A Mantra Alternatív Természettudományi Szabadegyetem. Tantárgyi és tantestületi ismertetője

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mantra Alternatív Természettudományi Szabadegyetem. Tantárgyi és tantestületi ismertetője"

Átírás

1 A Mantra Alternatív Természettudmányi Szabadegyetem Tantárgyi és tantestületi ismertetője Telefn: ; Web: Facebk: 1

2 Tartalmjegyzék BEMUTATKOZÁS... 3 A MANTRA SZABADEGYETEM CÉLJA... 3 A KÉPZÉS CÉLJA... 4 A MANTRA SZABADEGYETEM OKTATÓI... 5 Dr. Földes László... 5 Prf. Dr. Szász Ilma... 5 Dr. Janák Lajs... 5 Dr. Tatjana Szmirnva... 6 Csörgő Zltán... 6 Eschwigné Varga Zsuzsanna... 6 Lekszikv Attila Péter... 6 Dr. Antal Péter Miklós... 7 Dr. Vdkv Brisz... 7 Vadas Mihály... 7 Földes Andrea... 7 Budavári László... 7 Radics Jáns... 7 Kvács Attila... 8 Dr. Lukács Béla... 8 Dr. Manfred Kubny... 8 Birgit X. Fischer... 8 A MANTRA SZABADEGYETEM TANSZÉKEI ÉS TANTÁRGYAI... 9 AZ EMBER ÉS SZELLEMISÉGE TANSZÉK... 9 Általáns filzófia (Vallástörténet, Pszichlógia, Szimblógia)... 9 Archetiplógia Meditációs gyakrlatk AZ EMBER ÉS A MAKROKOZMOSZ TANSZÉK Külső analógiák (Asztrlógia, Numerlógia, Krnbilógiai pszichgenetika) Belső analógia Életbölcselet (Pszichlógia az extrém szituációkban) Életbölcselet és Felismerés Életbölcselet és Váltzás Életbölcselet és Hatás Életminták (Kabala) AZ EMBER ÉS KÖRNYEZETE TANSZÉK Anatómia Élettan Kórélettan Egészségtan (Az Ember Virágai Bach-virágterápia, Indiai hmepátia, Urinterápia) Tradicinális Kínai Élettudmány Kínai Metafizika A Hegyek tudmánya (Tai Chi és Chi Kung) Kínai asztrlógia (BaZi SuanMing) Kínai medicina Fizignómia A váltzásk könyve és a váltzatlan igazság (I Ching) Tudmánys fizika

3 Bemutatkzás A Mantra Szabadegyetem 1993 szeptemberében kezdte meg működését, akkr két éves képzésként óta flyik a Szabadegyetem főisklává történő akkreditációja ben sikerült az akkreditációs flyamat első felét teljesítenünk, mely az infrastruktúra és gazdasági feltételek akkreditálásából állt. Jelenleg a tantárgyak és a hzzájuk kapcslódó személyi feltételek akkreditációs prcedúrája tart től a Mantra Szabadegyetem és a berlini Steinbeis - Universität közös képzést indít Kínai Metafizika Hagymánys Kínai Élettudmány címmel. A 220 órás, 11 hétvégén át tartó képzés magában fglalja a Kínai Metafizika mind az öt ágát. Külföldi vendégelőadóink: Birgit X. Fischer Prf. Manfred Kubny A tananyag elsajátítása után és sikeres vizsga esetén, a végzésről a Mantra Szabadegyetem és a Steinbeis - Universität közösen állít ki diplmát. Így, végzett hallgatóink hárm év után két diplmát vihetnek haza, a Mantra Szabadegyetem ("Parapszichlógus-szellemi gyógyító") és a Mantra Steinbeis-Universität közös, kétnyelvű diplmájátm("a Hagymánys Kínai Élettudmány szakértője"). A Szabadegyetemen jelenleg kb. 300 hallgató tanul a kettő + egy évflyamn. A hallgatóság mind az életkr, mind az isklai végzettség tekintetében igen vegyes. Egyetlen közös bennük az alternatív gndlkdás és prblémamegldás elsajátításának igénye. A Mantra Szabadegyetem célja A Szabadegyetem filzófiájának egyik alappillére, hgy minden valláss filzfikus gndlat közös és egyetlen gyökérből ered, a skféle hit, Isten-értelmezés a különböző szciális körülmények között élő népek különböző lelki, illetve gndlati hzzáállásából jött létre. Így a közös eszme egyre skszínűbb lelki és gndlati tartalmmal telik meg, egyre inkább emberivé, egyre inkább saját, személyes élménnyé válik. Ugyanakkr a tudmánys élet gyakrlatilag minden területén ellentétes értelmű törekvés észlelhető, a kutatók a jelenségek mögött valamilyen egyszerűen leírható, egységes irányító elvet sejtenek és keresnek. A matematikusk, fizikusk lyan törvényszerűségeket keresnek, mellyel egyszerűen le lehetne írni és előre lehetne jelezni mind a mikrkzmsz, mind a makrkzmsz jelenségeit. A pszichlógia és az rvstudmány visszanyúl a tradicinális elképzelésekhez, melyek értelmében az emberi lélek egy hatalmas egység apró, de az egésszel egyenrangú része. Véleményünk szerint a személyes, belső élménnyé átalakult alapeszme érleli meg az emberek lelki, tudati, mrális, szciális, stb. jellemzőit tehát emberivé teszi az embereket -, ugyanakkr a tudmánnyal karöltve visszavezeti az emberiséget ahhz az Eredethez, amelyből minden és mindenki származik. A Mantra Szabadegyetem nemcsak nevében, hanem tartalmában is viseli mind a filzfikus hittudmány, mind a mdern akadémikus tudmány jegyeit. A Mantra Szabadegyetem gyűjtőlencse kíván lenni: a kiindulási pntból a filzófiák által minden irányba szétszórt fényt szeretné újraegyesíteni és ily módn világsságt vinni a fejekbe, egyrészt az Eredet és a filzófiák megismertetésével, másrészt a tudmány eredményeinek segítségével. 3

