Tudatos jelenlét t (mindfulness( mindfulness) Perczel Forintos DóraD Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia. Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tudatos jelenlét t (mindfulness( mindfulness) Perczel Forintos DóraD Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia. Tanszék"

Átírás

1 Tudatos jelenlét t (mindfulness( mindfulness) alapú módszerek Perczel Forintos DóraD Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék Törzsképzési tanfolyam június j 18.

2 Mi a pszichoterápia? olyan segítő, gyógyító beavatkozás a pszichés betegségek kezelésében, amely verbális vagy nonverbális kölcsönhatás révén hoz létre változásokat az élményfeldolgozásban és a magatartásban. Sajátos kapcsolat, amely sűríti és céltudatosan használja az interperszonális kapcsolat hatótényezőit és meghatározott keretek között működik, zárt lélektani térben. Alapja: EMPÁTIA, FELTÉTEL NÉLKÜLI ELFOGADÁS KONGRUENCIA

3 Bizonyítékokon alapuló gyógyítás (EBM) (Geddes, 1991;Trull és Phares, 2007; Roth és Fónagy, 1995) probléma orientált időhatáros kontrollált vizsgálatokkal igazolt költség-hatékony beavatkozások. 3

4 A kognitív pszichoterápia fejlődése 1. hullám: standard módszerek (12-20 ülés) szorongásos megbetegedések hangulatzavarok 2. hullám: személyiségzavarok kezelése, egyre összetettebb módszerek sématerápia (Young, 1990) dialektikus viselkedésterápia (Linehan, 1993) 3. hullám: súlyos traumák és visszatérő depresszió esetén meta-kognitív terápia (Wells,2002) mindfulness módszerek (Kabat-Zinn, 1990) elfogadás és elköteleződés terápiák (ACT) 4

5 Tudatos jelenlét (mindfulness) (Kabat-Zinn, 1995) Minden pillanatban jelenlevő ítéletmentes tudatosság, a figyelem gyakorlásának specifikus módja, mely a jelen pillanatra vonatkozik, és annyira mentes a reaktivitást stól,az ítélkezéstől, és annyira nyitott, amennyire csak lehetséges. Kabat-Zinn szerint nem szüks kséges hozzá spirituális hozzáá áállás, noha a buddhizmusban gyökerezik 5

6 Sajátos hozzáá áállás Ítélkezés-mentesség Türelem Bizalom Nem-erőltetés Elfogadás Elengedés 6

7 Buddhista gyökerek A belső figyelem elmély lyíti a koncentráci ciót t a meditáci ció irány nyába. A belső figyelem állapotában a a tanítv tvány elmerül l a teste, érzései és s gondolatai szemlélésébe. A koncentráláson és a a fenti dolgok szemlélésén n keresztül, tisztán n megértve ezek valódi természet szetét, t, a gyűlölet let és s sajnálat, a szomorúság és s a gyász elmúlik lik és s eléri a Nirvánát. (Satipatthanda-Sutta; Thera,, 1962) A szenvedés a belső állapot folyamatos figyelésén n keresztül enyhül és s a személy elszakad a vágyaktv gyaktól 7

8 Keresztény gyökerek (Larkin, 2000) A keresztény hagyományban is nagyon erős s az Isten jelenlétére való figyelés Szemlélődő,, kontemplatív szerzetesrendek Tudatos jelenlét t meditáci ció = tudatos figyelem vagy a self teljes jelenlétének nek a megélése az adott pillanatban 8

9 Mit is értünk mindfulness alatt? Rokon fogalmak: Introspekció, reflektív funkcionálás s (Bishop( Bishop,, 2004) Flow (Csíkszentmihályi,, 2001; Kee és Wang,, 2008) Abszorpció (Tellegen és Atkinson,, 1974) Intrinsc motiváci ció(ryan,, Deci, 2000) Magyar megnevezései Jelentudatosság g (Kulcsár, 2009) Éber figyelem (Kabat( Kabat-Zinn,, 2009, ford.: Veszprémi Krisztina ) Belső Figyelem (Perczel( Forintos, 2009) Tudatos Jelenlét t (Linehan( Linehan,, 2010, ford.: Perczel Forintos 2010) 9

10 Jelen-lét Elménk szinte folyamatosan elkóborol a valóságb gból,, a jelenből, l, és a múltba vagy a jövőbe (tervek( tervek, feladatok), illetve saját maga teremtette képzetekbe (vágyak, álmodozások) menekül. Tele lenni saját problémáinkkal inkkal, emlékeinkkel keinkkel, terveinkkel, feladatainkkal, gondjainkkal = elveszítj tjük kapcsolatunkat a jelennel. Életünk csak a jelen pillanatban zajlik. Ha csak a múlttal m vagy a jövõvel j vagyunk elfoglalva, és emiatt elmulasztjuk a jelen pillanatait, akkor tulajdonképpen saját életünk apró kis darabkáit vesztegetjük k el. Pedig ez az egyedül l rendelkezésre álló idő,, csak a jelenben tudunk élni, érezni, szeretni, fejlõdni és növekedni. 10

11 A mindfulness kétkomponensű modellje (Bishop, 2004) 1. Figyelem önszabályozása: lehetővé teszi, hogy a figyelem tartósan az aktuális élményekre irányuljon, megnövelve ezzel a jelen pillanatban zajló mentális történések felismerésének lehetőségét t (meditációs( gyakorlatokon keresztül). A figyelem önszabályozása a fenntartott figyelmet,, a figyelem váltásának képessk pességét,, valamint az elaboráci ciós folyamatok gátlg tlását foglalja magában ban.. Ilyen értelemben a mindfulness metakognitív készség: gondolatok kontrollja valamint a kontroll eszközeinek birtoklása A légzésre figyelés ítéletmentes tudatossággal párosulva a feldolgozást gátolja, igy a feldolgozásmentes tudatosság a másodlagos értékelő folyamatok gátlásához vezet. 11

