A Mantra Alternatív Természettudományi Szabadegyetem. Tantárgyi és tantestületi ismertetője

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mantra Alternatív Természettudományi Szabadegyetem. Tantárgyi és tantestületi ismertetője"

Átírás

1 A Mantra Alternatív Természettudmányi Szabadegyetem Tantárgyi és tantestületi ismertetője Telefn: ; Web: Facebk: 1

2 Tartalmjegyzék BEMUTATKOZÁS... 3 A MANTRA SZABADEGYETEM CÉLJA... 3 A KÉPZÉS CÉLJA... 4 A MANTRA SZABADEGYETEM OKTATÓI... 5 Dr. Földes László... 5 Prf. Dr. Szász Ilma... 5 Dr. Janák Lajs... 5 Dr. Tatjana Szmirnva... 6 Csörgő Zltán... 6 Eschwigné Varga Zsuzsanna... 6 Lekszikv Attila Péter... 6 Dr. Antal Péter Miklós... 7 Dr. Vdkv Brisz... 7 Vadas Mihály... 7 Földes Andrea... 7 Budavári László... 7 Radics Jáns... 7 Kvács Attila... 8 Dr. Lukács Béla... 8 Dr. Manfred Kubny... 8 Birgit X. Fischer... 8 A MANTRA SZABADEGYETEM TANSZÉKEI ÉS TANTÁRGYAI... 9 AZ EMBER ÉS SZELLEMISÉGE TANSZÉK... 9 Általáns filzófia (Vallástörténet, Pszichlógia, Szimblógia)... 9 Archetiplógia Meditációs gyakrlatk AZ EMBER ÉS A MAKROKOZMOSZ TANSZÉK Külső analógiák (Asztrlógia, Numerlógia, Krnbilógiai pszichgenetika) Belső analógia Életbölcselet (Pszichlógia az extrém szituációkban) Életbölcselet és Felismerés Életbölcselet és Váltzás Életbölcselet és Hatás Életminták (Kabala) AZ EMBER ÉS KÖRNYEZETE TANSZÉK Anatómia Élettan Kórélettan Egészségtan (Az Ember Virágai Bach-virágterápia, Indiai hmepátia, Urinterápia) Tradicinális Kínai Élettudmány Kínai Metafizika A Hegyek tudmánya (Tai Chi és Chi Kung) Kínai asztrlógia (BaZi SuanMing) Kínai medicina Fizignómia A váltzásk könyve és a váltzatlan igazság (I Ching) Tudmánys fizika

3 Bemutatkzás A Mantra Szabadegyetem 1993 szeptemberében kezdte meg működését, akkr két éves képzésként óta flyik a Szabadegyetem főisklává történő akkreditációja ben sikerült az akkreditációs flyamat első felét teljesítenünk, mely az infrastruktúra és gazdasági feltételek akkreditálásából állt. Jelenleg a tantárgyak és a hzzájuk kapcslódó személyi feltételek akkreditációs prcedúrája tart től a Mantra Szabadegyetem és a berlini Steinbeis - Universität közös képzést indít Kínai Metafizika Hagymánys Kínai Élettudmány címmel. A 220 órás, 11 hétvégén át tartó képzés magában fglalja a Kínai Metafizika mind az öt ágát. Külföldi vendégelőadóink: Birgit X. Fischer Prf. Manfred Kubny A tananyag elsajátítása után és sikeres vizsga esetén, a végzésről a Mantra Szabadegyetem és a Steinbeis - Universität közösen állít ki diplmát. Így, végzett hallgatóink hárm év után két diplmát vihetnek haza, a Mantra Szabadegyetem ("Parapszichlógus-szellemi gyógyító") és a Mantra Steinbeis-Universität közös, kétnyelvű diplmájátm("a Hagymánys Kínai Élettudmány szakértője"). A Szabadegyetemen jelenleg kb. 300 hallgató tanul a kettő + egy évflyamn. A hallgatóság mind az életkr, mind az isklai végzettség tekintetében igen vegyes. Egyetlen közös bennük az alternatív gndlkdás és prblémamegldás elsajátításának igénye. A Mantra Szabadegyetem célja A Szabadegyetem filzófiájának egyik alappillére, hgy minden valláss filzfikus gndlat közös és egyetlen gyökérből ered, a skféle hit, Isten-értelmezés a különböző szciális körülmények között élő népek különböző lelki, illetve gndlati hzzáállásából jött létre. Így a közös eszme egyre skszínűbb lelki és gndlati tartalmmal telik meg, egyre inkább emberivé, egyre inkább saját, személyes élménnyé válik. Ugyanakkr a tudmánys élet gyakrlatilag minden területén ellentétes értelmű törekvés észlelhető, a kutatók a jelenségek mögött valamilyen egyszerűen leírható, egységes irányító elvet sejtenek és keresnek. A matematikusk, fizikusk lyan törvényszerűségeket keresnek, mellyel egyszerűen le lehetne írni és előre lehetne jelezni mind a mikrkzmsz, mind a makrkzmsz jelenségeit. A pszichlógia és az rvstudmány visszanyúl a tradicinális elképzelésekhez, melyek értelmében az emberi lélek egy hatalmas egység apró, de az egésszel egyenrangú része. Véleményünk szerint a személyes, belső élménnyé átalakult alapeszme érleli meg az emberek lelki, tudati, mrális, szciális, stb. jellemzőit tehát emberivé teszi az embereket -, ugyanakkr a tudmánnyal karöltve visszavezeti az emberiséget ahhz az Eredethez, amelyből minden és mindenki származik. A Mantra Szabadegyetem nemcsak nevében, hanem tartalmában is viseli mind a filzfikus hittudmány, mind a mdern akadémikus tudmány jegyeit. A Mantra Szabadegyetem gyűjtőlencse kíván lenni: a kiindulási pntból a filzófiák által minden irányba szétszórt fényt szeretné újraegyesíteni és ily módn világsságt vinni a fejekbe, egyrészt az Eredet és a filzófiák megismertetésével, másrészt a tudmány eredményeinek segítségével. 3

