HOMILETIKA. Tanítás során is elengedhetetlen, hogy tisztává és érthetővé váljon a mondanivaló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HOMILETIKA. Tanítás során is elengedhetetlen, hogy tisztává és érthetővé váljon a mondanivaló"

Átírás

1 HOMILETIKA A textus megtalál és kiválaszt Textushoz kötött beszéd, a Biblia egy részletén alapul ránk találhat: bibliaolvasás közben olvasmányaink közben mindennapi történések alatt gyülekezeti életben Egy témához több textus is tartozhat, a legmegfelelőbbet válasszuk ki BOROSS: nem kell a tematikus prédikációtól félni több alkalommal is beszéljünk róla nem merítsük ki ne csak egy témánk legyen ha megvan a textus, menjünk benne olyan mélyen amennyire csak tudunk Tematika szerint többféle lehet bibliaolvasó kalauz szerint gyülekezet szerint missziói munkatervet készíthetünk cectio continua (egy hosszabb részt vagy könyvet veszünk végig és azt magyarázzuk) TV, rádió útján is találkozhatunk Először imádkozni kell, mert a Lélek eleveníti fel az ismeretet alapos bibliaismeret nyitottság kifelé és felfelé testi frissesség teljes egzisztenciánkkal szolgálatban legyünk Bibliafordítás Szükségessége fontos mert: többféle nyelven íródott szövegkritika útján az alapszöveget meg kell tudni találni fordítás és értelmezés nehéz a körbeírás, többjelentésű szavak, kifejezések, mértékegységek Tanítás során is elengedhetetlen, hogy tisztává és érthetővé váljon a mondanivaló

2 Meditáció A gyermek kihordása gondolkodó imádság üzenetvárás és tusakodás magával az Igével kifelé és felfelé való figyelés egyben átdolgozzuk magunkon a textust rá jövünk, hogy mi a lényege beszélni kezd nekünk az ige A prédikáció mondanivalója a meditációban születik meg. A meditáció az exegézis után következik Először meditálunk Az exegézis egészíti ki azt, amire a meditáció során jutottam TRILLHAAS szerint: a központi gondolatot kell megérteni mit jelentett akkor és ma? milyen képekkel lehet kifejezni BOROSS: mi a textus üzenete? mit mond itt és most nekem milyen életszabályzó gondolatot közöl mi az evangélium benne mi a kulcsszó A meditáció akkor sikerülhet ha: az igehirdető elfordul a bűntől és a gonoszságtól megmarad kegyelemben és ezt a közösség tagjaként teszi A MEDITÁCIÓ BESZÉLGETÉS ISTENNEL. BOHREN szerint a sikeres meditációhoz szükséges: idő jó ötletek fantázia közösség segédtudományok gondolatok válogatása memória alvás Istenfélelem odafigyelés a hallgatókra Istentisztelettel összefügg Igében maradás

3 Exegézis-írásmagyarázat A mondanivalót bányásszuk ki Isten gondolatát akarjuk kifejteni Cél az hogy visszajussunk a kijelentésélményig Az exegeta visszajut különféle eszközeivel (szövegkritika, nyelvészet, archeológia, történelem, vallástörténet, ethnográfia, valláslélektan, vallásbölcsészet, stb.) a kijelentésélményig. Módja: szöveggel való ismerkedés kontextus kérdése (gondolatmenet a könyvön) könyv, szakasz, környezet, kanonikus kortörténeti háttér nyelvi analízis segédeszközök Hermeneutika A bibliai szöveg értelmezését hivatott segíteni fontos a személye történeti kutatás a központi gondolat és a mellékes dolgok közt kell különbséget tenni mit tart és mit nem tart erkölcsi kérdésnek egyetlen magyarázati lehetőség Prédikáció felépítése szelektálás terv készítése homilia vagy sermo homilia: rövid textusoknál szokás alkalmazni, a textushoz idomul sermo: tételes, hosszabb beszéd, a főtételhez simul a mondanivaló Felépítése: főtétel (sermo) központi gondolat, ettől függ a prédikáció, pontos irány bevezetés felosztás (sermo) explikáció applikáció befejezés Tétel: textus fő gondolatát fogalmazza meg (materiális/formális) Elágaztatás (dispozitio): az anyagot elágaztatjuk, de kapcsolatba kell lenni a textussal