12 2. Élményorientáltság: Az egyén n jelen pillanatban zajló élményeire irányul nyuló,, sajáts tságos orientáci cióját t foglalja magában, mely orientáci ciót kíváncsiság, nyitottság és elfogadás jellemez Az aktuális élményekkel kapcsolatos tudatosság elfogadó módon, ami, - csökkenti az elkerülést, - megnöveli a feszültségtűrő képességet és - emocionális tudatossághoz vezet. Kulcsfogalmak: MEGFIGYELÉS LEÍRÁS RÉSZVÉTEL 12

13 TUDATOS JELENLÉT (Bishop, 2004) A figyelem önszabályozása Élményorientáltság aktuális élményekkel kapcsolatos tudatosság fenntartott figyelem figyelem váltásának képessége elaborációs folyamatok gátlása kíváncsiság, nyitottság, elfogadás decentrált perspektíva a figyelem rugalmassága 13

14 A mindfulness értelmezési kerete (Kulcsár, 2009) Eredendően en meditáci ciós s technika, amit a pozitív pszichológia beemelt a repertoárj rjába a buddhizmusból A tudatos jelenlét t kizárja a rágódást r (rumin( ruminációt), a múltban m való elmerülést, a jövővel j vel kapcsolatos aggodalmaskodást, st, tehát az elfogadással rokon fogalomnak kell tekinteni egészs szségvédő faktor A tudatos jelenlét t együtt jár j és s pozitívan korrelál optimizmussal kiegyensúlyozott emocionalitással pszichés s jóllj lléttel. 14

15 A pszichés jóllét és a mindfulness meditáció kapcsolata nem klinikai mintán (Keune and Perczel Forintos, 2011) 60 Résztvevő - meditáci ciós s csoport (n =30) - kontroll csoport (n = 30) Kényelmi minta Meditáló csoport: Kontroll csoport: Buddhista Főiskola F diákjai Budapest ELTE diákok 15

16 Mérőeszközök 1. Pozitív és Negatív Affektus Skála (PANAS-X; Watson & Clark, 1994) 2. Mindfulness Figyelem Tudatosság Skála (MAAS; Brown & Ryan, 2003) 3. Beck Szorongás Leltár (BAI; Beck & Steer, 1990) 4. Szubjektív Vitalitás Skála (Ryan & Frederick, 1997) 16

17 Meditáció gyakorlására vonatkozó kérdések 1. Gondolj az utolsó nyolc hétre! Vettél részt valaha is bármilyen meditációs gyakorlaton? IGEN NEM 2. Az elmúlt 8 hétben, hányszor meditáltál hetente? EGYSZER KÉTSZER HÁROMSZOR TÖBBSZÖR KEVESEBBSZER 3. Néhány kérdés a meditációs gyakorlatodról. Hogyan/Mikor meditálsz általában? Állva IGEN NEM Figyelsz a légzéstechnikára? IGEN NEM Sétálva IGEN NEM Koncentrálsz egyéb tárgyakra? IGEN NEM Ülve IGEN NEM Nyugodt környezetben? IGEN NEM Fekve IGEN NEM Mindennapi tevékenység során IGEN NEM 4. Körülbelül milyen hosszú ideig tart a meditációd? perc 30 perc 45 perc Több 17

18 Eredmények 1. A Mindfulness és s a Pozitív Érzelmek /Vitalitás ***A A korreláci ció a szinten szign. **A A korreláci ció a 0.01 szinten szign. *A A korreláci ció a 0.05 szinten szign. 18

19 Mindfulness és Szorongás Tau = -.265; 0.01 szinten szign. Mindfulness és s Vitalitás r = szinten szign Anxiety (BAI) Vitality (Subjective Vitality Scale) Mindfulness (MAAS) Mindfulness (MAAS) 19

20 Eredmények 2. (a a rendszeresen és s nem-rendszeresen meditálók) Gyakorlás s a mindennapi életben és s a Pozitív érzelmek Mindennapi élet A gyakorló meditálók jelentősen magasabb pontszámot értek el mint a korlátozottan meditálók: - pozit zitív hatás; ; t(28), p< meglepetés; ; t(28) = , p<0.05 Positive Affect (PANAS-X) Error Bars show 95.0% Cl of Mean ] ] n=14 n=16 no yes Practice during Everyday Activities 20

21 Gyakorlás s a mindennapi életben és s a negatív érzelemvilág Mindennapi élet A gyakorló meditálók jelentősen alacsonyabb pontszámot értek el mint a korlátozottan meditálók k a bűntudatban; t(28) = 2.10, p<.05 Guilt (PANAS-X) Error Bars show 95.0% Cl of Mean ] ] n=14 n=16 no yes Practice during Everyday Activities 21

22 De mi is a meditáci ció? Olyan gyakorlat, amely az egyén figyelmét és tudatosságát hivatott fejleszteni egy tapasztalattal vagy fogalommal kapcsolatban (West, 1979). Tehát a meditáció teljes odafigyelés: ez lehet a járás, az étkezés, bármilyen munka vagy tevékenység, ha teljes figyelmünket arra irányítjuk, amit éppen teszünk. 22

23 Nem egy különleges élmény vagy tudatállapot (bár ilyen néha előfordulhat), hanem egyszerûen csak figyelünk, és megpróbáljuk élményeink minden pillanatát teljes egészében birtokolni, legyen az akár kellemes, akár semleges vagy éppen kellemetlen, pl. egy negatív gondolat. 23

24 A gyakorlás alapja A tudatos jelenléthez csak az kell, hogy figyeljünk és úgy lássuk l a dolgokat, ahogy azok vannak. Nem kell, hogy bármit b változtassunk. v Látni. A dolog magától értelmeződik. dik. (Hamvas Béla) 24

25 Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR, Kabat-Zinn Zinn,, 1990) Meditáci ciós gyakorlatok bizonyítottan hatékony a krónikus fájdalom, szorongások, traumák, súlyos depressziók, daganatos betegségek kezelésében Negatívan korrelál a stressz, a depresszió és szorongás tüneteivel 25