4 A Szabadegyetemen lyan szakemberek képzése flyik, akik minden jelenség legyen az helyes vagy akár nem kívánats mögött észreveszik azt az összekötő fnalat, mely a jelenséget az egységhez köti, e fnáln végighaladva megtalálják azkat a lehetőségeket, melyek révén a hátránys vagy kárs tényezők az egységen keresztülvezetve egy másik irányba megszüntethetők. Végzett szakembereink átfgó és mély tudásuk birtkában az élet bármely területén képesek alkalmazni ún. egységesített tudásukat, legyen az műszaki terület, kereskedelem, pedagógia, öklógia, szcilógia, rvstudmány, alternatív medicina, stb. Természetesen ehhez a munkáhz rendkívül alaps és skirányú felkészültség szükséges: A képzés fő vnalát a különböző filzófiai, pszichlógiai tanításk elméleti és gyakrlati elsajátítása képezi. Ezen belül igyekszünk hzzásegíteni minden hallgatónkat valódi útjának megtalálásáhz és bátrítjuk az azn való végighaladást, illetve ktatjuk a spirituális vezetés, a szellemi útn történő gyógyítás számtalan válfaját. Ugyanakkr az ktatás kiterjed a mdern tudmány ide vnatkzó eredményeinek ismertetésére is, úgymint matematika, fizika, kémia, csillagászat, rvstudmány, szcilógia és a saját értelmezésünk szerinti Életbölcselet (Pszichlógia az extrém szituációkban) című tantárgy. A képzés arra irányul, hgy a végzett hallgató képes legyen felismerni a testi lelki tudati és szciális rétegek közötti feszültségeket, diszharmóniát függetlenül attól, hgy az mely életterületen ad jeleket, képes legyen jól értékelni ezeket a jeleket, tudja azt, hgy a jel milyen spirituális fejlődésbeli zavart mutat, legyen képes megkeresni a segítséget kérő számára eredetileg kijelölt spirituális fejlődési utat és adtt esetben tudjn hatékny segítséget nyújtani úgy, hgy az illető erre az útra visszataláljn. Mindenképpen szükséges a hallgató gndlkdásmódjának kiszélesítése ehhez a munkáhz, melynek révén ún. analógiás gndlkdásmód lyan jelenségek között is kapcslatkat fedez fel, amelyek között látszólag semmilyen összefüggés nincs. Minden vallás, minden tradicinális gndlkdás őriz biznys analógiás elemeket, melyek ebben a munkában jól felhasználhatók. 4

5 A Mantra Szabadegyetem ktatói Dr. Földes László Orvs, a Psychfizika tudmányk kandidátusa Az Alternatív Medicina tudmányk akadémiai dktra A Szabadegyetem egyik alapítója és jelenlegi vezetője Fntsabb publikációi: A Mantra Szabadegyetem Anatómia élettan kórélettan c. jegyzete A Mantra Szabadegyetem A kínai medicina energ-infrmációs aspektusai c. jegyzete Néhány új gndlat a radinikával kapcslatban c. dktri értekezés A radinika, mint integráció a keleti rvstudmány és a mdern infrmációs kódk technlógiája között c. tanulmány Prf. Dr. Szász Ilma A "Bikémia" tudmányk kandidátusa MTA dktra (1983), Bilógiai tudmány Vallásfilzófus, valláspszichlógus Összehasnlító vallás-kutató Mentálhigiénikus rvs PhD, DSc Címzetes egyetemi tanár A Szabadegyetem egyik alapítója Fntsabb publikációi: A Mantra Szabadegyetem Átfgó szellemiség c. jegyzete Az Élő fény árnyéka. könyv (Kőröspatak, Budapest, 1997, 1998) Az Örökéletnek beszéde c. könyv (Paradigma, Budapest, 1999 A pnttól a mandaláig c. könyv (Paradigma, Budapest, 2000, 2001) Az Úr ruháját hrdja minden c. könyv (Víztérítő, Budapest, 2001) Tükör által - keresztény képmeditáció c. könyv (Víztérítő, Budapest, 2003) Hematlógiai labratóriumi vizsgálómódszerek c. könyvben (1981) Membránk és membránbetegségek c. könyv társszerzője (Medicina, 1983) Bimembránk szerkezete és működése c. könyvben (1989) Dr. Janák Lajs A Filzófia dktra (Dctr Philsphiae Buddhlgiae) Baktay Ervin Asztrlógiai Egyesület elnöke A Szabadegyetem egyik alapítója Fntsabb publikációi: A Mantra Szabadegyetem Általáns és egészségügyi asztrlógia c. jegyzet Asztrlógiai körséta (25év tanulmányai) c. könyv Synastria emberi kapcslatk a hrszkópban c. jegyzet Asztrlógiai direkciók c. jegyzet Az értelemig és tvább szerzőtársként Kettéhasítva pszichlógiai tanulmány szerzőtársként 5

6 A mundánasztrlógia alapjai c. jegyzet Asztrdiagnsztika c. jegyzet Dr. Tatjana Szmirnva Fizika matematika szaks tanár Pszichlógus Az Alternatív Medicina tudmányk kandidátusa A Psychfizika tudmányk kandidátusa Fntsabb publikációi: A Mantra Szabadegyetem Extrapszichlógia I. c. jegyzete A Mantra Szabadegyetem Extrapszichlógia II. c. jegyzete Krnbilógiai pszichgenetika c. dktri értekezés A Feng-shui krndinamikus értelmezése c. tanulmány Krnbilógiai ntgenetika c. tanulmány Csörgő Zltán Tanár, művelődésszervező (Eszterházy Kárly Tanárképző Főiskla, 1993) Mentálhigiénikus (Kssuth Lajs Tudmányegyetem, 1998) Összehasnlító valláskutató Hagymánykutató Tudatkutató és kutatásszervező Író, szerkesztő A Kelet-Nyugat Kutatóintézet flyamatmenedzsere Fntsabb közös publikációk: Helyi fejlesztés I. (MTA RKK, Misklc, 2000) A tudás társadalma (Varga Csaba - Csörgő Zltán szerk. Stratégiakutató Intézet, Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft., Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, 2002) Mirsusnehum - Tanulmányk Hppál Mihály tiszteletére (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002) Ehető virágk (Kútvölgyi Mihály szerk. Timp Kiadó, Budapest, 2004) rendszeresen publikál a Javaslapban, ahl 1997 óta főszerkesztő is (Hagymányszótár; A gyermek, az aranykri ember) Újságíróként több mint ezer cikke (riprtk, interjúk, tudósításk, stb.) jelent meg napi-, heti- és havilapkban. Eschwigné Varga Zsuzsanna Numerlógus Parapszichlógus Bach-virágterapeuta Fntsabb publikációi: Atlantisz mágikus négyzete c. könyv (2010) Lekszikv Attila Péter kl. bibliaktató 6

7 Fntsabb publikációi: Szimblikus Szellemi Piramis Dr. Antal Péter Miklós Orvs Parapszichlógus Fntsabb publikációi: Teljeskörű Diagnsztikai és Terápiás Prgram Hlistic Remedies Ltd. Orvs Természetgyógyász Prgram Hlistic Remedies Ltd. A Mantra Szabadegyetem Anatómia Élettan Kórélettan c. jegyzete Tumr necrsis factr-alpha increases cerebral bld flw and ultrastructural capillary damage thrugh the release f nitric xide in the rat brain. Szerzők: Eszter Farkas, Zltán Süle, Valéria Tóth-Szűki, Adrienne Mátyás, Péter Antal, Iblya G. Farkas, András Mihály and Ferenc Bari (Micrvascular Research Vlume 72, Issue 3, Nvember 2006, Pages Dr. Vdkv Brisz Ideggyógyász szakrvs Fntsabb publikációi: A Mantra Szabadegyetem Bienergetikai masszpresszúra c. jegyzete A Mantra Szabadegyetem Hydrtherápia c. jegyzete A Mantra Szabadegyetem Urintherápia c. jegyzete Vadas Mihály Taijiquan és qigng ktató, tanácsadó (többszörös VB, VK, EB, OB cím tulajdnsa) Rendező / Színház- és Filmművészeti Főiskla, Film- és Televízió Főtanszak, Televíziós szak, 1991/ Földes Andrea Parapszichlógus Feng shui szakértő Vizelet terapeuta Fntsabb publikációi: Bevásárlóközpntk mnumentális dekrációja kategóriában: Európa 1. díjas tervező és kivitelező (1999 WestEnd karácsny) Budavári László Parapszichlógus Jóga ktató Radics Jáns Parapszichlógus Kabala kutató 7