4 Explikáció-applikáció: a mondanivaló kifejtése. az explikáció új üzenetet hoz. az applikáció alkalmazás, ez teszi prédikációvá a prédikációt. Bevezetés: ha kész a prédikáció, akkor a mondanivaló határozza meg döntő fontosságú textus és téma összefüggésére világítson rá figyelemfelhívó szerepe van a diszpozíció jön utána Befejezés: tekintsünk vissza személyes felszólítás készítsen elő az imádságra és a doxológiára ne tartalmazzon új gondolatot A prédikáció formába öntése (elocutio) A vázlatot kell a kész prédikációból írni. Kiépítés: az anyagoknak a gondolatunkban adunk formát (tárgyi/alaki) a gondolatokat szavakba öltöztetjük Tárgyi kidolgozás: magyarázás, bizonyítás, rábírás Magyarázás: gondolatot fejtjük ki (tények leírása, körülírás, részletek pontos felsorolása, fogalmak) Bizonyítás: MEGGYŐZÉS tapasztalati (saját vagy másé) ne nyomja el a textust ne hazudjunk fokozatosság Rábírás: erkölcsi cselekvésre késztetés hiányérzetet teremtünk az evangélium a megelégítés A prédikáció nyelve, stílusa utca nyelvén hangozzék közérthető és nem nívótlan szükségszerűen vallásos

5 A prédikáció első feltétele az, hogy megértsék. Amíg nem értik, addig nem is hathat. Világosság: meggyőződés a mondanivaló igazságáról kerüljük az elvont kifejezéseket, körmondatokat, archaizmusokat. Szabatosság és pontosság: szavak jelentése fedje a dolgok jelentését logikai biztosság, statisztikai tömörség, grammatikai helyesség Elevenség: ne mindig ugyanazokat a szófordulatokat használjuk Magyarosság: nem a poézis nyelvén kell, hogy szóljon közérthetőnek kell lennie kenetesség, bizodalmasság, méltóság szóismétlés, megszólítás. kötőszavak halmozása vagy elhagyása, elhallgatás, metafora, allegória, megszemélyesítés, hasonlat, hiperbola, példázat stb. Zavaró tényezők: modernkedés dogmatizmus kegyes kifejezések Prédikáció leírása: megszabadít a rögtönzéstől tudunk a gondolatmenetre figyelni pontosság Prédikáció a szószéken 3 féle lehet: rögtönzés ehhez jó előadó képesség kell olvasás nem élő beszéd, hanem a beszéd karikatúrája szabad előadás elfogadható ne mondjunk mást, mint amit elkészítettünk elkészített logikai rendhez ragaszkodjunk Memorizálás (2x-3x átolvasni) Szószéki hang: természetes hangon jól hallható és szépen artikulált

6 Gesztusok ne legyen mesterkélt ne legyenek artistamutatványok ne legyünk fapapok határozott fellépés Szentlélekért könyörgés: előtte, közben, utána felülről kell kérni A prédikációra való készülés térdmunka.(!) A prédikáció legfőbb tartalmi és formai kritériumai Textushoz kötöttség egy üzenete van a textusnak, ezt kell megkeresi és kibányászni Korrekt exegézis új, élő, időszerű, másképp fel nem ismert üzenetet szólaltat meg Kontextualitás szövegösszefüggésében próbálom megérteni az Igét. Krisztusszerűség Krisztusról kell szólni a prédikációban. Ha ószövetségi a textus, gondolati párhuzamot kell húzni. Gyülekezetszerűség a hallgatóság szükségeihez és az isteni követelményekhez igazodik. Tanító jellegű tanítsunk fogalmakat, formanyelvet, összefüggéseket, titkokat Ihlető beszéd legyen levegője irodalmi példák Világos felosztású legyen eleje, közepe és vége a mondatok legyenek e helyükön textus mondanivalójából következzék Egy gondolatot mélyítsünk el egy fő mondanivalója legyen főtétel, ezt ágaztatom el

7 Legalább egy új gondolatot tartalmazzon olyat mondjunk, amire nem vártak újonnan megértett vagy újszerűnek tűnő dolgot Szabatosan, megfelelő stílusban beszéljünk kerüljük a közhelyeket, törekedjünk a konkrét beszédre Beszéljünk képszerűen audiovizuálisan a kép olyan, mint ablak a házon segít megérteni a mondanivalót Egyéni hangvétel legyünk önmagunk a tanításban Személyes jellegű beszéd személyes meggyőződés hangja először nekem szól, én értettem először nem személyeskedő Etikai útbaigazítást adjon konkrét eligazítást közöljünk dogmatika következménye nagykorú hitre kell terelni a hallgatókat Időszerű beszédet mondjunk Jézus Krisztust kell időszerűen hirdetni a kor nyelvén kell az evangéliumot megszólaltatni elsőrendűen nyelvi kérdés Célratörő beszéd fel kell vállalni az evangélium üzenetének a botrányát is ha arra kerül a sor Hitvallásosság és ökumenizmus egyszerre legyen a kettő református tradíciók komolyan vétele azokhoz kell igazodni elsősorban A liturgia a tanításhoz igazodjék középpontban a Biblia magyarázata, a többi rész is ezzel legyen összhangban Hiteles beszéd lelkipásztor személye Isten tett minket alkalmassá feleljünk meg ennek a kritériumnak Készítette: Oláh Pál Olivér

