NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS INTÉZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS INTÉZET"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS INTÉZET Közleményei 144. sz. Témavezető: Lados Mihály Készült: Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa megbízásából INTELLIGENS KISTÉRSÉGEK LÉTREHOZÁSA GYŐR-MOSON- SOPRON MEGYÉBEN A FELÜLVIZSGÁLT STATISZTIKAI RENDSZERBEN II. KÖTET Az intelligens kistérségek fogadási feltételeinek felmérése Győr, szeptember.

2 Témavezető: Lados Mihály MTA RKK NYUTI, Győr Közreműködők: Barsi Boglárka MTA RKK NYUTI, Győr Csizmadia Zoltán MTA RKK NYUTI, Győr Edelényi Béla MTA RKK NYUTI, Győr Lados Mihály MTA RKK NYUTI, Győr Vasvári Bálint MTA RKK NYUTI, Győr Rab János MTT, Győr Kóbor Szabolcs MTT, Győr Szerkesztette: Csizmadia Zoltán MTA RKK NYUTI, Győr Grosz András MTA RKK NYUTI, Győr Minden jog fenntartva. A kötet egészének vagy részeinek másolása és sokszorosítása csak a megbízó és a készítők engedélyével lehetséges.

3 Tartalomjegyzék i Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 1 MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK... 2 VIZSGÁLATI TERÜLETEK... 4 A VIZSGÁLT INTÉZMÉNYEK INFORMÁCIÓS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓS JELLEMZŐI A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS ÉS AZ INTERJÚK ADATAI ALAPJÁN... 4 A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ELLÁTOTTSÁG ALAPVETŐ JELLEMZŐI... 4 A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELÉNEK JELLEMZŐI A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÁSOK JELLEMZŐI A HUMÁNERŐFORRÁS ÁLLOMÁNY JELLEMZŐI AZ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ÉS GÁTLÓ TÉNYEZŐK HOGYAN NÖVELHETI A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE AZ INTÉZMÉNY FUNKCIÓINAK EGYRE HATÉKONYABB ELLÁTÁSÁT A KÖVETKEZŐ NÉHÁNY ÉVBEN TERVEZETT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI FEJLESZTÉSEK JELLEMZŐI A TELEHÁZAK MŰKÖDÉSÉNEK TAPASZTALATAI ÖSSZEGZÉS MELLÉKLETEK... 40

4 ii Tartalomjegyzék Ábrajegyzék 1. ábra Van-e az intézményben...? (Az igen válaszok aránya %-os formában intézménytípusonként) ábra Van-e az kistérségben...? (Az igen válaszok aránya %-os formában kistérségenként) ábra Van-e a kistérségben...? (Az igen válaszok aránya %-os formában kistérségenként, városok nélkül) ábra Van-e a kistérségben? (Az igen válaszok aránya %-os formában kistérségenként, városok nélkül) ábra Van-e a kistérségben.? (Az igen válaszok aránya %-os formában kistérségenként, városok) ábra A személyi számítógépek előfordulási valószínűsége korcsoportonként ábra Az egy és a legfeljebb két éves PC-k előfordulási valószínűsége intézményi bontásban ábra Az első PC beszerzésének ideje, kistérségenként, városok nélkül ábra Az első PC beszerzésének ideje, kistérségenként, városok ábra Van-e Internet elérést biztosító PC, kistérségenként ábra Hiányos az intézmény informatikai felszereltsége? (Az igen válaszok aránya %- os formában intézménytípusonként) ábra Hiányos az intézmény informatikai felszereltsége? (Az igen válaszok aránya %- os formában kistérségenként) Táblázatjegyzék 1. táblázat A minta reprezentativitása kistérségenként és intézménytípusonként* táblázat Hány darab személyi számítógép működik Önöknél? táblázat PC darabszám kistérségi bontásban táblázat Az első személyi számítógép beszerzése táblázat A számítástechnikai eszközállomány jellemzői összesített formában és intézményi bontásban táblázat A számítástechnikai kiadások nagysága 2000-ben és 2001-ben, a teljes mintában és a három intézménytípusban táblázat Fejlesztésre, karbantartásra nem fordító intézmények aránya táblázat A számítástechnikai eszközökre fordított önerőből és támogatásokból származó átlagos összeg, kistérségenként táblázat A számítástechnikai eszközökre fordított átlagos összeg, kistérségenként táblázat Számítástechnikai kiadások növekedése (%) táblázat Teleházak, telekunyhók kistérségenként... 34

