Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Benső béke meditációval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Benső béke meditációval"

Átírás

1 Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Benső béke meditációval Az emberek szerte a világon sokféle módon fejezik ki békevágyukat. Ismert szófordulat: Béke legyen veled! A keresztények üdvözlőkártyáin és dalaiban ott a kívánság: Békét a Földnek! A két feltartott ujjból formált V is a békét jelképezi. Halálesetkor így imádkozunk: Nyugodjék békében! A nemzetek is folytonosan keresik a békés együttélés lehetőségeit. Sok szervezet kötelezte el magát a béke szolgálata mellett. A harmónia utáni vágy egyetemes. Az emberek mindig és minden országban a nyugalmat keresték a környezetükben, a közösségükben és a világban. Milyen különös, hogy ennyi sóvárgás és igyekezet ellenére a béke illúzió maradt. Kevés az önmagában nyugvó, kiegyensúlyozott ember. A napi életünk sodrában úgy tűnik, ezen a világon semmi sem nyújthat igazi és örökké tartó békességet. Miért ennyire nehéz kérdés ez? Mindenekelőtt elemezzük a fogalmat! A szótár szerint a béke megszabadulás a küzdelemtől, a viszálytól; a derű és a nyugalom állapota. Ebben rejlik a béke megtalálásának minden akadálya. Az élet együtt jár a küzdelemmel. Ezt mindannyian megtapasztaljuk. A boldogság gyakran rövid életű, és könnyen lehet, hogy hirtelen a szomorúság állapotában találjuk magunkat. Az életünk minden szakaszában ott a nyugtalanság, a feszültség. A létezés e világban zaklatottsággal telített. Ha a béke jelentése megszabadulás a küzdelemtől, akkor ezt nem könnyű elérni. A gazdagot és szegényt, a királyt és a földművest egyformán gondok, problémák szorongatják; egyik jön a másik után. Találóan szemlélteti mindezt a következő, Buddhával kapcsolatos történet. Egyszer egy asszony kereste fel, akinek meghalt a fia. Záporként ontotta a bánat könnyeit. Könyörgött Buddhához, hozza vissza a fiát, és könnyítsen a szíve elviselhetetlen fájdalmán. A nagy szent bölcsen azt válaszolta, segít neki, de előbb szerezzen az asszony mustármagot egy olyan családtól, ahol még soha nem halt meg senki. Az anya elindult, és egyik otthon után a másikban kutatott, de mindenütt ugyanazt a választ kapta. Rá kellett jönnie, 1

2 egyetlen olyan család sincs, amely ne vesztette volna el legalább egy tagját. Így Buddha megtanította neki, hogy a halál az élet elkerülhetetlen ténye. A halandó emberi lény földi léte egy napon véget ér. A saját életünk a bizonyíték: a létezés velejárója a balsors, a szerencsétlenség, valamint az egészség hiánya. Az orvosi könyveket megtöltik az emberi fajt kínzó kórok. Az élet hintajában ülve sok rossz dolog megesik velünk. A halál vagy a betegség bármikor lecsaphat ránk. Így nem könnyű megőrizni a benső nyugalmunkat. Egészséges fizikai testtel is csak kevesen kerülik el a sorscsapásokat. Számos esemény kelt feszültséget bennünk. A család néhány tagjának baja, boldogtalansága vagy balszerencséje elszomorítja, aggodalommal tölti el a többieket. Két ember együttélésében vagy a közös munkájukban feszültséget kelthet az eltérő nézőpontjuk vagy a gondolkodásmódjuk. Egész sereg egyéb problémát találunk még a mindennapjainkban. A külvilágban keresett béke legfeljebb szállóvendég az életünkben. Élvezzük a szerelem melegítő tüzét, boldoggá tesz bennünket a megszerzett vagyontárgy vagy az elért eredmény. Mindez azonban hamar elröppen. Elkerülhetetlenül újra megérkeznek a vágyak, és velük a gondok is. A nagy költő-szent, Sant Darshan Singh gyönyörűen fejezte ezt ki következő soraival: Amikor a boldogság egy pillanatát élvezem, az élet újabb pohár gonddal lep meg. Az örökké tartó béke tehát látszólag elérhetetlen. Az élet ingája az öröm és a szomorúság között leng. Hogyan lelhetjük meg az örök békét? Ezt az akadályok ellenére még ebben az életben elérhetjük. Ehhez az szükséges, hogy kövessünk a korábbiaktól alapvetően eltérő magatartásmintát! Változtassunk a szemléletünkön! Az élet mulandó dolgaitól, a javainktól, a pozíciótól és a kapcsolatainktól reméljük a boldogságot. Ezek elvesztése azonnal izgalmat és zavart kelt bennünk, és az elménk nyugalma eltűnik. Az igazi békéhez más út vezet. Ennek megértésében segíthet egy anekdota, amely a mogul király, Akbár életéből való. Akbárt tekintik 2