8 Kvács Attila Fizikus, PhD ösztöndíj Dr. Lukács Béla Fizikus A Fizikai tudmányk kandidátusa A Fizikai tudmányk akadémiai dktra Az MTA Genómiai Tudmánys Bizttságának tagja, az anyagfejlődési albizttság elnöke, a Csillagászati és Űrfizikai Bizttság tagja Fntsabb publikációi: On the Minimum Uncertanity f Space-Time Gedesics Descriptin f the Nuclesr Stpping Prcess within Anistrpic Therm-Hydrdynamics Vertebrate: Individual r Clny? Attempts at Clsing Up By Lng Range Regulatrs Once Mre n Quasar Peridicities Calculatin f X-ray Signals frm Kárlyházy Hazy Space-Time Csmic Phase Transitins Thermdynamic Length, Time, Speed and Optimum Path t Minimize Entrpy Prductin New Analytic Slutins f the Nn-Relativistic Hydrdynamical Equatins Symmetry and Katachi in the Wrks f Aristtle Utazásk térben, időben és téridőben c. könyv A Kárpát-medence egysége / Miért szűnt meg? Helyreáll-e újra? c. könyv Dr. Manfred Kubny PhD szinlgia és japanlógia tudmánykból Kínai nyelv: Fu-Jen Egyetem (Taiwan), Natinal Taiwan Nrmal University, Mandarin Training Center Fntsabb publikációi: Qi-Lebenskraftknzepte in China: Defnitinen, Therien und Grundlagen (1995) Bazi Suanming-Die Schicksalberechnung nach den acht Zeichen (2000) Traditineller Chinesischer Mndkalender-Das Chinesische Mndjahr und das westliche Snnenjahr vn (2000) Feng Shui: Die Struktur der Welt-Geschichte und Knzepte der chinesischen Raumpsychlgie (2008) Birgit X. Fischer Germanlógus Újságíró A kínai Élettudmányk szakértője (BaZi, Feng Shui, Mian Xiang, Tai Chi és Qi Gng) 8

9 A Mantra Szabadegyetem tanszékei és tantárgyai Az Ember és Szellemisége Tanszék Tanszékvezető Prf. Dr. Szász Ilma Tantárgyak Vallástörténet, Pszichlógia, Szimblógia, Archetiplógia, Tudatkutatás, Meditációs gyakrlatk Általáns filzófia (Vallástörténet, Pszichlógia, Szimblógia) A világ vallásainak, filzófiai tanításainak, beavatási útjainak ismertetése. Elméleti és meditációs út a személyiségfejlesztéshez és a spirituális fejlődéshez. Analógia-keresés a tradicinális beavatási rendszerek és a mdern pszichlógiai tanításk között. Követelmények a prgram elvégzése után A hallgatóban alakuljn ki az a képesség, hgy ugyanazt a dlgt több ldalról tudja szemlélni, szemléltetni. Alakuljn ki egy lyan szemlélet, mely segíti az k-kzati összefüggések felismerésében. - Nagy vallásk - Hinduizmus - Buddhizmus - Kínai univerzizmus (taizmus és knfucianizmus) - Judaizmus - Párszizmus (Zarathusztra hit, Zrasztrizmus) - Kereszténység - Iszlám - Szellemtudmányk (ezterikus tanításk) - Gnózis, gnszticizmus - Hermetikus irdalm - A középkr titks tudmányai - Grál-legenda - Ezterikus társaságk (Rózsakeresztesek, Szabadkőművesek) - Spiritizmus - Tezófia - Antrpzófia - Az új tudatállapt mzgalmai (Indiai eredetű, Buddhista eredetű, a kundalini hatásaira építő, Iszlám eredetű, Keresztény eredetű, Tudmánys színezetű irányzatk, mzgalmak) - Sátánizmus 9

10 - Az örökfilzófia Kelet és Nyugat bölcseletében - Keleti filzófiák - Nyugati filzófiák - Pszichlógia - A pszichterápiás isklák és fő jellemzői - Pszichanalízis (Freud, Adler, Jung, Szndi, Frmm, Frankl, Perls, Assagili, Berne) - Viselkedéslélektan (Watsn, Skinner, kgnitív behavirizmus) - Humanisztikus pszichlógia (Ken Wilber, Stanislav Grf) - Transzpersznális pszichlógia - Önismereti utak, módszerek (Kabbala, Enneagram; Tart) - Szimblógia - A szimblógia eredete, jelentése, jellege - Gemetriai szimbólumk - Asztrlógiai szimbólumk - Latin betűk szimblikus értelmezése. - A színek szimblikus jelentése - Állatszimbólumk. - Növényszimbólumk - Tárgyszimbólumk - Az álm fajtái. - Meseszimblógia (Természeti-kzmikus ill. pszichanalítikus értelmezés) - Vallási szimbólumk. - Mngl jóskönyv, Ji king. - Mandala szimblógia Prf. Dr. Szász Ilma Lekszikv Attila Radics Jáns Csörgő Zltán Archetiplógia Az archetípusk jelentőségének megismertetése. Az archeikus szkásk ismertetése. Analógia-keresés a tradicinális beavatási rendszerek és a mdern pszichlógiai tanításk között. Követelmények a prgram elvégzése után A hallgató képes legyen a múlt és a jelen kapcslatainak meglátására. Alakuljn ki egy lyan szemlélet, mely segíti az k-kzati összefüggések felismerésében, amely az önismereti útn segíti őt. 10

11 - Analgikus, szimblikus gndlkdás - A mítszk funkciója - Az archetípusk eredete - A szent megtapasztalása, transzcendencia és immanencia, a hierfánia - Szent idő, ciklikusság, linearitás - Tér és teremtés: szent tér, kzmlógiák, kzmgóniák - Az égblt szimblikája, blygók, csillagképek - Dualitás, fény és sötétség - A középpnt - A Világfa - Ünnepek, évköri és életköri rítusk - Aranykr, Paradicsm - Atya- és anyaistenségek - Szent szó, kinyilatkztatás, ima - Hatalm, rend, királyság - Szentek és kiválasztttak - Az áldzat - Mágia - Ttem és tabu - Avatás és beavatás - A társadalm szent rendje - Gyermek és teljesség - Nő és férfi, plaritás - Lélektípusk - Halál, gyász - Túlvilág - Mandalák - Elemek - Számk - Fény - Archaikus szkásk mindennapjainkban - A hiedelmek válsága - A jövő vallása Csörgő Zltán Meditációs gyakrlatk Az elméletben tanultak gyakrlatba való átültetésének elsajátítása A hallgató megtapasztalja a belső egyensúly megteremtését segítő csend állaptának eléréséhez használható módszereket. Követelmények a prgram elvégzése után A hallgató a megtapasztalás útján sajátítsa el a tudatfejlesztés és elcsendesedés technikáit, és önismereti útján képes legyen a tanultakat felhasználni 11