4 A Szabadegyetemen lyan szakemberek képzése flyik, akik minden jelenség legyen az helyes vagy akár nem kívánats mögött észreveszik azt az összekötő fnalat, mely a jelenséget az egységhez köti, e fnáln végighaladva megtalálják azkat a lehetőségeket, melyek révén a hátránys vagy kárs tényezők az egységen keresztülvezetve egy másik irányba megszüntethetők. Végzett szakembereink átfgó és mély tudásuk birtkában az élet bármely területén képesek alkalmazni ún. egységesített tudásukat, legyen az műszaki terület, kereskedelem, pedagógia, öklógia, szcilógia, rvstudmány, alternatív medicina, stb. Természetesen ehhez a munkáhz rendkívül alaps és skirányú felkészültség szükséges: A képzés fő vnalát a különböző filzófiai, pszichlógiai tanításk elméleti és gyakrlati elsajátítása képezi. Ezen belül igyekszünk hzzásegíteni minden hallgatónkat valódi útjának megtalálásáhz és bátrítjuk az azn való végighaladást, illetve ktatjuk a spirituális vezetés, a szellemi útn történő gyógyítás számtalan válfaját. Ugyanakkr az ktatás kiterjed a mdern tudmány ide vnatkzó eredményeinek ismertetésére is, úgymint matematika, fizika, kémia, csillagászat, rvstudmány, szcilógia és a saját értelmezésünk szerinti Életbölcselet (Pszichlógia az extrém szituációkban) című tantárgy. A képzés arra irányul, hgy a végzett hallgató képes legyen felismerni a testi lelki tudati és szciális rétegek közötti feszültségeket, diszharmóniát függetlenül attól, hgy az mely életterületen ad jeleket, képes legyen jól értékelni ezeket a jeleket, tudja azt, hgy a jel milyen spirituális fejlődésbeli zavart mutat, legyen képes megkeresni a segítséget kérő számára eredetileg kijelölt spirituális fejlődési utat és adtt esetben tudjn hatékny segítséget nyújtani úgy, hgy az illető erre az útra visszataláljn. Mindenképpen szükséges a hallgató gndlkdásmódjának kiszélesítése ehhez a munkáhz, melynek révén ún. analógiás gndlkdásmód lyan jelenségek között is kapcslatkat fedez fel, amelyek között látszólag semmilyen összefüggés nincs. Minden vallás, minden tradicinális gndlkdás őriz biznys analógiás elemeket, melyek ebben a munkában jól felhasználhatók. 4

5 A Mantra Szabadegyetem ktatói Dr. Földes László Orvs, a Psychfizika tudmányk kandidátusa Az Alternatív Medicina tudmányk akadémiai dktra A Szabadegyetem egyik alapítója és jelenlegi vezetője Fntsabb publikációi: A Mantra Szabadegyetem Anatómia élettan kórélettan c. jegyzete A Mantra Szabadegyetem A kínai medicina energ-infrmációs aspektusai c. jegyzete Néhány új gndlat a radinikával kapcslatban c. dktri értekezés A radinika, mint integráció a keleti rvstudmány és a mdern infrmációs kódk technlógiája között c. tanulmány Prf. Dr. Szász Ilma A "Bikémia" tudmányk kandidátusa MTA dktra (1983), Bilógiai tudmány Vallásfilzófus, valláspszichlógus Összehasnlító vallás-kutató Mentálhigiénikus rvs PhD, DSc Címzetes egyetemi tanár A Szabadegyetem egyik alapítója Fntsabb publikációi: A Mantra Szabadegyetem Átfgó szellemiség c. jegyzete Az Élő fény árnyéka. könyv (Kőröspatak, Budapest, 1997, 1998) Az Örökéletnek beszéde c. könyv (Paradigma, Budapest, 1999 A pnttól a mandaláig c. könyv (Paradigma, Budapest, 2000, 2001) Az Úr ruháját hrdja minden c. könyv (Víztérítő, Budapest, 2001) Tükör által - keresztény képmeditáció c. könyv (Víztérítő, Budapest, 2003) Hematlógiai labratóriumi vizsgálómódszerek c. könyvben (1981) Membránk és membránbetegségek c. könyv társszerzője (Medicina, 1983) Bimembránk szerkezete és működése c. könyvben (1989) Dr. Janák Lajs A Filzófia dktra (Dctr Philsphiae Buddhlgiae) Baktay Ervin Asztrlógiai Egyesület elnöke A Szabadegyetem egyik alapítója Fntsabb publikációi: A Mantra Szabadegyetem Általáns és egészségügyi asztrlógia c. jegyzet Asztrlógiai körséta (25év tanulmányai) c. könyv Synastria emberi kapcslatk a hrszkópban c. jegyzet Asztrlógiai direkciók c. jegyzet Az értelemig és tvább szerzőtársként Kettéhasítva pszichlógiai tanulmány szerzőtársként 5