3 India egyik legvilágosabban gondolkodó uralkodójának. Számos tanácsadó segítette a kormányzásban. Közülük a legbölcsebb Birbál volt, aki a különféle problémákra úgy találta meg a megoldást, hogy a szokásostól teljesen eltérő látásmóddal kezelte azokat. Egy napon Akbár tesztelni akarta a tanácsadóit, ezért egy fejtörő feladatot adott nekik. Egy bottal vonalat húzott a homokba. Arra kérte a minisztereit, hogy rövidítsék meg a vonalat anélkül, hogy letörölnének belőle. Mindegyikük sorra került, de egyikük sem talált megoldást. Elképzelésük sem volt arról, hogyan rövidítsék meg a vonalat. Végül Birbálra került a sor, aki fogta a botot, és egy hosszabb vonalat húzott az első mellé. Így rövidítette meg a király által húzott vonalat. A békét úgy találhatjuk meg, ha új szemszögből tekintünk a problémáinkra. A világ természetén és gondjain nem változtathatunk, az életünkhöz viszont hozzátehetünk egy békét hozó új dimenziót. A tartós béke bennünk lakozik. Sokak számára a külvilág az egyetlen valóság. A megvilágosodott lelkek azonban minden korban misztikus tapasztalatokkal erősítették meg a benső spirituális birodalmak létezését. Buddha is a befelé fordulás után világosodott meg. Krisztus azt mondta: A mennyeknek országa bennetek vagyon. A mohamedán és a keresztény szentírások egyaránt szólnak a próféták Istennel való személyes kapcsolatáról. A különböző vallások misztikusai leírták a benső spirituális tapasztalataikat. Ezek a magasztos benső birodalmak a fizikai világunkkal egyidejűleg léteznek. Bennük örök béke és üdvösség honol. Nem cserélhetjük ki a jelenlegi létezésünk színterét, sem annak alapvető természetét nem vagyunk képesek megváltoztatni, de ráhangolódhatunk a bennünk rejlő világokra. Ahhoz, hogy békére leljünk a világban, azt először önmagunkban kell megtalálnunk. Ezt csak megváltozott életszemlélettel érhetjük el. A spirituális régiókat a meditáció segítségével tapasztalhatjuk meg. Ennek során lelkünket a testtudat fölé emeljük, hogy befelé utazhassunk. E tudomány Mesterei, a spirituális Tanítók, a misztikusok minket is megtaníthatnak erre. Először elmagyarázzák az elméletet, hogy megértsük az egész folyamatot, majd a meditáció révén gyakorlati tapasztalatot szerezhetünk a benső Fényről és 3