12 - Tudatállaptk - A tudatállapt-váltztatás módszerei - Tudatfejlesztő gyakrlatk - A meditáció célja - A meditáció előnyei - A meditáció hatásmechanizmusa - A meditáció körülményei (hely, idő, testtartás, légzés) - A meditációt előkészítő gyakrlatk - A meditációt segítő eszközök - A meditáció módszerei - Jóga - Keresztény meditáció - Kabbalisztikus gyakrlatk - Szúfi gyakrlatk - Taista gyakrlatk - Buddhista meditációs gyakrlatk (satipatthana, samatha, vipassana, zen ) - Pszichlógiai, pszichterápiai módszerek (AT, KIP ) - Meditatív gyakrlatk a mindennapkban. Prf. Dr. Szász Ilma Dr. Tatjana Szmirnva Lekszikv Attila Radics Jáns Csörgő Zltán Budavári László Vadas Mihály 12

13 Az Ember és a Makrkzmsz Tanszék Tanszékvezető Dr. Földes László Tantárgyak Asztrlógia, Numerlógia, Krnbilógiai pszichgenetika, Belső analógia, Életbölcselet (felismerés, váltzás, hatás), Életminták Külső analógiák (Asztrlógia, Numerlógia, Krnbilógiai pszichgenetika) A testi lelki szellemi analógia sr legmagasabb láncszeme az az analógia, melyet a Föld környezetében elhelyezkedő bjektumk illetve egregriális struktúrák sugárzási mintája nyújt. Az analógiának ezt a legmagasabb láncszemét asztrális szinten az asztrlógia tudmánya, mentális szinten pedig a gemetrikus és numerikus etalnkkal dlgzó rendszerek nyújtják. Az összefüggések lehetőségeinek feltárása az ókrban és a legújabb krban létrejött analógiás rendszerek segítségével. A különböző analógiás szemléletek összefüggéseinek feltárása. Követelmények a prgram elvégzése után A hallgató legyen tudatában az analógiás rendszerek lényegével, különbözőségeivel és egyezőségeivel. A különböző rendszerek alapjait elsajátítsa, gyakrlati szinten az önismereti útján legalább alapszinten alkalmazza. - Asztrlógia - Az asztrlógia történeti áttekintése - Fényszögkapcslatk, fényszögek - A születési képlet kiszámítása - A házak jelentősége - Az emberi testrészek kzmikus felsztása - Asztrlógiai alapfgalmak (Ascendens; MC; Ephemerida; Tranzitálás; Orbisk; Ekliptika) - Az elemi felsztás - Minőségi felsztás - A blygók kzmikus helyzete - A születési jegyek analógiája - A blygók általáns analógiája a születési képletben - A házak analógiája - A primerdirekció - A blygók egészségi beflyása a hrszkópban - A hyleg és az anaréta - Az emberi test kzmikus felsztása - A hrszkóp-házak, mint az egészségi állapt jelölői - A névhrszkóp 13

14 - Numerlógia - A számk jelentése, pzitív és negatív tulajdnságai - A számk elhelyezkedése a négyzetben, a többszörös számk, a hiányzó számk jelentősége - A karakter és a srsszámk - A kilenc éves ciklusk és a személyes évek. - Püthagrasz síkjai - A nevek jelentősége - A számk és a Bach-virágterápia együttes vizsgálata - A számk és a betegséghajlamk - Krnbilógiai pszichgenetika - A krnbilógiai pszichgenetika eredete - A temperamentumk - Az érzelmi típusk és az érzelmi kereszt - Az intellektuális típusk és a betegséghajlamk - A krnbilógia, a bach-virágterápia és az asztrlógia összefüggései Dr. Janák Lajs Eschwigné Varga Zsuzsanna Dr. Tatjana Szmirnva Belső analógia Megismertesse a hallgatót kiindulva a testi betegségekből a prblémák emcinális (ún. asztrális) kapcslataival. Megismertesse a hallgatót kiindulva a testi betegségekből a prblémák tudati (ún. mentális) és szciális kapcslataival. Bemutassa azkat az ütemeket, melyek az élet minden történését jellemzik. Knkrét, a mindennapi gyakrlatban alkalmazható lehetőségeket ismertet meg a hallgatóval. Követelmények a prgram elvégzése után A hallgatóban alakuljn ki egy lyan bizts szakismeret az emberi lélek, tudat és szciális szféra működéséről, mely képessé teszi ezen ismeret gyakrlati felhasználására. Alakuljn ki egy lyan szemlélet, mely segíti abban, hgy - kiindulva a test kórs tüneteiből (lásd Anatómia tantárgy) képes legyen felismerni és megérteni az egyén számára az Isten által kijelölt út célját, és azkat a pntkat, ahl az egyén letért erről az útról. Az elsajátíttt gyakrlati lehetőségek alkalmazásával legyen képes segíteni a rászrulónak abban, hgy hgyan térhet vissza a neki kijelölt útra, hgy valóban Isten egyre tökéletesebb földi képmásává válhassn. Témák - Az élet és a testi fejlődés emcinális ütemezése, bevezető 14

15 - A magzati kr, a születés, a fejlődés, az érés, az öregedés és a halál asztrális megfelelői - A testtájak asztrális megfelelői - A mzgás szervrendszere asztrális megfelelői - A szív, a vérkeringés, a vér és az immunrendszer asztrális megfelelői - A légzőrendszer és a gymr- bélrendszer asztrális megfelelői - A vizeletkiválasztó rendszer és a reprduktív szervek asztrális megfelelői - Az idegrendszer és a hrmnális rendszer asztrális megfelelői - A krrekció lehetőségei - Az élet és a testi fejlődés mentális ütemezése, bevezető - A magzati kr, a születés és a halál mentális ütemezése - Az individuum fejlődésének mentális ütemezése - A szciális szféra és a kmmunikáció kialakulásának mentális ütemezése - A napi rutin tevékenység és a munka mentális ütemezése - Az inspiráció és az alktás mentális ütemezése - A belső és a külső kntrll megvalósításának mentális ütemezése Dr. Földes László Dr. Tatjana Szmirnva A prblémák emcinális (asztrális) kapcslatai a testi tünetekkel. A prblémák tudati (mentális) és szciális kapcslatai a testi tünetekkel. Schlten rendszer. Az élet történéseit jellemző ütemek és gyakrlati alkalmazásaik. Életbölcselet (Pszichlógia az extrém szituációkban) Megismertesse a hallgatót azkkal a lehetőségekkel, melyek arra tanítják, hgy szert tehessen lyan képességekre, melyek segítik abban, hgy könnyebben észlelje, jbban megértse az élet eseményeit. Segíti a hallgatót abban, hgy kialakuljn benne egyfajta érzékenység, empatikus képesség, melynek alkalmazásával lyan apró jeleket is észrevesz, melyek e nélkül rejtve maradnának előle. Olyan knkrét módszereket tanít, melyek alkalmazásával a hallgató képessé válik megváltztatni részben saját, részben másk gndlkdásmódját. Ez feltétlenül szükséges ahhz, hgy kialakulhassn benne és az őt meghallgatókban az a fajta csend, amely a mindennapi életben egy harmnikus, egészséges, másk számára példaértékű egyéni életet, a szciális szférában pedig nyugdt, békés környezetet jelent. Megismerteti a hallgatót azkkal a knkrét eszközökkel, melyek alkalmazásával a fenti gndlatfrmálás könnyebben, zökkenőmentesen történik, és megtanítja őt azk használatára. Követelmények a prgram elvégzése után A hallgató képes legyen használni azkat a módszereket, melyek alkalmassá teszik érzékenységének fkzására 15