DR. FEKETE KÁROLY A textusválasztás szükségessége és módjai

DR. FEKETE KÁROLY A textusválasztás szükségessége és módjai DR. FEKETE KÁROLY A textusválasztás szükségessége és módjai A szóval és tettel változatos formában történő keresztyén igehirdetés egyik kitüntetett módja a prédikáció. A prédikáció azzal az igénnyel lép

Részletesebben

MUNKAANYAG. Simonné Czibolya Erzsébet. Beszéd, előadás, prezentáció. A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása

MUNKAANYAG. Simonné Czibolya Erzsébet. Beszéd, előadás, prezentáció. A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása Simonné Czibolya Erzsébet Beszéd, előadás, prezentáció A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása A követelménymodul száma: 1448-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Prezentációs technikák

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Prezentációs technikák 2010. Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Prezentációs technikák A felsőoktatási, továbbképzési és pályakezdési tehetségműhelyek támogatása NTP-OKA-I pályázat része Készítette: Simon Nóra

Részletesebben

TE IS MEGÉRTHETED A BIBLIÁT!

TE IS MEGÉRTHETED A BIBLIÁT! TE IS MEGÉRTHETED A BIBLIÁT! A Pál Szerinti Evangélium: A Rómaiakhoz Írt Levél BOB UTLEY A HERMENEUTIKA PROFESZORA (BIBLIAI ÉRTELMEZÉS) TANULMÁNYOZÁST ELŐSEGÍTÓ KOMMENTÁR SOROZAT ÚJSZÖVETSÉG, 5. KÖTET

Részletesebben

Hogyan tanítsunk? Módszertani és gyakorlati segédlet a hitre neveléshez

Hogyan tanítsunk? Módszertani és gyakorlati segédlet a hitre neveléshez Hogyan tanítsunk? Módszertani és gyakorlati segédlet a hitre neveléshez Veszprém 2008. október 4. Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Konferenciasorozat 8. A konferenciát előkészítette: Trosits András

Részletesebben

Sors döntő pár be. széd. Érintés. Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára. a meg úju l á s ért

Sors döntő pár be. széd. Érintés. Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára. a meg úju l á s ért Sors döntő pár be Érintés Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára széd a meg úju l á s ért 02 Egyházi Jövőkép Bizottság 1440 Budapest 70 Pf. 5 ejb@reformatus.hu www.ejb.reformatus.hu

Részletesebben

Mentorprogram az ifjúsági munkában

Mentorprogram az ifjúsági munkában Jól működő önkéntes gyakorlatok a gyülekezetekben Mentorprogram az ifjúsági munkában Készítette: Budapest Külső-Kelenföldi Református Egyházközség ifjúságának szolgálói Veres Gábor Pusztai Tímea Pusztai

Részletesebben

A tananyag felépítése egyrészt lineáris, hiszen sorba veszi a Bibliai történeteket az Ószövetségben a Teremtéstől a Bírák koráig másrész pedig

A tananyag felépítése egyrészt lineáris, hiszen sorba veszi a Bibliai történeteket az Ószövetségben a Teremtéstől a Bírák koráig másrész pedig BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára?

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? avagy Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? Bibliaismereti előadások a presbiterképzés keretében Készítette: Vető István lelkész Cinkota Révfülöp 2 Vető

Részletesebben

Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv

Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv Heti óraszám: 18h / hét Éves óraszám: 648h Bevezető A két tanítási nyelvű középiskolai oktatás az idegen

Részletesebben

Az istentisztelet teológiája Luthernél

Az istentisztelet teológiája Luthernél Az istentisztelet teológiája Luthernél Die Theologie des Gottesdienstes bei Luther Egy elfeledett könyv ismertetése. 23 évvel ezelőtt, rövid, néhány hónapos Herfordi ösztöndíjas időm alatt egy kora délután

Részletesebben

Esettanulmány: Dániel története

Esettanulmány: Dániel története Tapasztalatok a Picture Exchange Communication System (PECS, a képkártya-csere módszer) alkalmazásával kapcsolatban az Autizmus Kutatócsoport Általános Iskola és Szolgáltató Központban Havasi Ágnes Õszi

Részletesebben

EGYHÁZZENE-PEDAGÓGIA. előhozva a vallásos nevelés gyakorlatából *

EGYHÁZZENE-PEDAGÓGIA. előhozva a vallásos nevelés gyakorlatából * Magyar Egyházzene XX (2012/2013) 405 415 Lehoczky Mária Magdolna EGYHÁZZENE-PEDAGÓGIA újat és ót előhozva a vallásos nevelés gyakorlatából * A beszédről és az éneklésről Ő pedig ezt mondta nekik: Tehát