4 Hangról. A kapcsolat erősödésével egyre több boldogságban és békében részesülünk. A lelkünk átéli a tiszta örömöt, és a létezés minden pillanata nyugalommal, megelégedettséggel tölti el. A szentírások szerint Isten a mindentudás, az üdvösség és a boldogság áldott Óceánjaként egyedül létezett. Egyből több akart lenni. Ez a gondolat vibrációt keltett, amely Fényként és Hangként nyilatkozott meg. A megnyilvánuló Istenerő a szent Ige vagy Naam a létezés különböző szintjeit teremtette meg. Az első: a tiszta spirituális birodalom, amelyet más szóval Sach Khandnak nevezünk. E szinten a Fény oly ragyogó, hogy trillió meg trillió külső Nap fénye sem közelíti meg. Tudományos korunkban ezt nagyon nehezen tudjuk elhinni. De a fizikai univerzum tudósai már felfedeztek kvazárokat és csillagszerű anyagokat, amelyek fénye több millió galaxis fényével ér fel. Ezek annyira ragyogók, hogy bár sokmillió fényévre vannak tőlünk, a tudósok modern műszereivel észlelni tudják őket. Ahogy az Isteni Fény- és Hangáradat folyamatosan távolodott a forrásától, a létezés újabb szintje jött létre, a spirituális-anyagi jellegű szuprakauzális szint, ezt követte az egyre inkább anyagi jellegű kauzális szint, amelynek anyagából teremtődött meg az univerzális elme. A következő az asztrális szint, majd létrejött a fizikai univerzum is a csillagokkal, a bolygókkal, a Földdel, az emberiséggel és sok más életformával együtt. Amellett, hogy Isten megteremtette a létezés különféle régióit, elküldte ezekbe a világokba az Ő tudatos részeit, cseppeket Őbelőle, amelyeket lelkeknek nevezünk, hogy ezekben a régiókban éljenek. A lelkek egylényegűek Istennel, tökéletesen tudatosak. Az üdvösség, a boldogság, az öröm isteni cseppjei. Amikor a lelkek az egyes régiókba kerültek, annak anyagából köntöst, testet kaptak. Így borította be a lelket először a szinte teljesen tudatosságból és nagyon kevés anyagból álló, leheletszerűen vékony szuprakauzális test. Majd kauzális, asztrális és fizikai test, takaró fedte be, amikor ezekre a szintekre került. A lélek a kauzális, az asztrális vagy a fizikai szinten mindig az adott szint anyagából való testben létezik, működik. E három alsó szinten elmét is kapott a lélek, hogy be tudja fogadni a benyomásokat és kommunikálni tudjon. 4

5 A fizikai univerzumban a lelket tehát négy testtakaró burkolja be, amelyek közül a legvaskosabb a fizikai. A takarók miatt a lélek megfeledkezett magáról, és a testekkel azonosítja magát, amelyekben éppen tartózkodik. Elfeledte az igazi természetét és a tisztán spirituális szinten lévő eredeti Otthonát. Ez a feledékenység okozza az összes boldogtalanságot, és azt, hogy nincs tudatában az élet titkainak. A teremtésre vonatkozó összes tudás, annak ismerete, hogy ki ő, ki Isten ez mind ott van a lélekben. A lélek örökké tudatos, de a takarói oly vastagok hogy az Isteni Fény egyáltalán nem képes átragyogni rajtuk. Annak érdekében, hogy ez megtörténjen, egyenként le kell vetnie a lelket befedő takarókat. A meditáció folyamán válunk képessé arra, hogy sorban megváljunk ezektől a burkoktól, míg végül elő fog tűnni a tiszta lélek. A létezés különféle szintjei nem a mi univerzumunkban helyezkednek el valamilyen fizikailag meghatározható helyen. Nincsenek se fent, se lent a térben. Ezek mind bennünk vannak. Külső utazással, űrhajóval semmiféle módon nem érhetjük el őket, még akkor sem, ha az fénysebességnél is gyorsabb. Befelé fordulva juthatunk el ezekbe a régiókba. A Sant Mat meditációs módszere, amelyet az élő Mester tanít meg nekünk, a testi tudatosság fölé emelkedés és a benső utazás egyszerű módja. A figyelmünket a testünk egy különleges pontjára koncentráljuk, amelyen keresztülhaladva beléphetünk a benső világokba. A lelkünk külső kifejeződése a figyelem, amely általában szétárad a testünkben. Az öt érzékünk segítségével vagyunk a tudatában a fizikai testünknek és a külső világnak. Ezek az érzékek: a látás, a hallás, a szaglás, az ízérzékelés és a tapintás, amelyek a szemeken, a füleken, az orrnyílásokon, a szájon és a bőrünkön keresztül működnek. Mivel a lélek nincs tudatában az igazi természetének, a testtel és az elmével azonosítja magát. Ahelyett, hogy a lélek tartaná ellenőrzés alatt az elmét, és az elme felügyelné az érzékeket, a helyzet teljesen megfordult. A lelket magával ragadja az elme, azt pedig az érzékek magukkal hurcolják a külső világba. A figyelmünk belemerül a külső élvezetekbe, és elcsábítják a világi szórakozások. A legtöbbünket vonzzák a szép és kellemes látványok. Van, aki a természetben gyönyörködik, mások az építészeti remekműveket 5