6 A mundánasztrlógia alapjai c. jegyzet Asztrdiagnsztika c. jegyzet Dr. Tatjana Szmirnva Fizika matematika szaks tanár Pszichlógus Az Alternatív Medicina tudmányk kandidátusa A Psychfizika tudmányk kandidátusa Fntsabb publikációi: A Mantra Szabadegyetem Extrapszichlógia I. c. jegyzete A Mantra Szabadegyetem Extrapszichlógia II. c. jegyzete Krnbilógiai pszichgenetika c. dktri értekezés A Feng-shui krndinamikus értelmezése c. tanulmány Krnbilógiai ntgenetika c. tanulmány Csörgő Zltán Tanár, művelődésszervező (Eszterházy Kárly Tanárképző Főiskla, 1993) Mentálhigiénikus (Kssuth Lajs Tudmányegyetem, 1998) Összehasnlító valláskutató Hagymánykutató Tudatkutató és kutatásszervező Író, szerkesztő A Kelet-Nyugat Kutatóintézet flyamatmenedzsere Fntsabb közös publikációk: Helyi fejlesztés I. (MTA RKK, Misklc, 2000) A tudás társadalma (Varga Csaba - Csörgő Zltán szerk. Stratégiakutató Intézet, Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft., Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, 2002) Mirsusnehum - Tanulmányk Hppál Mihály tiszteletére (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002) Ehető virágk (Kútvölgyi Mihály szerk. Timp Kiadó, Budapest, 2004) rendszeresen publikál a Javaslapban, ahl 1997 óta főszerkesztő is (Hagymányszótár; A gyermek, az aranykri ember) Újságíróként több mint ezer cikke (riprtk, interjúk, tudósításk, stb.) jelent meg napi-, heti- és havilapkban. Eschwigné Varga Zsuzsanna Numerlógus Parapszichlógus Bach-virágterapeuta Fntsabb publikációi: Atlantisz mágikus négyzete c. könyv (2010) Lekszikv Attila Péter kl. bibliaktató 6

7 Fntsabb publikációi: Szimblikus Szellemi Piramis Dr. Antal Péter Miklós Orvs Parapszichlógus Fntsabb publikációi: Teljeskörű Diagnsztikai és Terápiás Prgram Hlistic Remedies Ltd. Orvs Természetgyógyász Prgram Hlistic Remedies Ltd. A Mantra Szabadegyetem Anatómia Élettan Kórélettan c. jegyzete Tumr necrsis factr-alpha increases cerebral bld flw and ultrastructural capillary damage thrugh the release f nitric xide in the rat brain. Szerzők: Eszter Farkas, Zltán Süle, Valéria Tóth-Szűki, Adrienne Mátyás, Péter Antal, Iblya G. Farkas, András Mihály and Ferenc Bari (Micrvascular Research Vlume 72, Issue 3, Nvember 2006, Pages Dr. Vdkv Brisz Ideggyógyász szakrvs Fntsabb publikációi: A Mantra Szabadegyetem Bienergetikai masszpresszúra c. jegyzete A Mantra Szabadegyetem Hydrtherápia c. jegyzete A Mantra Szabadegyetem Urintherápia c. jegyzete Vadas Mihály Taijiquan és qigng ktató, tanácsadó (többszörös VB, VK, EB, OB cím tulajdnsa) Rendező / Színház- és Filmművészeti Főiskla, Film- és Televízió Főtanszak, Televíziós szak, 1991/ Földes Andrea Parapszichlógus Feng shui szakértő Vizelet terapeuta Fntsabb publikációi: Bevásárlóközpntk mnumentális dekrációja kategóriában: Európa 1. díjas tervező és kivitelező (1999 WestEnd karácsny) Budavári László Parapszichlógus Jóga ktató Radics Jáns Parapszichlógus Kabala kutató 7

8 Kvács Attila Fizikus, PhD ösztöndíj Dr. Lukács Béla Fizikus A Fizikai tudmányk kandidátusa A Fizikai tudmányk akadémiai dktra Az MTA Genómiai Tudmánys Bizttságának tagja, az anyagfejlődési albizttság elnöke, a Csillagászati és Űrfizikai Bizttság tagja Fntsabb publikációi: On the Minimum Uncertanity f Space-Time Gedesics Descriptin f the Nuclesr Stpping Prcess within Anistrpic Therm-Hydrdynamics Vertebrate: Individual r Clny? Attempts at Clsing Up By Lng Range Regulatrs Once Mre n Quasar Peridicities Calculatin f X-ray Signals frm Kárlyházy Hazy Space-Time Csmic Phase Transitins Thermdynamic Length, Time, Speed and Optimum Path t Minimize Entrpy Prductin New Analytic Slutins f the Nn-Relativistic Hydrdynamical Equatins Symmetry and Katachi in the Wrks f Aristtle Utazásk térben, időben és téridőben c. könyv A Kárpát-medence egysége / Miért szűnt meg? Helyreáll-e újra? c. könyv Dr. Manfred Kubny PhD szinlgia és japanlógia tudmánykból Kínai nyelv: Fu-Jen Egyetem (Taiwan), Natinal Taiwan Nrmal University, Mandarin Training Center Fntsabb publikációi: Qi-Lebenskraftknzepte in China: Defnitinen, Therien und Grundlagen (1995) Bazi Suanming-Die Schicksalberechnung nach den acht Zeichen (2000) Traditineller Chinesischer Mndkalender-Das Chinesische Mndjahr und das westliche Snnenjahr vn (2000) Feng Shui: Die Struktur der Welt-Geschichte und Knzepte der chinesischen Raumpsychlgie (2008) Birgit X. Fischer Germanlógus Újságíró A kínai Élettudmányk szakértője (BaZi, Feng Shui, Mian Xiang, Tai Chi és Qi Gng) 8

9 A Mantra Szabadegyetem tanszékei és tantárgyai Az Ember és Szellemisége Tanszék Tanszékvezető Prf. Dr. Szász Ilma Tantárgyak Vallástörténet, Pszichlógia, Szimblógia, Archetiplógia, Tudatkutatás, Meditációs gyakrlatk Általáns filzófia (Vallástörténet, Pszichlógia, Szimblógia) A világ vallásainak, filzófiai tanításainak, beavatási útjainak ismertetése. Elméleti és meditációs út a személyiségfejlesztéshez és a spirituális fejlődéshez. Analógia-keresés a tradicinális beavatási rendszerek és a mdern pszichlógiai tanításk között. Követelmények a prgram elvégzése után A hallgatóban alakuljn ki az a képesség, hgy ugyanazt a dlgt több ldalról tudja szemlélni, szemléltetni. Alakuljn ki egy lyan szemlélet, mely segíti az k-kzati összefüggések felismerésében. - Nagy vallásk - Hinduizmus - Buddhizmus - Kínai univerzizmus (taizmus és knfucianizmus) - Judaizmus - Párszizmus (Zarathusztra hit, Zrasztrizmus) - Kereszténység - Iszlám - Szellemtudmányk (ezterikus tanításk) - Gnózis, gnszticizmus - Hermetikus irdalm - A középkr titks tudmányai - Grál-legenda - Ezterikus társaságk (Rózsakeresztesek, Szabadkőművesek) - Spiritizmus - Tezófia - Antrpzófia - Az új tudatállapt mzgalmai (Indiai eredetű, Buddhista eredetű, a kundalini hatásaira építő, Iszlám eredetű, Keresztény eredetű, Tudmánys színezetű irányzatk, mzgalmak) - Sátánizmus 9

10 - Az örökfilzófia Kelet és Nyugat bölcseletében - Keleti filzófiák - Nyugati filzófiák - Pszichlógia - A pszichterápiás isklák és fő jellemzői - Pszichanalízis (Freud, Adler, Jung, Szndi, Frmm, Frankl, Perls, Assagili, Berne) - Viselkedéslélektan (Watsn, Skinner, kgnitív behavirizmus) - Humanisztikus pszichlógia (Ken Wilber, Stanislav Grf) - Transzpersznális pszichlógia - Önismereti utak, módszerek (Kabbala, Enneagram; Tart) - Szimblógia - A szimblógia eredete, jelentése, jellege - Gemetriai szimbólumk - Asztrlógiai szimbólumk - Latin betűk szimblikus értelmezése. - A színek szimblikus jelentése - Állatszimbólumk. - Növényszimbólumk - Tárgyszimbólumk - Az álm fajtái. - Meseszimblógia (Természeti-kzmikus ill. pszichanalítikus értelmezés) - Vallási szimbólumk. - Mngl jóskönyv, Ji king. - Mandala szimblógia Prf. Dr. Szász Ilma Lekszikv Attila Radics Jáns Csörgő Zltán Archetiplógia Az archetípusk jelentőségének megismertetése. Az archeikus szkásk ismertetése. Analógia-keresés a tradicinális beavatási rendszerek és a mdern pszichlógiai tanításk között. Követelmények a prgram elvégzése után A hallgató képes legyen a múlt és a jelen kapcslatainak meglátására. Alakuljn ki egy lyan szemlélet, mely segíti az k-kzati összefüggések felismerésében, amely az önismereti útn segíti őt. 10

11 - Analgikus, szimblikus gndlkdás - A mítszk funkciója - Az archetípusk eredete - A szent megtapasztalása, transzcendencia és immanencia, a hierfánia - Szent idő, ciklikusság, linearitás - Tér és teremtés: szent tér, kzmlógiák, kzmgóniák - Az égblt szimblikája, blygók, csillagképek - Dualitás, fény és sötétség - A középpnt - A Világfa - Ünnepek, évköri és életköri rítusk - Aranykr, Paradicsm - Atya- és anyaistenségek - Szent szó, kinyilatkztatás, ima - Hatalm, rend, királyság - Szentek és kiválasztttak - Az áldzat - Mágia - Ttem és tabu - Avatás és beavatás - A társadalm szent rendje - Gyermek és teljesség - Nő és férfi, plaritás - Lélektípusk - Halál, gyász - Túlvilág - Mandalák - Elemek - Számk - Fény - Archaikus szkásk mindennapjainkban - A hiedelmek válsága - A jövő vallása Csörgő Zltán Meditációs gyakrlatk Az elméletben tanultak gyakrlatba való átültetésének elsajátítása A hallgató megtapasztalja a belső egyensúly megteremtését segítő csend állaptának eléréséhez használható módszereket. Követelmények a prgram elvégzése után A hallgató a megtapasztalás útján sajátítsa el a tudatfejlesztés és elcsendesedés technikáit, és önismereti útján képes legyen a tanultakat felhasználni 11

12 - Tudatállaptk - A tudatállapt-váltztatás módszerei - Tudatfejlesztő gyakrlatk - A meditáció célja - A meditáció előnyei - A meditáció hatásmechanizmusa - A meditáció körülményei (hely, idő, testtartás, légzés) - A meditációt előkészítő gyakrlatk - A meditációt segítő eszközök - A meditáció módszerei - Jóga - Keresztény meditáció - Kabbalisztikus gyakrlatk - Szúfi gyakrlatk - Taista gyakrlatk - Buddhista meditációs gyakrlatk (satipatthana, samatha, vipassana, zen ) - Pszichlógiai, pszichterápiai módszerek (AT, KIP ) - Meditatív gyakrlatk a mindennapkban. Prf. Dr. Szász Ilma Dr. Tatjana Szmirnva Lekszikv Attila Radics Jáns Csörgő Zltán Budavári László Vadas Mihály 12

13 Az Ember és a Makrkzmsz Tanszék Tanszékvezető Dr. Földes László Tantárgyak Asztrlógia, Numerlógia, Krnbilógiai pszichgenetika, Belső analógia, Életbölcselet (felismerés, váltzás, hatás), Életminták Külső analógiák (Asztrlógia, Numerlógia, Krnbilógiai pszichgenetika) A testi lelki szellemi analógia sr legmagasabb láncszeme az az analógia, melyet a Föld környezetében elhelyezkedő bjektumk illetve egregriális struktúrák sugárzási mintája nyújt. Az analógiának ezt a legmagasabb láncszemét asztrális szinten az asztrlógia tudmánya, mentális szinten pedig a gemetrikus és numerikus etalnkkal dlgzó rendszerek nyújtják. Az összefüggések lehetőségeinek feltárása az ókrban és a legújabb krban létrejött analógiás rendszerek segítségével. A különböző analógiás szemléletek összefüggéseinek feltárása. Követelmények a prgram elvégzése után A hallgató legyen tudatában az analógiás rendszerek lényegével, különbözőségeivel és egyezőségeivel. A különböző rendszerek alapjait elsajátítsa, gyakrlati szinten az önismereti útján legalább alapszinten alkalmazza. - Asztrlógia - Az asztrlógia történeti áttekintése - Fényszögkapcslatk, fényszögek - A születési képlet kiszámítása - A házak jelentősége - Az emberi testrészek kzmikus felsztása - Asztrlógiai alapfgalmak (Ascendens; MC; Ephemerida; Tranzitálás; Orbisk; Ekliptika) - Az elemi felsztás - Minőségi felsztás - A blygók kzmikus helyzete - A születési jegyek analógiája - A blygók általáns analógiája a születési képletben - A házak analógiája - A primerdirekció - A blygók egészségi beflyása a hrszkópban - A hyleg és az anaréta - Az emberi test kzmikus felsztása - A hrszkóp-házak, mint az egészségi állapt jelölői - A névhrszkóp 13

14 - Numerlógia - A számk jelentése, pzitív és negatív tulajdnságai - A számk elhelyezkedése a négyzetben, a többszörös számk, a hiányzó számk jelentősége - A karakter és a srsszámk - A kilenc éves ciklusk és a személyes évek. - Püthagrasz síkjai - A nevek jelentősége - A számk és a Bach-virágterápia együttes vizsgálata - A számk és a betegséghajlamk - Krnbilógiai pszichgenetika - A krnbilógiai pszichgenetika eredete - A temperamentumk - Az érzelmi típusk és az érzelmi kereszt - Az intellektuális típusk és a betegséghajlamk - A krnbilógia, a bach-virágterápia és az asztrlógia összefüggései Dr. Janák Lajs Eschwigné Varga Zsuzsanna Dr. Tatjana Szmirnva Belső analógia Megismertesse a hallgatót kiindulva a testi betegségekből a prblémák emcinális (ún. asztrális) kapcslataival. Megismertesse a hallgatót kiindulva a testi betegségekből a prblémák tudati (ún. mentális) és szciális kapcslataival. Bemutassa azkat az ütemeket, melyek az élet minden történését jellemzik. Knkrét, a mindennapi gyakrlatban alkalmazható lehetőségeket ismertet meg a hallgatóval. Követelmények a prgram elvégzése után A hallgatóban alakuljn ki egy lyan bizts szakismeret az emberi lélek, tudat és szciális szféra működéséről, mely képessé teszi ezen ismeret gyakrlati felhasználására. Alakuljn ki egy lyan szemlélet, mely segíti abban, hgy - kiindulva a test kórs tüneteiből (lásd Anatómia tantárgy) képes legyen felismerni és megérteni az egyén számára az Isten által kijelölt út célját, és azkat a pntkat, ahl az egyén letért erről az útról. Az elsajátíttt gyakrlati lehetőségek alkalmazásával legyen képes segíteni a rászrulónak abban, hgy hgyan térhet vissza a neki kijelölt útra, hgy valóban Isten egyre tökéletesebb földi képmásává válhassn. Témák - Az élet és a testi fejlődés emcinális ütemezése, bevezető 14

15 - A magzati kr, a születés, a fejlődés, az érés, az öregedés és a halál asztrális megfelelői - A testtájak asztrális megfelelői - A mzgás szervrendszere asztrális megfelelői - A szív, a vérkeringés, a vér és az immunrendszer asztrális megfelelői - A légzőrendszer és a gymr- bélrendszer asztrális megfelelői - A vizeletkiválasztó rendszer és a reprduktív szervek asztrális megfelelői - Az idegrendszer és a hrmnális rendszer asztrális megfelelői - A krrekció lehetőségei - Az élet és a testi fejlődés mentális ütemezése, bevezető - A magzati kr, a születés és a halál mentális ütemezése - Az individuum fejlődésének mentális ütemezése - A szciális szféra és a kmmunikáció kialakulásának mentális ütemezése - A napi rutin tevékenység és a munka mentális ütemezése - Az inspiráció és az alktás mentális ütemezése - A belső és a külső kntrll megvalósításának mentális ütemezése Dr. Földes László Dr. Tatjana Szmirnva A prblémák emcinális (asztrális) kapcslatai a testi tünetekkel. A prblémák tudati (mentális) és szciális kapcslatai a testi tünetekkel. Schlten rendszer. Az élet történéseit jellemző ütemek és gyakrlati alkalmazásaik. Életbölcselet (Pszichlógia az extrém szituációkban) Megismertesse a hallgatót azkkal a lehetőségekkel, melyek arra tanítják, hgy szert tehessen lyan képességekre, melyek segítik abban, hgy könnyebben észlelje, jbban megértse az élet eseményeit. Segíti a hallgatót abban, hgy kialakuljn benne egyfajta érzékenység, empatikus képesség, melynek alkalmazásával lyan apró jeleket is észrevesz, melyek e nélkül rejtve maradnának előle. Olyan knkrét módszereket tanít, melyek alkalmazásával a hallgató képessé válik megváltztatni részben saját, részben másk gndlkdásmódját. Ez feltétlenül szükséges ahhz, hgy kialakulhassn benne és az őt meghallgatókban az a fajta csend, amely a mindennapi életben egy harmnikus, egészséges, másk számára példaértékű egyéni életet, a szciális szférában pedig nyugdt, békés környezetet jelent. Megismerteti a hallgatót azkkal a knkrét eszközökkel, melyek alkalmazásával a fenti gndlatfrmálás könnyebben, zökkenőmentesen történik, és megtanítja őt azk használatára. Követelmények a prgram elvégzése után A hallgató képes legyen használni azkat a módszereket, melyek alkalmassá teszik érzékenységének fkzására 15

16 Legyen tisztában azkkal a lehetőségekkel, melyek segítségével a belső és a külső csend megvalósítható. Ismerje és legyen képes használni azkat az eszközöket, melyek fenti tevékenységében segítik. - A fkztt érzékenységgel történő észlelés frmái, az empatikus képesség növelésének lehetőségei - Az empatikus képesség fejlesztése és alkalmazása: kézzel történő infrmációszerzés - Az empatikus képesség fejlesztése és alkalmazása: látással történő infrmációszerzés - Az empatikus képesség fejlesztése és alkalmazása: hallással történő infrmációszerzés - Az érzelmi és a gndlati szféra váltztatásának lehetőségei, az önfejlesztés módszerei és a mindennapi gyakrlatba való átvitel - Az érzelmi szféra trzulásainak elsimítása - A mentális szféra zavarainak krrekciója - A harmónia visszaállítása - Az anyag, az energia és az infrmáció jellegzetességei, egymásra való hatásaik - A szükséges és használats eszközök ismertetése - Az élet látszólag különböző jelenségei közötti kapcslat felderítése, e kapcslat felhasználása a harmónia helyreállítása érdekében Dr. Földes László Dr. Tatjana Szmirnva Életbölcselet és Felismerés Definíció, alapfgalmak, etika. Az anyag, az energia és az infrmáció jellemző sajátsságai. A világ felépítése, infrmáció-elsztó struktúrák, evlúció Indiai rendszerek (csakrák, nádik, aurarétegek). Indiai energetikai tisztítási módszerek, a JAMA és NIJAMA szellemisége. Kínai császárk egészségvédő módszere. Mdern elképzelés. Krnbilógiai psychgenetika (egyéni). Infrmációelsztó struktúrák. Az individuális markerek kiszámítása - az emberi mező jellemzői (általáns, psychlógiai és energetikai jellemzők). A vitális temperamentum-típusk és szenzmtrs jellemzők. Emcinális tiplógia (asztrál). Intellektuális karakterlógia (mentál). Az extrapsychlógiai képességek meghatárzása, szakmai rientáció. A természeti tiplógiából származó betegséghajlamk vizsgálata. A hiánysságk és kórflyamatk kmpenzációjának stratégiája. Lehetőségeink feltárása. Krnbilógiai psychgenetika (közösségi). 16

17 A közösségek krnbilógiai aspektusai, feszültségek és azk megldása a csprtn belül. Viselkedési és tevékenységi stílusk, akcentuációk, szcilógiai típusk, szcinika. A személyiség illetve a csprtk szisztematikus krnbilógiai analízise. Az aura és a csakrák extraszenz vizsgálata, a radiesztézia alapjai. Gyakrlatk a belső látás fejlesztésére. Nn-verbális psychlógiai tesztek. (Lusher teszt, képzelt állat teszt, stb.) Az egregriális rendszerek hierarchiája. Karma psychlógia Az álm értékelése. Életbölcselet és Váltzás Kntakt-nélküli masszázs - Dzsúna szerint Az egregriális rendszer felépítése és a bekapcsltság szintjei. Lelki flyamatk krrekciója megváltztt tudatállaptban. Az energ-infrmációs biztnság és a védelem lehetőségei. Szuggesztív és energszuggesztív technikák. Prgramzás. anyagi infrmációhrdzók prgramzása fantmk prgramzása asztrális, mentális, szupramentális (egregriális) prgramzás Életbölcselet és Hatás Szimrn mágia és a nevetés psychlógiája. Psychtrnika és radinika. Psychinfrmatika: munka a természetes fizikai környezet, a természeti erők, a Vákuum, és a Kzmsz energiáinak felhasználásával. Trziós mezők. A vitál, az asztrál és a mentál szféra energiái. Egregriális energiák. Kultikus rendszerek, tplógia. Energ-infrmációs szemantikus mezők, fantmk. A Radiesthesia speciális prblémái. Bevezetés a krnszkópiába (munka az idővel). Az anyag szerveződésének krn-metrikus elvei és a bilógiai bjektumk krn-metrikus jellemzői. Psychtrnika és Radinika: Bevezetés a psychtrnikába és radinikába. Bireznáns rendszerek és hlgramk. A tér egyetemessége. A szimbitikus psychtrnika technikája és metódusai. 17