26 A pszichés állapot negatív v irány nyú változásai Érzelmi egyensúly elvesztése: se: halálf lfélelem, lelem, düh, d bűntudatb Tehetetlenség, autonómia mia- és s kontrollvesztés Bizonytalanság Önértékelés s változv ltozása 26

27 Betegségek gek által létrejl trejött tt korlátozotts tozottságok: 1. Testi funkciók, k, testi integritás s fenyegetettsége (tünetek, orvosi vizsgálatok, a kezelés s negatív hatásai) 2. Új j helyzethez való alkalmazkodás s (kórh rház) 3. Külső megjelenés, testkép p hátrh trányos alakulása 4. Szociális szerepek veszélyeztet lyeztetése (család, munkahely, iskola) A pszichés állapot negatív v irány nyú változásai 27

28 A testi tünetek t hatása a lelkiállapotra, llapotra, jellegzetes gondolatok Már r nem érek semmit sem. Nem fogok tudni semmit sem elérni a céljaim közül. k Nem tudok aktívan részt r venni az életben. Nem tudok örülni. Teher vagyok a családomnak. Fölösleges vagyok. Miért éppen én? 28

29 Kabat-Zinn (1995, 2010): TUDATOS JELENLÉT Stressz reakció (fight / flight ) helyett STRESSZ VÁLASZV Teljes tudatosság g a jelen pillanatban (légz gzés, evés, lépés, l tanulás, bármi) Kultúránk: tünetek t azonnali csökkent kkentése ahelyett, hogy a testi működés s jelzésének fognánk nk fel. Tudatos jelenlét, egészlegess szlegességre gre figyelés s anélk lkül, l, hogy tagadnánk nk azt, ami rossz vagy fájf Egész testre figyelés s + ezzel kapcsolatos érzésekre, pusztán n azért, mert jelen vannak Változáshoz elősz ször r megismerésre sre van szüks kség, akkor is, ha nehéz ( pain-killers :: ne öljük k meg a hírvivh rvivőt, a tünetet) t Elutasítás és katasztrofizálás helyett megfigyelés és s elfogadás: mit gondolok és s milyen érzéseket kelt a tapasztalat (tünet)? A gondolatok és érzések pusztán n gondolatok és érzések, nem azonosak velem, a személlyel Magunkhoz kapcsoljuk a fájdalmat f s ezzel rengeteg problémát okozunk: fejfájásom van helyett inkább: a a testben fejfájás s van. Dinamikus folyamat, ami zajlik a testben, de nem a MIÉNK. 29

30 Mit üzen a test a fájdalom f által? Fájdalomcsillapítás s végessv gessége, ge, megtanulni együtt élni a fájdalommal DE: ez a folyamat kezdete, nem a vége. v Ha akarunk valamit kezdeni vele, akkor van értelme a tudatos jelenlétnek. Ha nem akarunk kezdeni vele semmit, csak tiltakozás és elutasítás akkor még m g nem vagyunk készek k arra, hogy felelőss sséget vállaljunk v érte. Többféle módon m lehet mentálisan befolyásolni a fájdalom f élményét, pl. meditáci cióval és s megérteni. Test-pászt sztázás s gyakorlat: megfigyelni az érzést + gondolatot+ emóci ciót ítéletmentes módon és s a légzl gzésre figyelni Nem megszabadulni a fájdalomtf jdalomtól, l, hanem jobban megismerni és s megérteni, hogy mit üzen A SZEMÉLY ÉS S AZ ÉLET A FÁJDALOM, F HANEM ANNÁL SOKKAL TÖBBT BB. 30

31 1yr pre-post post intervention follow-up of psychological, immune, endocrine and blood pressure outcomes of MBSR in breast and prostate cancer outpatients (Carlson, Speca, Faris et al.,2007) Cél: hogyan hat az MBSR program az életminőségre? Panaszok: stressz, depresszió,, immunháztart ztartás és s más m s vegetatív paraméterek N= 49 emlőrákos, 10 prosztat tata a rákos r beteg korai stádiumban Módszer: 8 hetes MBSR program (relax elax., medit., jóga j és s napi otthon gyakorlás) Felmérés: pre- and post-interven intervenció, 6 és 12 hónap után Változók: demogrd emográfiai és s egészs szség g viselkedés, s, életminőség, hangulat, stressz tünetek, t kortizolszint és s immunsejt aktivitás, vérnyomv rnyomás, szívritmus, cítokin prod. 59 (pre), 51 (post), 47 (6 hó) és 41 (12 hó) személy volt felmérve 31

32 Eredmények: szignifikánsns javulás s az összes stressz z tünetbent netben, az utánk nkövetésnél is Kortizolol szint szisztematikusan csökkent Jobb immuni mmunválasz: NK-sejtek számának növekedése Szisztolés RR csökkent pre- és post-interven intervenciónál Következtetés: MBSR program jobb életminőséggel és csökkent stressz tünetekkel járt, megváltozott kortizolszint és immunválasz kisebb hangulati ingadozás RR csökkent, szívritmus pozit itívan korrelált lt a nyugalmi értékekkel 32

33 Mindfulness Based Cognitive Therapy - gyökerek (MBCT Teasdale, Segal & Williams, 1995) 2 hagyomány 1 ősi tudás s / bölcsessb lcsesség 2 szánd ndék k az alkalmazására MBCT CBT HÍD MBSR Tények a depresszióról Népbetegség, g, egyre növekvn vekvő méretekben, krónikus betegség, g, részleges felépülés relapszus / visszaesés (life-longlong medication) gyógyszergy gyszergyárak rak érdekeltsége