16 Legyen tisztában azkkal a lehetőségekkel, melyek segítségével a belső és a külső csend megvalósítható. Ismerje és legyen képes használni azkat az eszközöket, melyek fenti tevékenységében segítik. - A fkztt érzékenységgel történő észlelés frmái, az empatikus képesség növelésének lehetőségei - Az empatikus képesség fejlesztése és alkalmazása: kézzel történő infrmációszerzés - Az empatikus képesség fejlesztése és alkalmazása: látással történő infrmációszerzés - Az empatikus képesség fejlesztése és alkalmazása: hallással történő infrmációszerzés - Az érzelmi és a gndlati szféra váltztatásának lehetőségei, az önfejlesztés módszerei és a mindennapi gyakrlatba való átvitel - Az érzelmi szféra trzulásainak elsimítása - A mentális szféra zavarainak krrekciója - A harmónia visszaállítása - Az anyag, az energia és az infrmáció jellegzetességei, egymásra való hatásaik - A szükséges és használats eszközök ismertetése - Az élet látszólag különböző jelenségei közötti kapcslat felderítése, e kapcslat felhasználása a harmónia helyreállítása érdekében Dr. Földes László Dr. Tatjana Szmirnva Életbölcselet és Felismerés Definíció, alapfgalmak, etika. Az anyag, az energia és az infrmáció jellemző sajátsságai. A világ felépítése, infrmáció-elsztó struktúrák, evlúció Indiai rendszerek (csakrák, nádik, aurarétegek). Indiai energetikai tisztítási módszerek, a JAMA és NIJAMA szellemisége. Kínai császárk egészségvédő módszere. Mdern elképzelés. Krnbilógiai psychgenetika (egyéni). Infrmációelsztó struktúrák. Az individuális markerek kiszámítása - az emberi mező jellemzői (általáns, psychlógiai és energetikai jellemzők). A vitális temperamentum-típusk és szenzmtrs jellemzők. Emcinális tiplógia (asztrál). Intellektuális karakterlógia (mentál). Az extrapsychlógiai képességek meghatárzása, szakmai rientáció. A természeti tiplógiából származó betegséghajlamk vizsgálata. A hiánysságk és kórflyamatk kmpenzációjának stratégiája. Lehetőségeink feltárása. Krnbilógiai psychgenetika (közösségi). 16

17 A közösségek krnbilógiai aspektusai, feszültségek és azk megldása a csprtn belül. Viselkedési és tevékenységi stílusk, akcentuációk, szcilógiai típusk, szcinika. A személyiség illetve a csprtk szisztematikus krnbilógiai analízise. Az aura és a csakrák extraszenz vizsgálata, a radiesztézia alapjai. Gyakrlatk a belső látás fejlesztésére. Nn-verbális psychlógiai tesztek. (Lusher teszt, képzelt állat teszt, stb.) Az egregriális rendszerek hierarchiája. Karma psychlógia Az álm értékelése. Életbölcselet és Váltzás Kntakt-nélküli masszázs - Dzsúna szerint Az egregriális rendszer felépítése és a bekapcsltság szintjei. Lelki flyamatk krrekciója megváltztt tudatállaptban. Az energ-infrmációs biztnság és a védelem lehetőségei. Szuggesztív és energszuggesztív technikák. Prgramzás. anyagi infrmációhrdzók prgramzása fantmk prgramzása asztrális, mentális, szupramentális (egregriális) prgramzás Életbölcselet és Hatás Szimrn mágia és a nevetés psychlógiája. Psychtrnika és radinika. Psychinfrmatika: munka a természetes fizikai környezet, a természeti erők, a Vákuum, és a Kzmsz energiáinak felhasználásával. Trziós mezők. A vitál, az asztrál és a mentál szféra energiái. Egregriális energiák. Kultikus rendszerek, tplógia. Energ-infrmációs szemantikus mezők, fantmk. A Radiesthesia speciális prblémái. Bevezetés a krnszkópiába (munka az idővel). Az anyag szerveződésének krn-metrikus elvei és a bilógiai bjektumk krn-metrikus jellemzői. Psychtrnika és Radinika: Bevezetés a psychtrnikába és radinikába. Bireznáns rendszerek és hlgramk. A tér egyetemessége. A szimbitikus psychtrnika technikája és metódusai. 17

18 A psychtrn rendszerek energia - és prgramfrrásai. A növényi és állati frmák psychtrn stimulációja. A szinptikai flyamatk (hőmérséklet, légnymás, stb.) psychtrn eszközökkel történő szabályzása. Radinika: diagnsztikai és krrekciós lehetőségek. A Psychtrnika és Radinika eszközeinek bemutatása és gyakrlatban való alkalmazása. Életminták (Kabala) : Megismertesse a hallgatót azkkal a lehetőségekkel, amelyet a Kabalisztikus srselemzés kínál. Követelmények a prgram elvégzése után: A Kabala helyes értelmezése és alkalmazása mindennapjainkban. A kabala elmélete, rendszereinek felépítése. A kabala lehetőségeinek felhasználása önmagunk frmálásában és a gyógyító gyakrlatban. Radics Jáns 18

19 Az Ember és Környezete Tanszék Tanszékvezető Dr. Brisz Vdkv Tantárgyak Az Ember (Anatómia), Az Egészséges Ember (Élettan), A Beteg Ember (Kórélettan), Dietétika, Az Ember Virágai (Bach-virágterápia), Indiai hmepátia, Urinterápia, Tudmánys fizika, Tradicinális Kínai Élettudmány - Kínai Metafizika Anatómia Élettan Kórélettan Megismertesse a hallgatót az emberi test felépítésével, egészséges és kórs működésével, hiszen a kórs lelki, tudati és szciális flyamatk leggyakrabban testi szintű elváltzáskban jelentkeznek. Így a betegségek megismerésének célja az, hgy ez kiindulópntként szlgáljn a háttérben zajló kórs lelki, tudati és szciális flyamatk felismeréséhez és helyes értelmezéséhez. Követelmények a prgram elvégzése után A hallgatóban alakuljn ki egy lyan bizts szakismeret az emberi testről, melynek segítségével képes megérteni a testi panaszkat. Alakuljn ki egy lyan szemlélet, mely segíti, hgy a testi panaszkat kiindulópntként használva eljuthassn a prbléma nem látható, lelki, tudati és szciális kaihz. - Az élet, az életflyamatk, az emberi test bevezető - A sejt és felépítése, a szövetek - A mzgás szervrendszere - A szív - A vérkeringés szervrendszere és a vér - Az immunrendszer - A légzés szervrendszere - A gymr bélrendszer - Tápanyagk, ásványi anyagk, vitamink - A vizeletkiválasztó rendszer - A reprduktív szervek - A hrmnális működés szervei - Az idegrendszer 1: az agy - Az idegrendszer 2: a gerincvelő, a környéki idegek - Az idegrendszer 3: vegetatív idegrendszer - Sérülések, belgyógyászati balesetek - Az elsősegélynyújtás alapjai Dr. Földes László Dr. Antal Péter Miklós 19