6 csodálják, vagy a különféle szerkezetek iránt érdeklődnek. Élvezettel hallgatjuk a kellemes hangokat. Van, aki a klasszikus zenét szereti, mások inkább a rock muzsikát kedvelik. Szívesen fogyasztjuk az ízletes ételeket. Magukhoz csalnak a finom illatok, és szeretjük a kellemes, puha tapintású dolgokat. E külső vonzások miatt nehéz visszavonni a figyelmünket a világból. Amíg a figyelmünk a világgal azonosul, problémákkal és szenvedéssel nézünk szembe, mivel ezek a fizikai létezés velejárói. Világi örömök keresésével töltjük az időnket, de ezek csak rövid ideig tartanak. Ha a figyelmünket befelé fordítjuk, és a meditációban a fizikai testtudat fölé emelkedünk, olyan régiókra lelünk, amelyek örökké tartó békességgel áldanak meg bennünket. Van egy bejárat, egy kapu bennünk, amelyen áthaladva a figyelmünk bejuthat a magasabb régiókba. Ez a két szemöldök között és mögött helyezkedik el. Úgy ismert, mint a lélek székhelye, de sok más néven is hivatkoznak rá a különféle szentírások: egyszem, harmadik szem, hatodik csakra, tizedik kapu, shiv netra, divya chakshu, daswan dwar. Ha visszavonjuk ide a figyelmünket a külvilágból, meglátjuk a magasabb régiókból visszatükröződő Fényt. Ha az érzékáramok, a lélekenergia teljesen ide koncentrálódik, a lélek felemelkedik a bensőbe. Ez ugyanaz a hely, amelyen keresztül a lélek a halál idején mindörökre elhagyja a testet. Az utolsó harminc évben az orvosok sok kutatási eredményt dokumentáltak a halálközeli élmények területén. Ezek olyan tapasztalatok, amelyeket az emberek a klinikai halál állapotában éltek át, majd a modern orvoslás csodáiként visszahozták őket az életbe. Ezeknek az embereknek nagyon hasonlóak a tapasztalataik. Úgy érezték, hogy egy alagúton haladtak át, majd hatalmas fényben találták magukat. A legtöbbjük akkora békességet, örömöt és szeretetet élt át, hogy nem akartak visszatérni a földi világba. A gyerekek ugyanolyan típusú dolgokat tapasztaltak, mint a felnőttek. Nekünk viszont nem kell megvárnunk a fizikai halált vagy egy balesetet követő halálközeli élményt ahhoz, hogy utazzunk a bensőben. A meditáció tudományos módszerével megtanulhatjuk, hogyan haladjunk keresztül a bensőbe vezető kapun. Az Istenből kiáradt Fény- és Hangáradat vissza is tér a Forrásába. Ez az Áradat örökké ott zeng bennünk. A harmadik vagy egyszemben 6

7 csatlakozhatunk rá. Ehhez egy tapasztalt vezető, spirituális Mester segítségére van szükségünk. Ő a beavatáskor elmagyarázza, hogyan vonjuk vissza a figyelmünket a harmadik szembe. Tapasztalatot ad a benső Fényről és a Hangáradatról. Saját erőből nehéz a koncentráció elérése, az elménk ugyanis a külső világban akarja tartani a figyelmünket. Ha erről egy kis személyes tapasztalatot akarunk szerezni, akkor csukjuk be a szemünket, és igyekezzünk csendben tartani az elménket. Azt fogjuk tapasztalni, hogy bombázni fognak bennünket a gondolatok. Majd türelmetlenné válunk, mozogni akarunk, nehezen tudunk nyugton maradni. Az elménk közben az egész dolgot kommentálja, majd olyan dolgok jutnak az eszünkbe, amelyek azelőtt talán fel sem merültek bennünk. Minden nyugtalanság, figyelemelterelés távol tart bennünket a koncentrációtól. Így, bár csodálatos régiók vannak a bensőnkben, nem vagyunk képesek felfedezni őket. Szükségünk van egy technikára, amellyel le tudjuk csendesíteni a testünket és az elménket, hogy rátalálhassunk a szeretetre és a szépségre önmagunkban. A Sant Mat élő Mestere a beavatáskor a figyelmével feltöltött öt Istennevet ad át nekünk. Ha ezeket mentálisan ismételjük, az lefoglalja az elménket, és ha az már nem küld gondolatokat, akkor nem tudja eltéríteni a figyelmünket a koncentrációtól. Az elménk olyan, mint a higany, nem képes nyugalomban maradni. Valamit mindig csinálnia kell. Megfigyelhetjük, hogy ha a napi tevékenységeink során nem összpontosítunk a fizikai testünkkel végzett munkára, az írásra, az olvasásra vagy más tevékenységekre, akkor az elménk elkezd kalandozni, és gondolatokat gerjeszt. Az egyik pillanatban még Chicagóban van a figyelmünk, a következőben a Marson vagy bárhol másutt. Az elménk oly gyorsan cselekszik, hogy nehéz csendben tartani, de a mentális ismétléssel munkát kap. Van-e annál jobb, mintha Isten neveinek az ismétlése köti le? Az ismétlés közben csukott szemmel szemmagasságban egyenesen előre figyelünk. Miközben arra koncentrálunk, hogy mi van az előttünk elterülő térség közepén, különféle színű fények jelenhetnek meg előttünk. Ezek a magasabb szintek Fényének 7