18 A psychtrn rendszerek energia - és prgramfrrásai. A növényi és állati frmák psychtrn stimulációja. A szinptikai flyamatk (hőmérséklet, légnymás, stb.) psychtrn eszközökkel történő szabályzása. Radinika: diagnsztikai és krrekciós lehetőségek. A Psychtrnika és Radinika eszközeinek bemutatása és gyakrlatban való alkalmazása. Életminták (Kabala) : Megismertesse a hallgatót azkkal a lehetőségekkel, amelyet a Kabalisztikus srselemzés kínál. Követelmények a prgram elvégzése után: A Kabala helyes értelmezése és alkalmazása mindennapjainkban. A kabala elmélete, rendszereinek felépítése. A kabala lehetőségeinek felhasználása önmagunk frmálásában és a gyógyító gyakrlatban. Radics Jáns 18

19 Az Ember és Környezete Tanszék Tanszékvezető Dr. Brisz Vdkv Tantárgyak Az Ember (Anatómia), Az Egészséges Ember (Élettan), A Beteg Ember (Kórélettan), Dietétika, Az Ember Virágai (Bach-virágterápia), Indiai hmepátia, Urinterápia, Tudmánys fizika, Tradicinális Kínai Élettudmány - Kínai Metafizika Anatómia Élettan Kórélettan Megismertesse a hallgatót az emberi test felépítésével, egészséges és kórs működésével, hiszen a kórs lelki, tudati és szciális flyamatk leggyakrabban testi szintű elváltzáskban jelentkeznek. Így a betegségek megismerésének célja az, hgy ez kiindulópntként szlgáljn a háttérben zajló kórs lelki, tudati és szciális flyamatk felismeréséhez és helyes értelmezéséhez. Követelmények a prgram elvégzése után A hallgatóban alakuljn ki egy lyan bizts szakismeret az emberi testről, melynek segítségével képes megérteni a testi panaszkat. Alakuljn ki egy lyan szemlélet, mely segíti, hgy a testi panaszkat kiindulópntként használva eljuthassn a prbléma nem látható, lelki, tudati és szciális kaihz. - Az élet, az életflyamatk, az emberi test bevezető - A sejt és felépítése, a szövetek - A mzgás szervrendszere - A szív - A vérkeringés szervrendszere és a vér - Az immunrendszer - A légzés szervrendszere - A gymr bélrendszer - Tápanyagk, ásványi anyagk, vitamink - A vizeletkiválasztó rendszer - A reprduktív szervek - A hrmnális működés szervei - Az idegrendszer 1: az agy - Az idegrendszer 2: a gerincvelő, a környéki idegek - Az idegrendszer 3: vegetatív idegrendszer - Sérülések, belgyógyászati balesetek - Az elsősegélynyújtás alapjai Dr. Földes László Dr. Antal Péter Miklós 19

20 Egészségtan (Az Ember Virágai Bach-virágterápia, Indiai hmepátia, Urinterápia) A testi lelki szellemi egyensúly megteremtését segítő módszerek megismertetése a hallgatókkal. A helyes életrend kialakításának segítése. Az egészséges embert illető legcélszerűbb magatartás kialakítása, illetve az egyes betegségekben leginkább megfelelő életmód flytatása a cél. Ennek egyik alapja a helyes táplálkzás. A gyógynövényeket és az élelmiszereket a több ezer éves hagymánykkal és tapasztalatkkal rendelkező Kínai Medicina alapján mutassa be a hallgatónak úgy, hgy a 21. században és az európai kultúrkörben is, a mindennapkban könnyen használhatóvá váljanak mind az egészségmegőrzés, mind pedig a gyógykezelések kiegészítése terén. A hallgató megismertetése azzal a lehetőséggel, hgy a hasnlóság törvénye és az aznsság törvénye hgyan segítheti az egészség alapjait megteremtő egyensúly kialakításában, krrigálásában. Követelmények a prgram elvégzése után A hallgató legyen tudatában a módszerek lényegével, különbözőségeivel és egyezőségeivel. A hallgató a különböző módszerek alapjait elsajátítsa. - Az Ember Virágai (Bach-virágterápia) - Dr. Edward Bach filzófiája, a Bach-virágterápia működése - A 38 archetipikus, vagyis ősi lelki prblémával azns rezgésű növény ismertetése, e szerek hatásai - Indiai hmepátia - A Schlten rendszer felépítése és elemeinek ismertetése - A Schlten rendszer vegyületeinek ismertetése - Az ásványvilág (szerkezet), a növényvilág (érzékenység), és az állatvilág (túlélés), illetve azk vegyületeinek, családjainak, fajainak jellemző hangjai. - A betegség tíz mélysége: az ember visznya a belőle kihangzó idegen dalhz. - Megértésünk hét szintje, és - ennek révén - a segítség lehetőségei. - Urinterápia - Az urinterápia története - Az urinterápia működése, felhasználása, hatásai Dr. Földes László Dr. Antal Péter Miklós Eschwigné Varga Zsuzsanna Dr. Vdkv Brisz 20

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996)

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996) 1. Alapk 1.1. Törvényi háttér Az Alktmány környezetvédelemmel kapcslats paragrafusaikörnyezet- és természetvédelmi jgszabálykkörnyezetvédelmi törvény A Természetvédelmi törvénya géntechnlógiai tevékenységről

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

Egészségnevelési program

Egészségnevelési program Egészségnevelési prgram Mttó: Hgy az emberek megtanulják és megértsék, hgy az egészség kincs, a legbecsesebb kincs, úgy az egészre, mint az egész nemzetekre nézve, akkr az emberiség gndlkdását kell átalakítani.

