsonyi lapszámunk számára Fekete-Szabó Bélát és feleségét, Ágit kértem meg, hogy válaszoljanak néhány aktuális, ünnepekkel kapcsolatos kérdésemre. - Kedves Béla és Ági! Milyen gyerekkori élményeitek vannak a karácsonyról? - Ági: Engem vegyes érzelmek fűznek a gyerekkori karácsonyokhoz. Édesapám alkoholbetegségben szenvedett és ez sokszor tönkretette az ünneplést. Édesanyám próbálta ennek ellenére széppé és szeretetteljessé tenni ezt a pár napot, amennyire csak tőle tellett. Nagyon örültem annak is, amikor többen felkerekedtünk, és rokonok ablaka alatt énekeltünk, majd fennhangon megkérdeztük: Szabad-e itt az Istent dícsérni? Mire igenlő választ kaptunk, mi több nagyanyám mindig hozzátette: Sőt kell is! Ezután beinvitáltak bennünket egy kis vendégségre, közös ünneplésre. Ilyen módon jártunk egyik rokontól a másikig a faluban, majd együtt elmentünk az éjféli misére. - Béla: Nálunk kicsit másként zajlott az ünneplés, mi inkább kisebb családi körben ünnepeltünk, és külsőségekről; takarításról, sütés-főzésről szólt az egész. Előfordult, hogy fogtam magam és szenteste elmentem az erdőbe kirándulni a kutyával, annyira méltatlannak tartottam az ilyenfajta ünneplést. - És hogyan ünneplitek most a karácsonyt? - Természetesen a karácsonyi sütésfőzés és a karácsonyfa a mi ünneplésünknek is szerves részét képezik, márcsak a gyerekek miatt is. El kell ismerni hogy tényleg van valami varázslatos abban amikor a fenyőillat és a frissen sült beigli illata keveredik a lakásban. Mi általában először asztalhoz ülünk, felolvassuk a Bibliából a karácsonyi történetet, majd beszélgetünk, imádkozunk a gyerekekkel együtt. Fontosnak tartjuk, hogy az ajándékozás előtt megemlékezzünk Krisztusról, a mi Megváltónkról, igazi isteni ajándékunkról. - Mit gondoltok, milyen a karácsony, mint ünnep megítélése napjainkban? - Egészen elképesztőnek találjuk, hogy mekkora üzleti fogás lett az egészből. Amikor az ember meghallja a Mennyből az angyalt egy bevásárlóközpontban, eszébe jut hogy a karácsony a legtöbb ember számára már nem a szeretet, hanem az ajándékozás ünnepévé vált. Legalább nálunk, hívőknél kéne másképp lennie. Szívesen emlékszünk vissza egy Karácsony estére, amikor Ági néniékkel ültek egy asztalnál azok, akik amúgy egyedül ünnepeltek volna. Nem voltak nagy ajándékok, csupán énekeltünk, imádkoztunk, beszélgettünk, de fantasztikus légkör jellemezte az egész estét. és a szerény körülmények dacára nem éreztük hogy hiányozna bármi is. A három bölcs drága ajándékkal kedveskedett az Úrnak. Eszünkbe jutott, hogy mi vajon tudunk-e bölcsek lenni, és olyat adni, cselekedni ami igazán kedves az Úr előtt? Mert valóban, a szívből jövő őszinte szeretetnél és törődésnél szebb ajándék nem létezik. M.G. 9