34 A mindfulness és s a depresszió A Mindfulness Figyelem Tudatosság Skála (MAAS; Brown & Ryan, 2003) révén n felmért mindfulness szoros, fordított kapcsolatban áll a depresszió,, a szorongás és s a betegség által okozott fizikai és pszichoszociális gátoltság g mértm rtékével (McCracken( és mtsai 2007). Képes előre jelezni a depressziós relapszusokat major depresszióban szenvedőkn knél l (Michalak( és mtsai,, 2008) MBCT 34

35

36 Konceptualizálás Esemény maga a depresszió Hiedelmek a depresszióról, pl. soha nem gyógyulok meg Stratégiák Kiváltó esemény depresszió kezelése normál alacsony fekvésű hangulat Folyamat változók Torzítások, tudatosság hiánya Mit kell hozzáadni? TUDATOSSÁG-ot, nemcsak átértékelni, hanem felismerni, tudatában lenni: Ah, megint ez a rossz hangulat

37 Mindfulness-Based Cognitive Therapy to Prevent Relapse in Recurrent Depression (Kuyken et et al.. : J. of Consulting and Clini.Psychology,, 2008,76 (6) ) 978) Elrendezés: : parallel 2-csoportos 2 randomizált kontrollált lt vizsgálat Résztvevők: rekurrens depressziós s betegek a. Antidepresszáns ns gysz.mellett (n=62) b. MBCT + gysz.. abbahagyására bátorb torítják k (n=61) Eredmények (15-hó utánk nkövetés): - visszaesés: s: MBCT: 37% vs.. AD gysz: : 60% (HR=0.63, 95% CI= ) - Éves kezelési kltsg-ben nincs különbsk nbség - MBCT: ADM használat: 75% (n=46) megszakította 37

38 Mindfulness módszerek a rekurrens depresszió kezelésében ben (Alexander et al, 2008) hospitalizáci ció után, intenzív v ambuláns csoportterápia pia (20 ülés), N= ülés s kiegész szítő CT Helyzetek - problémamegold mamegoldás, interperszonális hatékonys konyság Gondolatok kognitív v torzítások, alternatív v helyzetért rtékelés Érzések - negatív érzések elviselése, se, önmegnyugtatás Viselkedés tervezés, célkitc lkitűzés, kivitelezés ülés s kiegész szítő MBCT Automatikus működések: m tudatos jelenlét és s 7 fontos attitűd Érzések: tudatosság g fokozása, negatív érzések elviselése Elfogadás és s VáltozV ltozás: a jelen elfogadása, életesemények elfogadása, a változv ltozás s tervezése Mindfulness és s sémák: s maladaptív sémák, mindfulness a sémák s rögzülésének megelőzésében 3. Kontroll csop: : TAU (treatment( as usual)

39 Eredmények (Alexander et al, 2008) Depresszió: - 4 hét h t után: CT és s MBCT tendenciaszintű csökken kkenés, K csop.-ban nincs változás - 3 hóh után: CT depressziós s tünetek t fokozódása, MBCT- további csökken kkenés, K nincs változv ltozás Énhatékonyság: - 4 hét h t után: CT és s MBCT tendenciaszintű növekedés - 3 hóh után: CT stagnálás, s, MBCT további növekedn vekedés

40 Miért fontos a hatékonys konyság? Williams, Russell, Crane, Barnhofer (2010) 1. hogy gyógyuljanak gyuljanak a betegek hogy tudjuk, hogy jól j l dolgozunk 2. Mennyire elfogadható az MBCT? Együttm ttműködési arány (MBCT): 85% MM gyakorlás: 70% minden nap 67% egy év v múlvam 3. Önszeretet kulcsfontosságú MBCT Psychoeduc. TAU + + Psychoeduc. + TAU TAU Loving Kindness gyakorlása 40

41 A változás mechanizmusa (Teasdale és Chalk, 2011) 1) Mit dolgoz fel az értelem (mind)? figyelmi tréning + testi tudatosság 2) ) Hogyan dolgozza fel az informáci ciót? ítélkezés s mentesen, elfogadással, kíváncsian, k türelemmelt 3) Mi törtt rténik? perspektíva váltv ltás, újfajta látásml smód: Ne higgy el mindent, ami eszedbe jut!! 4) Mi változott v benned? kérdésre a betegek válasza Jobb figyelmeztető jelzések Életben nagy változv ltozások (örömk( mképesség) Csoport nagyon jó j (megért, hitelesít, t, jobb kapcsolatok) Önbizalom nőn

42 Megfontolások Az eredmények csak azoknál az egyéneknél jelentkeznek, akik akarnak és képesek részt venni az MBSR MBCT programban. Limitációk: hosszútávú utánkövetés és aktív kontrollcsoportok hiánya az MBSR vizsgálatoknál. MBCT megnövelheti a visszaesés kockázatát azoknál a pácienseknél, akiknek csak két depressziós epizódjuk volt!!! 42

43 43

Tudatos jelenlét t (mindfulness)

Tudatos jelenlét t (mindfulness) Tudatos jelenlét t (mindfulness) alapú módszerek Perczel Forintos DóraD Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék Kötelezıen en választhatv lasztható CME tanfolyam 20133 március m 22. A kognitív

Részletesebben

Kognitív újhullám a szomatizációs kórképekben

Kognitív újhullám a szomatizációs kórképekben Kognitív újhullám a szomatizációs kórképekben Érzelem, indulat, testi tünetek CBT Ajtay Gyöngyi VIKOTE KONGRESSZUS 2015.06.5-6. A kognitív terápia fejlődése Standard kognitív terápia szorongásos zavarok,

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

METAKOGNITÍV TERÁPIA

METAKOGNITÍV TERÁPIA METAKOGNITÍV TERÁPIA Ajtay Gyöngyi Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék CME kötelező szinten tartó tanfolyam 2014. április 22-24. Mi indokolja a kognitív terápia fejlődését? Modern kognitív

Részletesebben

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Budapest ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék DEPRESSZIÓ előfordulás: 15-25% deprimere (lat.): lenyomni a hangulati élet