5 Tartalomjegyzék iii Mellékletek jegyzéke 1. melléklet Pályázati lehetőségek és az egyéb támogatások melléklet Hatékonysági faktorok és gátak melléklet Hogyan növelheti a számítástechnikai eszközök és szolgáltatások fejlesztése az intézmény funkcióinak egyre hatékonyabb ellátását? melléklet A következő 5 évre tervezett számítástechnikai jellegű fejlesztések melléklet Interjúvázlat a kistérségi megbízottak és menedzserek részére melléklet Alsó-Szigetközi Önkormányzatok Településfejlesztési Kistérsége melléklet Bakonyér Térségi Önkormányzati Társulás melléklet Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása melléklet Kis-Rábamenti Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása melléklet Nyugati Kapu Térségfejlesztési Társulás melléklet Szigetközi Önkormányzatok Szövetsége melléklet Fertőmenti Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása melléklet Rábcatorok Településeinek Regionális fejlesztési Társulása melléklet Rábaköz-Tóköz-Hanságmente Településeinek Regionális Fejlesztési Társulása melléklet Kelet-Hanság Kapuja Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása melléklet Tóközi Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása melléklet Pannonhalma-Sokoró Térségfejlesztési Önkormányzati Társulás melléklet Teleházas interjúvázlat melléklet KIME Teleház, Koroncó melléklet Börcsi Teleház melléklet Bezenyei és Papréti Gyereház melléklet Pannonhalmi Teleház melléklet Összefoglaló a megyei kistérségi honlapokon tett látogatások alapján melléklet Kiegészítő interjúk: oktatási és könyvtári helyzetkép Győrben és Sopronban melléklet Kérdőívek

6

7 Az intelligens kistérségek fogadási feltételeinek felmérése 1 Bevezetés 2002 júniusában postai úton kiküldött kérdőíves felmérési módszert alkalmazva kérdeztük meg Győr-Moson-Sopron megye közoktatási intézményeit, kultúrházait és könyvtárait arról, hogy jelenleg milyen a szervezetük, intézményük informatikai jellegű felszereltsége, kihasználtsága, finanszírozási háttere, milyen fejlesztési célokat szeretnének megvalósítani, hol ütköznek gátakba, akadályokba az ilyen irányú törekvéseik során, mivel úgy véljük, hogy elsősorban ezek azok az intézmények, melyek a települések információs társadalomba való bekapcsolódását elősegíthetik. A kérdőíves vizsgálat mellett a megyei területfejlesztési társulások térség- és vidékfejlesztési menedzsereivel (5 17. melléklet), valamint az egyes teleházak vezetőivel ( melléklet), illetve Győr és Sopron esetében a Polgármesteri Hivatal oktatási ügyekben érintett vezetőjével, és a megyei könyvtár igazgatójával (24. melléklet) készített interjúk is segítettek az elemzés elkészítésében. Az empirikus vizsgálat elsődleges célja az volt, hogy a lehető legfrissebb információk alapján mutassuk be a három intézményi formához sorolható szereplők informatikai eszközök és szolgáltatások terén elért eddigi fejlesztési törekvéseit. A rendelkezésünkre álló adatok alapján összehasonlíthatóvá válnak az iskolák, kultúrházak és könyvtárak adatai megyei és kistérségi bontásban is. A tanulmány egyrészt áttekinti a kérdőíves válaszok mögött rejlő információk legfontosabb megyei alapjellemzőit, megpróbálja feltárni a három intézménytípus számítástechnikával kapcsolatos paramétereinek, attitűdjeinek és jövőbeli céljainak előzetesen feltételezett differenciáltságát. Ezen kívül részletesen tárgyalja ugyan ezeknek a jellemzőknek a kistérségi szintű, városi-vidéki eltéréseit.

8 2 Az intelligens kistérségek fogadási feltételeinek felmérése Módszertani megjegyzések A vizsgálati alanyok nem személyek, hanem intézmények voltak. Mindegyik intézményi forma esetében külön kérdőívet készítettünk, mely tartalmazott egy mindenkinél alkalmazható egységesített kérdésblokkot, és egy specifikus, csak az adott intézményi forma esetén használható részt is (25. melléklet). A kérdőívek kiküldéséhez a megyében működő intézmények címlistáit használtuk fel. A közoktatási intézmények elérhetőségi adatai az Oktatási Minisztérium honlapján szereplő Az összes nevelésioktatási intézmény igazgatási székhely szerinti címjegyzéke című fájlból származnak (www.om.hu/kozoktatas), a művelődési intézmények adatait a Magyar Művelődési Intézetben Lipp Márta kutatási osztályvezető bocsátotta a rendelkezésünkre, és felhasználtuk a Könyvtárak Nyilvános Jegyzékét is (www.nkom.hu/infoteka/konyv). A kérdőíveket az említett címjegyzékben szereplő összes intézménynek kiküldtük (136 db könyvtárnak, 78 db művelődési intézménynek és 149 db általános, illetve középiskolának). Egyedül az oktatási intézményeknél szűkítettük le a teljes vizsgálati sokaságot, Győr, Sopron és Mosonmagyaróvár iskolái kimaradtak a felmérésből, mivel az itt működő iskolák száma és számítástechnikai paraméterei eltorzították volna a felmérést. Ezekben a városokban a polgármesteri hivatok oktatási irodájának vezetőivel készítettünk interjúkat, melyben részletesen kifejtették a városban működő oktatási intézmények alapvető informatikai jellemzőit. Az összes kiküldött kérdőívből (363db) 127 érkezett vissza, mely 35%-os visszaküldési arányt jelent. 50 könyvtár (37%-os visszaküldési arány), 29 művelőséi központ (37%-os kitöltési ráta) és 48 iskola (32%-os arány) esetében érkezett vissza megfelelően kitöltött kérdőív. A hasonló vizsgálatok során megfigyelt 20%-os visszaérkezési valószínűséghez képest tehát jóval nagyobb arányban érkeztek elemezhető válaszok, ami növeli a felmérés megbízhatóságát, de persze nem beszélhetünk teljes körű reprezentativitásról. A visszaküldési arányokat kistérségenként is megvizsgáltuk (1. táblázat), 32 és 39% között mozog a válaszoló intézmények száma, ami nagyjából hasonló kitöltési hajlandóságra utal mindegyik térségben. A Zirci kistérségben hat olyan település van, amelyik csatlakozni fog Győr-Moson- Sopron megyéhez: Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Fenyőfő, Románd, Sikátor, Veszprémvarsány.

9 Az intelligens kistérségek fogadási feltételeinek felmérése 3 Ezért az információs és kommunikációs jellemzők vizsgálatát kiterjesztettük az itt működő iskolákra, könyvtárakra és kultúrházakra is. Az általunk használt címlisták alapján négy településen működik könyvtár (Bakonyszentlászló, Fenyőfő, Sikátor, Veszprémvarsány), három településen működik általános iskola (Bakonyszentlászló, Románd, Veszprémvarsány). A kiküldött kérdőívekre a csupán a bakonyszentlászlói könyvtár, illetve a szintén bakonyszentlászlói, valamint a romándi iskola válaszolt. Az információk hiányában nem tudunk megfelelő reprezentativitást biztosító adatokat közölni a csatlakozásra váró településekről, és ezért a kistérségi szintű összehasonlítás során önálló tényezőként a legtöbb változó vizsgálatkor nem szerepeltek. A megyére vonatkozó összesített mutatók, és az intézménytípusok összehasonlításakor megjelenő adatok esetében természetesen szerepelnek a vizsgálati mintában. A kistérségek bemutatásakor azonban a jelenlegi állapotok bemutatása miatt csak az elemzésünk elkészültekor az adott térséghez tartozó településeket vettük figyelembe, a három intézmény bevonása nem módosította volna szignifikánsan a kapott adatokat. 1. táblázat A minta reprezentativitása kistérségenként és intézménytípusonként* KSH Kistérségek Az intézmény típusa Összesített Könyvtár Kultúrház Iskola adatok Győri kistérség Minta Sokaság Visszaküldési arány 29% 40% 37% 34% Soproni kistérség Minta Sokaság Visszaküldési arány 36% 35% 44% 39% Mosonmagyaróvári kistérség Minta Sokaság Visszaküldési arány 26% 47% 27% 32% Kapuvári kistérség Minta Sokaság Visszaküldési arány 50% 25% 25% 32% Csornai kistérség Minta Sokaság Visszaküldési arány 44% 33% 31% 36% Tét-pannonhalmi kistérség Minta Sokaság Visszaküldési arány 36% 50% 27% 33% Összes kistérség Minta Sokaság Visszaküldési arány 37% 37% 32% 35% * A kistérségi reprezentativitási táblázat nem tartalmazza a jelenleg Zirci kistérséghez tartozó csatlakozni kívánó településekről visszaérkezett válaszokat ( két könyvtárról és egy iskoláról van szó.)

10 4 Az intelligens kistérségek fogadási feltételeinek felmérése Vizsgálati területek Az önkitöltős kérdőívekben a legtöbb kérdés zárt struktúrájú volt, mely a különböző szintű vizsgálati dimenziók megfelelő numerikus összehasonlítását teszi lehetővé. A felmérésben rákérdeztünk (1) a számítástechnikai beruházások kezdőpontjára, (2) a fejlesztések ütemére, (3) a jelenlegi eszközállomány kor szerinti összetételére, (4) az internet és az intranet hálózat adottságaira, (5) az utóbbi néhány évben kifizetett fejlesztési összegekre (fontosnak tekintjük az önerő és a támogatási, pályázati forrás pontos elkülönítését), (6) a fejlesztési törekvések dinamikájára és esetleges ingadozásaira. Néhány nyitott kérdést is szerepeltettünk, melyek lehetőséget biztosítottak a rövid egyéni vélemények, vagy szervezeti stratégiák, filozófiák kifejtésére is olyan témák kapcsán, melyek nagyon nehezen ragadhatóak meg a számok nyelvén. Az egyik legfontosabb kérdés (1) a számítástechnikai beruházások pályázati hátterének a megvilágítása, milyen mozgáspályák állanak rendelkezésre az érintett intézményekben, (2) kifejtették a válaszolók az is, hogy az informatikai technológiák, eszközök és szolgáltatások fokozódó intenzitású beépítése a mindenapi munkába milyen formában növelheti a hatékonyságot, és (3) megfogalmazták azt is, hogy a következő öt évben milyen jellegű számítástechnikai fejlesztési terveken gondolkodnak és ezek az alternatívák milyen pénzügyi és humán jellegű erőforrásokat igényelhetnek. A szervezeti adottságok feltérképezéséhez olyan adatokra kérdeztünk rá, mint az alkalmazotti állomány létszáma, számítástechnikai ismerete (dokumentált képesítéssel), nyelvtudása, az intézmények által nyújtott szolgáltatások köre, színvonala. A vizsgált intézmények információs- és kommunikációs jellemzői a kérdőíves felmérés és az interjúk adatai alapján Elemzésünk első felében az alapvető infokommunikációs jellemzőket, ellátottsági mutatókat vizsgáltuk. Le kell szögeznünk azonban, hogy az információs társadalomban való aktív részvételnek csak szükséges, de nem elégséges feltétele a megfelelő infrastrukturális eszközállomány. Az infrastruktúra megléte ugyanis önmagában nem ösztönöz annak használatára. Ehhez oktatás, képzés, a potenciális felhasználók mobilizálása, a technológia megfelelő szolgáltatásokká alakítása szükséges. A számítástechnikai ellátottság alapvető jellemzői A megyében működő oktatási és kulturális intézmények számítástechnikai ellátottságát három mutatóval jellemezhetjük a vizsgálat kiinduló szakaszában: (1) rendelkeznek-e személyi számítógéppel, (2) szervergéppel, (3) és belső intranet hálózattal. Az intézményi feladatok és szolgáltatások során alkalmazott PC-állomány létére vonat-

11 Az intelligens kistérségek fogadási feltételeinek felmérése 5 kozó információk alapján két részre tudjuk osztani a vizsgálati mintában szereplő intézményeket. A szervergépre utaló kérdés lényegileg arról nyújt információt, hogy működnek-e olyan személyi számítógépek az intézményekben, melyek vagy egy egységes belső hálózatban működnek, vagy csak egyszerűen egy központi gépre vannak rákötve. A három mutató a számítástechnikai eszközállomány eltérő fejlettségi szintjére utal a hálózati jellegű informatikai rendszerek kiépítése és üzemeltetése szempontjából. A 127 megkérdezett intézmény 66%-a működtet legalább egy személyi számítógépet. 28%-uknál üzemel szervergép és 14 %-uk esetében az intranet hálózat kiépítése is megtörtént. A lakossági PC-ellátottság arányaihoz viszonyítva természetesen kedvezőbb helyzetben vannak az intézményi szereplők, ennek ellenére elgondolkodtató, hogy az intézmények egyharmadában egyetlen egy számítógép sem segíti a feladatok hatékonyabb ellátását. A belső számítógépes hálózatok megjelenése természetesen jóval kisebb arányban figyelhető meg, amelyet sok esetben ma még indokolhat a kistelepüléseken az intézmények (főleg a kultúrházak, és esetleg a könyvtárakra gondolunk) kisebb mérete és korlátozottabb feladatköre és az ehhez kapcsolódó kevesebb számítógép. Mindhárom mutatóban jelentős eltérések figyelhetőek meg a különböző intézménytípusok között is (1. ábra). A legkedvezőbb helyzetben a közoktatási intézmények vannak. A kérdőívre válaszoló oktatási intézmények mindegyikében működik személyi számítógép, több mint kétötödükben van szervergép is, és 17%-uk beszámolt intranethálózatról. Sokkal kedvezőtlenebb képet mutatnak a könyvtárak és a kultúrházak. A könyvtárak 58%-ban és a kultúrházak 46%-ban egyetlen egy személyi számítógép sem működik. Ebből következően, az iskolák kivételével a felmérésbe bevont intézményi kör fele egyáltalán nem elemezhető a számítástechnikai ellátottság szempontjából. A megyében működő, és túlnyomórészt vidéki könyvtárak informatikai arculata egy sajátos kettősséget mutat. Az egyik oldalon kétségbeejtően magas az informatikai lehetőségeket jelenleg még nélkülöző intézmények száma (az 58%-os értéke még abban az esetben is magas, ha figyelembe vesszük, hogy a mintánk a könyvtárak egyharmadát reprezentálja), másrészről viszont azokban az intézményekben, ahol működtetnek PC-ket, átlag feletti a szervergépek és a belső hálózatok előfordulása.

12 6 Az intelligens kistérségek fogadási feltételeinek felmérése 1. ábra Van-e az intézményben...? (Az igen válaszok aránya %-os formában intézménytípusonként) Az igen válaszok aránya (%) könyvtár 11 kultúrház 43 iskola 17 PC Szerver Intranet hálózat Forrás: Kérdőívek Az intézmény típusa A számítástechnika alapellátottság szempontjából két olyan mutatót is érdemes áttekinteni, mely a számítógép-állomány méretére (darabszám) és bizonyos értelemben a minőségére (kor szerinti összetétel) is utal (2. táblázat). Kerekített formában, átlagosan 7db személyi számítógép jut egy intézményre. A számítógépre utaló maximális értékekből arra következtethetünk, hogy néhány nagyobb városi könyvtár, művelődési ház, illetve egy-egy kiugróbb felszereltségű oktatási intézmény darabszámai felfelé húzzák az átlagértékeket. Ezt erősíti meg a jóval alacsonyabb medián is: az összes intézmény fele nem rendelkezik kettőnél több számítógéppel. 2. táblázat Hány darab személyi számítógép működik Önöknél? Az intézmény típusa Átlag Medián Maximum Összeg Std. Dev. Elemszám Könyvtár 3, ,4 48 Kultúrház 1, ,8 28 Iskola 12, ,7 47 Teljes minta 6, ,0 123 Forrás: Kérdőívek 2002.

13 Az intelligens kistérségek fogadási feltételeinek felmérése 7 A három szervezeti forma között a várakozásoknak megfelelően az oktatási intézmények rendelkeznek a legnagyobb méretű PC-parkkal (átlagosan 13 géppel). A könyvtárakban és a kultúrházakban jóval kisebb az állomány mérete, pl. a válaszoló művelődési házak között egyetlen egy sem számolt be 12 számítógépnél többről. A megyében található kistérségek közül a győriben a legmagasabb a megkérdezett intézmények számítógépes ellátottsága (2. ábra), majdnem minden intézmény rendelkezik számítógéppel (95 százalék), csak egy könyvtár (Enese) számolt be számítógép hiányáról. A legrosszabb a helyzet a soproni kistérségben, ahol a válaszadóknak csak alig több mint fele jelezte számítógép meglétét. A többi kistérség megközelítőleg azonos mértékben van ellátva (61-68 százalék között). A penetráció hiányát legfőképpen a kultúrházak rossz ellátottsága okozza, de sok könyvtár szintén nem rendelkezik komputerrel. 2. ábra Van-e az kistérségben...? (Az igen válaszok aránya %-os formában kistérségenként) Van személyi számító gépük? % > 0 0 Van szervergépük? Intranet hálózat Kapuvári kistérség Mosonmagyaróvári k. Tét-pannonhalmi k. Gyõri kistérség Soproni kistérség Csornai kistérség KSH Kistérségek Forrás: Kérdőívek 2002 Megvizsgáltuk a kistérségeket a városi intézmények nélkül is (3-4. ábra), mivel így alacsonyabb penetrációs mutatókat vártunk. Valóban így minden kistérségben alacsonyabb értékeket kaptunk a számítógépes ellátottságot firtató kérdésünkre, de jelentős eltérés csak a kapuvári és a csornai kistérség esetében mutatkozott. A kapuvári térség esetében az eltérés 20 százalékpont, a csornai térség esetében 17 százalékpont.

14 8 Az intelligens kistérségek fogadási feltételeinek felmérése Ezekben a térségekben a városokon kívüli számítógép-elterjedtség nem éri el az 50 százalékot, ami közintézmények esetén elég elkeserítő eredmény. Ha csak városokat vizsgáljuk (5. ábra), akkor minden térségben 100 százalékos a penetráció, tehát minden intézményben van számítógép. A magas ellátottság ellenére a győri kistérségben nagyon alacsony az intranet hálózat aránya, Az intranet hálózat elterjedtségét vizsgálva a legmagasabb értéket a kapuvári kistérségben kaptuk (36 százalék), a többi kistérség messze leszakadva követi a kapuvárit. A legrosszabb a helyzet a mosonmagyaróvári térségben, ott csak egy válaszadó jelezte belső hálózat meglétét. A szerver gépek száma valamivel magasabb, általában 40 százalék körüli értékeket mutat, a téti kistérséget leszámítva. Érdekes megfigyelni, hogy nincs kapcsolat a számítógépes ellátottság mértéke és az intranet vagy a szervergép elterjedtsége között. A szerver gépek esetén a kapuvári és a csornai kistérség esetén kiugró a különbség a városok nélküli elemzés esetén. A kapuvári térségben ekkor ugyanis nem találunk olyan intézményt a válaszadók között, amelyik rendelkezik szervergéppel, a csornai térségben pedig a korábban mért 42 százalékos előfordulási arány 29-re csökken le. 3. ábra Van-e a kistérségben...? (Az igen válaszok aránya %-os formában kistérségenként, városok nélkül) Van személyi számítógépük (%) Van internet elérést biztosító PC (%) Kapuvári kistérség Mosonmagyaróvári k. Tét-pannonhalmi k. Gyõri kistérség Soproni kistérség Csornai kistérség KSH Kistérségek Forrás: Kérdőívek 2002

15 Az intelligens kistérségek fogadási feltételeinek felmérése 9 4. ábra Van-e a kistérségben? (Az igen válaszok aránya %-os formában kistérségenként, városok nélkül) Gyõri kistérség Mosonmagyaróvári k. Csornai kistérség Soproni kistérség Kapuvári kistérség Tét-pannonhalmi k. Van szervergépük (%) Átlagos PC darabszám Van intranet hálózat (%) KSH Kistérségek Forrás: Kérdőívek ábra Van-e a kistérségben.? (Az igen válaszok aránya %-os formában kistérségenként, városok) Van szervergépük (%) Átlagos PC darabszám Van intranet hálózat Van PC (%) Kapuvári kistérség Mosonmagyaróvári k. Soproni kistérség Gyõri kistérség Tét-pannonhalmi Csornai kistérség KSH Kistérségek Forrás: Kérdőívek 2002

16 10 Az intelligens kistérségek fogadási feltételeinek felmérése Kistérségi bontásban a győri kistérségben található a legtöbb számítógép, és az átlagos gépállomány is itt a legtöbb (9,64) (3. táblázat). Ráadásul a magasabb átlag mellé kiugróan magas medián érték társul (7,5), ami azt jelenti, hogy az intézmények felében 7,5 gépnél több található. Ha az alsó és a felső 5 százalékba tartozó darabszámot nem vesszük figyelembe (vagyis eltekintünk a kiugró értékektől), akkor az átlag 7,85-re csökken, de még így is legmagasabb az összes kistérség között. Legalacsonyabb az átlagos PC darabszám a soproni és a téti kistérségben (4,23 illetve 4,28), még a felét sem éri el a győri kistérségben kapott értéknek. Mindez akkor is igaz, ha eltekintünk a kiugró értékektől. Elgondolkodtató az a tény is, hogy a megfigyelt 6 kistérségből négyben a medián 1 és 3 között mozgott, tehát az intézmények felének ennél kevesebb számítógép állt rendelkezésére. A legtöbb számítógéppel a győri térségben a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár rendelkezik ebben a térségben (54), majd a győrújbaráti általános iskola következik (25 számítógép). 3. táblázat PC darabszám kistérségi bontásban KSH Kistérségek Átlag Medián Maximum Összeg N Győri kistérség 9,64 7, Soproni kistérség 4,23 2, Mosonmagyaróvári kistérség 6,68 3, Kapuvári kistérség 8,64 4, Csornai kistérség 6,83 1, Téti kistérség 4,28 2, Összesen 6,59 2, Forrás: Kérdőívek 2002 Ha a vidéki térségekben vizsgáljuk az átlagos PC-darabszámot, akkor egyértelműen megint a kapuvári (3, korábban 8,61) és a csornai (4, korábban 6,83) kistérségben módosul jelentősen a kapott eredmény. Ugyanis Kapuváron is és Csornán is a válaszadó öt-öt intézmény átlagosan 19 személyi számítógéppel rendelkezik, amely meghaladja még az összes többi városban mért adatot is. Mivel a számítógép-park mérete elsősorban a szervezeti méret függvénye, ezért a most bemutatott darabszám alapú különbségek nem jelentenek egyértelmű differenciálódást. Erre a célra sokkal alkalmasabb a PC-k kor szerinti összetételének a vizsgálata (6. ábra), hiszen a rohamléptékben fejlődő technológiai lehetőségek egyre szélesebb körű alkalmazási lehetőségeket biztosítanak, melyeket nem mellőzhetnek a vizsgált intézmények sem a szervezeti működés és a szolgáltatói arculat kialakítása és működtetése során. A legkorszerűbb gépekkel (legfeljebb egy, maximum kétéves konfigurációkra kell gondolni) az intézmények egyharmada rendelkezik. Jóval nagyobb arányúak a három évnél idősebb személyi számítógépek (az intézmények 54%-a rendelkezik ilyen korú gépekkel). Ez mindenképpen arra utal, hogy a PC-állomány jelentősebb része olyan idősebb gép, amely jelenleg már nem felel meg a kor követelményeinek, de ennek ellenére bizonyos alkalmazási területeken megfelelően funkcionálhatnak.

17 Az intelligens kistérségek fogadási feltételeinek felmérése ábra A személyi számítógépek előfordulási valószínűsége korcsoportonként Az igen válaszok aránya (%) <1 33 <2 26 <3 >3 Forrás: Kérdőívek A PC kora (évben) 7. ábra Az egy és a legfeljebb két éves PC-k előfordulási valószínűsége intézményi bontásban Az igen válaszok aránya (%) könyvtár kultúrház iskola PC < 1 év PC < 2 év Az intézmény típusa Forrás: Kérdőívek 2002.

18 12 Az intelligens kistérségek fogadási feltételeinek felmérése Az iskolák sokkal nagyobb valószínűséggel tudnak frissíteni, mint a könyvtárak vagy a kultúrházak (7. ábra). Sajnos a kultúrházak esetében csak minden ötödik, a könyvtárak közül pedig minden negyedik rendelkezik egy évesnél fiatalabb személyi számítógéppel. A rendelkezésre álló számítógépek korstruktúráját vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a győri kistérségben a legnagyobb az olyan intézmények aránya, melyek rendelkeznek korszerű, egy évesnél fiatalabb számítógéppel, ugyanakkor itt a legmagasabb a már elavultnak számító, három évesnél régebbi gépekről beszámoló intézmények száma is. Mindez annak köszönhető, hogy ebben a térségben jóval nagyobb a számítógépek száma. Az elavult gépek aránya ugyanis a mosonmagyaróvári és kapuvári kistérséget leszámítva 50 százalék körül mozog. A mosonmagyaróvári térségben azonban az elavult gépek aránya meghaladja a 70 százalékot, míg a kapuváriban csak 40,5 százalék. A legkorszerűbb gépek aránya 20 százalék körül van, kivéve a soproni térséget, ahol a 30 százalékot is meghaladja, és az óvári térséget, ahol csak 11,8 százalék. Mindez jól mutatja, hogy az intézményeknek nem áll módjukban a gépeket megfelelő időközönként lecserélni, hiszen a pályázatok nagy része általában nem teszi lehetővé több gép beszerzését, illetve a gépek cseréjét. Ez azért jelent problémát, mert az új technika adta lehetőségeket, az elavult gépekkel nem lehet kihasználni, ráadásul a szoftverek nagy része is korszerűbb, nagyobb teljesítményű gépeket feltételez. Mivel a városok jóval több számítógéppel rendelkeznek, ezért ott mind a korszerűbb, mind az elavultabb gépek nagyobb arányban fordulnak elő, mint a vidéki térségek esetén. 4. táblázat Az első személyi számítógép beszerzése Az intézmény típusa Átlag Medián Minimum Std. Dev. Elemszám Könyvtár ,5 18 Kultúrház ,5 15 Iskola ,1 45 Teljes minta ,6 78 Forrás: Kérdőívek Hasonlóan informatív jellemző az első PC beszerzésének a dátuma is (4. táblázat). A megyében működő intézményekben a nyolcvanas évek közepén jelentek meg először a személyi számítógépek, és mindegyik intézményi forma esetében szinte azonos időpontban. A legtöbb intézménynél a kilencvenes évek közepe jelentette a nagy áttörést, minden második intézmény 1996-ra már rendelkezett PC-vel. Az intézményi különbségek ismét hasonló struktúrát mutatnak, mint a korábbi változók esetén: az iskolák előnye a PC-állomány kiépítésének gyorsaságában is érzékelhető. Az isko-

19 Az intelligens kistérségek fogadási feltételeinek felmérése 13 lák felében már 1994-ben volt számítógép, míg a kultúrházak csak 1997-re, a könyvtárak pedig 1998-ra érték el ebbe a fázisba. Ha az első személyi számítógép beszerzésének idejét vizsgáljuk, akkor nem találunk jelentős eltéréseket a kistérségek között, átlagosan 1993 és 1996 között jutottak hozzá az első PC-hez. Jelentősebb különbség a városok első számítógép beszerzése között van (9. ábra), hiszen míg a soproni kistérségben a kapott év átlagosan 1985 (igen kedvező adat, mivel az első személyi számítógépek megjelenése 1975 körülre tehető), addig a tét-pannonhalmiban A soproni és a kapuvári kistérségben jelentős a különbség a városok és a falvak első számítógéphez jutása között (8. ábra). A soproni térségben 10 év, a kapuvári térségben 7 év a városok javára. 8. ábra Az első PC beszerzésének ideje, kistérségenként, városok nélkül 2000 Az elsõ PC beszerzése (átlag, év) Gyõri kistérség Mosonmagyaróvári k. Csornai kistérség Soproni kistérség Kapuvári kistérség Tét-pannonhalmi k. KSH Kistérségek Forrás: Kérdőívek 2002 A számítógép-állomány nagysága és kor szerinti összetétele fontos adatokat közölt mindazokról az eszköz jellegű elemekről, melyek az infokommunikációs technológiák és szolgáltatások alkalmazhatóságának az alapfeltételei. Az összehasonlításra lehetőséget adó alapvető mutatók vizsgálatakor ki kell térni arra is, hogy milyen arányban tudnak kitekinteni az iskolák, könyvtárak, és művelődési házak a világhálóra. Vajon rendelkeznek-e az érintett intézmények internet hozzáféréssel, és ha igen, akkor milyen formában?

Innováció a Nyugat-Dunántúlon

Innováció a Nyugat-Dunántúlon Innováció a Nyugat-Dunántúlon 2007 A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre MTA Regionális Kutatások Központja Pécs Győr, 2007 Innováció a Nyugat-Dunántúlon,

Részletesebben

Számítógépek az iskolában

Számítógépek az iskolában Tót Éva Számítógépek az iskolában No. 229 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Tót Éva Számítógépek az iskolában OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2001. KUTATÁS KÖZBEN 229 (219 228-ig

Részletesebben

Lakossági monitoring vizsgálat 2002

Lakossági monitoring vizsgálat 2002 Az IKT eszközökhöz való lakossági hozzáférés és az eszközök használatának társadalmi-demográfiai vizsgálata: Lakossági monitoring vizsgálat 2002 Kutatásjelentés az Informatikai és Hírközlési Minisztérium

Részletesebben

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében 2005 Készítették: Dr. Bartal Anna Mária-Dr. Kákai László-Szabó István Bartal-Kákai-Szabó: Civil szervezetek és civil projektek

Részletesebben

A digitális jövo térképe

A digitális jövo térképe Informatikai és Hírközlési Minisztérium A kutatás kiemelt támogatói: Antenna Hungária Miniszterelnöki Hivatal A kutatás támogatói: Axelero Sun Microsystems Hungary 1-2 - 3-4 - 5-6 - 7-8 - 9-1 A kutatás

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007)

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 265 NÉMETHNÉ GÁL ANDREA A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) A hazai bankok az 1990-es évek legvégén nyitottak a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1

INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1 INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1 Bevezető A KÉK NOTESZ elnevezés ezentúl azt a maximum egy szerzői ív terjedelmű helyzetértékelést jelenti majd a magyar nyilvánosságban, amelyet

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológiák használata az üzleti szférában, 2010

Az információs és kommunikációs technológiák használata az üzleti szférában, 2010 Az információs és kommunikációs technológiák használata az üzleti szférában, 2010 Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Bevezetés... 2 1. Az információs és kommunikációs technológiák használatának

Részletesebben

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84 A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) A FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ CIVIL SZERVEZETEK HELYZETÉNEK ORSZÁGOS VIZSGÁLATA (a kutatási program zárójelentése)

Részletesebben

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés)

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés) Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPress, Szeged. 175-200. o. 9. A hazai ipari parkok

Részletesebben

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011. szeptember v1.

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011. szeptember v1. EU Kids Online II A magyarországi kutatás eredményei Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére 2011. szeptember v1.2 TARTALOM TARTALOM... 2 I. LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK... 3 II. BEVEZETÉS:

Részletesebben

A primer adatgyűjtés kiértékelése és az Üzemeltetési és Fejlesztési Stratégia

A primer adatgyűjtés kiértékelése és az Üzemeltetési és Fejlesztési Stratégia www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Közös Expo, Közös piac - Arad és Békés megyék közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok erősítése című projekt keretében A primer adatgyűjtés kiértékelése

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

A hipermarketek gazdasági, társadalmi és környezeti hatásai

A hipermarketek gazdasági, társadalmi és környezeti hatásai Kopasz Marianna - Gulyás Emese: A hipermarketek gazdasági, társadalmi és környezeti hatásai Kutatási jelentés 2011 A kutatást az EEA and Norway Grants támogatásával, a HU0056 kódszámú, Fenntartható fogyasztás,

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve IKERRÉGIÓK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG INNOVÁCIÓS TENGELYE KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉS KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft.

Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. Az információs és tudásgazdaság fejlôdése, a gazdaság informatizálása, a termelés és a szolgáltatások informatizálása, korszerû információ- és tudásmenedzsment eszközök

Részletesebben

Abaúj-Hegyközi kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2014

Abaúj-Hegyközi kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2014 Abaúj-Hegyközi A ben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2014 Összeállította: Polonyi Gábor MTA TK Budapest 2014 Tartalom Összefoglaló... 3 1. A helyzetfelmérés

Részletesebben

A helyi munkaerõpiac hatása a középfokú továbbtanulási döntésekre

A helyi munkaerõpiac hatása a középfokú továbbtanulási döntésekre Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. január (39 60. o.) HERMANN ZOLTÁN A helyi munkaerõpiac hatása a középfokú továbbtanulási döntésekre A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy az általános

Részletesebben

stratégia készítés A vezetékes és a mobilinternet közötti helyettesítés piacelemzés kereslet elemzés modellezés hatáselemzés közgazdasági kutatás

stratégia készítés A vezetékes és a mobilinternet közötti helyettesítés piacelemzés kereslet elemzés modellezés hatáselemzés közgazdasági kutatás kereslet elemzés piacelemzés informatikai piac tanácsadás modellezés stratégia készítés A vezetékes és a mobilinternet közötti helyettesítés hatáselemzés közgazdasági kutatás 2009. október A tanulmány

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 5 ÁBRAJEGYZÉK... 7 TÁBLÁZATJEGYZÉK... 8 1. BEVEZETÉS... 9 2. AZ ÚJ GAZDASÁG FOGALMA ÉS LEGFONTOSABB JELLEMZŐI...

TARTALOMJEGYZÉK... 5 ÁBRAJEGYZÉK... 7 TÁBLÁZATJEGYZÉK... 8 1. BEVEZETÉS... 9 2. AZ ÚJ GAZDASÁG FOGALMA ÉS LEGFONTOSABB JELLEMZŐI... 5 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 5 ÁBRAJEGYZÉK... 7 TÁBLÁZATJEGYZÉK... 8 1. BEVEZETÉS... 9 1.1. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA... 9 1.2. A DOLGOZAT CÉLKITŰZÉSEI, KUTATÓI KÉRDÉSEK... 11 1.3. ALKALMAZOTT

Részletesebben

CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV

CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013 Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló... 5 2 Az akcióterület kijelölése és jogosultságának igazolása... 9 2.1 Illeszkedés

Részletesebben

Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára

Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Szerkesztette: Dr. Baráth

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK VIDÉKEN. Nárai Márta 1. Bevezetés

CIVIL SZERVEZETEK VIDÉKEN. Nárai Márta 1. Bevezetés CIVIL SZERVEZETEK VIDÉKEN Nárai Márta 1 Bevezetés A civil társadalom fontos és egyre meghatározóbb szegmensét alkotják a közösségi igényeket, szükségleteket megjelenítő és kielégítő, a társadalmi, térségi

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Dr. Kalmár Sándor, Dr. Alpár György, Dr. Keszi Andrea, Ábrahám-Bajsz Brigitta, Szabó Gábor Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Önkormányzati teljesítménymérés 2011

Önkormányzati teljesítménymérés 2011 Önkormányzati teljesítménymérés 2011 2011/11/04 1052 Budapest, Fehérhajó utca 5. Tel.: +36 1 781 06 50 info@mpro.hu www.mpro.hu Tartalomjegyzék Bevezető... 3 Önkormányzatok abszolút sorrendje... 5 Adatgyűjtési

Részletesebben