10 Kérdeznek az ifjak Az ifjúsági alkalmakról Gyülekezetünk közössége eredetileg egy ifjúsági ébredésnek köszönhetően alakult ki, és bár az akkori fiatalok ma már mind felnőtt, többnyire családos emberek, a gyülekezet máig igyekszik megtartani fiatalos dinamizmusát. Ezért ma is nagy hangsúlyt kap az ifjakkal való törődés. Sándor bácsi és Ági néni nagy szeretettel fáradozik azon, hogy minden segítséget megkapjon a fiatalság ahhoz, hogy meg tudják állni a helyüket az életben úgy, hogy közben megmaradnak a Krisztusban való lelkiségben. Egészen a kezdetektől fogva voltak ifjúsági találkozók a gyülekezetben. Ezek oldott, fesztelen hangulata már akkor is a legkedveltebb alkalmak egyikévé tette az ifit. Azóta is péntek délutánonként alkalom nyílik arra, hogy a végre együtt lehessenek egy kicsit, megoszthassák egymással a hétköznapok eseményeit, és az ige köré gyűlhessenek. Szeptember óta egy különösen élő kis közösség van kialakulóban az ifjúsági órákon. A fiatalok egyre inkább a sajátjukénak érzik az összejöveteleket, hétről-hétre nagyszerű beszélgetésekre kerül sor és sikerült egy olyan imaközösséget kialakítani, melyben igazán megnyílhatnak egymás előtt, s ezáltal kölcsönösen megépülhetnek, erőt meríthetnek egymás hitéből is. Meglepő, hogy mennyi érdekes téma kerül elő mostanában. Ennek következtében közös megegyezés alapján üzembe lett helyezve egy kis levelesláda, melybe hétköznaponként a fiatalok anonim módon is beledobhatják a kérdéseiket, problémafelvetéseiket, hogy aztán pénteken közösen meg lehessen beszélni. Legutóbb a következő kérdések kerültek elő a ládikából: Mit értsünk meditáció alatt? Érdemes megszívlelni, mire jutottunk: a meditáció szót hétköznapi értelemben az elmélkedés, a szemlélődés, a töprengés kifejezésére használjuk. Ebben az értelemben jól ismerjük az ilyen kifejezéseket: Mit meditálsz ezen? stb. (Keleti) vallási értelemben beszélnek transzcendentális (=tapasztalattól függetlenül létező) meditációról, melyet hét lépésből álló tanfolyamon oktatnak világszerte. Miért vonzó sok embernek a transzcendentális meditáció napjainkban? Mert azt ígéri, hogy gyógyszerek nélkül megszabadít a stressztől, és pozitív hatást fejt ki az egyéni élet minden területén: elme, test magatartás és környezet. A meditáció keleti vallásfilozófiák gondolatrendszerében fejlődött ki, és később jelentős szerepet játszott a keresztény történelmi egyházi ezoterikában (=csak beavatottak számára hozzáférhető tan) is, szerves része volt a szerzetes-nevelés során alkalmazott lelki tréningeknek. A meditációval kialakítottak egy olyan technikát, amely messzemenően alkalmasnak bizonyult az én-erők növelésére, az elmélyedés, az átélés fokozására. A meditációt belsőleg kiürült állapotnak nevezik. A meditáló nyugalmat, kiegyensúlyozottságot érez. Pszichés tartalmakhoz juttatja az elmélyülőt. Például. képek villannak be neki stb. Hitvalló keresztyének ritkán használják a meditáció kifejezést. Többnyire egy bibliai szakaszon való elmélkedést értenek ezen. A hívő emberben nemcsak tanulságos gondolatok ébrednek a bibliaolvasás során, hanem élő, konkrét üzenetet is nyer belőle a Szentlélek munkája révén. Az Úr igéin nemcsak elmélkednünk kell, hanem fel kell ismernünk a személyes, nekünk szóló üzenetet benne. (L.Á.) Ki volt Málkicedek? Noé fia, Sálem királya, vagyis Jeruzsálemé. Amikor Ábrahám,elűzi a négy ellenséges királyt Kánaán földjéről és kiszabadítja Lótot, Malkicedek, Sálem királya kenyérrel és borral köszönti Ábrahámot, hogy hálásan megköszönje neki, amiért megmentette a Jeruzsálemmel szövetséges városok királyait. Málkicedek pap és király volt egyben, egyívású volt Ábrahámmal. Így találkozik Ábrahám önmagával, vagyis felmenőivel, a hellyel ahol Isten próbára teszi az ő hűségét, és ahol örök szövetséget köt vele, a hellyel ahol több mint ezer év múlva az Úr Háza fog állni. (D.D.) december