Részletesebben

A pszichogén fájdalom szindróma Kognitív terápiás lehetıségek a fájdalmak kezelésében

A pszichogén fájdalom szindróma Kognitív terápiás lehetıségek a fájdalmak kezelésében A pszichogén fájdalom szindróma Kognitív terápiás lehetıségek a fájdalmak kezelésében FÁJDALOM KURZUS Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék 2013. március 6. Szomatoform

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Lakatos Enikő¹, ², Balog Piroska¹ ¹Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest ²Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban Ratkóczi Éva (Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány) Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban A közeledés okai Az irányzatok identitásának megerősödése Kutatások Súlyos személyiségzavarok kihívásai

Részletesebben

Pszichogén fájdalom szindróma. Kognitív terápiás lehetőségek a fájdalmak kezelésében

Pszichogén fájdalom szindróma. Kognitív terápiás lehetőségek a fájdalmak kezelésében Pszichogén fájdalom szindróma. Kognitív terápiás lehetőségek a fájdalmak kezelésében FÁJDALOM KURZUS Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék 2013. december 4. Szomatoform

Részletesebben

Nemhétfejű sárkány! A major depresszió észlelése és kezelése az emlődaganatos betegeknél. dr Ágoston Gabriella Pszichiáter, klinikai farmakológus

Nemhétfejű sárkány! A major depresszió észlelése és kezelése az emlődaganatos betegeknél. dr Ágoston Gabriella Pszichiáter, klinikai farmakológus Nemhétfejű sárkány! A major depresszió észlelése és kezelése az emlődaganatos betegeknél dr Ágoston Gabriella Pszichiáter, klinikai farmakológus Krónikusstressz és daganatképződés TU inc fejlődés kezelés

Részletesebben

Tudatos jelenlét. Intenzív Mindfulness tréning. Dr. Szondy Mátéval. a pozitív pszichológia elismert hazai szakértőjével. 2015. szeptember 25-27.

Tudatos jelenlét. Intenzív Mindfulness tréning. Dr. Szondy Mátéval. a pozitív pszichológia elismert hazai szakértőjével. 2015. szeptember 25-27. Tudatos jelenlét Intenzív Mindfulness tréning Dr. Szondy Mátéval a pozitív pszichológia elismert hazai szakértőjével 2015. szeptember 25-27. Fotó: Iswanto Arif Vezetőknek, akiknek számít önmaguk hatékonysága

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

NORMA. Dr- Perczel Forintos Dóra. Mi a klinikai pszichológia? 1 DEFINICIÓ MODELLEK NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN

NORMA. Dr- Perczel Forintos Dóra. Mi a klinikai pszichológia? 1 DEFINICIÓ MODELLEK NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem, ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék NORMA 1. TÁRSADALMI KONVENCIÓ 2. KULTURÁLISA NORMA 3. STATISZTIKAI v.

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17.

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

A környezeti katasztrófákra adott pszichológiai válasz. Csépe Valéria. Magyar Tudományos Akadémia és MTA Pszichológiai Kutatóintézet

A környezeti katasztrófákra adott pszichológiai válasz. Csépe Valéria. Magyar Tudományos Akadémia és MTA Pszichológiai Kutatóintézet A környezeti katasztrófákra adott pszichológiai válasz Csépe Valéria Magyar Tudományos Akadémia és MTA Pszichológiai Kutatóintézet csepe.valeria@office.mta.hu 1 Témavázlat Alkalmazkodás a katasztrófákhoz

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Az időskor skorú tanulás jellegzetességei gei dr. Striker SándorS 2012. május m 23. Újvárosháza Minőségi öregedés az élethosszig tartó tanulás segítségével - TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR 2010-0003 Minden élettelen

Részletesebben

Mi a kognitív pszichoterápia? Betegtájékoztató

Mi a kognitív pszichoterápia? Betegtájékoztató Mi a kognitív pszichoterápia? Betegtájékoztató A kognitív terápia célja meglehetősen ambiciózus, mert többre törekszik az egyszerű tüneti kezelésnél. A terápia segítségével a páciens saját kognitív terapeutájává

Részletesebben

Kiadványaink, illetve a Tanszék gondozásában megjelent könyvek

Kiadványaink, illetve a Tanszék gondozásában megjelent könyvek Kiadványaink, illetve a Tanszék gondozásában megjelent könyvek A Klinikai Pszichológiai Tanszék fontos feladatának tartja olyan tankönyvek írását, szerkesztését, amelyek hozzájárulhatnak a hazai klinikai

Részletesebben

Barna Csilla Perczel Forintos Dóra. SE ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék

Barna Csilla Perczel Forintos Dóra. SE ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék Barna Csilla Perczel Forintos Dóra SE ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék A tudományos igénnyel végzett pszichoterápia hatékony, kezelési eredményei jobbak, mint a spontán remisszióé, a placeboterápiáé,

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

Problémamegoldó tréning alkalmazása a szuicid prevencióban Ajtay Gyöngyi, Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék Budapest, 2013. november 21. Szuicid prevenció 1. Sürgősségi ellátás elérhetősége,

Részletesebben

A stressz szerepe az agyműködésben: mi segíti a döntéseinket a mindennapokban?