8 visszatükröződései. Ahogy erősödik a koncentrációnk, át tudunk haladni a benső csillagos égen, a benső Holdon, Napon, majd a spirituális Mesterünkkel átutazunk az asztrális szinten. A fizikai testünk a meditációban nyugalomban marad, de a figyelmünk teljesen belemerül az asztrális régióba. Amikor befejezzük a meditációt, és a figyelmünk visszatér a külső világba, az egész lényünk békességgel és boldogsággal telített. A spirituális Mesterünk sugárzó alakja az állandó kísérőnk a benső utazásunkon. Ahogy a lelkünk az egyre magasabb szintekre kerül, sorban hátrahagyja az alacsonyabb szint testburkait, míg végül eléri a tisztán spirituális birodalmat, ahol eredeti fényességében tündököl, és belemerül az üdvösség, béke és boldogság Óceánjába. Tökéletesen tudatossá válunk az igazi valónkra és Istenre. A meditáció gyakorlásának sokféle jótéteménye létezik. A lélek eléri az önfelismerést, és visszatér a Forrásába, ahonnan származik. Mindentudókká válunk. Megismerjük a válaszokat az élet és a halál titkaira. Felismerjük, hogy a halál nem több, mint áthaladás egy ajtón az egyik létezési formából egy másikba. Képessé válunk arra, hogy átjussunk a magasabb szintekhez vezető küszöbön, és bármikor, egy szempillantás alatt vissza tudunk térni a fizikai tudatosság állapotába. Többé nem félünk a haláltól, mert tudjuk, hogy soha nem halunk meg, csak egy más szintre jutunk, amely sokkal szebb, békésebb, boldogítóbb, mint bármely hely ezen a földön. Minél szorosabb a kapcsolatunk a Fénnyel és a Hanggal, annál több üdvösséget tapasztalunk meg. A béke és az öröm állapotát akkor is megőrizzük, amikor visszatérünk a fizikai világba, a napi tevékenységeinkhez. A spirituális Mesterünk irányításával gyakorlottá válunk a meditációban, és nemcsak a személyes beteljesülést érjük el, hanem a körülöttünk élőkre is kisugárzódik a benső békességünk és örömünk. Amikor belemerülünk a Teremtőnkbe, akkor felismerjük, hogy minden élő forma az egyetlen Atya gyermeke, és Isten Fénye ott van mindenki másban is. Testvérek vagyunk az egy Istenben. Ezen a szinten igazi szeretet fejlődik ki bennünk az embertársaink és az egész teremtés iránt. Isten szeretetének a nagyköveteivé válunk, akik gyöngéd figyelemmel gondoskodnak másokról. Többé nem foglalkozunk a címkékkel, amelyeket a társadalmunk 8