Részletesebben

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram S Z E G E D I MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2010. évi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2004 TARTALOMJEGYZÉK I. NEVELÉSI PROGRAM II. MŰVELŐDÉSI PROGRAM III. ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM IV. ÁLTALÁNOS ISKOLAI HELYI TANTERV

Részletesebben

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT Szedlárné Gáll Iblya elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőfrrás-gazdálkdási Tanácsadók Országs Szövetsége Innváció Humán innváció Számmra az innváció tartalma nem más, mint

Részletesebben

III. KORAGYERMEKKORI FEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI. Korai tünetek, korai segítség

III. KORAGYERMEKKORI FEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI. Korai tünetek, korai segítség TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram III. KORAGYERMEKKORI FEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI Krai tünetek, krai segítség OTH, Budapest 2013. Szerző Gránitzné Kratancsik Rita gyógypedagógus A

Részletesebben

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei A nőkereskedelem, a prstitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarrszágn a szakmaközi együttműködés lehetőségei Szakmai fórumk, I II. Budapest, 2009. április-május Magyarrszági Női

Részletesebben

INNOVÁCIÓ Környezeti nevelés 4. osztály Jó gyakorlat

INNOVÁCIÓ Környezeti nevelés 4. osztály Jó gyakorlat INNOVÁCIÓ Környezeti nevelés 4. sztály Jó gyakrlat megismerése természetismereti, környezeti nevelés témában Készítette: Bsnyákné Váradi Judit Csmáné Büte Edit 1 Tartalm BEVEZETŐ... 4 TANMENET... 13 KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja ÖSSZESÍTÉS az OFA-FSZF 10121-2010/23 számú prgramról A fgyatéks személyek részére szciális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támgatására A prjekt keretében megvalósíttt

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TERÁPIÁS PROGRAM

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TERÁPIÁS PROGRAM ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TERÁPIÁS PROGRAM Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint másik hangsan ciripel

Részletesebben

Hírlevél. Témáink. 2013. tél. II. évfolyam 4. szám

Hírlevél. Témáink. 2013. tél. II. évfolyam 4. szám 2013. tél Hírlevél II. évflyam 4. szám Békés Bldg Karácsnyt és Sikerekben gazdag Új Esztendőt Báldi András kíván az MTA Öklógiai Kutatóközpnt munkatársai nevében: főigazgató Témáink Kutatóközpnti újdnságk...

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet

KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ Fenntartható vársk a jövő nemzedék életterei Kézikönyv Stuttgart fenntartható vársfejlesztéséről Összefglaló jegyzet (készítette: dr. Hrnyánszky-Hittner Hanna) A szerző: Dr. Wlfgang Schuster

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

INTEGRÁL AKADÉMIA INTEGRÁL PSZICHOLÓGIA SZAK

INTEGRÁL AKADÉMIA INTEGRÁL PSZICHOLÓGIA SZAK 1 INTEGRÁL AKADÉMIA INTEGRÁL PSZICHOLÓGIA SZAK SZAKDOLGOZAT Integrál tanácsadói hálózat mûködési modellje Név: Bedõ Eleonóra Telefon: 06 30 2013333 E-mail: bedo.nora@sciamus.hu Konzulens: Franczia Ágnes

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

A holisztikus szemlélet gyökerei, hatása a nevelésre, s gyakorlati megvalósítása a lovasterápiában

A holisztikus szemlélet gyökerei, hatása a nevelésre, s gyakorlati megvalósítása a lovasterápiában Hevesi Tímea Mária A holisztikus szemlélet gyökerei, hatása a nevelésre, s gyakorlati megvalósítása a lovasterápiában A holisztikus gondolkodást az indián, az ausztrál, a tibeti és az ősmagyar népek mítoszain,

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél VIII. évflyam/4. szám Dél-alföldi Reginális Hajléktalan Módszertani Közpnt Megszűnik a hajléktalanság!? - Pr -és kntra a közterületen élésről Fűtött utca prgram Egy kis statisztika Pályázatk a téli időszakra

Részletesebben

Az Európai Unió Gazdasági Joga I.

Az Európai Unió Gazdasági Joga I. Az Európai Unió Gazdasági Jga I. Készült DR. ERDŐS ISTVÁN az Európai Unió Gazdasági Jga c. előadása valamint DR. KIRÁLY MIKLÓS: Az Európai Unió Gazdasági Jga I. c. könyve (Budapest, 2010) alapján, Wlf

Részletesebben

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája Közép-Dunántúl intelligens innvációs szaksdási stratégiája Készítette a Közép-dunántúli Reginális Innvációs Ügynökség Résztvevő szakértők: Dr. Szépvölgyi Áks ügyvezető igazgató (KDRIÜ) Fekete György prjektmenedzser

Részletesebben

A konfliktus - A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái

A konfliktus - A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái A knfliktus - A knfliktus fgalma, a knfliktusk fajtái A knfliktusk megítélése Hagymánys nézet szerint ártalmas, mert elvnja a figyelmet a fnts dlgkról, energiát és erőfrrást igényel rssz vezetés eredménye

Részletesebben

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!!

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!! 2008. Közigazgatási jg 3 Különös rész by Dki Yu ll never walk alne!!!! Tételek kidlgzva (előző évi tételsr alapján csináltam, azóta annyi váltzás vlt, hgy 2 tételt kivettek és néhányat összevntak, úgyhgy

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS JÓ GYAKORLATAI. Apró napló, avagy segítség az információk áramlásának megkönnyítése érdekében.

DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS JÓ GYAKORLATAI. Apró napló, avagy segítség az információk áramlásának megkönnyítése érdekében. VI. DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS JÓ GYAKORLATAI Apró napló, avagy segítség az infrmációk áramlásának megkönnyítése érdekében. OTH, Budapest 2013. 1 Szerzők Bauer Rita knduktr Puppné Oláh Szilvia

Részletesebben