A stressz szerepe az agyműködésben: mi segíti a döntéseinket a mindennapokban? A stressz szerepe az agyműködésben: mi segíti a döntéseinket a mindennapokban? Prof. Ábrahám István Centre for Neuroendocrinology, Department of Physiology, University of Otago, New Zealand Institute of

Részletesebben

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok Hidasi Zoltán Szorongás Meghatározás Fiziológiás szorongás Tünetek Szorongásos zavarok Terápia Fogászati vonatkozások Félelem v. szorongás Szorongás:

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

Neurológiai betegek rehabilitáci

Neurológiai betegek rehabilitáci Neurológiai betegek rehabilitáci ciója A KÁROSODK ROSODÁS( S( IMPAIRMENT) IDİSZAKOS VAGY ÁLLANDÓ ANATOMIAI, ÉLETTANI VAGY PSZICHOLÓGIAI VESZTESÉGET JELENT A FOGYATÉKOSS KOSSÁG G (DISABILITY) AZ EMBER NORMÁLIS

Részletesebben

Ápolás Betegellátás Alapszak ADDIKTOLÓGIA 3. Deutsch Krisztina szakoktató PTE ETK

Ápolás Betegellátás Alapszak ADDIKTOLÓGIA 3. Deutsch Krisztina szakoktató PTE ETK Ápolás Betegellátás Alapszak ADDIKTOLÓGIA 3. Deutsch Krisztina szakoktató PTE ETK DEPRESSZÁNSOK I. Nyugtatók, altatók, szorongásoldók, hatása révén az alkohol is. Barbiturátok (legrégibb altatók, nyugtatók):

Részletesebben

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Az alkalmazott sportpszichológia módszerei Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Sportpszichológiai tanácsadás - Professzionális segítő beszélgetés - Központjában a sportoló, vagy

Részletesebben

Az asztma és a kardiovaszkuláris megbetegedések pszichológiai vonatkozásai. Tisljár-Szabó Eszter eszter.szabo@sph.unideb.hu

Az asztma és a kardiovaszkuláris megbetegedések pszichológiai vonatkozásai. Tisljár-Szabó Eszter eszter.szabo@sph.unideb.hu Az asztma és a kardiovaszkuláris megbetegedések pszichológiai vonatkozásai Tisljár-Szabó Eszter eszter.szabo@sph.unideb.hu ASZTMA A betegség lefolyása Időszakosság, váltakozóság Nem feltétlenül észlelhetők

Részletesebben

és a Fenntartható Hegyi NóraN 2006.május 3.

és a Fenntartható Hegyi NóraN 2006.május 3. A változv ltozás s segítése és a Fenntartható Fejlődés Hegyi NóraN 2006.május 3. Fenntartható Fejlődés Rendszergondolkodás és s FF Tanuló szervezetek és s a FF Alkotó párbeszéd és s dialógus a jövőj alakításának

Részletesebben

Marsha Linehan: Cognitive Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder. (Guilford Press, NY. (1993), Medicina, Bp.

Marsha Linehan: Cognitive Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder. (Guilford Press, NY. (1993), Medicina, Bp. 1 Marsha Linehan: Cognitive Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder. (Guilford Press, NY. (1993), Medicina, Bp. 2010) speciálisan borderline betegek számára dolgozták ki az első olyan terápiás

Részletesebben

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve:

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve: Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat ltatás? Alcím: Lélek A kód k d neve: Mi a Selfness? Tudatosságon alapuló,, fájdalmat f és károkozást nélkn lkülöző,, testi, lelki, gasztronómiai, pénzp

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa Szociális munka munkanélk lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa WJLF III. évf. 2006/07 őszi szemeszter általános szociális munkás s szak IX. ea. A munkanélk lküliség és s a munkavégz gzés s dinamikája,

Részletesebben

Bilkei Pál kriminálpszichol. lpszichológus

Bilkei Pál kriminálpszichol. lpszichológus Erőszakos bűnözésb Bilkei Pál kriminálpszichol lpszichológus Mit mutatnak a statisztikák? k? A legsúlyosabb lyosabb bűncselekmb ncselekmények nyek száma 2012-ben igen alacsony szintre süllyedt: s 221

Részletesebben

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata MPT Nagygyűlés Szombathely 2012. június 1. Társadalmi igény A társadalompolitikai

Részletesebben

MI A KLINIKAI PSZICHOLÓGIA? Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem, ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék Szakképzés 1. évfolyam

MI A KLINIKAI PSZICHOLÓGIA? Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem, ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék Szakképzés 1. évfolyam MI A KLINIKAI PSZICHOLÓGIA? Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem, ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék Szakképzés 1. évfolyam A klinikai pszichológia a lélektan tudományán, ismeretanyagán illetve módszerein

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

MIÉRT ÉPPEN VELEM TÖRTÉNIK? A poszttraumatikus stressz betegség felismerése, jellemzői és kezelése

MIÉRT ÉPPEN VELEM TÖRTÉNIK? A poszttraumatikus stressz betegség felismerése, jellemzői és kezelése MIÉRT ÉPPEN VELEM TÖRTÉNIK? A poszttraumatikus stressz betegség felismerése, jellemzői és kezelése Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék 1 A PTSD aktualitása Háborús

Részletesebben

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

ELTÉRİ VESZÉLYEZTETETTSÉGEK ELTÉRİ PREVENCIÓS LEHETİSÉGEK. Perczel Forintos Dóra

ELTÉRİ VESZÉLYEZTETETTSÉGEK ELTÉRİ PREVENCIÓS LEHETİSÉGEK. Perczel Forintos Dóra ELTÉRİ VESZÉLYEZTETETTSÉGEK ELTÉRİ PREVENCIÓS LEHETİSÉGEK Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék perczel@kpt.sote.hu 2009 március 26. Nemzeti Drogmegelızési Intézet

Részletesebben

Dr. Ormos Gábor ORFI. ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009.

Dr. Ormos Gábor ORFI. ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009. Dr. Ormos Gábor ORFI ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009. Ormos G.: Reuma és psziché : ORFI Tud. Ülés, 1982. 2006 Pszichés tényezők a reumatológiai rehabilitációban (előadás) 2008. ORFI Továbbképző konferencia,

Részletesebben

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006.

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006. Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál Dr. Járai Róbert Zánka 2006. lőadás vázlata Stressz fogalma Szorongás és félelem Megküzdés Önbizalom és képesség 2 tressz A szervezet egészséges

Részletesebben

Láthatatlan veszély a munkahelyeken, avagy mit tudunk a pszichoszociális kockázatokról? A stressz oldása a munkahelyen. Egyéni és csoportos módszerek.