Részletesebben

Cicero összes retorikaelméleti művei

Cicero összes retorikaelméleti művei Szemle 231 régió nyelvpolitikai történetét 1867-től 1944-ig mutatják be (Наш micцebий Babилoн: ez nagyrészt megfelel Csernicskó magyar nyelvű könyve vonatkozó fejezeteinek). A más nyelven, ez esetben a

Részletesebben

Cosmopolitan Lingua Nyelviskola Kft. 1161 Budapest, Pálya u. 73. E-000445/2014 KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program E-000445/2014/C001

Cosmopolitan Lingua Nyelviskola Kft. 1161 Budapest, Pálya u. 73. E-000445/2014 KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program E-000445/2014/C001 KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program 1.1. Megnevezése Angol C2 1 1 048 - KER C1-es szint 1.2. OKJ azonosító nem releváns 1.3. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója Angol C2 1 1 048 számú

Részletesebben

Dr. Péteri Pál A lelkigyakorlat jelentősége a XXI. Században

Dr. Péteri Pál A lelkigyakorlat jelentősége a XXI. Században Dr. Péteri Pál A lelkigyakorlat jelentősége a XXI. Században Kedves Érsek Atya, kedves pap testvérek, kedves vendégek, kedves ismerősök és ismeretlenek! Mindenkit szeretettel köszöntök és remélem, hogy

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag Kommunikációs tevékenység gyakorlása oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET...5 1.1 A kommunikáció fogalma és jelentősége...5

Részletesebben

órakeret órakeret 1-4. évf. a. év 1 36 32 4 1-4. évf. b. év 1 36 34 2 1-4. évf. c. év 1 36 34 2 1-4. évf. d. év 1 36 34 2

órakeret órakeret 1-4. évf. a. év 1 36 32 4 1-4. évf. b. év 1 36 34 2 1-4. évf. c. év 1 36 34 2 1-4. évf. d. év 1 36 34 2 RPI kód: GYÜL09 Sukorói Református Missziói Egyházközség 8096 Sukoró, Fő u. 66. Sukorói Református Missziói Egyházközség hittanoktatási helyi tanterve a CXC. Tv. 35.. értelmében erkölcstan helyett választható

Részletesebben

Reuss András. A református és evangélikus teológia különbségei Rendszeres teológiai alapvetés 1. Megjelent: THÉMA (6) 2005/1-2, 13-20.

Reuss András. A református és evangélikus teológia különbségei Rendszeres teológiai alapvetés 1. Megjelent: THÉMA (6) 2005/1-2, 13-20. Reuss András A református és evangélikus teológia különbségei Rendszeres teológiai alapvetés 1 Megjelent: THÉMA (6) 2005/1-2, 13-20. Mint minden emberi kapcsolatban, így a felekezetek egymással viszonyában

Részletesebben

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE

PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE Biblia-tanulmányok (2015. január március) PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE Spalding Alapítvány Budapest, 2014 5 A tanulmányokat összeállította: Kovács Zoltán (6., 7., 12.), Neparáczki Nándor (4.), Prancz Zoltán (1.,

Részletesebben

A személyes imádság részei

A személyes imádság részei A személyes imádság részei Anélkül, hogy túlzottan kiemelnénk valamelyik vallási tevékenység fontosságát, mégis az imádság magasan kimagaslik a többi szent aktus fölé, mivelhogy benne nem egy előirt, egyházi

Részletesebben

GYAKORLATI KATEKETIKA

GYAKORLATI KATEKETIKA APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA GYAKORLATI KATEKETIKA BUZA ILONA A képzés bevezetése a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása és bevezetése

Részletesebben

Melléklet- angol nyelv tantervek

Melléklet- angol nyelv tantervek Melléklet- angol nyelv tantervek 1. Tantárgyankénti tantervek Angol mint első idegen nyelv tantárgy helyi tanterve Óraszám: heti 4 óra A NAT 2012 szerinti kerettantervi javaslata alapján Az alkalmazott

Részletesebben

LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA

LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére

Részletesebben

MIKROHITEL TANANYAG FÜZET. Két ország, egy cél, közös siker! Magyarország-Románia. Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap.

MIKROHITEL TANANYAG FÜZET. Két ország, egy cél, közös siker! Magyarország-Románia. Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap. Két ország, egy cél, közös siker! Kockázatelemzés Az ingatlan értékbecslés alapjai Ügyfélkezelési kompetenciák Társadalmi kompetenciák MIKROHITEL TANANYAG FÜZET www.huro-cbc.eu www.hungaryromania-cbc.eu

Részletesebben

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat)

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető ja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján.

Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján. A kerettanterv

Részletesebben