9 ragasztott az emberekre. Nem teszünk különbséget az emberek között vagyon, bőrszín, vallás vagy nemzeti hovatartozás alapján. Sant Kirpal Singh Ji Maharaj gyakran mondta, hogy ha keresztények, zsidók, hinduk, szikhek, muzulmánok vagyunk, akkor váljunk igazi kereszténnyé, zsidóvá, hinduvá, szikhké, muzulmánná! Ez azt jelenti, hogy éljünk az egyes vallások lényege szerint: ismerjük fel a lelkünket, Istent és legyen bennünk szeretet mindenki iránt! Ha mindenki eljut az egyetemes összetartozásunk felismerésére, akkor igazi béke lesz ezen a bolygón. A benső béke elérése tehát elősegíti a külső béke megvalósulását. Vannak, akik tévesen azt gondolják, hogy a meditáció elmenekülés a világból. Úgy érzik, hogy ehhez egy barlangba vagy egy hegytetőre kell visszavonulni. Ám a meditáció nem vezet elmeneküléshez, sőt hatalmas erőt ad az élethez. A Sant Mat útjának a Mesterei arra biztatnak bennünket, hogy éljünk kiegyensúlyozottan: mialatt spirituálisan fejlődünk, folytassunk hatékony életet, ellátva az összes feladatunkat a világban. Dolgozzunk becsületes módon a megélhetésünkért! Gondoskodjunk a családunkról! Törődjünk a szomszédságunk igényeivel is, és tegyük ezt meg a közösségünkért, a nemzetünkért és világszinten is! Ha valamilyen feladatot elvállalunk, azt a legjobb képességeink szerint végezzük el! A spirituális úton előrehaladva elérjük a megvilágosodást és a békességet. Majd használjuk fel a képességeinket és az emberi élet ajándékát arra, hogy jobb, békésebb hellyé váljon ez a világ! Ha valaki orvos, asztalos vagy zenész, legyen ebben a lehető legjobb! A benső és a külső életünk fejlesztésével kiteljesedett emberi lénnyé válunk, és másoknak is segíteni tudunk ennek elérésében. A világ összes problémáját nem vagyunk képesek felszámolni, de meditációval elérhetjük a békességet és a boldogságot. Nyugodt és szeretetteljes lehet a családi életünk. A társadalomnak is a javára tehetünk, amelyben élünk, mert mindenki számára a béke forrásai leszünk. Sant Kirpal Singh Ji Maharaj kiemelte, hogy nem könnyű igaz emberré válni, de ha ezt egyszer elérjük, már nem nehéz Istenre rátalálni. Ez az emberi létezés legmagasztosabb célja. Copyright S.K. Publications For more information: 9

Spirituális beteljesülés a modern életben

Spirituális beteljesülés a modern életben Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Spirituális beteljesülés a modern életben Az emberek szerte a világon kutatják az élet és halál misztériumát. Kíváncsiak, mi van a fizikai létezésen túl. Az erősödő spirituális

Részletesebben

Vegetarianizmus és spiritualitás

Vegetarianizmus és spiritualitás Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Vegetarianizmus és spiritualitás Amikor a vegetáriánus táplálkozásra gondolunk, azt gyakran a fizikai testünk egészségével hozzuk összefüggésbe. Manapság sok orvos ajánlja

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

A megerősödött lélek. Sant Rajinder Singh

A megerősödött lélek. Sant Rajinder Singh Sant Rajinder Singh A megerősödött lélek Részlet a Lelkünk megerősítése meditációval című könyvből A bensőnkben található gazdagság nagyobb, mint amekkorát valaha is felhalmozhatnánk a földi életünkben.

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Kik vagyunk, és honnan származunk?

Kik vagyunk, és honnan származunk? Kik vagyunk, és honnan származunk? Részletek G. Kavassilas: OUR UNIVERSAL JOURNEY c. könyvéből http://www.ourjourneyhome.com.au/ Utazásaim során elérkeztem ennek az Univerzumnak a legvégső határaihoz.

Részletesebben

Sant Rajinder Singh Ji Maharaj A vegetáriánus életmód előnyei

Sant Rajinder Singh Ji Maharaj A vegetáriánus életmód előnyei Sant Rajinder Singh Ji Maharaj A vegetáriánus életmód előnyei Az utóbbi évtizedben tudományos információrobbanásnak lehettünk a szemtanúi, amely által több ismeretanyag vált hozzáférhetővé az emberiség

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ISTEN MEGISMERÉSE. A Belső Fény Közösségének (Inner Light Ministries, ILM) könyve. írta Jim Gordon. Első fejezet. Megértésünk fejlődése

ISTEN MEGISMERÉSE. A Belső Fény Közösségének (Inner Light Ministries, ILM) könyve. írta Jim Gordon. Első fejezet. Megértésünk fejlődése The Knowing of God by Jim Gordon ISTEN MEGISMERÉSE A Belső Fény Közösségének (, ILM) könyve. írta Jim Gordon Első fejezet Megértésünk fejlődése Az ember számára annak megértése, hogy ő valójában kicsoda,

Részletesebben

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben,

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Karácsony Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Boldogabb lesz minden ember. Ha szeretetem szívből adom, Ez a legnagyobb

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Egység Hírlevél 45. szám

Egység Hírlevél 45. szám Egység Hírlevél 45. szám Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Sri Amma Janmadinája (születésnapja) alkalmából különleges meditáció lesz Sri Amma Bhagavannal augusztus 15-én, magyar idő szerint reggel

Részletesebben

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM "Vágyad éppúgy helyreállítja az igazságot, ahogy az igazság elvesztése is egy vágyadnak volt köszönhető. A csodák tanítása, Törzsszöveg, 20. VIII. 1.2. A. Amikor arra gondolok:

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái A tudat változásai Atma Center, 2009. 09. 11. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

A megbocsátás és a könyörület természete

A megbocsátás és a könyörület természete Sant Rajinder Singh Ji Maharaj A megbocsátás és a könyörület természete Részlet az Egyesült Nemzetek Vallási és Spirituális Vezetőinek Millenniumi Világbéke Csúcstalálkozóján elhangzott beszédből Nagy

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Cigánykártya tanfolyam

Cigánykártya tanfolyam Cigánykártya tanfolyam A cigánykártya lapjainak ismertetése http://ciganykartyatanfolyam.blogspot.hu 1 Ajándék Alapállapotban az ajándékozás, a pozitív érzelmek kimutatása, az őszinte odaadás és nyitott

Részletesebben

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Egység Hírlevél 41. szám Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Sri Bhagavan születésnapja (Janmadina) alkalmából különleges meditáció lesz Sri AmmaBhagavannal március 7-én, indiai idő szerint délelőtt

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

KEDVES SZÜLŐK! SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT 2015. MÁRCIUS 27.-ÉN 9.30-KOR A JÉZUS ÚTJA TÉMAHÉT ZÁRÓ RENDEZVÉNYÉRE.

KEDVES SZÜLŐK! SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT 2015. MÁRCIUS 27.-ÉN 9.30-KOR A JÉZUS ÚTJA TÉMAHÉT ZÁRÓ RENDEZVÉNYÉRE. KEDVES SZÜLŐK! SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT 2015. MÁRCIUS 27.-ÉN 9.30-KOR A JÉZUS ÚTJA TÉMAHÉT ZÁRÓ RENDEZVÉNYÉRE. Program: Közös imádkozás. A hét folyamán feldolgozott A HÁROM FA LEGENDÁJA

Részletesebben

Patandzsali Jóga- szútrái

Patandzsali Jóga- szútrái Patandzsali Jóga- szútrái A prakriti és a purusa Atma Center, 2009.04. 09. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

ISTEN MEGISMERÉSE Benső Fény Közössége (Inner Light Ministries)

ISTEN MEGISMERÉSE Benső Fény Közössége (Inner Light Ministries) ISTEN MEGISMERÉSE Benső Fény Közössége (Inner Light Ministries) ISTEN MEGISMERÉSE Írta Jim Gordon Benső Fény Közössége (Inner Light Ministries) P.O. Box 164332 Austin, Texas 78716 2 Benső Fény Közössége

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Buddha, Dharma, Sangha

Buddha, Dharma, Sangha Buddha, Dharma, Sangha Buddha: törekvés a megvilágosodásra - van szenvedés - ezt felismerni. Dharma: a szenvedésnek van oka, ezt felismerni. Ez az ok, a vágy (következménye a létkerék tanában van). A szenvedés

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Teljes rendszer, amely a jóga autentikus örökségére épül. Magában foglal minden fő jógautat:

Teljes rendszer, amely a jóga autentikus örökségére épül. Magában foglal minden fő jógautat: Paramhans Swami Maheshwarananda átfogó jógarendszere, a "Jóga a mindennapi életben" rendszer felöleli a test, az elme, a tudat és a lélek minden vonatkozását. Teljes rendszer, amely a jóga autentikus örökségére

Részletesebben

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Naprendszerünk középpontja a Nap, mely fényével egyszer nyitott, másszor csukott szeművé teszi a kihűlt testű Holdat, mely képtelen rá, hogy Földünktől elszakadjon. Járkál körbe-körbe

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Az Igazság az Utolsó Ítéletről

Az Igazság az Utolsó Ítéletről Ching Hai Legfelsõbb Mester tanítványainak lapja IDÕSZAKOSAN MEGJELENÕ SPIRITUÁLIS LAP 13. SZÁM 2002.01.06. Az Igazság az Utolsó Ítéletről Ching Hai Legfelsőbb Mester beszéde külföldi gyakorlók előtt Hsihu

Részletesebben

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása L E C T O R I U M R O S I C R U C I A N U M Bevezetés az egyetemes bölcsességtudományba és a rózsakeresztes útba - 2. este Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása Az ember, a Föld, az

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

Asztrológusi egyenes Beszéd

Asztrológusi egyenes Beszéd Asztrológusi egyenes Beszéd Kozma Szilárd: Asztrológusi Egyenes Beszéd Egy ismeretségre felszólító facebokos barátnõmtõl levelet kaptam, hogy értékelni ugyan értékeli mind a tárgyi ismereteimet, mind a

Részletesebben

DAN BROWN: ANGYALOK ÉS DÉMONOK 455.pp

DAN BROWN: ANGYALOK ÉS DÉMONOK 455.pp DAN BROWN: ANGYALOK ÉS DÉMONOK 455.pp * A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Dan Brown: Angels & Demons A Pocket Star Book published by POCKET BOOKS, a division of Simon @ Schuster Inc. Fordította

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

www.crimsoncircle.com

www.crimsoncircle.com www.crimsoncircle.com Az Új Energiás Tanítók Globális Társasága A közvetítés elhangzott az Insights for the Soul rádió műsorában www.insightsforthesoul.com 2009 November 16-án Előadja Adamus Geoffrey Hoppe

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében Kálmán Eszter SZINASZTRIA Kapcsolatok az asztrológia tükrében Előszó Önmagunkra a kapcsolataink tükrében látunk rá a legjobban: kik vagyunk valójában, mi a Sorsunk, mikor, kivel mi a feladatunk. Mind olyan

Részletesebben

szépségének törvényszerűsége mindenhol ugyanaz. (Az idő is csak azoknak létezik, akik érzékelik az elmúlást, részekre tudják osztani.

szépségének törvényszerűsége mindenhol ugyanaz. (Az idő is csak azoknak létezik, akik érzékelik az elmúlást, részekre tudják osztani. A Szép Misztériuma Ha van a szépnek misztériuma, mintha a logika határán kívül lenne, az érzelem javára. Magyarázatát viszont mindenki a filozófiától várja. Elő is kerül az Igazság reális fényében... Akárhogy

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel NEW YORK-i ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ First Hungarian Reformed Church of New York City 344 East 69 th Street New York, NY 10021 : (212) 734-5252 www.elsoreformat.us NT. Fogarasi Anita Deák Lehel Főgondnok:

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Kölcsönös megértés a szervezetekben

Kölcsönös megértés a szervezetekben Bevezetés Kölcsönös megértés a szervezetekben Az üzleti kommunikációról szóló könyvek nagyobb része az eredményes kommunikáció olyan modelljével dolgozik, amelyben az eredmény a közlés eredményét jelenti,

Részletesebben

Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről

Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről A rend elnevezése: A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek Megélhető-e ma ez a név és ez a karizma? Meg tudjuk-e ezt érteni? A purgatoire szót a

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

A normális értékrend megerősítését célzó, kiutakat mutató vándorkiállítás szeretné minél több emberhez eljuttatni a fenntarthatóság eszméit.

A normális értékrend megerősítését célzó, kiutakat mutató vándorkiállítás szeretné minél több emberhez eljuttatni a fenntarthatóság eszméit. Tükörben a világ Tulajdonképpen mire is van szüksége leginkább egy embernek? Egy korty vízre, betevő falatra, szerető ölelésre, biztonságos közegre, szabadságra... A boldogságot sokféle módon kereshetjük,

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia)

Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia) Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia) Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma, Szilárd: A teremtés, illetve a teremtõ képzelet, a teremtõi

Részletesebben