Láthatatlan veszély a munkahelyeken, avagy mit tudunk a pszichoszociális kockázatokról? A stressz oldása a munkahelyen. Egyéni és csoportos módszerek. Láthatatlan veszély a munkahelyeken, avagy mit tudunk a pszichoszociális kockázatokról? A stressz oldása a munkahelyen. Egyéni és csoportos módszerek. dr. Stauder Adrienne, dr. Cserháti Zoltán, dr. Purebl

Részletesebben

Terápia és szemlélet

Terápia és szemlélet Terápia és szemlélet A krónikus deréktáji fájdalom testi, lelki tüneteinek kezelése Simoncsics Eszter Rehabilitációs Centrum Egyesített Szent István és Szent László Kórház 2015.06.05. Bemutatkozás Reumatológus

Részletesebben

A GERONTOLÓGIAI. 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

A GERONTOLÓGIAI. 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar RENDSZERSZEMLÉ szség A FENNTARTHATÓ EGÉSZS SZSÉG G RENDSZERE Minél

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

HIEDELMEINK NYOMÁBAN

HIEDELMEINK NYOMÁBAN TÖRZSKÉPZÉSI TANFOLYAM Budapest, 2014. március 31. HIEDELMEINK NYOMÁBAN A KOGNITÍV SZEMLÉLET AZ ORVOSLÁSBAN Perczel Forintos Dóra, PhD. perczel@kpt.sote.hu Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány ZSIBRIKI DROGTERÁPI PIÁS S INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítv tvány Szenvedélybetegek kezelési programja Kanadai módszer m alapján Egyedi és s megújított program Reintegrálja a szenvedélybetegeket

Részletesebben

Problémamegoldó tréning alkalmazása a szuicid prevencióban

Problémamegoldó tréning alkalmazása a szuicid prevencióban Problémamegoldó tréning alkalmazása a szuicid prevencióban Ajtay Gyöngyi Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék CME Továbbképző tanfolyam Budapest, 2015. április 10-11. Korszerű szuicid prevenciós

Részletesebben

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail. A szülés utáni depresszióról Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.com Szülés után lehetséges. Poszt partum blue Poszt partum depresszió

Részletesebben

MUNKÁBAN. Tudatos jelenlet a m 001-011. H press.indd 1

MUNKÁBAN. Tudatos jelenlet a m 001-011. H press.indd 1 TUDATOS @ JELENLÉT MUNKÁBAN Tudatos jelenlet a m 001-011. H press.indd 1 ANNA BLACK @ TUDATOS JELENLÉT MUNKÁBAN Csökkentsd a stresszt, éld meg a pillanatot, dolgozz boldogabban és eredményesebben Tudatos

Részletesebben

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek.

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Dr. Salavecz Gyöngyvér Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet egyetemi adjunktus, pszichológus, közgazdász Leggyakoribb

Részletesebben

Sztreching. Sztreching Szegedi Tudományegyetem

Sztreching. Sztreching Szegedi Tudományegyetem Sztreching Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar Testnevelés és Sporttudományi Intézet Elıad adó:füle MátyM tyás 2007.12.02. Érzékek megtapasztalása:/rela sa:/rela xáció/ Nyugalom

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer Az Alapítv tvány céljac A Segítő Kéz z Alapítv tvány 1999-ben alakult, így már r 11 éve dolgozik a szociális ellátásban azon belül l a legelesettebb emberek segítésében. Az Alapítv tvány időskor skorúak

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban Jövőt mindenkinek! Kihívások és lehetőségek a köznevelési kollégiumok mindennapjaiban 2014 Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban előadó - Szőke András - krízistanácsadó szakpszichológus andrasszoke@gmail.com

Részletesebben

A pszichológiai tényezők szerepe az elhízásban

A pszichológiai tényezők szerepe az elhízásban A pszichológiai tényezők szerepe az elhízásban Tisljár-Szabó Eszter eszter.szabo@sph.unideb.hu Magatartástudományi Intézet Mi az elhízás? Sokféleképpen definiálják: a. Populáció átlagsúlyhoz képest: >20-40%:

Részletesebben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Németh Ágnes 1, Kertész Krisztián 1, Örkényi Ágota 1, Költő András

Részletesebben

összetevıi 2007. október 4.

összetevıi 2007. október 4. A teljesítm tmény összetevıi 2007. október 4. Készítette: Farkas Katalin Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar Sportteljesítm tmény fogalma: Az az összegezı és kiegyenlítési lehetıséget

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért

Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért Emeljük a szintet Pedagógia és pszichológia a labdarúgásban Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért Fózer-Selmeci Barbara sport szakpszichológus +36 20 405 72 77 barbara.selmeci@atwork.hu

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Tudatelmélet. let és s idegen nyelv. rsaság - Budapest

Tudatelmélet. let és s idegen nyelv. rsaság - Budapest Tudatelmélet let és s idegen nyelv elsajátítás valódi kapcsolat vagy városi v legenda? Ivády Rozália BME-KTT Takács Boglárka ELTE-PPK A legenda A kérdés megjelenik: egy kérdőív utóélete Első lépés: Az

Részletesebben

Dr. Égerházi Anikó Debreceni Egyetem KK Pszichiátriai Klinika. Viselkedés-kardiológia

Dr. Égerházi Anikó Debreceni Egyetem KK Pszichiátriai Klinika. Viselkedés-kardiológia Dr. Égerházi Anikó Debreceni Egyetem KK Pszichiátriai Klinika Viselkedés-kardiológia A viselkedés-kardiológia fő területei Egészség magatartás Érzelmek Mentális beállítódás Stressz kezelés Szociális kapcsolatok

Részletesebben

Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája. Gyakorlati jegy

Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája. Gyakorlati jegy Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája Gyakorlati jegy Tartalom: Folyamattervezés az integrált oktatásban Tanulásszervezés az integrált tanulócsoportokban Értékelés az integrált tanulócsoportban Együttnevelés

Részletesebben

A MAGYAR KÓRHK SZEREPE AZ EGÉSZS DEBRECEN DEMIN XII.