20 Egészségtan (Az Ember Virágai Bach-virágterápia, Indiai hmepátia, Urinterápia) A testi lelki szellemi egyensúly megteremtését segítő módszerek megismertetése a hallgatókkal. A helyes életrend kialakításának segítése. Az egészséges embert illető legcélszerűbb magatartás kialakítása, illetve az egyes betegségekben leginkább megfelelő életmód flytatása a cél. Ennek egyik alapja a helyes táplálkzás. A gyógynövényeket és az élelmiszereket a több ezer éves hagymánykkal és tapasztalatkkal rendelkező Kínai Medicina alapján mutassa be a hallgatónak úgy, hgy a 21. században és az európai kultúrkörben is, a mindennapkban könnyen használhatóvá váljanak mind az egészségmegőrzés, mind pedig a gyógykezelések kiegészítése terén. A hallgató megismertetése azzal a lehetőséggel, hgy a hasnlóság törvénye és az aznsság törvénye hgyan segítheti az egészség alapjait megteremtő egyensúly kialakításában, krrigálásában. Követelmények a prgram elvégzése után A hallgató legyen tudatában a módszerek lényegével, különbözőségeivel és egyezőségeivel. A hallgató a különböző módszerek alapjait elsajátítsa. - Az Ember Virágai (Bach-virágterápia) - Dr. Edward Bach filzófiája, a Bach-virágterápia működése - A 38 archetipikus, vagyis ősi lelki prblémával azns rezgésű növény ismertetése, e szerek hatásai - Indiai hmepátia - A Schlten rendszer felépítése és elemeinek ismertetése - A Schlten rendszer vegyületeinek ismertetése - Az ásványvilág (szerkezet), a növényvilág (érzékenység), és az állatvilág (túlélés), illetve azk vegyületeinek, családjainak, fajainak jellemző hangjai. - A betegség tíz mélysége: az ember visznya a belőle kihangzó idegen dalhz. - Megértésünk hét szintje, és - ennek révén - a segítség lehetőségei. - Urinterápia - Az urinterápia története - Az urinterápia működése, felhasználása, hatásai Dr. Földes László Dr. Antal Péter Miklós Eschwigné Varga Zsuzsanna Dr. Vdkv Brisz 20

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ ŐSZ - ÓRAREND TANÉVNYITÓ SZOMBAT SZERDA CSÜTÖRTÖK KEDD SZOMBAT 09.06. 09.01. 09.05. 09.08. 09.04.

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ ŐSZ - ÓRAREND TANÉVNYITÓ SZOMBAT SZERDA CSÜTÖRTÖK KEDD SZOMBAT 09.06. 09.01. 09.05. 09.08. 09.04. 09.01. 09.04. 09.05. 09.06. 09.08. 10.00 10.00 11.20 TANÉVNYITÓ JÓGA -HALADÓ JÓGA - KEZDŐ A hermetikus asztrológia -II.-III. Az asztrológia elvi alapjai Megnyitó Megnyitó Csillagászati alapismeretek 11.40-13.00

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia 2014. május 07. Budapest

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia 2014. május 07. Budapest Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarrszágn knferencia 2014. május 07. Budapest TELEPÜLÉS, KÖZÖSSÉG, CSELEKVÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS CÉLTERÜLETEI Kvács Edit, Közösségfejlesztők Egyesülete Arra kaptam

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat 2016 pályázati felhívás

K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat 2016 pályázati felhívás K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasr 9. telefn: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat 2016 pályázati felhívás

Részletesebben

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat.

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. A népfőiskla a szó megszktt értelmében sem nem iskla, sem nem főiskla. Itt nem a tanárknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. Éppen ellenkezőleg: a tanulóknak kell kérdéseket föltenniük a tanárknak,

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2014/ TAVASZ - ÓRAREND

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2014/ TAVASZ - ÓRAREND 02.10. 02.11. 02.12. 02.13. 02.15. TANÉVNYITÓ JÓGA -HALADÓ 15.00 16.20 -II.-III A hermetikus asztrológia 2. Az energiák funkciójuk szerinti elhelyezkedése - légzőgyakorlatok A test csatornái - légzőgyakorlatok

Részletesebben

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) Piac-konform korszerűsített változat, (2010.jun.25).

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) Piac-konform korszerűsített változat, (2010.jun.25). Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu Tantárgyi tematika (nappali tagzat) Piac-knfrm krszerűsített váltzat, (2010.jun.25). A tantárgy adatai:

Részletesebben

Kutatás. A kutatás szakmai vezetőjének neve és elérhetőségei (amennyiben különbözik az intézmény vezetőjétől):

Kutatás. A kutatás szakmai vezetőjének neve és elérhetőségei (amennyiben különbözik az intézmény vezetőjétől): Kutatás A kutatás címe magyarul: anglul: A kutatás szakmai vezetőjének neve és elérhetőségei (amennyiben különbözik az intézmény vezetőjétől): Ez a kérdés szakemberlistáról való kiválasztással / szakember

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

Oktatási segédanyag Boldog Sándor István születésének 100. évfordulójára

Oktatási segédanyag Boldog Sándor István születésének 100. évfordulójára Bldg vagy, mert hittél (Lk 1,45) Oktatási segédanyag Bldg Sándr István születésének 100. évfrdulójára Dn Bsc Szaléziak, 2014 Impresszum Szöveg és feladatk: B. Varga Judit Kiadja a Dn Bsc Szalézi Társasága.

Részletesebben

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28.

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28. Kraiciné Szkly Mária: Az andragógus szakma kulcskmpetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékknferencia Debrecen 2006. szeptember 28. A TÉMA KUTATÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI A LLL gndlat és EU dkumentumk

Részletesebben

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ TAVASZ - ÓRAREND

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ TAVASZ - ÓRAREND 02.06. 02.07. 02.08. 02.09. 02.11. -II.-III. A hermetikus asztrológia 2. Az energiák funkciójuk szerinti elhelyezkedése - légzőgyakorlatok A test csatornái - légzőgyakorlatok - a 7 világhoz tartozó 02.13.

Részletesebben

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás.

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A PAPÍRFELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA NÉHÁNY OECD ORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Bevezetés LUDA SZILVIA A tanulmány az ök-hatéknyság fgalmának értelmezését bemutatva, felhívja a figyelmet annak

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

A konfliktus - A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái

A konfliktus - A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái A knfliktus - A knfliktus fgalma, a knfliktusk fajtái A knfliktusk megítélése Hagymánys nézet szerint ártalmas, mert elvnja a figyelmet a fnts dlgkról, energiát és erőfrrást igényel rssz vezetés eredménye

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

2009. június. www.kristalytanc.hu. Angyali Kristály Terápia és Képzés

2009. június. www.kristalytanc.hu. Angyali Kristály Terápia és Képzés www.kristalytanc.hu 2009. június Angyali Kristály Terápia és Képzés HÁROM KRISTÁLY MÓDSZER Finomenergiák alkalmazása Kristályeszenciák Angyal aura permetek Nelson SCIO Biorezonancia Kék Kristálysziget

Részletesebben

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2013/ TAVASZ - ÓRAREND

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2013/ TAVASZ - ÓRAREND 01.07. 01.08. 01.09. 01.10. 01.12. 18.00 19.30 10.00 14.00 JÓGA Barna Gáborral GYÓGYÁSZAT- ÉLETTAN (nyílt óra, bárki csatlakozhat) Feng shui tanfolyam Feng shui és lakberendezés 01.19. Lakásunk helyszíni

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2013/ ŐSZ - ÓRAREND TANÉVNYITÓ SZOMBAT SZERDA CSÜTÖRTÖK KEDD SZOMBAT 09.26. 09.21. 09.25. 09.28. 09.24.

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2013/ ŐSZ - ÓRAREND TANÉVNYITÓ SZOMBAT SZERDA CSÜTÖRTÖK KEDD SZOMBAT 09.26. 09.21. 09.25. 09.28. 09.24. 09.21. 09.24. 09.25. 09.26. 09.28. 13.00 14.00-15.30 TANÉVNYITÓ A hermetikus asztrológia -II.-III.. Az asztrológia elvi alapjai Megnyitó JÓGA -HALADÓ Megnyitó GYÓGYÁSZAT - ÉLETTAN Az ősi világkép élettana

Részletesebben

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3.

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3. Éves beszámló 1. számú Prjekt Fenntartási Jelentés melléklete Megnevezése Adatk Pályázati aznsító Kedvezményezett neve TÁMOP.1.509/A2 20100115 Pápai Vársi Óvdák 1 Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző

Részletesebben

Nagy Frigyes Kant Alapítás: 1734 Hannver állam területe brit-alsószász persználunió Hatalmas anyagi ráfrdítás Oktatási privilégiumk, állami támgatással (ösztöndíjak) Tantárgyak Kutatás (Göttingeni Királyi

Részletesebben

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején Ötleted van? Vállalkzz! - Vállalkzás menedzselés a válság idején Helyszín: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Tlna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. március 6-7. 2013. március 6. (szerda)

Részletesebben

ÁPOLÁS-GONDOZÁS SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

ÁPOLÁS-GONDOZÁS SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar ÁPOLÁS-GONDOZÁS ÉLETVITEL Fejlődés, vagy hanyatlás? Megküzdési stratégiák. Táplálkzás SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvs- és Egészségtudmányi Centrum Egészségügyi Kar FEJLŐDÉS VAGY HANYATLÁS Az időskr

Részletesebben

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Ostedenzitmetriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Simnkay Lászlóné fõnõvér Vas megyei Markusvszky Kórház, Szmbathely A vizsgálat célja: Az steprsis gyakriságának és súlysságának felmérése. Vizsgálati

Részletesebben

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN (meghirdetett cím) Szeibert András előadása Tkajban, 2013. augusztus 16-án, 15:00-kr a Bkr tábrban Az alábbi írás az tt elhangzttakkal 90%-ban azns, mert egyrészt

Részletesebben

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2014/ ŐSZ - ÓRAREND

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2014/ ŐSZ - ÓRAREND 09.20. 09.22. 09.23. 09.24. 09.27. 14.00 TANÉVNYITÓ A hermetikus asztrológia -II.-III.. Az asztrológia elvi alapjai Elemek, energiák - bemelegítő testhelyzetek BEIRATKOZÁS A zodiákus által jelzett betegségek

Részletesebben

Foglalkoztatás és a foglalkoztatási formák kérdőiv 2014

Foglalkoztatás és a foglalkoztatási formák kérdőiv 2014 Fglalkztatás és a fglalkztatási frmák kérdőiv 2014 Tisztelt Hölgyem, Uram! A Kmárm-Esztergm Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (KEMKI), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával Kmárm-Esztergm megyei Igazgatósága

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

Az átlagos gyermek. Az átlagtól eltérő gyermek. A hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetett gyermek

Az átlagos gyermek. Az átlagtól eltérő gyermek. A hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetett gyermek Az átlags gyermek Az átlagtól eltérő gyermek A hátránys helyzetű gyermek A veszélyeztetett gyermek Kit nevezünk "átlags gyermeknek?" aki az isklai tanulmányk elvégzéséhez megfelelő értelmi képességekkel

Részletesebben

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában Buji II. Rákóczi Ferenc Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla TÁMOP 3.1.4. Tudatsabb, egészséges életmóddal Európában Labdarúgás tanmenet 5. sztály Jóváhagym: Készítette: Mester Jáns a gyermeklabdarúgás

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011. 1 1. A szakképzettség klevélben szereplő megnevezése: Nemzetközi szállítmányzási

Részletesebben

Makroökonómia 1.előadás Bevezetés és alapfogalmak, a makrogazdasági körforgás 2011.02.07.

Makroökonómia 1.előadás Bevezetés és alapfogalmak, a makrogazdasági körforgás 2011.02.07. Makröknómia 1.előadás Bevezetés és alapfgalmak, a makrgazdasági körfrgás 2011.02.07. előadó: Hnvári Jáns Minden tantárggyal kapcslats infrmáció: cspace.bgf.hu A hallgatók bejelentkezése (cspace): felhasználói

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

TÁMOP-6.1.4/12/ Koragyermekkori (0-7 év) program

TÁMOP-6.1.4/12/ Koragyermekkori (0-7 év) program Kragyermekkri (0-7 év) prgram PÁLYÁZAT A TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram kiemelt prjekt keretében az alábbi pályázat kerül újra meghirdetésre az érintettek körének kibővítésével

Részletesebben

Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) 2003. április 1-2.

Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) 2003. április 1-2. AGRÁRINFORMATIKAI OKTATÁS/KÉPZÉS MINT A TUDÁSALAPÚ ÁGAZAT MEGALAPOZÁSÁNAK ESZKÖZE Herdn Miklós Debreceni Egyetem, ATC Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar A számítástechnikai ktatás és különböző képzések,

Részletesebben

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS Dr. Rse 1051 Budapest Széchenyi tér 7/8. Tel.: +36 1 377 6737 Gyermekgyógyászati ellátás A gyermek nem "kis felnőtt", így ha bármi prblémája van, nem hagyatkzhatunk

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE a tantárgy tematikája és követelménye, 2015-2016. tanév, 2. félév Pénzügy mesterképzési szak, levelező tagzat Tantárgy megnevezése, kód: Szak,

Részletesebben

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI 3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI Segédanyag az OMKT Kft.- n flyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. nvember Szerkesztő: Duruc József 3.1. A magánszemélyek

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955 5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Készítette: A Zrínyi Miklós Általáns Iskla Nevelőtestülete 955 Helyzetelemzés 1. Intézményi alapadatk OM aznsító: 035113

Részletesebben

A költségmegosztás aktuális kérdései a jelenlegi szabályozás tükrében. Csoknyai Zoltán, Techem Kft.

A költségmegosztás aktuális kérdései a jelenlegi szabályozás tükrében. Csoknyai Zoltán, Techem Kft. A költségmegsztás aktuális kérdései a jelenlegi szabályzás tükrében Csknyai Zltán, Techem Kft. A fűtési költségmegsztás jgi keretei A 157/2005. (VIII. 15.) Krmányrendelet fntsabb jgi elemei hatályba lépés

Részletesebben

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek.

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Képzési Közpntja KERESLETTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Kereslettervezéssel fglalkzó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Gyakrlati feladatkn keresztül közelítjük meg többek között a keresletterv

Részletesebben

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban.

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban. Rendszertervezés A legtöbb hallgató már hallgató krában lehetőség kap arra - főleg itt, az Adatbázisk Labr keretein belül -, hgy rendszereket hzzn létre a tervezéstől és a megvalósításig. Igazából ez az

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie.

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie. A nemzeti erőfrrás miniszter 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az rvsk, fgrvsk, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfkú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők flyamats tvábbképzéséről Az egészségügyről

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. któber 30. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dlgzatkat az útmutató utasításai

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

aerobic oktató, személyi edző

aerobic oktató, személyi edző Kvács Attila aerbic ktató, személyi edző Isklák: 2005: Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sprttudmányi Kar Testnevelő tanári szak 2001-2005: Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sprttudmányi Kar Szakedzői

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ TAVASZ - ÓRAREND

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ TAVASZ - ÓRAREND 02.06. 02.07. 02.08. 02.09. 02.11. -II.-III. A hermetikus asztrológia 2. Az energiák funkciójuk szerinti elhelyezkedése - légzőgyakorlatok A test csatornái - légzőgyakorlatok - a 7 világhoz tartozó 02.13.

Részletesebben

Nagy Ágoston szakmai életrajza. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Testnevelési és Sportközpont

Nagy Ágoston szakmai életrajza. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Testnevelési és Sportközpont Nagy Ágstn szakmai életrajza Debreceni Egyetem Orvs- és Egészségtudmányi Centrum Testnevelési és Sprtközpnt 4032 Debrecen, Móricz Zs.krt.22. (52) 411-517/54436; gusti@med.unideb.hu www.basketclinic.hu/nagyagstn

Részletesebben

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról Közpnti szciális infrmációs fejlesztések Irda: 1071 Budapest, Peterdy u. 15. Tájékztató ÖFR Verzióváltásról 1 2014. július 17.... 2 2014. június 10.... 4 2014. május 30.... 8 2014. május 16.... 9 Jelzéseiket,

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Intézményi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Képzésünk kulcsszavai és egyben főbb témakörei: járatszerkesztés, flttamenedzsment és térinfrmatikai rendszerek. Átfgó, gyakrlatias ktatás, melynek srán az életből vett gyakrlati

Részletesebben

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN Dunai Rita tanár, Székesfehérvár Szent Imre Általáns Iskla és Óvda Hajdúszbszló, 2010. któber 20. 1. Az előadás felépítése 1. Az intézmény bemutatása 2. Az intézményértékelés

Részletesebben

2006. március, - Solymár, Waldorf képzés. GRAVITÁCIÓ LEVITÁCIÓ A közösségekre ható gyógyító és megbetegítő erőkről

2006. március, - Solymár, Waldorf képzés. GRAVITÁCIÓ LEVITÁCIÓ A közösségekre ható gyógyító és megbetegítő erőkről GRAVITÁCIÓ LEVITÁCIÓ A közösségekre ható gyógyító és megbetegítő erőkről Mint tudjuk, Rudlf Steiner a társadalm fejlődésével kapcslats minden reményét a Waldrf mzgalmba helyezte és úgy gndlta, hgy egyetlen

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN

TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN Módszertani Nap június. TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN A nrmál társadalmi környezetben élő gyerekek életkruknak megfelelő fejlődéséhez lelki, fizikai, bilógiai, értelmi a családi környezet,

Részletesebben

Taneszközök a földrajz, a biológia és a kémia tanításához

Taneszközök a földrajz, a biológia és a kémia tanításához Taneszközök a földrajz, a bilógia és a kémia tanításáhz BIOLÓGIA Taneszközök Minden évflyamra elkészült Kipróbálás zajlik Már mst megfgadtuk Tankönyv Munkafüzet Tanmenet Témazáró Digitális anyagk Évflyamnként

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat 2017 pályázati felhívás

K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat 2017 pályázati felhívás K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasr 9. telefn: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat 2017 pályázati felhívás

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábr u. 13-19., Telefn: 30/482-2953, web: www.szentpirska.hu, E-mail: inf.szentpirska@gmail.

Részletesebben

MANDALA. A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában

MANDALA. A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában MANDALA A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában Dr. Antalfai Márta Kapu 2. Konferencia 2008. október 26. Chartres, katedrális Kréta szigetéről Reims-i katedrális Perui mandala

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1 Tartalm BEVEZETÉS... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

E napló tulajdonosa. Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva!

E napló tulajdonosa. Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva! E napló tulajdnsa Mttóm erre az évre: Ezt kell rólam tudni Nevem: Lakcímem: Telefnszámm: _ E mail címem: 2016 ban leszek éves. Kedvenc színem a. Kedvenc könyvem:. Kedvenc filmem:. Kedvenc színésze(i)m:.

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

Könyvtárhasználati ismeretek oktatása: könyvtáros, mint felnőtt oktató

Könyvtárhasználati ismeretek oktatása: könyvtáros, mint felnőtt oktató Debreceni Egyetem Infrmatika Kar Könyvtárhasználati ismeretek ktatása: könyvtárs, mint felnőtt ktató Témavezető: Készítette: Eszenyiné Dr. Brbély Mária egyetemi adjunktus Csáti Melinda infrmatikus-könyvtárs

Részletesebben

Mi az etwinning Program? - Presentation Transcript

Mi az etwinning Program? - Presentation Transcript Mi az etwinning Prgram? - Presentatin Transcript 1. e Twinning -Testvérisklák Európában 2. Mi az etwinning? Az Európai Bizttság kezdeményezésére indult 2004-ben. A Lifelng Learning prgram legfőbb alprgramja,

Részletesebben

18. század. A műveltség közkincs

18. század. A műveltség közkincs 18. század A műveltség közkincs A felvilágsdás Európában A műveltség közkincs A haszns ismeretek terjesztésének szükségessége A magyar nemzeti művelődésplitika első rendszerezője A műveltség mentől közönségesebb

Részletesebben

Választható dunaújvárosi középiskolák:

Választható dunaújvárosi középiskolák: Választható dunaújvársi középisklák: ADU Vállalkzói Szakközép- és Szakiskla, Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskla és Gimnázium Dunaújvársi Tagintézménye cím: 2400 Dunaújvárs Apáczai Csere Jáns út 61. hrsz.

Részletesebben