11 Hanukka Nem sereggel, nem erővel, hanem Isten szellemével így szól az Úr -Zeharjá könyvéből Hanukka azt jelenti felavatás, a fény ünnepének is szokták hívni. Kiszlév (december) hónap 25-én kezdődik hanukka nyolc napja, amikor sem böjtölni, sem gyászolni nem szabad. Miért? Mert a pogányok egykor betörtek a Szentélybe, megfertőzték a szent olajat. Amikor pedig Hasmoneusok legyőzték őket, csak egyetlen olajos hordót találtak, amely a főpap pecsétjével volt lepecsételve. Bár ez csak egy napnyi olajat tartalmazott, mégis csoda történt és nyolc napon át égett. Esztendőre ünneppé avatták e napot, és zsoltárszóval, hálaénekkel magasztalták Istent. (Talmud-Sábbosz) A Szentélyben szokás szerint folyvást égnie kellett a menóra fényeinek (hét ágú gyertyatartó), és ez a kis olaj nyolc napig tartott. Erre a csodára örömmel emlékezve, nyolc napon át minden nap eggyel több hanukka-gyertyát gyújtunk,(nyolc plusz egy ágú) míg az összes nem ég. Képek az Adventi koncertről 11

12 Mi n d e n k i t szeretettel v á r u n k istentiszteleteink re a Mindenki Templomában! Minden kedves olvasónknak áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és boldog Új Esztendőt kívánunk! Karácsony első nap ( délelőtt 10 óra) Karácsony második nap ( délután 16 óra) Szilveszter ( este 18 óra) Úrvacsora és Istentisztelet Gyermek karácsony Évzáró Istentiszteletet Szerdán 17: 00-tól Utcamisszió 18: 00-tól Bibliai tanítás és imaóra Péntek 17: 00-tól Tizenévesek találkozója 18: 00-tól Ifjúsági összejövetel Szombat 18: 00-tól Zenés evangélizáció Vasárnap 10: 00-tól Úrvacsora a közösség tagjai számára 10: 30-tól Gyermek istentisztelet 11: 00-tól Istentisztelet Cím: 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9 Tel.: (+36 1) Fax: (+36 1)

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Meg kell róla bizonyosodnom!

Meg kell róla bizonyosodnom! örömhírlap 14. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2009. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Meg kell róla bizonyosodnom! TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Jézusig elmenni 1 2 Gyülekezeti hét 3 4 Presbiteri

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

Pál apostol első levele a korintusiakhoz. A szeretet himnusza

Pál apostol első levele a korintusiakhoz. A szeretet himnusza Ártatlannak maradni! Müller Péter Sziámi Jónak lenni jó. De hol van a határ jó és kevésbé jó között? 4. oldal Hordoznom kell azt a gyertyát Dévai Nagy Kamilla a múltról, jelenről, szeretetről, a küldetéséről

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk!

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! VI. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! Anyám imája Sok vad vihar vonult el már fölöttem. Mindből kivezetett az

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 5. szám 2010. December, Karácsony Ünnepe Megjelent a mi Üdvözítõ Istenünk jósága és emberszeretete. Jézus Krisztus

Részletesebben

Ti vagytok a föld sója

Ti vagytok a föld sója Újfolyam 37. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. szeptember Ti vagytok a föld sója (Máté 5,13) Martinecz Márta kerámiája Evangelizációs hét október 8-tól 12-ig MAGVETÉS ÚJ KEZDÉS

Részletesebben

MANNA. Teremtél-e? Ne félj!

MANNA. Teremtél-e? Ne félj! VII. évf. 1-2. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Teremtél-e? Azért vagy itt, hogy hivatásod töltsd be. Isten sokáig vár a jó gyümölcsre. Míg napjaid a semmibe peregnek, hány gondja, kínja vár az embereknek,

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát... Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XVIII. évfolyam 2014/2 Tartalom Várakozunk és Valaki vár ránk... 2 Karácsony esti

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

1992/6. Ünnepvárás Balogh Sándor

1992/6. Ünnepvárás Balogh Sándor {k19926a} 1992/6 VEZÉRCIKK Ünnepvárás Balogh Sándor Talán tévedek, és csak nekem tűnik úgy, hogy szaporodik a kegyesek körében a karácsonyt ellenzők, az ünnepet elvetők száma? Mire is hivatkoznak? Például,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus örömhírlap 17. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Milyennek lát az Úr? Egy legenda szerint az Úr maga TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: elé állította az állatokat,

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20)

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) magyarországi orvosok keresztény társasága XXV. évfolyam 2 3. szám 2014. augusztus Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) Tartalom A vezetőség munkája dr. Ujlaki

Részletesebben