A MAGYAR KÓRHK SZEREPE AZ EGÉSZS DEBRECEN DEMIN XII. A MAGYAR KÓRHK RHÁZSZÖVETSÉG SZEREPE AZ EGÉSZS SZSÉGÜGY GY ÁTALAKÍTÁSÁBAN dr. Rácz R Jenő DEBRECEN DEMIN XII. 2012. MÁJUS M 31. A Magyar KórhK rházszövetség g KözgyK zgyűlésének 2010. április 21-i Állásfoglalásasa

Részletesebben

Bevezetés a pszichoterápiába A terápiás kapcsolat és a terápia folyamata Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék Szakképzés II. évfolyam, 2009 Vázlat Definíci ció A pszichoterápi

Részletesebben

A gyógyíthatatlan betegek pszichodinamikus pszichoterápiája

A gyógyíthatatlan betegek pszichodinamikus pszichoterápiája A gyógyíthatatlan betegek pszichodinamikus pszichoterápiája Riskó Ágnes Klinikai szakpszichológus, pszichoanalitikus Országos Onkológiai Intézet, A kemoterápia Az onkopszichológia meghatározása Új tudományág

Részletesebben

A só- és színterápiáról röviden

A só- és színterápiáról röviden A só- és színterápiáról röviden A sóterápia Az ember arany nélkül tud élni, de só nélkül nem. - Cassiodorus 1 Történelem A terápia kezdete a sóbányákban és sóbarlangokban dolgozó emberektıl eredeztethetı,

Részletesebben

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka Definíció, történet Nem diagnosztikai kategoria, hanem szemléletmód. Az ősi, holisztikus orvoslásban gyökerező alapelvek: India: tudatosság Kína: kiegyenlítés,

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák. dr. Bátfai Ágnes

Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák. dr. Bátfai Ágnes Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák dr. Bátfai Ágnes Vázlat: I. Az előadás célja, fontosabb kulcsszavak II. Imaginációval, szimbólumokkal való munka III. Sémák

Részletesebben

Addikciók. Dr. Bodrogi Andrea

Addikciók. Dr. Bodrogi Andrea Addikciók kognitív v viselkedés s terápi piája Dr. Bodrogi Andrea Ha teszel valamit, már m r nem tettél rosszat (Igor Kustenok, Sandiego, California) Miben különbk nbözik egyéb b terápi piáktól? Nem motivált

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

ZI LIFELONG LEARNING KONFERENCIA

ZI LIFELONG LEARNING KONFERENCIA 7. MAGYAR NEMZETI ÉS S NEMZETKÖZI ZI LIFELONG LEARNING KONFERENCIA 7TH HUNGARIAN NATIONAL AND INTERNATIONAL LIFELONG LEARNING CONFERENCE 2011. április 21-22. 22. Pannon Egyetem Veszprém A válasz v egyszer:

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

Pszichoszomatikus kórképek. Dr. Gallai Mária SE I.sz. Gyermekklinika

Pszichoszomatikus kórképek. Dr. Gallai Mária SE I.sz. Gyermekklinika Pszichoszomatikus kórképek Dr. Gallai Mária SE I.sz. Gyermekklinika Testi tünetek A testi tünetek nagyon gyakoriak a gyermekek között elmúlt 2 hétben a gyermekek 24%-nak volt valamilyen testi panasza (Saps

Részletesebben

Kérelem kutatásetikai engedélyhez

Kérelem kutatásetikai engedélyhez ELTE PPK kutatásetikai kérelem_201604 1 Kérelem kutatásetikai engedélyhez (A kérelmet először CSAK elektronikusan kérjük elküldeni word formátumban, majd elvi jóváhagyás után kérjük kinyomtatva, 1 pld-ban,

Részletesebben

Motivációs állapotfelmérés. Egyéni kezelési terv. Relapszus prevenció

Motivációs állapotfelmérés. Egyéni kezelési terv. Relapszus prevenció Motivációs állapotfelmérés. Egyéni kezelési terv. Relapszus prevenció Kapcsolatfelvétel Első interjú Nyugodt körülmények, az érintett felek részvételével Titoktartás kiemelése Önmagában is terápiás lehet

Részletesebben

A TE IS PROGRAM MÓDSZERTANI ÚTVONALAI. Határok, keretek és elvárások ISKOLAI TESTMOZGÁSPROGRAMOK TÁRSAS KÖZPONTÚ EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLAI KULTÚRA

A TE IS PROGRAM MÓDSZERTANI ÚTVONALAI. Határok, keretek és elvárások ISKOLAI TESTMOZGÁSPROGRAMOK TÁRSAS KÖZPONTÚ EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLAI KULTÚRA 0 KÜLSŐ Szabályok Védelem Feszegetés Autonómia Átlépés Átkeretezés 0 KÜLSŐ Feszültségek, félelmek Kategorizáció / Sztereotípiák Agresszió Tartalmazás, kibírás, én erő Csoportkohézió Teljesítmény, pozitív

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után

Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után Látos Melinda pszichológus Szegedi Tudományegyetem ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged XVIII. Debreceni Nephrologiai Napok 2013. május

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban

Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban Forgács Eszter Zeneterapeuta 2008. szeptember 4-6. A Gézengúz Alapítványról

Részletesebben

AZ ÉRZELMI NEVELÉS. pedagógiai giai folyamatban. Herr Nikoletta Pszichopedagógus. gus rtő

AZ ÉRZELMI NEVELÉS. pedagógiai giai folyamatban. Herr Nikoletta Pszichopedagógus. gus rtő AZ ÉRZELMI NEVELÉS helye és s lehetőségei a pedagógiai giai folyamatban Herr Nikoletta Pszichopedagógus gus Közoktatásai szakért rtő Mi lenne, ha.. Fontosnak tartjuk-e, hogy a ránk r bízott b gyermekek

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben